OCR Interpretation


Albuquerque morning journal. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1903-1926, March 22, 1914, SECTION ONE, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84031081/1914-03-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

-'. ' - " t" '"" "' - ' ' '" - r , ' J ''
.. .1. ; tr- ' - -,;- - """'-; - ' " -t 'i - - - .v. -s .. ... .1 -. ujm.j... -i , . ... --'- jf ', " j Am. iaVk. - ' .r J.. 4 '''-, '"
. ... . . , 't-sss 1 i y - ....,.. --s- ..... . ,........... . . Ilm M
ALBUQUERQUE MORNING- JOU11I
TIIIBTY-SIXTH YF.U.
Vol.. ( XXXM. No. 81.
FOURTEEN PAGES.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SI M)AY, MARCH 22, 191
SECTION ONE Pages 1 to 8.
Pnily bv Carrier or Mull III
n Month. sini:h' t'oil'H, .V.
LIHD MAT HMKE MME. CAiLLAUX iVILLA WINS II
TRIP 10 TOT JELLS 111 ! FIRST SKIRMISH
(
tip
b
LIU
CONDITIONS I
HUERTA COUNTRY
Conference Between Personal
Representative of President'
Wilson and Minister Poitillo
Entirely Unofficial,
NO PROPOSITION FOR
DICTATOR'S EFFACEMENT
Vigorous Efforts Put Forth by
Mexican Government to,
Strengthen Financia
Military Situation,
uul
'T MOININ9 JOUPKAt iIClAL LEA!,, WiHil
Mexico City. March '.' 1.- .li'Iin Mini.
I'l I'sidi nt U il.-iiii's- i iivi.y. inn.'. m:ik"
,i IP-mi nf ulisi -rv.ii imi iivrr Ci.it nu--
Hun nf Hii' Mi'Xii'iiii l i'1'iililii' 'i'ii-
irnlli'.l l.y til.' i-ili'i',ili'. .'is ;i r. sull i
his I'i'iili ri-ii'T ."t Vi-ra Crn. i.HIl tin-
.1 1 ii-rt ii fiiiTlKll in miHlrr, Jiitii- Lulu-;:
1'iiilillo v It, !:,. Tin- lii inmiii mill -
limi u.is in. i,li' l' tlir mili!.-ti r, "in.
Mhl that Mi'. I. In. I i,in'iircl tu W
iirahly liiipr'SM'l.
.silini' I'ol'UlIn y ltojas sal.) thai M r.
I.iml i-alh'tl mi him, hut uith tin'
liiHiWli'dij,- that In- hail no nlfii inl
ili.nailii' 111 ri-mut'ili'il thi' inlnn ii'W.
The fiHT-iiJii iniiiistfl'H 1'i.nti ri'ii.'.'
wilh Mr. Limi will iml have tlm ,-ifi-
if hrtniiiiiK nhont tin- l-'-sht'iailun nf
li rshli'iH, 11 m i l a. 1 hi- I"'-sihiiliy nf
v. hicil hits in i'ii ili-' -ussi-il. 't his siil'-
ji'ii u'iih uul i-iiiikii1,-i-.'(1. .mi-til iliii tt)
a slnti'iu.-iu mailt' hy tin- ininisii-r tu-
nljiht.
"Wu talln-d at .suiim li-n?th lonri iti
1 ti w tti' niiitioiij cf our two t-utiii-lih'S,"
Ihu ininisi.-r Mi iil. "inn intiiTi;-
in ilm ...ihanily i-l privatr h r.s'.'inm.
Ml'. I.iiKl tiinl.-iatuuil th.-il I hrutisi'il
in. ,'uiiiiiiissmit li-uni I'n-.siih'iil ll-i-
, 1 ia.
" inn'l" im pi-npiisiliun i-.-uariliir-;
rmiiTiimnt i.f Cnii'tnt llucita
frnin lh,- pti -liili-nrv. 1 ,,i imt litiuw-
that tltcl-i' ltii.1 -v-r Lfi'ii iMlifiUiTiiliim
Hivi'ti In Mil h a .ii..'mi t.
"If Mr. I.iinl uilupl.s 1 hi- 1nm1.TStU.11
In tr-iMi alni th,- 1, pi. Mir, a s-.-i;-1
train hi- put ut, hiH (liKpnfal utKl a
miiird f uiliiHlim."
Thti.s,' having pr,i islmial Unuivh-ilgi.
(.f tin; VtTii Cruz oonl'eri'lii'u nppi-ar
hiKhlv .iptiiiii.stii- ill the h. lii f that it
Is thi' first s1,-P U.wai'ls an aitri'i'iiii ill
HtitisfitiM'iry In tlu llui-rla Kovcrn-
mi'iit. Mi'aiiw hii.. rn'.-ith'iit HimrtaV
linjiii'i- nilnlHii r i.s woikiiiK hanl t"
di'Visc a tVriihh' plan tn rais.- mori"
inniU'V. mnl the minl-UT f.f war U a:i
ut'tivi- um IV' r in tlm cuiuliu-t nf th-
li'di-ral rainpuiKn.s.
Presiili-nt Hltfrlu s. i-nis tu 1... full
of enrrMy und drt'Tinlm-d In i-.-itry mi:
Ills plans ,'f ailiiilnistrallnn inil''fl-
nitcly. AlmnKt ,-vi-ry niKaiiizatiun in
Ilm rapltal him hfuii niihlm-ii-d, i-v.n
tin- 1,'1,'Kraph in ssiinmr hiy I..-I111;
ordcri-il tu trpm-l fur drill nt tixt'd pi--
rinds. Thi' rahiiii-t i.tfiii-iH liavi- 1 u
;ivrn til,' rank nf hris-admr S'-mrnl-
anil the Kith-s.'i'ri-tnrh's have h.-(-ii tip-
l.nintiMl I'ulnni'ls.
i.-.l in III"
'ami im- ..uiii-ii ... ...
Kuvcriiiii'-nl d'-paitmi nis hava I., i-n
iiij-trimli'tl tn wiar mi tnt'ir si,'"M' in"
r, d nn,J v hiti- itch... i h- pupils id
Hp. puhli'- .s, himls hllVi- h.i-ll "Mi.-.t.-.l
tn report in iinilnl'iii as m-ii as tin-it
in.strui.'tols, wliu huld tin' rank nf cap
tain.
"1 shuiikl lik,- Mr I. in. I t
vP
sii.ii a toiirnry." Ilm uiiiiistir mn
tinijt'd. "nllir whi'li Im toiihl K"
aruunil In tin' frmiiiii' and iiiaki- a
similar invuntiKutiun uf cniidiiiutis
lur,'. Mr. l imi iliil i'"t piuiiiis" in dn
s.i, hut I was Inlil that Im was KimiK
thi' inaiti r iTi iu us i utisidi'iatiiin.
Ask.-il whi-tlii-r 1 hi' v had diM iisJ-pd
Ul,' qiii-.-tinn uf c,, nfi.il llimrta
il lilili-V III th-' Iti'W .ii'iiiuiis.
-
r
I'oltillii y Itujas said thai Im Had In
iliiin d nf I'ri'Siii-til Mili tia h. full'
h-i.viiii; im- capital as t" w hat r-pi f -if
lit a t mm In- ihuultl tiiaUi- with i'i
sp.ct tn this, li'i'siil-nt llimitn said.
"T-ll limi that I ih'tii Uui.w."
The fun-icn ininisli i disi-u.-si d
fi.Tlv w ith Mr l.ind I'm si.h m VVil
s. in s attitmli- I'.waitl lia si.h-'il llu
,rtn. Ilu told Mr i . i tt. I thai h- n-iiai'il.
ml il as uiipist P. iniiiMi.- th,' '-11-II
iv ii.tlii.n P. m.inif"M ili-.. ppi ul' ''um
nf nu- mail.
VI .M ill U I OKI AT
VVasliiiiKtMi.. Mii'.h '.i. N"i'
M-l o: C 'l-rallv lair Sunday aim
Mi, inlay, i-i.-inc t-ml" r itui-.
The Day in Congress
nu: si rt..
M(-t at imtili.
Il-f, ri id In 111- fiil-l','11 It- la t it ! i s
"ininill,',' tin- Jim-- i-s. . hi t ii . ii tallnii'
mi Ihc pii'Sith'tit f"f full iiiful'inaliuti
-1 prut, -sis nKalTiM I'"' l'analila ttdis
i xi'in id inn.
Kftnrts tt, hi in- I ii ml main m
MTtiini hill ii), fur d-baii- il-f-at.-d l,v
al.s-ii. i- nf iiuu ami.
si-lirttiir u Uuliiian ai.lmun. -tl thai
' "ininitiiT i ttiisi l-rat mn ,.f r-p-al u.
I'aiiiitr.n lulls . x-inplu"i wi.uhl h ,1c-lal-ti
mill sil-tal ah.-tlil in i in h-i .- j
n 'urn.
Adjuiirni'd al .-..'i". p m. I" num.
Mnnda y.
Tin: litirn:.
Mi l al html).
Kesnliitiuii in iiiipii'iii .liisti-i- lian-.
i-l T. VVriKlil. ,.f Hi,- siipr-iiu- t uiirm
' I th- liislrl-t ui (ttlumhia. Intrmliicpil
li) ItepiT.si'iitaUvi' I'alk nf lii-uiKin
and r-r-rrfd In judii iiiry i-nminiili'i .
Sp -ti-iury I : ii i- 1st appi-nrctl lu-fnr- ;
liihnr ,'iimtni-sii ti in nppiisiiiuti In
Maht-r hill tn fix arhiuury rates nf
I'uy tu iiifitinittit mni httiitH In navy
Mir.i
I'etiati- nn Sims I
In n p-al I'ii n- , i
"mn canal tnl.i cxempiimi delayed h !
iiv-rn and Inirhoni npiiuprinii,tn hill. I
M'.mlny.
KILLED EDITOR i
0E PARIS PB
Scandal Hinted at in Columns
- of Figaro Caused Hot to:
Take Mcasuies to Pievcnt
Publication of Calumny, :
WIFE OF EX-MINISTER
IS APPARENTLY CALM
Investigation of Rocliette lack
dent Bihms Contradictory
Statement from foi
High Officials of France
I
tr Mo n n i no jcunsAL fieri: 'AL II II to m.hk,
Paris, Mar-h 2 I. Mil ih i .till.ilix
ii' hi '' ifi-liiiiiiiiii-y i-.i lit, n.i i ii'ti I .i-l ui i
M.iuili Ilinii Cull.,, i ,1 I, i: iti'i -
ii'ii'ii, I !' mi hli-i' l'i.- i,ii.I;m'S wliirli in -
uu.i'l li.T In kill Cnst.ni ( '.ihiul i , j
clil.ii' i.l' Iikhh. ."-'hi' i' .is l.ilx n 1 1 mn j
i-t. I.iinur ihim.ii In tin- m in v ul jm-
I i r in : ink guiii'ili'i) l.y il'tir'i'is
'ri,,- iii'i:.,.!'.',- w;,; altil'i' I inn In mm-' , i . :,; i i - -1 , 1 li.'l ..ii;,ls wi-n- Kill.'.l,
f-i-.M.nii' I In. Ii ituwn anil .isir.iUmi mini I ... ,lmx in h-m,ii. Tin- nulii t.inl.
I h'. mnl ai-rli'il ll"' smii" muff m;.i,,- r m ssimi ul n sn. mi tin
uhi.il -h.- .nai . a l.-il liu- i-..h.-r u' ;lanU- ,.f tli.. l.i; ii.i h m, hi.. Iirtealm.'
ihi- ilay ( ilu' .-Imiiiini:. I ,:ti. Ii u ln-i.' II. 11.1a uish.-.l 1.. tin.. ,
i,n,.,, limine !:, r n ihai -h.- ,,via lirMwi' ami Ilu- -ti.-irui Imu ! nlu. li
W! ,,, ,.,, j,,,, , ,!,,., tains sh.'!'"' I':ui iiiiiiii'iM.Ui l 1 n 1 1 I iiiiiiin'
. ,, , ,., ,.,ii mil f.-aihss
.Mail.. mi' Cai!lau naiil that s.n.'i'
Ii.'i- 14 ' 1 II 1 ... ..t sli.' ha.l li.i'ii :, it;,, It- i
. r 11. . i.-i,...,-.. w 11 1.
illl'-s i. ,. 1
llil
x 111 tlm 1 ..tnhantn
a.K'iihst liini, hi-r in 1 mital mn ;
li-llsi-.
I 1 1, n ix-i.l ul lilt,'!' Pnhlishi ,1.
"'Ml Friilay, .Man-li C!." shr snii.
um ,-.,.i,u u,,,M,,-ii 11 nmii.itii "Hmm. j ,-;,nii; up lh I.-.- nf
1 linn siwn.,1 inv.1,,,. ih.it li-tti-r. 1
' in ""' pi.ssi-ssmn ui
:,s ,w" """T m '"":,
Iuiti-1-.s wiuti'ii tu in,' hy M Caillanv - ,, , uiiiin,; In havo siipp,-- mill
""' nmi 1 im.,-. I .suukIiI , nun ,.11," ;,-n,. ni. Villa l.' C.iii.
"-"I tur t Im pin pus,- nf ha vitur I Ilu ul- "Win, hit mui '" i.,,ii'iT,l in. I.-.I-
11 "f ll"-' I'tri-r.s Ji-u.i il ,n . ;,.r,, ,,11,,-..,, pun,h
v,-nii'il, hut in vnln. All tin s,' IIiiiikk' "1 1.111 a Iminhi.' .-ulu-.l linm is. .
PIT.M'.I mi 1 11 mm. I ami 1 lii'ti-rmiim.l j Viila." n'pli, I lhal 1 hii-l'tain.
,,,l'" " Mi tu th'- . ahiiu.iii-s " ', "v,-. , Hiii imii r v. .11 nr.'
'l '"' mimisi 1 at" ih-i-iilci not In pin -; 1 ,-nilv ," ,-Hiiif I In- .-iiiswi i-.
' "" ''"I'livy t'urtlur. Th.- inv.sti Villa lalln-.l In, in this my, win. ti
'K.iticn H! talu n up -ia.i. im ; I,, luuk at a "allup. u 11 hunt r.-sisi-
'ik. Inn.... His s. ..ills IhuiikIiI .iiii linn
(l" l''a iiik tin- mat. isi 1 a ti-'.s i.ffn ilic li-il.-i-.i In hail niinh' a 1 1 juh
Mint'. Caillaux whk Mi'iirli-.l l.y Iwn tli-i ,. imt. kin u Hi,- .airmul lia. k.s.
urtivi-s t. 1111 autniiiuhih' ami ,,,11.. Tlfi ,iii.. niini' Villa has mi 11m
i.i'ai'-ii tu t ti Jail. A .small i-nnj ,.f tui-mi.- stm i' nf aininuiiii mn. w as Hm
"'minus p.'i.sunti until, -r,'(l aruntul th.-; sf.-nt- ut trrrai m iivili ...lny as .an-
ala.-- i.f Jiikih-,', hm ihi-tf was n.. I riiiKfx ami slnils w.-ri- Liini; fur-
i-mi tstraUiii. . wariU'il Py mil ami piu hi-il nil-t
VIoiiIh ami lahri' Ti-ii'v. aii.l hiirius (,, ih inia, raii.nnii;,
At tin- h.-iirinu- f Hm ininmiit. .- f 'utilri-fiin mnl ullur ui-n.-tals.
Ilm 1 luuiilur u thpul l. s in lh' It..- Hi'urui' ' '. ''..nillnn, sp.-i-inl as, 1. 1
,-h,-tt, uiiiiiry. 1 k-I'itiiiIi r Mmus and "I ''' -slut'' il- pitrtttmni. had an ii.i, r-
liihlii I'ro.'a'i-utni- Fahrc wi-r,. rn- V',1V wilh "ilia 1,, l,,; m i.'n. h ilm
iiilhd tn cnnfintit ,arh uthir. Thry! latt'T ilu'", ii.-hii.iii.i- nf fail
ihl ,-nntradii'tury hi nrii uf .t. n i . m alnii-nl tu '..1 , in n.i s.
swimlhiin. ,. Knl.r,. ins.s,, tli.it Im iiu ial Vl'ln mini 1 Hir.mjiln. .11
Inul t-.- ,-iv.'d an mdir from .VI Munis 2 n .in, 1; p. n . Krnlav. alnr a n.ti-
f.,r th.. pnst pnin'nmnt whi.-lt Ilm i- 11.11; IikIh ni h ailvan, ' imi.ii.H ,.f tlm
pi.-mmi' ihnli-d. f.ih-i'.i Is f,,r filtinn mil, s. Tlm in.
A 11 uiiih,-- nf w it ,m....., a nun," In in .11,1. luimliimt. ,as ill, v.n
n..-Tnl mtiKi.strnti'M. .-..inirm. .1 In, thrum.-h II. 1 m. nil., ami t h nv.
si. .I. uiriit, tli.it presstir.. had la . 11 i-v-'milt fi l.i-yun.l 1,, s.-mt.i l ima, w In. Ii
i-ii.-d
nu nun u .ininis ami i .iillill
, !i i It-
tlnv war- Illilli.st.'I -, HI ui' I'l
tu paxm tlm , n.v. past puti.-il
. .... ,, " , .....,,,. ,..,...
..,.;.' ..,..,.,..,',...
Ma uri.-.. la-rnai d. ,a -. i r i..i
hi-tlH, saiil;
' 1 iiflirin mi nu limiur I hat .M Cail-'
laiix ii'-v-r iliti'i'llv n..r in.lii.-.i Iv ask -
.-il 11,.. t., d. ma ml t In f....si...t.i tn.-nt ,.r '"r 1 ..-m-i - 1 I'm 1 1 np - 1 il, I fall" 1 -Dm
, as, . ! ... a- I sit. .1 la a m ill w m I. .V us ul n , l . 1 1 1 r . is hualiv ,-
way ii.-iih.-r a pulitniiii nur a jiuir.
linl-.-t win. si:-J'-sl.il thai I :ish ,,,.
pl'u-.'i'iil im; all. .iim m , I ,-1 , i y tho nr..
II. .-.ui I i la I "l . t l luliis had I.. . n al
I a llll' il i ll a 1 a 1 1 ' ' ."
lallllllll I'i'lilM'il In Kiw till- 111, 111-
limn.. V m. tnliir uf tin- , uiuiiiissiuii.
.VI a a 1 1 1 i- Han. t In ti ."aid
" Vr- w- lu inf. r that Ilm man w..s
Knrhiit.'?"
la-rnanl ih-hu-il tn r. pl..
Thi-rt' ,ii- s-viial miimi' ihuimu.
sllaliiilis ti day ill I'at'is V'"t ni I
ami M a is. ilh s.
S
REPEAL BILL IS
E
'fly MIlMNlia JOSiNAL PtCIAl llltlQ Vll!
MOVER
NT N
VV i,shiiii;tnii, Mait-li 21, -Th- up-n- i ', imjnH mrii'- t at It, rmi-jilln t.idu,,
ilia nf tin husislati! - iiattl- fur r-p-a I ' 'pp,. rmv ,s jn hu;!, s,,niis and Ih
uf Hi- t.dls -x-mi'thm ,,i,. visum , t !,.- ,.,,,.,- ,., ,,. ,,,,,, ,, ,!K,i T,,, .
I'ainima canal a-t Mas d-lai-d until !,,. , :,im.,( lu-pi- m Iml. I nut hkiiiiihi
in xt w k t.y piummi-n -uiisiu-ra-;
tn, n in th- huii.si- lutlny nf th- rivf-r j
and harhuis a ppruprlm inn hill.
n-M.,1 skir.uishin,; in ih- M iiat- .s, rv-
ru i i' ui . i"Wf'.i-r. ire iih'-imiv n i
f-..l,K m the -ontnivcrsv.
Aili.iiiii-tnitiiin l.'iiilii-y limi l.lnti I!
to i -.'i 1 1 up tin- Sims rfH'nl hill iii th
hotit' t((i:iv urt pn-.'iti u rulf ti
li ... il ii..ii,,r-,l ,l I t .. t i l'i ft ..-.ll hum 'J
It is it.., ,k. Iv n..w that Ilm I. ill can
I,,., akin f Tii-sdai ,.r that .. '
ii.li' can .... hatl until int.- ... xt w--,
y'-mttitr inn.s' ,','sul ut inn tiiihtu;
iipnii th- pri. -iil-iit fur mfurmatmn
In what ft.r-n;ii tuv-rtiin-tits h-iv
prutcst-d ncainst Am, m an tull -y-I'liiplhin
was r-f-ir.,1 In Hi- wnm'
tndny t,, tli- i umiiiitti-i- mi f,,r-iin r--
latinits S-iu.tni- K't.unnmi iiss-r'iiii:
that he rti.l nut wish it i-n ir.-. tu th-,
cunaW .'omiiiiti-e
Senator lunes .i-iii. ,1 lhal in hi- I v-:
.-.-nt i.i,f-r-iie- with Pf-sid-nt WU-1
sun ri l-titne i Pis n, -i h nn the re-
tun , on i , ,, t.t tit in. -it..- it .
hail
,!,, im In- was "skatinur nn I hln ,
I-f." Aski-tl hv Senator I'um-ri-i,,' "if
h- ice K-om any thicker this, murn-
j,,." S-ntitnr JntlcM d, -nh-d that 111
rnotivn were imlltlenl. tnldlnp that h
Km tm rit.H,"
FOR POSSESS!
0FT0RRE
Small Federal Fone Resists
Advance and Fie.iit Ensues,
Result
Hueih
Resulting in Death of 1 0v
REBEL COMMANDER IS
FACETIOUS WITH ENEMY
Calls Up Geneial Velasco's
lleadcirarleis by Phone and
Tells Him, "I Am Coming i,
Have Supper With You,"
wr Mem
'nl.Mlt
NC. JUUIK'I rtt lAl.
Iluhnlisls' III
-1 1 1 . i I I as".
I',.; mi, lilln. I mi in., i Mi'vl.'ii Miu'i Ii
; . - ,l,. in -t ;,l I Tin i run ,nnl
I s i, in ii v vvus ili.iun linni' i.;i
il' I
, ;( iin I 11,-rn r.i r.nwln I In- nu si u
,,. t;, ,n . n.mi nuiil i.l Cn- mlvnli
1' Hm mil. i .-'mill' clmn, lui'iin-
i, inili-s nmili ,.f T"iii'ini. In Ilu
f ill" iiuini . I 1 ihi-rs In-
! n"' "'' ,""' ,
I A' 'ill"'" I"' its III" i i ii .t.li.iii.i
iv.. mills iTtiialiil n 1 . ipilali I; . luini
iiiuy wriii. At
Ni.l', till- lllil'njlll shups Kill' hill ill ll.
It-inl al Villa ., ,-lali-il li'uiiii
1:1, as 'it, mnl v.-hi-n h'- lui.K n.i,a .ssimi
ul 11 ti h phiini. win- whu h was wm k-1
.nil; 111111 im iu ni i..ii..ii in- ium n
,.,..,,, 1 ,,,,,;, ,,,,.r. ,;,.. I f t'uuio
an,,,,,,,, .n nllii.'i' nf lh- l.ttl.-r's
nsw , t.-, tin-,,, 11.
Was ui.tnmi . t in lult.s ,,t ,u ii-
.1..! 11,11,1, 11,,. ha, nil., I ami m!
: 'Vnil w ti ,- r, p. a t, , i.n i )m j,- 1, i a I
si, I.' Til.- I..I.I-.U I ..I f. , li.il
:M.,pill in f,,.,,t' ,.f Hi. aliai, ..
inl'imli s.-nl ...it tiuai l'.l..n:il i
Crin 1 a I Villa. Aimili'i- rilninn wa-
si-pa r 1 1 ,-.! and (-.-ul t'n.111 c.,n..)i.s 1:1..
piilri ii ill-Ill,-
ll.illltl.'.
Ci'lntal VI
This . linn ilm w a f ui
air. .(Iv a :. i iiist Tui ri'iin
'a Is in iillllullflli'iit inn
Willi l u m I a is I I hili. i . I '..lit I "I'
.1,1
I hi i-i l sill It mm: lis' I- uh i s Th,.
lailnad Mas .nt in mnni piu,s .
lh,. fid, tills hut tlm l-pans wil.
', 1 1 1' ' k ly 1 1 1 . 1 , 1 - and Im lay linn- IS III-
I . . t i . .mm um. ., i iuii wilh I Ii- nul l h.
i ;-iu t-iiis ll-i i ci ,,. i ii iia-a, I ', mi -
' Id' a I Mlf' la ii Hili I.l Until i"il, . ,t. I
.l..s.. (luip ma. ., lumiimml nt,l".s ,i.
I h- i "list it ui,, ma hsi at my i ;,-n I-', hp
A hl-'-I--, t ii- iil.!li-t -yp.-ii is in.1,1-1
patiiim; C m ,,,! ViiS.. as , hmf nf m
I it 111 - Hh IM (MMIIMifin. 1 Mt '
.i 'Ivu il' i- nf 1 1 l ;i I V il I.i s ;i I in u
if.-'
" ' 1 , " 1
t x.ti a n utii mm m in. . un. t-m i a t .ni'
p. unt al V-iiiiu. Tu- itliill mti. ilit-i I
1 1 1 i'i m j..-, a , n in 1 1 a u i I l'i Hm sup
ply t in ins i n i I-. in I h- Him II i n u t.t
In- twi'iUK'th. ami lh- main Putii
Klaiii fur I: i int'iillii l-n.'ial Vill.,
. 1 1 I.lli ( at sta I Mhi; ll.at ll- w till I I
; h -p that iiiij'ii in ia i i u n 1 1 . . ami tl---pi
i l a I ...u w .s i ., i 1 1 ... . 1 ,, I I'l l ,,, I
The i 1,1-iiim si nt ii"i "i-i VI ipuni
sip.tiaiiil frnin tlm main lulumn .i-
lay ami Cm runiiim.' liuln with In
nilvaiu- siiiinl.' n;.;..n Th- supply f
iiuiiiM wnii n w-i- p it m iiiiui hy ti,
main hudv in its rapid man Ii fnmi
, ,-,.s M.,vv h, am; hiuuKht i,
it
(( , (.,. ,,, s ,,.,.
laui.si
. . .
" " MS it I
s7"T.., .
3NCITY
.a - - .. . ii , , ..t a i . i, . i. -.t.i.itii nt .. , i . is i i j i mi , n w ' i. ' i . , im ik n 1 1 -r a r'
tin u and li-nojii an I , ini; rui- h-d , i tit .- iupta. nl i.f .itni.'i fur lh- ,t..
milhivaiil Imimht f"r th- i cinlun c-! i inn ul Atmn mi ri "ul-nt.
"" "' ' '"- "-'.- .., ,. ,.
1 )" "'"" '-'" "nil t In-
I'1'."'" '" " a Ha I, i;a , ns.
i.i. uuiiiiK .n-.l in... i
a!T Willi, II -1 1-1 k I It dlslall--.
Th- reiiifnr -tin -tils im Iml
trail! TiM'tity-iiinth r-witui nt.
Hi,
wilh
ihi-- hiit-iiis nf artllhry ami Hurls ;
Htm. nil, ,1. lie-
" i.-i,.., nu initi .
-mtuls iin.l-r i.-.,.-r:.l I'.-nn hai-
'" ' n ,!,M u" k K.-rmi'jll.
'" ",,rl" "r Tui r-nn, Crneral I'eiiii
atituitx thus- kilh',1. This Is ,1-.
"','1' ""' v,,r i'-l'a rt In-lit
' ' . IM Its. I il lll.llirvrilt
KI-; HOI Mlhll IIV HHi:i
.
Iiiiii-z. Mexun, .Mn r,t 2 1 . S Is -s- i
it- i,iiii"v-,hi and J, Ilrn..,,. h-nd-rti 1
rt it small f ilthnsterlnif l.aral will, h
has li-.'u iip-iailmr In north, -rn i'h'
liualma mii, I, i' hi' ( .h i.il culnr.--. vvi'i-f
I tt ultllli, ll ill il I'I'I'l III . I; liter M II ll
; ri n.ln il .i 1 1 t list I ri'i'i'- ml h I'-i
I ll'tllim, UCI ni'lllllL: t" Ah'SUailS Wll" i:I
' l is . ll It. 'i I 1 1 , 1 llll'l i I HIM In hill
s.-i-n hi' f 1 ll h list t 1 S In t In II i.l ;il i
I 1,1. Ii .'tin I-. si III In l.i willlltlrtl ill
i h. -iiuiil.let w lul" i 'i . ,-. has ii In:
I I ill lll'i h u
1 1 -1 1 I irlll I'll I V t nil -I i ii I.l
lallll, .sllplelhc 1 llil 1 i.l I III I. nll-
lli.li al l is, :- ll' IT, ll' III In- ms tl-il
iner ( h.'ti
I ii.
i. 1 1 'i
; im.-.n..
I., I lull. ill I
i.'i , i ii.,
it! i,' ( 'hi
ni hi- il.ii
nr i Ii,' m
lwurl . 'i'i,.l,"im.'r i i,'.!
, -.i', Lilly i
ll a I inn :n,, In Ili'lHil I In1 i-lfe si.
!'! hi;, s :irriv:il 111 nils till' , ,;il.n
ti'l' I 'a I l':i It, i I'-fid
I. ,1 up.
I, In
I'.l Wll'l l MS I il I Ii I I
I; I II llil III ( llllll MM
Chihu.iiiii.i, Mi-sii'ii. M:htIi ' I . 'I'll.
l.'iluuiiiK ri iin'l frnin Ciii-ril III mi
I'll"! ll tin tli'llt V ,l I ' ' IV i'l 111 T'
ii.ii.n.
' VI ..! I . ,1. I ..I ill , 1 1 i. II linM Hi I
I',, i in.'iili.i mill i o i n i . I 1 1 I I'l'iMl
Hi, I,,. Til.- i 1 1 1 i , i y flcl luu.uil 'I'.ii
l'i mi 1 1 -: , 1 1 1 U llllH'H 111
I) Cn- Imli.
W, I. -I Lilt nil. liilli il "
I ll.lhllll V , il l il'S III I ,1 IK III'
il, m ,l i hm t h.. ri In ! . vmII ' ii- in Miti i
hit I'' it sun inn IH'I' 1 ' .''-'Uliri- in "
i'ii! i ii r I lii iiwtUts hi ii.-iiiiin l"i' tin
mi 'I i -i r i. I. HI ! n n.-tuin
i- ,'M'i . , . . ,-
IS llllll , i t'l I 'IV lllll'Mi'l .MIM 1
i'liiuMiii: l.n.i n , Hi' v. it hm 1 it Ii' lulu'.'.
Tin' vi,i.. iiv I . ' 1 1 : i v nil's .iii.l Hi I -
... .,. jnimitluii ,lil.-h. n Mil-
ill, 'lisc iiitrry whlrli fVi'ils
nti'l'
sniilih In m. nil' sin, tlh I tllli In s i,i, ill
''lJZuZ tlri'ai' h'
slnsni am I 1 uiillih mi
i'il llTsh.Mi'iinn Miss i,ri ln.
,M,,ni , i.i ll . .. J.. .Mai. h 21.. Iti'.
i..m,.s li.iiiiis, 1 1. ).. ha.u 11 I ' ri-.-sl -
ni inn miss ary in Syria, tlu-l ul i:.--
luini" Ih'It l.'.lay ai.-.i'.l T '.'. H- wiihl
... , i,,..i,., li-.,i,, fi 111. . 1..11 mil' 1" sit y
, ;,, ,lm 1 l.-i.ss ,.f isrtll ami Imiii I " 1 iif -
! ,,,,, Ihl-uluwi' .ll si lllill.ll in 1 '.. II'
' !lh ;, ms.,,n;,r In S ria in ISK.i
; j,, r,.,:iiiii',t Ihi'iT until IMU.
T0RRE0N TO B
TURNING POINT
IN REVOLUTION
,
. , y , 1 ' . 1 p.ij,,., D I ) ,
, V V 1 1 1 lf-,lUI I 6 lulliy Hi Ut. 1."
termined Largely by Who'll
er Constitutionalists Win r
Lose in Pe tmi". Battle,
BY MOHSISJ ItlUftNAl .f tii. If A'-HO w.,r
VV'a.'-hiti(.'i..i. March 21 Th- hal 1 1.
.,t Tut r-uii will I - Hi- lin n. II" puilll
It: tlm .VH-M.an ini.lul ill 111- upiti-
, n uf hm h a.lniinisllallnli , -1 ti . In I.s.
I. in h- id l'i. nil .ti' l mat inn w as ,,t hnml
In r- ii'iiu;, as I- Hi" pi ia null'.. 1 1 ski -iiiish.
s. hut it is l.i lmi.il lh., I wlihiii
a t-w da s a hull Ii' w iil ha . l-i -l
in.iBhl u i.i. Ii v. Ul . h al I;, imln a'" Hi-r-liii'"
striinah -I' lh- .uiisiiiuiu.ii.il
. a us.- . ml Ilm ' 1 iii-iia ci'V-riiim nt
Th. mil , . a., is . 1 1 . . ' t ' l in .nl in
1 1.. ni"! i' a n puli" In a ' ulisnl
i : ut.li ,'t. lit
I i I il l. lis W i l . iml .1 l.spu.a ,1 I m
mil I In ins"!'. "S 1 1 1 1 1 1 K i 1 1 as l Cm pl.-
pi.sals u In, ll l,a- h ll lllai- I.i Ji.l.ll
I uul a' V"l l liu. I'V .tllul .In-- Ii l
lilln Iti.j.,-, AH n an niini-i. i' ut im
.' :.n ,i I if , lii" Wu- hiiiiiiin i-.v I n
im ui Is willui" in l.-li n In an- mn
pi a- - plan. I. ill as i-l tl-l'iilili' int-. i ,-
in, nu ui is lut Mni: us In what ih iu l..!
1 1 a, ia u s ti ti ii "1 um i ha in 1, -ii i :
...ijiiilH I In .,li 111. I i.il,. f l m - .VI .
I iml.
Ni'itulialimis at Vrru ni.
Th- p' i -i li .- in V -la I i-.iz at Un
'nu- ut I i 1 1 1 1 i i i .shiiuy.lim ss, am
i 'haiy- II, 111. i ..t th- linn ti St
i in I a.' - v and I : t it i - 1 1 hi. a 1 lull, i .,. I
ii'l;. I- I ., K ri in iiiluiiiiistfalu.il mt
, i. s h l - In mi i n t hal Ih- l'i li i I
. ... i i i .,,. ,, , ,...,' .lit... , ill, in.
, m ,., .,,,, , ,,. ,,.,..,., ,.
, )h(.' llMtl.l
. , '
' I'.'-HM
.l IU I f III SI 1 I i.iiu lit
s-ii'ii i ii'iihs' -nlisi ii ui i.,m. h- i -f
tin pussihiliti l hat .l.i,,.. il
h. i-
lla-lla Wnll'.l Mil " ni lainl ul .s. in..
I'ul till.. I pnillS "l , -pip-, III" pint'. I
hi'.. I ' I im! I . w i.ai I 1..-I I.- a . . pi ah!
1 1. i In . ulial 1 1 u . mm. llsls hi . a im. uf h,
a I I lh ;l lull '. I'll Iil- , I, -I . a ,..,!!..
Cunsl il ul i ni,., I t "pTs..it a I i '. i -. Iti.w
I l . 1 puK- ul S, nuf I '..ft I liu .. s a III. a
ti h .il hal, i. I, I ,lul 111. n.i i .,l., I.
( ll,-llli;l,llis.si Will Ihlurti l,i l',,-l.
Mi. i i.i,..ti il,:.-.- y , p, . i, t,, i.
linn in M- s a - i , I in a .v tints, a
I'llllllf tn his ll iKpi, lrh-s In III- si a I
r
parim-iii. II - Hii'-iunis in,,,!
m-iil inn nf hn ill h-alth. Inn Ih-li i
Ilu slm-st inn, . . ul-.lim; u M- Hfi.tll, Ni u V.. Ms nllli, Is nf Hi- Slit. li. ..wu-
nf . unit inplitt. il i-sn;miiuii. In Hi- -imipluiiil
l:-tlt-lll-lll i.l Mr. I I Slili 1 1 11 h 1 , , - s i'"' 'IL "I "I- InilaV s ml wi1 'a
al this l tin.- iiniiii I... ati, ih .In mid !' 'il'iH-' id tlm slat,
i nil. a. ins im;. I,. . a Us" in ,s, ml iiiiuilu . thi'M "f lh- prh-l- il.ti-tn-s in tu,
-hiiix- tl'aftaii s P. M-m,t rm , s-ai'li fur .lus-ph whuh Hum in hall..-
miaht mi-. .Ii- .-, i, Kii.tiuti ul "'' 11 u nm ,-s: lid
lh- Mi n mi ;m,-i iiiiji ul. ' '
Iil- trip nf l;-m Alnina! I-i- In ,
, , .vu-xic, in, ma im, t-vplain-d m i
'"Hnials In a- I at tl is u-it-iaili sup..
-
t Oil Mt Mt HON Iil I I N
, Ml AMI TOIIHI ,N ,
lli. Mill ili "I- T.,Mi.
Vl-xn
phi, i uliiiliuiili ilimi with 'I'm I l-nii
was int. 1 1 upt-il ah, mi miiin
t hunt h il n pnmillv uml-i -i I Hm
rit-ht ink' ha
in In Mn
hl.m
ii i i, ui inn., mi. i.s, ,,i tin
t m- is ,.,i,i,.M.d h-i-.
I hi, no'i llcl-lralinii lis, !(,.,, u,,,
rhma,:... Mm-h .i -i in, a,
Isi ration lit war t-diid tu h-htw
li'ii. Him Indus h,s
names of apptux
tl'llslm,' ulf lap
t-ly 2'1,'PIII pel-
H"n., i" fiil-'l I" r-..oM, ,, .s,,..
p", l" Until, s. .VI..,'- IhBtl 2.'. '"HI ul
I hes 1 1 1 t i i -i-M w, a- iiiail-d, l.iiS.", iii i
1 In- Flint 'v.ud, v h-ia Ih-re ,1r- a
Inrxe iiiiiii'nr uf i ln-:ii Im'itiiiK ,
nuuses.
Unparalleled Condition Exists
in Government of Great Britain
iS OF RAIL
C. M, & ST, P. PASSE NIGER
' MILMMI I1I.1NSAL .t ,BAtt) ill
I'hii'inai. l ar,-i 2 1 i 1, in. 11 w ri . 1
in 1 , ,1 l,,i mhl 1 1 . 11 1 1..- mn I ll I i 1 1 11 1 1 1 '
1 ' I '. lit 1 1 1 a 1 1. an ;,ll---tiii 1 1.1 n. 1. ut III. hi - 1
1 I tl 11 in 1. 11 1 In- 1 iin'.'ii;... l ilvsa 111,. . ,v
St I' ml 1. nil, . ul. u ... .1. raih'il Ilu."
milts 1 1 1 1 ' 1 1 Hi,, im mn .1. I". 1 Tli.- in
.',n(. IIM',11 11 r.illll.'.'li Iv ,m in I'' 1
Ihiii, i.n I., tlm .-i,i;.ii.', 1 .- mmI.i."I
ami A .1 Si. .ll. Ilm lii.imin. J'
llllll, I I'll. In III- I'.'.. I "a il l'. .':' Ill Mil-
, . uh.'..
ill.- I '.. '' ' .1 U" ' II' I III'I Ii 1 I mi Its .Im'
.111. 1 i,i.. , 1,1.. : i.a. I..'- I. I' Hi
liu- If.. In v. n 1 lll lll i .
I hi i , In, in . -1. ( in, 1 l.-s 1 'usti'llii. n in' 11, 1
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . . - 1 1 1 in 1 "I-
in- an iiim '-timiti'.n Uml tlm ! '' 1
iiii-iiI hail Ins n i iiiis. il hy wiim Im'Is
Tin- hulls Irn, 11 lh,' ,,s, int,'s ,1111!
s'll, us I f, .til I 111- III s I 1 nil I III' 'hi - I
hmilviii-'iii almiit Hm rm In -ul'- .11 . 1 In
s.inl in st. in., ni't.im s ilm hulls I
u. ii- t. ti l.-.-l ti-itii Ilm 1 -.il minis U 1 j
, ,
t in tins nu 1 in- ,-nil,,inkiin'iil 1
iiliiih ui'ii' tmt tn. uh' In 1 in ,-si n it , 1 s 1
if 111, 'in In'tv ul tlm i'l I'M ilm 1 ii I
1 "" i '
........ . . . t. . , . , .........
li t,-. In.- u lh.
ANOTHER HOTEL FOR
CHICAGO'S UNEMPLOYED
a. MunMsa jt.un.iti uplmal I I..IU ainv ,
Chi. :i"u, .Vlir.ii 21 - - Aimllii-r hut1 I
t ut' I i. maun s in i-m plni i d was sta tn , t :
Ii ilm w hi-ii tlm Chii-liaii Imlmin.i;
1, :i k 1 1 1 ' ri lili'i fuur-siniy hnildiiiii ,ni
Smith SI ii t si i '. II will Im knu";
as tlm I'mimiT. ami hi s! I, , piuihhn,'
sli'i-pint; i n i n ti i is fur tin, w andi'PTs. j
will i u, Main a , lull i.iuin, mIIiiik Iuuiii.
a Kami ri , ill i and 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 -
I n Ilm l.ji-.--ii, lit will Im hal In- ami I
l.miliim.s lur ilm in. ii In wash mil'
1'i.s, t litai-.im liitm. An,, man will . -
t' I i. -mi, I- In lis.- I hi- hits' nu nl, w In tlm I '
ni nut he is a rm si uf lh" hutti.
Tw'i Mi:f"i-uiis- have ulii-iTd In hull'
liini, s nl tin Imtii as .'unit us all up I
i rm mn l'i um ! ,-iuiipi d. ,
'I un win. v i.'di I" ".uuii- l.,,i V in a I
...lif-siippiiii im; a y will In- kPtii i-iii
pl"j nuiil al -hi ptt-Titni ipiai'li'i h
Ilm h-a'ali,', tn I i Mipplifd In 111. n lu ll
i h .il'-ims in t Ii" I'iiiuii!" pr. r i.l ! . l . j
w hilii slippnn n
NEW YORK DEMOCRAT
COMMITTEE MEETS
IB. MU.1.N9 JO.'MNAl t-tO I 1 1
A II. am . N V.. Mar. Ii '.' I Vi. iuIii s .
I I Im ih lii.nl aim stal- minium .
im-. Ilm; Iml .- I "day Im' I In i itsl turn
l.l'il-l I hull' m u i hail ma, I, W illi un
Chun h i ishui a. wi t- tnhi in sp-t'tiii -I.i'
him ami f ;i t i nni Ci.nn Ihui il
"as til, 'II- ,1'ltl tn the pall" In ill I,
u- n inlisllt.ltu.tl.il cull l lilt lull ill I'll'.
III IP" l-i'fi'll lldlllU I I lull nil V, It'll
,". a m I In n I Im , ad mm n-.l Tin
itii'i linu l.i-i. d aliiiui un Im lie Cli.u-I-!'
,I in pin u. , ' 1 1 j 1 1 1 ' 1 1 a 1 1 .ml si ut ,n
I Im mi -Hm', hut h- did iml nu ii I In
"u i , i imr 'i im T.i iniitaui I. mh i
111. I . I '. IU..i".i I.l llllll I 1 ...II ,U 1 u. N .,
hut. I I. .I.l.i n In -ti In- , in, -t -il
Aliilph. ipii s. it Iiuii.si It as It" . i
Hii ,i ppt ui i iik tli" 1 : I . iuui.iiin.il
plan
SI HIKERS AND TROOPS
HAVE TIGHT IN A G 1 1 1 AR
l.x.HN.I l.(l'l,ltl.,IDI,..l
' '..In.. Mar. h 2 I - I'. !
s 1 1 1 1, r . was nhut ui ' ''
Ii um I.ul.
altiliua, a
.'till ami lullf 111 1 1 1 1 I llll'il iii'i 1 1 "Ul I
m i. -l a- a i.'sull nl ., -li. . mi.i I"
nuiil ..I .V-uniar. la 1 1' - u ili -is
ami in til' I , Hi. Ii, a.'.utdili", In a l-pult
I -i-i i V"d Iml - St I lls -l s a ml r ial -liuups
,l,,sn, in liiinl i.f a tin all l
a !,,l I Im .-Iml is si, Id In ha s t i I Im d
l.y i.n. uf lh- lulir s . . 1 . 1 1 l ' s a I' ll lulu
litis la l 'i in a s. n,
,, I. l I' I I la nil ... I, is in , hm m
i f ilm tittups stnlnm-il Ih-i- mnl nu
I'imI iiI. Ii I. l. illaplmtl a I, pull ,.f Ih.'
tll.tii I u i Ii a t nur A nnmui.- ami 1 ' n
i I a I I'li.is, , In I a ll I -I
SKIPPED OUT WITH
.v; 1.DOO STOLEN MONEY
mr wuitsa.a mi'i'iii rtt.nt. ir.np wiki-
St It I ., I, t ' il. , I in h. M.H . It -' I V
, um p i.i ml was I'-simd luil.'ii n i; 1 1 1 r -1
.Villi. ,,i ! .Inst ph, a l.li.l.t I. isllu ths
ttpp. a I -d
ihir;-'!!!'
wit. i I'.l.'uin Mm ml. .'
ml,, !.. i,,i nl, .i I--, ni ami
nht. . lilln. ; int., my uttil' i fi h- pi'
l-ns-s, .1 !:. Cumriif. i ii-nd'itt nf III'
Cui.lni' nlal Natmnal haiiU, w hu - t
sultulP lii.nl- K I th- luss il Hi'
SA VA IN A H M Y S
REFORMING TAMGOISIf
T itltkNlltQ .IflllliNIl PfCl,. I CIO lIS'Nf j
N. w Vnil,. M.-ii-h 2 1 Tain,.!
:"" ' " ' " '"
I M" an. nc IH' iiv w-f". siii pn .u
lululllil isli.'h a I. and ul M, p. lit me
Ainu lii'li ami ui.lil-n ini.ili'l Hi
'I""1 "I M,n f lh- lllu.t pnpiilai
nam - sta h! i ..uii-nl s ami h-k,i' d Ilu
.1 ah,
I In
i I intis siih
lilt
I'-i I"
S.l Is a I p li
-mi .ppi'
i.ns i i ow us ll-l-lmil I.
V ' ti" sulms it ml su
"led illi-lilih
in 1'iii-nt W Idle ami 1. 1, ml, M a 1 1 In i;
VV a il.liiin.li Mar. h i "VV- I'.ii
Hint 1 1 , . - distil," s 1 1 tt i i I 1 I. . in 1 1 ll Willi
Hi
H-ll"la I s-,itllll-llt uf Hie Hlutis,"
Hm 1 1 -m-iil nf Hm hulls,, -out-
KlV
H- of tlm lu-.tinl nf Ciiuinhiti. s, he h ,
las nr.. Ids i-putt-tl I . ..I , y the Claris
hill ptuliilutin--; Hi- ml t n..- i i :.i. ,.;
w , .,i, ,-fc ,, ,, .,, , . ,.
OFF CER5
1ESIG1I
TO WAR WITH ULSTER TES TO
ITU
-Mil
ERFORCE HOME RULE POLICY
ALL POSSIBLE EFFORTS BEING MADE
TO AVERT BLOODSHED, REGARDED
IN MOST QUARTERS AS INEVITABLE
Ministry Faces Gravest Crisis of Hundred Years and Military
Movements in North of Ireland Are Paralyzed by Defec
tions; Court Martinis Arc Threatened for Those Who Re
fuse to Frrjht; Field Marshal Lord Roberts Is Summoned
to Conference With Monarch and Later Is in Council With
War Department Where Situation Is Acknowledged to Be
Extremely Embarrassing Owing to Lack of Loyalty in the
Rank and File of Empire's Soldiery.
Milt Is sst I i I nit i v
InVlillV, VI Mil 2.' lit. - uiitl.u III -ni, r tiss.n Iil-.li
iiiilli-iitl Hint I.i ii, ml sir Vrlliur 1;,.', t i-ll, tl tiitin-.li m, I fi.lai
ami uai- l.-mtal I.. uali. ul Ilu- llni.l i.tiahi It, it.uh- lh,' upliuii nf
ti l lnji i iiiiiiiiinl nl I I-i, i ni- ii iiiiin I., in ml nutli, uhn mi. u.
limi il Im, I -ni- Im- ,na-i. let ii i um, i.-Iliu.I immi-illnnii .
I Im ll!-,'i' ,. -in ili.it I Im "i i . i i unit in lias tt-i 1,1,-tl Ii, l-u- Ih,,
hiiliilni u.iilaiil- In i Hi, iiiii-s, u, Hi,, ha ihi, m l-nc.
vvivit Mines . km. i i :i i vi miti i vi t. .im:.
I uhlhi. Maul, 21. Mm I. tnl. n nl lh- t itrr.mli ina-iwlim luilni
illilu-,,1 lhal I luni -an, Is ,. i, an-il- tl iiiiiimiiiilmn u, re ini-slnc I hi"
Imk I- I ni". r-ph nt -In- I li-uni I it , ii In id-;, ami lil,hii-,. ,,i-,.
I nv '". Join:,,! .S'v, ml ,,',n,', II ,'.)
I,,ili. anh 21 Kin- (.-uit-a ii nu .1 t hi- l ul- uT ii a inn Urr I.,,
din in mi, ilu: I In ,nii ut t lu . ;t I .' I liuulili- in ll-ui.
dii-l what tin- I'.'-ult of his limn -is - , um iliat-i i i.tuiu nill hu is it miil
Icr nf i nun, tut- it. nl Iil. Inn n u I, noun lhal Ihc Mhl: is iisiin; t-u'i) iil-Ihi-tii
i' it, nu, t I'luuiis,,, , in it,,- I Isi,,- , , i ,, i it ,s , i s v . His inaji'siy lutil
hui" i ..lilt, , in . s wilh ili. , n iiiiui i.i. Mr. tuti li. Hi- sri-iTiarj ofsinte
Im liar. I uluiiii Si i I.i . ami -nt ml i it her l.ih ulfmials ,nu iili-i'ai',l niti
iiini e, I'li'ld Vlai-hnl li.nl llt.h-ci- Hu. liiit.-i- l.iis In en , ilii, i,',l hy tlie
hhilals hi- Mli lain t . islailt lint -iiiii-iI us -in uul a--nu 111 lu Ihiis,. ,tf.
lh ci s Mini hale listened ,,'utn ,i,i- t u ( nit nl -.
I in iii lh- ml. me Ilu it Iiiiui In lit ma l I ia I , p ui - , lit til 1 1 In 1 1. w in ,.l -In
-, lllli li- he Inul a Iuii- lull, llilll the sei relal't ul llir. III!' IIIIUI
e nil I li I an evlttnhil , unP i , tn ,- al Hit- niii- ulliic, in ml- anil Ii --r
itliii is ,,f lh,- lair. , . ii.iiiu au,l umiii; I hi t iilnait ihe day.
-' I n iiialhi-tl Crisis l'i 1 1 ipllalt-tl.
IPillii-ls t.,1 I i,fl lllli 1,1 llllllllnmls.
Hiii.i'i,"..i, v i .. it if. I, :: I
iii ,. nun . ui i . u ., u is . 1 1 . ,,n i i ,
a ii s 1 1 ,l 1 1 ,: hi ami i, s , il 1 1, i, ,..K, : .
it Hi- i l-t I., pe l, , , n j. , ll.-,
la i it i li , I . u . i i , ., I .,, , I ., , , ' it a ,, a
ami I 1. ,1 iii, .hi,, pa i in , in, un u
I It I oil,; ll lm t I . , ss , i . - I I . ,-t li.lt. a ii
all' , I.ul a I ami lii. . I,., , s, in ,,
til. I " I i till.,) .1-1 ', I . .1
ASKED CARRANZA
TO GDWFiSGATE
IS
1 mini
Nil
it .
l Hi I a li. i t t us i .i
t ai tiuli iiliiuiii; I
nf I a.lnlii i M i,!
MllI'Ml hi.. ,,1.:M
Ih" P-iilimi ui
a Ppul lt, , , ,,,,
Mt
Ml, II.
l. I." I V, - -
- . ! m il.."
iuu thai h
- ,,l-l ntln
Shu ',':
' 1 " I put I
I
h
pl-i.pt fly i.f l ., I i
allium! Hu Ui. i , 1 1 , i .
nrnilelit tn I Im l,,,i ,. t l.-
- I .I'll .1
is -i ,, i . ,1
iln .in-.
I ai l a m-a in - tnl t,, h,
i ll, m f I run:: I . iml . a i a
them fi unt lu.. pi .
i a ns a Ire.,, I , has, ,n- .
HI
, h
li it -., , ,f , li- , . t . , t . t
it
Hi.' II, -hi ,.f Hi
i,. ll
,,, ,,. ,,,,,. ,
ni Hi. s
Hi- -.-,,1
i , p. a ! ,
ill ,i.ii
mui - 1 ,
u. ,,,,, i ,,,,,,,, ,-,:!!, ,,, ,,
-imutiil
',. ( ., , .... n , , , . , , ,
,,, ,. ., , ,,
ahl" I. aimi I. -I, .ll ii I.. Al-.l
tmniiiiic. in Hm .
Hu i .s a.ulil nut I,-
I '.'l.illla I ,a.p a,
-..iitiiiit-i lium t1
li'i.il.n.i horil, r.
ll ss a- i-lal-ii. h,
w . . ft. nn, I nl h-l Ii
-' Im;: I Ii
f u ft ii. r Hi
ll. i I 'S lu li
- in. I a s a
lu
,,i... ,t ', , , , ,s
pails i tili,iiilt tl II
's in I In im
thrimi;h lillas p.eiii:il In (iuliiiah'.i
,,,,,, ,iltl i-.m.s ,!,,,, inim i
ha-. - imt niuiii.d u .iut,t,.s
1 1 und i-tls uf p. ..pi- will L- -unem;
...u . f -'-m., , ... ,i, ... t i, ,
MORMON
Llfi
OF ENGLISH ARMY
RATHER Tl GO
CTCDTCC
ULU IUIII Ld
ii II Vhlil Ii Ill l lt
. lis.
lh- :;',!. l-liliiillls 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 pl-i'till-I
...us I., pi . ,s. i , ul di , m I I- l- I liu 1 1
in , ,, .ii.il. .1 a . i ."is w :"mul p iralh-1
in tl,. hiluy , tin In HP h a fin'
1 : -1 In r i Im n I, ,!:i , ,1 :u a push i.m
l' in I - th-i In ti' tit I - i ai. i III Ii
.m I in I tin 1 'Inter 'un mini, t c
1 1 1 , i , 1 1 -t -1 s ,,r ui. , -i - has- i . sin in. i
t n . 1 1 , ,,mu,, - . ,m
V hi" I ll" W it nt I i. . I I'll- . 1 lu s.l V
h..s. mam. h.,, nsii;ti"i pupular I'--
' , :', I.a... , ,,, i , 1- ffnin Hi- .1 1 f
Lin! , . slim it-, ns i ha I I h- mini n, i
-I w it hdt a U a !'. has , , ip,-d I ll- ell
in- in I lia I s ui -- , ii u.i ! hm In 1 1 .i.l ml
d I . l . Ill . i , i 1 I l li, n mil III- ufil-l s
; - i sum -. i . t . I In 1 1; . hml n s
,, 1 1 . ,.1
ii... . I uf I n.;. ,1, I. If. . ,.,
,., 1 1... I : i-i ! . .1. i .. - ,,, t nht that
ma I,,--; th- purl had u. i ni t-, In
I In I '.l it i -it at in'.' film- I he da i . nf t ll"
'... il 'I, It vnil. tiun
im uinls t,, lid VSr.
I ' mi. -in -lit s al 1 1-1 " I In a. ' .1
i I., i. a. nf h,, ,i ; 'm ",m . , ntm i"
m In ..-i, Willi th" t -sitfliuHiui- i ho
III" i-i s-nl iim m Km t Hi- s-. -iliui;
..tu i i - s Inn, id I,- . uin mat i ia leil.
A I I. "ll.-. i s ,, i . -., - ri; i- 'Imt t li--.iiuiiim
im.-UMl- I.- -nil sial, ami
l!i it 111" ul : - i sh.uii.l ha i - nn-rii
I.. . I . h- I t.i' n.., Hn s tin mil1
I.I'S !,.-!,,... Is - I. Ilh.
iil. 1 1 ,-s n I uf I 1 i. n.- .-.ii t.lllli !
ill lnl n.i I i lilt uf till. II -d
lull, ll In f 1 1 . .. L- M. I Willi s t'l mill's,
: i'. mi I nii.liii. .'. h, f- tlm iil'ld i .uull'V
m . . n i. i , ;. i .-i i t i i 1 1 s; 1 1 , a u-j
l'i, I i .l ..,!! h ,i,f . !' f hi- Mad" ill'
,-- , !,,,:, I II, ,i' ;.e M a 1 1 ' . I . ml C.-ii-
, , ,1 s, i 1 1 1 ti '. I I '; a. t. - "in tua ndili i;
ii.- ; ui . s ,u , I. s.t in t In ili
it nu II. I, ,.l a -uhf' l ' tm- V Ilh
, :f i s ',(,, i . t th- Cut i a iii. I nihil n.
K . i . 1 i .ml 1. 1 idu. irart ISUU-. 1 1
...I in.- .1' t " ha.l a i in i .1 lof
Hm un, i.li a I h, in rd hrn.Mil,' to
I , . . : . a tlii 1 1,, .... cinlil iml p
, i i . it i it .. . -.,.'ti '" i aust pra,
i - . i i - I tl- -I fi, -t s ha,) r-sinn-,,1
i n ,;. i i m 1 1 1 . i,i -..t t ti of I h- Si
I . I . i .l'i. :i!le, uf I Vi ' lit loll
i .a. ,1 Mn ii;i- whiil-s.,1- It'-
III. I-.. I-l "I' "tin i I-
Vlilita-s Men Id liienl
- ..i.l.i,.- i" sum.- t . ptirt.- t Im mili
t,i, nn ii im.' u na liumiisly refused
nn ur 1 1 ... 1 1. a. i,..l n Imhhn dlspatcll
, us ihi- Ha- i . - m mi I inns frnin t he
i ' 1 1 ' , i s n i'-i.. i tmiiilier furls- mlnr
ads I. . ..I;..-.. Ill- tlillllhlM lit I tm.
Th i, i nn.. tit is niii. rt nss-d by
Hm . I . - a ! f. i i , ni whuh i-s-ii t'.xi.sls
atnum-. Hi- uftuiis islnt -1 1 1 1 1 1 1 1 tu
.hns for Hi" mini' is u'ii''' r-d from
.. .. t ...a ,i.,. ....,,

xml | txt