OCR Interpretation


Albuquerque morning journal. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1903-1926, August 04, 1914, Image 6

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84031081/1914-08-04/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for SIX

ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY, AUGUST 4, 1914.
Crescent Hardware Co.
ATTORNEYS H 'STIRRING CALL
arv,
Skinner's Grocery
Iowa. Ilaiijrea, 1Iuom Furi.lliln (.xxl, Cutlery,
Vlini mnl Wllnc. I'luiublitx, tUallnf, Ho ttui
SIN V. IMIIU ASK,
TikiU, Iron ripe,
Copiwr Work.
TKXKI'HUNK III.
SIX
INV
STIGATI
FOR MEETING OF
THE FACE OF THE SUN
Will. I he WHIllhcl III vinl!, H instead
(V
t th ( ,I".,.H fl.tf if ..Id Sd
.iil.l
ii i,iMt nf i hi- (' Tfiiin In
.ilN, Wlin h is m at'i;ii:v m.
II. Kt Ml -.,..
tan I. II fl
In I ! w In re nil h
h.
-:i tin-
f-uiU i.ni,f i mi In- nld.ihi'd ro eax
ilj. I'toVe i j r approi liiliuii I.) nr-
f I itlt: S'-llic
I'.ilHV.
Harold Bell Wright's
I ItlMIK
'Eyes of the
World"
I'OR AM. COOKING
SNOWDRIFT
Tin: i'i:ki'i:cr siioktkxinc,
Afh yi.ur i ir f,r i:in.ttdiifl rierrelw, a bonk nf i i I pM.
a'1i
r
I wli, it
I finci!
I yd ruK
POTATOES
.1v! j JM
;iiino:ii to
pc-Litocs vc
10 pounds 25c
Wo liavc iiH a.' f.f
ih f i . i
i - he I
ii
IliOSt! I
I
(li at 1
airong isrotners
Undertakers
I'HOMIT M ltK I. I'llONK
7. KIKONO HI.K., tori'lM
AND M COM).
4
i own W.'ilci-
ll(i!lif'-J!.IOWII
111( 0 ll'il I :(; - .'
melons and
Cantaloupes.
Just received express
iJnpment of Mallomnrs,
LOCAL ITEMS
If TLH EST
or
WKATIII It Itl 1-OltT.
wil l, m: on si i;
M'l
I III) IV.
M K
l .l M HI II.
NOW IN
OF THEIR ACTS; NEWSPAPER HEN
State Treasurer
lions Supiein
Probe of His
duct in Garcia
Matron Peti-, President Nestor Montoya, of
Couit foi State Association, Declares
Fnm's Con- It's Time for a New Deal
disc, and a Square Deal,
i
I I )OI It OltHI It.
Strong's Book Store
"Ol It MOM V II K II' Vol
W N T IT."
!-'iate Treasurer o.
behalf ni t 'if firm i.f
member, yesterday
of the i l. rk of ih..
n'W .IIIXICO ,.,.,
hoi ouuri in. ,..,.,
,'luct nf IiIm fun, ,,,
I'iiiii-in Inheritance i.i...
i'l'l"'! Federal Jim-.
n.l nt the hiiiih- ii n.
' " r ti the In, mil , i
j rt-ijitcftlfiK r hit t hui h in
him will permit of nil it
V Mn mill, mi
hn li he li ;i
I in I In- office
l.ii'hi.' court nf
i ii-knuf fur ,i
i.l th" i -mi -
I In- celebrated
.-, lecclltll' lh- .
. W. H. I'upe.
i- addressed ii
t-il cX.I 111 llli'l s
I Hull hi- t.i ken 1 'I' l
tails III Ihi' I'l
A ".ill ith ii
Issued nl ft ., -lui'
M"iili,v,i, .,r
.SVw Mexico Hl.iti
V. Mil h It In h,. hi
"pllllch" ill it Was
by 1'residcnt .h
ii niX'iiiiK nf tli.i
I ! .IKMK'hltKill,
'hi ill A I l.ui ii. ri in-
Hi,
i in.
In I
hlljll
ll.'
i lilirr.
il that In )ii
lilHC ,tllll'
t HI I'll lip. Ill fill
mil hin
uii'h linn
BAR ASSOCIATION TO
HOLD IMPORTANT MEET
WARD'S STORE
III MfcrMr Ann. I'limim IUH-1KI
IIOMI.Il II. WAItl), Mtrr.
I
Vr tho Iwi'iily fuiir Imiim MiillriK at
Ini k v'Hfi'-l;iy t-VfiiliiK:
Minimum Icinl'tf n I un-. H7; mliil
txntti, in, riniKi', Hnii;,'r.il mi- ut
fi n i Ini-k ycHii-iiliiy ii 1 1 ri mniii, 81;
miiilhwi'Ht mIihIm. purtly ilomly; iri
i 'liM.illuii, .r,,l In, h.
llcrl'iith. Milrillng. iiuin-rlnK. H86J.
I'li'ii ramly Hii.r,-. ( hi iry hln ihit
In .In y. '"Ililnk i.f It."
I!nrn, tn Mr. mnl Mr 'I-. J. l'lim-
lll"., Jr., mi AllKUHt .!, II lnllKlll(;r.
Ihnii tu .lr iiikI Mix Kiiink M..
lliiKlnii, nf iH', Ninth i:iKhlh Htri'i't,
AiilliNt I, U Hull.
.Mth .In ini'M ('hiivi'x mil lift 1 iliiu,
lib-
I'l'l'Shii'lit Ol'iiU'l- H, Kliirk. nf till'
Ihi li ilillu I 'i.iiiil y liar ii mm, i in t ii .ii, hiii"
uilhil a imiliiiK nf tin- um.iiiiznlluli
( tn lii- IhIiI Wi-ilii, x,ti, y -vi , I UK I" tin'
i urn mi 1 1 in i run,, r,,i tin- uiiiuni- ni
iirraiiKiiiK thi- iuukihim fur ihn Htati'
HHFui in tiuii ini'i t iiik, whlih Ih to I"'
IH'1,1 ill Alhiiiiii-riiif mi AllKUHt 17. .Mr.
Kluili N Irllir tu Ihi' Ininl lliiliihitx nf
tin lihHnciatlnn fulluWH:
'The ni xt mrt'tliiK nf tin- Hi'i imMllu
t'niinty I tar iiHurliit lull will he hilil nt
tin- ( 'niniinri lui rhih, Wtiln. .lay I '
I'vi'iiim.', Aimiim iiin al i iKlit u i in. k ,),(
ai nun n i i'i 1 1 ii k th' i nmmitlfc
i IliiiKi' nf the lui dl iirnKralil rniim rl i
hiiIi Ihi' in I ri I a in linn I uf uiir vlHillii'
lUnfi'dslullal 1,1 I'l III fll uf till- N'lW
Mi xiru liar iihhiii iallnii will make Km
ll'1'nH.
"'I In- utatc HMKuela t inn will mi'i t In
A 1 1i i i in riin, AiikiihI 17lh, ami it l
thi' (liniri- nf nil nii iuhi iH nf thi' miiti'
j iihhiii i.il ,,n tu inuki' thi' t r i i I mil; fur
lltiix yi ar the hi t In thi' aiimilH of lln
IJIMl' Im-IIIK IHI'BI'lll. i
''iiin In an nlflrlal n,
It il hp r i' mi' m l,,i
niinun In thi' fi.ir, i.i
I'uhi riiailii hi'V iti. t 1 1,
milliner In whhh Iti.
i i ridin ti il hy Mr. Al.nr
nuintlliK the l.ii,l,rr
the iiirjuKi' nf liriiiyin:; iii In an nf
hi in I May the i-nri., t iii-kh nf Juili:e
l'nii 'i tiinliiiiiM nf f;u I nil thiH (inn
tiuii that the iielitiun waH fllnl mil
the letter written
SerluiiM Iti'lliM tluim .Made.
The iM'titlim tn the Jiiiiinie cnlilt,
after rei itiiiK that the lietitinnerc are
inemherH nf tile hat uf New Mexiin.
jrlatiM that 'In all i.piniuii lei-eiilly
it.nderi'il l,y JikIki- U'llliuin II. I'uie,
!i. the l.ihral diHiiiii limit f,,r the
lllHllllt uf .New MlNlril. HerinllM Mlat-
ileiH ale t uiita Ineil i , fleet Inn iipuii
i tin i linriu ter and iii'fenslunal i nn-
il lift nf yulir iietltjum ih. tint nnly an
jmeinherH uf the har uf that court,
I hut iiIhu an memlieiK ,,f the fitate har,
.a cuiy nf which niiniuii we hereto
inuex tur your Infut inatmn.
We therifore rei.i'tfully reiiuest
huiinrahle liuanl tn take Hiieh i
In yuii'- i,,irilun may tie,
tin- lllil that nur con-:
din t tnu. hiiiK the matter referred to;
In that uiiniun may he fully Invent!-,
Kateil hv yuiir In, .,1,1 ami ultimately:
hy the hunurahle the Hlini llle court I
nf the Htale. no that we may make
full dlscluxnip In nuanl to our con
tiectlun with thin case fur thi Infur
matiiin nf the I'oiiiiM. the niemhersi
me I
!ul
Mi
1,1 ' meaNlireX II H
t neccxMiiry tu
NOW OPEN
1'rli en the aine tin ymi have n.
wii.vm ai.t, iI,im a little quality
fur k,ii,, ii i in m 1 1 1 -,
Grimshaw's
t iioroi.M i: simp
vanltiitinii i inr jJiei lal
In lit: ht "
'nrncr Sei mnl and Central.
tilt' lert yeKleiday for a vIhII of HeV- i hlUni y I. thercfuie, a,,rnl to ymi
nil day In Hn lit it l''e. he ieNcnt at the AiiKiiHt ineiliiit,-
A. A. Seneial nirlved lust nicht from ml nur lorn I iihmui latum.
August I.. Mr. MniitiA.i lellH nf
many attractive feature whlih
.e heen niraiini'd fur th,. cuiiyen
ii. M- de lar. H that it U imM rntye
t the In.lllhelM net together llll
dialcly ami n fur a "ki inure
il. Muvnm plituns of the iixHuci
in tneitiiiK are to he taken under
ililectioll nf t'ul. It. i;. Twitl hell,
the cxpnxitiiiii cummissii.n. Mr.
ntu.s.i inlvim the i in-in tn i m nf iiu-
fuuith cxtate tu cum e tu AH,uiUer-
llle .lllppe,l tu pu-e fur tile IlluViex
I,,.,. i Hh li ft i r fulluwx;
fep. I .Mi, iii'i ril,e. .11., ,yilK. ,, ism.
M - uf Ihn New Mi'iiiu Kmiul
I't exs A.siu lat Inn :
' Jieur Mr: The nniurtance nf nt
tetidiliK the incetiiiK nf Jhe iixni, iii
llim which will he held in A Ihuimer-1
ipie AiiKiixt IT, 1 H I 4 . cannut lie uvi-r- j
ei-tiiiiateil. The husiniKx to hp trany-i
acted iiii'tls linnicdiate attention foil
the Welfare nf the craft. H IIU to Oh- j
tain 'a miliar)- deal' which inn only :
he hliUIMllt ain nit hy united all, I coll
ect ted ctTurt. I
"A lhuiieriUe, tin- convention city!
uf the htule, while Imspita I it y ami j
atti titlun to vihiti.rx Ih uIuii.Vm fure
moKt and iiccommuilatioux cntnplete, ;
Ih ready to receive you and welcome ;
Sun royally. The Imal piCMM will do1
all in Its power to make your stay
Mati.-ff iclury iind phiaKiiit, ami ymi ,
call rent ii.xui-d that AllitliUerue
in ut dues t hliins hy half. i
"Hie of the most important fen-:
tlllex riitllli'i ted With the mei'tlllK Ila.
recently ihelupcd IhroiiKh Mr, A.'
K. Kochier. Jr., cum mls.sluticr tif
piihlleity fur the xtate expuKltiun ,
hoard uf the S.m I liri.u national cx
,ii.nt i,,ti. ami tht'iiirh ('nluticl It, K.
Twitchcll. the fayunle unit il ted huh I
nf New .Mexico, Mhoxc iti-eat work fui !
the Nlate In appreciated everywhere,
and that in tu iiliu in iiiuvitu; pii'turex
';i!ivf W';ttcniK'!'iiis that ave tiaiaiiteed to lie vipo.
t;ic
lal.
i liac a (i-ntract with oiu- nf tlu- ln-t n-ucrs in
Id ii.uk 1 Ic lomalm-s. iiivrn unii, v .111-
Watcrnicli'iK. , .
ai
itltK-
.'III'
aliiiiit. aiM c
nc items that
krl that hi-
Vt'H
can ucliM i
lii'tiltl lit- particular
the lnt i'i ii U.
5iv aii'
'
lll't (I'
ll.'l f
ahout 5l l()-!,ralIoii Kcj;s fur a!c,
Maw
, ,11 tic ci
frihh Miily of SiiiiUihift. This is
vint; cidiiinuii( mi tMc market.
the
J. A. Skinner
Phones 60 and 61 205 S. First St.
If
CRYSTAL THEATRE
2: Soulli Second Street.
" ITMV M. l!i:."
Six Itcch
(.oohm ss t lors"
'I hn c-IIii l ( iiincilv
M VI INI i: T 2::ill.
Mollis VI' 7 and ICI5
.diiii-.-iuii: '.'.1 cent-.: Children,
15 cents.
I l K l il t K OICCIIF.STRA
I
AIRDOME TONIGHT
310 rti Kiiiiiid Slrii't.
Licensed Motion Pictures
N
IH-nON
A MT(. i:i-ii
2-i;i:i.i, s. a x ri: vn m:
I'lnit Mum nt K nVlmk: Laid Khun
Iti'Khin Ht U:l."i.
snows i:in ou siiini:.
All the 1'resh Air lliere
Ik.
fur II hlief hllKlneHH VlHlt III
til ll i M
lllllllH I
Rmldlii horiei, Trlinlile' te,
Wednesday
5, at
a. m.
August
9
all
Remnants
Half Price
'Santa l'
, the ' II y.
It. C. II. dinner will return
! office an I fcMtiiue ri'KUlar office
i ti ih murnliiK.
llev. A. M. Mil mlii In ri, S. J., returned
! Iiimi iilkht from Simla Ke, w here ho
, nliiliii li d a reliKiuiix retreat.
Alamo Hive No. 1, Ladlex nf the
I M.li i llheeN, will meet IhlH llflernooll at
I.1 :!i u'cln, k in odd l'ellowH hull.
I Mix A. K. Walker mil daUKhter,
'Minx lieitiiiile, leiiv,. today fur Santa
I Ke In Hpcltd a Vacation of two weeks, i
Mix. J. N, Sackett, rexidlnir lit fill
iN'niih laxhtli xlteet, left luxt niuht furl
I.iih AiiKclex, ('al., where xlii- will vIhII I
IlHrn.lf,,r ,(, f).w weekx. j
O. T. Cuftp.ir mi family, ri HidinK nt
I II) Went I t nil avenue, will leave Huh
miiiiiliiK fur the Jcmey. hot xpi Ihkh, ,
In he iilixent Meverol weekn. 1
' mi nt y I 'uiumlxHlniier Kititene Kcin-
petiii ll, of V.'ilem in ciiiinty, w lui haa '
heen HpemliiiK Hi'Veral dayH In A 1 1 1 ti- j
Mm -nine, left laxt iiIkIH for rorlaleH.
Mix. TIiiiiihh W'iiIhIi of i(i7 South
'I'liiid Hlicel, iiccniripiinleil hy her
.laiiKhti r, Mrx. o. A. Moore, left Vi h
letilny fur tin extcitded vlxlt to San
I ra if Iw u.
I'le, I Oilllam, clerk nt tin- hardware
xli'ie nf Itaiihe Ai Miinuer, returned
iBteiday tinm the Jeme. hut xpriliKH,
white he hud heen HiiJiiiirnliiK the
paM two Wcckx,
Alliuiuit'iiie cnuncll Nil, fill,
Kmi'litH nf ColumhiiN, will In, Id llx
t ' 1. 1 1 1., i monthly mci'lltiK tmilcht at S
o'cliii k In old KelluWH hall. Import
ant liUMiii'Ki Ih to he tranxacted and H
full at ten, lance Ix xpeelally .lexirid
I'fof. W. K. KdlliKtoii. who Ix Intake
the chair nf mat liemal leu III the t'nl
verntiv nf New Mexico xuiceedlni; I'ni
fit.Hur Itiiitnn, artived In AlluiMUeriiue
ef'lcl day. I'l nl'exKor I'alillh'ton, w hnxe
home Ih In Telle itlaule, lml , Ih a
Hiadiiate nf the I till In lui State iS'iiimal
ni In, i, I and uf Chli iiK" iiuiveiHll y, and
has had ttevernl yearx experience in
tea. IlillK.
" Ifexpeit fully
"t : k i n ; k s.
Vnllix,
M.ot'K,
"I'lcHhlent.'
f Itin har and th
letter to
letter midl
ine Ht.'lle I
piihlii. ' , tin liiii'liliK of the State 1'M'HH ax-
I Miililiierx. 1 hiii nit ion, to l.e used a x one of the
xHeil hy Mr. Mur-lKre.it advertisements fur the Htale ut
,.,'ir.l nf har exam-(the San Olcu expuHitlun.
TAXPAYERS IN FAVOR
OF REDUCED SALARIES '
Tile
ion li
llierx lH ax folloWx ".Mutinll puturex will he taken uf
"W are InclusliiM I'-rew lth peti-1 all Imporliint phasex of the itieetini;: (
lion in the matter nf nirxelveg, ! u)sn xtill pictures fur sltden and In
w hich peiitiuii di.n limes Its t.AMre. j dli idual pii turcH of each meiiiher
We have today transmitted tn th Inr Iramitii' in a ureal frame for'
clerk uf the supreme court the ol iK-'cxhiiilt ill Sin Oii'iio and for liailKitu;
Innl of thiH petition, iiiIvIhIiik him Hint! In the capit.'.l id New Mexico after
furnished tu each nf you a copy. ;the exposition. In (uliiihi'tl ti Kronp
l!is,iitnliiiu' to an invltalcui issued
hy a hpecial commltlce of I he demo
cratic enmity committee, a niiinlier
uf ilemucliitlc taxpaW'iH appeared at
a meetiiix uf the cummlttee held In
the Coiiiim rcl.i I cluh last nlnlit niid
expressed their 1cws ax to the tax
ation and county salmicx planks tu
he adupled hy (he democratic coun
ty ciiiiM-ntlnn.
The cnmmlltee which heard the
siiMKtsllurfH of the taxpayers includ
ed HelilV l.uclhalt. OeorKe i.
Hi hcer and A. I'h iw lier.
The illxi iishIuii wan Inforinal. The
prevuililiK sent tun lit Hceined tn die
that there nhmild he a rediictlnti nf
Ifal.triiH paid all county iifficeiH, with
the simile exi eptluii of the salary
ipald to the county KUperinleiideut nf
IschoolH, which in the opinion uf a
uumher of those present last nlt!hl,
'should he cotiHldi tahly Increased. j
Tile next lllectlllK of Hie committee I
llll he held Thursday evetiinn at
io clock ill the nfllce nf A. Klelsi her. I
I "Tile nature nf the matter referred
I to in ymir petition is such Hint we
I would very much appreciate early
action hy your hoard, and in view
I or the fact that the matters referred
to involve the Intefirity and Htandiuu
I nf nur firm, and each member there
inf. we wntilil like a hearinu upon
MheHi- niattcix hv Hie supreme court.
I . . ...... .. ..ll .l ....,,1.1 1... h...l
-o uihi a inn I,-, iii .,,. ,t
t hereon,
"We hone, therefore, that Htich tie-
picture of all mi iiihers will he tnkfa
This feature will require the at
tendance of as ureal u number iif
memherx as pussiiile tu thi- meetin;;,.
so Hint the public may be able, in Hi"
future. Inr all time tn see face tn
face the IlluUltlels uf I, 111, lie unlnilill
'in the slate A. I . lull, and who in
their individual sections stand fur,
liuht and pruuiess in every line and
fur Hie ureatest uood, de
and welfare of the Sun- ,
Crystal Today
"CAPTAIN ALVAREZ"
SIX REELS
! ciilectively
i vcloiimeiit
Hon will he taken hy your huard'at
a very early date to the end that we
may be aide to have presented to
the supreme court all uf the fuel
iind nil nf the circitmHtalices and that
we may make a full dlsclnsure In this . additional Mo,
matter. " the .state may
'shine state
i "We are
; lilies say In
shnw the ci
'made it, hi
ene-
WHO IS WHO AMONG
BOARDS OF DIRECTORS
uf New Mexico,
mildest, only our
d. but let us for once
Hint t y our 'phiz' us Htu
1 0 ii t; thereby that some
d fur the pcuple and
ciime nut uf It.
We hope to see every editor nnd
publisher present on siuh an occa
siun, wearing his glad rags and a
In nail smile.
"NKSToi: M ONTO Y A.
' Tresldent New Mexico State Tress
Assnclatiun."
A mei'litiK of the local pr -,: mem
hers of Hie city uf AIIiumuciiiiic is
Oat' in case, that a urave i rHllcd to he held up inui sitay, tne I. wi
(lime my partner day nf Awirust. l'JH. tit the utflco of
Marroii I vplains Action.
State 'lieasiiier Miirrun yesterdav
explained the action thai lie had
taken In btinniim the matter thus
cfficlally to the attention nf the xu
prcme cotitt and the state bar exam
iners. "I feel." said Mr. Marron, "after fl
careful stlidv nf Juillte I'npe's npln-
Icn In th
Injustice lias been
THE BIG SPECIAL
EVENT DURING
OUR AUGUST CASH
CLEARANCE SALE
HUNDREDS OF YARDS
OF DRESS GOODS,
SILKS, WHITE GOODS,
WASH GOODS,
GINGHAMS, OUTINGS,
RATINES, PERCALES,
SATINES. ETC.,
ALL TO GO AT ACTUAL
Half Price
LEWIS AND VAUGHN
ARRAIGNED ON CHECK
KITING CHARGE TODAY
Two men booked lit the police ita
tluii as Tom Vuimhn and .lames Lewis,
urn 'it i by Cnpt'ilil I'at li'tliadv culv
Sunday inul iilni; on a charm- "f "I'll
1 iiu' ' i tieck.4 in Italian Hahiuns mi
N.iilh I'int nnd North Third streets,
will In- arra lulled before JudKe I'l'ali;
today. The men sluully dec'uiie they
lire innocent of any wrunu duun;.
I Imvevi-r, they w ere positively Identi
fied '-iumliiv by I-:. Kranchtnl, mie uf
lite in. ii who paid nut leal iiioih v for
mi ab.'ued wot I liless check. To make
the , aic axalnsl then; htroiiKer. the
pultee I, .inul on th-' men iippt nx'tuale
h $lmi In itirtency, which ts iihout
ttie total amciint td tlie checks win -h
,1 Is el. ilme, Hiev circulated Saturday
i i,'ht.
The rather intricate Miiistion ax to
wlio Is who and why. In two hoards
nf directors, ts the iiiestiuu, or one
uf Hie principal iinesiloiiH, which Is
helim aiKitcd before JiiiImi- ltnynuhlx
In the district court In the case of
cont lletlnu directors, auainxt the
Northwestern Colnni.atiuii A Im
provement 'o. The two sets of direc
tors, il Ih iiiideistoiid, each claim the
rluht to direct the alfailH of the
NorttiweKtcrn company, which nt
one time owned a laiue tract of land
in northern Mexico. The company Is
ll New Mexico cm puraliuli. .lumen I!,
(lailleld, former secretary of tin- In
tel lor, Ih chief counsel for the North
western company, and is here from
Ohio to appear in the case. Tin- uriiii
iiieiHH hclnie .Indue Knviinhls will
likely hi- colli luded today.
GDMDS CAFE ID
GRILL NOW OPEN
NEW MANAGEMENT
and myself. The impression
(rented, so I tun Informed,
firm, of some member nf
was cnnceriied with the .fulsilicatlnn
of b tteVs and Hie ( hanu" "f- pnstaue
stamps fortuity part of Hie (iueii
mentarv evidence In the case, when
ax ti mutter uf fact, we are prepared
I to show the impossibility ol Bin n ne
' tnt the case.
i "In Justice tu ourselves and to nur
I client, Hie nnly thlliK we cnlild do
ivviiH to hilnu the matter up in an of-
llclal niaiuii r and show inn entire
innocence uf any llleual or unethical
ci liducl In the case."
ALBUQUERQUE HAS
FINE CHANCE TO LAND
MOOSE SANATORIUM
.Indue Kilw.u-il A. Mann has icturn
'ed from Milwaukee, where he itltend
je ! Hie national convention nf Hie I.oy
'n' Older uf Mouse lis a representative
jof Hie ('iiiiinu I'cilil ClUh uf AlhlKpier
niue. .Indue Mann and Or. it. I,. Hunt,
ideleuali- ft'uiii the local Moose lodue.
ciiiulucii il a strenuoiiH oampalun at
Hie convent inn in an effort to have
A lbiiii'eriuc Mel.'ctol as Hie place for
the Mouse tuberculosis sanatorium.
'.Ii.due Mann believes that the sana
ti tin id will be built and that AUm
(ilciue slaiuls a Very fOod show to
u nut ir the tlt,ht tor tt-e instuuunn.
has been i the Mr-mini; Journal, to make final
that my at ranuenients, appoint committees,
the firm, ,-ti .. for the reception of members of
'the State Tress Association of New
i Mexico, which will meet in this city
;cti tin- 27th (lay of August, Mill.
! Editors and their staff and publish
ers are reiUesteu in tie presem.
NKSTOIt M( 'N'T i IYA,
J. II. T H.i t'Si:, Ti csident.
Secretary.
DEATHS AND FUNERALS
1 mils llcrctis.
l.nuls lieteiis. IS yeaiN old, .lied -
ti t'dav lieu ninu at his apai'iments in
the lliuhlatids from tuberculosis. Mr.
laTetiH came here two months aun
fiom bis home at Lennox, S. 1., with
In-- patents. They returned home a
short time nun bellcv inn ttiat he was
i n the road to recovery. The body
will be shipped this afternoon by
Suuiiu Ittos. Hurnul will be al Lennox.
Goiden Rule
Dry Goods Co.
'We Do What Wo Ad-vcilisi-,"
Infant Marin Itarcbi,
Infant Maria Harela, d lii"iiths (dd,
.umhlcr id I'eltcniuu Haiela. 111!!
niiih llroadway, died at " o'clock
esteidiv tiiutiimu. The funeral will
held In Crotlott'H chapel lit '
'cluck Hits lie .t'lillii,'. Lui lal will be
i San Jose cemetery.
SPRINGER
FOR HAULING AND
STORAGE
The Cnml-s hotel cafe and ftrill,
! ccmpleteiy n iiiudelcd and under new
' ma I la u e n 1 1 n I , is now open. Y. H. Ist
,i,x, an expert restaurant man w'10
j has he n etiuaued In business Iti Kan
tiiux City for the last twenty-five years.
ix the new ma nauet'.
Itoth servli-e and i tislne are of the
very first order. The establishment
will be conducted mi tin
ni. in. Kntraiice Is thi'utiuli the
! lobby, the cafe bcinu directly to the
I rear of the hotel oC'ce w hile the
luidl Is at Hie rear ! tne hotel bar.
The cute is open trout (i a. m, to 12:3U
p in , and Hie ui i l trnm C a. m. t-' -;
p. in. and from r. p. in. to S p. m.
i line to (he cxpcncui ft i f Mr Wlal
leux and the central i cation, the lie-v
I cafe and uriM Is cci taln t.i limnediiue
j ly lake Its place as urn- of Hie city
most popular calinu houses.
JAPANESE IS FINED
FIFTY; TOLD TO STOP
PLAYING NEAR-KENO
it cost r
and costs n
tcrday when
iiliciatllit in
popular price lun y.,,,
W'ATKK TAX OCR AND PAT
Alil.K AT oKFlCK OF WATKIt CO.,
1 Id 8. Sia-ONU.
It. M. Will JAMS
Ienlst
Koomii 1 md S, NYhltlnu Hulldln.
Corner Second and Gold.
Then No. K4.
Henry's Delivery and Mes
sengers. Phone 939.
T. Hayeshi fifty dollars
Judue CralB's court yes-
he was found Kuilly of
a South Second street
nf chance which is
xomewii.it similar to "keno. 1 he court
honked on a thirty-day .tail sentence,
but suspended it when the Japanese
promt-ct in refrain trom oocratiiiB
the game.
NOTICE TO THE PUBLIC
We. the Cubero Trading- rompany
uf Cubero, X. W have bouuht all
the liiii'iests of the Hlho Itrothers,
Orants, X. M., and hereafter will b
run under the name of the Cubero
TraditiK cumpnny, Orantx, X. M. All
accounts owed by the Hlho liros. will
In- paid by them and nil nutstnndity;
necounts. collected 1'V them.
EMU, HI HO,
Oeiural Man.'iKer, Cubero Trail inK
"o . (Itatits nnd Cubero. X. M.
Does your skin
itch and burn?
If you are Buttering with eczema,
ringworm, heat-ruah or Other
tormenting akin eruption, try
Resinol
Ointmontand Resinol Sop. Vou
will be surprised hovv quickly tho
ilchinK stops ami the ukin beconu-a
clisur and healthy ugain.
Pmcribed by docton for 19 yeart. All
(JruKltmul Rt't) ItusiiHil OintniQiit (&0a anil
SLU0), and Kesinul Soap (iM. fur tnul
wit. freo, write to Uept. 17-3, Kutinol,
HaitliTiun. UJ. licfutx: tmilalignt.
"GOODNESS GRACIOUS"
THREE REELS
A Great Drama and a Great
Comedy
BOTH BROADWAY STAR FEATURES
Matinee at 2:30 Doors open at 2
First Show at Night begins 'at 7:00
Doors open at 6:30
tast Show begins at 9:15
Admission 25c . . . .Children 15c
Gftllap Lamp
CerrUlo Lump
Gnllup SUit
Orrlllna filovt
HAHN COALCO
PHONE
ANTTirtACITE, AI L SIZES, STEAM !OAL.
Coke, Mill Wooil, Factory Wood, Cord Wood, Native Klmllliic, IJme.
000000000000000000000000000000000000000000000 0000 0000
riJ Account Mountainair Chautauqua, Summer
roj School, State Sunday School and Other
Li A Conventions :
July-August, 1914
there will he a special rale, Alhuquenitie to Mountainair and return,
of $.1.45. Tickets are on sale, July llthtollth, inclusive, nnd July
20th to August Vth, inclusive, with final return limit August 18th,
1914. This ticket allows no stopovers. 1 J. JOHXSON, Agent.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooa
O. II. tXlNNKIt, M. I., O. O.
sleoallili' SHH-lnllst,
I trut m (.umlila dlsens.a. Offlc
'fitera HullJuij. rbon it Dd III.
LET US SEND A MAN
To Iteplaco thnt Itroken Window
ALBCQrru'grK i.cmuku
CO.Ml'AXy
rhonn 42t 423 Ni nrBt
WALLACE HESSELDEN
General Coiitrxctnm
Ftifiireg and workmanship count
VT guitrHDtee more for your rnuney
than any other contracting firui in
Albuquerque, offliant
isCI'KItlOlt 1'I.AMVO MIUi.
rtione SI I.
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
Fourth St, and Copiirr Ave.
T
TELMO"
nrv this iiu.vMi of c.vN.vrn
Coous AM) voir IIAVIOTIIK
nicsT
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
PAROID ROOFING with 15
) year guarantee.
Relievos
tmmm
I y
Vvww
CATARRH of
the
BLADDER
and all
Cissharges in
f24HOURS
KrbriHi Ut bea lh
BkUW 0 f S N
ftrwrtof (MI Or

xml | txt