OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, September 19, 1861, Image 4

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-09-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

.1.
EDSALL, M'DOUCAL Ct CO. ! L. RYCE & SON. ' CHARLES ALSCHULER.
i .vi: ir ii:o: n.i.yi.iu:
CLOTH I NC.
MCDIOAL.
I
'1
SPECIAL NOTICES. -
;o TO NICOT.OY'S
"Kino Art öallorv !
Ii) M VIS STKVT,
T.limj j;'f IV:uff t'M ta ail t.x .-
ki;va u iL an !
1I I-MIVLKS r.ITUVCT BU Ht'. t v. iT , ..........
HELMEOLI'S EXTRACT u!:K.V f miKKfC.
!lf.LMWt.T. F.XTR VCT VIII . .
ufijipou KXTH.vtT wvm;. wl KKT
IL JJiMrr. Ki.rjr--. I....!.
Sr ACrrrt.in-.t a-i-.a.-r c-al-.i.na. ! I
i m . i : a i " i '.'' -''.' . ;
L.a.-V! . . . . .
w- S'i5-rt r f'i'a .Vf".';i'' aS'-ct.-".-. - J '
Wt Mr y-r I vn pi. PI 4 I l.ct. -..... -
VUrU ... si. lt .: u'.if ywi j lvii".
p. Ju.,,.-:-. .il Cut? Wliy -.Tvr Syi-V.It.c
: - I'-h .ff y - :
i . :
bv I t v r vu-
t ": I"- : ....-.-",.. -
Au t IVir. I i-r ,' .r-ajarUU or-
rr.'jJTt. it5i:u...-.M ili
s ...
i . .. r-t-. .II k'-o-ri in lU cum ui.I'jr t . rr-
, . 1 1 ..
-1 . ! . f l!:
. . . Bk at 1 .
... 1 air I-"'i.
i
i' i
i .i.
i'
rf.
; r uv '... war.-i.V. H.t! s. i
!.:.. kH...U; -! c !v .t.t. 1
4,. . . i :
Ii
iou iu ii ?:r'. ian svim l
. i s:i - yM ! 1-w -A
ITA i: I. NT KV DISS1M I I. A II 7
. . - . .. r t..- .:-:. ! 1 t v--l H-v rr '.Lj:. '-vJ..-,
tu- i.-i;-.l:y i- tli- -t cviivrZi.rr.t i.n,
1 .r . u - if r.Ti.':.iT . 's'.rx:: ? ;"!:' 1
... 31. I j;r-.r lly ttwiu ii t t'0."l.4tTH.
j . r. ' ,.,;.-; in d't-ri'-r-'.wii t!- 11
;. m i- K r. !t. CU'.l.M F.M'.
t . t-ri, t nn r I?. 13
iii. .. ti-.-'t io'.'-h prr"iiJi n.;;t fr.'tn th
' ). . : i'i Svfii'i," til i? I ! Ii.it !ir m! j! t-t rr iii;
i '..-t.il it -" t' all th.1t lj-'i'l l.l4 ..f 4 .IJ , h-rr
I- I,. i!. i-.'ryt ri've'y. T I- rirv.ii.
f ! yr-.'.p w h - "t' Ttj""ir t h;i i'v f.
f i.r-.', . f.,rir.' . - t , vu". ttr, ti-r.i tt.r '; .ijt
i Hi fl.-. . .f .ii L.-at-. 1 UU r in
I- v ., !- ri-'-: ' .1
r. ii. fiiu'n'i k w .
i:runtlrtl IVU
: . M-; w i:i fj'T u!i iff jji i ' ' . I i
. ..i r.-.i.ii tUr .ire U "t i.urgjt.. n
. f.f.'j fr- üi .rtl'l if lu.li n4. 'I'm" t:
t.'.I - Tly rr .vi ili utüy i M aj rrc -I jIIw't
li'.ftit..M tt Vrr. T.i- ;', Il.f In .f wh,,U
r
Tu- y r vntjwnl n ..r--l; W ..'.tn .-.1 y iruj
-i,..f Iii lli.lliT -.ruaiT Jii.. If. IrjlH.f: ;
?. til. ni :i ! -r j! s. , ,',.it r r ;ir-l In : b-'
xj.. i-. A.-l ll.i" -r-- t tü n jv-;nl.r J ur;; - .
t. 14 ijvt..;u.!..- i' ii,: , .t '. .t:..-r
' ' I
j :r. r r. rf ira mj . ti. U. n : A'.'J ,
T.t tii.T lu.y liv. M.,'r,.. i'.ut Irr.tU-- j
r.ll-sjr ?-- a:l im' - if -, ! ' i j tny i -r
t hü ,:. .!. vhI y fT'i f iii-mt tajt.ri.il, aib,
4;.ti t ik'ii 4 !. l-nl.. I .-. it i r.Mix'f
Tt.ry i .'i-a..'tel a truly rfTfvmr hi-t.4-jn l..-.
T jy tiiat tJ.ry ili r..,t . ti.-t;a;f five ..ilii imii'l
t- tt , lai ti j j i i t tu-? Hiv i .'.! y I . n iUt
rrtu..vr Ihn tri " l-i4 liUii-r ftoisi U. ! ! ,
... Ii .if tln ' "r !'. lli'-y i ;ii i.i
tifi'i ur-'ir, i'jl tl.i i im...' .! n'r '. 'i' jl'i-
a .i:t
.: I l.y J. K. I'civ.ii a. T,rrr--llj': aiit ly -1
j - i i ! '!.i!'i in n."I.. iw U'Ü1-!"'
l.r w ! i llimi W'. F -r liir Ir'r Ii.. ii ..( jv
...r . ii r.ue.trfil ', in.it ii ir r ?i.!. r ..f any
w h . "IM'! f. it itu.uu'! f rrrl.A' ii !'.. I
l-.ttM. Tl.r frt.i;..f, L.-Jy r.n. n.tra:.) H.l!.!.!
I. lim i iit ii . tu Ualf i'.t I..nti 'Jy, h i ;: r tl.
i a in .-f !!. f r -iini-i-if, l". I' i , J'., liit;i ui tl.'-n;.
ji..f ! i -1 iut . i ii - -Hi ' t i. k i.f r j Ii .ii! . v-ry
' ii'..-.
H... .!. Ii!.:! ii Ati-'i4 l. i ii rvrVii-.l t.v Am'!
, j;i.. uht .! f"-r l.i.l iily !i.l"l I ral.r
- i i-t '. Jirrj. r jli .11. W Ii ! ii MiM.Wr ti. In ii -.
I .i...., attrri.'.l" it t'I H.t.lf .ti.nl, tin" lii'.l
mii'il-i rlir r i .i l I n.- i-i-l At,':, Vai"- i ( '
:.-!, I - p- J -. - IL ut'-nr .. V i-I.iy f Ii." Mi'-n n ! . ,
.fk.i,.l .ri.'! ! - ; k linlnfU'!!, (.'tiV'- j
. :! I .;.-'. t. .-; in r i U tlii riapi' iiU.ii il j
.ri... .ra.lN r I.I.--iir. M. .. l S-ural-
:.. i 'i.1 ! 'H.'l-r at 11 4 p.'J'.i-ll
'I'u otiiiiu)li vr !
Tli i lvrti -r, Lavm l- u rrnrl i Ui-aitli in a
1. rk I y j vrry '.nf ! r-fiii-'y afir 1 i, it 4 iwf- j
I. r.
-rt I yr )ifi w iii tt- iuiiif r-'Ui.ii, a;i
iT. it !r. 4.1 i',-.-j, i .1.' Jti jil t.i -i. fti.i.iU. tu IDJ.t
k i t In ; i' .iifT-'f i-r iL nn-.ui 4 rt r".
lli.M wir.. .ait t.. tty tt, !. will 4 ir I a -iy ,
II. j.i rm rt-Mi ui r' ..I i U if -; Ul tii rf.fri"-
i. i. I r ,-rcj ,r,.ia-...1 tti -a w. wt...h lary
M .! ff .' n.r .-if f.f -ii -.it -..11.4-., A.lli-.i.i. I i-
it'll., Ac. T Ii iM.Ty i.l ji-4 t 4" t!i , rH-.-r an III
a. I -i.- ; h- liTr-i f , it.. 41 t-i S i-ln.fi! Ii at?l"'i-l imI
. , i.i .it
l. ! h l..-a rfy -tfl.-rrf aill Uf lia f rf.M 4y,
a. il r.-. t) -n. t.;Li: a u.ay i. a l.l.'
f. t. - ; Tin- J i rrUtli-'i will J.li"i al-!'
l av . VV IIXlV,
.li.t!..'.rr,
Ki .'f ... fj. N Y.
11
Vr.c Gr.u: K :&'!nli Rcsiedy
U MMI.'M ll.M S
"Mi ::i... ! it:m.i.i: v i s i
1 V., 1 r,,i ;tm. 4 r - t 1. (o.-i r N. r . . r '
' , 'ivf-!-. I.tir.i -T 'ur 4 la t ijitfn
i.
1 i-
i. 1 f .Ti.. ;'. 1 '-"
' 1 ! 1 1 ' ! I. I I
I . ; ii.- ' . J - - 4
1 !', - ' i ; '
1-a.l.f
, y. v.r..t 1 1 vi'it
. , .1 - Ii l.'. i'l
f 4 j in., in ir.
' .- .... Tl.' ,
.. ! 4 t Ji r.r-'
y 11 1 . m;-. i - f. ' ' ' "
i- 1 1 ! , iniji i.fi.in: Ii -i-i , ! jn.M
I, '
Ii Ii. N.
j . . .'- i.. 1 . w - - . il 1 , ,
I ' t a: ;v.v .. ' ' '- ' j
N. .! t N
;. 14. k a 1 1
I . :.U .-f .
t ,. - 1 .:.'. .1 '
I .
.ii
. ! -.flu
. -1 .' tl
J ' I 4'
IN
h ; 4 ;
, .. . 1 1
I .-I 1 I -1 p.-Tf-it in' : ;, r
, . t n' t . I ' ) r , 1 ' a
1 . 4 ...... H . - j, ... j.;, -,: a- I ' 4 1
a . '.. Ii ; k- 1' ! I 11 f 1 I 'T
I e. - I --4 ' i ' t 1 -I ' 4t. ' I ..
i !. iii i. I' i t i.l. 1 4 1
V f4 t 11 -'. 1. . 1 III.' - 4 U 1 . . - . I
(.jiiin-d i'i.v .. ii i,-' i i.'i', f" I i' '
I".M.. r. 1- ' v - ' '
IT ( -.1 K .i '
..1 I". at. a r.i.-. I.lir.kiwi, iul
1. I. .4 I I
M)VANCK!WAR TIMES!!
NO
-OA'
rVYl,rPrXr Ci Cl
i,wp.w.-.r,.,u!h ih.i
t- :m til! en Im tif r -"l I. il-t
AT THi: ItliTV
At.t.i. ilil:.; :inlitl- u" .til .nlv -41..' Ill I Iii
mi ti'.i!-M ii . tmi li ! .nr!
l.'l Ir-- Im-i. N.'l' II .
r.i.f. r.:.-n ti N t .;.u .
.J I Il.i' - Sli'.itit'.t. r'tr:.i :H 1 .!lt.vk.
U 1! !.-: lfl 'ttH 'lil t I I. kill,' .
AM" AH.O I
100.000 V:irU
PRINTED CALICOES,
A'! I .
n rill! . i .!llM
it ii iM.l- j rj
.t C
i.MI t I.! t r ,
r .jm .l.ti.-- in.! -Hit- "I
y; , . l)U, , , ,, ut
(.;t 1 I l'i-M' M Ki.j '
'ii; ; I .-I K.l.i '! i . 1 1 i . w I ü'l '
' LMii .'n.t M ii. iii iii . .. '.Uni l'-
(.1-! It!iii.i Ml.- '.in - at .
I!tt . Fli.t' ! . :t ";
t-"i t..i Sliii t.ii a' I'1--
' V a Iii:" ! in "( lH '1 l!.-u-iit
! l.t ii ! .il i!i' iii-i-i j4ijni! H l'If li l
t:.u i .It- in
! Sllll tlllPrf. SIlCCtinKS, PÜloW CiU.Ci i
;
i.f tin' hi'li-wii.-; :: hit"-: Hill, .u-j-.t. I.trni.
f
.Ij.- M'l!. I'...itt Mi!'-'. ii.4-t . .u.i nit... I
. W li.i.i a; . iii I. .N!'"li--1ii V , 'niii -toi .1 . .'.
WV r!l r-p i.i! .ttlilit.nll Iii 'I I-i! 'il
!
I
i
M I V P V I I lSj VJ C I I 1 0 f
, l1 i lUi I JMlI4V) tal I I J I 0 .
I ....
l'iifl. if-'-. ' :.i:it i' t,l tn tin' ii..jiut
1 IHM l'k -l. A ' P M V N
1 .r ,:,! a r II li nl '.' s.i' fi ut.
1 ui i I'.'.m ..itl!t ,,,if '' k "f
f-J j , ( ' Jv SIL !
iii- iii 1 1 r 1 -- ii i-' tV.
i .' 1 :ii .. k rv. -
in I -i I Ui- r,if ji : .
I..I4 111
,11 .11 i.i . 1 V i-i
1. I ... 'Ii "II
, -! . - . . t, f.- i t
Knrlv Fall Drr.ss (hxhIs!
r ' I .' . . I t I ;4 l.f
1. ' -.i. i 1 1 .1 . 4 :!-
I 1
P
l-.-r : 1,. .1 I. 1 1.. 4 .. - -l
. l". It 4- I 1 4- 4 I
i . -i ' ("., I'.i... J..- i i! .... .
, r 1 I ;ifi'l In ! 1 i !.. . I 11 . 4 1 1 4
)
-1 si ... I.x Il ..
i
. . i . i t : . .
f . in ii ; . , i' . -4 im "4- i i ' i 1
I
"l; Tin
'
j .'o jioki: iti:irr : i
Goods Must be Paid For on Delivery ;
1 ;
yt: vi; always aimki. to im
A (.'nsli 1 usincss !
. trlf !,nri,,.Jf ti.-..t Injur .l.-r., ui. . , ., '
j m- 'rt.l i I.,,' ..f . ri .l.t . it U- M itrU !
jt.ni.rr,r,,n.-,.l. At.tiUK; ATK. ..t M II
, kkjr st if iin ;m tu-- m i:aiir, vi
HUI.V r.ii'.. I.. ri.M ii.. ri i i.. ii.. I :
; y ;'.''.'..' f - '-. . ,,v ,i, ...-,, . ....
Wo!,.:!;,,' .",,!..:, t.. u...
i-.'! !. .;h.-.i V'.' it. ,t w. ,i; i.i .v .
A i . Irr .'.', a Set f; .ni t;in' n.i rl 1
Within the Next Thirty Days,
Iii ('!.' ' ' "a f t fi nt (,',, 'I'm '11. i. u
.' Iii'tun irurl't, if ir, fi , mi',i
I'riC'S f.'n.t -7 tUi'ui't f-C, lr lit 'ii i.
AMtWi: 7.VA n .'C.I.V.'
II: lii.tit r iH Uiiiiii, si, 11 I.- KV-
1 ) Nn'.VI'.I.V M l l'l.n I, .i. u-ui!. INVh Ahh .!.
' iv.üo i'.ii I i:n: i:i.s: i.r.vi !. i.imii,
Ntw v i v i.r tf iii:i: ; 4.mi, 4 ti..y .ipj-.u
u. iukt oi'i: mm.!: l. i-i j'l.i lrt i. ,' ,.Vy
. . tir I.-!. ;i ! - ;. ' at ti.. "i.u k
ru'," ii:i- y..;i
Our AYv EM'oramiiic,
i.i': mi; ? .siitnTJY i ': vh, w.-i.?:-i
'I:; ll i: IM'ltTV! h t i v 1 1 j'iMKNt.
i ü I -i .ii '. I.o ' i'.;i W i- i- ' t Inn ;'..- m .. I r i t
l. IIYCE Sc ÜOI.
Wall Paper Sale
!
r.i; m !'..
Pi i. .- i..
,. -V
!... " " " HU
Vit. i..! ! lA;.rr .ii ;h .'. , im -VM rtt It V
Oit;- ilij.- l in Htik lli;', tlii'i Ustiiii!iii'l v
l. l'li'f . i- !i tin r ilt (Iiis St.ii k.
Cnrpctu,
Canton Mattings
Curtain Drapery.
- AND-
ilu use i uritishin o o (Is
sL.r;irn:i:i:i in run iis
Oiti tu ' .T iS v mmI AuuiNt. tii iii-ii: a Scroti
Stir !
L. RYCE & SON.
DRY GOODS.
i,i:.nci.va out:
Mill!
i
FRENCH STORE.
i
i
I NIPPERT U DUNN.
v.rjs Nici: i'j:sri:P
N -''i C'i" i".
I K ti I . . . i. a i.i.
,y M M ) i;aki..i: i:m;i.ai
YAKhS.n I.AVKl.l.A m.
),()()()
- 'All l.MADS UK ITi I N I S.
) I'l.l.i i t!lv ("hi JJ
( All I I.MAIH ttV I.API1 :s
JL -.tul M. -. J!-t Sk , 1 II .. ;.
( ( W , M F W - 1 1 A P I li mi I . I
,
Killliroiilt'rir.s ;ill(l l.irrs!
(.IiO Vl .mil IIOSIIKV !
I A !M I. M'!,;.M
I.i m n tn tut fc-4 f it
V. VI I i. P lUW'i I I)
Lin n Drill for Pants
. , . ,'. 1, (4 '
Uriil . Ni k l lt r Paji-I Onll il-i :ilal
P, 1 , tl t ! il.t'
fitunmcr Clotha mid Cr.KTänicxciit
I I - . I''
'I ill -I'l
DootM cA HhocM I
FOFWai'd MOVCIlieilt ! !
l IUI
GERMAN STORE!
Ihr ;S.!e!IA. MOK!:,
t'.iH..l M.iiu ll: I Itif.t Vi I
ii , is it m: .n o ii;
I'.i tin' t '.itlilT u M.liri Slul Tlllll Mlfi-I,
.! H. 1. ni'4 Nt Mni!. !:!; i nt.i i!
rl i.l" II . il ulnnn'-i I ll . I
if, nliiiiit !..
Vir oS" Srntriiihri.
Itt rt.,1 . -. j n'i i nf ilii- (1n-:it Mm'. I I tni
I. Ih.I- IiiV
LAHGi: BTOCK
Jt'jiiH'V I. II U.'St if
1) i V O ()() I)S!
i inn-
rill; v I- i HI. t III.AI'I'J
I '!i r!it It 1,- t 4 if, l-i I ! I '' ' H 'I -
I.i r ii ii '( - '' ' . ' ' '
(V...1' .1? I '
(TEHMAN S'lOlir.
Country McichantVaul Pedlars
V , i.i !l i . i i ! !. ti" i '' hl '!
CCITMAN STORE,
I nioii 4'Iolliiim .store.
Iliiiisiu'k, Allen iV (V
i i i i ; Hi
r.M.i. am viN'n:i:
C LOTH ! N(ü
Iii ( r. t V :t ri ! V.
i r.
Mcirhaiit Tailoiiiij; D ) u t i:it nt,
I i i .I . .: 1 . V. '.: ( '., - i.;r ,
1... ii-:. Mi
in I .-ii ..i i:,i. ,.t 1. .dt-.
I'i hu ii . iii'l 1m i' 1. I ix i i I i
1 ' k ill '.I -! :;n'i I - .
i IH' '.l-K.tllt-l --lii. ;
!'!ili(
i ; . i
I Ii l II I. HI
(iiMils hiniishiim (hmmI.n!
1 1
. 1 1.,
Mi ii'; Pi I'm', k i.-i ;).:!.
'iil'M-l Üi.i
Kir i .I, : Mi l i.
4 ii sl (till-. Iß a lv Sit i rt ti .
UndeifilmU a ikI Duiwcih,
hiI.i.aks. nüc. ii . - a l : i
t iii form
m l: M i k . ' 1 t
v. ,r
Kxtraoniina rv Ilaruains !
IS
i:k: abiv-m am:
C LOT II I NO!
int. i rt i
.VT. X V I OICTl ?.IW. I ...MH-.!rHCO-tsa,..lrn.-r.l vt.ir. ,il -I
IUU. StM.;. t',.;,.!t, vi.lv -:,!,. V:,,-,, r. . , ; ,. , .v .,... ! .. ;.. a,.- '. ,i , -I
-. !! i (.'. Lv i s.!. . - f r Tl . in i x tl.i'ir ti. i
1 "K. I.. Ii. Ul l.KU'K LH', i : I" r'i- i-l V ' .' ' ' y ' ' - ' . Ti J 1 r alual-it?
J.!';--.! ly A.' -, N- (-.:.. t : 4 r, i.: i:i .: i.i -1, ,-.'.''', riiin; ".
a .i -V -i- I.- :! .- -t . r i.'j'i-, 1. 5 rr-;.Hii. tti.
Slotra rtl Zssociaf ion . .-..i . . tr ; v -t:, ..r t.-1.1.-:.
in i;PKr r
O I O f- O O X L t
ScaHiinldc ric.Siinu !
I'l t
I ' 4 ' 1
! . I 4
I . ,. '
AT I'RIME COST !
ollaiid Bitters
DVSPll'SIA,
Liver Complaint, Fever and Ague, i.e.
Tub ihv -ful ltrixlui tlon nl um i f tK'.a rt
rautl l.r.ii.'Jy baa lmu lh igul f -r l.txnl P. .-1
i.f .4i.M4ir:i.U f:!i "hitUra," c-HcrM in ri i.i
f.rius .ia qnarl U ttl ti fi-jt!!rn Uf, im 1
li i ..J -imt" U t-ut a:tLor f r -r.
cr tii t.'.Uik'ua L.rkcy u-iitur.
Hut tL reIy pryit rlf i. ritM fnn iL tuti .'.
ECPJIEAYL-S HOLLAND EITIEIIS,
an ! C.t m'ir a'lfk-r f nflrr ;-ro'ra.'i-n, I.m
tll-tiJ f r it r. p--t.' n L;. b t! Int t f 1 :':.t!i.
ftuj C' iihlrilt.'a Lo fckiiml I uti'-f cua. It 1- t
ine!)' -c.-uM -rrjf :i..ti, lr-'.j ü... ui i
i ure ii :ri'. I i l r-a-M iL
i:jt CQ au cl ll fjiaiii.".?, t,ii.i i ui ikhuw ;
U 1 ft mrl..;liiO r f 1 trll Scry ( --r lrifprij
V luwi. ao ..: i&l ( r tlxt f..uüdti" if :-
liiMtlTh eji'i I -r evt rt-' ltnf d.aort-re iL t ju.. ti
ftr.il U t!i.
Two IT tlire will COlHiti" th ftf.til f l'a
s1. atarv Rk-U. T t toa.ach miII tr.Jy rr-a:u i!
nrrrili, bf!tty rtj. u t-f th 1tt, U U i. 1
klJiict ill s-a-ti 1 1- s .l4 r!(f'i L :! U
iL ituik rvuit.
Tor lr.DIOEüTION. Try
Ufrrliave's Holland Ditlcrs.
Tor llEAKTÜUlir:. Try
I(prhac's Holland Uiltc-rs.
For ACIDITY, Try
licrrbare's Holland Hitters.
Tor WATEItliKAaH Try
Carhave's Holland Kittrr.
For HEADACHE. Try
Kcprhave's Holland Hitters.
Tor LOSS OF APPETITE. Try
IJfjprliavc's Holland Hitters.
For COiiTI VEXES S, Try
H(rrhav's Holland Hilters.
For l'lLES, Try
Hfxrlme's Holland Hitters.
In ft!l Nrt-Toui, !.'i:mIKan'l NTjrn'jji'' AfT..
U D". It 1-0-. I'i M:Mn r. i.a l-i.Ur.ii r',ul 1.! !y
Urn ff-rUl, mi I In oUn ri iSnrti-i J! KJ ct,r.
Jtowi CurcTullyt
Tli- Ktiulr.is h'j;l.ljonr-iitrmti Ivir.HaTi'i I! L-
laxd I'r.rrrm 1 ut up Iq La'f pint ljttl-i i t ly, uu !
r tn.!l t on ln.llr r N'ttl. TL RTt iiuan I
fr tl.W Irv.'.J r-l.-lrtl rnlicli'a l,aa lüdiry i tlir y
Lliti thii lu! L.c UiuIJ jruarJ -it
Jlrw ifi-riti!. ! .V '.Kit n.r W r- L'a
Benj. Page, Jr. &Co.
GOLE PROP.TIETORS,
rrrTsiiViKiii. pa.
u u i n i n e to r; i
rsrrTEMr.s,
Tin: lir.sr !:m t:' 'i nic i; im:
ni-r;.!:; i m i in: I l i . i . I v
RH:om!U''Hu.'l by the Facully
mi; 1 1 : i !.:;.; Ml l-U'IN vi. i.r A I ! i v.
' I 'Mi:. ; ; .1.1 w n.. il 1. -i fi. '. 'li- i.-
1. i'.'.- ,. i- jin.! . , :..) - !, i.t in..-- ' : ! .- '
, ri. v? i- ;.-i. ( f i ; . ..t. i- i ; .i ! i' ) !.''! -
(ii it linn i'f V 4 i,.t ..i.irs u!l ! li.- -. : : .n i -
in if i , r ,-:.,.i ) :,. -. : ;..';y m -
r i.-.i , !.-..'. 4 .-.'i-l ti'. ! i ! ' . i t. i t
t! ii ! . t 1 1 . . ii i. !.
Ii i i nr. i.t I., ill.- M..:ni. '... r i-" .(-
' ,!', .i--i -; i :.:', ! .I t!y v!
.-;i i 'ti-;i-:l!.i''il''S a-.i lTiri'-ltiiiir ' I i '.
uvr I i.-t ' ti iii ..1 i r j-r..T : .i ; ! k- o . - i- - ;
ai.il in ' v-r .i'.t t'.'üv. T kit' !: i i - - . . j i . .:. '' i I
U it:va!ii.4l.. lur l, xr h. im, Jiyi y, 1 1. .1 fa
Muri i. it. I'u" - in .it r-t n--.u. .1 tin .- i ti. r .in
1 :h.v t'. 't.' vi.."!! iMii.-iv.
Ot-i i.f ti.i- ry '--t i f V. -i i i'1 f ':'; 1.
.a..i i!..ii it t.'i- li in i i..it i.f .:.!- tl.. i
ll.l 4 V. T I 4-tl !. to ! '.: -ti.. ."
;vt v.n ' l. if t .1 1 M a- ifi.-rt '4 :!- . -i'.-r
t :. ii -I I! t i iv ... iu. i i i.i it.-' ' -1 .T '.,--... t
ii.ri'.-.
I i.r fi.i'l.i r I in i'i.l - .f 1. t" tl.f
pi ii !-.! 1 1 u ;.!..i 1 "t ' -
( 'IA-' !i. i.TKii'1!1,
Vl ' r it .Hill , I'. . ...,
f. la'NNKI ! V, 1 . i .- H. -..,
an 1 I v I t - j." ' ' -
u 'w": , . , . . .
M4 a w ui : :;t t ; act .
Hcrrick's Gujrar Coated
.V: f S Sj la S !
A a.
s r.vJ 1,.,'m-i f.i:',:vc.i-
: r... ri ir in ii--- -i ' '
i-V i '.. 1:
if
.- - W " ' ' ' in-r. '! ill.: . i.i I ' '. : 1
i V' ;:y' .
' -H''.V.r'r?V.?V
vi.!, i-i I !: 1 ..-ii
. I - - .1 :: t 1 V i .1
m ! -i m. .r . I..ir.i
I 1 I' '- 1 ..i ,
-Sä
I".-Om l.. 1 1 k. I'ui: .'.'..!- ::!i ';'' '
iras.14-1 M piTi.-r t.i i i y I'.il 1 ' ti..- j-r
in i;i.!i k' Kin -Tr. n . . 1 1 1 1 n , i i.A-n i.
, i uro in five li.'i;rs, p.i':. w i-klir -f tl" ir. .i,
;l'i ! l'.'i. k. .Ti.i l.ii .!tli:t'.!v" i i'Tl-T !-i'' '. ill '' ii.V
li.rt j-iri.-! if t.r.ir. :;. il mi !-.n .! -! "I.i
" .4tnl' Wüi, tl 'r v.., -t.. -j.- J- ii '- -.''r ! ; n -
wt ! ''', ni:il a. 'a i;. .'.1 i ..r t. ..n: !- i kt
. ikti-e ni..' !iii. lnirl -). :
Ilri i, V iL-ir I'u.iT.-.i 1' '.N K! l",.i-t.: an
I'll I I. lX:i.lII I A.
4;,, ... .. ,', (..', '(,.',' :f iK'. ,. i, .-.' ' ".
.1 1 t ' : h . 1 1 - '
1 ' ' t . t i.tf ! 1 '.1. 14 , r '
MKDKW L ADVlCi: u'ivMi i,'iuti .
1 v ll." Ai : c !' '' "; v ' y ! -
j. r. . 1 ' -. t :"i; ! r 1 : ' - . ! '. ' :
J ,-' 1 - ' ' , ' 1.'.-. 4. . ' I I ...:.'-" 1 :
j,-, . .4 , ! '. I ' liui'i-Ti ;.. "
I ) !.K l '.XT I " i ri ' '
,,! ' . - I I . s I . . f ' !.. S. V li 1 I .I.-. i '' ' ' N I. V
Irl- V , li' ii'.:.l M- it. 1 ' ''. " ' I I"
Tt' . -. 1 ; : i i l! T r i- I. I . 1.4 ' i ' - '
I - ii.. . . -r ' v ' ' ',':
X-i.ii. ... Ml. VMUJN In 1 ill Ii V. A- ' -t.
-,. I! 4. . ... , i' : .i V . :
I' . T.i. I f . r :. r .! t. . 1
,; ii i ;..t nil ! ..-..'.'
ii if 1 Nly.
UHDCRTAK1NC.
i r a - -
rNDKIt'l'AKKl.
ni 1. 1 v.- i ' '
! ' .I I
. ' , ; -! ,
- - . ... i ' , -
I ' 144 I' I !. ' I '. 4 i i ... .
; i'.... . ; i I . :
r . . ; 1. I
1 ';.
f I
1 .
-1 1
i i
i : ' .......
I , . . . , . . ' ;
,. ' i - r. . , -, K ti- 1 1- I . ;
vs ' .:.- - k ti'.-- " -
I .-' ' '
' , . I I . I - 1.4..
-
..- 1 T
V
1''
I , ' 1 . ' !
' - J
t
I, I I ' '
!.'!.- V " I
V C I.UI
LEGAL.
MEDICAL.
"Tht-y o right to the Spot !'
iv-t I I: I I lit '
t r " i . m '
i " 'i i : i ; i i ,,
MMM.III, ', t . i
LI M K( ;
'S' It :i : o ii fr c i
I 4 II
1 !..;..,. s. k
i -
I- . .i '. , t. . ;, -. , .
.l M 1 I Ml i ll l;
I' M PiN'- - i !. ! ( MJ'i:, J
1 i ' I ! t i.t i :. v. i , ,,
i ' i ; r, i
i H . I ! t: I : I
1' M PIN.; v ! ü I.t t oi.NT l.Cl 1 1 1
I i . i 1 1 ! i ii- i I
i. . I!: .
j
!.m. t! f I !,....
'i - '!i .1 . ! . ..!. :. c ,,,, ,
i:.r
i . ' . : . i i ; i - i -.
i l t! f Li f-n'
!.'! '4 Hl.. I f.f ! .
tu-', i ' t.i ...I iI ;!:.
it I I l I I "I l I I l
! ; " v - w . ' i . ' '.1 I .1 Uli I
- i I'. i ! l'.f--t'i. .- 1 1 . .' - i t -.if 1 1 f a
' 1 I" K 1 f !IM I . . I i '.. , ... .. .,., . X VI :
'' ' , I ' 'i nr; ). !.-. w ;'t ii ,
' "' ' '.''' ' ' i-1 w '.5 t 1. 1 1,4 tu i.'v
''. - ' ; ' . t . . ! " . ,.f Ufii'.ii ;
' . ! -t :!'.. - .. v 'i ,.r -,::.'.!-
! ' I'. . . ; . k i - I i ; .. . it -
ll ' .. i , ... .' , ,..t .' --
.' i - '.: ....
!;::; i '.-. i i i i v i :!
'' ' .' In i I 4. V i.'l.rt 4l
.. . i
r... ; i . w
f.. ill. 4 . : !
.'. i i ; t. ti
llKNi;V ' I'Al.IUNii.
N '., I i Vi it . . t V..! !
HervousHeadache
- . - t
.
J'v tlif live i.f tlii-i P.1N tl..- M4! r attai k "
.'.', i r. i. .V. ..,..' ' i ..;.y 1 j : m t.Ti.l: ai1 i
a". i ti at .Ii. :i:i,ii. ix . -ti. : t ..f .ii. i t.n k, in. i i.i il..i'r
t i i - ( f. ..,. . :. :i. . '. -f l.t;t .!.
1 i...y m i '..ii !.' i-i r.-iii. .n tl.r ."x it i ai !
'.'. '. I-. i . li :. ati- ' li-i: Ii at,! j.H t.
- 1 ''I ii. v ;. t r-t-i t .'.ly t. t.. i... nti....;i
1 '! Ill UJi I'll.!.'- a-.- !.- n - I.,! i.f l..t. tin.---
- i...: .-. .tr iu-'y 4 . n-1 4- jh ri.rtitt L
.-i . i s, ii. in' yi-ar-, i!iir.i-i; I.: Ii t.:i- t!.i-j
,11- I ri Ir' Ir-I 4'.l III J J'l ailtl'li'.l 41 I..4U.
a .-' I ; I - J ' i 'ii li. In-. l.i'l l.rr i i (.'i 'i t t. i
f . ' r.i -;... ii I .1 . ... I a I : t I I !
i : f .1. 1 1 I . : i ' 'a 1 in U. ,r fiiinjiii-iii .,1
ii.,.i i . v I .- T.k.n I. Ii..4. 4 ib 44i(it r..it ty
j .' i., -x i'U" v i ! !' . ' f !; I ''' ...- ;. t
I.' it i .'. ' I ' r- l l ' 1 , ;.. . , f.l . I.' I.il .1 i'l
;:i:VAi:!:or 'i'NTi:i:n:n s
; i i'i:.'..!.i Lu' t .i h i ( li. i ry (' .;. lit -
i ... i i
V 1 1 ! -- :- t -II ll . I .' I. i ii ii . .'I
V i " '.: ! . . i ... ! .-ii4.ijt.il!.-I-
l: H r. '. . IM S
f . ' 1 1 - .. . .. ti.
11! M.'V V H'A"!.PIM.
- i ,.:.,( - . v-. .
i -.ii!. . ' T' VI I !'!v - 'i I ! : 1 ! f ii
i 1. 1. t .i .. . ,i , . .. t - i
..: i i
' p w:.pi:.i. ! i;j.i'A!:!.ii i.i ri:
vi- ; i 'i'm; v I'ljjj' it.; u ,(, .,
ni'A'.'I p:i. Pi; i I'M; :i .j r
v ". I ii; I : . ( i '
. .'"':v 1 viril
" vti"H i ': Mm Ni4t ' 4, 3
V . ' :. '4 i, '. i ii . il t r ; i
.. - -" . ' ' " : -p .
, ; ' ' I : tl-' , I ., I I I.
I .
I'll!
i pi.n r.
-I t .!
Ä . 4 4... l t.. I t
T "4 I !' I Y II' il i '
ivificatf,;
AC "vVl
f.l !.Y ' v I' M I.I 'i ;
V '. I I , .'.. ..,a.
WOOD ! VOOD!
Al l I !l
III" i I t.i
Ii I
1 !..
! . .!! j i t a
HI'li'll a!'. l.,f im. I f it
i -a :
I'll I 'N
r' i ei 1 1. . j ". -1 ) I -. .- r at i ti.;-! i
UV im ia-r 4-f u.f iv-rrt 4i-- I' -. "-, i -...
tit.-f v -ir i. i 4 . -I ' '
. . ; lv.r .' 4l'...ITfi'-4- I
i; m yr i i 'ir 1 1. ' -fc i
n . ha v h wi..t ui.i.. i : mi m., . 1 1 ' t.
T I IA I Mtl. IM.
I . . .! I
t i
i
!
: -.ii i' I, i 'i-i. ,
. .i , ni i i
( i
. .r . 1 lur - . l.i.r l t I-
. I 4- .1.
i
I :.r v u.v lu.M i . 1 44 .
HI J44 SI-" t . 4V.
'. -4 1. i 4- i ,r i, .. ,'. .:; 1 4 4- t , ,t lll" I l I... .. , ,
iV f.rt .;..t if tfc. '" r-vl.
t-tf -al t-iJ 't- rsr-..l i tl S"r - - 't
. -.f,i ia'l-.! iV. ' J"' '' ' 1 ' ' ' " 1
... a
I h I.l. M'lMU'O ..V Cm.
v I.. I.'
-ru U'iV. s I i.i I '.lii.uiii.i i: i
I it-i t m.t -i ! --l, ail4'.4. ti. aaiUvl.O
...Ulit.-f I, .tu
i . i 1 1. : , i . i . u i ! :. '
itl.il l.. .wa ( ,i ' . ... .in t...;i. i
; ' n kvI.-i:
I .. . :. I
I'll.
4, .-',
il an I 1.,. ..1 -' I'
r.4rr y In J.vitS ."T.-..
rtkKi HaUl li'
Ji'HN lrt! Vf.N
f.;t. !lt-t:
7 t il : A-i T.
4 -

xml | txt