OCR Interpretation


The Anaconda standard. [volume] (Anaconda, Mont.) 1889-1970, September 04, 1889, Morning, Image 2

Image and text provided by Montana Historical Society; Helena, MT

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84036012/1889-09-04/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

T-2- ANAO)NI)A STANI)AIRD
"I.#S HED EVERY MORNING IN THE
WEEK EXCEPT MONDAY
Ubams .N' ..mgeir of mNn t icef .kuiIlarm
ye.. Ihrtc 6.1N.. a qL l.K .Nw O.."
.ma. r a n.uMb
TM" SThW6DMýRD
rU da y fdllyN."wr wih Swmph eflh
NSchcm iii Ihw~q Ln.d .iMy. It pfWk
ma, tI.+wvd.hr arr.w tha any .rn,,
urn -in.lr IN MuMIjus.
4'Iaffv.ý.qms.mdsm and hsa~mm hrlirva .Inmahl hr
a.Sdwna. d to
THE STANDARD.
£1tncv of Malu and ThInS at rl.q Aua.r.ma.
Mustrua.
DEMOCRATIC STATE TICKET.
.IrwFI`II K. TI110I.E.
IrAwIP. aaml /'lark 4e.wuiny.
I i.I* 4'GamuSSI
11.1IIN . IvW 1..
Wh4l..r IIeca 1 *aOis43.
VoW Aa.-N 1.a JSI II.*%.
F'ILANK K. AS1MMTK4SUEN.
*.alhlIatt I .a~nl).
Mllw"NIInt 1'.Mltlty
FeMIa..u.atal 4euam~al'.
wP.lI r It. gflomedy.
Feer 4 'lrk of p'ar,,ale* 4 auurt.
141114&LcE I-. ci's 1':,
FrMali.", Nlir f tt).
.IIºME1'11 A. ItltlºN'\A:
Sl.st\.erlw~asa teatuimuy.
Fee Ir4ute 'I'rrz. aur.r.
I awueteS." I eMISS) .
F.ºr Mtal. t.lllnr
THIE MAPS to. FElr/.l.PIIFAIb.
I Salar ..wiugs 4 1 .elst) .
lear Ptalmrlual.ulm eel li, I Ia-i rateS le..
$4he r llamIa I eoasiy.
DEMOCRATIC COUNTY TICKET.
W'. M. T81 il \'Ii 11.
A maasa..'g .
Fo *r i Irtrl"1.1-,Z
.8.11. QIIa8.m,.
lIar A.t.w1K..u a r.
Ihor 1+1 .ilgt.
Amc lilM In.l4\.
For ruAl..."w.r
liar 4' sr :.eu l Kt. aI ~l. r
1 ii 8 ..u1sm a.r.
Iii I i..b r ..
II. \ 1. 811:\ C "14" 1. % I. ":
I :Ira" IA-.'.aa
I I . IA \Ii I' I, r ,zii,4i..
F....11 N a `111 .."\. ..' . I ak
p~~ ~~~ h".".IUlll1' Ua.. I>.".l..
friur 4 ialt 4titaltLatt tut
A.1111I\ 1. 'II 'N AII. Ulahllal:.Ia..
HIerr gm ftor a daily ewwslumllwr. It
is the vitrmtiros hlrild of a widet-aiwake
towli. It takt~s itm4 lslai inl tlt joumrnial
istic ivorlid with li eotinllig mliitat.*ty. yet
It Is a rowllw t lanltglster antid vxrwlcln to
make itaielf heard. It ihas Imeesa clris
tcned the .%N tli oli.A PTArIliIl': it
will grelt the lilemmh every lmiE. riil i.
rhl. Sr'i . leA eIlbtemrtailmKi nu461141 *iiii
regarditag th fieldt~ IMIC .re it. hit.' tIi:t
Ieltd it &*1t-jS. IaitmlwIt y aixd witI.h ;.Ifn
cheer. Itt 1ahti.K are Iree4. Knewijag
how tinulm the imite"lligeamt ,uhlie ite-·
unaiada eitt time- jnenilo it hmais i jripsaire
itaself to Iimet tilmlmt 1h11n1141. iMll it :111m
hiItion is to* rank 31K thle hmtst li"Kt.WI:lwir
111 the (rrllllllullrwcrt ltl l It l~rrolsohes to)
le tidy iii tlre.K :111mi dl lho si I lit- att rae
tive ill styli-. IiiauaaIr Mu l tter it
will surely in- ekalm.3l
The first healiiesawne f rtilt S-r jeti.,. i i'
wil lie to gin'. thme wialeL's 11news te its
rt~edrs. It hlasr m-etlrled Ietter ti-It.
grapitid fa5i!ititii 11111 ari sat tilt- ue1uma
i"ll I of 411% tithler mmn~.tja~slajlr lei thme
"3bthweat. Ill I irmmilaC tI 111.4 re,44e·SIet,
I V a CCAPOtt. it '. ill have i. jim iii the raai
ttiatbjl denli.inch ir every (ISKM if Fe~di
ers. It Will Yo. rk hiard toe stee~mre a eec..
ntiue~y. Its Inil~ilºc"k* ctticv' *clijil.
ge111t-4b1. at~ u I ua 4IIII1Uc'(t 1,(1 ltlt t\ 4t, taIe it.
Th11 i *. q'lt je r .er4:.St2's itstelf it de~amm
.aera~t. lam I1.IltiIN. it %% ill a II tee 1',4'
mote tlif w1l :elt toe' I hat pahrty ii the
cowtluayg utate. It %will mot tat laliienld
partiain. its j..''tiicie ill lot- ill ill) ~SlAM
pereflMM l. 11el it rain aaº"vur I tn- adt
mpoltver fear :aae jtelitiesil t:'etijem. le
gardiaag miiwi . ii."º ."'. er. their eervicc toe
the state stold thleir lit teens tfur jeublicl
utasti',i. it is ri/;ealy- toe jonl jissule l'rotitl
to recwu"i ill its eitrlivtt titteraimeeeai Its
in tbehalf of thIe territeery. it pias tihe
tribute of fealty te i, I h Itrrepid dteae.
cmb whose hivaII ric servije tima mnade
atataboud a rvulity. In the twenty
aft days dating froena tialie aaeonalaag. the
NVAMUAIA , will seek to shacw that, dur
,.uHe pro.3aeroes year * us a rri
is Un m almost untlruckr:. !º
býý iamworatlc; that its
b itkuam wre with the
:Sd the ads
f hat thir alSalal
Persistent OpMtsiti rn oftwa wh bald
tn-day. pta.'. o. Iuf hri t tras in tl.. .r
Imubliral adwi saittratiun.
With its l0oit1al cvr.el aud parp e.
lost thst an a iparannagraph. tlw 1rT.%nht.%n
trmwtua. to. tiik. it. suh:,re in thw awtivi
tits ii tiw .eraiub gua. It bids the lasrty
haiL aewn exhorts all drworata to tarrn
ilnto. the work of thais ev~entful muost
tbhe spirit of harmony asd ..nthunai..aam
that wade the that elrirouratir state
culvtventtw, nwna~rablle.
"MILLIONAIRES.'' FOR A STARTER.
To btKiwia with. the STAxIiAW. ac
.'.ja th Nw am*inisit lo of its repuailicaa
£.oseutmIlraercw that the prosperous
bumu~w.. nwia of Mlogntaaa are demo
crats. It will urge the. peoplr to
give a jusat shaure of arudiLt to
i thosue wh.e aalnmhae andi brain, hure.
and puuImlic spirit have made. Monutana
fit to Im a state. IltISIIm., anwl polities
do mut usually travel along parallel
Siiua. satli tlher art wealthy reabIli
e s it, t he territory: but now that the
r.·maamicliraa ipre*ss hats 5ugg194&te4 it. 1lw
i at alplw*ars Ihat a very large msbajimrit3
of thIae 111.*u I. havie built thli state are
deus.w... wrat m.
It will It .,Im~eerved. tum'. that. withimust
ext 11.º1 lull, t Item-t iiu hadl moidiest pu rse.
whnlm thevy *at1u" to ~eMotanta aimil that
tIhe %tAstllt tile tE) i15,ll~ln u eI1I of the*ir
jlrium 'n ra tiel. or in IIlle m ine, Inwi lior
011 itrnuutaintit lehi. 'l1'luy are inot Jumliti
(;al Im.titlwmrs: 11the ynever were Iwilitieiil
pmrasititi. 'I'Ierv uijull Sit ue'ek as Iousue
assmailg 111eiew hills to. is' rautteuneil omut of
th feelerual treasury oar to fastema them,
swlves si.I this regioilm foar the sakk Io the
publich reteiaua there arighlt lo*- iii it.
Call tl.e roll: W 1,arlicet that. as they
anuswe~r tom tlaeir 1autajes atul recite their
I rvar~rise. tIhlcre wilt tut I.. foummund amonauug
I hthem as Haunt whoi ever wromangedl t11
state or lmlew~kut tha.* pathway of its
*Ir...g'ress.
Iºt %I PA It II vt111 ºº1º11 N linen aur rr rr
lHt." itatwlf anr4Iimt t. l them- l k·Iaw 'a.
Its Noun.1c is its I eily o~f mtlIehaI;Iier( an
lalstr nt. It k)ats ao thm. telfllwr oaf tliw"
titlapp l. TIlsey Uni isak I heir tawna tlatsuglah.t.
.s.'aik their tawis wtirdls, valast their ownm
Inlotslt~. Tl'liy are that aifraidi osr Vlot
not, live %% lit) t":U1 c·t*·lttu· lilt-its Hull. 1141
mantter whatt IHnliitc~al cxigtlney iiay
Iwhreatter arist., thi. lA N I'. EtnI will
never tail linm "*'edtt lIC aifter thit mats
autlr iii tilt- rt.aljlsmlieaia jaressO. tor alsMtlar n
I hat their votet calll 1w uitlivtrel.
The .omN· Is"1111 t- o Wc~,(1(f tilt- 'Ibllling)t
11 mlrtt" for tlit at- rj' ultt thatit's of vjiii
7.ellztllihi tIii l te r. .issalsli auala aºrt..s su111
tlItttt ait~g ltl4.t4ll tlletltl.1 I Ite I 1 till
tim.t l~~iatttat hil~gthil t"40 lii l trt iit~l. I Is
IT IS ALI HiGHT
1'h·e %~i \.l IIH· Iº Ii1 e"' Il( · 4 )1II··.-r.Itt
stlele ilnet t tresit teejeº t41 lect(telu. It I
like-. t le- 411:411 Isse'te' ni:in' si inn sat I
teIwa in mstler t !n"* eslttie 4) I ee.venmsesr. I l is
le~ertislE will IN' Ciii'º 11 4Ii the ' I e..'1i.it I
ie4lliijw'l is4. jtit. il j1411il ies5 stisti I itht
iIsilens lieit 11111 sees 4)11 elI. 1'41 -'.14 .-'
1'4 e~tle tllosret' t i te all tctt'r tlannin
tieuntanins 4%4.14 staiie'nesel. imhe' jleel~lie
g ill takt i(sIet lill geltIuiig evie'mn witl in
inhim Ip e'le'ing Iim geive'rnur tunt d- I
lang it inn Inint~te i men si yie-. It is ounr
e~iiiniiesn thnat, eur tell ye'ars toeul inne". tin'
is'I~ule' (.ini, payV lies lauznsalsenr (*eltll
jllinmt'nnt tintmi tint oel' thney touemter eln 1
thme nanani w%'lomn tine' elett lirst goestrnner
enl' tine state. M~r. 'I'es.It' will gracet thne'
o~tlete, aendi by his e'xe'ellennl st'rvit%' inn 1
j1tiIhic lire 11e lit tstrnedt tine eielnmldl
uncunt.
Last iteek tine tetnnwrnat ii state' eon- I
veinteiun had141 Innanimnet two il-R 111 115 1 tieniIt I
wantut'mt esis'eistIIy ton hmenteer. Tieset were
sir. I1'emesle sand Matzjor langiaminis. Thie
e'nthlt nnialnsim it te'dineuig thne nelnuin athnt (1
elf Melr: Mligiinmis t'er annennnls rue eielnngn'etst
was ofl tine sesnt thnat se'ts nsewts inearts
lnnulnniuiiI. ainnd thmat spirit linigers ans thle
ca'3nvas 11(1 jrel~t'5mtt'5.
Mtajo'r " aaginiaaii is~ at gl.rinsa eauta
Iuati.gsmter atui he lwrohsw s to matkeit v. -
'.rtbuK tstivasta this~ year. Ie undttter
itatilttl Iit~1 t JI thingstt jn Pithty
P44Itttetl~t". 1We haive kitiN ,a ii taam of
tlistk' to IMt tjaitt·tl ilk rtjiiiltlitRati
wteks at a timae at tle hea:.d of eulituirital
etilttttttiar. lie Will Ihe trtet·ivtuI everY
-wh letre with ea ail la.iashi, antl while thlie
dlipiiritetd fello,~ws (II lt the other side (of
tIh lit lit itiic l ratagec ;atrel uimuliea1ri nag ivat
zall ut Its zare gumiaaac tI. 110 wilth Ith Mlills
itauita attid thliat i.urt of thilug. lai i- ill )u*
It-Iliuig thei jhuhj.!u laui i11 KititI ofi. II.
at state. Ihiw lu.yatllv utu·ile ua'rztatm guarulei
lit' initreuts u f iitie territ orF% ii thlie
IB juet uif hier ý .aa . " usul how royally
tlit'* v Will r-eluret~w nt lher iii then dla!. t ;
lher strtengtl.
COMING OUT HERE.
4 Ii, dla ylatt wietk tIhe Ietrtia l 1,a. -
is, Ii~i. sit I~rinltt~ at !4j.t.cial dispastei to
tell ilts r~adetr, that 1h134i4411 It. Ilatrrlaema
isf ecaituiug outt aen- in carder tee ,&lmart In
t tril uhtrialsa the limaaav. of the r.npulº
lid~aui eanijalagac. '*Flae pulrty lekulder
" ill wItome I hit.
Veamamg Mdr. llarria'eaas plate Iam Mona~
tstain Isaeaitla is eanlijue. TIhe sue-m-14
wuored Icy Ids feathleer. lIst year. ,takelh
hmus eeinupatyaeaioe onely at. aotticlast re
publicans pusieud heits incto jeroaamizeu ..m ;
td very hardl teara little
1w thtte" insiu came w(i eIW
e of MIaIuiita. It waa
ke for tIHw"paut
b to puO&tiO*
lit.
Hulkr
h r'ougnr
has mosed I.iperlptbly o n anG be
yead his political f#llowr l the terrv
tory. Thwy haI treeni made to reaise
this. Not so many months ago they
ligevrtal in the lIbabi4r of the white
hth.Me to plead for favorites, but they
were set aside for oiitsideratioss
"broaught forth in the privacy of the
bed chamber and tile eordiality of the
I breakfat table," as Major Maginuais
put it ill his spetch of acsteptasiee.
~'* questionl 1w ae.uracy of that
part of the IleýrpaelwkElt'a dispatch
which says that Sir. Ilarrioet come to
us as the epretsentative of eastern
SsaeWL. lie loouis laove the sage brush
liew to represent himself. We look
upnsm Mr. Ilarrinon as a man who plans
to speak for M.lontaa u in the federal
uarlat. There's a divinity that sluhap
his eslds that waty. L.ing before the
Spresent cenltury was inl its teens, hlii
i illustriaous gratndfatlher whipped okl
I Tippeyanoe,. thus layilng the foanlula
- tiuos for a c earetr in sellate and white
ShouseIn. Withinl the .mlory of chikirehn
in the primary thi diatirguisiledl father
whi)Plawl 4'.evehliid and won twh pl.re"i
Stllany. NiilIu t lh lht heavy sliower
I .\~latlll hIlas helt HItuawMll II., latest
I wiul of iih li he, whipl Ilershtield.
4 ausurp) the I-.litiatl perquisiteas of t'ar
1 ter, an.uslle th dlluties of walking dele
r gate for .llomtana anal plant hisi feet ill
ri e lath liis forefathers trodl.
- It will he a great day for .Monuitanna
Swhenl the parallel is conmpleted utd Mr.
SIliarl.l.)n is h*lee't' Iret$iPWtiellt. 4 an that
f ldy tlhet hil sKhall clapi their hainds.
And asl, ill tihe forties, tlih Imltdwest logl
ca lsn wasL tI:ult" the tyip of Kuc.n.aaful
I clhiavelieteut. Snc in the contllest of yet
I llcertain day, te enthulllllsiastic plrti
r niula of lunltaillllla's adoplhted son, will
i ~'ar abolut hthw eclntilelt a tianllwrel
r ir~isp.et hole ainiel einqiaer bI that sign.
GET YOUR NAME THERE.
GET YOUR NAME THERE.
Its tlhe ra ga.staraa1 vote that will talk
this yealr. '1'Tla routilne of r1gistray is
ne.w to ia gaUxI tlalmay voters ian the terri
tor.r, bait thm. law jinacrilww it. crue sall
tle foIrmani f law anmatut lw comlpalllietI
Iwitha.
Ie'laa· umman NhIma'a work will hºe laosat
efTr'tive this yeli ar aaa* tlhuow who rally
*rounaaam thme register's otiete imal an ark
hlardl ilt gettinag the Ie aasann at' tlma lag
Barlds alma tlma list. 'I'his isa ii uer~ ire iii
wlmicm everv citizena eaaa take hlis slaare.
It will he very dlitaleltt indieedl toa esarry
I aat thie jan 'v isia 1s of114 thae registry law
ita faona oaf thea reamote plartst ad Na,;
tzamma. It there isIio aaa. axeaate fr a light
lul1 ll n ha e citijea. studl it its ja4s14ieIl to
get alm thle linti th l sac t ofaaatt eý a~rv aaa~n
ltgala laliet it ad toa voate illam 4Petui a . Ilit
11a1 are apt toa Is u* iagleetttaal ill t li
bhaº;iaaaaa nal they Ia e aa-el Ipr4lalllat t img.
/;eat % iair aaLa ()li IiI 4 l e list :aamal te!l
Valur nei glhboims I hat his lma iatter aama'ts
havea I ntl Iat1as41111s I attetal soia o r lm air
farti i lit. lftata Ii fl:ayof ttibi amanth.
011u it: sixtt,1:,.v t his ua''rzaimmg. the
\\ t"I \ Il I1.;iiatet a soitzi ar,,rv f I11 ill
torv :f int; Kln't'('! (t~li\(· (.lj i:l t ,1UIt'greh S
Iy @rivd ''.r esjasee! ,Ievit sari t it" " '1i';tittt~'
fo r g.aVs~ras..r at M 1:ult. It tiiY
t" e~r izaaiiel iii 4*('.I1gre 1 aii t lie 141 ija1t
e~I irrigi~i isi. I tI.II& iti&48l 114i gitsii~:.trial
tigm is fii gmiilr i vital iiutart uulee to
tilie lN~i.191 o,1 thle West4. Alert its4 hi isi
iil 1 IIhIII(1g tei t Ot'. to, the geierail i
te"1"trlst. Mr 1'IH'I e" was the lir st mau l to~t
tmake a l1!tea iii t e I hall of snomgrels$ it
fatvor Iof simlng sotme of the trteavsiry's
Viast maurljihii iii 1141111f of tile Mlonttmana
tfarmuer. Tlhme quttist lout has,4 eaiitle to 1w
EIII4 of hat ioutal ianxuwrtIucet. hIntereust
Iin what .'lr. Toole~ said iii eongre.ss at
the ojlaeiuag of thue di,4eussion, is heighit
cited by the ftaet that the re~tetat tour of
tite KcutatorialI itivestigt gitug commuuittee
hIats altraiteil wi(It attentiot. This
lirst ulsjieli tlinds It fittinlg jihtet iii tile
t$l.A NI ni s t fiaM rust iMssue.
St4)IHE 1tirriIlg Im4.rws4lflswr olught tabl 11 1
vIhait t1I1" IteelIh" cf (fN IIti(it&& 41'AE III
Pasrtar.
The- sliljg feI&r in £aI. tee 'alrIiedmmml iie&
t114*) y t n for re.lºIlmlillaul LuIrltel~ y ii ?Siivt~r
flow.
It will Ibe *'411y few 011" SI.'%NTAIAII·
m'eteher1 tab Iv ;rtre its "unaeeke-Umm.' l.emm.'ra
lt.'Iiiir l ·i tIEP 114w is familia tili' tIllt meIaL
*jightll j4flelp . 3I11'" seet' eal paligi' i1 .+"t
alxifl for *9hliterialI tnltetttr. a1 (Itgeertuart
fI'uii thie tr&IeI tieeglliI st)y li-.w lhi j lits atli
teerlal writizag on lS 11 foejrthi ),ag.r. Tim,
(lu'ALI is Ia ie'evri' tab a'- ul CilS'evtI'lt.
IAM'4l EtoAws amne l 0'tet Il~ iose fresam time.
'Ieie~f 4.jte'ei Giaud ge1u~ite of iztate''e'se inm Mf. m
lulia will Iee' teaiul tout ,uaigeee fabler ~aadlIlive'.
114hinck. ratt. pri bMiwa4; tu, take tim. rihl(t afIt
thu li311.. WIu M.,utttuiiU *liuiflllt. jitlt.. 1114"
1mu1..am..
Taking it alhI i iall. thi. filw (i...mi.tiitill*
It itlw·ij I+a tlnat tht. rlH 3lml mliv al)au ut
a priv.,t hitti. galamk fair Choir imatft.rma.
untilh oii." timeir aiI~iuhhiig fugit h iii time ulii*
trim. tot jarmiteatliss jits the- meialwg .If it iL1u iul
pajggu" ..mmmtriilimtiaim apt iiu'sm~y fr.mmi t~mm-urn
If rajmhinialia..n tarry Elme r IA.IMt.at u".aemity
thin year. It wijhi imur. t.. Mie elemnu tuiial.-m
that jii'mpiwuay him the 111h1,4 wlajuim tell..
about t~ime thine. w"Iss twem meimal1 1149t ttam
thmmaUveume tea flight. 1We duni' Eº"ie'lio ti1j66
Em. the yetar few it.
You I ,i~ty11 /IN t-11 tM" twll of 014. I'ltinll
itsI OW l t ms n weiitrly lift.
'F1M *·"hNtmsa"iat of tl. HI.le"nua .I..er..s, in
tll&t "lI.,tl. JIM .IMIII SM S a Ilwl h f Ithighly
.Ilsstae" joibr4mI.ileu.' Titmh, finenm i1a ew
ghitgwr h111I MuIII{ºIrtM Mr. I'ow.gr for Guov."r
hor! N yoll. yu we., the l cha Jowural
hasn's hbeen o vsa lng la ntim part..
There nee tagtltb in w urpapmiw that
look you full In the ee and that the
tickt plmad'. Govmaol r Whi Ktkaralo
but they do It.
Tb. mNid art tiM
.atae i1
ran.~ the Ndum Jruwm I.
Krv day b. de."i I that S. ge'
pidfrwa party mamtaiaua a w 1uisl ri
tai. k.wa4. )nftrr Like M -
Vnm ShpIhe.V Yai.* I.fudr .Iawyrrhuin
Re."sidkmaamg imitu aven-e thininma4t~mm
the gbwkugs wlest.uy of a year o will
tsitinl 1e lngketon ekfmc.
US.,. %ae Nair it Amim.
Vvim,. She xrw MYcath..uS I Kewualbwal.
It msaut 1w. akwkfowk du.4 that Lbs drove
ems' ha.ve pImed mwea upon their .'als
tirkt wihe ave artirr anal arcwrd rai
palguwv.
Aind WallS Ybw T t'e.u..
Vnee. fob. Wming N.., kepahsImh,'ul.
Are aw- wIpuldksm.w of 1'awek eahaont)'
awwn" tha.t the(r l a well sad deep labd
plan to wrcH eve'S) c.htnty aker aul
every mtaat ofleer from thmrn If nt, it
It tips. tley slid. Tim- plot It working
now. MIMl Ihl~ei r.Mwn tbing t (lwwo tel
prrv.*u i It. they will awe'antplbh their ainm.
S.,o *me up3 lInd I.kiIII# tied Slin'tr ito mt has.
Vneu Iw ItIs.r Prow I tea.enn.w"reeri-.
"Tlwhe dIo-IN lut4 anr frightenedl." pian-*
Sie HI.e'Ia ebgum ..f tmels aedlnimisttrutilee.
Vrilgtlza.rie ut what'. Thecr harut- .*. n
teeteR every .lby deurinag lix psa ):Ayearw "
thaut tetM" leki1u,.ittt pfloy ie tkvNl mtad
Ierri..I is*ytuute bnpew of nwelmvreliu. yet
tle. eutrj7uu luuIae ,,uesaged to gliviela lhwIH)rn
wide ti.. em g)Ihid l a i pony in 3lautiomal atf
ftuir. l en) to alnorli sh*tutl all 4 Slath lIe
MoEurtaeu. W tlu&S MIrd1,l frigleSe.u then,,,
meow~
IN PRESS CIRCLES.
Tlr, I·,umews.ill." hate. Iw.Ay ia. lIa.· uba-we't
w44k)ly in lhhutaaa aa. It r pommute-r is C. (.
The. I hllip.. hurl( Motif )bood Hwv ('Hlls.
tim e i'I" attal rft5NYla attn itnii&"a1r of IwIa
'I't,, Blotto Ahiua.. is 14t h.. enlarrg..l at
o~w'4 11111 its ualit r:ill r)taL · JI"ra PmUII.
Ih..r Lotwgm * x4-to m. in Iuw,. to aac·i*l ua
dully niewaqltm.ar itn oprattlna Ivy 1lw" 4.,114
lf tli. w.a..k. It will I,. aisx ..ilitha,,, ifll4
*i'ia..,i 11141 Ilo. to Ii- i4-tlaid tIrtk
PUT IN PARAGRAPHS
MO10m. .,r Ilm I.aI..w I'.rWloi.r.e 111 1t·an
l)a. Ir"ljNliZtivi a,....aaI),I.v (If f.ltllarnllma.
Slanl aIat,' (III,r'",4 ..r4 foatr )'marwa 111t(1 rai.i
riai..tumtinlv,,.\ two V..":r.1. It1E it tsa. lirial an4
uwlrrl11g c lla'luilf tlw" SI-tlattor~ w~rv(" trl,"
ye-.nr aImIl Ollt umll.I.. haul tflat's. ye-ar".
All ICoJE. tih e" P'la t loa. NIor II.. gaulaa.tm,
Iwnls4".
'I'e." ilrst a("uisla attiSti lIte eat aine l y rim
!I 0i aya. 'I'Ia.ntfl.,"fl· tuse - .eaistmll is lit..it.'
It t1(1 .ays. 'I'1.4 I.&utiaI.attnn is ta 11a4v"1
41a14.4" ill twoa y.carm.
A ttatu ttiu,-l 114" at 1i.ia't all y.-aut'. iahel l
Iw" G..v4"r·llur oIf thra· 1.·rritoay.·
A ptlat.' Im's*..mtrir .atttlot Ia. is e*:ntm.liliuta
fir en .-4egmi tmnt.
1'h4"I. iay. *f 111." (,s vertui.r isa'.:.,IMt, a ya"e4r.
Stale .iiila1t~at- 61t 'eix dial1urse :a (laly
h11is. ecte~at stt:1n.atm :114 _e'i1 (rats a. ilt.-a '4".*
afte~r.
"""1'h. Se'emi't:ciy ect Stalte. time Ati. rmme'%
(:."mme a:el :ande t1,." z'.t..te .Aeeliteer e'' 'mm-lgIete'
Il'hl SII t. l lee' ."..eI:110w i. i
mm, (ef ltime' (.. vere i..r. S'("t 114',. cf Stitll
-anal1 Attecrme~y lt~uemaemsl.
Atl i.. *mae'lral et ee'oiten tee lee' Iee'jl aim
l1K1r2 time' eglIC'e-t14'mI ofl a I5ra.'rmmme'mmtt a'ulejt~c
fuTr Nfletattam ;.i te lac' ,agileiiiittiil I1. time'
IC' . 114'lmmI c o eel' . 11'taite lleeate'ei eel
14(1(14 'eeleeleisi. uue eecrs are lti'" (;eve'rnrm ,.
Semt~e'rimmtet·elemat dl' I..f l ie lk J Ie.tnntettlaee. S*c"
t'iuLry of at;it1' Limed Atteermee' (;Ge',ee'r.
(hla ll l*e-ticl.4 Islti(tllltt d I tlike tax
ieiyew"r el' tie. Statte' w'** Ille'l whomei Ity) trlflC'
aiimel eetlcc'rw'iew' m44ee tlt- ' 'eilstieiuttttjmal re
iuaire'alaae'tes have' at right to vote-.
Trilt ?. tatite. Oti ilt- ·i.. town1 s amid tlleetrle'te
ln"tut'Ifiniakhk'i to nttik.' aily Li 1b1Woprlatitaltt
in said of any mcetieme ~coetnit/el( whoele- or
Ili UIi't by anly vihnuebh. mwI't 01' .I'me-mmtlta
tioma.
Am a nil.' t1lt IA'gielalumam will nw'.*t (tit
t.e tirts Momadaty of Jatttuay in ultcaitetat
years. itltt tae ttrmt aeseembly within 15
sayse titter t.e State is adl itmt.l .
No ec utltty eaaml beaut its ('mx'lit It. acid oef
railway battilelimg.
'flt' labi.'r eel' 'uetvkte its State Ittltitu
themme ('a*mjtlleet Ihe le-t byv e.uettl ti't.
The.' Govev''tor o eel' ltttati tteat Mu ttmake
hise n'e'iek'mn'c at tilt' 4aa1eitaii of thea State..
All rauidewrtls aidl tnimmslteertatleemt e'omtm
Iemie'itt now~ im thme' Stat.' Islfeon thae'y (iltl
.'mujey theiat w'tie'ht eel' imitait'e ljgislaitieema
Iimmet Hit' with time' See'ntr Lm')' of State' alt
&at '4'ltallm(' tit tm.' colittitslt lull ill iiaillmitg
Tilt lea is tI itl.'m'e'mmee 1 ill tilt. a'. erl'
emae'mmmie.'m of. thel' twee HOuns-s oef that' L.'gi'e
iatmmmti.
'L'lee' IA'gieistlml'e eailtetum t LttltlaeliZe' leetter
iceer gift e'late'rperiew. fll' sally p1 el1lmwee.
1'lm.' cht.' el time' ecigmaimag eel'4 lte- eumtitta
tihta is Ailugumst 17. Iteeot.
PEOPLE IN PRINT.
Kii AltIEit 11 STiAItit i1'IlLtPNA-Atl).~ iiaip
4'Mlmt)ll.IxI4lu tisia, rmmiaii sr tulimlug-rk l it
(ilt iltl·l'Mll~r. hlltr ttll"IIlll-eHN. , Irlal IS ti/111ttt
outlhe~r kiamul wtKrk jimmiuii hlir outi trienam.I
tlm('w.·
(it AY (tE aisluirait ºIs Iiiaa) taaifSIt i"lfl%
the r~l~ trtlatt rt'irl lilt tltttlllclf tu·(clrrr. Alessi
tise imismet Klsurisuma+ sald )ts·iet* urn ~aloe wurisl.'"
'hIlu' itucttywiii' hmsuve jsoy... " 'int writmi4ry
ef Mirs. htostE 1 Flaty ('Caet: will Ie'agr t to
he.iisn tdnt ini tltMes littur 11)lys sAt haer lif-I
Ml-e in actil ulhl)t ctat ",1lhnh41itttIIv.ihitI. ZS114
\litLa,5)huhli'5tt'% uul 5 ,Itl5 ae ltlst·l l )ill
frsat rl*ituumlttie" tr514I)I4'.t
ALa1KTA(. l. hTWIH?5,4. asts"waii oat that'
Fifthm At*nI3E Hetul sitltee its etm*·rimry
thin - )-rs 5 u lis. Ias juist shiel at la. oansemm
Ii l ive it st lrtry alr at 1 in New Huiuju
.1 q. "ilve whlm a t&lotuMiA uatal-asrul tme
h newt f stl thu astagfia" 19.. like nuiaay ama
t oil r olsal whii. hIE. hIxeatue a hosatel-keeiaer.
t H ttvtlt.t HAMLIN it ia .Kahl that ltru
lmts~ mal- lunig ..iii 1k. uaaeu'r tne. v'ernerah~k
e' ,Al tus himia Iw'uia frumnt Mainett to
tillirturl anall n(·1IICI 100 inI)Y or UT on01\·
ham nasats c vre. estate In the VIdulia hult
re am. t i Alssi 1 e r,'mmc wtid the Atlanatic u
gnite 1 issillme ttutle in Spain amind ye't Il all
"lii" t vet.. ls miet" sr I51sOle on a13tr14 mr a
V lusat "1x"11 tim, aa'ujdt'st~t otuurrml. lit- al
w ways rrivltl at his als'itillatkaa ant time..
S JI VICTORuIA wail- tmiaeh aUUoyest
Iter Isyajl uutjeuta. of Edinburgs
and 1Wonahtedl Itu sal. Prirce H cuwv
"l alt iwtee" Las tLeir adalrrus 6 on
1ts the~i lilg. G Samsw e~ven a .gngihaiird
" ?S t try ee hllug Datwrke 'Hate
arnd Henry kHi Somme
*H " tan the usne- .entl1e~e. Thse
so aigryilt that t3w t
L rtunaiu this * o '"
t~e~tiot'" t g~a ('art
La with Call aIssseuw 1s twr
'i n 'it Sc.
U r~r" rrIwl o
ESTES' ONNE
S MORC [email protected] COMPRNY.
ReCI7L
THIS WE
Dry Goods 'Deartl!
We Must Have Room I Ther
All Summer Goods Must
THIS IS YOUR OPPORTUNIT'./
BUY GOODS AT YOURI)
SOWN PRICE. o
TWO GREAT 'BARGAINS
*IN*
D l)RESS (()())S !S
II TH-IS AL E K.
No. 1-40 Izich all wool Tricot at'8c per y
No. 2. 26-inch Cotton and Wool Mixed Novelti
at Ioc per yard. Think of it ! 13 yards for $1.
Clothing lp)clr n
(Great reductions in all St nnwr ., f-.htl ..-.
(;oods are beginning t,' arrist .,rnd n"ut
space. So if you would I, k t, ai owni
see our great drives this week a:d take d#-an
them, for the time is limited. -
Grocery Depa
.1
1 \V make a special point to
only first class in this departm
will show. Our stock of S
Queensware and Glassware
Montana.
Latest Designs in WVall P
R
tes& unollI

xml | txt