OCR Interpretation


Albuquerque morning journal. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1903-1926, January 28, 1914, Image 6

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84031081/1914-01-28/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for SIX

' sr.-: '
fti PimnFROUE MORNING JOURNAL. WEDNESDAY, JANUARY 23, 1914.
a:.' r.'.i'i'i'AliPV'T ' i " PU'l'.t
Hlcniino journal
iUuHNAL PUBLISHING CO.
0 H t.. M I'M I'll'Si IN.
T M. IIKI'IH T. . .
In IN W I I r Is
II I, rox
. . rr.-,.1.-t-t
PjiU,.-. Mhi-i. f
. Mull,.! 1 tf l-.U:t..r
I'Mit'.r
H.i-ru liirir-Fol tll
C J AMUHSIIN,
''.moll flull.llug. I hlrnfi t
P.trrM prf.mtil
K4I I'll K. Ml I I !'.
I I'ark llim, J tiir
Kiiit.rt.J nil-rutn. mutter M th
.-tr-ff:.- t A l,U(,iii t(lu N U. ulHti-l
f ri.nirrirM tf M.ir..(i I,
rillS Mi'lIMN"! JolltSAI. . Tin:
KAHIMl Mlsl'' tlll-AV 1'AI'I'H Of ni;w
HCUi'll, H'l'I'OK I'lvil TIIK pills.' P
'I.KS -iC Till' I' KI'I'III.K'A N' I'AII'ir Al.l
MR TtM.I ANIi TH MKTIM.1 ('! TIIK
. Kl'l Pl.P A. I'Altir WIIKN TIIKT AllH
ihh r
ii.j-i iii' '. i ( . ; ti !
' Tii" v i.iM in li.i S:c '..r.l!t H
j. i ! h r l-ir . l'i !'. i -i lK .
1,1. ii. i .... any in.'"- i r II.. it (Ml elm!
I ,i'S f !' II ' j 'I ill' I.
"A Chi ; lam wmi-iii (I-i m't dii-"
I .... ; j-.- . 1. 1- i-i p 'i i i. ul.ir v. Ii'i hum
h. r,
If j ,-u : -.::i:r p. he a eh. "l,
wil l! h:V,e In '-lit rilllliillK Villi lllul-
-Id I..M.V fiats."
Thi l'"l t i f I l'i :u h1'-; shu'lld lilt
(mil tu Hi.' I' li-'i) of th-"- -(I.i. i.li-il
,i i,,li' uf On i li-lllle. II is I In- lillil
G0M6HESS
d.v pnu
Ul U
'SI
ml
CALL
An Electric High School
FORMALLY SIGH
El.Ki'TKI Ti'V f i 'tii n t;nvt nun-lit
p-v it hopse I ii mi i' -iii-s li.-:il for
t!l" l;l-H' llli-ill 1-' lli.o lit KlIfM-rt,
UtLI
SUIT FILED ID TEST.
EMCEffiTQF
EXEMPTION UW
i.Hrgur rirruU tlun limn uny ?l hr ir
linfr-rt lKijf il v ry day In th yr
I i'.HMH OF Hl'liiU'lil!''! J N
No i ii tj To Hi'iisi l;jfu:iM
hnvv tr r j-h-,. r t bt hk-1 ' a nw 1
lr mint tf I" ivo tn f.(J ailrtrpn.
Th fci-niih(( Ji una I lui hi(fh. r cir
.tlnn rutiti than i cp"f.r,) tu ny hHim
1'liih'i, in tii.- rwt' r cf t!: Minl'ldkt;
i( ri',;ait n i-ruji t, i ordiii to a j
; - i I 1 hi- lh-- 1' on it
v. n-r" a .t ; i. ,,:! .tuf Iimh l-'H
! to .l ..raiJ t ly y ririiy. Th" !
ii1'- cf rl r t l it- cui'i-' ill T'T lii-;;tint,' ami i
I' r u arlty of uiht-r jujj-mf-h la Um !
,..r,'a..M."',i,. , wm'.iCor,feionce of Executives of i!".uilLit',j.,SiSe:alor Ti B,. Catron Brings
I'acnic Coast and Vveitcm -'!';;; ( j Action in Santa Fe District'
States Will Be Held to Dis-L'i V'Z-'iZy'iutlZiX j Court Which May Have
rt'iimrkulilc fin- Hi t-iiiiplii'lty. 'In.'
I'm ill in r;iii!;.':ni ii! nf hol-uir li 1.
(Iui h, dr., Iiiih bi-i ii mllw-rcil tu, lint
ilmlcml of fiiiniiiiK ul' t in rnils a
I lllli I V nf ( !'ril r In it llllit', .limil.'U'
In lliiisc ii(. !n ciiriii" li.iivim; uvcri",
""'"' 'v,,n '-l.h,y fil,-, a t.-M HUil tas,. whirl, r,,s
'i,i! Mi- IliHlull.'.l ill l.irx. CM.'h lai.',1( , K,.il;,.,i,: .:U, wil,r ,., an-1
unli a Hi-i'iiMt,. ,,,i,",l ,,f lh,. 'iir-!U.hirll vvi! lir ,,,,llh, ,. ,,.,..,, t,, ,,.
.nil fn.m a crtli. hli.'iH'.l in th.- I'i-ii-;u,r(.m,. ,,.,, fr u .,,. ,!,.,. lm
il.ll'M .'Ifl. ... TIlllS th- I'lllHillill I llll ;,.,.,.,. t hi ;l I IJ(nr- luIlHl I'll! I illjl.
i , ! 1 1. . i " ai'i niiii-iy iii- .'milium .1
iiiiiciil u --ii. An i iiH-tm m y usit- h
ii. Ill- ). ilii' 1).. li s -Mil - inn;,' nl.su ,.
us. i to -ut iMit nil i ui'l'-iil fi'niii t'.i-
i nlii- I uil'l iiiK - ln .il , liKlit
i (.'.
cuss immip;ralio:.
mi tu malt.. I.i'li'al . li-iiin-s in th'il
liv-n iiml th-ir Mi.iriin r -r llin.i:' ht. j
Ii xiiouhl ii i-i-.il In t In- !.. In l'i j
pic, ali'l (l-llliil-f". n'li H, lh- tii-'
i '. niir.i-ilft wniild nut n -alj'il l.y
..i-t.iM to i .iii.lu. I 1 1 ii I ( ti 'irv!"..i f"i'i
the lli llft (if til" (icol'l- -f ((.1 llillli !
'ill-'l. It in fin- to l.i.- ' ( ' ' In-I'l'
I'luin In' pin ii Miil"iici :-: "A .Mi I lontld tuilny i!'ii-il th- -ail of Hi
( 'In I. 'i la n wmril! (li.tt'li't (llll'" 1'-- I'riilfi.' (iiant hhkiiii.I'r fur ii l'il"ifi
'aii-i. 'he l I'll I a ii l.i I' a'l tl '.'.in 'I'urist I 'iniii.'l-l -ial ( 'iiiii'l "m ul V.hi" I
huii.M li-r" Thi. I H I' ally fin- and : i in niiirr.i I ion 1m to I- th
I -f"i ini i'K In Itx tuti-.
V- rhonld . t tn- 1-'. T-iii t
In. Id a t-vluil In A lliiiiiit-;'iii...
f FIC I L DlPTCH TO MClN-l-lli jOUMNDI !
S 'lit i 1'-, X. M , .Ian, :7. - ( Inn -rn"
Wi:. ! .-!- . .1 A I'A 1: 1 :(, I'UI
' Ml . lu I. K I ."
Vr --:.! at S'il -n . h I il.. -, i i-.l
:: i-i ii l.iin, ' ( "i (.lilt ii," inlii i II- i I
I il il 1' i'l I I'll .' I ill I ill- I .1 1 1 . 1 I ."!!'
ami i:.,a ii. : i '..i i . rv . '.". i h..l !
l.i I .'" f r I I'm!
HUM II I l-'.l t II. I'l'' . i'ii III (I'll M Mil In- i
t-ml 1 1... I ti- i in -r la- imiiii i
V llil 1-1, ill th" i ill-. I l,:tl I" I '. I In '
111" (. -Vi I hi;!, at lilll in;.' t-l- i I Mil a j
1I.1..1 -f il -- 1 1, .1 nu 1 1 i"ii nii'f -:irhi
aiiini i. i -t i I i' a. -I Hi- 1 'a (in I Z''ii".
Tii" v,"iM ); iruliiiv, f"t- iii-ii ll"'
la 1 1( c I. m h" (.hi 1! n i h Ins; -. I '
I..IK I'l 'MI.-I I' -: t"l' t ll' lll 'I I, 1 1 f n M
v.' 1 'ni'ii . 1. -1 I-. i:ii-, i ii.ii.t...i.i !
hi-f ii.pi-
. f (lii'!iHi'ii). II- i-i-iv-il luil-iy Ih
follouliiK l''iiiiiiMllii',ail(iii In i-iMnlt'i
lh- 1 -i)in;ri fioin Knfiin U WiWoii.
i' 1 I-. Ini y, of th- IIiiiiiImiIiI I'li.mih-i'
cf I 'oiiiiiM ri -:
"At tii- annual in--tinif of (hi-1
- - -iiniiilltt-- In Id it f-H- dais UK 1 1, tin-
Th-r" Is ii'ill- it ih man. I jn."t lion full-win I'-volution as 11 11a nlin-U' I v
t-l- 1 h.ma " In tii- 11- lli-d. of :ul"'l-il:
..in. ml in? th- - iiMiliiih.i'i -f the' " h.-r-n-.. II. in 1 -.iinnilit h n 1"
i',,it,,i -iii.s 'I',,.- ... ... 1 1, , 1 , 1 r,, ' t;'iii ini l'.'ii .iH-iib t-r a 1 1 n -I' 1 h"
Ial l.i.illis of ti
ll i!Mi i I. oni:m:.
Far-Reaching Effect,
PKCIAt. DlflPATCH TO MOKNINU JOUNALI
.'"unt.'l 1'-, X. M., Jan, L'7. I'liited
Slitt-s Si-iaiiui' 'IhurnaM 1!. ('alrmi ln-
Th- Miit la filed mi . -half of .Tu.ai
iiiaiia Sainoy.i. a. taxpayer of prt'eim I.
Nil. 3, Kuita I'e. It noes In the root
I nf Hi- -'ll(l -V-11111I ion lav-. Vint...'
' ' W ' ' ' 1 he ( 1 1 1 Ml r 1 i 1 -1 i 1 1 1 1 pl.M -il on the KatiM-
l.l-( Irh lly la pi
I- urn It cv.-ry
v -in-!'- in tii- Ittipeii hiiildinif. A 1
! I-.' All. r 1 1 -v Ci ti-ial Frank W. Clancy,
', j I h- $2i 1 Si id pi ion w as (!etl 11-t -!
i "rnitii
I'a-ifi'
( o-fit tu -urn i'l-r lh- -hair-Mi in : 1 '-
P", Ii' I i'.n a ml iii'lni-i 1 v. hi. h will I-I.
Hi- -i.iii p!' Hun uf I h-
h...'M .i'W-r iiiulur, h. ,i,l-M driving tl,-'! ' " , , ' " '
v-.ilila:.,K f.m, sui'Pins all th- puw, -r ll"5 ""' v'"":l""" !i' " f-r tax.,:f
I" d-d fur lh- Ial! I r.i'.t in the i 1 111 'H': ' s' '
in inual-lialniiiH d pailm-al. All el-, - f-'-nntor Cali-n iiji that the tu-.
.. ..... ... . ... . . I'll v.. I until .11 )!. 1 1 fil-lf h- .iivi.l..,! I,.-
1 '. II'I tli'l 1 n-ai-l n 1 1 j ' 1 1 1 1 " s Hie 11.11 ' ' '
w il-r f. r Hi- iluni- ii- s-. i-pce ,... ' !"' ''! "'" ' x-nipliiui
pai lni-iil, fur ti. : h-wcr IihII.k, f,.r mIih i-.I. This iar, hundi-ila t,f i!i-
I1'111'"""1 "' .1 ... . . ... . . .o ,. It,. I, ,,l ,,,l.l I ..'
i'i" v.iii-iiM :a a i -1 1, -s, nil, 1 i-r in.- '" i""" "
;, ii-ii luuiiiH. In lh- doim ali- h I- 1, r"11' 1 '' nws- of th- cM-nip-
, , e . .- , !',',' vt-u HI ,il' iiv, 1,11,1 11., ..
I,. II.11.K l.v aiii.i.'hin,. ,1 I her- wii.iU w II. w Ml 1 1... U lh- f..-:f.e a.'t " " .'l ' s '" . ,, , ,,. , , ..
,.11 .1 ,.i.i 1. , ... iw-n v nan her 111 ivi.na 1 - ,-r r , ; " " ' .m-u iimni -iiu iiav-.-
of I he pull' i'-'l adv -I' d h' - -1,1
m nut ' I ', fell ', ur fifl y 1 1 pi -'-ul .1
lion in -nil!' 1 1 h-4 arat I h- olfi-Mn of
in- j . 1 1 -1 1. 1 1 ii 1 -ii-! a i ,011 in 1 :,u"i and
V.'illd I'- lu iiIm.II.'.Ii Ih- oai'lll lit lun. "ji, 1 . a,', . 1 . 1 , . . 1 1 1 : 1
Th- 1 on-111 11! Ion n 11. 1 111 11 " ('pill- ih" iM.liiU-l.il.'" lh" i.i'a! in 1 '..ri'v id
i' fur- I n ,iiv. ' I-'." in. 11 fe. 111 11- in .!i'" 1 .inn rs -1 niiii'i iii-.iu
- I
ini Id ,' of 111. 1 11 1 11 it a i -i. ' I iuii
,,'il,l I... I,i-. --'Ill -Ion! v-li-r-l," -v. I"
-I y in ill w-ihl he mx f-i t hii- 'u and
i i li -n- hmidi . d a ad f ', . 11I v f i v -
tu pi. m,
ini I'i-iu 1 -r '.i
I In 11 -Ii. r , he il,
"It. r..i -d. 1 hat Hip H-veral
il I'j our p-opl-,
iver-
ut Hi. ,1, -ft n-riuns ..i...ie.u 1..1 Mivnis.-nieierm liuien- ''., - "
i on 11 lai'K- -ul... j ii "iiiii-i.
In the ci l-iue :..)iuraluries clei tri 1
"" ii'UM and tii- 1 1 1 1- f -u 1 n 1 1 i -1 - hi I I'lni-n -. u i i-i -.11
Whoever pi "let-. i.i'i!i:.l Hi" ,.f t,,- I',,, if,,. ,.,, 1. v!Hd lu 1-in ,u,u' 1 ' ' t r i . iippliim.e tu lake C.
.Hit. of pultiii'i. I'i'iiilMy Ii ri'.'.t Iii IP- formal call fur the i'ii-dp I""'' l'1"1"-'! I'M u-rs. .
iii'l an ' '...i'l ..miner, ial ni-r. pi"i -d " " " ''' '"' ' i,,ci. D.t.: to mohniis joohuah
' " "ii a iiiui "i in in s-t v.llll sui;e
til
STATE'S
MAP
i,-i Pi , int. I ii'i 11 n -a I iolni l
l . ,' II... ". .. l ... ..,1 ., " 'I'll ,. ...it PV lllis ll'llil 1,11, 1 1li.lt IlllitliLll.llio'l
the -hi. I fiiPj-d fur.li.eiiNsii.il l.y '-"':t """ """ 'oiiirui cpiiii
,f li.llliiflil talc
I'l 1'uliii.r Ho:
i.uii U -I' lh- -uunli. I'-nid- v. h,
III hl-t II Ml.. I -"I'.l.'t, Ai. .-.i-e t" , , , , , ,, . , .
1 1 ' 1 1 i i..iii- --ii'i o.iv- ."in" i" .
r.aiii.i," wiiH-n i n an ini' Pit if , w ' ale . in loslnu herewith pi'lnl-d
Hi- 'i.ss'." s, ,,. .a....... in- iiKtii- u,- mini,," iiiai, of ih- Siirv-vui' C-n
Ai'l'--!' ''I" (ll Hi- . hl.V." I e-toUll iull. "' ' """ C. 11,1111. in II, is ''-' I , , i a Is offi, ,.
ni,,, I pl.iiin-il v. llll th- l.p a of nmklliK tl-
rait fur the inopoHi d vveslerii ( om- " """nil's .i mou-i imii-,,),,, firs, ,,,
niiiiil ami Imuiii-'ratliin ( ,oii-.r-s, "mm.
ml v,ould eiirm-"lly and I -tp I fu lly
Himta l''e, X. M ., Jan. :i7. I'liaei
iiiiinly apiieii's for IP.e first, time on
the .ipanl.-'li Aim in an i.nr The mala
J.oinl of It v .-I lh.it 1 1.- i inn d f i iii i
w.ll.t.ii fl i' ',1-r (I. IP il'id I-i li'lell
l it I i. Him v.is viiuriii-; '.'. if .iifallis:
Kti.iiii Wl ' i- 'i- , '. i Ki-.
Put a u A ni' . a ..i r 1 -r t"'ih
the m. i" ..-.'. l""ii I i.iii i- l il iii.
red il.
A Pa;'' P i II i" - il a mini v, lui
" rhh: y;rs rsj, -rchcii Ctdda; UiMng Whiskey
-
0"HERF.'S sonic relationship between "const
in" anil w hiskey. You've got to have the
Trade in either in order to derive genuine satisfac-
tion.
You never fail to get the grade w hen you order
choice, old
Distilled accord in;? to a special formula
uuuei iij;iu gttcniiiieiiL icuiiiuons Liim . .""
rinptipd ltvr tlif m 1 nsli I tif lilYU.
There's a mellowness and a mildness
about (Jolden Wedding besides a particu
larly rare, rich flavor that makes every
body like it. You get none of the di.s
trrssini; aftcr-fiTciis that you do from ni;iny other
whiskies. It's fine for the liealilt, hec ansv' it is
p
!u 11
( )u..rt
This fureiiiK.n, S'uvevor.
ilcii-r.il John V. March npproved fur
mineral survey from
lhat county. it is fur five claims ct
Tin' oniire .le-lii- ("iiiii-ni m was ilu. v,-iu,.. i.-,..,,. ,.i.,i.,,, .. n...
I- Cupper Chief lode,
pi i i.nal i ni-iny w Iii' ii must P- d-flii.j.-'l,
Al 1. n;'t, 11 must he mail
in e f.y in uuieii'i us tt n.n i ... r-ii(.-l Illal ail ;(i,ll llll'l r' I Ul 11 li I "cu lu-.n e ! -I 1 1 11 ' Ii. lis 1 1 '1 Muiloc ;l'olll
ii iu ii, Ciiiirti ohoiilfl )iiie nu i is. it l" iis ut an -ally il.it". i he call inist i no atMSiinu e oi l istl.il M.-ncs irnv- .,, th" lauhe I.i.le, all in th- I'.lai'l;
tu t-. la i'l- any t -r .oimi-ss iia.;i..-u air. adv .' Ivnol ,y the lium imrs I imi-nt en-in-eis on th- Mmhloliit ; .,.sa 1 1 , . 1 1 1 t. I'liion coiinty, not far
, ,1-IHilluiiiii. lh. y r.-iy, and III" .. ..-'"f W s 1 1 1 1 1 ; t . . li, iiii'ii-m, I a lif-ruia. 1 pi -je-l. The p-vi i nun lit supplies ; ',-,,m (,e ( iklahuin.t hoinidary.
. Idaho, Molilalia, Arizona ami Wy-m- suiiuiii curr-ni. n-m its mui power: vm. ,- ,-,i.,. 1
Ihtf. This 1-ay-s .1,- tiovernurs of h-use f,,n, ., ,- mi!, a al:ve 1 : it. i,,,, su, y-y ,.f t h.' : real Kas.Mi. ,,,(,,';,
i iiu, . t i n .inn i uiiiiiiii'i i i iK " " "- " -, ' " ' ''in(Fi' '!''',f' i n I i ;
Save Your Children's Eyes i
b No eyestrain with the Rayo its S
tlaV' Is -,, r ih
I-I urn. i'.nu' pl i.
tut-i i ' line ' '" '
(,.""1 iu.il ' i "'. I '
K mil' T!:.' I'
-rn !,i . . 1 1 '. i ' : -1
!..!-m r -r .. i.
Tii. - .. ,1 i
I "Pill ' ii''.'! . ' i
n man ti, oi ". .
i"U ii- - a -'
. ."iiic v I". !. iiur f-r
i . . -IP, 1 1 Id i ii
"f h 1 i I I'.u Is I., fin I
I t , l-.lt A Ui-I'K i 'I
on i r M i;- t -t-l i if -I-
: P ii ii' r, I p. " . I !
a .-.I i- id i ,l d hiiu,
, a. "tu ,, lot 1 .mil .
I t r Ii. I i,'- i i I '
, a ll . 1.1. 'I lie i.a s
. . ' A ' "i 'I ,-l V- -1 ll
ll- iid I't mil : hut II. ere is PHI- dual. I 1. II is i"a.nu,-.t,', thai the ifi
it Central, Oral.t
i oiii.ty, A. 1 . I iv. . n, i lajmant ; the
tl-- I, - , '- . m P. i th-' 5 ..!'..
ii. .1. i ' .-.ni hi" v -1 1 i. et ti,.- i,c .
I iliiulu,, V I,. :.. a:: I'd '.. I li- !!
i -mil" i-i . lt- li -I i , ii .. . "i' litm
v in! I,, wai - -I I. ii .; ' a Pi -1 s a - I
I i M . a a I i -a I i. ..! ..tv.. !l I "il !'
.1. m anil i a: i a , la. in mil. In fv -.
i '.- in.- v I .. i - I-- i, a i s iii !! h "i
llii k ,lK. u i ; , i-.l ," ii- .1, !n -i . d il. 1 '
W..H ll" lav i-i il' of I'T.! II- P' 11 ll-
V in d,o . 1 in l li t:'" -f I he I'-' li am. I
I al al I on - I I a. 1 all, I ' I' I . lit. V
mi v . ai a h- had P. -ii . I- tu,: 1 1- w m
l-i'.i-:'- d h'iil I I his ,-up-l ! I : Ill th"
.nun . A - h" ii ii ' i -d. lu- .-
V all. I d. lie IIM I' Pel I '. - . K l
pi ' I ... 'I i ' 1 1
A . Ih. ! 1. I ' '''- V '"'" 1 .HI .1
J,. al" ui' j 1,1. a., llii la It i s I'd 11 ' II
I I . I I " 1 I I''!.' I 'l' 111" S ' I I I ' 1 S l.f
ll.i ' UUP I 11. all V In, .!-' -i III. li!' I 'I h-
I i . .' oh i I .mi t I. iii t r lie- . - 1 1 i'i...
i i i - r -t ih" in iii'l i ..in i i m ,1 iii 1 1
ll.ll'', . '1 1! i: lid I -ll. ita I i !.' I Ml! I'
11,- (1,1- v. i I Id h. ' -HI' !- ii.- II, t ll"
!..!.!,! 1 i 1 1 , I " 1 , I I r v . -1 - 1 1 l 1 1 1
-,, ;.- a . : : .:M . ' I, .IP
I ..a.) lu V. I, ailt I i III" n.n i I I'll" III,
pie thuilld he illhnv.'d In t-p-ul It 11 V
! ivv or mm ise ii ny Jiill-t.il d ii-ii
P p.i,iil.ir vol-.
his vi -I t dint Is Mire tu P-ur ... , .. ... ,,. I it,- i . i,. .. .. . , , .. ,
tll.lt t . 1 1 V 1 . 1 " I ' UI'S I I II I I i 111 "ill, n - '" i. i . i si nu, u i , y - -, - I, , t ,, ,. ., t . - ... ,. i -
r,,.i ii 11 will -est tit- , , ii-hi'i. ,,ni i... it-,-.. .. , 11 1 1 1 1 1 "I'pcr Isiiii; X
' - I' :u ll l,s lllllllll ml' ill M I'll 11,11, . ' f I " I .'.li, till
i oiititi v il I-i -f ti oiililc, hut I Ii" emu- '"I I,,. (uvcrnui's alrcail v' li-iii d ficiiC '""lid Imv.- Iieeit med a! a , ., ,,;'
liin'i .ins., if lh- p. op:- rv -ill ually lii'M- In t-n su ipiii k tu , til- Impui t- a " -1 it $ I ,'!'ll, hut the i ! j" m i -, t r ii i i e
villi ..,i; ov-r til- I l.i 1 1 1 1 1 lion, ance of I he n u.'os' d Ka'h-i in.; and l'i 'iv-s Ih- iva",-". of a liiaiain it
that li mi , if, rmislv ii 1 1 x n- hnd IL th lr si'piu.i't, lhat, Hfler '..li- !"'' 1 Uli. mnl tii- osl of in -laihuv
,( f. I'l II - Ul'll .""11 f Hi- 111 llti! 111. !l ll"' M'.ll'" .M.liill V ,S $3,11111) ll ,
iiiu-l Ial. a. lid in Hi- itniv 1-111-111. si,i. Him l'i' any olher sv:Uom of h,a-
, I,u a I e ii l!',"ll:l ! ha I'll l t tu Sll'.ll'." t it, Hi'' I'' i'l "11 lh : ; ill a i ,,u a I
We have il I'imI tu ha,- open f..r 111- '-l a II 11 "a 1 1',. . is Hul'id-I- I
I !'( id 111. tdiii e f "!' P. -I. hi-: ll ' P-i-d Illal lh" i-- -fil,., iii .. ,
hav- iiii'd In ihls -"i.iiii. r't'ith. r- .. :.,,,, , , the :,iim it .- imi.t I i..s i.
ii!.,!-, in. v i.iaj.m win i , ion i.v p, , 1 1 , in la'.-r of wiiat m . tin. I-i ai' ii n. m
li uiii of ralinir can Ho i lualiV 1. lh- vhv m-.-l . .... iiy i -.u in , In a i 01,111; .
uM ,11-11 i( f.il hivli iiml w-l, 'iiu:,: t -M'ii id s of all I hr i ! .11 1 s pa n h ip.i 1 1 ii
hid one liiiiidied nnd HiVfiity liv- hi i'."
pounds.
ll d I till II '.V !
tie - ..11 lh- t.P.i
want tu i d" ini
1, ' l.-t lh- p-up
'I P.- H'
ute till" luilv. Tli'l' Il I 1". a
,. llll'l. I' l'i llll '-
ia tl." c-nii il diiitii. I, John V.
I'ruil.. tiusl-". Aisu the Clara i:"i
l-n n'..;i; if fuur ilaiins in Hi- Zuni
liiiitnl, Villi it.'in fun lily, claimed hy
Hie I'l.ai i llait-n Miiiitu: c-nipnny;
Sin -I in a,,. .' anil lh- Waldorf Psh s
at 1 '"-lit ", N-i (.!'!o l uimly, tliim-d l.y
'' th- Hoi 1,1 ru AiiniiiL and .Milling t-ia-
l-iiiiy.
light is soft and steady. Durable,
simple and attractive.
Can bo lighted without removing: chimney
or shadeeasy to rewick.
At ell dealers.
ti'Sk THE CONTINENTAL OIL COMPANT
r - 1 $ .
Dfnvnr Pueblo Albiiq
Gttj nonm E utt Colt
orido)
alt Uk City -: j
will pun- it I . ,1
Tin: i or 1:1 mimm;.
NEW MEXICO CHURCHES
ENRICHED BY LEGACIES
PROBATE CLERK AT
SANTA FE WORKING
OVERTIME FOR CUPID '
'mi'i, 1 m i-i Clt , ,'i nit' 11
Quick Action Prescription
Cures Colds in a Day j
I., nu ,ii, .11
1.1'I.Cl.L OI.PA1SS ID M'lSIIINO JOURNAl.!
y.n.t.i 1 '-, x. St., j.i 11. : .". a h k.i' y
"I j :," mi Pas I ,1 11 1, . 1 (ve.l f-r th"
I 11 ."I I 1 -.'.in I a 1:111 1 inn 1 h in Ka nln
I . . fi.'.u V a- h. inn. ui. l.v lis 1 1 . asti 1 1 r.
J i-i..-- l-'iii-i y :-'.i.-i r. i.mh r iiu
l.i .,(! II I'V a " "Hill i.'llnl I 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1
i... p. I,- Iiu: some of the liiim'.s i. 1 in
l.y I, iiu dill Inn Ins I" I V h f nil I hi
Is p. a, '1 in v in- impl- isi ni , oi'
M.ui -- Wl.iie in- Jim -" '1" p p, pi,,,,!,, Th, .'.Pay as to th-
hl-i pi-v.. r ni luti.il ilv In puiil'li nu 11 I, ia ii) 1; nun,- a i.'iii'iiili. on-. Yean,
iv ho f H'iil lu nui.e Willi him, he v.a- ,1'..., v. m n ,.:nl,i I f Iiu) a military
t 1 j, 0 a i.i mi, P uce iiii.ili:.! Iiiini. 'f, P":l, Al i.iur and Mis. Mi la , 1,111 were
-,,!, h h f t,,n 1.1, in.;, t.,..ii 1 " ""i'l'i" of ll," ,a.ji.,l and attend, d
; , 1 "i- l'i ' -i' l"l lilil .lllli.lt 11 mil. 1 liv.
1 .... 1,, in,, ti.ll.m -Coiil v ii ,,u. asm Mis. M-I'irran
1 1 ni I in. li si liiimiy of
"if S n.Pt( h to .DMM 1ISI.NAI.I
mui 1-. X. :! , Jan. ' 7. Cupid is
.; a I -11 1 1 t'lii - I i is.111 i s s in ll-'
1 ii. k. -t pia s. 1 ailli'il ki'i.'ivi! ,
n, ,. f r (--,!'! a 1 1 ' I i-.-iiidis in
i' ih niai'1.1 K-'t tii'
i'.l iiiir mi -iiiui' i.r
Ii 'i " Pun' 1 '"in I"-mi'i I . ' .iii-eiii i-,i u-tl PniM.
I'll." fl. s,. Ial-' IliKt.ilj, a I1..11,,. . ,,
M;'dA' modi
tii.au llll., n lailf (llll i.f u ,,! v.'lilsl,
Slill"' 11 .1. 'I.ik.' 1. ni. t,, l-.v-a t . :i Ml. .11 -I'll-.
llll.T . . ,1 in. a.1 tin.) ... 1....I ,
I'l' ImI- " lei l,"s l-lfli e. Knur lll-l- ll- "i-'l1' '' .I..IH s I. . lal.lia-li 11, .-..1, lie,. 1,, ..,, -:
!! P.-U d I' ll, iv am! , , mi,.. V ' '' v ""' '" ! ' l'i'"'
' ' " I'l'i'- l..ii.! , , , , . , , ',., j.oll I, il'
'"'' I'l I'l' -I'-"! P' !-ti I. (lit. """"' I I" '"ii" in .1 till W-l' l M I
'I'l- ' - la!, iii''- , at pi-, a,,, -s v, I ''""' 'nv '1"u-.iiM Iuii it i-ii h.iiul -r mi:
I'llt-
i I'll I-I "I !
I. -s all
I" lu'ili .Mm tin, , ilaii'.:hl-i' -I' I'ul.hi 'i i ... ' ,,, ,..,,, ..i.,'., ..,
Martm.:', Hi, m-i -hai: I iit X,,mPi " '' "" ! P',v '" "wmn i. '! h. u.-ui'
111.1 1 - 11 ,i t 1 1 ., ' ""'"' ' " 1 'uiii- Tim has ..i ii'.ii,-i,,.,i
.mil 1 I., .lie I,..il.,il of I .iliianim: .N111- l., f..,. ,.,v i,,,.-, i'l.,.ta l.y iii.,
f'l.i VI''! and Jna IPif. 1! Mill!-, a ' Pliirinii' ul i'.il l,il".r.it',i a, a -f II,,-
of Id,
Port Wine
I'hon-s !)1 I-I.KIJW.
Just In et it iiuii i nt.-ii and 1-1. H'O
iiih!i,- Know we are in P'isii:-,
tils- h-iji r-.liae th" hi.ih ,n! ,,i' p.. ,:ir s,.i ;, ,,il,,iis uf
imit' Califm ii;i l-it Win.. f..r J".'-'". !:; wine in htiik ami holt It ll,
Ulell til- older ll Ki ts fee heller il is.
Tin; m wzwo o.
Wcsi ( cnlral Ave,, nhl Tiiwti. Alhii(iiriiiii',
i-l lit.
Ii-ii 1 ( ( I '
'1 I,-
II" 11.,, Ii v
at ev i'll. ' il 1
... i . r th
hi!:. .! ,,' i f 1-1 i
11;. a.l-l : ...si ,;..
el II. li'.. I-.l-
i ,i' W'.i -hliiM.-ll, and the In i t
i I' h i V ! If a I 'M' man id mi' I "!'
' A' Hi" I Il ilM.ll CXPC.I "-!'. I" -
''"I r In ' limns. l ,,i ,ih,,l . v i ,,, ,,,. in-, l'i', sl.v-
p.l!.. Plain ia!. -s . 1 ..-lllili'l, 'I'""" P I I :u , h,:,, h ,: , f',. a , 1 $'.' . II II II
li. Mini: ill .'."hil. Iv c ilii ll. II- I-' lu th- I l -u.t t"l inn mission ih lil .li ul
. I 1 , ,i, d lil" ,. il' ii :id I'l- 0'llUli i I I. : "I i i aal v
11. l.i'.', '.I IS ail, lil Of hi-.. If ll , 'I'''" 1 ' ''i'l P- U'-ll til I'll I.I I K-
, not hup, a ah. "I. Ill" llivv.li. who Ih" I.III ll -hi. ll lias fof f lillle
'!--''- ntiuiln 'u, and s i 1 1 -
1 in-1 .Mont,.-, i ,.( ,p IPuiso; and i:i,-i
Ch. i. t an, PI, ri III in l .l.iiil d of I ia I-
P "hii. ; I-l
I...V - P iMli. d
v. , ll .i'l It I lu ,
lurt li I I" h. '-
I Ii ii . his i h n
ill 11 li"l hell "
w pat ii'itr .i-d I- ii
iln-l hint mli.ht, --'
I", i. I I. i and I'M v
hii.i I " I - i ' 1 1 I a p I
ill. t Hat . 1 1 - I-.' II
Pit I
I '
- Pidimr 1 1
III lill'l , "
. d -t mm - I o-m, as at
. i ' ' i' . 't js i row il I to
.. hue lh" i-'.iniliiv M I I P
i v i t a I I'lllhlin;!-,. iii
!;: I' ll v. linulH in I. I ii' l' ,
'ill ll-'ll a I i'.Jl,
I LAXATIVE
15
ALBUQUERQUE BUSINESS DIRECTORY
CLASSIFIED ALPHABETICALLY
Of
U CHILD
l'P..i;f... 'I , o .r r: .. V
v.iiiH.M Ida oyi up (j i i.'s k
(an t I Linn Tender Slum
ach. Liver, DuWus.
. i . . , .
p... i
Wis MW sii s,
-la ,1 ,.- , -Mi
,l.',e lh- ..hi,--
a . hl l.V ,l
, ..1 P'".:,.
. a d one I'll'
i , ' I'M. ! '
i ;.'t in i-
'mmillei
in -in , i .- pii - 1 1 1 . ha i i" i ii nil P;
I Pitid P: . P - I, i"i a l"ll.l till:- It P
vvh.it Is uli'. i s s id of an 'li "-Miiul-!
h.i- , I -, i aiaa- i p.il.'.- w iiu i i. in, -nn
tii,. d :" -1" of Pi - i -iii t 1 v p a in- liim:
. t-r t -uli iiipl.
The Ihjf in Cortffnss
m 1 1:
Ai.nrgi rugi i: austhact co
rstaldislieil 1SS9. Inroi porateil
1SU7. Ahslravls, Certincates, Ks
ri'o'.v.", C-ti', an-lm;. I'll csf
liol.l Aiiiii.'. lTi'ino l'J. AHiu
tjiioiiiiie, X M.
The . I, ..nil t ilv P.l'lk
HI.., Hill- '" tv t-l IIU HI- l-'l. ' ' I
I - . I V ' '-'. 1' IH, Th. 1 .' I'l 1"' II" ,
h-illallMl ,.....'l-H llii ill.,'.!! fl". :..
1
II
K t!,
.- I i
. ', . 11
mi I.
I
'I M'
1 ' uh
!.-i I- llii
11:.
t ' ' I
l);
1 I
1
I..I-.
ti,"
I P
. The Mil. lie p..
I Pili'lMl "- am'"".--
, 'I, ii ... a in i v ! : . : f.
,, vv . , - (i IS ef J Main 1 -v. is
l l - ih iit T .ft i "Hi :i'!
ii.'s ii'iii" :r ;- a i s
1 I'l h -.'."ll.
1 1 '. .
tu
.'...'it I,.: ,:,,!,. of .he Id.ii, ,. nfier pivlns
, v.,!, , "' ' 1 'imiicit - ( .ilitnriua Svrup of
I.-.. J. ...Mm I iHMiioiiii ens- r,a.," Ula, ,hs u ,,,,. , ,,' uliUy
v.. I-.l , . """-" "u. i,ne us pi-a.-uiit tasto
I""'" """' ..I('is r.'oimi,.i, itstv- ami it t (,,., i, iv ,.,..,I)V.,.M ,,, .,.,,,..
i .mi i.l to tlisil":- hill- st.iuia-!,, pver nnd h-wels vviili
inv, ai,;,,ti.m nu i 1,111 tni'iin:.
: h:i ut tel-ph.. "'ii -is. Irrit.'thh', feverish or
"...iiu i e;i,, Slelli'till s.uir. look lit H
s i : s. i o 1 1 , oiiiiu,,!,.", VViT'";-, 'i"",1";! I
., , ,,,, " ' 1,1 "I "t tills llaliules, "fruit tl
' "' M' 1 " I s..'... .' ..'id In 1 f, vv I al! 12
' " I" I;ms !-'. VM'i'itu':!, , ,-ii-!, .,( waste, seur pu,. and S
i in. nun r ot tii" ii-iiii i-.m. ., t. nil puss oiii oi me JZ,
a ii and H'-.Hl.iiv !'. In, '."d 5 mi have a well tdn f ul B
Ho- I'l.iiippines, mi, i ' ' " "i -it 1 1 s niii" system
1 i "l ci. ill. Illlinl Sol.-. Iiis si. no.
AIKTIITI.CT
JAl.'li III'AD
lloom 3, 1st X'at'l ltnnk I;UlB. Al
buquerque, New Mexico.
COAL AM) WOOD
I.irno, Ki.edlinn nnil smithing real.
I .a nr.- Sim I; of 1 . :-t fuel rarii-d fit
nil times, J'l uiiipi. P ini rics. l'iioim
I lii.il j. J li' licav cu.
Ji:Yl.M-:u .V Ol'THTAX
P. T. Vann, X'.-.v Mexicu's fiient
tt rt jMV-l"r. J. v'.'-'iy iiml wa'i'h
l'-p.iiriiir. liiaiiioiid isi-l tin(J. ZH
W. Cciurul Avenua
(HAS. L. KIITl.lsIl & so
Maki r of awidm-ts. i'or-h cui'l tins,
tents iiml uti.i thm In canvas,
lluiis-lm'.d fooiIm Imliprht mil sold,
(iui.d line of n-vv fiirniiiire, ,k'le-p.
itnr jiorches our Hfieciahy. Thmm
9o7. C17-19 South gveond Street.
Mn mi fad ii ring Con feel hmorg
Sliiill A; Dinltl Ciiinly Co.
V.'liul-salo iiml reiail choPnlat'-a,
toll li'itis. lal'fics, pan Koods, P'fl
creams n ml ulterPets. 222 W. Cea
tnil Ave. I'hone i'O.
-Iltilllil d I'aPtol ! I
l!"llll..".l
(I,',.'
i i t (vf m. ni
4. d, as al l's .
tl I." I l.:s,.i, ,n
Ph.:. a :; " . . : a
"I 111" llll.'l l"l 1
'I'll , 1 1 1, 1 1 f i ' 1 1 i i i ' ! M 1 1 ! t I
AITO & C.M!KIr.F IMIXTIXO
t. n. r.couiiii
(Siiciissiir Johnson & t'rnwer)
Tlie finest aiitMii'iLile and turrlase
piiiiitiiiir and fiinshim; a specially.
.".'.' X. 1st .s'lieet, Alhiuiuorque,
Xcw M i i u. pliMii. 4 :; s.
i:m:cti:ical coxtkactou
Xash Kh-ctrlp Supply Cumpaiiy.
lalectrical cuiitrai tors nnd emriti
t'Cfs. .Motors nnd iteneruiot s.
IXerythiiiiT dertrienl cnrncil in
si nek. f'"ij A est Central Avenue.
riiu no Nu,
tippeiiii-
' .
iiiui aid.
li.i v a In I 11 - t ll it 1 I "Illhl'IU
I
Ml pit . t i " ' ; ,1 - ' I . l. -t .
It V ll'il i t P i' ' 1 . Ii . V ' I -. I . I. !.,,;
ll:. -e al- . I "! !, 1" - !.. , l . v. Hi
);, v, T-i. i 1'. J . " ""!'. i .
1 1 p. lit .III
' M:,-!i! , - v. 'i ! . Ii i. .: si ,!
hell a'- f H . hi ,. i - ' - ,-:
. ni .1 p .! ly.
S. .Ill- I'l V 1 '-.- ' I -
Hs'tcm l all si .....!.. I. li.i ....!. .'
A no II,' hut W h' I ti'l" I H .-1 ', I -t.
done. th. ! ' " I" " "I ! ' - '1, 1 .11
lil, I ke 11- " .i-l 1" I ! ' '-w - :
'S im- i f J " ' i lull i l.i i.i. -' i'"! li-
Sim ha: ii. la.r. ''. in ii on .-,
j ,.11'il i." I a I-. I ' I ol. ',h ....
V ni, -: ii I I'l!' - t-.v '. ' ti ."i !.'"!
C, I, if i-l! .'"11 it, ii VC- ' I (1,1 :t I, -
fur- n ". -'"t I'. j."ir ''' i.-i"' ii
'1'oille ,.,-. IV IS pall! I li' d Miill
IIIOlul ll. C.iV III III Iii 'l. i I" f""l 1
hnte el i rvflPiii: II s: iid f.-r tl h
i ,,,si P ti' -li r's, h-arile. tsmi in iomo.i
'He pi, v i II I nhl" o
i. id. r ,.f II..- . 1. In - vi.
V i i-c tv .1 h Is mi '
"T le I i nn I'a'l I l-lllp'.a
I--,-i a I Pel ...J ,. . L I '"
Hid
iVMtioi r nyi n r;i;r:i:xiioisi:s
in'Il-.ii h- Hi u I'lmoi liiili,....n hi.. i
-. i. a.. ,. .. i , , '. ., S Ci. Shnvv. ri'op. ITorlsts. rclirn
V , 1 I, ,, , , .a , ..... . . ,i ' - , a s . - -I t . i . I S ! ! ( I! '.; m
" ' " '"' i Klm.al iiiuiivs Pt. the f,rt
."111' M ,1 .
. . : " ii..': r ,,, a , ...... i Central. ITione 466.
' "I "'US ol IliiilIl-IS 1,-ej. t .t.if,,r- g!
IIIUM: n;'i .-.i',.p if Ins" handy; th, y km,w
Mm ,ii t ii, !l I' uM"". iiiui to.piv sav-i a (,.(. ,.pn,i lr
era ami liecuratorg. 17th and W.
. I , d lh- C n. nut " -. :
S hat's I i a I . . a' '-:. ,
I.: . i i-n t , 1--I ia:
thai ll. I . ' ..; d I. eh
how." I . pi , i nt.it.
'i'i... . v. r ih-'
mi u I "- at 1 a lured t l
"in- of the ndlllill-
I'Pln-e I M-mi'il'i. tl.
tin I" t o! Ill liulisll."
.1. t .;s I" (i. I v on, diiln .
lh- h.
I a).
Cla. e of ( '. ,
I'"l.,:'ll .:
"'I I" !.. d I.-,: I
oil ."i Hi,
toti.-i run. A; k vtmr tlniKist f,
' M n III- of "Caiifi'i n'a P; rnj.
of I is"," which has ilirc t -lis f..r
. I. i. -l.iMi'i il of iiii ui:i"s iiiui
n f.-r n'ulimr oi mm". "I'ii puul-.l on the Poiil,.. ;,.-
;. v .-f .smith Cm - w.i f . mmi, rteivs m.I,! h. re. su d..n't
lllesl of M.l.M'l he f...'. J t;,. the nellllille, made l.v
t '
a a, I P.
",l d ill
. ha. I,.l:a ,1
it-
pl'l I 1,1 lav ,
I'l P. in:; Ilii' ,1. -I iull,
' . . .' , win , I e veil i iv . 1 1 a,
'Mi 1 ' ' . - I . . i ' I I . ..i ll ,s V ".'' I i -pi I
I h" I I id' ' l.v M V I a-e i.-k 1 1 ; 1 1 1 h"V.
!-- 11.' lliV V 'at, lie t, K -I,- Dial 1
P.iVi. hi, nil !,, I V. - "
I 11.
i s t uiniiiltt. e pes',
hi 1, nihil' Pcalim,
p. 'W-l'.
(..lis ii mnt.'.t. e I e
s. - 1 1 s ii it 1 1 I ' I . si li I i - i j a
'.'. ... : i i : - ..ill Car-!, mi l'i-
I'-.' i !- 111.11.1 lii-11! to K -lit I HI
- a ' I ."ii Pi a, v . i.Mi; it '"'1 -I I'.'i"
:h. .." I Mi. li .,u i opp-r mui
l ' I mini s i ..mil' :; ' . -.
Iiiui.i ii, ..i- ii pi -I of ail the pi " i
',. ' f the II
"Calif, . i ma . sivtup Compatiy."
. I a I't. P -.muni.
Xe.l - k I. ,. lint y, , s 1'. ,.i say af
! r V ell Pi a d t'l "
T. d --.ST,, told t:... tu i:t'! on I'ridav
I I ' Ill" I'. I- i I Ii il vv .i iii i.l'
li n: 11 ,l a Hit e.
The "Mis hicf l.lii.irtrlli" and Ifs
W.n I.
I. 'ncli li-ir the tii.ui'ii i.f January
H i Pat of ieliins t coin in
i i r i ippe, lu -ii'. Sot is an.l
i: :. 1 i -is; pe lai-ahs si t i"iis-
P w i. -i ki n (he i-vii'iii Htnl When they
h i' ? in, ale a . till of li-lieilil dehldtv.
'lh" i, e ef p.dt y'.s Hun. y ami T.ir
t uliii'i.M'il v.l I'li'lllpllv ehei k the
."Mill, ' i - . . i !. itifhim-'l nir pa: iire,
-tel ..." ... . ,1... .1...I..IUl..Ull ,,f )4
ne t av vvhi, ii aiiihe,'. . ; serious enmlilion
" ' 1 l"l'.ile Hie ...lie. tiell of C'e lll Keep , ..,ll( I 'ullta lll.S Do 1'1'llltca.
I 111" s. Hi,.. .u.ns-il I'l I.III hv Ul l- j Ivt s.iie l.v (lull's. Ill-
,1.; ,v e ( .i.ilur of X. .v Voi k.
Ad on ii d ,u t-i ; j., m. liiitil 'ivoii, li.'l.v lliiiuii Sits. HT IM.nnil. la
,,,,,,, ;,', i-lils, mIIuw, nil mui white. They
. ! I like reiiiiliir ruri'Hs post rate. .
cut. n riri fit i'i at I',,, is in lirei iH!iiti it iis,
' i- n f i
i
AUlllil lslvi.H K MllltMVli
JOl UNAIi
(Issiii'd I Aery Day hi lhe Yi-nr.)
Coinplvto J. cased Wild Service)
With Assuelated 1'resH news fioin
nil I'.iits of thi) world.
A fust -class Joh I'rintins; Pe
panim ut in c-nnci'tiuii wilh the
pa pi r.
111 ..111 A I TO COMPANY
Cor. Mli St. .v;. Copper Ave. The
l-.iii' sl aa vihest e'liilppe.! p iraire
hi tin.. Slate. Si, 'lair,, . itp.u ity i.O
cms. i i, p,,,, lon-M-nrica mui
.I'ipl'l.ia ut uli I. in vs. Uuodye.ir
liivs.
tinVOOI) I5AKI.IU'
222 P. Beennd Street. French pas
try, i rt no puffs and list, finest of
cakes every Jay. Fiiiula, Eread a
aju'cially Thorie 97 7.
Ni:V MCXlCo MAHKFT
F. Unmrro, I'rop. Fresh nnd H
meats. Canit; in Fe:isnn. 'e I'-v
tlio hiirlmst pritcd heef, iniiil-n
nnd i-,lv. I'r-s'i ovsirs In sea
mui. I'litme 70.',, 21U S. 1st St.
NFAVLAX TAIUTX DIXIVLIlY
Phone 4 01. Trompt service at a"
times our motto, ll." Xorth Fourlli
tH-'i't. Mrs. O. F. Newian, i'l-'i'-
FVllMTinn CARI'FTS
tind
ricruiii-; i r.Aiiixa
nt
cmaki.fs i:. r.tii.r.rs
I'lmno it:. SIS West Gold
Ail'iiqueripie, X. M.
f;i:o. c. scni i ir, i-TuxriTitn
3H-lfi Pniith -il Street, "Odd 1-ei-''.'''
lii.ihl.iis- " Wi tti i's Superb
Stwtn jii.il l:.n K,a. The t est me
dium priced Hun,
OFTIC1AN
O. 0. n-hber. Everything optical
Len.su irrlnilitijr duno on the prein
isca. 110 S. 2d Struct.
rioxi:i:n nARiMtY
Kvoryttitnsr In the hakinff line thut
Is K""d, and evervtliini: sond that
Is in tiie hiiklns line. 1'rompt V
men. s ami pleased customer '''
Ii'l'ain. 8. X. lialllng, l'rop. S'
S. 1st fitreet
Will! I I'd -Challl
UvUll4Mi OILivB,
voi i in n huy ( i FAxixc. co.
W. dean hats and plam-s, ,Pn
mid w-l. ens elnthes, t tl(.-s, draper
lea mil cuiuins. APso do dyelin.
1'ienipii.eM ami Ruj Wl,rk our
m';,v. lis S. fith st. rh,.n 107.
(il'M UAI, Kl l'AlUINa
Tin and (sheet metal Works. Light
nnd heavy rcpaliing or ul! kinds
Batisfni tiun Fuarsinteeil, I h.ine
9C1. T. F. Uced. W. Cop
per Ave.
V. J. Gunile Joe Vaio "1
VXIO.V HFALTY CO.
Hentalsi, buslnesa rhancea, Insur"
ance. We hiindio property for n""
residtf:', Notary public. Then'
CCO. 110 R. Til Pt.
s
to
0
1

xml | txt