OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, July 16, 1861, Image 1

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-07-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

k. .k ..
! t i.'.l : 11
M !
4 ; s 4
y 'öl. Yin.
1 TEnRl.li:ÜTK, INDIANA, JULY 1G, 1201.
NO. W.O.
t . T .
HE DAILY KXPHESS.
RMc of Illinois t'crrt'ucr
DRUGGISTS.
COMMERCIAL ROW.
w aba. hi sttjiFT, r.irr. in. i im..
FIRE INSURANCE.
"h o m i:
i.fATe.f.i'cx: ' .co.TiM.rr;
of yrw YORK CITY..
MEDICAL.
MEDICAL.
. '. mi
a.v.
too,
VQ.
t ...... V i
..:.a-
i-.
(tu I
La : A ( O 'rt-a
A'Vawt
M tam'.ü-
- JfortifTn It'T-fU.
Kf O-cutr
H'L- r. " "
iiiowii anil ;iiuia i'uriiiri !
4
Ayera Sarsaparilla ! i
Vcovictx: iriir.ijy. ikmnvj u to rc !
U. .vs4-St-,:r AiTtTiv li.i cmU is, d j
ii"lintUI fat r-T )
TiionAs ii. nm..
- ..It
t - ...
PHILIP XIC'OLOY'S
No CT. WAT A"3 If HTKELT.
Pino Art G-allory!
.. i wtxiJilitwClA.t. HVf 1' alAII-i.
A I ti. r M cf rv-3r kn'-n.u U Im Ait,
Gl M EON CORY,
f M t I
WkoUtnU A" ltlni
lritiv p r a to 4" t :. .Bttiv ..ivut lor j
ii.e iii1 tat .'r tj.jirt . i frui'-U to U
t l .TT.i lt i J 4 rf a.e-? J t Li 1 l .f t.4 A
r If :u vnt.toti rKi;.ut n4 U.i o- tu
. i.r j i 1. iL -.r U'C jrvr v tmti.ru
H rrj.l'!y ti-U to .-ao 4 i.l It U t.,
tir i y p-Titi)T.t ou it.' y cf or. c' t-
Ttrmi aI tlrriptn.
4t-Vrt-!l P.l'k..
K:.i v Asrrw.-
a- a- x a? f
y r, So ai-.-...- 1 r f P t cf 0-.i
'.L rv.;.;i., U a'vw..... - 4 (-'i.nl (.- .; l' k
. . . . 9 j
.
!'-. I
i
....TV. j
rum tv
Points, 0;,!s, Varnishr, ic,
U A r-i4. r
n.:vt i , k
air. of .UferlUln in IUy. Jj.rvi. '-
Cash Assets,
$1.495.403!
DR. ROEACK Ö
Scsndlnavlan Kcmodlos.
' Mrr 1' V k, M -"!,';'.. .
I
4
J
coRV.:r.rnwTU.AS., A R D IV A R E
Ti I, iiJi hlrj. J4 .i4 U. iU, tvtwj... f
tt4 .SJT..4..UC A:Kvtl..rt. VriC r ; Lrf- J
S 4
i
D A IM
1 I 1 U I.;. 5. 2''
i )m 2-' 3: -.
l: in JTi 4 3: i ii
I T" ? 4 ST .
3 x 4 0- . vJ
sr, 4 1: T fi
3 t
r
. r 1
I m
I .
I I .
i X-.
r-.
S T W lit.' 17 w --J u- rj
. . ... . . ,w r
, n m tu u 7i 43 ( a (
1 li .j ; -M & n 01 J ts .
... ; 9 i-i .TO " : C. 49 "J 4VI O ,
. i ii -J w j w
13 1 :u w : ; M " 43 u ? i
'!t .i..'mt.HtUr".w,-,:' pn..t ,
j ,fr-.r.t '." K.ut
itm K- .a ü",1 r..i ,
A!ii-f:n.. ' C-wrtJy - t4 i
Mal If. . , . i
' J.MiV-Mpl,i!kll til"l"l:-'H4
, ; 1 :::. ff m'f, UlHtUr1 '
I ,!,.rrvri t ,tnif.;ij'f I';"- '
i.l f.- '. t-. mv"!i. OW. or'-'ir'.
r . I - - , r,
! l . IH . . - -
" .. . f .m I r
v 7.
t c
i r-
. r.' " '..-liJ.foi-r r.fjltiil ir,
..JUHtw ;.:lf 4 Vk-.. uf
.t4f.-.--.!! r to4 4f lr.-m.iHt - ?
... . . ...... . f.Uls V:
'-... V. 1.-! r . r A :: -t I'H.J "
: it Ii C l".-' ir . r"".
cV.i;. ". - -" ,
Atur. rj, rV. . ,t t.- uu.l - r.. 5ar-:
irv:1::. ct...A-r i,u.
'llO t-olclV iJL.XprONS 4
1 ,
oul Lat4 aiWJ, HI.-V P"
i:C I t
I: , Sr ;
f
.4
J
4
t
X W4 l
i fiel
a r '
t Uonth.
Smooth ;
1 V.f
1 0")
I IV.
5 .' 4
3 Wki 6 C1
A 00 1 Ort Ii Ml
a tr v i
a O'
9 t If 4W- ;i ii
Jw ' .. v ia MO I "
; S 00 13 OO tO Or, C4
, UU " .... tm ..1 III
w. 5" rr- , .
w w - . ,
. fwk . r.1 .1 IM) .
"7 Htl tv dUtWt f'v-a &
xrx-itw"1"0 !
ar
PRINTING !
j tf A4X tklI-. I
i NEATLY EXECUTED
r r.if orric. r twc
f4-t una tt.t rjnUtJ ?tri
At
REAS0SASLC KATE3
A3t
WITH DI H I'ATCH I
Urs a" r ' . kJ,l
Hi. r Utf.rr.Ui'.:i ,
RAILROAD TIME TABLE, j
UtHf-UAl.iT A RfrtlM "AttS'Mp.
. T-1.-41 Ir!'. i
train ....4. t 1
... 1. m v" I. M.A.
. . V.. 1, af4l,A M
..MCI ?. V'.n. r. .
3. 11 i, r .
5ok. 3, 7, a.
mit ukrtt, aitm -r. t rt-. tAiLiAP
Tr:r4 Arrrr. !
IrUi. Lav
U 2 r ra.
rTA'ami.t (iiiwiti-utt AjLor. 1
tr.u.a u., i
S K t. 7 A. at..... -. ....-. , . r.
N 3, , a. ta . . . Af't. ! 3. Ii.
(v.iu.r trvni
r.f.T-T T r t - a '"' r
. Jt-. II . a at
it'..-4üj ! iT'r
'-ix rT.'i-v I'M.,
(,:.r-4 i.- '
Arrivals Ct Ocp't'ro of Malls
AST KR MAIL
at. - ....... a') tri 4 i, f. at ,
I; art.
akTlltr.N "vi VU-
."- t. ys,r "
Ivr-4 t r-
Wr-U'-i MVHr-
r.aa i. ' "
i,rr.a... -
Arri'r 4
a,- r .......-. ........ .... 4.
vx k. vr:-
Arrf-r-4 aU -'. 4
lt.j-4 3'. r.
j Torro Hauto Rotnil Market.
4.IT" " ' ', ' ( " "
Ii-.. T vt...--l ti I- " I TV. ..V-a il
U-.rt Av 1 21 I."!4. r "
U)- 1.4 4.!. f S T' 1
Il.ri r ! "s U'-tTMr-R-
IV,.' l.-r. P ?..... - V ?. t
-1.4 ?
fair r
....... l" " . -r
.UM :.!;
mi m A If . r. . m . fc - .
.b l" Ü 51 V'MVV4-
r-t r us' . H.r" "''
av.v al " .' Vl'rv" ..
n-ovii vM.it:ll! onri
kttvk. ? . .rr'''i,'N, i-tM'itt f4ti
r tXMTA 14 4 ill
KlrrV.!:,tI5 ül...,,.-4,
C.UI.M- ti-t. ' v
w. t.arr. a- k..ij nu i. r ... : -
lrr. I ry. f V At T -
lAla.t'l.. J w
Uti P.. U41; Vark, t4 !.. ....... .4-
. .......a.
jut, fV... '.6 Ti?. ,.13
-,4, a 4.m. ..... l X.4.a.
j4 1 t..w, t rv...iis.
5
fiVlHk.lv,
n
gayHrr.! 5. 1 - t? i,
rra t '
4 ovtv, 4" t-
r.t
P.i, ,nTi
t "" r!..,..
rv-a.i'4 Hrni f 4. V
tl k
Ci, f rvlJX.''k, r . Ij
fUAK fe'i, ü aCalri fa O A-
r.rAti i TR. Ti
f Ji, aa j ii IVara.r, f . ..o
ATalftä, 4 II ..- kj, CtJl. . A. AV Ja
C4W rnk.u'Liaaj.
ßaArj, f 4A4,L2T,faijk44..
. V.
. f .v.
IV "n r-.ij
r.v ! t.
I:,,,-.,'
.K.M. .
Il-V.
r 4
Urt
b
i. .
k ni.k .
Ji -
. . .
v.
. ', v-
irin 5
rr of Pr.Vlyr . . .
. ..V.
V
....14V
(V.
44". '
-. .
4-V.
, 4V. :
4.
' I
i. :
i .. ;
i
V .
!
;
v
D
....
v.
vv
v-
.'..V.
'
.1
i
V. j
i
tj'-.u. .
r.::- .-
n'-l.- I1J "
EiU f-irV
U.Xit!fHM.-
()
t.fc. "
Vbt 4. t - "
, m . , . -
ItrnVI H -
KirUuf. R
TU.
irrfr. Iv-'i'T
; -f 'Urvt.
"V r;r. ::::::::::::
..40c. '
1! .tr ,l-n
J"- i
n.ma'. Park
r..T iwik
j. v.,, ,Url r ,.
.SO ..! .V.
ATTORNEYS.
1UI M
tar ri.3. j
I.IACK & PIERCE,
.f 1 1 o r ii c if x at Jit r ir , .
TKKIinilAl'Ti:. I?.P
IMAC X.nrr.CF:. N.ary rnvi-, n !
" . .
-.'IV i.' I i: ir e-: .h e .
-mm mw w w
V 1 1 . . . I o VI
n oniuv ii i a
on. CK.
.i.!wiy Ttr.i.F.-ntTK.ncTx
"UiinTiT3.
S. B. SMITH,
DEN T 1ST ,
rcrtot to n n. MirB.
TirnRr-iiACTS. Ini.
OTTICT. oh: ttr. tf4i T.'r l n l T
ZLNT T I S T ,
crrtrr.iei vr.ba.h vf, ott iiir'." p-v- -
TF.RRE-HArTK.INI). j 1
. . . ,
COMMISSION MERCHANTS
$. a. T.ka M'krta.
TURNER Äc i.lcKEEIf,
r.r.cEivi.vr.. ForvAi.DTNC. amd
Commission Merchants,
liralrr In (irnln, X lour nd 1 1 .
WAtK-Kr1" W t!w ('4r 14 :J. T.rr Hi tt.
"-.a! .. vrv
-
GROCERIES 5c PROVISIONS.
.1 , i v I i r in
AT NO 1 2 M I. C II A N ICS K O XT.
H.VIN(t -urch4k thf nlii
la.., t N.k 1
o.a 1 tfn, b a H
vrrt r-4 t f ir
i r rtTjiy a.'.4.- rf i'.. rV.4-'l
onocr.KiKs ANI mOVIMONü
TW aark't a".-
All ra4 kjr'. rt v Fi.
j.r. - 1 ' 4
; araaf r. ivatr 'f I rrrVr
a.M,.i.i
t.n ,f 5 n ttt ro.
ti - . i 1 IM . ' ."" . .
PONY EXPRESS.
Tm sun I tmiic i(i I nlilorina. In '
T Iai I'rvtn t. Jraaph, 11. )
t TP. j
l4-'.ta 4e"'.,- LS'T4 t-i-4 Ä tf j
pv r-rr a 1 l t:f -4 f i-r. r'
a t ? 45IIO '
''-i fi". '4 S. miw! !n f."?. i4'1 'r-rr'! I
fr.rr.J htA ,x1 f44 f i.-."U ,-"-;.
( ti i"-".",'iai ttr. i n w al ( f-v .
t:f r4 '.: rrvt " '! 4
l.-ra a-vl T l-t-,r' t1' kf l A-
r,. f ...fw. ( .rr. t t Irt-4 r, 7r. .
H.. --J f --wt-'M to rv.-. fV t.4 a'4. fa.
pr-v'-fc r -rt
jl. a., tt 4ii""r. ifft i
1
. .a Ü. w :
SEWING MACHINES.
i-
"r at 1.-4
. X .
-',
- . ".-.k'Tv- '
- f v rfiv ViV (5; r4c
. 4 . ?. -xV V V
. ' ! ' V'-- -
rl 5 . v it'O
a -
-- ". ar -
ÄRftii ,. 4 .w C It!
.-.ir.rv ? ai vi!.. f
lk4 r"- -"?
vr at: n a nt li for th r.rr. t r a r s :
ini f rv-r ri 1- kf t.T k-l 1-4 a. r ti
j j t-. t. yrrtly J"' tl' f f'ta- ' :.'r . I
tumuX trf:;v.. , H IWt f -'..vt "
I,, oe4r. a-! -- a:l t-a-ary IrarTor-. r-
r - l
1 t;! aral'aa 4 "sr, f 4j44at. t 4 TA IM
; 1 ..-.f a
; c. VT. xriJLI.a'JAjnt, AgH.
rzMr&
HAVE NOW ON HAND. AND
f
t MJ Jf1r bftf fwr.ii" 1 tM4 it
Irnv torn p-t nrtth 1 ftrtannn.
roAL on.
la rD oil.
Al.i mni. j
btTK-ii ri.nn. Trnrr.VTivK.
wntiTr. i.nn.
44 r'.bn nrr 0vS, wll tnl-H. I ry 4ia1 j
I Mif"vt'i!(, fnrb.4on IS rt tli vjO r rt'n
u th c. frvr .ut.r ard .v.i.r, 1 .hr, m f-j. I
tarixla ( 'it I i.V rr-lft,. -a. VHnZfn.!w1 ifr,. j
rT to 11 wy r.ivO it port- I
iTTCH OLD .CiaAKOl
5'urr Wlnr nnd M(nr j
- t wry kic4 .-l3nJ fa f t4.
ilrf N:l a! 4-"h Ar".s; J., pr--
U. IlJ' I Tis CV)fms
o nvh fti.r.!:44 rnAt-M.
4 m.M lrf .
rtrf1 far th" ll44lha4nlitr I.
Pntont Fi1odiclno8
i
! rri .
iMt er Fiynrn ft muf4iturt
A r 1 .vi, I Mit rwr Vrty imwkm
PAIiJi'S ITCTOILM. IILLXIR !
ft C"-!s f!. I
HARR'S CASTORIKE!
0i f L!?r1n CM f T tl Jiklr.
I I I K M Tii A Wild,
4rVtrt t ca twtJ,
. .
Of !3 I, fTt to -tfr at thr !ir''4-t r.otl'''. I 1
. . - Tat s ft'.l "pj''" R rf'lrt fn '
! Orientari & Grecian Painting.
PItESCtUPTIONO
rrrry aM Arr .rtrr C"H"!1 1
t Tstl b nti!-ro'l y my ct., ir:1 att
I i ilx? tfti S'AiiH.
i
: for iter of Foil rtli nnd llnSlrf rl
T1IRRKIIAUTK IND.
G. VV. PATRICK c CO.,
Car rifll and ni .,
Awrvt, aaA
TTlIOl.r Al.E A KD RETAIL
I
; Drugs and medicines!
tav
, ...... . i
tTvrrs. nrrTT. u.v!:s:i on..
1
TIKI Oil. X)AI. Oil. IKD
-.4
0!1. JirrJflNC. TUMI4.
irKI'KNTIXt, AUH).
noi.. -rin tt tt id
A KP
1
I
j .-r--v ;
por. wi:rnciNA!. iTRfor,
I
Coal Oil .Lampi .ndxOil,.,.
4 r A ( 1 (4f ( M 1 I )Na
, t,, F T J , . S Ali.. TIA I it, ri.rsn
a nt -clotri11 r.nrwir?.
A a a n4 faa. l-.a,
a - !
tVty CC
IRON. XAIL3. ClTTLniir. OLA3S.
... MM, ,M Maw,u 4
Trr-lLuu fa I !
' j
! OLIVER BARTLETT,
4-
Oenlor in Fancy Goods,
N, 101 OOMMLUCIAL KOV.,
a-.'
. TTw-Jlat, Ii1
JAS. R. TILLOTSON,
IVrtJchmakrr a nil Jtirrltr.
v '
Clr!;, Wnt ha, J rr! ry, ii I fr TIa-
,r, ynrr rHRry ;.41S A i,
aTJIHiR irn CFFICi:,
i f is all Ihr. In th rUH rtt and
Itrttt.h l'Tin-!;-,
1 COM M i: KCl A I. ROW,
j r'iT th atrl Va"'h Xt., o-t H4nitbrn rrJt.
j f IT" lkirr?r .in riirlh Sir. "6
I MECHANIC'S ROW.
AUA fill FTkl.HT, ItKUWr.KK im i rm )
! G-. W. PATRICK öc CO.,
j i)rnzzltti i Iharmiiccuitty
1 Prut? Pruf Taints Oil'. Viirnihv.
ren-4 t'h al Wb , h a'rfrt,
HLCHAKIC tl ROW.
J. U. PATRICK,
timHy (iroetrtt K I'rortiioii
AND COMMISSION MERCHANT.
CäT Cft.h P'ii 1 f-r Cnt!try rrvltjc I 1
. 11, M'tJ.Vi'r' T ow, WabaOj S'.rt.
j W. A. GRIS VOLD,
I H.l rl It;l Tr.V.-r Ik rTl
BrrrLT'EnV (nnnw, CAr.rrnn.' rMMtn, JLc.
9.K itrCHANX" iwr, WADASU ST.
RAILROADS.
M'ciiiisyfratiiit Ccntrai'
260 Miles of Doublo Tracl.
Till CATAOTT OY Tin IIOAD IS K0W
- rqriL i) A.vi in TiiK torTUT.
Three TUroitRh racnjfr Tralir
rrrTta
ritlsbiirgh and Philadelphia
CON'NKCTINfi Iiir.l'.CT 1 NTH 11
Trifn l-jvt, 1 Pitnr?h. 1ih Tlira-uh
1a4r4 trKi all ". ?i rr.O tr.r l"U1i.H lpl;, N-k
vo-k, I '.'.ft.-.?, Ii-Tltlmnro arrt LtTfn ( :.y ; tiu
f-rrrSlil'i? ffirllliHt fr.r lb trat.ayt'irtfcUrn rf pi.n.
....n. .. .... Im vWl Ml.l r.l ' 1 . f t 1- T-T fX 1.4
l ' i - " i ' ' ' i - - -rf '
j mrja. . , 4 ' 4 '
4- .lUt" r.lTn-t IJfTf. rtn tLrni;;b In n.'.'1"l
4 j.jii rüiitit rliri'. Or. T CoriftutT.
r4k1i4t5 ( in ar: ailiM-tifl lr ri-u lrlrt; rvj.
raT Mr( ',r,p Citri t P yri- tr't Train. Thr
r . . . . ...... ti. I.. M.l r 1 r.l I I nn tn'.linrl.
fr; Tl. rf Imfi ItaIp cm.t er fir.t It
Yt'.. P.rr atvl I ."t lir.. mn.-t fr Kr.lmT
rvl A'v!iif.iri4-.ti.
: I !1t lrUr l T1..!'11M ant Jirw
Tr..-k : Tar") nv Tral:r l.tw.ti Ni-x Yk acl IU-4.r-i.
TJ.vtirli Tk4m, (.! li.l.) ar ri! rltkrr
if lb alra Ttat., aril iraiwfrr tbrvib N-w Y'rk
ra.
4 iaT TKTtrT. I iwitn. ara fit I r4 Jarw-i,
faJi tler rrS'k':.'i.irVu LJ'ira.
TrtXT.tS r.AvTIS AHr ttt -'44af4 at .y of
I Ika tiapt-fTH llTrotd CI
i..,...
Iii. l afMirrH lltrt CT '-a U 'T.t : aif an
4-tI a"Y rf ti' ft.r'iHr la rf 4ifinH fn thf
Vt'T?r-AT tr AY4 AA W.M 4VTI TT MTJ
I I 4 II 1 ' rTi'"-aiA4T .' ' " "4 4
AS WICK AS IlY ANY OTHER
IKHTTK A!;K. iOI; TICKtTS.VlA
I rnTsr.rKc-n.
PjU'rt14r,U r.'lrft ru. t!'. 1..
niitrcT link i.r.Twu.N tiif. t.ast i
and ;ru:AT wkst
J"1.. r4-1:i7 TraV ir Jtaitrrt Prktl.- a.1
I-.t "XTfiL. a1 t'Ä 11 'lrayaj-a t rrrTUr fPflM
tar.i rr ar'th tS- .rl':- r.f tint., arr !rti'tt
'tr ;''' a U-rl ry Jf'.. n-T rf fl'.. a-1 tbr
fr lire IV IV.
! P-r V ;hl ( ilT" rr i. frr.-1 .f4. t v!
: r-r a--lrr r".hr tf -'. 4-!trt JT A,.'ita 1 ti.-
i (-. -p-f-7
Ii A rrFWAKT, I"4''-Tcb;
j it. . n:i " 4V f 1., 4t4rii,, 04
J.J 3 U P.iH . 1
U. lLAl.LT.VaT.r:i-.., Ky ;
I Cl.VTV A IVl'lt-Ji. l'lai.4Ttt. Oi , .
l,All7'4"K Av OL. ;-I-'. fctni, Int;
11 H. P.IiAN A ). rtM'.i"ti,i;
ATHfP. k MUU'IPT. (.Kl-uiati, 0
it. r. t i iirr4. v..i -.-i. i.. ;
jrv4'ii r. vikiU";':. i'.t''-. K
T. ft. l'LI! i:r AI.. r't'.vi, lit ;
N. n. r., 411 4M 4 n . o , r,;.
P. r. M. M I. "i 4. ;
,V.1fi 11. II I 1:1. T, 5t.li!l. Trrii
HA'T A IMVr. Ttri;
rr a.k; rk. f"vv r.u ;
TT. II. M TU'OVr, l'rri. I.l.
artaMrM af Kxlrrr.. at .V.Trr.nt. r-fc4-
,Bt?,otVr.i.
Tiir. or.rATfHT r.mtttn or -
n-Ttr.i) run Tlir. ri!OTlTTlON AND
" -.. . -. - .
.srr.r.nY tranhioutation
LlTIl FTOCTk.
A?ir,4.1 Arirtwtria "h a-ial Trv4r
. . ... . v
ori
i
l
l)I!li:CTO!(S I
fiii, ( t.itT.
A - Wl.LV VhlU, k. l'MMfirr.
Win. fi. IxiaU-xL . k. A. LArr?ire k. C.
l'Ui liur.ktai.
1'p.a't IBM.. l JfritT Uuk.
7. V ii. Mcii.i(if.
ruiün, ii. i;i lV.
vu. H. Mftlt., -rh..
ii. hm.-.i,
lt. atm l:;::, -
Ilitrli, II.llrrAt ll-r-f rl.
. htfio, rr At C.
lUriy, Hi:;j bur 4V Ji!'..f.
J&n:4i llaaiphrry.
Wan! A. Wnrk, - W ard A. Work Ac Son.
J im liw.
Jabf Low ai C, lui-nlir.
I. II rrrxMnKham, -Ch.
A. I'.iwklrj,
lJkWl, - .
I. II. I r ir.'ntiJUi Av. C -
I5u!kly 4V C.
K. Iltwi, Ai Swi.
Pfcfiarrt 'r - Ita. E!:v Al t. .M. IJ.
rurtl4 .Vol -le.
( ni lit 4V. .!.
K. I. .4! ore n 4. C.
V lllar.l, V1 At Cn
li. I. MnfkJ.n,
Uiirrf H. Vm4.
A.fifJ S. r.tn.4, - A. rMie 4V ('.
H-!, Ui Ai.
Alu". T. imifbt,
i. J. Wilha, . -
Tr m . ;.i .-, lv i l.t Ai (.
Iuu , n !'.!, Uj- kukiX
M.t, iir1nii. il Att o.
IvrTl I. ii.ton.
JoLa II Hu'J.!ü'n, J. C. .low L 0., iWf.ivo.
Cht. I'. IWlJx-jn, . lwi.!.Hi, Mart At (.
Hm. U. TowTvwfi,
llfi.ry n. Htirll.u,
J II )l, -Wm.
K:urBl, Jr ,
Hfi'y S.r.;th At T'.wca.t.
?ml i ''4 u: A, Co.
J4 11.; I At (V
tur, aV C'K
4'i.a Ii- I
.ln' V il-M'i. . ila:i L Ttrt-'i4on.
4ir. t. Sl1tiin, l'4-1niai, t'rl.l 4k Sbar, Cti.
CiTM V-tl,!' , -. Ctroa Yalr, Jr. &. .", o.
Wm. A rr-k, Win. k. As. ( IV IW.uk.
Iatd 1. IV yA, .
IV.n-1 .r.- A: ( o., Al'in'T. .N T.
r. ii.
CV-K!f, II::: At T.Jia.J.
1. lU4.rt Aw IV.
Dfi-r AV CaUiw.L
A3ÖT11ACT
ry A4 FiFTKKXTH SKMJ-ASSVAL STATT-
Jt.iXCJftSKV'JX)', rftls tV'y r.Wo 1, ;
on tA. IW t of Jitnu-fy,
I
; A 1 B L T .
Koi'Jawid U'irtira. (W.iu Prl U-n i
Ifif ivl E3ntr, rtb I If at AI.-jüT.'wi) t)v9,6rj 03
l44
rkrt-f. t'f i uritlt.7l9- -Vi',, !((f,,
1 (n,.,ikt
td
Uni
vnlu..
i'.r.foklTn City Watr P.i1,
N'i-r.h turIipA t t;. Itoti-l 'n rkft tl)
Mi4aU(i State V.111 I .irjr.-t rlu-i,
Uri.l Fai4.tr, So. 4 VTa'.l -lrv t,
InTrf.tir fn lt Jtw:.rr, l'-6', ff
vlik-S 1,ZM 11 h'i 1 r. :i r 4-i,
v.1 in bTi'is .f A 1 t. at .i 11: curiae
Id. ..'.( !
T.v'xi 1 0
1 t.f.HI I
4 1 , 1 tij ; ,
if tf.iwniisik! frfu .ni t . t-r. lt i-f
eo,4ft It
n'.ito v
Hil. KffiT:.l j:or IV n.; .-i: ;:-
IsrJ !;lk5,
CH!iC rniHT!, lfi:'Uaii44n:- Utn .
PT.r anMt du atH a,rirP-t.1'on 'M-
rv, i litatiM t 0:"v, ...
tl.4!i.4'
CJtAHLKS J. MAl.'TlX. kiAnKT.
r
. A. P. WILLMARllI, Vi. -k
-?ci:T4jh.
JÜUS NKiLK, Ai f .-Ui'l. "
CIIAftt.f'.s Mil I T, Acrnt.
N.. ti ri'iKN'TX t;nw,
rn1r1l' ..r k.ilk. l-l
Merchants Insurance Co.,
or iiAinro:::. envy.
r t . . . i ......... . i, ..
! CAI'lI 4L, .'ivp iCv
North American Insuranco Co
CA1TTAL,
J. A. Waixatv, !4xt.
tiM lani i
Jit. fi. rviij, rt4Mi-
II
VIN(1 BI.EN APPOINTED
Aftrt f.r tLc al or r I'aM? an ! r!- " !
('xiinMiir., I ana rvfiJ to luiit 1 lr Poiiut tu.
Iwll;n l.nioa, Si.rr, Warrl.o-i.-a, IUii!.rM
lurnltrjr, M'rtbill .C, ri tha int ftr.H
.rt. - i-Ukr. I.t.rllv ..iiiv.i ai.-l i ro..;rt-
ty !A. JAMKS H. Ui.-M II. Ari.u
OfSrr at Turu.r .Mih.!!' W?.'
niajtiLJif.
r - ' ." - - - - '
HOTELS.
L? JJ ?.
. .
J rr :w I I C
I.
WM. .ir.so., I'trvrlrf9r
("oiiirr of IlUaol A WasMnlon !.,
n ni.n roi.ist i i.
TEURE-HAUTIv llUUSL!
C'ortArr Witbnali A Sornth Ma.,
TKIUUVIlAUTr..
INDIAN
I. 14. .
(rORMLRLT aTkMOWjc A4 TlIK PS 4 I B I C tlUt.)
! put it onp rr thk lai.it. uvtaK !
I aaxitrk, a-fl mw! crtf-n 1 4-! Il'.ul In it..
Wril. 1,1 fr 4U"rri'4- rrrrf tr l.-'iHSl l- ni i
4.',rt in ibi c'y. I' r- .4 ". L i -.:-.! n-.
1 j.l.-44it. tr!l ":,i:'-l. n-l wr'.l f irul.l .i
j 41." IC "i'. t r.l l. oVI'j "arl..' ft.
! f. iL- 4 -n-! t t 1 in .; It '.r p4
I III liM til. 't p.l 44-lt put ( iL Ot , 4 .0 i.i'irr'.In.l
I in t! . l'.ilr -t! V 4
4) aP t'in'.i'-ii4 I i- t ' ' ! i.i Iit4 li..iir
rnV-P'm
iii:. 1 1 1 11 11.
MILLINERY GOODS.
R
ir.criVl!TTTLIT I V I XI IUi ll.'M . t
an s it- .1
!l .. - il 1 1 l.tf I'.lVli I f
; Ji4iI Vlllll a 11 .k I ji.....'',i4.
A i" t i.r - w . 1. - r t
....... t .. .....-.......' rnt 1111 iiim: tt.
t JI.l.l.Al 1 ILHA IWAM. I
j TataNal.-ul-iL'al Air?, CU., 1 i !, ;.m I
- ' mk. w alili;.
m vrt.-. '-...I, pm. i nh.
iaa44r4a , -
FURNITURE.
I
).Itt4Üil AND CliaUlDLU
I. TT TT I TT V T.
- Ay4a .A. -A. W A V --
TgKX t t itAt CA MI.
... ..I'. . fi:.
.mir ir, MrT rrm, i-.rn,(B;.
- i
J. C. WA LT EU.
II T44 tA" f TT TT.
I
I
UNDERTAKER.
i
1
(
:
'fa
UNDERT AK FR!'
1 12 Mii ö ra. Amt. Bat. FirTki A.n Sixth
Baata-Af
I-J . ui., I. f f- . l.rf
At (Lh:;, 2 ;ir.
f A r .1 It. ' w I ..k.J. rl.tttf A.....t l.L. I . kr.tLj I
, ! I ftvkrl l-k.!'! 4T 1. f I: . ' !t. 1.; f r.-
I foal io,p,m.T cm i.. !W. 4 4 i,.4.;i.ur.! r-.t cUrtn.-r fuf
h!t'v:":lt,1;'i'"t;,::!';" tt' .'n, -.iv.,
tirv.., Hv 1k....lr.,kC..4l ) liirn uit.v .....-f ,t ,r I ' '
-.. cm., r U.flof Ut. M,rrr.r. a!.,r m- f llr ",4 'V .r,B"; . . Ir'
i. . ... t" ... ....... .. .-I . . . ; t. ..!.! li.--4.. i.! Uui,r1.g'.
...... ... ..... .v - . i . ...ii .. - loll
j r..l ' Ucfcir ...--., if lot .LlU4j io ill
lu"i!(hl.f B'-lrjJcLuilai i-l t I-.1 1 T ilr:..
au f ii.. t. t..r. Cri kl Uic :i.f trv! t ; jv : , u
i-t-t v.,4 La Ita t.,.ur;;. l.ur.'J: f t-rvt-i. ür
I , . : . . ' . . . .
fckl . ic p: ; it., ertj':M. or ri-ai. 'A eu. i
rwr '.i. I U jl ru-t 1 an t lui IU la t- nr . I
r.4 it wL.rwr it a tjul, u;.l j-ur I
U II jvti tcii. iLt-r iu j'U -'.l oia.'fi! t,-
Jfcit, j ; ei Joy h. ttr b. !:t. at; l.rr .!g-r f t
rl.-.oviur lb. i -m. Kmb ü.f V ! ! b ;.i r, all
i rlj. IUI ai'.il I Lis li'Jill r diKHiiif!,
j tii. f t -n j! L 4iiU. f...tt t'f tatri
N .rf.an!!4 Lju i'"vra l ovh. tt rrrt!t-
V.Oti i f r.u I i-LlCJC tlif ri.1. Lul vrJ
L n irt:vU-ly cumicJ I r Lt jvrjjf : ...;
of it, p't!v- Ucas luriiiu ! m( a;! I ;
l'tu lU it'jj r;:.il f .i t', t'UT m r" li n
l-p4rt:oi ., 47t:t)'iic to ! - fi.u't'Ltrj'tiHJ
lrmijt.il!, (tii.iu bt ü'.iuf ti. iriuar l i,
'.:!. or avtii ur .v.
D-uir.jc ) 14 i r.' j: ! i'.e In ir irt-! . -
!. ttKI It . j.r. en !r : f r V ;u-rr f tatract
ot ?i4r;"ti;i. r '.'..tar. 3kIot. f Iii.. bc
111 f : U'U til. . , ! ."t tl.i v C:.Jf ivi.! i!l
l.ttic, if nv. 'f ar Ii i, 1 f UU Ih Ci.rt.M-
pr- P! w!. r. 11 tK. i .t'r 4 Jl Utr'ul
. p jr-! ü! in-1. 1 L.i I'.') i-l t l.c u r: ti .r.: U4 i
tract v( r,;'..riin I ( L C . I U.r t.(. , c..'.I
111-- t-a.nj i J-'!y (.? ; 'l-r 1 r.r, 1 Lj ' u. r . -
ti.'.i c '-u.r'-iii-l 4r y-;'.'t ' f- :: l ti ;;! I
t- ti t f t .444. m. ' a;1 faw-'i.- 1 . . m a frt.-Vi I a" I
.fU(,.w l.r Ii V41.K ti, v.r't-.k. L (L
r !rrt--'t..' I- I 'i t : rr r. i sLc
' IUI imeii-i wr.i:r. j.n. o r i r. u- .t.. .r cuvi-
tr luJt :4.lr ...... Äc.:.'..U ".u -.ii-
U-i. "
iTkCrAiinn it
i:i. j. AYi;n x to.,
L0TVKI.L. M AS? .
I'rlc,!! ptr llolllr six ISotlle
tor ö.T.
Aver' Clicrrv Icclorl
II m. fvr U-lf .n ii ren-. .r rti'r rf f.
rti.ir, U u -.ry for u. ,o r.cu t th m,:,,.,-.
Hh4.1r,:(r, l?c,..tM u-r t!1'ouJ.oLtti.i-M.
q'nlltV i" 4"V1 l-' f ' t il rtrf Ii lrn, Ii!
t'.iar 1. v. v t r-'.'..: o-. to J jTt linr r a'l it La
rrer I - u f '::.'i 1 1 At..
Iyer's f attitirtte Zrilttt)
r a rnr. rt tr '
. C.i'x'w. 3 u-'',:'4, Tm;-p4 , I'. !:?''!, T-ya-
Xile. KL-uni:aii. riops;...: 4!k1 s.vin ln
i, l.r-r C"fTi.jif I "'; r, 7iT,
Tu"; t1 l.r-u::'. V. rrr-.,
Ü r:. !C"-.r-l. a Irr rtr
r.l's ;'! fT Ptiri'k ! g tba
M vi.
TL-'r tr .l.art'',.. ibI iL nrvt rrt.i;'f
fn i-ikf tht .n v'f it.!'., o ! tfci y arr tl.r I r--t
rl.i (ul!. vrt-t fr f p't.-rvva ff I fan;:'j
Price 5 cti. prr Itnx Firr Ilot
r for kl.(K.
fiTTlT.Tit Crfarn..Yt,jJgK fiatr.
itifti tm1 muiM:t p" i!', hir W t.t trtr rai,-.
'1 cTt!f t,r uiji-irtllVc'l n4fül:i-. iLr.r rf r r '
.1 ... but o-.'.r pf l.f re '! i.t p-ri' ' '," ? i
f t '!, Tli- Arft Vl-:w t".! fj' i-b f-t-4
rvi Um"ii kvc in Lieh ibt-y arr flvr;
w.l .! KV. -:. -.1 rf i: ! Hf n. , i,r
..!th fr-':: t :S. : -V.-U f f..:U-.i f.t tl.--
CU'.
Jlr...: I Ij pi f j
rrtTr!.tl." - " -"' 1 ' rn.-1
I t'i
tr, n-A ; .- 'hi .:Vri4. IL- k t't tr l-rt
. 4!1 .vr r. mV-- I-r .T L.i rvra.
' f fit TTa4K4 . - w ir.J t. - ?. a. 1 ' a.1:
V b.Hrai-4 y iixi A Co., 1 1 nu
ti'Tl'.V.-'i-vri-.w.
HKLMIUU.DS r.F.NCINK I'llLTA
T.ON. HF.lIPAl I'5 TITHV f r tl.r Tt!a 4 In,
MK1. '-II' P'."":!"' r -r t r Ki'- rt a.
UKI.Nll ll.I lU' lt!' .f 111. Ilrt.vrl.
IIKI..V1U : ! PI "11.1" .'..r u f !? ,
IKI.MHi ' s I I t"ill" f.-r Ntrrmi-i.. .
lIKLMlüM''' I'lVllI f r i-f Vr-ft-.T.
he i.Nirv4! .1'" n i'ür f. r in4-. r.f v,. n.
HFl-VHitl l"S I'l HI" lr In.tKu.t r'-;L.ri
Ml lAUV'LJ) H'l'lir ! 'r Wrk .rr-..
Hri.V!'-'! l' l '"' Hl' L-r lirmt: I- ','tv
Mk 1.4'lH.il.n'S PIfH! f? f: 4 v. I , ;...4.k
j HI L.M1 il ti riTlIP f -yr Ilnt,.i . f .
j ill l-VrU't P S Wflll' l.f N:lt Sr.t.
ilFUkiHtiM' s ITi'lli'.-t 'Ii.'l'..i
uri.v'M'iP S .rt"?4r t .: r.ft i
i nn.MPM !" riT'irf'i'Fr-.j'i.'n.
I nn.Mii.it.ivs r.rrüit -rr.ii. h :...
I ir.l.MP",i.I' PlVlil f..t il-a1'.-.. ( tLc r.yw.U.
j .4-;i T,-n;o. 4-t Vjti i' a:it l...4 ', Li.
I iir!.y!4-"-ur rrfiir f-r i:-4-:-'tf -i i p":--t,r.,
' Wiih At- 'ioi ihI Hro t4 .mf j
! nrT.uiu l: s H i hi r. r n. N.u't
H '.Mi"i.Ii t-l'Ciir f -r i:ir.. , -i.ir f'-m In-
if.'.M T '. "!, a:r-l a'l Ir' r f
rr.vi i f-j i m i i-rr .mi r4
oipR;i;s;
j ' r" ' " imT Mit v - o iVill.
4 . m a a- !'. f J
lirvp i t'i i.XTKtrT m ri 1
, 1, M.r fl i.v lirST 1.1'VM.V IV IV, 1 I ft
, tl.t" ... ................ . ..k-
rö W""1 ' ' " -' v"'. ! '"' ''-
' .'t.rffi.! l...'w.ri..-,. I'.' : .f t..:..M.-4 rr In II a
I ! rt JN K l 'II 4NC.V IM III K,
MK fUll'IliVI A).. V
n r wii i -um! ii' 1 r . !"!;. it it.
Tk ...t r- K-.-t -'. ''"..-). t 1 ' t
4.1 r'-V f r r-'t 'r-t . ... .,r, . r.
in 1 vin t ii. u i n t r,'itr.
ri iii;i nisr.kM's
III,' ' -'If x. k'it, ! H' r 1 ar
t
. Ii r u- !fM,
t I " All lit
! rm v Vf f. ft:-fL T,f1r,'raMTaTk'..-
a A T . A-. rrw-v
I II V 4M M. A 1 (II I)
! V-I f.-.4 44 "''.-a ft
I It (.v.a. .i',l trvrfp-r it-".'.!t", 4 ' ';t .r.f r
j th j.atunt Ina l"rtt:ai4 t 1 hu (( fc.iSik .J.i
' pH' .
' I'm. fir I.-; 1 4 ! TV rXTPXT WrW r 'It.tri
( in 1 r -.-.. t ' . rr , r . . i. 1 1 , .-.
i r4 ' i.wpfii 1 ait: ait I r a; f-r e.?-
1 tj,, ln , s' t ;
I j a 1
1 a.
! ,r.i(!r,t!r";h
t .-i i.t:inn um alh,
j l pTa t r ' rtnw (;r-f ri -1 " r
4 4la Ia1l. I .4 ff I , I a a
1
,
AT3 tfa a'x-ra ,w a" - t- a a,'mt .f
44 4 44
tr.! j-nt ni n r Ml;.'.t frrt iL- ii.r
! t.p n? pr i UF4pf
f nVLVr-"4!.!!' f AT ML" i. tV r, j.l,anl tr,
l 3 4 a-t-rr, "v,t nv4., a 4-t p ar'l-to.
! P,r4 'Jr nn.tr, 1 I.' f.. , l I fT . - r
ai.r, Ik.IrVr I II T liri.Vfa'ITl C
i iwn i,1t tar-, .lt tr lim !;! r-rrr-r.'-- r-
f ix nt tvrinrrNtr. I r-.J. It ntr-ta Arve-. cl
T II i.x !.t.
af r m
.ti " " T-..
n ! m' .r4 '-" r r. f it
I tV-4 A V I UtMUI f 4l.nar.. I . ,., f..
ITC fl pr ixuil. ; Imt ktfl.nrH tu . 1 , ? r t .
a ' ".4 , i , . r., .:..;-, . . .
p4 w.,h Trt th -t 44-l l-b..!-..
in:u ir r ronTiirnr
tir t"4' PlXft' ! Hl t T- M Jt .
4 4T.T t i.T-r . "or tra ta r ww" r. t,4
"rtPf
! att ArttiDixrosnTo-5 a.mj tATofrrjJ.
Ttt74ltT4
i Iii t L".t J Mi'-i I ''Ii h. jv.'n I' fv
I u;Vr f',4,rl 'J,-t
,. , . . ,
... f
I t I
i t l . '
' k i 'it lie,
FACTS!
Tba( tr M4V?! 111 La J ly n v.y.
al to
CONTAIN NO MIN11HAL.
TLt lLT mr tk. alm1 iirrl fxj.rj UI,
DYSi Ll'SlA
-I'li ffn.tr. aj.1 tn a r-f7 t.ni 1'k.ie.
Peat afr .Ii tS r L&r. Uvlwa,
i.i v i; ü c o i: r l a i n t
rn! rl .r V. i.vIi 4UiJ . J, 1. 4 ti uftriT.
Jl It
SICK r i: 1 ALKS,
tio t" '.v.,-' ib1 f r Tr-i U. L t; Liir.a
ai4 i4r.:(.l-7, rti-; :.. rt rijJ 'j tu-
4-r ttt ir i:-v . r.l '4 f ' '.. 1 1 t '.) wul ii
u ar jr., cwrl I' lLt c-ri: ! vl fll.ll lix
ii'.i'.l' r 'T' -".. 1'.-. fr- :i.:t
SHAlTIiLlJ U'NSi n t'TIONS;
i.Tri to. r. T ! tn!l n;!) aii t.4
tLsi ti ' k''Tct ttii.-urjr u 1 l.i !.'; ai1 u:-
in r it r- !
U:-y
CAl'SK fcOON TO HKAL
! , L. a.r L. t. .1 .r j . t r1. . U-l tl.r
KIX'KUIT 1!1L DLU1LITATLD.
. , . .k... t ji
1 tU L-.r. rv .rv,k. i.wtk. Ii. Mlu. i.U
!.rV..,.
j i:i?:yo rv.cx iviT!:rr.rs ok orr.iXTivM!
! VI lilt. LIAVU Vi .L4-4.1.1i.'X
j ii L!'h ti.T 1o t frt ;-f t ." rt ( ; i .
j i' t.-'.t'i ' ii rt tl t rT. 4. 1 rl l f. . ) -t. )ä.-
P-4T In tr;i..1 ihal tlie M.'aNMN A I IN Vl.iillA.
! M.I 1.1 'I ' i ' I II. are ;'. t.: '! tjrr,r'nf
i i2i.aj.-u i v..,,- s..rr..
,u , . ,i , i r. . . ., .... ... . i.,.,! ....
i . , i. ...... k , .v. . . ; .f!,'.
nu'',-., r. r .....
ii 1 1 j . nr . 1.... a i ui.ittr v
Pur .4 V.u.:. Mill r' I I ln,l f;r
w..-. i. i i-.-. t.-t. j-r ;
. 1 ? 1
IW I. I...I mi' K - I .'. Crt;f oal. -,
tli.l -t ii a u:.. ;k ; j.it vl tl.: p4pr !rc:t
I - Iv ' ': r.
D.-. l: .-V.. M. !. I .M-.1K. kc a;.4 far !j A 1 .
. .-".I :'i.(f Tfr4 r-:T-.r1 1 IT Ml 4-1.. at 1 j.v ..
4r-l c l tl l e IUI., tali i-r L1 i.rli t .: o.
I Ij.lU inrt4V.cM lit ll!i!t).
Ii. vi;!, ri.li t-r r T 11. 1 il u;
r."..'iu!' i 1 rwi.:..') ft l y ir.;.r, .4 lii
-t4i p lir iLe
a m. Ant ti x.x: !
Soback's Stomacfi BIttorc!
.1 tift a J 1 . L'-.t.i 'a I r-.il Ift-ti.i, l r
: v -. j t i r .
;!!. It-tj.J I . l4. iiw..U-.t I ll. U ru1 1, r4 ley.
i rr
A a tj,T it-- 4r!; 'a. to , " .'..'; r a-.d r!i
ri." ' t :i . . i . rt... t I..TI '.. ;t.
7Vf i-!-- t',f.:4 I.:tt.-r. t t (if!) l Vi
t -J'Tty ff I , I.i1-'.. .; r.i n; r ,,f ti
! . ? k- -1 ' i i..- . iv !.:.- r- c? i.
r t. a- ' '.: .tirH. j-.t !.. 4 i i,ki. ilr 4
'ff ! '.-.
?!,. i ttr- rtr ti.? Ova f-i-.t !. -(fr
i .i .... t .... ,r, . ... , ., . r . i. . L '. T
....... ....
I rr-v::.i . :. .rh. u i it..,.
I
1 L.lliT.UAM 1"..
l.r a-!,'. J 1.. '. rM-a t t -1 4I jc tl
:'..!' k ... ... t . ; ii ;.. 1 1' - rr . - j . t s.
ii tti'i n-i. t r ' v .. I I c , 1 .U ( k '. r .
o -r-- A irr k - .i i t kit'' -1 ... ate , .:;:;
n.- t..t .,!: . .! t. .l! 1 r ' .. : .1 . (t- r
r :.1 It 4' v run. t , n . at 4 ' n t r.u ,
,: ; -.t Ufi I.. .-1 ! 1-.:: i. , . i. a i. j l; 1 1 ;
I.- a : r .. 'i-f)'. , ,-. 'I, J t--r,
t j,4. a."-1 t ..' l-i 4-.--r -, 1.' -i- T'-i.
it( Mil I'r.r'', f 1 i'i r l. 'itl , r a,
j 1 r "
j r-tt!;.fti .-. -at :.;. i V. C rat r-l-th
S .ott, 1 a- :.-; ".:. :..., Liiii-..,
J . ... I - A- .' 1 1 ,..".. i: . r
Fr ! .. Y's I ' V '
P. M. la NNLiJ. A - -1 1 1 .
J. u. I t ni.v i -;i :.
V V. i. v; I ; s t .V. -r .. .'.a,.
1 1. 1 I i: I I. -KU.iv. tr. . .
I t,'it ij !, ,' i 1 '. ret an r"'-Ta!Ir
S 1'.;:- uL"tl 'k.r Li. t- JU.i I a.. !n.
J .. . if
j - . -
I
LECAL.
V pp. tri I ii : t if lUr Auditor f igu
OII.ll.
Iltr, I.i t-f A ..f , C':,'r, r-j
1, n.,.. : r. . . a. ",.K.r ! r a r.r
mi i 14- - Ji.T.- 1 -I. . II-, I'm V, al4 l.i. g Aiay
.11, A. 1. , l f l, ii- -
Krcni'T.H.
I -a.
.".r...v. r
if, t4t
j l! m m
. rrc.? to
. : t vi 1 a
s.-'-; :i
t.c: -.1
. i)
ti
w. r 1 ; . 1.-. ;".
Ik, r I '.I..A: ity:.
' I ,
i I 1
, I w
1 I
' !.
! 1-t
, a , t . 1 : 1. . 1 . ,- .- .
.'j .- : 1 : V X. 1 ' , . .
1 in. t 't ai. tk ......
. !.'. ' 1.
.-1 ,.k 'l - 11-4...
1' t' . II 'f I' l. I . t . . .
. . ii 't I I I V
,1 o t ' t t -1 . i I mm I I
I I ata
!
i 1 '
-a
- K , -
A..
I
i
rT 11
:
j
'
i
Ca
. .... 1.-.A4
i- : Pv
I.J .',
! ? v, .. .
i 5 ' V " ,V". ' V. ."
I U. a., ... . -Mr . '.,
t i- i . i i r i-. , - t
r ; 1 ,,. 1 r
! 1; :( I Iiir Iia . f.itu
' ' "
ll . ; 1 j -.
: 1 . .
54, 1 ri- t t
! a i r, k.
I tt t. -1 1 t !" . 1 i '
; tv m ri-a.. -
t..i. ( im - . t e u-
' Ii .1 i ' 1 : "
1 1' - 1) kl..,-. . ' ..1
-, I
i i f t t .
H ,1-, . r t 1 ', -
l ! I
'i . . i ' f
1
t - r. . r-, t .
t . ...
I .. 0..-l'r.
r i t
r i J v, , ! I-
rti.a t
ITMU: Ht-m ..f Ontfr tV rrrhiM.
' 1 L rl .!! 4,'r.t ri!. I Co t. All
'I'Vitf . p i-tlf ii'c it t'j Jo-p'a f.r.rr.r. A'l
; t't -r . 4 . ii f r j, t V ,i ( m t. aj
. 1 U 1 1 '.'. " rf iLr Grta la a t4l l a m.
j t it r.rov
CalAUXS XAilXallllX
4 . aa 4 I a
4 4 ,
!. 144 in

xml | txt