OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, September 17, 1861, Image 1

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-09-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

r t
VOI VIII.
TKlMiK-ILUTK, INDIA!
SKP'I KMliKIi 17, 18(51.
NO. 19(.
- i
DAILY
WABi
EXPRESS
5
i
Till DAILY KXIMMiSS.
i rt m m
tT)
l
T
fpDKaiTT'ÖIJUILDINO
St. U' A HASH STttL'KT.
Trrw ! Mkr rlptlot.
. Ii atra- 00
-...IM. TU I aj - , .........
l-:.,-r- t . Ii Hubn-rtcr 1 - I"
tlmtc I Adverll!.; " !!).
? "5
4
-
7i
l txi
I 2".
1 .-
I 7..
3 tw
n co
4 wo
i im
1 i:
l
i :
r.
j
3
4
IM
1 :
2 ü
? .V
3 CW
4 rt
U
1 -
2
3 73
4 37
? f.-'
3 :-
4 37
& Ü
13
3
4 '
5
ti xi
7
It UM
- 37
l
6 75
7 7
HO
3
3 7i
4 M
4 2. .
tw
j
4 J
. 4
1 w
7 l
i. ml litui ll"-!
4.00 11 tw 14 ! 1
1 tu
1 -a
i "
4 1
J
! :
7 i.i 10 OD Ii 15 uu 17 M ' .
T ti tt-" 13 i l TS ao n 25 2
1 It 7:. I X 34 31 r .- V4 75 40 ' iö .iO
a !.'. ix 7 !A V 3--' ü 31 00 W 7 '. i
0l Jl" 3J 441 .VI w.
U ( 3. 4.1 o 5) w 0 '-"
1. m i". O 0 4." 00 .V. m . 7i v.
I 1.1'
4UfnVry rrnuru! Ith tin- wl-
;,h iv .JTti- u" Tr. iu u yru .;K. ..
.t-'Ttn pl.ttr. -t'r t.""l:T-. r...-.-r
Iii '-cull:.-! r..- tl--:r r-V'tr t"-!,'-
4'A flU p,l y lrtfr v
4 1 KTtlHi-!- i V J1
ifc in4 b.f.
Hninw fivUCf pu'ShM ta tU 1 -! " ;rj.. vf ;
m ut utvlrr, til ! hrJ t-r h nTti.u
1; if o4f t4-n fti rmu wr !:-
4 (titn'nt MM in ( f no ; i4 ti (, Ml
W tari-4 Ihr iL, wl ,r lTl bt.
kf lUrtiU'-f of b vln .lrinil :!
7'it t t rfnrl ft'u u, ml4v- f.
inwiininciV.ul!' f.,.-- -r J'-ffi-.41,
wjl b 4iLr-.l " lh 1
M J. la IL- U.Iy j1 .t:t vj I ti-
v. I
i. fratmi'Ti .!rütnfi! h4H4-r. ,
:i ITjr, S.-i'. A--aii a fo!Uw:
V r rvw- n.-l v.l-.n H !'.!. cn.i. f'
r ii inv; 'r !t Im t thi r'".
VrDoai.-inc -.Ji fui-rl n'i'-e HkW.
NtHlCM of ll. 4U1 Kcrin, g-tn
tr I'j lV4i.lul4 r ' wr lT "-'-"t ,
tUl lu-.4btl i ib- P- ;
M ruTtorl4nn1:. j.yairnt ti-tuN Irl tjJ
U.t.. PnM.LT Kv.miiuMf for th 'r' I
44rrti-ni' ly.ffl tL 4ux.v.t cLrr.l f..r
L4Vr pubhcatiofi.
M10 Weekly Jüxprc
p(-r r.t rili..-ot iL? tun ouünti-
l.ccr tit tLu pt 1 t"T
of AJrrlliM In V?klr
44ir
r
f
i
Id 00
1.1 1
17 m
Id 00
V 0J
?l Ol
40 00
.V (
IS 00
?.' 00
30 00
i4 (0 .
4J OO
.V w
h0 im
j Wr-k ! 1 .V 3 uo &
3 A,4l 1 JW 4 W
I M tH ' 3 00 5 00 w
4..!L & t-1 9
jV.-tta SO W 13 )4j
ÄÜo:iiL T W 10 1 0"
M Oil
IM
12 tM
1:. 0(
20 o
Ti
4 Do
jay-Thrr U1 t - iliaio fr.u iL aU.
4f-4ar4ri;4-in4nt4 jmMlni m noia
-til b chaff 4-1 iL full la.ly rat. wtu
T.a flL Wfklj TtM
CHAKLLi 0UU FT. IW.
Tt-rrc-Ilaulf lot Ollirr.
m itj .kuivK T tiu: orncK.
... . . . . . . . . 1 . 1
I aytru iiilr"t. .
...1 3fl a. . aivl i r. m.
s .-f n laily at
h. u!ara Iily '
s.Ui'rn liU at
V ir-bil. Iil al
U r,.'a, 4turJy ai
. .i-l.; itio. Thnr! at
I..! 11; ri-Mi, V.ti.l4T at
.t;,Bj M.il'a TLur.lyaat
MAiiJi rjjr.
t -i'i l.l 4 at
. -.'ru l4tl ai
iiUrn lUy au
Sor'.TT Paily at
vl r.l.l lly
lrvt't. Tl"rty at
4 rilun'.in. H.ntay af
l'r.l.i' tir"". Vvl al
...i r. .
...4 4.'. r.
..lrt.l.. a
. Ai .h.
. . .A r.
. . .t o p n
... V..
. . . uo r
! 0i r.
:u 4.
... !.T4 . .
. 4 30 P. m.
40 p. .
! ia) p. .
iiMr. a.
1 00 r.
Wliilp .
JNK. r. X.
3 1
r rttaiwf Mii. Iliurijy ai.
J. O
J-iy 1. Kl
-a a 1 1 riAAn Tine TAni F.
liMlbHwrtl -
t aak-H tn.
a 1. " y. a
Tra.rji Afrif.
..Mail. . ... 1. i 1. r. i
s- 3, 4 4i. p. 1 . . .1 Ir. .N t W .
ttJ.Af lit IT. A tH1 T. l'l I mum?.
Ti-'lar- Ira -I. Arr.4
... 1, Hirt, a V 1, 4 40, r. m
V... 4 i, p. m. . Ir Ik . v. 3, 1 li,
1 1 Nut illk ta nartvitl . a tu ti
I , ra. Trni Arrn
1, l. a. .... Ai-4?Mi.. . .N.. 1, 4 1. p
S 1. 10 l. a ... Mail N. I. 4 3i. r
am&ruiK 4ItrMnv
. 1 .iv Artup.
. !. VI, r V. V. 1. ; l. a.
4 .H,iir't..'W.4 iua.t pr.i y 'i Ii.-- Kwa i
,.h r4iU.ä Ihm.',
I()H PRINTINCi
or Alt ii.
NEATLY EXECUTED
tr Tina onu, i iui
ta! tu at I I I Ml lied JI Ir,
l.ulrtl
AT
k F ASO N A It L K i: A T K S
WITH D I Ö 1' ATC1I1
a, 4 T.;'a ka !.t n r!hia tta lat f I.t a
,r4 a.!-'..:i.Ti, i.f 1 nirrUL, t Ik JJ r.
, j, 1 , i-4 rf tla !' f 4ris.-J ta U. mm.
Tcrro Hauto Rotail Market.
tri
,,r'.:i 1
n 1 tt! r Ti . ..
lirtfu.ilU'i'! fi;
.1 lry r..n. ( ... 1.
D4 I l" T al y r. . . . v ,
l.K. IvrU
...US U:TllrR-
.K.r.'I.T ft . r 1 T .41
a- p 9 i Hi'ii', f n. 44 .1
jm- iiyp. hy.ii t.
jr.L 7k 4.1 MI.t"
...l r 7t U , M , c'- S4r-
yVl". H t N.
urK" t. f X!'. : tl M .'.
ttl'Tl'K. 9 ' l:4'.S"MtiS..htMlM
ritMiS- rKtH
r:i-. . 'iis'"s l"-' "i4
vr. rk rir t?
rrjv.1 v ir.h.
W. K'-rp. r 7k. 13 , KU r, r tk
T.rrf f ltrr. r ?k i Mll-
C. -4 -ry. 1 a- i. r M
rnjTr -
U-rt, r a 1 ' . u . .
;aa. r i
KtM'l liKi. .... t!
ft att
t - ',
' 4 J t
1) .
-4 t'ru-b.1, t !k
Ma,krlN laa-kll'. M.j--'
Sm. 1 Lit fi 7i la-
4b r rk ' ..
o u. a- W r. .. .
lyV:'.1 ll'X'ti fJ.l" fi.N!.i,U.I,
12
. 4 "
1
la
. TU.14I, A.
4 ( TK V
.. 11 . 7'.
ti.'-' l r Ä'4?l ta
... ?' .u.. IV lr. Jk -
...To H4-W. r Tk. . a j a
.... 2 n i.Ml ". r.-B......."-4
UM ti 4"K. V3
Wbra, r 4-.ii
(ala, usi..
Krv, t4a . .. .
l.itlr I lllhii ( orrciicw
( (4f
f..
Jn .n. Ixit
I'.ank ( .a'i
AUf
l'.,i.!j.li'it'.-n.
N iUirr 1., i-r.
kalt County "
V l.uU "
train t .
.Vmrt4it l'a ik .
K.lk Of A:iitk
Cut IUuIi of tHi.wa
l'u'ittrlid t'.mr.'y l.4uk
K. 1 Tu kti4tn k. V.' "
Il:'.lanl '...-.k
1 ' rn '. i-'i 1 k
M -r ft.r ; ' " rrnn
V iTv'u'r " hall. V '., . -,' .
, . vV.
. .rt.V.
. .Uk-.
. .
..rv.
. . u-.
..v.
. .7".
IV
Ii
I
V r
A la 1 t ?i iii r .
F.
S;.rj
Mi!;..n l'.iLk
Y '.'iMi viif t) t.ki.k..
1 1'.-luvt , ( n 1 "
Miliii. '
.M" h ! ! "
!-rii..t..- -
I ,j-r'
l ii-u 1 t" M k li-iiik-
vi kill
I i .;' . I. 1. '
r-Ji-i'- "
. A .-1 l.oA
: r t r.,-.
m'1! f..
Oi. l;..r
"
...
."V .
. : .
. ." o. .
,.-.
r
f r't1 "I
iiiiijt
.i.--.
I.Ü...HV..
J J' (
l 1 "
4-".
4.V.
4.V.
i.-.
i.V.
4.V .
KV
4.V.
I.V .
. i.V.
UV
v .
Si.-.
:i,v-.
:.o-
.I.V.
v.
:;ac.
JV.
w .
iV. .
3r.
3V.
3V.
30v.
SV.
44 c.
ZsK.
30.
.) t 4V.
tt.trl "
rcu r.a.A
I xkf MrL a V
Ou.j...-
s:..
W ti'-Jt ;r..of
V M r a
C i-u"t r I IVt.'W . .
lonk .,f A',f. .,i
.Vl-l
Wfin-iK.1.4
Ilum'iil U: k
K ib '. H.iLk
KkJkij !'.. k
Nrranit t '..- . K :
T '. li r.4:.
Wrrm Hint iVtnW
W r.if-rTi lsnlt
K k ..f hUu-t
Ali-i:i4 lUv'i
crn n Km lsn
Aurora rVtnk
Hjik f ImT.Ioii
KlgMI
Ijyrtf lUtnk
I.anr.vtef Dank
..1 r.
lUs'k NrwrTin
CoiiiineriUl n.ti k, l'!t;nc
!oiclt H-u.k
iirür:i St!e li4::k
H4rurtJrT Tak 1
Jorrr Cur!tT Hi.k
n'ui4n' lijMk
I:kJ I'ir.k
Kbt! 11jU'1 Kjuk
Ihrr-Iltvl HU11.4 nA Wli'..n iir-rrnt-y
ATTORNEYS.
aiitM.vr. . Isaac n. rirar.
MACK & PIERCE,
.ittoriieyn at JL a tr ,
TKKIiL HAUTE, INI.
tlC X. rifKTE, f-iry Pu Ii-, '.II MuJ
pronipily u all our1l bulu.. j!j".'Jt
T. J. r O It It K NT,
A t t 0 r 11 15 v 11 l v ,
hi r;K.
1. 1 .-u J.1 aftJ 4'b, NutL iJ.
TK RE E HA UTK . INU.
No. j VVi au
an 1 44 If
DENTISTS.
S . B. SMITH,
j k t r s t , !
4 t 4 O tt r 1 II. R. M R I I II. I
TEKKK II A 11 I.. I N t j
H U'l' uli .rf, rfii a'.. I .-t.rlh,
D 13 -KT T I 0 T
uir.
11 Wä'.j.I, Mffft,
0ir I'-.rt.ti. J...4,.
tki:i:i: hautk. ini.
p.-,
tr
COMMISSION MERCHANTS
t. m n a. 'ai.
TURNER Sc McKEEN,
RKCKIV1NO. FoKWARDIMi AND
Commission Merchants,
41
Dritter In f.ruiii, I lutir and Sail.
t ARK-HDlK-0u U.4 ( ar,al. rear tL Trrp-Haut.
A 1C1 t.iu.rfi-1 ami K A t' Klr..1 pti,
i4.-lTf Tr.RKK-MttTK.lM
GROCERIES & PROVISIONS.
A A v V i r in !
A T N O 1 2 M K C U A NIC'S K O
HAVINCi purchH4.l th nlir
,i.4 i.f l'rmln.4.4 i'kI ir.-i-ri-. f.f Jana
Ihm, at V. 1J Mr HM " laVt, an! litlnc
ma-l M fe a.l t.u-M . a i r.T. r n
n-Trl t a ( lrin.h - in' . i.4ii . f Irr-Mo'
ar-' t i-;iaty pT4ry ar'UU .i i rlif.-t
(.KOCF.K1KS AND 1JU 'v ISION !
Tl. ni.rV'l a-T.,"--!.
M'. .lrllr t
ft4'
t l-'r4i l.a' '-f 'i'
i l. u-4.
1U I ;.'
Yy 'r, f f ( ia
! j.4irH t. r -y'li'tij
X w. conn A ro
PONY EXPRESS. j
Ta mm l'rMirlro, 4 nil Inrnln , In
I'rn l44) tr hi t. Ja.rph, yt 4.
t T. 1
s ttl.'". h!f r"ri itr j, i,4r . ...
J , T rry a W.'i.4il half "ir (-r a i.i
an '-a-!. . .
.. Hf (Ml
.4
al ( M I
In ai! f'4 t4 K. .i 1 ta irmfrifi;! trn;wsl
Mr 1.-, , aTvt ..'. AT'; r. I ary -y..
On rvt a-r J-lr ft'tt a fr tu. ',.-ti t. flt"jf
k!f MIM ' "Jl TT. 1'
141-T l'tTfii'."i; l1'n fKfit! Vt t. A .
Ti.-' K " I 4ript!y af, ih'iT nT "4 t
liiii", a I .44'!1 t.i r.'.r.-t ib Ui a'.-a r.
pr, "h p -4tp! r..-.
' f.iTt:.r i f. t m t i- -i !r at tia 4.f. Ika
Arn'(T Kiprr. ('.. j. .r-, .,!(. t (-.f ,.f
4'B ar-l tVi .rPft
ai-fvivj 1! WA.VaOX, Aci-T
SEWING MACHINES.
. .
21,000 Sold Darinir tfcc Yer lr?50.
1 in? !M I I K T M '. T i f;
Ii..- -. w . t i w f.
t r -,.I.'V
14
1 .
c ai
w'akk vntih r-i: Tin.:.: vi: w
4.. rfjv!-1 f t'.ry i.V a - - . '
Iii m .1f la .i..r c ;'u'y pr tl.r f-i -.
rTa! b-" I.. !:-., a 4 ,i ilta f M . ' l
a (t.iK.:. ',!-'. i ! r r ry r.-i '
f ar-l.-i'-aT t '. f ' t f ' -r '! TT! Jai pfT !
4 t4'.': il-,. - -; a'i i X 11 i
t.h fr', .-r !'4r:M' 1 -... rt- i' - II.
ti ' tr
I . l. Uli I Ii MH, fll.
tp-Wtr-ir
DRUGGISTS.
TIIO.il AN II. IIA IS IC,
Vliilrtlr A llrl.tll
Np VI !
P 4 utls, Oils, Vaniishr
t'oHNi.i: rorjirn jl mm
-v
I.1
H AVK NOW ON' HAND. AND
1 rnt-ir.i.ii rw'riTii. u nat!lT
1 HL' W
i ly In Vh..l -If lru 11.'..
1 von VI
( Yimt rv I Xj.1(M'
t I!. .1 ii j.rkv r I m.l)t)
I t it I out trl t III 4'lnriititMil,
I OMI. OIL
1.AU1 OIL.
J.INrKK.i)Oll.. M.tMllOI..
v.vii'ii xiy tv urr.N tin v..
I1ITK Li: Vl.
. Jli'l Ilr4 (i...U, l t III I 'll 41 4 f '! '.I
.W uii'f vi M 4liulful ft 11 irr l.t ilA ii i'b.
I iit r.iu lai 1 rvxit la-i.n IhJl lii r.4A "j-l.
1. iL li-ih fr lu)rr u1 rlir, ait lill 1 1 In-
tr J. l-UI lllt ' rtt J l"4iiif, 1-rlii,' ri' !.-.! llii-f
). I.i .fll Iii V u 1 ia a ,!T. lirf .r,.M. I L4-
i.i.1 a lw;i' M'k o'
4SI -
l'urr Whir ami Iiiior
-T
Ä il allriltn
I1'; 11 icy C J oc Is
r ! ? a-liii tn pari.
!., Ulst-"T a)'1 Ii. SI Cviit; 1.j. Trj'.li,
llülr. N.l a.. J 1 I tln 4 I lU-hf; Vaj, l'it-a-l.-4-.
Hxir I Ml. 'rtl.v, Ac , 4v
! .riUVi I.I.HV 111 l i .
lt l4i;k 1 ..
X tr4 t lr Ihr IIiiuJl4u Irl.
V!! INvtutar
Patont ModlclnoB
(l th- x, r h I C4o nr!l ly thoi.4. at tL la-r-t
pr iv.
tiotaU tl My.Ouu .Tf MUUlwrliirr,
Mr! "t.li I can fa:ifl iu.l rouni44
isa UK's i'Kc:roi:AL 1:1.1x11s '
Kor Vnh., l'i'lJd Ar
n ARK'S CASTOIUNK!
fr if ftw ? --f lk.ti tu Um fir lb bair.
c n I v v k T n axi wirkt.
f :4 rat to lTJr al Ü41 liOrtral niti. . 1 U
Li, a full supply 4.f all trrMAa tm-4 tn
I Oriontal & Grecian Painting, j
1J KEßC UIPTION d j
CarMly aiii AfctrratAly laip.nnJl f j
tr r: 1: v k m n k a $ !
VLt I w'.il tv 1-4 iUi-l. r-lJ ty any ii, ;u..l
f rol a . -L4J..V
U ti..t
turner f l'ou r ttt niitl MalnMrrri
TKIiRLHAin L IM.
G. W. PATRICK Sc CO.,
I r Mutt ttftU JtlM 4.,
Jtafra.
WHOLKSaLK A.N I) RbTAH..
4ll I
Drugs and Medicines!
i.
TAINTS T A P.N HKS. fLM PVK.
1 I'FFS. rUTTT. IJNKhli 1!..
FISH 'II. 11HI, ML. l.An
rn.. i-.rn.viNfi fi.pii.
1 I'KrKN r INK. Al '
a
noL. vs urn; lk a
I1M N R LIQUORS,
ro urmriVAL rrrtPH,Ki
Coni Oil Lnmp and Oil.
4
no ark ai Ton vrro
FANCY GOODS.
I vir TF.Lrn wi nir. wi.mr?
4 I1
ri 4rnt PPr?nL.
i
1, 44 ixt
t fni il. !l J Ikt 1 r Mi 4 at ib- V-i
now.
. . 4 .
. T. tn X .' 1 ii
Fine Art C-cillery!
t
S. loii OMMKUIil. r.i)T-?l r KTvl!.
i
AM lh 4il.ni lyl fflVturn k.i In I),. Ait,
ukru, m-l ail i4fr priHiipiiy i uii 1
simeon cony,
HARDWARE,
JKoN. N AILS, cril.KKY, Ul.ASs.
o. IU.i (ontiiir rr iul ICuti,
M ..S4.i 4;j rt, - - Ti Tr-II M!i-, In !
OLIVER BARTLETT,
HiNikscllrr ami SlalioiuM,
DcMler in Fancy Gootls,
X. 1M roMMKRi'I A I. HOW,
MIM, - - Ti'f r--ll.ill!'.
Il.l
JAS. R. TILLOTSON,
IIVifriiHfiJ.rr fimf Jnrelcr,
- 4 a 1.
lock, V.nlt-hr Jewell , Silt rr
iftl H'nir, I'mitj) IooJ, Ac,
No. D4 OOMMKIK'I AL KoW.
Wal-alk !irt, . .. Tt-rif-llAinr, lu.l
WUHTEHN TJIMIOTXT
t I : l i:. u aim! 0 r i n i : ,
(',.!.- tti. 4 1lli nil Hr In lU I'li l'-l t(. Ii i
Hiiü.ii Trovhi' '
COM M l" HCl A L i: OW .
Cot 4h en.l Wahavii SH'iti, ovrr S'itLr PaiA.
T Ihitraivv on Kuirth Mi't. i J
MECHANIC'S ROW.
( hn:Ki:r. hkiiwi: -n ftm a. th
G. W. PATRICK Sc CO.,
ni-ti. im
l'urr 1i iic, lAinl. Oil, 'nrnUlir.
WIMMW flLt. lOU.l.T 4 K AVOV i,0l. V,
Cmr Cih m-i XTaii i atrft,
MrciMMCs now.
J. U. PATRICK,
' tim t
family firoeeriftft Mmrovilons
AND COMMISSION MKUCHANT,
aW C'aU pal.l for Conjtiy rrodui ! ft
No. 11, MwLAJiic'n Iii-, WiUh 8ueL
W. A. GRISWOLD,
t tl4-.l4 ajul K4til IxMklfr In Onrral
DO A KD W-A St Bi,
Ma MM'HJtKlcr fJVT. WABKH ST.
RAILROADS.
I'CHttsiltailta Central
j - ßIOSS3 .
; TL AIL 2rL O .V I .
!'irt (Li Kfj.l In all r-;i'cta. '.th
I
j 2 85 Miles of. Double Track.
Tllltr.l. KIA1I.Y TIIAINS!
j ( 'it h Connection from All Point Yft ,';
ritoM
Pittsburgh to Philadelphia !
AlLf05NECTJNrt MRKfT i if rv.-YORK.
Morning' Mail, Afternoon Fa&t Lino
Night Expreos!
(tnlr.n lU.ly froiT
IMtlshur to A'riv York !
' i no H i lt' ,
WirilOl'T CHANTiK OFCMlS:
Via Allentown& Easton
MUi I'ltwt ".Mivil.'i fi-iiii U f t m fiu,
HOURS is AhVANCK OK ALL LOCTKS
is timc r.a potox
II All. (HC IM IT I.IM.H 1
Mi
iPthii'M Smtilitys ilM ftitUtl :
MM. i4i!) I 4uii ffi.ni I'll it ! Iiii
r.t'llft 'l r.ll 41'V I .ill IT 1 T Ulli
I 1 1. krl I I'ltt-' ul,
NfW "I K i
: hm1
vi niii.xi.ri riu k i.i rvinn v.
Hont TicLcl to Horton
I....I ' J, .f tL1 1 i- 4 1 Ij'i."
I n 'i ' 11I ( i n'f fro "1 I lai ri -Itui ,
ll,il!i"r -in. I U li1!! .-fr.ti.
r.Aio act. chki'Ki:i 1 in:orrH a i.i.
TKANsrrns no:r.
"jn' A'4i Li it a 1 f ft n r t'.t t KuiN-'
If ifi TiehttM via I'ifts-
4
Inn
tr
: l k kkis roi: sali: at
ALL MMN
oniri.s'
kulhsiits.
f y T.ii' Fr.t t .f all drr'ptln.a ran t
; !.. ar l-l frtMO rtn.!. Ir-Lla. L tk, l--.i rr
I ra'.tinTr, t any t- t tu ti. I.44.r .! 4 O
I krnt'4. Vt, !r-!fa:.a. IU . ', M U . i -if, I .rt, . r VI
-.if :, -y Htl'f'a 1 i.n-
I T l'rnnylt.l llai'.i' 1 t roir-.-i. at lu.
tutth t'.l !t'nr. !t t l'li I..--N rn f -r-'
rt-tto an p r! t II1., Vu.!Dr"'". k'r
t:y kr. T.n - . rli.l. 1:1 Vii..p'lt
' tt la... V-...art, K ' . Akat atvt K ' U
i ti "-1 al 4 lU't, ati-tn-ky anl i ' U : - jt ti'a
' i;rtr' t '.I I'-rt "n 1 . V. ;ih-W '.rr 1.'.
Mrri t -.:' t pn- f ft'Ta-t'ti.: tl trani r ta-
' i.ii ff tli'if 'ifH ti tl l 4ipj r, ei r-' r ' h
' vu f l't ti lt ? trai.a-t i
Tut: uu ok i u p.itr t. - p " - '
. Wr. t t!i lriarl' 1 H. lr.w.1 at a'tti-n.a
f i ' i ' t tf'r-t !yi-i!if ! 'f -" l t'.fi j
ptr
b- p.r ti -.".r "- V. p' Vaf"! r','4 ;
Riii'."
t . t m r y v . rr.'S.uti-M
xii.ütn a. itmN, j . i. r ''!"''
I. ICH 4k tu. No 3 A '' ll '-, I " "
in. ti t . i ii v
' l..H'll k K AI., 71 t t , n . 4-
II II HOFMOV. t..n. .1 rir j-kt A"'f. r..'a.
rNtt H I KWI4, i,rf.f.l Svp't. Alt- a, Iri n. !
1. 1 HH T, l',iml lidrt r't l-Wlia'V!. j
. i- !
LEGAL.
Ol A r Ol IM 1 VN 4. :". t Ol NTT. -"4
'." !;T tl u. tf-t tlV'' r . !'.
i a..r.i tT4t r 1 1 lU r i.'" t-f I .- .T. . ! !. V
i r-1. fea r.l-t l.l. i-r-.fi.-i to it b Tl p
, it d4-lr.i. k r-T-'.-l 1 1.-1- ir-.r1 '. ' tp.
tiijdta aM bat ai-t 4t!ti.n .ili- -" -"
rt tTm 4f ü. t .ii f rnrv-ti I''--" rf a
v4rt. MJ H E1.4K . CWrlC J
COMMERCI.
w r.Aii Tui:i.T, ;
11111,11 XL
FIRE INSURANCE.
i
! IIO .M E
i
j i.i'.sfff. ( o.Tr..vr;
i
1
! Ml NKW YORK (TI V
Cttkh Astta,
$1.405,109!
oiniicroi.H :
t II
. I .
V ,,i I
j v, u.riN.
II. M t Iii 51.
. I.al .l.. ; I -
l'irmi r.
ii 4. t'a.wl nr.
A . 4V . Il r: r I
"l.i'l lliall, t 'olhlia 4V. .
Wrll, Far:' ck t .
I'tli'l I TV II. V 'I'.-i.l-r'
ti. .. '. r'..!iu.-. - -It
nit. r. I .V h. iii. -,-,
I 'll i ii ll.ipi.iii,
i liu. M. i I ,
V. in. II tl. Ii. i,
t 'li.t. Ii. li.ii- Ii.
It. V Mt-.ll Unit,
11.. i . r M'-r ii-,
i a i r. Mm..-, -
J iiiii II ;i;n;.lir , -il'
or ' Iv.ii i', -V
t.A. i k, - -J
nn- I ,
I. II. rio.li.liKli.il...
'Ii. A. I'.i:i kl.-y, -
III WIHI., -
Tlii!iH r Mi N.iiin-r,
I. ii Ii. ir. I
f'iriM N..1.1.., . .
(i.'n. ). Mi.l'Krtii,
Oliv r K. v tH-l,
Alln-.l JUn.,-, .
lifurpi lili, .
Am. 4 T. Iiftt.i, -A.
J. ilii, - . -l-vi
1'. JI'.i t..!.,
J.ii.a 1.. liuti h;n'ii,
Ua. I..i'. -
im. II. '!' ii--?.'t, -Henry
Ii. Il:i:iiit, .
Jt !. I I K.M. -
Win. i iiri. Jr.,
J'.liM )l. I i.r.l, - .
i lü v M ii. .
Ii.. 1'. Sl;i.iii.4iit -l'vni
.il', Jl .,
v. m. r.. ..-; . .
l.4Vj. I. l-mt, - -
F. M. ! it, - .
I . Kn'ii rt.
Satn'l I'. I '.ililn .-ii. -
IU4
I . Ai. II. M. . !;.. r. j
4 m-Kwi a. r.i ;
Hu. Ii. ll:li r 4V l r. ri-u
llk - i. Mi m k av l.uil
!. ., Si.ur k t'i.
l..ll,. , lli.i. .!.. v k K.;'l-T .
I i 4-i r IVrt 4V t '
V ..i.l V. t .-rk 4k. ii I
.i.iüir iw v iVi., i.'i.. .;:. (
I II. I ii4liliiir.il in k 4 j
r.itl.Ii-y Ai ('. .
)l ix-kwiKnl V Son
lki.va fit. il S'jiif4- A. t '
t-iil, Kli k !' . M iju l'm. 1
'.Ti.it V Nni i".
V. I. .Miirrfii k. ". i
v .,l4r I, U.n.l 4V f.. j
A N. I'riic. 4k. I i '
Tin ; l,!i-.f. ti. ( .
T, I liiKL(A.l v I
l'lili. .. Iii, ItJI.kill i t'.i. I
Mi.rt. i.rii.nrll ,.' i
J. ' ii" wi- Ac ("rt , )'....(,,.
I'.'. l;l, ;rr i. '.
Hi .t.. S'. i'li 4k. 1.n.-avl. i
.'!, 11 -ut 4k ('. !
j. J... v C.
M.irL-i . 1.4 rt' 4k. f
Foul C... . ,
Mj-x.ii A. "I'luKiij.. n. i
m.-.:i.i.mi. i 'j ri,i. i. shtw, t"ln. j
vrui V al-. Jr. 4k Co , N O.
V in. II ii. 4 tirf-. H. I". Ji. k. I
l-.v t I'.r..'- 4V , Alliar.v, k T.
'.- -it. Ac Taltnvli,'-
I rt. A.f.
r.i i rr ii i '.il.t
A. 12, 3 T 1-t A C T
. tn rr.F.xni skvj.a vs tal sr.nr-
MKXl f th :-h.t;:i,. f (.a Jt'W-; Jf.
I!A S ( "A" t a if J' A ) ,.ft, ,.' .v., yv,i,
O'l tfif W u'lj if J.inu.tr 1. ..'-'il
.tssr t s .
Cai,h, P..nl iiu in D.n.k,
IklTlilt fllnl Jl.;!t4 1 ()-' '"it J'rst Jin i!
1.4-al KtJt.- ti.ith at lnt rl.soT.'.'w!,
Isn- on Stoiki, piiy!ji. on iVinati t.
market valurifi..'4.uriiirlD7,H75 j;
Hank Stm-Ji, (niarkrt valti)
Uiiit'I St.itf 4 Tr-.ary Nut, (tumkrt
valup, -
Fruoklyn City Wntj-r nii'1..
North Carolin .tut." Ii in-l. (ni:rki-t a!)
Miourl State lkit.il 'narkrt vala-!
R'I K-itat. N'o. 1 Walt Str. . , . ' .
lnti-rt tu on 1-t January, 1-61, '
hieb t?2;i-4i 7. ha- sin. t- .-n rrt'd,
Balanr in h.tti.1 ...f Ak.' r.ta an.! in nur
f transmiMioti l'n.in Aciit., mi It vf
January (of hieb 411,1S .'! ha : in
tfn rcrrlvl), ....
Ui'N r.4V4ivat.I.' (I,r iVriiiiuiii on li
Uini IUk),
Otbrr Pror1y, Miv- II 4i r.-:. :;ii.., .
iVrtuinmi la at..! un. ..t i.i ,, , n.J.
ct-K tut at '.. ,
144. CO (0
7,75 U) J
103.S03 M
10.2.-43 oo
7,:o (o
U.t) f0
..'.34C. 47
r:.:a
i
C0.44T9 13 i
J4.CS.1 4K4
5.V-0 i0
3,)ä) IS
T-t.l,
l.U.'..4;9 t4
CllARLTS J. W 4.KTIN, 11ucinirf,
A. F. WIIJ.M thni, Vit Iii mi. ,T.
J. HILTON SMITH. naar.
.HIN Vc,rr., Aa'r Src'i
I
IIAItl I S Mil ) T, .Srnl.
it i v uor.
Uialxltf
ra4u; im, i v
Mercliants In
su ran co
Co.,
oF Hai: il u,
! . Tu Oma. Iaiihkix, Sv"y
C AI-ITA
NN
lloaraaa, TuM't.
2iXl,0X1
North American Insurance) Co
.4MtÖ.
Ja. (I. l'4ii.a, rr"t.
J. A. Viajttfc, .H, ' .
i.jAViMi !u:r..
A I'I'OIN TKD
A -v AwfliT Iff l 4IIV4 r , l, tklUi TllHMi;
411 , . ...
il' ar.l rM"fo.:tilr
toroparti i atu prfpran-.'. i ; nr r..ii ti
IpIliti)C llnin,, Str'. an'ln.'i-, H..u-4-bi.M
Furiiuurp, Mrrt b.tnitt Xr , n th i. .i favuraM
trrtn 4fl lll4T!!v a.tju!-! ainl prolupt-
ly I" J KMt.'i II 1t l.M'i:
tlT..'4 at Turiirr X VI. k- n a riknu.
Uav'j4j.hf
T
HOTELS.
BATES HOUSE.'
W yl. J I liNtlN , -riirlrlir. 1
'oi irr til llliiuit A H!iii.tin ta ,
IMII AM l'Ol.li, IM).
TMIUIE-IIAUTK HOllSKi
( nrtirr nl;tsh A 4t-iiil si,,
Tr.KIir. HATTK. TNIM ANA. !
(i..(KI T Kiir . 'TIUIV. HH"
I 'pills IS (INK. iK
1 a "". a 1 1 . t ti i -1
MV.
. f-.T V
rr.T k-
ri:. H,,r: ;n til
i l!.. I . - Jm I 14) KT
... I t, f .. If I I .'1.1
I, a.i l . .1 f.r "b.
tu Ii I' i! ',..' .t I.i. k -falini
r. Ii i. tu tl
Ati.t, i'l fir l;(.t..r n .
li.r i.i Ii fi v. It
m i r p'-.4atit, '.! v ' ti, n
lata ; '"t K'1!!, -r.'l I l l t '.
r-1. I f tli an niniit! ).'i . t
tri t'i ni..-t p' -';t part t':." i .t , 1 ! ...iith.i.i.I
t. t!i- iv.i.ti I I 'pwt.
Oiniiü ii- rki t.i ai ! fi4T ti II. .
ria?-1Sn.
nr.. in im.
Ki nrv
American Harvester!
-- Ml -
( ii i:rr.sr rv :r
ml M(ivir
tl, 4 IM t t
rf ift
tt.V. f.rf ( 'ht
l I 1 f I 1 '
1 .
! I - 1 4
- 1 1 -. I
WoocV Mowor
- Im
LUiin t.?t ani Ttv r ; :ovr...
A -r- 11 t
,.r a.! !
. um r v 1 4i.
r. n a v 1: n t 11 v. r.
Itraprr ami Jlimcr.
T.tt :it a-ü vi r.T nur tr i - a. f.
WOLI CO
lit ai.4 1. v; i
II
Y lrAKr..
11 ANI RAKr.
I.' tti. 1 TMLM.Pi.i.rtL M.o .vp;
fJH IN ritAfiLKS.
CVTIILS A SN TTS
I OJtK. KC. .AC ,M
t XV OI.I jt to,
lHnf "St-lMavcJ 14 Kirt, Im Rau
MEDICAL.
Sc rol'iila, or Kiii' l il,
r.
rnii-liiuU'Mial (!f4, a orruf-tlii cf li:
l uli h tili tliiiJ rn Cüi MUK'l, ai..
i.lifc.r. Iwiii In tL or ulaii-wi, it jrxU th
L' i l Jy, aii'l !. v I urt ui;l m ill -- ihi my t
4.f 11. .N. .ritju I-!-' lr-ui U atlai k, t.'-r li lfcr
.'ii In- Ii it nay ?t i'.. tr'y. n m rv.'j! Ti ta'af
I f i.-4- y c.iti-4-l liv iii r iiriai d;4M, I. tl r.cf
4t; ..4 .I. i 1 ii ..r 1:1 l. l;üy l'fc!, im;::i air, I h l
I.I li l.4 it, t!i ilrpr nj vu r., a.l, lof al!. by
tk- i n . ir! !..!.- Ii.41. Vt I4a'r-r 1 r :t OHi'ir, Ii I.
l.ri-.l.'.if in llir ffititiit.!i, (I'm rf, !.:i "lr..m f4-
r ..t t I lj ii uiü.j tii ti.if.1 a:i.l tnunh K-n-i-
t.. ii.;.'-!. it aiin t I..- t!.- TivJ i.t i m 1...
. ' I m II i-if ti. !.,(. ii'-. ..f iii. f:ti i "j;.i
1 1 . r I. Mrrri .'
. u. . ...... .
ii . . ;t, . i . . ..ti.in'n. r r i-.Ili.il ;r..n i,r l i ..;
v .1. i-.n.
Hr..ji i.f ul f u; ' r. I.i' h, ii. tin- lu'i,
, an'l lal. r l.l ! ji.v lfli.l türl-inlr; IM
l.i.r, .
tl lUi
..r ..-
1. "ii tl.. r-nf., i ri.j-' im
IL! t.ijl t-rt ..(!!;, '.. Ii -i"l i IM U.4
.ir-M it. i ii'i . ! LI-, mi rta-
(..;. t .mi. ill j : ut . init tu-j) Iii"' i.ir .--r to
i l.-l ! lit-' alia- k I Is -r .li-n-4 4 ; .t.i i tli-nt
! y t i.ii'ii'.ir i . jn-r ; 'i 1 y .'i-.t'.. r !,! t., ; r -fi h
ii..i . r.fa;. n ii tii' ir iial'iir, tir Iii! r. i.-'.ri. J 1.
il i tin tj.iit in ilt- .;i'iit. M.l .I iki- ---i!i.itii
ttl.tt h iV Unat--! ti- Lu in a a .a icily L- t
I 1,'iu tu tl i.i tu.- h r-i?u'.i'i 4.t4i,ni.:i i .c; ik:
i!i 'liu. in' il i .! f tl.v i:r, k'ti.y.
t. :ti, an-t, liflf--!, iT ait iL ij.'nr., iiTi ii ..r
a l . ! J al 'I i -f 1t.' i-üti.i i il -.
I-., ifiiaftrr l all .ir J -j-l" I I 1 1-" li.v'.r
k i ,'i. .n'.a lr.l l.y tU lnkOi i i.t.-i i.'4i, I.'l
tili 't .j!:Ii i Uli i fll.,!. r.i .y iX. I.i i I .Ii-.- ;l fit-'U
t v !. in m ut r ii t llir t In an jl'. r
1. 1 n. ). !'., ip1 jiivI.h at tt I Lrnliiiy 1 ! .-! l
MIi.-- ii- 'n 4 H'r-tn l'if r f-upj-ly in
A V K H ' S
Compound Extract of Sarsaparilla,
'1 1 !' - nfl.x I Hal reiW'?' 1 '" '.'li t 'i liiP-1.4 al kill of
a i t . i. an df : ft" tili. -r br- pri-'iuilnsj
i.. . umljily. I' '"inl.!i.'.l t: lim tl.- ii.t iu
,.. !, I . ti, ti li . j!. . IT'.! f-.r t!. 4-tpur-
, -.j..... ( ihi J.i'il l.-i 1 r iMrtutlt lt--t, a4 tL
rj'.i- ! tl. r 1111 Ir-nii ii '. t r 1 .i.nr
iimii". Hi m r it bLoii'J iu.aiifl l--r t). tir
-.1 i ..t i.i ' ifii!a, 1 1 1 : t a'-" .i."s t.'. r ftT.- 'iu
Ii 1. ar !iim!i H, 5t
I.iiij.'.-s c av! SkiTi . I :., 1 t i.:.if." llr-.
r , or I i j .-i-la, ViinpS-, l'u-tuli. Klot A-
i -. r.lai.it 1.1 !-.!. I uui'-r. li tt r aret (.!.
Ll. 'im. at't ll-i. l;n!-rip, !- a
tii.tiin, Mplulit.c il Mr-.ii-l
li'.j! -, iM.'-p y, I ih ,.,
J.l..liir, ant. i;i.'i-.i, 1
4 rii.iiaiiil 1 .-.i. a It frt
i'jt-l r Impui
It I o I .
r. . t
f.. ti.ii.
.! -.1.
!.;ir Ixl. ff 1 i "unpiiriTj nr ic- I. i t
t ci ufiih, I.f -Ti.liU i 4 i1'vTn ra:. 41 .f ttir
'I ii-- parti
'.lar .uri'""' tiriiii- it tL.
i r . ijiir.M.i i to purify .! rr kmi-t .i t i:a .
4.
t.i. itl....it !u i i'.i ri- 4i : 1-nip..v.:.K i. .- (
tiin :ii t i -n TttTi'.i.-n. '
4
iou mi. M'l i.iiv t ti:i: vr
Ii.'t-rii.il tit I'l'iu. of IV. r ami Agu. I.. ra!t:tril
I r . r.t'tilll Kr4-r, lrtimri Ak-i'. lVrnalu al Jla l.
arl,.-, or l;lil'U H -Ai lit. iin-l V!lliU Yt-
.r, it'.'W"! rr tL l;! la of it.--raw.
.r it.atinjr Iii 1'iliary Jtiiii''
in. i.t. C4U..-1 ty tL iiar:a f
MiniatH' Coiirtnr.
t-r- r.i'l.l' i li-t to eil tli CMi.miin;ty
ri iTi.-Jy hi h, wli:lr it nrs tli aU i .4.i,p;,:.:a
Uli ö-rttiTtty. i tili ;4-rf-iJy Larmlr. la ar-r
fjtt unfit v. Such r uily la ii. ahialil in rtitrKt
her- tl; - .iü!:ctin: 4li"rtrr jn ail. l'I.ii 'Vur'
ptjii'U tl. mianTTiath' p'ini if lT4 r a:il A tu from
th- t. iii. ajul jirrvrnt tb d"v ljimrnt of tbe
div-.ihi-, if ui ii -n thi f rM approach cf lt4 pn tnciu
it.ft niitui It i i."t tily Iii- lft iomr1y trr
! - .Ii--...-. 1 t..i tl.i rla ijf (iini'.ihiii'.. nut ü.u
ti,, rliraji Tli-I tr? juautity huppTy for
kil'.ar In iii it ittiin 't.- r-a Ii nl nrni-iv; n l
in l'.li'-ii l.atri. I. lii- l'i- r an.I A.-iir pi-4.l,
rr Un'y I-M lii- it i. u-- it fr4-ly 4.tli t r
CU' iil j T it.-tiii. A fiii uja'iit'rity '1 tl.i
r'U'-l- m-r any trir -r lHM-"t-rl f 't th j
dy rJ 4- rtnin i.i r -t i.truiiit-ut i ttiat it .o
taiba im Q.ut.iii r n :n. i l. . -i. -q- n . l il j r-lu-r
D. 4iiiiitii t-r f lln-t iiijiitii-u .n. t vl,iti r
tpvn tl.- 4iiititutifii. Tu"" ftiff l ny u ai? a
li.i!thy . if Ttiv ! 1 tirtir had the tli4 a...
IVtrr lin-l An.'i ti -t al. n tlie c-ti jurtii.i i.f tb
il.Ytrnatif .i-'n A rr,'4t variety f iti..rtl.-r irt
from n ii i iii.li. n, n.'iij: lucli ur
N-nrlwl. V:iUTiif ini. flcfit. ll-a-lnrha. llliu.lii,
Tv-'t ha-I' . I.ai !. t'iirai. A-tlin.a, l'alpi
l.ili. r. r.nnfi.l Aft.atl.Mi "f tti Svl'n. H)
t- ri- l'.in : iL- 4l . .1 .-. 1. t !, !
Ii i I i lif luelit t tti .-'. iua. I..
AU hl-li . Ii i ;t t.i.it "- . pr.t .-n
th int. i mitt-ii ! I'. r ta.in i-i i!i.I. Ikta
"t't Hl ' xi-' i- i'H fr.iut t Mvl, lJ r4.
v.jti. i.tl. nr. il.. i.i il ahk. Ir 14 an hialnat l
pr iii-rti.ii tu imT.uprtTita arnl r'n tia..liut .r
t iiip..i'.ii i! i.--i.!m'. in tl. nmlari -na Ji.ti i. !. Ii
tukrli . -i.iiiall .-i il .i! v. hilc xai. t. tli Iii-f.-4'tU-li,
tl.al M Iii .f i tt'.t fr. In tli :. III. ..I 1
ann- t ar nnnilaii in .uR.. i nt tu4uiit t i .)"ri
int. iii-M-i-. 11. ii'"' i' i- rrti nnji talu.iM.- l'-r
irot"ti'.ii tli.in i. t !- nil .r -.itl-r ti-.m
Iiit'itiittvni
if !!
lall ti r-l t
I t
I
t-iti. n tl.i-
- IT. ;
Hl. 1
in j r m i: k i .
1, it. !.in. lij tt.
1.1 .; J. 1: l't VT..14W.
! .!! lrn-pii m Ti-ir--
All '!! I- 1. -
r. m. iij . iii
Unit-
,,.,1,.. 1 Ai ta. X
Uli I .'-l'- -Iii-
( I , ( UK illllBt I
II'
KI.MI.OLD S
t.KNTINK PHKl'A-
1 ION.
HKLMIU)!.! Fl t ili f .r :t,- l.laJ tr.
HKI.VhOl.l'.' H't' lit ltr 1 1.4 ki.ti-ii-t
HKl.ktr)lJ'S hl l'lir ( r tli i.raT. I.
HKI.tlIJ." lilt ltl" !--r tba Iripy.
HFIJW ro.l'!t Mt'Hl f.r N-ro;::i-.
HKI.MliUF! Fl t lil loi Ia... rf Vlm.y.
HKI.M1UI.IS M't'lll' f..r l'.ii.n. .f i.i..&.
HkUMIV.Lirs ll l Hl' f..r Ir. !.. . Ii J.rrati.,4.
HFIAIFiH.Ii'.h lU t"Hl'f..r ... Nrr
HKLVlMll.ll'.S M t'lir f..r lirl i-tal lK-t.il. ly.
Hl LMIt4U' M t Ht' f-r l r.tral lji.nt
HF.I.MHiUJi'H I'l'i'HI" f..r ll.rr..r .f li...
HKI.Sl.vil.l IM Hl' fvr Ni.t,i
HK.I.MIVOUi'S lUVlir f .r -k. J. U:.
HKI.Mttl.I" W rill' f -i I ryTir i4 t tu Vi,
HF.I.MlttM.1 1U I UI l. r F.rnpii..n.
HFLMIUH.irS IU "III" f r Fait. In tl. Fa. k.
11F.I.MIu)1.1CS FlVlir f..r I.4iri4- oft!. Ysil.i;
Ith Tti'M,rar V Siirliiii att la 4f S'.aht.
UF.I.V1 "1.1 'S lU t lir f -r Mi lniity an.1 !.ilrsi.n,
Nith aiit f tti-iit.ii aii-l ll.rrir f itj.
HKI.MIVtl.irs lil'C'IH f.r t!tru t..i-.
II'. I.MIUtl.D'S hl't'Hi; f.r Ftt ari.i.k fr.-a In-
.1i.-rf t'ti. nil all In. f
KK M A I .F. S FFM VI.KS : V A 1
FF. M K l.KS - FF. M A I K S VF MAI.
OI.I) OK VtH'Nii. SINi.l.K. M4KKIFI. nk ixU
TFVH'I.ATINii kl 4 KKltiF,
TKK NO Molir l'll.l.
1IIVT AKF. OF NO VAU. '
itrviioi.M ft kmkut wnir
I. THF Hl HF.ST KKM1 lY IN IHK M!;t.I
Fr all iiiip'aii.; iH4"tlnl t tli S"t, l.tlr ai
t,i, f-i-iu I i4"T r t .Mi. Halii .f I ;' .all. r., f tu t.i
1 f- ( I INF i t"H t N . F ot- I.IX
. i- !v irioÄt.H An f
NO F A Mll. -Ii l II Fl. liliOl 1 ir
Tf.V.- ' TTT.-rr l.il.ilr, Nt . ri l r , -r 1 vpi. al.
iJr.lii it". t.r 'iM'raaiit aii I i.v'. r.ai J m MM
III I M luM. ti' F VTl.UT 11 t ill' t I K .
Mdll.T ihm:
Fl all t'.-li tii-. tt l'.ttl Fpr.a.
Ij'tt i4 n chat.r i.f I't; Nu i'a ..i. ri i.ir,
AM NO F. l.l'KF.
I . fiFI.Mtlol.il HTK (T IU t III" tV Ftraa.
r.-lr.j f '.in l.vit tiHli.lai-l tn
IC Vl Mi I OI.I
t
Aii'l f-r ! Ti!rK f-.fi I.' :t f i. rali.-i
lt rftivir ell tmpriaj-r iL-harc, an-t ill r tora
th patf-nt 'ti h-ft tin- 1. a tl f F,'ih tnJ
pf !t .
I HF!.MlM.l'S 1 TKU I Tl HF f. ti.r-a
a '1 t 4- !."Vi " f t ! Iii. A , t - f . (f t. 1 1 a U
I Hr I.VI'4l.lJ F.ITktfl Fl t III' f a- aii afl-
t,Mi an ..- !
I ltl IS Ott f. ,
t
A"i4tl.r i -t - r '
i i.r. iii i i:iA i.i ,
I tt
F'ti t. 4. r ia urif-.at'T-r. axM -, ! t
H4IXV I.4IM. MAMHMi.
t
All t!i - il-4aa a fi-t ti -t.4n ii!,1' f ij.a
atli liral.Tl' t lul " x'i'i ! f' n. th in
! c' r.y ui i;f r.Y vr
HFl.MfH.fi I.l III ! ' "t j'i'ivr.t t. tata
an t '. r, t ;a .i'iiM ' ii ''....ti
prt-w.. mW T ajprr.t F. i., an t ltr r in n f fh
fty n .'.!!; '. .Hl. H FI..M lt. 'I I, b ti.i, .
rirn eil MM. .i --inril.il V pff).rnn, -v,.
ta n : n 4r-- . ' n v. y, i'-Juri-. Irup, nt 1
'y ''!'
it. 1 III- 1 MIDI ti
,... U r. fa. I in r .
i,...! I.f 11 . I JJ-t iU .f
4. F It I t.i VFI. 1 Vriran
'i vt t-i .., d i. r4 t.. a'-y
in n-! i'--t.
Si Trti.ta r, 1 N.-.4
tt. t pr ..
ad Ir-
ivrpriy 11 t itfi.vrr' n.
l't tn I ai.l A nl rt. I bn.tl.
tni i-.t'i Tnib m . t-i a i"harii4i rMta.
lir.W III. 1 Hl NT1IUTIT4
Ml I NFKlNtirt Fl lK4irtU.
ta.1.1 p.ta4-T t d.io. "rTi'l 4M"ud 4r-
ta" 4nt tt ptT4Ttm mimiHt
rni-i.i ' iT..tn f 'rprai..a.
ftlia.i lafbu.
4raprt.;
lTrp-av-1 k Hl..
td f-r
T. II. II A II II A CO.
. !t TV;'! ptrtbt.
a-k iou nriJtiiaiiJi 4 taKk Ntiomnt.
Tat th aTr'44ytiatt and rxvr.d f-r tt
AXP AikT04JTl3N AND IXK4UXX
TCA7JSa
iMEDICAL.
Ill4td P.1U and Hl44d Jnrlttrrt
DR. ROBACKSi
Scandinavian Romodloo.
Vlb'tlir. Uim, tk clt-fat4 S0'. TVvt.
c.an, lr,irliH -'! Li hlK-1 lui Br auJ H.! lUi la
iL l'niti-d Ftatra L t t'f Tb III i4alQ laAgtaa (4 Ott -rnrati
prip-ru4. Tbl- )Tr TM Uk
r-4nilii-.!;n tl.rtll La ak la-B Uli fnU ,J
AU X.tn'l. I L.kia.ktur4l tum to4 rttaaar lr
'M.I..1 Juitftnrnt a:J pl.ilu-.pby, Ctv tkrtr opuaaa
iuLt In ili crntiiitty, r-h bo t4rT. rS-4.
tt-l ui.k "nrar k4.l.y aure" t-4(ra thjr il
4iJ ra rjbr ap;r.trjt; a--4 vrftrfj tl
ff tL tvrdrr!u! pr)Mtrtti4. All tb ixwtüJc Lt.
tL w.-Iooj au-! Lnaty t-f ti.! I. 47 abo i-bv-j-a.
t. li,-tl)calr f x lbm ta-ir av Ua af i f4. o
t'i ;a-r:a.t t.
Th i.lrr la tli piw-n f !. Fj a
b.rb I at all tjrna a-.t. V p.Nf. t--taW
1 -Lr tb fl "a-lpj
FACTS!
Tb Uv rti Ol 11I.I.S b-f lra pra-44-4 kf if.
t
CONTAIN NO M1NLKAL.
" t4( UJ -v tka almt nirrr. raK.,
DYsn:isiA
r ta i4if'i; tti.rUy, an 1 la a -y t.rt
Tbtt aftrr all otl'ar tnrvtlrta tat J.r-1 4,
tky rl.
L I V K It 0 0 jl V L A INT.
nd r-Ui la bfalvb auJ Irre 4th 4 S v" j -
Tbat SICK KEilALKii,
whi bau? lanuiab! Ii4r yaxa In brJp. w 1 aaViawa
ai.J 1 -pon.liry, r r-ijirTa,- 4lti rtft rapoli? tttk.
lr thrir tOM''raU:.xiraU'.B. Vbal Ii .sl du
a' il t.ra ar rrmoi 0 I y lb-4x c-d.aj n4 aki44a -aviaün?
pr'rti. TTiat tbry r roll
SHATTL11KÜ C ) N ST 1 TU Tl O N A ;
b"'rr tky may l.a- bn trlfip! aivk afit al-a-1
tbt tbir llfi-ct trP.tftjry i in.n, liT, a.t.1 rc-.l-r
jt rotal . Thal oymrattutr d riJ Tjva tk
CAUSK SOON TO IIKAL
j arvl iUbatic frti üi )H4ru rry tJjt tW .aa
ia, u'uin Brrr-iii.r w w u rai -. mal arj
llKCKL'IT THK DKHILITATKl.
an 1 iLt ü,r ia n di- of tb fn4Qia4-ii axd IU.
U. tb Ijr, iL Ni raa jf-n. ih Skin, Jlau
orKwli'.
aJU.I5G FROM TMnTUTTKS OR r-TTrA;TlviV8
OK Till" hli K1) OK FFCr.KTlONS.
in Lirb thy dt ivt jri- itomtl triU, a-1 tt aa
mtruirr-1 ba for tb very dta."!! of kf baa --n ta
Ta-l1,) r'' tl jji.V4 and rrfi-t (Vi.
Bar In mirt tbat Lb HCAMKNAMtN "4.FTa
tLh I.UHU) FILLS ar n4vr44ty iL 4prl-4a,
of tbia:aul rf linn 1u.m, b.., ia ltt-r. -1i-da-tin,
ra 'x al a v.Tk, anJ by t ord of riK4aihf prtarla.'it
tbtn to tb vrry l.t prrjiaratu r f tb k!nJ
orTr.! to tb FrTkro-di4u tl -liw I 1.1-bralub. Tb-j
liiint d:rn tbr4ji;b pvry avrtu ar.lorfau i-t vi
ytp!n, an.1 rxpl tt tbnrouit-b!y :.J prtLJV,;rt:y.
'o onr an KuV't tb-lr tijipriut it y a!tr tw l.nU
trial tL-y ir tu oi.lv l.ur. t-ui tn frt fb,
thn ny itbr IMS, fr lt ta. a . Lanier
iLrm Ij ptluc a W;t"r tavi.
I'nc of tb ScuiK'inari.n VtruVI llod larifl-r,
II per l tti, tax t rT Laif d.jn. üf '.Li IV Aulna
Uu VfKttal l LUal lMl, nu jr Ut, t
lo l'-r il.
JUaJ Ir. lü'baik 5p-! yAiv rd OrUfiat,
PjML1 in a roD'pn-Tj.ru p.-x u,,a ppr hua
LUi tn Ut f.
fJT. Lobaxk'a 'J-Uil Almarac au.i FaJ..iy A.lt-.
rt.tan ..njc a jrrat arlrty rf In-prr.flr trd tiJj.U.
IdKal Inf-Ttnatiun, rar. U- L.d rrL- t4 1 avf Da
.--" ttiroufcbotit tb nmiiij.
In rJifiii ult or r4n.lirt l rr, Ir. f...l a. k Uii
la r.ii-ullf J prri.aMy or ty l.tur, tvlc-Ju
tar p f,.r tbr rj!y
o
a m:w Auxiri.r. :
Roback's Stomach Olttora !
A t-t and dJihlfwl Mrra-kl.' aj.a ( iM-tJJai. ItV
,iiiir tot. t-i tb l..inrL, üd t,r U. pirw.to 4
I liitHl Ci-Il.plai'it, tlavUiT lo tL t 4 trlt: KMJbU)
Ii v it.
A a niomhiic 1: ink, to aai-t J a-'ifn aad rCla
iyj4i.-i, tt baa i. Puai. Try lt.
lnCinr it I .Ka-f - to o.l 4br li.il.ra. Trj ru
Tb fvi uiula l iL 4 Lillrr, U lMilitb ..
prirty ! "lr, l..! k. urtg.nat 1 iüi nn of LU
nl 1. -1 r.n-i -iijin i.t klr.li. 1 l'ra.-!!-.i.iir t.f U
W-t, an.I i: i iliriit'y tf-lu .'! ut-tt tb al.U
! Wt rn p.l.
lI,r hnu r cti lb ir Üieulut fr.tn tb iwvn
fiilt 4-iicnatureoftliprr-.il and btl .f U. b L-aa
r rou'i'd, and an tbry ar, ly aliajtDK tuv.. u
ural rraviLfr of tb i-Uxna. b, d.rrilj pruU U
Ti:-tipr.itAMi:.
tL prnt pr pritor 1-4 Lev ibai tu ttvakliw ta4a
ltrly kn4:i, t b public r ifar I. .uli4-rt4
ll ill i-xvn k l. r sl l y II tf Ir, Kot.ark'a n
mru Ai;nt, a...l at liiiil., Vf., tb country
In tb n.. a Uli in rdrr tli k f ;;.! .irr-i fi'.
l'itK intiati ;:i ai y ;naniiiy, axj I at tb ! ral.-
Ii I put up in yuart Ivmi... ar4 4-rurtI park! ia
ii Jot raa. Half d.w. ainpl.- raa il!, boa -,
1 p4fkd at-1 arii to ai y a.ilr, tj d-sirrd.
Itrtall l'rlif, 11 per bolllr, ar I
tat r
lTinc!n.l utT.r i,l . r-4i. Nu Ym Fifjfb
' fiwr!, id l'U.l.tiC !rtn MtUn Hu, C-.tuaa-t.
Olno. l4)l-rai.r j. No. It HaAun.- J pu
rr al in in ('ninty Lr
F. kt. IXtNNklJ.Y, Irrr Hast.
1 J. H ("VNINtiH V kl. "
V U Mll't V, .N. iivL.e.
l FiFiä wt .kikk, rntrt!;;.
And ly Inuinclxta and Mi-nUatu g4aaki,
U,ri4igbi4it iL L'uit! Sct and C.j,t
.4r:iitf
LECAL.
A mitlitt l(r4Mt of Ihr udiur tif Vlco
011 nly.
U.lNhT tb AttlllOf t't Vlff,) rt4J.ll, aAaaJx,
Iba aiii-uii.t r -4.i t ar! dlur-fl rav lia yti
i-4t.mri-li.-Jh. I.t, X. 1. la4, aa.! j- Ut
-lt. A ll, stl, 1mur-
ni:ck'ii'7
A n 't on i.and Jux. a lt, l44i..
PHARMACIA
I lix'l
l 43
I
!. it..
I. d-.
lv. V
rv. v,
lW. to
!o .o
lv. .an
Ki d.
t. 44
T4:
tn r.iti-r, 9 ft 1h4.4T.tJi.:..r. k

xml | txt