OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, October 10, 1861, Image 1

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-10-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
1 A II .Y
WA
EX
8.
AY
-LL ViJLL-ZJ
fm.nni'.'' 11 i vnp IVIH r vi.aiii.mi in -irn
NO. 211.
YC.I.. VIII.
iriUIUVIlAl i n, hIMA:A, WI lAJniMi Ml lOOl.
! -
1
I
T1IE DAILY KXPKESS.
, , . , 1
r-ncir,-.! -SMS't ivii-r Mf)
,
- . ..-. . . i ' - i -A
. - .". : , ; ,V' : ' ,
,'.;- . i : y -a.-",
1,) C it. a-. f
Hl(t, ul lIrrlliitf Ill.
. , -
TU I'.- 1 ' ' 2 -s - " ' -T
I , 2 i" J 3 J . i' 4
' - 1: -v 3 1: 3T5 4 JT i-f 'iT
1 ' J 3 Tj ' "'
: - :c. 3'- 4 rr '-" l- 7 . '
J,.' .-i 4 in- o T ii
2 . 4'.' ; ") T .'" i ij lo l; k i t
4 .-.i C '.)') 12 1 4 tW 1 0" 1
:. T V ? ' j )i i'- 17 " 11
v, ? 1 .'. i T' -.0 um iJJ- 24 .' 7
s -. j : ' i". r v .u 7' 40 Co i
j - ! ) 7 . J-' i'. Jitwli 7"
I i j t-t 1 . -i 'VM 44 VI t
; t- i . .W 4 if W w 7-)
f i- v', i- .j ' V o' V3 7.'. V. ii
1 !
t
4 1
f
'I v; .. I it T' l.Utb'-' ' '
'
- - a; '. i .t. r'l j ::-, l-.r.
r i t.-r f !',
. ; . ' '
, . .... , ..Iii -.. Ull.u . .1
, '. i j i ' .
. r .. . '.-. v i tii irl'' ''"' 'n
.: f.t t- J -r v. . 1'
- ; ..Tf- V--' 'r'r1 Uv,t
. ,. . Jl .'.... !tt'..rl:i. '
, rrr.fi; Uli - . ui.!
t . V " 'i
, ' . - ..:. f . i- '
r ' ' ' 11.
t;. ! :.
1 ,
-. .
. . 1 . '. k-jJi ff .
-
v j -;
II. i-
a. t. -r, . f 1 .
a ' r I.:. : i
y t linn
kLt.: : t
f. t'. ! r ' ;
t:- IV '. .' '
l.( 0.11.1 !' it U" li.- U'll 1
, ; .1. t-.r t!.f .ur.y S
. ,..,1 :. riMrtii.t b.r'nlf 'T
Mio W'lvkly Express
. ' . ' . , ,
4liil l rrllntf i VrrWI).
f.
1
1 5't
I r
I !
j 11
H 10 11 13
01 1 f i
K loj IT u woi
t vv . .
;:.
4
i I,
1 I "
l.'i 0; ' ''"
j j 411 . r.3 '
4tj (I ,. mi 'X'
1 1 t
1 . !"
; .i 1'
tr--.il
4 A U t'.-r : '
. . . . ..-. 1 .v .
Viik!v. ' '
I,.-' I ': Ww'lf III
j 1 i 1 1 v r . " 1,1 . ' M
UH ALl.KS i'l.TFT. Tan a
JOB PRINTIK0
ur a t.L llM"i
NEATLY EXECUTED
u 'i.. iri.-
hinl tti InU!rl M)lf.
1; h ami : a i- i ua 1 1: s
an ;
V.' I 1' I I
a " i l-
id I ; j patch:
. 1 . . :i . ."-.".. I--"
;.. rf iit'.'..
. s. i;-.
.1 Iii-".
t . 1..
'lVrrr-32au!r .'oh! OlHrr.
I IHK OKI i'
. 1.' . ! ' r. m.
.". i r.
n rtt-r-i !n ! . .
T'.r'-i 11. T 4t.
. . 4 4. r. m
. IJ 1". a. a.
. 12 i
. . -. r.
. . n r. u
. N..
. 1 n r m
K' -.; t-r.. V : ! it .
r 1. - i'.
A -.!.- -i l " r .M-t-i
:.i I I T
Not-. 1- r 1 l I
. j , r
. r.- it 1
.5 :.i m .
. 4 r w.
UOr. 1
. .5 r. 1
. . ) p.
. . 1 r. M
. . v r
' ' 1 -
, ' '
V .., at
- r. 1. ' I v .' . , '. . -
f .
I
O JOM
'','.',! Ja la a
RAILROAD TIME TABLE.
i t - ii n i a u ! a i i - . .-.
Ir . . ia.a. Iia.r. An...
r-. 7.-.I. a r !. si-.'
. 2, i iv, r . !. N- J.!-' li.
nvw 'tin sr. ait r tm t-. tut
r : ' T: v ? t . p.
!. Ji : .1. . . . .l.i .. V I. 4 4 '. r
:i 4 . p a . r.'t a.. o x i, l ' i. a
v;tt a aa. : itii, iiiii'M-
rr . . t. - v -p
V J 1 ..I a V .. 1. 4 a
- : , w . . v . . , v- i. r a
... a i-. . a Uf '
1 ... i ... . ' r
r . . I. T 15, a. a.
, . j i ' .11 tVax li--. la
m a ' g . 1
Tcrro Hnuto Retail Market.
Arr.r.A-
IT V. F l vi Si.
t ' Par ! -, I
F vCi N -
, A. Hall O'Pal I 1 .'.
I'v Hal, ......,
.V 4 1-. -Va':. 9 IV .
I ViViV t k I'i;;
nun : us lvaiiuk-
jO ' f a r Ti .... A4 P ?.a. V
a. f ? ...... . ! j. ii.- .. r : a .n
Zj:- - ui .'.i.ii
. . ;. V fc.tl kl L V V I ja-.
1- ;v li", ?a ij . ..s .I'.
ajv-.. ,.f N O.t.: "A?
H;.av,x. f 2.' 51 . tall tl aFI is
It.T. f .... 1:5: 0MON4. 'ab It 4441 M
C N.-U V i M
T. 1: , i'.' :-.-uai ... fl il
..-.? :: iviiTiiv-
C3 :i l-t--. -ai. a.
f. r.r.a. r 1 . Ivlv . ?
l'a.-., f ;. : 1 -
4. -f
ara v
a , a ..
la.'. .
...; 4 .'
. 1 -Vi vL-
.1 i .r. . .
. f 4 't. ca.i
. . a n ; i.Al. -
1 :i
k x j a. i' .
I . I
A V i 1 ...11 s-
X ri a. T 1 .
IJ.
I -AT:r. r 1 i.
J;'I- 1 Cm.
. t v:
-i. f tV . li , ' 4
.... .-. aA
It.itt- of Itlinot urri'iirv
I wir.., Jua . W.
l K A 1 .
a. A l-f ll .-L.A . . .
A.Ui0....
.-.
..-Ii.
111 -TB iiifcV TV
i . .
-r-a j .tasvTKa. .............
4 - - .tr -f (tlA.
lvV-r!a-.l lW.tr lUU
Kuik i kaBPria-a.. .
...--.
...üC-.
K. 1 Tit!ihii t IV " ..
HUtUtKl l-uk
l5i'r:.'j'Wl
MTchri'.' - (ml
Hrrt : jn'.' Ki . 1 rou, (iuf ul. . .
Hu",. J
'
...6k.
...7.-.
V II ft J
K. ( lu4viaut ............ .
pn.
u!uu J .rk
r. .'-s t s--4ir K.k
l:!.f. LVr.'.'-l "
M t 'tf " "
' K.tr !.
Krj f . ' . . .
t .! :! t .! - k
: 4 .
hie.
f.
ec.
r.v .
Ii. .
. .
I'.'xl l'4l'l!v
f.UIlK..!
:ik..lU
f.ivt-r lUfiijr
M.ri. I! (' '
k. r "
K.ri.t
iv ant I
1.11.4 ( Hlm4'.)l)
' iVnnwrc-.
i iiirm. . . .
lU.n..!.
JftCkvtt i'w.,
ivui:.- H. :
C.i.'rn: "
K4j lU'.V
I.K Ml- fuk'1 B lUidi.
liv-i ;iC "
? . "
c a .
..r.
..fl
"I
S V 1
. 4.V. 1
. 4-V
. 4-V
. UV
-1
. . kV
. . 4:
. . 4.V
. .V
. . 4.V
. .;
. .4ir
i.n ..I , . . .
a:v
1 1 u 11 '. t '..VJ4 . . , . .
3k.
I . . . . . .
K . I.iriV
Klbtl 11. 1
Nj" i.'i' .r't !; ,
1 K-j.i
ttirn1. I-:My IjilW...-
rir-i .a;.W
I j:.k vt '! !.
. r.'.i-
l!jri
t'T'.o i'i t.M Jijir
Auroi r.jiik
U Ji lMtOil
- :m
I aft r!t- 1 . - ! 1 k
I -'-r ha-ik.
r.i-'Vf '.prtll
3c.
.rv.
.rkv.
CiiT.-r HI 1'iHLlt, l'aUNti
IJ-' I'l.ik -'
Ji.-J.n t:. I'.xa 7V.
II -T'ii. u .:ik
J-r.y C-tn ty V-ink
n- l'.ar.k 3.Jc.
K"u.U I.U.J Ku
r-TM'y J -J 4.
ATTORNEYS. j
iiu rv. w.VAt i. riFr. J
XACKL &. PIERCE, j
. 1 1 ! o r tl c & s at JL a ir ,
TÜKKK 1 1 AlT K, IN r.
S C N nFkt'K. 'Xot.ry Pub'-..-. iM -:t.J
,...i.k jy 14 all 'ii.ril bnii). ij'','t'
r. j. fo it i: t,
Attornoy at.L a w ,
omcr.
-O l -u - , lr-t M aim! 40, !nl. l.t,
aiiui TKurjj-iiArrr, im.
DENTISTS.
s. bsm'ith,
o i : T 1 s t ,
I . . k 1 U M. I il. I. 4 1. I. 1 M I I H,
TKKUE-HAL'TF!. IND.
r HCK 'Li- i-trrtt, l'.wt'.u TL.rl Kurvh.
JO TD 3NT T I O ,
OKHt K -:.)! V a1 h .ir-rt. OrC BrJ'a EocA-
1 KKUK HAUTE, IND.
COMMISSION MERCHANTS
j.i rmi. n'ltaa.
TURNER & McKEEW,
KKrUVINT.. KORWAltmNO AMI
Commission Merchants,
i
llrialpr In lirtln, I'lniir mid Sail.
Alil'-HOL'SK Ca t- raüaJ. vmt iL Ien-Uaa
A Kk hai.! aiM F. A C fea.lroa-l VjoO.
m3.lwii TTiCkK-IIArTK-. IM.
GROCERIES & PROVISIONS.
AT NO 1 M V. C U A N J V S II ) w; j
f,y; at !.. 11 V "CM M" L "t hr'
r,.U. in h A-Hitl'-na a Arr nAary, P ar j
pf rt t fjml'h t- th r lAna of T'tf Hu" t
tV.-M't "f arTi-'b- i f ib rb-A.At
liUoCKUIKS M VKOVIMOS :
T- n ark pI AiT. t
:i(i..b blTTA.t y ITa;'., "-
, rrA. I
Iihal af.ar r-t jml lr aip. f.- I f.-. ' j
alll-tf 5. W. CtX A (H !
PONY EXPRESS.
r Vim I rnarlar, CiaIlfrriM, it '
Tri lM l'raiu I.j4arili, .Mo.
rr.
A -...bate UA.f My A IW ...fOl '
ir -rt rj i-'ii'il l(f mm r f ru-i 4
. A- JA ........................ ....!
I . a i -. I. nrK1 in waraniTii-r t atar ij.
tP i'Tpa, . vl ,', fls )' .'' Pf'l'-f.
(I i t ! J .tt f-a 1 1 a T-1'l-!-0 t- tllWf'f
ba f oa-f-A mi; 1-A r.4
I-! ;rr a att TpVftpba ,!! Ka fra-plTP.! f tha .
aiiv.-j Fipppaa ( '.". ( :kHr "T!!-. Ii. T",rA- j
llan'P. f ra. r .11 t- (iomI ittl tbA a'-ta 11a-
ITnA. aath n "Jak. !
r a r i
K-f fj;0.Pt ;t.kum.'a.,tJ i IV -nIVa ff ifca-
A T-r a aa C rr - r T , itar! i al c-Tw-r
.1 A!t OtUA -
a ja-A. ly M . . W A.-AV-xS. A far t
SEWING MACHINES.
v .cuHaxW)icorau3
. ': -AP'.i-a. v., ., !
-"Vv4 .
!ÄÖ!'
.11,000 Soli Dnrins th? Year 1S50.
I. . la.Tl I TIIK t VI! K a,j1 .!.M.li- M,
1 : ' a .oar aati-P a .4 Vi, brtA X: l-al -a
tJ. p- .-t'y
VAKUANTr.t KOK THKKK YK K
A,i ttj -ry rj!-i-4 if Apj Ia1 IiWh rai' ..it.
Ij At iaf Iv tiraraAAjbty fa? a UT "jr-art Jc 14 lily t.1
n r. a. A.'-U.r 4- a.1 bup'.a et klarfcti. Jsr.
. t Ua v.W . Aa.4 Jara A.1 A. rmnvrf KM-ra f-
a." '.: i UrPi' rawr AtV-ab. AA-I BAA I
AVaTA. .:. a. i apa C ai la aajaar ataaaai aa a 1-. W.
ia.a P-l. a fVar'l't" K.---p Ta M.-1,
f. a U 1.1 ATI 4(M,
144A'
DRUGGISTS.
THOMAS H. IMItlt,
'VKVH4 to T. II. BIRR a oo.j
aiQT,
A I'l .M I K h
Paints, Oils, Vamishos, "&:.,
s ruNi:u K)riim main -ri i.
I IIAVK NOW ON HAN.i. AND
X mm t"i)tAUi.f t.cJMD, ni-n t.-i- m .17
k-jt tn M-UW I'm? H w'-, ! t.iU U- .trt.
t. -I- ally
Country IDcnlt-rs,
rnu rviuprU m IUi CHif IiiiiuII.
Oil.. .LAK1 I'lL.
MNSUKHOII.. AU'OlUil..
KlMr ri-lTII. Tl'jLI'hNTlN K.
wwvn: i.iVl).
' .1 Ait. .u M vnuf.-tirt r' IM 'ti '.!. t
t u.i'ci'Uii'UML cj..'Mt'i 'l t tL 'iA
i H..-m. fvr yr a.4 -:tr, an4 '.U t i-
tUt: 1 tWl Jl V'ulti 1 Ull".. tl
run- Vlnr ami Liquor
1ihu'Y ( JocxIn !
.vrry kl 1 I tln In J4l-
II.'-., Kut---r !lrU I'.al"; J"!'-. litit J
lU.r. Nil I l-tU- li-u-ti-; V
K r. II. If 11U. CvJ -KiM . Av., 1c
I
11 f.li tJlh.S'M I II 4-UiV-i. J
i
HU OfHkk II.
i:lri. lr tli llttiid Ur .
Ali U. I .ulr
Patont IV! o d 1 c i n o ,
s
Of th- Jy, t.l- it I ii U l- t)ir ii..irn, I
p-t ;tW.
(.villi-. Uf .V(44U llMIIMlMrtltrr,
kul hLu-S 1 Citii r.in.!rritly raoMuinvi-J
h.VKK'S IT.CTOKAl. KU XIII '
HAKIfSCASTOKINK!
O - ..f ! itin in u.' fur tu Uair.
- M I M . K V AM 4 -ICH.
Mtiiat.r)' on Lafvl,
114 n tl ir ii I it ,
"Lf lt Im- i:t tu ui .lir t tu. ! l-t iiitU. I
tv full 'pl)' "f -l " '-' "
Oriental St Grecian Painting.
l .rcf. lly tui) Afr.ir!i-lj Cimii-.iiii.1. 1 '
- K K v r: -J U K
11. 1 l.l t- .;'.. vi I -y ai-y mm, 1
( iirnrr ail lourtt Miitt .'IiiluMn i i.
TKKKK Ii Al'TK IM.
G. W. PATRICK & CO.,
Cor Mull iiil .In 1 11 -kl.,
1 1 1, 1 i-
WHoI.KAU: AM UK I All
Drugs and Medicines!!
i.I.V.s-. IVi:
1 Url".-A. K. I I V, 1 is;:i nil.
KI-ll nil . l. "II. ! Al l
II. IU' KM N K.I'M'
1 I'PI'KM IM . AlAH
llnL un i:lilm
A.M
, JVI Ii I . ( ,) I )
. 1 - - -- --- - w
nr. Mr.itit iv vi, i'fiat.
Co,! Oil Lamps ai'l 0.!.
CK AICH .V i ohai o
ll 1 111 I t a
! V
FANCY (lOODS.
S. , V h - n 1 1 K HAIIl.KI.KSll
A Vi T.n I Hl J;KVMf.
Art a 1 . --ai1 -.-- a,.P . I . -... ...
I Arfaj l al i, '.'- "i M ml 1-1. ait
corr.iErcciAL row.
Fine Art G-allöry!
No iiC;iiIl JU'lAI. l:) -I I'fTAlk-.
All tlf ; t (. ir . 1. Kilt ii.n . n t th- Art,
SIMEON CORY,
II A ItD WARE,
.Il;ON, NAILS. CWTI.KKY, (iL
No. IO.) Coiuaiitt'rrlnl llo f
OLIVEH BAHTLETT,
Imoksollcr and Stationer,
.--Ali
Dealer in Fancy Goods,
ho I'U I'DMMKiaM M. HOW,
l.rii- II i.te, I
JAS. R. 7ILLOTSON,
i'f um
Clin l.. t l- Ii-, .1 ! I r ) , Nihrr l'lii
N.i. W l'OMM KKCl l. l!i)W,
Vt..i .(, flfrrl, f. Hi- I'fil.tf, llj l
Ti-:iaB-:i: 2i! e s ic a:,
( u I :nn Iii t'.k Iii In tin. l'ui:-.1 Mil
! i ,UkL l'tuMii. 1
. 1 M 1 t 1 T T . I M'
, v. .11 ..I i. i. v .v i.
I (' 1 4i! .ili-l W 4ti i-L Slfri U, I bj'.llt.i I tl lik.
4 T ) .-..I. ..U fli i'lJall'.) Ml ?'. L
MECHANIC'S ROW.
. .tlll STi'.r.tl, hi IHN L4-N 3m A. Cih )
G. W. PATRICK U CO.,
iMtlt I
run. Dai;-, i'aiuts, Oils N i.rni .hii,
IMmW I.I V , Tf'II l.r .1 ,rl (.'!!-. 1( ,
C-.tti' r ; !i mil W.-i' vtt .;.,
Iii: ll N! Hi' V.
J . U . PATRICK.
l 1 1 ft I .
I
' I'timUv (li'itcerii A lotis
AM 0M.M!SMN .Mi.RritANT,
4h-(..-Ii p.il.l f.rf- ...i'.iry 1'ro.Sui- 1 "4-a
Xm. 11, Wtliiuc" K -, .i!.;i-li Strict.
W. A. GRISWOLD,
12 A Sfe? W A Ü5,
IU 11 muH ätftb, M;ri."i y .ks' Kimhx., ..c.
N., - iii"ul'i 'S i;ou, waiumI ST.
RAILROADS.
T , . , ,ic.; . rV.TiZ -
'. 1'iT ; '. i-N W ri . i I'll i I wills
265 Miios of Double Track,
ilium; i;ji.v ni.isi
( With ''!.; from All I'vintg Wtfit
j Pittsburgh to Philadelphia !
ALL CON:.:?TIM; Ml.IU'i T M VYi;:x.
Morning: Mail 1, Afternoon Lino
Night Express!
oi,. Tr ..ii Ii!y fri-in
SMUsimi-- Jo rVciv Vorl. !
i:; .ililr- i
w ii ui..-it cm Ni .Ii cr c i:s :
Via All onto wn& East on
A i.li 11: -. I I - .'i - ...I.-, i: Hi 'A . ' . r i i i. . a,
M.lu'. la..
lionet. rv AN'cr. or Ai.i. r.nrTi:.-;
; t i.v. i. n h i .r'.i
Ilk It 111. OK HO IT I.IM1S t
tlj-ftnsH Train llmi )a!!j
, NiM. l'-!-. I .. i-ii--''i M.il .-1- 'j-l-i t. s. av .,ii..
t I), k. ' -1 .-n -I". I ! r I r 1: .. N . a . r . v
'. , l I
Ml! V
' I w . -
V! I ! NT 1
1 v I i!'.l. M
Unat TirLrl to mSoh.oii
. . ' v- . f : ! I i -,. -
'',, A !-.' ( ' ft .'I"V. ;r..n Ifai fi.-hur-i hi
'' tlii'l.n, i', ,1 il ,1 11 : f .
; i; i.,.cr. luki:ki;i riiKurr.n- ,
TIC ANSFKI; I I1KK' j
, I-. A'.
I...a i 1 V Ji: V i ll,i 1 ll .'.!'
llixy TXrUits via JN-f.s-bttrz:.
i irKf.iH rni; s.M.i: i
n! Tl: T.s '
KKKH'HT".
MMN
I '. I l - I. '1 ' " t ' ' ' '' ' A - J.--. Iij.li'd. I . . ! P j
f .rnar'i-1 fr.-tn I'LT. .'ul, 1.! i. 1 ..t-.-i ,.r
I'j'-. I. .-fi, '.' a 'V ' ' ' l' l.a ta 1 f I l.
kH'UpM.I''"'"'.'-'' ''. Mia-.-'r., I"a, p- Via- i
a.a.!i, r-i I..:!" -''..
1 '.. I'.i.l.av 1'. 1 . . r..a.l a'.--I --. I"".- !
i-uiil- !!'j J p '
! v a i. i i i.,-U . 1-- f.jr- ;
' a 't -. Mnil i'-r.n, "K:-- '
I " r-. . a." . .i ...... I i
irr J- Jt i f
t-j tl , I . - i ' ..... , ... . j ., j
W i-.H .a.ii. M.- -:H. K" a.. Vrk I' -n H'!K;t. t
rr- ; .1 at I .-i-.-. '.. " - ' -'4 v ' ' CI. a.- a -b
5 , -'. - a'i 1' TL - t''- ' tl: Hi -1-fl J ai.'-. ;
j!-, !iv 'ni ! S! ! ar, . i f -!' !i- tr' a...ra- j
tT.V, . ( t r.-U5 v " f t " "','. ' r- 'v a -h i
r. ..! 1 O -a 1
111.. !: VTV or
U! . .tl r t ai.v i- .-j' -n
. i i. i ' t -1 1 !' t.. a
iTpai ' T V : -vl '.
a a t a -. ' I" - - ar '-v
I . r 'li'-- - C. -j- "
pavlil. .
l.-rvlP-'ia' l r (, '- ' 'I' ia. ' 1 ta
Hmi.la.'ATv."
t . j. .Nrri'K.v. 1. ' ' ':-
iM.-tt . t'.; v n .-. - n 1 -b
W ..I I U a' , t. 1V
I. KK II A. o . t: ' ' " '
II. H II ;rllt1, lrrlTl IATfct-t i . I I '. . -
KNtCil t M 15. ' '' I''. '
I- K UOlTl'. ivp'al lifkrt a---4 lt.a !; ta.
a. P. 'A'T
LEGAL.
'T aTl i'f IM I O b
v; ,n O l"NTi. 4.- S'.i.
ax . - tb.t b Aa r 1' t rar.
f i.v:;
. ....i . I ."i . s m i -i
' ...
rpaaa- U' C'a. f. ft.: t '" r' ' ' "Vai -f
(UiWli'H V.I pT-'-.l ir l-aara--IP-t '1J
. i.v... . .. ll.il aiU fp: i'j
V2 A .. . I. . . IT IK
1'- ' . I -.
..i tr""l r-f ir l .Uf I ri I 1 - " i a t i mii
" v - 1 ' . . . tt r I l-t --..a
jl Ii gl. 1. vai., . it.
FIRE INSURANCE.
II 0 M K
k :;rw yokk itj v.
Cash Aksets,
$1,495,409!
DlUIIlTulls :
ClIA J MAitllN, jL,xiirr.
a i'. ij.ua: ru, ;.. iu
Win i. I-i .l4f. - A. aV A. l-iwTiMjCa &. C...
ii-,. C. V.I'. ii , -lit.fvr.1
X. l:. i.. v,
I. ucia-. IK'i..ri,
H !---.--ik:' 1 ,
Viru. H ilrlin,
CI. . II lUui..
It. Wt. n V.i.V.,
II. urn r X iT ;iii,
l-t r. .-t . -
Jnics UmiijiU.i,
ii-.-rufa Iv.ir-., -WarJ
A. W.nl.. -
Ji.lii-a lü.v, . .
I II Fn.ilii(tani,
Cl.a. A. IM- kl-v,
r:UIII, C.'ltlJI 4V 4 v.
V.-IU, Fat 4V r.,
I'li.'t luift. 4k. 1 raJri.' I -.uk .
T. L. II. ürit ;, r.
I'J.fTii , U-liri A. Co
H'. !i, JI ;;r aV it(M-n-a
II j-V. !, M. rrl. k 4W Hull.
I'.nrtii-y, lliirrij.hrrv Ac l.jlr.
r.c-ore Ti-Sr'i aM L0.
W..-.1 A. Ml Av
J...Mt I r aV t., . !..
T. I.V Tr-ziLii ü-L: .a .
Hulk I. v A ("..
JL .ke- Ac
Ili-.i.-in! I '.., i-.w, - ;;in- A. (V . t I, i
CarMt N I..-. -
lieo. I. alvtran,
Olirrr K. rtuml,
A lfi ! S. i.Ai ii-,,
(i i T Hf
Atii'". T. I 1 v ,
A.J. Vi ;!!,, . .
Iah I Mftr.-.
Jc-liii f.. IIa'- 1. .1....
i'Iju. r. i;!iaui,
Wi:.. II T .:...-.!.!.
K I. ort-ui A, Cj
. i;:iM, Woo! v y .
A. .w. r..tr.. a. Oj.
I ji !;-. I .;. .3 Ac
I I .. . . iik; t a, Cu.
l'u!.'w. .. , ..I, r.A.'.i.:.! A. C. I.
Mo-t"- i i r r-tl At I
J. '. li r At t'o , r..i .
I'.aI l-n, Marr A. i.'o.
U' l.r ."-..,U A. AUVilw-lMi.
llrnry I! J I u" 1 ! -vt, - It . .t A. Ci
Ji"i. lli'VT, - - - J A. lluM .' I'.i.
W :n .Si !!i aii, Jr.,
X" '.r.-i , A. Co.
I --f -i I.-;l., i C...
i!.i-;i Ac Tli.-niiiwai.
JI.n K. ":, -
M.t'irv Vim .. -
';. T. M-i-!niaT., - M.i!:'..i.t, CiuM" 6l S5ia nr. I
t'vrv.a Ya1. Jr , - C nn V!p. Jr. At (.'., N- Ö.
r.i. i:. tr..t. k. - N in K. A. CLt. I.. K-U.k.
f)vi l I. , wt, - I, v.! l'.-o-. A. Co . ::.a.v, X v.
f. II.CuoIm - - '-.iii. Hill At T-Umarfyp.
Ii - 1- ll- r -, 1 1 !:.,t t i . A, ...
Him'l K. CaM a - 1'roApr Ai Jm;.:ai11.
A H b T K A C T
of t I'iFiKExnr kvi-.xc.l .sruK-
AM ViwiM Vi; ..y vr.r V.W,
.-1 rP i-r u- Ji,,.,,,, iuA. '
A I I .
Ca.-b, I'.ai.ui. .-! p .'..iH'T W
P. ti-t ti-J S!i.i f ,'i;i-s .,. fr- i.-i. . :i
IU -2 F ' n-.tth -1.S.IT.V'! 1 ,iii J C3
TJiliS oil Stm k-, riav'i!. it..
II tu 1 k-t v.i!...- u: m ,i r t . - s I '.',!.i '
I; 11, k Sr.i. v:.i I ki t ,i!:i. ,
CnltpJ M.-itP Trt-a-u'v (m.rki-t
vi!u, .... .
Br.a.klyti City Wal.-r
Nurth C ir-i'm-; S .i!-.- 1-,;..!. .nirk.t .
Mii-.i'ri IU--!-. (f; -. -i.- vm'.-i.
R'-al V-L-nta. :n. 4 Y ;! Str- t,
ht-rx-t ':p on 1-t .?a:.::.try, 1 1. ...T
w'ii h -f-'- .S. 7- Lm.iiKi- u.M u rr. M.
It ." !- in ' iriiN . ,X A 1 i! '. 111 :ir
rf traüVjM-.iii. Irviii Api.v, u of
Jabuary (--f w! ith ?tliJ !.; I. - ...
Iwm riv. iv.-.t, , ....
Till R--fivfcl U- I'rMt.i; . ...
latsu KihA),
Otlu-r iVori-nv. Vi- .-:.?. r..T.- o. .
l'ri-miuiii. -Iiie it'. 1 : .fl.-. i. ..n 1..-
i i" .11 ! s' 0'.'. . .
I M.C--0 tv)
T-'.'iTj ()
li'.i,n?i3 M)
14.4VIMI f
'."? 10
;4.iiv. t
;,.;l
Tp1,
1.4 S.r.. 4f- M
Cil I.U SJ. rJVUTIN. Limi-LT.
A. F. WiL;.MAKT!. Vi,-. imi..at.
J. MILTON !MITil. MuiTiM
JOHN .ViiiKK, Ai'tVm
( II ak:.z s cn I T, Asmi.
v 1 i r : N! 1:0 'iV,
n:ai"-.T T..t H'T, in.
Merchants Insurance Co.,
ok ii .ti oi;:. '(iv. ;
K. In ii. l..i-1-Mj. Se-'v. MtK !1. -i.. I'-r.'t. I
CM If VI.. - t.'iPi.laa. '
; North American ilSllrance Co
,.Ai.jt ...
4.,,...).!
J ÜA. II. hl4 . Tr. 't. j
j
J. A. 1.' At Li.-r, .-
nVVI'i; ÜFK I'Pa V ! KD
- Ai;. i.i l. r Tli -.ib.-wi .UV,.- a ! r. 1
( lii'.ia'.ii.'a, 1 am oi oo rar-', t.i I-.-i.- ; IV. i-.. ii
IAi :iiii(r H -iiM-a, s-. rp. W.ir' l .-u H '.- h. M
Kl.rTiitlirp, MTCbol.J. wi l.. l:.a lawraOl-
tprma laLn, s vr ij v ' :. t j r. i.i; t-
!y !. J VVi S !. i:M : V.;.t
4 :..-. ! T:-' : ". Iv..' - -T.t .(,-.-.
MavJ.-'.lf
. HOTELS.
St. Nicholas Hotel
J
or!
A
I '7 . ,
j . .'.''..' r 1 N ...
. . ill jrl'tr f tV '1-1 - . t i
II 1 i. . '.-l, ba .-- T. C).T -' "jl
t ,.. 1 -l -I a l-i 'Tl I. 1 1 ti- T ' ' .;!.!
Vi I f.. .r, I ' I ' ,
'. i . i '" ''.. l i li. Vl .:
i a
r r-
I
' '
1
I -. av '.,.-!., s. . 'v '
i.i m-' i'v
' -Til,
, in I
1
v ".')
ill i.-n l.ri ! ''. .y k.' -
w . . t . . ' T. ft!, t 1 1 .... I .
Ul lb-
A V.I
J. i :' "
i '. 1 a-t
1 -i . r . .1 i v , 1. . J
... 1:
:!.-
iff:!!.!
! . ' '
t.aT' 1 1 c-- a .
, ;. ji. ! .
.-,' '" ! .-:' '
.- . . ll.- 1
-i-X I'T'. -
I tl ai I'i
! v..,.
i
I i-
' J r.i
(
j '' ' t a
'
lt..... IJ..I...I ib.. Ir... ..I It... .1.1 Ii.
I I It I A Aaa a m a.' U V 4 IV ,
l i imh.lai; n:i: i. v.
l! .i.v.n -a a'-Ji
I. -..i ,t
i '.'., I--
.1 '., V , ,'r ...
ll ! vt'U : t l . v
Cr' J ,P.
A .
HAFKS HOrSK.
U'l. JIT)M. rrnprlrtor.
urinT of IlllllOla , k 1 aIi 1 11 -ztotl Ma,
IMll At Al01.1, mi.
TEUIiK-IIADTK HOUSE
( ornrr kVnbli A -art t nlli hi.,
! TJ.KFK HAin V.. INDIANA.
I
vF' l.itblT rvrfi" VA Tilt: raatAjf ;oi. v
i rpni I" it pk t:ik lai.ist. xrAR-
i L Li-i' in, ai I tT: -t c'.-.t. Ttf-l-a ll i. !n !&
Vpa. arl f. at pT -r in fry ('.iT :'li.itf
p-har n tha fir. It Pa!' a in rat. a bnitr..t t
tAr,tP p aaaii. w.,1 -pp. i-.lati-l, r-t ! tll f'1'T..Ii- 1
Irfvlrrr.e Ib-tn, p aral it t:.- u atiu r.r..- r'tHt
p1. f r tb aomrrm .1aUt. i fr-.:t'a. T la ai.Al .
In th nuat Fa-!t vr JT '-my. an. p-a:v r,rr:-i
t . . . i. . a. . li . a T w... . .
. u i ivaiirw, al-
, -am . . T- . . . . I . . V . a
j v w t v--a-t--. , ... ..... .r-'T 1 n . .
MEDICAL.
1.S a . i.UH.llo.i d..- 4V crvpii 4 O "
I I -!, I.u L lh! Pu;J v4n it.?!, - a., J
anljf,r. lUii-K ut ia arcuUt.iji:. u (itiviiU,i
tio. l-.iy, i1 m. v Uir.l uul iu .1 i -. .mi .1 v itt
cf Ic 'o"TA-an f 1 frr fr.mi ! it'v ki, ir U tLTr
ctjc -aLmL .1 uay i.U. tiwtfv). 11 iviulwu. ui t .
ii V4nc'y (ia---! I v tni;J ili.nu.-. !o !.u.r. '
lifütrr-i ur ui.t iliy fuurf, tiujjtirp mr, lü:U 'iv!
LUl.y 1. :t-, tii Oi ir A r. 1 u.l, aWvi ai', ly j
th" -rfinTial irfiH-ti'iA. Hfcatrnvr l I'J ri'itii. U u
Lr4U'.'ai lu llt l4uUU(!iu, lilirl.OI;iH "lru p'
rrrt, to j.t! inn uiit.j iL tL'.ni u.-! Ki..-:1 i-tiu- I
ti i,'' li.iit il. It mi in. t- U- tLi t1i f IliP i' J
ti.-:r J.i.-ii i-ii."
Il .... I . .--.ii.c.t ia . l-y Jrj-j.ili.-ii fivv: ! 1 '. "1
-( M-rrv' il ü--rHii ü:at!r. Bliib, :a tLr ! - j,
In r, i.J '.i.lrrul ffj, iii, 1 t. r:..-1 Ibi i-rli 1.1
Ihr ;r..l. -w !lire; urvl o- iurlj.--, cni.I.'iwi
r nf. II. v-r.j'tii". li k 4'.-i tu tLi
!.-.,.'.-. i tl.r t r'f f I.V. f.i tl..l n-f.ii-
of
I
4ir - u v'.n-L.. t ut tfcry Lave fr I' - ;-"-T v
'',-' 'lAikü.f li -r i'im--; (u.in(.i t.t
I. t i i u--i a-n-L I y li r L, '.... -nwh
ii 4 r' i -fulv.; li. 1.. :r uatiirr, tit r iti-r.-l
t.l y ;LU t'lft In O f . Wv-t of lb - . -
t. u.jii.uii t'..li 0i.ur..t-4 tLv U'.iw.u l.iuiiy L )i
or; i i:riirlti tl.N hti-'u!u r.tTi:..u.- .
u.fti.y U-Muii d - Ui- l: r, fcil-y-,
; - - ... i. !, ir.".i, 11 '.i. !''? :-, !r.
. . ........ ..I i .
J 0i iiUArt- i.f ill i ur air i. r 1. w-, t...'r
j H-r-H i rj Wit a iY4 by fuu luiltii iul.-ft.uu. m, i
, iL- r I.. .Ui. . u...i. : iu.... .1 by It 'U i. :. H tn-ar.
I ' '5-;t n '',v,u' tl'1l r1 .T 1'f!
ii.. uv.. 1'.. niinrvrate it L) L-c.i. i f :.J
t--'ici ili a n.r-'.icluc au;.-,4r iu
I a v j: k s
j Compound Extract of SarapariiU,
'1 1. :iv t oÜi- tii.i n nir.!v h. b t!.. )..' 1 fkl.J of
f i;r tin nui.' Ii 'iniMr'wU'f jifp t,;.i.(
: 1 1 in. 1; It Cuiiit it. ii If uiii li-- ti.Ki . i-.'i
'iii.1 tin- Ii:: ol-r;.l f .r tt- ; .l - 1
ii in. fvülUi.-iiSt li'otn iL II-'.. iu.1 '.L j
i . i. ..? ihk- ly'na I '.an J'a tl. '.-u-ti i-ij-
i.'HI... lift r 11 kb- '.ill '- li.l-l.-V. .1 f. T tli .f
-.- M-iy Nirvf-l, I ut :- t.'.'.
Mb. i ri--i -r
A U u k ' fl -Iii 1', Ui L an
Kf -iu.v : l ii r.. .. M. Aii'Lv-t.-. P.'',
I- r. trllii 1., ilaiplr. rui-tcl-., Li.i.-
r., I,:':.- H.-:.,Tjtu..ia. lnur and Sa.t
l.i mm, V .J l H. ..1. hir.r Arrn. Iii., u
iiiHi.i.11., ji.iiLlUi." ail jf.rx-v.- 1
if--.., I: , 1 y -.- ...
Il..Uil . II ic-i-d. 111
I '.,i:i-ji!.r'.- rili.isr't'i
;t.tvl .r lu.jiuie
!'.lnui.
Tb j-4 -I-r l-.r.rf ;:i "n purity of tb U-- i.
I.!. l-i rulb, l vT KT-fult 1 a Ü fi.- T' u-i "( tL
bi Tl" 1 ar'.'.lir piirjvo. an 1 Mr'.'ji- of thia
S.r-r- ...'..- i to ji:r:v .iM n rfc'- '.l i i ;' f a
1.1. iil.oct bn-b Nirtirnl bf-ai'M '.....o-- i ! in t-:i-
V':iiil -i r -i -1i I u ' i -
. W'l-'s Vjcik3 Cure,
joi: un: m lhy ctia: ( :
I :.ti u.! ' i.t IVv. r, or F r n:A Aj:-. 1- iii..: A
fVvf, t "bi I IVirr, iiiili A "ru, P-i"Jh a I JIiJ-
a-1,'- er ! li.'-ui ll-pd.i ui-, ab-i InIIi-u. IV
' .i . .
-riKn.t.i.tn .S...ryr-..
...:. iu...i i- (u.r M-.ar.Aif
j Mi-i.i a i'. C'pit-rrip.
1 r- are ":.''! b-r' t.i tt. r tb n..r.t.j.itr a
T' tii v'y a k" h, l.ii-it 1UIP tic '-n-p c-. 3..iu.:t4
:!'. rrt.r.,. i rf";!.v lianblf.a in a y
quai.'iiy. ."MU b i iriJy l luvaiuablA In Oi.tr l' 1
Ah' r. !:. n!V. ! '.; ti. r '!-r j-r.--. ;!. TLi. "run "
!. t'.i-i i;ii."; .itx ji '.-'O of I -vi r nl A tmp fr m
tl. -t it... A.-.J j.r.-.!.! tl.e rr vi U-pinri t vf tb
.! Sim n ' 'li- fr-r Hj.j.r.'Si b f Ii
iu-ry -1i't.r.l. li t- o ot.ly 4 r-ini1jr e-vvr
vt t ii. -'. i-r.-! l.-r tS.s. !a- ol c- '-j-'Uit.'-, '-'U ai-K)
ih ihi-ji--. Ti .-lTc- niar.!r a Mjpv-lv f-.r
.1 A'.r I t -.n..-. it illun O.- r.-M. b tUij;
j-i l ii.-!i- .!,t! i a!i. iv '-- i .ui-! . s. J i w.
.t r I.' v .ii..i,l I ). 1 It .Ji I II-' It I", i 1 ' I-'! b f a
.ir. ir.T-tl.-l .i.t ?;- I l ! II. 1-
ni. -iT-.v. : . i .1 w.-l f l ib- .j
an i. it in "i" 1 I i,.-iiiiiM. i.t i-thu! !t i. :i-
r
rl
tjia !i IJ-iiliiii-- r iiiineial, ii-ii. lid it 1 r . -I.i-
tH I.-- n-.-i.i-m ' . Ml I ll jill...l- ..! '5 ".i"-l
I n- tl i-o-iftituti--!'. Tti tiTl I i? .tr-1 ft
h. ihl. h if lK... Ii 1 1 1 1 r lia-l tlii d.
I t". .V :.u-l At I."' i- ii-t al--ii 1i.- .".-I. .-iL -I li
r.iAKniMtK- i- ..n. A i,-r.v.t i.rf.-tyi-l ili--r b r ari-.
frni it nriuti. n, .no-ii Abi- b an-
N--i-i 1.11 lili- 'I'iih' im. ii -'it. H'-ai1a. b .. ll'in.lii.--.,
Jif. h. I 4I I-, l"atriab. A-ttiin-i, rAlj-i-tal.-li,
I'UliI .1 AI'"' ll"l ' t :lf SJ-i-a li. II;.-
i li'.i'i in TS. !: up'.-.C- !; ,l'.irl- .
l a t-. ii -ii.-i.t I- S' 'ua- b,
AÖ i I v bl I'. ' I li ill .:v- ill ! Iii-aU- . l 't a
th I: t:: ii:.-iit o ;-. ' ' I ri -Jii 1. Tl-I"
' . vi I - lb- i-.i-'ii Iriri tl- ll.-J. anil r.i-
..jl-li!: .1.- tu- in a.I llk-. It 1. mU ln!UA'. IP
prut... i i...i t-- ii-.-i". ipT.i un.! -ritia tr-it'. lir r
l"l.. . ji .! J i -i ! - I'i ''i HtAial I Hia u 1 1 1. t. It
t.,4.. n i.-i '1 - i Ul' Oi:b- i--. ! in-
f .l '-. tin' Ail! 1 vrltl fi-Hli til-' ai-flli. aii-3
,,;,,. ,. -...i'.j hi -i I-i-m w i... . ! i 1 1 r.
i'it i .1 1 ..-. 'I ' - ii ti i - ,1'llM.. 1. I
I J
I l.-li I I. .li - ii" " ! I v l.i f
-: i lr in
Iat rmitt! I i t! '
t-. t i-t tl.:- 1 1 !.; ' 1
- ri-t : '
i ! i- i i- i
I ''
-A J. I ' "l f A. I II .
I a 1 . 1 ii:. It
I a;: .
! r V. II'xmi.t '.i.-'. " I li'i'.i-i ' T-rr
i;..ut.
'., .1. - ' VI i A d' , C.v it
I'ti. I '! - in -"
.
l'KKl'A-
j T ki.mium.m s iü.nhnk
II
TKIA
TK X.
J.KLV IULI' M l III' f-i t!.- U.'..lr.
i rKI.V.I.'LI' I'll 'IU' I"! iLi- kl '!
; lir-.I.VItolJl'S M CHI Uil.n:..T.I.
j j; KI.VrI.I S I lTHf f..: Ni t . .m- i."
IIKI.V1aiI.H' I I I HI t.-r la-- 1 f Mrin..r.
iini.;r.oi.i'S i.i i'iu' b r ini:.i- -.' I-.- .
HKl.Mr.iI.l'S MVIir U.r iaiV.ii:t K.r-t 1 h
1IKI.V I'i 'U'" 1. 1 III' for Mia. . iv...
llKI.Ml'!.!) KI'CIU fur i.ii. t .1 !.'.;
HI I.Mlall H"S l l I JIC br I lilvpf-al Iam.'.i-:.W
Ml"' Ml.-1' ' I l 'HI' I r li .! r.-r l.-a-HKLVTU.l.trS
bH'Hl' f -r NiJ.t S.
HKLVfolJi'S 1.1 CMC b.r Wakifuliw
liKi.vroi.ii's 1 1 1 t:r ! t i" v - i.f it "ii.
HK.i.yiaii.irs in cnirf r i i'nn ...a.
HK.l.N.lvOIJt'S l.l CHI' f. r l"iu i i lb K.. k
HKl.M'MM.b " T t'i'H'. f.-r l.a-.ii-a, . f tb .bla,
w .h Trii;ri.'rary urTuai.i ant liaa of S.-Lt.
liKLVIvi'Il' S Ll Cill f .r il .1 ;ity a-iJ I;'l. --: -a.
W rh ii.' i.f liiin'i'"! a-l H-vtr 'r '. s-.. ,-.
HH.Ml I l- t CCIIl I-r ll'.-tru. ti.a a.
iu 1 Mroi.ir I li ill" f r Kvp-- a ? 1. 1 .
iL- n ami a.l ini..-a -a 1 1
rKi 4.1? I 1 MAI.' -l I A I r !a
I F. M A l.K S-T V. it A 1 . N-KKM AI I'i
ti.i hk vticxii, sixiiU', mah:;:m. on co -
TKvn.v iim; m kki vi.r.
t TNKFl Xo ioi:i: I :!.!.
: h:ky AKK. ol- Nil 1 ML.
hwmiviiji s i:rkAcr i ; cue
S HU. V , Kt HKT Li kiKIV IN TM: Hna.i
) Kor ' i"..i.l it' ' l'T 1. n t"i "..p 1. Ah. M.. r
; j- f , ,,, Ji, ,.f 11,1.1. .1 af l. l.-.apl. I.. 1 i,,
, i i i v i if. H v;r. "i j.;: J
A.La. A:-lr alJ'aI I III IV I
no i .tMhA l i-i .niMiui r ir.
I f .r Ci.).a vt a.fl I Mr r-ii fi a
11: i.v.i'an i' 1 M uven in in ( i Krt
M.cnr.T iim:im
I , all tbi !C . At lilS la klrt LAP.
.-rr .lafA-a-.iip.r,t.
ljtil -r !. ha' k "i I-"!. N.i l'iT .ivi.,.-iit
ANtX KMiiI KK
I p HH.VIXM Ii .- VXTKVCl l.l 4 III' f. ' Ki.a-i-
i a ar!a!:-a f. 1 b i' i'k.u. -' '
l' a . .-a.. ........
a a. a aa
An-! f.T r'.."i--a ar!'r frort l.i'ita -f .ii.-ij a. . a..
.. - .11 ! .rt .... ..... r . . .,'-,.!......
5 Ti! pit il' 1 1 m Mi"t t .
'.-.'. . f ! ! h atl
p'i'Uy.
1 IIIIHIHI.II a I llill I li III li a
mT. tff tb'va r-f t b T..t i'tPa-lne r bar r.
:.......r.......L i , - . ... - m
IKMM.T.IMU',,""-'
i . .. . r t .
I IITN t Ci
a. a
WVl1
latlt.c :i
n A 1.11 III I Iltl Al.li,
a. 44
Frm a I. at.-a-.r pai. oa-!jfiratjr.r, ai i ali.r uf
IIOW I (. TAMlIMi.
44 44 44
A'I th a'-- ,1!-a-.. ait .yn-j'.i. a-'n II I
aa-jiaa ir ai ni' i.i s:n n.ay or-yi-iai irotii ;ii ..t:ia
PAHaP.
Y M' Ttr l ;K.i!
lirLKI'i !! l.l Iii .. if.- a-l j l. A-a- t ir. t.ata
Är I fv.-T, 'Tlt fniTll '..a. , . 'i. l'.
I'.f.i.i,.!!t ar tii .-'. I.f .r- inr . an I l.lr riii.r. t.l 1 5i a
O'tsrof rb'la'.l- fjl.'a. II. T. Ill- I.V I - IJ . CLtT ,!.t. A Lo
IaI- g lalr if'n, 1 aay :. ,t 1 vr-f.arab-i P'v!-
. .. .. . . .:- . , i. .1. .1,. 1, 1.
. .. ...
II U I"! ilfl!."l. , : - ',' - ' .y :.".. ...-, "U. .
. . .,1 j. xt pat.' i
IT. T. IIH.VHill.il
! .! M arnfaPI nr. .
Havi-n a.I i'-r -! f -r- i.: . 'I. n t .!.y af
N'owm'-r, 1-aM WV, I" ItlKKIKT. Vlt"r.r,.
rrb-A 1 pT ) iitilp, . i ( .r v-r-l n j
ai !ra.
lTrr-.r-! t y it t. in i.:F.it.r.
I'ra. -I'.i a! au 1 A'.atv !l- .. 1 ( 1 - i. '.
I A4 .,.. TTMb . Itlllalll 11 IA.
iiiiw Aiti. ok oi ti:hi un
am rxri;iNCiri.n ikm.i t.t.
4Tv pv IparAf t .!,.. TArra ,.. "ppai-
a" Aanriaao Tktr fjrrt-TATtriN aTTaip
It'rrv'1 Omi'r I'r'fvaraf Iail
ritrart IvLs.
aa.f..-;.
" 1,..j.nTl K"-A " l-t
Nllly
T. If. It IHK A. CO.
A tvt all lariar..ta r.rvA t.p.
a?k Foi; iillhhol1'h take oorl.
Cot r"ot tt Aa'a-pnjAaaprit anj at tit li.
A.ND AVolniuiwrnjN axti r-xioc.
malSia
MEDICAL.
A
0,
PHARMACY.
DR ROBACKB
Scandinavian Romodlos.
I "nu j.a
j rn InLic.'.iM.. i
airi, tl- f.l.l''.J PU !.-..
. 1 I . 1 1A..I tX...M- I . . . M . l" .
. .... . - - . i. ' ' mm a J .il. i.
't.itl Matra Lp kM fvT.L jJJu larj-u-i It
rvraU. priirt.. Tli w jmr aj;v 11. la.-k
t it- 'xiiiirf-u-l i ihLu La Alm- Vopq talr rw c,
A.', J.i jitt. j.rl tr. u t' iLuktir (.-r
Aouivt iiUvir-t I 4 iilo j4ir, fi lt4r ,4ij1vt.
w.i1.1 la i) m - x.ut.1) I,., .V Tie. 'irC-r.
n t n.i ji.ur.K Mi.1y urf-" - fr tiry f
rW c. r-L.r j j r-!r. urni U-V .
..: tl.-.- . l.if .1 pn jr-i:'.. AU Vi t. 1.
tti- '.-iciii Iii Louty U -.U. ei., v.Lo rlj-v..-
I IHVl-MlKat Jf Ullin MllM A.t ? Ci f) t .
I ai. iroinaut ru ct
m ti. ,
! U I- tnw a rl, u- to .La ti, '
, ,L. fvl! -.-"
I-' A C 1 h !
! to
0NTAI.V NO .VL.TI'AL.
Lt tb.y mi a tk. al-aoat tuirm; r-ii-lJ oi,
iv.srj:r3iA
. -t.. t.w.'j -vCi irJ Iu i ,uv iiv tiiM.
' J"i, , ..
j ilr,rr.
u..... i'.. . r, .. .jv.
I .......
J,'1 J""" t- J-mlii. aim ir ;Oi of tL i
j
S 1 0 K Y K M A I.ES,
a bu bat Utiu.b.-d wr y-var. In b. 1,1p4 w.Up
A-.l i-tl--o y, rrvr-f.v Alib ri tajHtj ait
lr tU-ir lr.-J-iir')rat;r(iirati.. Vb.t u aju
A'.:l Un mine 1 i.n-i o by Vb-ll Ca-llAl aiI (AUCia -Oi,-
w'a.ii.jc iuf-Ti: n.t tb-y n--rrUl
SHATTF.RKn CONSTITUTIONS
s
kuwpvrr tkry miiy L-r- Ua.i tr.f..O .iL air! J-nj. J
tbat ü. ir liupiT Uilp:ry u to irurtbpu l'.f, wx! ri
Jpr It piJi raLlp. Hat oj-taUcä .'L-A-ily ti- tb-ja.-.-'
'iAp J ienn U.'y '
CAt'SK SOON TO HKAL.
aJ viii-i.rga fr.iti tLe pv.uj-o prry tUint o. ,Vn.
I. AL"J-r b-r-luryr ttLTwiAp. TLn tly
11KCIH IT THK IKI',!UTATK:
atJ tb.t tl.TP I i.n üiM-A thp Si .r... h a 3 -.
ia. iL- IjNrr, t!., .Nnu-u yf n, t!iP Mil::, , Is. ',
tw M:i !.
AU.IVU KliO'4 IMITKiTiK OK OKHTT.l 'HIOM
ur i at tijixiii c i; M.ci.. 4 n . .v
lü bi. h t'iy do lxt tivp yrnnj4 Wif, mz&. If -S
tmi.ipt-rrt Uf.r l ,rry DtaCl l 1,'a L, b U I
VA.il, iff U -Jl'l.'pa 41. fZ'uffKIP,
hPAi- in d.IimI bat U.a CANTilNAYl X VTOIT
RL..l'lAOi) "IL! S are piaIita-iI l-y tUv i;-tiP(.-of
Üi waiiila of Iswrtj .t.".e, Abo, in '..-f-. r-, i..
lavtl,piPiVAl &i k, a:nl ty vrdof mouib. ..-. i:
tbin t" t tb- v-ry U t pr. pAra:ivn tb ku! rv.
i.ftrr-1 to th-bn.k-n-!'nnl v.-r iaa 1 f il! Lfaltt. Tl
Lui.1 i1.ppa thrciif b vry aru a.-lnr-ai ol t:
) 1. m. a-1 p. 1 It tV.roucb! y ai J ui.j.j.i)y .
. . - rii ikpui'i -.rir pijwnriTy AlTr . Mt.C
tri.i-il.py aiP net oi.ly U i r. t u iu f.rt I--. ,
U.tti a-y ot!.r l'.il ', I -r i: t.k. a I. -uu-j, .
j t)i-Ui U) p-il I. A bartu-r -flw-t.
j lnr.. ,.J m- ISCAlAbl.AV.Aii ptAt-iA I'.i -J paji,,
1 J- r I-ol l. , i r pr li!f d.M.. (if tl,. S anüi.a'
ni-ilfiU- l.U-J 1'i.l., "ii cnu j r Ua, t 6
boP 1-T ff 1 .
Kpa iliT. llaboik'a .jaiiaj .Nv-tj. a;J ( nai. au-A.
(Ti!i'i,L-.l in a i.rf.j.i( i..-i. jat c f li.i. .;-. r !r .-
tini.- to tun-.
Jlr. l;..l.a. J! Sii.l Alu..:., -i tmu,'.y AJ.ii
c-.iTalt.ir a prrat varirty i f ri:!.-. ar.J vaiutb
lit- !;1 i-.Kriiiatif.ti. t au I, hn 1 err. i.i.rUU
A.-i-t il r uk !...ui tbf naji.try.
i.i iitii. ul r nm li. u .l r It. IU .-k ir..
Up c.:--ul-vl MTM.ua'!y . r if) l.i:.r, .iMb-b. .
pta'rp f.-r tin r -ly
I.U .!( I( I.I. I
Roback's Stomach Clttorc !
A UA ai! J. I fcl.UuJ Mvl.,k t wrvljal. I.
Ä v 1' 11' t.i tli M.Hiui l,, ai.J 1.4- tb. .ivrr,lai .rf
i iii -u-...r i.Un.i., i,,. ,u , , ., n,a U'ran-ni fuLCrv
Try i..
A- a in -,:, a Jrii.1., t.i A.-'-: ..!.-,'. i. a ai.lfrlj.
l !;-- !; L.a- In. i-ijlia. Tiyit.
' I' I-P. ! b' I Htt.-ra. Irv I'
Ibl l-'ni'.Li . I llii"P l.ittrrv, ?ua ,1a1) iLa mm-
;-r-i-il.v ..II-, I.- I. a k, t.rii..at.-.' Aitb NM.- ,4 U..
1'.. a-il m.-i -Tii;:,. i t V.-1.. ! p: n i!'j i.-,. r i. i'.
AVi a;. I i; .i;.-1'!y l rr.n.lA,I v.p .Ti tto a,M . !
-it.. :. .
1 ti- I . t . r ."t : . 1 1.. .r . in. u.U. f-.tn lb j.-. i
f-il l'.-ii.-iiaiurp ..f lb--;..t- aj.l b r1-.! U u., ,
. ar-'Cisiji.... J, abl a u.y rp, l y ail .vi: y... at
, Ui.l ita.I.A' I lu b'U.Ab, u.r-ilv .r. un.. .4
Ti:.mi:icAM-i':.
' p-r-a-nt pr.-.r-..r .-Ü-- t!.tt u. t.....j., t;
ALbly kti -Au, u.r public ai ,".r ia .fri-i.
I It A.:j m.i 1- f.-r al Iv .il .. Jr-. J.. fc 4...
i ma-roua Aiffi.t-, ..I at ll.itla. JLr , u. r.a4:.try ow '
I-. lb n. -.hi!. 1.1- ..r.i. r a .a I ft..-.1 .1 r.-i I;...
! '' .-natl i-i iy ,tiaijUfr, r. I ,- I t.'.- ;.aa. -t rt-.-
il a t.i.t t:,i ri Vui.rt I-ni, at U ivui-' !v ja k-i b.
; o l . Ili.(.!.. 11 ; 1. c- a ul. t-iw a. r.
i- j k-i ail ,1 i.. avy l-'; , ,f .!.-.. -,1.
ICrlHil Iri(fa -a I M. l.nlllr, r a-a
lor ...
, " '-i ' r" --"l ai. --T ": . La. I 1 .
I Hirft, :bt j:!!;i,ir fr.-tn M.iii "trri, nin'dj!',
, (im. l-aira:..ry, X". "ill iasi.u 1. 1 ai-i
i I l.i V i .4H: y I y
T. M I N N MXV, irrrA)!. it
J. li I'V'NINi.ll V.M.
WV I. Mil Y. X. A o -l.rl.
1 KTLii M KIbK, t . iui-MI.
Al.l lj I.a''a'a .! 1 V.rrLa-.ta .lfa-'J
1 U.r .nd..t tl.. I'i.;-- .1 Mta. . -.! CaoaI.
' ..'.Hall
LEGAL.
"
j AiiiiumI IC joi I ( ihr Atiilitnr f Vir.
tMltll.
- j
Kl- IOlT f t. AuJ.l T . iv...". :a.;,
tlP fcll.'.l t 'P T '-I ! .tl-.s.r--a: t.
.Uii-la-Ul).' Jti:. 1-t, A. II . Iiaai, a : . Ul Vlar
t p"u'rm " " ,'"M'. "
I
!
31
A. i . l-I.J, I , !!.
1: r.c Fin s
AB. i -l. I .1,1 Jii'i.- 1 -', 1 aTnl. . . .
I ' r- n a. I il r k. A. f. .
ai
., I.
a. tl-. ..i 'i ia ,t it
K. 4 ri.-r
! I
...A. 't 1.k ti. j,.v t. 4, ia.( ,v
j '
j Jfc'
J a.
f ; . I a ü .
f-fi a- 'l ia jt.-y tl .
-! ..";" r l l t.l.
A., ..fl .. "I AT 1 ' 1 . ,
iV-. US b 'U p. .tl .i.. !t .....
l i ..;) 't r.j .lv I..) 1 t.i
'.I (l a.-'l 'Ink k J.,'- lrj
.1.. .1, i 'I ...I. j.. J Vr. . .
Vi .. a. 'I .a a ..i ! 1..
fa', fa.
T I'M S
l.-'ij I ,
?..""r. "I
e.-i
i.tr u
IM I.
Jo e
in 4:
i.rv' . .
; 1.
--v.
J
I
I.
IlKlir l.wI'Ml'VT
PIMU l.vI.Ml.A J
Tl:- bo 1 M-i.r'...... , f... ...
! '
A:,.'
? T-" " . "- - -...-.. . . .
.! ' -:. -'f .'it .r.
.s. .. 't I
I ,-,
77b v
A.P.V" 4V
2.C-4.' ..
- ri
Vi
; co
l.lal tl
1.4.-5 ST
Ti; fia,
i:a T
!- -ia
1 4-i 7 rt
jw
T41 w
M0 'ai
"tl (Kl
t.iaiO (at
2.211 U.
lo.:: t -
li il.i . 'i a -t jv r r.fi ..
I. . '. .ai ..''I .-.-ft
I I. 1 .; . i, ; ': . r .ii.iH .,...
! !:;
i ,l"
! '"
I I !
I t.i
bi i, !' .f;!; - s ; j ;
1 . . l i ( '.-: r'. J -., ,..
.'.v :i a. "l r..-: '
it i w a. 't I t I inn-.- i : ir .
t'.'t ' !: 'ii v ,
... i-Ti I. ' t -!.-, .U ..'TV A J.
.1 . .a, - 'I '-.-i'J I, a. Tri..
I i . I I "I-a ai U m-l J.IV. .
I
; a.
;
I
I. flo I .1 'I T .-..f ,
I a. .:i i I ' l.L.';
1
i
l.v ..-i a ! : '' .1'
Ia. .lo .i " f j- I. .
I
la d , a- ! t v i ,
.. l.'i Ii I i..l'Ti.
'.i i-Ti " ' l 'i l
- .... a- 't t rt.!. ...
t.i -a. a- 't ui ii.- r.i r' Jttar.A. ,
.1.. ... a- "t b-a.-l l...n
.1.. m, ... t tinlilarv f .i.l.
T 1 ai
I .
I"
la.
ll-.
I..
a, I ... It lAil.-r. UAra-aa i AJ-1 .
IA
I.' j.t t.. .
r P. All J N, A. V. r
Trr-llat.tr, J - la, I -CI -la. I-,
P. Til" JTla. ,4 th." . W-,pirl a
1 1, A 1 rrt, r f'' l'a.' '.I.-J t., ab., a .l,-r-i .t
: v I)M1msti:ation' .v,.iicT-
' V b"-' y r' pr. bt l. tu r rf p.fr..ir.5,ratl a,
'.it. Uni (rrar.'al b. tl ii'i !. r-'- a-I, urx; (,.
( Ar-lr. w V !'lv.a.a. .! a -a-L Ti. p.lalA la i-sy.
,-''l l" .'-I.Pril. Ail --.!, ;OciebtAl J Uag S-
.! I. f..- ..i a Jv. In .-ail t, .rf b r'"''.A, .
A I Hi.--:'-! .aia.tA.1 . tn.k tTT!l,a.';.u Jaaj-Ja:J,
all 1 av- '.ti::ia. ,vaa turtbar p
H lb MoFTATT, Ainh
iulj I, -ei-atlat-a.-jTW
I
'.Ta ta 4l
UaSVlte
III A. III IIHH.
ATlrAA.
inrn7
1
p.-at :T.
54-1. i, -tla-af-A

xml | txt