OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, October 15, 1861, Image 3

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-10-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

LOCAL DEPARTMENT.
- : ' '
12? The Itdie ot t!. I V,.re.-iti ::tl
w t-urch, are alrejdt niovtr in the matur f
ficsria upl-en of .!nlet. Ac. bo the
tro' In We.tern Virginia a: d -r.
- - -a-",reei
ei ,rv Career ..id A vu LI .r..
Th03'H. pwe I thrr-Ub thi. ( ;;lvi.t
o'clock It f.i Lf. i n - i-il In;" tu r-.'i'e
v?.
.a.
lioiu '. I.Ha Ih.Oa, Th November
No. of ih iiiwt pjpuitr 4.1 J i ia.iiAb! i'jr'- '
Ji i.e i on ar hMf W bate ri!iH:C'l i
the !lico.i of aJ;etivei in ' r . ' o '. ? hi i '
Mj;ii n, and et cur im .;. n ,!.. ie '
it!i etc ii3ibr.
The time t- ubTiue !.- r.ev,: ve.t ;. at ;
th:.i Thjie -!e ri:; r...J fvr t
ea.1 L n I t- u their uaje. I t l !!i
b 'hemJ'e rf Vore-V..
I (iih IMdnr i!i
lV f !: t Ii. 1 t!l' 1 1. 1 IC i J'i Jiihr
''.in! Uverri.r M Ht n roe.iei - i
a'.r'i ;;t.r?j ffei.f-ri! Vj!!i?c, i I. in. i. 'i
S't.ri ty f-teriM:. arTj juti'r. th t tl. -.f ü
ere .i t; a:.', in, ai.-l .ttif. o.i Out n
n .mir,o.i i.rtt j. i...
m.-. Ue V.i'.l d .! ;
o f ere i ver . !
e- i hire u !rm t';r v vr .it
) ..!!U M(.iin Mr W (.. Vv t
kr, of Lin! n Ijwtnh.p, h le:"i w;üi u t
am,i f S r!!!tn .MJimfi, rniJ b bin.
-,.bh 1 dc-i !e 1! the Cr.e.t art.'-le ( tl.
kini'.ait hae vr '.ce, and iiin
trr-1 tnt S jrhunj 51 .d ie i ein be m t
by th) cimpic ; re-M ,ij ii c.H'i n.
eqail, !: n'. iiri r, U tn-j t;i Nc lb
leaa lnulaa.-.. The .rap! us acb- r
a atabfr. aniofa r. Ö ir r th b"si
K tou tyrnp. It ii abouf the inMi.'fvi
uf tm'.nei honey.
Mr. Wh'takar infrui u ihn h? (.i.!e
ih is ain aVvA two hn:iJied :''"' reiii
imz im9 one hundred ail !ei:tv - .!! 0. :
" r
tothearip We are Rkd to -ea l!iv intt . .-.i
. , . . . !
th.t .a takeu by cur fum- m t.-.- .
roi tii of thi arti'U
- .... i
. ,. .. .
A.Nomi iii muri. hiixu-M' t '
I'. .M'-Cumv of Parke c .ur.tv . urn ov.v e-t n
Sitm !iv rr: .ri. nj. tbtt I.e w.u!d t.vrt. f t
Mordiv nr Tirr-. Chen Mou-ivn ml'
,,wuBVä .....I t,
r . c. .... Tl. K.'....,.1U,.'
t OMI.- .a I Af.l'iltt 1 ti f.)?-r t P . ! I I 1 H k
and he ! tve'i thi. civ. tV, tn .rrinr. in eru .
pain vvifi Mr. J. H. I.arr, tak.rt wiin n.m
Min teiM. ,,.,.t.ii.tbe follow ir- artnte. !
3J0 pair of woolen '
I
id blanket ;
ÜÖI nil of millii.. .
-ID fbiru ;
KO j-iir ot i!n r, .
J ptirol'l ; :
pmir of punt .
0 pair of v t-. j
f mi idiri; nobly, and b.iiid be t nr. 1 j
. i . .-... i ... I
irüttatcl by every r- tmfy ;n t.o- .tte. Ut ;
" Vi-. .eth..fir.t t-. loiio the ciu.iple s
I'ka-.o' L r.x liov .
Jo-ej !i A. J i , ht
wa tiithe rify. ..t ni-ht. ..ppini: tt the
houie of Mr. Ih S M.mil.U h.. He oak '
l Su'liv an to -d.iv
We had thft p!eioi:e . ;,o tri
r
if.I.;eui. Cot. M bin. I t'ae beroie 1 4M. . ; -
. ,',!- ... . .i ... - t . i.r. ,-..!. i, '
W !IU U a l.'lV..... ' . ii. ......
nh.cb we rervt t lean: h Ifen very J r 1 1
for fune t me. He i, hi;aer. mifh im- ' M
prove !. ar.J will leire ia a di? or tw. t j na I 1,
h regiment. .
Cap. AVtif h, ot iV 31. ia th t.v i
liat niht. on furlvi-h. He rt'im to Hen-
d t "u tö day.
We hd the pJeaie. lavl n,f.h. ot a r f l J
In ;n Ir. Ptl Uey VfZr. lite lettten iM hi
. . . .i. i .i ..
o:i - r tne 1 oropin.e oi i;.r iio rr.i:st
Tlte pt. : rat I&juu t v cur ut'en. ad
i -..illr lo the outiuue al ri.'ud. nl la
de, of tb lily, who ntttti-bd 'be . , k iu
i'i: ,p Vi a the kiivl I eartel i f dtt
oi .b :.-tn ma 4IuvinJ-.tere,t t l! .e.
lilie ol ti e -iik while rv:r Si.ui ;i o! t'ia
I ttb rev uner l Tin- Dr ii i ; o.hI v1ii.ivb
ii. I Lfiifian, an ! ii an old -'l i an I A
b i e to n
lifiri..i im J.IVir fan-1 We .
I'tiri - We 1
i
f.-.d th WJ.iwIm; I'tWr f-..m .1 Aei.l
I ...i.!!)r-trT ol tht l i.:i rem.e.n. - i r.i ten
..i I. A'iiki.aI!. e.-iTiee rr ' ' lb.- .1 lib of
eteirea.l J. Urnet 11. e, the h.li.i, I
XrHafofte.tcriiT I
t'NIlt Mottlil. Sliooi, i
Ni ih iioiTiiii, WnTrm Y v,
Ovtnber l'.h. l-öl
! iu t l"D. Ye?rrd i v, duri:i'7 :'i Uack j
re.Je .n the acut al ihr; cinip. teiic ',
B'.le irort th't j bce, SertfeirtJ liner ;
... ... .. it .i'i
l'.re tell nilrtt.i' i.iiWel tie : l lit I
r.i r.i r c '.55? 1 1 .VI Her t !! r
. . i.m r-,r ii. 'i " He a 1 Crih'.
" j
b lu;inent of a iheU rsr the In,, aid j
t.e )o:t w hr-kento fra-ir.ei,i I he j
. , ,., . I
l.rio mpte.lat .etor. ar.l to Leave ,
o'd:r o k in eeith H "m.-.l the
. p--i ts u . aaort lime oi.lt
1 iu.!. litt avsjnUi.oe ' Ir ' ;i !
Cr.ip kiruball, and kuew hiin n itno.l.ie. )
k id. it.te!IiCetit Kent:einm. iA r v rr'
ff.e-,b He .ti.tv e to reieler me e. ery of !
aro thu Uy in hi vi. er uv!Ier,'e,
ie-l f.. lerir-r. tie
I
It . ( . eiTe-l l i rr t Ht. i ' lw i . !.t j
he w...i'd iv'.I in the b tt'le. but i.e wa.il.i.
b- 4-. i"l in .lei thai b w a. ...! I .
ii " ' " it' aiii.iC! HTa i a xt n.t nt o. e a
'rrt,4U ! "-trTmo,
........ I tie ..trM w. a iliullV
bt '. t
He fi 1 f vr' i. th
r I ...n it-l t .
c.trJel ..ti the Sell bv nur Cha;ta;i vid. lK
ei, 1 . I e U. l br u.h'. f.. r - r rn: t '
('j,.,. ;i i He ar rt ff T lie a d re;eitel
bi4 I
. - . ,tn. . kaw . aw at
oae-t.! .: ra i;u"''t- ri' t 1 f 1
u.i.i-e:.,.;-, ;i.Ui.i,. -
my h.;.! it. I aidl e w.ia n.-ti.. .
fiat bbi-t t-er'o-m"1 b La v 1
r..i.f
,
try. l.et-er-.I Keyt.oi ia it a eir-.;,t .c t.,e .
.1 k
. i i" . . .i ..I I
dia-.--Li.er on oa ...a ,., t,e,,t ai 1
t"l otaet T'.e 1 er--'a ... oil If.e-; I
t he rilled i .i ll t i I. e '. a l.e,ierJ ,
Wit him ,-ol f e H ntv.-el ui. i,e
unt-' I1 'r,:e-i. vi.l t.e m !t i i t ä -n !
I It -I it! i it;ui :..if t rt .o t'.'.u.., ;
0-..T WW'.f wo. f '.on -. -Uriel:- the
' i. CkkI .;. er' .iot ; .ee M I... I a
, .... . , .
aai-re the jrsel l the .u at-.
Iwillatat- thit Ike I Ith lb.o .iw
i
ittr teele .teat trat-c fi ui the C.-:er.l ;
...I i-t V;-S,!l f.,e tbeir ...hi,.,: cr.ii.e, .
' - ' : -
. m ir
Id wö ;
jteteruiy. i ce pr-a e r mr tryie.
Ca-M. La ia.f the in o v buierT
flli'-fOStl tij-t'-.. Wth tvf kill .1
tazat-d Talcr.
i ..irÄrLÄV
.-re ia in tgr.itu Je t- it -;:rad Tliere wa
: or. the . 'i hte. foui.d tion i.rit. We a: in
v f 1 1 '!rr.ma ainai ei ir? heel t-i to!.
i .icn
!v J '.i'i UN IO Till. 1 Kl Ucr. N . I', II e .th,
M 1 - Kiv"p.l, of New Lebanon. Sul
l.nai was. e-tti v. tV'Icl Chin
J ,;n of tht iij reiiueut. n ia Caia, Vi-i,
i t .- t o ith of i.: rbce Mr. He. tit
j ; i of fji tlf.i;, it Jk liwt!'it al. 1
i; '-r-.r p'CJ'-'i'r, an ! .'ev.fcl pit riot .
- -
MaMi Mikim.. -Ji- M. l;.i Hi'uU
7iU, -, . . .. t , A I' Ten? Hn.e a'b 1
v:.'i,,ii that -h 1.m ia-.i.r.ied the NUMut
Miki.t.' 1. i-ifc,e-, iu ine .- oio.tr! i .
c: ! bv Mr. r k i ou '.ii- tret-t.
t--i Tr ir-1 t K. irrS !i"r .he i
'tv .r"! t i. el e rhri (ni.t I cr lr'iiT
fr.T ! i ! T r
Iii..' hi t ie'tit e i ffin .f Ywrk lle
.4 Jj.'i'.u.,. jho j jKt-iri-.! ? f'.sr
f - rk f-1 ''n'"? lVi r -r i t i) l i
t.lr i,f ...l.4 r1 y. ,fil iLd tloU
(u'.-e. ittvf a br.. ft.Urufn :.t. roui-t-
it. ' i.f a -"v -u; Sank t. :t It U.fce ' Mm efTe -t thit the Me:ein ier:aio!.i 1. .'" - ' t .Nft Mi, leaving at b j -,
s , .". " -ked b.r .i bun tium our i ernim i.t ol i k an I arriv in at New York at li oVloc k j 4 aj'l. M
l,r-.-t'. a l.ennan ...vernih ; .0 rn !t. f11( fl, to t!oI: ,r, Mr. rarn;n1 the nett ruornin-. ! Mtfaill tJllIltZ PrllltH,
-II .. M S... ' I r w m I 1...
i 4
b'ti'o,' i'. ? t"ri:T .ewe'rv .(
.-. r:. .1:1
,
i .l .an. Miovi. L..N; -r UaaaHuia. ,
1 in:e Jyle N". I. i-e tfn.i oiviie
tr: -..i; I ! iv.r . t Tern lUuU: .. at- .
tr;- ! v Ii-'.!'., nt ti u- Jajtt-t wrner
Uabah. .:! Seen-b- -t:-e:. .j.i Ti.uri
r.vhr, ?ve iTth ii t-. at 7;. o'J c.
(f I.Y. W. M
H . Uli. e.-rll
l?k.rnr r.Aia.. A n-.ll will be' i-.i.eo t
T'" ' n.rik. on i,utriy . .
... I
. ,. ii r, .
I ... u 1. ... I I. . . ,hd. I. .1. I.,r II.. ' .M I
1 " !
.I.fii Kl li.lv , i!i.ib!..-1 rrrn.ii '
f;v , , n4 ift MW,Hv r.
. .
' 'U rr.-.i.ib.e. ? , ,-,, tf.t
Kim :t the .I.-v. JOHN KKM.KY.
...
0)ier! Ofterf!
K 4 :! rrU'ie. will. Iron now until tin'
7' ; -, '' '; h
wl I e, b tin1 1 tn or h ui c.'.n. it the Mwet
ftt" U" ,! r" ,Vf" 'V S !
,1 1 . . ., 1.
.
'- Hi-e
1 1 1 . du
t i . i ii
Hit it ;-r."e ra-; -n- tr-m I j d-!hr i;jv
w-rd. Jtf
-
A Care
I tM i.cler.c.-oe I rr ;e-. 10 i e in-'i uc- :
ti - .a 1. a limite.) i. umber of puj-iU. i:i the
I.iv.t : ! !rer' ! ri ! ft- A 'rer . lH.m
fti. A' , w it'.i the Icl.rr lr-r. in t J.u
! . o ', ., . r. . i be de'ired
ti... ... ..... . ... i . ... i . .
v.'""-.;.. .'in;;.. , ; .'i i ... i
i , ,r , ... j k j i,i. . ...
.:; ' ' j; . ' l
r .-ire-i
1 ii iii ki .1 I. hi application 1 1
I. F. l.rlAkii
-
V
"is no ts i m lit i:s
-AT
t S TOS ES,
TttAK Uavtc, lt.
He l.. . ju t i i-iird a larger aLd better
se'ecte I -k d r.i-tern work thin ever b
foie, nh'cb I i'.l -.ell at price to puit the
Ti ir.T ! r .e.
A i.vt--
M i k - I. . . . .ei . ..ii I b 4 n ii.il i j,Ml
ortin'r.t o hone tu ole tn wnk
I A i.r-.-. k fr..T Si.-'i i.if....-.
v ,, ...i,rtwoi!aw -
:C S . .irl ei !i 1' llik
- - - -
i I f I tn
KrCMlH-a Ol4 UlV IorI-
Third K( 'ililt III.
A Me .ul'e.J . ,i" ; t.;eu waa'e-l t v ill no
a Ut: .!. f.w ..Mi'irl it l'jmr
i A ,.;.! tv UM r.. Mcl.r.AN.
I.'e. .. r t t 'o. t '. r. riüi u.
IHM) TS N' 1 ) OliS
' IUI HUI I. fl K'e.l. X! II. I III r
I-
i'.t. , lUHi I JI l.K
y , i Vr the N iI-.a1 H" .".
' " ' ' T.l . II Ixiia '
Ittullint.liM..
,... ,r lure our Ka.tein wo,a .'
I r,n -to w ;.; , : :i i-w er ri-e. tit.-.i
, cm e 1- . h' it ?t i tier l.i-'. c io il
... it .. . - .V.
trde lVr. . il.!,- t .,s it wb b ,,:.
w.,j f j ,t fr 1(,r ,T,t,r w .f
,.v y ,.; , .7 th-b-vi .t Ki-lfm jtitt
N, ,4. f,;n .eet. Jette Haute. Ii.d.
i ,y ,,,r S;;:,-. Ilpi.e. I.iru. M.i
l"i,.!..r( w ik. and ie;v.ir'n d.'t.e lo or-'r r
BOARDING.
e.,liM: h )H)(i)i i . a . fit ll"
1 j . , " - - JU-..- . i ....ua.... ,t t
I . - - - . . . , , ....... ... . .
" t .".."i a -I'w'S -r ..
r.l -kf.f
TONSORIAL.
i.:cdicatcA Hair Wash!
i;;,,r. tiUdUGi: W. CANAPA
1 M, .,M.tMki. !a..r,t IJ.t ae...c
.... wa! tg tr Trra ll ..ir 11 n.r. tvlT
. if I ik rii!i.'4 irM t,.Sic itwrnlr. Ifcat
) , .p.ri te,, , p., er a bi
i'.'ii' .it''wt fi.i."-r. 'r.t ttrrf'.i ru4 i
. . , , ft,,,, b,.. U' ..,.
t.trii. "A l . 4 a
RECRUITING.
j.;, , n(;i,N..oi are. C..r.r
a-! U ..r. Ii . lit 1-1. .. I .
:. t:-- i i.l,' i f J . pe- rr.:. h '- -.
la .-,,... e at.-.r
l,'iir..M,.ira'K--..vk'le o. .T-
; .(.! .t" l.x.o r. .t. ire4 t...,.-r
r ' fo-Ner tr' .r-at..-.. ;-: 'jr ai? i-i'
Ill"" U't't, ' IT .ft ..T d It" .tut
rutfi r tM ivruiAT,
T I II 'I t r..-a.iwa i-aa.
rlirOO X O I H
AI.IICI.I l-HO
AVtaTttr1 AlU7 1 1 ' rrCP"W'
M . I i l I I Ii I. iHrrri'-.u'i i ' . i I )fli I i! I 1 1 ) ... n i r. trifli 11.. it : ..... ...
. .1 . . . o,'. i ,t.r.- , ut; '.rr i'.i tv.,,... i , 1 ciu.il! v d ;oia rj: 1 bv ten. Fremont through I vti u-mi-i.
rr.. . ,.iM:atter.r.r..Uue. r to .nh C. th e batierv ol Aiti .cry. ol. i.t.niftr. 1-! fho iir.imentalitv oV (Vd. Hecker. " A.l.nJ....
, r , , ... . , i leeuiiei.t i .to i(ii;int-r! let t l n-mi ti , ., - , . ' ... i
1 ruTi f 1 lit i and ii.-.i Siriret. . ... . ...... 1 he t itnrnitlce of a-'irr ev el otfirer will in . .i-
b. re , ...t ! ... . r i.V..!. .....t . i . . .. leave kIi nirton t ) moi row to report them i reen parclaseti-f th mannfaiturfr Ur eab.
V " - "J" - " "V ' . . ! e-re, f, r Ct tv I will , .ld m .w a tb ... Mtt.bt:e. tar. eet,
tin iubii,l fir-d , m irs".f ictiinnir to r-lr r I i.e th O.m. i .mier.t, t ol. Sibr. lelt I .... ". .. . ... ... ,. . ibelut ttni-nr.
the h..U.,.,.e., ..r IV! ,.1 Winter ontheDJil.r We.'crr, Yiria. D.iK.ii.iv! 1 h.1 '"'p " ' orld tuir j s,r.atwf i'.IHM.U Mclxäl 0 L. Jk CO.
i... ii. w. i ...ii... .... ... r u.i u... l inier ..... 7. . i o rr 'lir.ye.l In .!jr liv ilrlii'f WrlM. Sai.
ITELEGRAIMIIC NEWS.
- ten ii.. v int. uiii im.k n
- - .
ISTooi L)Lspattit.
No IK iiion.tmtioii in front of l.'eii.
Haiti.' l)iiiuii Sruutinu -Ncrir
t II.. L . llll..r. I! .... .. II' . ;
....MrnMiniriii -
Kinja Trait r Arrrsteii as Nii.
,"r"""""" ' a"iu Jiu .oa
'I .... . .
,"r"ir, ri iiiuuriii imriiir:. in
" niiiuutoi f.i) iui Tioj. in;
lein iruiuia I ho W .tt t., bf
f arritil n.lo l.nit 1 e.ni-ii-eti
ie 4ili-
Iirnturk
i on r itnnrnu it l rout
i&t-bri to i loiil ol I. en. 1 1 ; n
lit-nd(imrl-r
m a a .... .
kiilivl. ti.ii inonr.n-. in .a M-.utiru- uu from
livtli V i-onitojod. in-ar F.nt :.. V Court
H u..- (: eift!.i rt-Lrl, a.mit hü :
lr.::i h:- ! r-e. :n. J -eirri! otl.fn were
I kt-vt i.d i itrie.i awav. I.r.nin- ihi-
,n.,k,ofinir?.:.irpI.5io!er. '
li.teleiu e from our .Me.Mi. Mlio.ter .. '
.
re'ir.i.. i: i.ifiir m,rt mt. in-', tl.' Lim-,
re'irdi i: hildr in,rt mt. ju-t itt tl.i. t.iiif.
tl it Mf-vi.- h'.u!il Imp the v t p-iv j
oitcit-rt l.i. r li- !i.h i!t !, I i.di ifieiM' j
r ;r r.i !it i -i :.t emb irr.i.iiH :.l. !
The IIi'mM J t J) ouv eiiimtul i
4 .ierenr. ru-! t ! m I by Metiooat m;1 hu !
,rl. j-re.u h-t Tu.! i'rici.,.c!iiiiit. ;
h - t't;:i .wi r.. i
-.Mot ruinT.' !. - i' iwre. 1 ,,ii.iioi:ti 1
.-it.- ii-. t . ind. Krame and S.uiii. '
know v. Lit t! :r ii.tet.tion .-.re. iu wh!li no '
re-rMn' h i-. l : yri m.;.
t'"p;e4 of b-tte:-. !ru:i; at.ou Indian j
(liiiet-. tt the r'fr! üiu bun te- 1
0 ived. all ot whu!i bir.ul o I i ! ei.ti-
mem, arl t!,v ,-rtjvn ni-Mi u n.'d In lue i
"erii?nei,t. !
1. n M:iir oi'... lie i' 10 In. . ,-i ,i!ii-(
m ,;., w it!i all the ThieU i
r I
. - . . ...
1 '-r luna-f p.l.cv. Kft.cl ,
:iperts m- v b.i. am u them, but u ii I
fite-I th.t nil" the Indian wb , :,re in .,,,. j
- 11 11-. h 1 e been r., erred
rj. f K,, j;n ,,lt t - m;,.,-,.,,,, j
tuiteer.. w.i arrii-iicd an 1 tr'td bv a -enti il I
. . , . . . . . T.. ..-...
t.e I J i ;i 1 lie!.-..t v. ir. in Ieiiio' hi- eamn
f;b .ut t!e eoiii-nt of hi. i-..niai!iili:i;' otb i
l:
c.-r. ir- 1 rem aiirn- out all niiY. w.- lo.m I (
tu,:-.,::...;,,..;,!.,,,.- i,, . :
. , l i- . i . - ' 1 1 . 1 '
11 I'on'i j k un n.L I . imih ' Ihi. it t.o. .1 .1 j
ill UiU:. v ..- lomi I
nnd .re i,., .u C.m.v Dii'k Robin! .,. :' lib
j.i L -. 1... i.i i j 11 ..
, ... v. , .
; ?flTV Tvn'hi ,n 1
r5:!,. (d. Y-m IVvier. at t)!,..!, ru: I
two .cj.ne,.:.. t.!. Harri-. Col. Dickie . m i I
........... - ,
tne I I'm icrnneiit i:..i. r.nt:i h.ni onler tu i
tU, ,; , r (. r,i;,.fipM f.,r Webern 1
Vir-ii.Ti. ' ' ' " ' .
The Hetahl St-.le4 th .1 Wn,. UtA late
a clerk in lh? Auditor". office, and a man
i.it.ie.1 M.irfirc litelv 1 .rt . . t n in ..f .1 il-n
Thomn-on. h n e beri 'iirri-te-l and im-ri-..n
ed in l.i-.i:u i;d ;.ie. Hot'i are ttaitor
Ti.e Trinvoe ib'.ii(-b .;iv the moi her ol
.'ai kj"i w ho HiilMleied Cui. KlUwortli va
''' o -.r.. i iwi n'. jMia i I TMU' I I IM I
rr rehet ne.ir I,ro'vrt Hi'l !
i:,.v...,o .K,,,,' i
a i
d ii "Vj.'wlav b.r kee;)in a rendeyvou I
--'..tiii....... .r. .. ujii . vnviiu j- iu in in
- in... .i ot ... inouin.i i ". ,
Thefr.,.r.iWttrrt. Vf-lntA. are'to hJ
,yM 4,?r t.f oil or i.ereitrr :.re lo be
1 1 .. I Ht the Mrr.e time p. .s jldier. I
iii.i ohm iioiue iiui.uriaiit 4.1,-n ('. II. Iu ju,t trriel l.ere ' ucutcumeni ii i pt. .jieman s cxmt , I
from 3Ieicn The fnited Mute tnm lluhm n..l. here he l,u Uin Im... i tuei.U -fi hi Lumber. Kj.I a kiim:li w:t!i Aut b.-p. Vjr .v i.7 Arfr'.fim, !v tri.;, .tn.i
will Stand ! -leiu Imnortni.i .k- ! f brl r iv!rv one hur.diei .tr, , .i IU..L . ; u-e ta w JJ.S tL? 'll.u Vn.tw-i K-r .
- " -" 1111 i(. j 'if.u-r to ue-iliiui leuemi KvlJieri .'ia 1 ' J" 'uu' t''tinir rii: st .-, .- .fhr-j
'll.Kaä -.l4lt .fft--.-! V I 1 1 i i I.
.i.iiii.iiiM lieiineut in lieu-: lAni.riPi hr iL .iJnmi,4 f..rr i.e ieimi icrce, ere leru ?e . with. ;'!. th-i-atijf iirt,4
'!.! A-W.i.tl I 1 --II,,- H.' M- : IhC .uieriui uutl.Olltiei, o Ihe ,,bcl j War U arrrov.d of the a,t cf (iou. Pre ... . l C "l'" ' , '1 r'"
It i !. rtel thit ot.e of 0.1 . n i.t i lbcer A. I'rvoi i- lucninr tur lb tebel ! - . . . - IItj. Th ;a:.it- tU r.rm ,u )MJ 2 J.ld n-it r ji J..i tr ti.Ti:h u
: U'ti te.ite! tbit lien. Mitcheil wol bei oil thf Ovajc-f lfiot Prici.Stll
;wit i 1 rim,:,! u.d ol i i e-..ed.t:i n to dtiie the ' ! iul- (irent liiut if hc
n Se'-i oi.t ..f Cutnbr.,: iu,J C,,n, and fhenre tri I lion tmoi!; III Troopa Deacr-
r.nry the war into Tenrieeee.
.olbrobT hi withdrawn all hi lr.c 1 1 j
ind beyond Cnmbcrland (mji
Tlie Tune, .',U;,t. b nt ih u the le o, ;
CDi.vderabio force 'Ii myM t,emhe4 on
Katiirdiy be", re l.enernl Hancrw-k" head
quarter. .it'a r larc I arrott gun, ünnkel
Oll raeli .ide by br.M h w itrr. but retired
without li.-.nr
Thi fi.ort i r r thev a;pened in rume lorce
1 I'ro.'ect HiM. ieartreit Fall but after
on
.1 bort .t.iv n t:re..
l .i filter Nriis I) ttic f ' It ri iti pi un
Irani .invitl)
i , , ,.. , ,t , . . ,i . vi i
Adv.t bent l i r t !i . i. I'll i .tile tint M.h I
,i ,i . ( i i i .
i;t il l 1 i eiv.rte.1 lo I.e I'ruiiue l in It c. 1 1.
' ... . , . . . . . . . I
u'Vi '.'ii."' '" " 1,1 '
. , i ,. ti I ., .i 1
vir ol Arb.-ile'ti. Ihe hirer n.'tir three i
. . ., i . . i ,
r-r ner. :n ret t.i it ..ti r t'i -e h .t I.r M.m 1
qu tl
s.Tietury Citmrroii nt St. I.eui-.
i-t I.. -ci. lYf. 11 S.rrftrv fVimt: ü
ltd A- j itmt Crrn-rtl Tb'nii. nt-;te lite
i, . " V, '
T i "s. . ir u.,u, .... - ': W,. .....
-in P-.-iiT.eit. C'.l. !i;rp'ey.' bi . b . I i-t !
arr;ve.!'.vt.-t,b.o.!.f.,.e!i.r,.,...H.te'.i
' lhi in t '- c '
'
;
li.ml tlllni lit .- I. eilte !
HrlCle. i
1 . ... ti . i .. i ....
. ... .him. ...i i t.if..ii r rir.i i i . j
'. 't! ni ii Jrr.fn I t 1 1 . e .n-.i--
"' r' h-'er t.otr f, ,
r-.:-!r!4.I , .ee-, h.-i I , ;. I.., e"
bru t f.e rder ..f the W ,r l'r...fr.e...
Niilpit rei l..
I'.l ir.l'.ll-! U -'.- .. , i; ' i If the
S.-n i r I r- .'ti I "b t 1 1 ... .t I, i r
it
ri b 'f the Creek . !
1 1 r i r t i e I !
' - I ' ... ..1 1 .'t ..1 . 1
.' l'it..I.
, , .- ,
'- !.:! e! of m brat ;
I
ler Her , . .-I 1
t f u !
-
e rk Tnmirra Cn pin red -
evvartll Offirer. !
br M..Mt..lr I'I - I n elte ..f the 1 th j
tr. tr .--it d Neu Yoik . 1 4 e w . re. r i
ler',. i.'.m o ibe rebel. 4 . t t i -e
aS.vr Ne.it Ne-
I. ft e V:.. wb c..t:.;...-.'el m,!i
tM. a. are in ...le.f ,( !,,.! ,. ,...-. I .
ei ,t i;v b'-bvti t
imi..r, Ipptvinlitie..!
v. I ... t ft . II ...... T fl 1 r
T M lt,.ef
.
. . . . .... . iwi... - 'i. -
I--..- 11....- :. . . ..i .....
. ..I ii.i'i, . . .Tr"j i i'i". f i tie
I .. ... ,.I I ' '
T.. : t :.. m. t. .
. . - . . -. . ., .! i "niii Ii' ! e ; . 4
I.v.r.1,.. M ..M1 I!.. !rnr. :
- , - -
t . , .. . .
ft!f , 'I I'llli ,Mi,.,.l
- .....-,
"Xijhl l.)ixp;it:lu..
. . .
' I. t ,e ,ppr.,l .eei
.ltt;a.
I tn ... ' t U la it- i to the . to
i ' . in i-.' o t! e t . r,f Ob'.. wh.-h '
tr. e.i e b'-re . !, Mrtin-
pi Ue n rr-i ,r a .. f.' 1 St j..rw n ht.
C. f'te. - : i . - i ' a I .r r-!. . .... I
....... i ,
I f- e i- ' . I
.t
.' il.tei-.r.t
t lar ke;. ...
c- ... r
r M , u t ..ii ifr.
.t k i' .t f, , f f on twelt e
b.t'e i : el b1 o Vr wer r -.t.'r if.nte I
t.M,e. a iit;e '.iisii! if ol .(.er , ;ctb r ,
er,r. 1.... ..... .I'r.. .i..m.. . . . (
" . ..t", linn
naffer Ar
are i.t . . i i,r met itoar at itipt
lrwt i ef-e tui ' .-tjpel with urh art,
f!ea a thev r.tcI. rxora tie way contri- i
iU-ion. aren:-!:. tl-re win te t larte
' .or?.:, for rtni ii ,t, .taten
Tie t.tat ll e rtienl iow at Ciftp ?
trwiief'e jul' r-rel w i t h t.f h T i .
Another Prisoner from lUclimoiul
The ItibeU rejoice oter the Sau-
in i-a iiriMir i io,u and Hl.i,
f iTilloMjhUrrkooot.-IM.lfaci,.
ittt .rbtl louücntion Who
arc the l.ur Laud aud e-rot s
mnt.d-mcoild t..
- ' " " "
ffi.niL to roT.
niNuTu. Oct. 1 4 Mr. Keri.au of
...". , ' . J
in I 11 r ,i i t i I. ii.i I jT m H41Lanc.
s ii- o.4i:iu o nut to h io!ni,.i i.
.
; r.i the rebrl m..I I.e vm ma.ietonua
..cine ii.Iii.
He rei-nt tiut the rebeU at KithunJ
J.4.I i.idui-e.l in eMraviKnt rtjoirb- o er !
j tU altack un the Wi.-u Zouave of New '
I ti.i attack UfKin tf.e nu Zouave of ew
Yik 4t Silu Um Mnd, and cUinieJ that
th- r Iuk. hJ won a grett 'tOrv un that
na.;,.,,.
''f"- lvi-i-kin the arinj cn the prjiind !
that I he. e will In- a M;rtnun of Iiottilitic j
'lutin-the intfr
A meetini; of liailroad meu look place to- ,
the Grneral J'a.l OÖice al which vie i
r.- !i.-.!v intorriunped with P. M. Uenerat
:hir- It i propo-e.t to end u night mail
I he il;chnunid Kitiaaei of the 1 1 th in
tantjut receiel here, ha an mvount of ;
'he corubriti..,!. ufe.ttte and property iu
Till. . i . . . .. ..
i ne u;cnnnua l-.iu.uaei ut I tie Mluin
ir;vnn whtlt li.ire oirurril iiüder the
ttrin of the terent f eiietration art of tho ;
the ieM t'o.-re.
Sure ibe Hli ef .Seiitnber. the aggre !
pile value of the property thu ronficated, j
oanea iy noil iiern riU7e.i ir loyal v iriti-
'- i e.tiu.itel ut A-'OO.OOii Among the
'rt'4rmi. are the following peiorM, wkonre
n nne.1 in the Kuquirer' lit.
Aui;in.t Hfltnont of New York, who luaivi
tive hnudri-' h iliead of tobtevo, value.1 st
ie-.''; HoU I.iroy and Tirant of Nor
iJ -Mrlrey k of N. York, and
t ui kennp Nun of I.oslon. 1 he Iat nam
n . . v .-... k i i 111
thihu,.Uof tlteir aent in Kirhmond, alo
II.. II' IC I .
' ' v.. ,vm e.i j r. 01
i'"toinv'n-.tuu ol I.tlUU arresof fine Itnd
fHy Mcke.I with nt-roei. Iii tock and
implenieutH und i.nlher estate ow ned I.T
Fr.imi- Ilive of New Yoik i-ü. abo con"
' iiiiin ..IMllI acie4kr.il htoekeil with ihve..
w.tt..P l ..rMiii ..... 1.1
t" Mr. SiOU'riev of New York ritl.with it
..." . . r
i'; J'oe nd live slock hive been confiscated.
iUi' 'M-'1 aut.iont.e have appjintcd a (
he tebel i
''7-.'- , ,
M II ri'Hitlis
I
ire oflhe.e e.tateiandto
tlieiefnni into the rebc!
llml ex (Juv. Wi?e h.i.beii
j 'rV;' M oTeV" ' :i n-'Ul,e
iui. ii.- i.it. ! !j.i ii i; ore. 1 . 1
l hei e is n.it'ori new bc-hn. f
Ti'" W- '-mnt b ordered lineal I
.)lu,,"Mn; r ''0f? ,M l' ,Lw 'f'11 ..Vf !
"... .. ? a . ! . . I I at !
v V. V'1 . . o 'e " ,lI,eo,n-
ui' u. i.ti- . 111 iiiuii.i. iveinu'iii, m ,i i were
. - ,-, j
- i;rnnti, and the Suj er.ntendent
On.i.a. Ketuely. S.vret.ry of the 13
of the
(lom.
I mis-io'K rs.
Kdn;r I liv eteit h i-addreed a letter of
excuse.
A eotuiuitli e . aj.ixili.le 1 t waif on iLe
Tie -'deaf, with .1 tcjuest thit l:e ffni a Na
tional vo a 1 to Kngland to convoy contribu
lion Amei ic-ai roi tiibuioi mav de.ire t j
e!ribit.
-i f a a.-
n U !,lr Jwrfc. wn aged ami (limn
;irhed i et iced Uwyei dietl to-day. '
. ;
Cameron Ten route. l!n.t i
Wit at lledld nlTiplaii & Sfra-
cii.e-lle I .Sntiaf.ed 'coutin;
Hon. I l) 1 1 ova- lcc Ariu)
I Ucl 'I oKet tierThe Morles
riie) tell of ourTroopa
Sr. Ioi i. Oct. 1 1th. See. Cimerot.
.dj. Ceu. Thotn.ii lelt here, tin n.tern
f.ir Wj.himrton br a oecial train. Ul
and i
ternoon.
iwri 1 1 im n 11. k..ii i
anarol..
A ? ei ial difiitrh to the St l.ub b' .,,!. I
ban. Ironi Syracuse , dated the 14th. .ivi
1 1 - - - . . . ... ,
fit 11. Cameron, r.ccompauied by Adj. le"u. !
1 hum is , vpent, Sitrr lay r.iht at .leireron !
City, and n' rit e 1 in Tipton about o'clock '
yestenl tv mnnni:;'. A tfi brcakta-tirr: in ,
Cjm.i. they ro b ov er tö thi 1 ire, si in le.
on lt.r-e lu k. in oti pan r.l t.v lien Fre
i'i :it a:, I Mill' Upon it armal li.ire, t!ie
, i ' . , .
pjrtv rahel iiponl.cn. .Mckintrr. and after
,- . , . , - ' .
iietiuinr lit II a-i h mr with lum. nmrivi a
...'. '. m. r .,'a w,.ri j
I'.t ivion. w.o. Ii n encamped r.ore. At the i
. , .i ' .
I'lo'e of the leueiv. tcn. ( itncr.'ti !H o e a
. ,. . . . ,
lew w eii t.ine,j irtnn ka to the troom. ri !
! re-ii i;' the hiebe t cratifiraliori at in. run
i dition in w hi h he f .und them, und the ut !
must fonfi-U nre fiat in the hands of ajrli ;
men thr honor and r.jcccs of f;r countn'a
.ii m wer ..lie
I
thceri were piun lur OeuetaU
1'. mo ,t an 1 McKil.stry. alter J
" 1 '' ;'''''' -i h'- 1" rt. . arcom i
i n. m-:i. r rr moi um ,nn, whu ht
' where I liet reviratl finn.
A '..!!' I . in on. w hi Ii i .il i in ece!le?it
i f i a i . t o i. aiid 1 1 : i ' 1 1 thev Wfil o 1 1 b i i .;ci'ii
t r.i in. lo '. I. mo
It i ut de rto 1 i ii I " tnu i o.i i am li.n-
at i;.e ll pifo .'I Lie I ie.'lttt. to f IS tu lie
the c i i,ti .ti Al aft or in thi" I b pirtrarnt.
,M th it he eipre hinurlf I ihly gratili.d
ni), the r..,bti..n of Kl ein-i.t '.1 III V .
r Mer.iU conlrv lute C..nw .town th
at t:. 1 1 j'if.i .. i!o I'i e.dttf . f tistni
ihi.i n m wlirj et; f tlititi. Centra!.
MrKiv-try -i..l M. n!et are t. teniitn here. ;
stt 1 li"t U'i e.vt 1 icpvttr.l.
fini I rem. ,rii h o.a the t ie ... rooii i ; j
l.nt . i-rnllr i.nittirri.ii.1 hv h u ..J nl Ir.n.
w ..... . . ....... ....... .... ...........
f.rl at... I.
r "
(it . r .1 . t
V it, ti lei ,liv pirt e-. of rnI hate
, . - - , ,, , i ,
I.e. n 'o. .iiit i tl t miir -our of eliu. I
I i. I K i. . ... I .:.. .
I hue ctv late ititeüirtn e fi-iin rrii e'w
aran. My inform mt it t titiren of tlii.
rOtint . w ho deer ed tn-l came he t to c!a ni
H.e ano - y of reJ lo irbtl who lay tlowu
th i rn a A lelt Trice on Weh day. a
i Tt d tati-e At,t i o .lnliri!" n. i:i U.itl
r mi i I v . mo t ii i S, . u t ! tv I r I Ho tf'ieenta .
t , i, r, di-.tiaJa-.i. n tv-t it, IVice'.
a'tn. I 'c-e; fi-.'M ctr every nay, ana II
in f. o tri it ion could b- i , n t e t e.1 t o litem that
thev wi.iM not be : rhly t ill with, he
tliit.k thit the pei41' .art rf the State
I i.i ird tton'd I it do a n tl.e.r a I mi and tetur"
t, tl cir b-tue Tl e are tired t the war. :
. . . . .'. l. . : i
.:,. pet.nei Ir-m .b-.tr.--n-; in i
' . . I
.,. ..A,,,.rrt9t.i'iiirTirfi 1 . 1 r' i i- nil
i I,, I,. i',e ft ,ut -iv I t;te r o :i I
I I . ..... I.. . I., a ..... n, .1 . I t'i r .i'i I
. ...... - -- , '
IT. r I''" '1 I. r' - I ..'. " .. .
...,.,.,;,,!,. v , . . r- i . t e r 1. 1 ie innr ,
, ;,-.l- r- It I rr a ill be I r
a tt U-r. a- I hv !. .tone ot lorr.ble l
i Vi i n i i-rar,, w ht h are italu-tti oiU nt- 1
ci.1,11 ! st , then. Tl c r ot , vj'-rm I
..... .....-.-.- - - I
. .1 .1 . ...... I,....l.
.( fi . ii,r n' Ii. i ':.i. r. ii ,r
te l ti rie . ; ji.rf-i!,c committed our
art-it . The .'ciriKli'm ol pr 'pert , , bumii-
of tt.an, at d tit ib,iT e;t ot women, are rir
..t.i.l...l I. t,..l. ..-,." tbari
'.'lir i ; i' n.iriri pn. n ,
.. , r .i .
K-cbl.-r te Ultiff Otuf.. of th: evtai.it.
a bo t el . e 1 I hi Company . Hrftt I w.
h-m and ar tea-lvt. cie theme'e p
th
II 'le and l'loj I 44urrclliiK. .
I.-. ll. 1 ! ataT.! .I;. ?
i a 1 1 a i' a : i ri i . .(. - . -
j atcS Irm Wa. rctoti to the Itellet;
' ....
t. C'
(Ofirti fn.-, I',. Hihmon'i ErrtU rer ol the
mi. l.-i.-it I.. e.ea't rr.ttt'f .
bnk qaoiel arUii out of the rflb.lel
thectmpaln i'i eieiO fp nia. wta ta
. . . . ti . I'i.. .t ...I V.
i'i" .ri iritrii .mot. r i-'.- 4"
rK rt,i ber it th.t tier. Wue
r ever tail -d w tb . j.'1-.on of a rtiut , -
f .a-rer !a it , -l a ih t J'i-.n oi a mutta j
;,'.e Fiod i
The earner whu tat, a tmhi c-1 the t-a-W !
t. t:,e o.vot the battle of W Kna, .,
U.n dietharjeJ. 1
I s,e Fl.-it .! j
- ..
I i nir ! Trufe ffrara Columbus' CTflVFQ nnH TINWARE
A Sk r 1 . h - k r- U, . ÖlUVfcö anq 1
rAlEo. Oct. H-The Meaner Gnwr.u. i
iinni2oi iruce ir-iin i , P!,(nt nnn
tt ColunCus aAinu ruheof "n
j r arrived heie ,Uv "
f:e , i;rini .ui ',i,i n
co?i.,0 ,he southern eooierar; .
He voiiM rouier Uli Lieber " n!i ,i iu
I ,d 11 r on ut'ect
i i i -ii i . - . .
- ! in um? Kiiiej an. I ntti wjundetl.
A rebei Li,un j Li.Je.i. Adurh-
r.i .......
n -Jth lilinow feaed - Urge qun-
iiuunni ih. luuUr, lior , rnaie ana
: f'1'0' to,k rrioner4
riimr-on's farm Missouri.
'
1 v ' lMl,i' Himeut to be Hai-ed
in
Vieinin
.Mai.
DRY COOPS.
oii:.i:ai this day
, . .
' ' 1,1 A 'ClMt.' AI V .S
S;!k Rrni.t, 'riei!, Un I ani Ctlft
II Alii SllTTSVIUlY cm: AI :
'.'.ido. Tiiri Core Skirt;
." lo. Torded Sk-tt. ht 3;
ll)J doi. Woven S.irtr iipenoi ;
'i d Co: Ntilutin;.,
3H tint. Fait'iilo of the Ktnpre.
L'1i- t h. ni l j our Qirr-.t ju.il cn. f.-t '.y .Ok.r.i
inire ur
N II W IK I It T S .
KUSAl.t, V. IrtllCAL A CO ,
r,?-l i;,. Mr v arvt Fourt! htrrai.
-eVT
i:U:ill. tflrlloual V o'n
7,',()x of
iu.i:a hi:i) mi slins.
V I '. h S. 10 .H..1 1-2 '.,, .
OIT.MII wr.i.K
W CASKS f-K
.Vr fait t'alicorM,
VH.G'', 8, ar t 10,
IOO II.' roll II HllMÜn
Ii JM Ii:, nl o .;.(,. .t ,, T. m. 1V.
oYKI
aiU
iw ;
MILLINERY COODS
jr- WE m MM r V St m m a
M'mMjmj MmMiB MjtMW
Ol -
i:u :.m ridit. AM m i.rs
tin r.liieadnv. Oct. tth, 1 Mil.
1
iiAYi: .n t in: ri; i: ni:d i
from lli l..t wirb a Urg-p an! vri-t . -of J
wll art;eii j
M l Ii Ii I N Vj H
lo iti !i I lu.-.t- Hi- 'l -Sit I- u "!
C iSII lit ViiltS (IM.V !
i
.MKS. WALTE it,
li MjiIii Sti.t. U!een F'.rth and Siitl.
TOILET ARTICLES.
JOSEPH BURNETT & CO S
Standard Preparations !
flK'OH i HI,
JVr iL. n.i.
Ii:. 11 id ton.
I ..f tb C ni.ietti
Tooth Wash,
1 . t 'I
I'loriuirl,
r it- it
r t ut, v ix i -i 1 1 too.
Ha coring it.rirncts
V'.'e5 ii (.r. ll lit. I
,, j 1 N N 11 I Y A .! K f M N tl A U
'l ' """'i
Ut all 1'resr'it..
COLLECIATE.
. n n.it
Tcrre-Haute Female tollecc
'PHI. SF.VKVTH IMI-"M VI. OMIO.t.tlk
L Terte-IUlUe ntll ('...ieCr. .:il ton rT,n.r on
Ib.sradvv. fie 4.th ef Vrten0r P' The ..ee
iTt r..a . .rl 1 rirhru ;. In. im t n-l i" to
rtoewTt y fllie t tue vreil t. pamneia. .f the l'"l
lere hrt,.f .r. t!"i w ,K fr i v i,Ihiii. rcrt!nt5.-
In the l. Tli."!'h;t,l"'''r ah-.eM ..
-'"'-a m a
r
,!,'P tba t,..ee.-.ar.t at leere-eaote.
au!Uf JOHN ("OVFIiT.
TO RENT OR SELL.
" . t tv n t it T " 11 n I Q V W T I H
a COllI) Drt I.I.J.I.vo H'H SI. "III!
1 lu i.i.i.i . . . m-i -t.
. i ' .n.w.. . . ! I .. i.irrn it
,v ... n... l Tk.. v..-. -t . . .. ..r
. -.
w .
a UI . nil, .v.r.n....-,
..... V... .1 .talte. atvt r a. r.. ,4 ..D.'.
. . . ,
' - . . . . .
bw. a- ..-I . a.-. J - f-- .IC'' .ö.
p: r..f par'.'vYer "'-4 tete-, .ipv'v "
J kf" hN.
r '. Ma n "tat
.,,. ,1 .... rl'i if nfMPi. IT a.i 'tv
- . ...
fr M'.'!','t I M !l f m. ir Of MP IT l'"i"'
. .. !' ..... .k... ...i.. ".
--I
FOR RENT.
. I
..... . . . . (ii
I 'lit. larr a.,1 taet!.t .ort- ii'-a) ia r,j
,m"5 H a. ,V, A. I. , Wain at.-ert. I
br.a.m ?1 ar.1 3.1 Ter T.a n!e. PT'r
J. II PL4K .
I.I 10. .Ill
Ai C'y I'lera. OfrV .
-- - --
f l 1 1 1 b'l V V V Y STl 1 1 M . H I 1 1 t M
. in, i i.n, .". ..-
1 144. Cawwai TTiU'b a r.fih Mits In
ta-Hact.. li" ait. Fi-:'.rt .f
.,rrivtf JOHN II. otna.
riiwo f joM.tttT 1'ri.t.isii norF
I near He-t. ui'a ifroe .!t'h atrtet. n-
.....
. vr. 5rntv.
ä.ri.wof
- - -
Nf. tt we .-et. t Cr'a
K M i.-vJl U tart: t a-oat tfce l?tj
V - fraiettt r.4.wrav
..,t4,ti Oa.r td Ik aa'X,
F. t tr WTt f"'1' rt, e Tr'o atreet, at
:BB. .1. . ... ...w... ...
r.--j I.WI. A-'
IM in tUMi.
' f P" l'NJKISlf NF.h l..v tl.ii
d.iH-rUyO ib. mr. to k .f rM., ,
Wüü ii'u,t n-. iu A u, i..u st.
r.,
'I'ir W It I,
c'HAin'Ki:.
Nniifrf.iwru th. l.a.a..a. wL-
nw. it. iu ra iif. a full uu Hr.fi
Muvntuii uiirr..i. u imowu ih- iw
.im,.,.. i
lin
Agricultural Department !
I
J Will I n! jo 1 i. J 1 ritrr III t !) tlv : .1
fill .1. L .f ir. j.l-tu i s of th t rna.Lly.
. Avn iioim vrnvisii r. conn
. I'V .v ttoif lowhoiaalUl.nra.Wiil U Prfv.-r.tr.. ...J , wk-f Ma . Cir. üi't o' h.UMpii'.lla rt'
.I piMii in'j: l- i n 1 . fucd ni.li , 4
I Mr.Vrnwni4 wvu!4 .rfT ib iwui. 1.m- t:. J iLe veo-i aiLU, a:al ttrn tl.. n oct lt'
; i. Mit f f.u indett' tiu- M to ib Crtn. t :u. V ft faiibful'jr rsJ vcu I riri; to sutMp
larvnaa iromtl ru-f-ri. tor..U!p ,1 ib- 11 . , UaltL.r. cl. aiJ.r. and far ie aeee,.t.r4 r tu
at tc ro aurM lv ..r no C,rt i jr" " I tr. 'Jieioaat, Laltieicre. Mi. ;aflwlw
tJiri t;!a-l.i.
S. Willi".
n m. rA lT..
- - ... . - -
VJ If ,V 7VJ f .
H vivi' i
Ail.Mi cIoa mv cfitie tioii
.
. r.b Mfwi. .f c o . 1 wiL jt r in
frier..' auH the ,,u,!:r that f mv l f.t.jKt M
NO I.INTON 15I-0CK. KÄST SIDK OK
THE I'riJLIC SQL7 11K
.. , . ..
siovi:m, ti a waui:, alc
Wit!, a r i m r J I.r'ria'rtion to plr x to plrti a!I
' who pm )t'.e ia.: a Cal!, stA I L;f t wv m-oj' a
I !! . -."are rf tl.e pit'ih-r pln.oi:'. IrU"ubT
Jobbing stntt Kcpttiriitz.
J'tiit anU oorrcKritfid trilh A T.mtt.
TTK CA.iI
in 4.U0V i:tt,
it: ;ii. i
FOR SALE.
I 1 '1 il"HLH.' Al'r'T'itlN, oil
. . ' .
FURNITURE.
I
-cit . i 1 1' v :
at ' t i J .
j;i r i : j r r u k
1 f I errt Haute Hoij.e. OctTJtf
BANKING.
t
! piSAUUI-: TIT HANK.- No-
; ta Antiti.l ie tn.u; 1 .r t:. jiur,. ri l--ciüi i.o
. U.rretor lof li- n a.ing car, l.i l-- Ii- 1J ui IU' ir
; Kantine Ilu-, i'i Tcrrt l'louir, u W4-eij, the
' lv t f Noe. uil r wt at l b'oU-ck l'. M.
tx-lul JNo. s. nuaCK. C.l.icr.
MAIL LINE.
it
IVrl Iii :
Lr.AVK T!K VM Ft:!.' AN noin. AT sr'T.l-
v.t. direclU f:er the arrival ef Tr-:n. petrtj
I Rnni nf C"-i rrt
Ratos of Faro:
T ait i !,.
jo,::..
W. S. OKU FITll. rrrpr.rtor.
DRESS (iOODS!
M -
I.tUall, 12i ounl A ( o's
Y M'PKN'IMh ASSOKMMKXT
WilTISH. KI.KNCH AND i.iiHMAN
HO x o O- oods,
Kn.:rroA til ll. r.-H :i !tr.r!..-. fr..1 An
gl.. F't.lrd 'it'.'-, Jf.i Fi r:.'.!, lll-un '.1, et.-
t.r !m.i;n fti:si:T.
, riirinris F T . a."- - ' I
, .1 l". -;-i.: r.'r tr i .Ll rj.- ,
r. J' i..
4" AM BHH ' I T.'I"N !.N'S:
( A I-. 4iit f.i! i,-i.' if f... ... .ii. J.I.. 'i '
llie-.Tt. o
INI AN I S' V.lS i.
A tfl . rft .V.- nt Ul "I'KliuJ'ril .:, r,. o
, of ub e re 4. f et i r, I ! i. t 'ti-
' f.uer arl.rl. w l.i. a er j n rr i for .-..l:
th vry l.wit p!l. , ar4 w.ll be f. t n.i" Jy.
KIGALI.. M.lMlI (AL t .
o-.' I M !n . S n.ria r
SWORDS. PISTOLS, 5cC.
ALMi:US.L llACHlü.Dr.US rue
r.e.ivu c .u.T.i o'i.f r Mit.iTvrv fror.
I
of foreirti at'l America, t-t. u ;..: , '.! .'. t
e N 1 1 1 I. ui t ti. i rc k . ::
i-'cjiiu. '!. M:'. i.'ik-. .ü-ir. .i.',ri.i.i in, .". -
ce.tt'ta N. .1 MluKlis. t'W A bl.l sii::- j
UitiVnii t;.t Pr '..; I ca J.; KM A.- , .Vr
S..m of tfce .1 i-tf . -f lis- r n i.; ; -.! t-.r--. ' ' -1
r-.f 4 ri' ; .mi., a : . , i r.i f' r" !"
t (I..! f-jtrri r,. v. I' !
k'4i.''..'nli'..""..,:.".!'" f i...W .e,i
li-V, l ...i.i. , ; -1 tw ff '...l ei a i r-..'rrr 1
1 1 mira. V
leal i .... I'itM b 'ii:''i ' !
UrMOi.i.;. ae.l Kr-". l.'iat (, lVf. Mi.'i,
Uurai'1 ,i , l -t: lITOA Iii :l. -
Y RS, C it a. ; Ial tief., ridth A- tt'w.fl' '
,ru'.. Ai:.i' ao-t tr.-e oil.rr ratker: ail i. !t.4
i v anrtag.a, t aj-, n. nw-n.... .
., .w .,( v.m n iwn..u
f t artrtdgea, Cj-. I ". H-M-terf. Ac . .
1'a.h. at wMoleaa!a Ia ear Or.Vr. a; . r. d itb
! f anlle.pf-h.rW,re. . t ..et or.arj.v, -
t Setvt f. Clrt wlar.
rAtaJKi " a r.iritr.u t r..
jti tt .;k "t ' . l- '
J
i l.. 1 1, Wl .
CARRIACCS.
s
:i:coni) HAM CAu::iA;n
FÜ H is A I - K.
V ' 'y Crrlaa. r'"
, w .., v, t, . f, , ,m . f t a i . I".
j, hl kor.iW,, f, r ,m f. , , -
imi 'iL mwn I.n.ev l'iti,.i '4M"i. I""
- ..... o- i. ,
- - ,
e i er n a.e.. n. f . . '.'. . ..-. - -'
v.. -.
" " ' c - r
.
. -V-.VJ
-pit i r-T-
I
. ..M.r.
it ri cri a- ivsr ri. 11 i .
V W I J I J .v 9V e aiat aaa
ul ! iL I a S ,,
n :.rr. atltt. im .
l.rr. Want..t v ll.!;l l'!"'"'
mmmmmmm
fkr4TED.
... -
hah t Linvrs
50,000 lbB.
Cotton IC.ifX
la V. tiOf-e ?
Itooki, stationery
ujlvwc.
witi: .n;r uorw . "i i otiv . me w oir j t. , . t ,
1 ot.- r..irci . tw. t-.i- ire. a b4 f Ä.mtür ! 1 C7V'4UI rt!P., tUl 1 dw to irro,u
' ar. .,K: 11 a r,,;, .u - ;.u- iia ,m. r i J4"' l 0 a.i U..t t.tkec.aa. .f ea. Ut
! a .r..-tr cf.tUr artier no t!.!...i tv ..--..Un. t,-r'"'1 -rr" -h. vvirat.. t. Lr.vilj-,U
' u cotaiueiK-e -t S , -Wk. r r:n Ca.h. '-'u--. H-rjii.. t r I außr,er. from lit AtU.a-
tw. . . . ' I , ., -r ting ttU-cx of ur. n.rr t.eat. 1 Ulicte tl.i to I- ht.
..u ' ' ' i i- v irr t. mva!:a!- ?T.:1 a, t.t.
SPECIAL NOTICES.
CO TO MtfOIlYS
liif vf C5jl11i51V !
.rW
, knwt-e.rt:
j UK LMDiiUS EXTRACT FCCllV.
S!' thk i.r.KAT lHlK:n
iri.vpLij's exttuct ricur,
IHK (iRFAT PiruKTt
IHK l.KK AT XHtTiEITC
iir:viii-. KXTKicT rt t ut'.
lllr. lilj AT I;ir. TTu
j 'h Kt-lier, Kij-, .J.
A rv4 ail Umiw f iL fr'.nary lif
j-rÄ'.n
ctvce.
u.w. io
V. o-v. 1 r.l, ih j.artic&Iar alt'Htin i f c.
: f T r ! aüerli-Uient -f ilcl4 r
: --'-i Z IVrtlal a.-. i T.-l.Ti.io oil l.itt..: -
TV. v it, i i. II ino-u sn cn iulhüt u?r-
, rJ, . , .
t f,a,o urouiitrKiUcrf. ti.-r a.--tea: v cf -ri
, , , ,
I rf a 1 tr.r. ft um a Oer.r-uU cf tl-e
j t xit .gu i'.aof u
rl c., Rinrj ri to j-ti.j.ur. uli a leia
j rr.cr, i-.. rvw. ur.:'aair.t ferlir.g. liiieri, 1 k
ii .... if r jiu l l.f ru i J ... l. . j
mji VH.2j.rt..;. trj tlu CordJaJ; it .rc Icaa
ulait it irf. Jo nl wboir.j be r rj w'a S.He
or 11 a f f ary alrd, try tie L'.r.in-r K!o th at
( 7av" imi:s ii:nrviA svni r
'
t i l: . i;ai ji;:ai.h
!
. a I j a n l. . j 1. 1 dissimii.au r
! Wlein-r ti. izirA I uie. m. tLia Ui
j tL. iniUj i I'j;!. Ü iaot rui.ttuiort Ui-v.
t fr a 1111 t cj4inu', lfua.lr;: wraSj Inspalrt
, U.mru. r.l (TLrfikUjr ilir.g In C'ONit:niON.
j o ::r r.aut p ia a UtrrA4atk. ' u
;Vr. tn i.tr. Ir. C.KKTM J-.Ar.j
Cmrf jian, (V-tol-rr 12. ls:v
r. n. r.r.i iMiir.
I:eci r .f at. 1 I,:- i l.iir.-ti
Jr-p:. 4. Ulf
A liwi.j. t (OTur: ff lj ('('' :, of :
j j-r..i u;:f..-; lctatirp, e: lie er.br "in ,
, i'i. ..:. : f. I or lr.Uiti-.n i f Ii rln-' ..t;
. i:iitiT Tl ;':-.u:v, LijLIjr rrr-i.trao i Jlij.a
t
Uiu-i i : put i p ia Lalf-r ,u Li only, Ikvti lie
t:arr.f ot u..- r.-j.tli..r. ll. T.ge, Jr . . i..ti In th. n..
al.ii I I ;t-.alU'e 1'i.rvl tiie i,c k .fem h a'xt -?
M-.b.
lliit 1 Ullal A retnn 1. ln o.i rC l At.ri
ifii.. wiiii iLat f.rr Llrh r:,j ritrn-l-. lo rei-i:;
iea?t:f.'r pre5.rtk:.. V. hrn mc r n.' br iLe rr.rk
rd lucvtu a'.trn'iin i: '.r: 5:...ir ..-i, tie rrv.
tu'.h.'. -rs.-M.f J" i. r :r , tVmLi. tin
O.-4. 1 ;:. llrai t! urn, Ar.'..i. ( t lir Simi a. 4 .
Sfk ;.t 1 Niti.ai l!'!n,l.e, IvI-etj.T, (W'it.
nrk ut 1 1 yr;L. t !;h the e.-Tr; iete rt.n'.nl n
er-,.. .r 1! N'Tvii!i, lJ..-,.iu.itie, ar.J Nrui.i
jtc AlT'-etii.., we rattii'.t Wu...b-T t 1ij jw.ular'tj -Wril
mT th ir.t 1 hie t. t:.-i' .
An?. 21 .! In
k 1 o:iiitull e 1
11. i..lv. r;'i t, bavin- Yttu re-i-r.-d ; i L. . u? je .
lew werk ly a wry m t.c.e.'; f.rr L.cj
fered reTaJ rer a .Ui a im af-t.cn-, '.-.
thai t'r.-a.S dim , .'.-.n,j ,J.r ! lu u rj.i.
u..in o Li f. II w f..Tr r te of ut
I Tll- toin it. I.e .i -i.,l at- oj-t
a Pf-... -Tt ' f .: L ....
I tio,,,) f r t ' J'-'V ':' Fe Ma-,, mU.L ifce.
i!l f..l a kurr urt .r lVu --w.f ' -u. Atliu, l.i
iL!-. Ae. He i;.i t- ;:rt ii the i1.erLer i U.
-etitiariin j.if!.U.fl l l.i.;i'-. afI'..-tJ anJ
.;.!. 1 irjor-.:.. -1. t t. L Le c. i :., .c U.i.Iua
IU, ao-1 l e h.i irry "..! rtr '..; trj j.ri.. .,
aa ll rau li. n Leiiiit., ai A trv (t. u I. . 2
1'artie "''lo tie j r. ri u -i .'.; j Ut i '.'. ci
tut. Kl'W v Fl A. W.JIJN
V. ,, ; n v.Tf ,
j i;wiw i.'.rv . :.v. .N.t.
i - -
Iin'.idit liV Pill
IrTt"!;.. u...: In f-..r iL tie Iii
r ,mr rfr.. -.l. t V . rr. II. .t.T i-. m-m . h
ja:t br:L frru te w rl-t ef n.aT n. t;a.
.'.I a i . !j ri : ni.. n ;. f ..I u j -- ;! t d.
, p.rK.t!. l.t 'rr. 1 L. ti.t. .1 hLI...
j !L are f..tr;.M-d caa r'.) i, ..'; !.t.ed -y J.t f
.r tl..- t:.. lirr. J ll.rr j . - It. 1 rr. If .(
(. U.'-'a f : ot r. :..t j., , j .-.rr.l t: tetr ! I 'l.r
i j.e.'. A lid iL. e.re to n '.. a j.j..'.4(
li. r . i:pn mli-.l. tin' tain i:n'., ;. IhUei
(.utf.J'wi are iliaf i:. t:.. Lt ri. v..t.' r . . At.l
v.t lhJ U-i Lve mi. lull I lit 1 nii'MiV.
r.I'. a e aie:.J IU.- ifr, imuM'llrj (.-ef.l
!r :i i:: j ..re b.'. ul .5 i f'uM !
!.. U, '-l.Ijr t.Ttle w.cri-e rnf;.l, wt.irl..
I ,-t. u;n -:t of t.',e b-.lt , luvet i: nr'f,-o.
j ru y U : S . a Irv.lr 3.-rl.e rttf "J, . .in t
1 fo.y tl.t b.e w:; i t o n. t.nie air j.-. t
! ?e tf-.-. I at tie ,...,.;Ley .!f 1 tt'tUetUee t J J
rcff llu'r r r i..ir a..-' 1 . 1 i r- rr-m !!..-.
ali . ii fi'T lue r -..cii 4 m'. D'J J fi r
Oil .- e:;,-in! : I '. " , i , ( m.-i io .'.,. t '. .
r J. it. I i ... , I . i .. i. . . ' .
retx e: '.e V: ! i ...r ' ' ' . ,
The Great Jlnglii Rer.edy
ri.Liir.UA i un it:.maij; ru.i.s :
i ,j f,im.f,.,nr.Jtrnfta,,nrvt.t:, Un
11. Utl5 4t i 1 be - e I f ! . 1
a 1 1 t be.e .. it.T. 1 .-.I. i c t ' -,.
fem.I. e... i j '.. '.e'-1 I : r.' f ; v
rr... . a;,.l r. i . ' .. ' ... . ' ...
rure It . I r. : . '
T V ll.!".!! !' I VI' .
t . frtl".l... Ii n.itr.l. it ',. ,1 . .1..M M.
t'f.rjcii!. r..'t!.!; rtV5 ': rcn,n ty
Pa ii lj)r, (. ire cr ' .'.:r, U.r. ,y
ircl ain ,i at i.re.t I -r i a. i, "u j-r.-. .M ..
r.i..
i i . . .
rat Tiov
7 I .' ..w-t a. 4 1. . i '- t
i nasi ; ;;. : k .,. rw ;
' l.i ,
' 4 e,. .1 r b f . f. ., , J f n X ' . - , 4.1 '
fiiea f.v r- 0-ttt
In all f tai-a r f N:r. avl Pj.l-il A r. et; .,..
it) ha ar-1 Inn', rat.j.t;,, j , Wt ..ft-
r'-''l,-e rt ts H.-.ei llr.'nl. . rv V."Mt'.r.
f ,:J ( .
t '
. . . , i . . . .,.i ..... . .
. i .t. -..-,.. - ,-
' r.Mfw.tih l.-. e ;'r-et
vj-n-u."":!"''
rail er-.i-e.. !i K f.arnj.l.l, r--l .'.
J i(. l.b-. .S.a.ll tn(t''v;'.;t jeett .
j lu ffi t . tu tij-.et ... -. f--.-...
i J. i" Mt 'rf . . Ut' I ' . 1 4 I . .
. f f 1 rVV i. 0 rw" ef.a ei. . In . j
i ai.tt-w 1 ree . 1 1-." f a l--.., e. ...i.tp fj
j . i re.-.vi e-.yi - I !j I-. I : ..i-haa.
j tr f V fwrr..".T. Tet lli.i1., --. a!1 '-vt
i leti-r. (e-f34aif
DOOKS.
'rnrMrs. A NtYi:i. i;y old
1 v. rr:.r.s. r''r r.!-.aTr..4 nejt-i.
MACACI.AY- HlSTOUYOFKNr.I.AND
T.-4. Ml.
i hi: wits and iu.'ai x ik society
. f tla !? tt ' ttaaet cf kc'nj.''
? A B. ccKriaaAJC-.

xml | txt