OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, July 16, 1861, Image 2

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-07-16/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

rmjFt T 4 IT V tfYPP17QQ :
cir.rr:znri-: . "r ."".".ttj: " r"
ijf RE'HAUT H :
ITESUAV JULY If., 1- )
gmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :
-
Wa artt autborued I, mv that tha JM.rW (
... entirely 3.1itakn..n what rt ur.M.l
"froia an intellent gentleman Im t-
.if I... L.'i., ..I. l ;
At.ilWiU"N,-B uh.umw, -..-.u.e
j.irjxrtof the aj"ecb- of M t r-. Iltikttait.1
McI-tA.x. The whole irtiMiM
, I, likt a
prettr broad ha on part id
-e..t ce&ticaxiii "n cir ..u,i .
" rrr,",p
I .1 .1. . ..1 II, j
liat iL :erur.t lUat tho Kiiilrin-u m'U
rom r!.s..the J-r W u-Ur
1 ...
Oar -ifjhir w? CpjaI rw on Mr.
Haird. the whole rlirl l-ki if ih
lutcllitat geniliniJi" va )'
iLroufh the CKtlutua uf ti' Jrul. t jut
tli bibi iu jv-iioii 'mcwhAi ' Vir.
Baiao jhiI th 5eiit!i4i t llrt.'nt It
i a 4tUf il Jok if o
C'oluiirl S
Tlr uriifrfnt di--jU of uuKuiv -kill
hWL L bmj riHrßtl rth...ti-t h Col
i51.L u ?viithrii'rn Milium. I attr i
...
dpuhliC ttt-nt.u Urgtly t.. h.m lie .i-i
hrretnf'H irupie! a fuaj-k mm pbte in
Mi4.uri. ...t theetrefttof the j.i f- da,
, . . il l f , .
krtr rAHUiiici w-rriM.rr i.iui iiTiKTi.n im.
t! in the j-ut ar. The Mioun Vm
at iritn Ihe filliwi tcn.uyt of him
Col. arik Si'kI. le ilUi.tl lei i
I'ntUiJ Mte loirri gatn in .'iin-n . ä
at t'arthr. i tout firty thre Jn of j
ije. Ilr - iialif of R.Icn. i..I t Kr.Iu-
if of the jiliUn srb.v! t rarlmihe He .
er.tere.l the recuhr rinr of Kaden. il
.vnrrl t.i ihej-)t of t.ef Adjutant in
1517. Hii ntui.thir-) nith the flrl refulu I
tiii ia Southern Germany lot hira hi i-om-
miin. He w nyointei (enerI iii L hil ,
m the liejrinn'njr oi the eeual reolutk.n, j
kly. I" 1. ari-l lej the forlorn hoj o .he
liberal Jarty ith great energy e4l. He
ue to America in 1 rnfe-r in
Dr. Dulon'i cJerny anl marrie! Mr. Iu -
I m d-iuphter. He"receiel rail ti a -ro j
lewmhip in St. Iau:i where he on lc nme
.litiiiL-ui-hl f.r hi f tii m litirv t iIctiM (
I
. . . , ... .
I'n.itoM ion lor n rriure.
1
Mi.Ako, the l'aiii ortej-.oleit ot the I
New Vork Tm$, iu a re etit letter, .'iiet
i ltrlüxeut e that agent- of the Cunfrleraie
Sutii". Iiaie fortoally prujrl to ountj 1'
-rRlw u of J i IeirRta to ar
..ii t nr. w i.i. , ,i" ih.
tit th tUie of Military ÜKtator ol XI
r ' . j
ContVJrrv. ah the i of a e.l ,
-rtaiw u of JftaoMt IJ.irRta to ar
aM iMptioti of rrwu. The Mine authotity i
tat tlvl the louu( .'a.tain le.-Uije. lit
to ttar. V ti itihuel H l"ok u;uu thU
tatcuicut enation cnrJ, and unor
thy of much fre.Un c. If it fliouM turn out
to ! true, ho er. it uuM he !ut a jm-e
ratiou of the jJan of tlie S.utlier lea.Ur.
Their Ut.t'onahle. pliriii'o-l. tiel iiunkn
muji, he generally terminated in a ptrarni
Sontlieru Empire, with urier of noh.l.ty air 1
th trapping a of ally. r.K5i m the i!ea
wl eekir.g out a Trin- e, acint the oM Inni
Jie of Kump, mat vru. jet nothing is txj
ik!i:uloui for the mieratile I'oufe-ler tiai
lora to attetu;C. Tl.er hat lh Jo emiuviit
that h t jroe ti arnl jo-perri theiu
lou. ilh mliCiiii enough to piefer am
iLui haleier to it. .Sece-aeui i Upennjr
Jon to a er -aa e"'. er. hen it
to jtearrLin? atet. iu arLtTrfti irt-le. for
i IMnit. Il h highly iliuififl hu lor
tt tlulr.f C.Ml'sleiate4 w te orn
.l ill
(enrrnl HejuolU-.
It apjvn tht lieu. Jt-rn J. K i in
whihiv ten rK.m!iMte.l bv (lor. Mi-aro. Ui
etimiuand a Hripatle of IiKiianv Volunler.
tan not y t ie-eiie-1 hi n.inruiwioii front the
V-errivi v ..t The aunouncetneiil in the
I i. II .i ... to the coatnry , a Jay or
two ii e. is cot.tr.. t.-! It i uu!ei)tOl
tr.t I'. iomtniM'n 5 nude out, but hr
lue ra-on, h.i i-eii lyinp in the War Ie
;-rnient. br -une tlayi pajt. It willo.uht
Ie foiwnttl irrv ovti
I: .1; iu i m rt ruui h io.leUi'1 to cu Uiv
.ii-i f.,r the jiart he ha tvken in orpuiii
ifclf, aJnl prrpann lor the triil. the ln I'r'n,
le of her -old-erv , hielt 1. e kot.e to the
r He I in in Hue Kohtarv lu -t. .11.
Lrje v-.it.ee m the I' ,ular -en p. 'f I
. ... .1 i.
th ton en. met. I. ait a-lunrtble luabfi. a ;
' !
tl.t lor hi Um pt.ütdment Hi-trnlirtl
kMwe.e il fine milliard kill bai e hl
,M-).l.i d.. with lUo.r the trr.. of In.!, I
i.apioperli h. thehrUI anl if h nmim.ind ;
.!-!.. II.: ...I- .1.-1.1. .. ,11 :. - II :
T " I
take a bi-h ji!..m. in U.e acini Ju-t hat j
. ... . i i- . i
ha O. V. Mied Ihe lela in )mll..iC the
i
lieoral . . ma; ;, .. known. 11 .1 ia '
.nr..-, ....ir. r j oi. ii -. :
ptolahle that it l.a iea!(el liutn p4 of ;
bviwit at the War of?..-r He wdldribl !
i . . . . i j
le4 reie e it iu the muff i f a te ilai .
mi l irai r at .i e l".. hi
ot.nia ih!
I trntUk llwlleli. '
W ei uiioTi eU on elef.lAi lh o ne d an
"!. r-r r. f ihe al. a title. Infi dl 1
e Jel,ere.l rn-uii! lo ul- nef in ihe j
' i
utt, bt i iir earner. ai. lo new ajrnt. at our
ofl.e, la a h.rt tore Aller I. ei 1 1 f the .liy
le'iCt a4im- d.pt.l-a. .f ittmt hlf p-l j
. 1 1 v it i 1 . . . . r . 1 - '
three t Itwa I . M 1 he oK e. 1 of ih imu ,
U lo iS1J to .mr riliiatit a, b... re. t:ei, )
the te!reil ! l lite enl.ett tixioet.t i
l liable The ItuUet.n U ttuall IM I
. . r. . i
aiel altti mi ta m e lb teent . r;aw h
' ' .
liM la er fair i.iihiUr, l.l we Inet
will ln-re ao a. to Html 1 ,ed m
I . t !
Itrceuient of il f oIntm
. , . . .
fer-ma re-ltr.R in t.e ...ro i...- .i-t
iii'itr li.ni r litini rii nit t.f H,r
. il bi t)e enmr ri.lin tr.m. r.u I-e -
......, j! -...j i ..t. it - .i.n. i-i-..,. 1
I - 1 . . 1 , tw . w 1 ! 1. . i m ...'ittt.Tk'l'-"...
uteajfe. theiHia-h Ihe et.lumn uf ihe K.e 1
..... - . . .
. . 1 14 it LJ .at I B.. . aa, 1 a, . f a. a . i . . .
ta t " e iBarwf- a ta
ti
uhianttfo,,,! ,!,,., .,!.4. t . l'..
, ,
Short aJieiti-eateti. ,U U ,A,tv at :
art-
u.U.; rate i.i ll lilli.u i .i ,rt l..im a '
p- meAt.wnt f. ....t-rw vf i,i;( turri
!
" P I ' I
ou4j;e r4 wr fixud the b . n.tn
ifiH.ri.lr I.Mmf lf et,tef,e
ftm tlKfilea w. le Arn . .! J
ty inerarrera, on ,r.ten!o, nio, b. the
ar tl al the ! t-l OH.l. ki iWe-a lad J
tre.ia.Mr.aa Au u. h ill U k I :e wk h
.lVt -- - -a m i
atJ ihr ( L..a tl c!:ur ii ,o.
I'roelmiiatioat of nu l.atrat.
pt Uiu.itjo. from Naabitiie. to the jveoe
f MUaouri, Lieh i oii ity in the way
of cool, pure anl unilaUertel impudence.
H afTecu l fcite the people the ttK.iivm
lieh induce! Temporary a1.M t.4-f " from
Stat. II Rive. TerJ fi'hfnl Kar of
jiU j0ilM.T ... hMt Mi-ouri. fi türu
h ri)tAt hf Ml hi '.-.iial m, tU Jiki,
M ,vt ,,,,, ..lf r-rrW,y;- rej,cJl.i
Atkin.J4intlirrrdM. He met L Ct lint
1 . 1 t .... ,.
.. cveu, ..irMni tin(Wn,l, .
r.k'tion f our nlerr!. He Routes t!.-
r-- ... - - - . . , - ... , .
of (.nft-1r ti St i'.cs, anl it ii l!.rir
,,r!s1 u s .
num
1t f tl lonffJrl. .it n rail
Hr iniim.! ;irtu-- u hick
fnia Li. anJrrmi, fj'iit Mj'iin,iiii. ul
te a (Inttmor. if Clauucm: i- ciuht
4iJ ' rkcl fT " 11 Pry rtx-illr lir
that, in thi ee.u. ihrrr Juli Im hi r.rvlin
orilcrl in hU b-ei)rc The f.lliin i
llii ruu-IaJIii' jara.TijU .f ihr mU-l Y
iiiiiitt f 1 Si tr-a:l.!f , vi". !.! .-'-.f-'.'ut:
With tlir l.tuiicl ijifurtintiun !.u'.ui!'!e
hcrP. -)iKri.!ii rrMit erai- Iu Miiuri.
it i iLSi ul tn form a julguient tjut ur
töraiiÄt future, l'ul xt ourfnf cii rl.im
- , . .
. Ini-l. riot coritiilrr ii iieuutiun
jn Ul, t,, M(t p,sM,r anr,hy ihl.
to th !xti of m vi'.? ax vein M
uwf i(u"n-.uu n,rr; .ii i.i uu.r
.'j;h wiiu I paiuim n'iivHMiMir. oi uir
,. ..t... ... I ; ..f .I...... I
!j;t. in humble rrlinue on the u'..l mce
Uii.ii mi i if i iv"i'll-"iii.iii iii" i
!il i-trt of Almighty luil. uuhritaunIy
u.ulrrt ike tiiv contitutiul liiti eTent tiui
1 ijii;4r i:jon mv Aril xhouM, ui.frtiyntelr ,
tnT tjirano ; Kiecutiie '3".'f turur,
whit h unil;r otir cvntituuu authorize
ncw elrctio.i tor oernr. I eui.e-tlr lij
hi uo Su((k ort cf f yf au,ho,in. otrriMi.g
or tUimin(r tl, r.mrr of C.ori.or in luv
Bfr.riCt ül orler Ii f Ir-ten uui-l. hv ih'e
tlpU!,;a (lf xiV rnemv, the cWe o! the
totr rn ren leiel K.-r.-otSv free
Ki itoh Kvi r In re.4-linK the rvjtl
of the H-.u John I l.vi' poei li in your
i-i.,i; of the l'.'th iiit.. I !.! .1 few
rerfe.-t.onj. h;vli, if iifeme.1 f a!ue,
voii are at lilert- t ) t nhlili.
I do not I:itr:..l to follow th it otiin j
:eiit!ftinii thronli hi lurli.ui tumni'iic, hut
, ft- i . .1
t -;ek of i4ovis n,f.'..ni-r.j the
ra-.erit jr lor t!; reej t a.ion of Mir i a
titutioii a n I lu: u:..!er t!ie jirutiHtioti uf
hu h the l..lein .i of liertv are Ietter e
cure. to il oihjert-then h anv other foul
of ut riun.ent u'kmi the lue of tht-Wfie
erth. t'mler it. iiiilot tH e. arirullurv. lo m
ertn. i mier iu oi.iiu-n e. anuliurv. m m
uhVture, connurnc. ainl the m'Iimk est, w e
. '
nj.erel iJ Courihe-J to a lej;iee uiifiarali
, jj hl th. lL,,n ,f the nrhl; our iM
lan!j luie fte.iiüly heen romeri"! into well
cultivated fariu-. and vill.iet and cities hae
vpTuitjr into eii'lanre lv the eiierjiy of a free
and hajpy p.ple; Kallroid h.te foru.el :t
complete net work over t!ie Sial'. Lii:iu
U4,sla it eie. into or.e e!l tireirud ueigli
lorhoot; telertph-i comey infelliireTH'e lo
and froni rurr jitlu of the I ind i't!
lShtnirif fjeed; Hi ill.' ttioii iii m lufl
teally o:.ird ith r-ei-eful triM.I. r.neri'ijf
one va-t territni . a it nioiei forn'anl. it It
vüIj'c. ciüi . thiilt. J.riti.iiiity an.l lajri
ut-f-.e lbie jrien. ki;He ht inauguration,
froiu l'! eotifeder.. . -U ujfi!inr f.r a
il-iuhtful eii'-tiiui tf 1hi !). t.. n p,if r
ful in'Jon of :U.''-MJJÜ; "our territorial
limit enjloire !l.(ai.ial .-.(ufe in lie., while
the Ltiiiiuf ii..!i4inr ML! the tai:i' of jro
rltv aiiefioiii ee-T hill top ai.d r:l!ey,
from the pineriea of .Main ail tl. eierU.le-
of Flori.!.i to the uMcn.lo; nftlie l'atüc."
Ti thi lia Ikere oeeu but one iiu'limciit ,
aiel hut one foul Mot ujon our history ' tuge;
thi ii to he f.iiiii.l in t!ie eiwl.ni inonl of liie
colored ra.ee 1!. "jt-cuü-ir in'titutioii.'
All true jvitriot.-. from Vahiiiton ilown to
the pretetit rrwi. hue ilewel lhi u. a 'reat
eil e ltiile! upn u lv our iiet!ier rountrv.
tnl tlie n;"t th.i!, by m.'fuM.j; it to
proper limit. a groliial Ie. l!ue jiuI pea re ful
ditto; out wouUl le tli re-ull. Iiul few
hut wicked Ic t'ier in tlie South, a te ir lo
orrrthfo-x our 1 ernnrent r m!i mil ..up
i Krowini- pr vpe,.tv un!e?i e "vmotiicr run
' wneiM. mun! the pre. -.title fielon of
1 ar
rre-n ami evtei..t tili ilis;ntin niri 01 er
the hole f.i. e of our fair uoiuain. Artin
urvler a ri'h impu'-e. and bellet in; that
thoiKtinU ye i, hundi e! r.f thousmd in the
Nnrth ou'.l j r.i jo tlii-e wilh them in their
wild Mcheniea, they hate-eied the Kort and
other Got eminent property nithiu the etj
injf M.'te-. rnaltre.ird and murdere-l North
em tuan. and hii eu out I'nioii n i,l i,t. f.,r
fi e thought ati ! 'pr eth. ith tlie av owcl pui
poae of brejkin down our free i;if itiitioii.
and brinirij ii into Oi:r:ire in l!ir fici of
ail rii iliet tntinn. The I lot eirno i.l Im
Ix-eu alow lo like ii) a i to in .l.tcli- nf the
Union, but row ih.it it i aloit to h ort itt
tiprcmicy . now tint Nutthem r-n, after
exh.iu-t eierv h'uiorable mean ail aru
menl, hv re unit. I to defeiel the.r ri,hl ai.d
,.,,i, J,'n, ,J-." t J
rl thank I ii i out le-i . are i roluuU t
t , ,
ii g thr.r ( e i.iu crti ii.e li rt.tith the ro'ri
in ;u ,(,t- dJ , . erhe an 1 Ii r oult'-
! lirl rrwiliif ln: o rr t'.f i-i il of a
!.. I . i i - . . . .. . i '
. " ' 411,1 r i l" iJl"1 1-
It l...l..Uo.i,...n .n.f. .... i
hr iv.,.;.,!;,. f .,r d-oaer lnne. I
.... I . . . I . .... .1. .'I-." ... I I
I ..i!Uf ji . nl ,-.l
The UHr.
aifi niiiouii i'i-rvi. i.n;i, u.i
j if u 11...1 -li !
on e of the:r f ietrue to he ..t )i.!e rl
o? to.ie t?et i ;rer,'r,... ,n ,
lb pa,,uV- n.'.-e' to iliv Thei hue i,
... , ,
oei.uue Mi l 1. 1 n.rii on u;.n iii.i uiti
Ak ihein ihe .pieti--oi an! uu pn for n
anwer the o!d ..n tmrumtt , Iff rem
aar, 14 fiifffhiH, Hl'llVl ,-fMa
hat i the eTtvi thi 'f ! d iru.e?
e 1 11 Stt -at ae ar., iuo ll.e .ji
e.uioerit thai kl. ptoletted u Irofu eriile
ina.irte Ii'.n. I! Ii. fort eievUvlf. r o.ir j
!'''". it .l:-;t.-. ,th j
1, iil rem lo pat a. I lebt d the i
v. ..v. . nn. 1 , ' ,
. intn. ail inn 5 i..f ia e ii n i.ur j-tof e. tot a 1
. . e w ill d . if li e Noftlj f efn. Iu i-l ;
ua iu et i.a t u j 1 .1 1 h ! 1 .ut . i ' , j
en!an. ; er 1, mir hr. f il tuul etri.tiu'ei
. , , , . ,
n a w h ', 'e ! j i: hler 1 f .t'i r tl... .4
,.r ,) f .. , a..l " T J.; J.,' ',1 r,
tirui'.! n. I 11 ar mt ir ut i vr
it . e ll.f in I 1 1, e i I e hi i t.f i.ir ...
!! funr-f. an f m.i ll.ua t'lrirt .. r n
, , . , ,
M in .fi.f t.uf ti.i,!i m at 1 1 1 1 r r 1 1. e I'e
Ut!r r re.'. ( .! . k.if.f."tM.lli. 1. . (
1 t ur,. e !. lirinn n ...r o d . 1 1 I
u t.l '..i V.!.t, l. .r!. I.f -e- to, ,
,,.,.
tl.rtmn W1I0 jk küde. Ihm. it- . , r tne
n,IM r Jt 1 .Ue If. .fier
t the m 1.-11 of U' en wob t.i rtiervl 1
the r h te t l in'
1,1,11,.,, .uim,,.
o-t i.t jtf,e uf I.,,,
l ie rieo. teun t t ent to t,o, ,., .
ii.;enti. i.i .ft aar dr ,i1i.i..wU
. i t m - .
ftsA.lK äk I . . f . a... a i at . k I. . . a . a '
.1 .
i 1 " i ta m iiih, w pi a a f i w
lU r r,.,, Uuf Vr i I'iN.lV
I ti.a.e it "t.i.ia .f et,w.i.e " t.
ii i-rit U i-.U uf Mo ir,!, ,
the In,., trt ht, a Mite lkr ,uU a
.liiirf v ri oiiHti tl.e eva (
r.T- Uf "P ,ft;il e''" ,,ri" !
lix.i i f o.r f -i,rv.o rioii.tinal. the rrv .
' iki I iirr I Ka 1 1 1 ' t 1 1. n . I.
lff. , ,if b, ,i? er ' r ci e r if" e h.i Um
e 'o -t-! I a a r.1 . lh sl wt.l.t hrr . I
e-'e. I .4 j- Urv,r a .te I let
f l' eii e f ui e'.-j fejl! . ,i
c. M. :Rft.,. aMI vet.ture t.,i e-M ihat
ate - . --. .lea. , :., , r lh r atl . , II j
-... ,. etet, lt,lle
of the turn riiioiim' lt..
.,i.iflu lt o-r iii. aran
1 t . iv-n it. i ifhtil. j. j U' te 1 1 a i ir
( I ' ---- a ''"jl.MlIH'faa
alltlntf our ei.era i a- - t.llv if ihe o.l.itr'r
;c t''ietli firi.Uhii them tli irti '
. , 1
km. ut net and arn , -
htt ,J.,',J,. . ieu,:.. -f;.t U ' "
ruun to i .rck.iufUi. rn hj-.m iKcui.
well a et ery lot I tilien, capable of bear-
.d hoU rUaret thau 'ut, la aiat the
rrntmeni in thii fetrlul Unfe. An.l thvt
whoerer i:l it jnelr ari,l e the fair
tinj4 t,f our I.Urli o'rnurit whoever
ulwiirul lM ,i.lt ifr.nn.
1 ! other. u!t.uite in ditkhnjj our States
il.et.oi of Mate-men .,f iLoKl ml, that "A J
repuhhom funiof trnternment 1 u erf. i
'.n.etil and mut ritr of im .
f jm-l l c.untncm!t of U e rfalt-l j
M l.
uurMirs'H iiiln-i,
11 I i.wl
i' hn Inj-; - j-riiUil;4"f liriti itrjJa,
r -Jut! tint - I n' from ItlllllT
- .
IU4U4r llllll J I lit imU MUtl'lllf t
74 '1I K'utm I y AVy,.r f H ur I .'
ti Tnrlj la-l, lh r"irt nrvn.t
jTk,,,l,M,rIl,mrr ,,r. ,r
iL.itiiar--kr n fk kr.v.r.b 1. 111 iaRA.an.
ilstr. ! fut the SNi.nit hn hTr in
fiM-l tlut tii-uliLitl.! Vn Lurin," th
jx.ut .f dr:t.i,.iu.. ,.! uH-irun. of th
Jttimi Hri;ii"H' . nl,nl hii intu ii j j-t
jiare In unn li
T!i Ah;! tftilnciil u utiri kiin in
fir :u"nutc Kni' i;iili- leia tiMon lh
ieL"iu.t:il 4- l.iinlf.i Ii s n frtii.et
tli..t .1 fiik in. ith hii in j!r , -i!n towi..
ft 'in' i' ' n i-a-ir-Rii nut 41 iiuru
To pnMfii Li rrtnu C.ij tu Brou., (
t iih thio-o
in;, nil.
i. .i Ji-p..toh I t. tV
?.--i-!i of ihn hritlt; lenlinc into th
Cuuntrr, wlule ('.1 NVrt ijnitr, ith wurn
ruu., t .V. th-i its t r.l. lotn'hinj 1
iiouMe ijiiit k titli Jeukilt. hoi f r, h.lil
ttVi-rt the i in an.l rie.l ith hit rut alrv Ik
; f. n l'Apt. Uro u rMrhsl thf LtmI,:'.' He !
, uti.,, limr., j.Mu,5 i,v un n. .roui
pü.iinl Hi in. i-;j, thii n I lf Ol Iii
i V l v
I r. r. .
Some f"tv iiioii.iu iri .iiiUl.H -.re
taken pti mir, an I a mimher of ride- wen- j
ieiie.h An ojt'.i hride 'oiilinj; out of the
town, which j'U'. m -lui't iii er, wi turned
into a gumt liois. Ti. rioutr eti ,
drii en into thi. a iHtojm.v of our men bein,? '
plaHt at e.uti fiitriiicc. ll. Woodrutt. :
hein .iki I li w lie wcuil l j ittttit them fiuto
eca;.iii ui er the bri.!.re, retnuked ihvt If
they w anted lo jump oft they Could Oihwn
"evenly feet without hurtn hw feeliti-i.
The oRici'M v ere orlered to quarter thm
eUr ii. the! aJie, p-rhir of the hotel The I AM KMC AN KX Tit Ktftf COMITY
propni'tor of the l.itfer w m .t to e per
mitteil to lake the o.uh
A'. i'.ii;i- it be. Hue kuui thai out mI
her vu-re in the to n in Ion e. ihn i.ir- nti.1 !
lripe. w hi h. under the r"!:.! ol tettoi. in
augiirttl b Jenkiii". hid been lud .i . I
wert' I'MUia out. :tii l in a tew immii uie
ti'i.ite.1 fnon ne.irl i-irn h)UM in town.
A toncli'ir incident M-urred o.ui aller i
t!e subjuatio:i of the tele.-. A ki(T wa !
r.iu t .1 at ros fnm the Olli., ide l the town. J
bo.irin:: tin Amerieau li t'. In this tu M-nt
el :tu old L'ly, !.. yen of nt;e. wlio rroeil .
to ..i'.u'.c our IiI'iT-'. She in nie a ."peeoh '
.1 4 foüow
"I th.oijjit 1 uonhllixe to -eo the lime
hen I iiMi'd a-lin in the -t.ir-i and trije-
ia t-'uvandotte. '
She w.m huhhl r!eeiel. :iii'l t-he It turned
t i her h'-nn- ou the Oiii. i hir nith an ovet
fiowinj hejit.
The Seie-ioii j i!..ii'M .ire to he liken lo
t 'ohiiiiloc. f 'in .';...
-
A lloei i..k (i . Kti tLiii. A Leauli '
lui bay hoiTe, v ell tntii.ttl rilnl a? strung a.H
a I uH'ilo. wa purch.t-ed iu White county
vtvtenlav bv tlie fiiend. of GeneJal Rev-
noUU. ai.il will ;o foruanl to that gentleman '
lv rail to .I n .--ijh n'ltr iuuri'.r.
I t i i -Han ti INv OlZice. :
M M I KKiVK HT TIIK MlllfK.
Ejt. ru IiAilr at . . ai-J .30 r. v.
Weit-m Hil .: i.ou r. .
Siutin-iii I'l.ty at 4i r. it.
Nttlirii Wiilv ai. . .
10 lj A. .
MrT'Hu. i.lurd at I. r. M.
VVtri wiim,1biir'lHt Mir. m
' Z .irren, M i ! i :il Nouv.
I'.ttl nl lil! Tlir-!j .ii Ä ) r.
y.-t e r u lu.lr 4i
VVtru i 'ai It al
SnJi-u li.iilj at
N'-rtiWu Lluiy at
Mrrn. tri'tr at
VorUiu.t.,-, .mIjv al
Ii.. !ii.-I.rfu. Vi.in! j v
r.rtt lüt M.1I , nmr .ljT I...
'.m r. m
9 :w a.
k.-Kj a. .
i.'M r. h.
9.taj e. m.
. . . ... ! r. m
I CO r. k
, 9 tm r. u.
J it JONKV . M.
äwla
Jul- in.
WANTED.
TWd mi tiiiu:i: MI nt-: HS To i
Jl rii Ol M. ' (lie I rnirfnUiirg Sline. FiUjUfr j
f JOHN P.M'llirv, I
t T r' H ott.-, .r J-ui it, t th Miner.
jvIJ.Jw3
DIVIDEND NOTICE.
RANK Of IHK VTtTK OF INM tN .
I r.i . h at Irrr. nant, Joljr Ii, HI.
VMt ll-KMi t,f Fhr jirr f-nt. It ?-en itl.r-.l
ei the t .i;-,ila Sin k ! tli' rnrh. paj--le if
t t. kh'.Ur i.n lrfiil
J.Tl2M-rwS I til sfuv NIo V, ( eh r
NEEDLE-WOniC.
I.nüie! Ittlieaf f,mliea
aM'
11 a an w 1 TT i mi. 10 i. will actia i ;
rl.tvf til.irif f,-llWf.!t. fi Jl.nnUT.
Jiiv i il.ru ifUt. Wai.a.h ir-i. N... a.
ui.i.t n-.w. iJulT 3, tj
- . Iii. '. r 1 r i ; . . . .
DISSOLUTION.
r a a I I I r . . ; I ' i :l I
I iii. liiriii im iriivtr .v laucillKI.
1 w ''' r rnnuial e.-natat. All
-':"" I.IMM All
:iätl,.!j. t tl I f.rm i t h paid tv t.im. irK all
H..J Mf- ti ,4 tU firm i. I ' p.i I I'T l.lin
jrsriii r.Riivi n
riltl.IlH FHrrnilJ)
l-Ml (O
GRAIN AND FEED.
i;vi si-. iu i f.m ; ?
n.n: ami itt:i m t hl i
HO (. I, ., .i i r.fi'l.' I IL a. of I.. 11.1.,.
m h r r 1 tj fj'ti.iti it. rlti?r rt
lii Hui-, iil. A I tU-'tf ff
FMII V I I III 1?
MKI.
!R . S.
mini' 1
it"i. 1 .
1 1 1 1 f I' I I
iTs
tOllN
im I t r 11 t v 1 t-
lA I. I I II A i , hi . r .
1 1 I j 1 nu I w- 1. -.I ! 1 4 iik 4 i.i , M-I
ai- W. n1 .fr. ,f il.ii,., r . n.. ,i r
mttd f t. t- i. ;i , w-r t .
riOi. i i i iii l tu). .t iW k 1
i . t i U il.. al ttm .1 .iiUut
i.. !L. .. ', f I.J I , I S 1 ,1 t f t I J.- 1 I i f
. 1, a i -i . f f . 11 i.i .1:1 It I., ik. ttr
l 1. iik tk I Iii kll I KT.
.' I I .., t t 0 .. ...I .i, .1.
J !y -1 4- i
- - ;
:
HOTEL. .
i 4fPi?kj i i i rui; !
I a I J I llJOIw.
M M, j ivo, Pr a.tr ieM( .
... . . a i i! . .
ttaie tf lllirttti A At a.kiailiia Kla .
I HI 1 1 1 PlH.n. 111.
fill; 1 1 1 1 1; IllltTL' Iir.fTt'f
1 I i ll I a 1 1 A I I li IUUaM! '
I anirr It nkaih A 'eieNlla
INM A V A
' ( "w ra tiai ot r ;
ijt!a a iSK ir Iii1 I ll.tr, M If Ik !
1 n..' t -- .fta ii.a.i u.
j 1 a, itl fit h .. f 1 ki na tttj.a,t t T
I ?lr ,fl 'L 4 J!'r it , VA"1 j
14 . a..'.,..,.! .own'. ik f-.Wa alia-fc.
!. f t. at ,
1 1. 4i . I
, la I b i1 i taj.t f-Ai I l kt t ii f , t ! i . "'t,ii4
:tA w. .i.4.
I
4P I ,'! a t I kt la aJ Ii rfts I at It t
ealMIra MI S. tlt Utll,
- EDO ALL, r.l'DOUCAL Cx CO.
, .
i
; T A rI 4 .... ü, Oli
LidCo Iii all I ciicC Jr OlIllS
j
'
' EDHALL McDOUOAL & CO
kkjii. Li; June 5iu,
In. .ei liüiu iL L.ir Tir, a "(.I'titil Iat. rl
KKAL KItF.NCH LACK MANTKKn.
KKAL rU.SHKlt LAl'K MANTLE.
HOYAL UO.VITUN LACH MAN'JT.K.8.
KL PUSH KU LACK POINTS.
R:h FRKN'CH LACK POINTS
S Ba jui J.ir...r. Hin .4 Gtr.ua.ti
r
Printed Crepe! arwJ Tamarine.
Plnill bkek IVirfgCe.
. Crep Stai etz and Tu marine I
HL AliTiriJL STYLLH
laiXiU
JacouötM, OrgdiidiorttSt Cairibiica
0
Plain Grey Dress Goods !
1 i i i . 1 l r i n o i .
i .H,"J,1 " lJllia. älonau.
mix no irK. naiere Arifiat. i opiina
li i r .
7 " f I
Motamhkjue, Enh-h fhrefi, etc
Par auolfcj.
I. (Mai 'Miaa.,U. 'io(u Sk; upaar U.
LaJ.e' Silk Sun Utr.bieUa
IVItie nu l-'a) l'olor
Ai M ki.J I4W rei V
Tiir (ae 1'eauiilnl Kil t'.l.nal
OALIOOEIO I
lrauilf a,,ll at la , vf T4f
HOOP f K I H TS I ll SKIItl'.'M
','"''lwil.,t:,K Wo. ahJ Iw .
i
v airn nj tne -u eei . al e per inn j
1 -'
,k1
tr
ratal tat 1 T. ui xi'a W e.ti
rtüfilel Nel lnj; hkH
ULM SKIHI M iE IS IHK W0HLU
Ivf Iai4t4M tt a
.mi t-wk of r-'ktrt
! r.DSALL. M'ImUJiiaI. a rt,
Ct'f V Ala ak4 F-wnk freau.
CLOTHING.
Llinshall & Paddock
H
AVK IiKCKIV KD AN01JILH LOT
Sil I UTS!
NiiitaUiei riiderfat
l.X I Ka I. H(iK Hi .EH ilf.HiNo
a iuiH-r AriUU
Loathei FäXtnl Dtlviii UlwVe4 !
Wc h .it ilo ouLtnJ, I II tiuieJ, a
fill as n o h iv:m i: n t
i-khNCH HKOAli CLOTHS.
DOKSKINS. ANli
OREXaDINES. '
I
!
-foh
i
i
a0 A FIN I I ML Ol
; . i
1 SUMMKK CA8S1MERKS, '
- - JJNKNk. mkltons.
h. e " I
! MARSEILLES. CASHMKRKf2.. Kc ,
I
Whi h ae Hie piej.oKl to niak up to order. '
in the mot elgant m.n.i.er.
ill I I'M Ml I A IMUIMHIi,
K. n U aAai 9ra I,
L. KYCE & SON.
20 Days Exhibition Only ! I i
i
Time th, 1 H(M . i
i
SUMMER MANTLES
i n I. r. i.
4fVriri and M naher Lact
03,50 to 035,00!!
, m W II I 1 It I
! ... x . .,.-, tll, w , ,
5 per cent, under Kpgultu rtKe!
A iala i.M.tl Wluir (fieri I Jl.i,... if .lm
baa 4 Maiitttvi, rl .III. i4 all
the earVm h-lii, 1-
Points, 8 haw 1b, Flounce, Ac,
0H0I0E SELECTION
I IUI
1wa i--t tit r-.tl .t. iM k. I t .J
Ali-t will t- i.fTw.l Vi t.f eniA
lit. JaT .Kw'.i prit.i
Caah Only!!
L. RYCE & BON,
For
Out D reiss Goods DpatttnöiU
I T III-. II I iL iV I Ml 'I H) V.r, ä
v4l ( li.H b I' it It ul
MfgttHt llobm V -- oil a,
la I' ai.t . On f.lii.
A I ol lo :io 4lul ! !
I v IM aoi.M
IV I .t ui fi.aa Ii. On. l-Wi I . vil i If ..!).
U MI'I I llllt ariHK. ar. ii.JHmi lb
) t,al .WU, F I HI H SIM1) l.H.ri V I I I I llf
, U1 ! . 8'. I i a rA- ae. t.!n.alr. a-t laWat.
a tiaht aal', f'-t tn.lt .4 II ..It, llaf 'l I .
effc-l al a r .
.TJnrti riroif
L. RYCE U BON.
How Oold at New Yoik Coait
Curpotu,
Cuntun rvhittlntt
vull Pttpor
Laoo andTumbourod
Curtuln Drupory,
tJ IJ
CJonnr f in nlnhlni: Hood
Uli a "it 4J?n Orv"t'j" H t. kitr
L. tlvce T.::i,
CHARLES ALSCHULER.
Great Excitement
at ii
GERMAN STORE!
UaHVI If .TIHMI.YF.il TU RKM'f F Ml
ii .f Utt i ri -;vw.t t. w.f, I
tirlike M'rirt!
Black Silk Mautlefi !
lit-
Tin; laths r si yll-.
ASTOSISHLWLY
frill I'Ali'f'V
SWUNG ANH SlTMMEH
DRESS (iOODS!
IT FVrM I kiHvtbl r 5T1IF
Ol.l) Al IMIOhTATlON Ct'bT '
Oraiidiu Hobe,
Wt.nh S at it I
. 1 ;uasoIs it bun uinbivllas
ir itcju.v i k ices i
Iail ! Uimi SLirlM !
It haf Qaaitl f . . !. I
mi M-tt o lata t m a
Big Balca Atid Wo Profit !'
lUmeiaUr tht ÜKHUAN 8T0KK !
ft Wft A I Hiai. 1
,u l4"N , w
ttuaiL aixcui;liuj.
MEDICAL.
1
WTO
Cordial
Ml.tMill
' . jr..
Isfort Ukint. .UUrTakiu.
likKATKsT HKMKDV IN TJIEWüIlM
tu
lol lrltlou. A Drllfjhllul t r
.Iii I V r TRkN I
TUK THm'A.NDS up.u Uuu
. iit to n i.it. W. Ii ftb't S.rf .fc.
1. for t!, (tu !j iLt It 1. aWlatir an wüi
( l-U irrtl ftr t.mortnj r-t N IRriNl tt
hi!!lr.t n.l .t..Ml purlfitti nr! re
rutU. thf t i .rnjj tl l.k." 'i5vr'. tr
ul;4 l.. v
lira I Iii :t iit4M tigiu
i hi ;.. vn.riKmi n t it
li .a iw c. ii.i.u.oi l'jrv.u, T4...lr,
I)": i.i), H.J. i.r. j.rjv .j.utt.,,
v itw, iitwar.l lr. .wid ii.-. tU. r t tRM.. (
ill" Kur, M Hiivh r .mrt
i rvn.i.k., .1 .. u m t.w iniiw i4
i.i UN's TKJLNt.:wi;M.u luKUi.1
wijm.u it runt:h:
li) i..4 a iu.. a i. rtai.UJ u
lls II will ruf, mUy ttik-, af U. M-luf-i ttj).'
hlr; la.i. :tt. i.Wtru. t-d U. catru.i.i. I al
l-i K Mftti W. Iwrin.,-.rai.- .t.aiMt
tMiilliv,if it Vri.-i.. IvI.iHij It I. ii i'.f!.l.
i . n .1 r
r 1 itlldrru.
J"r4rlu"1- ki'j.r) tu.ii..
. t ig ard rt4-nrt?-4LrB tjHr th.i..
Mtbei'. Mi-n,U.inr roe!!. l vKa Slrrrtlw c.
MC Utlf, it 1. 1. 1K1.. . IfcW..
tu t.tU p rjt. UW. n rrerj u t'nf, lafcU.
U r pre.n'. .f.lt.M ,Lt;i mltdUrl
Uer. iivra r ut t,n--r'n, Jum, 1 I
AlTHi.N -lira,re of Iirri;1t i,
. r.y tr? to rlm cp.u , .ü tj Kitm or X
; aaarilla (ataW h tUy ran )wr etP w uiiu i u
,'lurJ. TUr,,,,,, Ha MC nu
. H al a p.rt rf oi nauie td!uH tLHr MIJC tl
IU KKil wi, it.f.n.., I1RATK1 arul tkrie u
U.immi- eutup.Miu.Ui Att I-r i,, j H ixan a
: Mrrni.rMt.jr CJil aM hi rninflir Tal
I.-n j. i I ii u ttm t4Aj ma-W ttat wMI ptutJ,
! V.?r. """ '".. M at (U uim um.
; thi:vutiin ihu.HUTKu,. t.4
lO"l Itft.uilii.lt. Urr Miw-I rf thiilt
! er 1t I .-al. I I '
lR J H. Met KAN. Jw., I',viWt.4.
W.'t POlJ 1-ifM. Hl... J4. ixU.
1)1. UcbrMtiU I Itltriaul PilUI
! UK O..I t.uin U.f, .ll.4.ti,, KVIb.f k
n.ri. w.,r i... ir -fl , rTi:Kno
yiVi.t I. li. .ulii.. tt-1.1 L4i fchen U mt), -.at
tr.-ti.ai tx-.n'. I iu.ri I ....
n.n,( niirrlT .?, t,ii.-,irv er r.-., (Ü,M
, M ai. t fan I t4li, .j iu iim-si i. roiT-r ti.l.Lt, v.i
l.rn..t aint 'Artful In ru.. li, kj. r
o.a. l K impure, IruJ mi.ii. i tr.nu It t l.Ui .
lat. tUf iL. .m.I ,1. tl.at fU..u t . ta
ii:aicriuuv l'ri-i
ltit-ir T.J ti.. M'l''". iki.. j.aiB Iu iL
I Mi aril Im wiIs, tl..HisL t-ry attiie aiJ n.nU,
! U. lu.ir bf.rui.,1, j.i.n..ot, l,.:ujr t-cii:.
j tt. Ion ai..l Ki ln.;. U: 1!J r fra l-iliy
j u, hi-fJa. BI..I .;l n.-tnaL. Li a ao rbraf a
I rt-iui cat. I ..l.tair..!- Kft p L. m noiairt'e oo
tvaiwt, a M'.glr 1. t :.i.eri IM im-..
I k. A . . . . ...
I. iu ay prrvrcl
b..'it. m ' ,! tr..KitTi 1 ;, lr,. 1. i. u i
I H. y'Iaii'ii t i,Hff.i III;, Tk. i.u 44j.tr. fiw
; tl4, lbv f l.ilrl. y,. l-ri. r , ..
anl rn I f a. nt I v tr.aij ! mir par 4 the L". S.
I J II Xi.I.kA.V, S ir rr -pilrw.
'..!.. i .4 TX'rj mtml l-u,, H, llia.
J. II. ltl.eMlC ltUlllt 1)11
! I.I n I turn t.
I Tm ItMl KlkAL It lHt Wl hlJ., yl
j Tl...u-.. t. .4 human krin u,u ,rj Ilia
j f .lmi.iilii.1. .irl m'M-rr. t y ti uv v( ILU Ir ta
j wi lt linJr.i.m. It w.U irljr, I'A I.N all. u,.,,..
! taftJr. anl it wni cUt.tlar, ,.Hr,fy ,r1 lrMl ,b
; VuIi-AMi:olbIjMm..vr'wi;i t.Jiti,.. nat't,.
nuiiif ri-iM M.uuian!n, i.a.1, lrura'ia -;
ItT rl!ll.. t'.4.tlrtl Ui:. a. Mi Sua or ak-
. ii in j.i.t.. mw.1 . IJüatu.i.1. It .Uw.
r t il 1 aji.u-aii,M. (.! tr UimI,
; llt-alari i t Kfa. U. lor Ivuri- i-r or ai
j rain, it U an liifaiLr l rimtsJr. Try It. aat rwi wifi
f,i.lllnl.i.t..jiiiMl.ltiiiif4i. Krtn It ll.iTI cr,
I'l.iMblXi, I Ahk5J.I.S . an .Kt. baUt (Uiii
"" U.'i -. Ol mm l.;iir.T u.'.ii- UuUu.'t
cnK- n jtinnt. It U a rprT and iDlalUMa
! rye fit öl,, 5j.rUM, CUfr., tflüÄi, Ixnt.
! .eU'-T. .v.r. WtiiMt. .Vrttfha. r any tat.rt .1
t 4sr- rr y o. 1.1 ru wiil Lr c4iriura.
Dr. J. Ii. Tlrl.enn. lT,iriirr
OoülTPTf T
r f
t'OMr KILLS
llorv Cattle and Ciovhtn
Tran 111 Ollirr rraplaliiU
i 1 TTACKSAHKSLTiDKN, AND
' fieiuei.tlr J. ib eru In a fi; hori rai.-4
j larreUr It I l.ttl alanri prr( re1 t j treat
...i. ,i,(f a t .ii.pit.r.i T"n.yuy, atltü.r r-P-;
i rf,i... t i,h .4 aule nJ L'eat in
etu.ttar.tlT krt-p .i l)-M a p.itnr rcr. . an.1 lUiri t
K;cr t!i Itt.t ,1 t ,Hr a!t! aM Imo fi,n JfMj,
by e4io.
Iietrent7f .'. I rt t I. a tr .'iitu .uia i-..tri A4-
4 wltti t!.etah.c .4 ali.i-. H..J i vi-:-t tv'.d.
j 4 M. aji t :.-i a i.t I.t'.'. I, ri ,-n In a j ',. T af la t
' . t-K'-au 1.. i.i ij't a t f l., a Urn u.iu-
j nti-; In .itrrit.. c a a rfj-.t tLo .1... I 1 iiou-t.
I. eru'... Vii 'n, pi mn, aiHt " .i r Mio r Ii.
jariaa i b"t-, it, ....i i nt "n O.. fUu' It..
, lUH K.:i(!ii.':;n" n a tut, tj pr. aa
; tiif en ..'. l i.r.l tj w.lt.i ! . f a.M ei(fa Orr
j oi. I t ta i .4 ii.i .4t'-rful ri-airni t .l4-
, 1.1 l-H.lill. .it timrt Ii. (U.IMiy iT tl ' 54
llil I . 111. ,. u. l,!'y i4 din icai I I
IWir I J .f. I..ttif tk1 JMUr blla
lor t a ii L I ii it ,
l SLOAN'S INSTANT hLLILr 1
i la III la I 4 ill I Ii 1 1 r II II I A I ) k I r I It at I
I
' kemtJy ! r Ii. in.iu. i, ,i . i uir t.f r , k.. iL, .k
i t.trtl urn, t. .ti. .1 rtMrkiiikt4fa iaa itir-
ra-T. 4.ftLiia. rr.aft rr. t b.4. f a uw!., all aa.
Oft 'W.4..i.i, i k LmiJwIi', axuvcalir. KWjjia
; Un;, M4t r. 4 U '- ptr, Sr, ihr limli, ftj,p
i1;;::.;:. flil
ra.Ua4 ) ta,
Fa 4 d a- r
N.ttr f.'lutirur. !.. t. eng U r r.il.'.
llnna I umll Oliifuirut
I fr..l. 1 lo ai (Lf Ii i ( f'.i!t.Al rate I a
KIohii llurae Ulnlmrnl
( iioiikiiri piiiiii it iVit.ii i .ai,
! Tk tr a-4 ! t r ail .i. .'iti. n t..4.ii. Salai
Tui" iti.t 1 1 ,; k.4i ..i . . Jvtt.ut.' t a
, a;.tJtf;
t 1 - ama.) i u i j
!
LECAL.
i
i
I IT. iTINHlM, t..tlf4it NTT..
j A A If.. tir-uli t .iri, Vr-o-niir Trtii. 11
, Jn ta-a. l..n.n jtk!. Nr t r).4 ntkl u
l i a. i 1 1. Vtlk.lvTiii i
tHlttl. 4.T.I.1 ll,lK:.J.ltl) U JU', A . N
I r.e. tl t j i ..nu", l j M lai 4a t r int. ai
! re. an.' ni i.t. .it4.ti.i Wr. I,.; al.. . f..
1 t'tiiw'i .SmIiMI U.alif ttat lb" i. I U.'l i a
rr. rtall-T t r4 tl, A,,,r ,4 Iatkeja
ltWr I O. '4- r. t.V v 1 II. a. i.i rt"'-
1 ID f S e.lln ant -! LtUll iH.tit t.1.4 1
ta, IL iit ui I- . i 1 1,4 Äff t ta.li 1 ti tl.
i Mtvl Uttn 1 I iif t ..utt, t.-iilt. Iii.at,' ll. I I
' M..l. uf pttti r.i, A Ii 1 I
' A mo J M tl.Vkl.l.k
j .aa1,.rt
j ' 1 -
TONSORIAL.
Medicatod Hair Wah!
j I K l i.i:l..r. W. CANADA
M ..' OmI i. fill-. I 1.1 5i.la aJ IrMr Itm;,..
Kai..i, a ;.;' f Ii. Im litnta If., ( r
tu If.lnm il.a tn i,i hl j! j,r f.i.ae;;.. tkal La
la a .......aa latk.tt tHiMtti la kla
atkl .o'.- o ik '. ... r Nrirl ami.t.n ptt.e tt
j JtLaw-po""-! ' r-ovn a t, . a id iJn, r,,,
! i.lti. tv. 1 ,. vlil
afJail
' ' -.1
oootts.
j'riU Ml'S: A Nt IVLL ItV (.Ko.
j X W rt an. k4tvtv4t IUair.i.4 17 11.4.
i MAt'Al'LAV S HlSTtUVtiPV.VtiLAM
Vi tat,
! THE UUs ANIi HEAIW OF SOvMLTV
V tba aatkoa iA r4 tocUij "
Mi.
A': :
i ., e
atkV!vi
ai w. n. ircaxxuiuit 1

xml | txt