OCR Interpretation


The Billings gazette. [volume] (Billings, Mont.) 1896-1919, July 06, 1900, Semi-weekly, Image 2

Image and text provided by Montana Historical Society; Helena, MT

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84036008/1900-07-06/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

DECIDE FOiRTO I'
Reesautisn CoImmittee Turs
Down saffirrnmatlin by a
Claws Vats,
Twentv~iM u States Pavor UK.
pIloit Autian, Twenty-twa
Against It,
HAVE NOT DEOIDED YET
Minority Net Certain They
Will Make a PFight In the
ionvention.
Sub-Carnmittse Appointed to
Formuiste a Dsularatien
ur Prrinuipirs
ºIDIIIAIIU9 II1 Igi 1I1« lul·-11 fl' N IU l l'1 l
1591111l9ll) Idf MII( (11 YI N h11u119g 11I Ill It) I,
'1'111 vil11 iluiI Io f11+wM 111 11 )r(i1llllllll
WilI'l VIDI9 II ~ IuIII+ oII I hllill ll I 'll Il l
11) II º1 1ºI,1 rwlllll l IIl l, 111 1 11
Apio Alnfll ui , Ai'lglllrlll, hd1191'11119,
voeyleM l, A , llni, I )liwhII9111, I mum, 'itr '
IIuuivj, Mw u1' IN11) , i , w II-MI , II'
IJ~~~nJYy1 1YW aurl I~ w~l;~
1IIU1;llllshuY) (H Ilr~lillll, ow IIII141, )I)l)'r
1Ithillw I)1u4lY11i 1u11 111, $lnh Io ilbll, I
111411, N'lal MIIIIB, 44'iugYIIrII, W iIit rIII , Wym
w lrulrl bl uw I)IIAimmwimei U lnll IIu( J
mIjil ow lullwn Inn IIi )'lu te lnnl " I I I4
jiell w II I III iH l wlla II I"
Ile'ia, II iuplt, IIIIHH ,IM I liis IIli IIIIII
IWrllltl Mn Crylll I(Vla Wll, I110 1 Aii ui r ullll III,
AINn 11111 19I119111 91' 919 9i)isMl ll ll iu11,,l
yluii he IIlii I l 9i9'91i I Ill I I IIIS91I9, N'i i
4IVlllik9 r IuIhu' NlIuhnii I l al, h ll lii ( wulu i
11li4 lll 14919 l, 9 I IIu , 111 19 intl, DI 111111' I
leinn AIIl11 IN
'iii' uilllll99ily e I'I II ' I u'lllr l 'II I I II# I1)(1~1 lne' I
11919,911 ullh ulh Iu'"il p u l o NM I uliu wl 1199 19199 i
lW u rllllnlrie ii 1 Ili u n lull W f Wil l
II
Nitw t 611 l ulu lul"((I))I a ( II( (1)( l)1((1) ( 151111(
YIIYIIII IIºi ,Mu1ilil l'Il+ IIl1 w l
''III IIIIII IIIi 11111 11 ' it of MAW 'S' Mi W11 ·ll II (II 1
1,1 , 1 1u U 1 I W 1 1 1 ) i l l :11 111 1W I I ; i l W 1 I A i il ' Ji l il ll º
ally ill 1111 (III lu l."
WILL WAVt TIMKL
U M911111 999 t 1Ilo99 I l'99 911 19191 9999991111III999
I '9911999 91191.11
,11 9 99 119 1 '991' 9919,III ' in. e / 1 991 If
11111111 114 1 W IN II1111y hl- ·M(1# rlnll it
1994 99 I'919 1111611 1111 111111 99499 9 I19949
w1 rl I99 l 99 19 9 WII Iw u v,,(,!,rb l
MIIIVol 9! 9 wNl 1 1 ki' 11141 I M Pe,119
9JI9 9rk L I, ' 11 will IliI' lot01119 1 9911
I/YIIr1 I I'
NAVIN 11~'111 11111111111 I05'11II
14N A99A91 I AYII u 1111, Vh W9419999919' D)999,
919154 11111111999999ll m 1'116'919 ')' 9?I' 9i1+ III l II 19I'
9154 1101111111199 99 919{I9 1919 11111 I?'9 lii ?999999 99
9lii l ke9' 1141Ie 91111 INh I 99II9 u 91199' I99 I'
9199 k99191 499i~m1 Ill99 9919911111 ) { I 9ll999999999 fII'
Iliw 51199991.9991 19919 1 9 1999 119 99991111111111149I
5411)111 kli wi I IlI IM 11, 111 1111
Mo9 V III 'N 99111 4119 II e11141'h9'911 99 1999 ?99'x11
lip 9991919994111 W uI11154 WHIvu99e ')19 199 III H19999u11
11w ullc lus9 ill I Iir liu leel(g'I lI9999
LADIlS DOT FI?4W1' OMANC9I
IN 11dINNIPuiIM '1III hll. IllMbl ) IIN1 ( 111011
Ar1 9 f99 l 19'9 l l 9 1 99
1Jur9ir lre AIAk N. II, 'illlV n, 1I1MI6m
'19' 9i eu 99199999999 9'9 1 '11111 9' 9' W .II1 1119111 9i99 999
O N. 9II fiil'IrIs1I 99199911 99991 I Ilie '11 99$'999
9Suln. Al 999191Y 919 4 99'9'li k I t111199 1lr99919 11
'IAICLrllrrlll Mill I'llrrll WIIN 111'111 I y 111
lI 9, 9'ry s'1 w191'999 W11191 'll 5 Il1a
19 9 1 1111 99999 99II 1911911 n 99i1l 19151119 199919
1IIM99999 1411I 9111011, A I ll99 11111 199I991 9FI Ii(r l
Wu911991uy 9I 1999991'1 99 9 '1( I ' 9'11916
I91 9.1991 999911 raw 9 y199 l,'199'91941 9 I99199
WIIIN 59999999 1991 lie 9999,1i 19191919'99 99II15I9I'
Bluod ll 11999 99191 I m IN 19 999 9l 01,1' 1 99I III 994
*1 M 15911949 hill 119wI1 M99999 1 9 191101999991194 99919
N MM allewl 59 11 9 li 11c 1 w11P1~' 999191191919I1919111
ills laird aittaM IIVM1
IlMUrr~sll 111 14$01111
'Mi' J10u11l9914111 Me,, .1911 II " 4. '11w J 9r
,ip ir11wnShr'I'1991991119f9' 1t99999115519
411 1 1 1 4 Will 1I,19911141 W 11 919'
911, 419991'999I999999 1 1 9911 14 IIII999941919999
1 PNI l 3599 r PIIWII WI rP99l9991L99IN
We' ll Il'u9 1{01 AM~+ ''lI" 1/1146541
I IW ImiA M#' I/IIl'9fUWU c
WI 9199w1' II'1
ffg Ir
ldVV, IM PA ll
11.11rI!1 1a lw
lI it, I~lIN Mýý pto Wl
TI4IRTY'PIVF ARE DEAD.
~mWIM~ILsp III)Wl,wil Withk i#uIUNII)liii
atunai wliitipl I hit r timk uii fii1tli
rtlll~m ll 5kw mvstirnt 1/14rua~l IM r w Luvu
jamlI J w..H 0'H itu~ u)lUI'~r wie'hIf
wl ivrliwu T u Itiib HIwilI itouiiii iIBi 4
iiiirJut~l14ML fwU liiII WNIIIt* kI
5k. 1 114111wrCrud Yitapi I cll Silhll
I.lul wa hilllo uWIWIIM
L~'"~" 'oclulu urltiuwullijolI I lii
E~OION QPy~ OASOI.INE
itt Ii lii' t 'iiiI it
purwrl itt il~rybw Aitiiiii u
hit ii il' tl titi l It, II ithtiiI
it? lii' liii ulit Itti hI; I ri
JI Itili H *uwIolIBI1IIWal 11r((1wiitMirttL) l(t'
) u ttYCellt I lvt rrl 11 t
uittit mii lt11ihrw ral Hliiiu ti euly.l
i:yll~itr l tihhi tptl tIIIII(I lliti r I 11J Mi ItiIN M
VLlL it(IU 1 W)111 11( I)III1I lI
Il4P1Nil by N I9IhrNILII N lIml,
Dl1111999 919w iIIIV V4, j4 P9 4 1111111 4'P9
kllulif ll nrs1111113H 1 M 11n1'l1nrlI lip
hIll 49 iD 4 '999 MlWjP9 49941 1D1HwM IllslII
Miile Nl INI'li rol1 199 1 I' 1 )IPII I 14 11111
11W144 I11 M111,0 1111, [in, its I 11 YWI ql Il it
1W4 999hlU In 1111 94il 99111 ') n I )llHOI
P0 NIDII I9iI99V919MHYIi 949119 194 91 F91419
I lwd 'a11wi ll 11,04 11#1111,
I1YF Ia:N, Jul " z: A IilN I~inli uval
I11 1999Il9ll 1lf1l PIe111 Ml l IIIMIMIII nid
I 1'111 Nw mI Illy Hll'M 9'9999 I
IIiD1999D9l191 994' (9z 9 4419J99999949 fOy99999i11i
who hoist ip fill I111111N llll, ''uMli
J 94Il99 w l9r9I wrj lipall 4i119
NIIII 0 M9 1 111)) INN 9ll9i" I 1 D99111 '11111
rýVil INjPMfpiyHIH IPH111 I ho 11
1 III 1 I IIIIIIDDDI99 14 99199994919i III I b19 Do
S1.91 19 II999199 M119994 41199 I N 191991
D111 11141t 11 l N9 INN fil 11 IIN4119 1 , 99IM
1u449119 tll'999 11Il Ik ll 99 119991 9419MIIN wow"
j99911991 WM9'9 F 4 NitjIF I lII ! 1111 99194fi99194991
n4191 /lip ho 9'il Alt ¶HI
II1111u1 1 799111 I 491911 I 9999 14999 9999 W r1,
M19411Dil l lutist Y 1994 I 4)1 949t9I9M 199'99 111
11 I'D 99 sW4419 N91 1 1991 IPM lV III 11191
9411911D i1111 P1 444 II9FDMh j Pil 111919I9MD1M4 94N
91499 Mind199l9' pWIIDI WI149 114 "v itIIIJM Ili
it 91V919'9149 149 1 1'M4 41I9Dt'1 f 9 i ut II9 W lilt,
999119 jYH II999 Bjf1 WINI 911 9999 W9DMrl
I! 44 4911 1 1DittIM tun9I9I914IINtl99I' d
"ill 41 W1419949J 4919Y19911 9994l 999941: D11 99 I ID1
AMll 1 W99999 1 l , fM 149 944491949#1 9999111:141 1499
HilnW1199999191111 w ID IllyI intilpuIl 94 I
47 411491999914 94.999919 9194
NMEV 1I-K'! IUMASIIII
9919999999991 199919399991 9999 1119991 99N~irINV'4111.
J~9lD 19i I Viii IDl A l"44M9'11 444919}DI
IsD94D99Dy4 ll it A941 ~$IU91DIp fDilM N
II M V~l¶4 I 9 I999 91 999DM 9 9111119 4'lD4 9 10
w Ie1e111199 91144'l$ 91l~ll, III' IIIIW{ 91) 'DIUfll
N{119 11 94tuu~r9et 991n A19499 juI9 F'F9991# N
Willi'9 Revs 9911H14 M49I M9Dl, WIII, tyl~
jlffl9J94 MR 94 I tl901111 W F4~99D *Il4I~41i
W*~14U1, VU11991 Vis 91it WIq M I ýI(M
*1411W19flIF M NN 19'499 MM I9FMf9Dp M~l 994'9
199 1411419 WIn 99 1*49 lI1*1 9199)n9fN1f
p11 I I*9 4DID49Ii Wil hnw1 l
SI ý 4I9D99fl99F.999O*'1979DýI19II
W lJ94H99149f MN M:
49*99 sw 1 Ij V u ll*
PIOPrLI OP THE DAY.
Sd I~ l f Iii.lr i'~aIif trlii ii.~l Ifou ut 1'u'au
ugwrriift l uS Hu u'IiiIM'hi' ii. 'I ha iii~ i')Ift
*liilifif n Lut h.irli Iaftgul Vii rll'r~r YIIt tui
rlliI Ilila.b ~llilruiiitli" mml I ha. i.,'lu'
tpmiiii' I rl i fulift'iiml ii~ ft, Ili l iiuti'u Imb
Iliii irf ~r ilMw I r~y lii'lo Bii nmui' lu mmii
ft1I) I fI uft.'i'i)il'ftli'r 'I'll'' JuIir il iii' liii' iii;.'
Jpft'Iftr li f liI 'lliftili' f ii IIII ii ft(I'I' () 'fifi'Jl i
ftftftftftft4,l Ii 116 11('111 ' lii I fiiii l i i iiiift )liu.lift
iii AIIII iie~'~ir ut111 "Iftiu Il'u)lftIN J me"
6I'ftftM rlift ft Iii' Ih'i ft' , II urNI I heIft I)IW #llll'
Aft'61'6) v1ftfIft'fIi I~ll'' l liftlll IftINIlhla 11 ~1111'1))
II'lll .u#) liiii' ~fII 'fi rlll Ir Al 16 f lif
W tiultIIftIIiftIJ r( I(I''I)II it Iu llrl'tl~~tl'6f '') (1116
1 II A'll Yiftfl' uilil,1)(1, 1 111 W I lll
wl lo iini i ll A HI nvi' iic 1tiinPi
"IttW ,tll1 I nlt Ii 'tl w WIt IIº II lNitl'III ItMll'ý
rIIl j lil t'rIlu A ,) li llligtl ll tl II ' 110(111 11 It
III" M'lllini NI hut ,1' 1111 li t'iu'gti "lM 1"11111iI'5
Nl~tt~ III uIIIlt'l ofi 0111111 II111'~11 rillti' IIIIN,
hill; iiillll IINWIIM 1 w eell' I tt 1 1 ll iw Illr w1111111
Ilii 11111WliNIid11Ml. i pt~ c'iii 111 ni'lli'lr uIM 11111
III, W11N II MIIIIe IrIII W 15111111 11111511111
III Ieec4' Ie 11111 III 111 11 111111iI ill I INI
wli M11111 III' nrriitw ' milts 1I Ill, wlIll hlh
II14i'11 111'1, IIIM 11l (I(IIMIIMr 11VI )Y)1111, illyI
Wlilli l 'IlII 1' 11 11 1 I1II ttI hu 1511
I'511'11 II11 VIIIiIIlt 111111 litit III iii' l111 fI'w
'11 111 Il'ei ltV wllrJI Il 0 111 1 1111 lls l I11 ,I
(11I u II i' 11111 1111 Iitr et l Iill, ff111
5511y III YH 1IIIIII 1llllll111" Ynl'II 11ilil
Illul ll W I ll 5I' 1111 ' eI#, 111 N ri i111
WIN IIIrlrc ll 1 ,II( I'A INP 1 I4IU I'lyllllll' 1 111!1'1
Nillll 1111 1NW 11 P s 111111,11 111111 11
IlvNli Feel l ilt' Weerllee1 it'l ll"I
Il~lllblle le 111 lI lt I ijIII'eqe p¶iql
UPJUM Ole'e I 111 I lit10' Ilti is (ills IIIflI
tIIIiInl 111 eI11a11 II 111 W1MFY~iM, II
ifPI FSleei' li (lIel II Ilia 1111 011111114 h hWY R5I
IIIIl W lr 1ºPNN IIIII )ill'c I1II I lllill)(ll r(' ' rrr 1111
111111PMrrr IIPII1 ) Ni'( '111111 (( ll I'n1VIII1P (llr
nNVNIPY ir~ I1 I1( r1' rIl( ((lf I'111'5 1(i) I1IN
I'i~iIIIIIPrl IIP r Iii "NIII rrrrllllISNw Il,
IiIIl 11 1111 111111 IIII IIilu 1101 1141
Ir Il l$S l4 dI$ li(I+I l
MIIIIr)Il 111111 lilt 11111 11111 wil 1111 1 ,ll s!r
IN iiii'II III I1+ 111Nl if( ill'MllliI'W 11 111IJ I
Pus 11111 1 II IIMI 1'1'11'14 SN 11 n i m l11r ilrI
{UIII'{55 (II 1110 11111 5115 Ili rrHr1114111W15
ý II I lill'' 1' 111 0 1111 III+ uill I 1111
I rIII1la . 11111rl'lll Ill' l1 HWI Wl'
KBIPING ANIMALS TOQO iON.
ISmiy p1 She 3.blWet Peein She
lusuectlt l tladpeulue,
lb Is i vrc i u ellcllt e sail iiu
| i~lt5I'5 Yiiiii Lliicili'tAi|il tic kV Ie iiMttb
IAbtee n lug m'lb lcnli'ctce iic c atls'uuu
tuvt Ilu le i e ishe goeLweit ic
VUilk 5 lcilluvV lichi Is 'lisli ll) iin iclltll
.tVI Miig (101 (I lllh~hi fil IILIII 0l
fiji' MulesI c'ice icamnc hunt priious ace i
tiv iullm wtIl wellic te illlnw IIi lii un.wi
til cn Ilu, lll wIlh i I' nll chlll c I 'I'lll
tl' I a ll lluth IIeYl Ieu .u Ise lielll n Iji
#001 thwuIl WIIII, whfl it hll.W III t iill ilnu
1il' r)l fll fi l i( iII I IIm a lrIIl I W Ii 'll
AIIPlli.I k l I II II W l 1110' li thlr l W fIllo filflil
OF t ? illil'8 llllV 1111I1I W I ttl lJ Lli. hill)l0 110
icll en t lic Igiiel'la Ilt Itlie tltsll. nI n #111
giilis cile eeli ilti linol LiA kidsYu wulliM
fi1' Itv Ihfl o.' 111 ll t ll lJlill I IIIi l f Ing
Wili' i il iieltu U lllhu Ice l' c lwc t {illn hlt
Ilvt1ll Woli ll 'I'livi0 ( II Il ifil h t I ll
Ivlng1' It l IIII uil e c III 1 I11t IllIlea l u111 e
Icec'II' n n lull I1 tlig I ell ei , ti ll l l ec eil I lr e
Wlicel tcie i It ii i'ip lis i lileei'uN l ley 1 'i'ii'
iilicicil iii'u i uIll clc.cI ic III eg ci e eelllllll
l I.l i ll i l I lii' ' i ' ll c 11 ' ci cill CH illV iiicilil
llmp s ill 'Illct ias ll Illr l' ila s luil
'ila c'iiV intili ill , ec'i e tief iel itli e ellia!0
cl i ll l 'l'l t lilcl ilil IIc I It i ll ci II filll'i
Illi t hl ill i ' ceil 'clill ec1c, i et i e i l'll 1 ilc l
liiill liliill' ll l i llill i' teic t O tii n I ccUM,
tccil ti l cMi te''ll iy cllc ile'IIl /ice t llic it ir
ltiiili' t iM i'l'l'ctel i .i lolliti llM cc le1ltit l
Il ~rl'lll, (I,Ihl~l'lrrl r I*Ii IIIX l~l !Jll'lllrtt I lt/III
IIIlllrl IIII111., tXII(l In )IIII h1ll' , III1JY (IrI11.111
Iii il'c litci I g l' eiii cMl cet W I I0 i' cl cialf cii
II14 tll. Wil' l ollq, hill '*h~1 I I' 110 j Ifl~lk ll0lt
c(11 ccls c IIt Ic ticilf t ille i llc l IIII I li ll Itllll
li ic (1. ' I'. e illt' l II Ih i l ll' I' 1l1, Ii lly l'IIIl'c
Illllli Itsc11 0 1 111c' ,8 I II eI e t II l P h sL . i*
ttcici sceicci' rrl ii trie ccc'ci 'tic'' l cl 'etl
is 1 Inii ' e 'lli' 'ii 1 C I lll' i I ih I' c ,11 '
cIhltjei' tillli ci .'11 11 e .lic t ce ll 'iiici' ' t'e 1t11ii ,
eIIIII lilic I 'icll e c l l ri s c I hll 'i ilitI, t lili
Of l, III I Ih) II(IIl I (,ll)l fll fl 0i1, I! 1 (Ifill,
tlIll'c'icie ll i lÁ,'l . M iii ice ci ce cccI ccIeie. tr
1Illllh, ilil l' fili Woll 'I' I l l o f IIlill
?ici', 1ittts seeccee I diI: i,: !, cit ie I ccii, tcct'l l c" i ciii~
ciIu it helli (I t l~tll ici' (11ti is it lltV e 11 e Ie1
WVIII ! lliw li fli ol, M III Illl I I1 lll$' .
0111I11 'N I t110 100 lniio I1 ill IIIIN)/ W It I)
c iicI'tci t ei tllit lie 'cll'es M 1Ilc OJi I iti c
titlifl 1icl'itll . , AII ll I illi ict Cll lish,
;l'ltts 1e sict icc, I111ee ii I ilt liecl tIp gl chclS
tici i ccI el l iellclle t ,ice ll icle g 'ciec t l1111ee 'i
ccetleticec Ihcc ticW IIlecsci ciclecl cIt ItsI) IciestI
Vl'.11t. tic's l It I hlcc It' cu 1 tee ' cut icl i I ctsts'.
t111ilccit l'seeC l litu cvicictc cut citIIII littil llici
ClIts fulll lii IcIte' ciii11 I,* ceieci VitIcI~iltlce
lltieMciiJcs teee1' iciii hl utl~l Iciticllcltil~ huts~l
icesic hlce icic hesic C,, ecIcels iitic II1' it111 '.'i
r cette cicci ihi~lt' iclc'ct l tit tl i s l teII' I ili1,
eell'' It~i l c ii ttelltcciehll tee 1 Ichtleti' c'ciitlce ticee
Wheiec| ie 1iI,
Il Il II illin 'I' IIIIIee liii l e ( c)lil M ile eji
Iull IIeu ie li l I h' ulijll ,illi Nirl 'J'lhie
NII.IUIP Jl'Ofo'liDlV, AM l III I t'tlh tJ.. llJJ of
[Jlli pli ilr l o liv ol llllivN 409 .lullljfol'
Ill Itir l liilll li t Of UND IIP II'(ll 111 11I JI,.11#
$i leh III ll l '' l l u I ' 11, . lllo Illli II ll.,
lirl Illl 'll lll'l Ni ei l h'llcll i c'Ni I i ' clcli ill'
IIlIO 11 i illli'llrll M Mi iI lI ll l'l n l11l Im1!
cIl''ii 'li~i lc ' Iillc' ll'll ll'llJ e il l ciei l I VI flit
iJI llIhieee e') llcel i' Il iri I.rllll I'i' ll iN o. if,
lice 111111i lci' 111c c l (iic u IIll l 'ic 'li' n c lii iV
I i llcr M l' l''l'i'll i I Ill llclcl.. l ell .l III)(1
Penle cc ilJclilg !Je' Nllll'i i .W i l IN il0 l l'i_:L
ceV liii' ulcicccl lJIe'l'i'e' ccliii cicll icliN Ihli-e
Ile'l'ViciiN NA lPicll o I I M cNiiA cIa ei .lIciid,
(Ilil M ' VVHllr illY (1 11 1II1I'Illlv 111 (11 111 111111(1
l'Jlul c'1 1' I'II' dI I cI l i e Icllie' licllii i lh liecu
tl ill Ir I lle 'f IIe lltl I ' l cell ' ecVilli Iclel
li 1 Ili I 11. l lel ccMcli c I ll l ' Illlk ilil ' ell
II1Il nIIIt M lillil l il 1lf0PM (I I )iI 1'11114
IlII I 1( # IIt II IlJ l lU I Ml I i llir IllII.' trlill
c icllll.'N ,1 Ie' IIII' lle' 'll e' l IIII Ill cc1 I 'lIleI'
iIl l ice' I 'l l, I Nr IIIIllll'lc cl' l lllc i I Ii' iI'l'l.l
e IIII lN i(,Ill 'Ille (11!Ie I' 11'111c1 il, ll Hilll l
l lll l l .il illi l'N u Ii i Ill 'cllll il l
li1ii iclc I llle '1i l illll' I e .h II I1' eelii Iill
Iii' I c ll lIl l lee c ll' Iic' I ill cc' Icc lcl cIII
cI'. WI i l . ' II llt N cIll i clllI' I1 iI 00111
il. lh l' H ll I l'l 111 uI'lh I IIIIIIN ii I
Ic' i 'e'ec b lvic ' lilN I 'tifil fIli ii~i llA cilil
I!lcc1! I I II N11 l1c ' Ic ii ll'' y i IIc I c IllIu
!!11111 I'1 I 'llon 11 Ht! il l !!'1 i d1 II III IIII.P
I INei II i lec I NeII l 'li c ciii c 1 l .ll ll N11 li
e'cchcech'liI I Ii' . Icll i'l' Il. elh ! l iii1
Ileicl I'll c I II lce ' led.l cl' cii IN l iliigi11
;.!.111 !, III dII I ii si Ih 1l10 ll II lll i~lhlt 1
II9 I NM l cc IIIe'l11 ccli' ice cIc 111' i tl ull pc.1
!1el M' b 'i cltl lc llI I1ic lctil cl l ehlll meil
IIIIlp Vih i1', MoI l'I1!' I!11li II I N.1. IM h lil IIIly
cil cell cl e I hc Ill cIlc cl l .' I Ic ' icel clh I J ll
Icc1' 111N 14 11 Icc 1 e hlllcll e llWlo l' I c le Pleyill
11l110 INI', II161 1117 I~l'llhh NIP.i !IIiilii IIII
hued140 lA', lce ccill liecily ccl'l ce Nlcfl cc ilei 111111
Ililll! il1! e 1 IIc I1 1 ucc11 11I ei ll le III 1 II1
Ii ci cIee lie I.lci ll' elieilc Ilccci'c'l Jll 11
Nii 'i t cicc II IN l cliMicll l li ll WI l clll I ce
II hIeII i ' 111 f ' Ic 11 c11e WIlicceec' l t llIW 1
( c ciii'f IN cII II le II/eP c III II iill'1 c I111111
IN l iII ' lWIII c' h ll 'i. cll i'll li Ili(le l'e
tIlcIc1 I I ll i 'l 'ti ic.IIt Ii 11t1e c l rr !11ll
llIel lee A l-,II111 O l
a i ~ lIce I4 lee'ie elci I'eeelli
fle cii IcclW .1) Ii' Ii ic'u i'd Ieie ic N
MiceiiNcil ec d' I011 iccl bl iti' c' I eI IlINNIlel
Il #Ii I JfcuIc lc( dcif~ii cccig I'k llllly
cci* I1 e/clll'e I1 dci'p p 4i cci'l
A Lesson In tealth
AT$Vy 1111
IAN VEIla hkVE wN iff
HMl r IIWI lnH 111 0 ll lvt"
milk per hlambs
'I'horV IM f Ionlrl. tisli dluliusli
hetwooll till U1(1(1 of va9Il91in YIIImYII
Aiiiiluri'Iw TIhu SMweii 5i'iemwa'i 'Thlii V.
MOOw tiIi k to N15 59' ilwll '14l1 1uw
glvw olsu iIDIIIuuI Nudity of wllk ot flu
mllkhl Ir sulmlll, ila avrl ý Ir ualllll
huh~lsiiu ulililili 4I11, ~Il 'i i.Phil faD lllt
wlwoVIII uaI'IIo, f4 11111k''Ii haiu NVIh
fuull lI iu INrli'l ,uui r11 , 'Ill IlIII5Io
No ulphlraH1 I gumlYI Ioul, ()lwu of tII
Hiltu' 1D!M ihM 1p 1*111 i'siIIi 111' ~11t ofif
1111 thu DhlrjyMDl s'lll Ilw 11s ll uvIM rlt tll
U pis ull1111 'J'AlwInM II fill)auliolow of 1
vow am fuwtaul' htUllhur fill I lia UhlI
whlu l tly varlouas vuuliw 1115y 1Not6
hey wull'vl11s u iuaDiIlwvy o1w IM to ki
ahuwuo lmp mllk IhIMvIDIN oI 5v9r Ve 0l
oval b pepv euwii uo fat III It, hut wli
Ilia? bN IIMvrMDI M 4IiMIully aItkuoagl
tie)r will Iant NotW fat, oil O mia lksal
AMY uI'llsruy cow of fite purve Iev
Iouod or LW MI'IMll, 'Ilacu thingl how'
evui, to umuslilei' IM flow to MMVI b
Isililm And 1,t as Pal slow In W
thow Ms t, WINe ft1 grvowtlh IN Wasul
thle early NuIl elqlulal feedlan o uM a'v
Cluu 1 '5olI, uovl'IrIlilI Nod eiotturiau$d
imeunl liP5ly 'i'ouuill tugutliil' In uulli
pvonpotloiiw lull feil Ini a tl'iiugii kupi
I ll III a i'uu) io IViIIDI tiD5y millp all) N 'll
190111 l ii lIa'lI I II 11111 P M,1101V M 111 h ll it Sti
o f IN ~111IUI1 11r'l'11111, w I IhI M11'111I' IIlt1u11 fil
01111 i I D 111M1' l iIi, l Il I IIIIm'I'I Ie l' i MIe 11Ii
Il iel Iell 111 iiiM II'll V tio 11 wIlll I1I (i'e w
eliie ' tII l' IIIuI 11 'II I w 111' 1 111111 IlI l lIli
f111'l 1'111 11PIPN Ill'll~l lr 11 rllu)itflly Ilhvun
1vl I0 111 11 iIl 'luIIIMi 1111111 111 5,1$ ll ' II f11 ill'
1111111111 II ,I'IDI'le ,4eiiMl IiI I 111115 III 11, 1
'i 11111 I III M1Iriii iMijl, III 1'11111+ Io 1111 VIIl iM
Ilug iliiiirliiill 'rlll kuiuj M#iiIlel ler while
tIh* gu 11141 i11 11111,165, 1 vu111, 'u 1
or nS111o iil I u1 11111 I I')
I' % I D iieite i'u'1' Ij l lD '11 e' , I lI'º wil t
III III 1 IIIIIIDN sIl II IIIIi'iu t1111
4I w I I 1111) ii w Ii 1111vo II '( Ie
wlw'
rr m u' rill'01111 Iutl wrº 114 it illlo ol
11111I'III 11 roDlDD folyI M)IJI 111 uJsi lIII '1'nMIwI~i
III III, 11k OMINIM1111 fir 1IIj I 1111 1',1
tIsII'I4 511D1DIII II DDDIII'I'h'h I IINfillDDllN uDII I
SIII' rliite' fil)II III' elel IhIII Irr II'I I D11111'
111111 orD IDII, I1D5' 1 I( ill'II oI hISIDIg
I' ll' 1411111 1 IDjl' JDIJO11 r n IDI 514111
eºlv1 IwIII IIw I w 11I Dii'f', 'I's ,I 111 .I IIe
I I'IVIl IC In II ~rr i~i lllll
Thu Old scl."~f '
Reliable 1N1 0101) 11 0?ow
Billings Restaurant
NIGULAH MHAubs
IHONT ofilDIN'
11, A, I IIIIH /1''1II fir 10111 l' 11,, IR I~ N
ril',I ril' IN 555ilI M N'1 1 I'gIII l
1t'111 11 A 14111 1 1
BILLINGS
SUMMER GARDEN
uiTHEATERi;
AAll vnl 1 1401 10( y l+ 2101
11º 111111141 Nllv ll 1 EN III'l ýI4
'1'1111 4 1111' M I MI I' lr n kll' l)
I 411 II Nº11- (III'/lul11l01 111 , I'
11111515 1IMN II IIIIIIILhl wII oo
I'' r 111'IM f J.1'llJJ N ll'1 11 111 slits
It Improves
with Age
NI11w, LIiv priu n'
A )Iwwouarwuý oliruv
of ii IiIII iil
Spueks for
Itsdf~
ait My Istlhustes
F. S. MILLS
I Make Halrrnss
and Saddles
Sg I II N' I i i ,, ii? h1)ý' I'hh1 IjI,
I ( U IDh " i hhuhh ý IjIIUN IIII II
i I hI I I I Ithi N11 1 II I I hIl, I
W I LI I ýfi IDIIºeIy ill e WI il'Nl
uisiHhý I SHII , I'Ill'rri ISI l'0 I ý(b Ir IiM
II Iºº IH I WI I II ; 10 10, 1111 11110I
fil irlrl l'R1 1Lbl! L)11I,( l 1 11001,u
IIViI' IýIIlIIUI 1 II 11fIIIIHII u ))H II))PY')Y 1, I) I'w0
III~tdI I'( IIII'IIL 11r II 'I''llll IN 11111 11 MNM'
wo, B, Ten Eyck
I$IIIInip, Molnli
tWeVhVIVlWVlVtlIVIVIVIWVIVWWiVIVI~VVWWWW4
Out of the Old
r''C Now Iajisy
The Ilnrw r A l9lnM
Iouvetia In hIllllniga
VREL A POTTER, Props
MIutiana Avenue,
Billings, Montana,
ANiAMA*UItMiAfAhNMIhIiliAtAIhtAiMblA
UPIN SI ITATEI UUPINVIIISN.
I' iI H I Meui onb III 'IIii I4NI'MIIP 11 e $
(5LL11 w ll' ll IIN'Il If, fll 11111 W
Il 14 01) `II bI$( 111M I lPPM PlNbflte f
U11111 IP I mill I4ANMM (9 I 'NI'V14
M',rý IN M111 IIIJNINY IIt
~I rI Pi 1 gCiIlnlM1g ul I, wenli Pu il W'Mi,
tllItEi u IfA Mo i P fl IMP Ide PIt
MuIN $1e ~ t Jl 11 II4I ý P ýli 1
HMYI,,:'Iltli wrUHIWY H Sll IliIII ýl 11 +Ni
II l Ple EP 19dMI ,
TIME TALE9 ,
OrMAHA Wl, 4115
O"IVAI11clcr MAN YICANIºIYIW I
MAINI/' llA H I4,
!('H111 fill I'IIIIIM NIN ,101111111 111111 Wal,llrI
MNr, ýfr 1 1 I h r
r rfi 1 WIIt N
plop I II' {

xml | txt