OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, August 02, 1861, Image 1

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-08-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

0 - -v
DAILY
5 - 4V
VOL. VIII.
TERlüvIlAUTE, INDIANA, AUCJUST 2, 18(51 .
NO. 1(51.
THE, DAILY KXPKKSS.
Ilnlrt :' Illiuoi C'iirrrru-) .
i'mk , Jul. 1 c
DRUGGISTS.
TIIOIE VVi i. n Ki:,
ATtiotrsnlc A. Ill tail
DRUGGIST,
. M ii WIT. IN
COMMERCIAL ROW.
VAf;A.:i i IT. KPT, PPT. 4ni k Ith
FIRE INSURANCE.
II OME
MEDICAL.
MEDICAL.
! SiTofllla, ! IthlN ICvil, IJ l-UU nndUlood 1'itrifler!
n ti..s;' ! i -vx -. s 4.. '.:-: si:"-'
t r
!WlOTi;iTX' DUILDINO
N WAHAH STHKKT.
1.1 i f I. l1.4
Ah -i
n:.! .. -
N4.rtl.4-ru -
K i . (' u- tt ' 1
. . vv.
i.v-. !
..-. I
. .HI-.
1
...-H. j
..a J
r, .
.OK.
'
. .to.
..&.. ;
. Bin-, j
..TO-. 1
I'HSiiir MCOLOV s
a ( .".'..u.ii. r.i! i'.;.m ji a i orr';..'..!i t!
tt tMrh ih n tlui.l I Touri !. me ik,
IT.KMIFM I
Fine Art Gallorv!
p-" ! '-';: 'A tit
! ti !' . iv, an. 1 rnjv I ",rt urt ;n d. t.u nr j art
M lC...
'."LiT d.'iiui 2 -
Ar.-'Ji- .-.- I t-
v ) ' ' ''"' ' " a ' " '
y fur r..i. r ittiw,
Vt-rms of MilrrlilOn.
i li-f Jir- o. u-U :ity iuij uk r.'.Uai ;
.! m-sv v.iui; our. j ui :Ju:r x:
I :- ' f-T-.M r .' f :. t! IM .- c !. t'-. no-fj.
Nrt i..m iiumpui m:ov it staips.
!' r . , ' -
i . . i .. . , a I . r.'i
... i :
Xi '...' t.ii.ut Mylit f iVtar. .., !' i In, '
I t.Ur: n;. t .ill T!rr f-f. r--ut 1
t 'tr!' ii .V i-r.trf 1 lt cfitt J.-
ttnt-x f Al crtisliitC Iail.
I'uf -r tVnri'T lu.ik
K I Ti: kh .m V (.' "
ii.zr.u- l-ark.
1-. r t: ! !'-.'.'-.
; " r.v to!
M.-. Ir'. Mff, I. r.fM-
I '
iv.oi, f .:: .'if li.r r. i vf . r L- i
Paint?, Oils, Va-ushe" :üc.,t
SIMEON CORY,
Ciih Assets,
TR. nODACII,3
i ,r. i..:u .!. -. ifv.. trr.. .!,..:. n , Scai.dir.i. v iuii Rcrr.cüiis.
-j
I t
;1 I
r,i 3(. ?. ;7 I
1 'I
i !
:s
4
-I
I
.. w
I to
J 1.1
0 ;s 112 l .'- l -) - 2'
1 nij 1 :) - ( 2 "
ir. l : 2 .'-o - 1- -i 7 j
.: t
ü rt 7
1 7i 3 C-' 3 . -
ÜI2 T'O :
, . . . j, , - m t, ... in 'Ji 1' lm P. M
4,.) J Vjnfl l:w UHU MW !
r. ir: 7 W Id 1J 0 P. 17 Mr 2 J (1 T2
7 w'M i. 13 f-v 1 7i 2J vi ZZ 21 21 75
, .v i : T5 'j :t n .-.i t: 4.1 u 4.', -
4 :.
H.'ijn-rjfljj WW -v ' J
,; ... !H 1500 iJ u wt v: .M v m .
i i.i l : oo :o z a v. : n t : w ,
1 ' ro IS 1' 25 i CSWJS v i0 :
i , i . -
r-'. !. . .
r
fill"' 'I' at J.J.. -
. .1 . - T.'.' I,. 1 ... f I
' ;
;
V. r . u,-. -i l'M,f';' ' ,
t ri 1 ' ly - - l -
J.Tj. Ii i A U'.f. , , . .
(.ii.-,.-..r on-!'r,.;-k- ''H ' ' - !' '"
4 !; i'..vrr t-n Si it-, !' M" ,
kr.y l'flt;.l i.fl'U:i-'.i'J .!rti ,. t.t U.
rv..;.t t.,r.t,l i.ftU --''ü ''!
ji'ir--! n-.ri o.'.rvl.
t:-.!l v i!' ? chi'S-'i f-T - J rarnria ihr 1-'V.
.ri'-dl.!W Im.I .v,! V..-.V.y, .i:. i i.f -
c... ,
S.) ruu i.rti..!.fr,.l-"n.":,'i !.i:r.f.
rv;, uült. ir. i'- r-r .-turU -f
:) r i -f. S..-t-!.-s
r A- ". it'"? J
!.;.:
K. ri- K .i iMt:r nt r !. -'.i 1 3i
f r
.. ti iiiT'.i..: "v.-r (".;.
it :i. ri.
fl; wV'n.ul ful", fr.
N..'i.' f -r;v,.!.. ll.-t i. . rr..r.i. n. v-t.n
u; !.y InliTilji ir -!. r ! y -l''-' '.
t rrifulir rto-.
1! ,l,-.-Tt!-ri;..:,t t i.-rl-.i t; 'i- r4
Atl.-run.rVrifi', p4 t :nr-H ...IV.- .!'
hrihWUrr'.-:.i.;. ..i;. ctt' I m t:. ; .I .
Hrn.. 1-ul-IShrr i-..t j.f.unu! I -r tU a.:r.y
tln-tr puMic-iti ' !
a IT '..--.
jrNa pir nt vtiUi..':. t!t rvtiry, tj r cm u: i
Jor.jrrr :irn thin Ja..! f r.
Ilalr of Atlvrrllviilff In Wi'iUlj',
f.
v.
rj
1 Wk
t Wj.'k)
;; Wirk
1 Month
:iir -Ml.
r, M. .itiis
1 Uif
.M, 4 00 6 l 0 " 17 ü" r.t l
3U) i (H s (o 12 3.."";
7 uo li) it) M i "i '-i I
Id u UO lu Tj -t'l .V. CO ;
-Tli-re will ' ' ,;: j;' t'r",I, u'(
0r
4irA.lTT'.l.-"'u.rnt ruT i.-lji in dow
VTc- k!. nill WfhirM tl: n.uiy rMaur
Jitf .Tt!.'i TiV,l7ftci U.''l,
CKAUI.1' C LIT FT, l'iu. u.
'IVrrt Hautt' lol Oilier.;
mails wj.y. t Tin: oi tum:. I
i.-rn I i : T y 1
S Kühfrn lu-ly t
r . i. rn I i. !y r
Mf ', if'T'1 'v j.
tV.u:i,i ;;'. IM ".rvlij
r...hiij ir-... M..i - y ir...
f..r!ltii. Mill n..:r .J.T tl
j i" r i. '
I j r. i. j
....M l' t- v. j
Giir. . '
. " u r v.
N..-.N '
f to r. . j
M ill. 5 c :.i-:
'
r.
:u) a , v . i
' - 1
.... I .'.ii r v.
..,...;, j . I
Um Tu !y a?
U'l'T'l I'Uil i-
j, ..rtr.. tn I' .; ,
M ir. . Vr i ' . r i . .
..rt::i..;:... M -
..... t i) r. n.
J I. ions r m ;
1 ir I
RAILROAD TIME TADLE,
t i -It l Tf A Rli-ViSl' K'HU-'M'.
T .. .. !. iv . Tr .....
N . 1. 7 .". v M . . N". 1. M '. r
... :, i 4-V r. m V .t.. ,N. -. ' ' '. v
T R ; 1 1. II I TT. At T" A I il I K 1 1 1 ' ' i '. .
Ir,.: tt-AV... U ,
V 1, l 2. w .NUI'.. ... V. 1. Il'.r
N '. I '. r.v.U (A. A N 2. 1 '.
i v in--, ü i j i i u vtv r;.i- mii r. m u ti
fr n r .. ' '"'
.V-. 1 . r. w r . r, . 1,
N ? IT. A. v . . V ' V . ":'. r x
r.ix u t v t ri w.i .
T- !- "i!
N 1. r. I-, r m V 1 N 1. ' ' "
;'. ; r. I lit .!. J' n.j.-rj- ly .1' I.
, ... - tsf l.n,- ,
JOB PiiINTlN(.
tlL RIM.
NEATLY EXECUTED
, r Hl 4 14 I , I 1 .1'
Int. st ;n. in t IIhInIi. niir.
u . a s i N a i; 1. 1: t ::
AS.
W I T 3 I
DIHl'ATOIl!
4- T.-r Ua !.- .::. i '
! . t f t . t I
T ir a.t lit:-"
f r tr4i ti. ! tit i .
:r'. :. i . t'.i SI;.-.
t Ö 4
t h;
Torro Hauto Retail Market.
.
ilTlIX- l.rrrn. 5tit C-ire-l fc T. ."
lr:-1. t I .. --tl lit I. r
. .'. ! "
. 4 . t- '
11 ii
.:..
,tt-i t!.. tl t'4.1 It jr '.. r 1
nuXT I.;!i. r
nt... n. 1-s, i r un i-r. -
Mi-.t.: i.r. ..... .vu.p:
tv $ r- :
IV.n- liMK.!-i:
',r. f . tV10 tiijl Xs S -
i t r rs... ii1. ii.;!.....
rv-ivi , t f I N I'.ki i
. M 4,
ii j
i.,:F.v.t. r ''r i, ,
1'i.M.I.JS- IF.AillKV-
T,'i - e .. ir. nr. i--: ' t"
St.r. r PtTiTirw
f Hi y i ' i' h. "- . t'i
vr. p.. r. F .15. n:t v. p - '
T irr-r'i !- ? . ? P"' "VIT-
..---... r Sl ''!"'. .
ivn . Ijki' 1 ' ! '
J.. J. . Iii"' '.. 14 .'
Ijn .'i. P H, Si.F -
j..', r rr ..." -.r. -. -
Cuvn: h".ivs.....f4 -.,-' .
-k.,.; 4 i s 4m--
n-ii:!'i:v "TS 4.1 -vi.' I '- . I r ...r'.'
ITM-
fri.-h-i. :-.. ll 14
. S V - i 7.". ' vt.-i--
i ,.s p tv. i-..v...
V ,. . ; r- i' . " .-i
IViwi .1 lo I -'
'.
f. 7 t i :4'v. , ; rr n
f V UN- Y II . P 7'.
wu'v.i- ä ::; 1 1 i , r --?i
I't-s l-a i I''.
, ,. I h I I vi i IV
t-n. ' Tl :'l Ji....-.'-
mi n - ii 'H.iu.f i a
jjr:
f ,,;t" lui fc - . ......
i
..'!.-ic!
K
' .
",'' ' "l"' "f'
t- v ,: k
( ..;, ,.,
..r-K. I
I r . v : i : I'. t: A
rfii-
r,r, .
-UrAl, i ,.r
m ... , : ; r-
lh... ,; w.( ,
l i1t s
!'.: , .' J'r..ik.'
r. ."r.
(,,. .
j' "'t i' ,
t
f. - - .tf..l "
K.'f! !' n'
I. M t . r.-
. . . fvr
...4V.
. . . . 4-M
. . . . 4. .
1 1 r. j...
. . 4.V.
...IV
'-
I -J r n
i
. :v.i . i
. :.i.'.
..r ..- ; . r i . .V
1
.. u'' '
H.:-.. IH
v. ....
"r -' ' i-"-
J' "! Vl!
a-.
i
;i.'. i
, . . .';.. ;
UK
in.-, i
.irr-'; ;y ni;.a. .
U. -t. r:- I'i-
.tn of -!-!t!it
Al...n k
-. ;;MM K. t -f
A :"- IT k
l'..f;' 'f V:.t'l
... .: . .
. . . . Ut. .
. ...:uv.
r.iw-.
. . . .;wi-.
. . . . ;uw-.
. .. .:v.
. . . . lU'c.
...tv.
,1. .
. . . .
r. i ' "
UT.y. . I.ti.k
Ix-Vr I'.ii......
I...: k ..f Vp :
( ..,m:. -r. : i'.ü.k. la.. -t
i i r -; : i i i : .
II ir-;-!, tl !-
J.-r.-v l' :':' r Ur ......
I",. ntt!i' I- CiS
Im
- ! '-! I. . , i;; ! ',,..
..:.') iiu.l 4m-.
ATTORNEYS.
;(MK Nl.. HA . M CI"-.
MACK & PIERCE,
3 t o r it r if s a t Es u tr .
TKliitK IIAUTi:. INI.
iur ::. i iki:iT. N.t4rv r-.i' !.-. iM ti.i.1
,.r,... .;!, .,a l N. itrlt! I t:.'.!.. j:Ut:f
' J.,'. ....
T. .5. V O IS K II ST,
ttorn o v a t Y-j a w , I
orvm:,
N'.i. v.u?,i- t . :. t ' r. J ! S.-utb .-i.!-,
call lv!y TKRHK-ll AlTi:. INI.
DENTISTS.
S. B. SMITH,
J Ii "X" T i ST ,
l r r. . u r o u. u . V.. '1 I T II,
T KKIUMIAl I T,, INI.
OiT.i":-- .:.' -r.-.'t. 1 t'-i Vr. .. .! I". iüli
?3 y j
i nvr-i m i' :i v i..t i "; r.
M ,r
T!:i:!:i: ii aitk. ind
jv4vf
EMISSION MERCHANTS
' T'i- H
M !
I TURNER & McKEEN,
iU:r;:iviNi;. kokwakiiino ani 1
Commissior, f1orr hants. ,
i
lit ui rr In 4. ruin. I'lnur til Mill.
,V!;i' M'H'S' (! i th -I'lo. I. i -4i-il.rT.tr- 11 j
A Khlii li-l 4. i F. A i:...lr-..i I In ;- t-.
i: :.! ft n:i::tK-ii i ir:. im.
GROCERIES ti PROVISIONS.
A . v w V i r in !
A r N O l M V.ril A N 1 l"S ILO W. !
HAVIN'ii jinn !i lA.-il iic rniir i
f Pr . '-i A-i'l li'-f-r.. , f J in. ,
! . ..: Ii Mi 11 WfM P.UVV, I !..: j .
i- i --I. h t '..;.:i..-- . i.--.- r. r . .tr - w i
f .-p t. -i t" T: r..i .it t. . - t.'i. "i .,t 1 i -
t..i- :r.-fv .i.ii .. ' r; ...r t
:r.i rr.i:ir. a.! fiiovimw
; : - -
i ...
:::f
N. '.V i'ii'iN A i
PONY EXPRESS.
I ii H.i ii I riiurtti o, C n lilnriiiu. In
I i i Du) s I roni S. Joirpli Ii.
n t r-
I, f. ;'!" -" r I r INI
i r , i; s t'f ..-.? w i '
ml
. ! t "'.Oil'
I .4 ( I '.''. 4 '4 - . . I ,4 .
' I A . .4 I . ' - 4 4
I
r"
. t .
rl .
! - i :-'
T"
',-.,, ,
'-- . ,
' '"' 4 . . '-
. , -', -. .!: ix-; . ' i
-i 1 1 !.' r -:ii-'i ? ! t: -r
II ft-. .. I f -r t- i !' . : '.
r, I ' il j - " ; 1 4 .
j,-.,- r r : i,i:i..ii .;.;. : i i i .
.i..-f .'vi Pttr. f. ;. rv, -r t '..-.-1 .r-.-r .
4 :. . 1 4: . :r
M.5.vfAS.v't,t;,.
SEWING MACHINES.
ri U frlVSOliO
.i-X
" - - ' t,rW -
ül.OOO SdH Dann:; the Year 1S59.
iv I ! r. I r thi: M vi rn . m .' :- u .: '
. y -t 4-4- r t ; ' t. J4f4-0.fi.
t:.4- , .- ry
- W Vl.K ANTi.i Toi; TU K K.K VP M.- '
A -!"" r
, , l. ( . .1. t j
i!r f.
ii.!. rt t' .'.''-;' -'" P ' ' :."'
C4-tl - fr- '-, t -..t ' 1 4H V . bo. S .
- ; i("!', I f" " "-I't
t . ' if. . .f --- ' '
t . . . : t " -- . :-.-' . - 4
tr a
r t t4". Irt .'-t. i I N P"'! W -
U.jSlM.'-rrlart.llUl.i.tr T !i"".il.M',r,t4..4,-Ni.i.IU,i .' ll,.-l'xr.
I .
.
.
r. v. im.i.i "i4, ci.
II AVK NOW ON HAND. AND
l i'i'!.'l!.!l r,- n-:.l'y
kfj-t K-. Wt. l' -.'.V !'UÄ- II '1 lu..!- r - ;!;.
f
Ii Ii T ',r ' I "' . . t i '. i 4 r I -i 1, , W . in
tM.-i I I'n! im ; -t. j i .1 'v
I t .in oiiit-lr ilh 'i tic in na II.
i.l'si:k:)oii.. Airniim,.
r.nr.! Ki.ru. Tn:ri:M iM:.
vnrn: i.r.Ai.
... ..;li, r II.- i y ;.-!.:. I in l .; i iv ir. i'.i j
jv; v i f i '. iiliii-T rru"" I-'T .'s i '.i. !
1 ut (..vi.-1. tu f.iiiu .n ti.it tU r.'' -T-i' J
! !!. i -t, l-vlh I.K- t-T'' ' '" ', ' '-!'..l .:: Ki
t'U f .1.1 l-lll l:U i 'r.jf l'U..lii ", t-uv I' i tin re-
I v mV i'.U ft r : i . '. r i ' t t. I V . i :i I
! 1. 1'. ' l..jr" .',. k if i
1'i.nk oivi:-oiov. 1 1 i i I ;
Kiir Vitftr :uil liiiioiH
Iaiicy (( Is !
i.fn" Vi:..t lu.li'. it J.t
ll.rv. l.'.'.SiT jiii-l M;!l r,.:-i'-: S..I. T-. I;.,
l.ir, N.il n.l ri. tLc .lUll; n.uj-, r.itn
!. r. Ili'.r (;!, A. .. Ac
U'llN'S lil.l.N 1 II VI OVS,
ai th.h nir.
i:lrarls rr tin llaiiill-r liit-f .
All lb Ti-j ular
Patent Medicines
Of i'.ih .! iy, wl ,i li J t. ; si 11 .y the i!;-!i, nt t!..- lulr-t-Nt
pri.' '.
i.onilt r 1 On ii 1 an ii tar t ii rr t
Vi-t xt'iii Ji 1 i .iii i 'Mi-f.ljr rfiotn'iifii-l "; Tijsrj
r.AKIl'S I'KUTOUAL KLIXIK !
r-irt'oui,'!., V..li Ac.
I5AKK S CASTOUINK!
On., of !; ,'.f a tliit-x ir. f..r tln l:!r.
Coal Oil Lamps !
i' M I VI N T. YS AN I V I i- K S ,
Co-i-txMly on hin !,
U ii ft o tr fi s . .
.ul -.!.'' rnt to i r !-t at t'n M'ort.-nt ti..f iff. 1
i..tc a full .uf.j.ly t.f II ;rt:rl- u-vil i't
Oriental & Grecian Painting.
Cirrfi lly a'i l Arrnrat-ly fui:ij'...i: n '.-1
a r. i: : i: m i; k r. -üa
Tl. t I ill ttttt l u:i ! r -1-1 I'T mir en.-, .ni'l i'.i. in t
i f r?. t tl..' f'-t SUii.J.
('nur of I'on rtli und MnlnSIrrcl.
TKKKr.llAUTi: INH.
;.tK'y.
G. W. PATRICK 2c CO.,
( or slli Mini Main Nts.,
i m.B ::: ir, i i
WH01.MAI..: M K Fi 1 1.
, I ! 1 t , I
Drugs and Medicines 1
tl
! l i utNIsiiFs. h!.h hviU
I
n i Iii - ii; ri i.!.sji:h mil.
!MI .II , M ! Mil. I . M ; I
!! P.nrNIM- Iii!
I l'UrüN'l INK. Al.r
mmi. wim i: i.r AU
AS n
lIlMNI- I1.IQI "OF vS,
kmi; MKiiifiN i. rKi.rM-.i -j.
j Coal Oil Lamps and 0.1,
!
1 Clf JAK .aV TOK.UTO
i -
or T'i r rr-r j urn
I 4 X 4 " l lL'
(. 1 (lVV1lN.
..... . i i m . i ,
1 - ' . i i: M r. i... r i.r.-n
AM 1.r.UK.-sJIK,
I ':.
Vit
'
i
rkrtv iey--J
I
o. to CiMuuirn iul Kou ,
Vm.I, .ir t.
T.-rr.ll.iiii' li .1
OLIVER BARTLEIT,
KiM)ksell(M ami Stationer,
Doaloi in Fancy Goods,
'o mm i'tMMi:i:ri i. iimv,
JAS. R. TILLOTSON,
j I9ttiittnukrr mut J art let;
( lork-, alrlirt, Jv vir . Si! vr Plrt
li-tl ,Nir, 1'iuir) Ciioil,, Ac,
No. !V t'OMMKKlM Ah UoW,
I W.!.t.!i Surft. - - l. r.r !!m!f, IikI
Ti;i,i:;fiArii oriii5a:,
..: ti;li .II 1 i.i- in l!.p I'mii I t -It-. anl
Pi ilUli I'l ovirti .
C O M M II U (! I A I. i: (IW ,
fi.r'n-r 4tli aii.l Wl..i.li Str, ov-r S..nrli,rM U.irik.
4 i" I n 1 1 tr.n- I'll TiMii '!i S'.n-rl. i J
MECHANIC'S ROW.
W 1-VMl Mi: KT. I". Ki inM.K.N .' in A. tint )
G. W. PATRICK & CO.,
Diuhls V B'harimtcctttlsts,
I L IN
Pure mn-, ruint-. tit, Vn i ii i tu,
WIM'ilM' Ht tH. 10lll.r A flft I.I' 1.
t'..r:n f 5!' :t-l W.t'B:i ftrc-o
Mi:CUAM"S now.
J. U. PATRICK,
I'itmUy (JrocerirxX I'roriMloiiH
AM) COMMISSION M KKi'll ANT,
tiCb yil f r l'oiu tiy lrur I 'S
No. 11, Mi-cl.n.i.i-'n ki w, V. -.-a Suf t.
W. A. GRISWOLD,
WM.olr. tl? iU!.I r.rl.ul D iil.-r liifiit fr.tl
S3 A Ei B W A H ih.,
t!i iii'i.i.s' (timiis, Caki-kntikm KiM'iM.-, Ac.
N. i. MU llANUrs li(iV, WAUASII ST.
RAILROADS.
IM I Lit O AD.
260 Miles of Double Track.
tiif. CAi'Acn v of this nou is now
KQUAI. TO ANY IN TIIF. COLNTKY.
'I'lr-- TliroiiH rusvrncr Trains
rrTwr.rn
Pittsburgh and Philadelphia
poNNi:rTiN. i)iiir::r ixthi;
Vy Vnii :! I. p.t. r.t r.(lVr.rgM. tti'b Thr irIi
rri:i.i fron rll Wrstrn I'irn I t I'l.: I -1 ;...t.i. Ni
York, Pf...n, IVilunoti at.il V :r liii.t i i;.. ; il.u
fi-rr.i-lilM f i. i'.r.i' s fr th" tr.:-i . rt i'.i -m f r ":)
i ,;-ri i.ti-tit ,t- 1 ! r cj I a i-l "!..! rt l y .1': ' "tlif
l.'.yr ;i;: 1 l".t I '.v.'' rr.M tln tti'U t M.i. v-l' I
J.l.i i will;. .it il.:i:!i "f ('.tr. -r C"..n.t,. t :.r.
S-i.'k.!l t'.lT .i; :i!'..i .-il I ir'j J mi 1 ; '. .
i r'.lTV S'.. -'' ;i I' if- f" ' v -T .11.il I'.it TTiii-. Tli
I r. ) rt.ii U.i.'v. M m1 i:i. F.r ' I M y t:: liy
I c ;' -1 Tli r' 1 I' i.lv -!- i-.'.i'.'-.. 1 -fl 1"r N.v.
I Y'"W. FH 'ot I i CU: i-Ot 1 r I'.)l illl.iri-
M !'i IV.-'..!''.''. '1 .
j I lui'y Ir-'itiH iwiM .i l'lui 1 Ij hi t nM'1 Ni
1 Yi''s; 1.)1m1v riSiii' Hitivi'i-i Sfw Ml 1'. -
i t 'f . lhro".'1' Ii. k1!", tM K.ilM '--1 i -i ri-.. r
1 of ti' ,-! .- 1 r nil-., IM.! I ill f. lli-i ij-'i Ni Y'! !
j r:.-.-
1 ;i;.t Hi k;.is, t- r.. m.-
I Kr Iii. r .-r St.. i. in -t"ii lJi'44.
' T. k'I i IA iiiAKIi niv I- t'l. I rt .tt.v.f
i
I M .
1 !'
i . i - i . i -
' I'Alir MAVAYS as low and tivk
AS ijIKMC AS r.Y ANV OTHKR
mv 1 1:. ask I'm: tiokt.ts Via
I n,, en., ,.f u. W.t- 4i. i' ,i . !.. i- . f 1'4
t p. -. Kii. .i ... ii.- i...
n. ..r u,- ..tir. I . . t . i ... , T thi
J imukot mni: r.Kiv. rpN nit: üast
j A N I i ; UK AT WKSI'
i lh'- ri,..-. :!' ' Tri. V.t lv i... i:.,li,.il p: i !kc at
P voll.:-b!1 .H. i ; . r hrrM, . (Ft. ht
f.,f-t.i-t- w,-.n tl. " I -r ' i I.". ' in "'i.'i.-
f ; -'t ;." ' it l-r i"".'" ' f lf f..-l t .T l tif
' ' . I i ' ' 4 i
. 4..i,i v F.i' ' .
I"' liHi!-'V,tt.i.t. . i f-'. I t.-.. -i.., atrt.iy
'...t tl
.t!,4 r ' 1 t '. f. ' i-.M t
II i
I r..". j' u. v:
; A. Y.W Vi:!', P.tNh'tr;.';. ;
ii n. i n lu i, iv 1 4 1 . t i::. . it .
J J Ji'llNviiN, I.i . r. ;
P lh .VF I FY.M ii i i,"i-, ky '.
lil-.V-l A 4 i 'Fl Kit, Frti;..i lh. O ;
r.lMM'K iV in, J-l-t- nsfiUt. Ii I :
11 Vt . i N A l i . l it :i u . i .
ATI! FK A, ini'.I'FM, l.i- . . M ;
K. r MFM'KFXt. M 1 ...,, I:..l .
I Jiiti I II F. VIH::P. I-"i - .', Kr .
! P. li. ITI; I I.K i Ai III. Pnr s,!!!., ( ..
N. w. r.i: II M A. r . r ; .... f , ;
' I"- I' S---. 4. 4. m ;
ji.ir-: if H v i c t : : . n'-::-. t.. . ;
II VltiM-i A HI Nf. P4-ro ! U. T
; ri.ti.KF i'i. i 'in 1- -.). ;
' v. it. li Ki'VTr., M:.--. ;v- -.
I cr I.. I'r.'.sLi : f Ui Jr- '
! Ir, the W . t.
ITIII: tiUKATlMT FACn.mKS i IP-
n:iiKiKoi: i in: imiotkttion and i
SIT. Y. I V TKANSl'MliT ATImN mK
i.i vr. sT(rit.
4
' A1 IF' .rr.. 4. ..' i-i. 4- ih " .: ! jt''.!rf4. fer
p,.....,., ':.ol i-i rl.m'. tii'ri'f
KKI.H.HTs
T! il, r...t:t4 VrlV.-f a". .h-rr!;.i...- can Fa
i f..rt r. !.-.'. f'.-n X. ' h: , Nrt A-rk. Vt. n rr
j F! iiio'Ti-, It nr t-.... i t r:i l(j4 n.l.'.iv! f ('.
" l
tj, F"l" ' ' ' It I : I fcl-'.r -4141 t Pitt.
i 1l,?C'l ii. ' i : '. I v -! l'l,, c"
(.-.It, a v ,.-rt 4-i I:.' I ' . M.-l. :-:, kr.
I- It, If: '."4, I'n .'Mi i, 1 . ' i -. ., 'r.'t
H;,.' i, M , ... .;. K :. tri .1 '.t I., i l..i.
; rr; ! .it t ' 'i v- '-l 1 .
! rr-l ! P - P ' N "S IV ' IirV-.
Ufr! i: Hi'''! n ;i"4 -..;':.- Ir.-
'. V 4 ' ... , t I t. . 4 th
...r. . f ti r F; .-'.i i li- '
i. r i v t, ' j,
I r' '.- :-t
. 4... !' t
j TIJK JMT, ikfmMT it . r 't 4t P.
1' tJT t ! tk I'r'tti.j It it ! t :'- i 1 t 3 it l
at ftti-1' V ii it..i.- 1 ' y '' I : 1 I
1 f t . .
! Il-ftrti -tii. r t-' r i:- J i' ''1 T trJi
i Rttia tr."
Y J Trr;'i p. r t'
W .(.Ii I.' A I. ;. -I . 'tii P.'.
J M IX V m. S
A.-.r II N,. I .t'h
LP ! CM A 1 1 . 77 k t .'.' i-
1 .l' W.!?' '. V ..K-.".: U
i I i i , ...-I..-, i . ... ., i -1 n.
! . . . . . . i 4' .1-4 .. .4 I I . ' ' . I i
I I. i ll'H II, li'"i i 1 ' i . Lit 1.4t,
J-taialj. '
niio.c i oi: :
CUW JMM.nV. l'jr-'-.v.
1 - VIJM.I;IM, i ; !' . -ir t.
j M M. t:. l.-.Di'.-rt
A. V A. !,- rrt-.- A. i".
M.rl .iul. l'o.liil- Ä 4.i.
I . I I'. n-
ln..r..:.1 N. l;.,r. y. H. 11. I- r;r- L.
!.'. Hl H I'kH.-. - l'rr't lmi. k Ir.!"' ' I'.ai.'
1 I., t. M' M i ,
Wia. f. Vii!. .'.,
ri,.t. 1. II
l;. :.. i! ,
r. A. II. M. -.' UK- r
ri.tr1'!, v. i: ii ' ..
Jial Ii. li !.. r A. V.-t 'rr, ;.
11-.. I, Jl-rirfc . r
St , -l rr 4. f..
Ku-iif-r. Il,iii;hi ) A. P- ti.
,i .rj;t IV.in'n A. r. .
'M A. Wot i, &. S.v.-
j.uiii'i i iv Ai t'o , 1a . -
I II. I"ri tliiiicbit!i At 4 .
F.'i.'WIy As. Co.
Ii. iü. k.i. -V Si I'.
J Jm i li.iu.j.l.rry.
'ri.'i- i i'ino, -Wjr.l
A. U.fV,
I. II. 1 r-.tliiii'itiii
nn. a. r.iu kt. y,
II. ; In kA'l, -
T.H .!or-Jl N. !.'-, lV.tn, ?! N.11 & 1 .
KU-lur-l P.i.r'l . - I ' . kin. A. . s-. , ,
Curti.1 Nol.Jc,
r. n.'it A .V !
I". I S'.i rin
w j:;jir i, w"i-..! jl c.
V. S. '...rt:.- A. r...
I"l' l.i ". K.C .
Trou. . I linli,! A. C.
Pu:t. .0 .. ,!!, Hm.kni A ..
M..i I'.i it-:., il A. ln.
j. r. ii .i a- r.. . r..'M . ..
I;!.i in. Si rr 1 ,
li-4. !. .M.r;a;i,
Uhttr P.. W.!,
AITi r.i S. l'.itiif,
l5orj.'i l li.-x,
Atnoi T. I til
A.J. Willi, . -
vi P. V.it ti,
J. J.ii P.. 1. nvi:
Cliii. P. lUl httf, -
11 in. 11. ii'.ii-i':iii, urrr ,, i i:ii v lo-.i
Hi iry P.. II ti Iim'.I, - lit, II.. ' ,ii ft ('
ji-,i i .t, - . je-.,. ii..ii -. r.
Wui Sttirrx. .1 , . Mwrtn. ... K I'...
J' l.ii K. Kuril, - - I i t i Ki'l I. r l.
...,... 4 . .....
S. ltM-y M i.jii.
'-MI iV. '1 In I- '.-.. .
S'.-.lin.in. ('.-tr;:!.- ,t Sj.,, ( ;n
Iii1. T. '.. ItM.iil,
t' rui Ylf, Jr .
Wm. It. Knt.i.fit,
Il.ivi.l I l-.v.l, .
p. II. ('...-.I,
I4H ll li 'hl I 1. -
Mann P t"! 'm It
vriK 1 tl-. Jr. A. r.i., N.
W in. P. Ac Clin. P.. Ko-lirk.
' I--Mu.,ÄLr...A!h.nr.NY.
I. ): l 11:. A, 1 .
P.. tu r A. I i! ',1!.
I
AB3TKACT
Of t yrrrviff vn;. iv en ff
.VA.r.'' f."-- f ..;;.. i . r iron-: isr.
KAWti COMIW VP. , ,r .v, r j:.,,
oi f.',, 1,J ,.,.- ,I.,u.t,-,.t
a s s K 1 s .
I'asli, P.i!.ifr ii I'. -j U.
IVtTidt n l ..!..( t ya c. (l.-i:i. fiti h.-o :
lal Kt.tt.. tt :th at h-a.t "I MC
ir..,'i'T f )
T-j,;'. k) 1
lo-t.-iui zo
10.2.') I
T.K'A 00
14.(f0 00
C."),."lw 47
::.:o3 n
;
Io.ir.K on "M'tcki, ttyaiik. t-n lii-tuan.:.
H. ... , . , , - .
.m,k4.t vl,, uf r-unur- ly7.i7n Ui) lll.ft-0 ( ;
M, iw'!' "t" ,,lv ,' .' ,'''W!
Lnil"lS..tt.i Trr-i-ury N-t.-N ( Tt-irk.-;
1U, - - - . . 10"t."19 Z0
Br.k,yn(iiy W.-.ior Ih.iN. . - 10.2.0.
Vrthlart,,lri M.ttH !-.:.!. Mi-srk.-i valj T.K.') 00
Mli.ourl Stt F.i.p.l 'tnnrl-t vnli:.
K.-al tt.'lf, ,,. 4 ail slr, , ;f .
Inti-nt .!i m lt Jaiitiirv, l'cl, ;..f
nhirh t:-i,1(i '1 h.iiit.o"- 1 - .-1 nrhl.
It.il.irno i-i h ir:r' nf Ajr.-l.! i..t in ionri
f lranrti!"!oii from A j,.i t,, on 1 t .f
Jitim try ("I tt'ii. h jll,.t'j 13 ,n
lw4n rcpi vi.!), ....
CHI l:mflvM4 (for l'rriuuiti! .. I;i
llinl K! ".),
Clhrr Pro;.irtv, MiM-fil tt- t:s .-rt., .
Prt't::iutn.s i!u- an.t tincollcit. ! on Puli
cif inM at ("iro, ...
Ci.49 10
3,130 11
Total,
CHAHJ-KS J. XI A KT! N, FursiTrT,
A. F. IMLIlIITil. Vict I kiMPCNT.
J. MIUON SMITH, Sk. Bt.Ttur.
JOHN Mct'.KK, A-s.VTfic.-V
PIMKI.PS i:i i r, A;iit.
N'i. PH'l.MX KOtV,
ml.ltr
niivi: mru. itn
Merchants Insurance Co.,
OF U i:TFO;I CONN.
K. Tiiotit1 IOtl-Kil, S. y. Mikk l'o4l. lTf.t
CATITVU ....
Nortfi American Insurance Co
' AriTAI., .... N:r.";i (-'
J. . W tt !.! . . V,
.1
v . . a. .& .&... 1
I. WIM. ui.v.y A rrOLN I J-. J
1 r
.t f..r Hi 4. r. li .'.! r .' I.
l ... I ... r.-...,r .1 ... . ... 1 . -
ltti ';!t: H ':;-.--, .c!.ri -, A .ir. i. :-t I-.i- L.-J
Fut i.: 'i' htn A... o: . - i i-,r. " '
t.-riii. I'l hi -n.;'-,- i.,i ' , r 1 ( ion -,.t-
i p-H. JAi.F.S Tl. IT .IM ' .U-
Of .,! .t Tarn. - A M K- r-r V. . .
tnti'.''.;
HOTELS.
BATES IK )USK.
.11 !) , ;r.)r i-l4i .
I 'lf i:T Ol" 1 1 ! I liiil. ' W il Ii 1 74 ; I mi , lv . ;
IMII lAAPdl.ls, IN 11.
, frpi) n1 If . rrpp u,i -fon
i
r
orurr aicitii a i-. iiiii sis.,
ti:i:kj: h.mtk. indianx.'
i
( Ki'RMtJ.I.V kMTi t ,41k l Ktil.il li t - ;
; rtt,, ,,, 0'R fir Tin: I dir., iur tl
...
I I .iv,,,,, ... ! .... i'. ii .,. : ... ,. . I
' , ..I, .,.i
i tt j,t. 1 1 r p-T i'r 1 :i t T y . 'I i.i r r , ri .i .. t y
r'.l.trl'l tV.t J;y. I; o'.l .Ii oi.f 1 -. r,i '
,t. ,,.' .- ..... t ,i f r, .4
1 1". ' V i ' ' I? li -'..., -4' v - i . 1 . '. ! I" ''I : ' Ii F ' nl'-f'i.
I i !, f r ll." it- -..I') t-i. 1 1 i .-I I .', .i -4 . I . !
J ill lilt II. -t J 'l.'.4V.t . Ii t ' f li.' . I , .1 ' i.-ii
H4--I
' I
t.- '.'. F.lr..,i I. p. t .
9 4 - I it-. i . 1 ,.. 1 m i : , ,., ! f-., ii t-."- 11 .'ir
ninrNi.!:-.!
ll I'.N . Ill I Ills.
MILLINERY COODS.
l,
. I 1-I im.! H PV I P!;i i S.U.M N. Y
mtinii.ti4.rl .
.! 1 ! v Hit t lifs s MA l. KII.I.MNVAA .
tl-.-ih- N v-m'-' :'. r
.II.I.ÜAI' I'A'rnlUN r.tNNKT!
, ........ ,
. . ........ ....... - .
1 , 1 , - t . .1 . I 4 I , i . ' .t at I f ( . 1 r 1 .
Mli. YAI.TI.I. !
112 V,-n !t..... '-!. . F r Ii r t Sit 'h. '
FURNITURE.
.i;i.o!: am ( HA.Mm.i.
l - 2 -v l riit T I
I 1 J Ik. . 4. I I I ! I I'.I
" ...
' ' i" ":: i ami.
.? O W M. i K.U
ii: uns ii.il.;.
UNDERTAKER.
J.Ö-WA I-TKU,
V".- ". -
--.-.j4., . -..7r
'
i - i
j
i
I
j
IT T 1 I Mil! 4 I- . I I
' tJ 1 A f l I VlV I i li
..... .r
. I 17 Mil. W m mm 11 wm k , m ... .v.. 1 r v,
..in, I'lkni, 111.1, 1 inn .i, um
1 mjlltrlf
. . i j . . , ;.. .!.- ... . (r. li t; . j
I., . . ( -. . i - i t y ei ! ... r I.'., i. i !' .
9. , . ..... .
I '1 ! tiUiJ tit'.-i! ;ll 'I. M' jj--t ' . "
...... .' . . . . i t
'. n l.i ..tl H Ja- Il ... I!.. 1 1 -1 . .. I.U.. I !' V 1.4 i
I I il." .1 .'
t . if . vur, I : . . r
! .. . .1'
ir.liri
f.di,)fTllvl'.i.S tt t'.c.
r i ..,:.
j -f
t
- t
.-.l "-V 'T:i ..- :..
.:'.' t ...!.-. I Ly : K 1 : .1..
t! r ; . ; v. ,- jr.. . ,. t. ! '. ! ! . ,
itf t
mtc li l- l.r
1.1..' '
A V i: K s
Ccuipcaurt x-xtract o Sr.iapAnlla,
Ii. t- . : 1 ..! i i'-.-.i.- v.l.i 1. ;:.
... - i .-."..' .- : . i : t i . v 1 1
t . - . . i 1 .
'''V ' ' VJl-H-i
. ! : j: :ii.j. t . l . -
: .i i .1'. II il !. in- !-.. .'v. t ; t 1 ft ; ir
1 v I'.' I '! I'.-:- I -'! 1' :.'.: t- ..
j . I ill.. 1 .1 t ' . 1 .
i' . .. I.," .! t: ' f 1
i . f t t: 4rf.lv i-' 1 U: 1, l-i: .il .-. :
11 !' ;:.. -''i ;' - 1 h j
1 I ! -'. i:.U tl.
1 i.. . I . ' : . . 1 , .
1'
I : .. . .- Krt.'; !. I'.m j... !-.. . I ',
I : l. .-. I i.i: :-.. I.,.- t
11 ,, i. ' . 11 1 i' 1 .
'. ,.,"',.' "., .,t .' ;..,,,,'
1... 'l-i-'.,- ' 'i,
!.!-. ,:i. .. ! ' .u.u'.-. ' '
I , 1, .'. J,- . 1 '
' .-'v.' . r 1-. .Ht.-"'
f .. 1 .1 , ., , . 1 ' ', .1..
.-.i TV,' ,,k , . ' Zr. P .. '.. ,'t.:,
!. 1 I ,
1', v. r, li u I u 1 1 ';: ! : .tlt !;: t r -i
l i'nii a'.i t : i " T & Li V t..
A vr "s .A neu.? 'uro.
n!: rui: .pki-y ri i::: ir-
I .-t 1 ; : 1 1 -; : t IVt.-r. 01 J i.-r 1 .--.ir. I..-t;ii- . 1 1 i
IV it-1 (":.::! Pi-irr. li-iir'.A.u.-. IVn.sV, ,i lift !-
ln fr L. ou II M..:i.. .j J
1 1 r, t.vi"i-i 1 ! tr.o tili. U.- i.i 1 Ii!
,. r '- ..-tt.i !:. ' i.-i'v ,:. - r -
: . 1 n.r ! t v th.- Mii't-i 1 :
M t.- .nii- l.!.i,'r .1 .
... . .
1 :r I.. r tv .. .r tl 10-.: it-i.y .,
r. ii .fly ttl..fh. t,h 1? -.'.:. t:..- n-it.j l.tiLtn
'. ttith i ri'l- iy. t .'. ( ' y ..trn;.t - :rt s: t
. ; .ir:1::i . --S U n n inrv I .v,:. 1 ! ! !-... :
it l.trc thi si r-f.-:r-z it:vr h r- n-v !. 1 h. '.'. -1 '
i j Nt ii.- ti. !'i. n: ..-r-,i . 1 1 mi,! f f.i
it. 4-, ii t J.4 ..i.'i t'.f t r; i;'j'r .-,' Ii"! it ptr t-t
it. .r v -1 :: :.' :.!. 1: : ! I iy .- h-t : !t..-.t v it , r
11. .rv - ii. i,.'.iir. 1 . ; , 1 .. . 1 t '-, : ti..-.! v t r
, f.,r ., u , r ,...,.., X.:A
i:,i'ii.'wv. ih- l.'v ..t; 1:1 ttr ui;,.' - x Ur
.,Ur j.,,. t u .., , .... ', . u, u , . . . , , .,. ,.
ui i.iii. 1 n.uli i. if .. L. 1 . J,- j aii.l A.. l 1. ....'.
0,,u..,!v.:.,,. ,. it fr.- 1 4 t I...
,, ,(,, tw,;..h ..-..t i,,ti..rit t . f tl.i-
ritiit-it 1 ii 1 mn I'tli- r .-ii-i' lifo'i.'tfl l"r il.. Ki -tly
ii c rtniii 1 ui r I l iu-t n. :::!. I. itht itcti-
t.lll: tl" y'l.üil.- It tl. 11--: 4.!. I !.--., 'I. Nt ' It I tl nl 4-
C' " i.-' i-t'l 01 i'.i;. t i"'"ri nt 'h-i . tul at'-ttr
iijM.ti th.- c -11 i't it :it 1. i . TI"-'' ( -.: i It it Ii 1. ft
h'-ilOiy ;i if Id. ii.vl to-1 4.1 l.J II- il....--,
I ' tiraul .,,.;i 1 t ,t u- l!.. . .j'i. n. . f ih.-
in :o-t.i 't 1' j- . !.. A litfit h 1 ? tt ' f r i r- m ,-
f . 11 ! ! ii ist.s'i t , in. iv 1 . i. h 11
N.-;.;-il.i4. Kl., in ii.'tsfi. 1 .ii. !I ; !-' ha, p.M. !'.:4--.
T ihn !. . L.i in Ii. . r ,t! r.li. Ai!.t.n, l a .
l.tti. 11. I'm. urn! AI".-- ti 11 o tl.-- Si lru. II '
f.-l ;. - .1'aiii 1; t I. Afi-..r 'li' r.itii'i
nu l Jk- t i! , ' '-.i-!.' . f St. Tii'l.
All I Ulil.li. V !; ! ' t IC" ,.t T 1 I'l i. 1, . ' : I.'. I I, i '-.1
I.'i mt4 1 -;i : ! t ii 1 1 1. ..f l-,'-..rr -ti-li 1 Thi
' TV M. " t ! tin- '.-.'U fioi,i li M.kI. nii'1 011
lü. r.l'r rtv tvit; all lilt. iti.au iiiialiitihU'
j.i :..li nt 1 ;ni!t.,i 4-iiit - :i 1 J- : - : ir-mll,.; m
t"tiii-t 1; Iii t r-1 1 :"-' 1 '1 llo' t.inl.ir i -i- il il r U. If
t ili 'i i.-i .'in'lv i.i' .1 ii!i w Jill- nJ' 1 I th-' iti
f.-' t i"i-. t I1.1t i i'l ! - t' l4-l fi otu I h 1 t- in, .' wi
. Al.li' t liluu'.al. 1.1 m:)"..!. :.t .jiui'.ti.i (
lllti' lilMV. H .!" it 1- 'i -i riruf.- i.i ..' ! hi
j r .t. ti. fi l! ..:i f :-t -. -. I f 1 ti .11 . t. r :.: r f . t:-
I ;iti t i: i t4 tt' 1: il..- .. t . I I, i 1 v . . . , . j :
t--. tf-ti th.- t.i. -'
-OrT pt. ..!. 1 ' . It. ' I' 1 I'M A '41 .
!. . '1 M ..-.-Ml"
AM '.'ir t.-o.-!t i ;.- 1 1 .1 I: t'i mm liMi,
P.M. 1 .tM ii. itti-1 l-v ti 1: i.fc i,i". l-i litte
li .,.1.
I 1 1 i A 1. . 4 , t :r -. 1. 1.1 i .
ji.t.l-'i- '.-....
. 1 t ! I , 1 1 1 - 1 : v 1 ! . p 1 t r 1
I 1 i Hon.
11 :."i '!J - l i ! T ' " 1 r.
j : v- f . ' 1
: . k .. .
i H I 1." i i 1 1
! 1 :i ",i r- 1. t. 1
FI.'- !'. - I l ' I" 1 ' " ' I' I
iin.;:;.4 1 1 1 s ' I i I ! ' I . N r... !
Ml i.".l,.'J I1 M "! . - i 1
HI. Mli-:.l '.- . . I'
ii : I 'M ' l' M 4":i. ' .i i-..
I'l'l.t...' '. ' -' 1 ' MI tv . ,' v
IM.I.MIu .! I. I hl I r i.i . i i
I Ii. I. vi I J ' i II 4 ill ? I I i . i. ! - - . '
11 I.Mr-'i .- I't Ml , il'..:.- i I'.
U l.MI.'M.I. i ' '".tP If ' it
1 1' Hi !P M it - 1 ' l itl I i v. f.
HI . Ml.. .1 .;"- I 4 ill l t 4 4 :i' - . f : .. -,
HFi.V.i ' Iii' S 1" 4 il 1. i :: i
iM'lJüi 1 l'"S U I'l ' ( t li.. i . .
Iir.lATM '.:' I.i' 11' f--M- ifi.t -it!. I
!
,!' P M l -4 , S f .. . 1 I , , - '
I li.i.ulJ''.' i I IT t i '!' i 'v r.-Ui. '.
vt .tli tttti' -f At'-i - . i ' l r' r 4.f s. '.-.
HF i MT-Oi 1" I.I'i lii' f i ' .'r , . i .
III i.v:ioMi'S I. Prill i r 1 r.- '.I
: ' ,",i"ma..f--ii.Vm -n -:u.!--
l:-.-4.t.. n. f:.-1 r il ll.-sf s ol
' TL-t'ipi" nt.,: vi'to.in.v
Ti.'jri.TiN.; m ' i i v.. v
) jakv. no v.ikf. ril l -.
i 111 V . l.i. I'l Nu W H.
in M!'..i.t'. i ti:m t Firm
H Till' VI It F.i' ST If Mll'-i IS TM li il.! U
P.-r !
'.I .4
i- r; !. .. t.. ti
. . I . j ' ' II ii o. li '1
i i.i
l: i I ; !. fi; i Ii s-.i fi- i ! ;
i. -VVfI. iM - i . F
liiinMüi Mim phi w iTM. 'i i ; r
T.V - ; " P .: . . M. v. 1 : ; .- .; !
Mfli'.. I i ;.....! i .. ,1 I ..I . i .... I ....., .
Ill I fl-.'l 1. I Hi i" I I 4 l!l 4 1 II
spi m; i mi: m s
:i all th. .r M". , M i.r:" Iti ' r..
1 IJt 'II- I t . ' i, - i f l r ' l - i , ..T. I, , :., 4,
AMi N.l I VII" -t Ki
1 t- . l'li.-i: . ii ii n i i i: t j n . hp f k luo-
I
at'.- ; ft h. .- I ii. 1 I .
It V YOI M. A I 11.11
- ! Ati'l f -r 4'.. t4-it i i'-; ft i;. h --. if i'i '-.!!
j It rrtiiu r Sil irr jr. ; r . !, . . tfi , m..! i.i r.-:.r
4' ... 4 ... ; i ; . .1. '! '.' ! . ' 41 ! 4- i ' i- : !. i- ,.1
!',.'.'
. 1 ', . , 1 j ... ,t 1 f T - 1 1 T 1. 1 .' "t tl f ,. ...., .
l". -lira, .ui"'!
Än t ,.4,. u....- eft..- ..- ... . i. 1. ,
. 1 iiM.vpni 11 s J. n;ri ! 1 1 !!P f -
t i.,.,. n .1.---.. . n;
t IIIMIt OHIitAV,
41
4 1.4 4.. r rv,t;t. l-
11 I I. K I ii I A II,
.
k' . . .1 ...if, . I '. I''- .1 1 .11.4..!
I
MOW l.4(. MIMHM..
tt tt 4.
'i t? r '-.' 4- .1 '( 4 ,! - 1 r j.' ' ' t ! 4.
pxx: r l'i "' ' I "'' ' Lt ' tl.- ti i'
I !'. .tf KF. U' l.r P -
HFl.Vl-'PI' -v PP HI .. h i 1 :.- " rt i ts.t.
., I A4.r I. nt t l.i-.i .'.' - .- " '
IV --''!, rr t M ' '4 . n . ; V ;;i.i.ri f
. e.trrn.-!.!.'. . Ii. T. II ! t.M I i I . O. 1 lt. tt I
K. .,(., In. ...4--...1.- . -IV I).-, 1. ,.';.tl' 11.1,.
i U. i t I... r.r. t. "., or i r -.-.'
,..:, ..- h li. r inivi- i t.
C,t ., 4,- I u.... ! ' f '. .' - ' of
i N-1 - p mi . w i. r t-
iv...ir'i' ' f"r P.'1-'""' !.t
f.,,. It I! 7 Ii I T. !T' ! ,
J ' rrf" 1 I Ar !!:. 'M t.
, Jul S'iib Tn.'ii M. Ui -.) t'!n-.ii. ,t Fh it.
' iir.u'.tiii: or ihm i:hm r.
AMI I M U.V'll 1.1.1 I-i liH.'.
VI V, r. -.4.4f 14 ,5.v.r ' 4 hi m " n'l.l ".Tu
rn' lr'1i'tr stntttir- Trt;it
I'.-i-n'trit P 4,i't..i4 Pf. ;.i:' : -
" li"vt I .... ! i
' " " '.pa: i't
; " " 1 1 J - i 1. t'i au.
F. ! I vy
! I . II. II Alt It & C I).
Vt,. !1 1". .-' rt. th. -r.
AK I Hi 1 3i I I -i - I AH. M OTiUiH.
Cat 4... t .rirf..riv.- t .; ! ' t ! f r it.
AMi Ai.llIMliin . AM KAIVSl'ljr.
Bit tl'l
'- 1". Pi r. tl.f fr'.i'.rt! 1 c"i:-ll".
j .-.:. u-.i.i --11. I-l.. -1 P.r n ' I- ;. , t
, t'-- t' :.. . f-'t! r f . r
. t-r ,-,v. j ? "!A . "üiittiüj. t, : .v . 11 . .
.
'. Fr1' " tf -1 t ' U'T hj-- i ' ; '
j t -'.it '. .' 4 t ft 1 , '.. .. j v, -: i' t'r : '-j '
i'.-'.' f..ia:-. 144 h ol rt j, ft-
.-..It (. . -s-tr. i4 n' ! -.-..r'' L..v.rr l,.-.'-"
: . it i.i . ti vt "! t' V u 4
. 1 - . : ; -, - 4 - t. , .
'. t :s.;. nt at tt r- . ' ...j , - , . . ; w ..
t ; : - . : . f ' . i . m 1 . T i, l. t- , i , ', .,' ij
; i
v . . t. I - 1 -. 1 i f l. 1; -. ,
,:, ,,. a;. : 't., ,-r. . .; t- t" - ... ,
I 1 !..-1;. ( ,
1 A C T S !
: .
m TAIN NO MIN Kit A I..
1 U...t ih-vn tf V Msr.t-t t:tcr.l ivtr..l.i4
hvsn.rsi a
Ijlin.iirt'rii'v, '. ! in 4-ry !.-TII;-..
T1:V. f' T v.i:. - : -.. 1. t ',
tl V ? . 1 -. r.
I. . v 1. 1: r m v I, a : n 1 .
..-!!
.f tJ." : r- :
I 4 i -t
I
1
SICK K K M A I. KS .
j ti!. . h..t.- ! .1 - r t .-.st - l:i .. i..l. ...,.
i J'-! '.it !..-, . . t i't jv mi r I r;..Vti
; .'i tl" ! im i.-'.!-.'.:! r.ii,..o. 'i all ...tr. 1 .1;
I '''' "'' ' ' ' ,,",rs' ' " 1 '''' '"I i...t j;-.'tlr i'.i-:.
J -.rt!.-. TL.ttth.yr u.t
H A i Ti.l.KI) (,'ONSTITl TlONS
' --f-- ' y nn l..iw uT.,.l ,ii. l u..-1
... ; r .. , ,. .,1. m v ! - f .-vtH, ,1 :.f.-. ;,:mI . ,.-
C'AfsK SOON 10 Hi:.!,
I a i l ii ' harj:,- ir.-to il..- n'.'-ii t rv l-tittt , f s ... . .
j I, ttl.t tht-r In r-t!iii) tr tl!Ct'i , lLt th. t
i i:r.fi:i;iT Tin: iikimlit attii
I '"' -i c...- . u, M..snal :..! r-t.
-i -. tl.f Lit. ' I..,- .,.-ri U IM .t 1. I...- SI..'' 4 i i L
. . 1 . . 1
j AKiNii IT:i..M IV.Pl RiTIKS i'l: riNTlil tll.'Mri
t'l 1 IIP I II H'IK'I! .spCKFl li'
j .
iu ,i . .y t . ;,' .., ...!, i .?..:
.:, J r , .,.,,. .. 1 . , . . . B ...
j , '.,,!. , -,. ,. ,", f ; r: . .
!
; V- r i:i nut .1 il..t tli. M'AM'.X I N A 1.4. M .
1 PI. I I 1 4... I 1 J I I ' .!., J I . - r.
j f tin !:.;.'-. 1 i't :-i; ti i!!..-, h... ,! tt. 1 , .'.
j th-ni 1 1 1 , ti- v.-rr l.-. ;-. j.-rmion 1 1 ih- mi.t . ,
I 1 "l. r-.i t,. ii,- hi .Acl-i!- m.ii nn..!;,! l,r Jil'h. Tl.. t
1 1 14 i-.t 1,1 i.ir i.tvurn-mnt 11 1 i 1111... n iirai- n. 1 1-, t
,. t!.-ah.v.rv ,i.m.,M.,., .'I,
m k, :n, :i,t r n I it th .r.i.rLlv t.-l Mttuain lit .
N , , rv. h,..iU ihnr nj.-ri...,!y tier on m, .',
tril tl.' ari-i.'t ctily h. It. r, lit in !,. 1 rU ni-;
th.n ..v ..ti.rr Pul-, l-r it t.i.,. i, , j,i . r .
tUm t .'pr.-Vir.- a 1 . tt. r .C.-r-t.
Fr n 0! Un- S ati.hn 1 - M . ; t .il ;, Ph--! Itit if. 1
l r S-.n,.-, or i ' r l..t ,f 1.... n. 4 if 1 1.- S in !.i a
.Art Vi-i t i' !. l.i--i li;:., j.", i,i,: 1 r I .ox, or 5
1. vi- f..r SI.
!". ' ' r. Kol V SM ii.l N..'. 1 ii: l t ri f.-it-,
j.4''li-l..-.t I I si .....-J... I...I.4 J.-tTt .4 tijl- ..ivr I'
linn- t'i I: i-.
l'r. I. '.' i' k'i ?.! hi .il A lit .if .ii- an.'. I t..ny A'S-.
.v ,-u , i. i . t vri tr of i- "i n .'In r.;, 1 v.-'i
Mi-'k .tl liif ii :.:.uii, rmi K.- ha t r..i( ..( -m .11.
ap ti:tn.it!."Mt rv.'.ii.ty . FTt
i':!v -ij- .r 4.o..-;.-nir.l fi I, ..),. K ,,j
V-f .;-.; .1 j.. r-' li or i-y 1-tt' r, -i I'.mi.j. i.-o
ft.:- I- r :) r j 'y
-- "H
. m:v .iti ic -i.i: i
Roback's Stomach Dittcrs!
A rm- 4 Ör-Iirtrtflkl KlutatM tt at4 v.rul, tor
C 1;! s I '.I ' I,, u.i- ..!: ,4 11, ... ... i .1 .... ; .. r 44.0.4. f
I'll l c 'tt !.!'t, i: r.l-ti i" tb'- .'! ti c ....t y.
Iry il.
A ri .r ui!,,- .i.k, t.i -;! 1! iir.iMi -.1 n Ih' 1
In -( . J...J, it t.t- un rn. Try it.
In 1.4.1 .i i,v('r,,irMu..' tti .r r. Try ii.
"1 i..-1 . vnui t .f ti.- Kitt4r, in iK.li iLr V.-If
f . r'v -lr. K-i'-atk. .r!-jiitr-. t1t h 01,0 r.f
! 1. -t .-:.. i:- I . H-.-t"-.. Min-al Fi m t; ti.t.4 1 .( 1 1...
4 .1 1 il i il iirllr j.',-':! ttfcl ti . Ti lh- tta-i'-
il . t.ri j . .! .
11 1 ' .. t tli t itr lii :r -t.iiul.i. frotn tli4- p '-r -
f: I 1 ; .". rr (1 llr tf 'l- it' 1 1 rr! t ! Lir-j tiny
i-. r..ii ..-.l, .! ii '5. y !' 1 1 it - f nt
u: ! ' r . 1 ;l i- -I i .. h, r . t j.i.rtit. .r i (
n.KAMi:.
t ............ ......... I. J. .41.. tl ! iti I. ... .'.. t,4
j - " r ''-" -s
t ' l.r ki - . 1 1,- ' ' 4U Jf ' - rv 1 1
P tt ..1 ' ' tl.- ! v '.! ft 1 r, 1 ," 4 -
III.:.- 'u .V I ' ",
' ' J.i- a,.
i i . : . . . i : .
. "l ' l '.'! ' I
i i. :-: .vr , ri
! 't v i t. r
4". i 1 ...
1 I . t
".i I a; l..
I. : . i 1 . ; 'i . ... 1 '
. c. i il !'-... ' ,u i - v .,:. . r.
j ' j . .. .i .1.4.
1 ..4 l.iil I't .it, I i rr i.nillr. 01 sir.
' I: r-.".
i i .-i , ...i.r ... .1 . .,r...... v .: t.M . :.
m. . - t .-. V... -. .. .
. j t i , i . .. .1 .. '
I 'i'- iti :. I ULI, '
i 1 1 O . i.i 1 . !-i" II i.
' l: ri'Ni .4,11 v.
l.. .-:ii m n, r . ;
1 l' 1. I I - r.".K.. v vi .,-.,.
M.1 J l-r-v ... : .4 i. i 'i. i.i.
r .- . ! i : i '.v.- :
-i if
LiCAL.
I j A nnual Ii "'ii i .! u.liifr til A i(i
j ,ouu,i.
omit)'.
I c tun.- r i'.i l- I. !, '! t Mi
p . i-.i .
KKC'KII'TS
It
tl' I i. W '. .'. I" I -t. 1-4M. ... 'T;4,
j 1. ; : . - '.:- k. ft r 1--. r 47 4,
j l ' '; P. h.l -'.. r 4.
j i- I., . .i t t Ii i l..ji M . j 1 I-.t-l, 1 -iitoiiti
' . . .'! 41.. ,. I-I
j i. 'V 1 . '1 i..,F"v t . i.:,!'!!' y.
i I, ' ,4! .1 r V I 1 1 4.1 I" I
i . I . 1 '..-.t 1, . t . -14.'. 71
j I-. : -ii .. -1 . ii !.-1 I. it . . . '21
J , . .. 'i : . : 1 1.4. ll :.7m ft..
1. . .. . . 'i .: ' . 1' - r-j- . f..
I. i..4'i 4-. .' ff, . . . '.H ...
j I ' . ' ..!..! ' 1S- 41
I ....
; .1 . , iT-t r.
I'JSP.I liJ.Mi N i -
i;.. .... 1 ' i: '-i.- it ' ' ii ' 'r . I- th. t -
li
r... t. .'..ii 7s
. . I. "VW
770
4 ..' 41
l.it I
A ... I t
4 '
14 .
- ; J ,' i i.
.'... ... ' ,r... .
.! . i-i h- 't i -. :?s
iS f, .t( 't . ...' ....... i
'.1441 't
,:.i i.i ac't rrl ;.t . tutl . - r-
.it,-. ... t ii.! Ii. 1 w.L'..;i
1.
I -4
I.
I'.
ii.fM" 441
V.fl'.i rt
.'.44 7i
in it
!' 'lo il V 'I r.-t'llrt-'-, Ifi,
1
I'
I-
.. .o-'t f" l.
v i I . r l"J-v.
It., !..,, t , t.t4'f. t
! . , ( t... 4 . i.tj ,, r t J4V 1.14- .'1
I
;
i
'
.44 t 444 ,4,1. ' l4.. . .
t: u
."..:.v. .
l.i.'.'. I7
.'.TTJ 4-4
7W? is
T.i
1V;,4
! "!
1..V4 44
7 41 IfJ
'10 uo
-.'-I I
;. (i
.
lü..4 C
. 'I .... tV .
I ... ... .. m ' t'Ji!,: . . .
IU l'1 ' "I ' I ll.-. I lt)
I k . i .-i-i -'i ;
Isr I I t -.- . .
t 1
I. .1,' ,. w't
T '.fi44
l.i I 41 I I, ,r III, 4" .
i"
, 4-4 , -,f ,", ; "-1 ,t 14 J,
t I .1 . . i t ! I ., ui
: k. . . -i . i'.'i ,t i y f i '.
! It. I'.-. ' 4 ,- l.-i . f" r...Ti.l
j I -, I r,- r., To. i.'t. -. . V..
17(4. T.i JI7
P. P.. VU.FN. . V. I
I. H in. . J ..... 11. 1-,1 !."
P. .' TVc r .- i f ,!.' t 4 it- ,. r.i,;,r.-1
t J. 4 . ; !1.' f.T 1 '.4 i-S 'tt.4, Kii i-f a li i0 4 'I of
t 1 '...
1
! i'T.VTK !i IVVA. Yl.iti! .n. '
, ii -.fi ; 4..40:: F.' a i -.ri, K .,-i T-rr'.. :-'.J
, i 1.. .I M K 'i. - 'Irr,.' ,u '-.r J ;i... J.-.?.i.-l -y
i- '.-V '44-,- J: i.r.-' t, f. I ' -t. !i4i i'l'1 i I '
-f '.- . -.!,.. ty. A.rI T'" It":.
1 in I4.ii: i- i 1 t k - r- '. -, l!i .1 'i tl.4 f.t.t -r
' ,.r . . t i - i ' 4 i-i i .tu. 1 1 . li i u.rir '
I at I c't ur il.l, 1 ..i tfiov tit- P-Hirt I'T I-4ir
i J. V.4 an r ... il ! .1. . 4 ' I lli l lu-U't'"-
I J i!t. ltil tt ty" PJ-NJ. K.I.N, Alni't
J

xml | txt