OCR Interpretation


Albuquerque morning journal. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1903-1926, August 27, 1911, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84031081/1911-08-27/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

THE ALBUQUERQUE MORNING JOURVAL SUNDAY, AUGUST 27, 1911.
TOLS TIGHTEN 0!i
. HENMf CLAY
BEATTIE
POLITICIANS GET
EXTREFELY BUS!
Another
Tel
egram
That Explains Itself
IWSAW MIGUEL
fO'' sr-TL If-Sis-"-
r,---j typ. :-,-
iij.r,; i;
r.
- 1 . It
H
. I -
"-.t1 41
- - . . I
,.t.r If,.
. -' :t
i ),.'.'
i .. , .
, . .
1 1 -s 1
!
' -t.-i (
tn . p -
fH rl.t J..r tf.-l.? Im4 1
I TKl' -. J '...- I f- . A
f . n t ,f I,
I. ;....
-'..' .' ..n.
" 1. l- ,,
1 ' .'lll'illl.,,
.1 .! 1.,-t.
r e.
I I
t.K,,
I T. '111. -
I.t n t : .
;i-.ih
. ! i-.r
f,i.
I'.-,- ,
i lh. ,t,,.-,
i hi id ;,.. i
i f
!: i . I,.
ii... i,n,. .
' '..,( I,.. I , ' !
i "i I U' l.li .i I..- r ..
. ..( I.1! .1 tc
. t ; i ..-!. , -l
.." i ;,. fi.. i .. -
' M . I . I.t '
; n .. i - r k. i
i i
. ' I :.:. ..-l
: . . '.ru . t.iitl'.fit
J I" X i . f n 1 f t 11.-
t-f ii, I',..
.' .. trt.fi I., I-i
. ' t -tf . ..r.i. n
I )'.
I . IHler "Ii
.),, ; . "i
'" ' ' I.it ...!.
.. r i "
(.:
- V , ,.,..'
t.-r i.k
III. ',(-!
l! ) -
1
i I fri.f 4rtt&l
t., 'k-r ..f tr,.
ff ;-. r Iji.
i at i-l.it. t-
t , tr ..?. , r
'-- r ti
' .- . .;. t'l I..
.!.!... ' Th.- .),
':'; .ri I- tho S.t
t f -f t.-mri l !
ii- r.t. t-. .Sr'r in
'h- rtrt.
it 't li. - ..r.w ii-
i t.,
m.:l. ,1
.ill.
I
: in.
jti i.i. it i, t
' .1 tll .i, t- . f ;l
Ml tt:..t in.
. ,11 .
,1 Ilif.
-l-
ii i i rv 'i.r
ri
I' ,!i. n . v
in t 4 l.
. i ... . -
f
i li : rn'n t d j
:. . Ik- I jr-i 1
.. I r- .
i . .., . . i , t . l .
I V . tl !? J. ' f, t
I t ..: .. I I ' :
U i ti ' -.
1-t. 'lit I t
HI.- I., ii, k ,ili-il
m-Ij III- . ' t n . : i;
Th- .. -.in.-in .! , it M uf.it m t
'it.' .!i..iili t-.r i fill.
' - t i- I f .!! itlni . .1
f. i.'.-'i-fi-iii r-.r ir.i-.t-rr.i.r
' r. , '; 4ii p. i.l. A A
' '. fi.llli. 111. Iit;...-.t t-v
r. ' f t li..l..l W. !
i . ..-m.. r;.tu ,t k l-.r - .in
-vrl' M.,ri.,ii t-.r uiivt-innf
M K. t Hit- i,iiiii .1
" it, Vi- St. . ., t,.
I ttl- .lllt..'H, )l tt-t
f? . .. i ril , r 4 jt u i i (i
I !.. i f v . 1 1 ,.., I, , . ,
Ti. iu..ft,r la.; M itt, tr.t- ,i.
tiuMt rtij iuiii. ri i.t . i. H 'i
.,!. t it, .-.i
it n ; ,i . Ii . . i i :
-' i ii.. it,. ! J"'
!l. IV ,lt;.. j ! l
..i. A'i him ! Vl
if ' it..- '
i! I,
t 1 a fin
I i i ' !. it h.. ' '
t...,t
.r i ,
J !.'
i.
.if i f
I'l- 1 'iv-.M ! ; , t.,
.t Atiwljn
n- mi.-.tj rri i
I.. i j...!f ..f th- Fitrfiut t.,rf
t i - - '" 1 . ...k .i. . i , ,i;,i'i,-ii lit i.hn t ti:m
II! IB- i ll f. f 'I
11 ' I .. . . 1 .A
III It lip tt. I. t., It . ,. I:,, I st,..,lr:
(iWI tU ,"
t - W I i M,
f t:l !- f. i. I.t lit. II... .r,..f. n-
l-.-n i I--it .i ..t ! . . . ii,,. . (,.i, , .
bill,' H;i.. I, I.,. I .. ,, ,.. , i,.. i, .r
f i..iti,,. i hn ,i iMihf, m:..,t a u
n( I 'lit n 'utt'i ti'in ., rt.f.i.ti,i v. ii-.
S'tt fi't.f'.til lilt I HI) ItM.-v-.-t .t.l .. ,, !
iiiis;:. it .if IVatij. in- in,,.. ,,
fi.i.ri). f '
Tti- - 'nisrni.Mi . i,jil j,;,,) ,, ii
SOME SWELL DRINKS
' Vl.rmaii.
..ii. In, linn t- . !,,'., f l:,t.,n fhuri,
1l.tll,li till- I, ..(il.li f..t .Ii. Iin juilK.. ,, .
I iiiitth. ;ti n, i.t, i, in ht- lim niiiilf .
I I.t lim..!. . in !-... i.i.i .i.t.ii..l j ' ' "" "'tri.-l film-
t h. ri.i ;i, I i ;- I'.'ii 1 1, . ,-i.,,;;iii! 1 ' '" "til., thiit minis- mint him u
v..Mi..,.H I,., II. I.ii. .mil- nr. mini th- '""" ,h"' "' '' S'i-.-4 At.
... a If .ft.-.- ml in. ..-(.. ! """" J;' l":,l, Cflir
., . ..t:t.,ii..,! I,,,.', ,h- ""'. t )tflK.-l!. In liin .t.-i'iit
.-i.r.f ,.! ...iifi. In t!- v. itn...' ' l"'-".'H ' I'- " in.! .-l-iti..l ri.ri-i.it.
!. ,i:IIi; .., , i,.,irini.f .,1 "wlxtHnt Sf 'i.hi n
:!. in l',t- i - It ..hi Hi- Miifl.
M
I 'l .iil
. l:..j.fi,
iii.tf r Alt- ,,,i, ir,..
Fniil .Un.,ui.. '.a.i, l!..i,
: r mi l nil kn. 'In t,( ,.s
M WI.WH It I II
Til'.". J. T'.,ii.nii. ri..., mint -11,1 i:
ttn(rnl, rtmiin .'."i I ,, t..irii.,r i ) ,u i
Wt-ii. i' IT.-ii.. Ji'li
li I'.imi i- fl-iti-il .. en aft-r th
rtiin l Kliilt t-- llni.i.ili lli-rhrrt V,
t');u.:. tl,- 1.-1 iilid :iil.n,t u, it, i.i II...
""' '" " ,h-'' 'li -ttli I iiHuri.i-vithhi. Th- ili.i.m. mi.
l.-llll.; I-, -I Hi- l.ldK I li.lLl,, I j, , .... .Ill.i.l
III- I 'i''i a; ni .ii ,.,, lit-tl. II- t-iil'l ii,,.t,.
Ih.il Mi. I- ..It . . ' ! i.i i r I., Hi- .!,,!, i, vi Cl.il. i I ,L i.. i.,. ,
' "' I ' " 'i: ' t III' Hn Iillt Mill l- ,,itifl-,l v,.l, i-i. .
I tn. ii i-i. I,..-, I i. ii,,. r, ,f i.r II., in i-1 1. 1 ii.-n m hi pi . . iii pi.-iu,, , . , ,,,,.
i ii- mil tiii-t-tiiiK l:.Rtti,. li, tlmjiv i-umiiii!. it-r. Imii !:,i.,.n,i ,,
It--it Hi' ii in fi'tl i. Hl...ililf lilnw j in. In In I ink I. ilk-. I nf i,r i;k
i-i H - i. . .i h i h: -i v j;- l.i:
I h 11. li I - ll ill t.. Hi- I run I i.f Hi- II ,
ft. ll I- !.),( li i,. . hi- wif- i.ii tin
1. ... .1 tttl.l L. k.. . 1.. tl... 1
I he WM. rAnn COMPANY ' .
tin-h-
tth i, in- lnit.il Hi- iitfct.il x r I
VhotrMl tnil retail ili-alTt In Prih"-i- t', inn th.n v-nt
Il.tt f..i-..,.n -l.lt. ! ' '''I- '- V. ! '1 ..r In Hn- V. I
" - ' 'j , . ,.-i'! nt .nil'.
For -ttl- !! b !. .tt .rkrt . .., , Btl. ( , ,.. ,. ,,,
tifli r iitilrl. v illi lvni,.i! l:it,i-i,il ,ui. nt In
I . ' ili-ili. i In-. ..'.lit- It m w I tint :. ill i
i.M k III Hi' llllii'll'l Mini h- t-illl
lli-r-l. Ullit "li" 'll.j. II- fl.llrll llllil
l,i- an.! if- li.nl mil .i..-,iri li-i I in-1.
.Hill Hull Hl) IIIMll- In. I h;,i , ,!.,.!
- -in,).
,. . . , . ., . . "I -ki'l M'. I'-iiIHi- I' l,l "If.
M lM"- A","", M"' ; I' "' 1 -H.I-.1 l.l I his lilatli.tii with H-iil.,1,
will mil nt M'iithiii nl 'I I 'i Wi t Hihi-r ciKduii i.-i.t- Hi- iii.h i int. , .nnl h
a Him lot nf ili'Kiirn I nr jntuii frni- miiil, '
llin In iM ii- fuilnwi' nim litt. I At Hum ..Hit y. In in i. -iiin il h-
.vt. fiiitt.lt .ti-t.r. I'iiii.i riHii i'"l-"l H'.'til- .-ih. Mil l,., .lnHn,
Auction Sale
iji-nk, JtniiiMH iliitlr. I.iiiiitlfnl 1-iiHn-r
ui-holnlrri'il r...t.it ilf f-lnif t.il'i..
In HilKli,ti Hint Kiil'l'-n ''.ik, n-tti'i',
liiag.i.iiir ul iml, Iml r i' k, "in liinii - I Tin
Hull uliili, I .in il i i,-.liiuil'l. i-liMmit ilill- . 1
lin( l.ihlf, liuffil, i hull k, huiii, wll
,,w , hi-lt. ins. Kin lillllli'. HfWillH
imi-hliii- ,rHi 111 nil'. n- . iIt Link ;
ln-fci,!, . itl.tr Hihu-fi tun niinifruiin In
llll-litlnll. 'I III" Kimilh IliUl' Ill-I ll III
piiiiuk". I-'H mi' fini' liiMi.H, In flni'
llH.l',
.1, M. Mil I II ,
..in ilmirrr.
iii.iliiinn, ,ci. Hi.- -mitl, li iu't-i ni-ni
jnitli Hn- n-i. -i-i nihil? h t ( i iti-1 , nrruim-
,!! In l.'ii ii Hint iiii'i urn nil 1 1 1
. -r in i .ii-.Iuii.
I
ijit Ih-ii ii.)iiiiiin.
Regulate Your Expense.
A thi-itilnu ii-i'iillit Hi Till-:
HANK il-" l'"M.Mi:in: vlll
el l It Vir "
Vim i mi Iiiim' ."Hf Uii.''-1-ilKi.
iiiii'h inntiHi n J""'
l,m ymir Jiniin.'h"l'l I'M'itiw"
fin. wilhiiul liliy rutin ri'Sl nr
t rnuhl"
ir Jim .in nut inn- in ki"i "r
Htti-lilliilt In Hi' tiinH'T vnu mn
l !i- . ,1 nt nil l otiii-r
By a Checking Account
v. 1th iih 'n ir.ur uiro'I nntti''.
Lit hi t' 1'iiif li-i kK In ln-r "
till in i- fur I' linnni'lmlil 1-n-liii
.
Th.- i hi i It ti "'"hi "111 r-i'iifil
mi h It-iii nl i M" nn-, iniinlh 1-y
inimth.
Thm lint ii i ..I ' tin fxi" tinn hi.
H In ruff, ttlini.tit mill i"i''.
Mn it ill iiur i nt 1 1 1 1 1 1 t'H linnilh'
tin It- hniii', li.-lil 1 1 li ii H .in In I'll"
way llli niilit-1 " i"rv ri-ttnlu.
t in v in mi tn I r l I'V i'ii'it
Int mi n . . mi nt wlih
The Bank of Commerce,
Alhiiiin-i iin, V M,
t hi.IiuI nml nH iiliix H'.nin.diiii (Ml
Hi ihh.111 t.n-r . ni.ittiti.iimi oo
MBiln Hint.
Whfii j.uIIIiik iwny old nini;a.liici
III lim Ur, (ll)i (jilt th pKe which
tontiiliia tin tiitiln of ni,tfiit md
wrlln Hi tin mix of the tniiKiiliiH It be
InngK to ami tlin ninnlh from Milch It
win lalicn on Ilia nun nin. Tlii'ti imy
m ill In ran lm ti-rnliod In and tho iuhk
Hno rl'l iHK Kuund wltliuut uny
h,a nf Hint.
ii n i it-
l.l'Hn U li-n. nf ll.. iniiliU itnir
.mt' A 1 1 1 1 1 1 1 t ,1-nn m mi iivn.ii-il
i ill llliliil- ..r .-.iliiil.. mi, I mint i-l-.fli.
iiii'l ii ii-- itui l h- ,r-.rti iitn'iiii--lrrK,
l,"r-lntn I Muii'lu, wnnlil 1 1 U -r.iinii
Hi- iitfi.-i, ,l,,hn II Virli. t In-liti-i-ni
iihhi -nui , In lni iimii.. ni.
hn i,n ii niin-i . , - -.1 lilli- i h- ih nun r iu
nil- tiilMm; nl' Cliiul-n I'.'ilihiiM nl
i ; i 'ii.. Ki liv & ( '' iininiii , ,
Xntw IHtiiti-liiK til- Hiirii ifitm
iM "I I'to i-li'i linn I. ilk iiihJ tin-
in liMtv n .H.nim nl 1 hi- III. -mis nl run-
IKliili-K. I.nlli mill mi. iiiixhiun (ii
U'.nl'l 1IIIV ttplllH nr f.uUimi l riKlitw f'll
'.Hiill'l.ili h nml Hi- i-i-iitiul ciiinniil
In'' I'fi- '-Nln-il-il In liiihl 1-nrlv mi-i't-Irnit
in 1 1 1-1 1 i n 1 1 1 it- at r.,r iij n.M-lhh
th- .ii--.i(in nf riiinliihiti'v.
Tl inline '!' Mia li li inn! ns iml
lll;llk-il h Mil,- Kr-ilt 1 1 1 r s i - n i-n-
1 1 1 1 1 flu Hit i . Iml Hint ti , hn I :i i -1 i-r Ik I ti- nl
III- i .ilillnlllilix . ThiT i lilt li- mi
hiiihi tlt.it iHilitli iniiH nml ni npli. nrc
hiniitll- nri'il i.f Hn- Iuhk yiriixuh- nml
tin- Im lihnit snn.riisi- nml hiiHiiiciti
iririih kik nml n jiiln- hi Hi- n iii iuh h
,I K t-rinllinll'in nl t-n Itnrlnl -ni
linn nt.
FRIGHTFUL PANIC IN
1IG
PICTUR
E
THEATER CLAIMS
TIIK
SIMPLE OIL ENGINE
'. ; ' 1 .f i r- w. ii m
tC 1 i"ii
1 'inii.n.n ,,, ;xruirii
No Cm hurrtor. no ipttrk pl'iic".
Nu Imlli-rln, no I'uubl.
Si mm iiftpmift nt 107 nld avtniua
Fur im r I ! i' ii In i and rn lrt-t ti1d-nap
nu-: MMiii; (Hit i .m.im tu., or
j M U Ml uo,
, K.iimn I5-K6 llarnflt Itlnrk.
AI'iiiqiifllMiia.
Oak and Maple Polished Flooring
Builders' Supplies
Albuquerque Lumber Co., 423 N. 1st St.
II! LIVES
( 4 i in I hi in I I'limi I'li-r I.)
Ini-s mi Hn- m-r-rn -nlill-il. ' A l.illli
( llrl Shnll .'.,iit Tin in." In , Hi- Mini
i . i .1 .... i . i
- i i'iiiiii-ii nun in- umi-niii.s litiiin,.i MS
HH'il Willi Ihi m. Km- M-M-ml mum
-ills tin : till it-m f iiuinlii rlnn u,iu,inl
nl i lit it hiitnli iiij in-r-innii, whm nu.
nuaii- nt Hi- in i hi. .in, nml n,,. ,,i.ii.
i'-i ii'i nil it 1 1 t (iniKHI IHIW in- lliilni-
iiiiil i xtinmiishi-il ilii'in.
Thru, IiIm Intuitu hurin-il nml hiiiisrli
ilimift Millni nli-il, In' 1 1 it 1 1 . -i Hi- ihmr
nl' (In littln linx nml fliiKurn-,) unt.
With Hn- iii.-iiini; i, Hi- il,,,,r i, (h'li.i.
Ininl nl Hiiinkf (unit I Im,, (I,,, uiji'ii.
-In -.
M HiIh nntll-nl Hiiinr ln lsnii yrlli-d
tin-." Tin. kii-i inim-H inrn,.,, ln t,,,r
-nl-, mm t In- Mtitnki-. .lnitii-i tn Hti'ir
ii'i't nml MmullanriiiiKly slari. il In Hn
iv Mil imli Im- Hit- limn ihini-wnv ,.(,,
Ml., tn 111'- 111! hl-filiil j 1 , 1 i r x i .
l tlm sliii-tMiy th- il liiL,' uniii-n
iml hlKlt'i-ri inn lulu Ivwi liiiii.it-,.,!
1 1 l - . i n m Hhn u.l- x .1 1 1 . tin I'lilllliislnii
l!iiiii-ilint,. tin- i in ri 1 1 xx ni,iirin ,i
i.ii. l.-it t-n l.-t liiuih "it h il,.. ,),.,
ml i't in.: nml itilur, ,1 ami n, w ,
.-I'ln-hiiw -si-iiii', nuhnrtii-il.
In Hi- rX' il' in-lit n uihii hi Hiri-H
In r IiiI.iiiI i lit IH Imm n sni,. jn,,,H
..I Hi- Hiint.-r. filly 1,-,-t 1(1 ,,,
Kiniinil. .1 v'. K-ii-i- iiuiu'hi tlm hi
liuil in UN ,'irnH nml i;i,,., 1 1
i hint!i' nl' a wi. man hi a mm -,(,,,,.
I'n I" a I. it- hunt- li.ni.Hit, th- hihl
hail lint hir n I'lallliil.
Win n Hi- hi'ils nl Mr
iiiiinl sh- n i
tn h-r hr-ai-l
nr-iiBicli
v i :
IIIM! LETTERGRAM"
Ti HiUt Tej-j!li C;i i CcrjaTf iTacintl) ui: iii 4Sin ttfe wstr.Itrtrrim sijict to
tftrirts(li9jrjitdMtsottlb!. cuxCNce h. mcur. trsiir.
TuECtrvEO at
193 D2 " 3a
oeuvcNT no.
14S ?ai Sight letter
Detroit , Mich. , Aug. 9, 1911
ALBUQUERQUE CYCLE & ARMS CO.,
ALBUQUERQUE , N. M.
Another and the third national victory for FLAJIDHHS "20"
. . . .
within a ronth. This tir.e a clean o.veep in America's hill clirhins
classic. Tho THP.E2 speed FLAIIDEP.S "20" won event in her class Satur
day at .7crcectQr, lacs, climbing Dead Horse Kill in 1 minute 18.85
""seconds, breaking all previous records for her class by( 4G seconds!, ilV
and defeating second car in her clasq by 37 seconds. She also' beat'
reoords r-ade by the following high powered and higher priced cars ih
other classes. Volie Buickk Cole, Hudson, Firestone , 0a3cland,- Car.eron.
Kri ind Erpire.
PLiVi:DEI?s "20" was the lowest prioed car in the contest. Dead
Eorse Hill is one rsile long with a rise of over 400 feet to the nil
i:ew3papcr accounts say course wa3 slow because' of bad surface and one '
t
.very bad spot near finish line. '
FLAIIDEHS time better than tirno ilide in' 1909 by any car les3
khan three "tiKes her price. And faster than tisie wade last year by
any car but one of three times her size and price. She averaged a
little over 46 miles an hour up to the eight per cent grade. Strictly
sxock chassis. . Event run under A. A. A. rules and supervision. FLAIID2RS
"20" was sensation of the sixty and seventy horse power cars barely
boating her phenomenal performance.
Sending you photograph of WITT in victorious FLA1IDERS on
the hill.
She ha3 now only to win"' the three hundred wile Savanna Road
Race to prove her invincibility in speed as she proved her reliability
.'il ' i ..'-t .Hi . I
in the little Glidden; her staying powers in Liinneapolis to Helena-"-' :
Montana reliability ran, and her hill climbing qualities on Dead Horsu
' - ..; - ' I
Wll, Watch the little wonder at Savanna.
51
t
A
-in
STUDEBjIEER cohporatioii,
E-K-P. FACTORIES.
Albuquerque Cycle and Arms Co., 513 West Central. Phone 290
' ilnrry K-l.
lniiitiK Htht
i f i x I--v i'ii r .,,1,1 .,
Thi- lint lia.l il It'll nt Mill In, aln.n. Im'
i nil - was iml ,t inn
his l.nilv.
I Hi lnli , ,m
GROSS, KELLY & CO.
(IV oltl'Oit VI l l)
Wholesale Merchants, and Deal
ers in Hides, Wool and Pells
.Nttxiijti lllnnki l, riiinii Nuts. Iti-nns, ( h, -iiiiiinr nml uiln-r
.nili- I'rnilni ti.
JIiumi', ltM I.3 i',m, ". M., lhiiiii-riiii', V. M., 'I ni iinii'nrl,
X. M.t I'ltiw, , M , ItOKNii, X. M,, ami 1 1 Inhlnd, fuln.
! Th- fiiiimishin k ,i.,ia Innif.,. s ,,,,
j t )l - s-innil Hiiur nl Hi,. MiilK,,,, i,,rk
I nt C-niral nn, 'ik,. sln-i is, nml .
jn-Mi'il hv J. IV Mm tan ,i t'i,.
Tl'" th.at-r has I, ,,.V1,.-,I
'tn Hi i- ixhiliitiiin nl nun hn, ., t un-n.
i Tlir in, mi h ml i t mi lim Miiis ,,iii. ihnii
snnil .. rsium. Him,, niL-rv h,1( H
iiil-'ii n nl iii. iMiinlii'il. Ii, Hio ft mi)
li't Hi- unlliri is ih,. Hwhi'Mus Inuii'.
'I Hi- im.MtiM iHi tnr,. mm hiiii'. Kn
ton"' In th- tin aim- Is thrnniih
nari.nv -stihiih- mi th,, ',,, (,-,.,,,
-,, ., ,n,,-,,H MMVi ,
Hltv n,-.s l-u.lnis (In -rt K Int.. Hi,.
I hi-iili r
h-n Hi- ih mi' im nn i., , ihi-n-1
ti l' " Illicit ttllh li-iinlc: uhll.. (I,..
M hlihiil,' nml vIhIi'um.v w etc niu-H-il
wild ,iiKiiiis iiHuilini!' thrir turn tn
ncc Ih- dhnw.
At Hie thrniiK.H mvi-i nut nt' the
hnililiim iiVcr Ih- hiiilh'S nl the fallen
tlu-v siiieiiil mil when Hn-y rein Tied
the MI'-i I. AH the 1'1'cys IniiM'tleil, nu'tl,
wntncii aii, rhlhlren fell luliitinu tn
Hie i-lileuiilk. The i lush hail heeiinie
-n lihi. Hint in ninny i asi-i. iersnllM
wi-r- larrieil uiu'IkIh In the ernwil,
iml i.ilhm; until their mi..ih t-r had
"i I m in I . il . Siuiii' nl th-sc i-aii'ieil nut
llllls w.le el'lislleil In ilenlll.
Miss Mnrv t't'iiiy, pianist nt the the-
Hi-r, " hi-ii Hie cries nf l ire" simtnl
eil, ami the t'llih tn silety ntn rtcil,
heu.-in playitiX a slnw inareh. ( lyer
nn.l iier n!ie plaieil h(. seleethin.
iieiei lalterlnn. .Many in the ernuil
-aniiht (hp kw inir nl the tiuisle nml
ti'ieil tn hold hni k the cmwil, When
Hi- amlieiiee hail sw-pl limn -the
linllillnu Ml,. C'rnlK lift, nninjiiteil,
DON'T BE FOOLED
There is only one Coyote
Springs Mineral Water, and
that is bottled by us. It's good
enough to imitate, so must be
good enough to drink. Watch
the label for the name
&LVARAD0.
Alvarado Bottling Co.
Journal Want Ads Get Results.
GATES LEAVES BIG
E
iT
TUN
TH
I All but Three. Million Dollars of
J Plunger's Estate Must Be
Held Intact tor Ten Years,
fllr MotI'i Jmirnnl Sjiwlnl I.u.rd nlre l
New Ynik. .nK. ji;. All liniinni-,.-Ihtit
Hie will tiim I,. i,y j,,),,, w (-.i(t,.s
ill May lHlil, whiih was miiile pnhlie
mi the day nf his funeral. Weilnesilit v.
ny n, m'y .. ( ; ihlensl-ev ... had
reycked hv a w ill hi M in h. I'll 1
nnidi. linl.it- l.y nUnrn-Ns wlm
the Inler will.
The lliln ,1,,. ,,,
'. '-'i"" in n irust i nn,i
t'li-hlihllnn ,ie snip
nf the oslnte heiiu-nthinl tn her suf
ficiently liirne tn make their share
aiipniximately eiiial."
The estate has heen unailtllnrita
tlvely I'Sliniate,) ' at $ 3 . 0 'Hi . 0 (1 1 1.
Hharli'S Hates tuiii-lit (h i lined to
he Itileri iew eil ns In u hether tlm lien
will iermiti",l nr din-.tcl the hn
llieililll,. ilispnsiHnti n his father's
lai-Ke hnldiiiKs. Mr. Clhlcrslreve. In
ntinnuni iiii; the pr- Inns w ill, saiil
that Hie ten-year trust priivlsmn. hnit
heen mail,- hi enuse Mr. t lutes )vislje,l
to iirnteel frieiiils wlm had pill- npli
cy In the same , prnj-rls nd 'ti
huldings ttight 1 depreciated If '
an amntint of sei-uriii-s was t"r''
mi the market suddenly.
Mrs. Hates and lier sun arc nr'
as ex-euirix and i-lceciitnr nl t'11 1
which will shortly he pn sent' i'
prnliate in Jefferson . vminH .
where Mr. r.ates residfd. . liu"1;
thimsnnd dnllars tn Mary Hales
pital a i'lirt Arthur is ere nl '
chnritahle h(.i.i..si- .pf t he will.
.Journal Want AdsOet Resu!
. .... . .'tn.; it
hcin
was
drr w
tint
fur
ti
ten enrs.
So
sort
!.(in.
his y iiluw n ml
nf uny securitie.
lar ns the utti i n-y s sinteinetit nhntra
there Is tin pr,, ismn ,,f this Hnrt in
nn- new w in, w 1 i 11 nlves the
inllli.m ilnllitis inttrinht wiih J
nin in irusi ,1,,. ,, , ,
niiilnder nl th- cMat,. wilt, t,. execp
II. m nl iihuiit JVnli.niMi, which Is divid
ed annum relatives an,) friemls.
The altiirney's sialiiniii) mlds Hint
Mrs. tiati-s "in pursuance ,'f he wish
nl lift- It ttvl m n,l. has ai-riii,,....! ... .
l-.i ; ,C -g
St Vincent's Acctdemy
AIiUtQCEllQrE, N. M.
27th Scholastic Year Begins September 5th, 1911.
Harmonious tleveloiiment of the moral, Intellectual ,,,'J Pn',u-al
qualities in the standard of this well-known Institution
young ladies prepared for any sphere ln life.
Home nnd educational advantages excellent ,
Kxperlened faculty. -r 1
IVnutlful nr.d Healthy location.
P EPA It VM K NTS : Triinary, Treparutriry, Academic.
Thorouuh courses In Mimic, China ralnlInK and Elocution.
The Model School for V0ung Ladles. w. S
For 1911 catalug address.
SISTERS OF CITAIHTT,
Sr. Dlrectres'
in i r tn he! sun a part i, Hn-

xml | txt