OCR Interpretation


Chicago daily tribune. [volume] (Chicago, Ill.) 1860-1864, November 15, 1863, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84031490/1863-11-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

tfu-'iuui;-. vf -N\w
■ P’-eo f ttactser<n>aam
■^f tP ll»JE«^’'' l ‘ TSKATIOIST,
f'•'''TPjitt a itrtc.r-.rM Ist tht eiiiu
C ’• *’“!*■
■•■-> »• •'««*■
W«li »■ ,ITI * * «•-•»*■ «“»
»•*'JSL jmIUUCI V 1 «4jf.n USB
ii Ue K»|JI -)I {MI Cf <tadT ul
Mlli.-CCT. I-di't*- rctwtt, AT>ttie
teiapwwnof bip©« cfraaia, bat
{■ a s«»Biiocsua.
«refi t»T a ter atC
Sfifcwtii *»'««* ?*»««.
a*« R*;*e?pb atract.
<2SSwm»A.H
®T- XOSBULTATIOKB UiV'-^LLBvK.
*ogit- ——
ySJiWILD.—Mi* Wiili* pro
itw bi» t C=>« s II LIT na 0 mu.
I sv: 15. Si-c -wuiti Co eivttst*
«.cufd * i'JipiUciisvit^rto
Ztu: u« astUM
Rhe«is*imt«»«c*retJi»itaett
rtK» »ud W «ak« tint*
rSS«lwai«. KVrcVMw*»cwt
cua-tewa. Tk«
Ufc«:'Afoi.*iiltiU«ltas*»ri
tier g?t>Bt«l.
Ktresi Mm.
J B*r Bta 2A > e Ttsibec.
t* *T *-a'«sl*c3iz».
o"r7bvek son ’ s
BYE AiVD EAR
and Clinic luslitute,
' , Of »f IS!
EYE, EAB, CATASBH,
Mi m sSrttfosa cf tb9
«B*d, nmt, Iwff. Air Pt«&sM ( and ill
:v : Chrstis OiMSKa.
■uit asd KDmrsG nf tie zas* cmuo
. ' itostsiTnuo.
»A.Bta«*.Fo. IP3tflMcuri rtfMt,cw
f 01 *«•■>«•
»;p«ai Jstxx it»‘e ÜBtafrrtsrex. ft UU
or ua bMa tobotlßK txJf’M «U*c» o« Cats'm
naoitUuUe r-rj win. sJaC«s« tto
uU, 1 frost ui aw<2 ysraf <l. tr"*-w«y w»t s«ry
cucti-jprf rcr? «•
tu wtwd tfui saof *• to Ytta.
,H iw aiUJT rntfcrsd to pctfrct OtsUb U alt
sSSnwM»f<«‘i&rki. BUra«:«. ccbto.
mi rtkxrr.ac«ear*«« *tsc: CSM?;*ii Fcr
uk.* ftr**f»nr«.
?&aaBSUt«& aye*, nos Aa*aro«A. s.ooui
ty urtr*' •jiiia«iMtU , ‘4 wt2 onsUr
tvsnte«4klaaMUCo»kai.s. Ua mss WDUeAto
,- irn»oa.'*l4*:ai®.ttf -'.is u»zU'-tlAfou
rati. Hz. rzmy't t »tb» •*■<■«»» u»
aataktiOtsneuu'fot tuautj ata tuadtj,
—■ :»*• pl'saßJT U rt.c: flip *o—
an rrcttLerc? A. LlsCi'LK PrxJJcn: ortte
tattaAWMs.
» PA YU. Jgrigt V. S.SS?rttt6 Casft.
COUACBIFtST.Pmt MrX^tbCo,3scK '
ai3AB AU.IS t biooaißsu>a,lU.
bCi:MC2Mh»cVtBLLUis. Z.VU£ii.
Kit W*K.MJlor«:Cs, MeU.cd'stPraaclicr.Mc
• star. Xsn«os'tl«unu>r. nfc>« «».*», vat si.
•r'«tv*sart*lsf*’!f7. titt sa «:•
afcsrcetartyire-, vs* s»f«iL
■BhHOrUctt.wui na t) 9 torc«d *Fto «U, aer
(B*H»»mia«lttire»,tsJ and
ot.**i *M!f ia» t nry 5 p&T»ttttsa« saa rvuisdie*
ret ttfl ta vtAs.tot Bits«*s Jay* «!«■ tc« rec»fnt
fDr.rr«rma , » wtoelMJ ua u«
aL*a;e.»:dlbtu;M esapU;«<.(in tlia
Arrttfc: oCl or ucocmtetc*. Vi«-»i»al falif
-WvC. SAW ariHjfii LeCiiCO>L*ad list
*td poc>p}« cf is« &ei£l>b&raoo<t tojutder
J>B. SvSiIFOV u ooj* Cf Ut tl.«
is «&4*r*at.
■itefli; torzac: et'tfu-tfaa so*.s r vr-o*pits!
rf prsettfs ptgfar st* t3 tfct faftar<}»'t«**r»-
wnCtu tz. >n sKA-sf •jftesf,- >» s ersdnsta
>ttr«« «t 'us awrJcSl -!«".»fttt Is U«*
tatw afWtrorof Bajrr-ry.Ta-vtwof •rv«ral
,*jeu taf /arfravrAr-lfa.-sretO s )*•>*
ffiit=rrua>39%*4*ssistd 9»-
tmc('j>v4rtaesso«arß**-v.
iiOnm.Dr rr k BT.-,-'a.rv-x4tM.cblc«co.in.
(irrvla W!C»rtiiiu.t, dKiko,
iittiClltt vAr -
ftATARBH! CATARRUII
VCH. EJTLl*aUQ7:i>ClT4Si:ii RSACOT
iint cars tnr C*u rt «r coi-t la mcbetfi. Jt it
we» cue Cat**** lUt comtnonox. Tw
jirawof CkUrr* at crt »«• txrj; pxbt reraoas
aid luve fregeent anacka ara
dr* aattXSra So\« c'.«r.»M ol Mcjwnsr*. The
seat jbs try. ora no t ii ten arje. ru* *aad ncrt i
r&tta* *a (be J'Miavbeccaefl
Teste, «afik cot rtJof \j bl .«ligtki»ad*eo: nua
*»»Hlkreil %a* la fc*w*-4 or e»octt»S off. lie
sattbeeaMC offetrir* ll at, tir«rottb« seaee
ratf ud e&tM etaflis**, At. p.ice of ciurra
iWW. IS*, fca: ty ercrrar. css i~ i«a Boata
bddiemDr D.B BKBLYK.
a» o*o Bax Co, Otago, it] bald byaU DfocT
«>:■••• MSKS73 la * wkrl* -
\ BTIFICIAL LEGS.—O. Staf-
«cd ssact^etar tt of DR.
■ILTIsPaTEST LTIG, baa been
,-wc'MiuS adartad Uujiei starai Gorara.
:cl,it)chkMt{ipo!itcdk!x t» aspply the a to «U».
*-»**’?«*• »wt • Uxart ta C.BTAF
OEP.OI fiaeA r.trk Va*t\ CiJcato. will recetre
swwWaaW^doe,, beid for Passpbl »»*,
f. 0 bai **£, aoti »c» Ijt a wkrta
‘IAKCKRS AND GOSStniP
VEQSCAi'BB CUEED.-D- C, 1L Woo-CrUL
acwctposzserot o-MaicDUoarea.bMarirel
LtwZyo. ase tff.n ttexc*; cntala.»e<dy aad
ao»litaadU« ta rtaerca irr ihecsa'aeatof all
mstttka tk-ocicC jaawc tatbtir man obtUnava
•Jt* VbeUeetor may aewca called tbjiuaz of
tWiCaisßiErtica caret* Doeor*.
zaaOtage* the ser.e je rwdoee reaediMconaf
cere y f ta< ' er 1131 f *-**• y*A dK :»*e •
lern. rye aze oar. CM. Ac. Dr.
r eoatU h tbaoaly ftytse Ural &u killed
caaceM, tsjxrs. m Btot> twelvs to
E#Lla * or
of blwt. Wfctn aid paralyzed
■dhUt-«T»ltel rarbjtrwea i«a-«. ».# bMesraS
OdU;r,&SSartw*,v
: o»RKet.. . aoup=Giwpi
sHW ater curs AND no
OS. M IfffiOPAIHIC WFIISMAay.
r~r *s*x nm sibkbi.
BMC
n ‘n«£e»eat» or Itla ertAblUhßieal
Dr. Towoeealhaj
atga crwrteea fflrertoai
am. «>nctrtUßtst
Fem:e£UcxK>.»*AO lor special
■ 0-.b-.an tfMtti ud rea*.9».
• "gjfSwrcuMa xm c»; Mtimtjtc* Medical Advice
■ '.- ■**amwnCaawiasaieereo3B«*B'fta»be»t»f car*.
•' feree Dr. T&wsaend iu tui
% X«jesnete»« tins pui«ot» m!uiur hi* oflce
6cm fyy* «ay_cw» bgt the Dr. aiasmi. Letters ad
im ?*3.*»Pt.wW!>aß3D.>'i) x aufrutreetcnicaco.
UH * ajfj, . f rr ,* > yy. o&c*uft*aoa iraa
■ I aoiplSO lota
N nBS.W. * J. HUNTER & VCN
’ ’ *£ Ckz*Bc DitoSMtm, rari •«
* • Asitaaa. tbaLaag*.Hmrt
wr> taJtae
M ssyaaa&sagsaaaj!:dbas
■■"- anaD,,a,t ’»“'
15(363. old jniaa on OT/rsns. tumhrs.
_ A3tO FISTULA.
•, alinter*mwneon*
S?2J* J* 5 * * Wbct ui«tr, Dr?. W.* j,
*»» WS- Soura trace 9
33 QOeTOR, BIGLOW, ~~
“ ; COHFIDEHUM PHYSICIAN,-
> tt* ?etiear ct 5L Dm}*. t-t J sow mt«hhihed tbr tic
LEE r, -lMitxoj«ar*a*
OUrk St., comer «t Hlonroe.
wecei* eftbe Doctor la an *>scUl
‘ SS2?LS^i a f <J ;«oaun*3-:« bis: u the
Sff**£<•Briars T*tros*«e Ha tu KrwJtr?
Ia tt « «•’««▼. and 1* rtoiAnjcsid
-s*J*o"*e fei<mcr« ak7*ic:*o. •■ Raclose two
A M. ni to ■ urtpg yfa ELALTIL
•O*I *®J **Puata for UdJte »sd xnatlases wtere
Bn* °® f*>rtoroalx at ai-yamecrotn 9 a,
SSSB&S 8 *"- r.Q.Bo.au
*S JjPHTSIOI.O<iICAL VIEW OF
ftuwPlateeaad
tSSrSr.^iH*Djma. wia.«T7«*c»aofi 6eff
ta* s*Sl? <?tM/-.reccr* upon the Mmd
a«SSL?i ?* AatiMwsldea ot TVmftaeal-lha
baf at?*”*** wg vaorvMful Btcfle of mr?,a» above
*» treat*!. A treiitU aortM to
aaS 255***5i*2r tbt*o »Tj-r»pUilax mamace. wao
Vs nr phjiicaJ iWttoß Baot
>»- <T» T aadttM. ca ree«l»to(SSeaau.
a 9 canttay. ty Or. LA
ig ■S^j^g^ftMaktaLaiAAloaaT.H.rr*
§ pnjtoi rn.-s:; '
L 08. Wim ELD'S
rU ;VBaETABLE PILLS,
«• »JE*£iSo PUSS'"*
** -“Hon ok u. Ttciim* To stu O
2Sf S>SStetV I » , K> i .»."«o< ««SoSSp;a
-oTmrltSl KSI2S “>•
rearidJ rwKoie«th«c*a>co» tai*
... e - ■SgJSTock a ptr*ao«t Cora,
JTKIS 1R SO nu A'K kIXDiCIWS.
T* trtrt for tbc |a*t aaron roan.
K ftuaoeoeara -
***• » caota par box. f rrrnrirtnnrnr ■iitrnu
3l -'-• - ‘J. TOCVO. fatoptthrttujr,
>_ *M Broadway,». T.
t>7 BUM A BHACy. 144 L«aa <lr*ec. CU>
* ~ rs-oamam
»fTAiR dyei hair dteii
A HAffi Dm a R1
0 SAinwi ren asd
*f 'SB4£u Oy» kro»», Tu§ >p<«caio li*tr Ora it
'' ; lliSttSl?%?fiH&iFH9L er »l* 7 niir lat^ailr.
“f Hiac» crfTAruoxx. Btmra. vltbco: li.
* Rg=:i«rta; ae Has
a ■vK tt^tt>pt^Stn6 . ec:pr -*° <> tgCttC*«w* IffCTacM
-tags ■j&gfsg****-
mS&if 1
’lm J- IIEBERX, .
1 g~. _ tiym itd casrtrvmoT oo*r i^in*.
ISjJwgd •: pieaso, I0‘o«b. Cl Waoaaa areuoe.
SggßaMclpbitrtet Hetulsaail extract*C*».
S2»£cm lev totvcity toarhnn.intbOßi tottra
gy.9r.paia. Al»j treats »J rustofCoroaie ojt
. s.^g a, ■ c™ tlTOl w Sßfaffi* t
? . Casa, iinrr. Al.
• ■yj r .®BEH,WJIJ J IAJIS&FITOB.
-. w »W Uk 9 Street, CUeaio,
? vWSOLtIIXJk 2UL ( Lesa is
CAPS,
i &0.,
Wyprepaid »ec by a* ptetace or float*
• ■oathoiancu.. AcaLaaractlT«a&A
•■'-'V cbow««t atock of
; .Buckskin CyoAa,
‘Buffkjo and Faoiey Rekvt*
VabnOaa, ,
i>" --—... juadiGs’. acn, A«r<
Ot lb* tea fcostfl, all nt wtVt vt
-*ai*a-»Ui - ec M UvajujAns kABT or WSS3
,i * p^*'.,, ’rt , to ottrflnaaatreattakfl
J -Ppr Capa »ad li&diea & Santa 1 Furt
A tpaere presspt aa«AUaL of oam of our am
] Wiiiiqms * Fitch.
I NvSS . TO SHIPPERS or
-i eiTKAJiA. ac,.«m untie-
I B*Wla^£?tr lt 5f JU VkutoatotbtflUflflJTu.
I *•» co««ii»xaßtj aeot tc
I ol. aai eclttra»wmi
f.’ttJtTJyT adyialAeaoqa terca. ffa bjOI ou
i
—-~— a ** ggatr: *-* , * lltJ,Ja ir iw.uaa ! a
fflifrurnci
JTKiends an;
tD RfiXATXVBS
DF rag
BravcSoldiwsandSailore.
HOLLOWAY’S PILLS
AND
OINTMENT.
*J*its u • Anar or
LflOJcis a. oe2[£n brsTv
fairs* «E<k tke«**!» if »£•»•«• u«n
OongliH and Colds a&ztag Troops,
JS'.tktgSSSisffiajg* ■=*"> *>
Ktcenoß K>utoDi^3*m2ir^,^4^? I, ti tDC,vo »=r
Vq\ or >w' T mt ' c^4JQ * wMtA SUtSftsa M ■««%
Sick Eeadachea and Want of Apna
. tite, Incidental to Soldiers. .
»«•»»»*» m*
e«rrr *jaa flTJafal? >«r»rtnwioa. or
CsUfUrt Ur k«sS?Bl^3ci«a ,l o^^? , H ,ae • ta “
r.wrsti. w TW ut
sins to t*o»*u « B !»•
Wcaknoss or Debility Induced by
Ovar-Patigue
saasa
cun iS. TO.iiJtoo. TkS fi JrtilS t.?!".? !“■
thaw >ili*Biu eenset i?» iWit
Ipis^sli
Attention I ludiscre-
lions of Youth.
Son and mtrrt. i**l Sw*!!! - *”* CAe-wim
if Ar? take*
btfitmid t anil g. fcno th» {jletfta.it Im fraalr rmi
* J£f J ““H*- *®*y toy opU ote part to break <mlln
be<e*e L*i> o'CQo«a>( will rotcota tt.2
.Qttic.i froa tic f yttes. *34 'eavetb«F«UrcXaYt<raf.
wUi Tt^aue • lit .leper*.
vcr*%cc!£ sastiaua toUaureaiajUagcarß.
Per Wounds, either oocasionsd by
the Bajonot, Sabre, or the Bul
let, Sores or Bruises,
Salar an liable, there
*5 ®. 42?** *® Mia, tote, and eoaveoteat, **
* otitastni. tz* pw wnaied
a—d aScort dytas entferer BlahtthSYe hit wowsr*
catoiiees ulanseat walta akonid be
wOi-d asdctcearcd allroßßCltL^mu
.EoSS^^SS^sgs?.2&S?g“l£ - “«
CAUTION!
, the werdi -DoLiowiT,
g*w Tea ii« Loasoi," an dweeraabse aa a
W*7ii*u;x I* every leat of tbe bock cf (Unttiui
».oaj.fi t*ti potor box: the ««a« may o* pialai* ««o
55*. vo Anaad-osa
tewarfi wmbetdvcs to any oae r*adi*rlcfr*uch t&mr>
mattoi aa may lead to tbe detection of a«y eartv or
r*ftlMc;sn:e«»srsr* the macldie* or v«xSS tbe
*a®*. keewtec ta«a to beaparion« - .
,-V %«: a it tbemaaafacwryof Profe»or
V* *S*\\ **■& toy ali w^ectabie
ta lieaicm*, xbrotiiaet tee
ta pou aad boxea at saccate
ivrtxlua U Cintitr * x>lt ■»«»« toy UUzx the
D. S.-Dnwctiota ter tae gnlttaace n pstteata In
t>«y duerder an affixed u> aaea t-ct *,M box*
Tr Util*; a la my wed knows medteuM cm bare
Wsowpard*,q*Ctti*ri fte.ae&t FttSEOf SXVKVSd
S.V.
* Fot . tor wird a surra. g«t*i weuen
Artit* n Lake aw«et. Chicago, ard by s
♦•voywbtre. ocJfaH3OT?tai3tewwdn
DR, SWEET’S
Snfalllbie Liniment,
TBB
fißEit EXIEBKA& BESOBT,
FOS BHJOTHATiaM. GtlOT, KBU&ALGiA. LTTD
BAGO. STIFF birds AKD JOINTS. CPftlai
PBihaKs. cura and vilvl '
S2ADAUUE, AND ALL
ASD fIiEVOOi DISOKDJUOU
50? AC of-»hifcJ» k ta • apMflyaaC eertata rwsefly
»k! awver fail*. TUh LUlseot la sreparad frotatt:
ncipe c{ Dr. st«i-aen 8w«. of Voaoeetleat. tts
baabacaosad la bit oractiai
:«r mor* tbaa tweatr years w*u yiotsoat aatoolikla*
ALLK7faT««R OP BA in, K tt trartvaU«fl
by any preparctloe before tba oobne, of atlcb p*
stoat trepnea Jtsar be coanccrc ty a casie trial,
' T&ls Ltolraeat win care rantdly asd radlcaDy. Kits-'
L-allc Dlaordm cf ever kuuL and la ttuwf«nrt« o,
em-« vitre ft hat been tued n hat sorer bo«& xaowi
toflatL
FOH KEDILALOIa. K'fll! aJoft tasedlate rebel
la*r«raca«, l»o*rr»erdl»imrn*.
It rrUrre tba 10m eaata of ESADACHM la
t&rec xslsct«(,asd !e varraarec to do It.
rot>THACJIL alao «1U i; core Instactijr
FOU KKiIVODb D?!liilJ7T A>'D OKKTOIAL LA»
aTUDK, artatay froo txprsdsace or Ritaw, tilr
Ac,
U.S dlrrcLr a pot* Uk Bcrrcct ftanra. U atreiythaai
the aad re«torcc{t to altatlWSy
FOK*?ILXS .—A* as rjtiAraai ronedy. «e elei «-ttal
ni* the but ksorra. ud ire cbaDwtre taevorldß;
prodace an ectta). Brcry nctla ofthla diatraedax
f!7ttip?alat»iionldßitelta trial, for 'VUiaot B*ll A:
\Torc itnsediaM relief, aad ta a •*•■, of cup vs
•feet a»u»:c4Acora.
QUINtIF ASD SOBR TZBOAT are’ etaea=et es
LrettclytnatbraastaaddaiiseroßC, Oat ninetyapkj.
eatloo of ttua Lieimeat tlu sever fan te earc,
are aotaettraea very cboUoaU. asd wl*rr>
custcftbeiotstalalUbletooecarireeuiflcied. Toil
vom care may be cone eared by tali Uptaxet la lire
«v U'.tfy- caya.
itcnsur, ctttb. Trotrroa. soEan. tTLcca.
Pt?KNB Alrtj eCALDft. yl*d«l readily to the vasdep.
tal beansc-prcpertire of Da Smi'i Ijctalukiji
t tt7*sbt.
pHrisro tot, aad isniccn
slTk3 AVP tXIKM.
Every Horso Owner
euctufl hare this temedy at hand, for tm treaty seem
the cm apeeareasr. cr useaaM win effrciualiy pn
-L*--" fnncidAblsdlaeapea, to which 4*l herwe are
lUbie.so<l whtCS nunmw cWerwlse-vaioabi*
aonea nearly worthlea*. _
Over four hosdred vobintary testtwocialt to ui
wonderful csraftvc propertts* of thta LtnlmeotkaTC
bora noelVArt wittta tae iact two y#art, asd many cl
*bea irom peraos* Is Ue hlgheataukaot aid.
CAUTION*-:
To ereia hsyMftroa. oUFrrctM Slfl&amra andUk*
i*n f 1 °I- Etcche- Sweet pa every UheL and a>»
Surhe* Sweet 1 * Kmflible Liatoent’* alcwn lu U»
t<«Mof each borofc.wnja«i which neat aid cesteiaa
KICaAJfIDSOS A CO
■ ■■ ■ keUProrrietore.BOrfrifih.Oi.
FCf_*aie by LORD * B)UTH. O«aeral Watmra
aac “ o - ssjjj&r
ORASS STENCIL ALPHABETS.
JLf, M. J. V BTC ALT A SOS.
' *K BALSM. BTBKKT. BOSTOK. MASS.
The czQy auanfiteteren ta the Cnltsl atatoa. of
hra« Alpcabeu sad Flgaree, to any creat extent or
m any rarlaty. Bold at wkoieuie at the LOwxav
C*sb. Pmewa. Abo. ti BEfcT ok ibuxubiji
BXTJtdL 188. mi (9m*.. gtcoeQ Dim aad aa
zinda or BteaeU Stock, log air la* or ordan promguy
1 Ann agents wanted.
l»V/u v fer a t«t profitable ana highly rw
*pectable be«U.esa some thine needed by every*
body. Ateats *'* makroir three hutuirec doiian
per week Addreas (•‘xmoatex stamp tor reply
ABKasruLß * at Broadway Saw York,
DOfinta imCA-w , -
A XES, HATCHETS AND HAM*
XX MBBft, tasUvaftetle*,
MAirUFACTCCEO B7
€. xusmo.'vp *
ocOomSw OCoe 53 Commerce street. Pull*.
A RTILLERY HORSES.—Wo
JTjl with to parebare •
A UTOP ABTHlKBIDO«»S«)
uc,a ° m^S%S^VSy-
fTOBACCO DEALERS.
CASEY ® cb.
Whole, »le To*«e» »*»Ior»,
nixcutxjr, ok!.MtfHS So«* W,to,n*LUl
ipeat* Cktcao.l3- toß*ka»*a
NOTICE lladamp Andraw*,
CiatrvoyaaL trota Boatos. kua, can be «C 7
lulmdat
44 StftTD CAKSffB BTKES9*
Clainpyxat hlse mgs
vKi preseßtcndyateziL Terms ft eeata- goes
romlClLlo SP«hL noii*p«CTi*ts
npHE FIRM OF U. H. KEtbOGG
X iCO ll trrebT by COBieat.
n. a. K«uoc7 ca* 1 '
W. xJPUUMUT.'
U. H> KXU.WKK
next rn«-*t
Csicaeo. Kor. 2 IK*.
ATOTICI! — My wife, Elect* X. Mo*
JN or»«. toTiag l*n tar
wltfccmi c*a*3 qr pnnocttftm. »n
""2-”-——' “"“iSisysssoS^
HkSio.oci.sJS.us. MS-t»n
TOcage
MOSPAY. NOYEKB2U ic. 18 6*
list, of letters
E^ S "^S^ Ul ’.; oU^^
Suu^. 1 r»™ .
Ad«o LltZiefein*? • . I>4Tt4 SUV
Alltarfcßdijjaw., 't
AUtsAeauSS- AkUbi« - •
A)*oat<l U*«ri im : *«T *»n* !
PSSSsasf&A
■ ■
few !i ‘
-ssassss-:-- S l *”
ffisfsa
psfssfjg;:. ®g£Kk :,
nSlsiiwJiSiS 1 ". n L*‘ r * ■
•ssiS-y* SIC™
•sasit'&'.ui SS» ! "
“ ISSSSS
}j»* M “"T. «>'•< BwiSVi'iS* 11 •“•
Hawß.*.??-. p/n*4 w U BIM
pS S/s&ar
Ssr; t "5“ < ’ tmn Brook.
tef."” *r» Brof*a li*niel rail. -
issffitgs:-.
■sssa,ssss^“^T-Su.
c
Cnwf HtminU sits Co’bara E»m
ISRS*"*" .S2SS%*&W
SSSfSSk-
SflSEk gSS26fES“
'assjf I *s“-'«-*» ‘
SaJS&iM-ta.
£5fP??tT* M,k J? w% CotelKuenjis
.-bouEmiiy GutierParsi tart
f.^7* lt .' -CfccO Hnlaa A w.lm »
cro«te,p«i!.ra :
£ L ***-• . Croucor Jtsamn
fo< hinu o>m . • Ctn»> n«fti« »i..
cwSS lM
Comfort M*r<xrti mJe» CiUHrsa abbs silm ■
l jtFm' , n liM Cb*tj ratßsbtUraiß
.yoiatL.M-£iUs D * Curyciilejrla* mra
D -
&■ n ®»• DUIoa Msrpsret ml 9t »
i)srt« Qis* mrs IMckicr-ouTCcir* ,
nS&iuifnPi** glcktoeoßXOßiss-JmlM
lUt!s B<llo aiir« Jennymiu
Aualc m'.ip liunct+riti EmuJetalßs
HonceilT Kllrn J mlaa
»i“ I, | Kwn l>ODEVienyfr Pm\ B f
mti JtoaamstltxiUuiaa
“* J>oyJe Hewlett* &
l«et aoTerteuft® mn lioyl* Botalee mia. a
IferteeAdtoAur ' I)oyl«J*a eaw
l .xuu rar» Pijmbim ■ .
4^2?U?- fry^51:1,9 . . 2)onb*»Loc!ft»a!B«
Atma mist 2 Datuie Araeiiaaisi 1
MterUakrjm Uj«Ei.!ea.s«
l>ickb£u» fcaish cut I
r£*>l£i?. rk ' u * J/iMEllMlKKhmina
f=S T . C f7* ,t;a m, ‘ Ee let «»nh« mrj
J-Abf rt Dora misa i>le« J a mlw
LccnKi ziah mt-s English Santa M nr*
z- oer Akiai.ticf mra Er-Uat S mra
Ellis CtViu'ili,c oiled Er» Loaliui mra
EyirMltamlM Ejlea Aon »n
Ktilgbl Atn aiitf
PorbymlMff Farrswcrtb J Wmm
JcjTboajM O mra Ferry C KtacUae ura
Jergoeon Frank min Ferrlll Eenrictu mra
Fitzgerald Bridget talae Febe Peila Emits
Flsneian iTargret FlUnuarice Mary Jaso
FiaberilagrjamUs FMcy2.*ezlemi/a .
FlUptralaAnale mbit Fitspatrick P H mra
Forba Lizzie mice Fomet Jennie S
Fox Eesrirtu mra Fordlck Cbloe En jars
y reccb Baanab mra Freemio Lacy ft an
Frantz Lera ml.*a Freotsan O Z mDa
Freeman Marymrs FaUcrOpbeiUmrz
Falltr « m A mra - Fn’ler FeUle on
KoUrf Mary B mica Fulton lv an
IMihei Battle mlas
GzHlna E J mra Goodcun Elmira mU«
t.tcey Annie itsiaa . Goodaii; Fanny mla
Calloway Wm B mra Good O G mlaa
Gallagher Helen mlae S - Gaggle Joanna jsUs -
CalcerMaryE Oooby SlUabetbmcb
Gardner Joan ilmrs Goidle C A mra ■ ■
Uard Elizabatn mIM Gorrelln Rebecca mlae
Garrlaon O I* uti Gorman Binnab
Gist Lacra miaa Gowea Martb* J mrt
Carco-gue Kate mlfs Groai Katemlas
OamiMry Lsnra MobeUaGrannb ftolUn mra
cilaa OayecnLmla*
German it D tare Gregory Ohaemre
GrpnerM J mra '■ ■ Grecory Laura mize S
Genital Miry miaa G; aLmra
GibUniaSarah MS talaeGruoiaub H H tan
Oloyd L M ore 9 Onnice M £ mn
GUzler Edtncod L Qailda Lorah min -
Graham Carrie J mlea Gath Asc* ft mra *
Gfttidcu Aon taiae Gnrbea Anna mra
Gxooman Bcifii M tara Gilmer Mariraret
Golden Ann mra 3 Graham C J stUa
HaJtty Slerian mra Bcnsoa MargaretntiM
Eau-MAllJe oUa Benner Eleanor talas
Dale »V II mra Ilencox Janysstsfi
Bsi'yMarlanmla* H*rrtt Ellen mlaa
Bafifty Anpwta mlaa Ha-g\nan
ilaUcck L raic miaa Hsrmoa Johanna mU« ~
Ralipyum Mary Ann
Bfileyßridget mlaa ZimSsnhLMrs
llaassrlotu M S imas Hails SsraL L ml*a
Uaraicg A JM mnt Esrbiook AnasM
Barley Erlau rai«s 1 Euabronck ComRU mlaa
llarilrg Adelaide mlaa Havens Elizabeth V mlaa
Ilsrren S L ml*e Btrea Banoab mlaa
BiiieyM» y ciie 2luntEPtnlas
Jiali P.'.isjA * lliyts Lydia A
HaH M Asm lle«lrtn*e
Ball Ssrab mlaa Benin Eirie mUa
lilBrETaJ mUa Bemesway S&mh L mra
H.sxnanCFmra Bcary Kate L n!«»
Haralltoc Maialab mrt Becoencm Maggie mlaa
Uaiallton William mra Beje Ada M mrs
Blixiui Carrie tala* BUTirdmrt
H order mid Lydia AmraSHtckmaa B mn t
Hinton SarahCmra BlaeLmisa
Haycr EUxa Acs mlta JloSgklaaoa Aflxli taUc C
ITofimtuJacemfaa '
Übllaod S£UcabethalacHoU S G mn
Horton Arneila 0 Hopper L Wmadma
liopklsß Horace inn .
Hoiihod Vita H tors Hoyt Smh A
Bowanlßaishridge mra tlowd Diana an :
HortKcflitGaue Hacbes Libbie talst
Hubbard Larina talsa HurflUtdmra
HontMarrAnn mUi HiJajCaUiXlnocJiaf
UosterJKuira
Irrlnc Xargt sirs Inrine Jlary
Jacobs Francis raw Jacob* Tlacbsel x&lss
Jacobs liaehae* mice James John sin
Jrwctt noramlas Jillsoa Jolla A
JvnolßoaAnatiars Joses Sarah tara'
Janet Mary mrs - - Jones Catturlne miss 2
JoLi-pou C tors Jobueon Knot mra .-
Johnson Faml U mrt Joyce Xary miss
JotUa Aneoa 0 rare
K1 ■ ■
Keith Jolla E mr»
Ease Anns are
Keegan JJ raise Keabo Bridget
Kse£an Cachrtoo mre Kkllogg a £ mra
Kelley JDtnra Kimball Susan miss
Keno Hattie miss Kendall Martha C mra
Keryon £Hea tare S Eeeraao ilarxaret miss S
Keerano Hannah - Kiman Acnamlcs
Kite Lucia B Knowles Thro Smra
Knight Elioabcth ore KnebJn’.la Ann roles
KtngLaaramiu . Kelley Sarah mlsa .
AnnaMmUt
Si.
ijnn|>m»n Varla miss Lewie Annamrs -
lamb liatiie mtss XUtle Kallcmlas
iauu u,*uv win «...i..w«4,.
lambertM-Ora Lerlcoton Mary raise
Lapin Xarearet LoagLouiramise
LauCatl EnUhmle* Ixmc Annette mt»*
John Bare LoaghrenMina alas
LswVaie Less NeUUX alee
laltropMC flrtntt LocksUCrare
Laycoclt Anna K mlaaS Loomis Thomas T ore
Lcrelne garah miea Loomis Mary lon
Lcnoion Abigail wles LoruJoy L’’ 1 m "
LlstbaH Elizabeth mlu Lovesaik c
Laban Honors X mies Loranger Alice miss
U-avbtt LvdiaU art Lather AnbleE mrt
Lee J Looemrs * - Lonan Wm mra
Lee Same mite * - LymanThoe mraS
Lw Hattie F * Lyman Ksrcj A mra
Lewis Era mIM lynch Marla mles
Lewis JoltaAmhefi Low Ptlia raise
Lee&Baty un - < - '‘
McCormick AuurJmn McCuUoogUEllen miss
McCrav Nellie m!«a 5 McCoy BHd*ct mIM
McCloud Kate miss McDonald Sarah ran
McCossM Christie miss McDonnell Mary *
MrEvpJ Ana mlse McFarUndSaraamle*
McFarhmd 8-M mra McDenaouKatle miss
McKathAE McGrath mUs
McGregor Jane miss McGtcElaailargxrrt
McGto* rtj S J mra Mclntosh KasstemA*
Mclntyre Moles tniea Mclntoeh Acs mIM
M clr.tort Micste mis® McLanghUa Ellen fi
McLeod Alex an - McCocaor L»ara rales .
MclAoehlUi Mary miss. McArthur Maria mra
VeLanshlln M suet . McDowell Bcaals mite
■MeNnHyßridpeVinre Mclmnnej! Bib raise ‘
licMahaa Asuio Bias. ilcConndl Annie rare
l>ctuld mra McSaßj Staiymra .
McOnlloonb E mis*. Msylda mite • . ,
-«! mla Mollie MaUhicaoa WB >
Murphy Ernies MauDbvLicxiemtes
ilnrobv Marianna Money Mary mi** " -
Xw»s LoßsamUi , MaypoleLtraluCmra.
Xarcb Cornells mra Martin Catherine Bis*
Moore J«fCßcßmr* MsttlaMuy Anno
Morse J W mra. ■ Martin Hannah mist
Moore Bhrannah mis* Martin Mary Bias
Morse MDHc al*e S Mrriolt Sarahiriri
Modmcr JS mlsa Marsh Dodson b mte
Moraan Margaret an lUrahJamea rmr*
Moran JnUamiM Marrhall MaxyA mles
Merer L mra Xanhalt Nellie mtsa
Mooney Pvtcrmra Marey Marearet mrt
Montojnty«nießlH MamfieJdßtarrmti
MUkrHatlle B mre Mallory Henry mra
Mm«V»vnTieUa bls* Mallon Mary mua
Miller Marcle mlsa MaUeoy Louisa ml*l
lfSSscc«.a .
Mrrrr Cbse I* mrs MUlerMarths mra .
ilmSsAcii. jLiiasMinwOTtmiM
Mic.« Jilvlii. JliiliflEUun™
Moth Angella
»ff Eliza W mra
F .S3. s‘4“oi.
SiSlto EoS'ifiir, , SotSm* Jo-gIM mlu
Hissastd
Honla Hannah mra Norton Henry L mi*
gasa? A -“ •■sssssssts*-
r>m in Haiti* (Sit • O tostot El<* tart
OrUadcx £Ues II Join aiU
n’DriejjAsc xnra O ,
nTlrtSootteffr* O-HoorkP Miry mrt
O'Briea Maryan mlif Orchard Aaa»r»
O'Connor Hary mis*
p»fff W O nts rnureßoa «*i»
PickarfiMscya.n rtiUp*SMunir»
€*®fc“4VuvßaUi Tithymra
rI&STJS"' SSaTSima r
ssssssT.*? salaST*
fHSIT STC.
BSSPr- %%€■
iH»kCUittan RUSSvh.®”
IWuum 1 re* ton NdUe«u#
Perry >r p a*-*
J55 mrISLf 1 *
Veietion pSKm*!! ol **" m ' BS
PhUUpa Lon mUaA r*we»Jok*atti
1
SttVhr* ■■gsSSw7iff"
pf™. tt£SSLm
sa jKh2T"
SmJSfoSwim .
s ■
ftanabory OSfirr* Small lona ml««
lass®.r
I“S “'** .
icS«S‘?liS r ‘ =«
bSS“u Bondm lUtl/.«to
S~lrllDm SWt J.aU A al..
WiiSSim!,.
s3r»Sk 9 tf« h i?”. ! *
Stkt'tcaMAmaS
■ ;-sawai«
|a%»w ra teaip'ir.
iv.™ iiss sg'u'iS
SE“"
ISkTs™' 5 ** 3
Pb f igKsi'. I =tS r ’ S W ‘“'"t l *
milk Mary sjfM SouJia- ItSoi*
M °* l “ *«Win M «•'
StaKtUaf"? s“*»>T Jaaala ml..
ite«l2S?sL“r to***"*' at.
T- ' '
* nr, KtfiffiJSi 1 “
Kassfe? 1 ssssiars-'i
Ti»toa Jtfcxkie aiaa Tracy AananlM
SSK'&SS&g" *•*•'*■««•■»•
Updike PL art
Vsndnten UMIt nn Tom Rom mu.
> oslnturgiJjuf jtet turaVUe A O at»«
TT
WaUiceJeirle It ala* WKUtd ElUa A mr. «
Vf kerjumrta ars Wild SmkaiM "
WnoeCkarteamri
u ‘n**?*? tyls ®™ iTUi:«ia« M a nni •
w ker A T^ lui ? ,r * William* Mjry nr*
118 a ‘* M V/UlimuJeuniti tales
Wiito Lixzle mU«
U*lun f rank mn Wilaoa Carrie m i ß <
Warrea Augte M Worthington E B ara
\Ve£-*STA mri
” **>« jury aaaa A\ oodarti WUltrfl mn
'Aced CorUia aiiaa Wolf AonuatamUa
W dUtrion Kata aIM Wood Jwooie m ,
? n nyw y ata . WriaU ilxry j
JdUamlM WrUM K mn
'A idtilllil;. a mr» WrlxiitW Hmr*
Wbno L'rzie miss S Wa«Wwth Mana
Xnlu”* w»Uen itrorstaaa ala*
Mm*®?? W &* WigUUer.me «ul.a
WOkicfoa S»r»h WcVerO*h**amr*
V* ttUrd Ada L ai.a "WOlum* S*r*L A ai»4
CIMLEffBd’S IWT.
Arcry AUjti A Ab<w*.iJa Atl«?| Sdwd
AytriU Lactvs .AjewFxMtu Avila Union 3
t 11 F Acdcr»oaCha>W
AaLenft Lewfe- Atkinson JUnry Arnold Chat ft
Amu Wash lcn AlUr Robert AdamaCbw *
. f*" D n- Artain* Geo Al-tOu Dirld
Asderzoo WaD AlezauterQeo Adler DJf
Agrr»TJolsn w Aliya TF 5 AgaricUrenreS
Andrew* Jos II AzbtonSamlJ A»lea Edward
Atwood Join AlexacderSstiTAehcnlthChas
Aldtr. Joseph Allen Ifobert L AWrldza Ctm J
AiU»f jyfca S muter - Avery ca*«
AerrJobub ArmtUOP'RicM ArnrsALoiobird
Admit <lame« • Acdr«w»Sdwod Andcnoß a J
capt Adam Edward Adana EF
” C , AaiUcES AtttifvnCLasW
B
EartcrJowpb Birrett ft Bcaley A . flr «
DaDHB Wm 8
Baker W'n Cady Dfuwllar Bentiry R
Eailj nr painter Balitrtn EII Dell ft Worß »
Larkerblelr Dunrtt ftaarou Black B G
Babcock IIL Barr CUis P«USP
IkwlVmA Battler Pit Blair Oso IV
Ban.cmLevisSßarluaaar B BcnneitT-0
liarbcr J'>hn BaouP . Bessancaapor
IvruesJobnT'BarcaCkae BeaUryßootrer
Bard Kb T Baldwin Porter Bigrtow EliahtA
Barlow Jobs V Baker B H BlaskntnH
BakerJuab Babcock A G dr Berg P caot
Barrett John BanfjmaaXo BekcbcrPl)
Barrett Jacuca BalioyAlbar; J'BleerCbas
Eality James 3 Bakes & n Berdarulo C
Boice Jacob BaeosAJdr BUUmm A Good'
Baxter JIV Beckwith A ft neb a
Barlow HS 4 c%pt TU*»rAnessmo«
BarbonrlnX Bigelowl.ndn«SßUlo W
ntftJC Bes]amln2fp B«atos Andrew
Barber nn .lurgtyMC Bloodcapt
Baktr ITararo Bcnnct illtcHcl Ilmblon JB C )
Bakerilcnry 0 .Blackman mr ttr
; Baldwin Geo BigvrrWtn ' BerkctßepJamin
BaitetUirif T Bcfl Wot Jol-a
1 Baldwin TboeSßcSDett JboK Babcock Witter
Battajh Tboa Docket JO Brean MotrU
Dime Goo Berecaton V’*i Brandt Lawia
PalieyO W Blake John Bnega Morris Lt
Batatow’SatnlSßacker>'icbS BrowsllF
JUrnca n G BJs’kr Jamea Bon chard • God* t
Bail Pnu-we Bird Geo &ey '
Harr Edwin C BllasGeoH Brown *
Jiarrcngcr F W BenluxaAll - B:orn WiiUs I
BowleaTboeG2lStftoaJcySl!<!rßower>arAlien {
Bocker Geo IVlgge KB Bradley Bernard
B»«w«n Hesiy Brown Amo# E Drejd AS '
M Brown E Fmaat Buroslds Goo i
BowerpMartJ Boctbeft D Barztea Tbo* ’
DiowsTboe B.'jnnt&iwin Byers Franklia
Brady Tboa Bcyutoc Klrhd Bcrsa Geo W
Brlgger Ka Brown Robert Ba.*h Geo W
UrtiiAlO BroaleyilA BordltkaFU
JJrackbcy John Brocdajrc E<l
BoaaJocepb ItrndleyPC BcsbUF -
norland John' Boman Cda« E Eorkc G cant
Booth Jl«& co Bragg CU BariftobtD
Bond JBarwtn" liolde Chaa Barton Tboa
Bradley JP . Boyac peter 3 Baaky Daniel
lirttoo John Burgle Wm C - Byeriy B D
PoylcJehn Boucarapt BarsaEft '
ilocclla Tfco* AMartln DullLewieJ
Boytion Geo Bowman Cook ABcnpyJAeno C
Brows OB co Bomtt major -
Borden Trnnum Bodwell A J - Burger* Wn
RrnsssnTll Brewatar Cba»F Bery Joa*pb
BarganET Brown Bdr Batter John
Byrne Jobs F Burnell EJ Bat e* 4 mart
BnikeJaa Bsttßenry brickc.
liarke Jaa ~ Barrh Jit A', Bticket O
Duller J B BaUH Burke Jo* A
Barters r« BorrtTbo* .. EaacroftSD
babe: Jl. Bcrtick S 0
Campbell ilc A Clark 12 B A Clark Chat J
Jpln Chandler Ilarrv Crunsao C&se
rac-n.ll dr Clark A U CbIH. A D
Caibcrßobt Carpctdcr BcoJ Clark ABralnard
f'aatler Bichard Caldvtul Juba KClark Altar.
Cain Daniel Callahan X D Cbipmaa K C
CariinChaaS Clark Thoa chapia A G
Care dr CbtMMThoa Cheiix Armaad
C«fcnm J L : CarryTho* CnßdOraoa
catuon Ptlet CbaecSaol -- Ctuaa A IValber
Catil rxtrlek Ctnrrh SiUa C Carpenter if
l.'ahlß l*»tt Clark SD - CanplwH
Cawldy A PockeCbatman Steve Clajtoc Tooi ‘
Ounaader T B Chare Frank Cwey Kea«>dy A
CaiiJJF CbanerS’ Caatuo AVUUfua
Carrie*Co Childs*U ’ CaliovWlidaai
t'aradrß W Childs K Kent Cary Joseph W
Carinate CUbtenbroOmA’ Cbadarlck O G
C«»V«11 Nelson K CadenJuKo
Carpendsr A TllCleoocas D A Carlisle Win I*
CtrrOselan Clem'oidrPn Caryjoecps W :
Campbell A X Chaptnan D . Cameroo JohnT
Chamberlain If ChsodlrrH ■ CWrtwHchl Wm
Cbtucb Howard Cl?a'y Pat ' Collmia John
Carroll John Clark J P OookilU
CorolsffJoehna Cary Thomae Conway Tiioe
Cslkcss Aeo JDCaee SH Colaca Thot .
Carpenter JaaH Campbell 7 W Cockran Oro C
Campuof Bird OharisonTD ConnellyJas
Staffer - Collin* Patrick CosctoekT '
Cbapln ABcyartClarkJuhcS Collins PZ
Chuff*-y Cripetr F P
Campbell J W ACampel Samael Cone Samsel
Cat'Ue faoaJHCaaaera James CoosolyßA
Clifford Xacrte Coburovc JE Conway ftobt
Chadwick L W Cook James T Collins ItlchdC
CnldUler WmXCoiiley James CobbSW
Ch»PP»U Wd Conr.eEJ Vtchl CoanUy Daniel
(.lataLE ColllneJames Cochran Cha# W
ChambrrlalsWmColbyJ A Coccorts Sdwd
Ctap'Wmß Cornell Wm J Connc’.l P J
Clark Jolin CauJL Oolt Colvin
Cloud John C Cole James Cotton Cbae
Cbapln JC Collin* Henry ’ Calhoane Hobt
CKsodenlrgJ Coney Henry CoHins Timothy
ci.apmao JameeCox u Corbin F
ChambeceJß CoskjmHenry consilChaeS
CucJJ Coff Henry H Conway Fat
foyA Wnndt Collies Wb 8 OrtryJoba .
Conran GeoC Conklin Laths: CtetveyW &
Cox* Brandt 4 Crane Otren Cryat John
ConalthAco* CmifAmlrew Croclghan John
Cuwjes A B Coomb* WX Crancr Jeremiah
Cobb AS CoUnetVa Came John
Cole B CookXM Crocker J n
Coe Antros Cooley WO Ca&Uek James
Conklin Amos Collins Wb . Craig Jodw-.X
t.'nrsy I* B - Colo tor U «uuey J B
Croeer cant Wm Ora's James
r££ruvr M CoentteWm CrocarrJa 4 7
Crrlfhtea Chat Conklin John J Crolrtal Jae H
Culver Alva CanahanJohn Grace V B ,
Curth: Patrick Cairlcao John
CnrtTAJ ColeJobn CftaOeoH
Carry PB ’ Cook John Can!*Oi*oH
uSsrkitfAS Ca*jL Crandall bJ
Crcse Oliver CookcywC Canuore Chaa u
Crown Patrick Cnsoaraacbael ConeEdwffp
Collar AO CrookcrWjDjV CnnuyEurcae
Corbett WlnchcaCarryXirtan Cr*Tln Brseet
CnykeyA : CsmnWn' Crate DE
CoUlnewmS Crowley John Cemaljis.ratk
C'remUwicSE CUUooAH •
Donellt ChirifT Brake Davis JaaesP
DoddiAwtiP Body Patrick DarUDearyil
Dante Wm A DyttCharles Dlcklnsoa Jas A,
DrlKolUoka Doddridge PfcU> Docker Ileaiyß
DotforWD • Up- - DictaPjH
DcshoW J Dunlap «CO DsirahThmoas
DooUymr X>owacr AndrewDaly.T
Dunbar W H J" . - DlcvaorcTP
Doddridge Wm Dorwln 0 W Datlss «*eorge
DyerWH Downs Ocdefl DavUFßico
Downer WHllamDorsey Alien Dar daaael
DuffJ WW -■ Dorman PM' DayP ■
Do>feWßd coDoolyThorn** DenaondSaol
Duffy Jehu - Doolittle Fred* DitmaraAWS
DyeonJohnß . PavtsFW
Ditcher John - Dalton DU .DlckintooSC
Doherty John DelebaolyMst* DartS 31 •
Dtmphrey Oavlin Edward
Dontts&Johm Daria WoodburyDatl* F A
DnacanJ ■ -.F „ Deiflodcrf Robt
Dt;cA J DsyFC DicktownET
Diary JII Dari* Mathew Deacker BP
Dofgell J■• liaJncM Daniels DP
DoaghaityJts DenulfLymaa DavldsoaChu
Deeper Dva&Joun -DtslooxArtfimus
DssnlgenJaneaDmaiWD DavideoaHß
DrinkerH U 9 PaHnr Winisiß Dettsia Peter Jo*
Our can Oraxge Duee John ' scpH
Donald Thoaas Dsrgln John Daly DC
Dow F DetsaaJohnJ Denis Bernard
Dunbar FrankP Dcasla Joseph DD*vi* o C
Dor Frank DtyJoknEx DfssmoreEa*
DaggyCbaaM DayJß gese
DMurasror *t Drsfoa Jams* . rt ft *u
Darn E Diddle J W DaobarWH**
DiaketnanChaa Dole JameaW UastoalAaianC
Doan Cbarle* v
JUcav * L K.lv Fr»xs 2 Kvcf«lt Pis* p
£•*•« . J i* Emery Cfl*«jmr BaeV ate* Pat
***'«» WJ & EDis Vnatito Lday B B
K>av»Js3 JSverard E Eicon Peter
»»*}«• VJB* . « iUcbM EUaworth Alford
Kojiuh JO '• BrercttßdwardCßirio V
Pdmaaocn Ceo ~
• *'.'. ' ,V :
Fisher FT FlUcia Chat , FroaerJto
i u. utooilicaaciF u W»a Falk Jm
i** I Lsctua.H , Fernet & aro, Fnaiwj c
rUxjjcralfiWin PlsnranaJae Finds J(T
£»berW* Plckiffais'
PsjOfLX ■ Farley Owen r Frmnsaya '
Ot~ • Ftybcojn FnrceGso
Walaeln iokv«AK>y9 FMchsetlsoM :
FarnurKnO Faxon AlbertD French fltreaa
FamnharsoaW *jParM*orth ft 5, FowJar 8 R .
PoUiJcoP ■ A • :. Pteachß ’ *
FanuraoiUi Jon-Taxo* Alberts Foster Frank 5
alhaaß-’- PamnGeoH ManaJnn Pna-
Feeney Jao II FuUndJW cu ku
FortoaeWai FountiaaOrlaa-
Fllsgibhon Jno domjr -,, ...ForsythßoijtO .
rateuaon Jmi -, Foitcx LD - PiAhorty Edwd ■.
■ - -
P. _ _ FHi.fi L Foote RuAffW'
>F*ilayJaaW - Fox Kart's] ■ Furtoa HO'
FarwrilJ 13 A coP.wvat 1. L FtMcrCbaa A
FalatLeroyH - Flynn Wax PiaukHaChaaW
OH 2 Koutser Wm Fretnas H vrr ...
rrtnonCMj. '
i ■ VontrTnvy -
Finley R IV Fixer Wxl-oo O Fo’errora-Jlw
FiU.eraialilchdKWhurjrti J T FlhhVi LroV -
yiVtFitd ! ywKA WwT Fonidinar -■•
PlnleyDesali FogatyJas -Falier Albert 1
rsnwwwti 000 Fry J t-o poat-r K- U
FV-tooliC Txufls JC Fcrgnw>aJjr !
Flanagan John. ....
Olijyd BV' Otbrtel Oh*s D HGray JPA ce
GeroaerFD GnutJemeaC
OtnuaSaUeil ' G‘faaCH GrtamJaet*
IniY . iiasieM VTr .-• Grtae r«kte J< '
GarriaonJesiee GaueL - Gtoae jp
OHaumT/ R
(•IcaOeoulrg A IKiffTortl K C ■ OmcrerJaaaa'
Galtln John M : GouU P GrliatJattaT
GaneHe fir JoksOaluelu An* OiiUtke Uearr
Otllcrtai Jobs ■ hiueeP ■. OooimaaS *
GUJeo Jaair* Qrahara Neleoa Gtn.t HUaa -
Oanlarr Jactee OrecaAWiag Goodwis U«onre
Galavla Jaiuca GrtcaMaratt GnnrotrtGu.
GexuUtell Gcaoa CanlUe rett
Gectti Qei.ry Cdawoldcrf Gtrerec Georce
Griffin M Qcmijr Lif • Gerdoii OodTny
OliMoa ITevey Urocatlil 5 Gaancraearr
GU»oielleiuy'-Crahaa 3C It ■• Qagsla taon^a
Golfia 118 Griffith Jn - Qoaut Fca^i
Glbbe Tkeaua Grace Mania 1? Uroae & k
Gllbeit George Griffith William OoJ Omnia ’
GtrUafi XT U Ofay V R Greea T F
Gibeou OcO M Granger WOber Guodnao Fraa.
GiUouJW Qareaiiinwai c St
Cul« Tboa P OriamH XY C Qnracey Pmdcr-
GUaaUiCrET OoS Xf II let J • i
GiUcttltß Ota**** Wn 8 009FC9- ■
Omit Tboa D Orlaneli Wax Gamine Robt
OillEliaa UrecnJoba - Griffith master
C-UleDuegali (inilryJohn 3 -Edwin ■ ■
Garitck D G*eta Jeeepb M (loodale R ft
Oaao Deal D Ororer John X GrastDtnl p -
Giyca I’citt Granger Joe 0.-arT JI
Oardotr Patrick Griffin J H i : Gray PuricV'
GerrityP Ony lexdore Oard Joiu K
GianCj Palt T'
narrryGP ncyta?Uh«k THcrtasn W M
H-mistead rcr CH«aa Thoi llerri-k VTcbater
F lUmmoodG C H
n»ll'VH H#!H!*p.rrQ Hale Martin
Hale Aldm Haight IIT Haley Michael
lienderron AleiUtUHenryW llalieckmr
H»ll AcoPF HiaeH ' Heaunrar ror F
llalyChM Hews It A D
Herrick Albert GHsleyJH HlxaedGeoL
Beadle Cm Jrei Harris W
liaatate A Ueaay John Harris Stenhca
Bemtuer JA 9 Hall J F ji *
Heller Past llertr John UaueeSF
Hamilton G W Hal* John Hayeee Fnak p
UarrlaCC Ilackrtt John UaocoxJuSs
KackJ , n«a»ck*nil JlartTP
Heddtmk CkU Harkfu Wm A Harris J«*
UamLP ... HaUtendWJ Dams BoarTH
Bari Edwin B ZLarlenbsrry W HardlDif Oeo 9
Bendetroaß fl HsaoaOeoll
DernlnsDa Hall Wesley Ha? Henry
Brcaanl P P Herrington WfflHwttacs cast II
Il»)wi8J B Barrey llcoiry-
Her? Smith H HoaderaeyWm Hardy JQ.
UsyaarUi Jae-Ollayniis JolmW ilitbeaoo BcxJ -
HanaJM Barely Wm Haskett A
HsjiJosP Hartley Wm Haumava Offln
Hanlon Jon Hart MlcUari Hathaway A
llawklES JnoTAHarr* Wn 9 U*ywooJcbu
Hooper Jno W Utx Edoiond 2 Harris BL
BaucorkJno Asy dr Walter llayliout ChaaE
ilijtsJno Barrlbgtoo M ITtrmolCG '
. lanls JDoCbrl>tn»rkneas LII - Haynn Pater
Hanna Jno Henry Lewis Hatrlucton D a
Haskell John RaysOm Htrtiyßob!
Jlewkrburst KG Holts Lad wick Hoyt Too# S
HarrcrKaznet Hyde A JsncreyHowee u«« BC
Hatch B RmsJ Uoward,Dn»U»l Howes Frank .
Han old KB co Boldswoitb Jas
Harper Wm D«lmcn Brnja Wot
H!ppi>*mr RooterS B-. HowcaJE
U'prip* Martin Hodge Arnol " Burlcyir*arr
Ilouk llntry ' Howes & Kobln-llc&t ti W
lilfplns JtwephC *on Hubbard Hurr p
lllrclcf JohnF Holdon C U A ecHotonß N
HsUJdoW . Boctim Chaa Borne* Hiram :
Jl’cglrsJohn Hubbard Ctas • HuwcllJO -
Hnl« James * Hoyan CorceIla«Role?!«r Jo?ei>h
Dill J J - Howard P BoarionJßer
HI.S Bonce C 3 HoffmanCht Ph Boson jas •
H IfitHrnry llabbehCha* liugne* Joo Wm
ll'clu- 0 A Barton Hamrick dr
HlrpelpyTbo# llrut Humean] John
RiSvrtnaH ITopcr Robert X/mrardJortlaaH
HlJgjdsEdwln Sllout Chas . Hook JA eo
Htonr&uu R I BowellCorarilceßiggics Jtto
capt , BoUar.au David HowidiJauß
TliCSlna D J col iliuchii.soo £ L Hottipg«r JoVph
iligbwcod Chaa Howe Prank Burlbat Joseph
AJdsoAA }lrm<*nß W Jladrotnir
Hotchlitge Wa BodgesES llozlaodJoo
A Jr Bollmicswonh FBoaxs LaFayctie
HaictlrpeW R BwkOW
llowxraAßald-BurtllePM Uobbsrd Wat
win Ball Tho* Hubbard Wm Ci
HoaghHaanaa Hale Tho# Hoalein Wa
Hcssack Law- Holden Tltaothylfolliday Wm
■• reoce
IrgolsbyJno .. leak* Geo logersoD JccW
IboatromTuosAlsgrußUeo
Joses A Price JahatonM James D S
Jsaea albert Johnson John AJcwcll Übae U
JazneA fiproyctJoanaon Jno L Jaancrette Ch« ’
Jose* A JohntonJW Jacksoo Cartnr
Jones Amalfi Jo'jcron Fatal JarnlganL
Jpne?Cha«R JobsroaDuaccnJariUaeM T
Jonas - Lemuel 2 JraJotsan
revd - Johnson OA to JaTue* Wm
Jone?' Jaa Johnson Chat D JscknoaVVHesry
Joses AP Cv Jobn«on Chae JoUanJoun
Jones 8 W Johnaoa R Jamison TAcspt
Jon«* Greer Johnson RichdilJannsey J Loaia
Jnscr Frit-k J Jamca Pori# Jacobs Bolton
Jobswn MarctfJamee LordlmJorlra J C
JotuncnCJrrvd E Jackson PC •
Jobnscs W W James Joseph T Joskin* Geo
J.>bUM>ato*]or JamesTL JoULsoaOrin
Jobttou Win II Jewell Jaa 8
FtnpUndllW Kelly John KUHor
V, C'ok John KcaaedvßT KrataPollllp
K'.rwinLsrens Knight fill KltgCaa.-le#
"KirbyL EenntdyUesryAKeuneilv Peter
Kebo Michael Kaighlfl Kctl&C'W
RtllyJohnA . KeoungThouasKirby rrofessor
K&okeWm K KlmhJeOE
Kelly William Kennedy Ccbr»K«lly Fat
LubyWK EeUogvGenrgeOKelJy Pat
KcliyJonA . 'KimbaJiTL KrunltAJrev
Kelly John ‘ Kelso 8 M * KtmhloOn
KerrJohe CitbyeGedW Ive.lhALeapt -
Kendrick JosephKaabuaaaFiaakKeoDodrACaaio-
KlntWtn lin bell -
Kera» John KormanKL.. EcdxlcA6rev
KfcsJohnP KarmaußL KesavAtnosO
KHbsl'vt r KiserOeorge . KnijpftAbraham
Kent Jor<ph KcnsidyCdiratfi A son
Kelly John ' Kelly Kfl: Kennedy Daniel
KuvumbJobn KcutE AOO F . ,
Heart# Joecph KiacaJe Hubert Kiyaeti A J rer
KoegsnJolm Klrctncr David Kinney Leri
Knliy John Kennedy FanleiKcarcev William
Klokicatl JftmceKcllerPtler Kinnat
O Kennedy Daniel Keirtm Andrew ■
K-bOfJohn Kearney PatrlrkKlpuncD'tvld
KcrswillJ Keuaefly Pro'et-Kuig George J 1
KweneJen.es tor
Uodsfty Tbos Lonhudl JH F Lallea Aaa '
J.elrdACßtinT Larkrj r I, Lynch Anthony
Leonard Thos Laoplftoo J«e Lb jror P
Lewis Thos LactonJsv Louis PhUIP
LcavottTJ Ughliuli JVT LoagtbeiAC
LawrenrcTbos Lynch Cbrtato--
Lake Sam’l J Lee Jas W pher -
Leonard K' Lln-ieay Jas W Lycch M Pati’t
2>aryßoM Lewis JM Lockwood HR
Ixbar Daniel Laagrioo J . Lyon David
LorgDrn’l.T Li«ocfWm Loot* Emanuel
Locoln David I-c*»oaJa# Lnc*«TtQ
Leo Patrick Llghthall John LotltSaai'l P
LatncrtoiiPbllß Lcvlle Joo T U Lore PA
LangstonCll L^ndslr/ John Lyon*Pß
I-nimrftU Cba# Lester Ji hn H Lowcry(i_A
I*<« an! Pftttk l.e«iiJolia}( LunnuC
Lr»S> CLa» lAabert John Lynch Thos ‘
Lllry Chss Leonard Waj Lynch Jis n
L»wjellarney Leary Michael Lo*k*ood J V
Lipmaa Pcillip LsuVo’mQ Lowe TP
Att-lln le»bWmC Ljr.rA JitS
FfslieAlex • I-Al'mc* 1 WJQ LnsfclerJae
L« crop: Alfred LangbinWia Logan John A •
L<*lfoAlex Llgfit-Wm . ’ Look John
Lvthaxn AUea LlntaA Johnson Lobe John
Lyall Krller' LscnyLonisF LanaMcWot-
Le.roj Dt-nry Lotindhorg W U Lord Wm II
Livingston ITry Lockwood A Lyons Michl
Lewf# Hero LyßchAndrewU Lucks Morgan
L*ny Henry H Longe Abraham Lockr M
Mahareaee WlKModes Jas M a
lira - Mates Jas - Magana Martin
Meigs Herman .MseuiiJW Matthew jl Ki n .
hlanroJsa ' aicfltk
MsrrhalHenryCMaxweQ Jss W Marsh & Brb'
MmtonGro Mack Jas Mannloj & West
ValtlfcnG .MsrcbJco Milooe Alfred
Manley O P Mills Anthony Ma«on Albert
DUniuOeoll Mmhall Jno HMstxaehn- ?tosh
MaisbsUTbos Marsh Jsoß Hatov A 0 col a
Mahoney Timo-Helcug Knnd CMarkhamOnrtnJ
thy Maim W C hlanslcg a«_
Uanrrinc G S Mathews Wm tboay
MaxHr'lQarteaaprorr Versdr O S
Marsh DP jna MsMaWoS Martin August-
Marshal! HQ Marlow Wm usd
Maxwell JC • Martirne 'MorrlsMarrow Cornelia
MecartJames MalvllieLottn Master l\
Mudell Js» L MeQxnderLewlsMaypoloC
MtUonecoPJ. Miner Martin MoerisOaEdr
Msnks MUes McrrclJ Fred A'
M.«j3rL*« MnnayPat Myers FJ
Mnd CII Moore Christ MooreGea
MacgataDD, MycrnKP HtbioonT
MsdccpAJ Mycahan A Marqm>6eoß
MalottßW Moore Avery Mooney Pa*
Maltby ELIs Wesson Aeo MonsonP-c!
Meletgcr Bcapt Monison A J MwripißThos
May hew Pied C Mtsphj o P Morcsa H
>ladis**S - MunsoaOD MiwgerHL
.‘rtvlvlliaSD MllkrAJti MooraWD
M».ad Oco MooresCkuS MosisoaJW
Martin Geo II MottChas MlltinT
Mar»hTboaß Morris CLas Morg«a TLAeo
MUthell Horace Mnrphy Corncli-Mn/phy Jno Q ■
Mitchell Jerome os Morris Jno L
MtlUr Joseph Monlsey Philip Mott J W
Miller jno S Montgomery CMott Henry
MHUhss Isaac 1» W MorooeyJno '
Miner J>s - MltdaraffPeter MoffettJoeeph
MlnerWtnieH Unchword CbaeMonlgomery W
MilkrWß. H * Morrow WmT
MqoiodM GS Montigne>LovLLMaioQsy Mtehl -
Morooy VTm MyenTerea Morrlac; Mark
MtlhbtandWn Morgan LC MurrayMlchl ,
Muctrrr MartlnMoT»n Lewis RMnason &co
- MS 3tiUs)Dyroa MlnrrSA
MltchclUlß MlUsr Andrew MillsP
McmdcUO Miliar Mitchell Frank.
M»>«r£F£co£MUllgan Frank MilletOeo.W *
Mlior AooaJl MiVchOiJsh.es co
Miller Geo P iflller Fraada .HnuTTa
. Me,
McCone ell Jan . HcKeifor £ea>McMa£on PJ
McMaasa Ju nua McUemot Pet-
MCi'myJane McGtalh Wm rick
McKectej 3 C HcßtjxoMa W&McMaUeo Ctm
McAkrotncrJAN C -McDlocd Ckrk
M«><ikJanll KeroyWia MeFlnn Pet*r
Mc&kbolat JocilcDtKi’d Wm McMtiioaCome-
T . - HtSUa Murdoch Uu*
McGinaSa JotaVcßeAnMr Ptt-
Jcctor MclaUrt IflcUl rick
ilc-ailock JohnMeShcnj H B MrKrrss Peter
n MrKtmcrMichl MclatyraP !
MrQardtlrk JcoMctmlo XiehAcUUcmioeh Don*
MrAtaxatet JcoMcCalluta Matt aid •
McMabotJno HcK&U Mr McOloapkry. S
McLcac* Joo Mcltoae MicU BDr
McGnlceJso . McGalreßcrsArdMcl’bcrroalt
McfeheJno McDcnnoU An-JlcTloadlT C
McMelloo Jao B dmr - McGalrtFrank
McGowan Jno- McLeraa N ' Mc3orm*ekS B
MtDould W3l £ co KtfrXcaa Tboa O
Mcßride Wa . McKlnaerO W McDonald Geo F
McKiilrr Wa AtrtckMcWale Tho*
McMamn Ur.jjhM'JUity Jt* . .XcDoaoeckT
MeEwasTnUmNaMcDoffc* JCi McGarry Ja«
McPU*! Heeler UcCotfSl? J*.
McCteakyDuch co
Kewm*i Joii Xceiaooh A3- Xkiolaca Jre
Koylor Tkoo dr«w E liewcosxb John
NottoaOooM Keren NaylorSowH
NrvburmUaii Na«»_tJoha
N'ojea K P Norton a* KOffenNa’ooo SUpcto
NortkrepES NewltadOoo ‘ mr
Kortoaßesbss Noras Ota 8 JUlaosMa;!;
y<xmtn.Robert Hlebels HX - SfewtenliCwi#
Noonaa Bdwta Nod Ju NcrUic Loaa
Norcdicjl NortonuW Me
NM*«ari,*aWtl!e»'OtfßTtl ‘ N»K8;*??*
NCTtWrcerCluaKoorDOd JU
O
Oriisua Cta* o’R>*f John H o>«ptas4 Rd«.j
ObMf»uEd»a O’Ciiaa Joim U'fiti«nna»«r •>
OFfor M*l«ca(o'l)ooiLeH Jolia ' Drotis
O'lwmld Ml- O’Ksef J®l»» O'MnctHa P' -
„ tbael ;■ u'C'eooor Join OM» l*#»Tffk ‘
Olir .rJoba OU.Jm.V . , O'Tool i‘»uidc .
O-Vijfu John O'Coarora Jm o'Ucrrai>*»
OTvja,'OtrtaJxa Patt
lUthi O'N'aUJczenUßO'iXtfra Ckax
Clitesl.S- ... II -o'Doratn.PaU
OrtruceLA OotxlerfioDUto O'Ccnaer P*ldc
p.'l),alljfbarf Jan)- O-doa Je Bladiu
S ™ Otenrjar Anm
i OjtUJWtn FIT Orito Parry
• li'iiw,or Wta Ot*en B S
PrrriaHP : Ptniii*«AbratiiaPterc«BfrA L
Pr Jjcs E A Pol; MJcfcaei ■ Pollack Uaiifi U
PWUlpf'JwffibVeiiyAff ProataCtaaU
■ ra«cy Jotn Il .Pmlref AMtaiFPourt Blaoa
P*rdf« Joint ‘ TVi*er«oi» dr 1? Potter John O
P*hprrWl»o PnryJD PorterM'm
PniMjtn.JnUta Pierce Janlif Power We* F :
PanTfiarph' PartonJatnen PellltMa
. JtAa JTParrott J»a H Pearce S P
Pa'gcJeCaT Potter Jxmra Praullottca
; Pearf John Peek Poa*ro» E ‘
rjtrtußloreßxolVafitUfTeiirj Prer#rt£»fllJ
.reonoj&r Drrojr Patteraop H<mrrPmictierß M
ParcewjC' PatkherwtHA PaattOeorsxe ’
PeotflttoeHT PbimreTS Pope OS b
Pxlne Fnok Potblea I'liOi Pruhaua r>o
Payoe Fla’eyN PxrkThoa - Platter Ttos U
Faith h» C U PenyTaroSoro Praoe Dcrb-rt
. Pan irk t «yette Puaon Clua K Procter 4 u
Poalaoii Peter POUipaob R Pierce laxto ' '
J'tS v i„ PetUttoc* apt PJntic. Il»r 3 V
Pahnw OUter KO ’ liujntrvra^E
PtamipeoQ Baza Pardon D K Proatx If c
Pierre Eftger D Prataljß 9
•Patierarm P - Porter Clenjett PesaPnot
■raar**!l O W Putaun A X PrittOarfi L«rl
I’MJUpaB - Po .erAaix«a Pest A Trier
Pateaer BeaJ PlaUe'M 5 Patwa Joka
J’cxT/Noiion Pratt Perry
a
Qa«cket>boe)i Jr Qalrk Hamlet Qalaa cd p
OwW QauaF OeiCkJoha
Quirk Pence .
ReyßoM«Pa*k Reeee JataeeM Reed Edwtrd
Rleaardaok O J SR wkto Jumee U Iteraelda F M
TleynoWt U ¥ Rhode* W U Rich Lather
RoUboidetJF iClxta* Daniel R*af John
Utg«JL Kagan Darby Withmia Caxi
KKhardaJLroTUeadDaTtdlV Reyaolda A W
RagaaJG KfWta Loreaxo Bedford Joke B
Hey*n!deJ«e - JtMeoßßngcsieAlGcknta B M
IDgney JB ' • Kbodee 8 9 iUwaon Adrtel A
-RialagC L lU>fiee:aDaulel HusarUß p
Banton Henry' Ifoa Lewi* ■ BrysoldaffiChan-
Rieharda Ctai KoebJknb
lfa«d Robb 3 N’M RaddOFcsnt
yher Itneirfll Jerone RolfeP *
Pecan Patrick Roger* Jam** 4 Round* O C
Rend J 12 liowaa Jamee - Boaadl a
RxppLD Borer*Darpar
BanrwiJ] Peter Robtocon II U Rale Aniantu
; RiCgeirayCbafJtoJaa3nhn RyanDeaeie
lie RndtlJobo Itysn AForinae
RanaferdltK Korney John Ryae David
Klctirfia Sia’l Roberta Jobs- Kaeeeli Darid
HlthardaThosC thin B/ai l) Q
Robeiucapt PysJiJobi Raiherforfi Raht
ilobbia* WHS Rttgo C2l U • “* *
BcUrtaE KydcrCkaatT RojceGW
Kyat. Michael Rowland Chae - RatiullG C
Koe. rrLewla Kogrra Cbai RoMnaea G P
ttobinaonLA- Bo»« Robert -aj Ji ß ut
RobbltaMciriD C Kos« Tk>>«
‘ K : .RowePraoda RobiaaoaTW
Hound Tree Q Rockwell EC KooerTho*
B S Kee* 811 Brut Thoa
Robeita Jacob Roberts EUey Jauea
. ••• s■ ■-
. Slxcrt Edward - BcriruerPH Fandera ”»*«
Hcblede*‘T 4UC i < BhrirrrCluM Searls* Wta 11
SarageJoha Bhaacbccaar P'SSayle Joslih
PrankShotrChaeJ .SeUereJeo cir»t
SblajwyPX SbawDE SayraJohup 1
Bceley» H ■ Hchayler Dan Fcamell Joaenk
Shepherdßpon-BarleyC O Scoria JaaA*
w- - • Seel Philip SowrelJohn
btarcmFrrdA Sbay BarUiolo* Saispaon J A
Khropp Frank mew Sava-e Ja»d« •
■Seaman Frank Sbartltffßen] tthaferßmekiak
Shield* 8L SeßaAllea SswmonrHH
Shawt-icphen PShetrC ' Scott Geo J -
Sheivooo JP • Sliipaerd Clua Sxnrent Sam S
Snoop James Saxon A SbddcrtGeo
Sex»trKG3 : Sackel Andms SbaferAß
KottEO Sberwln SpsrrTkoe •
Hhcldfm Rnßasil Sewell RewtoaASiosn T /
Seara Edwin SarKtatDP Smith Geo R
SboitEO ■ HhltnA SpeurerPM
S»nff*rJ D SbadyOX SmHh Sam S
SaceKil ■ Server Augu»tß*SmUbSJ
SpcalJaeid . Saabotc A Smith J B mot
Saute Kbeneser Shcdd Anton! Slain James ■
SerpeP Kick Stott Chi* - Soeealcr Jarah
Spootß C ... Sander? Joliu T Smith Jks IT
Seijner Email- Sharkey SarvsnsSlnffletoo John
uO Seeley -Moeet Srntm Wm H
Sheacy Daniel Shirthfl JBl.’et SobeyJoaeuh-
SLaw Daniel S StaerwoodltC Smith WO
Sbaaly Coala M Sheridan Dart Slmmom Wm
Sue ban Daniel Sargent Wacrrm Rtoith \v* m s H
ShtrkSS Sherwood if j Splccr John P
SalrtEAd Savage Walter
btaniell Jacob RSiewait P o , Snuca WmS
boo Staioca Ja!(a<
Stewart JP Stcreiu Oco SkHUcoraJoA
SweneyJas SnnnaeniO Smith Jaßna H
SirlcUerJA Stack Chrald SpaffordWO -
SaUlranJno J StovenaGeo Squire* WIT .
StaCbrd John A Salih O G Smith W A
Stewart JW Smith A Bros Sinclair G:o
Smith ARIi * SimmoaGeo .=
Sutton Soha - Spencer 0 p Smith TUo«
SttrrsJoha SmitliAb Shehm Pat
SlearsaWß SpcncerßP SbeokHeoirGa
Stover Wli SmitbAHuac Smith and Blaa-
Stead \Vm Smith uma erth
SiackcyLC" Smiths J ' SkinnerAretoa
StandDh MsrtioSraitb 6 P Slmmoo* Chas E
SolllvaollC Smith BAco SmithßJ
Swift Sami J
StreaterLJ Sprinu Ueosy- Slocum Edward
Steele Bil Stocxun lliram P .
SiaataSaanel HocaaiJS Silver K 2
Stewart S U Smith Willard Stolen K L
S on« Fro-man. Smith Wn Sloio E B
StClairTbra SlcleyWinK Spaatsbnrc U
Smith Mathiaa Sp«erea CaramelSp?c«9r 8 8
Sl-«EC«rCII Jr Soale Simon
Speer Phtncaa Sibley Cha? Smith dr Syauel
gpicner Cbaa Sickafoose C P Smith V Marlon
Smith CMS Sibley Srlvuster
SnincrChaeT Sweeney Edwd HteJon Jataca
Stone Chile* “ Stexnu Eckley Steven? J li
StoddardCbaeS Stewart AdamOStewart J VT
Suata Peter P Slocttm Aeta B Sntherlaad TB
Shadmand D B SticeterXS SnltbT StUee
SDltrauPatrlck Bvreaoey B«U SMcef Abner
Staturao Daniel Sut«oa Abtom Stabo Oecar F
SlllcaßW : Starry Salih AT
Stanton David S’gut Albert A SloatUvo W
Stile# Edmund Strainßartoa.. Sllorr G>o W
SUckneyK Stokes Henry StmmeuCko
X
Tbcma?«m S S Tiffany £ A Taylor Joo i!
Thoamißlchd T.amweUAco TarcJadcooD
TbomeaMJ . TodißJ . T**iorWmJl
TbomaaSlcpben Troxel BcnJ - T;jUy&ro -
Thoma* TosfiUe II B TherneAlexL
ThoatfCJ Tyrall Harry TwrlayAlfred C
Thoopron T B Town Henry C Talcott A Shcr-
Thompson Geo Towneend dr wood
ThowptoaW D TarJcy allied Tneker Archie
Thompson LF TrarySPUcnt TarboxJß
Tboi&psoaJae TobbyJ&o Taylor J W
Tbompios T If Thorp Jovph II Tarior John R
Thompson H U Threil Joo D T**rins H M
Tborapaau J F Taylor JR - Ternine O K
Thompson Jro Teddy Joy Teosh F \
Thompson I* V Tcrry.lro or WmTsyJor Wnj D
Tamer Chas Taylor J JnGoi Tappao C
TappenCbaa U Trtck JHL • T«»wb;W« W
TcalPeterM . Towel! JW ES •-*-
Tyler Jaa Tarcor Jerome Tripp T
TifiJ J« Tyler JR Tomer RoV. T
Tomer Jaa Tomburar -. Tlnkhua US'
Tinker JB Tlcmoa Mlcbl Aco
TylcrJD Tamer Relcom Tiffany Ed L
Thayer JC TnttJeton mr Tomerß
Tracy Ja* M Turner WoK Twomer Rdwd
Tattle Da 0 TrowbridijeWH Tacke-KI B
Trost J A Taley Tho# Thoms# M J.
Throcp B
T’cdirwond R Q Utman George Crqahart A G
Vlct Patrick
Tan DrojkllaJH VoJck Henry W Valentine dr
Vau ibirenßD Yunuenvorn Ca
\ollard.loUn R VauAlstloeS aimer
Vacate .Ttrars Tiddler ltlrbd VJerein-C A
Vsnghn Jas I> VynllQskirk
trctcrnCle D»cl Wrecott FI T Whitman J R
WalleoO • WclUrdll WtidonaJlt
Ward Cnmlna WeldoonUkaaOWJutUmr JC P
Warner PII Waite II Wilder J R
WidtooPAol WallaceW J White Jp
Warren Cbas , Weld Perry White J
Wore Sampson WimarnsJam***
Wetter A Watts Sam} Woeeior S M '
Wt-ftbPeta WnjdTlaoUiy WUUama Wm
WatflcmanAW WaldQeoß WllaoaJll
llentrol WeHsHP WtmemaEdmr
PeojasumWiiUrd A R WtUlaaa Jno K
Fraakiiu White Angoatoa WlUltma HII |[
« niter Abraham W* M'illtaais 4 X
Weiner Klcholns Whllcco* A W WMiticr V&ujaa
3 . Willard Berry - Wood O S
W*tfonKW WhlUcuChaeP Woodwardßar-
Miwmr WteeJerOA*' nett
Warren LcUnd YJTfcelerCP WoolUtChaa
Matter Locns P Whitmore John Woods Robtßd-
Warner Wilder Winter John "Wyman Kichd>*
Wmiaton WlrcUaWm WocoURL
TL A „ WiTscn W Worth Geo
WaUcaWmJl, WileonJnaA WymantaGllbn
M »T«te JI) WhitchotM WmWorks Henry
WttromWW WltehonseWP Wood Jack J
Waltay Joseph Wilson Wm Wright Jamei
WrllcxCW WUIIaWM wS>lnerjS?n
WartcrSaml WjjrhtmanWT
WiUoaTbos Whiteman W 0 Warley Joseph
MarrerTL Whlaey W A Wood H M a
West JnoMerry Whiteman mr Wright WW
WaUcott John Winslow *co Worden WR
rev White Manns Wood vardLK
Wellty John Wilson Rich* Waltiek J C
MeddofikF Winters EW Warren Thosp
|a?«r c
Meethcraae J While Thomas Watkins Geo D
WerheJW While Geo R Ward Elt
M kkn. Jerome WUltarison ThosWadaworth E'y
£en James Wiehtman Q W Wake Decatna
Ward J O Weiman U Win Dsrld a
West J D . WiiulowHL Wedgwood J R
Ycrsng Wm Toubcrry 6 C Tonrell Saoatl
aourgri);
Z
FUrmcnnid Pdk ZMhmsa Christian
_ Jur
InUUl*.
„J° U»v Proprietor
Oft« iSI Dcarbom 5t....T0 the Pnbliahw* of
Hadley’s History of the & bcllioa..,.To the pro
prirtort of the Pwmen Hold 2foJ4 Stahs street
....QJBcc Ifo S cp stairs Ko W Dearborn street..
Paikrr hewing Machine Agency .. -RtimooAßtw.
ltdMachiceAgcat... DrSLockHorpitalZr.Pro.
priciors of tan Chton Tobaceo Factory ...prof
Wood* Hair RMtoratiTee....Mr 8.;..U U... O
rereoaiwUWag drop Ultcrf adrmiscd mast
affix a three cent stamp.
from latof s&pril to Jet of No-
ProraNaromHer
Ist UD April Ist. from 8 a. m. tm 8 p. a. and on
butdaj«rrota&)Qa.m.tiUlfetsaA. . -
. •*» • J. U SCRIPTS, P. il..
QHASJ TOBEY & BKO.,
JtAOTrACTnBEBS,
. : VBLZJCULS iO ETfiU, iw *-
aicir am> coano.i
F UR M I T 0 RE,
7
BEX33DI3Src3-, 4co.
82 Lake Street. Ctiicairo
odto»i»ta °
P
POTATO DEPOT.—sTlEanuck,
X ruc£.Bl4T*ad*tfe«areua»ta Vv lu ,afci op
18 natter qß*aU««. Al*s>. * “ »9*-,« r
WINTER APPLES,
Is car loU or «n*Uar iou. to salt psretoren,
On Cotrelgomeßt «nJ For Sa!',
_ . Br H, HARSOK 4CO
NOTICE— Ail persons are forbid.
Bromatl) ®s?t»ra
JJQ3TKTTiq<’g -
CELEBRATED
STOMACH
BITTERS,
1 pura aud powerfid Tonic, oorrad
tive and altorutivo, of wonder-
M affioaof in Diacaaa
OP Til®
Sloinach, Urcr & Soircls.
PROTECTIVE PROPERTIES.
PrerecU T«rer end Ague, and BDlotu Ra
mitt&ftt FcrerFortifies the Sextet*
aad the Evfl Effect* '
of UAwholceome Water;* Inri*
goratos the organa ofiiigc*-
Uonxud UieboweLi;
Steadies the Hems, and lends to
Prolong Life.
KiikCEDEAi P SOPKUTifiS.
Cutcj DjapfipaU, Liver Complaint, Sick
•iintl Nerrocs' Headache, cneral Ds
bliity, Nerrcaauctis, Depression of
fiiirite, Constipation, Colic,
Intermittent Fcrers, Bea-.
Biddies.
Cramps and Spasms, and »U QompUmU
of either Ser, ar!sio» from Bodily
YTcxlqiegß, whether blioreot ia
the System or produced by .
Special Cnusca.
: - Nethlaj thazia ast Wholnjcci. canhu, *i4 r«ta<*
Cts to J ji 3*tnrs.«stor* tato tha covnoatssa or Boa.
TirrkHß sruaucu, ninuta
yarancnrsoaulMiio ratoeralof MyktaaVao OeaS
boiaalcal«i«3*Bt: MSeryezelUst: both a mbW.
aauon of urn cau«ta cfr».-g batnouDc h«k* and puats
■witS UKi nmnutf mflrtmt of all diahrirataßtSMU.
- It la wfll to l>« forearmed *cal&at<if<w*M aa<L*atar
&s to* hair an intern cas b«! rrct octal by aaaaa meaaa
aerJast iDOlaolf* eL**oaen»a by aaaawfcole»9«sat.
£«%eattaiu “SSt
uarezeoty, TbottsacAe who resort to It andmanw*.
heaaioa ojf an atmek, escape tbs etoorse- aaathoj
who nrs.ect Ic av*U
OusllUesto ad ranee, are cured by a tot brief eoun
ofrihsmarielpasmeActae. .FcveroadXruerallenOi
after betoy piled with <jo!alroformocaiT& vin. unw
• inlrlj aantraud «tthtlsat donc-rou* Mtaloirt. art act
works wocdc.-* la cast# ofDrayxfru aadto lasi ooa
-finned tonal of ixwoxjmo*. ActtcxM a seat:# and
xatoljw aperient, as waU as opoa tt»lir«r7tiaUo ”
variably rcltere* the soeertadaced hr
Inwolariicilpn of the dljnUveaad secrettreOßraca:
. f*e-aooa ol f«ble habit, liable to Kauroca ATrlcaa
Lowxae# or brnm. aad m* cr
pempt atdwrauci [t&eS Prom the Bluer*, ifietos
ttaony ol ihlfpotat I* most ooselcstrA and from both
Tbe aycay of Bruora Couo It immediately
by a rtnaloilOHi of the stimulate, aad by occafioalu*
to it. the return cf the ccupUat may be
_Fof it U » t«»lWre speciac-ettber re
ttoris e the costenu ofthe itomacb, aad wttbUusa me
terrible osuiea. or re)lerii>s the tolamaJ Irrtiafioa be
which the dl«ic*ttlou to vomit u uctaylooM.
AsapencralToaic, IIUBTETT£K*S BirreßS rn>
ducecsrecuwWch icu.t be tipcrieoced or witnessed
before ttey can be rally appreciated. la css<w or Cor.
Wnsjotaa*. Psaiurosa Daoxr. l uid
DcblLiy and Decre)*t»ode arutcy from Old Aoa. is
eat-rctHW the electric Isfincsce. la the
aUgegofad dlsessM K cperalea s* a dailcttful tovieof
asu 'vvnrn the cower* ol nature are mazed, it oaar.
art* to re laforec and re esubßaft them.
Last, but not least, Itu nraoaLT aar* amtrujiT.
fcrtsj manofaetarfd from ai>aiul an<t tnnocuoiu male
rials. aod enareJr toeeftomttearrt,! elements prrwml
ol'the day* 111 tonics and stoiaachlo*
firry aod aarqrWed alcohol, an article wtdeh mStc?
Uoa can deprive of U* percl-Joni proper uat. tus
Uqaon of eonimetee ate t«U worse. «**
aatriTaium». Hence the tacclty. while nnimnaur
odtatUlccUte DBeesslty (br dltftblvn tomes, heaitateto
J2. p,o,^^In s? n * m<3 . BM f. ,ea * remedf ahoaJd
prove deadlier than the dlwuse. Dnrtox d&elJuS
>,«s--s. .tie quall*y of t&eM artlrtw has b^
oit tuxudlr detertamU&i'-. aod It tx tg-toiloua ibaima
finiaa which bear the coiaea ct the various iplricuon?
b<;acr*, aremavnaxo end xntao vr wits earrofiSf
droas t» a dexree which reader* th«m danzeraas to
UiaJiealthyoud jftm'Eaor* to me *lefc Unda theas
etrc iOLtaneea. giedlcal mea ore <l*4 to aran thexa.
* preporattpi*absolateljfree m>a tboae ot>
Jectlon*.and combtclrc Die three tnrolcahle prow
31DS7PtTKrrbBlTTin»aret!>srefore held tohS
esttmatioß by ou most eminent prarattonen, *ad bid
Air tpscperofde another liivtcvßxnu bothtepoblte
hospital* andlc private practice. No t .telly nedlSoe
haaotea e> ncivemlly. aud, u may betouly addsfi
Da«BSTa»tTpopularwtu tie intefltenM wrfioaa/
the ccnaanaity. u HDffUrTTifH'fi BlTTi£^ rWMI W
HEAD AMS REFLECT.
Maks sore o(Uxixrn. “Dnthow. M iooaak.
t?eaeewor,lt»ane»i«y lark.
Etrengthnn tbeSrmucnaadatwtaln
TheNaßTra.tbeierraatsof thetrsia. -
The Limn beep 1b active play.
And meounr*. from day today. -
£Mh orsaaftid.cn Kaiure'*
Brace and re&esh tue nor** xur.
ASdUfce ft Wstch. that*! kept la rSI-pn,
By constant care with railroad kme.
The system's use and strength reaow. '
And thereby cacer the apixrro. 100.
jrtHi laijnlrt, **caa this be done.' :
This Vtcteryo*eri>heaee»bowoii? M
**lloirx7Tzx’a BrxTi(Es, M wereply,-
1j» IliULtTX'ft SDPCSXB rsoracnoa—tst!
Aaatneaeaot resenaatta* the disordered had ea*
IteWed eytteca. regaUtle* every Inaction of the Inter,
nalorjane. wiring tbedepreaaed apirtU.
coMtltatloa and proionsine life, no medicinal
preparaUoa either of the p»*i or tbe preieat hat
beat k completely and cnlreraaily socccaifal u '
HOSXETTICXL'S
CKLKimATRD STOMACH BITTBJESB,
Apalnit the vapors tool prepare.
That ff.Tcr tatnt the heavy ior.
Drtak not nnndxftd the water fonud
In pratrlee, woods, or marrfsy grotma
If Kdratsryto3yotx pty, -
MaTCMTor jßpvraaM/rr-oi ore—
PorTticaOebarredtrom ezercUe.
Sox xannem. am sho crite,
McdkiaoS grand pnrpose and intact
lsthreatcacd.sviito futTAvr:
And ifyon'd be relieved or spared
Prom IQs ibatemrh the nruraus,
Eoctetter*s Bitters uao—for nets -
Tut ate ths cermt waon.
.To act st defiancelbemiasoiof nßfcn*HHy kntw
poison of nawbeiwHßS wamr.tbe etfiovla of crowded
work-rooms and CtctorlM, and ttebanafitiL'iCtiecoeol
aed*ntsry eciph>TmealJ. it Is only oecessary to before
.armedwith ;
lao^TacxxEiivs
CEIEBHATEBSTOHACn Qrrt£n&
py»pcp«ta*t pargs. that rack and grind
The body, and depress tbs mind;
Agnes, that as they go and come,
ALtte life » ooasUa 1 martyrdom;
Cottaaed dysenteric pains,
*ria»th which ths streng masi rigor waxes;
BUJonscofspUlnta thuea tedloae ills,
Ke'er cenesmed yet by drastic pUJa;
Dnsd diarrhea, that cannot be
Cared by destructive tatreary;
Kow.ooostttstfooal decay,
. That brings death nqtw day by day ; -
Nervou prostratlOß.me&talgiooa
Heralds of madness or the tomb:
For thes<v-though mineral aostrmaa _*?!!—
Mea&aofßeUaf atleastwebaO.'
ZJosnrm'a Birraae—axedlctb# tars. ~
Motto PUTsarr aloes, bntocu."
la Dnrrmx. Favxx awn Aorx. Bmor»jOt»
pxaists. Co*jrnrrnojf*t ihd Kxstoos Dutury
Corimranov. Sxartcxwnse. Srxawe. and ta an eon
plaints of Mae or Wbtsaa.proceeding from mnu or
nhsreatwcakn<waof the body, the oaa crest remedy
aadratorattvoU .
HOSTETTKR'g
miBBATCD STOMA CIX BIXTEBJ,
ToTaadeten oa tea tad land.
Proa Polar there to Tropic atrtad :
TobMiAoMkiße,udiT(kMUßev,
And direUer* ta treat dilM. too j
To toldlersle caop. tort, aadfleM. 1
Who seed agate** dUeaata tititiA;
To miner*. California boead.
And UDen of wet, marshy ground:
To (Mhlo wires of fragile mold.
, Tc jonag.andaiiddleased,aadol4:
To those la health. who would enjoy
Beam** tael *STu without aHoft
To an the turostfeiAte. week and pals.r
TTho droop, yet know aot >r«l t&ey an,'
BoenrrrttM Bumi vi present
An Health's most potent element.
t; ttora t» any raha la p abCc opteloa. or u;
la gvW.tca VatUaa*r. Ihg rery Port tad Toal -
CorracUreud Alltmlreaov before tho world u •■-
HO STEITER*S
OXtEBBITEDSTOOICH Itrmmf
HOBTETTE.E & SMITH,
rß6pnnrrt>3». pittsbitboh.pa.
K “2Tj|l ork Offlce, No. «s BroiAw*,.
Stimtgft-f fefrct Bb^u;
3??rvj&
JJ BIS BO ID'S
E3U3OLO)
EKU!CSCX.a^
HKUfaouom
PXUtacum
2SOHZT tn?narrnuT«B
.i^fssassssg;
gsasssriisjig
.ooacwyair
ruufoutw • •-• .
CUUPuCTKV* .
• ■ coßtrotnm ~ J
OCiffOOXV ,-,:.
ix.UZD EXTRAOT-EUOSU.
FLUID EXTRACT BUOHU
FliUlp EXTRACT BUOHU
FLUID EXTRACT BUOHU
FLUID EXTBAOTBUoSu'
* 59KTT5S
a
, Mr:
■ A3U" " ,
inane aanor
i?iunc ftsvMSt :
Bnvuriß«BUß*
: •.•••*
Ixmttinua a> Una*.
• <w:Tnoe«tl«.or '
toft sbsdarsad Xi<ia.<y«, Dtaisoe of'
th» fraslrtU Otad, Bt»ae In the -
• 2jla44evC»lctUons Qrvrtd at :
Biid: Deal Dfljeiil. .
' IKB '
AHObeaMa or AiDactLjaao the Buddar and
Xidfi«j» «&d Dropakal 3wdlin*»exl«ttßX
la Hea, Woaiaa o t UUtirca.>
SSUWit&S ESTSsI'I SBCHB,
arxusoi.B’s extract suctnr,
EXTRACT- SKCRC
HEUIBOEU’S EXTRACT BliCIflf!
SSU3BeL3»S EXTRACT Stem!
Ifgjaptotttoa J» Kx#ru*a. ism af UeaZrr*
JMaeaity,. of __BrrmiKiag Wea*.*«rnsk
Trrojbttse.Donoro(PUJu* Olsmb
M PHata «a
XittVaUr-i*' UjrftstwS*
ttaV»«aU» tT.tro.ltox
bace?
S**M».T»ry.
MX Of Bits, *
imunaoNs on thh face.
tfilixs OOTnySWAIVCB.
tsßr. BaOeptte #tt» Is- aoa ot vblcb tit ■
padeaf asp -tzaUa. Wbo eaa at that
Ihtr *TO «Ot foUo«vd IrT
“IK^.
TIOK- Macr are r>rar«
. o: tt* caaae of that r
• ifteriar.
m, .
noonla
ef u>« la-
.»ad tto MMia*
ebolv l>e*lo* by Ctt
«2*spa<»B. bw aneja
iuSS* 4 * VL I ®® tnmi o fvki ■
MtorUoa. .Tkte*nttnoWobocCe
tattiM with Dr Katie TOeairo**, ra
, *ido f i4VltclE-to«^V3-a
„ T “3 langcraia ito Br-tam. sralcb. Hgi.w.
SOkJt JCtsSACT BUCH U UiidUtIAZLZ D 930
Eelmbold’s Extract Bnchu
11 ■?,*-*? Ia tMt * “ a otfor, tad mors
BtraikteaalOK ji*b asy of the preparasoaj ei
IRON OR BABlf.
Tor thou rtffertsc
?roa Broken Down andßelioato CcastUatJcaj
From whatever cabm. either ta
StALE OR FEMALE
WILL oxyje TOO
A GOOD APPETITE.
- "WILL GI7K YOU
STSOA'C, DEAITHj: XfiKTBS
WILL OZTB TOO
Brisk and Energetic Peelings,
ABD WILL B2f ABLE TOD TO
SLEEP WELL.
A TBIAL WILL COBVIBCB-TUB STOST
SKEPTICAL,
?S3RLSBOJL2*B
aKLSUBOfcIWi
lEBLBBOI.S>O
g£i,aisoia)o
RVCUfBOK,^
HKLIEIKCvD»S
BEUEIBQ3.O>B
BSUBBOW3
BlgUj Otuciatui
Composed Huid Si tract Sirsapoiilla
' »ci
KgUfJSS
: lh« Mood, r*.
xorlsc aU duo*
sle co&autQUODhi Alt
luts wlstitr Iroia an imoo/o
~ °J **»• blood, and the only tea.
jK# Slid eflecsos} known remedy for the cue
cf BcrolW*. Scald Betd, Bait
SweUlctpxor tho Bonet, UlcwJoa* of
the Throat end Legs, Ko l okc*.
TSzaples on the XV*.
Szjtipelse-udsH««ai«
anrptfoni the
akin.
And JBcantifyiag the Complexion,
mota ff-xmr
Oi s»ao<amdi»efdertit*»aaiit,Vß:«*«srd rrrr *r«<i
tee ooersodo* tost acctaaauiM ie the tuoou. Oi *3
the d*tnrert» that fc*?o k*n mart* to pone n oai.
Mitcu M1»I ts effect ttJCUdBOIiDS Ookroincfl
EXTBhCT OW SAHIAProULUL u clctere* 55
more tea tie btood. tutihi ta« rtccr or health tatotw
mtem, and parse* oat ua bos»or» which mate cm
esM. It atsnahfc ttu hstethy faccUus* «( u« bo*a
asdaapti* the duoMenthet grow sad taatoa taiaa
Mood, tick > the* ootid M ruiM 00. lu
loac for the Am Bum. u*
EvtueeaTeoeeoawvehneyctvddpcßi. oercMce
era doe* not admit eemncu* ta thsw (u ecaeu tXi
th« trial or a ABKle N.tOr WJI »boirto fsr Beß t£atrt
kMTtrtse«iicnt»jiftßcw*t>urth«9kATS«T«r Ukn.
~-?wo ofta* &ra*ei of etmpmnaE
t£ded to s p4st or water.:i mui to th« Utw>o utet
aad on bo*U« l« ftHy Meal to * isllor of
SuwarOx. or &e tus^
_js? THwa azYiucTS revs >e<ui adiuv.
TED TO USS IK THU UsTTKO STAXICS
are Mao Is rtry raeral cm is ui tbe STATK BOS
.nr*i-» and rtrsuc samtakv ixoTmrnoS
Uitrccboct the Usd. aa veil »• la anvau artfSoeL
»J art eoftddoed u tsaaisa&le isaedbs.
Eu JCaSeal PrtpaSa cf Suehu.
FROM DISPKTSATORY OF TTTB
BHXTED STATES.
TUMSie worn m a,
rrsettet ox rayste.
rSSuS^Sa.' 1 ’ <** “* «•»“« ».
•Mttmtrlcsnitat&p Dt. K7BHADC IMamnnr
« eeseftrad HiytlcUa. ua Mrabv
Collect oXSortaosa. iroltod, tad
tmtM&oaccX tta Kiss tad Qaoeai JoantiT* “*
*)Kilswn'iJtt>«l*ta Btiaiirt *Uii ooivtueac,
PRICES:
ohli 11 .M p»r bottle, VSi for t!4t
“Buapirini 11.00 per »r Si f« IMi
, j>ettTeM to tai tdflree. eeeartiy noted
; AddraMlotttrtCortafonutfOßto
HKUCBOLDV
HELMDOLUf
BXtMBOLOH
BBLMBOU»B ..
HKLUIKJLDt ■J
IQrDICdI. DXPOT.
. . kiKDiCAL Dsnrr.
VKDICA&DXPOT.
MKSICAI* DKrOTr
atsoicAi. »stot
im wMjiß mra tnamg, ;
104 POOTB TENTH BTBMw:
104 noura twitii stbsbt!
104 SO PTH JEHTH WftgHT.
m NCTH { 7BSTB IXBBVsS !
fgxwwes**nnrt ,v-
CBaiDv.csMnTOO ' •
PHILADSLTHUL
miAOKLraiAZ
rmLADBLPBIA.
fiZVAEI 0? COTrctTESFEISa AKD
mrpBJBCD?LS)tt DZAtsaa.
asLjmoijyspssPAMAfioin,
•EEUKBOID'B PBBPARATXOSrf •
HZXJIBOIJJ'B PBEPAJUIIOBr ■
HSLItBOLB’t SKEfABA“I!?jaf -
UEmBOUJ**
outdesi srrßAor avcao.
HZLiIHOLD’* - /
asKtfotf sxrkicx bakiapaeuul.
Sjmßoura
bcka-wash.
Sold *T lOKD * IWIU, SS
uiiavnnKtk
us cob HEuanou)'*,
ask fok üßuenotß’s.
m* C» tn tUWidTnUSQBnt ts i usl
tSil» ciTsWajciKteita* ojStttfc
MM A-A
' .% &.//
JJECRTJTrSLJTOBI_ ' _
OLD REGIKE^TS.
Veteran Volaate°rß..S4o2 Botafrf
= - and Preniinin.T.-k , 7 . . T v T ,.
A’J ofW BjMlf
r ; and Preminma
imM iiyiMiifr
■SSH.S™L»"T§ w?' tf *r« * *aC
TP 5? <fw<m«xscT roxtafti.
sii#"«aJss
igSSaaSSSsSS
Uuitu ectu
w^«%4S” rAaM ‘ t “•«« ° »*
* a * : “ 1 • ‘ ““n* »»
b& usv*s; t r,.vriJr on<t “*••>■“ ■<“•*>»
“ ar **“ “ “*
*““ * *-
uiSki&g&dSST*- r ""'“ l “*”»—*
ixnrn.
gECRTJITSLJFOIt—
•■iM; or ■••••''
,'SSS fS“ SS^&^J ,, g3 I SS
pMrtec** kM chtr &ffig
MO MM tt* KQ*M IB* ItllUiMf lactMWstf
>a tM
fintimoM.-n«raM"Si? niaJefniSS
.IH(II Ua*iO(tkt kiwnuE
«Sw*rt aosi oJ thaUopoblte, a l*Vbio« »£2 Sff
f*C«, - M* nil jam to 6K40 09 tfe* WMn£«
tty jutttt Kind borcao» vb9, oa a tulris rotuac.
aarfa taunt ef tumrS^
ttoftn.aa4 tte vtfStm* of a-Sinr
»« • all*; M&TpSmJE®
year PMt*eatrrcsia>t«>*»« tor fi I,; t‘-rririrtiin
\p 3 t>a tcort tcaanat itaoT*. liiiaoii«>^r«2i
>»boKsr*4«»nd Uoo««r» *a4«iwtt
tb« WU*i»U tmrik itftruMXpuM
'**• »li»l tirerar, «o. kv*t* ocira£
■fcrtnbj*ntnmittwoaitt raAOia nooettuttajSf*
»a« iim boaoi «ad aemortea bolnnoruj. - *
sets am* *m :
__gilj_n?»Sra gL. A- fro.Qq .nt r*
Proposals.
[JKOTOSALS KOU ARJOT
THAKaP»)RTATTOM. ■
T ® rnc3o? to* Oir>m»Mi>Tn.? '
4 5tJ m 25 ,nrrH * Ociodo* aJ^SirA• •
biLU b< tMSTfA At m
SSf ? •»«! a oTiot-k M. Os •to JOtfi iUiot Daetotw'
“vnrt.vTi 41 *!,? 0,00 *to;aJjOfß*rOOMOj
■. * 2mi.*' 0 • i Fort* XcSTAswortta. LsmaM.
siiii???**^ lou,er -‘ s ** o * ttol may tut £t2a3Ss
t 0 !?.*? Vy *« ? a tw *eat tock of tap
f® ®*» of Fort Lrunmtnt taf «n«tTaf ■-«-
liiMUiM soiitLiaiut poiUorttulou H.I| MH
s***£ e ,*fs? -irtlaaj*T«srrHori-g of KebraatoO*-
‘fSKfeW?* >u Lz ** mtsof lactadau etc ißrSl
f*®**J*-®<JwtSUtoeUt Ct4,v«tvui Suilinb
tofy«(>ilOiK»,sorrt o'lß tft/, ocrth.- gujine
Jh i ?«sn , i , * w *® pcn»d» tor ISO anlM.ot TUtk
* it'OrTO IB *SJIt o<Uis ttCBtS.
u £*9* ember.laclurTr* of UioywiS&
♦»*! or lF**®*s-T*®™ fort* LeoTenwuna sod pflro
JS*f® B !£ o S£ K ®* , **»® aa ttotownot &.ibm« u m
?*!*«« itoaourL w “I K*w or tuaoax
are may b« citaol'thed to tto Ri>>r
2Lta* l !?rV*S r .. Territory of Colorado.
“I® *® <lf «. aorta. dr*oltr«S^
JP4? from Ten Lr»Tciarorth.*ta to Fort Dolrml
J**! re « 7 t» «3l
Itnlw.jttf rCR uultfil, us taUTOiArnaiit a<
points cb its room. ssdem tottui> tno »**-bi iam
UO mi«. >tni«
KiSlAMby 4 We A P-U to SeBM«
IBrluire of ta« jmra ISM uj t«ov «r»«w.
j.“ c ? n rut Cotaa. or tva nu a
iV»ieS* tavto Tarrttcrrot r^t
1 pc ¥ l Hut tnorntt) Be
Totwonr, *-C to rues r>o*u « «r
S?A la IBs Tmitory «*rT*»S
cltoemwimajoe*.«« v
H e i?® ***** t*« 15® PCasdc Inr 100
“••{®^‘^*yw | Dtr«s«yort a»toaior*atae«sofiSf-
JSSofflSSig* “ »”’•«»». otu»
p^s‘ r . o r , s„s i 5?, r ri'£is
jmcdjoniicsteSo.s.aadf.otc.wi pesadaooitoete
J!?.?^^ fc is er^ f!a i* ,r * 64 P®W <*» Use treat
«toSsSt" a ■ p “ "***■■
Jbjtom mar. tiro t*tr*% la fell, u nilu
pttea cf mueaee; tad aacs proposal meat to
.acepKradea to a bead la ChosssioitestaouaßK
£oJ:ara rt'od to too or mors repooitM*por»st-
Sumtotißi ttottseaM»eant:*ett«awaadtortto
rcoM mcctierrd la tasorooesa! tc the rsrtlea »r«noa.
ter. tba roctnct viu to aerogun aed eotniid tato
smt KOudaodl anOeiest aacarliy feraitoed toaaid wr
eeßt ® ccsrduc ® IL« tcnai ox tUa »dTertS»
ftAJIiSSS*'* 01 &oad»rt<;Bir?d «IU beasitnowas
OaEosiaHo i..,,.' tJiflcoo
„ | ........... VOfiOC
*•* ‘Jrtfiei**oftbi' ‘forXty l aadt^'eacrof
and wrtou offered u Mcamjr. *ai to r»>
_*topoaal« non m ead&md ~ Propota’j ror Arar»
Trampcmtioß no Urate* Nun 1,3 crS.- u tkacua
»»y b« *2«5 srne a-'fl t« «lm*ixißdna’'*otier JuH>
au tit* r«QU£ea«BU ot tm* aditfc*£
to VBom award* ar* aaioraatt bo wrepatoa
to aztectoantxact* U once, tan to elri Ut leoalrae
bond* tot the falUifal pertOßßaar* extte taste
Coctnetawtltbs ®ad* mitjeot to ta« apnnml o»
tie QnanetntMUr General, bat toe rUbt uWnoft
to i»i*ct «*y or ail Ud* tbii aay be offered
_ Contractor* nut be tn resabuM fit aerrtce tor Cta
tlm day ot April. lSM.aad taey wUt bo required *ct
bar* ajlac* cf baaißot* or araartee at of iat»e »kla.
Itycr Forta i*ay*iwr.rtb acd ether <ta>
pot»taa\D*jbe Mtab:btißO at wbtca tbej mwr bo
MBxamiicanaTrtta xeadrry and prtwpur,
„ , UOEaBTOH.
ifajoraad Haanermartar.
ael»gi»sa > . , «
easnmMUw SSmiumtt.
.QBISTON BROS.,
coaafissrojf jsEßcuiin's
Ho. VPomeroT't Itclldtig.
n>3it I. atxttia. ivsnm oumt.
odl oM»ly
O. ALLOW AT ft CO.—Packen.
v* ftPTIUm DetMn ud Oeaem '
coamiKim nsncaum,
7fiee uc scuta BeC<a»z
TTlltTßiam*tflaotodHiau aad SbOSt
i«n, both Rpr Mvd piatfa torts*; eanvotaM eei n
iaanMed. which vncfvtrt low ntm. Or
reepeetlWljr ecUcUed from the «ty awl artistry
jf a boj «d »au tor ot&en aterr dtecrtpace of l*rc
lac- fcad PrcrUlat*. 7* pa? the bSr&mt msrkßt
pricetorttselcttaeL‘ • * COT
A LBERT MORSK ft 00,1
AA. tTRODUCh i
00K8189105 JrEttCHAJm,
JM. II Booth wear street. (Ateo Sa&LitA
Ctaooo. ixxcnns.
»9"3ojtCAaieonSsed fTim ihmiliiu si
PSNISTON ft CO n
Maoiissxon inntcami, >
: LIVHRPOOL.
Bnow»Bsrrwc. do.
Johatiosoßertcy. 40.
ostiadrstcei usdeoß 6ea«izsai<au of iroviifoLt:
flccr.se. tothasbar* fcosMby -
- . - KKSBT ICILWARO S 00.
deit-jlN* *"* nxeeaUa »trm. Chicvo.
AKIN -ft CO n
coasussiw
tM Boats rtneL uatnl adTaneatmadAS
now. Orals and P?ortoca*. »b* Kid hare orb?
tf M. A. BfiOWV S CO. Hew Tore
*- ui». • s a BiTxurnf
-
oaur maoovsnij
1/CBSTtTL »Qd TAEiJA'J'
„ I r
•' HIIiTOX’S
(HSOLUBLE CEME; ;
AppteiHe:« tta uoi non eeaem »•■-' •.*
wtfai Arta. «UiUy th*o unr lamU* -
before tte pa&UC al , -
•... tUorowrhlrtoMoa torts* -
yeen tnr prececalf- . j .
proßouoaa eH'to be
Superior to n>-
44be«T»Pr«?*f»t*oafcr-v>^-
tairast,.' a®,,), luJskj <>*,■»
[ftiwwtw**. t3rtt.fi • o'
rttrsofftodrttttou.:* ,u ■*
oa Bcx«jm».o Fm« ■;■ m .
•nd9TT*cojfwaitw':«-
»«U3. t—J VUMMM . - » ■ ■ • • •
;r«
oornpt or. coit w •
(OOT'ft *5-20*-“
Boot tad Esot
Utstftetvon.
•nrond irffatoeack
aor Ceaiudtar. tM C«
worts vtU»o at dolty* •
ltd by t*y dun «»k
. JMWTCE.Hrfi
wm sad tt satsdKttf. itoK
ft»tfc«ir«tt.u fctttetaptot
It U MpccltDr
JowtSm.
Co lieither t
Jttd «t date m sa .ttveottk.
Bets, that U itleka Pstctea sad
LlElßgato Boot*tod
detdlf stroag wltix*U stiitidac.
ftaiOea.
tLlcaU.
UQVOI, CEHBXT'
SzUat«.tbiS n aauattlß k tat
■. KnitV rj „
rugarrop. . - ’ •*
i CBOOCEHT,-
** r ;
- ITOBT. *
Aadajflcia* ot EooKboUajß..
REMEMBER. *
HUtmi's - ImelaUi-Cements
I*taaHq«l4 torn M«nm
. . tppEedMpMtt. .. _ v
> .. SUum T i luaioble Cea«t
UlßeabtoetaveterereC "
** EUtoa’e IbjolbW* Craws
” 4<nafq;oflr -
ftcßSetwr
tsrpUefe hi
&etnraTrP«ekactftf6ttYbaae«i >
to Ittponds. : u- ,t
gILTOS BZOS.*CO^
, fBOVtD*SC»,TX. L; ~; . -
nciZR. Wtoiaale Dcaut*sa.s
. Ttt. o*B4rsi twin /CSiStv'
- WKUnwal . ii»coirw*y
ittow sHord-P*
Son ten gtd g*lt)gtt}a.
Ti'IRBT 11. TIOHiL BARK:
JL ■ C JCBIOiOO. '
22 LASA .LE BTKKET. •
cuimfA iw....: mso.ooo,
K JL BSUSTEO. Cwfttar.
! E, Aon. Fredd ■
■RANK OI
-DirouesifftHtiir ta.a«E a Bai trCbMs*
IscXoUooftte
v jLaaßia^ A
SSESI.SSSS iSSSSS^SST.I’sS’SS
«»bjaS»b fftM|n>»tyiautmi»Aafl»
gro/rabae Acw»y. * w«i« sute.mu» «a««A
• any m Buriats V t* f cua tc*e,reart £rs« m
a*ieker«oi.o*tb«r b w>e»p«< Ao« *>a retiayCsi
•, ■ •
2. • c»s, • ,

xml | txt