OCR Interpretation


The daily Wabash express. (Terre-Haute, Ind.) 1857-1867, January 27, 1865, Image 4

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038189/1865-01-27/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

DJB. JOE BULL'fa
CEDRON BI1TEK-,
TAa JsBAAti aau IfW1
attACöveiy ot -ae DttÄ c siury
NU utAo' aiu 15 oor -aui
Ain- Cm ''fj!!. . J?
WaLu . It;-, bU . .... T
m MfMpwrm. lr1r' " 7"
bU l in inj fi "
" au l. 4I-!,
f BAi als
MtiU NUi 4rw4 - ta 7"rY -,7T
a. f vaa - TT"
... i- , Ba U -v- a - - '
taa& vkr m
Hk Uli
tut
; ifw tJb
i. Ute Ut .
Mini pA. y
rStta WJJ
i ikMl kf M ' TM
ta hi ' .
MM 4U""
SS AS ui n
THüUAB H. BAKU,
fcxatT , i i r
"pKTJkIOO LÖTIO.
The Itch, Wabthit Srratrhfb-
MiHHOi aWrtMf C
MiUMtm l" . t i svtisis
TV U a isaasr laaatff H
a' Tturs 1 tsl 14 V
T. W T MoFARLAHD
t i tais r r wm.
LAfAYKTTK
fMVlil'T t iMf b .0 W ? (vataa4
!Wua.'. - Ii ! n . I
Eastioesh Candy!
Tke Onrutji Ne vmi ompotmcl.
- a. a - - , bm a BT ft BV
i jMikk at .Uj
ar- ttm
4 S f aLiatTL IXUUAliWl
blLir f tr
. .
jt .blj MirfT t t'M" 1i iaT
ljBar. iai isba
rjBi.M - . -B -
-...g ,b !. - I Saa I a.rsswa a.
t i . .i-
sa
.. u B a
. r B
IB) ..
BB Sbl
Ina li'U 1
aU) k iu '
iMOICBib HtARtnor rt'oCaA
a is fat Bas v 41 V
Jlt... .
mf r v s 0 4 Uus-J 00-
aAyt . M.I haaS Ka ).
gait Ai-W TirsEsbU(
THO U. BAR 4 CO
JAMS M LYON.
- - Mk. BwBr.
DC4LRM t2l tfSftf DtiCKilTtOSi OF
Jfrvrir rt, Mfl
AoMfa itAM. booB. at VrOf
ritgo liRaiftgA Hl4
bpoltBi. KtiitHA, AC.
Hubber 4 Lathr BU.nr,
ffW iteA Aissi iriBOy r.
Otis svai RsraAv
Bfs( 014 Irors. C p?r B-
I
DRY COOO
EDS ALL, ROOT (WS
PROGRAMME
: Ii. n.SIday brtui .rcr
gl i
LADIES' FÜRS
Bf Mtf I
REAL M
OCR. FITOH rani,
V in las sa s
OREAT BEDUQTION
CHILDREN'S FURS
t aniaixr MtccD miri
ikaJMi tm or
a
SHAWLS
T
LOOK OUT!
-TD a Tp,cT4- A T TCTS
DRESS GooDs
OClflOOBCf
O T I O
I
FA CY GOODS
CNllAtT lW,
OloaltS
CLOTHING.
-
CLOSING OUT
ÖV L.ES
WINTER CLOTHING!
Plrtf da? Jam 1805,
4f til
OUR HNTXRW HTOOK
W l : T B R
INKCL0THING
Bt
KH YOBkt PRK
1 a
CI.OK OUT TUE TO0K
N K . tiiTor & Bra
H MAIN rtTKKKT
. 1 m 1 1 ; r r
DRUCft
T H Basa
J H B
J F Ovurw
u hu uii im tiiuuiui luu :
w, wid au ih. .tio. of pifÄÜ bale bro. litt lui
b b a J
OUtti inj L'saJsf , U our tUK.M ol
- . n j
uruKKisis I ooas
Ü a tft Sicr and dadj arrivlug oontui
ta: of
DRUGS !
Medicines de Dye Stuffs.
O I L S
LA KD.
LlVtlCED.
COAL.
FipH.
OABTOR,
Ae., Ac, Ao .
BITTKRS !
rraba rlABUt.oft. Waboo, HottotUr'a,
U 1 M .11 . - - . U j 1 i .
i rv JBCif ' . b njwi isoa a
I f riP Vao wnk
Y GOODS
FOB TBI RAXR AMD TOILFT
Crnit, rrrfumcry and
nr HQCOÄ- or ÜB ta Botua.
Choice Citars 4: Tobacco.
ALL TfdA JPOFULAB
PATENT MEDIO I NFS
Or TBI DAT
ain t 0 i
A at A OB
BmtXn, Vanish. Putty, tw
ptf!V ani jBAnnA
QJLASS WTtMH
WI5DOW 0LAMe;r.ct
Tumi f n Wa W a iua jBRaat a
I RYCE, BERRY 4 MY,
To
For September, 1864.
Fall Goods!
. wm 1 Dlanlotk
lOOprt 10
too II
de
too
do
500 Wuo) ShawU.
Whitt '
Shirt inu d
.HO Plice
S A T INKTS,
IOO PltH-4'i
I VVkiN l V-KIVK
CLOAK CLOTHS!
Od Bon rt IXhm
nro ins im BEiiiE
Kit. Hvndri'1 !n
i) b l a l nj:s!
B.
10 raw bit achat
4
ILL UF WUCI 01 la 4 1
Ifliofritbsfi or Httnil
Bf SB
LOWEST PRICES
t DHE 8 GOODS
Plala voi FiAfurf-l
;. . foplin$
AAA a!t bf ! '
i ,RE-H CKX14
-Ü4-
m and tuMPUU rtscl
1 LAIS iML
Rlark ra
6 8 S. R j
i
Iha OottAo InTBiu.
the Stove Trade.
TE WOCM) KEöPECXJf CLLY
ism ttl
oar MKo n :1b
xnr.:ty ia ,
ti av ar ist H4tM
f
COAL & WOOD
COOkHG STftYES
fttbrss'ac pst- tc ! r t tbu r
ss4 -sa r vfc. iis
i. .
The Saübcam r3r!oi Cook
HOK GOAL
FOU WOOD I
Xhr lar :tsaj I im-
OAS BURNER !
KOkoOAl.
I
PATfcT Kol AlH möVES.
I Ii vAL
Buckeye A: Coroin I
Cottage Home,
b,.- WtOr ata&i Ml isirnW Ibsur
Gannon Ooal Stove,
Hbtiw I
B STOTKS
n W(V)D. alt SiZXt
ax st sl ana
Coo kin ü Store.
CarMt a mi M " 1 'r 1
... Atf -Bit I p .ras. B-wblb
iuuBbsu.ia
iinertc n Hot Mr
lluriilnf a t r a ,
90 BlTtTJUÜCCUB OOaL OR OOl.
. . M BB B
) TI IbMt ' ' ' b ftl b stn I
a " lb, luu,, -
bs) o y V r
as 4
f ii bb4 r f
f I 4 biu fsr Ca wasU, Ii k i . H
'U aa bm Iks
,US 4Bk
THK COMBINATION,
BRICK OVEN
lift 'rr.rr.lt
Oos bar nt. ai
Senator,
-tatewian.
Charter.
P.nterpr, .
Concord,
FOP W00D
w nn m ar M a
J ITT aai LG nuCI
Tm Ware of al! Kiid:
artlClf alC
Wa aasa ;.5i cxrt . o4 las SAASa
mA ibl ib aa
V t -.CAa.b DRY COOP4. ( INDIANAPOLIS CARD.
m 1 1
WBC BA 1
Bk W v Bw I
f J
Zt
ftu c mbV o wttk ta o:hr pnptfi from U
ort4tnkl alvB Wy tk srt cBlaf.
o o-. CHp ttsa4 ta ifo'ly
ui p-0UoB tor BVftcy Tx. bb k by Uu im
i f ld cTt pcpsirtty iB .b (niaiw Mi
! ick nl m:tj brf-b fvr bb4 ad b11
I rtWBtinriBl Bf torn t Hir a J ta IffM
'BM lrt.:tu u kbM tarfbO
! MB w '.' Uli " ' Of tt M r
I bVUbt . bleu r pr llf par a4 trv fra bü
.t I I T.f bTM i: BjBMBMBi
' at) U " wafOB ib aast st j
Inn tbtl tTlb ltD J A CFT Us ina
"lallti
wsB'
M b1V
tiaTrBi Jaad U JrtarsaVi At tavtta isaaii. aai
t TilATi In ' ' " ' v"-
AiaaBsaa. sa
a A a- A
WS VBtvBBABBBaBJ
kavaa
Startline Disclosure. F
W v " - I
WEBB. TARKIJGTOI A 00
Wi Hill DMhrili
D
Dry
O
JUttW lt. UAV1S&ÜU U
ri'CWITF. KT HO08E.
M 4
ioob
Foreignd Domestic sods
QU I i : bb
STYLFS.
LA
t&mprtM i loth.
Wench Jlentw
rntrh tlUth
Sanum I'laid,
lh,,,r Strips
I'unimctlo
BLACK & FANCY SILKS
InukH und Shnwls,
BALMORALS
HOOP ftEXftVl-
iaat aaaia4 vaa
4 i
BrndUy1 Duplex Ebo' Upmg
. HOOP SKIRT
WÄwa bj
4'
IJrf ciktes! Shawls,
' 1UBU& 41 0ARFB.
A L L T K A D K f 1 8 ri 4
Inf LL Da I .üÜUJUo,
atasbMk. Wsssb mmIsb
Ho. 41 Scuth Msrid:: MW
Uw ssb. :BuArguB
JISAAC- DAN IS,
WHOLEBALF ti KTTAJL jj
im an muau mi
AND 8TKAW (i(Ofch.
- I
Bat
AU us TbtasiKy. l rsvasf l.ssl.
CM, tmmx Ittmc Mlt U. r -T.ob. laiias!
ÜBVNaM, artWW
. m.uM.nfei,
iMkkoK'lHH OP
QITKK S WA HK
iatui ahoib tut.
Indiana Wholesale
BOOK ANU PAPER HUUSE.
RQWat'N i r AM .
H.ai W'abiflb m I
' 1 -1 ,v vw r r
asrslsl v,s. if .. A- 1 1
S.O.O, W ! , J .!
rtais Vf r !
Boots & Shoes,
1i He.-.
i.M SANAfiU AI
ItvMtf MlBSUSS 1
ttt iv fort. Ratrs 1
JOHN C H-HETP.
No KAST Wfspi10?f st Kb t
JUlaJia
SbbbU ' ! ia
.dKLE1.Y. IIÄSS TIIUUI
AWt AHlMRr
jjx fcrnrt L,irJ' l1lx
K , . AAYHKWA CO
i BoCtS & Shoes.
a KOI! I I Hah K
MM S. I
VflClU HANTS Wll. FlXD I
.i mi asUblUABBl sa larr
Smi umIb frvm. s Ii'
u kii 1 7 Aiss s iBii mfiy b 's rits
1.. B BS IB ibB SIBIBBI B,BS4y
,m Baa fBBi Bsar mmw
O, M, MAUTIN (
iaal bmi Hbjbsb ObJ sat
JrtNf Mfti .Vii i f iiilw
AMI RR A I. Kf1 A l nrt
v.- iam a.wi;aiom.
nuirotDiltiuow. iaHis
ÄÄrjÄÄ,
AsUls' ssi OOV t !; 4
01 A ft Aft J A 7AB'" ' '
- - . m. . j.
1'lHIUt l -T " ,
U..kUi,l. r.B.1 ASBUBM
JAl H.SBtB Oaisf. AfS
Ma Sf faSlBBB, BBS Bll IB
rtfc.lt
Bl 'bI n&U
QUEENbW
M. B. MITIHIMPP
HoneeFunwhiUK
HTOJ
m a ttov rmi !f A MAlAA
r4 4Ad DvUu. "
r Cfucbary V ti lvlUrA aa4
Variatia.
IV MV
I Vtnr Bar .
f ( )AI-H LAMPS
PARLOR M Sf kt "!
Uanr-fc
4ILVIB A7AUtilOv.MR.rOftA:A
Hall LA
HH1TA CAMTOA8.1- aavl Un
BBtP'. OOE;4 OLA.'j aAvi Taa Traj
i ' . .
iLT
Iti tact tffVB BBA fa4 M.aran more
' thit . '' ' OAAsQiBC tv v.
t'r oa ' : ; l-t.g f.
. s) H r i a f .
, i Na loaal Dick,
i It: Ml lHf
K . itnlra ituif VltiBl
ttrn AM led.
-ASaW1 p taa Saft 14. vail i
smrhBBBf m vasitb, ai Aai aa 'taa M
Ab rr As Atb Mraba i Uli iJA
5lC Ua"aTlaa !ay as sasAt aa
''S T 3 3fy Atsfctaais
TT Biii.aii 1 1 a BBrm uiawaa s a.
OSU BSaa4 .- A-. Iraft. a-U a
.ajfl U sav.r tsia s b
i i Aaa as aajAUaa BoiQl abAoV
tsBAssafc. Ar ffAf Wbaai Taf lbs ti9
"i'tn B B BAAKAOO
I- a oti a try . baap s : 0 vc is If ifTTpw A O f af ' w
amtRba AaAfbrrWjrai 31 A I bX ft "
BBBrl mbb4t fo wtli try Bad traU yo J
Ur i A aai..
i rtB'
a 9oat Sevcy, OT ArraAi
Mlirtrrr a.oaiU
Scott d Vaientuie, Ub w
of Pav
J nB4l,r
. r . - -.a v..' r...- 4l
sät.
i tyBfcaaAr for AMOMi
to. at raawaaab.
i
T. U. BARR tk CO
Conr 4tb so4 WrabAAh Sba.
A Vaan1
144 a 146 aai Hirtt, j Jt : f -.rw
A All
äAUTi? 15 D
1
aialaaa
l

xml | txt