OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, September 19, 1861, Image 1

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-09-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I ,
'A
WABA
' r
I ' ; . 1
i
!,-' -
NO. 198.
UMUUVIlAl; I 1',,' lilI.'U.-V, DVA L Y.M lil'Ai 1.1, lOUl.
THE DAILY EXPRESS.
of Illinois Ciirrt'uc, .
I M t ' .' 1 .
DRUGGISTS.
TIIOTIAS ii. uai::i,
I t 'Ti I it 1 . H CtU4nl
U lul. sah A II tail
m ii m i n i
Paints, Oils, Vams!ii.-&c., ;
COMMERCIAL ROW.
w kv.a srnnti, r.K.r. n.i a :.,
iMin.ir ;;moloy s
IT. Mil M
Fine Arl'Gallery
FIRE INSURANCE.
j-i o m i-:
MEDICAL.
.MEDICAL.
srioliila, or Kinu Kvil, ;' r-ntirr!
ii r. i :m! i i i v i Hi mklMM. i Hr hn'.t)
T
MODi:siTT'3 1 1-TD I INTO
;. c wai.ah sti:i:i:t.
Trm ol nb-.crliliou.
K. ...
AM.i.
I i... i
.n!..-! i I . . ,!i -i--
Kl' tr
ii. I-J.. . '
kl Hl I 2
A riH-r ii.in lU.V,
of A: .t
4'str f.! i. -f uij
C"u'ti'wr!-!i-l v I'.-i'.V
K. 1. r.:.kh-rn V .; .
ii ,!.: .! t r..-
I ll-r . T 1 1 I" ' i '
'. ti -.t" ' ( .r it. i . . .
IS t -.;ililii-4ia! iir'vr, C.TI.U of tiif
!.l-t, ly Jr.rU Cili'l U'.mii' t. .1, ii,
. . . Slfc
. . .
Jl'l I : I- .M in t !. t :i I ul ion. it I t .! t'.r
w li . u.tv, An i in j v in:rt i ' im a"r it(
! l.r.VI'K.MV'i: V---. n,.lir.f..:,. it. ...n.'tä.r-. i
DAILY
VOL. VII I.
,.
. .f.c Ln ,. : ; u. ' I i . -y . 11... i . !-.; !. t:i.f j
I t ..i I....- y . j. -.-.I 1 i . . 'si .-- ..W , V'.", !
I .ti..r.1. : . .j , i u'.ln-jU1. f'--J, H.p .; 4.r, t.ltS -..j i
! U': '., li.i'l llir .1. j. I. i , Ji!. ':... r nil. 1 i
i I i..- r ii i.-.i! ,i I. I i.rf... ii it rr ! ir r.i in:, it t '
, j..!..: iji in l l.n r.M.nlit u : mi, .'."m riHtintf "Ji.hii .j.
I t.i-! -. Itii tirii U'.t' Iii tl.ii.l j!. fwK.rtb K-r.--
I I'-if.:" '. .r. l. It m Iii t' i ti.r- t.nl .u "h'.
! . . - "I ;!! iit il. ..!: I)..- I I..-! li !! !
il.. r . :, I I i n," !
I .'!. I . . ...,:n. r. I y .1. .,. I oni !ll I
! f . ! r i l ! I: .. i . i - iu.i l' r , w L i h , in Uv' lu.(, j
1 1 r , hl ! ,u r;v,, i. t. '. i;i 1 I ii I . i 1 -, ' i '
j l! r ii !.. .i ;:. ... i l L - .:(, n J'!..-:
OX. j
.....
...lk'.
' i
All lht r"! - vi tt I .lurr Liii t- ',- H, I
Ukri., a.i l jil r.ll J J'r .inj ; . ii'.. I ' J
'
SIMEOi) CORY,
HARDWARE,1
n:nx. N AI1.S, C Tl.r.UV, (!. -S ,
No. in: ;: iruial !( , I
p
PHARMACVA
f; ;
l
at . ...'!- t.. .1 r,.,-rr. l.i .. 1 i. . r . rk
. . . I '. V
. . . v-
Cash Assfti.
tl.-m.-l09!
DR. ROB ACK S
Scandinavian Romodios.
M
. It. I .
:..'.:
-. . 7'V
ISdlr ul avriliins ill Iail.
i -
t - - T '; "TT T -
- x. " t . -' - :
: K ' ' '
- r
i oT". Ii. I- l - -'- 3 '
"i .t t i ii 1 i ' "' -i '
. II. 1 .7 2 3 1! " '''
.i i -. 2 r. ' - s T'i 4 v o ! ; T"
f. .1 ! 7.-. J -- 3 " 1 2 7 " ""
I .. - iai T " " " "
in ;iw 4 7 . 1-" 12 I
j 41.1 Jim t (( 1M liw IU' I'l""' H 00
1 i,i .'. 7 "- M I"! '- 1. 17.'- .nit 1J M
t 7 mi t. r. U l 7". - ' 2 ' i" :j r :-
; -j r. :.. i a 2 r. v u '
... j i r, . t 7. ::i i. 4:: 7'.
H . I I um 1 9 f !-- I ! W ti l 4H .VS
M I I '- '" 5
I . ,,, j (i ;'. mi i 4". .V T". il
,., :. i. f.fiy j-r - ..
,.:..?, .r. ; ' I'"'' 1 h ' .
h 1 m vi st .inr'. ' "''-. -",
..i r .'Iv 1.. i- ' ' "
..' 7 j-i y ittitn
! f . hr.'.-'l " Iii
1 ,-. .. n'nu -I ' I 1 '
'. it: l '.;i- f .:-M.li-.l ':' I ' ' i'..i.-. f
l,i. in r u:.4.T. :i W r -l f - " H'"t ..:
fl. if ).--f trii 1 t.-, t. . "t. ..-f 1.
Vl-T.i"ti'',t ' ? I'" ' ' :
l. -iTt l '.ir. r i-i-:;';-. li'.i'-- "( '
,i. Itrit. -n ..I 4 -i ... ' X l - -' ' ' '
...... n! t rfiujl .ft!.- ..'. ui.''
a ! u.r. T i ru'.
4i".uii!. rj('. i:v'. ' f ' r
lioti. -.:i i.hir.i . ' ;y
,..J f..- r- tu. iM.ly J"! W.y, ''''" "
M1.V.
N. .v.'t... I v!t. rt! ..iin, li i'. N-r.
fb-.r-. m,l in k-l f.T l -rrt.;u " ' '
a '.M s - Irr. !: !. r A ' f-.l-" - ' '
'.. iri.il !:. - l- I -' f
- . k. . .... . r vi h '..;. .tt Iii f ii'r .
..,..i. '..!, f i,.i.! I....-- .M..!.. t.
Noli. . .f Ir-l'k Vi . V ' 11
t
O.. i.y I ii-ti ! - -'.-.
... ...I . . ... . ...
r l.y . ., I : . li.
!.rrt: -..,'.- i.rt." ' rvI" " " 'f
M'k:iv. ..rlrri',. 41. 4 t " '- ''"I'V-.I
..i...l, I.ul r..ilr. UM ..t IS.- 11 -
t,,.,,. r.M..uf.- ! v.. .u- i.r t:.r -r
, ' !rrrti-"i.. - ! ' " ' 1 ti ,1 ,.-r
rt Irl v Ixnrrs.s
i 4 1 ...
,.U I.!.r t erry Vrl:-.iJT. I II.' I- r i.' .'
4.V41 .
44T"N " I-t( r rl.l ilb-xit th- iur) , liof k 1.1.1. liU
4 i..nifrr tun. thn f .r.
llalr of Atl vrrlUinu I Hrrkly
i
. r "
Z
, r; 1-
I W.-rk 1 i' - "
1 ..lk 1 .'-. .1
1 r--k JW 4 ' 'J f
t ..tU 3 O ' I-
M Mit: ' 4 i-J 6 uf '- 1".
1 l'.iitU S 1 1 "i tu
w.rt.'li,, 7 oi io ix 1 lc 1 -'.:
I Yrtr lt Oi 2i tw .'öl 40
MmT wi'l I" t" !.'.iJti ',i If"
U.' IM 4. IMI
.tr.
0r..lvrTtirn,rnM ii:i.'.iliri l'' o"i:i i'.iut
WriVy, will r. cb4rjrl liir f..M Ii.ly rt- i'i.
I 4!'. W.!t T.1r i.l.'r I.
CllAKl.Ki IMIUFT. I'..'.
a
Trrrr-Haulr Tot Ollirr.
M AKUIVK AT TIIK nmt: .
F. irtu In.U 41 Ii)." - i-t ". - r.
tt . t -ru I.i:It 4t
u'lirru lily t
. rtl.-ru ai 4t
M .r -Ii Ii, I'aiW 4t
i...ia, v.itur.i tr 4
v ..rit.iiil.-.. n.urt ij ai . .
l--4!-ii. i.ikffit, M .r.-lr at
I',., ii 1 .1 M.il' lli.ul J
11 r.
. ... 4 4.1 t
... li.l. t. i.
. .XI .a
. . . .1. in r
....; r
. . . N
...... 141 f I
V i .:rn I .ii 1 1
V r -tr ru 1 o I at
V ... l.Ttl I tl'.T t
V ru l.iil al
v . .1 .12 Iu.It'jiI
; .-in. Tl 'ir! y l
V ..r' iiMi.'.-ii. 14. .! at
lt..i'., 1:4 t.rrrii. VI..Im1v 4t-.
I' ul. h! vj..... Hiur-Ly J
J ,f 1C. 131
I ii r n
. Ul M .
, . I .211 V.
4 -u r. .
4 ..4) r. v..
'.t i r. v..
a til r. v.
1 in r n
'. in r .
j n j.r-. r m
-m I n
RAILROAD TIME TABLE.
Tlltl llllTT A It!. 'It'll. 'lt. evtl...!'
T r .! , f,
1. 7 2- 4.
1 r -1 1 -. A r r I . i
i.i. . V 1. .. Iv I 4
'-'., 4 4'. r . . l r r ' . , t
IKHI HtlTt, IT.i1 4 r I LI I R t II Ki tt.
T ' lr. Tr.i- Arn.r.
S l. U-l 4 a ...M .!.... !. 4 i , r m.
i, 4 . r. m . I r't Ik . " N .. . I l."., , m
I t NnTILt.IL 4tmttttiUtllll K illKiUH
?r. l4. Trui. a Attikf,
N ., I, t . .. . -r..n. . . .N . 1, 4 1.. r -a
N , liiii, i. ...Mi,! . 2i, 4 j. r.
Kv urn : r ittini-'v.
Tr,'.!. li. ,ir.kr.
.N . . N. f r . .. .M . : . . V . 1. I". 4
' (,. ;, r.i i;i..r j.r..ii;.l.y I f a. I :!..- li 'i-!-
I., I rf l P :! !'.; '
flOP, PHINTIN(i
i it i. mn;..
NMaMLY executed
t r Tii : i n . in i ii k
I iilrtl iMliI lil I lliiilirtl llr,
t T
; r. a n n a i: 1. 1: i: J i: -
N ;
WITH DISl'ATCHI
,. lir l.i- !-.-!. .';. !.. it i I. u i t A
4 . '. r.. if n Tr, I , t t j j ' '
, ,x i..w ..;.r -t ih -i f . r i h l I ' i'
Torro Haute Retail Mnrkot.
till t
I. ,- f i '!
I,'., , ,1 ,
ft I I IN -
i.r.- v.'- i : r .
1 I . I, n.. . :
.. . i.i h ,.!, i . "
I.t I.r. . ,.. .
.1.". I. lll I
. i :
7 .
Q ti-. r -v ...
.1,... Bi'U val x..ir k, .
'..a,'. "I." I?- x.
I. H I JMK.t : I.
1 - , , .i '.II VI 1 N I -x
'. ij S, U , N il . o . -
ik. V M. a, U.lr I I . t - -
he . 7- Vt . ( f J . - i
Uli", r '.:. " ,,N. . ' '''"
ttl.il- i'l 'I It
li, ., 4 TA. T , - I l-l '
v.., t 2k Nf Ul'
en r y - i' -
w i:. ' . . . e i .1 : t.2 .!.
I..:--.' 1. i. !" rt, 1 1 1
I , . I f f T. . I i . I .- . 1
C IV r r I r
Iii... 1. ' v .'- . 14
1jo . f !-- ' M'
i'-. 3 0 ' "
i;tl i I.ll". .. , .
E..... C '! .!;. K
41 ll
I
yy Ur J.. ; : i.'t' '. - - '
1- '!- ' ! 1 i I -
r. 1 N.i J . T.' i .
v 3a-i4.- I l-s
f'4-a f " '-.--. ' . t ...
a ftv.o. n r ,,.'.,.. . f. i .
I . ki'-J r ; s r i .-..-, . . : :
i"..!, p r 1 1 1 1 'n . t n . . . ,..
f!ii l; mi i !i i
ükXtS- ' I H . I 7
Vrt.ra. ? fa ' rTk"Mllui
Ost, I -- " ' I''""', r r . . -H.
..k i t-i, w .at ...
I jr, i'4-o . ....- r v
.r., -tt-'h 2- fl kMI, '-i. 1
CirK. . tK.4H, cU ?
Qtm Rttlr, t 4,Hi."kI, fail
I M i li
' I
1 i.t.
i . i 1 1. . if r
M .in
I
. a 4
I . J.
. .
..'JK.
. . '-v.
. . '.I.
IH'. 'If. 1 '. !.
I Ui'tuil K -r I ...
I....' "
I f K "
V ,i k ..r r.r.-.i.u-...
'..ii.i.i. :v -
!'....-.
r...i:-- ii. i
.".;r! "
r.r'.
I. .K M : li b I - k
.....
...IV.
. . . 4 .
('. .
U', v.j u'
St v M
-11'" '
ki mrk t. .
1. 1 .1 i
II .v.'...'. 'I Ik.
K - I'. i x
K l-n kkl-k r. ll.h.
N irr i ; i n i l'..i. .
r...;..ii r. ink
W .r. ri h..i'.tv l-i'
. -i. r'. l .i. W ,
! :.v r .!,:,: I
. ..
. ... i.
. :i'
:.-.'. r..i.k
i
r.. in r , Ii it.--. .
ii
I
u . ;
. j
:uk . j
4r. f I '. i
r..OK i-f r- i ..i . .
i.
-
Ut!-....Tl..i'K. ...... .
I.uk.f N..-r
r. ii..,r. ,,!?.. .-. ;
I . !! . .
.IK' .
!;'-'.
:;..
. .
hi.-.
....... !."
ikk-
....... '..'
::ii an I 4--k
"
I .1 r . 1 -1 t i'r ridl
11.. . ..., I?..'. .
,r V r.-i-ty r:.'
I" kk- ,!' '. I ..'.
I.. .1" I'.jr
I2h .!- I! u-l !' V.
i, rt.'-l I'l 'i'l IV,-..
r. iH y
ATTORNEYS.
v II I I M M ki t.
hur k Ulli k 1
MACK Sc PIERCE,
.Ifor v v s kff Ij kf ' , j
1
TKIiUK IIAI'TK. I N !
! V U." N . riKIU'K, N.-t.iry I'io I.. . .1! -itnt.1
promptly L. i' ..t irnl l.uii..4. j!y" -lit
T. .f. 1' O K IS S'V,
A t.toriKi'v :i i v.
11FFH K. ;
.. 0 w..' - i . , . ik-n rvi I-, ; 4;i, Ii1 :!., j
4.U!!y TKRKK-IIAITK. I Nil.
DENTISTS.
S . B . SMITH,
1 h: ?s t i s rr ,
1 . . ( ' 11 1; r 11 12 h. iir ii.
1 r.i;i:r. hacti:. im
1 I H Y -1 ' .1 Sir t. ' . . IT. r.t .i-! I - ..r: "... I
DENTIST,;
Him r Jul Vt j p.i i, r.-ft. iKrr I'. 1 rt !-f." !' !. - i
M rr.
rr.uiu: iiactk. ind.
COMMISSION MERCHANTS
J I Ti tkil.
w m k r
TURNER & McKEEN,
kkckivini., rm: AUDINO AM)
Comnissiori Merchants,
- ,
.t: 4. Mi 4; ruin, I Imir tin it all.
'A!:K Hi'' - If t a. .1, I r..t I .. .'.rr,. ii,:r
. !r ..--: ..' I". A (' Kit-...! -.
!..-' : I KKKK'II MTK. INI.
71
GROCERIES & PROVISIONS.
A . v y V i r in !
A T N O 1 J K t' A N I C ' S ILO V
HAVING jj' 1 Iii ii ii r
I.- x .f 1-'.V ff .1.. I! fl
IM.'., I N. li MK .I .N. I..i . -.I..! I l.,;'
t'.l..!r if .,!ti'f.l irv, kr arr o -w
pffj.i.-.! i.i f-,r'p,.;i :. , ...... .-I 1 . t . . h .-.
aii-t ki.i'ityrif.ry art . 'I '''- .if. r t
-.i:m'r.KIK?i AM l'i:t
T,, Ik, il V... 4 ... 1 .
x.l (.- !. v. '-.!
!" r
i k ,
i 1 r '
j-ti; !wf
S V fo A i o
PONY EXPRESS.
I Nim I r;tt isi u, i ii 1 1 1 r ii 1 o , in
rti 11,1) i I rnm N, .li.xriili, I h.
t t T I.N.
I . 1 . - . M
- f i
I -:
..'
! .
." x ,, - r - . , r .
r-.. . !., I--.. . . f w ,
i 'i li'-i i .' V l 1 1 4
4 I :.l ..
h ' . '. , - .,:!-. . ....
I'i.r sif.T!.;:'i.fM' 1 -r r r rl v- ' I '
: ,' l'! ; I. .-,." t. T .4". ,- i
II. t lini'1..'... m : ,i . . r I
, !,. ,.- J f. - -..
I ... t , ... , . . . ... ,
'!, Ik .1
. , . .
!.- k
( ; I--' i ...... . .
-k'f W 4 j.X. rfl
SEWING MACHINES.
: ; 7! ICON'S
a
.-- . .' ' '
2l.t; )0 ri Dunn,,' thr Yfu
" ; - : j i i ' 1 1 1 r v i w ..
1 ' i v .... . .. i V! t .
w A!.!; Will , .. I Iii: in. ! ;.
Vir--.''.'" ' f . f. '- ...... ...
) . .1 :. t.. ' .-,,!.!, j ' !. r J ' : . ! i
;fl'.; '. ' . - , V r .' . ", a . V - - - - .
u : i . i .. - , , !. " - . 'f r .... : .
U . r . . - 2 . . . , - ,, -.-. -! ' ' . 4. ... .
a'i .,,,.r' - i'i. ' i N 1-.;".
i. . i) r
.,., ,
t .-ü
Y i" : i 1 - . i l . it .
I . U . II I I I MS, 1
I 1
II AVK NOW OS HA XI). AND
ut j'.tlr T.i.lr., r. !'.:. ! i.uj'fy
( k.-l i u ii... ..!.- I'! . II .ti nil I',. '. l! r i!! - ii
; C unt vy 1 )i4;tl H's,
j ! .1 v ! n .-'. r i b . 'i 4- ; . - . ! !:).
) 1: !. - it ! it . ,i .r . .:..! ijr . I I; '. y
I au t miii t-It w illi ( im iiiuuli.
! roAi. t.i;.. l. i;i mi.
! UNsr.r.i.oii.. i.roiim..
I ! ' i ' ii. ri.ru 'it i. i'ii. n mm:.
1 Vi iu n: j. kau
'-l ..I I..-I II ' .. - , ', . Ml ,-t t I .
j t . i i. .' M.i i i .'i r' I't i i :..r -.i".'.
! I t ik ... !ii i ... ! -... i ti, ,i i . .i '
..". . il,.. 1. ".. .!i t,.r Sn,. r .. . I -i !.. r, I..
tu. i.iii !i : ' ! . i I..4- ... - , '! i i- . i I
- : i I-. 'I '!. .! 'I .1 I.. . r r j ! ,
'. 1 I, , :. 4 ! I' I . k ..I
.11
k 1.
rirr Willi s mid l.itpior
I 1, ,!.lns:! -k "-!.. I -.i i. .;
1 ; 1 1 u V l l "4
it I.. 1 1 U . ! ,. !i, I .' if . it l
II.'.., l...'.Ur ! -n.'l ....,'-. .,..;. I I,
I! . ; . . I H..I l I -ll..-. I'.i .Li-; S...IJI-. I'. Hi
4-!. ;. II or If!-, t ii-. A.' . A.'
I t I IV. ..! I- V I II l i'V'.
XI. . 1 p
I I lur flu 1 1 11 it .1 U Ii I v I .
Mi :' - I'.. .(
Patent Mcdicinos
I If 1,.. !i, kk I 1 . ,!l .
-t ,.r:,
(..ntl ol l.lht li V! a n ti I :i flu rt'
'. 1 w ;.: '1 I i .in . ..Til'i l. :.: Iv 1. ii-. p. 1 !
!: Al;i: l'Ki' I OK AI. KI.SMI:
l'.-r C.':r.!i-, 1
i: i:l; s c as 10; i v 1;
iii-i .f : ii. . :' t i.ni v I-, 11 .r ! ii.- !, or.
Coal Oil Xjrtxxijpju I
r ii 1 n k r a n icm, .
l't.f ,l!) 1.11 1 .
V. - '
ul
. i! Li ..'.Irr l tin- .rtt !!"!'. . I
Ii.: V .1 ! 1 ii II 'I i V of .. li .1 r : .. 1" I x--,! j
; Oriental jc Grecian Paintiua.
I PHKöCHIPTIOTii
( '11 i1 .ii.. V.-x nr.-1 .-" v C..i,ii..i-....! '
44T l: I ' Y M I'- K. Il-jj
I r.i ti :; v I,!. ;.--! ! i y n.v . .. .1
! . r . .-t ' ; 1 ' .1 .!.
4 orm riil I mirlli :nnl M.ilii l rrr 1
! tkuim: li.r i 1: ;m.
II . 1 -!
G. V. PATRICK Cc CO.,
l or Si lift illltl MilHI NS(1
I 1,1.1 II I ' I N.
. Mi.r- am i.i; I Ail.
i . ... i
Drugs and Medicines!
I'ain 1 ,::h:iiv, i.i - 1.
! ! 11' r: ll I ! "s -T! h
I I - !l ' l . '( v I 1 1 1 J . J
r i:
Ml ! :
l i ill .' I I . I I
)i"t. v. m i r i v. i
A N i(
hM N U(tl i ;s,
M . M M l.f'ilT N , I. !'! lilt" I -
Coi! Oil L.ltiij-. ;ii Oil.
ru; i:n i on rro
.! T,'
FANCY (i()() l)S.
il M I! Si': i .L
! . I ' i !' ', v !.''' 1
frr .in.
W a. . .I. S f crl ,
I f.". 11 ,. il. . Ii. I
OLIVER 1 AHTLETT,
Doalor in Fancy GooJs,
N. i"i rnMiii:i;ri i. now,
V l-'.i u. I, ... T. ri . II l "tr. II..!
JAS. R. TILLOTSON,
....a... f w . m I
.I i
. I . . I t I. ... I . I . . . . . . I . . w..... . !.. !
. . . . iu 1
li t! ;ur I'ltnt') ;nnl, A '.,
N. c'o.MMKUriA I. l:.
1 11 , a j
ii. . ii Mn rt,
I...,' I , W , ' 'l -I ! I lui 111 ll. I'l.'l. t t ,1 p Hl, I
I'.i .1 ixh l'i .k ii ,.
com m 1: it i' I A L i: o w .
1 f rn. 1 4i!i 41.. I .i2..ih S.ri-.-l, ..v.-r .".i'ti. . I" 11.'. !
t i-iiti ii.'.-on r.Hirtii Miik-i -.a
MECHANIC'S ROW.
u M'.v-xii u: I 1 r. r.i iiw : i :.i.t a, r.m ;
G. W. PATRICK & CO.,
i.i 1. it
I'nir Di itu-. Iaitil, )il, a 1 n ilir,
WIMmiW i.I . Toll I f A r t. V .imi. .ti',
l .'iiirr ti'li mi. t V.,! -li T-!r--if
Mr ru vmc.s i:uv.
J. U. PATRICK,
i. i r k in
i'n in Hi; (Iroa t'icsX i'i'orislons
AM COMMISSION MKIM'MANT.
tr.-li p.ii.l f..r tj.iuiiry Pr.-lu. r ! "6 9
N.i. 11. M-'k li mir' IV tli.i-t, Mn i l.
W. A. GHISWOLD,
WlHilritl l'l r-'-il JV, -!rr id li i--r.il
r"..A. y A R Hi,
'.ü .Hl TTkTkTrrnirrTrer
RAILROADS.
59( ti itstjh t n ii Central
fi 'f U-l Mill 11 '. ' . J V -T
RAILR O -A. DD -
1
A I tr-' Kt TS in t!I i'-jt (s. vi;.
d 5 Miles uf Double Track.
I HKI.i: I)ll. I ICls!
i
'iti i'onii'cttuiix jiiin AH Vuit.u Y si .'
I lit IV
! Pittsburgh to Philadelphia !
' kl.l. UN.NI I INi. I ! l: I t ' I" f.) M'. u(2!v.
1
; Morning Hail. Afternoon Fast Line!
Night Express!
j I 'I.I' Ti f.U J '.l.-lV fl .I'll
Ei f f ilu r:; i ,'U Vorit !
w 1 1 lini I ill Wi.l" i.i i '
Via AUcntown& Easton
I t'i . i, I .. I I ! ' i . I I - - fl '. f, t'-'il J
! k 1 1 iv i , ,
I I
I II l" 1- in A 1 V AN OK ul' AI. I V.ni I ; t
! i
IV tlkll ,. l'u-11 v
i:i It III. oil IKM'I I.I N lis ! j
Othits SHinluys i:.4fri.
NIM 1 1 ik I ; . f 1 1"...! ..-')',;. I -. V . kk . , .
1 i . I - I f 11 .' I -.. ll"; . 'k ,., 2. . .
; ' . . ; - 1 I i ," ... 1
"
. - .. -. ... I -. - i .
'.' ( Uli l:"1 II: l) fri'll II, lilt ,11 ', ' i
llll! titlil t .I'll il - '. I , ;,
-.'. .l. H l.'K II Till; füll l 1.
1 1: N-ri:i:s i y :
. . i.
Ilk I p V lip. I 1 1
ittttf Tirhefs rhi i'ifts-
I K I. !. 1 !
'',: l 5 i M.I. M v !
I 1 h I . '
I K!. H.Ü I
l.i! J, I : - . f . " . .-. i
I .. if-t. 1 1 1 1 ' ' ' . N
n .:- ... t i j . . , t .
K '. .. lo . . . V , .
...... . i . I. .,'
i I , . . , i ,, 1.
n : i. i ..,
. . i . 1 1 i'
i. S ' . . i ti .
.' t - 1 r " .
... f i . ,l!i ' " ' . 'v ' I- 'i .". in o,. ., .
k. ,. i. It. .-k ...n .- M i'!i.-. Mn-'. .-,1.1.1, l...
. . r. f. I ' ... !. I" - M . - i -
t . ,( . -. .. t'i o-.o " .1 I;. ' I.- -
. . ; 1 I i. . 1 .1 I, I ' I - x , H'-.l f I i. I. k .
S'r ... - ! ' ' 1 1 I ' ." ' ' N ' I I tt , - . r.i I , . . .
M -r . i i I M. -;.. .'!. -I .. i ' t '
r I . . .1 . ' ., I '.-ii .' i , , I-.
t, i . ! , -. . f i ; I ,- '
IKK 12 I I if I '12 1 I- 11 I - "
t . . ' - ; U'- I'. . ... i 1 . - - i ', , r- I
ff . I, ,f- ! I i ' ! i 1' .'.' t
.! ir I,,.., ui j. u I . "ill J i - i i
I. I ...
Kf N- ;
I J M in I: I - ' ' ' .
M M.t. t tt . i i ms , -i
I H l H fti , N.. 1 -. il .
tt -t , . - . '.
I I n ii . ru ,:; v -. f '
II II i.i! vJi.V I, -..(
t
N- I
i n ii i i. ;
i'
i i. hui TT. I ' '.'I
J'l U'r!
LECAL.
xj i 1 1 oi i i i . o . i 'i n . x
i t , I x :.-, v j - . t ' . " t ! t i t. !: t ; i nr.
....... . . -i . . I ' ' . - f ' -.
. . ... - i ,. .- i i . j.. : ; - : ' i " :.:..
). I., t. J.' jrt -4 1 !'" -r-l" . i.t . f;
, . . 1,, ! ir- H . ii ' i i t -i t I . !"! '('--
i . Vt ff 1.1 f Ii.. t .f.. ! I .',.-- I It' i ' - . 1
r r ;.n H M. KL. !tp
,t.r..
It -;
.1'
iiki: nil. :
ii j m i:riN iM. ..-?
A I W I LM II. I. ( lu.,.rvr
in . . I ."n.i t rt
Im' i . I ..ii t ). -
A . . I ,i w r-i . K I '
tit.!..; .( N. H.i; ii(V. WrlU. I'ar:.. &. ('
I
II I S,i'.-,
I'rr.'l m. I ; s.lri v" I n t,.
T .V II M. ..-n.-l .
I tfin, M.-llrt, V I ...
im'. Ii. Il.llr: 4i M.-i,, n
II .-I. I. Mit ii.(i I-.. I
j i;. ..'-..ii i;..n,
, H I. r .M'Tivn ,
i Ia i I'. t. .:.
M Shirit'.i
Jin.. - II nii.j.l.ry , - l.jin.y. I I.n-. i v A. I "... I . r .
.I-..I " l'i-at r, - - .:. ir U JV. I
lVji.1 A. Viott. . . War.1 A. U'..ik kk N.i
J.U.I' ' I.', -
III Kr. l.ii.-. li ant
J ..in. !. 4w i. , I j . . i ; ,..
I II. I'i..liitu!i iiu 4. I
I'.I.UIi V 4. Cd.
j l'!i.i-. A. Kilt kl J,
It. ai 'rvl-! A. S-.f
.... ....
K; !i ir-l i; .I..w, . In...'.. Kii At '.. , . I.n
I'-.i..:.! &.
C I M..t -.mm '..
V. ...-i A. I ..
. s. r..,r:.- A. i ,
V! ' -. H!i. ;'..
I ! '., M l.l.l V ' ...
I H ,il., lUdkiU Ai. I ...
1 1 ii.......
.... -
tili-, r fr' l
Ali;..! S r..,n,.
Ci.-.r.' I.I.,
A in-. T. I ht I-? i.
..-. im. - -
. I.r::. if II A. I-
i J"!l !' !' I I ' I III llxol., J. 1 U,.kA.. 4V. ('.. , I. -t. II.
I II I I .1 1 lk . M,
V in. II. v t,.!i
ll i.r v I'.. I!.iii'...i.
J. II .vi. - -Vi.i.
S ',11 l,. ,lr
.'.i.i. K. I !. -i1i.i
v M .1
... T. ' .1 In, in,
"k 1 I. - .1 if. .1 r .,
11 11 . r. 1 . ...
I l.i- . I I I., v .!. .
r. ii ( ..--.I.
1j i- ' . I I ,
i"i'l !' ru! !h. !,
I'. 11 !k .ii, .v.u r .V. I'-1.
IJ.-l.r - . . 1 K. 'I ..w 1,-ri 1
.',:!. .' .l..; A. 4
.1 1; V c.
' !' V . . -i. Ikk .V ' .
i I .1 ; ! ' vr ( .,
. ! t .ii Av i I;..! . t 1 1
M.-i Iii,.i.i. I ';irh v A. .';,.. t in. 1
" "I .,!. . Jr. A l .. , V t.
1:1 1:. a, ri; r. 1 ..:.. k.
l I..-..-. A. '.. , i...i..v, V. j
'.. itt, Hill Av T.1I111 olf;--. t
I l:. H'- A l'...
IVii-w. r a. I'u! ! !1.
1Z T j; AC T
V fr r;yirrni .,:.i..iv.,.7.i:. .;:
.' v'. . '" i'.. H 'MK 1 v n .
.' . ; , V ' " '.".I J" ..'' ;.', . ',r , ,' );.,
A V S I! T x .
Titsll. lilt! . i:i r..l I , k .
lioti.t-. MI..I Mi.i i;-. if, x ! .;, !-: : ..
:i
II-'. il L-t.it.-,. ii i.i .-..v. f ) .siC,;, '.. .C'vj I,.
Irll.x 011 ni. k. J. 'V.o ! on .j. 1.,,. 4,
II ni.ir'...t '...I if. 1' r i-7.-:. : ui
i.ii.k r. k. .inijK.-t v .. I.i. ,
Uniti. I ij,,!, 1 i,. v ,..;. ,t 1 I..-;
V.iiUf, .... .
!.r'k!ii Ci y r l;..tl.l-,
N-.rt h dr..!.:. , u -..,jx , .. 1 '. ; x
Mix.i:!r: St.i..- 1;. '. i.i .ri,ri
K.'.ll K-l..!i. N ; V Mr. ,t, . " .
l ltrr. t il.if ..11 Ixt J11,.; irv, !x,., , f
wl.ikli J.!.. 'J-H 7-' I. 1- -: . .'- -..Ti, t'f.M,
'"'' ill ll.itl.N oT A I 1,1 . ,i: I j;, ,
of t r J'l ii i .-i-.ii ii. mi -i 1.1,. . ,.;
J.idii.iry ,.f k'.i.i. ',. 11 -,; 1 .2 I. - - j . ..
l-:i rk-.fi vi i . .
7.7j u
M,J.-4 (Ml
7. -.. H
1 t .IhMI (hi
'.- I
."a r.7
'.",4iJ 111
l-iH-i i:.T.'i'.i'.!f ;r..r I'r. ij.i.mi, ..j,
r
-larini iwuif
(Vlw r Ti i.ju-t i v. Mix,-. if,.
C. .".ci i in
l i r.ilililix !..,- ai.-l i.ii. I,,',
ri.-x ixxti,-! .,t ti,;;, , t
. i'-: -
Tot.:. . l.i :.... 4 '. 4
n!:u:sj '.uiniv, !i..-:!.,VTi
v. r. wiiTAi v:.i ii. ,, , rs.,!'., ,!,
j. mil iv?; smith. MitiriKr
JOHN M.;r.K. Vi sM
II i ii i.i.n Iii ; r, tfrm.
: . v' !:.v.
. 1 ! s r
fk. Hit ii, i.n
Merchants InLiM.inee Co.,
ti! .i i;i! i ;:!. 1 1'.
Y. Iif.wki l..cfiii, :-.."k M ki. v I'n x'i
I " V i"! I I , - , 1. 1 imi
-
North Amencan Inrtifanco Co
v in l
.1. A . vi t k. , .
4 .INI IMHI (
j v .;. r..i t . , x't.
II
AVINO 1:E AI'POIN I VA)
- ft t..r ;!,.- ,,-.,,! .'
:. -! V .J.,., .::,.
I I'.' 1 ' I ' . II , ,l
t' I' 1.1:, x, I .i.i, tr..j,r.i: , , I-, 1-
!" ii.i ll-'.ixf, M. .(., H.., .. ., .,;.. : ! j.i
L . it.l , . ..
1.1 i-.ii.' . M-! ii:i'..i.. , ., ..ii 1 1,. 1 , ;,... : ,,
i j; ;.; , 11
J Mi M. M i;n; 1: i . 1
'T.r .! S; .... , A 1. !,..,'- o, ,., ....
I!,J' '.'l, 1
HOTELS.
hat ks nonsK.
'I . .1 1 ! n . iv .M., i, n, .
I III I! I'l" of I II in oi. , U MM I . '..It St- ,
I Mil tl'OI.IS. 1.
TKKKK-IIAUTK liorsi-
.'nrllt'i- 1:i1mn!i a N. ti nth N,,,
1 V.WWY. WW I i . IMi. A
III. 4 ! I.t K Nl.kt k x 1 jl j-i; k I J I J ,,. , ; v,
pr.i I-? I'M i' Mit i.t::.;i r ii rü-
I , s. i , ' ... ,' : 1 : i 1 - ,,!!,-
V . .1 ,-, 1 ; ,, , ,,
ft I,. I 1 tl. l ' k .
t-- , ' - ' ' . . : I
l --t, ,. ,. ....... . .-
. i . . ..Mm.--'
, . . , ,
' -I !t
! -I
I " i - '. ii
. - ' , ' I
v .. '. J .: :
! I ;
I hl f
o... t.t
.. f I. i .
.
ii- '.'v!';.ii
! ' . i ; - i' ...
li!A. Ill ItltN.
American ilarvostcr!
fin: i i ::;
I iNajK-r : 1 1 1 1 1 .Mi t
, , ,. ,
t-T-
I 1 1 1 1 1 . x am ci.-1 ; m n: -V
Vt vi ' : . ' ..... o. , , o . . ; .'.
I N. 41 A 4 II.
'l II 1 ' r !l !' !;
IJcmii'In -lini lion c n !
i. ii . t i
.. t I !A IIV l' ki '
'-!,.
S . t 1,1 i 4 .
Ill 4 1 l'. l . . i, .
II
V I: AKTs.
II M l: AKI..
I..t n i . Iiii '-..' i I I s
t.l; ! i l AIU.J
-AM , l ns
I ii;:kn. vr. ii' .at
U (II. I' A
jil9!rtf r.o.144 ar.-l 14 ii..i, t . i -, ra-HtaO.
i . I I. i t. ... ! IH T I .( i-.f. I. ' Ii k r !kI ! I II 1 L
i j. I In- .-n. i i.- ft M. i Ibil ri.;u-
I 1 1 .India i i . I ,.t i ! fur !r ii r I .
I !'.!.-' .!.! ll.i r iM ' f. I '.. i . i,. :.!.
I i . .. -1 iiu'i.l.r r Ii I V f.. . .r.t . r . li : !. i.I 1.
j i. ..:ui ! ! i-ir r .it hi i. hr t .,1 r. inliTH
tj i- l':i: tot t II t i:ii. 4 111 om -
I . i j.' . !. . Ii .!- . iui. t In.' uui.i.i t 'ii : 1 v J. 1 1
I p ; I . .1 . . i I . I It lilt i ' . f iti...l rft "i i U..I ; tn'
lfn ,. .ii . I. 1. ..I ..I:...- o.c-'fv 'Ii...i .r
ji.--v.u.4;"t i "' - . . .
.:....:,,., ..I .r r...H....:.; it.!r
:.!.- i:".i.:m i.vihi. tun.. i'i!.-.t..-4i. '.a
' ..!.!';..-tin;." ' ' lr - . it I.. :a
i i,.- - ... in . , t.Hi.t W....HHV i.!...ll.. j. -:!.t-
'" "' ' "i"''- n '? I- J.' I y !.--. iu:.
A v i: K ' s
Compound Extract of Sarsaparilla,
1 1 I. .. t . -.. . oj .t if v.:... ti.r !,. V'!i .,r
.!.. 4ti ! 1-r t'u. rvrrv lw i'. VMillrc
. . ! 1 i ii .-it . I'. ' . . 1 ti lii.i i Iii' in -l ..1 'it i
. , ,'. :!,.,. l.i.i' !'ih, i!: .. ... .-r.-.l f..r th j.f.r-
.. I 1 1. 1 ..u I .1. ! r tr..mlli aii
; 1;,.' -!.... 1 .:. .' .1 ' 1 ti ! . 1 ' I..IIM-.
i.i ... !.. il ii.-.M r r.'t. . r. f .f f Sr ur k
,! . 1 . 1 v rof 1 '. 1, l..:i a ! -" t ! -. ! 4 S ..11
vi u. ' ..j-. ! '!!! .1, fc1i :. .. -
,., .s'.-i li,.,.. "- Vit!.''. I"! m ,
1. i,.i !-..:. 1 1. 11 iihmv.ii
p-l, S. ., ; I . I.I. l.lilM trf III, ,2l. I.-
.' .-d . vv I.' I Mr 1 I, r ..I
i. j.p., ir..y. 1 -i
im i.wllV, -lr'. .'.....', .,'1
I ... j.'....' - .if k 'r-.' 1
N. I.. !;
r. i 1 .
ll... 1! 11 -. i:k.r HI "ill i '.ri'v 'f ti.r I I..!' I"
: (.., j, .i . I.ir i 1. .Jul 1 i- ., .1. re. r!. ti 1 '.
i I 1 ,. .: 1.1', ."'Vir i":ii... n I .i if .! 1 1.
, ,,:..;. 1 1. 1 p'.ir ifv ;ml ' if. ... 1 ..I 1 I.i v il 1 !' ', -
:. iv ,i 1 . i.i w 1, ti t ) ::,. : j . .', ;ui..i..
1 . .. ,,..r. .t ;!i i, .-!
.Xxr Amu Cure,
Jul: TIM' -111 i T 1: 1" lil'
li.'. ,. ' .: l'i 1 . ' I'. - . r Bui v.n 1.. ii.(i. : 1
I 1 , 1 , ( I,, ill . rr. I iTd A K.J. . Iirn-Lii! Ural-
m I.. . ol' l-iHI-.ii 1I.-...I.I. In . i.lwl li..ii"il- 1 . -k
: , 'If'. ! ! r ill.- ul..!.- tlj-x.f.l -
, , 1 , 1 , . : 1 x li. t'.'u.i'y I. r . "1
! p. 1,1.. 111 I I y tl M .1 1.1 f
Mm-i- .1 iii.tr :
t,- ,-, r-. . !') !:- t- l'f.'t t!ir I .i!t llitlT. I tV 4)
r. i',. '. k i.i. li. tv :t i' irr ti,.' a'-v .! it '
w Iii .'...ii;. I -!iil .llri!y liirii,lr in ftl y
Ui!.: : -f. ii .1 r -'v ii Hi'. a't;.i' !' i'l -1 r t- !
til,. . i,. .
-.r.i. r."i .-'!. 1 !.; ,'tr',
! -M '- -.! i.id.-it..' w..-..'i of I i-vri ,1'itl A etil iiotm
1 tl.r xk t. Ui. ..."I Jlrv.il! In i.vrl. .-.nri.t i tb
j .li ..- , ,! t... tu-- t.r-t :ii'.r..a( !l ( ;'x .r. !ioi-,.
it.-rv ', ! '.-. I' i t '! " !" -1 r. !. v i r
i .; , . - . -. I i..r Ii,. r!- ! .'ii.' i.st . -t.: .h'
I i:,.- ,. . '11.. Int.- i i-.iitity i.iii;.!v l-.r
I ,l.. i r I,, j . it ii l.iti 1 1..- I - 2i .; v. I v t-l ; ui, I
ill I.. ',. i, .I i , : - . v. ii i .- I . I .ti. 1 Ai. J l v ii
k. i i -!.'.',. I I . ' ..i. I '.- it !i"lk I t
m.. ,-i I t 1 1-. V '"' ' ' ") o( ll,,
r. l:i !k .". r fik ..tl.ri . . r I k.il t-t t -
.1 .'.!'. 12 .. i ;'- - I ' - i 1 ' I I. 'i: ; - 1 1 ... t it fi-
in- o .t'i i ; - f. ... : ' ... ii- i I I -
i . I... .,'i-iii-in ! ' i"j ;'i r- r .l v! v. t
I. j . d i.. . ii -1 1 1 ui loll. T'i"- i ul ". Ly It ii v 1. 1!
li.-il-l.v . I i If v I.. ! to r t 'l I i. tJ."
I'. ,p ,, I A . ! j - . ;. i I ' f .ii .-'( ii. i:t .- . -f I i-
tu, ,-di. .1 ', ... A . ( .i! .t I- I ! .ii-. t '.. i . fin ..
fl - HI tl - , : r I .Iff, a lift i". Ii li'll 11 r
,.i . j:'.. .i 1M..1 .-in . . 1 1. i.i f lo. . it, . i .-.-.
j k . !,;.!,.. I il ... If. t'..l.;l-l.. A!l.liij, I 14 ' I I -
i. ... 1 . -.I. 1 .i r .,. i il,. Sl.- n. II
: i i- - I". i. id i i. 1- v. ei-.l ! i. . I".' -1
I 1 r...i. Inn. :':' s .-I... t-i..
A i ' I k I... ', '. . ! i.i' .!.i. i in ' 1. i- ii-f. I lit .'ti
I . i . ! k . .-r I--. .iif ;n 1 1 -I i al. Tli i-
' t , , . - I- '.,.- I . .: fl ..I,, t !.' I 'l. .:.!. II I .ll
.,'; .:'. . in. ll..'i !1 ;tilx. It I II i I. rflii.il.lr
j.i..,. 'i-. 1-. i in in i i , : - I,. I Jt. ii t i.n . Iii,. i r
I III "l. I . I l' k I . -!! 1,1 t I'" tl. ll II j' 'II- li !-! ,. V II
i.,k i . - .- i '; ! k .i ,, , i ! 1 1 tl.- . .1 t.. il..- in
t. ; i - - .. . il,..? k i ! i . , i l.-! li -in H..- - o : : . .. ul
. .ii.ii.' i.i.i .im : "i i. t'i. I dt .l'.4li..ll t.- I i ü
il,! ..f II
i k . ,, i. ii . i .. 1 1 . . 1 ! I !
j t : ii. t ! . ii
i .,
I ul. 1 in 1 : 1. .' '
t. . f , vi, ! . , I -
I"' ,
A: --
r. y. i -.v i : 1
- l'i.,- i
I
j ,. j i m i; j, i ii ,
I M I.U--JI-
-..- .k j I: i , MN..Ntv.
J,r,i. ... . i;, .'i.
ii.
V I, ', ! -. l 1 1 k A I '., I '. .
,.,:.l ".
, ,,,
I It m II -.. t-r Lar ar t.r alt .4 ir. l.j k i
.i i.!.MTM'. f'lM'.l'A- ; tr.i-.i A-ri.t--. 1.4 Ut.;.l. A..-. t!.r , ..titurj-
II
I n.
II I I. S '!.!' N IT l li I L.I U.r 1.1 .i.i. r.
HI- I. Ml !.l f. I fill' 1 :i. Kii,.k.
HI I All." :.!'- II TM" t-i ilir 1 .1 v . i
H ! l.MlUll.ir-. It fill' i--. Hi. Ir..j.-
llKIAIIUi: H I.I till 1. .N t ..l,-!.' .
M ' 1.M12" H.ll I'.I III' !.i U- .1 Vt. ui... t.
HK.Ml.nl !' I.t i !!t 1... I' ! d -r - 1 .
III i.VlJH H Ul t HI .i I Mti. I;., - l. i.
Ii ILM I j Hl Ts 1.1 t lit L-i . ak N.i .. .
HKI.MMI.H I I HI' ! ..r I.n.. t a' lw .
II V I.M I U li 1, n IT I III.' I.r I'll... Hai I... ,. i
II I I.V l - 'I I S. 11 Ii!" ( "i !!" : : I -r . ..
II I.VI-i 'I I' I I HI t..r Ni.!,. v. I
llKl.vllUtl.I S I'.I t ill' l..r ..krluli. x
1IKI.M l.i !.! It III L.i ! f.-- ..( i . .
HU-MiUM.!'- I'.I fill I... I 1 ..( .....
IU I VlVt!.!'S I.I t HL L r '4,M u U.r l' k.
HKI.MI'nl. D s I'l Ill f t li-4u.r, ,4 ii.. i , , ; ',t :
m it Ii T.'.' . arv S.:!1 IH..41 n.1 l. v Si. h'.
III I.VUtl.li I. ll'Hl l.-r M"t .li;v ati l l-tr-.i r.., ,
U;'li ,, . ; v 1 ; 1.1 ...i rtxt ll..i r,M' .f - 1, --, . i
.-. ,.1 .-ui- . .,1 . . I
II, l..!l.l.i 1 v. n k nr iii.-irii, linn-.
Hr I..MI'4I.I' II fill' f.. t Kn. -. aii-i!, f , :ti 1 11
;.x, ;. tf.11. in! all 1' i-.w ..f
Y. M A MS -I 1- MAI IS- I I 4 .' K 0M
I IM l.l v I r. i j.i ll i.jj..i
X V, vt'i .. I I. Vi MMJ'H,,!'
TM NO VOM. Ill.l
I I M l.l'v ITA! U.i:-ll.)iUj.
Ill I.Y AI.K UK No Ml..
Hi Mr-i.. iMiiici i.i t hi
!i i in v:.k t.i- sr i: vi ia iv 7 in t .n;i h
) ... a 1 f.. k : - i ii,l i i t-t tl Sit, m 1 ; - il,, r .
k, I, ; I . .,, ,1 , ' ...-f. ....,. Il.ll.ll ..t I l,n t i ... ,,, J l,r
I i I I .! N t I u. I li V-. I i "I I.J! ; .
vi I i- i'l 1 1 VI: V Til VI.
i vi i i.i Mi"i i.n i.r. w 1 1 in n i i r.
t- . -- - -r. i. i-" . , . . i . ;.i.-.-.i t
M 1 ' l ;'."!'! I .'.. r..u- J. x. ... ..
' It; i ... I ' I .1 I I 'i I I II t III l I. H
n i 4 it i i' ihm: vi
.i a'.l !'.. I I . . v I I ',,- I 1 . ,,-r.
j;l . -i
M Nt I Mini I.I .
I'... Ii M.MI 'l Ii'- I V i l: ut I.i flit f.. i T , r...
m . ,i -ii f I li.l I!. ,.! i'i
111 4M M. II 411.11
t ! tl t
ti.ll.-r.l - i .-i ; fr -,- '.i ' i ..C .! i -.1..., !
1 1 r. I- ..v 1 1 ,ii. pi .w '' - ' !. ' r. -, .!,! . I ... .i. .r r
f -..ii.-'.t I I t . l t I'.nr ',., .1 -t itr .. ,. Mi J
j.... IV
i -. in I V! : 1 1 l 1 f ; Mi ut .-. a
.li , i ': if '. ' ) ' ..!'- - . I I. r
t .. MM vi i i : n I I It t et i "i - .i: ,
t ... - o
r-. . ! t ' .-
I ICI l( 1 4144.
1 1
I,- I 1 f' r -I " , '
ii a. t a i'a aa a
4
J- . ., k ' . - - - . i-. ', a..!..,,,.-1 . , ;
11111 IHM. MIMIIM..
.
A '.! I i.r a' .-k r I -k li i i.i 4- 4-'".. I af t , a
a '.- t .kl ff " l ".. .. ..4tr t - ., ' ..
I '. VI' !; ttt' lit Mi
Hf l.MTi u u ri i:t i. . 4i.. I j i. t-' ... .r
4 I ,-1. , , I.,! Mi-if ! r ... a tf.ll.
I , . .i .1 ) -- '--t 1 f ! f-r. an l-trrk..-i , I sin
ri' v i : r '- 'i ' .H T Ii I VialJi, i ,. u. ',.
, ... . ' k " ' r . '. ('.: i I . r-r j. ...... .-.-..
I 4 i , ., i, in ... .,:..-... i.,J '- -v. - '. -, .- , I t
i ;-. r.- . .: ;. i hi i mi."'. i
S. r V .1 .1 .. l;: r
ii' i. 1 ' 1 .r?..r r . .r "J , I ,' .(
N,,n.i. -,K.I MM V !IM'. . I I.. Vl'.in.. ,
I l ...-! J-. r k .,!', . - . I ..-,
f
It. , i.fl 1 j HI Ur I.VI'Jtl l.
I " I . .1 ;. ! i,4 1 , ; a I I I rii.i.t.
l't -.Hit!: . ii. t . I- ,. i hti m I h.la.
Wkm I t. I'm 4 L ri.r4'.l S"r.'ili n )-.-C
411, IntTk-lu. r,t bl I'.U-t !: f .L.T 4J1 I'.1 I.Üa I
tL I'liitrJ ''. l,rrt f. lii in flam ifKt thrir
ritiiü .i"'rw. lii'.W4 yr r. Tlr Ula
f r-"-io-ntiii4' tSm h .ikrr Iwa l.ikft oif iy
Ai .f l'-.f-. I'M-nitf i'! nr-n b. rt:r4rtr far
4MikJ !m Uu.riit a.- ph.iikv.hT, p'. thrir vpuV-t
I pt-itii in tii raoiuiiity . Wirn K rr, trC
I aliJ UiiV "itetirinr lio'-lr .lr" ilur ) J.
,4 tU.4,ito! rre-r4t..n-. All ho rx J g
i W'-Umu mti boitMiy ul thi ei. rkw
(., .nv,f,.U (ortliHB MlkMf W ul I4l
tlil, J, u't.
i iv . Unr tu tb p--i - .f I-. Ku,.
! .1,1,1, i. .!(Jn.N fU -ptK-f . e.t.k!
j t..t.i..f.4:v,itin
FACTS!
Tlll t w l'liH)H PII.l.S h4Tr .rr fw.r4 Wkt r.
' I J
CONTAIN NO IINKItAL.
HYsn:isiA
m. lb .,;- 4 ft.-, 4k-1 la nv.rr tJoft Urw .
11.41 f!rr 'l flirr r.r.i.k ili-4 LiTj rO J
liry rrhrtr.
I. 1 V i: li CO M ! I. A 1 N T
J vi.il rr rt-.r - tkr Lr a!:li r ..1 rr rh t?. -v-. i.r
1 o 1 v. r j . .1 a j. i.n.
.1 1 I.4T r Ur-c'ilrh.-U l.'t Wi 1.1 h. IbImi rl n. .
, mi u. - ..o- .-riM-ir, rr T-.r- t tiu prrat rajv.Jrtr u
' drr tlnr iti.-i4t.UK ..Trr4t.on. 1 hat all miuI -
..,.,,... i.t,x. -., ... iuii .,- ... Baa i4i.rf.fi
t!t'.: n j'r. pfriii. llial tb-j- rr. m!t
SlI.TTKKi:i CONSTITUTIONS.
Lor r ll.ry n.jr 1j4 l-rtj tnfrxl 1tJ nJ 4t-.'
1L .1 tLr r -l;r-n t.T.l-ry u to I i.nttrti I V. m.1 r..
ilT I' ik..ynl.Ir. 1 ht or-r4Ul:H dr.-,-V,-f t(k : i..
J, .. f.'i"r .r-rr f f .-,t th T
"CAI'SKSOON TOIIKAI.
4od Ji ki.ir from thr rMrm r rrv trlut f-f rr.-ra-
U, In iljrr Lrrt-.it4r) t r c.iii par. t lt.
Ul Kl'IT Tili: DKnil.ITATÜI.
'i 1 tli t! rrr S i.n xr of thr yto'u h !'..
a!, tl..- L .rr, he Ntri hvtfft-m, tb Skin, ! .wii I.
or Hu. " w
at:ivini; n-v nrnTirrrr" ciTEt rit.vs
Ot IHK ilJXJlK'i;.' C.'UT.ilN.H.
in bi. U thry i'o not (r'tr p tri-f, nl. (U -mirii--trrr.t
l-furi tli rt r;t.l-l t L.4 h4 !.n4 I.
4 lx1, tfc u iii'J,m iJ ;,'; f.
Hr4r m n.iftxl th4t th Sf N 1 K N . VI . N V i.ll . .
I.I.K I'.UhUI 1 11. LS atr t-tl..rrü I j U.r rti-tir..-
tf jL-.ti-S'-.U of 1 ting t .:tir-r, '.. ia Jrttrj.
-lav irij. a I ik, 4'1 t-y wot .1 ,4" itv-ntb. rrt" 'jir
thi-Mi t. I.r ihr trrj t t -rrjr4i ...ti t klL.l rv .-t
ofl.-rtit t. tiir brokrr-i.-M ., -ri'.r.. .4 ' h Iri. 'H ,
Lu'.t d.f .i- throuth evrry -.'iu an i . 'iu ul ti.
tlrm, mikl rj-f-l u iioroi,.,!.!, rti. j m.4:,r-it !
N. o . ran Inu'I thrir nj-ri witr ftrr : - -it.-, i.
Tri,! -tiiry are i f'y l-rii. r, t.ji In fiel :. n
th4h m y oil, r !i, 1-r it ui,,. Jr. liini'-T
ll m t jr.lrr a lttr Br-t.
Tri. ! iL. .-'.tioliliatian Vi K t..Mr '.lo..1 IS.I ,!,!,
l -r !..!'!. . or' 1-T L.ilf J. ' . Of Ihr S--t,'('i .
Vlatl Yrt-rialuP IJ-1 I'.'U. V.'. I.M. r U,.. .t t
Im.v . ; 1.
Kot'l lr. . )-. k4 pi.l N4i, at.1 t rrill.jir.,
IK.iil -1. -I ia m rt-u.M.i-M't jil t4 tbi f.w-r !.
mir I.i t-llir.
r. I....4 k'a M.l;-al A'.mai.r an.t Kaiujlv Advlxn,
rMi4iiiiiK Rr ' M.r.-ty 4 n trrt i g n 1 rJlt1 !.
MriiM.ti i-J-.r nii,..d, cii l..4. prai-. t.l mr ..I L'
ae.-i i i li rout-1, .k;t tl,r roun'j.
Ill ! R). lilt T t. llij.l.l Jl. .! (rvt I' . r. .1.4 '. Ik
l- roii-.i:Mr. jr..i.-.;:y t.r if l.ii.r, i-ih l.lti,' t4-r
ft4Ci J-rf- tie rr j!j-
a m:h ii rrM: !
Roback's Stomach Dittcro!
t. an. I -t.llilliil i .t:, j. bl. II..I l..tvll. l-t
n-f in t :!.. M.4i;i. L, ar.. l-i ;!. .rr rt,in
t il,., i-i .i,,.U,',t., 'im 1 lri.i i. tJir vt.i,rn ..4it if
In
a tii.nn .'.ru k, U 4i-; .!ik.l...ii t. rrlinr
!; j-it. it La l... i (, u .. Trr n.
I U. r It I- ;..,.- ., , . .,,,t lliilrf. 1r' Ii.
I lir 1..M.II.M '.ltl.r lttrt i,,.m ,1121 Lhr rlr
j.rTiy ii! ir, li-J.ifli, ... ij.o,sif, null iH,r .1 U.
..;' -I a i.t ii., -I . I, .id .-i.I Mr.'-. 't I,, t ..) 1 2 r
t V rxt, jii.M- U ,(r,rlv j,f.-v ..ir.l i....!i , , . . i ,4
' Wt-i'-. u r .i.-.
IT: r Klirr lirrur ;Lrir ftlini,; ; j i.ni t5ir r..y . i -
f..l I - . iiturr tt thr tiii 4 irl Lr'.. i4 ki.ii tb
! r ri-i-ij-iKnl, i l a.. tt,.y ..t.. ' y I vl,. i.nnai
'. lira' rr4li.if .t IL l. tu f L, ilim ijy j.r. t'r '. k f k4
TT MI-r.ll lM l'
t'. ' i i,l l.fi.i,n l.f b I.i litat III lliai.i,. t ST
' Mi! IV k if Uli. lpp (.1,1-in kkil! .li- p. rlriir-!
' In tlir In. al.l.iiM- onl. T Mill 1.- rit. .1 .1. fr. I !..i
I il l. all im a'.y uutx, ix! at tlir 1 M- I f .l- -
I I i jut up in V-' l(4 1 i. x. a, hi - ut Iv .' lr.!
' ,H.r .'... n.M. M ..If (. . xa'. ra-r M !. Ii r t r
or 1 Lr.l 41-2 -ri I ui auy a.Ti..-x, i! Jr4ir.!.
ICrluil I'ritr, a I rr lolllr. or Ii
lor
j l'i '.:.r--l ort'.-f ati-1 ali-.rrf.n ,. C Yi X f.-arlfe
j 'ir.-l, J.1 l.ii M.uv, Ir.iin Mm: Mjki, 4 Ii. taw, u,
, III..... jl..,..i.nj, Nu :J lUiuii, t.-l
j ulr in ig. l'.-ity I t
I I. M . UlNNklJ.V. Iriir Han,
j J. H l l'MM.II M.
' M, I. Mil . Nr i..xj.i.
ri TI.K Wl KII.K. fri.n tdlr.
An! l r liruvK'x'r uA .Vri-,,.. ,,i,
li r..,l. In Ut tl,.' I'lillr.t Mt'O an 1 I 1.44.
... Jl Mil
LECAL.
A li li u-l I Itr j.ui t tif tlir Aittlltor n( itn
f oiiiiTy
j I I 1K I" f tiir Ail.'., i r i-fVl, wit Uifko.
I..-: ...JU-I.,, 4. Il, 14W. r.,1 .-..I,,.- MH,
::i". Ui.Kl.iu. : 1
Jir l-t, 4 .1, 1-4HI. r..1 . Jl,5 V(..J
I". i I . 1421, IU lux, kr;
jii.ci.irrs
i
f. t ' I x' 1 .1 r r 1 .', -l,,i f 1 -.'. i-'I
I. i ! ., t k. 4. .1 i-.-. ' .I; 4.,
I !.. ..i, a. 'I nl If. I;. ...-., r. . . . . 4.. a
,1., IM, ;'k Uu (in pit -j cm ki itii
I ' V-. -rt t !.M .... 2S". 4)
I lo r). ..li 0i r 'I , .i,dtr t t ?S 11421 r1
I.. .1 XI a. 'I F.,. 'ol. j . .'CI
I.. .l.i i.i, at T U.M 'ixiiip J i,Cl
I. I, , . T i jl -1,.. ; i , v rf.C.li
I'- 4. ' ii ;y '-.rt, I uk li.'.tn t-i
h. ,1. .f a"l, . a l.-ra 't n - x-xj .-x j. ,
I l a. '- r.i, I f i ...... JV aj,'.
I k i" . i x ..,, 12A 4
T..t.l I .ft ...;ii-..-i
IIMill:s.'i!;N ts.
11.. i r 2. . - t . d . ...I .r .2 t ,W , n ?. 4. ihr t
l'i,' A,
A O 1 r I
iati. -JT I T. Iai "o
... .... ; rt ; - . v
I K. f 4 .1, 't L lnlfV
I-. ... fM. 'I T I lMi.
I ... l. f.il 4. I .
i. ..... -. ,
l.:Vi
7.i
4 .'N.I
Y'S-. -.I
.'..mi 4
I a. i .1 f-.i 1 I I lltl'l,. I r. tx-l.xa. .
I" . .1 , r.:t . . 'I ,.x,l ..,ll iiB-.
ii .
'I ...If I f ... ... I- .
I a, ,4.. I r.. . L-.
i'l 2
I
Ik,
ft..
1 , ' a- T J' . lUyt... I -(t,
'n . u a-'i .-at.i1- . rr a fTM g l.ll'. i
i i i i I 4a-.aj.li ' .
; r-
S..-.1.-. V
1.4,'a. m
a'.Ti 442
7v? P
!-
12V. M
I -1 ln
11 falTI ,ak
T4I
In im
i i
fi t.4i la.
:s.',n I-,
t,VM :
a. A. .n . ( j -. ., 1,.. . .
I, .1,, ll, , 'l lw.lv
I !.-. i.'l . l !..! ?,' .
! jk,
V, f'!, -." I I... ,''k
! i l.i. i'V . .'
4.
t. .!.. 4 " I I ,
t... .., T t.,irrt
u.
I.
!
. f i, a, t fi-'in I ,'.
. : a' 'l I f 1r ... ........
: : t i i-. . ,u : I.-.M. li
. . .. a- I ' ;.,t.
Ii. .1.. .ii a. I ir. I i,r f.,.
I I .-,1;. lr ,,
I r ',, . f.r.1
I . I . In In r
f... -u' J. . t I
r
r

xml | txt