OCR Interpretation


Albuquerque morning journal. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1903-1926, August 10, 1915, CITY EDITION, Image 6

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84031081/1915-08-10/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for SIX

ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. TUESDAY. AUGUST 10. 1915.
CRESCENT HARDWARE CO. PIDDfll IP Ipin
I.MU Hawr Tail lltM ftwfc. I'utlery. To-4. Iron Pipe. MM UIUIUUUIU II U U
Infuriated
Man Loses
Temper
li- Iial4i. lli- '.'in; fill- r
Maart . m-i -Im- iniikl wot
find a (nM " liltM'. 111. girl
a MN "lain. Inn ti dnm-
ami unljxi m
Mln.ii hi- ninnl- MH llwsl.
Tlrin1. i f i .i t ante,
i r Mlm -i.
l 1
.dgflgBK. 1
Golden Rule Dry Goods Co,
ANNUAL AUGUST
CLEARANCE SALE
ON SALE TODAY
at 9 a. m.
Rum fUaV" H I nrnl-lilnr. O-H. I ink-r
.ml I ilHnr Plun.h;nr H.-allnr Tin and C.tp" W "'k
USED BK WOi
TV
hi i t.h ti:v
10 END SORROW
H. & K. Coffee
-iiii iii in i : MB s rot KB i Hi ni D I MjWTI KB
a
1
ai
BOND-CONNELL SHEEP
Sill I I' MH il..
(iffW hihI Mart-hoimr. Tijrrae
HAVE YOU
TRIED
THEM?
BLES
10c A PACKAGE
NATIVE PEACHES
GREEN CHILI
10c A POUND
WARD'S STORE
SIS Mini. I.
i - 'l ill
IK VII l: II. WAHH. M.r
VUDOR PORCH SHADES
BKkr till', lull! II ((MIL.
M08ENWALD'8
TAYLOR TAXI CO.
Phone 321
- M I'rr Hour.
Sft (Wit llty ( alia.
Al l, III l I, I MIS.
j
.
I
i
Strong Brothers
Undertaken
PROM IT MllHI.. PIKINB
T. NTIKtNi. HI.K., hi l l K
ANII hKKlMl
WCAL ITEiMS
Or tf1TM.Ht.ST
I i in . is iti PORT
If! i rnllnu ;
una:
i
ni
mih p,nn
Hi-ii A Mori nil n it laal nlfthl for
tin (Ira ml I'unvon nlim m mi, iul
ii. HaJ tVftMl "Hi
Alt, in Kahri waa in lais Aiik'1!
1 . , i.l 1 V Ml.. I ..1,4. il 1
.ii tin Rota) LMkratitni
Till' liollld of ll loll, of III, I',,!.
(,,ii i ii . i.
lo lii.it
i in , m
rem 1 ' ii
nl ii ill
i. ,1
ki rii t Attorney
i
1 1,.
. w ill
SPRINGER
TRANSFER
IN AM. I HE ( l VI li
i iii ui s n w nn .(. rii
I ill III h NiiNI ill I'll ll
AND WOOL COMPANY
llllils Mil PM.TN
An nut- ami Ul)r-.n ' In L.
THE WHITE SISTER
TO BE GREATEST OF
ALL FILM FEATURES
n. Il will In- the
i ih 'tor vmrdl
"khi the twirl
md uwii tti' ni
-iiiiih In maUdm
, on picture
III! I Mil ni Ml
ll ! III I tH'
'i ihii in i:r -i 1 1 i
"'I. Allen linn 1
m tin. hi enti-H
! ' nipr-i .
it In ti'll lit-
!lei MX I . fin !
ii ml M
l . fori
woili a
Hlv i
nun i.
minim
llila numl
notion iii' '
. 1 1 i am
lityad li
CIVIL ENGINEERS TO
STOP HERE ON WAY
TO FRISCO CONVENTION
ii Hi-mi II
laadenl nf Hi
Inunn, mipirlii- i
ill lu.it k. n !
liid.iv that a!
i ,. , , , , i, "i-i , ,f
,,n i lilli, ll.
hour
BROKE STICK ACROSS
WIFE'S BACK. CHARGE
AGAINST P. CHAVEZ
i uir, - bai i,
Wio u Dai
, hi wi-iii in
him in- ,,n, i
wllh nn ii
II,- n for, i-
tiniPB wllh hi
lo i .iii- up,
PK HPVi ' . I
tar heforr
FOREST AND FIELD
CLERKS ARE WANTED
Thp united hi
j fi, i. i,,n , pnoatK
! i u," lm I lo- po
field , lark lo til
eal n i- i- and
ea t hat an i-x,imlna-1
HOB u( I, ,i, -i and i
- .ii" na tn Ihp for- I
ither aewlcea win bal
I he puNloff i, i r ,
aecretary, Twalfth
, il nervf p dlNtrl. 1. 1
offlea bulldlnft, Ban
DEATHS AND FUNERALS.
old. died M--,.
i I, ., k at hm
im Hrothafa an
I -li pHrMt.
i aarral af
R, I1.il
for Alhe
Ml IXD itiiM IND MIGHT.
PliiiN I s tn 1KB nisft
ISI PARE sac
AM I I " - X It I N'Tl.
PlliiNI '.'(in. (OMIts HilTKI,
Ift-1 I NT 1 Ml Mil ITO
i Ni NK, III
1,11 i.llANMa
ink the aeid ebOOl
When t h found
fluid lr !.. (1.1
iii.i' ,m
iimi i
iki i
v mi i n rmni
i i ll. r hm
in.,! in i" fat be
..ii. place in
.1 Effort
failed.
APPRECIATE TRE
GOOD TIME HERE
a, n
I tiini
potent
,Si,li.
till tnll.im t'hi
ptlon thai Sum
ll,, n
mlrilul in
hi in AIL ii.
i ii . nave t-i vi mi uir nn
! ihk In Ki t i-vi-ii uith von aul.it
.i
i h all mil la
noli, ol ,,,,,, I Vtllim-8. .IIIH
mm I... i ...I i . i h . ,
.
II llli llli-l III UIHI , on
, ,,, ooi li-iw i, i
i, tlnccrcl) I'oura,
i iiuikhi tDAIR." j
NWteJ ii ii.li II.
ilia ol llttllul A l,.i ...I tun
in , 1 1 1 n I iih i l . , , i inn
, ,.i.i
Th la will
iiniiK Octobci 11, tha day I
ik Thla l a Ian thi eall
mil iodai
alon bara,
i ii ill atomp (hi araav !
Kaent " t'
Wi Inn i ll
ntt aeaalon, all
,- , MdldaAea."
I hankiil.
I mlii-- Mini ( lull
hi- fthrl fieri iaaai
il a vole
n lal .lull
il Nil, . II I 111, I-
J, H, RIELLY
G, i L COMPANY
ii O'rUdily,
liv liriui roropi
f, I mdrhf
i-v and at
ufealdenl of Ihe Btoekmen' Ouaraotj
.v ion, I., Mr. O'RIeilj fttrrtvetj kill
Huadaj maht from Banana City, after
hi baa beta tince leavini the (Vii
1-niih Bat
id a ebui
olIooiKh lh, ri uuidellina
. and ihe f'.irni-hliiK of
oi i.-t lieeti Rnlahed 'be
ilotiiK liuum I hi l i- now
N ll l l i i : i 1 1 i t i POR VM
InNufflrii-iit addrete.
II W. MsWHORTl
nut rtrTT TRuan SXinn. fm-ina
lh i In hiiKlm-iN m-.-tlon. .utlnhle for
liliiiuhlna or ilii olmp. or eturain-:
heal ami natt-r Int-loded. pi-lv iin.
nfOoa,
II. M Wil l I MIS
DaattM
lluoma 1 and a. Whltlna Building
Corner Heeond an-l OaM
Phona No. CM.
ATLANTA NOBLES
WITH STOCKMEN
1
But
s
PLAY STATE FAIR
sements to Have Best
Harmony Offered Visi-
I V I
killtt-
SIX BAND
DAILY CONCERTS NEW CASH GROCER!
Coilli'll' ExDOSitiO!, Mtnllom t.HinKiM- t .:
' i iii m fMiokw 1.20'
II Hi. ( aiM- -iiuur I .imi
talf II llw. Itc i siutnr Mm
to 8crrl l M r, isi i. BVl
mho mad mnoonce- (Worth :io i-m-.i
ii thai five band alrad) ;t Ihv. sUxvr trnf IjwI .2
' I" "ill'1""1 lo th : li.. Mlvfr U-nf ltnl Sk!
"' in llw. sllT li-uf Ijtnl I. II)
that will pU) i" lode, alti-r Hokr (Ham M m H
I K '- Who wHI lB Wa'li-t lliikir- ( nlHtr. I II, ;l.-
crrti i day: IM Uatrda- : (anM (hmhI t orn 3ft
il i an- TiimMiiM'- j:
tn hand fronj the Mate -j in, n ihanx 10
ii Hoawell, thi nd i am IN ltm ,uu .so ;
' ' 1 ' I'm i. Md l!i Ma, I lit. can . .M
1 ttcttafttra Van I iaU-. o
sl.fiiliinl Win ,n IIIm nit- .IS'
I Of ii.il ii Pttff Itlri- II
wl "i vl1 i Pviliil Wlii-al I3"!
p-k,' aald Sacralarj W; i QroM Nut- istj.
hoi lix.-.l iiin Hi small Itiniiiil Villi, nnl (lal. I
Ml ''. ' i Hi 131
, , fur pliMii .,i i',,., Toawttd no
III HI! Mill.
Wllh
lln-Hf mi'ii ai'i iiiiiiiiiii'il ill, IiiimiI un ;
lm Inula of i!i. world. All liar up-,
Morad bafora the kiv.x of Eiujlaod.l
raaalvini Iho Viiinriim thini , . i , i -r
I hit band hu latin d tha amrld '
ta kf. It 1'ijnn'H ItfTp dlraci from Kan-
I IHH I"
III- -,'iil
l.h- 11. 1,
.ti hit
rmptrd
9 for
'tin- I h 1 1. I .ii.-irii iiii'i-il
" v . -..it in.- i'. i.. in v aio ic tlM t
Iter day u i i nn of mv x
rka, 'hat ill anythlni that III
( Iir II ,11 I 11 1 'I.I BUM IIIV I . t I 11 iii-oi m
,.,..( ir i I, io, , hotil. ,,f ( 'liiiitihprluin'ii
. .... , w i i ni-h, Bmmi.Jm W
I oil!'. I lioil-l.l .111.1 Uldilliuru i.rinco, A
ar 1 dam lo n n., n immi"" i
i o . I will n
it-' Bft L to ;: ti noma -'ml i-amp:
baek tn a iJay ur two and aald M waa j V
eurad" (.vrltia J. H Rerry & Co, SaltjT
CfMB, Vi iiMalnalilo avaryhora, Z
i v i si"i: ii I
Hay ami Mai : siaml R poIRM X
Hotel Phone 344 Z
Henry dauls baqgaqe and
other thinrjs. Phone 939.
.
Mvery and aaililln hnraea.
1 1., i nro
rrttnbli'i
Kin I. Ml. To iT.ASHTPt
n,i i n ': BALI -. .-'i ii ,'i -,i olture,
t hi-1 alNoijihJ;ji''' s W'-"' 'i"'d.
ho I WANTKD -Bwund-hand aide ar for
are I Indian niotorvycte, B, ): , rare Jour-
WANTRD t'ompeteftl woman to rare
fur .-hi ii ..mi aaatal ," hnuae-
I
WJ
s
E
Matinees
2 and 3:30
lln-ti fore
ll i n - . U I up Id dalr wild
mi iillii-c -i-ti-nv
Th -Walfcel iiiur .ii.ui. i-
ei II- -tiou 'Ul.
STRONG'S
HOOK STOKE
mi
l( MOM MM K
till Ml II"
PAY CASH SAVE MONEY
PHOMI MM i: ORDERS IN. SO
MM. l iTult.s. 114, (tOODti
HI I.M I III li
PHONE 624
I nil UMC ni IWd limit ii.nl Hi in (mmI
ill -in k.
GOODS NEW PRICES
NEW
CASH ONLY
FRANK TROTTER
I Hi W K8T ( l l
4
' THEATER
Ril ft-snt Khow J
In the Stale.
TODAY
TEMPER
I In i , -ii i I s a ul V PeatWlM
Hi, POe nf Motion I'irturr-.
Mi Henri R, W.tiilmil
A FLASHLIGHT FLIVVER
Rim ( oini'iii
TOMORROW
rv ( il 1P1 in TYVO-RPFL
( omi;rn , v HUM N
Ni il l II, ini-mln-r the "II"
-in, , Nothing Bw tn w Ctuin
fill ( iiiiiciIIi
0H'n I p. ill. ( iinliuiioiiii Show
KAT MllltK irn (Tti:M ITS
GOOD roll fOV
(' ii I- S.V the I oi ml and up.
Home Cooked Lunohaoa at noon
S.''. Try ua.
GRIMSHAW'S
rurner Sei-oml and ('antral
CRYSTAL THEATER
Presents VIOLA ALLEN
and an All Star Cast in the Big City Sensation
THE WHITE
SISTER
IN SIX PARTS
Adults 1 5 cents : : Children 1 0 cents
3c Yard Challies
One hundred twentv-five pieces New CottOfl Challies.
-IKKI vards on tak the rlrnift of Pleritv 'o one vi
I
r stall ji.ilter
vanl
( in s;m' ti
ON SALE TODAY
at 2:30 p. m.
Black Satin Messaline 59c
First CQfHe, first served only 200 yards to lie sold a great
ie (jiMiits exrenent at
Kip .Sale, only, vard
Fancy Large Lemons,
dozen
20c
I Hi-. I am i I ri -Ii Totnati
j tin i reah Kanaaa I tn
Uood Hun, li Hirtii r
S lh-. ( MMMrj lliuii'r
I ait;, ran- 1 1. mill mi -
l.aiac an- lliiiiiin
I jirui rttnM Koui'i kraut
;i cm sHit i ( ,ii ii
I i nn- In -t 1 1 iina 1 1 ii
.! i a n I il JmM IV.i-
lli,
I ll
im
Jl'
'lull ram- -uln nn MM-
t allfomla Irnil .lam. tin IhF
I OHM 1'iirk uinl HeaJlM . . Iftr
illk' ran ( olfis- Hi
s ika. He oftei Mm
SO tlx-. Mi xi.an BCM SI OO
1)4 Hi-. ll.au- S.V
lm- BraoM :i(K'
Braaa KhM Wa-li Board ftftc
l'."r -ini llalv Sr
Tfte Sliau Hut- fin (.III- .!&
si. mi Lturn W.ii-i- Mc
lln-' BloWC Wai-l
lli-' Ow r.ill
H V-' .Vli' -lilliil,
(ihl- 11.73 Ovfuiil
J"ir. !"i Md 5e
S.V in (Hlr
il 1 1 1 t .
m. ini ;
Lftfl Otforda IJJH
ai.Mi Wmk
I ailii ' s'.oti ami M
. i ami
ant- ft I. INI
VOI It Illll.I.Mt MIJ MOfUE AT
DOLDE'S
I10-S12 South ,, ii,l Strict
Plinni. S4.
AM, ROODS Ill l.lt FIIKII
IIITTI'UI 11 1,1 II I -l I'l'Hll'
Outirrir. rbamed. rapairel mil eaehaagadi
ii-, LOftBBt At TO CO., to W. (upper.
PASTIME TODAY
THREE BIG FEATURES!
Charlie Chaplin
WM. S. HART
.1 I Mill I T
Eastland Disaster
N O
RAISE
i. .ill--1' lump
Ci rrlllo- Lump
Hahn
PHONE 91
ANTIIR ( ITI', Al l, SIZES; STEAM OOAti
Cike. llll Wood. I irlory WihmI, ( 'nnl Wood. Natlvr KjaoHnB. lin
Kiav, 'I a. ni.
3c
59c
SEE
SHUFFLEBARGER'S
TRANSFER LINE
j for grading, ex, -avutinfc, sand and
, irravt l h tiilinsr anil for all kindfl id
ir.msfir .,rk.
, Phono ai:i.
nffteei s i o .-i O&fpu hmum
K(ll)K I IN1KHINO
I- aai in nn aflart. - i".m wata ra
ImI H..itlr- rrnallii. T,ilii. iWl,irr. i,i
lll'.lli.r- II, ,1 ot l.,n onlri'. tl.llldl.Ml
it m.iil.
II IW A II tNS
l'lltit'iicr.litirrv trl ri. In r.'. mil t'nMatai
lit'.. . I t ill i 1 1 Air
Hi Had I Haw, IIih h Snml iv.
LET US SEND A MAN
Tn Replace That Broke Window
Gtaaa
ALU! () ritvri-: I.CMBER
COMPANY'
tom 421 Ift V Pirn
"TELMO
mn Tins bra x ii of
CAMMED (.(ions nii xXM
DAVE Tin: BEST.
I III MERI M Wi s' POUCEM VN
will rim (into 'he iuri;lara ur th,
buf glara onto him, becauae u ig hii
' 's
!
to k' P in tht- il. :
PHO.VE IBM.
in -M Mil I T THE W 111") 1 i
Ht-rcaminB Broad New Two-rrei ( oaa
oUy, Pealarinn QwrUe ami Mai,. I.
ill Till. IONM I1SMIN (II KROHTY
III IKE," rMlrrina Two. reel Drama,
KTHIWifti Mr. Han at III- Beat.
in BMch Ncnrli IjOOO Piopir Wnii in
M'alerj Orate. Tlie Plcinre Khow
s. i n' of nn- Wreck ami the Reacniiw
it I. Sou I nun the Km r.
IN PRICES?
Coal Co.
(.ailup Store
Cerrilloa Wove
Today and
Tomorrow
Nights at
7:30 and 9
j
I
C3

xml | txt