OCR Interpretation


The Anaconda standard. [volume] (Anaconda, Mont.) 1889-1970, September 04, 1889, Morning, Image 1

Image and text provided by Montana Historical Society; Helena, MT

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84036012/1889-09-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

SAACOADANG, PTR PI C S
YEAR. ANACONDA, MONTANA, WEDNESDAY MORNING, SaPrEMUR 4, aso PRICE FIVE CENTS
J. c"WXLD
V. DUWCAN,
XCL. + PXRLOFTfS.
* Dpfett 8 01 Dot,
ad Retail Butchicr-.
htI4 ,rl Fro v o 1L .
*. T. ONrH IMK w
Iwypurr l lwl Ii 1h.alr it
Ins.Liuors ' Ggars.
tb..hur L thuu. KIasin lmiIn .u).
. sea, Imtme Aat..iu.Lm. \lmnt.
I d pr nt at LAW.
*tPItMS aMm lsilh.l siWteu I
mull. ?t~.IaMYi~ MI
lowa Imesrun... 'roul
M.YmI ('.iln-'t. I 'IhI . r~w.r..
4~o f F'r e I umI~II Ml t
IN.VXAY.Y4T /ib..I
* N * I.As £ "l ý.'h :\l'r wr'.HmN.
. - Jteemataeam
M. mRRTIN.
EIr.V1IF"l THE WI%%%
t -I SI :'Xe.4LTV EFlF FINE~ ~Iri.t ItS
PtTI.". * I3PWTEl\ \%t, KI( E M F.W
ST. JEAN, AS., M.D., C.M.
.NI aianl""4 ,4rlai. t4. *.iiii1 ItidiiL4.
" u 11F.Zr*t :V.. in mt..I,3114 Imildamig.
u'.. 9 i1pt_ A. N... 114 4; a;l :I' to ii, 1'SI
rID. FWFZGERALD,
MI . * IMTcA1 :. .S urtiI< F: a1 '111ii;
Ia:, x~i..r r1u' Pt1t144 '.N
Vs:f," EUlFi. &a*..
,y, - .Ummu.-maIzmu. NIt.i4
P. CHRISMAN. D. D. S.
rst NtI eal I14at..amu Maim m tid I uk.
SAlIU ltL .IJ4lj4 lit h1I&il'
,MI fur tlra4 I"Laa? nummimr. .Aritil.lih
71".m11 ýý'lituml11 Pt'la%.+
,da Real Estate Agency.
!I'.t TRi 'E K It .4sP'I N(I.
OVATE & INSURANCE ACTS.
rakt . "'l.. hl*(Ilwl ii x i4 t'Id\ .y)aa N1Ir..
l EST lIiER HALL
l'. (A R 1.4 2.
n raab Ut 9IMIfý%I auel Cliar. in the
Ikirk. 4 m.urnr f.dr amul uim VWMtF.t4a.
IL. STEF-PHQNS.
YHNICI IX AXIJ .%UIWUXEN,
` - - - MOINTANA
Swrrclt alJ. Jkylk Iik. Kerill-riwe "
sIly atieywlefl rauile of 2t.
h tlest Iie1 z, .
PR.R. C. BOWDEN.
"TIftI? .4 Iti' SI ºiEI'ON.
wa knoews, ,o 141 ais I1w teanlimal fas,
fully trrse.e. Trirathset elf eICW% it
I iargra' IsaaeusaNl'i' 115s41 w11er a els
*letafeS helr lutf re/llear frtc will he.
c 11. nt N'an, 2tpriflpW IMueresllI
at asImi . P'iwtultt a Iwee 742'.
[V )RUG( STORE,
~A94 STREET, lraes.
RE COLD BOOT.
'awl 4'IIKA) ia4T ,lht.* In tIhe it)" of
.Pusnlhaw IM w TMt N1H 14114 II*
Lsw* tt Ie- LItI) t1HW4T.
ý M 's "· Cousins,
7 KINC.
nl it lot rl·ot nt Inurr
th. T:k lwirut
º t4 i4n Pirw.
AI ksc11 crs
Ii
CCs PTC.
TANA.
TAN A.
nd
DUPED BY A BAD WOMAN'
ku ip Chapter Is te PRobauce o
Robert Ray Iui tcn.
Tu..K the 1'rº1.. Igl f...plr.. I* a.I.rr
.A'r... Sa ...v. I.srk Cit. 4itW
t Th.* WN ke- a
(I b w AL.'.tl.i I yi. a. J.. III" It;r4hat:, t,4
ý111ut ltl.t~tl t"iay N.All.are ~;: 114 + a
" uhI .4 ka . .'aiiI. ..ri. 'in'. iltIlhis "ilty. Is1I iut...
h..i - .irrw *st. II la .1. i."."tlv'u £l .tiamu aI:a. r
141. .tll(ram I ii ij% t41r II.. "m.,+. 1ey t£n'
* 11ti;..1 wu 1.13 .'Hm-ghlru'y. Atl Ise r.'i uav-t
41 I'diltum I1iw~t. ..i. aat14u4Ia t..r { ..II ,uri
.Iai.y Ht aniliii. I 344334t t' ir lyrl.. wi43.. )A'3'"k
341314311 $31134 144 i34t~i'?* .41 tiw' 'Y.tl4.3343 WIh
hi .443 1irl-. tHim,,aitialg . 'Elmh. fmi. Is 3431.
' 4Iartl 444 in v :". liii' 4,41t111' 4.t .1 .'t313'43411'.
Itt tIm.' 111).1.111 .43 I41314'13 i tit.. I'.' u~u13 1411
8334a41t' lis. *34333I4jlr.n*4w ali.'.lt tliw Ii her .-43M1
4Irtl 133il4 i4'tti.g . atl A1 air t ki"i' 4.ity lm.I
NLwliisi * 'IJi'El 4 14.1' to toll-' 33413'3't441"y1)41
tItl44Aaattlt 411141 ii4 . Isa.'i'.4 344 ii 3*,r 4ot iii.'
fas1mauly 3 ii.144.'. ['rio iint v.3tlga .4.1' Iftit,
41 "t."t"Ii.." + IU VI {ºnL v." Iw(U r a. lm- ni n·J t(· t-)
k'ti'.441i itn,' l'i' *.r il.. lair L1. tam' lum. m".,
1343414 I ,mig'4'ti Iiyr(ll'.4 iast- t'4311i'13i'w.m
'i h .114 aut 44w1' g1) f 41334
111141 aitiI i.er list. Ha4aalltu1t 3411034 1
mil 14 1 T'41)Iiltu)i'34 lit ti.' ,It"t hin
* hre n. Hatu all t a m 11341 1t M ilSw 11t.. . J.'la114
141114r 11411 1311141." at 4'nalfe4law aai~x st On' 1144lr
wila. t434) la11 it. HIuaal*tuU ,*I - .aal tr' 1 44.-'n
ska &i'i'ii'tl 113 W ti ui f,1 4 h. i alat I.' 1au14
uaarr.Iy riglat.341 1414111$(~. 11441 it 114' 13141
1314.13 3Elgw3i3444'il ho)43 14.1414 wmalI U 1114"' 14lw
14.k.. itat .414141.34'. Ht' 14'414 313Xi.41 4134 hi.li.''
lol 431 iiifiii1t4 Ian t134' .414"34 4t.i'i'Stllai'1 413441
Wilt"i wililaig I.) l134a'i it Iat'v41''41 411411 134' 134l4
mnutluaaa.if it It n {''r' a'.wilº11'. ýIn %wIIt44I3
n:.at Lvn 134134a fr'mjtt.'u1tly 1.4141 Iai'r 14itt4'i' Is r
l1ItIirlitiia' witha Hiamimilleam 13444.%it 13411. fundi3
334444.4 133343131 hi1. aa11 aai 1 ,'1q 41,." lua il.i ri.'41
t 4)33t t"a." sua.-i"4tla in ..rul.'r 143 g1.t li34' faaa1ily
*j.'"'i'Ia 4tm341 atv.i1'm r1a.' I.'1't I .y Mlr. II1mauaa
Stu,33'3 Iaa33thti'r Its Imi"r w'ill ti Ii. .334.31 I'.4'
w'i.i'1i. W~I34'3 3413411.' ta 33w434i'--11'41 Alf 1114"'."i
4414." ,a.jil 44134' 14111111 l1334ki' 1.11.I .i~ f (gim,,Iy...'
liv.ing~. 45s 11:1443 :11141 wi..fe .. t, 'i ig~lat y.'. ii"'
IJ31331g ttai' I'. 1143-S 34: '£ 11' ."4 1141+" 4;13'. 3 h4i~m
$~,EIt.. mivi' 111 . li.' a4£1i~t~alt Ili. k,.."w
oftIll- '.14a3.Ar~i4 fwll1 i41i1t
THE CRONiN TRIAL
Hut 3.111 tir eaecr.. WUasi.. E Ike. %%".ri e..
e~rleetlmt At .11.1 r.
l 'ime i. t~a 1 S4 - ,.:t. . 'i1." '- Die mitm triom I w
ri.iammuialt this. Iaaarwmimag. Jma.lite ~%t.4-.aaaymel
(IE*uihiawl t t&ill.ciw tim.. fniIIeailal 'g4lisati los.
atakeel tatl.a',meaml i by elefn,': Firs.t l141.
yeatS fairtliate ally eapiiiieii :m. lt4 whactIMir
O)r. (' e eaim wits. tatinei to 4 %urlaei e.".ttaw4
a t lion.." natel bamaggy esmgaegI )a b i)avial
('.aghhliua fnrem I)e.%rna. a. Iiirylmat.a
S..eewm.I Hatre4 )a.'a feramel leam e.paimmia a..
t., whrtlm..r or aint MLertim Ikarke-. ono eof
tiM .ký"ferldataatr . se an at 2t.:aamtt saf
Meaki ('arluecisa ceaºttage" Thlimir
Huave- you f1(nrwe aim arrhalnh that
tie s c- aatliaei ('lamuta-(Ga.. waeaa.Iiy is.
In anl) way to aIesI- fur I t.W .. ati11 of liar.
('nºrism? 1?eueartlm Have. 3noa f ine.eI lstt
opýimikaim asto.I w he-ther Ilne delautha of D~r.
Ireatai wan tihe rctalt of ta1*maemint)' t
Fifth -Hatve you torane ali .an liuIfitm at
to wlw ttwhr em )i of times.. famla*· ( tes4imtw we.e
Ilaeaumlwr.. of tii. asajel eeie.iiray?".
ra. aelee rteat, if the- jury wi' tImes. ne
m.taa..e. Times sti .nacui, u wa.e.mioit wa.' e4l*
votateel emtinmly to tin- e"xaemmlgm11athbat of tall t
nmeam. Feacar slalum w-n- te. itlderee to tim.
I~ri*walutiot by ties- (k·I4nl)( leat two of,
t14"111 .(Utni Ii) tim. EU. llfene.I* 1)411 tlea i
ateatta 4t10(1 4x1 1144d. thin. reaas1tauslam two.
ammeam were Ihm.Il over OmmiI tem1smmwinaw eatiac
it Is. *aM4aeha"si tac; as~lal." miatey 4"4"1m4.m1K14 toº at"
(ejul emime. ear ev4s. t-he oiicm tim..,'. sge~wptle. mme. a.
Neo eie-slite *iea;r e.'m. thmert.fewe its tie a-...
letim. ea1of 1I4 juary lat. hmeev mammod ti.i.. far
aamllo tim.- jureaiM.~t.' an- thnati a fulal jilt) will
lnot It*- Vae~ree-I unisli tl ime-*.realsmjteaey iltaR
1leang..a ef Iatim1 m.lele*.. atr .-uclatam.l .41t1
lgatl fi.yl'elif/taitt iwuia iM ( 111 Iii git- Gately
Ipcwtaet few rejc tiltag a ert I rv.
Ovrrawaaa I.' 1101mblan a (iuwwrw.
Si . cHEL.EN. tiL.*,b S4.gM,.:1. Wila. .
Pik.". at hnlthc"r of ('X-l'llit~rl Stat.-1d dip.
trimt Iattlhrn.) II.-mryv (. %[tIPiki.- wrstt
.I.,lgm iltto t will it, Itr. (a irui,*' s viu.";nl
to-lday ti. .w* -IaHINtt *uaaekiimmg mi.ma. nFI~.irn..
H." w*av .)ls~ri.sII.*b I Nbiw~.£4)5SEI tiP w" landM &it
f..I Inate tirl.. wat.*r. Mitrt. H i."k.".* i)
worklssia~s. w.*sot to Ilii.& &~iat~suna.it andi wiieWt.
a115, ,Vta n.uIII. 11an41 is tI.rinl riwkmiuas,. IAlt
Iaavi*. waste low"."nrI illtcr lt-· w".-1 1 and *nr"
vt4-s kdY Its at t-tjaa is nºIs. aruiass, tilt
I kli.r-5. nis&rrwly .'..aapitar ,a uft. seti. iii
tiina ulf.
They Want a Eal~farnu is.rw
Mi (lIAPuII.5. MIN N.. Sept. I -Ass isel
joealtna.sI mast. tisig (If tilt- tattiuesaul ..isiv."a
tion of n·Ir w .ltatitv.. of (0w1155554r-ia
bdlles for fonr llslutiulr mat. *.ultaliºl. *111d
,nnlfonai Imaaknst law LIaw 1wwt-g Is.Itl ii.
thI11 city. Prv.'idut J. L Tom-?.. of St.
Louaim. j/.'.skk'm. rima.". *tssrtiitioni will .ii
IiVMV4PC t4, R·t a hill IuImd mtmlglu)*.5 tal,.
witltatr. A &ri*tlai' £tIth#Sislal15tp tti cli. .ll
wI'Lnt oflf(t41 by sia~.g"Itat.w tisl wrsn aill n
fgv..l I.o th, ssmassaaitt.." ..ss 1,111..
INwMd Te trs eel '.Imlmtsg(Ifl.I.
VII iI p Vl tt(n. na(Alt . K1 (dH a. '1'h."n"
&I w1. It gweeee Lilt~nl [email protected] d" t ties EbMI'lilist
theay rtu~a% at time egratmeel .inruait .mm.-tim It
at Hauamm5Ie"ts Iemrk thiN afteorueaue. 'IIA
trau~k wan e tehet*y last faset. Its tim.. 12::t shtam..
beerns. *1.MitN. tei~iehe~iI. ý\huIeueeue.eb wists.
F evle·rieaa s episuilr . Mammal Mealietr thudtl.
ecthmer, rilleel"d sc. Jle-4 tint.- 2 :± In listh
2:24 e*Iaase~ fair 4. ~uir..* *f 1KlaiKI (iyIj.js1.
(.re.eanhaeJml."r a*eim. (.ihhigt ,e.smael. I-aensaer
}3t~ thin!. ALicia, ftsuth. it-t tint.. :~~i
Tnrut fells the 1 Y( 6ssemp.
WAº.H t ttar·( . S.*Ilt* 8. -teelruvos" M"
I IMaaale. I.miltes1 -.t46te.- flsht eeulmmteuj.t.-mehr.
litai ehireetagI tluct a etunigptee.emt eat e"ae.te~rs
hItejk treeat tneel e het, sf ruinmhw suend Lmw
limb trisct Is. plai·r d ismint duiithi iii thIe
S'e"Ikiwscltc uee setn lettu ntrs.e tlty itIIMli,.tel.
ties Imeesnk triset tc. he at ie in . ms~ieldll
and we.,ut fork, of! this I(nlntter river. times
ralemisew tre.et is. Ghhubeci rive-r, saul the.
hul~.igsis (ir tnI-i-.erlieal trenat ini IMauj.eiwe
rialV airrv.. this-Im ulf liwa.
Pliad sta Asltle$t (hipa~um.
PziTerrsnti. S. pet. 8--A 'peeial fgruuus
Tifln ().. ray.: Me.. Gpor . Cwr.nis of
Lttle Saeaeluseky vhitagc, 15 mi'.e emuuth of
hpe,.. MCue of what th docars peonnaugw.
¶Euuim." A'elati .iiaaiea k kay. Peopi
them am T w t t uc&It.Pd and munt an E
k!r lng the villwseeg
HAULED OVER THE COALS
oil as" . · urn 115 .- 11 )r*. n" "C r ·arL(··
4'..4mW1flg .1t *'hklsus.
* (MNu'. AtM) ept. 21. At all- .ms. inns'.imm
rini(.... int. -·tlutitnm lt. ~y Mr. Lmrkilu set
IEiwzum llros'i ibr5'd. m'.iii$ lils; ti4 · 4ils ·g..
1$", fa'm 'lam 3.: in'r 5'smt1. Is' t?.5b. '1'1.I1 Its
Isislacnw m 4..1 it t its'% g-mmiiru,:mpi,.t iih' ,..imt
tr. w.-rs* rmfma-lug t in Ins1." live-m issmnsL. pi'
fsrrim. t./ t.inmls'r ir. -..,. iw.e' rn.lim (tm- I
s~m1g.It ti.i' .-t mr iit *t~t ".ma- W.%. i 41 U L4i"
frm'igi't tiril.'l oin Iliv.' :..."+, mutiw'r Itumim
s/Im ml'.t.ts..1I h'mf. 'Fl:,- -smum-m her shsuis r.
mm.."I'1Is. it toI timirn t *mI tmm.mis 1mo h a ins)' 1
'im v ,i. umatidn i t '.iiio. K.. il in.. om. i1."
11v -. ..-s'k ,,i..rkmt.
Iii iIi.' a.mf. rms.mm I 'has..i a:. *. in(t"Ir ..!
w.a..II,. il t wit-14-. 1)1. IIl 1.lf01t4 () Lril". -
*mmmilv .mi.s.iit 11i." r.mlm;e' ".1 *.s i/s" fair ,4111tl.
Alrti. at - ..'Lk t% ari- '. mui mime' Cam mimu. n...1
to.- -aIw 41 t's' sm.r kmi l 1..1n1' "ii In s m1" a i'-t
k(i ..fr Loi.- ý. r, 1.'lmrii that .mtmggmi. oift
.mtmms'k iim.'.1t,'s'm ila t 1im 4 i.mm r of it y el)'r
.i.s ii' 5.51 i . 1.1-.g.murt itintiit4 . itmrs m. li mInt
triimuimmm ti.1. tin, tm .1.ir.:.il.1 mmmsmm.
AIh4irt iM.1 saonl' tii suat thinuk th. s4rn'- t."m.1
1s'it titi"i it amiii.il.tº'41it ti.. smmmmrkmt. I-'m 'ml
J. ttl.mui.l.' a f(tirlms, mimi. I INl .kkml.IMs 's
*crl~~-~r l 'l'le) misiImsi4 i in' .mm1 'tmmi i'~ 'Is lllis *ll(
tlndlr-cNtl )*~ot .1l l!( .·e f.vr %."1".. **·, l rict &
tio..gm-." it's tim iwlat stlss' pis sItrrc irsm.y
I'ignirll - ilt u*r;* r~cc* n:tkior IwII(w) ((t1lr M c
l"" 's'.?. 1146 41 14.l?'m mnI st's'rt milltiItm 144. nii
t .'gt mshh1 in Itst. asuseti tis..'.'" wmrm'e'ttmad..t)mt.'.
4'sI. mli" l timiv t u:m tie on~ ..~tait'e t~im.."+ vsin
*xt ammlmnl' pior.'" tIi'"v sims s m. M*r. lHmiwiatEl'Iit4
li4s5a ..ft trho .'..1Igti..sm sf tim." 5mr.mm'ttt 411lifli'iilt."
*s."ii~siais'mttm tm .iIrip m4imttls tui Igmrm.iw' .mmml kill
miiia the'1.'.. "."s'i1mtinr %'s~mt .mm it tim. 'ro
dmismsm's' 1141l thm.' imuummirm' tmiili.mtm mlii1 e41411
1t Im.' '4 uis'm-.-i i'f gasgin Iiewvn." t1m.'"y nghi~t mist
it. Noma I 'e..sites-s'm' liesi "a' n Kst tlaisr itiintiy
4mm. tim%'~ mmiiil. 'I Im' :amli4n4e',s's oft girsmumimmm'mt
mls''n'm'mi5 iw's'f e'lrnINm~m'r wim.. immvs'ImsYm', -tnt
mm1.11 it .'m'*-': w'it1 tmmki: unathi tsp-stai
nrw 14'4esmi it ii. p ',s1is'.tmim4sl4 thim 1emt-t'imtmt'l.'mni Par
'Ai-ei w, 11 me.'` isi- isstlsms'sss-m IIn wS'ti i*s* tim se t4
t,'s.immss.'s' of Nim.m.lrs. Asnumaesr. ?tlsrirt-s mmmii1
pilpm'r.+m withmemit emt~us1mim eitim.
HOW THE rHING Vt~r'i*.S
1) I.I tl*.*k~m¶. ~clL·tt. lcit t~.lsams 4.5ll'.51
*asamm1IIy K"I ' ~liatlim.·~(~ tim. ~gmmIml1aemm I'.s'mi.
go-act(~* faa)'( mmiii. iy-n-i- iii iii,.· inaig~i
mAl tia. -.mmmI, aIeSJ( time- ic ,t.- ~(ilI lne aea·
if ii.. am,-. r i~-j,,,. tntti. r.-i lr~ iamUII me
11m.· I..t.-rm (lu-jre-( mI- -l~·ln :ikatc-t tiami ti
emmaml (icra.atm Wit~ ii limE * .mar mtm-e- I .ini i ia
It&5( ,lii wclai mtarrcmt 14 r~EiSE mlpalaim. in. ic p
Al Iti tim I re-s-kI~. fur ,iimia* talitv time-·~,.
tlie a.(*0 o-is~ry m.e dlmmi
(Liemim I elY imasa t.W! WIVemlE-rim emf wimigi Ime-.
to g la (,iimiai..rc ~x*ru ttit iumIe'(tl U~~a·y te eSil I
Atlc lirimeami 24 e··f,,awum~ immve tlm gim * ammil,-a
lm eie*ek-r im·t ge-I t -cjlaees'·i I~i is' 15~ emaj~ic-s
fa-ita Bigi il(· ieu tam~ Haa-Ier' rammut-Im.'~ mid l
mietm ~imaalll,-~ 1 rcm c tnwve- tiietelmeatae jim(. cia-mikt
it·r ~-Ii et sie*.a- Iyn~~ Imeieeiraalaul giemlam t ,c~iemi
time- ie-g iaam ale- E)imflma tut ga-tiltying -titers' aim
vammiemeam pmet-ticmmms'cut* time- i-esaammt)-, See tim
.nk.-.p.~hremi km Kuni.-"-.
.4;l1.hl·*i).al, K.\1', SI.)pl. :/ . -Flit attnt."
ti.,,, .,f tie. 'lay wan,." the. Tiwlm " 'ity Inanmamla
aaes.. fair wlnim"l Exile- w".an tlilt- fiain,rit,';
atlm.aIt tImr. -an1ianrt.-r'n'f anmul.-. (.."n(a lim. p
tlm.t. I antaijian -.i.Y"ptI. Little . mlmt·l tlIinl;
tht.' I :11.
I I,..u1 *tank.',. I1v." furl. imnl. He '11*i.4I
'.,,u. li:.nitpl Ilamyanl rui a'. mmmcl"."I' rl S4'S
timinr: tilume' I 452.
(Him, an mml ammm,"-a'i,htlt Im nami.m-. Soi.'m. ritan
wimim. Im'.,w,1. I 'rim n.".". '.'.".g1.!. ilniil aal.
thin!: tili..* I :A.
'1 wniue (ity lmanmaaiaaain. 1I 16111iI... a-:xsle'
w',,mn Ih kfamalt."r ,'..'aeml* I le tnmr .'... tlaan.I
till .' 24V;i4-..
4 bia.' amid .i.aa.-.'jaclmli muila.".. 1'.".Ilma4amm W401.
S::.; 1-f..
4 148." animl tlarY -..ixtaa-ntIt numil.'... ILalim
*b..re.dSmg Ihpue) Mar-baaI %aut-..
SAN VuZAI4Et.e 'a. Sept. .1 TIH" tiakimg .f
ietilmflSy y Its tlhe IhilkojiM EElwlI. E&WE Ea
Ih·p4.tty Palitr1as.I Naigh.. wha, aiieoot unal
killedl Jalgea F.Terryi att JLathw.apa r.-e.-iuly.
egiane-i.e'ti.v ii. l11" mi"ta-i Stc.t... ivitasii
utdaI.y. %4-.4rQl wittira~ua' wenr- .-ux.smmigg,-.I
.a^e It [email protected] 111111 I.E isl.imet act \1r. :amaa M.rs.
IETr~n" NiEl thiri&&t. 1IIJEE14' iiay like-S. 4. acne.
e'I'ai fear t le. iI-f.aa ..aasid thia' E1jN. Eti g.
Inv. lfS thI at tit.- lif.- ..f dualthj ij "Fi."1i hil
I Wj51 tlr-at.me.-aI I..+ot a Iari.*r tie the. uaasa'lt
cit ILittlre .'p. .1 asel t ia.t Niil."ii u .11. atlg
. rm. It:.. frly iE I.. t NdIjEv thL.t 1t11
I."..- h." clid - tiie"-. tlerwztt. wat.eeli Iee- E.ir
rich -it.l iti.:1 l ii i i leetit ihie I.".IIh-e. :"i Ji
iii lii- .- lit.1 ..- is -AE'lal *etlt0ae' u te." I.,w
S1."4IS I 4 t il e*.. *..b a Hall m leei .
eiIIit MIrI %%K. \...tilE lc', .11.11Eat11I. rll
t.-,Eh."ret Eat Peeli." NIuirriy .f a e-w .ik
je.vi" g Ia~tlo cf.aeirletaiath ii ltý w..-2
A- a." there" . Eilla hi-i ie.&ilae Ii. V*asa .
witie - -becria lacial en.".1 ti,.-* lu-art ai11lE -1l.
H." wi-ý ttk.lio Is aic. .11l it W&1 foullll Itie
3*euiilg lelcUll hadi reegetiain. a hlaleece VON.Ih
*eici1" t1ic" imeart 11% ..\e-r e-lu-r~tjiam. d&trais
EIIEE tic.. leseir,- Icele"r.
J uel,·- IIgFt u F:Iw4fr4.
.f tI .."* Eg wtb.iteatri4Il taI ',g.maIY tionml II
1Iu(Lºl(.l t '1'vvurui· I·)·,crlHltl l. n
ý. l'. Br..w it. of~ Irrrnrclii" W. a+1.
\ hW YOHK. ~ýc·pt. L-TII"ºU IhH·
I1iwtll·*( l1wrtulicºtlr of t1& · .ºJ l kk*
1'itit,.l - '=
"AI. M.I Yryg. PI er M. %ý..t
ni.Itl. ttby ; Anwri."un .".
wI r"ull ."4.y. "ly1hu·
DRIVEN OUT BY BLACKS
Slanis of Another Bloody Race r r
In Eissltppl.
4 ý'..uNlrt I( aq .rm-. *t..iurl. Sllw Its.. Tr·..S.I.
*3w.* 9 I! " , . r It. -.. W .A.
~ \ *r 'n, rl ..&* ': ,-. I t .1.. .1-a. I % I a.. t
SI::r. 7 .ifrN.-*.Iat'.., :: ..,,*-. :rach ".il
*ae-" s. *,-. * r *t I. .,r" .1" i ·. 1 . . S n
,mt.1 .,, I. urns I', i. Iigt'ar, "." " . *miias.*-+,.f
"tia t .n ".. 1.'r" itr ii" .' .w ,1 f.1"4 -~.i 1" ""\-'.
.it-* S4 il . it ill"". t.. ,-. .il.:.", ,-i 1,5 I S . i t
l ," I tit t1"1s hheuh . " i . .fiha 1+. a1t 1 41 Sca~t.s " ." " f
£ Ity r:"," - a tit i .""11,4 ilt .f 1- a . Nat f .i-mg t ie
IIuw14. 4".f1.:1."".l4 l. 1 1"11, 1 1
It. ..,tHI I a l t..,, T it g ~vl~rmi..t" - mdl Il.- {1.11i
no' f.'r ..f fartlil r tna m IL·.. 'I I ." a 11.{ .1
light gsa.&rl.IM it a-iI. ii em.(2' tit r i - 11mii
Lth 1..n- .1 . .s.ga .. :I ", u*icwk ilm.. u.tlirs, i i.u
AI&..y n .I-t t I&.r. w. I-*- * ...-a1m.Y1 *l`itew
e"4.1I¶.Zr b~1 4i&4! i 5l4ilt' Nhamml., 1 *t3 hint 11ii"%
Wllasws I 4..ii. eipr.-. ii iN~tIiri 11. he .ar,,.tl ..t
libi .i gmmitmt~-. *l aI'.."Y wit , itla",sh, 1".115* iii
w hit.. 1114"11 111 .,11111 tl :11 11.1111!*1. 11 N it, lI~ti
tla.' z,.r ai **f 15"v 81114 IIii~.. I I"i.111 litlml r``i
.tit` 141,21-r i ..f m;1." iisrl t l -cp. I i I .1 '." t11. m 1:g.1
ui 44 r-.YI fil 1a-iimi( '-hu· 1) 1 . 1 atlimU)l tiens`
.1tlitu. T i, u r ·.fm.- I l ii "., 'itt l.m: . r.. 'iti mmll.
time' tim. "4 ll u.11:11., i* ., "1 -ill. ii *1.ii mai.11uie..1
* te.**[I w. .me"r· wirri I mlii.l m v .masliyiu1.(
," ai-ly. f..,' gcclfl..al ( 1 wit. 11..11 Ii.l. lrw1.11
.440 i..i 141 . 11 mm.IeI, I "... -1% /1.,. time /" 'I '.
11t1ir41 Iviwg NM. Itltc ti" wh. .i r..l thmlit mitry
lirhii " 1 ..11".l. 1rit· 11 I., .;li ir a te:. l, k hamI
A ,u , 1 ll i -iIi 1. I -lam *,..i il" sammehi 1 ,1 . liiil-.
t lm u .Y t :1mk iii.1 Ii 9 1 ita.1. 1 1.01i. 1 .11m tIl
tIM) 1.4441 *lmitim. Ip.imi hvar.4 l.tt i. w.u~t. A
gmtmml t'er.m tin 44.f111:1 55 tIf~ 114"11"ii..I
.wiemrwil. h11141. h"" w.- . 4Slat tm.111"m Atu 11..
111.1` illt- 4,w114 A.1 - 4.4 1.11'./laijml I' "itV
11416 11\ hit..,' lit.Y4"4 11 *he., .t .t.ii r 11 111 ili
4.ithey i'.kl'~i5 himti.S 34441 Sr. ae11'1,"n..at . w'11l4l
tiN.) iut vii ae'.I mr lii sill. Ifit flysimi li-t. A4s
tlis* s'ssiI. mm our..- 1'.1 11saa- free., tIme. i
nimil."111 ilt W;1-tiII Bits ,w aifitl. tglirtir.1"l% n
Mr. Stuimwu... S.g % 1..Is
raye liet.' .jegliiII..I laj. janhieti.x .me. f I~rimmerimeat
.'memt i.twttim t i, 4.IMe.* Ilienl I Ni 1'"eliaii
* s.ersm fuir tws.e taille.se e.L.Iicer=. %I1. NTmrray.
* e" t1e.. .eP e."r ..f C lee littlI. I icrliseg 4646.1
I herlimeg .-Lunts... w hsuh lie" .-.'ett ep* f 114maci
eueljenlseiie Uie Illac. Itimil snimile. H4." *I.egmi.m
Client fur ties- I.. ll (.r ·)2i ( () N" Ill r( " ( iir( I
It.le IN-"11 we Irkixr Ie , lii.. gn.smael
curd,1 thacut time I itti. le. 1lrisg u Itr it.
SNcrs·i. c.me*t.lI. "t1 ucy vrk.cI uet. '1'1."
Dtli. IliinI 1 -I... sea sum *sely 1.. iett.-e f.d. i.-.N.I1
it.. eiw ma p.1.uiiee w'Daije Iin h""c~." uieatltim .me e
tuK .. r4.7,d ei..n.s..t sed I.a is.1.". e...imi.l.- i
,.trio-Is weI tle 11im" LIw ea Iie.. tiaN(.c. t ..at
Seetetet Jeaeljti.. [email protected] thast tl.c Mle- 1 . I1
i.iimj.&lkte lii,.+ iii, INi.C.. o 1114" eeretrnelee t.
:i4ieI thi.eI ii.y will w-1 i tlime." .slit mw pea'-isiii.
%I.-Misa ..% is...- 1im.tl1. *"..iI.I "steel e-ta. 8,'.
1.x.-11.".1 iti.- .euI. las .t.".5 -see".aka-Iuua.si-a lItc".e
t caiu l.a t.lllilln iu.lSn ii. ficele- le .~t
Mge " 1..1 1.. Iil.. %teiea:eui.I
* 'H .e "Isi ' i... S. -,. t . %V ..A. t..
imeaesmtg""r em lieu. 4 uateleiinieeaii Niame eciemer."n
i4sy. 1..-. pa- .t t~tsrsm.ci fro-o .m. itsel. . It m
.ua l tiet Cltio- A.seaims ie* I.miule.ees1u
wtf" .li I..-'-. ..f *5i5..MII A7.un.1M1 by time- '
c.r-tt feinst fir.--. I Imritseg 11i..ai- inm m Ista."
Nir. Akerse .eet the- slitr .. r ofci tim. esseet
Leuemy its . cemse.metticnm. /1". rurusrih. Itti it I
114 tin- ilnt.itstitae o f ti14" eiiemm1itAny tee n1Swmeie
j1N. wcrkse w-jit. .et e.l-eay. lee .e«iti r.
I .j.cirt l~iii Ils.-. e"tmtctlrnle Iy, tie., fin-."r
sleit tim i..*riieeew asi w... fu"asne .i liriet .41141i
it ii. tiec.aglet tlhet is f.*w n ectir.' will lsest
Ileitugue tee rigt- ag-trtisis assal e.tC time lilemel stts
w-ewkitsmg ienimr.
Its. W..rrr KNt. list /1 \1\s..
( I\. I~r N4 tE. 1e.gmt,. . 41 -gu .\.uI i..111 115
siir".cwd .I r,...'.d. w. 11.'I4 IIc giIfe. "1I'. Is*.
s1.f 1 ibce rvsr . '"Iig.* -... tl.. tit..l. Ii. -I:. ir
cI~ ur. .1. II. I4uIsa. ,."l. It I .r . *.f i 1 .- I,
CI, hr.sta .f l.I.m*C.at".cta-%. 11.5~i11 It. ýI"...'4i
.5f i.*I\.r (""..ts .. w..s.r ."""" -I . I)s ,.. t.
I.ii t 1.- .cg. it 4 DIli.. ,.c,*,. .111 ýi-i .. of am: .
ii,.1 Is. rc.I;J·iritr .cfer tit,- w.mr. r. 5 illiV*5
ft's.,1.,1. lrit i luilit. *Irll tin il ***.rmtri ic
ci~mtt s .lftw-.trj r haia..ct. 1111. 1 l*.t .iti % itr.~.
%r I 'e. Tiag C ls-ImmI.cr .ti. 1'1f . '.,." III.
". AfINM lel s.J.srity .ec..r N. C. SIiaa..r. s'sp.uhis~.
1'411 iiIIl~i." ti lit~i ty wInraiulin cc winsci s, I
*sf Asslrs i . uca1"11yMl. ii...si M:. tiun i.l ii- l
." fit r.ii r.d
fryI tCimr sli-tra. -1 it uuiji rit) of .1% it
.."v.115 tIle cta,.ctlst
C a.Tics cMnl I -ma 1 cwrkt.
\ I~ KW \KK. .s lit. :i. 4 ..asler CCN4.L ;
I"aseiaaIr 4 IJ A l n1(1."4 1 '
lnir + ]I aciptb ºukrr 1"
+1~ ~ ~ i . L%
THE NEWEST THNG JUT
k iu I I.,E .:.I Ia. atjavm.t.
1..~ (w..U w! b1 1.,. .. . I"rtt"".l~ r. ti. malawtr
s.w lam t:.. w.aui :1 ....1. . aag .att,.. ..II it" U. r-". 1g..
macatk' t.. 1:.." ."\' r.,c.amg da1 ilmah. aii .Ittr .1f
:h. 'I."n, . I a'1. 't t..a '.t.,t,. Air.
(.Im 1l.t i..l 11...' * it tt..0 *. alit-. * '5
w.a..1.3 f I""." ;,.t." C, *I I ...LI nr ; .L"* ' th .'h
\t -. e. !. - 1 " .. ~. 1.. .. 1v1.. '.* ..n l.1
I.ea-. - . r a, .61 at. hcull' ,...«" mm..'"r ..1 a"aat
"" a..i .t "i .1 ." gr i- ela. 1""' I'.e a,.w.. 1 . f.
Ileac.1 1 ec I.. ,1 it. 1 . I a:,. -4. a
r,-. .m 1l. 1. .t Ito' a, .11" .... .,,,
111, '.e t.1..i ..1") 1. at -. ..t.,."1. n.,-\a I ..
*. Il I.a I: ".,. ..a.t. 9:. ,.. it..". -.9i.-r 1aaa a aal ..
.iaalt .1 . ..n il." . '..".. 'aalai.aI'l a.. ". a ll
ta. .. t."11 ". -t r.ea a.. a. ah. a1rrac. "Ii aa
Ial:.eai. l.a-a N. "L. Mra. :1 a.., I. a- ea~l'
.."." I- I. il. .":;a .aaIsi ai ih .a. te . ..I.1
11.5-."1 u.a- . 1 *.." a aaa.atera.al tha..! .Ia,.&. i.s
w L.6.a " tli..a 1la. w .u . .t,- alm.aaI.Ie anal".er'..
*.".aa. a.. a ,,., ... aa..a, .'f fti. a It aa,'.-aI-. .ameal
algai r. Imartla. a-, ta. n'maa..Sa' a"\ ."',* ?.i..e'. If
mle."lm.ac. i,..li .1a,.I a'"' 1.,n". tlaa' WI..I1gaI. I..
tll.air ..raga..a i .. aa1 tt., it. .ata' a' i1."- icamal.
hail i".-- -taaa.I 1.-al a- ainl.."" 1l-a. lla'r'o1-.a -Imail
ame. - Ia- -.a;{-.lia I 1.-t11 it. l'aaa'
.atli. 1a.- w 11 all t s im.~~le. 116. lll.,ta-ri.iI
:aS a..ma-l1a~al 11ia" e"4,..i af maa.arltlts. .al'
tbii.1aa 1. .r= Ia- 1 l.a.,, a-It aaalmaemt I. le will
I.' "..u-iai.a'aai.I3 a.aag eaf g1aNek.I ha. ru.'e.
I Ia," ala.dh~ra.l lia. '. p.m.w-at..o at." ize . ia. s1ilica
*mi an'. mm. r 1.. IAa.ata Iiamnl.aaa-l -.ag.aa. lit
;:.- I hat Ill- Ii.,- a.. Iiaulati" lha- cammlmr Iag
fast.. at a.taim I... a.">\taaatacl ta, wacrama a.,wlamrvaa.
"as tº '.."ru"l w.amc i. Ia am''at.aitI Iilaila a-. .iaa.'Iiaag
al..-m-amaI .. .1 vatlm .a6 "-a a,,i ni.I .mal64a il..ama
ga.-aa-~is.l 1. Ia. ala..'"t"" is 1aaa .r..a. -- slam. Ia
a'14. amaIa.'.l Ill.. '.maw.,t -a. lauma.l .its S.. tiamal.. at
a.taaal ja, Jnala '.l.1.taa i, Imala.t mamumrtaI.- sc-tmil.'
g.e.-.. .--.-imai .6 Ite a'le."t (mmriljy lt w hu aaamm--.-.
.~l'.~'ta.--lla..-.a -, *lm.,t a ik. . 6mg 4. off
ltaa- llaila'.i..-'.amh ss all gill' . ta tIme' mac-a. 1.a.a"
Ii..llaa f tc!a. a. Iailt' . lme-1" .g a.Ii-tia tit ,I1y flit
aem .. * ,.ca:.ia1 r m, Sr it a. ii I.e" miggal.- act
=m 1a.a a,mmaer.gaaaam. am Aam.""..g tae.mm
Aall" "'*'a.m!1 gire"\\11 Ime'..-.. la a. 1- ..,r. .'i%
as ll.aaj l.. laa * la -ma 11.6 leaaalehaaa t -1/.(-ia
t..- i" il I.. ias t-% it laaIr.ai~IIaa .aaae 's .111,i. r.
T t). "t~ C.t ,
111 . in. 4 .L~r.r.
tie..,Ije..I ""i. t.1 .6 let I . th .ItI """1. t* st. . "tl ... w..-I. ". i" .+L t.ei1
1e.. ' tl ejh ..el . ""r . 111 1r 1.-11 Ili .' 1.I.." t ..ll .
Iecccmkh'- eib.r=.
1 i. 1 . I . It- Jieeee 1 uIs.A it... l.rigu 1. tie.l
icee.t.ce* t"e . st aer t 1. . 1: I . 1i c11." EViiI I ii"
tie l:. camell1" .1 1 1...a 1ktmt.r I1 14. trrit. cryI"1 1."ed
~.ii~e ,.taec-4-1 ic im mc .61. 1 lee . ace a eee.. hcm.1
1ee. n it Ir. t t ha.".111. l1w. " I l." f.a c'c* .v eta.
uI.,tiie)eI- Ic ii At iv it fure. .1 r.e.s I i fl t1.
h i ." » s a l i . . r ¢ i l II"s.ecey ". .r i t art. i t i t. h id l il l -Ie.y (1 .
A l~tat.rnnu eI ..eati =t.a l.. ItI,. Le.e,,m..aIit.".
wi. t e 1eal Ia eal . .1. h"icaleilit j..(. li.m t l.*ri.r *ilie
wlecet It u-i. e 1wu1/ts Ic11~.t It14 i,. .ceiei thea
tie.1 u-illI Iccet/ wil n.IUE icesl -.eeeys~ * 1.c.
Alec keteg 'ege-ceet. Ic Wr. --: It ice I..rnv 'ih
II..-tieees duet Nir." lb uiiig.r.. eliet.t eilvat.-c
js.k wileg l 1e.. cim t»" the.t. -eehicc he.:-1.1 te cef
thte-g wil 11t 1 4-444.4 i: ice ietuc s. alre t. ccc.-r
eec-ti ceceel t .q- * Itieee.~ timet -t al.I iii I .hil
isem flc. eh..II..r The r.-.ec.". fur~i tid.- . eha el."
-.r ti a: , /'..1. ?.t1 3. *tilly J. .Baam1..ta.
.11t."1i ..t .t .amagalm'b.y". f tima 1.mv.ar 1"aa."I
Il.Esaj 1w..lsr.maL. ulu1a..-. ..f hl.c. ..,aama,,a.ut=
a,. uil. .m hlm k - "....6Ml . f .lmli ,p *air elt.ni,..&tm
miact tot tii, '.,rl ima ti,." iv... r" . a."r" f:.tl..r"
ai.i=.' "., It . .. mamtla ,aaaol B1ei*.smiw. .r*
t..-ibiL'lt 41m"l *m.aI.. r I.el. 11. .im1' -l.ISe Ii.,r., f
6mmii.,".1 ..r.,a ma.."".. . l . gIrl, ,miIraaa liaiset.
.,malnli...I h.m .% . I*r carn ,l. tit- 1i..11r r-temm 4..
Bier 1'..64"1 .uiaa 1..-. tie,-.. afa tit-- tmc.irt
*mma1imamg 6.tot .. tli.- l.tt iini.&.i. I h." miamar
al.rn~r rail t.. Baa.. ra -..8mm .111.1 tlmw".I .t lictil
thara.amgl Ilii- lamitr -cll mi~l memmm tlmr tltm-. 'egle l~ii'
lBm.caa. "IIh.. "far' L" facularni r.a-a lull'. a ;aaam
fnrmem a, sta-.-, \."w ýI. mcm. v., cr,-n .1..1lmma.".me
'. .w Vatl: 144-511. :1. %Iimaamg t."ki ages.º
t..t i..a..; Ammacala 'r 14imb 4 e( l.a It. II.
:NUm 4 m.mwaa l'..imet :Ybi. 4 'ii..raalem 4 ''ma. 11111.
1'a mae. 4 aalif.mrma .a-V* irijimm..c 7*i;±'-: I .. 'emmseama
w".el~te ".111l h1a1.c ;ln..wla T'-r. 1_... lFam~kaa
4 .mm1. :3111. 4 .11. 'al l .eml /'terry .Jlam BlaB'-. caral
.anrna..w .t~i~lie 1.mm,..tcalc.- 'mbm lI..ruailv.-r
1_:,, I rmtl Sitcm r }r/. ila-'am..mi $.am. Nlmatma.,l
1 411, b m hl.erim. ::Iar1 I * b.mir 4.<.. %%.a% wo .'w . 24.
lirtlm 1 I.u t_". turLn ~l '1~1
T.. .. .N..w.r r.%..I l"I
IC. fin"" nt-"I 1'. h r li.1I· 11I h .." tr."lll ,.1..
Inl. t.
BRIEF TELEGRAMS.
1 N1 %...e\F -. ."t .t. I. II."- *ai'i*u l.."u."l~
Sýf i. \.- . r,- .t I bwm .a I.*,,.j a *n."r I -.. r.
*1 .. i t..siuue. fnrntls t.. t ..ns t.I.m ti. I If
lIsm ni.. .I 11.I"ivs n Ire. 1-".1 : tie " I.e (1 t r " k.f
Its.. -i--l- 1. A"h- * ss'.ta Lmmi
suin 1 I . . ITe m.V .1 11141
IUIt. A. sUin .n.i
I.rsaºIi.r WIII . I- u.
1". *M.t III
THEY ARE AFTER HILL
People ¶'bo Propase to ut HIt Out
o1 His Piaco
tLlu. .. 1. " .r .,."11·( .t1CIWMWL( tin
I... im A-· 1·.:-·'. - ,n IN-i I.... h r is. a. We..,
\'. ."-. w ,ae.1 thi. hr..
` X11 1 l l .. I \1.i111..
* '1." " n . '.:*_ I.' 11. ...IA.u l It. .. muaI eII .1. ,
{1. . w i. mi".1 r.l .I- 1rm h l i tr . n-tl I.t iii.
uewswg r - l. i lt e 1i .' I i." .. 1 '.ma .,mi
"' t in".. t. !. - .m . 1r1..- f m." m.. n1;.* . 1." 4 . .
i " m3*. 1:11» iii I.-aI 'r l i " I..1 1.. !..n ....)h.
mIg.."I.. :-11l! 1ih . lII. esi . l.. " i. ;."..i-.t
I :,... ii. .I. .L. . l.eate tie.., !.:. ,lil h. ii i-i
*1 " 1 . Ii. so . ..1 ." I 1"iw i.1' list ".""- 1':t.t i."
1mmms.t.gn ..-Is.m1"..1t / . "n qlsm .&im. I. lp. . 1:
I;ý" RI Nlm t sIe.. te I .. \ *"1 1. 1". .. iii **1
1,-ni ci-. I e.1 1 ..L u Nii, t I . ma iii.
i:i1 I ." mm.u- ml . ""~wlitn a r lt. l...elN.34It"
l. rt*m-.. "i-. ".. \ ,- .ian 1..r .g1.imm i th ..I
*.I"M aie d. r-. i iIInit its.-"u r.-I.-mit irt eMr.IN.
ll .ue..pr n ill, 1am h u..!"" . rii . *.-,.. milt.- i.u
Jm. .l.- UV l. )r~ .& aw mm. a*. i-i-s a Ti-, lm.. iut mm..
sn.f ie.pr Ncei..flei.. C~lomwemm wfr".u 1-t.mmuvel .1s
i..ms "els ( mt% I 'lmet i l. Itlem us-..tm arm Itig 1.4 ill
N~i .1m.." 1 . h ri s - l uau iii- m.. mey -a '~w m al..
h~".hotwillt fAtlili 13.3. a inug.1~ llt *ritim
Il.. *n,.." l wisl.- .M r. M331 . '.61 t Asil- tmls'
.itti. I . i . * l tiVIA3 - tm.I.I i Mr.. laml- v&eat a i -i
* **.*." g4.mmc ci.h . (xi- .. .11ti .-w-mml r".-:.t.rt.m
i.---mini. .1 i.IN .e.mmm M + aml a .i.i.a mi .. itl iraam"lx1.-te
111 I.. l+ . - "11. 1 too.I t j"1.t.1.-;i .- mmLte--lia
1 a jist.r .M Iwa. ""i ""~ ) i .l
i I..*v. t.a.. s a. . a.. t.. mm1. .h1"tI Im t.. itfa"
la .h4la11 ..I I ...... 1 I. . niam ; I.. &.. rnam~g.
aaaa ". w Iaelm . ir. limi a.a iaaal. *"."rf.qte.
*r"Iar.ur hm- F". a. sit lii; a.. Z I..mmmaaa IM·at it
- ý U.a- " .aam' Ime~r." Im.it laa" a s-it w~i mm.m a~it a
az.- Im.r -al i~f a, me.ry" tomed tim.. time \tamaat.atiw.
l(.&II.4 I'etisigag b1% w Iam Its.' aier.iIi· i.uIN .
I ta1e1 I. :. f".:mam 'If 441.'.am.i'-".,. 4.La· nus1
time... sit.('r wte'I itm imI.' tits.- wIS eluat-.' fai'
.amm". I.'. I a.1 gr-.'.aa . etII.Iea.n.' "m ill r. NIlE..'
t1imi.. I.'.'iam I-.tr I staam tlae'm,.'taI im.' iii. .tam'i
timmi Isii Fr.'a''a tries Mu. alined jinarewimtiv.' .ift
,e.".11 rewstlt.". Isa aemay e've'mmt at INe me'ma.sll'my
a'...mamaae.i Sw-F". Oiuta sal jimltsa f..ir lie*. w..t
m'raa a'.etmle ama es..f tits- Maieaiaealu.s list*' a'.'
"...ar' feir t1e9" g F"'"-tat ,. Sair. It i.. *telamm lt-i
e'.Iiy traite' tam.. Ilit.' atme ama11 eaf tI~I VFme#AI'
fm'.'mtit tnriciie tin. ge.iuamt'. Is.- Fir~t Iluirless
1~amm.el le's also.1. Imagi.~aee lire. hch ' -mt~in a
maaw.'al .4 tie IiF..I .. whie' 1MaIN.'.', ofe
ImIilS it tUI.S3 Is*'- 16I." t.. e'eM1ýaflhala
fa'..em Iwiinat'. la1rtit.', w.'..twa~m'e. lrh.m flew
ra F.6. sr'u» Im. .je.'t.t' fSat- egrbngm.e *mue~valwi
tiat fiatle-' P atlaam eity i eaiw,' ;mimrt-. heavintg
ise ..e11l'.ar.r. .ig.aulm.t time'" ..rtlm.'ra l'amei 11'..
weeiel sr1 11' la I 1a~trmia.' time' tr w tueaetlmI
a-ra Fsla.'ate' t Iii. .t.is.t. 'iasmt g .ae g ham
11."t lateeta . rtiae'..mmajtat. .antei wha~st it watt
ra"seu't..e :a. laim."i CII)le.La~i that Mtr. AeLimatem
Ia.maS I~ti .'I mai aammelter" it ath time' Ar~aaa'.a.a.4
.1maei w'ithm -T.1 mr lan.'r. ».aimmmea'r. tie' .'em.'NIma
-i..i1tw~at.. Outim Hii i Iliaai Imema kma.w-1.'ei .meal.
A sl asIt--. Ia.mar a. a-.41, we 'rt *a.. re'".i'eirl
fransm IItamt.' tha.t asett imasema ltaic.-jtte ImuaI
e.maae'I~t.aale fra.maelly ..rra.maga'a.ta"tlt wilth time'
.n4ma.-'ermaa la ge. a.glal' . situ hti~s e'rt.'~iv.'
mlaaaage'- ..U te l. tll-a .mf time" M..r*e uat~ame leajestm
hIt... I'.'."a 'resle r.'.I. 'Iia'raF ite mm." ma.'w
lie"n. a in "l ila-maa.ti.min e .f.( Iai= m'w'.rl. bumt it
• r RES NEAR HIELENA
o.% **wn .rse tms u e totl %" t."r**** "In wlele
l1r. I hosel e| thail 4 Dt1 or lw sle..
I 7 .I. % - 4. -*'.lt. -t. Rinitl |..- *-xties
gii-~Mrl II.- tIln . tlh..t I6..n" two r rUgilll
fur the* . . t no .els. "i14" . tage t.. atlna
-Msr II .. I, l t li, hit. lh*. tr.. hlasl ll lllt -
I*·r II I. II.~ QIIIII* .,l'l-r., |\·n )Irii i) Ii~r r
1tIw s'I . - .i ut.llall*'ltlll .
In Ill.. ... ir ,it i ..f I:li.t.t .sur . l l"."on M il*
*-nw t.. . . 1 ah-ptih ..f fanlr to wIa iwlah-l
:.. .-r- tlh, 11P.',- ll. TIbh- thlr-. rangI
`ll, .r,,,!. ..,tesala.y .aa.l .S, lasay. Aiftrk.
hellsi*r.l Ip ,II. it i. **.stali tl.* 1. teartw*e
melt .at f:lliotuse :4s1e.th twr due***.. t.. f
the- lirn. 1'h'"y wo.rk*.al 41II alilt ..itnraasJ
msil t, .sll iig.iil Snilday. .aI"y i*assnw
|I.Xll*- v. Itlh w.-.r*1.h*. tfl:N Ixlrnl..ll ,)lh1I
iwle .411.l i.l.n hlent .-y.-.. Hl*,p. .-ishk~ra
we.rs Ihl*.willg ien tle*. air a.ltl tlw- arriv.al of
ruinl .iiiii +llnw wi..l rl.v.r w wo.lt.lnlI a1 it
w..t.r .. wIn all llrlsilIr aIl lotop of ll.
rullllt* Iw.I l'll.e-rled with ullw ..I v'ry rar.
I. o alrr."two-" aºt thi.. ."61,..l o f tll" yuear.
Th,. lire. -till s.n.al.l*-r. in tip- tIrullk
.f tre.e .iiiii triiy L.ake .i fnres Ntar"t
if th,. w inr l rI -o... Mt..y briwllga% luo.
I I.... r ll lhll -,.6%n tl- t" ".10 1 II,'f 1Jaly t. Iubt
..ICI t.u1.l Mtil .4116 resening propert~y the'n'e.
I i.." lira .at T1o it \I.1." w:. .a acti .a-tro Hnao nw.
II** . i.. .n r loust .. s t... 'V se* fit-.le41rd ,aallet
I,..* . ...n.1 N:"... -..ii~ I,, tM" V~ia. llll-t funl-.t~
1i 1..11,s.6l.1. limll,*li~vl. of tr*- ". wean fesr
fo.; th.ik lat tl.n tuiik. I i.-i. wI.ll N
I,:*1. oIf Il. " .u.I.-w l it -Nl w.1 .' f* hi. t 'lb i,
was f..."1 lot, . I'I,** .r. a hurl l l iN vt .ry
1. r. u *"". .1 .II. I* ...*ul. tion If w...Inets it
tht1... meti..c1 .- .(.tame e G4n.*r, .as. everystating
hI sl mrwol to- m.l w
r lal Su.Ilam. III. 1w Ia..trrtc.I
.t L. rI a. . g. a I.r.t t.. fist a..I· rtidt whit
_. Itl I. .º,u4iLt .ku Ittlkineasn t·tttk. %.int
111ºjP ".1 t t- r1'1Il N"ý" ..rrr iv.-1-tl k the the
fn....1 11y O."nv·k cuº1 Iitdtulw in dw
A\u~lý." is aat Im, trt.4 ar .l'"·rivart a OW Ib ow
..[ w..tt.t '111." w~ftaatt7~r 3a.a. tlW~l It7
1It h. th.hba t jw"uk·a1' ii." ISUdLM*
39aL 4apI. AI. -As 60 ayr.r
Centrarl CNCVUNM Mumm
r.,~a oeIiltl l
$&I oom A --- r
h· ur ý.

xml | txt