OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, October 14, 1861, Image 4

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-10-14/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

.i
71PWlrlT hnr. r?nV0T? Vti ,f i -, - mr, nm?'
.xym oiin.üiri.i'iT
..V7 . .rain'-l.THI Viji,;
1 1 1 1
i
n ii i m
; !' i -1 .im Ii 1 1 f
7. -tt r-r f t rrrr i n
SPECIAtfJOTICES. T " ' ' , , VUUTMINC. -.m.h
- " i i Lij' i - rr r .. ......... . . .
CLQTHINC.
'EDO ALL, M'DOUCAL b CC. ,
.... , , MEDICAL.
"They ffo right' to" the Spit
1
I 3 it i f ft
It
olland Bitters
. i ! . v i t ' i
VI)VAXCI:!l
n
l4- M K i .1,1
IT hut l. tr.-t"
. . r : ; :
-Ikvl ..IMI U,U
US KT CT IT- . 7 :.,i, r IMrt,ifNf tUuil, Cu... -f . t t . . .. .,.... ..... ... . ' ' M ! li Jil( I
DYSPEPSIA,
LUer Complaint, Fever and Ague, A.c.
HrtM:v.ii.iv njTSvfr Mnr. , .-..... .!.. au.ca. -4 hui. .t-n 7 ' ' : J Ii
' ' ""V'.?: " T,4,KrT- -.1... .-,.t.H- -iji.riu. n,. t "'iH,'',,,,.., .-TV IVjij. XUra. ,
Tub orowafLl totroJartloa nJ dm cf (Mt
4
1 ii
rmK frtca ourt tott! to IrMik Kr. no til
er m un Uluou LUkry nixtur.
du tL rfIly Yt TLwf Aer.rr4 from th tnot
Tli I'oa t (' ii f'r v t ion !
,OiHAVrs nOLLAJTD BITOE5,
. t rtrc I lm tiWrafü, hu
. . -
i . . i i j - . -
,M ' " . -. . .
PiniV-rt-.GU.rt-v ! ;" , ; , - . , . lVilUSnäll cL PaddOCK
...,- t? 1 -: ir. 6 .Or"rt l a kill (.: I J Ü I I.V ff h r ' illlPil 11, A f f ' 1 r. -1' I V lit iViMilV'!! Im'
ii
a
I
. ... f...t.i. i . I I k.ü t L?rj fciiit'tiTP r ih" ;.fM'ii !h. ; ,.i.it. '"rtt..;. . rKi.ti i. .-i
..'-j' lV-fw!,.i utijf ijfcrtn'J .,t i a p
. .1 . ,'; I?' .--fip.-vu. u'4 vfrf rJ.A r. "t;li ii,.,
2 . , ...tv,rrr't".'Jtls Mt. l4'L t .'y
. ,, , r-.S-'J V'JfWf uTiUiniU ' Ait , Kr.fi.
( etlri- prrT.,.1Hi t i.rl'A lh. fl!!.-t.sl ai
t.'a, a;..! 1; 1 i rt.jr ,u!Trrr ui try hi. Tru.t.r,
a U.4.ri:M-kaW tlf y pr... a Ll..i j
; I . 1WU 1,, 4 UeprM-iii U1 fj". J'rr.a
.nrFiiuiirV--'Viii'"
. I";- j -vi v. l J.j;. .iU U, j,u.e. ..Iii
,. . MU?.;V If... .J ne,!:. tin;
. 4l4(U. 'iiu. ; CJ-. f-IC. !- uLa."Mjrl jy Jmj '
two .t U. c..ik;v v-.vr it. Ü. ;rrt
, t4 Cvj fiv.! v.. ir., Ti'.L.'U rrv-ir! t U e
.i';'''. iu -Vi5- t":r
rr.iv ri.4 V7..7..H v flir.:..
I - .
ÄiK7 i I: v , f.-
TUy.. ;f.-;.J1. ;;trr.i.f ;7 .;,;i!arl.w.,Ci
rni.- tba'Vt.ie ! ' allutu." ' -V, c .
.... . V
ti ",'"" ""'VV ' -':
' . V" ' k t a-L a aV - 4V4 .tw
-i. .., .
-4.,a.a, !f.vr.i.r .h.. ,
, 1 iiw'.! rl I 1 '
...l 1.14- a,"iv, I..,,.s;v, , .
r - Vt.v -
" . 4t7U' - vv i ur. tl . i, 14 , 1 ((f , f( . 4.,!1 . . . . . ' ' ' " : ' -
1 "Vrr'r'nTi.vA.'i. . """ uh i.tnj,r.i !.:. ' - :. .... : -.
, A i-l tl...l iiU l LAiALI. ill M ! .-Jl-.a ..u. f M , . J , .
- 7 .w J. (V.if i.wif .!,.,, (, t ..... j: - .. 1
. .. ... ''N.Mv',,,k,',',J,,',i.,u,'v''l'''!', ,.fctal; lollim; !V4
a.;ika-iv v. I. I ... Ir'r V-; ' ' 1 botilfl ,...-
;V'4r,'-Mftt "''.ivr k- .uu.;;3vr ;;vvrvv':v ;v;iV-V. .; V ' ß-tvKii., p,cain and
r.-'-i.-c f vr. v. -Y.....V. , . wi..; j ; , .. ,.V-. ! , ,l " 1-1 -J ' n.iift,rii,i ;fiyV.'l
:v...-r.-..w ,:-... , .. ., ' -.--a. iT.V.V.7" ' " '"'7 KCrn"' T3T?TTVT'P ' rNORfl1tV r ;"l- ... 1
rf w - v.. .,...:fc4 -: 7,.-....-..SA -;-'7...;.L - ' !-..,.. .-1 , ........ .. . . ;
. - V , V'V'V. . " ' - a,., ,-x,al. .5 7-.-;i, ' 'J..' '
'..- . .... . . . . . : ' '"a III l.r ,,.
. - ."v. .
4 - ..,.
v-v- - 'f ,
, . --
UrA.,A. va.a.
i..u:.o,?..ru:-:V7.::r.tt:; 1 ' -""I'.txfCt'iVVH.i:-, vi.i-:
48:.V',(.V..,,,:.,. 'rM11
,.::.. ' ... 7. V '
'n ..... .... 7V7 ' -!
W3 ' "woiy; ttllotli:?
.x ;
. . . A. - ....
"f . I.. I .;. St:.' . ; ' w .
.Ain.iuT.'f rnrv f. i,
4U hr. ;.:. 4 w i.M .,, v fv.i it r.-, 1.
tk L-nit .i.-r f..r t-a't; ai,.i i.,..:V 1
L hi.r.t t.,,-.!, r f..r c.i'l. ai. wi-.:'r r.-1
Iii !) '.fio-...t f.. -iv .- ut. ...1
vt r at ft n I tr. r:i. n.v t. . t. :,, .,.
1. i-i,.vr v. ii..-i.is. '.,4-; :. r
l.kWi-r- AI.K.-l',v Virtue il'V ' , ,, ,;:u
l'ntuuit.u lue iLrctteU ai.-l tVln. n!. itUu.rVf ' ' "," i ' 'ü.'.r- m..;
' I nr&üt T 't.i' .it. , iir"-nTt-i. Ki-1 tr -...,. j rw v- ''., . 4 ... , a ... . V . . . . . .,.. , . . . . , .
iVTrF 1 HI Ot3yfyl .' ' ii. i.'I ' i ' ..... -j -.r.-..' f -...-.v .... . .. , jiti
. - - - .a.. ..... . ....... .a ... i ...... - m b -ar w
L'A-:'y,;l.',.iv .; nr. -iif " IT.. " t . v ' i .: : .- .
rr3.t.aMac,;.t T., ami Anlr.'w J. i 'A H ll'l 1 ft h? K ? .';. ..7) 'iji i;h '. ,.",. j v tl..!..!
. , . i ...i. ..... in n'. ., , , , . hi- ,i.i ij t: ii.l liitoi I l Ti' -i i . i
fcun.-.l ai,. .Hviv.tlir.-.- ai.. iho l.iifrr. ,i Jf. . . n .: . ! ,.w.4 1.1.11.1 llimrhnl J
n 1Ä. IrKvll HITktf a.444. - I r I .1 .., ...!-, i J . ' . I; . o y f i , I U . , ,. I . . ., , , '.. .. . . ! ' ....
" . 1 ' - - . 'I. II T
"ii itr i.m.uiii aiwriii.l rf! .-.tat.. hmvM n ' i ri '(
V . .. . 1 1 . . .
vä;.ää-;,.' ' " :7 -....... ....., , :'Uu!Mfl,,V'tv,...!iu; ;;,::ris;; .":?,:.:;v,7...i7:7 ""
lftWJ:.'z-? -- "'". rax T-Mnri r tt. 1 i'si, 1 u iVr vi Ri". i'i.'un! i' ii.n'i: ii ;;w;y-,Vv;-' iÄIWÄÄÄ hv. t,w .... .v.,. ,
. . . . . -rl-v.- . - ... ........ , . . - ' - r . - . . . . - I , .. 1 , , .
V. ft.'IVt-r.-.Maa.A. wi:o t;,arr ..J j-'.r.i. : -. j 77.. ,7 ! . 7 ' CU t.Ö. OV i'H IS 1 S, W fall ej e-II tiecilou U'a lyj ..f -: A VtAxt-A .w.c,,,!,, s-ih At..ri,-. an. ma
t1 -v rnvl r..l .iiAw; !-) r ai f T'liUU-if't; I"? it ' V 1 . h r4.ta.uMl Lyivi tr tbrm .y tliHr full nainr. I " v -'--T .tu.l.s.t., IM,.,..,
' " " 1 1 Ii 1 t.). ' -f ' v., , ' ' 4 ' '! . Im. k Fi. HKI.iiU'K . Ct'., .m' ,anal-J. 1 i ,k .
ajoeiq axVowd" .--..-, - ' h r, Uh T.Uf ... .. . . i.
Ud.raf.'V 1 . I : . ... 1 ' 1 -, ........ - !-::! ..!-. J,.,. Vi -ft -rr.f.r, f. l.f Imt-' ' ,ar.t Mfftrf, ,y ..V.UA iy..V. ' f;,, at.,! cref.-r r,r.!,Ma1. .......
. iV-WlLl,Uii:. -1. ' , , . ... a a 'w-j-t f .... r. M.-r. , ..." ..... .
f - .
?!W V' :f.:
'' ' '-': -.1 :'i.-v..
' ' -'li,vyv,7 JV1 r!T
r.,.u ! -,:r
S 1 lc , If ,! t
- Y ! ' , 1?
' I .' ! ;:: . i ;
I 1 " !: " ! r
. !
a .i.M..
i , , .v -... , -,
!.
r . v ' 1 V';f V7 fr. -7
. 7 J l- -
. ., x l- -
..!.--; ;- , w.r .
..
,
- ' " .,. . . . ,
fFiiirrr' i silforiit
-si
Ä ?:
--'Lj.:: !'. oi u..ifM.i .,,
. 1"." " T 7 '.
:i
,.' 1 - -,,,;L'v.,:AI::!'.
. ...mi . " " -
' fi '' 'p l'T rfV:
' " I ; .1 x " I ' . 1 '
.,1 ...
I T b :i n fi - u
. .,
. n. .,'fv .'.rT A-i
' i r
i ' '
'it ;...
) 1.
i ,
I
Linen .nil lor Pants
... TT ' . .
: ..... .V.a. -jrt . .,r
1 i. ; f ..r.., '
. " '.: '7;;:77;,;1;;;. '77!
;. ..!k.-..o.li.,..4
.LI. N'.f.f.'.
ri; i f , )
Lr:aiicr nti Drwini( iKve
.J-u!.
t-i fc i . ii. .Mi(iii.J.-4i '.! Urtf.
. :,(,,;. .(,; ,;;,..,....,.;,;,..'.
- r.-';V 'I H .!. 7- -. . ' i
. . L .1 i -v. . t t 1 1 i Si ' I
.!..,.- k:i'-ai ,tr..', '
; ' .I.'.V . . 1 ;!ü '.: v. ' ,
1 U rr, ii": V.'.-x'- - it
; .t fki:nch I'Jioaj) ci,ii:,s,
.
no ksk i. vs. ani
1
. " I
- -..' h -..i
..' .!
- ;
,ru, 77,
F F 1 . .1 Fiil.--
:: ' i, ,
'
' f
v . . . .
. Ahr m"' ,s'. .
........ ,
- ... i, . ;(, ....
. IT IUI.
1 :
..IIM..I . f t I
. 7 r - t -; , . 1 . , .. . . t
. , - - i - r. .ii
IT- .1.. . . i '..'I: .
i
WU'VM .!.-.. ..t:i -i v--1 L2a'r r lrirantlvoair '1 IMT. w JTl ..Tl
. . 'fr', hirh c flfF Ji.'rit 7U.r irr ..I, j"av awyi fvr iK i mt (f .,..,., t b .t . t.i4 .11 '!. n-, a i i I .i..,ii,F,
. . 1(1 (Kill y,yV.V. 1. AN ' " l X 7 .1, .V .V.,,,. U...;1.,U.,..M..Ur..r,,
pis a. -H .,f.,. : . . tilttl fIU .rtUil.. .urfu of 1 I by lV A.t.. 6 rf.t, to a.! bo .pplr 1 y J. ,. ..,.,a. V
" ' '""- ''- ü J i v 7 . ..... , " 5 r. w'.ha.,;,Ttrl.,n,lf ttwur w.ii,i, f. .,- . Mt , . ,
:.v.-r,: .v. -äi :v :,.-..,. . . . ...r ,;. v ' V p..a.. fi'KiM,,! .J.;,!,,,,,,;, ' r' "f r r..,,.i u
-It llltilVi.lllikMno-.iVi.1 ll . . 1 1 -.11 Vlla Ü M T I rrvrt. M..:?cf"ruTbi.br,l fi-.-f Larr-. fiJti.ay t tk. Ii fti..e wtita tfrt a.fn,
i - ' ... :. , . . . , . .l'.-r. I a. 4 i.f tl.r .hl xu. 1 1 Ir-p !.'. i.-l mi lk'- ,.'V , . ...
': t ' I V : ' ! ?'.. !: .: !. ' ' - 7 ' R I'V F I H V mi4ava. i u tt 1 h. n. naaf v. r rt t o 1 1.. 7 " " ' ' W'-i'J' " t f --
r, ,
i " -. . , - .... t ..
' '
.KnmniA. riAlliL in4 ua'tiiA.''
,
: ..... ...
.'VUHUM4 X.VXUO V4.L 4 Ul. 1 VBl ,
. j ., 7
' '
JBOOt t?.. ÖllOü3 X
7 '? ' ' V '- 7' .
,,:Mti V rT( ' ,
..-..Jia.. ....... .....1.4.,.
' " ' ' '
ri.i..'i l)l;t
ult-i i.' ftW ft 1 ' L Jit IK
. .t: i ' ' j ü :.'' i '
; Ioinrsti- Cotton JoiuK
f .
aTi Til K oi.ik iRiui:::
, ; ; ..... .. ( ;
..... .. ..ip.ii ..nu-ujlw. .v . ?.-. 4i
.'.!. . '
, .V.V1 1 r'H I ' r 1 '
' '
.. , , . V VV 7 7 V . , 7
. . , ., , . . . . ' . '
i. ... .
iii i: :'. . - ; .
' t.M lir.! S!..rliai...Ninjvn uii'l
. ' ' . ' ' . .
I iWlr-'rnfm-Hn.! TirKit.-'
... i
: 100,000 '..Yard;
P HINT EDV- CALICOES,
AU t.mhicU r...t Mlii.x m -i.:
i i . , i .
. ,t 3 wU'iir
, . . ...
.
-1 ' . i iifOtrti ?f ft J if äi
- :
' ' ;0.i 4 4 f'Mlv'R V.Ml.fr. ti.' '.
tiuiiii.
U-.J:L.-i at t;.
- i ' . '. ' 1 '':'!
"I.'.l r ' i '' ! v" i f' ;:
: 0 7 Jut-31. r . Sjilx h a t I $s .
- .... ..
..... i.j !- I
!li:liL.t,nli:.rk Il...,.. ? rM.
-' -.'-'-
aiv! Jl. t V- bilC'UH oki.f.J a tn .jtr kr,
1. 1. 1
,on . rail ims iiwis;
- -
.M Hirtel d. n rS.ca0- YT7"7!Tf J7JIF7 -
.... 1 FA -n J.'.in T rM, . , ,
.', .1 . iß ir,4 ih it,ct 'v'-'l 4. -f i iy, I iron I
f Jlrfrwrit -.i'ibf6.4i.i rrri llJirvu--' fB" r" ,,tUr at'i.ra. t.... liii. iA. rt vn t-n
'. W r-'i...m tffw,nAto " 'wiw tKrm-li.
t i' 1f J-.I ap,.r. I.V ij.a err f
..A MA.N' I. IN rirro.vi;oo;)S!
'
V
'
p.-.lr-.,f. to
Aa r rir.a;-i .i -
.
-M-M 1.. ;
rirra.a, , ,
tlly r?tU rrtxu-fttloo, with lurtlj nn.trt.j
ytr ipmu vo Jtujen It.
, , , Eut on ua pf tU genuin, (IlAlf rial Dcttl
1-rW 0l XKtLLAB.
. p .jtiooa, m vnlWL for th (unikUtioa of ,rJ
tml:h Mi ftr tviMctta diawA? of tiw Ktwb
Two or thr Iwi will conTlDr th aiCfrtoj f f
(! ' UUry tSerlA. TL ftloriib will tUi rf-ia tit
trs,ttli, bflti.y Actk n of Ü. hrer, fwri. t.l
kiJwji will x Ul fUc, tri nu4 Loa2:b 1
th quick rtiilt.
F LNDIOESTION. Try -. ...
Dcrbave's lloliaiid CiUers.
Tor TTK A TITB URTf , Try .
Barhavf's Holland Hitters.
Tor ACIDITY, Try
Borrhattys Holland Bitters.
Tor WATEEBRAS1I, Try : '
, , . Barbate's Holland Bitter.
For HEAD ACIiJD, Try . . .
Burhave s Holland Bitters
For LOSIiQF APPETITE, Try
-Bethany Kotland Bitters.
Fof CÖSTIVNS3; Try 1 :
BttrhaYe's Holland Bitter
, Basrlim's Holland Bitten.
In. II Nncni, r.humatl-, ti. NirvI AT
tlttia, it Ijui 1q uunfc V.fttnc wornl l.'uly
: Jvofltkl, a In ulr 2ctl JclJJ cur.
. . ... Iiad , Crcfilly t
r.e KnuJn Lift Llyoncor.trmtM Blxfitl'S flvl -
IXXD LiTTCXi ij put up In half plot kott'f Olilj", klnl
rt!IJ at On I..Ur ptr Uttl. Tb RTt Wnt.n4
. luJUtloM. lcb.tiie lullic mUnlA mini -Jnn
prorctiMin;.
Benj. Page, Jr. & Co,
SOLE PROPRIETORS,
piTTsnuKiiii, r.
vzvavwooi3s
IISTTKKN,'"'
Til.:. UKST Aia)MATJ0 TONIC r.VKJ.
orFj:i;Li) i o tiu: irnui:.
!;' Recommended by the Faculty,
IV 1 1T0 CI'M lt. .U Ml lttiIV 1 I j v 1 fr
Ml t I I K ä kill 1AI AI II
'PUN o...:.:....;,,, h Li. 1, tu, mm ur.-J tLo
i llip-uiali C4 Hvt Fi4tLui-l,i J...I.I. itUr n.1 :.'..
ritrut fi.na of (:ini.rt r;.f l.ii.ii.c a 1 tli tili; i
ti't ;f lVrnvinn ll.irk, CJirt fnil.t i.f I rü, r
It i M ihtH iii. Ui ib rUrnich, iicr'iii4 tl j p-
t.l' , ui!t.r. ii :-r.i!, pr-fiii:.ti.'tiily f;.'l Iii i
iMpia. .ir-nrtti.inf aixl iiiricat.iir t lli" .!:.:'.
ttir. i,4 1. nrvoi;. --tv;. pr.trniu. 1
, 11 in f..-v"r; nul a'i:. or Vln.trr.l cn- Ltnif , :i a.i!
1 lF,itti M.'. ' Tt iirtn-ia. l.i iiirry, !.! !
Mi'i the I'nMio may r.-( s.n-.l tl. rr 1 i...r rnu
I.f ni'T lltera i.iiri.iu.'.!v.
Uli vi 11'.' 1 try, -' t llivvi-li'i. l iU.-t.ai i4.
. ii.l fli:.'iHi tl 11 'l,.rt, t l;,nrr-thai
l La Tr ww e.tiv rH t ta I'm... ."
J'iH i'-1 'if '" a- w II a- Hurt .tlr, in or.
.VT th.rt .M Mur tU fa-h 4 .f lt ,it iU,r
; lf:e-it.' ". , . ...
7 f ,,r luitltrr piir ii u!.rü rf rl'.. ti,a..i- t.i K.
r prtr.1.41 mv a !ur. - . lir ulf iy
t'UAS. H.ATiMit).
19 ttr.il Fr.-rl, Ifcteliri,-
V. VI. LXiXMCU.Y, Tine Haul.
aiJ I'V IrrnrKifl K.M.rrlly.
.:- ..;( ort fftOKMHUi. A.K,7.
i :?.. Horrick's Sugar Coated
i .,nxi a ftt IV.i 1 .a P.. 11 r.M'.j.. Ii), .l.l-j
tt'. ...... ..... ... . U:l I . . 1. . . . J 1
ii Rinr-n nuj T.iir w iij r:.l pii'tt mr p.n ,-.
nrRntcK kid sTni.wrmvo i lait v
. cure In f.viTa-, ihis afal w.alrb laftV r,L
all I I ..11 1. .:-- (.
. a.Ti rr J i:, f nl.l l.lWr .'iviLit fr,-, nf , Lir ..
ini'la.V.r:ta.l'a.rf.Vrthalt.1r.
Man. KAU.CJIIU. .vnr.
kzVa iTiiA7.Tvrr.u, 7,. w
narilly.
UNDERTAKING.
JSVAC IJALL,
1'?-'- -" v'-. . -S"'
n -.2:4 j; r.
-V
1
UNDBIIA IC IIv
i j 41 !- . .ai.. ijv v ji. v.J i. . tl..! V
. -... ...I ... ..11. v.l. .;i r .......
.w...'i;.:iiAJ.,..',,::,j. . . .
. 1 .....
ar1 "l,rry .-tri., . I r, h,,i. r. r,-t i,-t
............. . ".
.... .r- ......... r., . . . - . .-r.,r i.j m.
Mr0.aU'ar4.kMC4-r the.-. l rw7
r.l M.-t.n r..tr.f.a .4 all k...ta. T-5. ar-l
t i.l'ffxkir.fc lit.. II I pr.rna;? .,r.ir-1 .. , nt,
ly ciUKd.r. ' '
r.:r ft.rrnrr jmr t ..SfOf r.'l.
Cat na. fnrn'...! n . r. '
Jr. .r-'.r rarirtf iA Vf-t e Iflr.. .
. 1 ... ....
. a. . . . . . .
Mrmu.
1.4 IT HAU.
M ' l V I T T T T r -
allfl r 14 14 S t"l f Tl .I l..o. sa.
f.. . V.-- 1 J-.'.. . . J . I. M.,1,..
MM f T ? T-T T r-
fi'.r.i.4ijr ' T
"ÄÄ"-., ,.
,M. - L"wt ,.f .....v i..
, fi ,M M , f
v.. 1; ,
' '... 1 I .r f , .
. ft- II.. - V ' tk.Tt-r1r.th. .., !.l rvi
H. ' t.. I".: I. . .f ifci.. ... W.l, .1 fi, n..
'AM
j '
. . .
i I.. I I..s v
t.
' rM " i fit i
SlMl.ii...Hh.i.T 'u.IT, i;,lNs
..... i .... .
i ..... ,,
' ' Mil rr K
":'7T'novT ,m.nU.
- ; i , .
....
" r ii' r u I V tr.i 1;.saiIv.
. f , , .
. I J.ri !m J ,.t
f " ......,(..
n " 1 - ' '. v
!
Hl' !ltijr,,t M .r;, i.., tu't'jf
rfiit.'i
Th
1" i: tti all) m it.
l...li..-. v.ij ..i,r I , . . 4...J. ., , U,y
!- v. j ... l i j- ... , i ,.t ,; ,
r Ii. vr y, jii.::u.Ui , m 4,
n liU .ii,- i.l, ...
it. f " . i i,, j),
H I I)
Um-TuI rt-
L.ui I,.,-,''
r;. H .VItrv i . i. ' ,. I
I
7 ' '
. :
.;I1: I t.WMk-ini l M
. I'm k iir-
" I ...
o'3l, . .,
.;K;.,.
MKMt. f. f.MINt..
Ni. 4-iV'i.i .vn,;, ., y.j
'
u
'
CURE
or
I
Py t;r 11-. f 1 ! Hl. 1-. pf5..ir witari. ..
l ',f st;t V' ' '''invW pMnV,, . 1
.... . .
t'.fin f-i Ai'.tie.
o.rt.t-.
: -,l",a,k """v1- - ! ''4-r u"'-
I - i.' ' I I M.. I I I .. J,,
.. J .. i f NTf
A !! . i ! r. f '. - m -ir, (.,
HIITIIVC M'Al'l.lUMJ
U, atrwi. Kr Ta
V ... U l.r.l, , r" III t.V., Ih, h,k
tl.l'K a'1! i ti I tiH. It. i.'I f
M'M'LDiNs m;rAUi:iM.i.f;
1
, .. r.
v Vr utr ritl
: M,Miv:r
111 AHM
, A.-.i- v.'. lit,,K j , ,t:
' f. ,:.. h ,. i ....Vt,.' 1 at ...U.V. ., 41'
rf. a, , ja. k
" .
l'llIH...l'.flI. ITVfWf t.
............
If ' M n b hi 1 . a-vl fc.ka! 1
f I L..I a).J .i ji. 1,. tk.i. 11 Vj !,
..... .
rat, a
0
,. lt. t - ' 1 ,
.... .u,.,
,,. "MMM IMVM.Tlnnf
T. AU h,!..;m,Ii
iT-a n ,
. "MMll lMVH,flnnr"
.a..rr.-.W4.,s-.,
i cavils
f! 1 ' , . 7 . . "1 '' V " ' ' '' ' l'.!'t.m ti
,m'''' 1 "' MMutjiki
If fM9.l4taiu
1,1. .nnl...i:iK, .rl il,,i in.rH fwajba.
' AJJ
IHM IUI1F. ;,.
k Mt i tr.i
k . 4 . " Ii T ' . 4 i t 1 1
-rAi urfN. n 1 i;:..-A..r i)(4t.;r,X3
--....-'-: a .,a
! I
a
n' 1 iu 1 '.. .
I um tka .-iil : ara(r, all kf (ilJl!a
arte U-- y. T,
a l.'C
LAilRfhT J. p. . avuitf.t'.
Carcat Va aa4 facnk
33w
jyacaanr
17
i;iAI.L M hul tiAI. A Ctl ,

xml | txt