OCR Interpretation


Daily Ohio statesman. (Columbus, Ohio) 1855-1870, January 25, 1869, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84028645/1869-01-25/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V V 1
fflTlt sn!frio,
xaof wan
u3 oi b-twolls
)iHvJ wll ai UitiJBavjail 10'
l'iMm7q U
-VZ-L-
K . " " a '
Kit) esiAi MaisTI rfT
J3o 90aol ,diU2Nalnfei
nogiaqllj fiLHal'f afjlB
. iia Bin J 1 'a t
nooi 000 TntTi0 riqaisHT rlJ ol
9UJ 10 lunieToO slaf ,!OTita1 .2t
. I aaaaaaaai ST "S. S
aaW-Jl SKAmiXTKUfi
q Jia Jlnox wsA adj,io Jaai flJ in ou
-bA Ialoi9mmor 1I10Y waVI dT
. vi it a vi aHAiiam
1AS1 T-- -T
.sJa33
.null
aH os oaJ 7fy-iH
49 X
aa-toVaoa
eaOAa
tKABJHca .a -
and .
9u.;a0CD 9dl la" MOT Hal - .111 lo ajiasqt
aoiJjaCHi rlji J bld lava )udt buaii lutaasa
81 w.7Hnt'09 aril to Jascnai9ifOT aril rtl
nip irWA
i
In. Aafc
imw, per week
iaaai,-.;;.V..-J....Ji. 3i....t!00
! era'.i....iir.. .ie4J....RIO
it
- AnvKHTiRiya KAiXnx'lTtfWnti.t4TAli.J
Biontha or Looser, a aiaosaM-teekatf trotf-
per aqaare 'or nrat waeruvn, la teui
ditlocal insertion,
bcxiiiEsa NoiicKS.Meenta eaob Iniertion ..' :
roTiCK8 of uttTas, ao cecn--'
(ioTioaoPU4BKiAOK8,76eenti. .-
' - fiEi.ieno B hO' 10' g, ban prio .
" transient adertuitt mutt b paid for at
tX tint tAry are o Lertl .
BUSIK ESS DIRECTORY
380K
ARCHITECT. a,oad
1 . Hnuuktt, -
"Architect. -Kncineer. ko.
aaoacV
Office ovei the Kalioul txcbi
5tBWf
bo Build-
.OR.
AlTlBJSlf-AT-LAW Kotarj FoMtir.TA
Utbee lii far u'a iJuilOiDt;,
lL.tn tL HoUUUtr t',
E9 alh aimtMN tt.. Ai
I
AUoTlOxN AJS'D C0AIA1ISS10JS
J- bEALt
Aaetioneer and
hold tiouua. Ciothina and iSulmu.
arnnjaXBa!
BATH K00MS.
t?. 3 E J 1?
.nau
ft"' r;S tt--T5J U --ii-J T-S iH:3
. !.t :i Ml H
n o a o: !
. etw. roe 47 i .t. kk
S4 14 00 27 (XI' l 60JW If 0(26 MO 650
1A.
KX Barber and Hair i)reirj(3a
liatba. Baaement fwui&iee iiuildin.
1; T. Mrlg.LlAnaSi A Jf..
J 144 8outu High street. , Just receiTed.aa
Inaaglirs.iMitWitWiaaaylaK W4fco5J
. liea,pieaicail. .jjoj'SiS
ai Soaita Uigh atreet.
Xa Dealer in Pittsburgh and
hioOoaL Alaol
street.
t.nunjrAiiin or irardinc and rrodooelli
art
iiroad
Jaanriiiu o snosadintno
ml . olol txMioa-l"J
una i uuu mi
tHa ai
AAajaaaaA
LAaaiaiaaalBittifaii
amaaajfdjtiBtrlbaaJaaiaWata.
i eiooi a at ii ifioj soa
:oa
f I J J. tr
.rMoanp Taaan pa a -wwxiipmr iyxriM ma ansa oa
st-eaato
heata ai4 yirrga 4 ataaaiT taunalw
ay joailaaiaf(edt ana si ai di al (Obd Writ
arsrllo aama TrniJo bna.uwllialOAj1aakBMBa
fccMaafasaal o (wtMaaAvTTTi iiad) gnncjesi .xbcxf
ajuaaaft ! ,itiTe Tedi eTaiadw .gnitna-nni t1
d aiMA , vl.tl5. laAiraaiatJI
4IOM atU euluirVMVi-xiVbWMU
9i biootia
puUusi iiua euiU tiUlaail aji Jiuieji Laa rial
aaaaatlMs3 iVH io1
jwaa aaisaMiaialUfsitaTt
la iai Jai. OaTdaiaiawa,
aiilaillraTtn
tirfTiaia'laiaraiai aaatlaC baa tl
juinniihaill Inimna ill iaaa ilnae an! li(lnir irili
ji aeaaa aawasT JaWi9avraoa su aTonrai to- mm
attMI ana tasaai sfrmawaaj ft jusgaajsii I
t.aroeu iatiionj.Oil UJaliiaCtJaea
ei?X rIM
.hia aata it ailaii JiaM atatt
vlMKiniiMail hinodaAVadl .aatt,I boa aixtSX
itfcar3a4a)aaaaifi aslt rriraUa 2skiantsrzmfillli
UaaMaaaaeaMaiasaasflP natwi ia ai aireaanaieTja,
Uluui. ia3o. ti!i
aaUWiaeHJ IaHMaaa sax Boa aeieiiaaa.
-a- t. at
Aruui A ti a i net si laaaai illi 1 1 1 1 rt
Tin ilaum i aaiai l aalin i ami II IcT
,i(laniia i J suca tmawb aril aeatiboni a
Wai4UMrarMa
J W hul nana ma li
I M atJUUfilOOiOO.
mk taanruoM oish
jlHMni arii MMiam jnaat Tfiilasd olnt aisvod
Wa msfin ai rl aaaaU .iiiasar aatawoajnrm fcaa
- teraaeafaaariaa
oa emtlw vo9sa3fUT
tiM aliaaal aajiTAasaftiinB asaatld
Aaanm'j awliaJaaaioabdeait ankl
alaiSI laaiiiAaaalanitBMaatI I II 111 larr-Xewifti
nil mil mi aaiila an
jlj miartt
laatiaTo;a s
.a . ..BKAia: aa.CTtt -
' V..u4V-lkt.JJ .
AisabAftMarl
H tiloy lo marjal
KWaJo
-aa aa iiai ox Auai
i aaniaab taUli
aaiiiaia ) at iiaswn omhBgWJaetfT
JaiaamguefvAngraTers knd Tublisaers. Kola,
h aiuf raved ui order,
lot
n ana i dwusi iiigmaeariWarT
sMaMiemhT
r. . in- - If,
tiU. Vi.ltMMCWObMaaa&a
vii in Tsvaraav ar
raauaj tl''aji aeiujali
aikaa aaxaag, MMtAA4( JaMie itnli act ;anial
act ;aniai
2nW4anial
. VI"' 'ffiaaaataaasaslaa.iaaiiiadaaiai
aifcmm.ite.i'Mlc-.ii'iairf4MiaiAll
baa alijHin ttev aia 4 sai n..i)o-iib id) soi
m.. -- V .
M Bl ft:
.n.mnmuil si a
aloa a-tj V t
ill 1u aiaqjita Mla a asei; SI aaaiaani liiead
'to.'.
84I
jwitiib et l -a.uih-inm
aa
inuaaaaavMisc
laDBkaaJ
Iina ahadj i) --'
taa awtaimfearaQaaataiNri UaalMa.anil
HMOiWal VaJiljMiaaadMite
:
V. u. uooVXrta.
YtU nr.iu wiiin leuf
Tad odw aOHlH
feJfeSidl'J bah
trfe58ribhrfAWJrir
Wit WJJL aiiJVft UQvlia.
t W "tVeJoiiaw.iuirKayfa,,
wataMfafeg? JififMj5 il,rg
aIsTr?Ts?-r-Tli?aFT t1t " T P
riaBji otlarj
HJlBCf-r, n.f - -li-i-uuTO;,
i - Sit 1 14
F ii ts M
i
. fcl
niiteoriliol4IiBWl-;K,
J3
JUJe Dealer, in Mantles. SioRw ikaf Bomffi' nr-
aed SSaElrou
if in mii
Proprietor.
a Al'l in na !
High and Town atreeta.
j JJ ill lUiUaJS 1', Proprietor.
rtairta Tiend ta. Commodion
n-Uu aittemuya aamles.
" -J- A- LOWERS. Proprietor.
roMt-. irvsi tii:ir; cohipahi or
mbna,U. apital and Asaeta, 466.B14.J7.
I. UAKEK, iWj.
MBjjjjioMrnoae
OT4HLLINERY GOODS.
Lr-ffhulegaie and Re.afl M Ilmer; Q(xda.
11 . rJllfD unci, upera noun oiuca.
Liealerin Millinery. Straw Goods and Trim
ming. No- 67 orth Utah street.
JM. UILKK, '
Dealer in Millinery, "ress ard Cloak Trim-
mini-'S -i'd ranct Uottda - 130 Soutb nth utreet.
MERCHANT TaILORS.
HfCtaA Hmft tOHLLEBK,
O Meronant Tailors and Liealers in (ieuta Fur
nishing Uooda,
no do nana aiga street.
raiftjr atjd Ueler,
smraaent iot iiwriiaminTWrrpt,
121 South Higb atreet.
'AlliOiriil BB-:aT iNTTILOHINQ
rA VlWUM .. 185 S. High at. Uenu'
anitaniade tu order. Urady-made Clothing al-
OHHTUIVKEtBACHKK,
Hercsbant l aiior and Dealer in (Jlothinr and
Uenta' i'urni8hiDg Oouda.
No. 61 Worth High street.
MERCHANT TAILOR. 320 South fTich at.
Choice atonk of Oiotbingeonstantli on hand.
Mr.u. UHLillANn,
INaraarvealari qaokaeller. stationer and; Bind
FbA6a(ien4ifboin Uermao and Eng ish.
231 !outhUigh8treet.
R
mqi
M"Ji,jIata"i1fl,H,J'ifi',fll.
log and W rappiug i'apera, Ki 05 Aorthlligi
Frint-
iligo sc.
V Bl9 Ob IT a Ki9a
Dealers in Printing, Book, Writing and Fin
rs 36, 38 A 40 Wor.h uigh atreetX'ao-fcTal
Papers
4
l'UOTOOBAl'UtjRa.
"3 rt iw - BluJjaighreet.
aisqs a'anrs A
WbrWrWOKaWfrlKtlW
tljaaTiMtlaAecanlTByrtjJa' ci baa
K'RWriSmbr'rSHW?, (JfflnjAfif.Vlfo,
lo aoiaoJ .del3J .NkilEriatRh.ttlaauaua
'K'Vj . j ......
Tia iiiiiiiimij jiirain.ij m jum., '
oai ol mam ravprf!fVftlf PT f(P' t 5 T
bao'Mot litaaaiaJimi 'IWi4t lrrtiitnf tli
Wxs ta ndT
joopnl bios
I.s'Ils j!i iii;-j..uBi g)
PCM1Pand'iiAii34kfl4Ai.W tacLia AiaaUliiiiuA
InttaaiBlaosMMdiaUaV qHWtdiM a:ratjiMa..d: 't
U o' tiD W HVilia J" oa xasio aoi;ai:air
UMt .MstilicUrirjc'aj ami raiiaiasiii i TTi
1'1flr.et
asaid A-fct), VJ ALI lii A aMt t mtrlt x-Joe
at i wi aia bo om( cri:aaa lit niiniii
i-iMjA MMaaJUiKAVMBft(iKfiiBUWaWia
boj,
: !sn. &J3i.VVLW kj - J
LGHIES.o'i
aeia el -a ' w ami i
Tt
ha;
J -I-:- L ---..-.. . AA
Ki . , IJ if a v c-O.,
e lWt3rlnWnVWa.ehesPWocflW,
fisceuwora, pectaclea McH-tbr Atdaat-i'iawn
U (SurojiwiayTBAJaaler.
aiuuds. Watch a. Jewalrjtuirei wara a
in Dia-
aud ttpec
1tiAf 5 t'il.ein.lWalaj::t',elei 1oi
hf- Wbofaaata-oaDM Kaaah dastaara baWabaiiea,
a lu a'J'' ejL i"-: a i s'.s isj; .wmii es
In ffi'i ei5; r.: ?im i -Js'.s tsjjjpoiii eaaa"
I)
.n&it
A-f wtfuittratg waiers th prytfootw anafUfiions
nose' bad .trtti fri&jdmm)l1lk
ttfttBf t&IWic itWf Wa .ts.i tii la
ajanajaaaisiraaaraaa naBiaBaaa aiaasai aim BMai
H4r4Me tj0TJ ttrotWf. afaNaW jaWH
4 ! Hoop . i?urni IftiSu&ESmM.
NOTICES.
i ti jnj
btre:
f wan ait
arva a aacUPnisVUiaMMe'h)lBCanV4aar. oVa
-lb atlaarM Toe aaVta -U4-aAI
fjenrrai Kailvviyr Couiuaus iUXeL
r wt Wr vviuyaii.' ( au- aruo vi n.' vi wauuawuo.
State uf L'hi... on FKLA Vxa4alifalBidaAx A Arm
brie hail By oinpany, aarar-atfrwuaaapi aalPt
Uf at aai ui the Buardt
,J
t YS0 baa 3TJB aa aieai hiiro 8
n .wona nor .3 Yd &tM(OUATfclM3
X H E.-SBKatt Itl fU lMfKTlXV BE-
lotiging to Uanr3B!natiBMnaatylBuated on
Moand auaeSAawnotiajaaMaaV'MBVenient
3SuHSSfh
nlrWWVWeftfls? KoMrB'ttawSfS
trWrf.fceHrrf t)nd,fW.1i4t7&
brother ol tna uovernor wMmnw- m ft
prufeaaion a 8oulptor, by ti5arefb;jjrpi
busjiieisvi-
CgAcaL bu-i
h,-iV(Xrf-..-i"l!.'i'
aud anad-ii jj edl laen al":H
T7-HTJOT
ifcBBJ-aBoBtaaaiWOai.eMta aatt
V al 7WiMoii'Jwy tfa W , D'llit'i4J
sMwiiMiirkiiMMmMdsHIIMif'
thfrH MaJ-a4l4(A ir)rW!d ad'
pafBiaa,tTar
:i'eclsi"lj!A t St W&M&& Haat a ;I
ennnla be aAeiicagA iu ha wptaay -
Tj,,WVCrif:r&tdT.':flib thaananJfif. if.
i "JanTutI
ali&
sil IUt a-lftUl3Tl .ojnva
DRY G008n -
Oj4 J
WAJ
HOTTA
...) i-oii diaail tii ain '
ATTRACTIQI? B
QOQflaibiO cA ! '
hnnotf atitlie Ii odl mhvI Ijiio-qe a areata oT
kial moil ,lli eiixoij,to ebtt d:t' () i
eD'ieva now, v .wu
1 cJUl ii Wl ef liatiuainjil Ittttu Li to Jio edi lo
d fan b1 .milim estdl' ajnso l .lal ob
ovadsaiooqu b- a bca i eiTsI deied ai eaiej
wii TetfftrJ, r-T!3T-Tf-; & a a l
irt nn iM.t.M ifvi.) hi in ji a edl fltxiu fo9;aa
laa Jrco oil! lei ,iiil. V'i f " eoSo edi n
o ti 'tTJoi s.ij antTsii b.ia ?h. pi io osnqx
14 H
lu4 taa lbonJPi edi ol larfJus ei 10 .asuenm
.wai to emaa eoj cvqa ctwum v
.1 X T Hf) A V. M K ill .elL
IxaonoJ nJ o h) jneliBsvi
ejal .U A .81 .net bsisal
Vla jAao
GXffgirtigftmmii9A rei
lo aaall o-iaai 3ETM.a8. eqaT .rnTr
.xJanoo e.ira.sU I tr '
Also G tea ed notion in the trtr,ot,l
jaxji rtoTuoExa "ka ao auTaiv yci
iitllil fli'?tlJfciOIan' as so beta-, eroda (J
MU4a,noiT9aa sriuiT je"aa to! isno lliw I .bajosi
reileds ba foMiin!IJ dlJii iooh'o Of )a
I :)iw-oj
Jfte'aeiam tnnn BreTradaflajLll rtiiiaajfJOa"
ud I -amir jdnsli J ia-nid l.Jd no .ui !ia I
a U9i a lejaiii
tat' v t) c "cxrxTiU. umii further Mt&fgitsati
rjkijc
! -dm iu-
JBaalaa 5i3EfatAtiJfcti ta
amA! awmaTA 200a
Wai adi rfJiw beloeosos e'iJa iit io1A
qair bna a-'iJa'yMsiiBI ffWl'O'ooi ,alei;d
Llooa .tbia'J Jaulaiil ,a5qol7a3 ..legal jj q
ti.tb et3i .;A .li 'I feniii'J ,!'
FAIiL AND WINTER
d li X
.MOT viii o,tt:o sht'o
. 3T AT Jl FIT? U?H 3 r3"AiI 3
ur.-ai: (othoi vaaaxo: nl ed) tA
3 47991, o9 fijaoco "J Juoria ''iicj .e-Mia
Jd ri-i nc &fir!Tstt .109 .Jinr'j ia
dress ooods "?.BtfVrfi7
FANCJf UOQliS- CHSAJ
JOJJ0 4Si4Qfl liiPi
DOMESTICS ..rtTTTir J.... .CHEAP
,t 34;usa J T : j:T-tt ,-q riTAi.
.ten .c;e Tisaosb
.xDll lkT'lZZBaaUh High Street,
3MQ3ioJ ai-qcitil bias In t-rofciw'f
eolO-dly liaV4HUUjL-aatV
WVSWFET
A. Mcsi
wish to bare
boun.i in a afcf--rioi
tteKfeigif promptly, at lo
rn(jnoTTTurne i to unypa, tuf
g notice through pisioffice, or
pricem dooks ae
the city by givii.
tne
FrauklioiyStfifiAlImMK Bindery
. awn -
neof the largest and-4Test appointed Binderies
the State. aBT 0
UeoBis 34.ii 36n 38 IforJIt, Allaph ret,
(UtAtfiitoaars.Wk. 2fi?a:,d0giteTJan
BLAKK (tWUKM
BLAWBOOES!!
T9!fe&&fcciftirnni I aH.alitJj3f)rIa'de &itkh
to toe Iower, i nnted It drsirea. ruler and oound
lo at-y required pafyg apra fPBsqor aorkmaosbip.
at the lowest prices.
Order froXwuatj 1J fibers .JUaiiMerehiints.
and all Ofi!1 rtqiffii ffAIW BLANK
our patronajqjBBpiejfgl'g iddbiitd.
""tw"v i.KPivnn
fca ed b'.azi asaepoqSfttosIaiSBiTlTa SaV oT
. oota-aeoaom
.fces-aib
Proprietor.
t:jji-o
aaUaj al ktSt 11 fcj t5.Jf
'A.I0
Ai.
Blank .Book- .JHa06bj
Special 3m)e7aM Tmflct3'5rat olass
ralosqs 3?a'l1rl?!a si I
of every description, with or wrtfeduaprlvtad Baada
.O3-I.BO0. ffa.'m-i5 qu biaq a ) 31
county orpiCKK3,atBamBWTasMAKwlrrBTU,
-affloiBanBviaaBBaaBaai uoatAtiai ai"'
veiitiu) emas eai iot aio
Full saeriirf Tari)n'ar-rtiBla nAedpinRtlie,
warranted taMeDeaaatnaittiaaatioAaaiod a ai J i
aprll aouJy
aVifiaal
:i Inuif-l-W
JHI'aWj
ci bma jovam 99 jnw)-iio 10010901 !ur
tailadt otv
4aaL oiaVaV va4JaB." 'i-tV uaaiMiJI
lotioiJ. .dilioir'l int tnegA UimfH .sorfulo-'lt
r HATE Jaaif;'lr'i"'oR'nj?,
Llaraeat and e neat tV"W 'Pifl
Huwls erer brought Ml lb.ll City. eonsistlng"6T
gnnia!tMT .xoTsioB .xaja .sxooag .a
WlVi4JSjE?! a!W?
nasi
bataan
A Uo keen eonitaatlw
10 keep eonitatlyaoniiJauHj a well )ectad
woca
J jnSl-dUP "TS?bi
W"J'Jaaii?,t'"'' ' ' r
Boolil
. a" uV ' . BP - .-J'
uSSaaVrrairar
i
at
in
iq 9UJ 'U I33.T'ii
MEDICAL,
.t-MMlapl
arl Ml n f iKTBUi aSii
9
rfjo
in?
5?i
!(&Bmed dlysppJieDTay alm&st slS1'
eSisfaiSgxea this artiole is
toabow
iriVanf
oMUliataAnd berdMaHarcTref Wtf WSeYad
haaaHanO.I-S lonygUaeq a ronais .noon ?inj
5m vTloitr tinaTjaTTTSblnoD
GRfMtf;".r BITTERS!
u kuL continue
I .iinns uwtvii, nwuii UlUlSOll 111 up-
ipnt4darllraaulbniWer o .(lo-nfuiioT
dlj. Hir.' JU1A. JLtU UIAU.. JT .J. .w
uimseii in a
(jinoma nfft fiJ vrtom bin vTl,'wf!f t-i1 riJlw
Of tha WrVAey'bfaJTS lfeu7e,Bse"eftaola stom
tlrrjM-jbaifftJTd is0!er)aHyAaid9rfi' the
rtaanaKiBr hitww -THW "tcmnemrmn
nynrrrtt iitioaniiltiTtma :pIal' pes-
rterr
7111
n bna
a;wtfioari9talaraai detriirtyitahd .Kortic ah&ajdftie
Tbouiiands find infia-a MIW rtertBolTr.rtrtl tat-
kiaarfeaaU rhijHaUriia-rijayfEbase-'iaiioolphAe of
lnfl!f)r,t'Wt' W"SWi nrgjiuaH8eMa aj fhaat
RalrS?'aiJVn-t9. ipftthey Areiojti dapieiL ad
rn Trt?eH.JiigryVfoMin,'thdlr TiTrEotdfferitJ
io anstif -i'I sifJ ol 7isbnrjid 1 nil 9U
t aijt a egpnqa taira iton aw amtir tame BUonger aiaa
rijiar l!oq-ib
ll
oim:iiiiH:l
'olili b9
'Mbn9 ol
r A V
jorucga ma instruai miailty oxinie moat po
otthe mpstpowerrai!
invisoranta amTre(fr.
f powefijul
BDtKpopiHar ormi Tesetat
hrootrfeanoqir sfiimi'9b oj Ja
muT noiiiino fi'l ni lltw nqirlw 9nil
tn:!iio? Mitoioa n ol 9bain sd ns-i Mrij
)iiBiinr"-?n'9G,n?r?vpMStiioad
)beelJreicttf't45Urs8fWJaV',3
till siUcn OJ r3V',M$tl 9d iiail-i Oil .9919
CGfTnOBDtLiSPElAirlflp
olonoo bn lanft 9d .ol noisib siH .tnia
UbsrfB jJwitdiSaieWs-efjB'JlfciiWtft.'-iEt
I . L Ji . i : . .ii i . i ..-v.
is mo ucBiKiiu.il B.inii.ru aaivBjjiTaaiaewuoy
"iunw6Usaa1tWoirtr!9ia(eit1ri
Slaria aaaiprac4iDniitnnjMatbai ratal Teet iaUd
liiiltj ilLJ TI1J StlBIU 3it JH1M evm Ul-f3;
Wlrrn(4uftefc-rajr1ifl eStB'SDia'iiraffrfjil
aiaaaal ; nAlf hraVi; I af aaVaharnaiAMil AAAa biAVaI
.tlnU 9i ni t)a)Jiluqi34
Is composei of the pure I uioes (or. as they are me-
dicinnlly terinQd.fWt7Ts,'I R'.oH, Herb and
BajriiBJHakuwpaiiJn highly concentrated
atWelIiftai7re'fttul7Alciiiiolio aumixture of anr
3lio7 urafl moit ,oqoiu3 qfifeaigsa sdT
CERIMAbTIa, TdNftT
. JTS .naL .rti.Taali ' '
I la a eonjjnnatlon pr all the ingredients of theJit-
pnestg mm tna tmaeiii'iaimy'oi'tSMta; ortiiHuin.
-fj5i lcaBt awl
.MTi'ttnrboJc Ar
c-nrAautl utaaaaacaif
jfliflse u9d baiI 8eia
as Consti- .8-JioL W9fl
Jfm95io1nf9
tirlT .If
bd .en9ax'
.gafytlutoaOeaaitrbaaniiliadiiiat b43.uu
for toud. Flllmaila nr W.ihl
Btomacnj Sour eructations. Sinking
or Fluttetiog au follplUbf the Stomach,
Swimming of the Head, Hurried and difficult
Breathing, yiuttaring .,t.the UearL-Choking o:
auttiaiat?ri(liasieiari Uy4g Posture,
7i a ni-2bwAiaa:'J aPlBljj--ufl aHJ lo
r-h si!3 bm-.iilii Sinn" r df"q 91IJ ilU bsifl
bill' .8jfci5 tljfjlj -ifiP&ritBYIUIVW 191 7'li:K
?Tzt "ijiei rtjtd lo n to aldhnnci .lii'im
. .7Sb-OJ t93-i9ilX !ia fclOil
SllHAfl
.89:ioO-ilinBiid snll ol eindoiam IX
Weak -mrattehc&te0
n
ji b3qon'JJa a- 3-ii s?ns oiai
AH made stnttg bjrjiHuia of iteof teaVfdi
rtfa n i' BWWMKWS llUP A& W
.?'.'.'"'..!: .1 . . h i.t-r:i. : it-n rn,1
lain nF ni-kl-A aXtiH. arf Btirth al anAino thwt
w?3CEi fiiiWaST 7TT?r t. -Ww.w.
-&b liit) an? .iwilw lud ,itniaiin
-Bulay tnia 8irliii stlj n j-i i)-a!a.iox9
aoil ai.vi Ai lotE a'Unnii) aiasC
-tif Hirri'w JBrii 87Si -it ri -.trl-jr ui .unijairaK!
Wliowoltt1t-rer.iiro JUtrrrtafeiut tbtiigtrutt
10 ei-jdxujoiu us rwosnjxaai a aiw jaai
rM3ateee I'fftj'fefpreiae StfnTfof fHintil
rkwiBi-IH ft lAflai LlU L-3ilil 3TJW d.luil-Hl 1U(I
Pmi.AnRl.FTTT A . MrVt lfi IfUtTt..
I find "Hoofland's Ueruian Bitters" iia good ton-
jiiiiOiiiJe.ioi9ilJTUt ou biiasiiiJ'i'P "'f 8i
HON. JAMES THOJWtON,
,ngui:aBni a
ble nadleaiIDMetadiaUBAslrti BOaaaMtUhiMC
U BDeData LCftn n rnv thia trnm m. ftTMrwm
of iu Yows,withrjL.,....
... JA. . HWMPSOIf.
HOR;'JA8i ftOSS SNOWDBRT
.a I aaM- Sk a
lonoaVa:tljySwfce Court of Pennsylra-
mWSS t2 .nHfUFtfATflriSM AiJ8t!fiA
4l&tr peJmTPi Wtfett.'lls iPwJtf fl3efhl Vlfl1
a.toilaadiaaSinbwetli9r JJWI VnM atiarMj
wiHardmitwajid ima)yibu.fe4abaiaUi bsJ
-da n99d ItT Ion DfciLaitiJiiuA .ii'g9ri
tvad ol bw UK n no.ijiMalfi lajinial j
hHniterAEinaVdeOBTj)Bta
FoWwffipe
ers are connterfeit. t-. BW19TTU1
I -l-iOdlpiinaan JnaiimTOjr aattas-uetrdan
iMtaSiefeHtvaUbl IftMX. ftJ
PPfHVFASiil)-tJiiitr .siiooM sdl ,bnal
Ouo bsjjold Iii,
Formerl
.C2 .nfil. (JaistkoI
irJioiUan. i.tl-M)
b9fHn4l (WrMel TcWcY pMaV Wi. b'treVla1
iiMtxiaiaqoiiiaiaivoseti.toBStAAK.'J d n-i H
9iij 10 ein9ajii'iwuUlanMfllb 9dJ lo vnv
bus oiiiliStm:!' Ht'.l V lovil ni nnifiirnntl
a'itMJl)eler(iIJMeiMliWfeftryB4ryu baa)
UnjiLnLah hnj
djtftiaiiiAjJBjyoJ 4ii9iuQioy0i5 oodacO ad
aw
Peter. 1 BiJBMi
iaraB
lyfajnanaJjingioaia
-mi:aAdie.ya-l he
-fjBiwouahie ba liaaii aWR
'a sHt8ph(pco"f 4aiarariooiloatB(fI
9"?i,:s?ie .y
v final inSsnjra?kIW' u..uiu
2sbi9B9ir msrtj
tij to Jn-U)33.
9niinaz9 Jnr-1
fii.nilla-1 ifiHiiq n.iinTl
9iiJ nola itiji!Mii ojlaloraiiDOS sdJ
jl.iiw ja8T.inn9 Mn full njnw tinslq aooj aJoni
urredicii(aOparibcUcad4ti0ae killodalar aaevos
yvrWDpijiiBltMS Bii.alailts-ica.nMt bt-iajade-iJBirfl
.Ib-WftUM rHUoth(erj'toftiidaUin-B:aaa to
all, and will alwayenex aMfartion.
1 lABta
lToi'ifjlfektt?Wl
A
7, " Cousha, Colds, Bronchitis 25
tAtAatflTOI
10, ' rpf.l Hilinn Klnmni-h g$
11. H Suppressed, or I'ainTul Periods.. .25 '
Hi -21JUdiuteteianKfPerioU 25
IS, " Croap, Goagh-Difflcult Breathlng..25
14. " Salt Itri?ifif( V.rvJlnolan.EnintloliB'M
Sfiarb IttKeeaaMmol9ii:utean&)nUii. .at
911
riai'5iai
onvii9l'ewej&sai,4loTWM)8Htia
19, " :atarrli.acute..or chrWfiVJInttiete! A
biU)Wrf a iiliis aVaiiitiXiitubutA)
-W a Sbrfr.ef1areaannsllltg
titvote4PlUaaii;A7itw-iifriBHr)T
S3, . DropajT.WfsaanWljcVfliiabSajA
93&9dl?f-;&85r3?
ytoyt)t(n Nii-'.iMebiU'tyi rtaiiaiailsrfj
Hill st'3-(lKtMo'Jo)fMufJr-9ilJ
o J atoi J kiatavrnlanwaiiwtttartaa
an tivema, 'Bjeeraiea eore'iBToat'.ew
lot tlU 3ul-, j tw3-t V.tiu4''!iid biiiei
, , .nnitmsbienoa
? A apotfltlc eaeryi 'jorwiiiu-y iu -itu
9i;j tUwitu ao-tni
vials . A a x uwi team 9riliat$&i 8
l-irnt r ITtariianiin rnth i
baao. 1
c.anll l.UaJ
i . f. "tit" ,x
w-eba,jKii7aotte!iMeiaraU&a4 Hai ejrran
Al&K49itiJsbr&k. J eciS qtf 4ot3 bos Rid
arrive, y.-v,.. Viy Wrt ,RiipT) td
04PPBA.C91 ByiAeaOToeif(l(f lwrBt-kobiuto
d ! partf0i cojiBttY(,i,oa o-)itreaag ftaai 1
Homeopawe jykeowiiiip T-WTOPAryr-.
.jIOftj&aHtERcBot. oi6JjBfwaiW, Heir Krittt
,lM SsHrrB'datBam ccntBlteddaibr abtfib offltA'"
9liP?1ot1TTftXltf9'eWom
WAT a LT V ET T T -TlTjTt!yrie ""
.!li".jOH
fiBWP'li aJtwarflfopibaniand,
baJnot sis i:oJ2iiidcAa.iHUBI.tlW)iain
HUSTON A UAiHAfcfcsld
nDad ne:Wo
.awiadieraji Xaslaraaotrrelibbleli' najii-aiA
-n
aastfta mm.- Tnw-r
. U4T1MI
ncivsiFfi: r Mi-afohwip p-Tt
to aien the haueticst fiMdymakct
'r.;rvixr,-i.ii
anil; rifVllii'I.'-ilJI attatAiaits
-ee. AuMiitirestiug . trealia on
WeiflUil.ijfiifct. irj Ai,ii,S,n
nictMitfat
-ijaiftt.
lL nn ri a ' j.n" i.Tt T.i , iiftwi ratu"! ft i ta
o-nbaa'!fI'JA;- 't7)i'9i"i
artuoQAO.,
3bMilai)MliIALalAiAuMJ
ita vorlt suaaLT.
.ts Ba4orYetIemeB or
Juo asbUiMAM Tii4f.'.nBiiriii)Arj'a Iha
: bawiMrTOititmsi!itTr(VIwJ' 4f
JRP TUP AOtJCE. JiBADQUJtItTE"s' l'T, KiASS.-rJ
.xan(rJrirtf,l,a4nt9lA ajtf t JtbJUfflWfl
.li?Mau4ahki-af DtainrntAatBWiilntBiamiiwilB'ni
oiow 8fthaofctotjjwid.rlijol(
atnsrtlo
uaQBUtai-
novSD-d w 3 IUOS-PNT
.hn'lniiq sd
oaI oil! bamatkba TTOKil .H-
l i'J pill oi ni;iaoq
The Great Jtedilng.ftor the Sbln, farm
wKhoat fall, every Jtlr4 or nn .
iffhtrMrlMFr face.
2 ,npltiCliini Irrltatingr, or
S (I IS 11 i'Jiu?Lij ' ' n u i i du j rwjiivAy
riflrrS boa aiiearRT!S2'S3?r,i MnX 9rt
t:livleJNlSindlali.gBt'ir fcttlJtjetrb
7fc trita 7ren( nitaide4s!)lJ1oBdDotiq sal
ii'.fWr?rtrrWh'aD!S -ill lo Moo9l iiT
- ti liB ie'refUMfliPrlrWi ft JtOrjWfAK-9lHlf2
ill a:hiib3SAYiTetwtltierijapudBtflWrfl
.tltirqr ahiaitnl DaugBiaWtenerallsvas 0JJl.Jiq
9ipr)WE'olnly 9iiiha 9dl aniiob baiSiTS
TP
nilH liiia iia !i:-nai li;iniaf.i ia ii.ri a.l
Alas') BU bia l-ra a
MI1J fll IX' t" i i f ;r-JLii i r'ni i.nni i-7fi
orfj otiPSf Rg.-tl 5fWij?BiiHU
b'lJMfluS
lii. ft.m - a
vi tr i ri iiio TfJa
distil
itaiiJ nil noi.:n:ii-'iiia 'Uo
JOHO t91
JEWELRT, .bsbniuiiaoo.! ei lftsnd
nfiifiiibioeOSrsTaa il:i.'.aqBiD9iin'iX9ilO A
I)::
illUJ.,,eri si. i ' viifim an Jtiaoa
eib 3r Jfjw bbivoiq
:Mi'rwiS,,r? (iaiasa fit tb
rts,-!iit
ARBS,10
w.-tIJfBi'TtV nRioal aoinU sitT
itiv0 "B ,'iT" f'1'1 Jao-i slim rtJbns
OTttiwiJRT5i'S9.ioiii!eiiuoD 3nrn
POCKIlX-IlOOIi.N nifa .V
.2 .nT, rHitoiT.iAh.
. i at TitTrvT rcint r a nrTvnv .
9 pfelMfrpAtABito du.rpVat-iariWt-WJorpt.pSfj
SeMi aiahnrt;Wii!Mr.rrWMa
FMthdobbiaa'andtail!!radq. AUoiuA-gwota
aRW9ift to ftnala ntP'iSBPa uurjlat W9iv
aBii.MVWWdtf1WifP noil
gaacatMaedw ortw .iyo8 yiiAycvlWi'S'ttion
oaasirMeaaw oriw ityC"t'iyJWi,J'niii
.J id Ilsllt
lot J! si bo
l vd Jtxi-I)
noJanidaaW
JAI0HABL HAt0j, ATUM' ,!L",&-
,lil dl 1HVO .Wr,TnVSjrfW Hvh
a'TBM-5r32r,.,ll'ffSafeiia9at,i
I 'T-hntf'TTtMirlpfti
ra pact!
lRehtOaDSwjtrJ'T1.JthpsltrtSttt
pactions, dolq v, noiesawB
IKaaeavlTiaciaaaa lutiaaaiad 'ila masbaaoturaiiill
ISUIHtlA mil ulnimmli
-uaeauq 9UJ (altlOGER8L Snibnuot baa
IasaJu 17 JI
13
('au'0BV
IWaB.iabisi?9i aa inimiiuvo
I OARDNE Ra JiaUS6AJ beoauora
pelebratea)9tHa9MWrir
lalers in
1-TlUV.iC-a Ma I. : 1 i!Qi J- il -I ll Tlrlll.Bi1,ratm4
Cigars, etc.
loqini jgom
-i"A 9r1: ,rwrirWci&'eiirvBarfiM(ljITia9S
6. " ' O.'of vmi,inp an
and boofca '""WfiryA'caa'I
pnfLeHHWe. iedH!e.pa,iftn
e .bo. ox 111 the rcases Humnhretaf
WiBattWfe MiidiiW WSiir,VJ RS
VII IV
HIGH STREET-
9if-i&JaIoIV
kj 9iu ia noil
58
imumii vnuti u juJ oa
noob
Wll'-MiliMl
FROM FLORENCE.
[Correspondence of the Ohio Statesman]
FLORENCE, Jan 5, 1869.
d'.'SttJg'of IHW HP We
roaciJTn
aAisf6f1ftre88,i88lim
" i" 'ff.i r .u.
icent'tfrtTtlf
a
1S ttHgRvfcirlfftfBTri'fe
ffd'ffr1toV ,ttteafrerleetf?i Stfe
gttliirtlyrMrtfdl IrybuTMaQrimllfn
fcatfefttiSVetf yeafisf WrMa w?h
foriifrr4s'fljtSaflOdaM'i4-
lBteffl?6tWis4nJirntaboe Bubtrjr.
attoiefi tMtaxja-ationt -tbiitonao
Kj?ailJp6tirAa tfWofofteirliilf-itfliajo
(iHwmabiq aadiaiataaiK alariJdbaalaKskrart,
noF4ABito9bKrrlFBimd83rept(ntBa Una) tile
ttaHawiaJosetan-atprtjrtBci aAilitarti kicit-
ATtKte er natromrfiities dl aUtiD9taay
oaveatstsbial na-MaioildadapraaLdi rlglglacliy
itneiasJbittibai (mbaffiif t wreoafidnSn
iVatfety 9(o JudSl-barcbpa axWeri34hatld'ij)
irBprterataiiiH8'ijiB (tljrrlBaa ia jBamaraas
j!OTalitffl'4n3tioBrt6afl8M)rita)iaat
ieSMB-t Ala won(bt!4AVas,-ftwlataertata
a4llit'iajetetarAmmtaasimraa,S(B
jnstbteLtaaiagi KeixmBBfaiaidiaot(rr-
tradiction with the reports ajaa'Wlte
lrftaetaaudpiupOBMfetMWte in
SrBbh WKrca eBnotrlaaBiii ttke
am icWF japisDvaterdwkreeJodoid
pw ftwmiHim ,wrpffHc was"
AnslrriAfliiui Eranfie-.Slifi UMatmk7
-pLth vw&.rawiiwsioi hj.th e JSoMern-
. v -
merit ana dj its proiessea organ yj-
r(r;jr,j fivua ui ywjjo ti ,nviyiii sui'j 4tui
ffSTf TAP fPWtf'Wild btooWL dj ,99!dS
ie College of Ozien, this time acoepls
the seat. Hn haaadflrpR'ifd '""pj letter
to his electors pajaaflrathem for their
ktfcitiilTOfiBirmonika H attka.-tin
HaW 0?terMrlt3rW 8Wria'll
ibt-onhfl imafehet fiLVicinU QltBanbercftgttiaiit
He7otsstatl ir:lnil!.-urla 4bjrt itlbilai-
ciere, was intended tift(g8iMStWtJi
case, tor mucli wbicn wajifteiiaina:ADj
rfBSSrnba8,iftrafirbwn3iiwlfjf i a - a? . r a! TT
ftW-ilno3 od-tt ft9CU 9dJ vd bsawo bnst
.Uie,r9meiAnun-TIijaA fiiendabnd
I i - .1 r a x I. a l "
wmHdM wmmmsi? jmx&M
jij ,yu i ii 5i W 57 iv T
CaPiiMaj!rfi3 gsnerailY,6trpBW,,,tort his
Sria?aaWrq"3tuarybarhraJ tftiP
i-M.x-l 1-1.. n.i hn Anlw in U' nwnnnn tn aa
fty&alff Jtfilt 93a b9i ol liot aa jniJaoi
WrVi.'e'SrffMeai'Sid -iSfcti
Fortune Telling.
li 39St? W MadrVWVtf91at8Br
gagrX4tliHWatiiasaf9ife4dAa
lo4ate-towgiitiWiull loa
JanuaryiiHwihbA Mvarodltataaarf
rSifelaftNntdnd vaonliaidtooftrf Aod
obeWt14tUotolwfiay7aad
tftl,fofc4iigerl .rriicm)Tniic)btb
itBatnrrfWrBlJfllWlllsbt a03aodfllWiSBWife)
ritei!8tJahthojia.tjutieto gdocfcttaa
tfirMtoid "0 Oia ,toa-i9vo iauisqisq aa
.xktdayliaararlaaaArBdrjwaiU
MWiitqw49iAia ttwrojit ariadb.Siiw 1m
dies more. He.A9iI4iri5oat bdaitjo
but Droditfal upruHLI."" 1'ue lailywill
IU." IU laUv will be
Eumaea5acte'?6t?etlotA
ana pnKunhxni .ffime.-ajpoK,..,. Aim
- . . -"TI T "--'rVI
PWMSaiWteJom
tiherrtboaii9S mo tanT JiAO ali
ltlTMIWft mxiVWAdDSJasiibtN (Mntox
BBrIitlfleiBqaiidl WlU-mrtWysWH
Lasta4iiiiw4tiiifivbnir9(rtt!lBTO
r ' c J 4 I..n. I . Si.MiMton ilatt.
pd'Satuaal naua, to nax9 pni ot ,aoi
A-iJkAiaiirfeltfwaaiigiUr lalrT'tlll
nnikfthi9A bjappjoi ltmtiW
AijaatfanMyaVyrWaBfeMl Th4Ioj
baAuaaBlAma.ail0
kvill be small of stature and passionajls
pwesfiinitBWla
pftuagKi ii xl J floUqo di salvaal locc
i9iI-fgSkftpAafta0tn iftafatfftaVTllm&l
"a0daatewhri9J
iMfAMaaBfilftsdbivsWrii
ItPajalaaWiak 91 ibWk
)ust. JkB iibj9a9XAil.0lbUiiyWiQa;i
I " -
MftaJ ,iU 10 svloaat sdi liiit Um aW
T . m. a . t .11
-a&rtgiatsrtilW StrWrtTdlIajnrqtPay
rtWtfj.AiWiltJj8Bita .WHI-.IdTftl
r . - .,,i .ii: 3 t
ady will De amiaoie, aua twice marq
tttcra
f'TTT" aT..wr,
M&jHr?S2?PVTOff in Sep- ;
cause him great nneasiness. Tbgadadr
xi IMtfra'YaM, AfBf IkHd,
witty, discreet and loved by beieW. '
-0yP'TrrIri8f nift aiqawWrriVlW
raoniu win nave a nanasoma
.1 ;il 1 t 1 n "
&8RW
e wi cited
and lncoDBisten
pfomig
fsaoj 0
Binain
Mm n
thing and do another, and rem ait
MvrWBWtff4f MlfWMfnd
of talking, will have two ortifftfSBfl4
tflU.iwhwllwdltiwj. fgfaovkwTUl
know why. - jibtwd tUalS
i itlieBteHfo titaA MibatatfA tdhis
month will have a fine f(wfeiwamtafc&V
(toiMijfndofcW laAfdjJiTl
be large, liberal, and cVV LjnBO gufl
oPrTjpWBaArflliBiA aatu
montb will be a goofrTitoI2a!Wflf tt
self to polihram4fieertf EllLife.
and
idsome.
hnnPRt laoilxDOTjj-iuoajjn
wiCu a e-oocr mma. if fihfi n?rfl
Second Married [...]
Catholic Church.
Catholic Church. [From the Boston Journal Jan. 9.]
-IWm94a6ia3!r14
.iBIfyfSWiJrPftSlArfiMaIaJ-
latinn ta. the new ruIe.coDcernins: second
larrias
iVDoa
tyr4niBKiiwKhtais
-6niti8awiftllAUsxajji xJ tliavoq V
"No persen who, on or after the-TSJt
ota.y.jA3mtAat aaB9tdBatfptMaM9nd
-ntaaftaBgaflviDae aiaamatcdayaamiMiitdiAtr
wife still living, can be by any ffjgut.
Bishop, which permission the BjJjjjAf
fiDate.and,case toreffard eaco. other
as nbsoana anaTwue. ITatjisTTpe
Church regards such marriages as null
ftiTvfidefefeTjltjga rJEftha
rJUr7T)afryJ0V! !eV
has repented and 8aWfioy9nlV
'WqoiajftfoBfW iaodliaioBBUlty
;gdaffay4bift adawetSiSaa axfhaijBfiaab
be admitted to the sacriaiitia,faaiiaa
J13aVl4aBqiarIaT8t.
'WhMtBy ngl-8SJCwS attziSNr Va
excuses the party from tWM&W&i&fgSiP
grant permission tAcUirarj ejt
.a second marriage while tbesaia person
mTWfrfP
oPTiTOnd
Bh!iim-
--- D. j- -mfL--l-,
graph hertoforffWBnlrba'
iWjvRWt t9baa 9lirfw ,nt3. mjuiabO
Catholic Church. [From the Boston Journal Jan. 9.] A Little Nonsense.
.
tfltrBftTrffiornOttgllAirt
was the blunt reply. . " JXQflC&M
Jflor.TiTiaVbAfciadttflaaT
mo a st tool ta
eauty. 'TuSiT
are not worth a fartmng, Bir, ue je
St apaiA9qqa itedJ 9&ra "irVArtr gnoraJ
to, dWif&8Sli. wfa&SH&ft
Mr. Spinner. "Are they wJ&adstJIf
.a ai . a 4aYaaV AUUaa
Mr. bpmner.
came back, in consinioleinA
it 43dijya tfeUS (beX wtifcaftRer
flMiyWuHs4vlaeaa bft
oa-tjlfcrfiMiyllwf
mj.&itiatyvebWg89Ua MR'liat
CmiaabTltbiaTgTftaasV7j 1
aijiWat4rbAWflXa1At1a4aail'
torfeabjtfe lartoiinavUia; til e,Iaaat
4Pjiitye.aOBatiwUttli aoiaA.
"Why don't yon get marris
iedraM
Ppbieriilpr
fitegtt tHd aai to raSroo iaioaot baiUda
silly enough to have me," waa the &$t?--tiVft
aesbrpcfea&iftTanBttafl
arltragliffniitiniattiate aol
9Tad Bib) ju aU jaia iu vm
Catholic Church. [From the Boston Journal Jan. 9.] A Little Nonsense. Dexter's Daily & [...]
J
,
The following will be interetatiigtt.
$ta kuWr Hlbad oa a w ,)uoo, aoik
... . . . . .. .. T-W 1 . . t V
oi8aVV!Ki Wtfunuiaaeaoisiag
iVja wder.abftiiriaattaB4 da aatatoc
oats. Atter eating, ne is jCaTMAU. aflfl
atn.vwi1iMiwama3ariw"
l3ii,WfcliilirJjrD(Hd9 nsbioa a m iMsaai
H-jT4fll aklTa0iniyrM tiiitlM tig Tt
mi mi bd tHgieMatryiai i iaiM
Hbbw iQiaTrviaal W 94d
apra)BprVi6vriAba awwdiii&pe
aaJa"99ilbr &fdtfMia Jbiir
bgiftQ wa sapitjaiTip iiiwgkji
a l$tiiartffivteobnnfe fUatitlflarTf
aatfianavief trfx(TrwaoariAaeaia
gfateiia, Uoaa(tB9amJtaabaf aatiata
q;santl aatea dtaraaghayaoaiad, ikfjat
aaa ptUl wAwAM Watm aattiaailiB
witatafearaoBhogastn aid ! atsaeaa-
... a .tk.TX 1, iMii.il.r " mmm III,
ior trial ol speeT'WaiiiWBBi.w u aaarBer'
acfttial raMsBg-rrrAarl .a axxjiaX ' '
at al aaibol aiotl-aianafi taltia tvaHaTJ
ii ;itoY wTn4;MiqitMIlAA9t IlU alat
1ft
fliMiM oa oaa vat aaU
A . m TAT
mc&mArm
twaoijjoiijs;vA'wgj
lis
Bunreme Court was in Bessiotr'TfSfi .
htaW JaW la-4lirflTjpl
enT4frrftlliM4ltf
af aUaMlaara0Bttfa
kofihisHJ aaaiephJ4aeaangdtaaAoa
tojtaiff!lgaaryaaTaV
wangbxsaai afctasfafibrafiaMaJta
nat taaabAgBayriaeaWaatrla JI
.J T -. .Vl -
waaaiagijdi1ii itawuijiiaaBiiu ruar.ia
J -t .1 . a ni I a T.". a a.I.
MaJaaJllUai aatWAltttlWaiP Waall
ir.'aaMrS iaid'W WciaQiptAjpa-t
l. m ...
namp ! emu nogqaa svf;

xml | txt