OCR Interpretation


Albuquerque morning journal. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1903-1926, July 24, 1912, Image 6

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84031081/1912-07-24/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for SIX

i
SIX
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, JULY 24, 1912.
4 !
AH INDBrSNDENT NCWM-ATE.
morning Journal
lOITKIil Nawarapur vt Htm ymwl
f1ibllh4 hi lha
JOURNAL PUBLISHING CO.
MAITIIKIIM,' I'r'.M.nt
Mcl'KKtllllT Maimer
r. i.rK cur Kiln.
I'. . AMIt.HMIN,
BwHllt Bulhllaa. iln.
Vatm Vl4prMtiitlv,
MAI I'll W. Ml I MOAN,
( I'ark How, Kw Vnrk.
Knlerad a artini1-HiiB matter al th
pnali.fnra nt A lttntripia, N M., nntlar act
or Ce,nraa of Mar.h I. I7,
TH MnnMNft .lorllNAI. I TUB
mcmuno nrpi'MijfAN i-apkh hf nkw
MRXICO. WproltTINll TIIK! I'IMM'I
TIB OF TIIK II KIM'III li'AN 1'AIITT
All TUB T1MB AM 1IIC MKTtHH'H
OF TUB nul'I'lll.R'AN FAIITT WMBN
THRT Ann HH1IIT.
iMrtmr lUrriitatlnn than attv nlber apr
In Naw Mtloo. Tha only i.njwr In Naw
mbiipo la.tift'i nvary fir in tha raar.
TienMO i r HPIIW'ltll'TiuN.
Pally, hr rarrlftr, una m-ailli ,
flail?, a itivil, on month
,..r-
. . .inn
"Tha Mir'jitnK Journal hna a hlichar rlr
tllath.n rallril than ta ar(r1.1 In an.
othar paper In Nw Mtlco. 'J'ha Amarl
an Nawaitapar IHrarti.rj.
NKW MfCXPU
v v 1
.-A: ....
0 .
K.;l.Mi l lll 1-MtlN Hill H.MI.
Aci nt ihiiK in il Ih m I Ik'H prltili il
yt'itlfriliiy t t r ii I ii . Vln.tuii I'lnirrli
III, ltrltlnli riifl I. .1.1 nf Hi., admiralty,
liilrmlitri'il ii measure In thr huiise
of I'linimoiiK fm' llif i.)tii l:(tlii i'l'
tr,nil(l,IMIO, In nddlliuii I., tin- already
llllltHlllllly lame Hill 11 1 LmilM-l, IranUIV
I'tatttte, Hint III'' llflV.ll pi I pul'ill lullK I'f
I lit ninny nii mi a H'nlr w i xlriifli'
that il Iiithiiii'm niTiyfi.iry fur KiiKlaml
1u pl'tnlilr ihiIiihI milt ifi",rUrh-H.
II In ixpnlril II, .il llic Hi IIInIi n.l-lillil-H
Will eXprlld $0,IMI(I,IIO(I nr I Ii -
(ihntll, fur KlllwlllpM III MVI'll I III (U'll
puwrr itf Hit. iiii.lhcr rutintry ti till tilil
Imr Iti lnurim: llir ixpi-iihn ul' Imi
piipi ri ilm m fm I hi' liilui'i".
Illll' lif llli' IIHiHl flll'IIMlte, I'Xlllllpll'H
i.f (In- litiiiMliiilly of llli' Killlch pin
pli' fur ii navy pni'irn i'iuhikIi tn
imil all riiiiiii'ti, w iin In Mi., n.lli.n
of Mr. Hiill'iiiir, fuiiniT li'.iili.r of tlif
I' p pi. Kill. .11, Willi ;;li HlI'lMIK l.llpPHII
lii lhi iticiisuii' In ilin fiillinviiiH
hoi'iJk:
"Tliini hii Ii.im. llhli'iii'il In llli'
Mu l l II nr Ilm fliHl liml," In. mmIiI. 1
"llilltt llnw In' rnll (in i ll lhal llii ri' II
llli llHi! lulkllll' llliiilll llnipplnu (till
ulllp 1'illlillliit Till, riixl of llli' luivy
iiuiwl InririiHii iim liinw hh InMitiiii i uiii-
l'l II Inn III illi Mill. Iim: n,n mi rni'
Mhiii' ami llmuuli nmiiirii piiui' If
III? t'p!'!1! i' MM Ml" l"llt (I' ll', It 1
I) ili'll llliapil llliill llliiili'I'li Will.''
The I:mkIIiIi mi' ii friiujil pi'iipli',
is nil iiri' imi clvi ii In epi'tiil liiir numrv
ulii'ri- Miiif 1h im pri'Hulnw iii'i'i'MNll .
Hut riniirlilll IhIIi'Vih war in Ini'Vll-
Illll". Till' llrhl tllllll):l)l III' Klllllpl'
lllllllH till' K.lllm Vli'M, Till' I : II L I H h
pi'iipli' kiniw tlif mih way In pri-rvn
prari-, If pi'a.i. In inKhllili-. m In ll.lW'
Il hall -II Irnil pn .il,.l,.., f., wl'. II
pt ain riniimt Pr ma in t,i i ni'il. Hi. ii
llli y want In In. lra.lv In malhl ilh
Hittifh pti..tlK...
llli Mir Mllip ilay llial tin. riimmnni
Vnti'il llli. ml M'.lv llli' iMI.i appro-
pllatmii ..r n.it, 1 1 ill 1 1 iim . tin' ili'lnn
ir. Kii- Inni i' ami tin- 1 1 ' p 1 1 1 1 1 1 1 an m ii
lltl' of . Ill nw II ri.ulill y Wi'tl- III i tit -li
li ll. i' art In wln llo l Ilm I liil. .1
r'li'li'" lr.ll. ill al.aliil.ili III I' pull, t ol
two V, .1! ! hip-.. Hms iilii.iiim; llli Mill
ID llli' lllth p. .Mil. .n in natal aim. i
111' III .Uli'.li Hi.' Illll.. IIM 1. 1 Ihi- in III
If til. I. , h,..,. ... m, vt .,, tl,, ; ,,1
I' J4i ! i ' i.i '- v. 1. 1. hi ,i Ii inn, I. ul
if .'I I I hi . . in. , tt In. Ii I mm
I ll.Hl I". ' !., . a Ii. I vt . . h,..,, I . I
I .111 - I I I f. ., 1 III. Ill . I . t I . I .III I III II I
i In la I Inn that Mm pioplo want no
ri'titral hank.
Tin' iiKuni I. ill. .n ii'Mi'i io plan rtoi h
iml pnipiiio' n ii 1 1 1 1 hank, liiil
frill latum of ixlMllllit halilvn w In 1 1 hv
lllrll Wi.llhl HlllllKllli'll III" nllmlH.
Thr Alilrhli plan hi" r.iiills whhli
h.ivi. hirll polllli'il oil! III till' .lollllial
III Illll paHl, lilll Ii If' II hail no I'ltH lhal
Mtoithl '"' i-oliNhhTi il. l' or onv
Hum:, II m ma he ailiiiltlnl Mint II
wmihl inn l palihw liiiposNlhl. In
pIlKslotlH Mill" llll'lll ho, hut with
Mot .iniph' ahlllty In Ihhiii. cnn'i'ni'iii
111 I'riii y, i'Vi II Ml" ilaimrr of (I lli'-j
'Irmiotl h"iolll.M ri'ltloli'.
Tin- ih inoi'iatli' tilatfnriii, afh r it"-
nimiii Iiik tin1 plan, iiiIiiiIIk that khiiii"
llilni' iiiiikI hr iloni', hut all II hiik
Ki'stH Ik "hiii Ii m ri'Virilon of our hank
liitf lawn ii M will ri'inl' r tinipoiai y. re
lii f In MniH" Im alllli'" w lii'i" ri lli f Ib
llrl'llrll." That. Of I'OUI'Nii, H II llll-ri'
maltir of ihlall, llkn thf innn'-i plan
In inaki. a fnilnni' hy umillf Into Mi"
Arrllr ii kIoiih ami flnilltiK Mm ' KK of
Ml" I rail 1 1 inliii 1 i Whi n anki il how
he "Xpi'i'tril to hntrh Mhihii i'I'.km afl'-r
Ihry liail hri'ti frii.i'ii fnr Mmimamla
of )i'iti'H In Mi" pnlar h", h" rrplii-il.
"That Ih III oil' I V II lliallir of ih'lall.
Ih" iIiIiik now l to Kit 111" i'Kkb." So
Willi Mi" ilrinoi rallr inoii"li:iy plank.
I'o Kit th" I'liillotl In Ml" fit m t roll
Mlihialliiii. Working mil. Ih" ih'talli'
f a hanklni; hi Ih a utattrr of ."in. ill
onrrrn.
HiMhlrH, th" ihniioi lull" iln hii.t
lion Ni'i'inn In Inilluil" 11 hrllrf that
lllrH III'" lllrlrly llliill llflallM, I'M
ually tln-y ho hi'ln, hut In a Hill-'
whil" tiny rxpainl until tin y h.ivi' th"
w iol" mm 1 1 1 hi In Mii'lr "i iiHp,
Mill Ih" rrpiihlii an lire la ca I Ion In
pillr an 1 1 1 1-' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mill iiiiKiillKfa."-
torF iih that of tin ili'innnalfi. dii'iit
rill" wa.i ohHi'ivi'il In III" Ii.iiiiIiik in
Ml" ilium lallmi to inak" II Im I if 1 1 1 1 1 1'.
mi in - ('run iii it t ii I, iiiii'i-rtaln.
Ak tn Ih" piojioKiil Ihlr'l patty plat
form, nothing Ih known at MiIh Mm",
rxri'p! it inraliH to ilri'lai'i' that Mi"
pi'iipli. Hhall nil". AIko that Taft w:ik
nol h'lially nomlnali'il at Chhaijo. II
Im quit" pnimlhl" that Hniiii'thlii nmiv
ilrfinll" inav ih'Vi'hip, .Nn parly run
hr I'mimli'il on a iikui, or on 11 tp-m-i'
alil .
it mi sr in-; i:mi:i.
Not only Ih il iiiti'Mhh t y that ant
limhlh'H hi: k"il Within Ml" Hpl'i'il
limit, hut Mi" llui" haH roiii" w hi-n
hall nniHt h" tn 1 1 l mi th" I'i'rkli'F.i
hiirmhark till 1 1 1 -r now nmimnn on Mi
Hll'i'tM of Ml" ri'Khh'lli" illHlllrlH.
I. list Sunday two youn null roil
ilnwn Noilli Tn II I h ttnil an faHl iih
II wan piiHHil.l" for thrlr Iioimh to
inn. Il wan ii woiuhr to Mioh" wh
Haw thi'iii thai a liorHii illil not fall
.nil kill Mi" rl.hr. whhli wmihl hav
la in no i omlilr ra l.lr ohn In th" nun
i 1 1 . 1 1 1 1 y . Hut Ih" killlriK or rilpplinK
of i hllilri'ii Ih i i i i 1 1 1- iinottii r inatti r.
Snnilay Ih th" ilay cIiohi'Ii hy thi'Hi
llll'l'lful IlllotH for HIK'h I'XhlhltlnllH,
Mmiixii ni'i'iiHlonally Miry nro H""ti on
ojlur dnyii. A f"W of Ihi'tii htiihIiiI
anil Klvi'ii lii-ayy IIiiih mill a f"W iIiivh
In Mm lurk-up wmihl have 11 ipilrllm;
i ffi'i'l. II Ih vMiilli tryliiK. iinyway.
PREMIUM LIST FOB
Th" fiun'i'i'Malniinl lioioiil, runlaln
IllK Ml" l-pi."rh of Sonalor l.ullllirl.
IniH Juki ri'in hi'il UiiH ofrii". Lei II
Ii" n lit for tin1 hlondi) Hlali'Hinan, that
hiH a rra Ih'iiuicnt of IiIh "iiciuh'H was
a ilmclr. Kui'Mii'l'innr", wlill" h"
mail" Illll" (Troll In .h'Ti liil lllltlHilf.
In- rirlalnly "Inok It nut of Ih" liiil""
of Mioh" who won' roHpoiiHl hie for IiIh
low ufall.
A siilllll ila in pnc'iH liml iiiohlllirHM
in Mi" m liiili' rhaiiihri' Ih Hi" tn Ml"
IratH of Joo llalhy ovir Mm doiail
i nr" of Ih" i iiiinlry Hlni " h" Ih iim
h'liKi r to ho nun of IIH la w una kr l h.
Willi Col Harvey, Iliniy Walter
Hon ami ('liainp I'hilk yelliiiK for W'll-
f-ii i II , Il loollH lllv" III" I'lVl'lH Hi'I'lllllIK
Ih" Hplil In the ih'iiiorratii' paiiy air
liolilitu; pi'i'lly will.
DEPARTMENT II
IS
ISSUED
Apiculture and Horticulture
Prizes Are Announced by
Supci intendent J. D, Tinsley
Yesterday,
nun. in in
mil,.- Ho n.
llli pi i '.'..' i il..'i,
nhlr Ii ,i m I.. I
I'.lllllH a n ' ,
h. ..,. . lu.lh. I
w.mhl h, ,:,.i. ,
I wal
pi . .a I .1 iiim. p.
i. Ml. I .L. Im ah III
lilt ul Ih
t ...i!, i 1 1 1
I'H :
I"
I N IM I I M I I ssl
t t,l-f
umi Ho
n i..
w h.
to.hh I.
ul' holll
v h
h
it I
hi"
a I
l h.
.1.
i.Iioii
,1 p. I.,
1 1 . i I !
I
la
. I .' 1 1 )
III I hr
-.Ml. -
P
'I h.
I I f.
I 1 1 : 1 r .
It 11'. I
I.
I
' I..
that a . h
hi ILK hilt
I li 'I lit .
i 11 1 1 n . - (In
of II 'i r
him.
t ti tin
Hint Ih.
a tl 1 1 U: 1 1 . 1 1
for a tall
lloulii i a ii "I I
UlirnliMM 1,1 1. Ula 1,
hrUur Willi Mr
lantf If iiiMi
the hiiswi. ni. ..;
IniHty arti.iit shutil.t
nmrlil !p!-rt l.ll-ll,. -.
arm rei-otriii.e iih
of M pi ol'i live t ! ill
lain . hrilulrf II. at I
thai in l-'i. Ii ' !- th.
ft .! j Ii it fin lit . A I I
I p.llH. Il" I ' i 11 1!
Th" u.'" una
Illilitl'.n Mlh.'li t I'lir !h.- v
lll"it IO I I.I '.111 Illll th" II "I '
tion lull hr. I, ..!(;.. I hi
W iM. pintl. h !: r hail lht" '!i
Kulil II. I" Ih." ' .p of lll.lll- I:
lake a i la. it ul th.- A'.ii i. h
.l;.n. It w.n- i..i a ilire. tun.
, en a ratal.. I at 'a. k It W '
lihv.'H titta, it i -f.i.n.tig Willi
1 1 1
Th.
,1. . la I .
II .1.
III a
.il.iti It
, .1 111.
II. 1
l.l.l
h
I'
l.urliiH IHIlH Iiiih le.HlKtieil a:' rill
lor of the ItoNUell MmiiiiiK .Newa, a
poHlllon Im Iiiih In I.I wilh mat ki ll
ahllily Hill. .' Ill" pill. Ill all.. II ol' Ih"
paper ! Km). Mr. Iiilln Ih an nlltoilal
writer or tmiiHiial iihiiI lllly, a unif
ier nf a I. ihi' ami liu lil -.1 ir . anil haH
will" ItmiwIrilK" nt men ami IIiIiikh
I'll" NelV Mi'l'lril lll'llini'lai ' will Innk
IntiK lor an exponent of Mi" pilm I
pirn or the "unleii'llieil" wTm ran I
Il ho well. In IiIh v ali'iliiim y, .Mr.
ImIIm raH Ih" Ni-WH Iiiih mil n-riivril
Ih" Mipp.ul II m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h.i" hail. Th il
lalniiriit ran he ariiplril 1 1 1 1 1 1 1 1 1
list-mint iiu.i withmil I'loiliiut any re-
fli-etioii on Mm etiti'i piiH" of the pim
ple of lloHWell. The rh'hl nf Hie XeWH
"H llmllril In Ih" I'erim valley niul
IIH II il Vl'I I illlll M Hllppul't In 111" lit.V nf
lloHW iil. When II I'omrii In ili a w In k
rimnj'.h 1 1 1 1 1 1 1 - ' llulli hu lllnllril all
nr, euntaliilnn a rnmpaiallvely
spiir.'n' population. In maintain a
llrw HI'iliirr that ran "nl llitle h'HH
than J'.ii.iiuil a year. II Ih iii vl In Im
puHlilhlr.
"(iml help Hie t 'illicit Stati'H" wan
the ai;onl,nl exrhi ma I ion of the ('hi
eai:o I ii I n i u ra n w hen l.tu liniT w iih
eMielhd. "Iliipeil" wouhl have ex-
pM'HHell It heller,
DEMI IS VISITED
By EXCEEDINGLY
biKKieii Miower Assumes l io
portioiis f Cloiidltuist; Res
idence is Stiuck hy LLvJit
niii!', and Sot Afire.
dill' I'.aHll I I, Wouil renelleil Tlllli
il.nl, Culo tail. i, a few iIiivm anu, ami
Hahl II" hail hl.st eMrapril from Chi
hilahtia. II" u n hill ilellial lilntHiif nt
aii Intel ii w iliitim; ivhirh Im ri'l'ri -rril
In iiuro an ait imiiant half Hav
iiM", who rullnwM Ih" tarth'H or Ihe In
l in iih Iii tutliiilni: his inemieH wtini
liny tall Into hla hamlJi, line of 111"
Hlnrll'H In lhal I ll'iizril hail lour lle-
H. iiiiN hill m il at tin- Make. 'I he l eh
r I, ...I. I mat have I nill'V hill II N
ipiltr rrl tain that irmily hi Ii. 'I "Hr
of Ihrm. tin Ihe enittrnry. he ha
lliiiil' a trplllatiuu tor lllrll .tn IiIh
em nth h ami a irraial fnr Ilm i ulen ul'
lll'.ihi ll Wal late that la ipnte eiplal
I. , the reenril we mail" III Ml" I'hlllp
pirn :. ami I It". I I "III I :mt lo the
hi III t 111 t . nil I hi ' eneliK- VI. ,M I
Hill 1 ' W I 111 IV llllr hrrll III
l . I. a "I hr IMI s In t . I' hue l."ell
III. It III It hrl . a' r II" .itllp lli'il
A'limiahl
"III. Iltllllt
ihl II, In .
'In.!.' all
n. In-
l.lll.lll
II.,
pr a It i II
ll.". I ..i 1.1
when Ihe
I, tt r i ill. .1 I, i
I a i ' e 1 1 I . I e llulli'
.hi. C.ll.al r.'lill.lll.
llllt V III II Illll . Ul
. ,1. iil. l" l Ihe
- fnl l .. '1 1 1 1 1 a tthi n
v I'h il
11
I ha n
I ll. I,
II. iv Im
I hit Im
e hi Ihi
III I .
11.11
Upir.l
.1 III.'
ll-III
alt nr
in i:i
.11
III 1
II. .11
Th.
1 . Mi; mi I I
t .
. I, I.I
Il .III.)
I'll
I III 1.11 U .11-
'. I I 1.1 .
a I Ii. t II.
P. I !,!
I .111, Ii:.- llali!..t.i
HI thr 1 1 1 ' I I I I I t
ii. ill uiilillr.l h
i.i.l I ,. tin hit: Ii
A I.-" It lir ll
li. i t imM
- . I ..ml i Mr. I ! v r
a ttui ;;e w 1 1 Iii ml
i. t'l r lmlli . .i a II I
i. . !s vt Im want t . i
p. I - Ula I I r.l'-i HIS
t hull im.
.i.i
of I '
th
.- ' Ii
1 l.ll.
I -i-k
It r t
ttit.il .'ti it
I il s.-titiils
I. .1.1 ..f th
h. t a . -Is ..1 I h
i. s. i.i.vt l.rn
I ' t't'.-l I ."I I h
Hi4t.nl ritrriiiiniitnra lo ,lurnlnl luarnnl)
I'lilllllK, ,. M., July 'Z. - llellllllK
wiih vhilril h a I.I,; rain Snnilay al'
1 1 1 1 ii ti u niul iiliitl. The Hhnwrr In 1 In
ii 1 1 1 'i ii i i i ii wan more In Ih" I'i'I'iii ol' a
i huiil Inn 'Hi. Th" pniiliar iralnre ol
tl wiih thai tin w iml ari'iuiipanh-il tin
Htitlni. Thrl" wan "Ulisillrl a hi" liuhl
11 i UK lllllllle 111" altrrilnnn Hllnwrt'.
Thr 1 1 Mti I ' in i' ow'tii il hy Colonel M"
liroti, willed Ih oii'Upli'il hy .Ml.
Hope, wa: Hirneit hy linhtuliiK. tear
ing nil' a lew i hlin;l" li'oni (he rooi
noil HiilitiK lire lo Mm liili'iim of thr
hollHr. Th" t il'" 1 1 1 J 1:1 I I ill i-Ii t inatle a
uutrk run to thr hi rne, the ho" rati
Print! tlril tn III" trill ul all alllnlllil
hile. Th" il. imai'." hy life was hIIkIiI.
Al il lllirtllie, ul' the I'l'eshv Irl'ia II.-
"I lii-miim, Inlil Mtinila.v , tiny i-l'iinl
lii'V. Imuran ,M a 1 1 irHi ill tu till III" pul
pit ul Ih" I'll. -a lil'Mo let in II ill II It Tl
ul I lemliir. nr the roinliiK y in I . Mr.
Malhraun is paalni' of 111" lillll'lil at
Mr.tlla pal It al Ml" lil'rsrltl lime.
Ill tlltlli; vv llllr aril a unuil r,anie til
hall Siimiat a 1 1 ,1 ii, ...ii al Allllrtir
I hi lit. Ii.niim: i nr. mi. I PiiH with thr
h. .is lumi I ..ii l;.i.iiil. Thr I :. mi I'll
tram was hallipiT.il ri i nsi . I lia hi nil
. ruillil ul Hell pp. her, Challra Nil
Inn h. i.i'ini: itii.ihi.. lo re;ii Ii die llrhl
nil an 1 . 1 1 1 1 1 .. a ta V rl e ilrllllllntilllKe.
whlih all.iiU.it hinl ralit Mlimlas
lli'.llllHi:. Thr ......e I.elllK 111 I" J I"
i n or "I I mini:. I'll, hi t Niihnra w as
I.i I., ii I.. I . u I I : it'll ,M In inn i ii
im;, I. .in;, .all u .,n a :-lli'li ilil' ami
he. i . . 1 1 1 1 1 i . . 1 1 I-, . ..ii nh I nl ' . t tun...
.hums h.li i . I in tn .1 tn Ii Im hnlnr
a I I'h. I Ii a ; 1 1 in 'la v iiller 1 1 a ns. let I It,.,
1.111'HI.::
: '.. a iii
I ill nr.!
hail h. .
.1-ilm
I s in.".
II 11
I .. .1 I
lor h ii-
.l I i.
I
Cm n
with
nllir.
.1- '.llr I i II I m ' I hav
It i ' r lilt, w In t e
In: im a lew ilavi
I. . ..I miier (in
lall.r:. h.lr t .1
the!
li'W
'-... tt as 1 1 .
iti; Mum la
I Ir lit m
Malm .
Ml- ..
Co.-. h
Suml.n
at San
.llnl:
I i mn i
Mr pi
.11 i ... i
A M
Can...
ami M,
C.lila
hi. . ol I I I
til.':. ,1 I'.
i M llnlii", il. pull 'iot if! I
., Was III tl." a. Ilm; hm-lltr-H a I
S. . I 1 1 1 . 1 a t , I rl ul nilli; llnllle till
i . mm:,
I 'I ..tl II. of III.' C I a pill", lltl
mm; Im a t. n .lays' i I' ll
I t . I., i -, .,
I , t M 1-.. t s, Mai x.il rt
..ml .l.litl.ll, II .1 I ill I rl III tl." I
I I "ill a I t ll 1 a. al loll H" til
I". I .. .ii.l I ,,s Mim Irs.
e C 'lili N. I.I. It has Irtlllliril
- I .. . ' I ,11 Iti the ' itsl .'! It still es
h I I. tnln
Td" lint ot premium! lor Mm iiKii
eiillural ami linrtleult in a I ihpart
mi iit, "In piirtnieiit A," of 1 lie Mute
r.ilr, uhled In In h dehl hit" MiIh
fall, wan j'OHlenliiy iinnounei'it hy
Siipi rlnli inlent J. D. Tlnnley. It will
he piinlci iirul illHtrlhutefl iiinoiiK Hie
rarmeiH within a nhort time. Tim IIkI
ii i n 1 .1 1 iih priziH for cniinty exhlhliH,
' inn m mil! y "xhlhltx ami ixhihllH frntn
Inilivhlual farms. Soparal" piizeH are
oireri'il for dry fannliiK ami Irrinat-
eil eropH.
A Hpeiial prize Ih offered for the
I. est ix hi Iii t of fruit limn a hIiikI'1
enmity, eotniniinlty or on hard.
The lint ol' prlzeH mid the re",uhi
tlnnH for the ii ii n H't I ( i i n nie iih fol-
Iowh:
I 'epart iiient A, nj;f'h'ii)lui'e and
liorlli ult tire, .1. 1). TliiKley, Hiipeiin
lemliiil.
ri'i'iiiiiuiiM.
In order to develop nlal"-w hie In
t'i'"H In exlilhltlnir iiKiirullural and
liiiliii ulliil.il ploilmiH at t Ii iH fall
(he lollowiiiK eiiBli proiiiluniH an: of
fend:
CIiihh I. See. 1 Kor the Iti Ht t'otinly
exhlhlt nl' iiKii. ul I ura I a ml Imiihitlttir
al prodiictH mown iiinlrr IrriKatloli
alone or urown under hoth IniKatlon
anil dry fai'mlntf. Kli'Ml, JiiO; hcioikI
Kill; Ihliil, fall.
CIiihh I. Her.. 2 Kor Ihe IhhI
itiiinly exhlhit or aKiiriilliinil and
hi.illriiilnral pioiluii.s iiruiin uiiihr
dry laintiim only. l'irsl, $Hui; hit
ond, $76; third, $a0.
CIiihh II. Seiiloti 1 l'or the hert
i -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 y exhlhlt of lupiiiill lira I
ami hurl iciill u ta I pruduiiH ki'ow ii tin
dor It filiation. 1'il'Ht, flllli; Heeonil,
$;; t liti il. $ri(l; fourth, $:a.
ClasH II. See. a For Ih" h"Ht
ininmiinll.y exhlhlt of ULtiieiillnr.'iI
ami ltiMlitiltili.il prodmis riiuvii tin
drr dry t'arnilii"; only. First, $1(1(1
Hit'iiiiil, $7."i; third, $fi(i; I'uuiih, $:Ti
Chiss III. Heiilnn 1 For Ihe hesl
I'Xhlhlt ul' iinl'lrillllii.il ami liuliii lll
iill, il itfnduiiH Rt'own im a siiiKk' liirni
unili'i' liiinalhiu. I'iiKl. $.''; Htrund
$J0; third, $!; I'uuiih, $10.
('la hh III. See. 2 For Ihe hent ex
hlhli of aKiiriillul.il ami hm I hull in al
niul 1 1 it s mown on a Hinle farm tin
iler dry laitnliiK only. Kirnt, $a(l,
Hiruiid, $Ja; Ihiril. $1,",: Imitih, I a.
ItlhhotiH only will he Kivtil for 111"
In. In ulii, il iirthii'.s "Xhiliili'd.
HahlrhlB" l.tttiiher Cotnp.iii.i . of Al
hiuiiii'i ipie, Hpeiial (iiize for Ihe bent
exhihlt of liiiil Ktoivn In it eminty,
in n ruin in urn t y or in n HiuKle oi -rhaid,
I'irsl $J,',; nr. und, $l.p,; Ihlrd,
$10.
Sinii olhrr Hpeiial piizeH in run
he K"i Uf"i will hr annouiirril Intel'.
Itllles l.olrlnili l',liilii(s.
1 County exhlhilH Hhall eiuluare
intiieH from an entire county or any
part thereof. For example, either a
".roup or i unimiinltieH, hiiikH' roin
iiinnity or imliviilii.il farm will he
allowed o emnpete In CIiihh I.
-l:hll.llH tn. in Itullviiliial lantiH
nillV he elitefril 111 ( Iiihh ll.
Ciiliiniunltii'H and Individual
I'arniH enleiiiie; In ( lanses II. anil III.
may enter toe irnmneil puriuui m
thill' exhihlt uinh'i sriilon I ami
Iheif illy lal uillly, ( inpH under Hel lion
-.
4 Colllllllllllty I'lill'ii'H tllldrr Class
II. will he allowed to form a pari
of an exhlhlt In Class 1., Iml tile ai-
lit h . In Mm eshlhit tiinsl he pl.n i d
rh'iiliy srpillllle linn, Ml" Ii St oi Ihe
ilnl.il.
Ti Fill lies III li.r-t, III. mil he al
lowed to lot in a pai l ol an exhihlt
under classes I. an. I II.. hut must
i p hired a:i In he easily tlislln
MUishl'tl from the lest nl the exhlhit.
In iho.ruHii ul exhlhtluiH enter-
Inn exhlhilH III CLcs III., there i"
t llliill Mi nil the size Li tile taint,
it the html tnllM all lie ow lieu i.i
m itiililltlu.il in rump. my anil 111"
..pn iiiIihI all hav" Leon Ki'ow n un-
Irt Ih" ma it, iRciiii'til ot one man
p. IS. Ul Ol' lOlllp.tni OWIIIIIK Mi.'iai
I arts nt land, e n h I fart under a
.. niiirat" 1..I entail or iiinlia".ir will
not he allowed In iiller the piutlurtH
h'ulli Mir H'p.iliite llat'tH iih riunlna,
li'oni oii lartu.
IKeBIO
..sis Mnnth
It is one thing to rnako
pure beer, another to lceej)
it .foure.
The
I).
X
rovvn
Bottle levels Schlit2
Physicians and surgeons rescril)c
r i r. l r i .
ocluit'Z, instead or malt tonics, as
Luihler of health.
waMHanMaaaBiMatmaiaaBm
...
: ll lIlllllilK Ni
It s only natural
that Schlitz slioulcl
h2 tlie home Leer.
Sr'r I hat crown or cork
is lnmU"Scihz."
T'l i cno
C(iti.' (iliilalpd Liquor Co.
("nr. 1st St. awl Copper
Ave, Albuquerque
20
That Made M Hwarukee Tamaus.
t ion ti i n lo sixteen I'itiH rat h ol' ore
are shipped out daily or an ailHlrnal"
ol over I, -mi tons, ahmit half ol Mils
mined hi the Coloriiilu Fuel ti Iron
I 'niu p.i n.i , whirh Is ;i".nin wuiitiitK
Ihe "Ml" mine, as well as thr Jim
Fair.
Fhe I ' ii i 1 1 1 1 Stales Cupper Company
i Hanover Is hiking mil iiiurh ore
front Ilm I'hiliiihiplilii mine, and it
s proline, pi he a Irf.l l.tlllahlr (tl'lip-
'tli, ore lain. -a In. Tea. am; Willi ,r
rlupin.'ttl .
Fh.oils diitiui; th" wri U nf ten
lais hale threatened tu i.aiv away
III mil ul Ih" '.l 1 1 1. ul 1 1 Hull hrlui'i'll
Hanover Mini Fletro. ami Ihe rail-
nl romi'an.i' Iiiih ji hire,. fmi" ul'
, .1 ih
I,, lie
, I' 111 Iss NOT t liXIMi
Tills l l,U III'.
hitir was i;slei day rr. "iiisl hy
lir idrtit I i. K. )'.. Sellers, "I Mm
Fair nssoii.itiuii, from Nat Kelss. the
leti'l.lll eartlil.ll eolllpiini I5lit ll.'i Jit'l',
ii .. i.t I w ho loin ait.mlr.l so many Ma!' I'.ihs
. t
-tin
I ; ,
i lo
IV
I irm.na
a rlilir.
I;,.., ,!
OI..I.I ', s
.1. i;
I I. llliill
Wit-' all
i.i ,. T.d. :
i; lv..ts
IV. rlt.
I.i W. T.
pt rpt t.'l'.l
Vt ol hs i n
('ill.
. I lllv,
.- .Moll-
. ol Fl
Siind ,i
Mam;
,,r Mm
Sill .'t
w .
I-.
til,,
1 1.. II
Ih.
ale I
'i
t!
'ii.
wiled at !
f, .1. I
a 1 1
,,.l
i .1 ut it.-. I I ' niu a
nt m ( ' tlif. a tn. t.
:i. tfiio, .h.d at
hi. II. hairs a
In oh! sol. H.
li ,. He h id I. -s-.mr
Inni alii
ht of l"i -II..
Was a
.,1 T. W.
.. i -. iti, ti ,
!, t ."rial.
Km.
V M
I . a
lot t!
A $MI ttel i.l velerliinrv nruleail In
irilltietll III M'tfT i-oiiiliiloii, will
.i ll for ?. i".
r w. i i
In Ih miller. III". It.'i.iS derhlt . H that
he Is nil smii Ihat lie will not lu
lu the slat" at the time of th' tail,
hut SIIS he Is eolllK to he 111 attell.l
ali.e at the Alaham.i Mute fall', at
Itirmlncharti. at that time. His let
ter s.ns that tie inlilltM oil heinn In
AlhiliUrl.lle with Ills shows In C.H3.
PHELPS-DODGE PARTY
INSPECTS FIERRO MINES
Summer Suggestions 1
for the Mother
SciisoiiHlili. illce on llu
I lea Ilh of Children in lint
ralhrl .
men at work Hit niKllunitiK Ih" wen U
p hires'.
Heavy raiiiH eoniinii" to fall in
Crant roiiiity almost daily, and Mm
taiiK" is rapidly (jiilint; in Mood riui-
liitioii iiiitl eallle are K"HiuK I'al nd
-sh'rk. iim iitithiult fur eitllh'ineii
was nrirr hrtler. l'';itinei'H riiuirt
the oiith
than tor
nk fnr ei'ups Is ininii hetter
ntiin.i' .vein's past.
MuthrtH should
ol. II. '".I ihihllrl
months. ,o ..nr
fund ill HUllllllrf
hr r.'llrl,
tin I in;
1 e.tlil !
S tllrl th
I lint t , ;
Mir h.l'j"t
! A
r-t-H't'H-H-H- -H-H-H-H-l--r-H-H-H-l"
ike a vacation to use a
t
t
t
t
I
T
$
m i
ititt
th.
.,1 f...
kepi .
hiiii.'i
is, ami
mi and
ih
H,w., inl 'nmp.n-rnro In Mimln( Jnril
Silter cm. . M .. .lull ;'J. lioips-
,1 in i.iIk w rt r in Fh rro . tew
I 'i..l;
liall
.1 i.Ko I
:ms and
raitni:.
n in. r.-as.
lit in th. I'h
minr iii h.
.kliu
lisp.
1 ipr
,1 a
i.v.r their iiiimn
IlltK 111 Ihos" How
.,!lil8 i.f late hall
Ki.irn ami Ho
lps I
.nkl' Kohl rop
'.'llli fnl deep'
Th,.
111. I, !'.'. II
this in.. i,
lllplt! if ll.r itilHitl Ht I'irtro
.1 r thin d'.uhleit durine
tiial (Vti I tii i ii loads of
Wr.lMll l . Sr 1 I t
mule raslli .III
that the milk
1 1 nil I ip".
It Ih iplite natural tu i t some
disl tiii.a m e, siirh as inirl ipat inn, In
ilii;esti.ui, nr sunino r ilt.n lin.r.t, ul'teii
a. , umpaiii, , . a eohl , mild lax
attl" ill I r.i llitt" will, in most i asrs.
rat f v off Ihe ri'lla slol waste from
the st. "Ill o h llt'M lliolllinu ai d I.I
liratliliu 111.' hovlrls trslole tiolm.il
i otulitions.
C.tthaltir rrlllrdii y ami p I ' I a I il es
shuuhl ne . r hr us. .1 lor rh'l.lt . ti.
Thei ate haish ami violent in Unit
ill ti.HI and IrUil In upset ihe entire
i-vsl, in. The eon i in ita t a, u . I simph
laxattie lu rhs with (a sin. known a
I'l. Cal, In. li s Sllli). Ft ps'.n all. I sold
j In ui moists for fiili . . i.ts ;t i. on!,
ih now v i' v m n. rait us, , to . ot t ... i
jHloiu.trh ami Lowel iioul.l. it is mild
jiimi Ideas. iti o tlie tast. ,,l..i roti-
lams Tin lltustt.' 'It'tiil. or I ti...!,', ta,
,aiis llatnrailt jiml e:.sri. irt t t , f
, tr. tll.il. A Lit i;el I.. .Ilh . , ..Hl.iitltt.s
more than twi. e the ipta tt: ii t . is s.-i'l
f.-r one d.-lhit. If j.'U haie roier
used Sltt:p l'.'ps:n and llo'.i.t 'ike a
lire trial I.i. III.-, postpaid, wipe to
1 'r. W. I: .'.iidwrli. Am; Washlmton
St , M..,l I. , H r I iill.rs
I a
Loose Leaf Ledger
Just try it by installing one in your accounting de
partment. Sizes and styles made to suit every size bus
iness. Call our representative for further information.
t
-i-i
L ith &G ID Man ufactu ring
Stationery Co. I
Montezuma Trust Company
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
Capital and Surplus, $100,000 : ;
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITl
Qnorialc-Venus Palmer's Violet Talcum Powder
15 cents a box; worth 25 cents
Williams Drug Co.,
Bl.ra FKOXT,
117 Wi-it Coiural,

xml | txt