OCR Interpretation


Albuquerque morning journal. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1903-1926, September 10, 1911, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84031081/1911-09-10/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SUNDAY. SEPTEMBER 10, 1911.
IM i, K nil 1 1 11V
I -I -! : I. I .-'"!. rl
'I,'"" -V --I''
'.is r ? ' ? r tj
.1 ! I.i
FE TO
. 1, hi i a
nhr-tT ..I., i ii iii
-i
. .I.'ll.i; T
- I
!
EXCURSION TO I IMMENSE SHEER
GIRL BRIDE ARE
. ..linn, nt ! . ii. .m l .I'd !!
ITER FIESTA
KFFP n Will Al?li
jf.SZ'' .1 S V 1 11 ILU lllll
your new MEXICO
RUN GOHONA CENTER OF
COLONEL ASTOR AND
BUSINESS GIRLS DO
INDUSTRY
WEDDED
GOOD IRK EQR
i
!
I'l
c
V
I. ,
'
.v,
A
I
Ceicnuriy fY.fom.ul By O.-'
pert Summe, H- o nf
lionaiie New Yorker.
M'
(tli 4iralg Jnura! ivrrll ImJ Hlr 1
. ,...ri. I! I . I
.l..hn .1,1. ..I. -1 . -t .Hid .M "I' I""'
, t . i - Km. li..t ll -1 N" K. i
IIUIIII'l) l.kllV llMl.lt. II II. ..III. I
III.' I'll. I. VI .1 - . 't li.iin. 'I.'..'
I.r-i,!,. im unm i.i l. ti.-r r.ti.-r
Ul'limn K... .
IMll. l I'lKrlll inn' ll!- K. It''" 'HI''
Lmlli.-ns Km. . sl-I-I "I tin' I. ml- and
III. .Ml .X-I.il. !-'.ll i'f l ..n. I A-l-t.
' Ct.'l dw .Mill ' ll.ls I..M nt f 1 1 il....-
,
i.
t ,
. '
'
rated wth fb-.t.ls In Imli-l .'! t:
lt. .'Hit Hi'' Nl.llHt. til. t. HI! ..' '
I. II Whl'tl III.' tc. llllll. pltlt' H' II
ti lli Hi. in . "' V.ii k . n.i- ,i . . I n, i1'
1 . ... I I IIU II. "Ml I..' M.I.
Whin ll..- .i.iiii, iiil.i..1, a il' l"i'- :
mrriK mi.iiI l',.l..n-l A -t.ii tilth a.:. .inl
Minim. 'ii. i.- I I" i. I'l.'i nli n- law j .u I'
tlim. ri i'f""''i"i.n Mii Mnd.'.t .Mi-I Tli
i ...ii.,. ..,,,! ii, r . i. I. in vi in. h Ii" lui ,
.Ibiiiui:.i ,, in, ni Hi nr. :.ki .1 l"l tli. j l-.'i"!l. I In .luil.. .VI l I Kl" '"
i , l.l.'in.il I. ii". uli I Mi- .1-" .n u, . M.n-ii Si. I..I..-I- I.. Am
Mel "t, .linn's nldc.l -I'll. l.ii. i iii . IV In!" I 'III' it.lmv iicil-,1114: . mill ll.illmtl" b
wmkiiix t ' I :. . . Iv I. im .I'll. in..- .if fi't'l jihk,..! "illii'ii-
isilil jf.i ,1 i.iii.i mi III" iii.hi.ilI'.iiU'HI'
' Vi'ti. .-tit AMur I..IH. .1 Hi- I .... !- " " "' '"'1"- ' 1
ii.un.i in.- ... hi ..t.,1 ..nit' i.i.-Lkii.-i. ; . " "'
i.l ,-4-t. .1. Mr. Hi.' Mi -i"i"- I'V '! him."- "' -
-..,r... H...I in., ni A-I..I- ...ii. '..ilii.ii- ! l-.l'li-lH.i -' ."ii.i'.ii"iil N ' A
l ll, , n...t..r I..,,n. c.,l..iii l -' '"'.I "" i.in'" "il"iK nr..
t.ir liiililinn iIih i. . iiiik v. In i I Tli
1'iiiU Iiuiih-iIiiiIi'I. w.iit in mi uiil'.iii"-liili-
t.i 111.- i il luill I" i ' Hi" mi.'
I lui!.' , Hi .11" w im l-xii.-il.
l.iil'liiu t.h.- .It. Ii. M if... ' ' 'lln-i.
vlin li w'- ri' Kin -.-. .1 I" n li."t .''
in v. M.i. p. I' . ..I ii-MinHil'-iit. r..!..it.-l
.ntnri ll...!l' "I It.'lvn'l-. li lt Ml-"
I'-fir.1.- ..'. niitiHlv inn iiii' .'i ii'-'l.
Th w.-ililinii 1'iirt ill. ti ini-ir. il I"
' Hi-.-. Imm.o.I ". li. i.. J... .h l.iuiilii it
r III" Klin.l Tiini'l. i . 'i.iiari'.'
t I 1 1 1 41 I lf l't"l.l"ll. ". .. ll" I HI..' I OH
rercmntiv.
Mif Kiitli.-rln.' I'i.i. i iiiH In ! xt-
Int. I.i i.litiinl.l. ninl I'. il.. in I Alr
i".n Tin.nl, iiB th" li."-t limn.
'i'l"li I AmI.ii' I.i.IiiV liavi' HiU,-l;ili
in. 'lit l.l II..' A.-." hit"'l I'l"-.-:
.'M Hint svr m o lnti.il iin.ri h .1,
1 il.. lint rule In 'lilln iill .ll m ' "
ninl ri'-tiiin-iliiKc l.l mm nt" ni.ul". I
Mii.i.tlilit,. li.Millh H h Hi" iiniil
Miiil.lil In. .-.I ...i.it' III inn-t ni in- H ;
111. 'UN ll.lt Ix'Il.'V.' I'" - 111 11 1 I lit
-In. ULI
I..' iimii.- ...M-ilil" ..ii. " hi- nimil.it;" In j
III... JIIIlil'M ,,11111111.111 I'M HI" ..I'll-
iniiiii ninl t ii" . .iiiiiniinn .
Tli.- ni 1 1 H.ilii'1 iiv in mi Ill" .Vi'in.i.
vvIii.h.. .I.Klliiiitliiii vhi k".l M'i t I
'i- M'ill. iitimi fur III" iinii rlii,Ti
till, f-tl ( n mini" 'in ' A n'u'Wt" i . lnMl.
'H h 'lav 'il.jii.,,A..ii mnl Mi is
I'ln. ffv In .NhmI'.ii'I ninl Inul u
ninl."ii"n vllli I'tl) t'l.rk l''nl.'iliin
llifiirn ili. Iliwiii". i In 11 - In- irimitiil.
'.il. .In -I Ai.ti.1 li.Hl In III" llli 111" i it
i I. i k it tony nl Ih" ..ii. id In In- ill
V.ir.'. I'll.' I'.'illimf.
Tti 111" Hi i li. n I'l'lit ill Hill. I 'nli. in 1
Am. n K.'l f.nth I lint In- vnM ) .' m-iiI'i.
nlil, Ih" nun i.f Hi" hit" W ill l,i til A-liii.
1 f IiIi-iii i- Ni'r .Vi.rk ) i't ii iti lnli
; f iill.'iniiii. ' ! i
Minn Kiii'it ili'ilmiil lli.il mIh- vni
0 vosi-g nlil, tlin iIhh trlitxr N S . II
i.- v....- v.i.'i. ,1.1,1 .r,, i u I.. .. I'l.iii-
i r'n ..""npati.ir. im f.,rr,1in ..mt
..,,m..,i-i".i." I
A tll.Msiiun I'l'tilll i'lilnl Jinlllli p;t"
III.. Iiiliit'iuiillnii Hint 111,, .Ni. tun, iill.-r
illssilii il.ili Hi" liny, liiinnliil I'nllil
Inilllli mnl st. -a mill In Hi" ilanl.
Tills Iftl in III.' I'f-ll.-r llinl III" I. li.lnl
Itlllpl" ntlulit In- In. nihil' I,, i Uhlii,
. Illl. X. V.. wli.-i,. t'.iluinl Al"l' lui
ii iiiiinli Iniiiii.
I-Mtxis m i 1 .1 m ;h iii
His, ss i l;i ii' v
I'f.. l.l.'in ". ll I.. Sfpi. 'i Tin- ll, ,
Establish Your Credit
lli'iiry ri"n, Hi.- ..ll Kii.. ii
Nt-' Turk (In. im li t hih tlnti
I'MliiI'Mnliiim a i n , hi slmiilii i"
tlif first i i nsl il in l i 1 1 ti w lii'ii
il Kti nistlim u li"v 'In-ln.'ss. Nn
i'Onfitfi'ti Ims i'ij."li;li inniHj' I"
"lMJ flill-M.ltfllHl.il nf Uils
l(ll"Ptlill.
Trio m M i-ti rri illt, if n llillii;
j.iiili, ' fl i nf, i ri.t wiii'ii tli"
ilil(" I.i miitft'tilly iimol.
At thf Bank Counter
n Urn plai t. I.. ."-I i lihli smir
iit-itlt ami l,..".ininii; a ri;ilu
ilt-i nisi I nr Is ii. nf Hit- nii'M tin
p.'l t int Im Hits In ImllilliiK lip
that i'f.-. III. IS.-sl.li'n, us a iii'-
pi.'ll 'I :ill Hi" pi I lli'Ul'S ami
l,i. il'i i.- nf I Ii,. hiviil nl Inn al
tlmiil nl ..nl illspi.s.il.
This ft l .in e, i t.ns. '1 all 1'
li'tiiii 11 ,' !, .nli" vuiir a- "tnilil
lltlii HI I " ul.iil In In'lp "ll III
nui l.ii-nii. .s.
The Bank o( Commerce,
Alliiiiiii-nnu-, X. M,
Cltpllnl Hll.l Mll'pllls '..(i(l, llllll (III
1. pitslls UMT .. $1 tvini nun nn
Try a Journal Want Ad. Results
Oak and Maple Polished Flooring
Builders' Supplies ' 1
Albuquerque Lumber Co., 423 N. 1st SL
F GROSS, KELLY & CO.
(IM OIICOK M I D)
Wholesale Merchants, and Deal
ers in Hides, Wool and Pelts
Xaiaju lUaukelN, I'lnon Nuts, Ki iins. I hill, roiiiim-s ninl (Mlier
- Nmlio riiMhiits.
ffoUM' at lrAi 1-itn Xrgnn, N. M.. .Mbiupiciipie. V M Tuciiiiienrl,
N. M., I'ihvi, X. l., Uiptn, X. !., anil Trliihla.l, t'olo.
THE 1. M. C. I.
Tr.eiwtio Yiuiiii' V. oii!f'!i Have
' Aim ml to R;i is SI, 000 of
; !!:e Necessaiy Sj.000 ami
; U ill SurieeJ."
If .. . I 1 1 1 r 1 1 1 ' ,. wuf'nim; in tin
i V .' '. i . iii .. il II Mli'l' I
m , -.. i . . v-rtim. 1 1.' . iii i inn'
nii.mt.t: tin nil.-. - II. .1 I In- llmiiii'X
i in -1- . ..'imiill. i. Hi" sllpnl !' 'I
ni ' iil'l '" " .i-sni ' '' I'" ' TIh-
. ..IMMlltl. ... i .nt. n.'. .I l Kiil i nil''"'
. . ii, iii, i,iiiih ! ..i l.l. li.n . . r-
t" I. n. Jl." I III" i'
ir. .1 . . i . ' 1 1 1 '
ii. t ttiti.'ii sin.rr nr Pi.- Mini
I . -. III Inn.-.
-I', l l nt s li'il'l 1 1 ' ' ii ns tli.
t . ,1 I. .1 I ;i 1-lHK ll." .Illl'ill ll'
inii. , . in mir.iu. .1
BOTH PARTIES CALL"
PRIMARIES IN CHAVEZ
S,rrll Ci.rrMlh.adrni- lu Mnrnlii J..nrMl
K.'.uw .11 Ni M . S. ,l. ! l:. inlil!
i tin mil .1, nun r.illi . i.iinlv t .. n I ti. I
. .Minn ll I , . mi I I Ii is it 1 1 ii II. ll."
1 1 . ill. In nun H"t ,--'i I'l' iiil'.'l" ll. ii.h II"
liiti- l.ii' . i .'ill. I iiriiiiiii n m I., in' Hi"
ill l.t'll 1 1 H In 11 "iilllll I nil I'll! inn
, I, ni". Im S".l. in'."!' ' - t" iimii"
.1, . lmi. t.i ih" hIiii.- i .hi .hi Imi, ninl
, ,,.,, , ii, inii, r I In num.- "mull
Ll.ili'K In I . ii i -1 . . I iii. mill ".mill. "I
j , , .-,,, Hl:lll, u., i.-h -iiv In
( ,, , ll!t ,jnn, i ,i,., ,i it in.'. lliin
' ( illH v,-Mi nl tin- ti "I Hi" nun.-
,.,lliv,.n,,, , ,, , r.-. .. l.l.- In
.,. ,,,),, . . , t.-M in tin- illMlil.t.
Tli.. ,. mm nils . nil". I n I'.niiilv
v .,,,, Si'il"iil..'i- nt IIiikwi'II
!,),), ,ll lillllll.l in Mill I." Iilllll
'I'l'f .i. i,l,ii. - I,, iii" . ..ii "iiiimi w ill
I... H"l". I"il ' "I 1 1 r i I II 1 1 1 i l.rtl.ill ni
. n. it.liii. -k S. ii"iiiii.'i' ll. .
CANNING BECOMES
PRESIDENT OF NATIONAL
BANK OF ALAM0G0RD0
ftp-prl. ( orrr-.iX..lli--t Mnil.ir Jnurnal
' '.v in niii.:..f .I... S , k.-.t. !'. sin"
,11 ilfnilf i"V Oil' 1iM .1. Ainln-wf.
f. Hliliiil t.i ' Mi I'll.! N, 1 1. ma I I.miiK.
III. I'.- Ilil l'""ll 11. 1 HI H " 't"Slt "I
i Hi.ii In-iiliiiiliiii. I'niiFlil. r tl.l" .! Hi.-
I- u "I in'" y-.si.-.i w -nh-.-i
"''! "i'"'"1 " I"" "
!'" ': "' N'".' Al,x""
' I'fUII' N, iiiiii, ,11'hii i iimnnn "i urn-
fti ulll ln. iUDi ritlciit. II, M. Ann-
i-iii'iiu tili ii.ittim" itli Hi" I.iiiiI a.
i l.Hlil.T. -Inl'll M. W 'i" "I I'll I', is.',
1 as ll' l . Iinl.n M .-(.'. t lallUK I Ills il. a I.
W E A L 1 1 1 Y si' ECULATO R
M0R ALLY WOUNDED
K.i no
iimii" I
I'll. Si .l. '.I. lll lll I'
.1 1 , a ' ..ill Ii sp.'i n In Im
ill Illl . Illl I" III. ll. I I I. is III Wl. ll i-
l.i. Kin. iiliil ' "ii nl' ll.'lll I',
t ; urn i.. II, ,i K.nis is i "li i'iipHhIIsi. n i'
t-ln.l .ill. I. ll Is I. . In i 'I. nn. II. ill
It .Ml ll'l' ,1 ll'l" Illl,' HiN .ifl" I'll. '"II I.
Kill. i II I' I'nlii-.-.. .' ilil'il' sn l.'sin.i n,
I Hi S' pi' In'" I I , lnt , 'Ml ' Is."
l.l ..in 'ii si 1 1 1 I ..I 1 1 ' i . i . i nu i lii 'l hp
i iii I .in i, i '. t 'in i ii. I n Hi.it sui;
lillllili.il i i It" III. , lis nil" "I" Hi"
iiii II III. li.ll ' ' I ' 1 1 Ml- I llfttss. Tn
.1.1 's s I lilt' l l'"ll"".l I" h.l.
--.m n '..in "I l ii il -"'I
Auction!
Monday, Sept. 11, 3 p. m.
-.'Ill .."-! I.I. lilt- ".
i . in -. n .i in. .- i.'t ni I'tniii
Inl.' n I ;t in 1 mil. i i.lisisl Pin nl
a I must i' i i I In nu ns.'il In ii 7 -i
...mi Iirni-. 1,1 . fit I. ml
im i n I - k I I'liriiUurn m
ll li.l. tilts ,.,. . , . , .
J. M. SOLLIE
Auctioneer
Guaiantee of S2CXJ Assures I
Special Train From A!bu-I
querque; Good Baseball Fea
tiae of B! Carnival.
Til" Sa i.t.l I" l-i
i, j;....., ., i im a n-.
I r..iii A I Inn in- 1 .jii.
I.inl. N. Al . t:.iiiu
II r.iail "i. in i.t n li.v
"i.i! i-. utMi.iii 1 1 . ii
mi. I !: I' ll t. Wil
li ml ri-tti i ii iii ..I.
Sum Iu. S 1-1
t:n:ti-.tii. " i.f
ii mvi-ii. ..r
inn. r I , t ti. i'ln i.iiiik i
$:'iin wi.rth .il Iiiimi, i..
tll" " 1 1 I.i t .1 Mil. t-t
i :
,1 II. I Mill T ...It
III."."" H ill n t
.1 1. A I Iniqu. rtl" Ijus
,t Hum .--k "li.l .-'
im.- Mil..-., i i.ii..iiK im- Hi.- tii.,
W Ul.il .1 in In A ll.ii'iu. i iii.'
liiisin.-Hs
I .'. i i i . . , Hi.- .I. .i.in nl nl tli"
Willi. I'd .iltllHlt Im nl K'.i'l llllH.ri
IIIK" tn I.i.nl 1 . 1 1 M 1 1 1 . ' SJ Illti-I'v.-IM. ami
ii.iiiust- Will. il. I ! .i Iiv.'. Iniii.itiiii:
limn villi. Ii iil sin. In- All'ii.ii' l'lil"
Vl.HtdlH Ml" tllll" ill ll.lil I !-.
Tin- I n -In will l. vlin U i. l.ii;
lull Kiiiii" mi Siiniln. S"it"inii"f 1 7.
I., nt.-. ll tli,. t.miiM li.'iii lJ.t.ui i, mnl
Wlil.ii'll, In. lit Iiuviim liait)K Hint- k mm
MKKr. K.itiiitif ..i i.i.vit .mnl tln i". m
.l lilt. 'll-.- Ilt.lllt Mill, ll ilNMIII.'M a
lilt vxl.il'it lull. I-;. Al. Ill I. kl"V, l.H
i 'm. .nil I ii m.m i-.-i.ir nt thf i 'uniiii.-i .
ml i lnl. .l Will. nil tiv.-M im III" lul-
li. Willi; .l.ikl..lll I'll Alvll.l.l..
J'ln- III"! iiiiij; l III In- t.iU.-ll
lip t'1
Ml'.fi ll imikllii; 1
1. 1 ..Iilllll lit U'.i.
..! Ill" .ril"i.
I uiiii. -r.
K.i k I. ii", li I.ijvm.
I'.n ! lit.
liiiiru lit v .
Alnt. li ,j'.i tin".
l''H'i-.iir-aU IihImi in. ".
I illlllll till. " .ll !'.
i 'n k" n Ik.
rr.-iiiliiin-t tvitl I..- a n ill. .1 t..r Im
I .illi.i Inn :
II. Ml lilil.ll.il M.
I'.I Ml III III.
II. Ml lliill.t.
n.'t iitiuiiii.
HlMt f. It'll.
, III Ml li.'illlM
I I .' lit lillii'lIN,
I I' Mt "11 llllll K".
lllMl "IllM.
I.nl'.'l illlllikill.
l.mn.'Mt In-. Ih.
I .ain.Ml liirnii'S.
I li'iA ll'M (III.. II III i't!M.
I'ilK'Mt liiiullil ni lilillt l .
I'lmst I aiii'V wni'k.
I lay iln "ll Mil. mt.
In iiiiiiini, mi ll. -.I'll k.
,. T inini ini iiIiiiiIm nimr Will. ii". I
ill It" In .i)i rntlnii, nt hli li llh l'i
-Will In- I'M UfHi.itlM lit illl' ll" Ml IF.
'I'll.- iimuiuni will (I'imc wild u iIiiii."
III 111" . i IlillK 't 1 1' vin Imi Im II.
DE LUXE T
Schedule of New Santa Fe Extra-Limited
Saves Whole
Business Day Between Los
AiHieles and Chicago.
Tlit' in- Sanl.t l-'t-'lin
ii. in. llh ll fill's
"illlii i.. Is an i' lili'll
il" luxi- Haiti tn
ill lis 1 nil III 1 1"-i-
nl llu- niiith
I li.nti In it... -n rallltnnlii mnl Hi"
RAN
IETSDEIID
Ha l mill als. i nf Hi,. uii'i'i'iisiiiK ih - inning unit .mi' nf llu- Itiuitlsiiiiii'st in
man. I Im faslnr Imi" anil ninl" Inxui- 'hn stat". Aint'iit; tin- t.-iitiit'l'S I'linan
i.ms ,n "iiiiiiiinil.iiiniis. ml Im tin- fiiiiiiis; ti'i'in art- .Miss fal-
I'lil a liw imi is a ut i Ih" iliiiMinn h" i'hmiipsiiii ami Aliss litiiuii" I'Tiiiil.
i- is In I'nllmmi tiirs ran avinss th" Th" pr .pthi.'i- nl H hin P'"i piiiini
i iiniitn iH i-iiipl. us It-u t nioil In pa 'i ht r.. Is .1 ,T. ! in iilsim n .X"v Ali vi
ili" . nl. Ill inn, il t ham" inl tin. piUat 'in t'UI tmiil' li" wi-liihs ln him
-..iiiiii. Init in it i "lit "in s tin- tlra -
nn! mum Is Hi" llrst tn Im snil ami
ih.n m,- in, i i innih nl' tln iii. Th. n
Un- . i.inpai Ini.iit i ,i rs "it- aiilt'il t"
I h" . ';i 111 iirin.t limihil in a iinastiii- tn
iislv Ih'' 1 1 ii villi's, ami hi st yt-nr
Ih.. Iiiiiii lisi-ll hinl in In- run In lo
iinl untiii tiin.'s tlni i' st'itinns a tiny.
Xin rl.llli's Illl- II.' lllll l' n ''k
Ir.un ltiili il inn fast r ninl ai -,
i.miiiii.liiti- :il tin1 ilnlsiili- sixty pen
pi- i'.n ll tt.iill
Tin h.-ilnl- snv-s pt iii'll' nil ii
l'iiMln .III I .oS AllH.'h'S In I'llltnuii
m i t y.ilU. us nil.' I ll 11 li'll- l.ns
Vn .-lis nt sl in Ih- i- i-n i n k ninl In
mi rin,;t--ii in i.i.iii in lin tiitnnlim
nl Hi- Ihil.l .In.
'Ilnl- Is .in ,-Mr.i iimii;.' "I no
'hi., it. nn ninl In iidthtion m thfliluh-
.'I " I'll iil'l lilt' I .' lllsl i llt'-s, 1 1 1 .-t .
ti. I in insln .. -tinniii'iipli-rs. I. ni h.l s
l.lil. II', lllill-s III. tills. l.lllllS llllll nlil"!
a-. i, , i, inn, in tli- I't'-I . Iiihs .tinl
hnl. I-
i n , ..nts,. i h- i 'n hi in iiin Limited
ill t'tiiitiniie n.: Iii-r i iiinlni tnhle
,.. In .Inl- withi.nl .in tvtl'.i thilluf.
BUSINESS MAN HELD
TO GRAND JURY FOR i
KILLING OF A DEER
.
ltlt'lul ('.irripi.nilplii' lu KliirnlliK l.uriinl
I!..,- . II. .! . Sept. . t i.-i.l'l.-e V
.ml., pi niiiinetit liitsitn ss man and
I.i. uei-r nl !:.. II who mini.' an unte
III,. Illl' 'iltlll tile m i .1 1 1 1 1 I I IIS t si I. ll
li 1 1 1 U i . . I . ,!-. .illixl.tl i.nl.t l' She!
ill Slew in- nl Lincoln count mi th-
It, i I ;', . 'I I. 1 1 1 i 1 1 . ,1 lil-i I' 'HI' t'l sen
.-..li. Mi ink iia- J.'.n.i I. on. I l-i' his
j , , I . I . . al hi. - ,i I lit- in l t I in -I ...nil
Ml 1 .in- nl n .-unl.
.1-- ..ml .lei-r, i;,i'ier were raelir-
h. iifs nt fuss Hi- praiii- HI I . vt'i
K.-sl-rdii Inn .I s mnlllll steppi-tl
il,,:- I... I., I, II .unl htoke Us neck.
Yt'.inir liiy.nr is thi n li nh. ml iii
i. . n i-t t. I.nt i s. a pel illl i
I'.i.
ami s. ,;,(,
I'l-il tl.i-s. ,t .,,1,,,. hn ttii. i nl
ills' i ll-is,, an, I i inle.l ol lllil tn t.ttch
: ii i . . -t 1 1 i that .ts rntinin a i .iv
Lit. Iiv i.i is, , lust iiikIh when lie I an
Hll.l I'.I"- ll'l. K, ills H'ltlt'll. 'I'll-. Until
I, illi- ,'11 lit,. ..II -!', ' siuji.shc.l
'I'll.. W - ill pi I I I' . nut pa ll v. "1
this .11. has l.nliulit I lie I'.I nl Kl r
.,.. , ll, ,,l 11 I.IO'tl .ollllils. The I'l l
.his- ,t. 111. I, It at I'.' 1 - i fills pel
I ..nn. I, llu. iil- nnii'iintini; tn Il'i. nun
'1 11- win, I is mo I,, Pn- shipp-'l tn Mus
lim. Iii-.l's is west nl Lake "-.I
, ' ... .
.Try a Journal Want Ad. Results
and In-
Have
One of,
Made "Crown City'
the Coming Towns.
Illy . II. II iln'ii.)
'nt ..ii. i. x. ii.. s.'.t
I Mm ll ..I li.tSi.li I.-. I ..
It.i- lush -Mt ..!iil mi 1
' railway t.-in l.t i'. .
I I. " A liK' I' M, MILS til'
t..in t.i n i.i I 'iir ni..
. .'it'' ..I X"w Al-xii ..
j yt-niiu. .laliim li.n i.
I t.i llu- I. ml. Inn; nl Hi.
Xtiit ii.a.i-.-rii i.iilr.'.iil
! inl.l . A Mint li.-au! i : '
i not I..- 1 iniiiii nil i ; .
! mnl". . '.it'iin.i is mi i
Al all t-le-
'i.
. I:.h k Islaml
i i hit iittt. atitl
a nlil ill itti'ti.. -th"
t'rtnn
1 n in.' t'..r..ia
nil', till ".lts
i:i I'as.i uiid
. I'lntlllM U.
I I.Katinii t.ili
I;, i.k Island
sii.pliiK inn un
ili pin.', ctil-ir,
-. in Un- pans
.tlnl I 'aula It till
nt" nnrtheri,
It is at tin-
tain 1. 1 iti-aii ruvi r. ,1
iiii"il an'l .liinii"r H'
I., tw.- ii llu- 101 li.iM.
i.i.iii nl a i us in tin- .i
inl ni I. il"' "In i' iiiiiii
it.-. 1. 1 nt iii.- i:i i ;.i
ill. tins .111 1 1 1 1 1 11 US.- ll
tains ami plains In . i
it'... an. I iiiiti.s it
:,. ,lr.m. liiih
isii I. t nf niiiiin-i-t'.rii
Xi v -M"-.it"t'.
lllt'i Hi"
nn inil.s hi. Hit
..is Us hit
n. Inn. n Im atetl
is . stunatt-il Hull
pi ... 1 1 1 t'tl tliirinn
l'"i .IS 11 "f S'llll.. t
nl Ktis'. II. i.i.'ii.i
trail" fnmi thf ru
iilnti tins iltm. ll i
th.'S,. ran. Iiin.'n liu.
Ih.' past t.iit -In
((-ntv I'tillii.ii p.iittt'l
vt-,trs ain.Mt
nt mil. Tllft'i'
miU n (litwii livi's Jin Siiiipsim, a sli.'i'p
i man ptmlili itm ,'ill.lniii .. ,n n.ls nl .mi.
iKi'-hl unit's tt.iun CnU.r l.i-nlli.'rs
iliiisi- ali-nit n.s iiiinli. I1" inil.'s
jilnwn Ik a p i v"ns. n Im prtiilm i s -I",-liiiiil
pniiinis; ali.l )'n'" .unl Valtl.-f.,
ithr"" inil. s liuth.'f ,i. ii. "li til,. Il'
i nit'i, ii liiniii h nf tin- l- l lialln. is i;..lt-li-i
t Owt ii -v ho it I" . ars an hint
1 th"' lai'Kist . Up' In Hi" "tnilUry. II"
nhiiarM his sht-i'p allm-. Iln-r ith
i slii-iit'iiix linii hiiit'.1 Tlmiuas ltnli-iis.
! oriKimilly fr.nn nhii'. l"i ini rly In th"
iiii-n iilililt- Inisint'ss li.l". prnilnii'S a
, lip nl ni'.irly I iHi.ii..'. ."iintls. t. K.
Iiiurain mnl W. II. l.ni la." pniiluti'.--al.niit
lini.iino ptniiiils ..nil ami thi'ii
ui" a niiiiil.tr nl Kiinill"!' slni-p int-n
vvlni raiiK" Ihi-lr li'" ks m ar Up- l-i
liallii iiiiii nink" hi inl'i'iai tt is tlit i t-.
iIiiiiim- thiir liii.slnt' nl I'l'i'inia. Tln rv
al tu lar;" nn-rcaiil il" stult s lit t't .
Tin- llnl.iiiiiii Al i-i ' ..inul" tninpaliy
Htni'i' is in.inairi'tl h .li." ami Alii-.. I
lliilziiian. tin- Inisin. ss In iiiw start.'d
hv llu- litl.'f I Itilmnan Im tli.'il 'inly
I.. ytars iihii. Til" .I'I'l' llnlzitian
wan tin- pi.iiii-i-r int-n li.t nt "f t'nnina.
This fir ui. fliijojaj un 'i iMimnsi'
Inisi-
n.'ss in tinrf lu'i'M l.ltiti'lii
rninity imtl
almiK tin- i aili'ti.id.
Tin" nthiT stnri" Is n l.iaiiiil linns.
PI' (irnss, K.'lly litnl innipanr, urn iisik -ml
h M. t'i 1'iirti-r, this firm having
hiinnlit mil .Mr. I'.tiiinilH v" .taf t'l
so IIMH- '' ' 11
Tlui'" at.- ihi-vp hni.is in C.ii'nnu',
th" nltli'St Its till. W.st"iii, liianun.il
hv Mrs. Al. A. I't'ntii"; tli
I'.i.n hntti
un the smith shl" is
t out! iit'tt-il I.' J.
I,. .I.'llt-S.
HnniHiiiin K. Ailnnis. p.islmasltr. is
a vit'Tiin nf th" win. h.iin! t'lill.st.'tl
limn Alaiil" ill th" lifHiiiniiii; nf th"
ri'l't'llhni, st'l'vilii;. "ii Un- s'i'll nl i"ti
fi'iil lliiniiiiii mnl liiriu tniiiih'tl in
th haul nl Hpnts. Ivapm- Air. A. lunik'
has if. i nl l I. mil ti iH'iiutiltil lititi.
n shlt'-iit " lilfl'", "il til" Ji.ttth sltl". ''iini
Airs. A.lmim. assist".! by In r ilnii;ht"IV
Miit'),; t '".iii has , npfiii'il p.ni nl th"
J ii" Iniiiii' In tit" Ir.iv.iin iiniilli',
ilnuiiiH iintl minis. II In ruintil'i'il Aii-
anis may h- a i'.tinliilal,i tur Hi" InwiT
liniisi.' nf Ihv li'KihlatliiV nl th'' it'liii"K
slut" I'li'tilnli. nn th,. l'.'piililii mi t ii-k -t.
Th" riiilrnail an.'iil h"l'.- Is H i-niir-li'inis
yuiiiiK inali niimi'il I.. K. I'.itiwn.
I'll 'top nf a hill nn th" liiniti si'l"
mnl vistltl" fnr inil.'S. Is H liainlsinin
1'I.IHIII siillinl InillS", htillt nf r
slonC. u unit. I nil pli nliliil li.-if:
'thlisll
linnt'i.
i It Is u l" sun niiii.tiiiK ttnn ...n,
It Is u tu sti't lniiltliiiK with
1 tli'.'.l pniimls mnl lnsi' piipiiun'it
i t n-i'Mi'iish r viitli his iivtilriliipnls
Hi'.
! '. Al. nullify. Ini'im-tiy nf
1'iilitr.isii.
is thn tn II ph. -
l.nli ,1-nl.ins,
pmspiTtor ninl
i inint. has inn
u inn ami ilriisi's1'
nn oltl time miner,
i iiltleiiiiiii nl' Suctu i t
- In Ihis si'i'li.in ninl
iip-neil up n Ki'inp ol iiiiiies in lin
111 1 1 i It 11 m lllnllllt.iills tell mill's Stilllll-
tsl. which he expects to innke linn
Ih- iron Mm; "I Xc' .Mexico. Tlu.
propel ty li.is l.-eii developed lor
smni. sect lit -I i - feet mnl h en "i t.
uss.l'. lll- n.'- sty per cent p'll'' r. s
s-in-l' is np-lieti up. '
Youth Fiom Mojave Falters
When Maryland Teller Turns
Gun in His Direction; Makes
Confession When Caught,
I iini.l,
I. l.lii--
,Mt
sept. S.--.V
tinl -1 1,
years
nih. 1
.Id.
!ui!ii cnliless. , I i i.i t he ns .l-nn K.
' Ml. Iilllll nt Mni.ne. Fill.. .'"la al-t-mptetl
to Imi, I up the t'itbei-ns a
'lli.nal hank Willi a pls... He Inst Ids
I n-rve. Inn , i t r, al th" sltiht nl' a
I mt mo Inn i-t !.! r in the hamls in
1 1 1t .- cashier and I'letl when fired npnii.
ill,, was tiiptui-, seyef.il limns Int. r.
'I'lle h.u said he had "he.il" his
ia i . t s t innn Arizona. nrrhiiiR in
I ashlimtnn ti, i!as an". Wamlt r
; iiii; mi t.i l am. 1. he sn tli- Pack
hiiildiiii;.
I "I tie. id. ',1 In t'..l. the hank nr ki'l
1 e -r map In il . " he sn hi.
i W'e.ti inx a I Is,, tace, a loiia, ship
i mobile i inl anil a blue cup iin.l ini -'
r im; a small ha j. he euteVi'il the
' hn uk slno tl ait. t- the np-nins hmli
ll- ilcmiiiiile.l thai A. 1., Mc a", pa
' UlU telh r, till Hie has, till eatclllll- f
jvln.oi unless his i mnimiinl was nh. -jetl.
I'.i an llrst u le, to n i K m- Willi
'tlit- i.nth and then vctwd a r- nlv-r
; a in I lire, a s,,,t 'n,,. robber tlrep
I ped his nnisk. tap and bun and 1 li.l
thinnnh th- open door. riirsn-r.,
ipilikly in u tiinr-d, but the stnin-i
sit, ct'i'tl, , Pi eh, .linn llit-iu Inr sev
eral Iimii'" bel 'iio he w as ca ptiil t'tl.
Recent Impr o ei' : s
cieasiim B1:' "ss
AMATEUR
BANDIT
FALLS DOWN
BUD-
Property values will soon be on the jun
It has the
L
MANAGER EMPHATICALLY
DENIES C0NTRAR-Y RUMORS
Past Two Months Have
Extremely Busy and
Have Been Running
Late at Nifiht.
Been
Mills
In it w nf ptisistniit ft .purls
lih li lui'" I., i n tin nlati'il in this
i iiiiiiiiiinit Inr si ni" tlni" past that
th" hli; liiiiili.r mills inul tamps nf
th.. Aini'iiian 1 . u I r I'npiiii' miltl
shut ihn ii I'tir an iiiilt-l lull" pi-iiml, a
i t pl i'St iil.iti " .'I Hi" Alui iiiiitt .luill nil!
Km Hi" iai ts irniii lif itl'iiiiirtfis t-s-tt
rilav mnl i"''.iv"tl :' nnsitivt' ami
"iilt'ipirii a I tU iiial. Tin- i iimpany uf
lii iiils 1'inai'il th" "itTiilntii.il nf thi'si-riMiini'-i
as mnl" nr Inss inli'iitinnii I
ami hliliiil thi'm n "iitlrti i.iIsp.
"This" r"l"'l'ts." saltl AlanaM"l' I. I''
Kniii t'Slt'i'ilny, "ti.ivc r.'iitiii'il thn
i. us nf Ihi' nffitiiils tn' thn tniilpaiij
Inr si'M'ial T.is, inn im ntu'til n n
has lin, n Pni't t" tln in until iniv,
win-n tlitit iit i'sisti ti" ih iii.unls il.
Thn uli it ials nf Hit' i nmpany appi i
. int" tli" Impuiiaiit't' nl Ih" npt'iii linns
In nn r. limits inul t i 1 1 " 1 1 s nf lllis ram
u iinlly M"ii"i il II y, i. ml In' t- ih . iilml
In takn n 1 1 1 i i - if tlnsn n pnt-ls mnl
In litaml tlu'iil as iii-Miliiti'lv withuiil
I 1 1 mill Hi n It) Inii. Th" past tvi
;niiiillisi ha " in "ii t xti't'im iy mis
turns with III'"' lluiil" r '"t. Hip, ii)y. anil
in iai I. .thi- past It ilu vs thi.-f.it imit-li.l-"
I. "in i li mi i liu iintiL I'-ilu al nielli
in mi i t iiirt In ki't-p up ilh th" Imavy
ni.-h nf ni'iltr."' ln-iiiK rt'f-i vt-tl. Jusl
al Ihis linn- tht- tiiini'iin has ntilrrx.'
ninl iiiiitiints nn hand wiihii will
ki-i-p all tli'parHni'iits liiis' an, I ,x
Iri'llii'ly sn. Inr at Innsi n i nr in or-'
ih r tn n"t tht tn .nit
This slat.-iiii'lit hy 111" utiiir.il
mmiamr nf th" luinlu'r iiuiipan ill
lin ilnlll't I'" 'i hi atif iii;j In thus"
tv'in mm il.tvn pliu ml nil il"il"IUi. in
Hi., rtpuils ami limn ftlt iiny nnxi.t
nil that ait'titiut.
'llu' liavi- ni-riwil ihtis,.
all -irrti lulls, ill I i-riiiison's.
pri-lly
TEMBLOR SHAKES
Bottles nnd Dishes Rattle and
People Abroad Grow Dizzy
When Earth Shock Comes,
Simla Ke. X. .M.. ept. !'.--'I'ht
sharp curl hiiinke shucks, in . tun p.i n-
I, l -I ll-pp. HftwlMIK lli.i.-e. shooK
ll . ,1-ini', riinmc ol extinct nlea nnes
I'll, miles west nl Sitnta Ft-, Irniii
Inch I li III.' the tl'l I" ll I 'tis in IV-
i -m utcl.tiic linn's thin covt r the
! ,, ,ii ii, . .Ill it-1 ' hi i. pli'Ielin. 'flic
sh ... Us v. i r rc . l n il t mill I' I "V-
l -l tillim r lllltl .itllef I'lll-nil nh-
si-i-vei-. Linens Shields. nl .lenn .
Sil'illKM. In the enlller hlir-.iil III Ih
' it. lli-u-es swayed to .unl I i n. In, I -lies
mnl di-lies nn shehi : rituli !.
persons up ill- .nit wi.li' ut'- di.z.
Thi' l.in-e't shot k hislcil six see
nids. Ti..- i . 1 1 i t ' n nf the on i Hi as
I rn I
w a
ll.'
soclh 'o n
, ill. I I I v In
anse I h I
Use it'll. II
nth. As the ipiak
al it Is believe,! i
he re-ail.iiisiineiit ".
itienn r . k si ra t.i
P no miitt'iial ilai:
! 111 11 . I lull HI II-
raitrn.it! ni I-' -
1 111 11 1 1 IIS
As Inr
ilile .c
Irmn l
Hr.iph
S repnit
t'l'llt'
EASE
"M mi'lhcr.'' said a cent'etnan "I
simtmeis, sptakini! fi n i in I s. . ii 1 1 y
ti the t lit-r. ".is a crank nn 1 1 i
snh.i-tt ni IviitK- Shi- t :in 1 it ns child -rcn
thai II imlil li am In li... eas-
ll It Hitllld mean ll"l "lily Inl-llllle to
ns, bill unnil health as wi ll. She was
a Hood riiristinli woman. " In sanl.
bip h. r ipiml as I ixed "ii ten him;
h-v chiblr-n I- li- t.isil. N.m."
said he. "Mr. Sollii'. 1 no or b avn.-d
ibis lesson till a I. links nun h,n
I P.. nuht Ih . lieactll iil brass bed. ele
liali( spiuiys nlld lilat Muntii I'e Hint
tress innii on. Now I he with p. r-i-.t
e.isi.." I'm ner to smir acmi-
. Hid Mecolld Stlt'tt.
Results From Journal Want Ads
AMERICAN
n
COMPANY il TO
SHUTDOWN
JEMEZSHN5
i 10
LIE WITH
ncr
1
iner-
lode.
natural rcsouior s
Aery c
1
Otc
for Scl.
it
viunoMi: iuxk.iii
Al,..- si. m. thiiu; h
-ain's lltai k I 'at is ;. t
i;i."iis
ui ml.
"t.uau
nt
nl Anil' s I. a-t. r
i.iu'.i' Will
iiiiii;. "Th" J.illlf
In- Aiiilium. this
s.i" t. lls it, ith
is rinhtly lalh-d '
nijiht nn1
Sin- i
hi'iiiitiiiil i
Shot's." at
Tip. slnry
Ulf'i J'H I'
I'l nat'ir .
,jUECL0TK
r0ADST00L F
EPIDEMIC
k Skin of Beauty is a Joy PorZ.Zk JcwonS-
fR. T. Telix Gounud'i Orientftf
kJ Cream or Mict Beautifl
nil Wiiutv. ilP-
n u-ttfLiiHiv, it
tP Ituotf tlifl tftt
t o tianuleitfi ne
ta-re il tleturclt
ll iin pcrly ilIc.
Ai-ctpt no couutrr
(fit of iiiuilar
iim. Tr. L. A.
Savr H'd to a
U.iy of 1 1,.' hitut-ti-n
tft pitifM ' :
"Ai To'i Ititin
will un tii ru,
I rcniffliii" nd
'flotirnuii'ii Vrenm" ;i h IrMt harmful "f all tin
(kin iirpiriiofi.' sale l'y all drugfiHii and 1 ah y
Quod D' alpri in the Vuttt-tt Staler, Cktiutla and Kuroff-
HR0.T. HOPKINS, Prop,, 37 Great Jones Street NeTo4
THIEiRE ARE
j,132.0COPhysiciaasinthc
U. S. (Census of 1910)
and they are
BUSY
ALL THE TIME
Is your salary insured?
Would it stop if you
stopped work because of
sickness or accident?
A. W. BIKKER, JR.,
:iiij i.iiiiit-sii-iiiJci- r.iiiu.
Isimple oil engine
No Carburetor, no upark iibigs.
No batterlea. no trouble.
Pee one operate nt 807 Uold avenue
For particulars and prlcea addreaa
THK SlMl'I.r OIIj l.X(.lK ., Of
Xi:V MKXlt'O.
Kuumi 35-36 Barnett nioek.
Vlhuqiieroue.
MANZANO
A Swell Drink With
Ue Distillate or Ker6en. g
St. Vincent's Academy
ALlltQl
27th Scholastic Year Begins September 5th, 1911.
Harmonious development of the moral, Intellectual ai.'l physical
qualities la the standard of this well-known Institution.
Young ladles prepared for any sphere In life.
Home nnd educational advantages excellri.t.
Kxperlep. ed faetil'y.
I'.enutlful nr.tl Healthy location.
mil 'AUGMENTS: rrnna'y, riepuraKiry, Acudcmlc.
Thorouwh emiiKes In Music, C'lilna I'alntlntf and Klncutlon,
The Model School for "Voting Ladles.
For 1911 catalog address.
SISTERS OF CHAR1TX.
Sr. Dtreetresi
that busy little city .
back of it
-ww i ii i..iiii m ''iiii
STbANCER
WOMAN'S BREAST
S BtL:NS A SVill lUW LIKE THIS und alas
UtlP IN ThE Ar.MPlI AND KILLS OUIIHU.
GIVE $1000 IF I FAIL TO CURE
J1 forfeit StOOO if I do not txeel
Doctor hvint in curing Cancers.
no t iv until
hit tnd't
,71 1 n 1U
ill .l-V llll'K h iiii
toad stiinls. the Imafi
.pouted notices in th
J"J- Spnu where most of till
sk.n P .; -jurred, giving warnit.f.
tlra
catlitK supposimI tr
ASV "are. r Thlrty-t IvREAST IS CANCER
AH'dreS-c rl 1 1 cu II y HC-lftlUt & CO. For tits Book.
Stno -"'fCtitcetSpecnllstsllYini'
747 S. ""ain St. . Lor Anqeles, C...
KINDLY MAftlS TO SDMtONE WITH CANCER
SOME SWELL DRINKS
Mnnzatiu UitiiJt-r Ale, Manzmiu
Fruit Snila, Munzano AVater, Hoot
P.eer ami all kinds of sodas.
m w.wo v.n;is .
Thus. J. Tiiphnni, I'ruji. (itfine 201 K.
( t'litrnl, T'hniio LT.s. I.aljoi'atory 110 S.
Walnut. Phone lL' 15.
THE WM. FARR COMPANY
Wliolesnb f rd retail dealers In Fresh
ami Salt Meats Sausases a specialty.
For cattle and hogs '.he biggest markat
prices are paid.
1VH STICK TO OF 11 PKOMISF,
to t:vc you Rood hrcad. If yon
cmild see otir ovens and observe'
hmv exactly they are op(;riiteil,
von on 1.1 not wonder how our
hi end, cakes nnd pastry are nl
wavs so icifecllv baked. That'H
when we beat tiie best home
bakers. Von sometimes have it
pour hatch nf bread or a heavy
cake. We never iln. So when ynil
arc especially finxiniis In have
fine bread or cake try ours.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
S-tnl voiir soiled ch. Hits tn
The Duke City Cleaners,
a'.'o w i :st ;ii . i) w
Tim l:ios(
plant in N
GINGER ALE
a Delicate Boquct
KllQl K. X. M.
tJ)
llp-lo-dale clcailllln m
H (llllsille (llilci's soilli llco. p
M A I'mi iiv Kn it" for M pph-i M'ii.i'n "M. H
nivcii inowm to fail s,'rSn;" fl,,'t4l' I!" a
I B nttru rcli'ftM. fiinpli- t- rre. 1' rour ilrugit ices UUI. H
R UNITrO MrOICAL CO , iqi 74, UNCM'f. P I
I
I
i

xml | txt