OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, December 31, 1861, Image 4

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1861-12-31/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

T1 ED IC AL.
MEDICAL.
SPECIAL NOTICES.
: v (jo to NicoLoy ,
menu
MUSICAL.
HATS CAPS.
A Card to tlm Public !
'M WWW
Dry Goods! Dry Goods!
t
They ;o nht to the Spot!
fcTLUA.'J'.
f
tu
CO
Fino .Art Gallerv I
To Un yur llemee taXen la all Iii t a."U,t
kxjk.wa u the r -
- h. -
oot-ce Ii sanier cvlsii VT all tl (clew?
from tU u Um Bfi'.!,l!'J .pesks eo'tw- j
Ii f.Tgr, We say to ü, c t. V. J
.
W L.T. .,B It iC.t'd I CCi'r r"' l,K
uu srrtaii n4 ocfbft ft- C-y
rti. hiiuMu:. .-'s UU',,;B
stetüj la .rer t.a.ly. .Hl. crt.ia! o -
r.-b
Ii r. et Ui-'t! .i'.L lirta, t-. "
4rtCir-t. All S...rl(OA !f.HtÜ
t..l t,. J l
Cur.' M-is xt fy rtr:rj tb Htm.
L. Lt.' "4 u!u tf- reseo 1! laparttie.
i c : y t-1 1- n-rv..t old 5 i now 0-
Jvt 1 ta-jr fcy th tlty
el U j'r e cf mieteM. od &&da!ly
t:.rst:ty of $ wocll prw ro Ai
il.'tI-. 1 ta !-ryt fsmnd yuf p(tU er
ra. !j. j't'Tjc ce ret tn.!y tH tot ÄWph. I
couiütr tLes.ca or.!y larlTjbl n porgkliT.
tit .oiiÄtn'.c. I bT BTr d.rtrf tbt Urt
twtLty gltjftr i-y otbr m4leia b
tTtr, lf tg ccuTlnffi, ty tTpflTisue, tbü noc 11
M glcl. BwrTt' Ml bT a frly
oj oe'ton la Try klak of ickneM, l4
tr t-a r.ror kaoa to f.l waen promptl
cjuliurtl Tcwrtrtt!y,
SAT2ANIELnTA.IT,
tf ti. rif f f.rt j Ar In vreiuhfV-,
jr T. ' Pn S tatipw bei. . -1
?o;J y J. R. Cri. ix, Tyr-Usa., !! by '1
" Tnnlc.
TrAtHirtv, D. C. Jan II, 1
"ltiTS tel two b-jtllaf yairHaui's üol-
t.ra Tr T.ae. aod b.r. foor.d It ery .efal la caa ,
Cf I.-.dUrtt'on Sil Hesiscb, srd recortaewj 11 so
a.l wU3 r.4 1 ; !aot aJ eSctclcns r"tneiy ar.d
Ttlitt'a toclc.
Tbs tts V.ft berll eT A!2any caaty bas
"I wi s2 re! :: tVbft'.tycf tba PUtsstiTa Or
ftns a-nn-.tlrjc to a sesra attack cf Dysiepsla,
wb!ch lad reda-ed tny f.e.b resHersbly. Hy wife
wsi slo s2 ited tt!er lb ma dmjmatsnf ea, anl
with tha ste J:e. Ilanaroed y oar toad telae
csl el rxtns"! IIcUAK FiT, we both ebtala
J rl!ef. sal sra bp?y to aT.ird yon tbU publi
a-rlieoca cf 1s Tain.
" ' jon?? rormr;
DAflltiriC
ÜANKt rilir. STAK OFISLIAS.V.
Virxt at lrr-Uu!o, No?. 2 l4L )
"TOTIC ta krrtiT rT,D thatvlia aitfiaa! ui0
of t-j Äektf'itiT vf Ue lrieu at lt!
r..iUn. f tbe lur k gft uu aMdtais. all 1
h.-l -1 tb-r hi'ik'Bt li a eon the . ru HeUy la
Jn'nr en. bnn '. t t-ourti of t a sewn. a.
CI., stiliree uM k. p. nt , f'-r ttej rpve o: el.e.
. um F. D;:ctt: I r t!i J f ;
Ily orrt.-T if U tfr-t ft I -irr .
MILUNCRY GOODS.
. . . - . 5 . ,
M I l.LIN ERY!
Hit v !.. l Ort. ntli, 1 mi 1.
J
I! Wi: .U-ST KETITHSKD
t" ' J .'. fli all fl t t Trf -t t"a at
T w'-Ub 1 ,.i't.. th- Sil -'...a i t
a
cami nrvriiH o i.v :
MnWALTKI.,.
Hl Ms't itett t' r.n a4&a'.
5T0Vr-3 and Tlfi WARE.
rpiu; LfNi5.i:i-Ni-:i tM
l .1. f a-i b e 4 s'j. eii;,n .v L f sl t-f
S 1.ialQ,i.U Ut liet 'V i. .
'm b i? w e. i- A '. v. b.e; ,-! f- I
!; ti -J t ef
STOVES, Ti.MV.lKE,
and t"r'- : vr!.iHixr. r.iDs'
- A , al. i'ti-4l f
;-.- C,.ur" f-f
...4,.--tVivl'tlf
i iv l-al ef
...
?: Ai.i'Ki;.
A f . i j pl f H'S' I C
-
w w
Agricullural Department !.
(,.1--, tev H-r t I t 11 fld
a tVU k rf I'" -t el V Wt eis'.ry,
rt. v. cohmtku..
. p. 2Mtl. v- It t fT".
. ti r . .
V. .W,'j p U-1. v-r i.. b i.tl iv. lr- f
. . fc . 't i . i . J . -
d 1 ! . f 1H I.' I. . . .
kV - : -
i . t 4 i . . I J I." I." '..
hr u. f- . -.- t af ;b'
ere writ ' ' p
j. i t a. s a . w
, V f . -
jxrrr
REMOVAL.
Vtr. 1 tt ion. .i" I tn cur Peer '
1 ve.sToaiv:j b m ... we-, f. c
etl ! It I MVI w;-ere w fcJ4. e r" j
e mi it t ae t c lar.
f'rif
st, at I eat T -c...! f ' t. f r
v,t st,,w bJJtt. en tc
LUMDCR.
N EARNED I'. AUronVioiT. . - - j
J Ut is ." - ivi-eteii. dl, Stil . t T ! -r , -ar A . rpi; I
tt, ih .tr-r-iM M tw.u,,,;,..,. . , . . .
Eeei.,:!:v:1,':-' ",vv ' ... k
TTe feta. Ha 1.a. '-f eer-d U... . , lr , f , . fl
eer. .sc. .. b we are . ue. at 1-, ,v. , , . yj
i nsU Only, ' ; -: v A
- - -Irip
K ..1A . fA V f 1.
1
CorJial
111.no P
Purifier !
.S
:
f'v 5
4-' i
i
r- i j
,,JW
ÄftrrTalfi!?.'
. r. . Tl irt
i m
n
0REATK3T REMKDT IN
' ATT T " ! s '
tlDellrlotf A: n"?" ttl-Crf
4 Hinl Vrmr Ukcn I 4
thous
;.tb liv5 rer.rr ..5
ilea Itltnud Slrenslt
niEui is yo siiSTAKr. Aifi it.
. -..(,1- .Irr-ru.lH tt PpUlt,
;- '' : Li creatb.cr anr
CfU--UTrr, Sl-acb or towel. . . .
GENTU:ilK.JvJwUb. tob btM'J-y. trocg
LAUitS. J want tkt Wooa, of ke!:t to ntt
. r.uf cheek ta:n?-tb-o goal 00 aid trt
Hiirixi grurGTHirM'0 COKWAL A5D
for Cbllürew.
Da you wast your ilicte, i:ck!ey, pury cbllen
UcUai'a buaxsü, CrLal, a Erection e
..- -.ru 1 ti i !ri.ciuu to iske.
I a urt nraT-TiU- guni cbiW n-l f-f. )'"
--r rltnltri AT HIT TAT
fiAft SCrf 1
Üwd. ATcid SueU IuUbjou I lKATtS an-l tblr rH
t i riv st snfitvViU n.!l Ajk fr tr. J. u. M.'lsn
StranRtUrung Corral aini Uood Pender.
ootbi U. U U iL ouly remedy tbst snl! ri-
yoir tbrK:irh1r, ar.4 at tte awe t'tu.
srHENtifUKX aed lSVißüK.Tr. tl Pl ;.-
at'oo. It U put op la lxys boV-j-l f'f bt-ttN
or U r'.Ueljr Ii, . . J
Dit.;. H.ifeUAy.JirrTti.r. H
. Corner TUt4 aud Ilaa M S. Uuls, ilo.
. Dr. Md-! l'olvrrsal V111"'
ca urn coiiriAtT,, UJOttstas, BAUtl,f
Tbera bTr bs UeA a CATHARTIC lredfds,
off"re4 to Iba public, tlat Las ctr.u such erJre nt
iWuuua u UcUu't L'tuveral 1UI. '
Ujui eutuely et.ulie,tby sre jcrircriy nuii.
ct aai ea ba Uken by iLo cost ten lT ic'ast; yet
cact
prompt and powerful la rrmonrg all Lilioaa tm
uota. acid or impure, fetid tu nur from tb tonarh.
la Urt, tbey r 0. o-ly pi:'. tat LoalJ ba siM in
asalarloua Utrrct. ...
TUey produce uw rripinr, itanes er la.n imm
i atomaib tr bowti, tLuaU rtry acrjre ar.u mu..
! m their operant:, pxo.:vUis heaitLy nrrlnM
. . .-: , J Wi n. '!! 'i.-r flCBA L.!llrtO
th k.Tcr aud KiUJiey. Uo w.il suaer iicu-ihw
ce ail fuul Urr.arb, wLmi 0 cbap a
jy ca ba otiiajri? Keep tben enjjrt;it!y 0
a - d; a smgta Uae itaM a "J n"
hi r a. HarA u.!
cuaiad. tbey axe U.t-M:. n;ce omy wt jti
tXkA au l ca be ! 1'i mi l to any prt of tba L. .1
J, if. Wl.KA5, k vpl.'r, .1
Coiner of 1 bird and iue iw, Uuls.
ür. J. IIa yieU?ttii' Volcanic Oil
L.lniuicnf.
Tnx PtsT ExtrxstAt fx the World, oä U
Tv.vi.AL.le nf bL'.n beitwrs Lst teen sed al!f
ifdruludaji4 Ci.etry, by tbe n.e of tht tral
. , . . 1. - pi .i:.i, 1'AIN ai.w it 'r.an
itauta uuiwutu n . . - - -
ULcrouoly, aua il wU clrai.ae, parity u-i t toe
kuletMJ.i iTsn Incred-My sbcrt tin;. Jtci.FA"i
VULUAMU OILUMVLNT .11 rMietf. U B.vt In
eeterstacaAveacf KUeuiaatSrm, Oont, r aralrta.
ror 4 raly,tcutrcid Vavleaaae vr Wrtt
mu tu lia Juu, MuUi (T IJamentsU will net
r ud. lw applicaiKii.8 will co' ftre Throat,
lledi:Ua r CraUp. (r Rurr. or Scatda, if
Pa.n, It 1 a InS'blo rrxae lr. Try St, and yoo will
find ttattt!lipei!vv:er.L-'i. Kfp U always cn
barii.
I'L-VXTLR-S FAKMER cr aur one bvtn ehre
Üb...-, ill ut tr. .y byt!n Mtl.n's
cai.ic nl Uu.metit. It t a rjt,-1y': lrr'J: K.
c-ira i tii-. riu. Crates -P .
K..r. vVoj..'1. screicJ.e-. i-r r.'M al
i.. Try it. a-.t yu wt.ll-ei.t.r...i.
r J tItL.eun Siv r !-'.
Jiiy
ftat-.t louie ,V .
i
llttrc iUiftlv ami Horse
T nit All IHIirr C'eiupUlnttj;
TTaVCKSaMtE HUDDKN, ANL
a. V fre.jurtftl death ei.os In a trj ti.t pri'
t4.rtl t it la : m 1 aw j re.rid I ireai
i aiariftt.i a ej l..t rxxfp'.y, .vr a lr Sit .c es
l.e; tay ee.ila. thiiirtl id CaiUt ar.'t I'.r.v t-U.
nu-tuiv kee; .Mt b itid a pt .; cure, '.!
tuJtara tü live, vi t!.tr cat'ie aud hot mi ft tit ! tl
hfne34her 3C''; U a eri etui! tai cou-par
e1 wua tb Tlue 1 a h re. ilt.f r.jn;.l Ul'.ie
t -jt aloab. tiH.tattt lj-l.t, iv mu iut cf nr'.i
r. seiJoni lü. lo cur a fcre vi cci. Ii a Tc m o
it"; l:t etrette ea.e re;at tba U V u tut'.
l wr i,urs Mr..:, .raw.a, aua ruiy l-.'-r a
eut? altera, ciu aua utaar Kitt!, Iu" Ie-
Sut i.uef peetiuy Ccts a ewrf. Üsay p-focs
aaee ieu aeutubt te euac. Iba rs'.d eure cT4't
4, t'T ta im ef tUia vueiarftU uedii.. T" 1d
iar t'ii'.lt cuetaua 4t tnatbe quanti'vj vf t)-e ,5
r.t Wt..t:lfi, cot.. .jv',!! asiTlr tf c- .-l'.'rl 1
aa'e .y jreLi.4 Ute ttU'ar t it,
V or 11 a u It i nil ,
si.o.yj. INaTaVNT- Uli LI KI 1
ihr irreal Inirrtml V rurnial
VUnj f. ts ttaiae.!. w ef c. b', !l-rt,
erU uta, Ue, rit t 4-f lae t -v r fc
wr, diarr )a. deicij, cbu.rra o;vv., '. "ai.
.ar euspl... ut, tea.uLe, su Vir. :.ut.a
u-rr.. nrr- f Ue tr.,p-'.!( lr U. I t.. '. T-tT
et .e-u., oJi.. jy.ai c-jrpJe-tit, er..d Jt-.u
pr i
f r,i.e, f.r.
Mnttna rrriUlliot fortU-r
?f.i-r fi;' t.) i:Te b'e-., tefb erccM.
Innii l'amll) Olnitnenl,
: i ' 1 1 c -i e t' - ä t ' 'ea ee rf PI
MoutV ltorr Oliitim nt
Vt ü.e,i! f r.'ta'a ff l !- e4
Thry ar a-d-l I t all .a1er In r.-'M:v. a
ferre H Uta by a.l wb'.eaale beea. 1 '.te i I y al
rr. - itf
GREAT S A L B
Fancy Dress Silks !
TWF.NTY 1T.R CF.NT
Krlow Original Vast.
r. - t ViVwrtVeeae;;
'ie.f t: n .f the L to ta
t
f s'LCsi Tt:$T I ItOA ISS :
t
Black Dress Silks,
ti.i 4 y ARDb jrsT t ;;n f.d at
! ED.ALL. .McDOV AL . '0'?.
1 I tila- lsaAl Htfs w tr fT
rA a. aw 4 , fW , a. i a -a al.a aa a IV aw S - T
' ' . ... -"- v - w w i as ip w w - aa, aa-sr-w sj tu
; e tt ,
? r-per-? rrf Lefte e-re t-i .4 a rS
f ur .. i da a tkl
- V4,t;-f ; 4' T dA i.et
. LI-Al.v, VlcI-ttVfitl. At o. i
J ... ... - .i i.. i
UNOCRTAUEn.
U N 1) E R T . Iv K K
TllL7 m: rnoPRiETon of tuis
7C?i etn ry that II i ' 7. ",,vr .r I WwJl hPtMwcaU mpJUJ
ff 1;" ftuorinj and tyVKJ'JUAUNG tb- U, ef lrrre.H.ut ai tu lurroCt.v!
üai.y net a momei U U wu.JJf 'VwSS r7 Trl! nt 01 r, nbb w.ll b.
tlaa. U aicura aiij dAMOiU. A'taeji, ta l ' M
ur binder, r uu., - - r - i i ' - t h - , . ...f
l.n ritt Womb, Lrrenw, or yili.e. 1161 -HM--i f-. -ri-I'U ''il'
fro-i Cbron.c or Serrcti DebUty. l U in Uab. ,TTrxT , . 4 t ,T
may try to palta uptiyoa a btt t f I Utters or Fr
.auanlia(wuici U-ey tay cLeap) by "TK
jaTt mocd. ra art tTtn inea lIAK enoub W
1mJ a Lrt f my Mtum o duU their VILK d
; ' - - .
HAT AND GAP
r:
" " - -a"' -. !
STORE !
O c J l: 1
JUMOpHirJ IM nrr .Jr AHtl
. i V
.Vo. 131. .VrfAKvr Cor. Afai Fijth StB.
TKRItE HAU! Ji.INDlAN A."
r r f , t r
4 !('-
i
LARGEST STOCK
WHOLESALE AXD RETAIL,
1
1 1 1 11
1
AT THS
LOWEST WAII PRICES I
FOR CASH !
VTewnllo jp -truüy ell lU auM'wj tf
Country J: Merchant andtJ Sealers
To our lsrtra and well aaMrtd iiKX- Oar faciiiileo
for pcrcbS'ln are suet tbat w can afford to -.J an
lew any boast wcHtt-ftb tuou'daloa, VTe krp
constsntly oa ts-. f 4l.Tj( niflcX 6f ''" '
Fur" and Wool Hal !
Wtlcb tsra been eiied w-rx-dallT fir tbelr tr J,
aii4 wbÄh w -ill b sol! for Ifce
. L0YE?T CASJLJIUCi: S J
Wa woold also call attention taoor
SILlv HATSIr
.-. . ..
.Which bsts b.a Imported . t-
i " f- - t . " , -
Dirpctly from Now YorkJ.
An4 wblcb will chsUens all ctbers for
--'-'- .'...
CnCAPXES3, STYLE AND FINISH I
BEN HUBBS, Jr. Agt.
CLOTHING, v
" ' --'w.-
ItEf.YlOItCJfirfZEWTS
. i
At T1U
Union Clothing Moh-.
i
EKCKIVED THIS DAY
rr;
Ii LA OK Ii F. A Vi! IL
BLACK tt BROWN 'MOUAlIt,
BLACK SEALSKIN,
BLK i- BRN RIBBED SATINETT
Bvu3lncrja Coats.
SILK MIXED OASSIMERE,
-"r'r; i . j 'r :i y, n
UNDRESSED CASTIMERE.
Ii L AC K 0 A ö MM E Rl! ,7 Zl I
PANCY CeVHSniiiRE.
iP x; c: JK- a o o & a
T
I
roit nrtr. ovr.iicoATi
t
i CHINCHILLA BEAVER.
.ion a n s t: fi r.n a vt : i ( ' J ' (
BROWN BLACK TRKXV DO:,
11
- r .' f . v
'- . l...t
, I
ENGLISH MELTONS.
FANCY FRENCH V E NO LIS II
SSlMLRESt ' i
' - j. ..
BN AC K AND B W V N C LOTH S,
JESKIN.. AC.
All XTssrU' Watrrnntf d i 1 Hstt
1
j
i
Taa atn.TUit cf WTily eut cttul tiuerry n.ir
f tMn a ne-leet tf ia:!con rli'ruLtnralculatle.and
lere füre cf tisS'-t tirrte lh-t a strUt
atleciloo t tbe least and fc'il" Uillnf bod.lj ail-
tenu should b tad; T dlsas ef ths tody In'
ry Su iL LJ i:icltt tiT, Lä fct. Um w
ißiTtrU xjKrt, Ui.t U-ry tT t-coa:e ftiJ
tU.4h4 Us taot f wy, ufe nA perfw l t
cf trttoMz.t Ter oferd to t pblie.
-Tlir.Sn VF.liK'INT-S.' :
Ut now ta teiora M Uc f a itioicfiO
rrt, ani darlnf that t usa kv xnrJ:i'wir!4
characirr la tioi'MK every part U. ll' f
maflrdirjkry curtif ftytrVct which tiry ,$.
In ?I.iti y Ttiouaand
Of oerüüed laUDCf , thy bare avwa rwM u3ir
er frota tt try T. .-ir c f tu nr.iir1y f'
all tha dKiT tKv-rr:r cf the !ty hat t tnrarlnMy
fa;l ih preat, .idd few tbefr rffcary iT.viy
aod lifallibrprcreJ, tint t: iJ afrwf.rc-J csrry
lei thao CiircJ.ou to tbow U vrte arrtofcIr.lM
with tia Uautirawj x WlcaopLical principles upon
ntkJi tLey are eoirpcuSvltxl, a-J f jxa wUcb U'j
e-T-sfracttlj 4X It wis ib'iT nsulfwt sl wsiV.n
a:uaa In jxulfjinj jL prla? cd cbsrr els cf J'.ftr,
nt tmlilug xbem with ret-ewtvl n n4 liror. Mist
t wfca tn4btJ f.r thtlr r.r.
JlonaV Zife Pills !Z
Kx f capowd of VfHMc IngTewStiiii exclu!ly,
ss can ba ascertained by cberairaJ tens. Tbtlr prom
cent quaRti ars tbe of an active and . searching,
tbonjh per'K'Jy mlli sad srreal-le dtrg?nt spe-
; rtrct; of a fceritia crT!Ä?, frtyat-tir.g tbe- tnvrb'.a
j pcrfffrstloi!: ot a ).4aiit dlurvtlc, InHforatlojr tbe
' ktdnert aixl bl.lder; sb1 t-f a deltgbtful ton! catds
ie, eicitiTig spjtjM by t)i demands cf actlT dig
; t!.Tt, and cbr!re tbe rnd 1tb tbst rrstf ful sR-e
reiiOvated tal'b w tlcb U rn of tb tit fe!:dfMis
Vllrss of wir tiature. ." ' '
The IMicLiiii ISittcrt
denominated from their aton5fblBK power of cr
atlr.g new life aaf betltb, as ft were from tbe t-ery
ashes of the mrt ("eljjlilated restitutions are
more Lror.ly tonic and more Immediately InvlKora
ilng than tbe pill; tmtinlns fbe ramec boice vegeta
ble extratls a the latter.ln a dlffcrx ct cardicsUon. A,
boagb rvslly lees cathartic tban tba Lm Filui, tex-y
everibeles begin to cleans the alimentary canal
much nwner; generally üpiitly eperat!cg wlihia
Ihre or four Lours, and producing a decided sen of
relief to tba lead and stomach, and eiUlr.rAting the
ml id, even in lea time tbaa tb'.
Moffafs Lifo Pills I
In affections of tho Lca-l, s.V'A bead che or uerwus
headache, the.e TT.U Hl b f .-nr.d to rfte tba
mot SAlutat j efTu y. ' J '
ilolfafs Phoenu Bitters !
j Have been happily tued for tb cure cf Fever "and
I Ajcno with loesHM"nc'..AJ
llllllous) Complnlttta. mitl n .Tlntle
, of Cure X
A wt!l re jrilatcJ and nroporl'n.at quanrity f br.s
op-Tn the stomscb is always requite lor the promo.
U.iQ of aoand bee 1th -It tlai'i!at3 tlltreniion and
I k.-ps tbe tiitsoUnal canal frae trem all i U'ictiotiv
VMaatbereUadeCcicucyutliletLe l,dy U cot..
rt.Tiitly cuve. ootbcotaer band, 'an cTrat nn-
d4nor of oMs cauc treijneift rjKne t in t.)" t"?nach,
iA oflea prctoctet vrry itvrie r.ttfc-k tf dlwiw,
wbl-i sru"Uiien en-l tn deiih.
1
Dr. Mclfafs Lifj MeJcines
; M-tili Ixt laaen Lt tb erly t X1 of I'IV.i i C-
'. platt. ti, ao t tf per.errred 1n s'it-t! a-cfr 1nic.t ti
I reetit., will lflTfly et:e a er.re.
, PilosI Piloo!" Piles !I.
As a remedy (or tk'.s motldikUCMHig and ebstlnatc
f maltdy, the Vtrett!e Life Medicines dei,ertfs a di
tlfct and emphatic r-coriniendatl-m. It Ii well
I Ha -s to bui.lrede 1 ibis city, tb.t tbe former rro
: pr'.ctorof tlip.otalusblcruedi'cinetw bimsclf st'.'.f
i te-1 with tbi ctuplxini for upnardj uf Tiusrr.riM
reva; and th-t be Irl- d in vatt every r-tu.'y pre
' fcrPed wttbia che whflt cor.ipaa cf tt.e .Meteria
i ff Ilea. Me toweve f, at lettii Irittl tl.e rde!iflne
l.ii'll l m.f nr, .I I..IK. ..i.t.l, 1 I
'"r ls recor,ry bid te,,,
prt.nnu:.cc4 uui w.ty i:tprütai.ic, i u ,au5i ;if jy lm
ponibU, by auy lur.mt t..eanv
I .' : , - .-' . .
J Life Pills and Phocnis Bitters I
i Cm Drsnrsii, by tb-roujr.t!y ro.r4n(t tb Cnt
ai. aexoud stotnacbt, aud cra.Usig a pure besltty
Lile, lu.U'sd cf the !Ie end acrid V ad; lUtuletcj.
lw of , petite, l!e..rtl nrn, lle.idv ln , Ile.tle.-i,
liUTerrpers, niUt?, Ur,?uo; aud Mrlanrbolv,
bi h are tbe rmcrnl ytr.pt.nm of lyirika, e i'.l
TaUh, a. a nainral c Kiwqu.-i.ee ef it. i t, re.
THE LIFE MEDICINES
. Fr W.I ju and brer rTiip!a:i.u, with tbeir nn,y
, j fUAnwT attendants, bilj;ru and sick leadafbe.
roiu axitt epprcien titer tne:s, pd üue, ditlrr,
beartbnrn, lc d spjM-iie, are arkr.owlm'red lobe
astly superior to airjürtf ever l ef.ve ?'W t el t th
public.
I'
Mercurial IManci !
i Persons wrhx... CMtadtatier biet i frroe tmnstrei by
j the iftjudicleue u,e of XlrwiJT, wi'.l fol UtveeMdt.
j etrtea rftct curi, as tbej t.vr fil to ersdieata
from tUertteu alULe fSf U or Mercnry, Itfljjtely
aootef tban the cm pr-werfU prearatlnn tt ar.
par.us, . ,
t !
The meet borribla caaea c( Scpifa"., In which tk f.ce,
K.n and l'.rr.tn ff Iba tctiti bd been preved nr-Ti
by ths tnutie d.wsie, are proTd Vy tdM'.Ui.de
suth-'.ty of tbt suTntrslbttr selves, to bve ten
eotrplelrly c.red t y the.e purely VeetaMa Medi
eine. ai U aiber. lad b'ert 1. wid Liwre than ne.
j le-C
j.
; Acute, or InHaciatory Rheuma-
tißm."
; Pat H l iefii!T to etit'sf. lie tuany In
wbnh lbe f ure'r .ert ! j'.tritte Ise leeo
a. w . jm vii . - b j irr luef ao 1I4
rral la tbeir btj e ;:-t. ?
I- Ibiy p'tr:.',- lit bll, ai.4 tiu retsce
ts cf eV In i!.e . . '.n.
' Vcete t;ey set p er.1 tfi the Tetl of
tb 11 j arxl ternTf all Isup-witsei at i ne
I-reau. tiy tat r-.'.Je the j et, I at loefeo.
ta' rtt teij-1(r ao te. train frem jle.-nre of
bsiiet dartre tb;r ryerst:
Try r.ly tviodlclnoo!
Try tt?m 1
ft Kaitlallrel 1 I
tli turrrt I
Antf-trrratalia fTrt eetnlraa . aar 1'htniiU
I . . IHarunasillinia
i
DR. WM. IL MOFFAT,
F. NIPPURT & DUIfli. I
AHL tKFKKIX4l-'.t
Irinas: siovn
.
!
i an
. - t
D K Y ( j 0 O D 8 ! j
'
AT'llIi: OLD ITUCES !
OI.VOHAMf.
DELAINES.
l
BLACK Hi LK. 1
' '
TLAIDS,
MERINOS,
KOSir.RY niuKiLOV Dl
LADIES AND CHILDKEX
HOO PS!
,
I
IUIXIMS. !
.
CHECK??.
srnii'EH,
TICKS.
WOOLKN A- 7Q ITON" FLAXXF.L,
Brown & Bleclied Muslins,
LINEN. GOODS!
Surh Table Linen, Toweling, lrih Lhv.
en, Shirtltowm und Collitrs,
Super Black and Blue Cloths,
Super Black and Blue Cnimcre
SATIXETTS, TWEEDS,
JEAXS, L1XSEYS.
Flush, Velvet muI Orenailiue
VEST I 1STGS.
WooUn Until t Shirts mud Drnittrtl
Hoots cto 01iooa X
WHITE fJOODS OF EVERY KIMD I
F. NIITERT A DUNN
So. 11 Matu Street, betweeo 4(b and Ml.. Nort r!t?a
CLOTHING.
Einshall & Paddock
AVK Kt.TIVH IHfll
FALL AND VINT1!H STY LI! S
-
1 E N ' S W IvA'K !
Aiii ha. a ikw the
LAkOfltT AND M(T tltt.aNT artK" it
CASSIMKRES,
' -
MELTONS,
Br! AVE US,'
VESTJNC.S, Ac,
F.ver hi ihVCSty. Our Kbvk of
Mcrrliant Tailoring (!ooi!s i
IS I'ERrEOT,
Aril we are nnw fully eret'atci to lunt tut
Elegant audFasMonableGannenta
BUSINESS SUITS, FANTS, VESTS.
OVERCOATS, Lc.
In the very he-at numntr. The Stock t (
OL OTHINO
1 Tttk
üMost . Comjlct
la th city, uri'I rj :M at f.riM r-ntr
ptnJi.n"w-!th thetimf. The) anrtnjent cf
Gents1 Furnishing Goods!
Is Urse r..i tsriM, rnttracni; eTeryih'! g
SHIRTS, COLLARS. TIL?. hCAHFS,
SHAWLS. UljOVr.H.fNIiF.R-
Wr.AB. Kc
(lti :U Atai TTH tlbtrasTsj)
i linker Flannrl Hnderwrnr!
C'nff an ti rxnmtut the storh
)ltlAI.I. V lAIUO( K,
, Re. al Wasaaa JltaaV.
Nil )icr U TcUti IUrtlTut Btcrt.
tad litters
TOS
DYSPEPSIA,
Liver CcmpJair.t, Fever and Ague.lc.
bratMj lUa.. bu th yr,! I t a UteraJ B vl
U .?it4 calli -l.Atrra," c?nl
tLU 'oT3 r.tt -rr- W t til atvwtb t f-fc
or K.if vt:iiwaa bWWy cuitur.
Bat ih tWiT rft rU-f dri.cJ froa ti itr!:"
XCEEHAVrS nOLLASD BITXXES,
bllthxt lor n rtiu.tw. tKb th t.tcr im:xjkij.T.
l rr.ut.tj.rf :a bta tctl taaadarwitna. It t let-
tlrely a .talJs prtiatloa, wtO llC.J luT.. .i '
2?! T !
tfwJlb a.d for cwtrecUc öoedrs cf Iba auo,.b
aad loaela. ...,.
t- m ihn. Auw will eeBTMjea tba aSiCteJ cr t:
i aal ataxy e2.-t. Tbaatuoiach will spd.ly ra'.n Its
Stretjclh, Ssaltby acüca of Iba Imr, Uwela M, j
' kidneys will ta Uks pUca, and renewed Lalth ba
i tbe quick rveclt. e
' Ter INDIOESTIOIX, Try . .
! BctrbaTC's llolland Bitters
ror HXAßTTJUIlN. Try
BsrhaTc's UoUand Bitters.
Tor ACIDITY, Try '
Bttrhare's Holland Bitters.
For WATEIIDRABU, Try
BffrhaTc's.üoiland Eittcrs.
For HEADACHE, Try . '
Bccrhare's Oolland Bitters.
Per LOSS OP APPETITF, Try
Bcerhaie's Holland Bitters.
For C03TIVENE33, Try
nrhnrsa Holland Bitters.
SWSV taaiwaa v m e-
Tor PILES, Try
BoThaves Holland Bitten.
In all Nerrcma, Ebeumatte, aod K-orat(rtc Are
foes, U has In ntimervua Instances f roved tlfbly
UDeOraU, aa.1 la otb ff cKJ dcUd ctira.
Head Carefully t
Tb rentilne, h!phlywncr.tratd Tttitt tluj
b.M. u rait on Ik half wat tvtUaa ouiy, and
rtai!nd at Oae UuJtar rc UttU Tbe ftt d.ÄSnd
tut tbb truly cel-bra'M tnlic1na baa Induced mey
Imlurlnu, which the pulKa should gxart acalnst
; pcrcbaaicg. f r e -
Benj. Page, JrT & Co,
SOLE PROPRIETOnS, t
riTTSDUHOII. FA. !
-.JL V WWJL e 7
QUININE TONIC
KITTE US
Tnn BEST AROMATIC TON 10 KA'KR
OFFEUKD TO Till! rUBLlC.
Rocomrncnded by the Faculty
,rOR 113 CHIilV JIEIUCIAL QUAI TTT.
ftUr'elö?ii.tCT.rr.r.-b''hbaiwcr.r-dlhaoi.).
I fldence and einivTM-mert of niot of tie leading
rbyki.a. of Kew Enaland. U a palntesbl Slid efi-
cient fona of tww'ie, citaioJiK all tbe pectdiari-
tesof TeruHin Brk, f artfa'ly critr.j-.rd with v-
. . Ja., St.. ft a a av a A
rious Jonu-4 aud r.inur.u, aua cr.n.i--. i:-i i. ti i
the wants of the doMHtatetl.
ltlD!!JfVtolbeetfm;ach,lnfreasl:)ctbesp.
petite, acurff flireinon. pre-emm-miy
pepala, trrnstleninc nd l!ivi?orstir to the d'.vs-
tive and nerTou. vstema affer pronraiii c tlae. ;
and tn fever and act: e or ktndred cfnpiamts t at i ;
1 4 Invalaalle. Fir Irtarrhtra, Prf tdory, fbcl.ta ;
M"rt)tia, the Pot lie msy reft atnircd tbrre i. j:i r csn ,
be any better (frnerol rtrme.iy. ,
One of the very bet oflbjsU ici.it cf rton 1 ;
said that "it U tlie b .t ptei.irMn cf l'iittr.lhtt 1
baa ever been ofered ta the iSjblie . '
Ft" up In half plr;t tis we!l a quart lH-tl , I i t-r. J
der thai a'l Jury WirMi ibt-:t.f ehrst f Its arperW
ruerlt. , .
f jt fartbir p.arvloulsr rrf": re I iü.(ie t tbe 1
pritdedcircuitr lvr e.'e t t
r Cl. II. A'lCH?,
13 fei trl etr ef, t'.n,
. P. M. IxiNNf I.t.Y, T. tr Unite, :
and 1 y lrr.i; :.,-- 'rrr.nrt'.y.
Ortl-i'.aly
aJ U'omlrrna iU im iltj ! j
roa a woN'MUii i. At.i: ! J
Hcrrick's Sugar Coated
.r-?aMvv. 8 5
- '?f - T j lt fen.le fa-
i W' J S . v. - U it lie in I c 1 !
!! e ! i ' ! V ) e r,
I v f. e ful'."i ef I
V . F'.ir per-' i i " j
; ' f"Ll. V-t rviT' p1" .
t..cV.iA. W---c . rleKautly....,t,.d j
.V'' -lA." a, w.tb e.t. I re
," ia'f! b a " tn(t. Ü 1
lx. 0a Ini i.A. rll direc;!,.:: w.tb '!, j
TrTarraiilflrirerljr toary 1111 '. ! " I v-' '
KfRliirBl'H Kll TK.rNt.THlSt l l At!.
cure In fire hour, r' w..Vr.e cftte r.
abJrt pert.-! of lin.e. ,P,ed ..t. Ul'J a'.-te
lambüktn, tfceir 0, aut jct.1 the weerer M i li.e. r-
..ri.rr. .1 f h r.-.e a'.ll wear fr' tti f t. wfkto
three ntha. hWHV ruifi.
flerrUk'e 8uaar ated P.'.l ar.l K' l I'U.trf are
SOI'l
soid by dniirsrSta and nierehat t. tn ail part. f ti e
I'nited Sst , Caradaa and S- ':h Atneru a, and it a
b'n!
& at i..r.a . l - a m - a ti aaa
tamea T f J 7 n," '
Js2lwly
if a:ry, 5.T.
lioxrartl Issacifttion, j
U ZfflrJit luTStiM! efV'ef fyrirf.il ,-
: w n;..
c?iciJ vti IteuVif rrii.f "; V -.V ',-.',
wwr fMjl iVv f -r M Cv- e lHw, L'.
MEDIO VL ADVICE ?ivf n ßwti.
tyUe AetJra; areeon, to .U w.o eptiy be let.
patU.t-.Mt rd tfe, r..)s:,d Lira fe-.tr.e
provertr, Mrdktr.e furMbed free .f c t.at e.
TAM ibli: r.nni.m ee rJrfitt..irb-es, '1
rtheT,lea,e..;VMtSSll)rpil.S a .r. tb- K W
RFlVrPlbS etnj.H-ed tiitt.e lr..pe: sire, ent e f ' e
in stal-d Utter envl- i, Tree of t i ar-e -
Two ..r three bumpa fcr pt? wt;l 1 a.p'-'e.
Addreae, LUC FKliJJN MoH.inoN. Ar.-,-t .
area, PKw.rd Asertt o So. Jfarii N;s h
lt.lld !pb!a. Pa. I t rter J tl.e Ir rtet.....
UM), r All CHI!.". frA-iry.
IV. HA 1. HAaV,hU, rrJ I
arcblwly.
UNDERTAKING.
ISA-AO BALL,
. a i " .-- ' t
e ' - '
. - - -
UNDEltTAKER
wrOt'LO KfVT Lf MI i iil l-LT IMt f M
tbe-a la wr.t t f antn.
l.i. l.r;-, tüat .
prepare.! to farT..b l'unera' v t r-' re.
I a
are fwxe e, fceee tb Ke -". 4 I
'T'
-.. rlDtdln. I rt 'fjt' U
eitj." t ir:t
can r better n'J-!)- n tl err t i,''b
a thi t :ty.
I r3 be f '.l t rT v'-' eer ef e--d
sri C I t ey S r v : , w 'n m ! k . 1 1 . , r c .
VtrbCa r.M t . tie c lr I .e I.' w I . s;i .e
r ms H. n eHse .rf a i k. e-a Cn'i .i
rret ( r-t r a a w rT, ert ;T. t .e
Cadertahff lift w,U 'ie. aiera; ewer t s i-'f
by rtrMofSi?.- ... -
ftt;ea jreerr.e f lenc-b el tie, de-l-i.
C:Tta farr.' M u v.r.
RT .rtM-r C-ff Srerd ar CreTee r're.
aVe f I" t.
TONSORIAL.
Medicated Hair Wash!
w-ni-vr. r- riff' t V" I'tVtlit
Llwti , Ui.V'IHM. .. -a,..a'v
latlrcrerired . ab Tf a 1 Hsr !'; f
.va.f"l' t'.aTeere II. U H. -..e. be !
te tcf-wt tb ci' "d p lc re:'e, ttath
...KS; -.r. VTcX.1,'.
aer.e-aeJM i CUn ladi. a.4 lJit.a i.iU'
Ai UXO. T. C AH AUA.
'W.J
loll?
OoaI for CIfnrrcn ' .
0)0vl fcr Lectmcrs,
ttt.NTt.KVKN kAXt1
! Sl'ALDlNOSTIiEfVXr iX'NFFcTION.S
. .
sFäT.di'; 'iiihat:i'onfkctions
iKiirt) V I RV ri'H
rALDINO'S THROAT CONFECriON
Tiiv u'iifte a Csal h:Urt!y.
Tl.cy i. U ur ü-.o 1 l.r t.
1 h'v et !:,: I h ..i. 1 .itwr.e t. tbe soUa
Tiiey itap.trt .t U ücioua arvnt.t t. ti e lrMta
Tlcv
rc it. i1 i ;t.i: !e 'xv
(d i'MIi
hnrm nnT ere.
Iadfrtvry tr t ti Uiütb era llav
Vi ire or a Bad P.rea;b.r .V.MtI'v IU the-
tojrft a pccVo oftuv Tlir,u ('."t'o 'i.o. ilrj v
r.lieveyftt luun:!..-, ih1 jt.i ,.;; re U. a a,
tl.at "tby te tie e.t." oti wtli fed tbetn.'T
a.-ful and j 'ear t w! l- trsv I'. .a t stt. i.Jjj .g
paMic tai-etin f..r eti'.dr r yetir Ceti-rt or :iMig
jour tLirt, If you try e ps kape 1 ni sfe In
iugthMyewmrer aftrw-rTO. oj,ci.t iw
n I'
. ili-rta'ib!e. Ten will f.i d tht i.i stile liruit' an
j Iw In MerflHnr.
i
I'lUCE T I XTV-I f H IT.MS.
(.,,.,
-VJ ' f. " lre. All ct rs ar.
1
. j,.,-, jr,
I
. A I'atk;e al'.l be et.t I y nail, pre d, rr:p
!
i fl tarty Lent.
Addre-a,
Iir.NRY i SFALDLMi,
Nu. !-tV.'tr .:if,.V.-T YcjI
V CURE Oa
NervousHeadache
HEeadaclie.
T'y te cf !;la tb pt it5lc sttat L-
AVoi'.i t .'-.' Ä ' Ina le t r Ct u l .' I
t, t!j. , t, ,. ... , ,.r aJ v j,,
MUff'-tn a:.c .. be"....!,
j Ttiey iud tnn f-1! re tV V.
to e'i' 'i; ftrtale, ar w- Ml. n'.Jec.
Ipleyact tre i't-lly t ti te .aela f f ee.
. .A.'.f ..
r, r ;.., r,
.'.rl, ,'Ui!fHt, W a:e I e't.aU .
! sn! all r.. tfs, f,t;j .!n. .ey resusf
a a lA.ntlve, In J.'. emtr-ir i.e n; ;".'e, r'si k k
and .v -eto the d'e'! frja, aee ffd-rr it.e
n.tural !.-tri .'r et ! t'.r.ftb of tbe . j .t. r..
TTeCKTUAlTj TIIT a-e n.rer.jt T1 we f
t'f :!. a'd ee'ef''y r-.l!t','d es-e''-f u
m,, m. i. tear., rt.r r.....)
j hire pr. er ted and rr .Jered a Tr't
.""tiil 'f J ' '
I ,t.j , ?r ri,. frrar, 4,a 1 v .e, eb.tber t-ri.r t4'1 e 1.
I . .
j tut are entlrel. ...-g nie 1 tb.-!r ... -
j 5 n.s) -be take n :T tV w. rft aaf.t,
w T.out r. al !t' s y 1 1 i f e .f d'. t tr f iVn'xv
, . . . , . . . f , f
" W'Z ' .
: ('t tKrti t
F.!V."AUF. OF COCNTET. FKlTs.
! ... ,,.r ,
, Tl.- entuoe 1st !r:.'''re tn H"IJ C. ."rt.. '
t, irmeabbeu
fetidly Irt:c!-ta aud ail e.ber dU In s--'
r Inea.
A I n w;il r 1 1 j fo.il rec V
IT.KR CK NT.
A tl - er. al .! ! '- sdate-e! H
I f F.N V C. S FA V LM N O
t fVar -' t, ? er T ea,
j gr a v r bH-.i. td rAU7Jie,ii TT.rri;n5
, til.rn V. ten t.rt !u t.
Sl'AUM)INi S I'llEFAkF.D GLUE
SIWFT DINfFS FREFABEI) OLlTi:.
sFAn.DINr.S FLEFARED OLUF.
- a
KvrTin:rrrn,Äi
I i icuramn
ttI'AlCII
tat "A T"ci Tie Karra lfmt P i
A-v. t.1 w.'.l lapet., e- In 11 r.nlite
la':.S e. it .a tt d-;rab.e u bee. aertve f Ueap so
c.' : t way lr re;l:.ue fpn lure, I ) s tr k
lAVUHN'siTirryliTrxiLrr
Uu a a r3 ff'Mt, enj h"U'li r
' 1 t'e i -T -,! 't It t sie. es rts'y ml tp
f W k ' p 4..
r s 4 vl uf r.TTRT norsx.-
N. r.. l rxh a j.w .e. eab
bw re- ju - . t
id-' .
N . 4.-S U.IJA8 V, Trek.
- . eCALTIOX
Mtimu.c.ip-t.,iiM )rare are atte-erT ti..
! ,.? -t r at it t.u.reerr i pt lie, ln.'.r. 0-. rdm
pi'.VI'AT'.T DI l'ü, I w um f aatioo p-Tf ' te etssi
j w,a rWa iMirxbaAtaj. aM tbst U. fi.ll tana
j r H.AULra.a-1 rutriD ourr..-v
. I u tb or.uMa wry apt t; all cbra k--S
i enerrterfeta.
yTidwll
-4t4 " fieurrva; cerro
e

xml | txt