OCR Interpretation


Daily Ohio statesman. (Columbus, Ohio) 1855-1870, December 25, 1868, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84028645/1868-12-25/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Chum
SsaTT , . ti'ui', KMOlati
RAIL ROAD TIME TABLE.
' - BhowTnt iheaWvel ul i wtiof toiini tOo
.ff sw-Tork iprsas..iJU4.U:M A. M.3ih3P.nJ
- WWa train Veer Sna ay mnrelnw oot Man day J
ltl BluMI MfMkirt Kaalaa CUa J
iWlXTW..,:i.iv0O A, UI.lo A. M
.yiolBBriA9lUoB, SOAVM, (1,:SS P.M.
xpsose:..,.t.V?..i. 1:48 KMi' lHW A. Mi
Express... M P. H. lMr.W
pinnit fwoio .W.H.HjSawiti XreU
1U li rl T i-OBlla AaTtetet.i lol - ,t I
WrttnTag
SXSU.
na to Kusiir sdJ SA.1UU tiMECS Aeeabi.i
-nil d oi ,T9 Y4.WMirT. .uvaum'
. lbavb. itniTl.
Wight Express 12:40 A. M- SflO A. M
Toledo i prowrr.vr.vrresw A . M. :os P. It.
Woe tare jfim jt.Ar. J8 JO tfVMy H& T. M.
M.
tMdky, HuilUM & Newark. s-Ul
;,tu leave newer uf arrive as follows
tgAVE. ABWYB.
freight
nd Accommodation 7-C5 A.-M '-sop. M !
Axpreas w. ..nta p. m. ob M.t
n Tf--8 .:.. . A. W. Dawn Agent. .
sMttttaiTWiirciaaatt - 'nr. .
.l't.lei AlUllwirj'11 . J v. . .
P:iT jjipitr ;llr'ii-i J-.'- iiTBiVAiniT. !
iP'fTaJxwresa.,.., :I A.M, , MiM Mid't j
ihtDftitlxprMiTj -Vliaa A,. M. 5:46 P. M.
. l and Barrets ','!hv IS K M ' P. ft !
ltanuoa AaoonavidMiB-MA..il.' i MOF. M
w.krkKamM Tdilfc, All ether train
run daily, except Sunday. . , ., . . . t
l D.enaiso Aoeommoditloa starts from . trsight :
ytad, ci : . i ..' . . .. . i
CJ K 2fi:ioa' Jokh Bi FxTKUtiJkfakn: ;
il' - i '
COLUMBUS POSTOFFICE.
CLOSING AND ARRIVAL OF MAILS.
) r H-ti .i
mttm Thromtn Vailn. ,4m. r. h.i a. m. x ?
-ri St.nWTill. W ''.F-'-r,
-tnDrrt.. ' U:9 1SJ 1M
' jtorta'
U.UO-.C.KT. R.R. "i- :1B
IWfllL TIB rL. n. A . .
.'1
Cbicsco, TiaCPvA l. U' . '
Uttla Miami B,R.;Wt. T..T V:S8
4). K.-R. Nawrk.B-;! -.- -..
.Zaaaarilla A WbWig.,1.i. TJO 14 r TM
S: WtoW '
J Wir.-. .....' iu! T;3
rUiU, ChllUaha , j ;.. :t , '
ffortamouui...,...... . . Mt ' V . , 730
noaatar. Ohio.......... .... ' fcM .... .' tan
as av.Natiaoa Road. M '.... UM
Mt. Varava Wa7WMtartJ , .-. m,i ;V
Tilla.Ao ..: HflO . t l .
mraa jnooaaTi hm-i . . aM ,
aadan, A Fridars. and
-ioaroa nwdtji, TDura
Aava anA Katrd&Ti..
Dantra Villaaa. tri-waak-k .
JULIUS J. WOOD Postmaster.
LIST OF LETTERS
LIST OF LETTERS Remaining uncalled for in the Columbus Postoffice,
December 24, 1868.
A . . .1; : -1 v.'!1
AndrawiHr . Armstrong Jim Aston Knight .1
Barron Mrsibna Baier CiiM'M!'BeBnt Vim B' ,,
Butts Elhana UeelerOeo A liaoman Geo ','
Barrett UrsHatHerSaldwin Mrs ti Brad field U L I
Barch ilin J al , ButterfieldJ W Hake Johney 7
Bets Uiu Lucy BroeksMira ti I Barland Mias L J
Briton L A Brand Melin Baldwin Mrs H
Bahr Mrs Hag'n BebootJIrsilaiy Black P 11
Buell P B 77 iT' Bailey H M Belt Mr St
Browa Hiram 0 Brown biia ; : Brown garnet L;
Clark Mr Conklin Anna Clark' -Beajamin
Conneley Kctl Clark O Ir-.) : Carroll Kate
ColTell CB Canfield U W , CoaUworth D. .
Crowell Geo W Couch GeoE '' Clegg Issao ' '
Coatsworth J Cheoy Joe- Campbell' Jno P
OeurterJIisnf h Colo MiM L U. CartiTe-AUry
Crawford. Mn M Crow MarU v Cooper S Cf j Ld
jjJyiRii .mrth' Bi , IPcweea Isaac
Belmont J K OaubJohn"'1 DonoberJ r,'''""1
Poiaad Jasif Si! fibron MoUiei lana id ?
Doaiherty P X rapper K Dwire iitin B '
1) jwdaa Miaf S4 jDeuiue WI-rpenrnH :.l
-ifi An &i ! " nrf r : 1 f .1 ; ! 1
Ellis A Eaton LMTH Erana Miss JU '
Telix Daniel .Fell Mrs Geo, Jlina lU
Fuller M 8 ; ' riorer fi il -'f .i'iaher Walhalla
jraVdM'4Ri uvi r-irisJ. o.
GiiW''iOtirwiCbAal-'o iOriffltbi Ed i
Urean MrsLInie Gleaier Fraak 0 Ureea U redriok ;
Grauer Geo Glaw aiisa Jennie Green John
Grore Mra VUaWMiiia Jirt tixay oliag-er
Hiwife ApS j&eyWr
UoraaMiMKatel Holte Li Tree 1
HiageabothamO '
Higbl MrsKltyJi Bays Miss bhiia rXogoea Bsekiel
EaanaK V, . .Haiiertj Miu jkm Hewle Fraoe -
Mangbn V "Benry Goo W BnlstonMral,'
Beard J M't(1 -Hill Mrs Lewis tiuddlesonb ' '
Hubbard UUlli Biandtaaan Mike Henry Mooi. 'M1
HVPaiJ lUoddleson UrsSUopiagaH ; r j
BagfalianLiD VV A . .&M
JabnsonMollIe, .JoneaMiss L .. Jones Benj ipurj
Jones John Vt Jones Wm(ool'd). .V-i,ri: .7
w . . . u it t - . i . . . .u .1.1.. . . v r .
v
ICalUbv Mtu H'ITaiTna' Ram
Koachle Mrs C
XelloaMiMJeasie Kelly James H Handle J
kLaoaUacTboa.-: JliaisW-W'SV.J.-i-
J CbdO-
... J Sfll-Hi-J .V'':l " s.-Ci
WneetUa Ella A'lyni J V !! ' Xutou'Joha
ajengAUaiMaryJ i ii 14 tun: c!ii "is
.1 . !. k-! I ''-i umiii ujia sjo:-i t "
MsmifatJIrs X MulWaS tl i MftekaftGe.a
UolerGeo Moatou Jas Maduon Jaau if.)
Maxwell Jas Marmtan-aUss J Mar, in J
Morer Jaa.'i ..vHesryaaaa JoaS Mergea JanK
MaibaufSeUnaUorray Mrs B U Miliar Ida .,
oill jud ti-iii?ad loIeS),r.'' -I ?': '
HrfSaiy MissU' BeBvmlne JTS ! Metatf II j in
MeCiaryiio vateMeMn M MeUiUBU u no)
UfrHl.tVlim Wm-.iyv .' nr.
asoilw .o-'J & hhi'-fl.lli.'dini;!' io n'trorf
KeatlaCaasJ JieehyMiaii!iswaoder JaoO
--W3.1 lol Ii!iba ttnrl iiiiT .'.!
Q'Keil Jeslaf LPurtofcfte4:vi AtDoaaeU Vis U '
8tfiJS f .i-wilob roi:lici a M t3
J.na lr;'jni''; y ol 'd t-J tnt tMiJ
Peters Mrs E Id Peaks Henry Peyton Jas It o Oil
Paulaell Jerry Pelton Jna4Pear Jno
.bsai tivar Kt, jjiji tivV iiUO.TT
Bioe Barh(iffinsyMrfB li,Birey1c'ct "
KoceraEUa -OijctetuElew Kbm I' M '
Bice James Kaneaijoaa n KotaaaV-ataikiaJ
Keamaa siri Jtt w JhfOMwJt.MMliards 3 J ;t
ai'jil ui
J Y3J5I.JI
BUIesCbasr Btraaey David Beatles Esra
Bteeras renYK- - E belle an anrerUripiniiss Jars
ri wis bar IsaiahCM Byler Joaathan Swicee jesta fl lo
Mtoddardt John J ctimmaa JaoobSobub John
Bulsor LB BoLamnanilis5SlthinerirN"J J
bands Richard TT" ffi ;rv later taml H
KharpWss- 3tJBbtemlWwti Smith Miss Ada
Hmiia Was tM BaUtH H B- amitk J B
baulk Mus.LSJiiiiarta Mx"lAgt1iJ.i mi'.ijRlotjp
.( f tiT'in o T:itrr
TtayfoBiljarC T IHri r':TayTer-J V )
Ttu Jonn T homes L R ',-1'hTTinssn Mia
Termaa Mary Trambla Misit) Mj5 T
Thorp Peter Silt ttV.VHIV.nVl
.". ' .7VadagtnU Cs.' Ti.O'l
Wlggens AS .WeodHffMrsABItiMinrson C
Waiters Geo West rs G QjiWilUamien'Jaex:
WaikiasMrspMr. WeetMissMaria Welles KG ,r
WetteVMiss B WiltootrMriS M Watts 8 Bogexs
Wenea Mnawaf Wall TiVirr - !7West-Thee- ' "
w agn.r w m V Uliams
Williams LVougB Williams
W 8 J.JViliiams WmB A 0
W - WilllamaLawiaR
White MiM Henrietta
YoMoVnlVrsWto
l-r7- )
I T 1 Ti I seam V 1 I'Ti
BeWA WthwbsrS asjj-vSWal fcSevr vrliltl
. SasaacLi 0 4 Oof jk !8
;Ke41e Jaowt-f "ia "
J. J. WOOD, P. M.
f CQM5lSSIpN)
OCR, WHISfSr, aYe.
tt T st Prices' Paid at all times for
febU-deodly
WOXEg.lGROOERS; '
w. 3. BBooki.' iinc.'.fooseoa." Vm. H. BL B
VhoUiisalo' Crocors,
s;i :; !idBaaaWt HF4' "-
Island Busars, Coffee, Teas Soioes, tsaoe1 fca
X5y.e3Ei?b r.a,c.T.
pipe ly
.0 ,sodiiiUlo ,'..iai200i t r'.7!8Alii-ln.
CITY ADVERTISEMENTS.
CITY ADVERTISEMENTS. Paving Notice.
la Aat auv ermetrn :
a; .yr ki wu jih procaaui on nara oaen
tK4Tkl!.T 1 : i. . .. i .
i iiiBuiKea in tna uurounctl VI uolnmtma.' for
mauna tna followina imDroramenta. to wit :
ror layinc a donbla row Sag atona eronaina'feBOM
v"w auej on ma norm aiaa ol iong atraaw
9 Aforv wo u till i n( -wvioafera Taw vat oromint
.iKirqBs oaaia.jra.DLiwJianaA.iua weaLaidaot Hirb
nwvit eromint
I kerasa Saulh street at th weat aids of Hi si treat.
Tbmw4a-wadona4g'aeatdaMea witlt-plau an
itnimnei w Da prepared by the Uitr Citu bngmaar
paadfiitaHn aa tBoartba Oil Uaakl i
H'Ail paraani alaunhx daatacea -aa aooonnt of aaid
awwa iwswQTaaiaBiakara raqmraa to Ola Mi air
aaaata am aba o&aat tba,VlaTk. ia.writduict n.M
"nm a waaij-iuin aaj ol jjeeambar,
1868.
r Vorte-1--9"
Paving Notice.
fU CITr CLBRrf'S OFTICET
P,Totiee Is hereby fiven, tbaproodingsbSTe been
liasututed u the Cit.Counail-of Colambaa, foi
rm&ltlna the followina imnmvimAin. to wit;
U-i'or gradinc and patin tba inmTed sidewalks.
im bbu orusaiDfja on tna west nan oi w annin(.
Uxv-aTennarom tba north aidaeot HaltenJk'lMa.to
th south aide of Gar street. "
,,AJo, for aapaTing High streat ram Parry (treat
ot tha corporation Bna, .- '
- tAkit mf. Inr niulin at i-ijb YVJAV-tnar ii h hnnlrlaM tha
i it awj ox ruoiio aue j irom j i:u street to ciztn
I Tb sftmeto l done in aoodrdetiee with tbeDleti
gineer, and filed in the office of the Citj Clerk. T
iropxed improTemeiitb. are required to file their
A 1 1 iMNATia olJurninaT riAmurM nwt uwAtint afmM
uaiuiai .u iue uiuco oi isierjK 10 writing,. on, Of
oeioro meriTB oaj ox jidoatt, au-
noVi AlAwaw '
""- I. P WIT
' it5 ClerV
so.
Paving Notice. Paving Notice.
a .r-v-f" -xr-
20 w n
CITY CLtKK'S OFFICK? 1 ill
Notioe is hereby airen that Droeeedincs bara been
Instituted in
tna UitT cos noil -et iMaatab tar I
utters and crossings on tha wast sida cf tha ra-
r or araaing ana paving tna nnpavea siaewaiKS,
around waat of tha market house.
tba market bouse, and for pa-
Ting tba balance of aaid vacant ground with W lool
son pavement from Town jtreet toKirhtraeC
Alan, ffor Tavonai' a. danbia row
a arosai
aero i Canter HdiCy 3db the aouth
of Spring
'Afso.for! layft a dfrnile' row flag.cressfng aoroaa
mtm aiM artbeeonth aide of Long street. -
xna same to Be done in accordance witn plan ana
estimates to De prepared Dy the tJity jitu rngi
All persons claiming damages on account of aaid
DroDoaed imaroTementa. are reanired to file their
claims in the office of tlie Clerk, in writinc. on or
oeiore the Jbightn. ds ol Janiary. a. i. i.
noTlS-dltawaV J.T,f!-
BOOTS AND SHOES.
iHtPBDOTS AND SHOES.
NEW FIHM.
T8. SHEPARD HAVt!Cr TOBDIED
s a partnership with G. HORIGER. for the
purpose of carrying on the Boot and 8 hoe trade at
NO. US SOUTH HIGH STHEET
Would respectfully Invite their friends and the
public generally to call and examine their sue and
well selected stock of Ladies'. Gents'. Misaes' and
Children's B00U aa Shoe, this das reeeirad di
rect from the East, and which they are now offering
lor sale on the most reasonable terms. In onr man
ufacturing department special attention is given to
CUSTOM MADE WOBK.
Repairing of all kinds neatly and promptly done.
W awonlaV iwapeeef aHy -eotjait m where of pu bli
patronage f tE3r,rfije1avs e4Lr )(t Iroabie J
show goods.
Bemember the plaoe : No. 163 Booth High street.
Columbus. O. Sept. IS, 1868.
aeplS-dtf-
rXJKNITURE.
x . a. r. l. bctub,"
HALM, BKLLOWS Jfc BVTLR,
FURNITURE WARE -ROOMS
Het. 8l6&sl8BiAia;laj.-'" '
' COLriTlHfJS, OHIO.
(7At austewetea ilanvfactory U at Foot
SoutH ttrtft, on Ua CmatJ
Thalr jMiiRjanaai Lliin.'Vt)v-WbtraaTl
BetaiK new extend throughout the 8atee-t)f tMiroH
rennsyivania ana Indiana, iney menu lecture
PARLOR, BEDROOM, DININGROOM, HALL. AND
KITCHEN FURNITURE '
all ehuaet and every design -of superior work
anship and finish. Also, Cane-Seat Chain of
very description. Wholesale and Retail,
febtt-decdlr
HOTELS.
FlaKlliroiJE
(Recently Merchant's HoteU
Mas 30 and a ttt. Hd-bi Street,
ber of years proprietor of the National Hotel
of this city, takes pleasure in announcing to the
fiublie that he has leased thS above named House
or a term of years, had it thoroughly renovated,
seapned tbroagheat wit satire sew furniture, sad
is sow ready for the reception of - gueatsi bctb
trensi-nt andrEgular boarders. Be flatters himself
teat hie 4oo.pvience4a4he boteV business-and
his determination to devote his entire personal at
tention thereto will enable him to give perfect sat
ssfaotion to all who may favor him with their pat
ronage. H: REYNOLDS.
ft, tt.--4eloB and Kestauraat ia aitachedh to
the Hoas-j aioextnive Btablng, attended by
oompereot'and attenave hoeUers.'' :'rJL R.
wdeola-dlm 4 i a - ji:i os rtj , i -i
ST. JAMES HOTEL,
Fourth Street, messr Slaim
CINCINNATI. OHIO.
UU1UU 1 .
. Hi 5 M!
It t fill t ?
t'HT9 POPULAR HOCfSR. CENTRALLr LO.
JJ'TT II t" ,
X eated and convenient to bnsinws, and to all
points of travel, is the most desiriable stopping
lor persons visiting me eitr. no pains will
ared U make the atav ol smests nleasant in
every oartiekl i rr. aalS-dtiai -
msQEjappijSjfiQjl
srV
FLORiCL JjUIDE
For liO)iSi-'J llw
THB flrt edition f 6sa fiTrwDRtoTB'0CtaD'
of Vicx's ItLWstmiTXD -eATitrxirs OP
Siids and Gno in ths 1: low la GakpcvJs
now pubUsbed. It saakea-. a -work ef letti naKes,
beauuieUj jlkutraeedV aits) aoa 10 fWM-
Jt.ngrsvinKs ot t lowers and V egetables. and an El
egant Colored Plate.
A BOUQUET OF FLOWEBI,
KKS and VKUKTABLKH.
The floral Guide is published for the benefit of
plioation. bat will be forwarded to all who app
by mil, for Tea CentK-which Is sot half the cor
AddxeH 4 Jill I fi iJAMKSVlC
U . I I 9 i . Eochaeter,
deol4-deod3tAweowlw-c?rr-n
1 I
Notice to (Stockholders.
CoLtrmuB, Ohio. Dee. 18th. 1868.
TtfOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A
xv
meeting of the Htoekbolders of this Comnanv
win oe neia at its omce.
oniesTl ayJ SiuTrf iil
thirteen Dire tors for said Company will be elected,
and such other business transacted as may be
brought before the meeting. Stockholders are re
minded that the law provides that "after the first
eleotion ot Directors, no
no person shall, j:ota oa any
staUmentis due and unpaid.
J. J. JANNEY.
hare on whioh any ins
decl-d3tawtd-r
Seo'y and Trees .
Paving Notice. Paving Notice. STATEMENT
Of the Becelpta and DiabnraessieBts !
the Several Fiait far Use Flacal
Year ending; Ktrsnker IS. 1868:
Geai
Canal Fund
Common School Fund"..... L4ti7.4i 78
Dinxina r noa ui
Koldiers' Allotment Fund 3.46S 80
Soldiers' Claim Fund S.815 78
National Road Fund S1.0O1 U
f.M'ftvFW-.'Wlfyi-T-.lg Ct! aii
5,023,473 VI'
DISBURSEMENTS
General Revenue Fund.... .1,618.110 S5
Canal Fund 14.839 89
Sinking Fund 1.4T2.236 S3
Common Sohool Fund 1,426,868 80
Soldiers' Allotment Fund.. 48a 00
Soldiers' Claim Fund 8,781 68
National Road Fund 18.K 36
Balanoe in Treasury Nov. 15, 1868.... 6T0,12o 76
S. S.
Treasurer of State.
Agents WantedfO'Dy.'
VWV 10 HAPS FOU t4.
Patent RJifeBcablaJilaps
Of America ansl Est rape, America and
Una United Htm tea of America.
Colored in 4000 Counties.
THESIS GREAT MAPS. NOW JUST.
eompletedt show every placu-C Kh pert he,
all Railroads to date, and the latest altera
tions in the various European States. These
Mans are needed in every School andfamilv in the
land they oocupy the space of one Map, and by
means of the Reverm. euhor,side can be theownlao,
lro,aedajr anbrougbxleyeltothekyeo Ooun-jJT?
Appiy torvuuuiuB. A.rms ana Rampie Jnaps,to
j deeU-dsjwlm-r
litiUID'B MAf BUREAU.
Cortlandt &t..N.V.
.OXilO
h PRINlTNQ.
IB'-Jt Asl llh":IIisTll StMafit
iH T ' .JZ? 7J3t1
jiiiii iTni mm
on
THE KaABC.
fJ
1 i v
f B IiX
annfini inrointaiTHii
BOOK r JOB PRLTL(j
M tlo:T riit VJ1 !
ESTABLISnMENT 1
- ,I-1I ,iof tltt'J m'tttttiotf i
IN- CENTRAL," OHIO.
eo'J snitwii.l tV-io4 ilflnoti "iiUtit ,
rta-l x illii rob'a?ll)a.l !
Nos) $6fwPiAo North High St,
The attention the Business Public sailed to
the superior facilities of this Establishment.
Eleven Steam Power Presses
I OP THS
BESrkANir LATEST KINDS
and our ability,' to get out wot promptly is
surpassed in the West. We have lately
made additions to oar already
ISO
LARGE TARIE1 OJ?
3
And we feel confident to satisfy all who may give
as a call. Our large fonts of type enable us
Ifl
iillcl .TZ-T7TIT.Z
ma
BOOK PKliVTirVG!
a the most prompt and excellent manner, and we
call the attention of those wanting anything
in this inetothe
ELEGANT SPECIMENS
,- That we haveexeoatad In thv past year.
Yf reputation ol thU House fpr ljiie Job, rintitLi
m wsalf Irnnwn tf t riaa Virt si risaaei Anmmnn'if..
Best of Workmen.
;lfl JMLimiE 01
LATEST swd CHOICEST
!!: JlJ 1-J ) Hi '1 ar.-J'l '-ll S'yi ! ill
l!l l) 'VOHnil 1 i l t?Kt HlO
We will guarantee the utmost satisfaction.
!N8 AliiaUHD8 of J ?;
mvivoiitiici
Railroad,
I- J
nana ana -e;
Comrrierclkr i"1
-WW Ag-H?
I J
BID Heads,
Cards.
Circulars, ''tetter Heads?
f'-A J. 1. If ilj""
Blanks ofau itW' ntSs1151"
Drafts,.2.-C&&"Ktj3L;0
15 FACT.
Needed by the business public
WjJ leejrbj hand alargsr stock of
smb. Ba sal s A avsa aWB sag. ga eaa. tW
Than say other Printing House in the city such as
jBsipar IToygila
Dek7s
Bleslimi
' Crows Cap,
Note
;he best qualities, and, purchasing them as we
oV dirsetly Troin the manufacturer, we are
enabled to do our work at correspond
ingly low rates. We are Sole
Agents for the
CELEBRATED PAPEES OP
BLANK,,. BOOKS
.i9a mo ,
We particularly call attention to the Blank Books
manufactured by us. We are prepared to
fill all orders for
TbSRSvtsSsasanq
OmIi Boolta
And all kinds of Blank Books now in use. These
)beUraaU)dosm iBtha'best style of paper, rul
ing and binding, and we cha.lengo competition in
Ithislina.
NEVINS & MYERS,
lOOLUJUSUBA
fit e.itxiMi, ,UJ.;!J1'JU V fc'lijah-.Hi: '
.:-x-y
1
j
PAPER ; WAREHOUSE,
siii t-j '.iti3 ji(T .ut'l Ai-i ivU Oiiir.i i
, !' ' y' f;(-IS ifl ivyj zlJ IV J I
.The attention of the Trade Is called to the superi-
c t - or stock of "J 't -" -i
-.'3 ,.o n.ifaihsM ti(flt3mon oI1!vm?
vO-xt-&f-:Iy .' .SC .yawfjfiOiU
PAPERS OF , ALL EINDS:
i a r ik a a h um i
diil-Af .vij : f.ritt ;.Iji-rd o ,.! e,l'l)t
Mil sf
-:.' 9.!r .' tjiij Mi Sliil) lo Still:-;
i.iJi . t- i-noifU g (wfa me f.tnooi gsfa las
3
iMfiJr.i
- t .1 ;0 e-it-.x L'rtA eu-.iiil I!(t moil Ij'ji.Ij rfn
-!.; --ii lii'-jii ..-.'n'di fll'nT srll.aii'ife
iil.i.,.8BM.f 40 KOsXa u.IOH XMlilj,
i i.!;Qo.';i Kii! aiMU 5iU:a 'lo SiiJ ,i i ni.'r
f)n lu!iJ.:i;Mj Ina .Jf-iJ'4 titV.'
!:fc-0-- y pir'awt'
,a .. iijir;! - : j.'j ,v 10 but
!: . ia '.ii';iti a ifl- riilj'l
-?,."r;:.': , i i-.t ?jt;H s'itb'
-ii j-y :.u,ookcon,,eft'uft1inoi i-i.M
elifl biu i'ol .jvarl ilnftiw .'.il M -! N rtoi
WA1r Wifi"!:""'1 j.H Is: 'i
i".;"j?.-hVtt gij'.usi .t:i;iti ,,: jiji .v
"?.i:s;il svjsd c-2oy:)iJi li-uij s'jjvr f jiiifi 'i i
?;..:.; .oi:1 l!-.'. ;! r.l .vlituviVji Ll!.-.-I
ar IWrltUlg.'' .,r.-rh! w a ii it-,i.i
il''-s'f.S (U'1'1 Illlt ,f-"Jii.:i'lW lis S7C itlUHIa
ni r. , Colotoa atia-wnt
! j j lit uuui
il:nni
1
Print Papers
a7f OCi .T. fiid r.i ajiaiiVA-
m hsirti: iifi.'i-i',! FJi (it-iii .')7ji;i
I-'" ' " WehiveVfuli'sli.gW S
V-. ! ! ,Vl; ' . .!. .i.i -ii !jJ l.f!in u.i
-i'iJ ::i .J03Ki'ii.t l li l.-Dui-J ,;Fna'
ENVELOPES,
s i !!.':. -i . . . !' ;;; .i.x;xi
Of sJI sliea and varieties, which win be' sold at ths
ia -;-i : 1 1-lowest market rates. . -t;n
r.!l
i 3.. .7 ,"U n:
,.cu'i' : !.,. i. -.-'j al?mvl.;
J f.i!):v:. f isisfw it.'! r0ii tjJ
3 irrJ Viue e03 ,veTH0flXOJ'0i:il0ii3 il u
.litv j; 3-'i:i!.t?o g aLiin Jo;.
v-xi Is unsurpassed in the city, Including -i''7
9.':;il 6 t jv -ti-4 hi 1 jiutiii 1
I)-
ol
R : Re CHECKf ! ni a r
"Vil
lO rlsa:Ki Stil t i ,"J3,Utll !
-Di.
COLORED of ail kinds
And BLANK.
3.1";
ii:i.
. ii ;
I i ; J 5-.!
4 i-r f.-i 1
ox. Tlx;.
ionvt 1 1. 1 s rj j ti
,.;,0. AX-,!..:
BAKjSERS. , ;
P..1W. JiilNT INGT ONn'co.-
io ejals lo jue;;l"Mi .U S 'li'.i'' :1 t : :
Corner Broad &, High Sts.
- COLUMBUS, OHIO. '
-febC-dly it-jitis-vl Jik! ynfi.'j'.i; isi;a .In'
i i" ' I'f .i. ..lii. ?"is
lUYPlHliTClffiS
bull r'j i 3iJt r-)iii.yift bin; '-.i-.M iO ''
; no. is . moii stbeet, :
.fanU-dly4 .. . 1 1 . Cslankai,o, .:
REEVES' AMBROSIA
XT' O It TIME HAIR.
;! V'1J.-,1, Vt.K, ini M .. '. UK . ii. . . -1
-r.r.-., Improved 1 1.1 i::iK-.
IHs an elegant Drsasing fur fee Hsir. i i' ''
ft keeps the "calp
UO' 31 .-RiVlI.'.W
It invigorates the Soots of the Hair.. 1 v'i IVil
It forces the Bale and Beard to grow IsnturiaDtVY
It immediately steps Batr Falling ffnfl" l1f,T' a '
ii keeps the Bait from Changing Color from Age. f
T. . T XT-:. ,n 1 . . i:: 1 rili .
It brings out Hair on heads that' have aeehViaTd for
t is composed entirely of simple and purefx vegct
.1
t.nu. 1 hie sabstanW.'8'"" ''
, . , .... -It .. 1.1- ..''''-il:!!
It has received over fix thousand yoluntaiy testi-
monials of its eaoeUenee, many"" wMcaare freuV
1.' iiiiq .""f' ? baKstapding. , ,,k
e li is sold la half-pound bottles Cthe-asnao Hown
Iathe glass) by DTuggists anf Dealc'ra In' Fancr
Qoedaniu.bera.atOn. llolUr per Bottle. Who-
sal'e by Demas Barnes A Co.; K. Ct'- Welts Cb'.l
SehieffelinA Uos. Hew York - DK7avriaa9ToIy d
sTVIENNOT & CO.;-'-
GENERAL KEWSpAPEr' '", J''
Advertising Agents.
138 NsreaaM Street, TVew ITerat''' 5i:
t;i i,i 1 1 VJataeWSArdl'irss ISsb.'s ..:: :uj -
I W beg to oair the attsntioa of-advertisers to
our agency. X)ar facilitiea-wilk alL4be. first, class
daily papers in the country are second to nose.
ana wears runy preparea ronner terms ana eon-
ditiona wnioa cannot iau umtit. saaenor iimtws-
lenu. We also send edTerfciseosei
ard 800th 'American papers, with whom , we hare
AvntiMive mnrmetft Weare the Only bdasftdoin.
a SPANISH ADVERTISING BOSINBsiS.o J
. W a oan. by special persuasion, relr toj.
Mr. H. T. ligutBoLD, DriianAt. 8 Broadway,
Messrs. S, Ua TAKBCixa A Coa J88i s3resnwrea
street, new 1 org. 1:-:,,.
Messrs. Hall A KtJCIKL, J1S Ureenwio.
New York.
Messrs. G.aros'a SON CoType J'oaaders, 13
Chambere stee.
Messrs. Pbalom a Sow, yew YerkV ! - A.
Messrs. Fhblom A 4Joij.sMDBvej York.j -v.
Messrs. TaKaam-ACou New Xorstr'-r :
Messrs. Chicubimg) AbON. New Xuivou,r.i;.
Messrs. Radwai A COk,Aew.JTos)Li 1 " '
oet3040d3m It-!-':, v
BATCHES AND'jEWElji'Y;.
F. A. ? & o LisuLESQUEREUX
-iiH3d liaa adt ui.ri tiil .qleot stil in. ii ilu-.J
CLOCliM, lo boi-g Ixelel ad I . J h-
,.'! . .-IIU."!; .A H;iA
. X .4 .sttsalAjTER amaaiii,.o 11 t-Tt
CPcrrr a a-w i
-.t..aTTTo
eiaa r.i e-asi us :. lf.n..an'Wfi
11 -,iwi i's? 'a?t-w cilxad ' s-fivd- .e.'.i'.-ah 911.
sdi 1 ii,,,'i'LC,i'wfJ2';1 L...uaiST v.;jt
r ff .sBOCV. StS3t0b.i-: --a ' i.'J-itf:e
e " ii.rsi't '...rn',T ! i " - . ': '.:d .
POCKfaBOO;S atead' ' .ii.:.- -.)
15 ENDLESS VARIETY. '
KeetreonAsBrtly osl band a large' sAsbrtment' of
Seth xnemas ana tvanrrntrryviocae
FeiUi Jobbui end1 Retail iTrade.,, Also Ages ts
.- -b ;-r.i . for the. 1 1 1 11 .....a.-- -riTHACA
CALEHDEB CIiOCKi30MKAIIY;;
Watch MakersTools sad Mawruis, w toH idass.
- as (f rencn ana tieueva in 1 uu supply u . ;
-7 7 lowratcs. ' -.-
awAITorder8 Promptly filled and satisfaction
febleeoaiy i-ti outttiuus
'
Jaw ,: 'Ml w j ,o -j.-s.
''i 'i-'i vii -rjus due !yiw i '.li.; j
:I;uliilU t!BiTJoiA t,ila dill C jcA i
ii) oilw i':a v)Jt;:inoqqo aiai a ei KiiiT
Jri'J 10 t0,-l sJ.ilfid oj if
.3Q!i'3 lltn 9-5-1wl 1H1
ol iso,' cOoo -iomil jjnilms gi y.r-Tjn'I
i .o'iC ,U3 OiU ni urijod iua r.ed) ii-.to
rrr-rpt ri.u iUvY.
iid ?'i:Jof y.mio eat! hoit y i'iToo-f;!
; ti Ltsl'juTlno-si i-i oi XK r Jdii oilj '
.... IJibilfcJI ol o
ti .O lTij'H l.ua jl.i.in y.ii-,
nils e'.iii.il itrvo ,3!rJiJ rfjstn JtXi .(iiiii'te
ni!o"i."ii
J10C t' i Ajjij.ij ,ar .fe 1.1.110T
iqn 395'nat nut li i-iK.i ;-Vi i.ml
itM i;j M fi'tiojai. !li;l.iit;j 1k fiirt??it
' .J.:-tm'in ii-nl oitl llij
-IlJt- '.1 8 IK;
iJ.i uuv J
I Si!j 'l ttlCM ? ll 9d 1A1
.11 TJ79
; W9H VvUl SVtll YMtlet. i, .! lifl'tf.til
iijfiil '71,1 ivjt vaiiiiV '(ij.-9'iti.;dxV
.stor.i i'5 ."',
mm ec I-iiii. .Ta voiv.l. it JltaiU
.) yi i:lif'j-.til sot
Cb oii y.ioii Stii!l .-.it. ' t r.i ki.''k -.
iiii: 11 riTt- ft J .?j. ii,'i n
i:Ul fi 33"35
1 flSJl-;.. i'l'OJi-
nw'it
sii'f toI a;ii'Tj.l
1-. Ii2ifc..fc.l
''o 'S;ifvrjf fit!Oxn3 .2:10 rt at' iz?b
t 'T iii qi T. 1 tin a fvi9irji HI s. T lo itiit.T
l l -i.'uilSV l-'ilhaTn Sftl Ij.lill lli7i:d 1 -J-f-.'ia
i;:!VI Tftcllii .flilU'-. ,avTt y, .),
.aiiilj y-.i haa ,IU m-) ,iso 9to O .v;
.sv.iil'O .0 .A. .r ift tt:;iln
: ii-! S -!)
l.il .ord tot3 7ud ,02 M;;or!a Till T
.8111 JtA i lieliOKU ja laatl
-m X'"! M .ii! II i itl i. .'
wot 1-6 ov-! (iNK .dun lol s-jrii'i l-fni
;!l let vie
.Wji.1.1
ji!.,1 Oil! tr-fis t.
,v.-t:i i"i son -lavi.r.
.'jU ;:i jnsf!, . l-ni f.ah(! Jt-"T "i" l -o.-vj'
AilC,rfl.EAPLE1(:;a. ; CO
.ivaJ .'1 .A .rj;oiU.::i s.ij i:
.-n; iisn .;;nr.si is
";2t-m-li.i'?-ir .Ft
OX i"i ,3'' .'. !; itj(f (- -.-.'
,f..iei;eii.I"'t 'f"ll-ii(1.l',inr-x 1t"l J":I feliia
jJ-'U J -'".18 A A llfi:j 51 Je !;! rttill."
. 50 Am):-"
1'! i ;nijlofiI n-.i)w in. Ua a r.l snT
XiJ tjii-i'I" :iKM.y -i:ii.'iuj s'iu i'.f. 3t It:
r mii st ; u.ini t.T ..r.i! .,.tfpr!
jij nm it v.'lV! 1j ii ,JI ;! t.i-ii
SOUTH HIGH STREET,
ii ,3ii-:i!t si j 11 ,.:u :-o iijiiii in
U1 31S1IJ 81K1 37 ;w'I.Jt
la aiit.:X9 i.'iv rii.v .: iijjth :iil -Ii
-30 9111 nqrul c,T ":!iil''!'i.'xJ voi-,- .t
xuijion i a'i'jjl v'.tig I.'hd iiit-o.! 3-...
ARE NOW OJ-EN1XQ THEIR1 H:
''..', "viim-'
.v)-i,;.. i--: :. y v
-?A. ' ililfllif il J j in -i.tti- rj.i A
jJ sji!0-t f ll-.-if tut !:10 lol I. y . ;i
WINTER-STOCK-OF STAPLE
-iVXt ISOTU .--M'i iO Slf.'.'J.l-.'1
.-.S "ii-n!J ol nwf.h oi; w'Kkiit(fT- -si Uf
TV-ii li ri ii'ilw r5-r:'.fi 'iimiuo ni" A sj iv'Xii.
'ivaii f.ljiiw 1. im t ! 'a7-OJ.fl i liJ
JUC rlllIIOl t-R-iSi'i i.;T l JI J.!i!41
J'ISU S3! .91' -t i KTT-1 i 'il'l ill I'jlli
8Ji i' tin :imt.i9 ei"..i .1 iiJ ;l 11 tiiii !t 1
c M.'i ! oa ys.i.; rou;ir.i iu i-j aiov
-IO ifliji'itl Vd !-rl! ' tl!K(:! Hi" IwJnylTjfj L'll.
rf ldv &Z.:irl b'AWJJ li'ltlrt .- ib tttwtimu:
GOODS!
-?A 4 I?. !j.:i
a 1 1 1 x
i ,
iii; c a-
nir kiht a'ii..tii
'" i: , . -..-! I. . i:
,nfni 3 ..'i tu !!J v 1 - .? vi-iiii; u .11 -
-113 lllJo L-Ilt it - . iX .rJ. :.1')WJ ...Jt.
Mi'SO IJ i H'lt'l loi. 19-4 '": ii rfWil
I,i!8 Slli! lo Jl!!,!!l!-I')a ; i.lj ' -i.l
ci bflu;l ad oj anioi'.-w 10 Of.i!. utiiun
.'t-tth9)U!a arij li sait'.'i;'. .;IT' . Ti
111 ia ol mi ?3!i9tm.-.l4 :.iil 1 h hnv '
-OWI f'l'tj Ol uTfld ffVff it 11!etll.iV!l:
fair.:, 'jvoiiji t ymt-n. I .y inn.
9ivui .--i.toci Jw i 5'''" ik.-k-i: ,;j n;
,ii'iui'1o yiri i;t ...: : Miui
-si r.f on-.-. ij i ns jlyj,' 1.) noii'.-i:u: 11 -.I-viIii3yK
aauxA v.'-i .'V .
-1 Vinools e'i ii;r .Tri s-"joviVC
-ntiln-..;: ioi?'; Ii ; f-j -s vnf jni,!ii:-
-loii-tni -i tO'iiiiid lo Jeiil ,noi-isi(i!' ig
!o tx. I .f.aaif xx'-'b .-MTioq io fjl aioirf
bna fiii-iiii'iuji Dtiiriisviiii luia niU9r
-ft:ifl nl t'u-i nitnivog a Ivifj ,iilfj'jdiii
-lt T .o'rl sflloa-i? 'liiJuqrtrfiuU ' ;.;
.Iinfiiii J4otn eiil lo Lt'ftoijtiio ) ,J .1 vfH-1..
In '.' ia xd .itvlltfiuO 3n L ik I'lin
,iij iu '.-,t"1 ,-.iUMn v.is lojiKit oiil io o-xi
jiii'Iini tins .-iovmii-Miili oti J Hr.ti; .ai'-'av
aJ3 ol Jiinj;' iiiiii olil .Viii nia dug io!-!
abng'.ui'i l l.isiuo iaA iuIT .nitui stTh:
-zod xf? "so itiw 19(1 6? -jjiil itWijj'l
-iO i!l JillilliliOt VTJ7 81 livid .IKIY D.IA S
.zi5 olnla -iii 14 io .89eiii i k' io
;io litna yd lnos fme ,!siai;irii: ''u i Ll4
at Aumicjll I'-nUbt-. .ashij lu Jiibj"
tlw5.l09b-6i( .a'i'i" -sVl .a!i0i.
gftlfia OIlYr' .t-a.4TUA-lp.lA.4lI YHUI l it:
-hlj 99ii9aiaioo lii I )nd 3 'uuixi
i-.iJtnun a ai'ii( falsi r. tvl 01 sfaioi
iTinillim lo rthOB a'-!tlirtf ii-jj-9io1 ,oi n
un won owwl-id hum-i-m v.. is yd tisHif-mi
-:9shl owl sinii ri9tilJa , i.U n'la-j' i .l
19V a 10 xullaihi:o- .tilodi iJiih 9 iU
11 Lug 39iuiod 3'ivliy iia if ),;M ymo'.tJiiJ
inf wfr .Iril J l l ,i All- MDinn-1.) I'
i:iutmii a'tr f ito oali; -in.; .-J X
-.-.I'li-iS uroiiil ! o .- l io i;ni t- : j r..i 1.
ufiiyrri ins'i siij lo i..' inn 9. i l'-i t"!
(.Id) 3! oort.'i iu'wuu . 1 .--:; lalil 0:1
: ivr .(-1 jitijav- ertJ i CitiinjTf .1 id f-i .
? s!i 1 m0 i" 9ati- ;iil '-"'J C4 Lliijn9 5
p.
I febT-eeily ''X'A l ' 'otl ' t",m: l,y'J
Treasurer of State. TRANSPORTATION.
NEW TIME EAST.
BALTIMORE & OHIO
01 i9d ii oi bfiuhp'x a aa 919 ,f)t"t
it'aind 'od
BALTIMORE & OHIO RAILROAD.
-v.o-.iiti. liilm iw.i ' - r lilnnin 918 fa: I
-isilJiw sis aijwiiii ulll Mod tiiia ilf
Three Train). EvmisTirwe'4ljirieti
rSaneevUle at Aj M4 BeUafrr at KM aTM i
c'-ii-'. mo i-il!a o! vtj7 br.a tjjadi
li:iO A. M.LIG.HTNISG EXPRESS-A nrivteg'
at iKr MVI 1 1 H T.iT 1, u . u.n.T . . R.IA u u 1
ffi'JJsAtaldiAeiAU Washingtoa CityatUdS
;mi:jj 11iJm11 ,f,-3'iila ii:i ;i-n.!.'ifl Jill
J '-?i! ' f ili- K?PBS Att.'syfvD. at KanetM
.Tills et 45 P M.; B.llaire at 8:1 P-M.: Baltimore
at 45 fT M.; Washington Citrat SM'tlilT
-xm ju; awn, iii ii somi-ttiii miv iiKl !
. r - Close aenaeotieas aaade at Baltimnre sad- Wstlr
Ington with trains for ; Philadelphia and Jew York.
Passengers Jiolding through tickets to Eastern
titles have the privilege of "'. '-' r"-
Lui t'.iiu-ii - :- siiiniiiKit 9.!: -sol ia j
V.MtlDg iWasbingtOsii Ciij Frte.
liidj.i:.' 1:11 lmij ii ..i wonit H i ,eii!i d I'jii
-Ulil9ti Jlil liTJaTJ ..lii.. Ji.. til IO 59uJ In
Na GharrgdofCfareiitp
eBuitl.'iti no .ri'viT . I- Jn -.(Jiad 1 -uo 11I
'8IiEEPI5,GfI tJARS ' OTT LTKTffBtT
rswih :..JBlnA-t 1,BilJ5fJJ, I'" aiiinJ ey j'I
yr-.:i:l f-ik tvria fCiii:- f ev iit!. '-it
irni 91! I ! n!;i.;iTn 1 ': " .:iiul
Aalf fov TICKETS TlsmBEC.LA.Iata:
11 L 'N6 t. WIlSOW;irsJrterof ranspormHoa
OWN. Gen'l Passenger Art ,
i-i
.AT
ui U l'-. ' u'Ztrft 9d :91ii
Tlie Great HteerMf are for- tee ski, eatrea
wltfaamt laui' eveejf, kisi .r aa .
alghtly erapUea r save Jateev "
or lariatMaT, trrltatlnaas oT
Tlan imNt etstaaeowa ' 'V .
" " - .
, . r the person. . ,
'1."'3 ''" ;-L ' : - I " -?-' fill "
7T XtTf nenrlif riliereH me of thnt inortifylng rw
T o". f"l7 W . lonWilffCKift n'JUa mai," writes
t'lmrlett E. Nol.le. General Ageat of Mich. Central.
: B. Bv,.irXBmadwarrS(. X-" ' ' '''
". wtf'P MlM rmfU fitr TtUrn. sau" (!
- writs rflffley Bros., Drngglita, FatrBeld, low.
Mr. tried ymtr 'imftttihf, rVrnetf for Barber' ;
.-e on skm,!. writes O. W.
Leominster, Mass. .'.' 4 1 3 1 - ...-.i- : it.
j. w. uumont, or
U
" -eVnd-ftr ttteutkri' rrfct; ifcXi? and W.,U
..il,S.. Lf SOItOS tALMxiv,,! i Hi A
Solvent Fourth Street, CJuclnuati, 0, 1
-1 ror sale by Drags4sts 'generally. 1 ' " ' "'' '
-septll-deodAwlyi:! ili.'-Bn'r .)'Hii ''
'-MW PHILOSOPHY OF Jl ARRIAGEr A NW
CotiRSB . OT liEcTrrsaH. SS dWIiyuM) at: tba iu.
York Mnseum of Anatomy, ambracisg- tbe sub
jects: now to live ana wtiac to live tor: ioutn,
Matarityand Old Age; MsnheoaVgeneral'y review-
mi: in. cause 01 inaigestion, natuience ana ner-.
vous diseases accounted for; Marriage plilosoph
Pocket volumes contanilnr thene lectures will be
forwarded to parties unable to attend, on receipt of
. 1 J J - L' L '111. tl- . 1.1'
r"i auiuiitB, u., .uurec&ius navnE mm, my
Yobk VcairiM of Anatomy ahd Scibtjcb, eig
KROADW AT BFW. tOBI. . , VNV-teOLi8-dlT
BQOKlBINDEIUES. W-l-l
BOOKS WASTED FOR BIXtL6.
i. jiliii-j ,it.J i;.- ' a Ji' HM.Ii 4.' ...a:
HAVE YOU1 k
Arr'svOOKS, lWAOK!IE. SHEET
: .Nuoiii. sc. &c, tnt you wish to nava
A-n .A I -nn kitK i. hai
bound in a nice firm binding, promptly, at low
prioetl - Books sen t f or and Veturned to any part of
tne city oy givug noUce throngh posUtSoe, or at
the
ri'tmUih " Steam Book Bindery:
BLANK BOOK MANUFACTOET
One of the largest sad best Appointed-Binderies in
tne aiace. u - -f .
Kooma, 84, 36, 38 Narih Hlali: Street.
(Over Messrs. Nevins'.A Myers', "a.id Statesman
oioaui j mniig. v4uceq.j ... - 1; .
BLlNK ltOOKSInc l-ivl Ha :it:i1
BLANK" BOOKS!
Of every description add quality, from the hishesl.
to the lowest, printed If desired, ruled", and bound
to any required pattero. and superior workmanship,
stthe lowest prices.!. -, a .... ti. . .
Otvt.r. f'l Irt I nr.tl O fTirt. T! o n Vo U. ....
snd atl Offioers requrring MDfEKlOK BLANK
BOOK-6. will be executed promptly, with ear per
sunai aiieniiou. f
' 1 our patronage respectfully solicited."
i.K,av iTi.av. '!. W. LKFAYORi
oot3-deod6a-(4iii"i-i yl'rr& ; i Proprietor.
SIEBBRT & XILLEY,
Blank BoolcMuiifaanra
PRINTERS. BINDERS AND PUBLISHERS,
- rt -I . , - - m-4l fi -i - --iO Ifc
Special attention paid to. manufacturing! first class
BLAIvJUJBOOKts
s). ercty deicriptioa, with orwithout printed Head-
. , 1UK.B, lor . r,
ooOKi'T omen wbrcbaiit., AwpyACTuiixBav
it t.BAjixaita. jAjAjtoAa ytjayAjiffg. ac,t.;
aw Full sets of Books made on saorti notice.
.anauMTU w ntXTT friTWIa Saitln IT I llflli
HOUSE, BUILDINC,
aprll-eouly
.51 COLUMUS.-OBia.
: clothing.'
t-1 1,
. i.'Si CLOTHING, " 1
'1 t 1 1 i- hiij no su'' 11 )) '- "-!.
CUSTOM AND READY-MADE!
91I C .ili a 1 1
raig -: -1 I THB OHIO
i. : in e Vf . r . i -.o-'l colnwibu e, Ohio. "
111 2'iitsl ""-' " fivf.'ui IT!
A 'rPKBBDBW WrOOK (CLOTHS,
ia Cassimsres, Overcoating and V eatings, notlr
r oreign ana Aomestio. lor 1 en ana w inter wear.
- QENTKMEN or FASHION
Will always find both our materials and our work
to-be in the height 6f the tnod.- We s all' spars
no pains in producing the most elagsst aaAfiMO-
lonaoje garments to oe tonna any wneie.
Of which aareatpertiamMufactwed byearsetves.
in idb laieat apa most lasnionaDie styles, will al
wayebefoaad .a oor-sbel va, in all the Varieties
. g? frW low waeffai fan ,10 .nolij:
lOOfol! .dJjtMiN BIOH f Masurevi.' .U a-.u!
-feletdlmt'-'" "
1 1 . I"l'jl'li''- II ''(. I'l!" ' ".nail '" l'n
FALL AND WINTER GOODS,
-fo ,7i-,a.;f ' " ''"' j'-"t;i.l dl '
inhej',.1 iUX4Tiia i.,l )9Si(.d
C16ibiDEi3pridi;
T HAVE JTJ8T-M. E'U J. ITB D TUB
A. largest and fipsst,. Stock,., Fall aneVWiaser
Goods ever brought to this city, eonsisting 01... 1 ,,i
JPS3115I.2UJ ' ;J jX1 ' 1UJ
if . Jmsx.i v 1 ClorJlaaU .ii-utll
nt-r" n'i ot igleff "COwJ
For Gentlemen' wear, which 1 afU selkaJ: ths low,
esTCaA prices. J - "' ' '
AJ&o keep constaatly oa hand: A svea jeleesad
.tiiflu'.-.'' - 1 "iiativ nnu,,!)1
iuga-dly-'Hrtrr'.l't. iii g JAoatk High sssewr-j
,!.) 9.1T GROCERS. bun ,i.si
NO. 19 & T29 SiinilH HIGH-STRFFT
i-iJi'lQ.'H 0;C'BS'Iifc'r3,aAi,0
TiBOrHIETORg" COLtJlH sTTJH'' Thin
X . 1H R MAG-A ISK. aad. agents for tha sabs of i
., ,. .( GARDNER, PBlPPa', CQ.'S
Celebratetls: Sair,Ciipedli.paig,
FdriE;' bbMESTTC'Als6B&T;if
aaiijititi-a QROCERIE3' :j -'
In all their varietici,; Ittipxrted Wines.: Brandies
Cigars, etc. L'j
ill "I 1,11 W il 1 1
m' I tu , 1 .. 1 e.-. - ir .t-
BALTIMORE & OHIO RAILROAD. TRANSPORTATION.
BALTIMORE & OHIO RAILROAD. TRANSPORTATION. COLUMBUS CHICAGO
BALTIMORE & OHIO RAILROAD. TRANSPORTATION. COLUMBUS CHICAGO —AND—
INDIANA CENTRAL RAILWAY
'
.gseiyo
"J-'4JL"J -ma i"i-j.iu-i
.M Ji
"eel n.i: ; ji r
-stfa aH
The Shortest Routs No Change of Cars
oiEij fcMtf.-Xb6lAw.J rnuiBABtttirit-l
tLl eiloTtlrJaXaJUquasi.ja JKn) ajJ
ODsbTRAI.a,OAIJevenionJi.y
ffafp.nfe
lenL.?',pm,11etrou WsMpm. .iial o
This train ' "- - T r. Tiin ..J r
isiebsaneM,-raingaAlbotb.nW i.ar
ahead of any other route. iry tJ
IVI CK'Ji.AANO.ORlAysWraraSI
1 ki" f Brad rord
d BrOSp-m; Iodlanape)
I P nr. Ctaiesri 8fl0 a m
Junction 4:40 p mr Richmond
iiseiDvji m..ixcan?p)rt mzav o nr. i.nina.r.
rpebrra 4S a m Ualeskarc SieUisitw.BqrrlanoB
a.e.Kua ri:30 p m. Uuincr 1: b m
IfiHistiu. rtiv . io, inn. nsaw ' ' ' pr m, .li
U.tt
JAS-a bii.Calr.4ta.mr Paea-ofa if, Alton 8.-00.
rtaia
'ayette 13:00 mid. HnrinaN.
field. Ills 7:0 a ni. . " '
Tassengen b'tUstMtayrea4rlti LourrH)"rBiit
nitwninr tarealietta and for nointa west
of bt. Lohts and" keokak tine train in advaace- of
ill etaer.iassjunj; l-,iit-yrt ,: ,1,,,, .
K.Kf. P. M.CHICAGO AND 8T.I,bUlaEX
U.OJ PRESS fSnndars eigentadV.-' 4tiiwl
Piaaa p m, Toledo' HSU a m, Detroit 8:10 a m,
Rradfota Jutblioa asjprm. Iteanarvrt lsti m,
woisw oj" a m, loeiauapotis xuo a to, 1 erre naute
J0a m. Matttxn9:M a m.-rana-Fht a su A lis a
Slat: p-mvi St.-i.onia AjOp aa, Iufa,etta 1-AS a m.
bpnnefleld. ills. J4:15 p m. Quincy 110 p m. Keo
kus :m am; -Louisville Oo a auJUahriUa !.
m, Memphis 10s0 a SBw
-1 a-. 8leeiint ears raa in ttU train from Golom.
has to Chicagoand St. Louis without change. This
is deoidedly the kettrarn from Colrmbasto CM.
eego. rlt. Louiaand Louisville, as it makes quioker
time and arrives at St. Louil and -Leuisville
bSttrS abeatel udaakulirarf u.uul. f..
all poipta West and South one train in advanoeof
any other routed - yjZn-. ti'ii jt'i
1240 r-J1- BI,QHT BXPRESa. Dailj( via
14.,J lndianapoltsTMondays excepted)' via
LsuDseort. Arrives aPBradford J unction 4:1 a
m.Xoganspott MS a m. Ch(aagoS p a. Peoria
:SS p m. Keotik;10:4S po, IndianapoliaAse a m.
Terre Haute lSilfp m.Evamville 7 JO pm.rMaMoiw
-J6pm,4Jairo4:lSam,PaaaMpm. Alton fcoo p
m. tit. Louis 10:16 p m. lfayette 8:10 p m. Louis,
vile 5:00 p m Nashville 3:00 am. Mempliis 4:3&s.m.
r Passengers by tbis train arrive the sameday at
St. Louis 3H hours and Chicago" 6 hours ahead of
any other route. -c:lt j.iad
OTATOBOOJTSIEEPIJIQ CARS
Ronin this train fromi'ittsburgn tolnaiatiaporls.
S" Call for Tickets via Iitigsanpert tsr lndiaas
S-"Tickets 'for sale at Dnion in" ?lqe'bpotC
Columbus, and at all prinoipaL Py'ri'iB Ticket
Offioes. .,
."r: O F. CHANDLER, GenT Ticket Agent.
J . M. LUNT. General Superinseodent.
Hi r 1 fi
ij
Great Northern and Eastern Route.
Great Northern and Eastern Route. CLEVELAND, COLUMBUS
—AND—
'A
Cincinnati Railroad.
3F"l-jne Tx-saf ft m nttiXyn
ia-
Mvj to )-,
EXCEPT 8UND AT.' 01 o-yi.rj
From Colusnbusv iaeoaneotion with Trains en thar
LtltUe Mlaasal A4Celaanabsta afcXcaOaV
,i.,:yJUHradj.it vt.1uJtiaa
, NIGHT EXPRESS Leayes Columbus at US
A.M.' Will stop at Delaware. Oardinrton. (Meed.
Galioo; Crestline. Shelby, ijhiloh. New London
W ellington, Grafton and Berea, arriving at Cleve
land at85 A. M., New York 7:00 A. MIT This trsia
leaves Sgndav morning, not - Monday. , ,
NO. 1 ACCOMMODATION Leaves Columbus'
at fcO A. M. Wi stop at all -way ssatiens... .Jaia
train starts fro the Freight Yard. .
NEW YORK tXPRtHSLeavee'Columbas at
11:10 A. Ji.-. Vi ill stop at DeiawerevAshley.Cardingi
ton. Gal ion, Crestline, Sbslby, New London, WeP
lingtoc. Grafton and Berea. Arrives at Cleveland
at M P: M..rN ew York nest day st ado P. M. a
31 JLLu ajxu b Antics- Leaves Uolumbusat3:40
P. M.
Will stop at Wort hirst on. Lewie -Center?
Delaware. , and all Stations to Shelby -and ShiUaf
.01. jvuuvu, ticiiiiHiMu. umivii.iiu uwn. Ar-
rive at Cleveland atsVEa p. M., New York :l PM-r
.Passeaaers f or FertWayee and Chicago, bytajc-r
ins this train, will get sleeping csr 'atJrsllne atr
8:00 P, arrtvain'a'ortiWayae sA lle P.-M-Ch
oago at 8:00 A. MT.. being in advance of all oth
er roufs. have ample time for breakfast, and asks)
the earliest train for the eVaot
-SPRIflUFlELD ACCOMMODATION YIA DEL
AWARE Leaves Columbus at JSC P. M. Will
stop stall stations between Columbwe and Spi lug-,
field, arriving at Delaware at 3iii P. M., Sprinefield
eao P. M. This train leaves Springfield at IM AJ
M , arrives at Delaware a-d& A. AL; Columbus
MWt A. M. 1 , ;.i i j a -.,.. 1) liOZ'J.I H.iCl
Patteiai 8IepIwgrCar aV rmm tra 41 1
' Ivlgtef Traiaa -e Ck 4
i' -i Svw ITwrlc saat-,:t. 1 ,.j jtj
,.i;iT9i i ti-ji.L'.r t.prw f ;-;;,'o0 c,,.-,t
" "" BafgWe efieeked through to NeWTerk and?
Boston, via Cleveland ; Philadelphia and.
New York, via Crestline. -T ;. -
. . '- t'KETBRNTNOfitu HI Por-blI
Nitht Express arrivas aH'nlnmbns at 1:45 A.M.
LmBsifress .sves, a Columbus al-j
Mak TrainarrivesatCotambrJiataWSP. M..-.,'r
Springfield Aeoommodation arrives at Columbus'
at Kh40 a. M.: j -' " i-.ilin;-..ii ni.jia xl
EmraiaaXwma lr exa Otaer ".
'loAor TicJteteriA.Cietliaao43aTelaiuL lol
-I r i b nTuSd-eTa.
TI99.0 r,i 991 Jl JAMES, PATTERSON, riil
, .. Agant.CoIiimb.s.Ohio.
Cdnmbus, Noy,' ; IB8s - . t :Tj 1,1 ,idl
Little Miami, Columbus & Xenia
—AND—
DAYTON & WESTERN
RAILROADS
Oa an n after MONDAY Nea53d, tMBg FOU Bo
!:h:TRAIS8 PAJiL.Y wJU, leave, Columbus
fob ciirj-ATl,JXniayitt, cawojt.j
. i -.LOUWV DAYTPJl BICHM0ND, Jjy.nuo ) .J
; t;i,m ;DIajVfOLM 4 CHICsVpOKnxi t,,,
Withou change of ears to ' DAY TON and RICH;
MOND, and only one ehange of cars to IN
ti.tr, lAflAPS anckcAGOf.j.,.
r.su- -Cjnectlons axe reliable as fojlpws 'i ,.iit ,T,
-Mm li i; FIRST TRAIN DaUy.s Us
Leaves' at A: M. fo CirTOMaif. Clroleville 1
1 lAaeaater, Hillsberosrpd CJiUlioothe; stops atlrfsa,,
don, Xante, -Morrow, and Loveland, arriving a
4Jtomnnsta7Jee.sn.,jI .ii'- ...i.t L.:1W
I-3J r-di si SEC0NT.TiIlt.10 n-'i ;i"IT
!JU9 fiifDai, ibept8unaays3J b: 3aja
Leaves at tao Au M. tfer n4nas,I)ayToa
Richmond. Indianapolis and Chicago, and stops at.
West Jefferson, London. Sooth Charleston,' Selnia,
Cedarrille,Xeme, SprinrTalley.Corwin, Morrow
Seoth lsuosU'-Foetere.-.LoaeknHai)roy
tatnait .- i.-'tfl
ni li-iiu'.il Daily axeaipt rWcdayO: o uali
Leaves at 1U5 P. Al for -Cincinnati, Daytcsraadt
Sprirgfieid, Tie Xenia, arriving at Cincinnati al
leiae r. si.i'i. iii-;i io i-it
iiuir. ii lii'-w .fxMTBTrTRAIjrjiinii fri e'ol
-111. r:x ft fDs1y4nieept'rnyT.)fviiii: dl no
Jasavaatat i-P. .ML fe Ciasinaati. DaytoaraaAI
; Spnngfie.d vie London, stepping at Alton. , Waat
, ' Jefferson 'Loadea, South : Charleafon,7 Beheal
venamue. e"in ff im-fii Imv. aaaV ao4.ar,-.
riTing at Cincinnatiat 10rfpM,'BT;V,T "T..
... c; . r. j.lr!!duq d lu
Bleapinr .Cam-agTaTa-rrisjttt Tralae,
M t..Li.;.Kl;. 31 linO .llA I UltliHt; Al-'. J.
if T f lo slli. HENRY afROOKS. TieketAgeaCu
. 1 . rr.xi-n. eni
txr u Tl -j 1 1 r i: v 1 .
i WPBrOKN, Clnifnn.'ar1'
,3V.SnT(cA-it:'i-v loet-rifoa no
t el . 1
1
RAILROADS PITTSBURGH, CINCINNATI &
RAILROADS PITTSBURGH, CINCINNATI & ST. LOUIS RAILWAY.
A" AH II A V I-K BOITE.
.3a
-OVt Mrt alter'Dec.' ltelrA'trh!wir1 Wrf i.
follows;;! J.sll 9Ul "lo anriali Sri! JS liscf
eave! N.Y.Expresa. (,MaU..,njJ Fast XJaav
Columbus 8:15 A. M J-05 P'.1. 11S0 A.'M .'
Newsrk 43S ATSn7S3S P.M. HO P,A,
fessrtovine-i.e-MA, ill -s HU7r' t-3o ?
I BriTaatiaiiaui ni 911:1 j L pbtj a bad nunaiy
raUdelpiiaa.s s.-ee-Ai-Mji eeP. rf.i baAWAMfi
Wasbintoa..4 f A M. P. M.-, 4St p. Mij
BMton,"....,..8K)4P.M. .60 A, M. J2KP. M
VMutalaroom'Aegea
(On. .the l.ksliaaslMeBlersttedV98ifaaa PalaW )
Bay and nisht cars are run throngh from OoJnmuaa
to Philadelphfa and New-Yerk witkcnTt charge?8
tPasseegers by tbeltM AtWiatidaT.tri'
arrive In MeW York at 5 d'ernck Monday mortim.'
saaiavaaragdasrma- baliwe Sleted. I'U 1 6 h Tr
W. W. CARD, aupeilureuileiit, teubenviile, O.
-woliol riX .Yaojt B.BiBilaiAHr
. Ticket Agent, Columbus O.
Viuneiu-aiy
" vi.'rn.T .',
Vll-U OJ tfWI'll i-'.Hvt .t
baa ,0 a -atiir: iiUAJj.uC .to t .ooiiiuot.
TtU9lI ImVaTfi", J fTr? V.97irll
..T.'u'iWVE N 'i"wA e e n fr-J- .-3
W'COTiajfcaixl1 OA'li'savitjL
, NE8 at his present stand, .0,1,18-11.1 ohJa
HOCKJNG CO A4,i Which heWpreparetf toself m
the lowest market price. ( , tr ,(,0 -,,,7 a
H AW Special attention paid (o Shipping. u-a'
0 uySO-eodly .ov.--, lol ,
qiiid

xml | txt