OCR Interpretation


Albuquerque morning journal. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1903-1926, February 21, 1914, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84031081/1914-02-21/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for TWO

TWO
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY, FEERUARY 21, 1914.
AZTEC FUEL COj?mi!MllFEBBJIO
CHARGED WITH
I a! want
T;...,
GALLUP LUMP
COAL, $7.50
ALL
KIMS OF
WOOD
PHONE 251
E. LEROY YOTT
Violin Instruction
.Hlllillii, 5 ( 111. Mm I'.nnk lllil. .
Til, 2TJ i. o. n.n ur,
,1
III I ll l, .. I F..!:i
( 111--lit
Tin- Kill, III,' (if !
lI'T il ' inc. la in'
In in I In- Imi 'I i i'
.-nr In .iiiiii.ni.nl
inill.ir vj'mii ih"
'iji i I :i ii iiin ii.
I I lli t'.l I Mill W III n
In -il mrit ri,
.p.
I iciii'i al
ii III- lll-
I ,
fi. .1
the i
l. i l ,
fur the
utitriiet
I Hint
Ii.' had
striker'.
he had
bofiir
In', ti t'.lii
H-
': in
mill;
hI H
lil
ntifiid
;iml ill'
t.i Colo,
stllke In
INVESTIGATION OF
ln.r'ii
t-iille.t
' il!hai
I, inn-,-.
Tim,.
UH
tlCI I II
fu
ll, I
sec
i M;
ini . 1 1 i-l He:
il.n , I
iif-iiw h'til'i.l-'
m In in-fiiiK fur
?iii I- j. i tM hit '
in, III!. -.1 to fori
pi:u n In Imi cm I -
t Hlfr.l
! '."
i'lllb.l' - I.I
il-vt-li. !. il
1 1 .".Ii
l lilli .1
I'll !,").
g'Holl
II 'I I . ! '! !
'I I
mill
Inn u's
Milt.'
II (if t Ml- I !!!
; iiml Hi- i"
thinly I In- ;
ty .ii Dm..
Mim f r ih.-
Mil I'', '., I V I II I
IllHllil lit V il
r.iit'ii-. 'I'll'- nut-
I, t ! ; 1 1 ' y li.nl in
, I Hal Ol ! i v 11. i
ll-.tlhl)lll'.
-r het'.vet n til,"
i -ih ry f slate
Hi., urn i.f iiiiy
part nf the
kliUm.' cr Ih.'
ilini.rii Inv.Ktl-
tii have i""ii
I h'tans, M win
' I ut a fl ii till
it In -suvi- the
iiiki Ii
li.ini'.i
k
till' lllllll'H.
Th" l.i.v vt.M lull Ihrou-h ;i
i I ",,SS I V,l lnill;i t lull. I.m r fu
mil k" II ll v Ini.ti I in I
story.
Tim wl'iies. a :-'.i'
Ingly Tiirtar I, at up-it
cntitrui t In- said h" i'ii
HlHiltH'VM f,,r til" lllili-'
In i 1 1 i i I - , I in iiiniil, iin'
made Hoverul rt t-iiiT-"
nilili'i' what It .imi;
claimed: " caul I"
rln n."
I Thi' boy was asked
f Inn.nf rv'Jninl rwiiiiiiltnn : ik i n il'.n .f t M word
h't'J ITI' !
,.ai t..;
Ill hi.-s
Colonel J, A, Ownbey Tells
iih wtiik-
M a I'lmtt n Ihe
.ni-il, ii nit which
i m liav.' claimed
.lilr Slavish, lie
In tell 111.' ciilll
lilll'll, th'Tl ex-
a, that HuIku-
l Udi & Denhof
JEWELERS
Third and Central 1
lili', anl I Ho l.n t that Ihr
lis .iiniii.ir i.fil'-is Hi" Aincri-an
i:n . ri'in. hi ina-hf hive Nlrti'iilly i,-i -jo"iil",2
It:;- :!: fa. -in , "ii'nd .if Villa
!,i'..'i a cerium i-nrtl'iii i'f liiiiilnrn
Mi Xli n, ll wan ln-lil In an v im- iniTi afl.
I'.l IIH lllllilllly fur till- a llntlM lif I hut
lllilll Idlll.l.
M KUMi I I I I I Mi I IK I I V
MilM. p.lil I l-ll I I III ! i:
Atchison Is Trying to Put
Wootton Co, 0i:t of Business
I Oll.l.lll, I I'll.
' lll ll J.lfll high!
I lllll ( I'll I II t( till
of Will. all) !-'. I:
llM'd III l.iili.lull
iy urini,, mtiPHAt iPeruL iriim wic)
Trinidad, c "kIii., Fi b. ill, Charges
.In i i iii: n imi l.v tin. Atchison. T.i-
I Tit. i I'V railroad, with tln In-
! p'IIIIiih I ! Woottnii I, nnd
Cn.'K mini' i,ii .if liiiMim hh,
nl tmliiy t . y Cilmii l ,1, A.
In IiIm I.'.' 1 1 ninny Infill-' tlic
lr;lt.' liiyi'Ftit'iiliiiK .iiiiiiiilll.'.'
;m il Hlat.'ini'iit wlii. li In- mili
ii I tic rnnMri aMiiii n. ('olunel
ah ,i lar.'.l dial In- li.'lii v. il
'if liilli niiil.i li nl In-. 'ii
liiiyiiiK . "nl fi'iin 111"
lo Ills llilcr-
tril:i'.
What ilo you do wlii-ii you Ktrlk i
Iminlrcil ii iiicrn l.cr of tin. .iiiiiniiUfc.
Von ilini't ilo tiolliiiitt"
An ll..' Imi tt.'iw i xi-uki'iI, John H.
I.iiv.nin ri inai k. il: "If I hail lhaf
kill in Ih.' union, I'd make a man of
liini."
id
IK'lia iV
. I ( lit lull
& Kin,
. IV 11 I' i
1 1 iih.
f.'il. lal
and a I
j ml", d
I IVVIll.l '
n
I I.
Miciiio.w i-ri!iki: r.iii
sv 1 1 d -i;
kl IIS
I isi
MONOPOLIES ii
IS UNDER 1!
Corporation Commissioner Da
vies Reports That Inquiry
May Determine if Trusts
Contain Seeds of Decay,
LAZY LIVER
One of Ayer s Pills at bedtime is all you need, i hese pills act di
rect'v on the liver. Made for the treatment cf constipation, bHioiy.
ness. dyspepsia, sick-licadache. Ask your doctor if he knows a
better pill for a sluggish liver. Then follow his advice.
3 O
i..
II. M ..
0, - I'ni'iil-
tu ink.- the
HlrililTX. t.'Htl-
. ontcti MMoniil
. that tlnv had .'nine hi'l'f
iilidorstan.litii; that the xtrllu'
wan ovi'i' and that, durlnif
llaiKoik, .Mlili
ilny.'d moll iini'ia-'i il
I'liiii'M of ciiiii r m 1 1 1 1 -tl.d
today lictnri' tin
commit!)
with the
Irtnally
i on. i.lnat ion
1.11,1 lo era"
'.'I. The fniilun of -had
an Infol inntion
. M'. ul Ion nl .lua re.
.llloll. Til.' llt'lVH nr-
al a lain li.nir, when
CEN. VILLA RAISES
STORM OF WRATH
AMONG AMERICANS
(t'oiillniicd I n ill l'nao lliic.)
it I'lldii i In r,- luff i i
.''.oil, u wri-k i,r mini'
Ilia ii loiV of Hi,'
eiviilr.l warfai.' iiihI
fililiii. Ini't
c.'ln I'lii.liiin nl
Tol if. ul, tin.
' unlay, li- nnal
Im i oi -', had noli!
i uIi m tiovi'i ulna
v. lull. Ilir . mi
ll an la y i on, ,1 1,,-d t he
I II IH Hll , I .,!!, I I
mi 1 1' ' n I', in I a I I noil
nil Ilo- Kovi-i iitiiriit of 1 ii i h h id enH"d
fol- llln d.,y 1,11(1 Oil nf'lrl ll li imon
rnillil he oiilallU'd.
The new in irri. nr.? v, ft h Ii , ,!u In t;
i , ,11)111. nl on tln nllalr. n ol,a l.ly w a ll .
inn fir fiilliT Infol iiintioii, lint nil of
lliei't thl". moi nlin.' ci',' Hie freal'Ht
I I ,, in ini ii, r lo in,' in"i ut,,n whi. h II
i In llcM'.l iH . ,'llalll ,. iiiiilixi' Htloin;
(iillllti ill lilit'l, Hid,
Tin' lially .Mail. In coiini i lion ullli
tin- i no -ul ion of lanlnn, luiiiia a
i l;. ,li i f V illa's care, r in. "villa in i-x,"
CALIF ORNIAN MAKES
of TEC 1 1 FOR SUFFRAGE
mini'. A III"' rcHiill of lln- aliened ae
llnn of the ra'li'i'inlH. he wild, the mill"
In a, I lea lly h.nl lie.n nhut down hiuee
.Inmiaiy lull. The Wooit.ni mine
U own, ,1 lni't'.i'ly hy the ,1. I'. Morgan
iiiliicMtM, I'.iloncl iiunliiy Im vi.e
la , - id, nl ; i i"l KMirr.il ii i a na net',
i The alli'io'd dlKi l liiiliinlli'ii hy Ihe
Kimla. I'e lallroad uhieh I hvii hey ilc-
Inn, I ua, in Mnlalioii of Hie Inter-
(onniierre l.iH', Millie .'.ml Im
d a, rie-H Ihe I 'ol'il'iiilo-New'
i liln llie HtliieUM Nan I wax ef-
llllolll'll III.' f-eclinntf of III.-
il. uMiiia ,v I'ai'UI.' I'allroail
X-
I'e
II
their Journey and
1 1 e re thev were k
( '(ill nscl for the
to prove hy I lie ki
ed that peonai'.'
niinlntr rimn ani
aft, r their iit'rlval
I t under tiuaril.
.h ike; en.li'aviireil
ni willielHCs exallllri
U'iih ila."tlce.l hy Ihe
111 onl. r to keep the
Unit li
nn. I (leal
orcanlon In renew U'n nihil'
la oii.u.'rve in- i nl a if v. a i
U'l I I I'l'lU'l H f: ii ly
Vlll.l lecepl. l the . alllli'll 111 l.'-
t'linnt V'"id pi'it. II" point. . an eil
di In i- of ttooil Inilli lo Inn rci'i nl or
il. 'I' y in. I ., nt 1 1 Inn the xat.'iy o l"i -('inni'ln
ulio waliiil lo Hniiiiie I lull
wont cil hi ciijiutlrtit, In re h- I 1,'iili'iiy
IiihI Ii:i Ii lit Ihr lime nan ii.,,Uiil
UK liiiln alai tin . in of I. ,'H, i IliuiHM.
The klllliiK of lli iiton ha . Ip-il mil
whiitcw-r ( oiifide'e wan l- ll in iiln'n
proinlMi
Ilenliin'i AiMliul, Open.
Vllhi wan in 'liu: t ; 1 1 1 1 r in, ini.-dak- n
1 1 1 1 1 I cfwii.ii lhl lii'iiioii H.iB pl'ililni;
iiKnliuil him, ii- '-lai" l-i'iij"" h Iii. iuIh.
Henloii n very cniiia'", imlili- from I, in
I'lth I Uilatii,n lor InliKiil.' and m
hi n ly, in cp, ii U 1 1 1 u hi'i ii ! n-1 I,, ill. i
111 the I I tiler (1 (lie ri Oil ' It 1 1 1 1 wan
pleof l liollMh III, it (i.m liu Hindu Wi le
Hot th. l f In.' I in I'lilii'id
lent K,' (', ("nr. all, I , w ho I r'.ri ---(?-the
hi lie il. pai Inn nt In piMiy of i;h
i itlllH'-H Willi (hi. ril'l-, '", w hi I"'
pr. l.. lit III h.'tlle ef Tell, , ,11 III lie'
IlilMi'ta ol Im , nl. i.. w,n I'l I',, I "
I ' I'l'li ,( the ii I lei: I ,1 I "I'l I Ii' i I 1 I il
Win I her he mild in t ll li iili.lil or
ll. r. h- w a i In,! , - I 1. 1. II.
-wx I Tl.it the fin- I t-to ill .it a-li-llmli
ll had old, led an lln i ,-.! )., a ' o-n
whm r-ielveil hy Ihe refur, -N .wnh
tndiffci i m nr Willi laiiiia. Tiny
WMe ton IKiil-'d to lal.e a . ..Im U- iv
I'f the Plluallell.
I ,4-11 1 4 -11 eolllil ef :'ll I i,i ' P. Ill
F . dell faintly. Ill ma I ei on I l.ialnl
til'h. I. (Vlnnel Hay, I'l I lid In haw
iarlleipnle.l ii il mi o ft i . i r III Ihe fa
in.itiH ch.irt;e of Hie Mali' I i a' ,,!. ill
. Il!! k!,lil. TlV-i I j . 11 U'l :,!,' Ill tin'
Urlllnh h I in v. (Hie, nplalii .Soiinan
II. III. 'II, IK Willi 111,' i 1 1 1: 1 1 1 1 e r I nt pa
Hi l'!it m In in l in. I 'iik la lid. The olhel.
Lieutenant lau Heiitoi;, n. im ainl-
live
I'll II
Mutt-iiKa
.1 .-Ii I III I'
K in." I
ia. hi, nil
In
inn,.,. ii,AI. llilfD wiml
li, I eh I'll. Kepi . mi i,t,i -mi,
l , pllliln an of ( all
1 a w ai in Mil franc Hpeet f.
day
Blate
i-hlpp.
Vlesli ,
feci, ll
lini In
and alii, d i "
I, O. Til.'-" '
la ki ll over I
nini itauie.
I viol! I, male
lie lie. lali'il III
pay a f I . u;ht rat.
lie coal In I i. iiv-'i
, , nlrolli d hy the
ill lower rale.
I prop. 'I'll.
1 1 1 p a 1 1 i e ,
N III
he
N'ew
mild,
Mi
ih-' -Sania I'e under
in im- in, iih,' ,,'iny tuihliiiiK iaimi mi-
llii'iil nfi ieii, r lo iln. alM of I'l. ..!
iniii IIi-oii ani1 (he , ii'iin H i a 1 1 pariv.
lie Ha ned ihe il, i,ioi rain Ilinl lln y
ailrltl in ii ell i hpil ulatr now, nil m 1 mil
i,liiai:e wiih linvi la hlo.
I it ' larliu; I Put Ihe uui ei mi of I hn
HUlfl.ll'.Ml IllnVi lllelll 111 I 'a llloinl.l nil'!
nihil' Menem HtitleK ,,m; di. .1 lotion
hy i (intiri'HM, he ulta, l,e,l tin, ,1. uio-
i.iii. .,iiii' t ,r n tiiHiiii,' i
Woman 'r Hll 1,1 lie l.ll'!e-,i 1
ma I, ,i IV h ad.'IM ha. I "hiiii "i mli il"
to K I" II I 11 111 ll I 1 1 1 U liifi'l" (he liollH.'j
pull, ai y i ommliiee, Imi a,l,,, ";,a Hie i
I ally hax tune on ici ril In i iiiii un
'v a I imi I Ii Ii lU Mil,', i in- hen I'illk' will, j
I leill'. he Wllholll llMlll."
Iii pi, Hclilat U e llw.li, the l'ail-
.. i, , i,i ,,, . .. pi i., , nl ,. their ii,.,.
i 'Ml Cl'liily ilnl peia-ri ,-i a ii, r, ''Tin ae
land Mnllleil.' he ci i III 1 11 lie. I, "III coll
lllllillt! Ii'lnlelll III IhlM .11,1 of I'ltli-
I 'll Ilia a Millie, w M " H I'pl I- I'll
llilli' i I. Ill' I i n III, I III I In , 1 1 1 1 1
lie Pa: I'-ill 1 'II i ll a 10 i ,1 I ' i Oil
I,, III ! I li' til ' 11 .1,'llie '
lllll'.
nl, lli
.l In-
r in;
I ! A 11 n I'iiI.Mj
ii.llmo uurw i u i wi
MOIIIFR MARY JONES
Tl lllld.nl.
1,'IIHII pli'i
laic Im I n
id "M. 11,, i
! , I
, In, ;s
lliall Ii I
.Mil m .1
Ut III-' military i nl Inn il n s
Iniinl, ado and IIP, nil , linu
4L I I'S.ft 4Vlll
I 11 - I la PellN
.-I'll- Ill'llllUid
'. 'Ill t oil In hall
-III Ht IHlW h"l l
llici.ill
.11 Ihe
h iy ofrii it nl
H It c.i rln nil,
pli an III oil I'
111
( m: iv ii it i H' m,
Ml l I ION Is IM I I h
Sm I ; i in I Inispll a I in ( Iiim ell y
'I he in I inn wan lie, I II lltel I v
,, I 1,1 III,' I lilted Mill,- W,ilh"IN I'f
Alin lli.l after ll il- m.lllil that i.,e he
HUlipninaeil In te.sllfv lufnle the loll
ll'iiinal hlllke Inv exil '..illlil! cmil
lltltl.'i' III,, I hetll made ll II, w.m later
ii 1 1 1 1 1 1 1 a '4 ll when l .iaili nt leilela!
mid kIiii-i nut Inn H y imciiie.l liniiiiliciit.
.Indue A, Imm a e I linin In mi iiijiiiiil In
In Im: nm Ihe prinniicr I.f, He a pulilP'
i ii li -
Wn-hilinlnli, lei., ill
I'u; Mi n ,,ll lit nil! Inn 44
iiiii.l.l, o a n. int of in
i. i ini.al liili 1 1 1" l.i . 1,
a on " :,!;' that U I'l'nni
a Kiitieh Mih.i- , I. h ,1 I i
.1 Hll I l' I'V ..) lit I .'f I " lie'.
Vil'a, the coiiHlllu 1 , 1 1 . i ' i t 1 1
r
Mr i 'cell Spt iim Ki. . , Ih.
ami ai,,-..idiil, i ,'.f. I i ,' , I h '
I'l) .if a I '"it tl . IT' "I'l- HI Wl
hl lahllnt 'II-- ll - 1 ii hll,
ii I lioroui: h inv cll'alioii wni
I- Hi-' Hliite il. par I incut fi
Mi. .11 I i pi l ;,i III. ill . en i n I he
X ..lliilml r
IH I't lllll 111
I llHe illli 1 -111
!!.i II el
S I'... I. ill.
II I li.l III
I I I ani I. i n
I nil, lllll It ll
I'rllinll
'Mil till 4'
I-..II Illid
riv. and
ol ,1,1 I ' I
on . nu
ll, ,i,l, r.
In Hun i.ihi., fur Ho- in i.i tunc urn
th( pi-.-llit llndalinll hit:, ,n 4i.it'
II II 1 1. till' W.lllill't! finlll 111!' rilll.ll
Mihti ii k 14 ei n in, nt In Mi-xicaii f a rl lion
tn pfote, t nil fol. liiiict ji. Weill llllllecd.
ed, ultlo'lilih lln 1 1- Ih I'Vcl C4 Id. lee
tn f-lnny Hint Ih, (li the liiitinli iim
laiKHaiioi' iind Ihe rilatc depa ri nu-nt
mac i.ihNci! t.o P I,- ,f la-ninii h im
p, tidiiiis l il, in iniei, f.,r him.
The neHH xlii .. lid offeialii v Ilo had
f nine tn I. ill. 4 e I hn ( h II. T.ll 111:1
fully I , , t.fc!i,?.ed the poMitinn of Ihe
Aincri.aii ,.v ci mill 1,1 In liKnrd to
the plnlel'l Inll ,.f f n I I IH 11, t .1 111 M l' -
le.i, piidiiilMily in Ihe I, "iih pail if
th,. t . ,.,i nl 4
' llrun l.4,iic-i Nil Opinion.
"I P,i4 f ttn iiiilj, ,i ,, f, I. ,,r, 44 1,,, f
itl'lliil
pi .'i l l:
III.' hi
I he
and p
pi n .Im
in I.it i-
pi,
In I . nil
c luit'ht
ike ii'lle
Mill I'l 1,1,111,
mi,! - that II
the pilh.'IH
.1,1,1. ,' A. .
t'.l , I. lllll
linl. lie
1 he t her
I lint 111
I 1 1 llit Kali's.
I lie wan I'.irced In
of I . s.r, nil domcH
I', ivhel'-l.H the liiill.
Kama Ke could tdiin
The Woottoti mine
lilnilu. H hlliieil frolll III.' Wnoltoll
! Million, in ,c4' Mexico. The inllii";
jhald lo he oniir.l hy the railroad lire
on In ii ii. li Iim"'. The fiiitht rate on
! "ini'liii'i lump'' lo Inir.er, he mid, win
Ul 37 ':.
Ill hlM Xtutelliellt filed with IlleCnlli-
I iiiIhhIiiii, ii I ii I iiiiuii Hie licceptiiiice of
j.:i I h i v uielii e Ihe cumin il tee l.ll
iiininc d it would Mile Inter, Ihe col-
.inel ilcel 11. ed the lilletted colli I'lll of
ilhi' Ho. ky Mountain tz racific hy the
I Mi in ii Ke.
I "TIiIh mad." the hlalcmcnt contin
I 1 1 .-(I, iih 1,1,' Willi. sa liclp-v , h, "Ih pro
j iiu. iiiK and iihliipiiiu coal from ."nlil
I m I ne or iiiiii.h iii i, i, I,, linn of Ihe In
ilcralale i minuet , e law, diner lln hint in
!at'aiiiHl Ihe cnnl pro. lined from the
Woollon mine.
Hi icl.ilinn Ihe aliened IcfllH.ll of
the railroad . .uipa nics In continue
their cuiilriH'iK tn uii'i.h:iHe cnnl from
Inn coiiipanv. aflel he had ralnd the
prii e to make up fi r nil advance nf
44i.e.'i tn Ihe ni'ii-'i'i. (iwnh.y Hill. I in
Inn w i llicit i !nli mi nt :
Would Not I'm Alliance.
"Thlx vvilii' hH I- a h further that in
a com eihai Ion will) Ihe , f 1 1 . i , 1 1 m of Ih
Mima I'e Itiilli'iinil cmpain, huh wh
im -,:4 44 in: in) ni l,,- d I hat they pal,l a
..eilalu price fur n al to other imiucn.
I 'It lli.ll lln 4 4, "il I in I p iv (he V.'iml
liiii mine th-' .-.im" pine for Hluiiliir ;
en,, I, Im- nne re. iso n In online this J
Millie wan locale. I on the Mmla I'V i
i ,t 1 1 1 ni , 1, 44 huh had no oompolllion,
,'inl thai lliev pal-l in. , re foi' Kim i In r j
, cal mi . eiiipctini; Hii.h, ur 44 urdu In'
that 1 Heel." 1
I 11, I I lv llliey. who iH a Wi'llllll.V j
lain Inn, 111 and mine .jj-cralor In C11I..-I
la, In and New Mexico, and who wan 11
1 lone personal in, ml of the late J. I'.
,11,'iiau. Si , 44 i pill on the iilaiid 11:'
,1 44 II lie: , called In the c 111 ! Ill i It ee. II. f
wiih -U, Hi Ion, il hy til" ' nllllllill-'c ;
111, -ml, in, hy II. W. Spaiuihr, hm own ,
all, unci, and l.y S. I'. ('OHtlh'ail for,
n The Won Hon mine Ih one
1 1. p. I In h 1114 0,4 ed 111 I he l 0.1 1
aiiiic. 1
1 ll',4 liln 4 4V.IH . 1 1 !('-' 1 1" IK'll ri'- ;
hi-, 1 . lal 1, 'Iih w nil t ll" Mm'- 1
inlncH Iii iipcrn! hm,
The minliiH conipa 11 i. h allernpleil
to i HlahliKli on m o.'is-1 Ma inina I Inn I ha t
the 1,'ii.inln maliitaiiu'il over the
Htrikohreakoi'M were to alfonl protec
tion froin the strike!.-.
Ilarrv I'arkn iind Alhert C. Shann
tc-l lied that they were hired In Jie
tndl im .laiiuaiy IH, to v.oik In the
mlnix. They K.iid tin 'limn Willi 11
tt'.ilnload of t ti ik. Iirca kern, helieviiiK
that (lie Hlrike wan alnuit nil r. When
they discov ered thai lin y w . 1 e under
nmiiil, they ."aid, liny altcmplid to
have the llaill nl Sa!;inav, and wa re
r, 1 1 1 J.ill.'d.
A I' 1 1 ins- in Ihe copiier ..ine, they
,iHi rteil, (hey wi it put to work in
Ahnieek mine. Th. v had livini; rpiar
tern I I a htinU hme'e ii.n- the mine
and w ere ki pt uiuler i:uai',l nt Ihe
I11111U house. Neither f ihein v.ns pre
vented from h ai 'Inn the premises, he
cull.'U! inllher 11 1 1 , 1:1 pt e.l lo Ho, hut
hey raid they iiuv the I' ia i-ils throw
sivcial others ha, -It in their hunks
when tin y t'larte.l away.
The t'.vu Hti'ikchi'i aliciH llit work
last ,' it unlay win 11 they iki vv their
pay for .la n lai rv. , 1'a 1 ki. ."aid Ihh pay
wiih $L'.t',n, which he t-efuHeil In lake
and Sliiinii tmtifii d that hla wukcn
pot':, (f H.'lliiu; watered h'lock. They
fay that Hindi oiganlzalKuiH are cs
laiil1.' hi d for the purpose either of
1.. .1 1 i nuf i.mliol of the market and ex
mlini? excefisive prices from run
i n it 1 1 I'm, or of iHstiinK lai'Ui" ammint.H
i f watered stock fur the purpoHO of
s.lliPK aii.h ftock tn the public. In
(he firrt cane, it in iirKiie, nuch totn
hinatloii.H are not eoneiTneil with the
prnmotlon of renter rffieloncy hut
merely with ohtninini,' a monopoly; In
Ihe Kocnrid case they al'O chiefly con-
" " ci'i-ncd wiih pellln the ntock, and ns
i.r mo.nihh jou.n.l p.c,At LiA.iD w,ri they cannot claim to ( he M.'iicrnl ltib
Wi.Hhlnijto.i i.'i.i, in ii, iv,,. . I lie that it has a treat value due to
iiopollstic hyntein conliiin In Itself tin;
H el h of i own decay?
That iicsUoh CouimlHsidiier JoFcnh
i'.. nuviei, or the Inireiiu of corpora
lions, declared. In his annual repnrt
made public today, a federal investi
nallon now under way hopiH to an
swer. In a review of a working proi;riiin
ior tne mirenii ( oinmissiouer Daviesi
puiiii.-. out. mat aside from an eciinn
inlo study of (he trust (UtMtlon, re
tall price Tnaliiteminci,' in 01111 of the
Ucmioiih to b! taken up. TrustH, their
efficiency and reforms, however, un
to coinprlH.i the principal work fur
the coinliiK year. The need of Hume
federal body -for
vomlKatimi and
nonolv. they are iil.iliued tn find
anolher selllriK argument, namely, su
lierior efficiency.
'Of almost eiual Importance with
Marble Pudding
Steamed puddings will hot bs iui.y if
made with K C Bakintj Powder and cooked
slowly to fiive the pudding time to ru
fore the dough is cooked through. lla; c a
low blaze under the water for at Icojc the
first fifteen minutes.
K C Marblo Pudding
By Mr. Janet MeK.ctuie Hill, Lditor
of tlie Borlon Cooking School Marine.
2 rwpn sided pastry jflonr; 2 level tea.
rpounjitls K C linking Powder; lea
npoonful cinnamon; i tragponnful salt;
yulhs of2cggs, bcutcn light; cup sugar;
tablvepounfula incited butter; 'cup
the doterminiitinn of thin (pu'slion of cqld water; vnites oj A eggs, bvattn drj;
comparative efficiency is (hat of t he ; j ountci molted chucuiate.
price policy of such lB'.'f "H'y'"ll Sift toRCtl.er, three times, the flour, b,fc.
coinbiniitions iih have achieved a HUh- . ' . .
stantial control of the markel. Those '"Kpowdcr .alt and c imam. n. lo the
who nller.0 that such imlustrial rn- yolks add the : upr, butter and witrr, ami
IcipilscH result in ".renter economy ; alir into the dry lnprcdu-itts. Add the whites
nnd efficiency in production ol ter, , cf the ep;:;s. Divide the mixture into two
overlook the euiiallv Important oues- parts and add tlie
tion whether or not (hey absorb all . rhocolateto one part.
the benefits of such economies in in- Disposetlietwo parts
creased proiits witnoiu conceiiinn 11 n
share thereof to labor In hiuher
the purpose of in-i waucs, or to consumers: In relatively
iibllcltv In trust 11 r. I lower iiiices or improve-.l nnnlity of
falls, w helher It be the bureau of I Koods, etc. The dclernilnaf Ion of the
1 nr 1 lorn t lo iih as now organized, or a I facia In rei'pei t to this (pies Ion also
cnmmlsslon as proposed in the pen.l-! mlnht mil b. siu-h as to establish
Inif iidminlstratiun hills m cnnarens, ! hi mid i;cncr:.llzatiiinH nr cnnclusluns,
but the Impurlanco of havini; tlio lacti
in i Puttered mow
to nive a marbled
appearance. Steam
forty -five minutes.
( onimissioner IiiivIch eioohiiMl'xeil
In hi.s report he dlHcusHcd the 1110
liopoly iiucslioii at length, sayiiiu In
ware JS.4II.
Sha 1111 sal. I he w:
of work and dcelai'i
wa'i not a place li!
"All I wanted,'
money eunuch to f
Zaliun."
a nun biuisl 1 mi t
the bunk huiise
,1 hie la.
he said
t hack to
EL PASO PEOPLE
ROUNDLY SCORE
ADMINISTRATION
(Coiiilniicil I n 111 I'a'ic One.)
pari :
"The question Ih whether the trust
form of oiKnnlzalion is really cfll
(b'lil. If It he found that Hiuallei'
1 inn pet it i ve iiiiiis In Industry
'inn' , oiiiiiioiinii'H more cneao 4- ip
( yen as cheaply as ninnopollKtlc units,
and that they have other and tireater
.i.liant;i",es than those cluimeil' for the
iiiiuii. p. ilisiic.nr trii.si system, then the
pr. hli 111 is finally sellied In favor of
the competitive system, and the chief
aiKiiincnt for the regulation of 111. 1
nnpnly In destroyed. This iH n Bolen-
lilic question of fact, and it Is the I
plan of (he bureau to invest igate this,
question. j
"While from a Kovcrnmontnl point
of View there are various aspects of 1
the trust question which arc of great 1
importance, such as the relation of;
trusts to popular ".oycrniiient. and !
their effect on the uncial and econo-1
11, le conditions of labor, there arc two'
aspects, of It which are peculiarly j
v, 11 11111 tlie domain of the bureau, i
"Ivan Iv- th" effect upon the cost (if!
civili- l"'udii.tl.in and disl ribul Ion and the.
Infect upon (he pri( c to the coiihiiincr. '
I "H in , niii, inieil ly some that with
jibe IncreiiKe In the elm- 'of Industrial;
eiilerpriS",H there go- s a reduction ini
the rii'i of extraction, manufacture, i
III Di'lle
the le
ibviuus.
Ciiuniiiiiii to IHsiKil I liiw-
Sat'.t.t Ke, 1'Vb. 20. A frieze of,
prehistoric .pottery designs from the
New Mexico' cliff dwellings will eiiibcl-i
in !"'- , lish .several of the l ooms of the Newi
I.Mexico building at the San Diego cx
i position. The New .Mexico hoard of
! exposition cominisHnneiH today rum
! missioned K. M. Chapman, of the
School of American Archaeology, In'
i prepare tho designs, which will be nnt
.artistic a tiny will be unique. Mr.
(Tiapiuan is now Ihe loreiiiiiht atithiir-i
jliy on Ibis branch of ceramiu decora-,
live lilt. .
1
,:'il-ij.,
Vanilla Sauce
Boil 2 cups of sugar and a cup 0
water fix inivutcs; add 2 i-iblei-'poiDifutu
of butter and a teaspoovjul vj vanilla
extract.
The K C Cook's Rook contr.ininu this
and 90 other delicious, sureeniful, rc-ipe s
cent free upon receipt of the colored certifi
cate packed in 25-cent cans of K. C lJakinj
Powder. Write your rume and aJdresi
plainly. Jaimcs Mfj. Co., Chicago. 4i
I'il'li en Min t' Dcputiis Ih Icascil.
.Mexico Citv. Kid'. 2(1. Tn coni
tnemoiat" the anniversary of his ac
cession to the presidency, ITesiihiii
lluerla today ordere.! the r"U'asc from,
the peiii;, 'Utility i f fifteen more mi in
kers of the chamber of deputicH who
were Imprisoned last October when he!
(lia-olved eonnresH. Nun" of Ihe I1V11
set free today wa.- of national proud-:
nonce.
II
I have 1 11 ri'Shl.
1 paid I,, suppl'' as ail, h ,
Tho I a solullniiH ,
I runnel by Ihe . ban 111
and Mi . I 'III l'4 kiii;b
rasian he h-ai'il
' 1 l ies tor ai mi s
iprnliNied ihcir
. spc. lll'K.
! W. II. M. I '.iim
Icapniideil reliulanily.
j of my friciiiiH in .Vein 0
Imi Ihe poli,
11
.tliitii ii 1'i.r Ite- I'rial cf (Hire ( Use.
j Ok lu hi ma City, ok In.. Feb. 211. '
j Motion for 11 r.'-lrial of Hie $r,a,(i0l
damai.'e suit insi it uted hy Mi:'. Minnie'
jand illstrlbiitii.n, and that such rediic-1 K. Komi ol Oklahoma City, against
I tion in coi-t i.s iiccoiiipanied l,v loner ' I'nited States S nator T. I'. Col'", in
i prices hi the consumer and does not'
1 involve a reduction in wages ur 1111
! impairment of the condlt Ions of labor.
! "Kvcu if these i la I m s wen.- true the
I qiii'Htii 11 w ould i lill remain, of course,
whether Ihe evil resulting: frum large!
'which a venial for the defendant
1 was returned here Wednesday, was
filed In behalf of Mrs. Hond Imlay.
laile for a hearing has in. t been set.
vlaloy s!
Animur's Picnic Hams,
lb 1,V
Average alumt ( His.
each.
All
10c packane
for
Crackers
23(.
1 1 1 1 Vi 1 1 1
1
of ani,'l,4
Vnez Sala;
Kurt I '.I las.
,1 o, but l hey ll
S.S11I ill ille U
Appintlh" gle
ll llipd d ill 111"
in fly 1 1 fcl 1 in . s
lis," : 11 mlilnaiions would not lie greater
mmittcc was - than Ihe alleged advantages, of
11 an, I 1 ci ire, I, , lua per prod ii"l 1011 and distribution.
k-i-Ic.I 1 hit 'Mine liljit Is contended, on the other hand,
lioui. There v.'ci'c 1 1 hat ihe source ami origin of monopoly
P' r mis, but these j I.- fniiml chiefly in the desire to cx
lii.iliili'y lo 11111 koi pli.lt' ithe general public by fitock
' jobbing; si-Ik iocs for the immediate
a. 11044 of IT I'asii, j profit of th" promoters, or for the
Two huiulr "J ; purpose of obtaining control of the
ire .n a slai e m il k"t and exacting unduly high
To In -I'SlablUli lli'loric I'osl.if flee.
i Saul 1 I'V. K.I.. I'll. The hisinri,'
, peslolfi, e at Chai on, Mora county, is
, to be re-establish, d on March 1. in -.lording
lo oilKial 11,'ln e r,,,ii,l tn
j iliiy by Postmaster John I'flueger. 1'
; ill he n rvi ii from iiolinan, iiinc .
j miles lo (he smith. Manuel Porregn
, has been appoinled nosiuiasli f. C0I1
. cop, -hm liili has been appoinled post
Imasicr at Torreon. Torrance county
-est Lelllnlis, do.
23"
i illlC
II).
Ciii'Cil I'acoii,
"k
i Id.
led
'' he h.iid, "while
g'Hia of honor 111
a 1 csi, 'ent of Mcx
cyci .4 1 hii g I pes-
priceii frmn the
'Many large
failed ami dem.
mic inefficiency,
have obtained c
( onsumcr.
coniblnal Ions have
nstraled Ih, Ir ccono-
Comblnatioiis which
i ntrnl nf the markel
I he mini
of Ihe p
, Inn
Iii.it
can f.iniilv
lie laid 1
Ice in Ih,,
in ral ( 'has,
i' u open
Met Ii ndi 10.
da 4 h
-Irill
court
WATER POWER POLICY
StAlFI) BY OARRISON
I Oipl-.V I
.llel 4'.- II
Al Ol I'.l II
1.1".
tahze.l
1 .1,11(111
Ml Ml n
l
111 I,"
man I 1
aii'l p;
.1.1,1
Illli l ei
I I I'd
a 11
id hr 1
mi, mm.
in Co
had h.
nf the la'" .1. I".
I cpl 1 Heated the
I hi niHl. I II I'nln-
I'lip.i'iy w ;w capt
aiid 014 ned a notlt
iiinlii and NiW
tn. li point nt-i and it Is admitted, have prospered.!
1 1 ai do l ini'a, piirlh 11- but thin is all. ged to be due to t l-i 1 (
to s.tlai'.ai' and Cas-' 111,11, ipollstie position, and not to mi -1
I pei'lor efficiency. According' 10 those j
of a 1 who hold this view, there is a point (
now j hey. ni, 1 which the lucre ise in size of
ally. I operations do. s not result in an in-1
wile a 1. limner nf soldi, is Ink-' .).:.:.' in 111,11114 and efficiency, but j
ir niisb; ol!', ami a spiaiikling of leather in loss and waste, so that the.
I Only One "HltOMO ()l IMM'"
jTo get the genuine, call for full name
I f.AXATl VH HK11MO yiUNINR. Look
i for Fignatnre of K. W. (iUoVU. Curei
' a Cold in ( U.e I lay. 2",e.
...2ir
tiallnii Pip l'niit, can, -i()C
A
I'RI'.SH TOD.W
.New I'ctatnes. o lbs. J0
The all lien, c
large proporll, 11
In CI Pas, 1 and
There
iiig Hi
:! composed
111,' refugees
illa IIS gell-'
ANSWER TO AUTOMOBILE
OWNERS' ASSN.
('recti Chili, lb
Pell Peppers, lb. . . .
Cntiliflowcr, lb
Yellow Yams, 4 lbs.
Honda drape Fruit
.2CV
.20,"
i:c
23r
.100
" n"!i loimi.!. arai,.! itnt.D
Wa-luiir.lnn, I'd., ;u S. , r. a I v
C, III'. -11 I, , III. 'hi loa.ie pill. lie a Idler
I ' ' I'll ' I in. II ,1 . in nil, ni lii, house
clou ii lie, i -Int.- im, i foreign
i i'liilii.'lo', 41 he h . nitnnll s the 44 ,.!, r
povi. r poli, 4 of the national itdiiiin
C (rain ,11 lis it has been 0 1 1 1 I 1 1 ' .1 by i
IT, sid' nl W ilson.
The se, h i, ,14 ; , i , 1 1 , i ii n , 1 1 Unit In the
conn nv ci sc iiicr the l li.bls nf Ihe
-lal.' and the fedeial inci iiiiicnl lie
had lie, ailed to 'adopt policy w hli h
, , ee.!!', ,1 the c 1 1 n 1 1 a 1 1 1 e sphere of
i n, h." j
A, , 1 1 nip iih nut Ihe I, iter w iin n ill aft !
, f a lu a nil, lie dam act rcpi esciii inu
ihe adniiiiisi i al idu h ii w h on 44at. r
pnw ri pride, Is In inn Igable ' hi reti ills.
t I nliiii Mine 0Hiatiir.
I . e e (i. n nil- shon ,y I'hall'
ii,l. he h i id lie 14 as lint a
. n i lu- , ". 1 1 op, ra tors' a "no -ii'ihoiiLh
he had lain urged
lh, ol ...III,. .tin Ul nnd l.Ullll-
Ittke ,1.1. use tun. I. i,,,,....,, , - ,
v.r run ,,,,,. nnd-r XOM M ISS ION BILL
a- k' tl the chair
th.
. 1 1 1 r
to I
said t
Pa'llli
TP".
Nit III! 1 4
I:,,., ; i
ne ail o
tiniav
.lli nil,
I Hill
I Villi
I h,,
: I l t.ll V Pi
Ilo
i II
APPROPRIATION BILL
rciD i m n i , m c n
I 4. ' I 1 lilt.
IP
,. p
I o. ' ia
S ' "1 1 '
Ci.,1 I
a m 1
t. In ,'
tl nil
f C
f C
, f"l
in juti-l-kt. ht ,4 ttlt.D Mrinft
: i, 11 I el. "ii 'I Ur i. one..,
U'l iil'l .air 11 lull. i :t I I 4 Hi
ii i in, I ii a. ,.f : 1 1. .. i j
I i'l i .' a t 1 in. ' i :., i i:- - .1 C:
. lain ii.
In Juki
I i.tt
Pill '
i lllll, II
ma li.
"I i, nl,l im I ih, so under an agree
mint with iia late partner. 1 was un
til r ol llg iiini,'. not to enter any agree
ment wiih a conil'iiialion. labi.r union
n I a railru.iii wiihnot the personal ap
proval of .1. P Morgan. Sr."
(Tialiinan Fin I, r Htd,.,! regarding
the ownership of Hie Kooky Mountain
.li Pa, Ille ( a ill nad nod allied coal
propel I it s.
Colonel owiihev said thai Ihe rail-
la ad ha, I been taken tucr by the
At. bison, Ti peka ,v Santa Fc railroad
on a hhiiikit moi Igagc. and that the
ciime Inoitaage inii'icil the coal plop
el lien.
Alter a few mere qiicHti-tn.s the Wil
li i is w ii.i ex.iiseil. The prepared slate
pii'iit regaiiluig Ihe alP'Kcd coiiilumi
I I'm nf railroad" and mine companion
hi. 1 f t ii lib I lie , nmnuHce.
StiiLr I'.riakcr Te-Uflin.
i:04l)l!!l! Mil'l'.i'"! tclflcd thill be
i.ilni- to C,,i,l,ln f i .nit I'itU'..ul g!l
women.
'I'll. I c W IM o : ill1: i'lltlll:-
Cbairiuan Cuir4 put Ihr m
from I M'. I.j man Has, h ham
her of (he i, hi I me. In ,,l
I'M,,' Was linl be., I'd 1,11 till
a,-, ording to himself, alter
ilig .me iii. ill 44I10 heard (In
negative, lallie up to the lb
said. "Mil. I Waul to look
you're about right "
Km', Im. nun was born In
but I'liii'ilili'i'i him 1 If a M.
'im" when
e. it ea me
1. a liii'in
hi. iff. His
.'-(age but,
111,' niecl-
snlltaiv
tor ami
at : ou;
AiHtr:.'.
:i II.
maximum efficiency is
by lai'in' eomhimitinns. but instead I
c.,11, 1 1 us of im derate si.c. If this I. it- 1
ler colllellllon he .true, (hell, lis has
been said, the lllollupollNtic system:
contains in its' lf the sc-ils of its own
decay.
"Again, some of (hose 44 ho di-piite
(be superior efficii Hoy of large . 0111
blnationn contend thai (bis claim Is
matle merely as a blind for the pur- i
CAREFULLY FRAMED!
,1,14
14
I t Uie
uil,
t 'm t ,' .
,i, j r
hii'
? k e
I.
' vv
4.-1
1
or wo me
tray t,c.
r-r.-i
bt lfcr t!-:..i
forc:, cnr;,K3 it.., j
to all th? :is:uc3 r:.;! !;-.:!-rich
pltVHM hy iv! Hi l!"
Shun ctccholv st l:'itt
ttupefy. TaSe Sc&Srz
nervei. lt rtvtr:t'vs j . :
that nature cficrds.
t
,.t .&
... t
10 Vi
h 1
. I M
'.1
. k ',
forces ar.i
r at triflcr,
--.' -
"i k an a hlrike
1, lie declared that
i s attempts, ho es
n.p last edncmlay
: of Hie day when
1 cinniillee v Isltt'd
1 veiling he said the
.ill ih link." , Hi'
night, ho Paid.
m a Jed escape, lie i
nU'i'H.I,' joined In j WILL OF
' iii . vense 110 'it".' .
that if he inn, ie
d wilte back to
how to get UW.IJ.
la hla. I the coke
d. and then made
IhMm 1,1 1111 Italian
aided In rcnohitm
hi
nr
1. vv:
,1
3tV
1 3
, .... ,
y ty,t t:
'..Ml Hij
t1 T,
Cf ,
Hl'tl Wan pul In 4
Iii a ki r at 1 a laK'i
alter three pi',l,
cap, d I' mil til" ci
inghl- tin rii'inr
Ihe 1 niig cs .inn 1 1
I a liicna. 1 n that
I'.,:'.',: I I Ili" II "V. el'e
I cached Tllllldiol
ill d, t, ll I ' 1 11 nt his
d- , 'al, .1 that two ,
I HI ll sllilig llll.l l'l
with the a.:l eiiiii'iil
h Is . si a pe he w 1 ti
Ihim 1. ml tell th,.,,.
He s ippcl hroiin.l
oven, he 1 v,iln;i.i
las iv ,1 ..4 ' r Ul"
1 am h, w P., 1 " l.e 14
Tl mi. la, I
Mr ,in,l Mrs .
th.ee , llii 1' 1 n w hn
I llli'i"',,. 44 el ,' , a'!.
g. 'h'i TP." i-an
1 I. u in.- lll ll ml. l.i
aid I,. Ins ho "
fnl' at UK He ,b c'
.' , Ml', h In p 1 ;ni
a 44 at, It.
f lore 1 im tn ally
n 1 . I hil-ban l.
t onliii.ll. l (liini- Itni-wii.
The next witiii'M was called
1 , -ui.srl for Ihe pelatnrs, who put
Mike Pin. Tick, a jtuni; miner 't
I led. ra k, on (he fIi.iiiI Ho :ihl lie
was brought to Ciilor.ido from Put.
I nigh, tie 1 .ultra lirti'd nmch nf (he
ii-nitnon' ol si rikol'i eakol'H frcU!
I'ltlslaiigfl who j-iriuiuhlv had tcstl-
imi MOMMUia JOUI-N.L ahlelAl L1ASIO Willi,
WiiMhlngton, I'eh. 'j i). I icterniined
to -( declsl4i a, lion on franilng an
llltelHlate Hade coliiiiiih'sliill bill as the
kt'.JHtniie of the administration's anti
trust legislative program, the Ken.ie
,'oiniiiiltee i n unci stni e commerce to.
day decided to pl.t" its: revised
lira I't of the incisure wilhln a few
il ij k. The finished draft, It was stat
ed, will be submitted to Frc-nib nt Wll-i-aill
iintl Attorn, y lb ncrnl Mcltej nol.ls
before (he committer reports It to the
piiialc and 1 mil'ei eiiccs ul-ti villi be
held with nieiiil'trs cf the house suli
ccinmPlce whit h Is working nt the
same (ask.
Today (he cmnnilttoe Is understood
to have dropped coiisidei fit Ion nf nil
attieniliiii'iils 4v Iii, h would limit the
size cf "orpnriti.itis that wolll.l rcme
under the lurisiln tion of 1 ho proposed
conimissinn. Th.' pri sldent nnd m
l.uncv g. in 1 d. it was till, lei'hl, toil, had
siuggi'Hlctl that ii woilhl be tlifficult lo
frame c:n h .i.ci.iiun In term of ilnl
lars or ca I'll a aa t ion nml thiil pro
posed an, en, lai, nth to leave without
the Jurisdiction of a tiade commission
f, mis under '."oiii.niiii or t .S.iiiin.aon
Would be Illipl-i. ticalde.
FEELS LIKE
A HEW WOMAN
As Lydia E. Pinkham's Vege
table Compound Dispelled
Backache, Headaches
and Dizziness.
Tho features which you claim 11 enri
hluiulil hum to niit't Now .Mexico roiitl
not attained eoiiililioiis 1110 tho nuiht i'ieiislMiuil
tli-rtrir only put Into the highest
ItrlciHl ours. T l u, giiHolinc inllc-
age, tiigi'tlicr with the other things
mentioned, arc not In he .mini lu
cars oistlii"; h -v than $2.(1(1(1.(111 .
cepilmr llui KI ( tho I 111 II. wl.i. h l
liriinl ut $1,175.0(1. Wo admit that
11 customer line not get honest rur
jiiIiics iinles-j your rcqiilrcnicnia tuc
met.
Wo Unite J)i'osie iivc imrcliat rs to
liiM'stigale.
K111 cars 1111 ilinplay nt ,",2:i W. ( op.
(ral Aic.
Pelle S
ini
Puttei
fl, J. MALOYi
Phone 172
REO AUTO COMPANY
O.fi.'o 2(11 W. (.niii Aw.
Phono 2HI1 and 212.
t The Star Restaurant
21)0 S. Slit'OM) hT.
Kfficli'iit, ynick Service, Hch
of rood, Slmrt Orders "J
I.unclii'H a Kpecially
GoiHl Slld-I)ay Slcul for th
Alci'cluiid.
ajjgi,jliHJHI.jj JJIIW..I ll'J '..nH
' j , - -N. ""M
' l" ' t 1
: :
! :' '" '!CN-
I
p.
to
d.iltl liinl
1 rain h at
ihe slam! to-
,-::r!cil first, ile
on January 1.1,
-" at tin-lit to starch
. ':' r, il that af'er the
I fins I'l lull and
Mrs lVhiKl told a
Identical With that
riqtia, Ohio. "I would be very un
grateful if 1 failed to Rive Lydia E.
l inkhitm 8 efreta
blo Compound tins
praise it deserves, '
for I have taken it
at ilifTcrciit, times
anil it always re
lieyej me w li e n
other medicines
failed, and when I
hetir a woman com
plain I always rec
ommend it. Lastw in
ter 1 was attacked 1
Willi a severe case of erjanic weakness. ;
1 J I had backache, pnins in my hips and
,0LYOKE IS vr my Sidneys, heAtlaehe, dizziness,
JsTT Qr-C PV lrJvi,"w"1,'l,1' "a" 11(1 fn,'rW' limM ,cw
oLI MOIiJL ul JU it T I and I vvm always tired. I was hardly
j Mho to do my housework. I had taken
in iom.i iftnii lima mliil Lydia L, l'inkhnm's Vegetable Com-
l.os Anitcl.s. 1,1. I'U The will '')' j poutld on one other oechain. mailt lin.I
hcijH"j me so 1 took it asin and it has
built me tip, until now 1 feel like a new
woman. You have my hearty consent
to use my name and testimonial in any
way and I hope it will Vnefit suffering
women. "-Mrs. Orpiu Tl'BXEK, 431 S.
Wayne St., Piqua, Ohio.
Women who arc sulTerint; from thone
di-tr-Shing .eiuliar to their sex
should not doubt tho ability (,f I vdia E.
rinklmm-s Vegetable ComiKiund to ro-
rtore their health.
" (!f'viint sprclal a.hieo
write to LyiliA M Uklmm Med
teinc To., (jomuu-ntirt,) Lynn, !
Mv. 'rh.ttprwinto.ei,P,l, 1
te.ul au.l Hiis,'r, d by
autl hvM iu strict wuUtkuce. i
We are displaying
New Spring Goods
in Draperies, consisting of-
hunter
bulk of
Miidc-
w hit h i'l it K li. Ilolyoko. 11
mill ef liiiiig ,,. Me., led th
a f tan, iniii (Mule to two nieces,
.line and M .'inll, lli.iiok,. Was bloli
en to.li.v Iv a inrv in the supcilor
icmilt. Hi in, chViii to i ne tctdl't, III!'
.III! 4 d, 1 loi il that lloh oke was t't im-
'smiliil mlinl when be inade the will
jiisl pio'i- i, ins death in I'.i.'.id. na.
in .,.Mii:l',-i I'Ml.
1
litrs'tcll
smt.i r
Mill lllll
ant 1- ri il,
mei i im- P
ll. M Pad
spi'i-t tl.c I
The Insp,.,
slfalr and
hank, r '.
IIMI, W ll.
I n-1 ei lloii
, Pel.. 211.
T. Il-l-rii.i
:' c T, -t
(.iilrt flalr.
Ail.lsil.int t'eit
, nml l.li'titeti
v ii It :n ,- to
ut
lb. swcli to joitt Lieut, mint
4 of p. oner, who will in
att. ry sl.itl"iied nl Ib-sw ell.
Hon tx to I c mad,' 11 gala
fi'llv ion nieti, lllcimlin
h'ii'( and pu l, ssi, aial
ale meinttis .. the httt-
h'l'J, WPl tain Old,
Art Denims, Scrims and Nets,
in white, cream and ecru,
among them some exclusive
patterns and in price excep
tionally reasonable.
Furniture, Carpets and Stoves
2. Smith I'ti.t St.

xml | txt