OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, October 15, 1861, Image 1

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-10-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

II
EXPRESS
3AIL
4
1 i -
. '
. r t
nwi im iVuT,n:,- ixi)EVXi. (x ioBr.u 10, isöi.
NO. 215.
VOL. VIII.
i t.
I
r fJk x ri
l.
I
1 4
i !
4 J
. .
I
4
n
I f.
- 1
1
Ii
r.
Till- DAILY KXPKKSS.
1 - 5
4M t-l in : 11 nv I
. 1 r
r.l c J L LrflTT'B 13U1 LXJI WO
;,, WAl'AMl sTi.KKr
, r - . .
Ii:, i. !
1
.... I
, f ...-4.it.., -.-,
;ir Sa' f. f " ' "
1 v
u:r. in 1 V' 1 - 2:'.
1 1 ."
1 1- 1
2 1 2 - l " '"
? 'a. 3 12 ilT". 37 . 1
1
IV, 2 & ' 2 4 ::7
"7
4 tu .', tut 6 ;iw "
f 7 ,v v . Ia ü. 12 1-1 "
h. 10 ! 12r U ! Hi
. ... 7 .-o if 12 ii'-' 1 . - --- - - -
... j. i 1 :. - "
1 ; :i !'i i") 2 xr. r u " 4. -
ir. ... i.i 7i 2 jJ -t w i '
M i I' J'1" jJ'l ""
! ; uü . Ui ... .' 4.1 i .V V. M -'
i i : '. s . '"
(:,... I;
r,. ;
!.. 1,1. I. W- .111 ' ).'-
h, ...f.t..ry
.. . t . t. t Ii v-'.
. , , , rf ,. . lir ' " ' " ' "
i, (l ..1..r
, ; .) :,r l,
.. .. t ... mt.a'l l !
lH, ULI.
... .. .... ,.tw ..-. ...: .- "i
r v ! ' . .
IV ..Ii -
.1
. , ,'ffFU flll'l'l t
:i i 'i I- f ,r ;.- Fi -
I t, w.:
r' m . . ' F
t
- .... j. .!.:
-.Ii Ifl,.-
J V ' 'i ', ff"
v ...... t i ..;. r ! fi i .-.f.;.
v -Ft. r
i Ii ll b"- ,
f
, .4 t. .1. 1 l.
a . ... J, . : Im .1. - i i.
. .1 - I 14-ri-r. '-it r.Ji- tM t t r.-
l. V.t,.T
.--
- ' 1
i M 'r
f
-!""
i 4 i ft i ! I"- "
3 i. h im 1.1 ?'
4 .i it ! - IT
ate. U n
k n 1".
4 i Ii i' v 2-
1 ) 14 TM ' .V.
21 im i :n. im 4i . I"' " ""
Iw t- If mil"" fri.iu i1".'-
1 '..
2 vv...
k .
1 ..i iN
2 '4 .i.i 1.
4 M i.i Ii
i h
1
1
3 Ol
:i o
4 .V
mjf l .' ,r II III. Iii F.l.l'l:
.r.l ,1. ..."U l'U L l
'l II. V r. l T i
eil i:u ei:rn . ft..-.
.JOB PUINTINC.
r 41t kim".
NEATLY EXECUTED
T 1 M 4 KlMtK. I l'r-
,t.l Iii Iii.! Iii l
T
IM. AMiNAlM. I! l: T "
AM
WiTU DlUi ATCJI1
. ..- i, ... i... ?..i. iJ i:
u-i f
In A
i:t , .
, 4- ."UHi. vi it"'11'." ''' j
i :. ,... . .. 4 ti.- ' 4 1 '" r" X
Trrrt-ll.ni If rl Oflit-r.
M mi - '. v
- ri; f 1 i i-
. '. ' M 1
... ; 1 ' ' y
:i. I'.'.'. Jl.
f4..r r- 1 . !. V t.
'...11 1
. r . .
H i r .
1 ' 1 v
! ; 1 . h . ,
.1' hl f J
I.I l-
. ...
K il r 1
N.ni'i
II. 1
f I'. .: '
U.r fa. .4twr.ij !
.,r; s"..t.u, U. ''' .
Tv Via ii-n. M ;vl 1.
r-1 .1. 1 N4 ',' ' 1 u i ' -.1 ) '
M ll. l""l
k ... l'..U I-
4 ,. .. n lu - t
ji,.. ; fi l 1. it t.
...f :;'-
f - 'y
,t . . , I. .1 1 .
. "i. V tr r . .. .
1 1 r . 'm1 -
r i ' vji ;., I ii'if ' -
1 r 1
. !
u.
4 ". r
. 1 ' r. .
.'.'' M
. 1.1 r
. 1 r
, mi r
1 .1
. 1 . m
RAILROAD TIME TADLE.
UUI-II! Ik -' IIM' St K ..I '
. I . I. r ! "
N 1 . a. . . . 1 . - S . 1 . .'. .-.r v.
. 4... . N -'. 1" r ' "
.-vl llT.ll.'-T .l--.M'-.l.
. . t ! . - IF .
s 1. i : -
? 4 . r . I f 1 V
1 I
I , .
,Mvtiir 4 .n' '- i' 1 l!l'..I.
1. .. v
s . 1. . ! . v
a , a.
N . 1. a
, . I .i i . a
A- - H-
I 1 S :".
.. Ktll t XT '
X . 1 .-a. .
N 1. JH.r
. Ik
, a.
.. 1 I.
V
t
Torre Haute Retail Market.
! ' . :".
, !. I. H.. 5'.
I V ' : . f
T XI.I. H.. . . ! n
..11 , UT XTI h
. .atlt V.I. 0 T. . . . . -a .,,
lo II r ' .:. .1 " 4
I IXtr. a.h. . . . mi,
..MO 4. I.
-IIS " . '
. . r
...." Vt, -. '41 M TX
fix. s
rj i. r !-
ti.i r f. n .
TV ..
BV J -
I . ! f
BK xv !
tt .x 4-x . r TV
n -ni r "x .,14'; i'xiov. '-i tiiiii
r i ! I H --
T.i, t . i:, ' r,'-, ' "!
. ,r. r "v : ivmtv --
j-j, j . ir., t -t-4.
4 :--.. r "X- 11', fc . f
Ta,,-. in- 4- I ' tl T-
4 .". r '.' ;
C X I l.. ' '4
Uw v f TV. 1 L-. 14 1
.. r i ..vi -
"H XSI JiMI . 14
.. 9 - 'S l'iN
-f I Ii !.. 4 I - .
r;n -. r -v l
X4. krrl !. 1 a V tl X-a..'-
... jt i itr- !
., .. f k 4ä. . -h
.Vain 4, f V . T ......!,. .
t 1. kl" I M- f"' ' 1 - , , ' -
4 -it. r"- T Ttltn. a .
a
4 : .
1 m
-
11
;
4 II
. . V.
4 ". -
.
1
t:i k ' 1 .
4 IK4 -
y 4 vis ' t
vt rt. -i.'i -' - - 1 r .! 1
t'., ti ."J ". i :
.,..!... --k. r -!
4 . I !.,.,. ......... V' llKNil'S iata4i. .. . 4-. .ra
Kiti nl lill! urr ni- .
1 M r ft 1
I . . .
1.... . .
..Xil f .
ri.- rU t" : -K
I-.- .:.'V
i Imii;
t MI'
A in r - ! ...
. 1" k i.f A ! a
I ,!T F-a'.i. f I ' na
fr) !;,' 1 -1 ( ;r-tr f-11 V
Kl 1 -TiAt . '
II -',. 1,, .
!!. . !.
.
. -4.
.
)
. . . tv -.
.. ...
tf ,, i- t .
" '
1 .
I .'n.j.. .
. .-1. 1 .. .,-..
v
i
' 1
I'll':..:. 1'
!';...-. J'.-,
VI , ; .
I'."
K .... ,
I .
1. .
f.ir I
fr 4
IV . I I ' i
r,l. . - . f.
I'.w.U l: n r
M.r.t, , ..
Tr r
.. i.r...i i. . .
.... . ..
i -.-
IV
I'
4'.
V.".
. 4 -.
. 4 -
I : ..
I . T.l!
i . r. i '.
I
11. !., ,. u 1
H ff . ,
I 4 F- 1,
.-'. . ,
v.i,..,-.
II . I,' . ( ! ......
K : . . r. .-.. .
Kl' IM i I i '
N 4FT , . i . I )
I ,- . .
. ...
I: . ..F V
. i V
i,f .Fl U'.k
. 'jl-
' .
. 'rf .
".
..".
. .uv-,
.3--.
. v.
!i.k . : I- -i. .
I .
lf l I Fl I.H.fc. . ..
I... k..
'
- 'V. IU . ...
KTl-.i I - 1 .1 1 " 1 i .
!- r. .!.!..: I I
I M 1 1. I V
ATTORNEYS.
i
Willi. M.I k
MACK & PIERCE,
3 1 1 o r n v tj s it I is a ir ,
ti::i:k hal'ti:. in
"4)
jir..tn,.ity in H Ni,'1 1im'. :
1
t. .!. i- o 1: ic 1: S T,
A t t u r 11 c v :
tL:
t v ,
1" W .1 -'
'I ! ' ,
IHJ.K 1 Vl lK. IM !
DENTISTS.
S . B . SMITH,
1 ) K N 'V 1ST,
ni i u i
t;:kk:: n.rn:, im
I.L Kit!-
., I.. ..r lld.
. . I " ' " 1
,! . ! i. :;r...t if Ii.' T.r.'n.J -
V f'a f ir
I-1 il '. a
pi'r 4-
t. i - . ,. :
mm
f
X 37 T I S T
i
1 1 1 - . ...
1 1 1 1 - ' ( ! 1 1 lu . .i. ' . 1 1 n
V , . F. ' , !h I ) .''If I 1
. .r- 1
II. I
,.m .!;.,.'
I I
,. 1.
.1 I l i . M
i
T-V T7I TVT- TT-4 TU "
'
;
it II I l'l 'i-ll "Mr-. l-T HNrl I.
1 i.Ki.r. h l n . im
CJiYliYlISSlON IV. ERC HANTS
TURNER X McKEEN,
Küijr.lV iNt: A !:liS. Mi
Co. nut!'", sion Me re Luits,
. . .
II .I r lit l.r.ilti liir .! H.
,. ii. 'V ' ;
. 4; '
, 1 - !!
if. ,k"-ii i', lls
POUY EXPRESS.
To .! I rum . ril.lriii:. Hi
I - li I rii l. ! jih, l.
T I
1,1. N-'.
t 'l l-. I
. 1
i. I
J IUI
. in
I .i . -- a 4 ' t
..-, '' r a. I
. , - , . '
l ' ! ' '
K i . . m :) .
f,r A . '
1 t ' '
. I -
4- , - . .
Tii'r- ' , -
II..'
l
- i
( i - . I i i '
J
VI ' V l , M I
SEWING MACHINES.
OLSON'S
4 . '
-"
v-
:i,C00 S.-M Dar.:..; U Ycir W9. i
t. , j !- 44 Iii V4 44.4i
.- - i t h ' ; "
w ki; w i i.i ) :; TiiKW vi.
V Ift. I. !.
.1 ' l (. v la -.-.
:-r-- :::: "
i .,..' t V- l.T t
i DRUCC1STS.
tuotias ta n iar
. , I -- .K. I . f. II. 4 . 4
U tialr.!. A lUlull
ID XX XJ O O X 53 'i' ,
Ii ! I I K 1
P.i'"U, Oils, V.rmslu
1 , '
l" V.'
:::r: : -ri; l!t!.r ;
r,,-,: : sow o,, , and
a i
t . .t !
r -..I
i..
C unit rv 1 'iilcrs.
,,. f
I ihm uniirir tili 11144 tllt4M
UNjir.iMiii. t.touoi.. '
v . . r II. it i ..-!. ' n t " t ' "
. i ...I M 4vr.f ' t'i.r r' t' i-1
f.. .ivr f. -n r.
l ..!' ..--!. .( .!..;' J.'.--'.. I t.'.H
. ... -1f. ,w w t
2urr Vinr- :ml l.iiir :
' . , . r . V.- ' '.n-lu-l.; tu yTt
i
jl , ! . r vi,.:; ...,. . '-M, T.-'ii',
Ii , ...... i.. )... Ii...-: . r
.,r. M " '.'-. Av , Ai-
I i .v.lN.l.itN - l1IO.ftM
l.lr.t. I lr tltr 1 1 1 m1 4. r Ii r I .
vK. i-..i,i.'
Patent IVIotJicinoa
i
liowtl! I ) , Ii lluliHlu llir i
i
i.l au 1 rii .t.r.a.F.Sj O-nii. ivJ ;
i:UK - IT.i' l H:.Vl. liUMi: .
Ii AK KS CASIOHINK!
II... ..! iL" ' I..- II- 'T : 1. '
Coivl Oil XcvxrLX3fa i j
! II I l I. 1 I' V I 1 K .
r, l ni..tA
II i if'lt I If ( I ,
1 ( ,, lln',, i il l', !'. t -4 U -I'
j I. . . . 1 '. J.j.' V l'f !'. F tl ir u - 1 l"
Oriental & Grecian Painting.
l-l-CUrG KII'TION H
4 'ei. !' .; A..ur.'. I ...iiii.U! '
r :: i' v vv.rft-ii 1 ' " '
,1 -.11 i
..1
I-., a. I Ii. ' '
I 4 i.m f I ii rlli ii1 l.ilii l
iKKitiiii At: i r n
O W. PATRICK Sc CO
I ni l4.it Hin! aiti ..
I M I
iU..!.L r,f hi. I A 1 ?.
1 .1 . 1 . I '
Drugs and WedicinflE.!
:; n !lll
I. .-. ii '
-
vyrn -, n i I V 1 ! i . ! 'ii-
1 Ml . "Ai 'tt
I
11.
: i .: i s
: i i
i t l.i i.x hm;. am
il). I 'A II! I Y. I i Al
AM
KIN K IaU l' HS
- -. ' -
) ?: M.l'i4 IN Ai. M K1'-
i
Coal Oil L.i'np: .inl 0'
. - i .
- . .
4 - a II 41 I 111! t 4TT4T
. '' . 4 V I rii 4'
hi i . -1 ' f rt
V
NC V (.()() i!
' I A I "
HI N Ml
11 Ml:. . ! t-t-
i ii ni- iiuvMHir.
-' - - -
H .--,..' 4 Hlli'fll
COMMERCIAL ROW.
V ni! r;KKT, !.:t. 4m i :.r
i, - -
Fine Art Gallery!
N.. l.n. -uMMr.Krtil. Kov.r-n STAIR
Ai. lt r.";i. -ft1,trr kn.n lo iL" Art.
jl I S I M E O f 4 CORY,
:H AR D WARE,
.. tat 'witinirr li1 IC4t
j Y a'i i.h t.
Trrr-M tiitr, linl
OLIVER BARTLETT,
Imokscller and Stationer,
4M
Dealer m rancy üoüds,
JAS. R. TILLOTSON.
II .iff fiimikt r ami Jtireirr9
tkj.l
u. alt Ii-., Jrwflr, il r IM
t I .4ii-. I'it Ii) .M.d, A-..
N... rt roMMi:i:0!.M.
-1. .. i. - - T rr Mut, lu"l
Wl-.WTlil! UNION
"!
ii;i,e:.i:aimi oi ik i:,
r. ..... ij... . i !: i h u'.i..i t i iv.1
.('.'. l-ll Vi lr1IH'. .,
cum m k i:c I a i. i; w .
( ... ,,.1 w ,' . Ii Ki m l", r . niil.. ! i
4- f 4ft ti ri"(i Stii.'-. -4 5
, MECHANIC'S ROW.
G. W. PATRICK &. CO.,
I nrtttrzisl .V i'luirHiiirrnllHtat
I T IL I
i ruf- Hi Hi.-, rniiil, i).!', arnil44',
, 4l- iU i ". li'll.f.f 4 AMV l..t-'liv4C,
; r..ii.-i li h t..l VVi. n .Uil.
MrfHMC. Kovr.
J. U. P ATR ICK ,
1
( muh
tStmlly liroctrifHü Prorlxlona
AM 'IMMISSION' MKKt'HAXT.
itrfTü.h j' .i.l f ir C-utir. rr-nlui ' !
N 11. V 1, int J(.. Wm-1i Sirr.-!.
W. A. GRISWOLD,
I V. i. ..I.-. si.- : !r.-til lri.lrr In r.lirl
ijfl A Ii 1 W A It K,
' ÜllMUKi" ;.M. CKII.NTM.V KlM'lNi.-, Ar.
N.i IHIIMfK l:ilW.TAI!VIIST.
RAILROADS.
i't itttstjlvaititt Vvnft'ttl
i XX AIIj XX
V is I 1 1 ' ' I.'" 1 1 ' M 'J" ; ". w
ür. Miles of Double Track.
I IIIII. I I 1 1. TltlM
''tih i' Di'itmm jrinn .VI Voinl 'tt .',
I I IFI4
j rillsliurgh to riiilatlolpliia !
I All NM ' ' 1 1 N. I1II.IO Ii M iI.K.
' Moniiiii; Mail, Afternoon F.ut Line
Night Eprefa!
I 1 I 1 . iP 1 1 u! fllll
I'iltHfiiiru lo Xow VrL !
i:Hi Mi!
I II IHM I I M VNiil. I'l ' t;-
Via AllentowiiiSc Eanton
i nl. 1 1 f. . t ffin VA . f-'i ''. ",
1
, .
' lit 1" K I u ail i;hi im
, . nur IF.R r.iKT iv
Il tl III. IC U a I MM V !
i: ; Train iltin Ifutly
it'tfi sit, nl ay iUttittttl I
r I'li.Ui- ip'. V' :
, I ! - I F.lll.. s. 1'
. . v. ,.. . .. :
1 ; v AI 1 1 M"V. s
: , ! 'i ' 1
Hont TicLrl lo Horton
. . .' f.. I-!-
. . 11 I 1 I fill' lit ..' It'll I l-'.'l. . S '
.'.' ""ri um! ..f i i
. i-l HI TiKl I Uli '1. II - M l.
1 1: n:i i i:rr
i 1 1 ; It ! t . ' f "if I-'
tu TUkttH vitt VMh
ffirrr. i j. Ki i - i i; s u: a '.
iinc:
iKi.ioin .
i.i
; a i n
I. I. .
I i. 1- ' -I
..
- K. , i.i--
" I . 4 I
I f. -n
iat.'.'
F Ij -
S- - X
h i;
k. V-.-l.-ti -T
... . I '
I . --f X? a-
i
,, . - i r.r-.
, ( ', I. r i 1 f..
I'.-V t- Fi. Kr..
v. i ..
lt.':!. t .
I
.... i
,;t I- i . 1 i " i:; " ";n'
r : x; i . . h . Xtk. .1 I.. UJT.
-'"
- )
, i , i a - - "
. ...... .. .- r '.'l-l ' '" t
, .". ,1 I I Fr 4 i ' ' '1 ' T' J
I ...,..;.. "' '
F - I r 1 'Jl
ii.r'hXl
i'i ri.'
a -ii I F. !.
I I II Iii
I. .
tt--! . ... I ..-. ......... i....
..f...'. -I a. a-
I
I , ' -t w
4k '- :'
vt t '4
C.4II '..-
. i Nif ;u ':. t
' .,'
. 4..!.M 4 -". '"'N
- 1 4V Ml. N .. 1 t-l-" H
1.-' ,...
. N . 1
, I ai . N
j i . ij txi IT ..' ,! l-l-"-,f
Ii !' T"T""t ' ''! ' ''
Ni a II ' VI-. .r-T.f VV t '':'.' tl
I. M Ilt4 IT. ' I4 r"' It,'i.i-A-
'..!
it.
LECAL.
I I if NT X . ..
..... ..I 1X1 .
-l-ir - -
1 1 ::-:;:c:: :!rr
!a-4i''.l J,'""'! ' ''a .
FIRE INSURANCE.
II (.) ME
i
i.vsi'H.i.rci: ioMr. i.m
t ni w vom: en v
$1.416.400!
C.U-. J IAH1IN. !iMt.r.
A . F. WU.MiklH. V.. -m4iir.
W tu. . Iiii) rl. V 4w A . L rn. 4V l'..
-. C. t'.liiu, Mif Ui.ii, l'ol'iiu 4 I n
lithf.ifl N. Kri.-v, ill, Kar0 V
Iai iu U t Lli. - H' tif i. 4 TrW-rV IU..4..
ll.o.. llf1ir,
WlU. II. Mr.lrll,
CL. It. H.ul..
r.. Wfciii y..
Iloiin r VufK1,
ix vi r. t.H?.
JaUir. 11.1, li In i t ,
:. II. Hru.Hn.-ir.
i'lir'.n, NiHli-n 4v l.
ll.Uii. HüiT 4L Mi r-ii
H-W. l. Mirr-i 4t Hull
K'.iiif. M.rr V C.
hiix j. ii'iu..Lf k. kt.;.f.
'r l'i irr." 4V 4'.
4rU A. W.,rk V
Juni' V Co., I.it.l:ir.
'"Tk I Ii i-,
WanlA. WHk,
J4ltli !,
1. H. rrwUiliiktiaiu. - 1. Ii. KniliüißU4ii 4".
ClA. V. Itu kl) , - Iltilkli V 4V (V
in- IxL!, - H. Iyn-WWFV 4V 4.F-I.
TlirUff MfNHi, l'-irii, SI. Niimmi 4t f.
K ( l.ar l Uirl'", - n..n. Ktn V 1. ... w
CurtU Si U,
WUt 4l .Ni.l.lr.
Ii. M .rmn V ...
illnr.t, 1 V ...
. . K.nir At 4'n.
ruii. iii a. t u
Tr.. - Hiki A. 4'
lln in. ' ill, lUt.k.n i i'.i.
M.irt..- . i ii iiiih-11 JL ').
n.. I. M.irifai..
U'.ivi r V. W.:.
Alfril 5. Ii.-,
(iF-org IJ.,
Arno- T. Ium,
A.J.Willi-.- -
i i r. Miwt.n.
Jhn It. Hui hiii.ii, J.l'. Ii tt (.iL, I'.il..i.
l'l -. IV IUMiii. IaUI hi, tirr fc 1 ii.
M in. II. T. iiwii.l,
lli rr II. llTirt'-T.
vin. ii -i-'sjit 4V r..
Jw . tl l'.i.
urir-s. W C.s.
1.. r.l Hul l . f r...
M 4"ll At 1 IhT o!l.
ilm I 'urliU- Jt SL. (In.
i'rn !. . Jr. V l o., N. i.
V4 i'i. K. A. 4 h ... II. Kf.1(, W.
l.y t hi. At .I., il.y, N Y.
r..--iti. Hill Ax T ilmi.tui .
tl ti.lirT A. 4'u.
J H..l, -
Win. t i t tri., Jr.,
John H. I .iTil,
Iiliii-V Vaiti,
45o. T. Sli1ni in.
Crrn YaN-, Ji ..
WM. II. Hnll k.
I4i.l I. I. -
V. II I1.... ,i.
Ix-ii K"''n.
4llt H fal.U. II, l'irf A Ca..ll.
ABSTRACT
ty f. ntlUKMll F.MI-.SSVA1. r.i7f
JfA".V7 H r...liii-n -r Ih'MK y.".
:..vi?t'".7M.vr, o'U . .vr r.-.;-.
wt fA 1 of J.1H U li yt 4j 1.
cr.
CaU,r..iK'.i:t !n Rai.K, , W
Bond 4'1.'! Mi-n c '. v..ii. firt lli-n mi
Kal h:lt.. .rtli at l. tl.07.Vii '3,iiiJ 03
Iirm.114 m Mixk, jiava'.lr .m iliiinl,
l iu4rWt vslur of viriti.- k l!T, -Tu fi' 144.CM (0
liaii.k ft k. fmrV.l tain)
7, "in 00
Unill Sll Triry '!, (nisr't
value, ......
Bnviklyn ntjr W4t.-r li.l,
Ntirlit Carolina Mat K..ii.l. (markri . .1;
Miaaonri St4t llnri'l (marki-t vlii
Real K-t4ff, No. 4 Wall Sir. I, -
Lntort ilu mi lt January, lMll. '..f
which "22,2". 7'2 b,iiN- l-n n
1U!4I4 l'i h.in.! of irriil muj Ir, omr
f irnii-Fili.lii frFiin Vri'nt. mi 1-t if
Jajiuary ( f lik-h tlLV-!!; YS I.m
Ii-n Tt"-i 'I),
HllN K' ivl'l" fyjr l'ri it'iiini iti !.
laiMl Ki.k..
Otbr I'rojwrty, M--.-ll nirt. ti. f-i.
lrT'i'iin'ii in nii'l im"'illii ti-t mi I ' ll
cl.-. iu.l at ll.il'.
li3.3'J3 LO
lo.-r-j no
7, ') i0
U.ldK) l
fwr-TtiG 47
6l4 li
2 4. IVO II
r.ai
-..I :u n
Total.
I,4:.,4H H4
I'll !;U J. M VIUTS, ri.-.iF.T.
A. F. IIJ.Ml:lH. V, l'..i-M..F.
J. Mll.rDN SMI I II. Simtui
JOHN M.i.KK, 4. r -'
i iiAiei.i.N ( in 1 1 , tut-ni.
N... I-I HI Ml hoW,
u,l1if v nx miTf, Jrr
Merchants Insurance Co.,
i'i" ii 1 1 ni. 1 1, t iivn.
V. Tr)..u 4..U. i'y. M,kK II. ...hm. I'i "t. j
euiru, - t.'.,M.
Nortli American Insurance Co
fxiirxu
J. A . XV IJ . I , Si. .
r.UH.iaJ.
J j. ... I ihj, rr.-.'t.
II
AVIN. 1JKKN AITOINlKI)
A"'. t for lh a'u.v r. iial.l .-i:-l r.'j'i '.'l'
I .HIO.HII 1 1,1 nr. nriF.il I ..l.- f'lF." I'l.l,, H H Hl
Im. II,. 11 Ii-ni, M .ri-.. f . 11. u. i. -i 1
lurt.'ini, M.-'( h-i '!- Ar. ...,tl. t.. m -M
tri. Wl..' 1." Tai. " Mi-'i Hi.-'. J.r.'i' .l-
lypti.l. J M F lt. 1 1 KSI Ii. .Me...'. :
4fil. ai l.iri.. i A V. k. . XV I.I.. u-
m.'iiif !
--
'
L,-.-.
HUICLd. ;
"'
. M Y 1 1 TT 4 1
xj iJ 1 r?niiia s: niiiHi.
KV V 4. lVV4vV aaa. w w wl
9
ItronilYv zy , .,4 Vorl..
-,.
.i F-fti
s
II-1-1.
t.S' o
, - -
., i-... ii iii -.I. - o.i i.
I hi i' i : ' 1 1 ' ll ( ' 1
-l I.I I .- , f F . ! - tl -. II ' ' '
'rH;i ' ..It ' i, , - , 1 i I. V I I 4-.'. . .
lt. i !i.l. ' -.. 1 !ll I. '.II'
''
'
nl,..
ii,i i '
. f , ,.f .--!. , i k . . i.
I
i
I 4.1 ll
t -. v .'.! i - ...I, ii- ;. ' t i i '
Irl,,, i .1 l I . I ! . . - . ' .... I
, ......
"
j ,. i. ...' i i , ' - ' '
t . I I !' i tf' i. i : Ii i
I .1 -1.1' l-.rf 1 l. -I - " F - . . ! ' '
II.! l. , . J M I, i. . '.', .".il '(
..... .i 1
.1
i . 1 1
' .1... In- rl,,ln .-f II. .. I.
f I Vi! . -1 t-l IM U I II ' I ..- I ' . .
. ' - I
n.!f ik'i.-.'. J
l llaxr ltltirrl Ii Pri - ! Il.il I
ty imi.lak i i;i; pay.
I ...ii-- ii"' a' f t " x "
f IV
i n -
1. i Mi
i ! . -
I, !,i- . I
t
J HI tli'S 1. 1.. 'HI' "Ml. 4. '
x, i ,... ... : :-
1
BATES 1IOUSK.
W .'l. JI IIXOX, 'rprlrlr.
I ..... . .. . i. .
4,, 4' I 4M lllllltll'.t n-,
I Mil A I'Ol.lx, I Ml.
,.,,,,
i4
TKUUE-HAUTK
(rtirr UHbNtli A t4iilh l.
TKHHK HAUTT.. 1M1AA.
i
r"4tMtlT ' 4 THU lltlllt lnil.'
' . , rfHl i o:t"C or TMf i.xr.F.T. hrtr ai;
I '.T. 4'1 tn 4'4T i-t4'. IIFM4I I",
I
mt 441 fa- F-Tl T It 'T ''bT rT-t IT
4wl4 ttt4 C.tT. it l" - -i-Tf-'-T
; ! lfe
, t pT 4 ti'. JV " 1 '" 4' ' 1 I 4"' f
MEDICAL.
Seroluln, or Kiu livil, )
15 i.4.i,:uti.iil I ., ri'nuji.va
I l. i l.it 1 iLl Tui-l lii.fi ut! nrd. ..
..r. Ii. it ,c In ! t ir-n?li.r, H - r ailr. iL
Iii. f.. I-I, 4Jxl IumJ tiFtml Ul Jlr4Mi)r : J .rt
tf U. Ni I Ii frmu Ii '.i j k, nr 1 titr
w. Lu U il in v it !'ir.y. II. i.-f.-.u. tiut '
i .ri.Ki!y u-l It mTrurlal iM . , V lnü.if, '
llMir1r-i ir mil .l 1 1 y Vl, li.fwir Ir. riiii ml J
tltl.y ka.it, Ib trK roKiii , i!, Iini. 1!, by '
tl. ..rrl n(rtii4i. Vhlr b il (r'Kiii. lt ! '
Lrr'.itr i .i l h c i!tiHiiii. m tvlmc '!rwj4- I
ri.t l. . L,I-lri u unl th. Ihinl 4ixl fiKirttt '
t.'t.;"' iinl-.-.. it rt ii. I l" ll r.l f II. ni Uo j
mv. 'l;ill-'l ,if Itiiuil.i ti. lUii V-Hi i
U.rir t i.. i.i I I II
t r;Ti t rmumri' .ti l-tli"Ti frm th l-W! I
r,f r..iTi.-l i f ulirriKl li"FFr Licli, In tl. lunjc,
ll.rr. i.l iiitn.l ftFi. liTHi.il : Ul t.-i Ir; lu
Ii. laii '.. -lUiilS " Ml t4"' iF-i.ir, i-(K!Oi
ri.l-. lU I'F.I nf tliJ'IliH:, l.it hS I iti '5i
r.l..l. .!. jirrs -. Ii. rvr-1. of l't. mi ihnt rnifB.
I.K-. ,.Mi,i !imi.. but lLy Lav lar l. ) jir to
.Hll-tat ! tb tt4t k t..f Hl. r 1M lr; vi. Iiiit
y al IiUiuSh r prl iii ! liTilrr lu L. ahln-iUirb
1..4 m r-Jut.Hi tu tl.rir i.'iiir, r .til! r-F:-1 f fa
tal l v llil tüi.l Im ll. yii. Mi- af TiV r.t.
U'i, (..i Li. h Im fiiall iL Li. man ;auu!y l it
i4ik-iu .lii-r.-tl' m lUi . rv.luli.iu. ui.uua'n'i ai
tiiAi.) iru 1 1 . J.a l tl :li, kiiliy,
Li ml, linii . 1, i.f '. iL .r.-n, r1 1nni 'f
' r. ayiir.t all l.y Ii umr cau..
I tiiartr 4 ati .r ij...- r . r-IuUM.s T. f
. imh. hiv tn..!i1 l.y ;Lia luikU.M li.W-. l. -i., a,rl
tin ir 1.!i! ti mi.:. runi.l ' v it. i ri. 4r- it i'vr.i
.. . u ... v..!,. kl l,M V.1. V.. .p .Hrn.
tu r-i ni ...u-. i . -. ... . - .
I.- rm .li. tr , ami InMB.at ll l y Li-al-hy .l j.i.1
, x,r, i.c .u-li mtxtiriMr ''ly
A I f. I. o J
Compound Extract of Sarsaparilla.
11. rio'l .Jirt tual r mly hU It 4L nilKal tAl'.! of
ofir iiiu. inUl fur ih'a Mirjabi-r j rvaüii:
ai. l I .1.1 lu tln'y. Il . ..nil iFi1 frbm 15. in artli
rFv ! Mial li4V li ll t!trurrr. l r 111 J.ur
K4U.4i i.i lUi t ul i,.isml-r lriu tlw lll, 4ji1 i
r- u if ll 3tui In-vii it li '..i-t i c.n
iiu. ir. JUik it l."ul l l rn ! ii 1 f r Ii ru-
,f n.T ..nit .H-rt'ftila. I'Mt 4l th - .'l.r fl1..wi
I i. h n- fr-Fti It. wli a
! Kruj.'i kin !-, .f. i.il..n"a llr--,
' IC-. -r .ry'il. Ilifjl , I" --tul. , UiH-U-
, Hiaiu "ait li, Tumur. 1 tlr a .J !
; l.if-uiii, v I I II I:!: ?itu, l;'iu-
' iiiF-in. "jil.il.ti. ai'l Mnti al
I !-, Iiri'jwy. ITii.4.
I lilltt, il, ul-l, -
l.njilatl.t arUUiK frwlli
i'..a''l iT lliiJ'UT
U I ii .1 .
Avers Alcikj Cure,
IOI; 1 1 1 K MT.IIiY TKF OF
luU rii.it.. ft l r. t l i r ..il Aifti, li.itttit
lv. r.l'lj'.l r- r, liiinl. Aun. rri--!' al ll I-
ft h. - vi.i..'i M i. In- In-. a:l I.i..!. ii t
i t'.. lli.i. .l l'.r lh Iii'! nl i -
. 4 or ia"it!iia: l" t'lllary iiaiivi
in. lit. mi-i-.l l y thMlTiaf
Mi i-iii'i Coutitn .
W r.- riu1 -l.il l.T to o!.r t!. .F.un.'.Ity a
ri tu. ' lii b. lnl'- i ir th aU r..njlaj.l4
with r.-rtaii.ty. 1 Mill prf.ity h4rn.l-w 111 a: y
q'lan'itv. Mii-U 4 r in.! v I hit aJal In tli-ir'.!
h. r ili- attlit i.F.ac 'Ii-.ti'.. r j r. !!. 7 hi - t.u'.
it ! tl." ini!i .nio jn'iMin ff l'm aivl Ac'i''rr..m
tl,.. v.'i-fu. ,.ti.I .r--iit th 1 l"tJTiiit ! tb
,liK-a-. . tt t'aa.'i. " th Hfl a..r.'. h ! lt ru..n
-.lory 'i.iitou.. It 1 t' "'1' lt "t rrtuljr cr
y.t '.1i,.. r. .1 t .i thi ila -f r.nnj.Uitit. 1'tit al.i
ll. h.-aj.. II..- I irn- nu.i.m v mii-..1v f..r a
.lol'.ar hi ni ' itiiit ' ri h 1! . iJy; mi l
In I1I1. I'- .l'.tri. I. h. r K. .r au 1 A im 1 a,il-.
- r h. ni l 1 ' ,r,-' ,l r
urv" i. i I 1 : -A i'.-t l--rt.rty t tt.
tvin.h ' ' "'-1 '1i-'-ir-l I t ih.---
4y mi r. r t t it . in 1 Intrttutt. ut I ihul it
taln i.. juti.ni "i -' i'tl Hto.U-
O no T'-iii-li. nr i-tl - r ii.ji.i ion- . n.it- halr, r
nj-.it ll. .. w-ttt'iti 'i.. TW' ' '- '"
lioolihv 1. if thy l-l n. r l.l th .Ii.--.
V.r Hi.l A 1 ! -..iM-n.. ii. ! th
Hliarlii.it ir .m..n. A errat 1 fly -I 'Ii--t W r ai !-
from iti iiiit.li. 11. -': tM" l
Vif1;I, l;li.-n.liiii. l.-iul. II I"' I'. IUi 1. . !,
J ..I I,m. h. . F. ' . 4'atnrrHh. Athni. F 4
t4t.n. I'.ii'l"l 4P - -f Ii SpL n. H"
1. 1. ..I'hiii in th l,.l- ' Ji- .I'.ral)-".
ni-l t- Miiy.-i'.i'iil th M. ii.H. Ii.
Xl of hi. h. l. 11 i.ri;iiia'i. tl.i- ran--. .nt .-ii
the Mil. in, hi. 11' ' J- - "i l "Hf - li.!tl. T"!
t'l " I-l''"u ,r"'" ,n' 'l. l. i'l '
mjh. , . ..11 in nl' "Ilk. It 1 11 ii.ali.
pn.1.1 t i -li iuiiiii.ra.l. mill l-.i. linn hi.;; . r
. .!. uli i.-i-lii.i: in ll- liiaUll'.ii .ll-H . t- !
. .1 .1 1 . ..1 .1 i! hil ."'H tin- ii.-
f. , i.,i. ih .t ill ! V ri l tr..ii lh.--tm, m..
i 4i.il. 1. . iii niUt in ..n i.-M .lUI'IMJ 1" ll H
Int. . I. -. II. I I" Ii'-" 'ialil
,.iii.i ti l. th .1. ' . ' f w " '
li,tnni!i. i.i- if ll ! I. m I . - .f h f
t . tt.ni lhl l ! ! ...''.
r l'i.v" I In J M.KA 1.
I, v.. ". . M -.. 1. ii
All '.in '
r. v. ii.....
- 11 I J 1. II IM.H H.
1 1 all I ! i. i- in 1rf
li.i.t.
, h.l t ' Xu. 4 . . mo 'in. .t.
j . -I, . -.u - v. -
HIT M 1 : 1 .1 S ;KMTNK I'lttTA
lln.S. JIJ. .MI..'S IH Ml 1-T 1 1.. l.la.U.t.
Hr I.XlluM.li 11 Ml I, th K1.t1. v-.
HKI.XIlK'l -l'S 1-1 'Ml' f-f ! iiav I
III I Xl4 H.ir l l Ml' f.-r tii I' p-
II v I.M I I I S HI "111 lor Nr.u.ii.-.
I lit I VI U II ll'S I.I 1 II l I- T I. .f V. l...
11 1 M U il. !'.' I'I t ill l..r 1 F .,t.. ii..n
j j,y M u u.,'S ).l i III' l-r 1 M l'-t. 4 h g
1 1, .V 1 I I I'-l't 'Hl' f'-r XX r.ik N-r
HKI.XII.-il.il' hi t'Ml I.h l.iial i - i 'y 1
IIF KM 14 l.l' I'.l t'Ml' fr I i.i i-al l-.ib-l
HKl.Mv.il.l'"i IU Mf t-.r M..ir. r I'.- .-
lU l.MK'l !' !'l 'Ml o-r Ni.M -
MM MI4II.H S I'I Ml' f.-r X ..!. .Ii. .
nn.Vl4ll.n s l U IU'fT lTxr-....f tl.-U.
nu.Vu).ll l It.Ml' f r I r..iu.i.. ,
Hr l.MUil.M'S I'.l t ill' h r I'..if. in ih ..k .
UK I-Mlx!.!- M t Ml f -r K li.- f tl. K y I VI. .
''l' Tmi rary S'ifl'iM.i aiwl l. ff MiW.
i,Ki.vwi.is i.uiit i..r.'.Miija no...-,
u
utiU .i.i ol AMi t li'iii ana ii'-rror n .'.
III LMluil.H'S 111 till' f- r nS-tr'ii-t.m
IU l.MluM.l"' lU''Mr f-r 1 r. flu r 1.
.lilrr.lion. 4ii-l all w. a.
KMM.I S-H.MAM.S-U 4M.!.
f-,-VI II.IS-H. VI.KS-FF.X4 I -4 .
Dil) OK TOl'N'J. MMÜ.K, MXUlitMi. .r .'V -
TKMIM.XTIM. Ml;l:lX'.K.
TXKF NO MttliK riU.
TU I.Y MiK OK Vi AVAII.
lirUluil.!'. KMUX' T l inii
IS IMF Vl'll Y ltlT K F. M V I . IN IMF XXOKM'
i . t - i .. ...,..!. u l. Ir-.il to th .. h.lii. i ri-
.Ii, fr. .1,1 lo.ll- Fl..l. II. IT. .1 M.- .M.- . I.. I
111 t LISI Ii: 4 11 XSlil. i- LU'l .
I- F X Ml'ltlXI AlVllVI
V F X V II X MI M 1 .1 ' HF. IT II MT IT
7,V ! " Hit-ai... VI.ni-1. rr I '.
'i Xi-'..i' (.. It'i"!. a-ant ai'l lai.T'.n. Ih a-.
- , in i.xiU MUS FXTHACT ri in im.
Iii hi:t iim:ai
I Fl .11 tllFlf - ' i"4" - '
IjifI i. ha., ..!': S,l..1,T.-..F'i.-Fl
AMtVl KlH-rK.
i HH.MIV!.! ! iMKtlTKi HI f- I
...-(.... 4 ...
. rt F.r tr.TI ii a 1 ; . - nr. ..-
II V l "V. AMI HM
4.,,. f..r 4i-- ari.H,i fr" 'ha'ott- .li.ij.ali.4..
i r.K all tivi!"-T li- .rif.. ainl 1 .U .(
th paMM
it In a hM tun a -ii .-i ni...
P'irltr.
I IIFI
.'. '.. - . i .'w i-imii'T I'I I III' (. Ilwa. a
I II i, i ', .i ' - - - - -
a-rl 4-!Trtl.-.- "I 'I' ' ' ''" -" I'""".
r. I1M.M i.i Mh Kri ' l'114 f" ",-r
1 4 ' jaf 4 AX4 4.f lit
t iinvitx ui. .
. 4
Vt hrlli'T HlHIl II.
ti on M. m Ai r.
4 4 4
rr . i.ai. - ! "-'riFiaMi e . ' i--f
i i.m vriMimii.
44 44
All lb a'"" .-.aara 4rl tl'-'.a a.'. IT ! I f
Mm raiJT..t J1 "' !'' f--n
4ftaat
fiF XI! Kr XI' nr.i:
ax. . 4 4 Ii
J IM H 1' t af a'-l p!r4M Iii
afVl ..' aT,.ltt iFUIIi.i- ' " I a-i.-'i.
lr..rflA'U arr-.F-t l-f.-r-. an U.rw,:,
4r..f rb.i-i'U - I T iirj.viv.i r.n.r -i
. . - . . ..r'lull I t-Mtrtlnr.
lar-.nr, , ...
Iii tv-tnUr l- li rtn -inijuirn .T lUa M.l . i .rrVT-r tLy ! I4 kw,, Uifl1 -)ti, i Wa-l
f.Kiir-l in troth, for pifuU i 4 1 : rmm .1 tu u. tJj r ,1,,., wn L v. l.vJn uu. 4.. 1-
II. j.a.M-ul.r j'Mrj.'. aiM virm. .('., ,, r U 1 r'.n . That .n-TrS'.r Art n.. C-
irprill I" 0 j.urtfv ail r. irnrat M.. Hai H.. y,,...,, v tW , vav, r '
.!. i'l....i- M'l' " ""' I'-ti'-W mr.-.. rP WV TnilVtl
t,l,...r.lr..l.-HlHMH.. j t.LSLfUU. lülihAL.
...I.
t4'n 1
,...rfi.'. mr., .-v - - -
jrrty V fli ta! !.
H. T. HM.X4-i.i
f..-l M.'lif .-ti.Fr-T.
laX'll-"'"'', lf - '. iL r-i 'V '
I. am r nir.r.xi.i. xivTMiat.
II. fXl 'V
. . i i
.. v ... I I i.M .
Ilia
a-T
'
ITrali y ii. i , iir i. m '
p.rWal av1 AF.rT l f h.
104 !. T.b . 4h 0n4 hlU.
iiru icii r m 4Ti;nu:ix"
m r5i'Ki?cnnj.ii rri. ..
-4b'.Mvt'r'i ili-p '.4'nnri4 o" nl "-.ari'-a-
" -- a-r ir
HrnSra-Fa rn.tF rTr .
r.ttra; Ivy- hx.
" 4.ajFi'.!a.
. ,,rr., rv K'a t .-
"" '7 T. II. II A It U A C O.
Aivt '! !. .-- -..
AK TH Hri.VaII-I T A It K tji;TlirR
fit ot tba ar.t1aff 4 4I1 41 f"f I.
AM AVl-OArTUi- asd ErrtUKi.
TAVkTva
MEDICAL.
Ml4 ' ritfri
DR. ROBACK-3
Scandinavian nomodleo.
Wlt. lr. Ki4Li4, tL r;. lr4'M htfi la
r aji, ti.tvl urxl Li Kior! JoriiW vj Hit-ril Fuia U
la. t n Mu l art fUl La äia laruaj. thtf
cn.rUT pr.wrJ-. TV. v4. yv4r mv IV tval.
ol rt-Miiiudti( ilra L .nr tpa x'An fWy
4i. A t... Kii bt'3 ea atio ct,424ctr f.
tifvI j-ir,iit 411 piwko!ij, tti ti.ir rtrM.n
r'ffLi in t.'. cmn.uoitjr, trn .lv ocr', rwt,
au.4 luaLA F.- i!4,Mjr m.-' IW.ra Lby 4
o lr u rrrjrtr v'Ua; U1 4upUir l2a luaf
f.f iL n. .HMrrfü p '4.:.u. Al! to s.icuf.lr U,
h ilwn aixl kmiMiy cf .L.L raa, er t-H r hinai
Ut irrr:a4 iVar kLrot -; t 4r u-rm ol kamiki ua
1. v .Wir4 ir, K j i. r . . . -
I.,li .... ... .
m r.i n i ii Vi n. nra:,i V VX. i4.
fU'lo H. f 4 ";
T C T S I
Tit t;. :J4H4 ni.Ls ba r-n r-rvs! hf w.
1 l
CONTAIN NO MINKIwU.,
.1 . rvr 1 a!tKt brjrr4j "..lali.i,
DVSPKPSIA
wik .' ly f.Ti'j., In 4 irr ht Uiat.
That 4pr ail v'Jirr IT XSc-.fj. 1-a.l pt,ym iJm,
Ltf rri;.
1. 1 v j: j: c o m i l a i.t
w.l r-:i Ui lirtkJili irn U, a Ut i3rr
SICK F r. M ALUS.
li.lfcTr UU.,kJ .vif !.T hil.M Ajva
I 4-ri dar-iirViKr, r-ajr4t wl'to .4t r4j!i:t7 ury
I W thlr UllffVT4U(i4TararT4lSiIk. 11X 11 aKUA. iSj.
; vUl.u. ir riru..l y thlr (v Uvi fJ kw 1 Uirv
( u'atiir .rfrrti. TLm ihy rro-tiH
Sil ATT Kl. KD CONSTITUTIONS.
4il .!lhFj fn.in iL, m .Vu rrry l4unt ( .u
la, u.-'fci r irmafy tr 'Jr4. TttH 4j
ltKCKUIT TUT. DKUILITATKI).
iiu that thre la i d:n'o ,f i Sünna-1 4n1 rf-v.
!, tl. I.r, On. r -., j t ii., !L SkU., ii, .
if Mu.lii.
AUisiN'i Fi:. iMi i Rnirj ok ntraimi.
4F IHK hUHlMK M"KKn)f4.
.u !.! L Ü..-- !o r.-A c:r ;" )4 ii.f, ai..' t a-'.
Di.iu.irrvi i-i'ir VI. -ry rltaii 1 t ' l;i L lj.
tall,) .; .1 j Hi 1 ,44. ji .r.y F,.
1W ar In mli! t4t Ur .NCASUAAVUN VI iltl a.
HI.KM4Kll'l!.i-r iHl.a-ri T-T U ttMitu
ff ll,iAlrr. ,.f Imrirj it.'.-, -to, la iHUt, Att
ila lla, liila kl Wu ka, tVw4 I V WHTiloi MHiUl, Uw,4ii
thrill I" ll. y l-l IKU-atioU of Ux k'.lJ .
in-ril I.. vJ lrAWil b trTU. if rj-L.iLL. TVt
l.'iii i!im 1 tLrtiutkh vry av ti,u aa.4 ijaxi 4 u.
j-.toi. atl p 1 H throu?l.tj- i-! f ru-ax-xiUy
ij mm' ri ini"i T.x,ir puprn.riir 4M-r Tu a:;:
trial thy ar i4 ily rx-tu r, l ui m f 1 rhr
tliaJi any -Jirr IMN, f ji ui ,-. rti.ru I 4
thu t'i riu-- 4 Wiwr iu 1.
rnr 4 th N Mirllna lau -tal L IU.w1 Iur it '
1 lr liKtlr, r K r buf d.4ti. Of th N 44lir a-'
'.aii Yogi-la 1-1 LUkkI IliU", ii i.l.L. jr .4. t t
bo fur f 1.
K4-t In. KcU. 14 fjH.rt,,! xjv 4JvlCrUa.4w,
p-i'.lit-l in 4 c.i.-u u. part -f Dil papor frmJ
(.lu t tiau.
Qlir. ,:. .!.-4. X.ll, J .V;n.a..r- n.rl 1 ailUly 4VJt
M!'lii.i!.H rri 4l 4iilttT i4 uifrt rt4rr r 1 T4JT4J U
Mdl I iul-ruaini, eu ! bt uraaj. ul acy i luat
4m(. V lliFimkli.Hjt Um f.i',lf ,
la 4 1'.. -..I .mf.j.I i0 ., Ir. h .iavA fT.'f
t...l.l.l. k .
I r.il..l4 Jnl.HuiJ J Of Ff- Ir-U. rt iKtwtl
.U'i p f, th 1 . ply
A M.U All I I I I I
Roback'o Stomach Qlttorol
A li' aid! U litftitfuj M4)414 air 4 TU4i, f
k',ll C l'Hr I.i th M.4-1 - i. a'.: 4.4 I irr (-X.a-at. 0
lilli-rtl. r. . i.m... I14 I.Vi.t I,, llii- l Hrru CtAailry
1 r l!
.' ' Ii. ilr.i.k. u. -- 41 ..... , uJ iJ; -.
I p-i, tl !. .Qa. lly It.
Xiii-f-i ti 1. .-.-f ,.f iu ... -ii.r Hn.4r. It lu
II. !..f 11.1.1 lh. ftitlrr. lv, .1 41 S
pfofi ny -II', !... k ,4 1 k . i, 1 ..1 vUj ,4m- of 14.
.4 U-M ai. l ..-1 i.iiii. 1.1 Xlr-'.l. fcj I'. . M ...... r cf lh
XX r4, aii-1 il I .lir ily p. ,M, M wf.i. I kai,it
XX lri. j- i- .
11. H.tii. .1 rl.r 'Lr!r r.'Ja. Ii.n u.
Ibl lit. r l.aiur if U. l.nrU. ajrl tr rU. f W.'4t IX. 4
ar. iiiji it, awU a. tl,- ar. , ) a..jU v.-i.r
tlial f a H.C of lb t.4r,'b, Lr.1.)y J4vlr U
ri.npi.UAM 1 .
th prr-nl iri.jiri-t. Ili--.. tj,i k,. ii,V U..4-.
t.h ly kn.uli, th puliiii ial(ar . vtrrTr.l
li:...i, Ih, . al hy aii i-l It, h.y-a.k'a ifi
liit-ruM Aniil, a...t nl Ml U, Kr , iL ctv 'f .f
In lb to. ai.Hi. .i.lf mill 1- r.;!. AtfiX .-u
t'i irlM.all I'i ai y (uai,litv, aj.! at U. t -tl rat-
i; i put vp 1 1 'J.iart luiti. , m1 .-ur ly 4vXi- U
1. , 1. f.s. .. H .If l.r . .iF..i 1 a uL. bF-t ,
I '-k.l an.t -.-i.i I.. l.y a.Kiri-.-, 'J -U -lrJ.
ICd-imII I'rir. ( rr lillr. mr
r er.
I': .1- pal ftl. M.ll fca.!...-l n .. ' vt oal U.
!.i. I, iH l-u.i.li'.tT frMn Mk.u l, J".i4 J-afl,
! OhJ.-. 'T,'.ry, . M lla.iiun n.1 nuiwl
Kif ial !n la-., l.-'iiity hr
H. V . liM I. I.V. 1 r H.'.i
J. K. (TXIV.iH Vw. "
X I..MIIK. X, ,Xa Ih.Ihfl
ItiTK k I'-l "-Klhlv. ..trv'u.
Xlil y ln.iiirlta 41.1 Marramj,u r 1 ai ;
1 i4.i,mL--ul tt. 1 1UI..1 Mali. 4ii 4 4Wa'a.
:ii tf
LECAL.
A iihihI lt-Mi i I Ii Auditor f 44Tu
Ulli .
1)1 11 'Kl ! Ii. uil.I'.F f X n t .-u'. . -L' ü 4
V !, a'i.i.t F...ti-l 1 .!l-r-ir.il fv' JT4
.BlO:. i- il ' Ju.. 1-:, X. I'. 1, '.' 'iVf
3 1-t, X ! , ...'
KKCnrTr.
I.
Air I or. l....'. J..i- 1, W'. . ...
I. rrv ,1 r, a t i-ia.. A !' .
. .KVara. .'a
-.-4T 4i
I
j
4 ,
i
i
i
p 4
PHARMACVA
I a. I.i
a. t,.
. I .
i. ,ki
i- 1..
I,. . .
. .i..
I a, 1-,
la. ....
1 -
!.. .
"IX . . 1
''.( PI'. -,
Ai l i '..
I. .1.,
4. .1..
. .!..
. .1..
ti . ..
I a, U,
I a. .t-.
. .1.
Io 1"
k. .1-.
. .1-.
k. .I-
lw. ..
..
f. .'.'
( .1 .
la.
la. '!
' a. .V.
..
', U.
a. .1..
I-, 1-
I. ..
I. (
'l 4. "l I 1 "... .
h. iir"t r .r, la . . . .
.. , a I F..-l t.
. . .4-''. 14 K
. . :.ix. la
. . '..... ri
. . 3.47.' 3 .1
!4.rvt,
...' I I .!. 1 1 la
mi a. 'I ji. h.i f .
i,i, ir'r .' Fr r.n.J la i ..... .
.4. a. '.l'"i..f.-li.l. vl . J. t.
i -. - a-, t I- r , -,H
a.-'t-a..-!. i.'i... ..
'.4
1V ,
I
: ?.ti
II-IH KI.MI.N I s
I ! ( ..'W'l . li. r . -f a f., . ,1.,
4
:.h .-
1. -4 "it
TT 4v
4 ft.
lr-TJ i
2. '47 4,1
-.. (4
r-4 "it
1 Xi
: rs
r. v.
i,iw ri
to r4i
V ta-
I.4.V. tT
rs
l ' TT
li3 V4
l.itil I
!l..Vl f4
741 V.
ft ii
'.f4J (Hi
r..ia
? til f.
l'.Ti4 r
I ... - 4 , .,
i-.i a. ' jatt . . . .
.... mr t T .i'r
i 4F"'l j-. r jr. i, -...,
!
(
4
ti t r at ' . . .
m a 't I',arr II'-.. I .M. . . . .
.a. al.l.i,i.-ii. .......
,-i .' I ' lat.-a.t y 4 j r. ("
.4 4 'I 4'l(.aF f-' ,4 . .. . ,.
.4, .. 'I - ; .1 I,... I . ,
I. , .. "I 1 1 . . .
I , .1' I I'. 1
a' t !! 'l '
.4. .f t tu- I.
.11 ' 1 : -
Hi r ll'".-') 1iTrl. ......... .
I
at ,
th ,
.i
a 'l l-'-i h-aui.
l.n mr 'i ir.'! l.ry T ,
'"I
.I.
I I .r l I F -a. v,t I ,1 ... ..,..
!iMINIST!LTlnN-.N.,iic4, i.
lH. aj: Ajr.at.').!
t-rii t-Ta-l I. I. nri..r-l--l. ui li -
t f Arr. tt "kin., 1. a -1 Tt. ti U ri,-
p. a. .1 I-. I -tern. 4 il pTa.rf,. rxlrlr., 4) tl . -
r-Ur I f f r. .rvi ta i mi, i- r. 1- W. . , 4-
.rr t'jf T'(-;- 1 t tr .ka l-ml,a!4 JJtn',
I t.l a.i lrti' 1 Ur JT VJU
. 0. XOTFjSIT, AAs.'t
' 4'Xl.lK!lw--)w
BllJi - ,u Lt:. .... .. .J
grttUri44f. f -.l AirlilT.itai zUtV
V

xml | txt