OCR Interpretation


The Anaconda standard. [volume] (Anaconda, Mont.) 1889-1970, July 29, 1892, Image 8

Image and text provided by Montana Historical Society; Helena, MT

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84036012/1892-07-29/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

THE ANACONDA STANDARD, FRIDAY MORNING, JULY 29, sSgx
READYFOR THE START
Eventsof (be West Side Racing Asso^^ciation Will Begin To-day.
ENTRIES FOR THE TROTS
Promisesof the Most Successful^Meeting Evor Held in Mon^^tana - The Pro^^gramme.
Hittf,July Ml Ki e:\\ tiling is m4)^and MSMMMIbM tin* rnees of tlie IVasI s,ule^Uaciiip assoeinttoii * ill hiart. r.n^r* mili^^eu timi is that 11 will Im-11 areut ineetiiiii.^]l in ncknow Ii-clh-i .1 th.it tlii' Anarontla^meeting was tun- lliat ^ ill In- luinl to ln-ut,^iimtiahly tin- most Mieeem.ful in tin* his^^tory of rarirtic in Mont.ma. Hut tin1 loeul^olliriaU exfMi't to In at It. MMl all |ire|i;u;i-^tioiih liave been maile lor a u rami inert-^inn. ^in* ili'it ^i^ 1^ it tin' iii onl.
Tlietr.vk is in Bftono atiajM^, ThaPS is^plenty of water lor ^-|^riiikHnc pttfpopBB,^Tin* well lias I men r!i!iir^'isl ami ilee|.eiie(l,^111 ill 'In* 1111 si v ill be law eneli i].i^ sotliat^ilic racing will In* bleaaMM for upcci.itorsi^ami 1 .!^ ^ i s alike. I lu re are ^lallies (of^lo 1 litirses anil more eaii Im* aeeoiiiitiii'lati il^it neee^i^iiri. The lunlilllii,- have lire ll le-^11a imil or ^Inn na^heil. All tin- lino^MtVJM that were in Anaconda will lie on^liutul. unil lunrc ton. Some ol the Ihiihch^urt'lieil yi'^terda.\ : others an iieil to*da^ ,^anil inoie- V ill 0BMM in on a sjieeial^Iniiii in the morniiu:. It is gotrtd to In- a^papal niertinit, and the people arc ri..ily^lo ^ lljie, it to the llttei uto-1. Tboaa u la*^lillellilcd 1 lie Annenliii.'l ItMH h:i\e had^then ll|i|m-tiles lllletteil lor llioiv, and^thoNi* u Im kiuii iI in Unite an* inll.ll^ to^Mi* the horses yo. There will lie a Inu al*^temlnliee to-iuni inn, and as the laees
I'toinise10he mosi eiitiiini;. the attend*^nin e ^iii tlniiiitie-s keep up duajag the^limnllia
liis liKely that the Untie tin 1 I. u ill hai e^tile same Judaea who paVB ststitl eollljllele
NUisfardtaiin Ana- oiida. II. li. Vapidcr,^'J noiiias l.avell and .1. II. l.-^si^e nro^llkell to do tie' fudpitMJ iii lilllie. Tile
uctifeeardpriviSBpvs are Mi the hands of^MejaafB. Iliiiliv aad t nirnii. the i'literpris-^IppjrasMMj peatlensen aba handled Ike^M oteearils m Auaeeiiila so sati^lai-torily.^'J In* eundi ti^iin.riow a ill not only eaajtaTn^tail particular* alroul the boraes entered
Jul'tlie o|ienill^ ll.iv's lllfi'.lmt uilleuti-
I.11 itn Maaplatt siimmaiy ot ihe An.ie. n l.i^tin emitf.
1In entries in lull for the IrottMMJ MM^in the meet me vim li n| i ns MMMUflBM is^us msse/ai
.H'l.t '-' t-'i ^ i MM i if n. i'l list , ri .'^ .i.
Alaska.I^l s, liv Mn n ^ir, dSM liv M'SSSV
liaM.ii. s K. Laralile, lleer I ^ lee.
luuiM I. |. li) lanraluun, dara by I mi^Kruiit. \\ iihiitn roresetiler. Hullo.
aatntapjuit,ra f, li) uiiait, east Kprss
mm.T. K. Pestlus. s iersMM Bin. t al.
ili.'lttel, Il ^. Il) i il.ill.mil ..I ' .. il.iln Nellie 1%..^h) Ulaik l;..n.ei. .hums MlMlwil, WskeneM,^XMi.
Iirnwnsilk, hi in. hi Bsraa Wilkes, il.nn^Ni.iui) PUraat. Man ns Inuy, Uivvrside, Mi nt,^^it n ;m, vl'.hi hi ^I. ^*i ii.i i $i..-iisi.^t.ii'iniiiii'. h i \ .in.'! .^ MalWNHT^ aaai Ika^
est.K. |l W i^e. Um \ii. ' li v. 1 al.
kWetB i^. ^s. iii li i' it nHiri'iinr. ilam^thane M Hsjableluuuu ii. M'lllluui* \ kkms^ksais, anlpetu, Oal,
psadse,eb^, l y Al k ^lsfupa, aaai KHty Tits,^v it. I'm-. Lull.. Muni.
nstMa.Mk m. b^- Mi ^i.iii i wnfcps, aaai al
!' rt i In HalK.ilini. II I', ill.ii,i \ l ^i^ l!i liii'i.
Moat.
Umfwilt.m. ur in. in WIMaa, aaai Lssjsav
uil . .Xlareiis I Mil. l..i.'1-i-: . ^|. nl.
^ It , li ii. hi l^^^^^^ IVtim, ilam Itlsanii i^^^lleii Kiutli*. Imil keiii. Muni' i'l'oii., Al inn.^ai li. I ; :i.t t in' i. -. uxis Ma 0.^r.initi BsVikkSabi in us's. ^ in in kytksV
tan.h. Ii. V s I M lUutrlrs, i al
LsaaVear.km. 11 limiaul, dam by (was,^Bsaaoal, Wiiiuimis \ Mi n ln n-i. uiihiiis,tal.
rossaiuilerc,li s, li) I'I'iis|mi-i. ilani Kuir i^i
II.nest Jeka, Itaadail .\ Itarker, lin-ai Kslls,^Mout.
Kiiiitiins.tn s,In Mjsrk \\; iimt. dsai laay
I.lKllI fool. W. j. Ilii'tli.s. Ileei i,.,! e, M^ml,^kill) lt.!^ in. Ii)' KklUi'), il.ua I iii.n ni u, l.ee
Klmiier.rVlaluns. t 'al.
Il.ill'e. ; r ^. i i Vum^an s, \. \\. fmHk,^Sail l ake i iii. i i.ill.
uaaenal,luk ^ . 11 I illn n, ilnw IVarl 'n t lit^Inn i.niililiist,^;. i' li ^^ i . .1 i i. Mini.
Villi,ii at,liy : t.niii..l.i.usni ijiuyUcaies,^M.ui n^ |i.i;i. li ii i - :,. m. ni.
Atii. '.' - '.'i'.M ll.'ol.s, 11,1 s il..VII.
Ni'va.i.'i.i.ik iz, hy Netrsua, aMa sakuewa,
(has. llsfM, Usll,^ ;it^ll'iiuiiii i. br s. i.i iii iti'i .^tsis 11i'i-km^'. t-i
II... i n ni.i r. ^ lansrti ,\ ii iirii, Ksii in. 11. run.
Alajeaistltlll si, Ii ^, In 11.i| ; \ iii, ii in, ilahi^lad) lltlkls, s. s, i , !lt,.|,, i ,. i\. i,.
Klsmslh.ii ;. li) Mi ei I el ^ ^-. daai llok, by
iiiSIr, l In mi. Ksjsi ^ \i . -h.
I'l'Wii I'i hi. e. ib s, I'l Itextii i i iin i'. ih.in In^lilMtabl, T. K. KesTlllK, - .. m. i in, i :il.
IMMH)'.li Ii, I'l I i-lui, llsni ^i I. ^^' . M. :
riisfiuix. I.in i tide, M. nt.
Hec.'.' Ii I.. I i in, Us is Doll), Mi'NsukM \
Masksa, ^^ sttbe. \\ ask.
Alii. '.'- '.*:'.M I'AI i', si \hrs $1.11 II.^Ilelulilllle. i' iii. i \ Ml. \ ^ I linn, il.ilii li^ i ah.
MetleUan; llilllti S . ^ i^ ^. I. ill, i ..
Lai*II.. i' hi. h ^ dm v. ib m HuHans J, W,^llastiiiKt. i aiifeiiiin.
MooUnaVIitki't. blk Ii, Ii) l: .1 Wllkit, daai^1'vn. II. Mini ^in |l ii., n. i n i. M, ni
H,sV.bg, b) km mi I ' r .ni. in I rtius^u, dsut^V) ksskss . strrtirk \ \| .^ . Iktttr, Mool.^Alo ,t '.':IU Tllor, ^i \ h i s ft.Vll
Tksraaiss,br.. iii Hauatlms, daai Kaajna^l bura, a ^ . liei kii mi. Kvsnstis), Wy^,
I1.1nl. M., i'b |i. hi I'i i. in. ii.un by lieu. IIsaa,^T. a. Kratlng, sj.. ;.,h,, ni.-. i . i
Lentliinm. bbi Urn. Ileutuu. ilam Mai^Pai. Mimii Uaii. Uhrrwkk . Moat
nadbail.br s. b) l .n.o.-i, dsw Beatrice,
Mn us |la|). Illli'i si.:i . M ^i'l
Atii. I I MtMOT, sraCMI gbJfA^BMM.pkHr.ks,by llui Wilkes, ilam kf Mili.ui,
K.1^. W Ise. I., s Al,^.'|. i !||.
Humnmik, br 1^. I'l llama Wil^' -. ibua^Nan. ) Wliaul. Mnr. iis ll.il), lilvervklii M. m
i*uinn*r, br l-. I'i Ne|ilii.^, |. K Ix.-.tiu-:,^Ksrrsaienln, 1 si.
(Iisltel,i' I. In i lislhani, ma, ilsitl Veilie k..^In Ulaek HaiiKi r. .1., i ^ Mailnrli, W skHli'kl,
XMk
aiav Iimtbqt. si ikis ji.uuo^Ailelaiiie MetSretur, li ni. Ii) llonnb' Metlra i.
dun.Aili'lsklr. k |^. V.,- . I ^ is A Indies, i al.^tiftfrals WuodtlHiriMi, :r m ;^ Utanuuil, dsn
billslily. s. si. IVn.iiii, i . r n, M'ssb.^Ursaary. br a, by Hitlimi, n llsrbour it CoM
Helena.illlUl.
Rajt berry, b in. In IN .1 \\ .Ikes, ii.un Mml un^^Mfi aaMaas Italy. tnaniBda, Meat.
Atii. 5- '.Ms i'm i. si ims H.HIl,^Rotle ^'. br iii. hi H'll'i^ I'i an !^ ^I.1ss In I'alll-^llinler. Mis. liraen' i laii.-i \. Keutib'. \l iisli,^Miilitaim \\ iil.es. |.ik h. Ii) lied W llkin.dkua
Iin. II llinli (.in. Del, an, Mont.
IjuIiII.. Ii iii. b) HHlaey, dsis KuHaua,J. W,^IIhsIiii^s, i ali'iiiiiri.
hi.patrk'k, I' li. In Volunteer, ilam Vouna^HalUM^, Mareut Hal;. Iliitt. . Mmii.
Hiuaraer,rji k, li) Muno), dais Hum im lax^ltlrd, Thomst lieiii'-i. s.in I rsai'lmii.
AI'O.C- 'M' i nor. Mil, I. ai.ansl.^uii'iiilliie. h s. bi Judse s.i.i. inn \. cUum Fraaa.^est. h. f^, \v 1- . I \i ^ i al.^^liver Now, b s. in Uolai Mriiratior, dars
Sftlie. In HambliHnlllt), V..lll.iins kite-
beass,Mlliutns. i al.
roaMe.elif.li)AbtMttsfonl, dam Kltti iil\.^W. I: I i n s, unite. Monti ^ ,
KralikM.. ih f. li li .li,in In lienerM
llsna.T. E. ke.itliu. s.,,.,.,,,! ni.i. i'.,].
Florida,hit, in. 11) Mm i. W k^ .. iii ni \l^bertaby iMiUlMnio, II. Harls u Is t o., Ileleus^.Molilalia.
lordByron, t. s. In i.. m . i Ik-uton, ilani Mai^imy. Man ^is I la I), lilvn sk i . Montana.^rTndbPlt, lis. i\ I'alleoast, dun lie:.
MareutiMi), i: ler-i.ie. Mum
HisterVM on bi slit lie), ilani Sett s^ l^milssrt^MeNstuxlil and M ..!t. Se ittio, \\ nsli.
aa. It., b S. I'l ^^m I'e lr^. '^ill^ Hl.it.r'ie I')
1;.'. I agfc . I ' ni Ki II . Ului ^
Alli. Iv- '.^ .^^ 1||.it, s11ki s ft.imi.
loa|i\i.ir.Ur. i I. in |. s^. ,1,,, mcniii.^Ilelnn'llt. M llllaius i\ M^|e|i..i,s^, M lilts*, t'al,
Itabblaa,ins. In lii.uk Malinit. ilum l.,,n^Uabtfout, w . .'. h Bias, iS'l'i I.,, [^,., M,.^t.
Alniiit Mi i. tn i.-. m lls|iti) M' In in. .ami^by Baldy, s. s. B^uli u i olfsk, wstli
liarl.'s. |/r n. |.) AnuousrcU. A.M. Hiulth, Ms i^IJikel 111. I tall.
arsaoo.br s, li) lilsliep, ll. liarlsmr s^ fo
HSIellii.Mniii.
.11lie,
\si,|Ut, |, |n siauiboul. dam Im /, Marcus^Duly, li ii i.i. e. Mont.
Null),bin. In .H.miib'iul. ii.un l-uly tirsres,^Maii'iis I laii, Hivrralde, Mout.
aii.. ii- i nn i nii ii i. t'Ai i-.^TAiirs^i,aoo.
liotiet'.,br in. by Duns' ITliue. dsm by^ralbander, .Mis. ilnu I ^ t beery, heajtls. \Nasb.
tunlili-k, b k. 1) tllbrallar, Ii, M .i.i-, Camon,^Rat,
'lurkrratikllu. I r u, by I'n s|s il. T. Kealliut,^FsrrsiRruto. I nl.
tiiinMaid. IIn Alexaml'i lirlttun. dam
MainI ) lielt/si. tlslr, Man ^is Ha.), Itliei^siil'.. MaMk
SUM.M riti'.K i nil ii i Tllor, sriKH MJHk
Hltverliow, lis. i^i I'nbert MiHlregor, tlsra^Siai.^ by Hsaildei^iil.iu, WlUlatus A. Moh'Iioiih1,^Mlliiitss, Cai
rfcondess,b p. i ^ l^aiui!le^s, dam Nauulo^riniiii, A. I. BeeKW'ltli. I.i.iiisioii. \\^o.
KUiiihIIi,b ^:. h^ MiMiiiMikiis. d.'iin l'.ob by^iluair. rliomss Bayraawil.Hssikssje, wash,
T'liiiKm eh a, in I'm.im. H. in by Uaaetal^li.ui.i. 'I. K. heating, s.ieiiiiiioutii, t'al.
Iiid llyron, h '. li) lii-iii-ral Iwnliiii, dam May^l av In Wlssakaken, Man'US lialy, Blierslde,^VuUL '
I'l'i.ll.Hl.br *. In I'.uast. ^lam Ikatrlie,
Mariai Italy, Wtwrshte, Moat,
sisier\ .. ii iii. In Hklney, ilam Nettle laat^ben. Mi Vaualil *. M i. Ii. Soattb . Wash.
'Jhe SJSSKMIMMMI ot sMMMM MM the MMMV^in. is iia lolloiiti:
ii lisi mi . nun ii. .it I i .^^.
RiilialaaMa, l im rnrli ii'.s.
iliinuragFive finhiagi
kuunuaiMta, uiaratae,
irsflkaj$i,iisr. liMaksrs,
sii iimi 1111, Mil lll'AV, It M tO.
Kiiliiilnu'\iiHeotul:i stakes lor ^-year-olds, live^rurtoaas; MS i nt ranee. (.'Am iidited. t losed
Matesi nun m MsasiMbati
lillllll'lu;kliHl. SIX fill Inlli-s, 10 Imlllllls iM'loW^I lie seale.
lhiiiiilhujiVli. tine and a sixteenth mile-fur^I le.ii ukn and asec,
TtVttillK fl..'ilO. 'j: .11 elass.
iimuimi. MHMHi. ai o. I.^sMMMMi MMl satPSM btrtsaes. WkMMsefaajl^raes iliis leasua tn r.nri 1 lbs. sxtrs; nt two^raff** or inure, .^^ lbs, extra; lion winners nl*^lowed il lbs. for oni'li start made ou tills elr-^I.
MisMtMstWest sale iierin fartktasyear aklij^ts'iii eidr.-ui.'-. .T.'iii ssWee] saa and a half^miles: winner ni Moataas NulMirbsa Is carry^nlbs. exiia. Closes! Marsh laswMkIaaMt^^satkats,
Iiiilllnu Ji.ion. o;:i.i . lass.
TrottlrujMouii. b stakes, lor tsro ye;ir akatj^Ks eatrauee, ssja s44e4j I In t, t loM*d^Nafsk isi ulib in stsalaatksas,
i^ 'i Ml ihliii-i'll. Mi;.'.'.
krasafiM|Ma Taree fluliaas,
limiiiiii' sun. m\ tiirliiiijs, |iiuidlt'ii|i.
Iruttliuj IliM i. .' j.i ektss,
rtMNMJ.i.'nni. 3:^Mstass.
iill ll SAtT, (MVMJMATi ll '.. i.
BaMuag $u^. I'niir lui linn: heals. haudii-a|i.
kianilnil $'in. tine mile, handieaii.
IiiiMiui: $i..*iio. .':bi elass.
TruttkssHM S| ei lui.
mktmin i. 1 in itsii 11. m i.. 4,
BtnMMiMM, six rsrtsaas, baajaMap Mf^i,ii^ year olds.
KuaalrutIWs, One IIsmsbjMI yttfskt, aFtaMpi^M Maer in l^e sold ;it sael i^ii. sad say exeess^^ n l i uteri il |illi ^ tn be kill ii|. .1 . i|tisll) he^im ^ii s' ^^im ami tliii'l horses. Horses ib^lerett ai H Jus to eart) sehiM for sse; ^^ lbs.^oii (ni rsetiMan less down toisats, sad tnea^a ii.s. nil ur aaek MM less aasra tsMSS,
Trottiin:I ^^. Moatsaa stain s ret tkrse-^teal ^l^ls sarl Hiider, brva snd raise I in^Mootsus; I'll ralrsnre, pan aililsal. .' In a,^i ins^.i Marek 1-1 niiii israaalruMkras,
Trtatbiilsiil seiinimn |inis^ lor horsesrlbjl*^MB to the | H BMMk
sii i \^ ii mi. i i:imi. xi
BMaakMMQs, i n^ fiirinii'.s. by hafsssMsM^nine run two r.ires ur aiorx* al this BrertlBii^an I have i: .1 lu i ii lust ni Mi-oiid. Welgbta^in ;: .. lu i ,'^. ih*- sea|...
bunsIBS sin, I llli'ii-il. ^hills nf a mil^,^ksssls .if.
Truttlns.^:.i^^i. lisniiaas,
nMMPMitHa ttlsoMsa,
Moili n mi, s i it non, \i o. is
Ituiuilna$sSmi. sjHS'ini.
ktuuiliiKbbsa roar larkaMMi Iraaslleapi
llllliulllilPM * Um mile In it., ham;. ,|i.
rYaMksxfi.-m. iitsetass,
sinin im, ii'iii'ii, in:, i.
TraMtSMJM. nl.um slakes, f. i !^.. u :u nl.ls.^bred sari rslted in Moalsas, ^*oi srkterl; .' in a.
Kartniimlast Fl^^ Im ur bests, ksMksip.
kunslnsMus, nue inl an elulith nuns,^usih k'Sp.
Iiollin-'MiMkj ItSMMM,
ii xi ii |,Al, ii isihv, Mil. 11.
KuiuilimAmi. Sl\ hiihilreil yanls. |i,!inb.':i|i.^sans sis ^* I ^ si-ii'ii trsrhiaps, settliiK rsee,
Millie; In he Ml il al anel |.ni. mid am ^^-. i-ss
atereati red isiee in b ^ nil bteil eunsM) betwi en^sssuetalbss unit '.eeiiini lint si^. Iiarwes ettseretl
Ml.'^^'i^ i .; 11 ^iilliliil iielrhl. liid id) for
raebMiOlex4o^n lu MMSi; lbraS|lids oil
tmraeri Hut h'ssilos n tn Mas,
TrotthM(rarer I'tt) sbtbas Km laris yaMii^alils ;;ini uadet; mi ratrsarr.PMtaifctni: IM ^*^i i^.i 'i Msh'ta i mill in rnsulaMluas,
I'a.Ill'; MJM l I lee f ir all
ii i i i M ii i'll, 11 i i'n i s|i \ 1, lli;. iii.
I.'iii'iiii' mi'o. Feat tiiiiiihus. BMsMsMpi^Kimului s o. six fin miles. Iisndlesii, for
Is.lien horses,
KlSSalSSson. Hu' and a i|iiarter miles,^handles|i.
Ii.niii^. i. oi. Free 1stab.
Ihe leajaH MMMMtMai that Yolo Mai l^ai'.d I'rodiu'.il iiero not coini; to BSMMMSTal
tinsajBrtlaM is anlbvly wltkorst fimraia
lion,us ilio horse* ure lit Ilie truck.
PjBSSI BSatHM hst t'o.llai .
Iilisi ii n i in SMS^, mo r t lii.oxtis,^ri ll hi: ftl.10.^.i. .1. Dakjut names llyaa) UML^II. 11. Bros ii naiiies I'arole,^llaissksll ,x I srker nam^ luiien.^lieu lersoa ll llesd nam^ Had UMk,
s|i oMl iih i lltNVIX.;. Ill r lll:liiX'.s,^I'l lis i $^ i.
IleiidersoiiA, Ibs'il iiatii^ Hiaiolo,^llysn llros. us we Al \\ ails
MiihamMit'.ellsu nstaenMIke Brows.
III'li-uel ill.' li.illies fata BoWttMJb Jr-
PMIWu hi iiii'iiiMi, |lM ri.isK, PtlMM^$i.o.m.
WiuiarsForesebjet nam 's Hart) M.^I. K. Kealbin ii.une. Kst^vsgant.
.1.inns Mail.e.i names i battel.^|i. s. Milliard ii.ni^ . I ii i-.l.iiit.^.Mau i's Pali names l iimu silk.
11i I upit.-i' tMMMMk^^Wli.ii is woiili aaMMJ at all is north fas^imp ^fll.^ is an ail.iiri' as old iin the hills
andis as apptlraots to tlu^ p*o|Mto of^potnaMtaUMa as H w to the sMMassrksMj of^iudii bftnajs. And so in the eatnial eou-
tei.ttllosi' tonPSjg ll hiell dl'silt' anil expeet
baaMpapaptj of rka^ ajaapaa Ml tins oonMMs
eh-elioiishould sal forth their bIPjImM iih^earli iiud often pa DaaaaaMk in order lliat^loieis in.i.i draii eoui|uirisonM and la* |iri'-
apasslMrtotaInrallbjaPH)rrnati the mm.
DOBSea, So f;ir the old) eity in ilie stati
nI.n il baadaataaMptlaatpMl Maaratrsettast
isIto.'ouiuti. anil the fiict that she has^openly aioiiedhi'r eandiiliiey ami iidio-^e.iie.l lo r eliiiius ppapMl tluit she is no:^nil.ml of eoni|iarisoiiH, and that she is^BSMBBBSBp] flf BMtPjMtaajM W lllell tier citi^^zens deem worthy of consideration.
Thereis no lawpslPMMMM ^^f ^ capital^eiti iiliieh Ito/euiaii dis s mn lay elaim to.^and her claims ore sutmtantlAMsJ liy^^tateaassitaaf (aat wkAek cannot Im* sue.^coaalMbtp earrteatrattaah Vpm pjm and^ttaMappMa aptrt she is arakiap satttsss her
tortapaetfal i'ousnleruti^'ii. ami unless Iii r^i .i ill ciin.lid.iti s lor capitalistic kaMBU^rxstrSS fotwaaa iiud slum' preater adi.iti.^t ie.es than she ihissosim's, she is entitled to^the lotes of ihe |h ople on tlm stli day of
Kotoiubsrpast,
tbieinu I.lit^ nloi'k llarkel.
tnuiiii. Jiilv pt,^ Cuttle- Itiseipls.^IM.OUUi slow stead) to wiaUer. QaaplsMMPI^M.i il.'^i; others. |M0tj(4jiO| rntiiters.^s. l a l.(IU| Texaiis. 18.75.
Hons Keccints, I7.UH; fairly urtiic,
brapaiarirnupb ami commotii MkflOfi h.7i\
tieiruaInuy and by ST hats i ;...'i..,iil.|n;^llllllt, s.^..1o.(ii.uu.
SlraepKeeaiptat fjOOOi aetlta, stradi:^sta U ^ u. s. IU)QM4.50i tuiKed, N 'Mftl TB|^wi llierw, ^'i.im^^5.MJ.
U'ecairithe larrfcst iiud lu st assortisl
tiK-Ui.f cookMtp si.n. s urrd nsrspai la
Molilalia.11. J. MaMM, Tl West Talk^atWajt
THE-
Advertisedin our paper,^arrived in town lately^and are on exhibi-^^tion at
ANDYDAUM'S
EastPark^Street^Stable.
Forinformation^apply to
McDermottHote.'.
Thet^l eillllK nf
Spiers'Park,
lAtII omii's l.ul 'h, st\ iiilh'x fio;u^lllllti' i will lake plai n ou
SUNDAY,JU1Y 31st.
reamsw.ll make tlm tiip from the city at
ThirtyCfiils fur Kich Person.^Till r.RAND t!MTl:D PICNIC
ofthe
ki't'i:erWrein. Tun Vrreiii ami Sam^r^.Scicly
Willbe held on lliat day. In tlie eveuiup
\bioi display of maim
willbo Riven.
Thesen i al siieletles will leave Ca|dl^*^ Hall at^ino'ciiM'k where teams will h ^ In readiness fur^Hu in
Itest of retrerbmenti snd prompt undrhVlent^siterulaaos,
I. Sl'll lts.
KMMPI ii i.kk.
jEW CITY HALL
|CQ/sCERT
Saloo/..
EASTPHOADWAY. EUTTE. MONTANA.
KowMBM fur the SaMMw pmmmmbm, MsMt tin^liijiutellu lit ot Allt'HIK W. wtaslkv.
NewAttia 'i ins Wgltly!
Withl ull Orrhrttra ami itper.ilk Sltislns,^BPPMMK ^ind Bped dues ot all kiuds.
AdmissionFree.
Coombes^ Tonkin. Hiou^s.
a.WEHL'S ARMORY,
ItA NO fl WEST PARK STREET,
BUTTSCITY, - - at CUT.
GEOFFREYLA TELL,AMBIIOSE COLLINS.FLOYD CLOSSER.
PresiJcnt.Secretary and Treasurer. Manama*
ThompsonFalls Land and Lumber k
tth
Wholesal snd MMl Dealer* la
Guns,Rifles, Revolvers,
Ammunitionand
.Sportsmen'sClothing^DOG FURNISNINGS,
DasoBall, Lawn Tennis, Gymna^^sium and Athletic Ooods.
COMPLETESTOCK
-OF-
GLOVERS'DOG REMEDIES.
EM
Onor before
Saturday
Tllli
30TH,
Wewill move to the Store^formerly occupied by
j.r. Boyce ^ Co.
Ourpresent store will be^for rent alter that date.
Jewelers,
BUTTE
MONT.
Freeio lie Afflicted
I All wtio are mlTcrinf n ^ mi 11;* effects ef Youth-^i flit Krrors. I.e.. of Manhood, Pallln, I'ossrs,^, lionorrlioea. lileet. Cincture, S^pluU^ nod tlis^^way iroaliles wlilcb are tlie sitsctt of Unas^1 tertit'lo dissrilen sill receive, Krkb or^CmAiuiis, fuit sa^ratMas liote fa Irco! ami cms^VatBIMMM nt home bj s ritian k^ lis
CaliforoiiM.'li.i! and Surgical kfirurj,
MMMMai ki t Street. Sss^Cail/snraa
Successorsto Lavell Brothers.
ManttfBCtureriianil ilenlers In
Lumber,Lath, Shingles, Doors, Sash, Blinds,
1Fuli Stock of Eastern Finished Hard Wocds, Building Pap t. Etc., on Hand.
Yardssnd Fa tory at Suit i Hut s bumii Is at Tliompi ^u Is.U.
MAINOFFICE ^ EAST BROADWAY. BUTTE. MONT.
TuleplionoXo. lf)0. Three Ritiss.
THERACES
THERACES!
THEFASTEST HORSES
Everseen on a Mont m i Track will compete^at the meeting of the
RUNNERS.TROTTERS^and PACERS
OfWorld-Wide Reputation Will Meet
FASTTRACK,
FASTHORSES,
LARGECROWDS
LivelyBetting.
COMEAND SEE THE RECORDS BROKEN.
CARLGAIL,
Pr^t lent.
E.BUMILLER,H. UNZICKER,
V.1*. and Tri\n.U. M. sad Sos'jr.
MUNZICKER, Western Hopretentative.
ChicagoIron Works.
GoldMills, Wet and Dry Crushing Silver^Mills, Smelting, Concentratin^si, Leaching,^Chlorinatinpf, Hoisting and Pumping^Plants of any capacity. Tramways, Cor^^liss I^ntirines, Compound Engines, Boilers,^Cars, Ca^jcs, Skips, Ore and Wltcf Puck-^ets, Wheels ami Axles, and all kinds ot
MINESUPPLIES.
fettersoffice.
Loner Malo sties'. Helena. NMMj
GeneralOffice and Wrnks,
Qpbaaraavo. mi NMMa St., rtiicijo, in,
HYNES*HOTEL
rmilPSO'JKGMONT.
I'lTUK BUOAllW A\
teerv'hln:riimturl.ilili^ ntul I um^lise nu.i si^|l^;isen.il'le ll.ite.. l.oiU lank' a isl l lean.^Veil \iB iluleil Keon.k
MHS.H. HYNES.
N'OTliI'^^K s\!,trii|-' si Honl poVM. .^Neti.'^ Is ii 'ret*) gvn ^. thai bondt ..t Sehool^I illstrl -t No. ti ef ISi-'r IjwUe rniintr, Mip'aas,
urabereiirrvtnltaa emiiiten.ami eaeh
lurthe Mini nt dam. alll bei lert I for ^sle liv the^board nf Insrtees nf ssM si'ticml alstrlrt M N
0e ' lk *. iii. nil Allltllst .11. I vi '. St tll^ I'lllk nf
LarableBras. ^ Cv^ at lie.r i.ni e. itontsas,^s.n.i beads have beea isuedlorllu piirposr oi^rslslng rsotre) tn brtlM a dwtrlrt selioal Imi^Kstsof lnti re.t r (it ^^ ^nt. psyabls si ml .inn'i-^uli^. Ilnnilfc ilne ill file ii . is fr. tn ,li'i\ i, is'i,^eaaled Iddsfer sui t buadseaa be seat bt in nl^t t^ v. II. Mil ie;irv. elrrk nf tlie baard srtrrsv^tie^. ill slnsit. M..i.i.ii ii. . r t.. I iinl. .. ISr... a^In . .1 I'eei I., ,|^,'.|; II Mill Mi l I..
listedJul) IS, MM. CP straws ^t n srd.
wK. utajitr, i iai
T
hecottage hotel
Cor.Colorncto nnd Calena 9%
Thisho^cl will be run 0:1 the EuropMl |^lan. in a^strictly first-cl.t ^ fin^r Roomp li;;ht, ne vly^pMpfrrri, pniMfd ud hunkhed throusbout Every^convenience U^r tiie comfort of ^uc^ts. Rates lib.'ial.^Now open under the MsAMgemetlt ot
AnExcellent Restaurant^Run in Connection.
SAMAYQTTE.

xml | txt