OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, October 22, 1861, Image 1

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-10-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

J
mm mm an td. araa
. 0 I i O J 3
aiiA erooa 1 1
4 iti. I fM t'J A..,i.r:.,l.: t.;! t;Sl
Mm 7i;.";
i
.j Mi na; vi: ,u?f;
1 TThbujXy. T"
v
.. : f
! r j i j ui o rut r
VOL. VIII.
TKRltE-HAlHMv
, n . imII. 3
..NO. '2'2L
1a"40 f fr -a4r. t V 4 T" Ol . - - - - -- .teat.-.. - - , v
. .... : ' ' " - ' -v.- - ,
I)
I)
i
:TnE: DAILY EXPRESS.
r v.w tin-t ..)!
t i . .1 , . i
t 4
At
k. CS WARASU .STi;rU-T. I
" Trrmt of 9ubf rlpllon.
1
b-.,r-aM- li O'jr -arris-fa At ly f-i' JT wrk
- . t ra, '
llAtr rldrerlllns in Daily.
. - -.
: ; : : : : r"
' j . S . ; i
t -
i - n e t ,
lt l o, 2 V. S, Jlv, jj; !
3 i u ( z 4ii ro
3 (W S TV 4 C Ü 0 M. 7 j
9 v 457 cm : : 'T
4' &W- W TW H
NOki 19M tt UW
Is, j i 7 & 1 3 00 15 2 IHV IT Ji -i .V'
i -a W.?3 75 25-nrj;3.1W TT ).)
' S IX0u"lJ00'S5ooaiW 4C C-i
' la 'uoc -aw 'sw ts? tor s
1JB ;ii,MJ,.COCKl'.(,':.n
f f . a
t U .. J
X trmnm r ... . ..
i'I
I JBV-.W " -T - . . . . .,
'. . rrl ft-.-'!. I
Crrrr1 1 . "
u I bMrft Jii; -r r!jt.t Htw . UJ la .
, Iii itWil oour. ff-
LC4 4Tr4mrii ulif , .". , ,
Um I-k.ü)tlKr P'l fc.! tvr U. 4j:try -I
tdniÜWMfil !")'4 IU IUT.'iUi4 I.-tl f
.TioAVtxiklv Kxprcss
tium-4. '
Vjtf-r Um- t4in y i Kr. ,
i
( 0f AdrcrlUlux In AVrrUI),'
IM 111 C, 1 AI
9 IW 13 ia. X". l
fi
I im 4 so ou wi i; w 'i i"' ;
1 Motil ! 3 00 5 (rt 4 IJ W J' Ov .
HiiMmi 4.' JM 15 CI 2i l ,
iu-.m-J e 5a uu. sal, ui) vj ;
Ttiw. U L tu4 at-i.'...n fp rii '.a . f ;
Kilf, Ü1 trtrrl U full l;'.j rxv .-.tb -
CilAULESCHrFT. l'wi.
1
I
NEATLY- EXECUTED
tiii- oi Fjc, i Tin ,
4T
vis
W t 'X 1 DISP ATC1I1
irnrr b wlU n tfc- Ut l 4v, .
r.rwr.rf lhUlfjrnlt.l!n
TTrrrr-naufe rol Oilier. ,
. I
XAIU VliklVK AT IUI. n lit ;
WMfrtt-ily t.. &er. .
fr:bra l-'1y 4.1 r.
X tUimrviTt
rl t nftnv,s
.r,!, MUMif I' rlr.
WM-Ltijicwi. TVr4rr f . r. v.
K witia tMUv
4w;UrTn Im ij t
4iilU '-
, M.rwca. TtTi.y t
Wv'lo-. a. kUy .1
a. m
.9 yi . v.
4 7.1 r. . ,
I r. . !
..''r,
r
1 "rt r .
f-uVr-g .rn, V va!4t it-,
inl 14, ifrtl
;v. m.
f. O x. M
.!
' RAILROAD TIME TADLE. '
1. TJO. M .i .N' - U l.tvf
- .I.4.4A.r. V'i , ? "
mir m t t T. a T t' i r !i " :
x 1. 1 r. .. "JtJl.... -k 1. 4 t r
- w
- r.... -
. . - A . mmm mk VmmB Ar W Ii ff f lltk UM
.l,..... !!- 1. 4 1-V ro
Orimil fl'V. '
Trlr-4U. TiAi.Ain. .
IIA, t. m . ...1 ; !. I. ?-15,
vro M-vtiy y 1 ti u..4of
APTtXS i rtr., 14 IVrt 1 r rv 4
rci, f Kk,..( f"y f i?n ti. ,v 1
Or.- OA. iCl tffti' r .
GMT- ;t.4R; 4 ..x. ,a
lal fiSLuut-
- v4ilrt t ft... l,9!l
r ia r.r tv
ZZ f f UMC.M . ti
Pri! Tk.......eW VOM:.".
trt r a........ lis Mi,i't .
fco.wl. ft1 i - ; 1
cTrr. ....nis 4 u t
Tt'. V .-ltS4 I . I 4 MmN, ..... . a pm .
r. p tkv, rOTAT.JJ
C4rr I Iri-A. HA . . try
w. kt. Ä-.rS K r ,T
Trf IVry, P Tk 1 44I.T
j r-.try. t V. ..... ., iki-mi... 4i
OTli r. - j -
Jlr V a W or. I
tArr. r tk 1 "r--
, J.A, ftV J Jl... . .,
KkMr Hufs- . W.-I. ral?
K 4-4, 44rO S'Mlllll-
rr ATwrtt, i t 4ft44., tu. t. ?k a itt.
I
? - O liaaipil. ä Tä TT V li
t .H Sa. 1 !.J jr y 15
k aw.. 1 t 1 ,Vl..
.TVra-. 9 . ;. u..,..
? aIj'. fk 1- i. 1. ' . . .
IA 4.4 trr4r l 4 i. J Ti , , k a
C.t. 9 ?k Vf 4Uj.m'
, .4
! "
. . . t .
A
C1A45-
l
j. r VA!.. , ...'W lT"Tl r AAA . ü.
' - " " ; - , tr .4 . 4
,A.
IJarl. f
4 41 at!
jriAMf-4 Ll-Ai5....i,. t
i. . . . J ... . . . . J, ,
ifimijtgmi tB
- - ; 4h. i a -
'rT-!:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;:;
J IM.-1.J.:,,,.,.., K.
; K'i t .m.i j . -.,.
i X.UkiU .'
s-c
'
l
An.
,..V,V.!.!,.Vf..i
... .c-.
,...-.
t-k.
CA-.
K. 1 "I ;'.!.!) fc "
HlrMtl lu V .k . i. . -. .
: I '.''uj' :. ii J. i. C'V.
. T. .llftlnrliliiinu-t'
- v
. . . t.-
...i.V.
- f,
' III ii 4 .
1.
r. . r
,. ,K ... , k . ..'
r:,.i0., l: ,f, ;
M.r.i,...n... :
o'i .Lr "
v.
Y : .1
)
.....V.
..4c.
'. "
.i 4V.
4-V .
.V.
IV.
4 V.
4 ,. . - ; 5X.
.. 4 Vt- H...f ..It ......... .0 .
V.
.V.
lit-. ! !v.. v. .
v - t- L.' I . . . .
K '.'; j m. 4 J
41 ' ' 4 I.. v .-.
T " kj ' ! '. 1" .
w . I -. : m !...
. S aV .;...-...
I t . jk AL'i. ,'.
...v.
. . .
.... 5c.
j.v
. -V--
x j 3 ti i . ......;.. ....- v
r.. i -
Hrii...
r.v.
JV.
5
3
. 3 v.
....... '..1.
: w-.
1". i . ..
ut r.
4". j - 1 I V.--.:
r".
-ÄVr:-::'"'
L..- -v-
.. ... i . ...! x-.
ATTORNEYS.
r r:i
. 7 t r it ' ? v n t Ij i ir i
TKI.ki: HAlTi:, IN1
j.r.t r - f
it:
- -
- F O IS 11 ilST,
. ... .
4Tf., .U.-.ü V V.-,
.al. ty
DENTISTS.
B . SMITH,
s
. .A. A w
or I', f ''
.A X K
Tn-iii 'iMn'-'tNii
Kin M '.I .ll!J III ttiUK.
I ' t..o :. .. il : ! j ! :l- t.t of tl T-'-i
pttro. I ' v (...;:.-. J .-rt. ;.. JI '-0 14 4
Ell IVA It IF!Y
. 4-
JLi JjJ i: j:
X S5 T
t ! i 11! '!? t r N 12, M u S".
- tcuiit ir.M'rK,tNt.
,.-.!' . . v
j . ... -
INT T I 'ri?
l..Tr
U:!::::' n w TV. imi
COMMISSION MERCHANTS
.4(.
TURNER tk McKBEIf,
uixTiviN:. .n::vr AUMNO AM)
-Gfmmis?fon 1V1 erchnnt,
--.4,1 - - r
. i. . K., i . 4X-- .. .
lit u Irr !'l 4.r:iln, l lntir and Null, i
v ;.r : ; - ' ' '. ' .. rr ii..i i
1 -
PONY EXPRESS.
- - - - "" ' ' I
t- r rMi.ri.c. Hfriilrt. in '
f
It .r--r 4.iv, lii'tt'fc.n Ti"."a f '
' .'.
I -4 cw uV v.v-'. U .. ij.3.: t Uf ;1
n--rij.
( t. a. v 11 :. .Ii W ltA
K- f-rv.. r ." 1 U.. v
. A wt Lifir 4..,,, . ri.i .-,r rJ
4 - 6'4 4
.KiiN. A
! -
SEWING MACHINES.
.
I rt
1.
T'
- irr: v '
, i
a
. i
- -ot.,'
21,000 Sold luring the. Ye-tr l4CD.
-t i.t 1 1 r irr vrr?. a 11 W, ,a , ,
l . .- ra . r-r 4m. . mr X rA V u .. .
h. ".try.
W AHKX.VTI ; r!: TÜRFTT Y?L1:- 4
... . ..... . . - I
' In -.- . a T . v ,
ftr-'-""1. i Kv. a! ,- 4 -f f ,- IJM
4. . 4.
t . ' r . t. 1 r -t
. r,-t rW.- -tt- I
T4 mil atr. -fj, . . sa" ,r NA TT,.
K-,, ...i ti4rti. M 4 1. .. rm, t-, .. I'
rt:a&A. ' '
f . V. U II.I.IA Jl, Aff.
r 4-ui .
a '
4
OatViW
j.uv Dnoccists.1-1'-1
IIIOIJ A II. UAttU,
IVA t.v.i T T. II. lltli A
Paints, Oils, Vd'nislns,:5tü.,
oUnV.II Koi'KTlI .V MA' VS
UAVK NOW OK HANI). AND
k-J t In Utii : ; 1 TS ( .u., ixt tnv1l lt fcllr;,.
Countrv JA'alcMN,
0 lrlit tht U pu t u4 J i-.I.T ,
I (Hi. (otuix lr m III ( HirhllUill. .
iAL uIL. l.AJtl) OIL.
UNSKLIXML. ALCOHOI.
nuu'o rum. .luurENTixr..
' ' ".VKITi: LKAD.
A 'it Ml'f IT -irr ri..., i 1 1 In rl ry ....
j I Lat'r .-.".r l ti " vXf!tcljtU IL Ttf31
( u u I-, tU ux )ijr i 1 mIUi , ü4 ' u-
I I'V tuM.l n.y KvKr'a t T ,V.r" prii".. 1 br to
,
l'lirt Visi(- ami L.iiior
h'iiuy (-roods !
, 4 . . . v .
irr. Miir UiU, 04 sr. Ac fL.
ii
LVUV iLK.N'.i rUAl 4N"
J ' ' ' in -rwi r'a
i
Ctuitvl I a r tltr llnUtlUr rt Uif .
ill u. InnlM
Patent Medicines
f !ir W i-fc I OUR mil Hr tbt t'trls mi ) U-
Mr. prV .
l.t.1ol M),itvn .TlHUUfuc Hir
MAliU S S'liCTOKAL Kl lXIl:
-
! '
. . i;aiu;scastuuini;! .
. : V . . . . . .1 II., iU- )
04rvl OllZjampii!
f H I v v r A N I. I f I ,
if l n d o ir Ü I 41 K H ,
Oriontal 'Grecian Painting.
PKKöcmFnoN;
try tinrn i
1. I 1 t.! rf 1 u'f-f'M l'T y mi, A-t n.A
f ftfc ' f W4:1
Corner! I niirlli nnI .'IhIm ir'
THRU HU A UTK i.vn.
G W. PATRICK c CO.,
. . . . .r .
eimdmW 41 r. 4
WHOl.teAf.-: AND ULI AIL.
4VtX I
' V
Drugs and lYIediciries !
paints yaihu:s.olaJ.i. f
? ...-V(
.siffKr. r;;u.. unu.u- oil.
KIK UU, COAL OIL I. A Uli
' UIU lil'UMNO Jrl.Lll..
1
' l
IIOI WIHTKLKAI
ANP
11 .
Kök MüMCI.V AI. mJüHLJV,
Coal 0ilr Lamps MiJ Oil.
I
j
1
""4
. J v 1 v ,
, ,Ä Tt .
1 . . . VA ' ff . l II AI I., I ItU.
V. a.f jl irrvv A- i-4V'.
; A ! .
, .:...?...
4N3rti4, a V.. 1 arUj t Joi A4 lim . at
nov.
Pine Art GallöYy!
!o 19 o vi in .t rwv- f r sta rr. .
Alt 4f- IfUM Of fnvUt r Wa lo Ii Art,
Uktii, 11 trtlrr )rtir.pUj tin uiA.
oi r.TEorj coiYt:
H A R D W ARE,
Jltn.V. AII-S. OUTLKRY; nh.S8,
Um, 1U.I f tuinivrciiftl It ,
OLIVER 3ARTLBTT;
Bookseller aiiii ' Stationer,
Dcalor in Fancy. Goods,
a HU i'OMMEUClAL'O. '
jAsnirTiLLÖTSorjr
lrl Ware, i"&ite) io4l, c, ,
. , Nu. W C0MMF.11CIAL HOW.
ri:u:(;i vni officii:,
- V O M M E It C I A I, H W ,
Uiir 4tU atid WiWlk duftj. ever thtro H.k.
:-ul tUM 4q i'.MtrvJi .SumI t
MECHANIC'S ROW.
G. WRVTRI CK cSc CO.,"
lur Dm?-, IMints il VMiulhm.
- wtmwjw hu, wart 4 r?cr vom, r,"
vtxiuNics Borr.
j: tr:'PATRicii, :
: ; i to'1. - ,4f, -3'tnnity
iJrorrriisiS Mroriion
A.N'li COMMISSION MKRCHANT, ',
fT.ll put U 'C'KAJUj Vt A3
N II itf ltil. '4 H"r, Vhab tr.''
W. A. GRISWOLD,
HL.J-x-il- hi4 lU-lill IwW lal-arA
M A' fe ll) W lS E.i
Ht'ivt'u' fitvir CturorrxV Fi.mi.n'0. Ac.
- s ,
MM HANlt" K0H". WAIIASII ST.
1 ,
RAILROADS.
O x .
V I iri Cit't F.o4 n !t r t, with
2-8 5,Milcs.ofDouble-Track.
I iiiti:i. D TICAIM
i IV'rfH 4nnrcttna from Ai! Pointn H'. sf .')
Pittsburgh to Philadelphia !
AlLCO!CXtCTINV MnT'TiV?Ä1t? TO CK.
Ho r rung- Hail, Afternoon Fait Liae
Night Express!
thn- Trin Iui'y f.oiu
I'lil!Utir to ,rw Vrl ;!
iiiioiT ( itAV(.r.,or i.i:
Via Allcatown Eaaton
. Kttb THrtH l f - i.ri tl'fi. Jrrn WfwiKti'l ,
4UJ1 Uf ,
iKirKsiH mivanck or ai i i:ol;tks
t
MV II ill. OH HO AT LINKS I
LipitHs Train Hun imify
tPlnr .S11 nf ay ilrteptnl !t
. IM. I'.'iV ff.i-4 fr 411 I'tii;4l'-j,,.ll-i v i'--Tk.
1 if k"t r m IJ- TT In. K.r s 1 ?
1 1 14 ltitt'r c" . r
vi vim; v!'i i.rnK.i'S M.nMv)v.
Uo.'it TicKrts 10 Host on
I
I ... . H
' 7 ivV.o' fänct'r ffWk ir' nrt.A
i 'it.Tf.fr ort f lYVky4.-fin
t
j u ai ; ; A f 1: ch CK k 1 n 1 1 in i ; 4 ; h li.
1 TitANsiKKs ricr.i:?
....
Firr Ala. at lr afiv 4hlr Ko'üt '
ilif TeUt'iu via lifN-
ottrg.
TICKKTS )-0H SAltK. AT ALL HAIN
- OK FT f TS - - -4
i'lALlUUTalJ-.-.
h?CUkV frCA'-U "J. A-'l ! Tlpil.f a T-a
!t','. l-!!". Llr.4. I..-!), l-a. V
- .-rt. t P.mo4 c4--
IV Vlftf '4iJ ! 1 l!ii.t.illil l'M.
t-th IIb iAi.ir!i. Lifli l.-v: fn I "
j ars-i-3t- r y f- t t-rt iL Chn, MAU.nrri. Kto.
5 tt-Af.T'ftr',i 4'u" .trlAl, i;iio4, X:,.4j't,
' J wifT't.'n. Vi.rt. KnA, ArAiA tA KM Kit
' ! f.; Au4 t C;"4Dt. .4AAjr tvl t'A'-r ''h
' ri ft T' N Tt- f-m l.-A".
K 4 ' f k-'f ' 1-1 V' 'Hi r-4. r:i 4U
. .ij . I ? .,' r r r lt.
.... ..ii 1 1 . . . . . .. 1 ...
aaIj-i a Ai" t ..tW A -'-1.- 4 J tl.t i . ltw.Lt r-i.
(..r.Vl I I-- AC "U ra4ni a4A
fctn A J4., .. ' : S . 1b
L. J AM-kiil U. 1 i.'.4wi..;-4 4,
I i'of Hm.. H vi V th
1 V J:.fl
- . Vv 0 . '
HrVi A. IA.Ü.
."r.'.'.T1! A1UV...
r
I I. U. H"4i i - -1 -
i pMIMMIi
PMINISTKATfiR'S.. SAU.
, , V-wk't-.rr4iiA,'' I avl-A t fAb.
AV mmHmn, Ol l 1aa.ti,t(4, , 4V4 0. 4, t
ifcf . 1rv f J'ir J'l b. J. cf ki 4o-ir.iy
! itn- tv 4 .! kir ;?. 4. farrl ly
i " irl 1 - fc -.; 1 I wniut. l!-r
1 14 I f'i,li -1. 4kc. rrm..- la 4"?rT.,
j fc' V rr-i.t ti V 4J1 a!1
;.;!."
a ...tt. . ...4... " .
cor.;:..:
1 Jii- MlRAM A34ITÜ. AAr.
taafiol
f T
i
Fine ifJounAfJCG.
HOME
i
... . , , - t
op 5TF-W YouK'cirr:
Cask Aurta.' V . . $1,405,1091
DIIllJCIDltVi
Ol A 8 J M48T1V. IHüMirf -A..
F. VTLLXAltiU. UluUUr,T. ,,
O. Li.ml-. rt, A., a. A. Lro.' U
iiao. C. 4-.:icj4, - brrji,Cv4.1r. A.
iHuforrl N. Knv, V.rpj A. fo
IxHu. II. 1 Ui., ) f t Imn. 4. ft l i.k.
Thi V.-rr.jr-r, . T. A Li. MnKUfif.
Wir.. 11. Mri:. , Kiu A cv
rL T HeVh, ' -T HM- H !r A V -rr..
H. t..o tüll, !U4l. krridl . I'.ull
H'W.rr iloTTJun, " ! .
(vi 1. SlAtitm. . i . M4e. Sl ttr li 4
4 -or ce lrr. - v lJ-ftr ?irx A Ca.
YTiri A. UL, , - UziiA. Work 4, .Vt.
J.mr. lxr4-, .,- J;ig4 !? A 4Jo., LJt;i.li.
I. If. KrothinphMiT, ' 1. 1!. Frnklngbn A '-
Ci. A. HbcaIt; fcUJ 4 C-, !
ICktitrd bl-ttr, Jmo, Kji A. Ucl,M. tU.
Cull .Nc Ue, . . OVJti.Nk. ,
If. M fTjnB. r.. r. Mrr?.ji A V
üuv,r F, w-4, , WU-41, A-Cv.
Ajfn-J S. r..T, - A. S. Itrwt A
Ü- .r . . Itk-hi ICtM A CO. '
Au T. Ik'4, 7f.-'-f .4v9, Imiihtl Cu.
a. J. wix. . . iri ; T, ;r., R.rjtia t.
Is 1 P. Mntoo. . :i n ' C (3;lAiell A. IX
J brlV 11:' iuiiii, J. C Jov.. AC -u., lKtotu
Chu P. Rl-1wt, - twr., rr A 0.
Wm. II Ton Hern li-jj'li a. mx.cA
llury R. Hcrlt ut, - hw.i, f j -;t A. 4'
U-xyi. . . - ;.- il.. a Co.
WBtClKU. Jr.', Swjw, gu A. X
SiIdm SIimi, .' A TV-miHi. '
0. T. fiffttemn, w4tnL, Cr!l k Jln, ein.
Crru Yfcle, Jr.. . Cttui Y. Jr; ;lt CO., 5. 0
Wia. UKodJick, VSm 4.tCJUJ.l"04iic.
I. LM-X . . C -'.'., lf!U A TAlmtf..
Uw.s RTtj, - - li. UoUru A, Co.
V. Cmkiü. ftmrr Ii C4i.lU.
. , a 4 a i; t s .
Cu4i, Lak, .m .. I 13,307 to
Mxl Aid Alxt -f U iuf; J;.i c
rjf EiU?.. tii; atiAt jt ur .tjr; w,eo2 ca
IV vi cvn tomrk, fi''Kl oo A-tr iol,
rlmarkrttx!&r4'rrt:(CU''T,4n M J44jhoO 4X
to:M Mau Trsury N u., w.utVrt
talijf, . . . . . 1C33 M
tVotiklvn C'y Vt r U, . . !,1TJ) CO
North C.-.I'.:. .H.m1. .'mrW- i v.J, 'fCO 00
Mifcolrl 5(.-.(' H-ivT yn4f kri 14,000 00
1J t Ul, No. 4 WU Mrt, . .. .5306 47
lnlrrtkt du? t lrf JAuarj. itfl, ;4
wblrli 72 b -luce -u rre'd. 7:3 6T
' f l-WiKtolnJi : H trm rwrOi.'tw 1 ( k t x
J.nurj( f hU f n,4; lh..ui. '
W:. to hta.; . . U 4C9 10
tV.l KT.-i.'.l fc- l.i-.nivi or. Ir.- '
IaikI Ri.!;, - - .. - .. 14.M3 W
Prrai.3au 4uo at nnf
clr- ia.! t OC-
.1.13 H
- w
T tl.
t!.405.40 S4
CHVhLKS J. MAUIN. rti: rT,
i , ; , A..F. WIUJUAlrnt. Tief VKiWurt.
J MILTON SVrfU. S.riirT4i j
:.IlN MoT.Kr, Aw'r .c'v
C'll. ICI.I-: III I , ;-t I.
.Vi H 1 ! XIX ROW,
nlv!ii nm, mm.iin.
t t t
4 J
.Merchants Insuranco Co.,
4K 11 VKIrOIUi. i.V.
k. TmrAA Lpm.!. -t'j. U cjck IIowaAj.. l"r.t
CaIITAI, f-l.iion.
North American Insurance Co
CA II TAI,
J. A. Wau.uH, v-x'y.
JvA. 'i. Kt IA, lr.t.
HA VI Mi ijfKN ÄPPOINTHD
A4;t fT 'jn r-li4 1" ut nvji;.V.
Citpa4I . 1 .014 prt-pritrrd i K.jh IH-Iict- 01
IiJ.i;t Jff.JU4f .So .", atL h. r, iivU-fS!'
ruriiir, M -frhfiw A", tL- 't i".ft
j.ru. 4- :.-...r..,v ....-". . j-r-, JH
lyp-1 JAVFH II 11 !iKR. n
HOTELS:
. . -
--,,-.--- .
W.t IXhnhnlnn Unf nl
I
!!ro:uluay., .ci ... Vor Ii.
m '
llxtftt Hr!ncrl to f fr .1.4 '
1.1 .in. .;iv m
II h ,h: K".i.U Lm 1 Ü ' ' . 1 fi t w-r of :)r
r'i"itt w 1 it" 1 :,. tn-v-y im j !.i
tv; irt.! ni (';''-r;'i- hm-, t.; ,v ..:! . it
''.r .vn I kl 1 t- Ike Atl.u.:.
Il.v"t I n '.T'.l'liif 1.1 !.,ii .i;' t i
,'J. f. iii 4.. l..) ..! !". r
a-t:Ä tt r44 t ra, w- .. ! 4 r. .!
a.4! l.t-W. r f I:, RH,!
, m t4. 4 '.
r.:.t
obi.J n-lrr., 9-f h-ttln., u" !. .'.I n.U'n tut
ir,.an
-U.t fr.'
r.l -litrn.jj tU j.! rV ' ' 4 if:
i tlit L' ir rü :t ' y !n ap: t,!-'.
T n.- 1 iL 4v -'h-! .f iL i i... li.n .ti i.r
1 f .
rtoif-..l i. iarrW Lu- I 1 ill ,
W'afffUf ritrHi. , . .V
11)14 KriliicU Ihr l'j'r !T,inl tu
TW lU.A..S IT.K .
4tV 4 4 ?, CV '"4Unt A 4f k4 likn-.rf. Mh I
'.K. arr 1 tA fc . tltk-f kan -.p it-l ,
TUkAltValll. TllITtMVf- A 1 t
Nr
BAT ES HO USE.
1 1. JI'PM'S lrcprlr4ir.
4iiit r ttf l:liHla . A4) nhirxlou faj
t.
IM)! MriM IS, IN II.
mflllll II 4 IlfTl. IITT01?
i nirr ,kiitr vir Min io.. 4
TKIaKK-HAVTR.
X!IANA.
itfrA ) !
(raVa4 rajraj utttr rv
W tv.t, .ad ?r r-p-TV-a- In rary t'4 t a t
rtvLrln.CU ciiy. It ca-ta-j -ao ivr-tr-l at4
u-t-ft jvjin-tmn?t!.vA tt -ri rt- avi
4 i?
1
t JJ f
. - j 1. ar 1 t.r 1 r j mr w . ti i . t rw. . j -
Ar-r 4.' I 4oi ojon ' 4 f".. Ii i ti
.. aj ifaaitit rF rtir f! i- ' . 1 "!'
AtaT l?arx440o fAAA to kU-i frvta tb4 Bo
I 0143 Uli. WV71
MEDICAL.
1. i.4 t ut bm m m &mt iMMiMrrtrt
( ll. Nv 'mi j lr fu 1 HJ4 11... r 4. thTO
ocLfc Ii' iyf Cnrtr-r. - It v-fw tu.t
U rui. ..dl iy it' cu.-Ul J4. Ij llvtr
v r-o v tl.i iity rj.'f (inT-urf !r, ?t.
fi.4ly kU(. Ih. C-m s b t. vo al, by
li irvri 1 Lricvt.tH4. VLvir t c f crV 4
IfMVlVj.lUm WAoli Uir4 4VU ptn
ti o,"' 4uU.s!. it rt,. to U tb.v rt'i "f II. a bo
'! r!l i tti ltji tJ f tX Uti.er utjo
of corrupt of ulo rv.ti EjUr, Lici, i' 4Ar luT,,
Utt, y . lLt-fr.l v'Jtvui, UTIV4-1 inrl-;r:s I
tLe r''-.'4.. K;!:ryi; rfi tr r-j:f , cct; Ur
r ., VottviMforti'U m k f '-tnii rr kmI.
M-4., Crj'r tl rti- if f'T'. '-vtl'. -tTa-
U4 rjuiiU, tut tVj t' lT jv"r 4)
lit,v!u-t Iks 1 1 t-ii? r c c. ,Vi"V.
ly t rR:,-rT.ii y t .. m w i-f, nl'lk'-cfc
w rr?40l Ul lk'4r kJ'.ilI'. d 4-uU If!-r-l
ivl ly u.: Uw.i i i iL- )tri. yrj'. c! ;h cu
F.ir:pi' '.Ii Ii !1r. S . Iii ttsa t.aZiy r
a If Ir-Atl; v nlrni.u.fr4 lv u. 1 1- tt f -
tL y.irm ii,ut r'tKA it. Hovl 1 y c ki'r
m yiVs-ii, mmJ It'nuUr Uly k.luy f-l s
it'-;.. Nu ii Einigt 1 r rii'y ;
t . ; . '. ... A VKU'ri
Compund Extrart cf Banaparilla,
TL rv.-t c?rtnl rrrr-i wiki .f r'rt! -.f' t
tr ! uKaria K- u.. nfrwufrt p:vC.i t
.U4 o ley. !' '-T-' 4 f r tl l oti
'r."r...-i. !Ll L"4 l Cmr- Tti tof 11 rlfi
-'f -il vt tLi. lA.l d r i t'tl U' I i-Ä-l. 41m Iii
v f iL nivn f" It .--t:vr rc.
jnQfc llcwVtl kruH I f r 'J f 4 urf
L'.-'li r." from tt, u-b
Knir'r arl Skia UuLU. St. Ar Vry ).'f,
liiii alc IVI. Ttaw. T "'-4 S.it
kiV, fVAi! lid 3, KlCpTT, 4.44.
cr..Uta, yxb.'lt.C tmS klr rvi:il
t l.Uty, äj!, lu-iti.
' ' Co p.:-' r'.;r.f !r.n
Viusti4 er imjitjr
. L 1 o o 4 .
TL i-i-Jr N'.!.f!n "lrrp-rMy y b tlvh-V it
t'taAmA ir trv'. for ofu!a 1 ttr ft14Ul of Ui
tl-i3 . 14 p:'.;o.Ur ynry- 4rt?.. ol ti...
?rpr:l!a U to rnir'T '' rfcrl' tlü rlt! Jfl-
(4l4bl rjt.4UtUt.'
i vor'ts Vuo Curo,
roi. ts? rr.ur rem. or
l i-r rlt"; TVr. r r-r Ar r."-.utt
rvr.Cl.ui I'tvir. lmip f. I rt-:i 1 If. aJ.
mctf, cr ll'l-r, j .4 1 -
lit" r4 f'T ls !.' tlirfC:.
t :j ?;'", i' I :'.ifTi'fursf.
UKB'4Ui ty ta .';f'.i-f
yir..4T-- C'ctrtr.
Vft A.'- -r.l"4 b-r 4 o(r t" cwmn vi !ty
re.il tk. u cati v c.cj .!
JUi cftAij v. ..! i--f.-;Ty ty-a.Ki In ry
jla'jv. h c ly Ii lLialavVc iu
jr:lir Cu-::. J i j.rrt 1- "cr-V
xjls lLo r rtt v- p... .n t f I rtr a.v! A, J f- jtt
U.' y.l-n. -4 ffrf-tl U' lirw'-ynK-M ifltr
".ca-"'-, 1' tV'-ii l-i f.r.t ;-i'Tc4f b 1 1 :t rr.-t.i---ttorT
rri -.-. 1 i. . i.'.y l! rcui-v? v.r
trt V.,'" rr. -: J .r U.. i-lif f cT.;I.i:i, ' vt
il.- rl V"' It'f ' r,u:T tr r.;r'y I
4 lUr l.rinc. it Ulm tiv. r-t h 4 rtr i; ;n,1
;( .;.4i l.'i. f l-W 1. I N.- I 1 ' 1. ...
fifi!.ijiMII!." " f.rvl . 1 !i-ly 1
rurr' .skI r-i- I A i-'t uji i f I'.l"
rf 1.1-4 a, 1 1 . ; 1.. t . f l - .r.-i 1 .r U. -4
hU-i -i44. -t l-'r!,4.:. 1-1L.1t ii
tiiio. t ,mti '' ' i " y r Uu -
e Dtt4Wllll til lfjW14..t. . 4i'. I. liftf-tT
iij-.n iL- .'-u.titvii R Iii-- u t-J 1 it ft m
tKWllky . If !lii Lvl IjttT t -1 tj. ii .
rai.'niic 1-1 u. A t-r- Jil y f r n
fra IU rriTM i, 14. ! k v I t
y-'irkV.:--. "i"-4- II- V '. I'"'
T -'!t. 1.-. I.v v-'.v C-'?ih- Avritr.. l' i i
t-l-4,. r-'.U'l a:Wi n.f iL.- SjId. H-i-ri
Jiji u 1 !;!- V ,rrfc',
J. 1 1 ij. Ui :.l 4 iJ- "-iur,
AC 4 I... ! ... h : . u.i.iitK tbi o.u.-. . jt1 n
ta !.: -in'M. r.: tj j-, .1 . . t.-'L'H'-.J. Tli
-fjj " , x i 1- i Ti f lt- b--"4. 1 r
"' f'- i'i ! ' It 1 iu Icib'b.M
pr'U ?i- ! iintnif ' ul 'h1 r:. un'-lir . f
l ui4't! In r.i-i'. 4 m t! luMliiri. .1 Ji..'iif If
t il. a 4- inf.' 'i or,-nr--iJ lU-lo-
f-vti-u. itist '1 'ff-t ff -riiSo. i, .nl
eoii'V'A N-4utn.Uf m nflriri I .,c!itr. i-i i j-
lOtQ lKr. it 4 JU tii.ifo ..4.et..
WVUxti Ti IUi:-. 1 : . r 1 !. 1 :..; I f ,ri
iatrniin ;.t ;f'-. 'ifi! ih. ... ' tv,.. ,v-
lrti'MJ IT -.1- r P. - ' -
kf Vr. 1 1-1 I !. J. I . AU h A 4 0 .
I - . i, M bus
A'l .r i-'.l,. - 1 J. K O r fim .
?. M. rAit;. ...I 4" J: 4,i T' .Tr
Htt
Jnr 1 1 -in...
HKLM I4 I. D m I : X f 1 I.
1 kN.
H1LVUHJ' 1-1 tlfl f 1 tt.- 1 .iUf.
1'kKI'A.
Uri.MiMilOi'S 14 Hl f r :'-
hfl.vta4.iv- vrrm r - tr...-,-T
HKl.VIUl.fr' tt VHT t.r 'I -v
lin.inwU ' Frc'llt" I -r Nrrn
I4VLA41mU'.n Hi I Ul' l-i L f JU' :..
ni.Mr-v,.!rt Mnirr.T i-rv-.:- fir .it;r..
R f , Vlhl l.!S . Ulli r "flit f f
HUAHl.I.'H IU II I : f-r UW.. I K-
I II I. L. r ." 1 -4 - ' i-rn fjri;n.4
f m t.vni iv it iTft v R.t
... . . . . . .. . . . t - . n - - - .
j UKLVlkilJ.'M MA HI' t-: J ': -. 1 f -A
HKlJrnu' mvm f r.. 1. ih- Ul
, flklAir)I.lV VlTfli r-i-K-I : r..a4
I 11h Tir.jvnr s-jai n t .'t l r u
Ii fr lLMU'iU'?4 l-i CJiC Mu;A1;-4,iii.r,
AV.ii, ,,t f tt-.ti..-.t '
11.
! nnlvrm. i;J'njj;f .roiMr:- '
j ÜK1.MkiiilP'.4 Ml ill f r.A; ik Ar.t..( f., 1..-
I LM V1J 'S I I HAI L-1 1 M I
rr.V Vl.KS-rKMVt.FA-n. VIJ
1 OLD OR
. YOri4. Txr.l.K. M A KU KT, U N-
TKMM.ATrN. M.lltKl Kir..
TAKK Ü NORA. 1 .( .1 N
nt -f Mfiiji'f r vrr. tT rvt n-
t ia T4ir ii i v rrrr uvwi i.t rv nur w.n:: r
, rT j, ,.4n,4;n- li--4.n to to I. h.t.r
I J! frv'B l.HT'l.v, M. !. I'. u ' ll
Mvijnk. 4"i: 4.V.1 "i ;.;r; .
H .-vi i.t.-s .xruvtTri rm crnri
ii. 111: r ihm; im n
j Xtf 1 tVt.
A.MN IM VK
(44 14. t n 'tu r. t t 4 1 -4. -v- ii
rA Afi1u m t '' '"-1 U
1 V
Aud for 4AarAr. Ari'i ffwn Ll..t -4 ..'.vall
4.4 1 . 4t .a a.t ( - 1 . . . . - v .. . , . . 1 - .
tv. rwiljt-r.i in L-rtCr-r t. .'ji'f).iM .r4
4!lMrLlrX.I.t 4 rtlTVIT M 4 irr f r ct.a
I r,. Ill I t'!u I I,' . '.' ,. Ul H I !! U UiL.
C1 II' I I' ' ' 4 .-tt 1 ri 1 ,14 iv 4.1 -
it.a-4. Ali 4t " t.
....k .....
1 am a.aa ... a-a-
4
wvr-r r tr.
1 vi.i.oii 1 in 41 r,
fr.u AUr--' rj1 ''?:'', r.rrrf
t ll lOMi T A Olt'..
a. ..
AU . "I ." ' : J-' "t; :'. 1 L. .
n 1 ti 4 '.".' fr-
! '7,
Rr 4T- ÜK 41'! KV vi:
JitLMV M P .- VI 'TV ' ff - t.4 .et t: ..i
I tvr t o-V r, Ii ut'.. .- ! r 4 J, tu u.
. r i y n; i I '. A', !rriT "f '.h
4 rtiy.in".-. ''.!. if. T.Urt.vrin Ct-..,'tbrl
V-lnt; 'Nlv , wt ui Ii p-f-. - ).. b.
IVA -tu " ia A. an . ' w - - w - - J - - aa
lu ij 'a-ta4 U- li. i. Hl l'!'. Iii
. .ta M . r. a A -lw-tAI ä.a AA A'arA't' tfV 4 : V. at ai y
I
axir-n a-' tw! -' i ?31 :. ff
I 5Arrl' I?- .r.llOM.U't4.a
i tVi.f-
! rjtr---fT n.T nruinnix..
1 A4 Arairfc TM IM.. Wl-'a lba.wt H'.U.
III U AH At 4t ( OI NTtUIUTN
AMJ l'.'TklVC.ni-ö If AUK-S
ar . . J. . av r v " t "nm raw nm a " .4.1 i
Tall.ll t.UlC oVCOa
Ai-4 ail f - t traa rTka.
apk vu iiiLiis Tike yo rrnra.
f4 ix.'- U 1 rrt' s.l ArvJ fwr I.
, AyAVütt) IJilVSinoX AMJ ILXJ CiÄTTJT.
T- . . i r r . ft VM ..... . w r ä . - .....
rr.i.u4..vlr.. JIJ
... . .MEDICAL.
IIl4Hi rilU and IIIo4k1 rurlflcr!
5C
5
PHARM AC V
DR.ROBACKS.
Scandinavian Romodlos.
riAji Inv''! Li L4 Itn.r a4 i .
Ue I tuO '.;. L.et K Ji u fi; U.rui.c f
cur. Ur i'-rux. Tl' n j-r -s . x ...
! r.Ksr-tjri: U.ea fc. nir. i pUi i c;
44 A.;'f4. KM. fLvi-xl rö L.- i; rvr l.-'r
rw.! ,!vtrrsrt 1 p. '; Tr, tt:-c- ?-: ;.
ei4t.t w. C) ciij. -y ri.-i ji--u, i,j
1 rUrrv tu tL pt.., of IV. r.ot
bl-ti I. At Ii tr&i-. A.-rr-ifc.Vl" tc .' ...
KACTh!
H.M A Il4 111 JA L.v wr, r-roo! t t
ti to v
o).vt.i.vnomimi:ai.
nvrrrsiA
th t -?-- o--f.-f-.',. 3 a ..- ...
lkMtnTi; Cj4-r tlFxüflru-. At.ro fr-t u.X..
I. I v 1: K CO M ILA I . :
,-t -ir f? liiJÜ, .,: .t r-'h t ,.u. .
TtAt
SICK FKM A LCb,
boke lAifvV. ffjt. f In;.;- vn!.!..
ST aeix lr.ni-.r-r -,r-.cr.. Hc.t:: m iui.
Ml -Jf u rrrrwra hj t -u n -C. . n-... . t -
WlATTKKKD WNöTITUTIuN -.
Uow-rr lLy ety btt Uu LMÖl mU k. ..j
tht tb.:r lirt U&rurj 1 to toifhorj t- '
O.T U r.y.bi.-. Tli-t o r.uuj dlvi.; V ' -
f-V f'-x- 1 tC4r, Cr
r.U'sjKSOON TOIIKAL
orv ttc.rp r.orj tb" rj-t- rrv u.
U, krtLor h-rybtjrj'rr . -.Ltr Tlu U y
klxkuit ihi: m:i'IUIa:ld.'
u.! ü.At tbrrf to i'u,jä:, tj '. ,..
el. iL '. rr, ibe Nrr: . : - r "
A44iiNt i-i'ü ixriiu"Tii.-i cu-7r.ir,-rrTirtr-ii.'i.oi:r;u:;c:
10 LI 1 tbn t t (Irr ; r ' !, .
E- Ar lu p-s.1 CaI ae öCAMwAVLVS WO, Ta-
tut r u :i4 m t .-o u4-tk r , , .
p toti.Aa-li Uir. itr-, w'.'mj, ia -w
dtv..,r..Ul wk, 4w;" y ; ; i:
iJ'n t- :Lr rr-y br: ; Pirti vT V. i
'-f. Uu um ri-A o-iu 1 u4i v: 1!', !.., .
L i t -L u rni(t. firr ,
j.tr-a, K::lexprl il tLrti; s.; 1 yv. ; c'.
...f. .r ' tf ,r 1 ; t.'. r . ., "
t-1!-i;.T r t ; wf ' l-r'.r, . ;. ( , ' r
tb4a r t4kr 1-.J k'i- tuft, K-i 4. "' ;
t "irn t . j.r lv o a 1 - jv; , . -
! .Ith KcA4i4.ua t M Vr;-',". J p,, f
11 I-r t--ü. t j-r Lt'f : - ; Kt
rlAü Vr4,M!. iu., 1,;,.. f , r ( "4 ,
f. 1. '
Ka1 It. UUi' So14.l.!l;l.sc,u.
pc 1' -ht In s v-'.W, i 4rt tLt 1,, u
tlttv 4t 4iC. ' '
ftU.IU..kM!l-0 A! rTy '.'.l-r
cost A.nr tt c4. vs-ri t u.-.-.:r,r C '
Mt-1. i: u.fvrr-.U... tAit ti c '; utu ,
tw?t . tl'ot Lt-jt Ulf- rtcj,
Iti 4L2ic4.: or rMiutLatr44 1.' - .
bot....-.:t t'fvHt4i;j vr
tAjnp fr u. r)r
A M.U Alt I 14 I I 1
Robnck'o Stomach Gittere :
r''"f '" ia ! r'.n 1.. ,: .. . ,;
Irylt.
A. 4,i t 4ri.-.k, l ) ..,f .. ... t ,
'rrt"-. Uru; 1 ry it.
I:. ir ;: j. -u,rt..f tl h(f , , r 7..
lkf .1 cf IWw r..tT.. tt.tx fl4.1 IV- . r
1-r 1--rir ofj. j..-.Hk. .-.4.. s.: .r
': !! "j'-: rv.. '.fr yt: -x Ir -t.: u-. ,
W.t. AAJ iti, d;r-tjj ir-V.!.J u,v.n tu
J rrr J.f K,
f-5 t J1" iAirf ? u.- 1 ' 44 r;! I. t. L..4.
r.,-i.r-. riJ . itj-y w,t
mrAl rtru.(r.o! tb .U.nitL. 4!.r-.i!y r"r.l t-f
ti:7iii:iiam'i:.
ti j.r.-r.1 ,.i.-rvnr rlir.. rh; ?. r,
rw4ely kixrn. tV Mic J!4i 1,
Ii .Ii u t ? t f.:: 4 : . 1. 3 .
n"j Vr'i t. AI4 t 11 !."!.. Ar . .. -t , ,
Ja tt n. oun Hi . i.J U L.i -1 l.r.tt
1 -l'.r.lJ .: .:.y j .fc: :',,.! .t t:.- ;...;,
I ttUfvtt;; !n V''t It-'ilt. p., K. ,
I a - 0.1 c.w. u:f ,t.. k.u , i4 . 4 r
Ilrliill lrfrr, 4 1 rr ,ouir. . .
for "ä.
j l'rv-w p J ijtw ..1 .j.r tu uf. 1 . pk ,r
I Jtrft, 2! tu,;.:..,; f.-..-.. y. ul( itt,,. ,
t T M U'NMU V.Ttfilir.
I j u. aMv.iu.v,
U L -Uli.,. N 1 v i,.4-
j I I. J tK I-l MkJKK. ii.umj
, AM ty IT USA -u kf ,
Ar ": ...4
1
i
LECAL.
;
1 lii;
.uul Iii juii t .( Ihr A !!Ii'ir nt t
4 t:nl .
TinKT.f s ib,',i-. f f -
I A
41ä . .rt r-. ,r.i j
t
CKiw-i:.f J k -.. A. W i.
il', A I , 1-C1. .-
1
1-
T-wi.
4. A irr f.
' r .
4.'
t."
- I
'. - 'A. I-
1 L. ' 4 La ' r. fwn.t j a . , ,.. t. t
(l -; -.t.-v
1 : -i
.' ' c
l : r.i
4
i-: c:
i .. 4C
?.
:-s :
t : v-
. '"
1...
..
r ' :
Aft p ,3 f fr. . 4 , , ,
-. "
tfc.
v . kf l
f.
'
'j r. "'t r r 1 1 1 r. . . .
1 Itt J 1 na m l ;-
j Ito 4o c'l r i ' i( i
r., m vi r.- .. .1
ti. 4, irnv'i '-. ;. '. .
I" ' . U -j .V, ( , .,
T ft. . .I -
I- irfc- .. ir.r-.i-'.tlU,.
rt'tlmit.itii;j'"
i rri tv'l ta-n ir r, ,
.1 , t f 't j v-.. I . -
ll 44R tf r l't'.tl. .
' i 4 ! 1 -
4 . fi '' .-. .
du "i tv '.
;
I
t
( I-
( T ' , r. . i : -
t i- ,:-. m
j Io .4. r '.;.i.-i ,
5
! : -j t
. t
- . .
f . . . 1
t 'f nt' r.-
1 'rt W '; -.-('.; :.-t j-j-;.-...-.
t. r. a t a:.
I. 4v ü A' t.-...i..;y . ..
1 C .pit .-t.n ;...-4 ..1
4 ; tri!.' -
I - . I f -'
1 '.- f. . -
JW. f. n,. '
I I .tu nr. m '
ft Ji fr.
I J 4.- .1 r? tlf"'
( I. 1 . r.t tv
j T. "... . r ir
I I 1 i
In rt, f. ,
' l 4 , ' , f
j 14! ;
f.o -.0
r. f A?r. r c
Ti p Il.titA, ) im b W -,
I A Tb - 4 r rj t f u... r r.n.r--
J-.a fTltWt l-ftf'.-t.! it:. v-'. 4 .'.-.---
' t.4?A
' av' V Lj y C ? . ' '','' 4 e '." - ' ;
' . t.T fTü.ttM W IV kil.Wt'.JT.r... v; r.
U ft.' AVIf " i:U , 4Vi !.r - ::t '.
I,a.J I . w4tr.i. A!!;'- r f -Li
rao u. lor ( a4t Aa r, 4" n, o" v Crr ,
'. uJ a '.lrtbt ! f-rtLi txt-ra
. K kOFFAlT, A4a.
1
A
f
If

xml | txt