OCR Interpretation


Albuquerque morning journal. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1903-1926, September 07, 1912, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84031081/1912-09-07/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for TWO

'TWO
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY, SEPTEMBER 7, 1912.
3
Get a
HOCKING VALLEY
CIDER MILL
They are the Best
Raabe& Mauger 115-m n. First street.
1
n ronferctn'e
'1 111 mil In n
f.lll.lWlllK list
PH. I... ! J t"
mini rmniiil U'. If. II.
.h uk mill ,l"Hi' It
mlltee I" 1 m-ni't I hp
(in Id I hi Ir piurrs.
Major liiiii', mi taking his
l.eitlltl Wild I Wi.H Ho. .11 s.'. II n I"
keynote spi i-rh 11I' 1 hi- iiii . iiiii. M
Willi. im
, )v Ir. I i.l
Ic.'lt
III
W.I
lint I n ; mul made ft
In nnil'iiy 1I11111 many
by ni hits, hut 1 1 1 ri In'
i-mry member ptesrn
T 1 1 .-1 1 . 1 r was In l in n
i-r iii lii-miniis
thlns-ci mailt
hnil rum liul.-.l
I, II lll;lt III.
I 11 ml th;il In
ll.ttl vuii e,l 1 hi' HrlillliirlitH i.f llii-mll-etitlnn
perfectly. Ho Imkhii hy snv-
im; Ihut hi' hint 1 11 wllh Hi'' liii
mine Inward ii'"Ki' 'sslv. iii sh In iln
munis, whlrh hf iiill.il Hi.- ii.hIIi. i l
Ihl' plokl'l MtiVe pill'IV. I If K IH' rl villi
tn Ihi' i;iMy li'.iil.O ni Ihi' lllii'- w h"
liml been broke fimiicli 1" Mil. iw
nlf I he iili.' 1 f kiiiik lull' iiml ili'i l.iM'
fill II lllli' nf KHiiil (iliVi'l'll unlit. In tin
ItilcrcHls uf ll-.i' pmi'lc, iiml liiiiili-il
Ihi' Mni'iiltiK .!! iul I'm- liiivinu "i'l
Hi,
.r .1
1:111
.III w
In
ii r..i in.
i,i- ih.' pen
um 11 nun ni.
i.viiih I" 1 1 ' I "
v mil' nf Ihi
X lllill llni'H
l "."
In
fill
il Ihi
mls
ri. 11-
"Mmiy. pel tin im
Theodore Itiiiim vi
-I In lliiil lii-lil Anniiii-
)llt-lUl.i ll iih il. in 1 vim; '
Alfred 1 1 r 1 1 nf f .-1. 1 , .Iiciik
M. II. ,H Intii-i.
'Tin. ii-iKri'HKivi- il
rnnl'iiiii'il, "Is .t 1 tin 1 f 1 iiii 1
ll II i Hill IMI'X it I
Km Ii iih . nt'f ri'iiv i-iii
1 1 1 1 , iiml II In 'In' "nl
three 1111 1 iniin I tiliiil't 1 in
III ollll.'ie tl.S tlllllK ('nf I In'
Hi. rlti'il IIH' recent 1I1 i ll ) lll' tl I m
111 Socorro cnlihlv iih mi example nl
tin- imiir niivciiiiiunt Ktv
iiiinliiit in u-iiiliuilinii, mill "''i
i-i.iihly officials nA.'li h' fur Hi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 nl riiillilv affairs. II.
trusted MiIh i'iiiiiIH Inn nf affairs 11 1
Dili I'Xi-i-lli'iil fin. 111. I11I hinds nf Ihl
iMiiinly 10 lhi ili-l tin " 'ii t nf .-'iii(iriii
rniiiity mul di'il.i 1 il lli.it lull' I'vrii
Ihi' 1 1 1 1 -h I mini K"' I''" dims.
"Pi nun khIvc iiu'iiiik I" tin iiIh-ihI. In
j.inreed forward.'' In- nil ill, "iiimI ti'iw
ii nh. nil, I en iilii'iiil, Mnnid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h ' -
III till" Wollt Wr have Hllllirtl. W'r
Idiniild rrudlrale nil lint linncsly Mini
efficiency III niir nl'fi.-. h. wr should
iiIIiih- mi mil" In piny favorites mul wr
shotihl iniiki' matt mi Impossibility.
Th,. IiiiiIh nf I ) Ik party la what is i;n.nl
for till' people.
In iml Inn In hit
i ll m n a ihlrd
term. II11I N't inn It'll inn, i'H Iull
yini Ki'iilli-nii'ii Hint llvn ni'iil' Ihi
tniiiiiitiiliiM, thnl hud l iml liii-ii li'i
ItoosrVelt, We Would have hllil tin
fun-Hi hi i Ii i-, niir llinlirr ii-K.iiirri-s
Would lllll- hi'i'll KnliLled lip mul rill
iff, lllill I'M'ty NPllllK nl Ihr fnnt nf
tllll llliilllllli lllH "' I HI 111 IlllVI" III 111 llt'V
liy lllli tiinn. "i nil know whin thnl
itirnnrt.
"I.ll'it yrnr We were fnrri'il 111 Jnlll
hmnl.-i Willi Ihr ili'iiiinnilu. Wf lunl In
iiMr any nirmiH tn - .-i 1 1 i - ii t 1 1 1 1 ininl-
I'llllili' I'ntlilllliil'm will, Il Iiml 111 Ivi II
Iii thn riipiililli-iin 1 i' t v ili'iiilii'int'"-.
Wr Iiml In linvi" 11 rliiii,-i' lit iln-i Ml
Knvrl niiiilit mill tin' 11 piilill.MM pulls'
wii Inn illily fur n. Wr win- tiiTil
nf Ihimhi'M, W 1' Wllllti'il t
i-li' rllplllili'. rnliil
til t.lllr riirr nf lilir
A ml w i nIiiiWi iI.
"Ami ii i ni Ihr
plinuld Hiippiilt Ihr I
III. I'll IIMI' It pI'liniiHl'M
pi'iipln, ,y tlir prnpl
nf tin. iii-npli',
"Wr hlmiiltl li-iivr
Hl.lrlillliili, hilt Ihr 1
ltnU(. nl pmly pl'lllrll'lr."
Alnjiii- l:iiipr ruin lmli il with mi
I'lll TV nllt lllill I'lllH I
IlinNt lffi-rlir W:l
ri. I'm tlir nrw pill"..
Iiml cmii liiil'-tl, ihr nlln-r
wri'i' Ktlll 11 11 1 1 11 !'ii 1 nl In
liMi
llrd tn
hl'V 1 1 Iriin'iii,
Kiillirrn mul
li-pnl t rilnl tlir rnlivrnl Ii
lillrf .nlill rHH.K flnlll III
11. A. M.il-ull, .Iii.k.i 1:.
I'. 1 1. I I, -.VII.
'I'll. 1 ii-ii-iiII.in 1- 1 1 1 1 rt 1 1 1 ! pi'r.ni nt-i-il
11 lint nf l.-i-;;;il. s, whlrh win
1 ni, I, mul (irrrpii il hy tin- r n 11 vrn I Inn
.in II- nllirliil mil.
ill sol .itio.ns I ki:
11 tr ON IHTIONS.
'I'llr I'rSnllltlnliH riiinili ll Iit Wax
Irmly In 11 purl, Iiml M. I.. I'm rrml
Ihi- I I'Hiilnl Iniin .l i'.;i 1 1 ,1 Thrni" Irsn
I11II11I1H ,11. il Ihr till 1 1 1 nf lln- trplllill
.'14, Jnsr T. .Mui'tini'Z; Xn. 2Ti, Antnnlo
Jiihi. llnrrlii.
Til Ih I'iiiiiiiiIII'"" lift 1
In mi miii'-roi'iii mul t
frw niiiiiiti'H with Ihr
nf linlllln.ltlnliH;
Jnhn I:. null llniL". I'l. ink Ark
mini. J. H.ilnt. T. I'. Il.uimin. J.
Snhrlry, i:. 11. (iriiHr, X. (I. Mi l 'inilrn,
AtiiniiHlo Mnntnya, M. I.. I'nx, 11. A.
MiilHtiti, W. II II. AlllS'in, I!. Knppi".
.1. I-'. Arnil.iu, .Iiihi- Siilinli-ii .I.iiiiinil
In. I'.i'i'iiiH-d I'lilKrnrl--h, I'nllrm'pKi Ar
riiljn, Mnniirl I:. Sprlnui'f, Ji"-iin !!'
Illrln, Mrlllnn S. t'nlilmil. .S.ihllllnr
M. Dnrriii, .I1ihll11l.ini. (Iiiilu ii .. An
liiiiin JiiM" 1 in i-i In . Mnili'Mn 1'. Ortiz
mul 1 '11 lln k II. Ktinitiii.
Thin HhI wuh i jipi-iu-t-il h- thr rnii
Vi'iillnn iih Us rliilir Inr ih -li'Kn trs,
''liiilrmmi Knjipr ri'inl n Irlii-r fimn
Stmr '1111111111111 Minin-l A. oti-rii, Him
llljt thnl Cnlnlli.l Knli.-ii-n II Wnlllil In
llrrr Si'pli'llllii'l" ISlh, mul Hl'unl nil
tlir (Irlrmiti'H In linn- Ihr iiiIiUikm Im
SVI!TH COMMEfJCES
INVESTIGATION
OF MEXICAN
QUESTION '
J ; i
ml
hi lull
1 Im
M''
till
run pmly nflrr tin
Iiml inmlillril nlliilr
wuh mm- Intnli 1 ,1 hi.
Ihr fin inmliiii nf tin
ty Irmn Ui" liinilill
Tilt; I'l-StilllllilllH w
Wr, Ihr pi'iiKt'rM-,h ,. imty nf
1 1 It I j 1 1 rininly, 111 ililt ("ill,, rnnvi
N'lii pit rt. v
1 mi Imiu' thnl It
UN .ill .ill.iltixy In
pi-m'irH.ilvr pnr
mi iiiK:ililzutlnli.
ir iih fnllnvi:
Hrr-tlllnll
.iiMinlilril, riniKl'.it 11 lit
till' i-lllllll.V, I'l-KHI ilh'KH nf
.ifl'llliitlnllH, Willi me ill;.!
t nmlltlllllH Hh tllr' 1 111 V
i-Xihti'll 111 thr imillilrim
iltiiiilnmit pmilrH nf Ihi
Ihrv hitvr nppiirt unit V,
Ihr
p.lHl
nti-r.M nf
I I 1 1 1 i -.-1 1
Milisllril Willi
i' llt'l-rliifiiri-lit
III I III' I M il
ll.tlillll, tllltt
HiIm yrlil". In
HllnW thnl wr
trill mill wlllllli!
11WTI tins 1 I'll infill .
hji 1111
llllr-I.H Wr
llltllllllll I. I.l 1 1 III III.
II fill," nf III''
I', fnf Ihr lirm I'll
.III nil
mir p
1II11T
11:11111
.1 II 11 1 -1 i II tn
I r I iih tin
Ullllllllx Mil
Winn hr
ri nil Ill It t ri'H
nut
nf
CHICHESTER'S PILLS
W jt. . TIIK UIAUHNII II II A Ml. X
I k. , U.r'ltn...i..rflrHi.H
I'lIU in Hod ftml imunuV
In --t,, inuiI viih lii'ia h-iH,n.
'Ink h lhrr Mmv f tour "
Urumminl. A l l 4 III 4 III K TI R1
ltUOl HHMr I'll I i, t
ymi h Mi 11 n Hrvl, htsl Ali.iv Xflu! l
SOlDBYPfUGtilSISlVmUHlRt
Hipnlt till, pl'lllt'lplm nf mill Vnlr ln-
I III' rmitliililli-H liiilliin.i Ii il lit Ihr llll -llnlUll
pl lilil l-HHiM. rt. IU l lll Inn lli'lll III
' 'hU'iiK".
'J'hu lil'iiKtr.'-'KH r pmlv rmili' illli,
I'XiHtrni'H In ITfipnnu,. t, mi IiihIhIi'IiI
ilriniiiiil fur i-rfnrinn nf 1 1 1 , 1 im-lhiiilH
Ji .ill Ihr mliipllnli nf nrw pnllt'ii .1,
lirllln-l' nf Whlrh mill, I hr linpril fttl
Iii rliliir thr 11 pul, Ii,, hi in- Ih,. tlmii-
nrlullr pnrly ilH i.W' must It lllrll illltl
mill rnllrll.
Wn fully ri-nimii." Ihr f.n-l Hint
pil'ly Ih'N mi" I'lisl nlf 1 1 lilt l;i ill ly, mul
tinly III I'rHpniiHi, In Ihr llliilllllli fin-
rhiuim-H Hint m'r i i-t'm il.-il nw nrrrK
i.'ifv In thr wi llmr nf Ihr w hiiie prn.
plr, Nrw pmilrH illr l.ilM il 1111 pllnrl
PIih, lint llpnn pi I M mil I pi'rl rl'rllt-r fur
rrliillll IiiiIIvIiIiiiiIh. TIiiih II, WilH Hint
llir - ) n 1 il iii 11 pmly win Inn 11 In Issfi,
win 11 I.1.1 1 1 thr whit mul Ihr il.'mii-
Ii 1 1 1 " I'.t II I'M Iiml I. illitl In Mnlvr lli
1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 j M illll tn Ihr llilllnll. It WIIH
thus I Iii I .Alti'ithiiin l.lmnln lull, -mil
il hlii duly In Ir.-ur Ihr w hiit pniiy
l,y whlrh hr Iiml I,. t-n Iiiiluii nl wllh
j. Krnl 111 miii-.iTHN iiiitl Inr whlrh hr
hml 11 Hiitri-i'i' iittm 1 1 1 1 1 -1 1 1 . 1111III It
fiil!ril t ri't Ihr 1I1 n 1 11 ii Im nf nrw
riimlii IntiK.
Thr 1 iiiiiilliii 11 pit 1 1 v nl lln iii'Kiinl
ziillnn w.ik tin' pi tti'.i cr : Im' pm ly nf li"
tllnr. Tlir prnplr hi) in timilz. il il, 11m.'
II WUH HWt-pl Inln ptiwtl' fnlll' eill'H
nflrr llH 111 i-i Ii.
I 1 1 1 tl'i iuh ilH Iiiih lirill Illr l'i'illl,
'11 H pnrty nf Illr piiHl, II Ik nnw lln
InllKiT il I'nlly nf Ihr pinplr. II iHrtill
ll'nlliil hy Hprrinl 1 1 1 1 1 I'. 'Hi .., mill lillttl
l.y liiinrrH, Sin I t'smn n.-ih j i mi Inni'i'
milili-H lln rnnnst h, iiml II nnisl push
Inln liisl.ny us hiivlnn nnnh.il itn
lIMt'l'lllllr-HH,
Slnrii thr riil wn:'
I'iiily lin si m. itlr 11 iii
linn mid ilr.'-i tin I Inn.
lirill in pnv.rl' Il IniH
nml inln in its wukr.
Iml mi in liiiil 11 1 , 1 1 1 1 1 1
.nr.
'I'lii- ii'n;;rrHsiv(. pmly
In lln pi. il im in nil thnl I
1 In, phi I I lil lllH t.f Iml h nf
Mrs mul linn iiiriti ii.i'iiti-il
will nn 1 I ihr in 1 (Im nf
iiniilliltiiiH nf Ihr lituH
ll'lllf Inr Ihr liilllltlliH wlln I
W'ill'il with il 1 1 1 ti i 1 n m Ii ti tn
a hrii rjn..i nn ni niny n ji
wlnn 1, 1,1 hki. limy IniH:,:
ni'iilllHl whlrh I hr rrnlliillll,' rt
nf Illr Iiiiiih lln r lint 1 I' : 1 1 1 1 I
til lll.lKi' ml, ill;ltr- pt ilV iKinll.
'lilt I .'fill r, II,- il !,-H,,K ,',l, lil.ll W,
mul, ni.,. ihf winr mul Hiiiii'MiiiiiillUi
1 1 1 ;t 1 1 1 r m 1 nitm lit 1 n t
.l'n;;i vBtih't' 1 1 1 1 rnl inn.
1 nun. n ml Inn 1 1 1 1 v r 11 ppm i
'Inli'H iiitiiiiii.-i t i ll In t In-
"t Illlii il 1 111 I r, Itii,:, 11 'A
Illr III' -nlllpiiliil.il' Hi, 1!,
iiii n thn ,. ;,i;.. , it, 1 h,
r.tmll.liil,. im pr. ,,,,1, i,-,,
Inn; ilin III i.-s iiml m
i iml 1 1 1 1 :i m .1 , h us,.
Hllil
iii: m.i:i.
Iii-Hlill ill the
iiii'i-rivr rnlly
wnlllil ilrllvrr lill Hint
In iill.-inl tilt" nl ulr ri,
It-iiiln-r Kith.
I! M IA SI PI IMIII II
Will, 111:
A rrmiKi-m.-iilH wnr
riilivi lltlnll fill- 11 l.llf pi
thr rvi'tiliiK nf thr Htntr riiin.-iitlnn,
rii'M Tnr.Hiliiy. on iiii.l i',ii n Al. I.. I'Yin,
il, rnintnil trr nf live W'.-i- 11 in.l 11 1 '-il tn
m-ruiiKi' f..f thin rnlly, whlrh it In In
rHprrlnlly fur lliiisr wiiiin- ,vt.ik pi'r-vi-iiIh
Hirli- ntlrmlitn; thr Htnlr rnll-
1 1 i r nml lirnrliiM th" iniin.v Hpnik.
H' who will tln-ii hr in tin- l ily. Thin
eiimiiillti'i wuh rnnipi.Hril nf M. I..
I'nx, .liHiiH 1,'iiiin rn, .M. ( '. (nil., I!rv.
.1. II. II. nl. I nml W. I". A. ill.ii.r.
Mr. I'lis thru HUUKlslrtl lll.it 11 sllll
llnr rnlnniltti'i. In- 1111I11.1I In n 1 1 11 11
With till" lil'ilprirlnrH nf tlir iirinlis
Ii iK ImliiHliirH i.f thr 1 i I In tin' llirlr
I'liiplnyi'H n hull' llnllilny nl) Ihr tiny
Cnlnnrl IIimHi'M'lt vlKil.1 thin nlv, '-n
1 Im t ihrv iiilylit luitr him Kpt'iik. i':ih-
ti 1 -1 Willi Invni' nml thr .iimrin.i 11
lllllnril Ihr fnllnW Im; t 1 .1 11 n 1 i 1 1 . ;
W. II. flillrliwnlrr. Ii. A. Mm pliiT-
Htlll, .IrSIIH llnmrlil, l!r. .1. II. Ilrillll,
illltl III till- miKKl'HIInll nf IllilllV llrh
UIltrH, hllllHi'lf.
Tim in i ii i ' 1 1 1 1 1 1 11 ii ttt'iiilnl iii ii i) i ii rr-
nllH II 111 1 1 1 TM ill I -I i II llll I lull Willi llll"
fnrilllltliill nf ii rrnlriil mnilliil trr I'm'
HiIh riiuiily nml nil.i'iiit'm il.
I Chairman of Sub-Committee of
Senate Begins Real Inquiry
Regarding American Re
sponsibility for Trouble,
WILL PROCEED WEST
ALONG BOUNDARY
i Course of Time Hon, A, B.
Fall Will Join Michigan
Statesman at Los Angeles,
So Report Goes at El Paso,
llt.r Morning .Imirnii! Snri-liil Lrimnl Wirr.l
i:i I'limi, Tex., St pi. II.--W II I ia tit Al-ih-ii
!-iiiith, V'nit.'il StittrH Hrnntnr
"Foot Care Important
as Your Complexion"
Puffy, Tliiil. i-liliis I'ci'l iimmi" tlu
I iirliil i:pri-oKiiiii mill Air oiirn
llr-ptni'-llilr lor Wiinkli'H,
Sriiil I'm" I'i rr Trlu I TI7, I'iicI.iiui" TimIii v
Ii
ilny
linn
Im'
III,.
I MirhiKiin,
llllil lit nllrr
', iih rhn Iriii.i
mi fnl'rlmi
Inn nf
fill
thr ilrlimrlilHr
mil nf nliFtl'lli'
WIh n II hits
liiniiulit wrrrk
I iiih i' II.h i mi-
l.r lit, pril
Ii.ih ii't.iinnl
s II I ll.l I'l," in
Illr i. hi p:ll-piilii-IrK
Hint
Ihr liliinnril
nml pim illr
.k fni'-
KANSAS
ROOSEVEL
T
IN I C I
COURT
Judge W, H, Sanborn, of United
States Court of Appeals,
Holds Remedy Must Not be
Sought by Injunction,
mrivril hrrr Into lo
will hi-Kln invrHtl;;ii
n nf thr sn 1 1-I'mii m i I -i
rliil Iiiiih, rrKiirdini,'
A nn l irn ri cnpltiil, nf
IiiiIIvIiIiiiiIh, to thr rrv nl iil lniiH In ,M(-x-
irn, Srliiilnl' Sinilh, nftiT 11 Infill ill
li -Hi i Kil I ii ill, Will prnrrril llltillK thr
i-w- M"Xh-ii nml Arl.uiiit Imrtlrr nml
Innk i III ci tin rl-iliiiil riilltlitlt.il ill VII
I'ii.ll.H pnlntH nn III,- 1 1 1 1 il 11; 1 1 i i ,1 in I lilir.
Jlr will hr Jniiiril nl I.iih Anyi-lrs hy
A. I!. Kill I. Hrnnliir finiii Nrw Mrxirn.
Thr livn I'nrm thr rNrrlilniK of the in-
vcKtiKiilinir ciiiiniiiiti'i". Siiiiilnr Sinithl
Ih iicnimpn ni.'.l hy ,'t.iitnii I!. ,r
(i'lt'l'v, nf (liint. Mlrh,, inrnirr riin
hiiI k ncritl tn Mi xirn City mill nilii
Ivlrr to llniiiliii'.is, Snritii DiiniiiiKn.
mul ot hir Kniilh nml Crnlrnl Amrii
( iin rrpiihllt'H. .Mr. M t Crrrry Iiiih had
twenty yearn rxiirrinn (. In l-iitin-Amri-lraii
(II ilnnijir- nml he in i'X
prrtrd tn uive Mihinhlr iissiHlnnro tn
the Hcitiiliniiil ri minittrr, llnwi'Vi'l',
hr in iirriimpiiiiyim.', Srnntnr Smith.
who Iiiih with him Hrrrrta lirH and
strnnm'aphri'H li'inii WashtiiKtnn, In n
pliviite capacity. It Ih Hiild that thr
A well rnnnded neck and Hhoiildci'F
are lint enlimircil In In anty w hi n thr
fret make you look rarewnrn and
w tinkled.
Tlrrd, iirhitiK I'rrt urt nn your
iiitvck; coriiH, rn I Iiiuhch mid liiininiiH
Hike nil the .sunshine nut nf lite. And
yet if yon put your feel In a Tl. font
hnlh all fnol troulilcH nni.sh, the feel
take on n KetiHiitliin of frcKhnrHH mid
Klnw; yntir nrrvrH and tiinl iniiHclrH
it onrr rrlnx and your mind thus hr-
(oiiich ii m in li" and your Inrr rrflriin
this In the Hinile of hiippincHs. Try
the Tl'. foot hath plan. It drawn out
the n e i Ih mid poinoiiH, minces till
pulfinrHH, nuikrs yntir feet Innk trim,
ni'iil and well cared Inr. Dn not use
Kimini hinn rlsr, for yon will Hiircly
In- (lisn ppninted.
I'nr n I'rri
Walter l.nthi
Wahiish Ave.
any ilriin Htm
Htnre nml mi
25 ce n I H.
trial pin k:iKc write t'
llinlKe & Co., l-'2:i P.
C'li I'-iiK". Id-, "I' B
, drpiiiiniriit of uriierul
i feKiiliir lmx nf TlZ-i-
HAYES SWEARS HE
P
0 01 DO H
OFSUPER OR
rniiilitlnn lirlnw
there iH ri'i'iorte
Anieiiran inva
fi.rm an Inipnit:
llynlitili.
1 itniKliiH,
I In he
inll of
nil pnii
Ariz., when."
daiiHrr of an
.Mexico, will
ill the liivrK-
hni ilt ir
ntillliiiii."
il In n
Illr Morning .,rn,i1 Pm'1iiI T,rniipi1 Wlrr.
Toprkii, Kan., Sept. i. Thr Knnnr
iil pi ,'Hltli nl in I rlt'iiiii'H won an
other run ml in the haul hut He to nel
Ihr IT Ihr iTpnlillrmi tlrkri In
KniisiiH toilnv . flpljilwt' W. II. Siiiihorn,
nf Illr lilllrtl Slnlt'H lil'i llll it. llll ol
il)prilH, drllird thr In.jllllti inn ilHkrtl
h- Illr HIIiiiilii l'H nf lii'Hitlrlit Tnft'H
rilllflii):tr- In prohilllt thr linlllrH o
Illr -1 1 1 1 lionHrvelt rlri'tnlH to he
plat nl nn the Krllrrnl rlitlliill linllnt
lllldrr the I " 1 1 1 1 1 1 1 1 ": 1 11 rllllilrlll. The
t iih,. wiih iirmied .Mt.niliiy In Uriivtr
mill the written tlnislnn nf Jllil!!i-
Siinhnrn wiih n I'fli til hy Morion Al
l.iiiiKh, i h t k of ihr I ' i i i i i"l Siiiirn cir
cuit cinii't hern lair I i I i i . The ciih,"
wiih lii'niiy,ht thrrr wrrks ni;o. I. II.
Ilile, ti I 1 1 i-ii i for Ihr i'.ifl fnlhnvri'H,
wrin to Hi'l Milk, l,i., ami nl'taind
a ti'iiiiorni- i est rn in iim onlrr from
. Sinilh Miliiritin, m -tliiij for
, Jiilin !'. I'ollnrk. of IvallHiiu.
Ill, illltl I loll WIIH llHkrd nil lirhlllf
In- thin, -en Jewel cniiiily nu n
hml ---imird Ihr niiiiiliiiiiion prli
,il ihr eiiiht Tali rl'-iiniH, ih -tl
in ihr i-rn-ni piiiiiary.
STOMACH UPSET?
S0UH?'C C ABETS
OFFICER
Police Inspector, Reduced by
Commissioner, Declares He
Was Instructed Not to Raid
Disorderly Houses,
WALDO CONTRADICTS
CHARGE OF WITNESS
.rlilly hut thiiroimlily
rcuftiliili" your Stoiiuiiii,
liriui-r and
liver mul
Hon els while iil sleep,
That nwfnl SoiirncHH, lielrhlng of
mid nml foul kmsi-h; that pain In the
pit of the j-ioniiich, thr hrarthurn,
nervousness, naiisra, hloatInK after
ciitiiisT, frclinw of liillnesH, dizzlnosa
Mayor Gaynor's Vice Policy
Comes in for Severe Grilling
by Attorney Who Turns Trial
Against Administration,
.1 ml
.1 ml
I The
! if
I w Im
I linn
! fell
Illltl Silk 1 1 , -, I 1 , 1 1 i 1 1 ' Ml I'll tl
Ktomnrh which caiinnl
n ii L! I von iiiinivr the c;
your sloinarh'H faiilt.
is iih Kiiinl us any.
Try ( 'asm l-t'ls; they
lir.llisr nml reulllilli" ill
mow the sour, iimll
tin ill,-, I Inn, I .mil foul
rXrt-SH Idle litiin thr
llsordrrrd
he rrmil-iled
a Use. It isn't
Vonr Htoniarh
Immrdiatrly
slintiarli, rr-
:tslrd and fer
tilises; take ll.e
liver and carry
the mil
In 1,1 m
111.'
llelrUille."
III! its W
-iiuiii'iiip
piiiiM,
nml ihr
.at ii 1 . 1 1 1 1 nl
it, ilif imiiilm
(iii
Mill-
il.
f ,
.Iiii.',, S, ml, i, in lirlil that I hrrr w,"--'
im mills h which imy mail woiil I
It (h" rived, wllitil timid Or rolishl
, i ,,l l,v ii mull nf 1 1 ii 1 1 v nml I Iml i hi"
.nil i'. t rsr lll.it lln- Taft lin-ll I. nl
w ,i . ill .1 'i.l'l'l nl l.i w .
nfl the in II si i , ii 1 1 i-ii waste
pnlsnii from I lie Intest ines i
Then your simnm-h Irinihh
A I'lisiiiirt tnnlKht will
ynu out hy I In. nun ninu
I. ox froni any tlrtiK store
(tnr sliiiiinrli sweet, linn't
i hlhlrrn --their little Insitl
mind. Kfnllr lirlinsiiu too.
niiiijtrr and
iml howrlH.
Ih rndrd.
sti'iiinhtcn
ii 10 cent
will keep
fnrnet Ihr
s lleotl it
DEATH OF
liond, Kcnllr lirlinsiiu too, .
nnnnrnLnnn
WmMW PKUbiiAM UN!
School
Books &
Supplies
FOR CITY AND COUNTY
SCHOOLS.
Out-of-Town Orders Will
Receive Prompt Attention.
Kodaks and
Kodak Supplies
Developing and Printing
for Amateurs.
1.0. A. Matson
&Co.
ORPHEUM BILL
T
Four Good Films and Illustrated
Songs Big Di awing Card;
Special Features for Sunday
Being Ananged,
e I II pllell 111
ml ami i 'oa I
i the' tiuti inu
,ii Inr i.i-
I I 1 1 11 to
rpliiin.iilv
1
t 'u Hue hi t mi.l t li.i I nl, il IILIIIIIIIU IMIIIUIIU
J im ill Iii Ii l..r in lie- X 1 1 t n 1 1 ii ' r th,--
I ! bUVLKNUK FOR TONIGH
I i s-- vi 1 1 : 1 1 m vi'iii'i vi, !
Miiii'iiv s. i.ii-:i;ii 1
I m 'i. I'i'iv'"'' !M,i!t Taking Cue of Diseased
t : 7;" ;v "; Anin;als Shows All Symptoms
1 1 1 mil -1 ..mi ,1 ui, ,,1 ihiinkii im- it- j J '
t ''v ,'ti mil ii i H,r m,,.ii.,, o Moiiingitis; Cattle Infected;
I '" Miriltti- II. i s, Jesus limn, In ' . , 1 . T f.
m.i - iiii ., mm, inn,.,. ,,f itvr -.ir, i (nnemt)r Appeals to latt.
' "' ...',', , , . ,',H It, , I 1 ' I 1 j
I'm H-t' i,ii:ii! in illr sliile mn, 11 j '
4l iii - ....! 11 pt.sllttiii.'ll!' Vnrnlnt .l.iiirniil i".l,U Tni.r.1 Wlr 1 ,,,.., ,,r ,
Iu' . I., in..., sun; Ih." im.rn ! T k.i. Kan., Sept. i!. The report ,,..,.,.. ,,. ,,,,,, s,.,-..
j 'in mm hi. .nut,. I, ihti.iiiil thai thii! .1 m .in .it Ji tniol'i". lnn., alteml- ,,,ls,., ,s ..itirin-v n
I ""' ' t" "Im: would I"' a 'ell. "I:,,,.. W.M atlct,-( wiih the diSeilH 1'lillile , mil lisi.lsl.s of the
I , , ' ' 'll.,,l h.t- mils,, I the death of t 11. HI " , 1 1 1 a ploKlnlll lll.u is
t i " ' .., ........ ,.. ..,,r,m, ,he '" '' f'"' r
i.j '"""'' "" " ''' 'I ' ' , . , , ,". , t, ,. i t films, 'Thr II. .imr m thr
I inn.i .' ..-l.'.k l.. II, -i.l.- :'"! "'''- '''' U,k'" S,U T,,l." -Nin.i Too I ,e , Mintl "I
l' i " T,,.. ,., w.,h M,.. ..,..;--" Hie sMiiPlmnsiif spiil!, im !.,!,.,', ' " "nJ
XI Afl" Alt'. '"M,V"V, ' S7'r,h',',r IndMi tn.e.he, with thnl featllle
?! 1 "-'' ' M- K: in ev i'l r I f' r ,' ''" ' - K 'inr card.
II1'""1'"1 ' '' .'.....miltee t - P " ' "-" ,M f, r ,e ,ll,,s,,i,.l .,.. Illi'l,.' , at, rx-i
I I- 'I -' "" " r.uh I.M-.ln-l i'7"'V " h"M'"l, i.-p.mn.lU, ,.,. nil,- ,1,11, ,',',-
1 """ '!", ,"V',"" "", 'Tu'VV:'''' ' "Ii- t.tki, the ii In -"" .l, I ppremuei, ,., Ihe ftlll-
1 '; ',' wii.il I. ";-,,,.,, ,,x m.mi, live s k s.int- " ";lr "" i
j " f"-S;ltx uoi.Momr nf K.ins,,.. Mr. :,t thi' (Mphiiiin. I jn h film is of tlte
4 V. , v , . . . v ., j M. M ,' I, ,, .ll.p.,1, h.,1 irt, rm.lll.illH t" h inllmt ..ii. I. mi.l i,ll s.e, illl lent- I
Tl.. , ' ., . . ,, ,. ,, : l"M -IK. ,lr lilt I. pel is. t s .to... o i, em lime ,.. ,.,V j I
lint,,,,.. . I...M.-. Nn J. II- l-ilk.n :1, .lie.l-!'"' ''' '"' I"' ! f
' "'. " '.' "'-''" M.ittllti "- I , ,.,,..,.., Tlli, ,:lV H, ., ..,-,,:, .s.rllled The mphelim is the safe an.ll
; '.';"' NV; ' ' 1 ' ' 1' ' . ml mi.inm.nt a tn mml,,l,,-, on, f o. ... I ir l.l.ne to o for mar .-w-I
. .in.!" ; ' lh. - .Im ..sc. Ill i, ,.i. i.t, he mitt Ihr "lmi nmiis.im lit.
, l ii.i N.,. ... I ..!,,, ,p,..Ai,,,,. .itiiii n tht . ,,,.,,,,, f . I'.T Siiiiil..! a p.-omnm far al.t.ve
; ".'.' , sS '"x"' , 'v '.In. mtui. h.i.l r.-. i-iM.it the npert ,.f the air.ic- is pritiniHi-il, Speci.tl f-nt-'
: i 1. s,,,,, ,,, ., N i. ,,,.,.. , p,. vi; t..i 1 1. ni wen iii,,,i-,ii.i,,l,- iii- es will the or iii r ami vonr .1.-
,!- n," 1 M'"" '""'"M.. -N.'-i,,., ,., ,,,,,,-,.,,,,.. h,. s.,, Mir f...- H..n-..-ih,i-.i: ,., the ..rilliian
. 13. J.hi.h !:.,',,. ,.. M .' .mil. mul 'I-,,,.,,. . ,.,.,., h lVl. ,,,, ,,, ,,, will he s.,t.ti -.1 if . att.-ml the or.
. ,"1' N"- li..l". l:il"..i.l. N" -''1,1,.,.,.,. ph. inn.
, Tn. i.i l.n.-.r,.. No .... i A .M.il-oii. I . j.
A. ,. ... .... ..... ... I, . . T . . I
n. J..M- .s,'...,i,., , j m . . i . 1 1 1 1 . i . ni.: I iy a journal Want Ad. hcsulls 1
Bt MnmlnK Journiit ori-lnl Iiiwd Wlre l
.New Vnl'U, Sept. II. hrl llrf I'll-
lire I onimlssioner Wnldi gave "Ken-I
eral iiiHtiiirlionH to suppress disordrr- I
ly hoiisrs" and private verhal orders
to allow them tn run as limn as run-
(lltloiiH of "outward decency" were oh
scrvetl, lieciiine the (iiestlon at issue
today, when Cornelius Hayes, sus
pended inspector, was placed on trial
liefiii-e impnty I'iiIIcc I'lininiUsloncr
McKny on the charm' of makiiiK a
f Use statement In rcRiird to his police
ilulieH.
While Hayes was osl ensihly the de
I'endant, Thomas 1. Thntcher. Hayes'
counsel, virtually transformed the
trial Into a prohe of the police iJi"
p.ti'lmciit and an arrnlnninent of the
policy of Mayor (iiiynor tnwurd thr
rrmilatlnn of vice. The attniney mill
ed I'ommlssinnt r Waldo in an et'fort
to show that "outward decency" wiisl
ilie . liiciion hy which the nuiy ir
wished Hie iiiieslion of vice snppreH
sioii to he diii-rmined. nntl then pin
HncH on the stand to prove that the
riiiiimissiiiner had niven the Inspector
M'lital order In piirsiiiinci' of this pol
icy ami had not eoiintcrnianilcil theiu
until they had heconie pnhlic.
jllayrw emiihalicaliy denied he hml
iiiinle a false statement when he told
the commissioner the hitler hail or
lie.c.J him not to make raids on disor
derly hom-cH except on the pnnimis
sioiier's instructions.
Ii w:is on AiiKiist Nth, or ahont the
time when the siiintlnls sjrowiiiH out
of the Rosenthal case were heinn air
cd. that ( 'oiiniiissitiner A'aldo, nceord
ini; to the witness, threatened to "fire
liim for staliiin that he had received
sm h, orders. litis, lie tnrealoiieil In
th, on two siihsetpicnt occasions,
Hayes testifiril. hut it was not until
Aim. HiIh. the day after the papu
lation of an interview from "mi in--peclrr."
who was ..iimte.l iih saying
he hail rcci iveil such orders from the
i i.iiniiisstniM r. that Waldo made tmil
his iiHi'yrd t hi ea tn'hy HiiHpriiilint; him
nml tlrmi.tini; him to .1 captiiin'H rank.
"in 1'Vl.riiii i y nth, t'oniniiSHinner
Wiildo Hellt for Ilie, "Hiiyt-s colltilllleil.
"The romiiiissmiier said, i thought
oil wire kci'pini; an eye on disorder
ly holts, s'.' I said I was. I'omniiHsion
i r Waldo said I h ue I n told hy
:i newspaper man that Ihe ranks your
lllrll lllildr Were for the purpose of
mnft Keep iimr ni.-n .mi .if disor
ilrrly houses am in liiiure if ymi m-t ii
- t
No. 71 Si!.
lti'Mii of the t'omlilioii of 1,1m'-.- ,
STATE NATIONAL BANK
III .llllilii'l'iii(", in till" Stall' of N'eiv
.Ml'lldl, nl the clo-e nf ImihIik'ss. Srl
tenihi r , lt12. t
r:ESii;ncKs.
1 .on iih mid (l.seounis . . . R9S.S38.fiU
I'. S. holltls to secure
lirculatliin ll,ii,(nili.(MI
I', S. ISonds t seciiro
L'. S. deposits fin, (1(10. 0l
r'reniitiins on II. S.
hondH 4,lhirt.0(l
HonilH, securities, etc.... :i. -I . s. 2 '
ll.iukliiK hiiu.se, furniture
und fixtures IS, mill. ml
other real estate owned 1 l.'.inti.iiil
Due from National hanks,
' tnot reserve agents) . . 10,3.12.20
line from state and prl
, vine hanks and hank-
ers, trust cnniiniiiicH,
und savliiKs hunks . . . jil.fiiill.fli
Hue from iipproved re
serve iiKcnls 233, 271. M4
CheekH and other cash
linns S, 7H0.2 X
KxrhanKc.H for (iraiinit
ImuHi" 12,-1 3,1. -17
Nolrs of other National.
I anks ' S, il3ti.ini
Fractional paper cur
rency, nickels mid cents Kl.iin
Lawful money reserve in
hank, viz:
Specie J!ir,,307.liO ' . '
l.cal tender
notes .... 1, 445. Oil illl, 752. 00
lieilt niplion fund with
I'. S. treasurer ffi per
c. nl of circulation) . . 5, 0011. 00
Total l,r,34,!i:3.!Ht
I.I.M'.II.ITIKS.
nipltnl stuck iald In... 1 00,00(1. no
Surplus fund 4o,ii0u.(.o
t'ndlvideil profits, less ex
penses and taxes paid Ii, mill. 12
National hank notes out -
slamllm; 1 till. 000. 00
Due to other National
hunks I0(i,ll0ii.S4
Due to state and privale
ltaijli und hunkers ... 45,173 H
Due to trust companies
and savings hanks . . . 40.fi7H.3H
Due to approved reserve
HKcnts .'I'.li. 54
Individual deposits suh-
Ject tn check 550.1 3!i. a"
Time rrrtif ieiitrs of de
posit 4110,217.71
I'ertlfied cheeks 24s. (IS
Cashier's checks out-
stiindltiK 2,l!l3.0fi
I'tiiteil Slat es
deposits 47,51 5. Oil
Deposits of 1'. S. dls-
hursinR offlcora l.oos.Si
l.iahilitles other than
stated ohnve. Ilulld
fund 1.GI2.S5
Total 1, 53 1. 1173.1)0
Stute of New Mexico, County of
Hr-rnnllllo. ss.
1, J. II, llerndnn, president of the i
,'ihovH niimed hank, do solemnly swear
that the ahove stateinelit Is true to
the lust of in v knowledge and hclief.
J. H. HICKNDON,
President.
Stihscrlhed and sworn lo heforc me,
this titlt clay of Septeiiilier, 1912.
W. A. Me.MIl.UN.
Notary Puhlie.
ColTrrt Attest:
(i. N. MA II HON,
SIMON STKItN,
.1. KOltKKIl,
liireclori!.
WILSON PARADE IN
EVERY BIG CITY
ON SAME
William G. McAdoo Has Unique
Scheme to Arouse Enthusi
asm of Democrats from At
lantic to Pacific,
Try a Journal Want Ad. Result?
. r or i nmpliiiiit, I rim: it to me l -r
nu make a raid anil make raids
onh nn my a ppr.n nl.' "
K. ry niiit. iial st tti nn lit Hayes
mnile, e n h pi rv loiisly uit in the form
i f a iti, si inn hy Thati h. r. w as denied
hy Mr Waldo.
"I nemr g.wc 11 ives an unit r other
than lieu. 'tal instru.-t ions to itliser'e
pi-ii. ( and conil order and enforce th
l.iii-," Mr, Wi.l.l.. si. 1.1.
Results from Journal Want Ads
inr Mornlnt Jiiiirnul Hprrlal Innil Wlrc l
New York. Sept. fi. IM:in for n
nn l ii mil Wilson nml Marshall husl-
liess men s parade on the same (lay
und hour in every lurtte city from the
Atlantic to the Pacific were made to
day ut democratic national headquar
ters. Mr. Mi'Atltin announced today that
the plans fur Catherine popular suh-J
s.riptions to the rampuiKn fundi
through the hanks has lieen a suc
cess. ,Me said 1.X1S hanks have no-'
lified him they will accept rontrf-!
iHillons inr all parties and only ten
hunks have refused. Kiiihty Texas
hunks lire incepting. y
In Ihe eveiiiiiK he w ill speak hefore
the New York Press clnh. on Tues
day, Septeml-er 10. he will review a
parade at the encampment if the
liiite.l Spanish American War Vet
erans at Atlantic City. On Wednrs
day he will address the Hudsn.i roun
tv deimx rats at Jersey City. And on
Thursday. Septemher 12. will sieak ul
the New York State fair at S r.i.-use.
IlilALOV'S
(ireen Corn, Vcrj-
do.eii
I n ul i I lower, ,lh
Sum Pollitocs, 1
tiroeii Ilea ns, lb.
Ihs.
I'eiichi's '
Hi
Peiirs, h.
Tnnuitocs,
(iraM".
Ih.
line,
3th"
Ilk
fur. .2.""
I Ok
1'llilllhs.
I0"
."(
5"
For bowel complaints In children
always Rive Chamberlain's Colic,
Cholera and Diarrhoea llemedy and
castor oil. It is certain to effect a
cure anil when reduced with water
nnl sweetened is pleasant to take.
No physician can irescrlhn a better
remedy. For sale l,y all druggist.
(iel our in-lee on Tomatoes,
'mli Apples anil IVmiies, by the
lio,
Itl l.l.i: M'ltlM.S AM) Sl -SlIIXi:
Ill'TTKIt.
CHAM-: AM SAMiOltX'S
ti: s.
In I'm-knscs,
7.V- Min ml; 0e lialf Miiiil
i.ra IIIII SK HIM SAl K
A li"ll( Ions i;. lih, :l.V. Itollle.
U. iVJaloy
PIIOXK 172
2I West t'enlral Avenue.

xml | txt