OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, July 16, 1861, Image 4

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-07-16/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

CHARLCQ ALCCtlULCr?. - t -
WATCHES.
MEDIO AC
clothing:
cloth inc.
1 Vard.
i
1
4 1 I '
CDOALC'r.TDOUCACCieO. J
j ni: As:r.i:H7AX vkixh coxrxinc,
, WftIO.ftta Mv l.f. to Cj:tl Mi.-Wju ftL piV-
. lie t ti f.n!ii:m rrrj ttk r-ci:.-Tx1Uon of
U.ftn K:ctr,l iV l1iBg jkivJ nKhnaLw
f p0 f.ili vi tr. t.rf veit:n-.; r; jt t'a-1 pr
Ü Tifti I;..? lu U. Ljtfi t;rS rnr.N
' iM !:Uaa.ti.l. At t!r f tal I'.iOj;. i ! Biftj r'..j
! V f&t lh u vilr.f Wkt of Ü ' j.ry' ..
i Mfa'.vn frvrn iw.ry ciu Lvt f-il;
I tlt'.M.
i i in: pi'iiMt'
' T -j-! i 'r . , .-. V a5 W.uUuftr ft.i
I d. I. !. WftuL. Vr.f Ki.;h'. ul Aivrt
j cr. W htri f. i.ui.K-i 3 1. 1
it L-:'- t':r t f r ft nuci.
; l.'rrpr'.-J rftS, -t- tt tt-y La
j rrT Vit Li '.Vth .rfct a. ft -. c lu t--
ilifl t,'.o", h;c r.- f.it4. 7 t
1 dar.UiUf, Win if f-.Sh, rjvlsn'k'.V iwtw
i prv-mi.., -"-:ft'. -trj"uJ r ft-w
ölland Sitters : & Padd00k
Hedomption Agency
Great Excitement
zie.i&q r. II TJEIZÄ
tavk numnvr.D .nothf.r; lot
? ' - i Tlili-vnin. - -
Aftfl
ftervousHeadache
CURE
j.U.er Ccrrplalnt, Fever end Ague,&o. .
, TV utwfU lr.tr. Jurti nJ w of thU t4- j
U;i lw -'y tu t u ttr VL.J l r ft Uurtw Suul
.? r !j c:l " I iHf-r," odml ta tftrlouft
4uv. frft ;.rt U ttl to ft Qft-(iklkitt BftUl
tiU ft.-fvl r.u-." U U.I fLr LiU M" "jrn."
fc (v Lj.-y ciiLr.
t it t- f-j'.i,y jp"rtt il. f tlt!Ted f.om th cvhiitft
,'e tlH Vitra
AT rue
S II I RTS!
BiT.r.T YITS IIOTLAITD BITTTÄS, ' !)) . ,
ffv? !V TAr: do ftrMuJi, tu r v
lli.UU 1 4 r. ; -!..u lt C tt cf !&:uu.-da
rvj f .-.Vrf- it :.'. Ik-IcJ t- itniTVi' if. Ii i -- j i t, A.ttTVtrT '
U.y ft ..-.! t jft-riikr, ? iih I 'iy ia&Xil
L- .t r r c. fcwJb (UCf iix.t Jttu.)i j1 II II;
, r7ul!"r.-rrtriiefitViVVv J ttllllUXier Ttl il t-T XT Cn T
r .'-U It ihm t uKUt'.io of
(iwmr.DiTi:
GERMAN STORE 1
X". ,- 'C'j tL i-r'. v,'-i.-
MIHnoiK ami tflmroitsiti
il
V
...... i t.,-., t- al - 'Vor
' 7 ii.ru-
i sr
I.
i- t u. m ftu tin. .i-ji i rf t .,r y
t'LV.'AHE OK COl'NTJ'KKl.n
i-KirK is rrsr.
ÖPAXTLDING S
CEPHALIC PILLS!
.
Mi.i.!v am si' it h run
im A iTiiiii TiiKiK iuvii .. ;? . v. , . iy n. p.i-.i:.; cf ; TTt rrmn
.. Jfhit .mVI".- ' Vt t ". ' 11 JftJ bv 1L 1ftil)l t . ,
' - t 4. v fh v 1 4tt .'k1 .Sur- i
iff. .Hp!,;.!, frr
I h -r trL4 r" l't-JuU !'fcU. vl Itl' tVl'l
t . : ; t,.i l i.i j"1 i 4.-l b i j ü.u.r. r vi
...at
J-i't 'f th . ftf th fW'JAr, t fth.Ti
4 Vw it f th ! I rH fr-yt
J MI, 4 ktt.
Hr. Mrft ii-ilff.
' . . A - . . . - ..a. L .. 4 4v , 4
I )aa TTi W Mit! Jim "T"
Mm Hkiw. ,
H .. . .1 'Uji. '.X. -',..,'
t-;,,;s. f .-1 tkrtn i tiy. '
1. 414 kjt 4 t fl44t . . t
K
i.-lt...- 1 j -fy...-f ...l L- (
i
tu il- Vrtvw- Ja. IV 41. !
U-.'f. .... Vw,..lft. ft, H-. . .
r.wi ft.i.f jo-if i sii" r-.i-.. ..-y
A. r. : .
Ii.:: fr-.o.
.. M ft Mft . Ifc ft
t' ' lj, Ho , 1'." . U, 'v.
I f'.5 f f wr," 'f-!4 nr "tri
-r ' bft 4 w.-tft 4ftrur'itr my
"-. t, ,-j -!-. wUft 1 . u' J"t "-r 'rk
Wl . . t .'y 4Mi'r tr tUs was .ur-t I a
t- i ' ... ' 1M. L;.i 1 : ' T,
"i !-. tfi'jr y-'.
w. ft. li.
im-i turk', t r i j.::u ( , os'.
j, t-i-y f,
r r. i-r.t't.
i . U' 1. u N. I.
; , üi! :.f--"t ,"r.. J2tl fM1 tM '"
'! l ' '..jfcK IM " -l.1 to ftWif.M ( lt
Ti1. C. iV: V. i:..u iar?, i t4.u'Jr. y'ü'.ty, C4.
V'. i". '. i H I r:a--r r. 5-
r
fr.hr ..rft.
M'
; u Ti. c:.
! r ft.. -.r . f tl f J n ? "
ur i'-l Hft iv.ft--. ft4 try rlM
Ir
r t- 4 .!. f .i a u y
..J4
if 1
r. f r
m fc-N. I ir.- ' i4 ft 'i. I- a. a. hft
i 4 , 4j '
-. t U4 r.
-. k
,-a tl - 4V.C'l,l;.'r'., v.l.
4 .. . " v.. iu: ft.; ' !- ; m . '
ii...r.!;.tt'vli.-'4.V, f . . 'V
w . .''.: y ;n- ' wM'l. t r
4.
. . . ; - .
Sl-AUI.lrlNli'S PKEPAErn i.i.UE
PAU1 IT.I.rAEKlJ dl.lL
-4 -t-to Tu Aa ?ok r 4t
FAtn it.vii n: rRftr.i.rr
... vr!k-;,l
,4, k tv - fy t
'v, t; n 7-.. ,
-Trrrt rrr.r.T rr5T: -
IV..-. T. - t.
,fiino
autp.?ot. f ic .-i!
.. n,-tL f.J-. IH -T -
r v . . - Aii il f, r4.
A
iriDlOKSTIOr. Try
rcr hi::: T3UrJT. Try
UivrhavcS Holland BUUrs.
For ACH IT V. 1'f
rriMVf's Holland Bitters.
XJcrlaies Uolland KltUrs.
L'o.ThauS Holland Bitters
i:cvhacS Uoüand Bitters.
Tor CCr I V i: X K S ?. Try
rnriau Hollana Bitters.
Tor riUi y. Try
Ctrriais's Holland Bltttrs.
for, i: ! : if.-', ! t -'i-l rrv0 hij'Jy
Ui-Cl, l J la nl ; t 1 VOM r-
T.. r.vj; 1 m'.j't-ioi. T'r.l-J !'..BAft IIU
fo :hW iraJj r 1 rr'c
-n .V f.Vrf (or wrw f r r tV
Benj. Page, Jr. &Co.
SOLC PROPRIETORS,
I'iTT nun? i?.
. llstt!t rt'ul Xrmvtly !
Hcrrick'o Sutrnr Contocl j
. . ...
. I a a n 1 1 y t ,-S J
4. Ä . ftjk ft ' f ' i
ri', f (... ' j' ?."'.! ' -f 'if 'f t,
4 t K'.r i r..ti.L!il-il. In .('i'ly
k ,., , -t .f Krwt fcittfftl h:
(4, ... 4' ( f. M,f 'J -"rr t no
I . .'.. V .;: . .M ' i- ua u
t'.r.- I "V : . I I 1 r
)!' r a' , t " ' V'.i K ' ! l'i-'-r. f.
TO
in, l. i;. Ms !fj K 4i t .
ftVrrrooJDs-jjo
.4 U ININI: TONIC
i;. :üiTIC lONIi! E.VER
ofM.i'K! ! Till! IT'JU-tC.
RccoinmonHfr! byllio Fitcuity
w
t
. . .
I, 4 It '
. . I .k' I 1 I ) J 'ill 4-I- j
, 4 Wit I . .:. . .
. . . . r i . ..
I i v , .
... i ! . :
i ..
rr f. i r. i
. i: . 4-. - ,
-. 1'. i r-Ai .iy t J 1 4.-
i 4
' 1 . " .1 '.;.'
1 f "T
... ; .- 1
- , r" r i
r., ; .
r ..
v t .r-.i 'it,--'-
r j lirt, 'v i I
r , i '. , t ; i .--'', I. ! r
. . 1 4. .
. . . r i ' . 1 4 . f !'-; t
: . - ... -; - f 1' l'-r-
l' Hr'.!T'k ftf !UMi4vf
...,. rr'.'f ' !. 1j..a'1' t
I v r 1 r
l it s II. AT W1!-.
l' v i U"1. l"i'.r,
r.'i. rvrrcj y, i.r i v..
vt v f '-. .
'iv'. r
J.ff?fr rr Ioci4ition,
.M V ICE
f c i f I r r n
, - . - .- ! (114, . 1
. , i . . . , s i!f"ll';M W
. '- 'f'' - f
- , . !.- ! !- t I.
: ;s -'i'n. a.- -..
' .
i; t '
N im M" "
i . . .
rwl y.
l N OCrTTAKiMC.
.ISA ac r.A i.r,.
of -
; v T I 4 t: u Y inh'I.m
I 1 . ..
ti
t - . '
T ' Vr
.j.! I
74v.a
- , i ... , . n rt -
f 4 1 4. ' I v 1
I
...
: vac Ml.
iw , i !; i It h ATI
Nlic
; r
! - - I
I ' " ' i
- - . 1
-'4 J
I
'- ' .
,4 ,1 J
. f . ; V t" .t. "
; , . i' ' i m vi",?..i
... . n ':e ,
. - J t . (f rui'.'.f
r i' . t ? vr. Ut-!r.
r i.U t V J If. K'r. ftai
lW-f ". Vi't'T .la.
5a-i r-"rt 4mVt .ftftftl'
A
" 1 J , r Uft.-, t pritT yrr ;
Undorshirtxi Cc Drawers,
J; 1 Jk LAHOU SUM) itfci I
Leather Factd Drirla OIovm f
Whio .') t.ftiut, t kü luaw,
t
IM L 1. A SHO HTMK NT
rKKN'ai KOAD OLOTHH.
DOEiiKlTC. AN I
OHUAL!NKA,
ro-
I
ft.1) a nft an .r
, , . i SUMMER CASilMKRES.
LINEN'S, HELTON..
M XKKll.I.l. CAdllMKKKS. r.,
U LI! e ur jp.ir, uuk y rJer,
la tii moil Ugfcr.t U4ftiU44r.
v "S Vaah kntftft.
L. nYCC Ct oon.
20 Dayo Exhibition Only II
Junö Othf 1.81.
! KCAL
4.vftr f i-mj. w r"
$3,50 to 035.001!
wmcu is
26 pvr oont. uncUn: liAtfiiiar Prioca!
U KU
IV 5. pf MftüU-. ci.ÜAS 14 4il
Polnta, 8bawlfl. Flounce, Ccc.,
Wdl i7iiX for f.U nA TvtfJjf Djv. 1 j
?,rjTTOT03 ÖHLHOTION
t nrx
'IlucKryc VnnU torc.n
r '-i ftt J-.-nrly
.A.:.- ri4:' vrU".
For Oaoh Onlyll
L RYCB ö SON.
Our D,ei. Good. Dol.anm.ntjriQeLawMrtCoorJWJli(eLillen Jj JJJ,
t. i4j4lh Iwrfft B'- tA'l . !
5 t
At lH.t to Clone Out!!:
i
4.1, uiftü,ri-t;i
!. i.ft fFUJ-lK n-V. iI Ü.riih-nta
,VUfy..r.U!:I K!MfVS-mOWlTLIPrD. ,
'J; t- lVf4.i t t" -r?'.Ai!yT lftrt ;
ft fair k-r .K 4-' UV rO!., ti-,y t .
tf. f -l I ft t' i
rjf7i Uioir tout f
L. nYCEGOon,
Now Sold atnwTorh Ccat
Cnrpoto,
CnntoniMctttntjo .
, Wnll Popor
Loco and Tamboured
Curtain C. epery,
,r:r.;;. : :nim
A IC D -
i
ttounr B-urtMinhinff CfcoJa
' ' i ' I s ' .
' iT-r"TfVC-? Cry
Lace Iilanties & Joints
t EDS ALL, McDOUQAL öc CO.
Uscwvci Jt Sin. M
AMEUUJA.N t:xrm:rri COMrNV
HEAL FKKSCII LACE MANTLfS.
KCAL I URIIFR LCC MANTLKS.
ROYAL HONITON LACK MANTLTIS.
RRAL PUSHER LACK 1DINTS,
REAL rRKNCTI LACE 101 NTÜ.
NilUwlmiittiwoUHt
4JJ üf nuinr
Hals BUck Bftrcw.
Orp Marr nnt Taro4r5nM I
HEALTiniL KTYLEti
Jaoonots, OrgaiAdlea öl Cambrics
Plain Grey Dress Goods !
1 Sr-iaia Löm o( U4i4,i. MiiaJi,
Mccftmntoo. ix
Par ttoolö.
I-iii' 8:lk Utntrell.it
At W fttJ CiiU.
OAIalOOBa !
UtuftUr w.J ftt lik, fwr fte
1 now rK!HTS ! noou FKIOT? !
i S.Laiillp Hkim . Wcen i ,
I
BFT.MKIKT MADK IN THTT 'TTORLD
Hy LjvIm Lt ill mn. ftbciM tAtnUve 1
our tork of Fkfft. i
EDlSALL. M'DOUGAIi h CO.,
VftB od IWä
TzraiACTa, cm
N. Erlanr'a Clothing House. !
f.v öRDnn ro nr.üvc.R
tri Ionian STOCK
C LOT HING!
AJT
Illinolf &nd WUcoQKixi Currency
AT ITö UIOHEST VAiUK.
S. EULA KORK.
Kft. M Wftrr-m iofcAi U KtUftU. VLuc4U A Cft.
JftliUM-u.
JLWr rtlX'EIVED
ft. m
Union Ciothins Qtorc !
a fresh surrLY or
Fancy Bngllab Caßslmcrod 1
ruft
SUMMER PANTS AND COATB l !
4J
fMTtlT nrdrtcl Prlrw.
a no, a rnn Lot of
MARSEILLES VESTING,:
I
FOR I'A-XTa
rinr liinrit Irar r !
fill.K. IVH TON AND SN IT
TJnclor-Olilrtö.
i lain and fa.vct
TIInTEX SHIRTS !
SECK TICS,
j W r.fl ti ftttCtttT f (Kf rjrtnv it j
READY MAPK CLOTHING.
J f- II "i
vCl ftw oU ay f uJi
Blaok Bilk Mantloa !
rni: lateht btyle'j t
ASTONISHINGLY LOW r HICKS !
ppniNO and BnrsfER
DRESS GOODS!
er rryfcr rtRRAni. rrn-k
ÄOLD AT IMPORTATION COST t
!
Orgxridio Hobes,
Verth u 3 !
Parasols (fc Soil Umbrellas!
.17 AVt'TION r RICES t
r.adloA9 Hoop ÄLlrl!
i
a werte ttn Wwv-C ft
J ig Bales ar 1 No Profits I
lUmobcr the QEKIIAJ? STOKE !
fW. WAr5 TtTttn l
i
l
Ii nz& W Jr ta bvy 1A f i Ce-
; rx ttn.-i4g vt.' , t!ift
j 11 4 '. Tt-nt-li.vr.. ti.i:civ
A4 ' 4- otb:.,
c; a Vrt,- . h.. '. u -.. "
V 1 l.nvLr.&. ftv 4,'v, l-.ll-; J.. "
jTimr.s.r;.. CM.';., n.w.ft.
HIKa4. :.:..4n:;.,i.4,
4 lu.:.'.. '.t,
J Ii L..4 rtvr,
J :;Cuuft-. -"rlnKViJ.
J W Ir"4i, ,",.i'y,
A U'.Vw,
AjUy.l:.... inks
v jj ::. . jrk.vtiw,, -
T. Sr.y- r, rb.rry t.rft,
4 " Yvt'U Fn-i-ft, '
H'r. Sbcft. IVru, "
i M roi. t'avti,
ff ri JJvv, C-!ni;s
w ; i '""'-4,
n. KW, . w l
rnn . iif . "
Hgi'WIIio. -
lK.iar A
i; o-kftu r, 'ftj.m.r,
r r.Att, -c '
Klrw r-o, Wft. y-TofV
Y ll'.ftl A H.4lir, vrt u .
rH'.l,hi, NfV'.
H A i r.r,i,rt,
r A T'-rr A C .
I: S tii..4la-r "
Ai:. S Tai If. 4.'4ft.
II It A II C ,! rT,
HÄJti A LfftU1, .x,
U:,-M4Uv. .4.r'.
Jau. Jlri'.,
JjLr if. i'.'.rr!.
TV'.lil.nt & l -w, iJ4JrfU.'lftku, "
A S kvonu. I tii4lkii,
HrtH.-T..4 l.r" M '
J A CUr. 1-iftvlA
A 1UU..TV, auiftirrl.tb,
J,iiu; I'-rf., H.r.uft, M
w II VMi::.r:.,
A V .rirli. vlll,
cLftftfcwi:;.-,. r.:i,
TLivWiTf V il. 4i1i;,R.U!i.ak, AikL:ifti4.
M RMr.Iil.,
ab viuivii, y:iftuk.. iMv r.u4
Ju4n Klklij, l;.ti.', "
II N SUru-Ais I4.J'
F C K.ftlllTijr, J.t r.rjU, "
A till. i'tftlti. i". CLIt. "
I.rii.m.it A Mrrn, P.tt.UM cl., rnu
SnrVI i'i--n, ir, Nor r u,
WTK-J!n.
I'r4 II Tltt...
, llr km. A Yf tr.
Vi In, A.:ii rs
KJIli. u Uttut,
wT'I ln:l , II.':-!.-;..,
JiM-4'ti 1."1'4-, ClH-lrr. '
J J fj.ir. !. u. f,
t,j W M V'ftllA, Hrr1' urft.. "
ir:. CI r-V.ft , V,
f. m r.uu. it. ,
Hrikr, if.''fK, '
M'il.:i"s
K At) tiit .ii.', rUniWr.l-t. jr.
iHK'i.t.A, iirvnirc, '
yCH'-.,. NrfwU,
C T It n, f.U w-urjc,
JC U ihi.. .tM L CL'.tA, "
ei L if''", Av.:fti.i, "
R M t'l.lf, li.'U.lift,
RAA iV-i IV, .rTitu,
1.tH LftTrtft'k, 1'AtUTft-, NwJkij.
W T Km, N.-.rl.
I.nliIM!i, V-.li.'i.T.t
ni.ry t J-i', Ttmi.-ii,
T IJ'.IU. i. v.u.'. t'.i A, M-rjIi
(wiiA l.,'?j.'n, l .v.i, lti.'wM.
Xiv ''yr .Nft.!ili. "
A tV IM. j-rlT ,:r.M.
Mn. 4 11, f ..ik4i:i., "
V Vi TV", S.t.:r..h, ".vfik.
Jl At.r ivr, t lsi, M'.m.
W C InfrW.
M.urVft A flrnfj.
Jrba yIlvt
J 1 M-ti A Co,
T Ii If uuii'trt-ysi
r. 4 V rl.r,
f W IaJi, 1,
lvrj no-.
CU41,
Ttor A Haa.5.
L L I". IaW-,
Ajn; nu,
Liy.it-3.rA.
J J fltsrt:.
J. Smith,
T M LftuiL.
f N U-T7.
AJrr W trrn,
C W I y.
tm.1 bUiu,
JpLs Iuns
J.-ha m.r.
Ji.I)ll St41l,
N i4..iy.
Wib Klrih.ji. Jr.
1. li Ar.tLmy A IV
TM-k' AriH1,
Vlrfctut..
lit liUI-4.i.
.1 N.4Tb t'.rol'x.
? TU.JTI' UftAft.
N4 I. 0 '-V,
M 4.
I.iriU.,
4. 4
0uii,
4u4?tu,
WiCftfttri,
4.
4
w.;ti.tL,
tyt
La i nxvx, "
",r.cr.f.-l1.
frlr..-2rl4
lT'1iT", LftO(2t I A4 KO-i ,
Tlv.n. Mlr A t'.. Iltrtf -'.
m li'V. 4 4ti,
(' J M'jr."i; N,w IIaku.
JhkJiVv.
(i4.-4f I'r.x
t S llutitL-.fft.ji4 A C !-i.-:rv.
II D IUU.
JoLa L
J C MfttkL'ftl.,
JuR AjT,
L I. II J1T4S
K K:.t,ht,
S Q r.rr.
4.. M l r- . t v.,
K J Mr ! L.
WOC VwH uri..
ItAiln 5ji.r.r,
ILM .!
Jur-.1l.n IV-.ir,
W i...Mftr.
l"h. K I a. n,
F M Hir-i.w,.
TWm-i fcJit,
Mi . .4 S r,
J A Xrrr:',
J Star- I rjTT.
KS r I.. -.,
H-rwy II KfttA.
I4fl X Vlf.
i;-rr MfK..wj,
J T ll-UD.',
I.V-rj.-It,
W.urtury
Sat. Krt X II.tr.fwLlrft
IIa
..
I"' r.
jk.-m Aft.
'.!.
.
I"ir,
. h r 4rftv:
A t. .-: a
P T'.Iir.4.
A ir
K .1Il4
.
.Virr.
? 444i
. P"V!',4i M'fs IU:-4f
C C V.U.J-..
1) A 0 L Ii -', rs r.'ü.r
no iiftls. .i..
rru-. rifti-t A li''ih -I. -B,
r II u-'i-r. r-t!-t i
Vinn
Tt I'kli.!. M fjD't
A X-a.'
jr. I :-.
J H Muft-V,
r i' fh-.Ms
' II II i!rxft"ii.
"tii :
ft j. t:,Hry
W Alftr:
t
t CAr-ff - i f n'rb. U ? lUtwir! fed
; tiult-y f rro n.nrf w-tnrns w. tt to Uifr c
i tb rnMl" tb at rv. r.AUh ( f err j roJiKlJ'n ftUkfcto
; tra..Trjr1..! y t rU.t gccti!cTfk. Wtrlr
' tb' tn; pvr cf t!. .trh, trl .'.inv by ocr Trt ft
) f, R. C. l'r , T -y r-ir p.r AnIrto
?r.-ACo
i
j At tb-4tf r ft f ft VjjVirtlert potrtSj
tkrc stTii lix! Tcioo, ti Ajot1cio TV.uh Cctcpry
rVo tvt HWt erdrt for tint'.. a.1.
R0BBIN8i APrLETON.
t

xml | txt