OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, July 23, 1861, Image 4

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-07-23/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

(!1rf12DIOAL.
EDO ALL, M'DOUCAL Ct CO.
CLOTHKJC.
CHARLES ALCCHULEn. , CI
CLOTHING.
WATCHES.
- - A -
MEDICAL.
I'.'
aTttTV.K
W" CURE 97 . , ,
M,...Urii;r,.
.lervuiiancauau ic
CURE,
fiil tr, lh- A"ct.-i
lIVyiKt ifinT.!j 'ur !vi'.--"ii'm"
i j xi'Jv,, r :ni- tviu t: ;":.v. it 5 .v ,
. j uo.a ;.r- f-vr.r;a-
Ctliauc ... L., r , r ., s u,
'hcv;..:"!"!..:-,!
.v. c- .-or rr!.-'. m t i-'u;.t .f ii!i
. rr u- fr ! r x, s ,v .ft:,-
.w. l
r...r .r- t, it !j t.K-t.MW 1- r .. .o-.uwu
v.:livrj-. r itii-i': v. fV u
V a.v-i.riiir.ir4i .mfin..i.
i-ruui-AiUrm.
i i i a-: ! 4i .i-r if m . ".- i
'
I-LICK 3 V CUNT..
.
--
" "
SPATJLDING3
CEPHALIC PILLS !
1 1
THAT 4 -
VLi;iY AM SL'KC CI UK
IS VriTIIIN THEIK RCACll.
, rV-j .i.--nf u.u..,i.Kv if j
rj-jf iftM ." n .'.. (f '' rrw. I
.
Mivi-:1, CVoi., Ift, . . J
3tr. S AUi-.if, r r. i
I bA?e tr.A.1 T-Hir Cn-fclV r:u, tnd lÄm o i
k.ittIwi-jMutv T-iv two a.)U.r '-nil j
nCT. :
rrt rf t' f rili nrUl.r., t wLr.ia ;
rn frw ott M ta tirt box I prut frm r- :
J!. 5 U P.! X-iaU ir4
Tunr li-nt Mrrjr.L j
Jia KrD. ,
- j
., v . c :
.,t .w .... H.tTrftIft.. 61 :
i r- n Aj
Xu.t Ar, SAr.
tt. t. pAui'iia, Mr:
J'h I. ii;jro'CA. j
r . ;J I t '" 1 ' of j--.ir jill, aoH jnl j
t:cI Vrru.-, O., Jam. 15, '1. r
" . i . a
..c-ui 'i-er rt y?tr Opt .llr, ri:'. ry j
a' rrjy Üi V.'. p'.i.- I brt erpr tnU. Mrrt J
A. Sr.rra, P. U..
fulV tVrrjxi, O-
Iv-Tty, Maa- , !w. U. tJ0.
I C : r ".- vf r jy i.w UilU to
-r4!- f n - I' '1 --r t'ArtiotlA-Ty N"f..r my
. -.!!
t . t t mt nf, to U t.f)Jvt trt rTtr 5i k
.vi;!? tr uT, w rcd f a j
VV. R. 'A fjrvA
:w:,'...-:r,', Fi;!:b Co . OLK
tt lr r. Y.
rr Sir .
n. 1 fn-t trf -a- f-ci (5) fr wLirJ i
Vi oi" X'jhA:u i-I.lA." W ftJ0frofIT j
',va c. r. tyr- MaNc.v, FraxAUa -.ity. CUo 1
1;tr r;i!T I. a rr rui--n:r 1a tcb-al '
34ut !niAutr
it uly jw.
:. .tt- .;jiv i .'- v.; i t r. n wt.....T .
'j-rfir,, n l-'IrM tX" A-r.. A..4 -y Ld 1
ro -t n-rrt ot i a tv.HiA.i u at&j t nr..
I. R. UllkPI.ER . ;
,
.
r- a .J V VJ,V!r:f;!it.
a tt-.;o
!
I: r u r. ' f-v' U! a'iI .. U
t t TU !....- r I'1A.. .
f n Adf-nja-T, r kW, K.I.
Ib C'V!43'-V ' ft rrtBrVi : . f-
v r""''iS fiT tU." f.'A-lA. h, aI kua iL Try
r.'- V . .. 1 - f Si Vi U i.Ni'' niKPARKl
L 4
- r a i l: ! hi :v a k ki .li l
vl Al LL::i H I'IlKi'A HV.I tl t K.
vu mr nrA
Ul U '
-v .t, .a - -v,. m,
'La ... . i . - r .'..'' t t " . hr ''
. r r 1 1 . r .i?-r m t n i r r
t . r .1 Vi'S" -.i . a.
. j , w ! l. -.i tt is ! .t.v Avi r: i
. v r 1. 1 mi '
It NKT P. Vtt T f '.'N'.
,c.vi-r."
. ,,.-:... -1 r ' -t. t -,-y
tri" . ' kA. f t ' '
......-i
I U . , , v A i j . V ,
tttr ( ir:' .!.(!. :M K UH li . J J Bi-.r
ÄAj-rriixrn'- rkinnrünirt
I (i t?.A twii "rrr. T 'N
A5.r
P TT ATri
.1 I
M m A
! V i 5.
and. Kittes
. , D.YSJPJE1SIA, 1
Liver Complaint; Fever ndAgu, Ac.
Turs 'WfU tutruJoi-iUo isl &aa of thU !
of x ciOS " MtUrv" la rkm
rtw (nm quAri tottW U ft 0 vrUtoa 1, to til
ti.ii J "BitUiV 1 tut lAtMr bUM fc frof,"
r t-mm iiUicu MVr nuir-ur.
I ft rVlj fra iuc-f (Wii4sl tt-ca tL .touU !
o.ia;-i a:, or tot n.ukcmt.
BXSHAVTS H0LLA2ID EITIXEA,
tltbl ff K ft rvi kkitk o hfc.h iL Uoat ol tai.latKu
(yviQl'(f4' Lft fftJod to a VtrBttM. It to poi
tirv.'j ft vlftU prvrrtkt, wi Ji UirWj tufV-twit
t" ftnemll ft ft-moatWa tf (xt
i thr J - will ooavWo thft Slc1l ff
yot IXDIQE3TION, Try
DcTrfcafeS Holland Bitters. h
rot UEAJtTnURN. Try
Barhave's Uolland Bitters. ;
I
For ACIDITY. Try ,
Bffrhave's UoUaud Bitters.
For WATEBPH AHIT, Try
Bffrhave's Holland Bitter.
UüADACIIE. Try
I
Far LOSS OP APPETITE. Try
BarbaTe's Holland Bitters.
For C0ST1VEXE83, Try
RitHijit-i 1lAll.ini. H liters.
Ia PILE?. Try .,;'
BcrhaTe's Holland Bitten. ;
ön . I h. t nmw Iwtft rro tlfcly f
. "11
liTD B:rrtM U vut op la htlf pint buttld coly, ftjvl
At On rv.l'.xr nr bttt.. TL rrftt dtttni
fcr Iii to truly el-brt4 tonljclaA bAt toJooJ rAty j
tnlSA'an d l-J tl rJU twtikl jreftnl ftepuut J
rcrvhicg.
; Benj. Page, Jr. &Co.
. gole ,pnopniETons,
TiTTsr.man. ta.
ATAVOODS
IQUININE TONIC !
rvri b.i a to ;
ITHK UEST AROMATIC TONIC L Villi j
; " . OKPERED TO .IHK TUDUC. j
Recommended by tho Faculty j
fVK rrs SUPERIOR MEDICINAL QCAUTT.
'pfcjsrt corarof,na.wtioutAcnrtücoD-
'I"
Ä. n itx-e ana t rviorinirni oi v. ox tut irAinnjr. j
! IhT.l.iaa of N,w Enlad. in a ralafaM a.xl tlR. 1
L fl !tx-e and crvlorwrnftit of mt of th IrAiitnn j
cint f.rra C'f (Juiii'v, etitAiniu all th pecuiUri- i
t of IVrutlan liuk, cr-fu'ly cOu:t !rvl wt;h v.
r!'n j.ni ml pi utcAurt cia;it fill to r;r:t
Wftnu ft tJi d-Mlita'4J.
. it U ft nuiJ r.-(V to the toaiAth. fiicrraiiiiftr th?p-
ju tit', ai-tiiif? tli?t!"Ti, jr-r mi.rnily pnd tu u;-
prpU. ntrrr.jnhA.i: ant trA-t?rtlr.c t- tb ükc.
tiv aii-I nrrvtMt rtcin. ftr rotrat.njr aia ;
t4 in frv r r. l Vi. t kialrfd cotrj lAintH, It. aid
u iaraiuabl. For luirrbtra, Ih-fLtrry, Ch.Kr
Mor'm, hc lub'.ic mjy rrt i:ir-l !hre Is r.or can
J Any bTr Ki-ur-r.! wyf'y.
:- t.f the Trnr Dt cf I L Lei t:i of rA'tn li'U
w Ar,Ulfl Af r ,t,r.th.t
fu. Tip !n hs!! pint .1 well a- iiurt V.:t'i-, iü-
' 1. r tt u I5 inay r;,'j;cs ti.i tiMlv t lu 'jprrtor
, rt"ntt.
,cd r,T ,4,, t T
CII.VS. H.ATVOU).
IV t.f . Ii I II'V', A- ft'
I. M. Pt)NK.U.T, Terr U.ut.
aivI 1-y IVJ2'ir'tA (f-cfraüy.
rt s a woM'Ufit At.n
Horrick's Sugar Coatod
fAA ' Th- b.t fatnllY Ca-
T" v. th.irrjc la th wM
. fjf Snryi - -nMtwL'.T fr
V t niiUi-ij of
Uf
U"' CVv; ft.-C. ir. th I'ui'Ti
A'W-Xg - alaantly -t1
t'tn 0 tVLIA. ! Till i;rr J.i ;tli fftvb t's
WTatd ujv'""' to tty PtU M -if th pnbH
uprt.'r to tty P".U hfT th pnbH.
nrc lu Cta b'H", J'aji And wAlit.' rf tL r rA.t,
A-i ioI ta.-k, ftjd Kh-umat;c c-tnp'. vutA la AOiAlly
butt t-r1d cf Cm, pretl ca tini.'.il ":
Um! -l:i, 'i Ir t-, :-.i tL jr r t r Ir. o- .
r tu!, & 1 ftftfk a.A r frotn " t.t .
tr.n i'f.tn. iTic i-. c'ct. i
11 by dri:'.A nt Tr,Tctv.U i:i aU prt uf U
üiatt StA--. Cr.A.lA ajil .nita AtaTS'a i.d ma
v tain! t; ralUrjr J.-r thm U-lrjrfrn.A
1 l R. ni.tKV'K i in .
J 4;Vi i f Alt fll'T. . 1
itoirard iuaociatimi
' nur Di;t riu a.
? rr..T, '.f (.'. Lr.'.f t' ! Mr l '. f, !
w ,
' t "
' ; , '
A I hUIC A L A l) J Lr. jiven ;Hti ,
trr. wii Ay-ilyi. r mi iiHr f-Lt, 1-. c n-
! VVl.r l lJ. KK1UTS Sr:r.i' :-tIa. !
i..Huif It'Vtr fa KpA. fi " o' t rfc-. t
riiirr taA n ; . '
A.'.'rc. I ß. k!UJ IDtT.Hfö.V. U'.rf -f.
r. It--" r t Aoc'.a; nn. N 3 s.ih N "-!. 'r t. j
1! :.! 'a, fa. Pf orr I"'- r.
tl0 FAllA Hilia-V rf-ry J
n.An Lly.
;
i
UNDERTAKING.
ISVÄC ÜALL,
- , . "
t Vr
UNDER T AKEli
' '.
T tr,- To wr.t r Art'i 'nf in Li ''D, .Bt h t
p. nr-..l t., fiirr.! a FntArA' 'n b-'t t'l...
I V - r.w m U-1 lb N"t i"W.! cf ( r- 4
t i t T'1". -i-, r t-r... t ' ir
!b' il W tl I'.' 11 1'.' t.'V I
, " r. v '. :f -ti.n tbr..rr Jltta
a r;y
I f !'vt it n-t .'tt t t'r r4 Wt1
' w !', I kpu a-v', r -wnvlr,
r1 4.. w r . , , ... n,U
C r'k ,'t j-r pt!T , ti t
V - Any ).-.ra r f tir ! -
,' f !"4: ntii.
or ' nrirA'i i:NotioA. i
19
' f tS- r tt rf ArV.y -.5'..fc. .-aa.-, .:!
Ti''i"t f r. m rs.t.-r.iAT,
'I'll ii la;ilt tt. ' !ia .'
! r ,.. ifit ii;- -. -i :' t
u V , t" ' . ' i' . r' -.r . '. , rri.
,. v'. r 1 tr I a. ,.!"!; 1 M'ci 'y
! I t J a a-v! c ; -',-! t" t i
). a-v 'T A'r 1 .,ti t. ,
! f . : t 'i-r f-i f T. "r", t ViJy
m .V ...1 uvtiM ... , jri ;i. Kr. .-i
I SXmi,
tX 1U
fi ' 1
Hard Times Wo More !
Look Lit ut it.? Hu Sorna and ti; Iuuur.
r.lc of Üvi At
IJDhJALL, McDOUOAL öl CO.
iinl .11 tli iiugl. Ih. W ii,vt-(e1 Uiolv
'-r e..,. .m! uiv, t uv. v.ihm
.
w,M,ii"t t,u ,h' l tru J,v' f ur
1 t .i1fl 4 IUtlU.U-1 2 ti I Ul?HJ l-r 'ir.l
Mitliuf iv lutrt , -lii wlih i .lit tn.iM. t j
6l J,IVtt.r t;fe, th iL U'f Miwl. .. Vie '
wAu. u
About 70.U00 Ylinis AlÜOrlCttli üd
In ChMoo Stlet t-l Put C'.l jr. Al t c t
, Pin Krt-iK-h Thtlhi fl jr arl.
Silk. anl Linea Poplin. f.rnurl toKl -it fo.
Chen.. IVil ue Chevre. UxvU sold hi 4iV, j
,,r j
:,, ;.x1h M b uf FuUwlll WlML
for Strtt ml Trdvelinff Suit., tiital !
. . ,. -r
r Stimmer H!),l . M .c; ,
IW-aiitiltil StIfi Mtianiti'Uf , If 'Jll, . ,ir'i j
H.iree ALlair, Mibaird nA Lellu, fur
Travelin.tr Suit At C, e1 niul IOo jr yard.
FANCY DRESS SILK
?J Mird-. Uich -trip Kanry Silk at 76 Outs.
TlKe S:lk co-t $.1 to import.
lkatitiful hals and tualitv l'laiu Drr-n :
Silk-, in I!lnc, Brrn. Drab. Tan. Ash-
e?, Kos. rt'-.
Our tili it ftotk ot' Kancv fnlk will bv
j Closed Without He-ard to Cost
Our Suvk oi BLACK ILK ha. j
Never been Equalled in the West !
iU .uf.fu! Hih Lu-trt OiMkjOMS.Ikft at 75,
I I Kalri H-avv MaitilU Silk at JI0.
, . T, , . ..
ELKGAN T HAKEOEH.
FRENCH JACONETS.
AND GRENADINES
At h üavI w)U iuuiih ait
Lnt, though ot I, ((ist!
tViVu THr
Croni Bargains
i
t III MVT1A,
Jh: tn bUI Cant brir Set tu !
At .' I Ui. 7j Alvlrix, uJUAllr fn in
it jltAtll!., l'
- l J',VM,
Aiao. 21 Iv i
Hfl rn toff n F a n !
Li'! t r
, I t
' f
'
; th Wvft a'T n" fr-ih. Latinc
1
I -!i j 1. 1 ! 'I: r ft t)ir lat j"! ! 4 t a
; EDSALL. M'DOUGAL k CO..
i lrtH-7 atAln aa4 FwU Ftr,
a rru ypfti
r-nji3-CACT3. cm
If-4
Llinshall & Paddock
HAVE MECKIVEI ANOTHER LOT
I, or TMotr Hviinrin
.V? Jn Ultra
S HI E T S !
Stinitiier Dnderwriir
if 4U Ki:.t . iSkLttl
KXTKA I..lk(L rilZCD MtltlNO
UndorahirLa Ä drawers, i
Poll LAU a: S1ZFI MK
AI"1, !uperiif Artifltr tl
Leather Pucel Driving Ülovtti !
j mV lidf !'.) oU L'lU t, tt hit tlmt-,
r CLL A s S n It TM L S V
j FKKNC'II HUOAD CLOfliS.
! DOtSKINb. AND
OUKN A11NEH,
3O3FL3LI!O0 SUITS
t Hf list J
Sr.MMKk CAsiSIMKKES, j
LINENS, MELTONS.
MAHSEXLLK. CASIIMEu;-. kc.
Which vc aro jrrarf-4 lo nuke up t urilor,
in the mot i Icpr.nt ir..inner
MlNMI.Vir.L A IMIIIMK K,
TJo. 81 Wajin 1lutrT,
L. RYCE & SON.
20 Days Exhibition Only!!
f .ii
JUllC tth, LOO.1.
SUMMER MANTLES
IS REAL
j Mrmch and lU8her I,ace
03.50 to $35,00!!
w ii i r ii is
25 ptr unit, under Regular Pnotri!
A 1jha Ijjrur l-irj f.rfl to Uiir 4 Lin
(X; T MsntUt, rT,r1ar of all
th- rirl.u dKn, vie
Points, Shawls, Flounce, &c,
Will Ejihilit for tic nut 7VrrUy Df, ü
CKOIOE SELECTION
T Till
"tlucktv I'iimIi lort.
i-iy ii w ,
J ft1 will ! 4(TTfl 25 pT nt
For Oaah Only ! !
L. RYCE & liON.
Our Dress Goods Dopartmontj
1 trty dttf ftftivft At u.c U)W rMCF.S, rww rltm !
atJ.1 m f.r.BM'U Ü.T",? RV Ai4 j
flUgttnt Hobt r l)rM ;oo4m,
At Cant to- C;ioo Out ! !'
IS IT WORK.
! W tv- a frn ! tm t-Ti.f 1 ntr nly ttjt
1 rt RritTF. Tlfl.' 5TtCK. n1 thmtbtut V '
, wboVtik. k VF KY XlDjr.WIIlLtT'I.D. !
; t;i t- c!TTJ At ft pr Awr!!c4ly; u1 lo lnnrf j
' C'.Wi' f ,f f"1" V'dU 0 j-1. t"y III I
j if-r1 at a pr'rt
.TJuch iletotr Vokt !
L. RYCE & SON.
i Now Sold at New York Cost
Carpets.
Clinton MnttlnfjO !
WollPnpor!
La 00 and Tumbourod
Curtnln Drnpory, j
. V M ID -
ktiA U ft "-Vuil-n fjpfi--Hr" UUA
L. Dm 2t ßca.
Great Excitement ;
A I Ulli
GERMAN STORE!
t.n W cf lry tn ftixuil t4.tfc VV r, 1
j- jn.r.r.UK .t
T I.
t. il UlLil' Lot or
Black SUk Mantles !
IHK LATh'ST STVLi:. !
-0LL a:
ASTONISHINGLY LOW KICKS
SPRING AND SUMMER
DRESS GOODS !
SOLD I IMI'OHTATiON COel !
Wurü ii., i.2 1
j
I'm
1 Parasols Jc Sun Umbrellas!
U AUCTION PRICES '
I;ilii' Hoop .Skirt!
I lu (Ju.Juy tt U! rftl -uh :
Big Bole and No Proflta 1 ,
Ketnemboi th GERMAN STORK ! !
!
WWH 1 Tutur
i
CIIAUaLXU Aixcnravca.
ji wT kixi;ivi:i
1 T
a FKEsil aurpl.v OY
! Fancy English Cdaluxerc-n !
! ?3 CM ME II TANTS AND COATf ? ;
' '
'liull UtJlIC! PllOr.
MARSEILLES VESTING,
i White Linen Drill A: Duck
?OK Pa.N I?
Fl,. hiutn 0rawcr, s
SILK. CO HON AND KNII
Unacr-Slilrtö.
PLAIN .OfD KANCV
LIXEN SHIRTS !
Ii l VaU.XY O
! COLLARS.
.SECK TIES,
a LOVES. Af.
Yi r II tbfl Attrtt o et i'U rw-'. -ti.(fi rt th
trirh durability ef
KLAU V MADE CLOTHINt,
i
j HAItlOCIi AL1.IA X .
tUAVJ
i Redemption Agency
Aft
ilhcui:ui l i:n
MlHitottt and Wiftconnln
MONEY!
N. Erlauger'b Clothing House,
c a. main 3Tun:r
in ohdp.r io ;?;prr;
iiirar; stock
C L 0 T H I N ( i !
t ill 1 .ft
llilhoii and Wisconsin Currency
.t ns u;.hi r Value.
N. ERLANOEIL
Ha. rt TTff iw.,w tu a:i. v a.Caw
JaSMn
r T ' r . -
Card.
A 'if ' l. r rf 1-: . 1-y J'.i'rinwi,!!'
tkf-j .. '!. li - fi.l.rji.U Ati.'r'(au W a Vci. Corny at?
do r. orl. r W t'r:l W'-l f.
KomUNS A1TLET0N.
Ct7dl-vtAy1)a. i
4

xml | txt