OCR Interpretation


The Ottawa free trader. [volume] (Ottawa, Ill.) 1843-1916, April 08, 1882, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84038582/1882-04-08/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

OTTAWA FREE TRADER; SATURDAY. APRIL 8 iwbg.
ai
COUNTY TAX LIST.
FOR TAX Or 1881.
A Lift of Helliititient Lunda and Town Lot. altuatcd
the County of U ShIIp. In the State of Illinois,
the Taxea assessed for the year 1NH! und prrvloua
main duo ami unpaid, tho nninea of the owner
known, the amount of tax, Interest and emits tine
and the yean for which Hie name are due
TOWN OF HOPE.
Township 31, liangi
7j 'Jilt
c -
IH M) 21 V.
22 m uu
24 is. so j;
iti to 11197
21 16 ti i !
27 80 l!l
28 s0 ail HI
US 110 '111
il.
I IX
a Rn.j wo i
tt . 40 II Ml
ii 10 in .:,
: t 46.58 1 J -.n
2.1 w urn
in r. 20 I'.'
16 in u 117
I Ml 31 11.'
'.'I 40 111 lJ
25 a 7ii
.".I mi 4i 'i;
30 1I.?7 us !U
in l u .cu mil
111 (j'l 20 11
0rntr'l
Xttme.
Wm Jnllnn..
Mary Llnhtlwrt....
K l Hunter
name per .
(tub Mcnirgc
John Avery
mint
JiiiiieaTimniona...
Part of
Kit-Mil.
wh wl
wll awq
acq i'or awq
awq acq
nh awq
wb tag
eh acq
neij
TOWN OF EDEN
Fanny (.asroyHC, la a end nil nwq nwq
.1 V SH'llUl'lli....
F Coram
Itelii era Corwiii.
J l .Miithcw
Joseph Kotuiison
Johu Crolisirt ...
.lumen itallcli....
auine
mine
A fiolnps
Oeo Hoffman
II H LntiKhlln....
Jumcacurlia
same
wh nei
net) huu
.fw awq
.hi
mi a
lot 4
nil ha 8
w h eh Bwq
wh BWq
nh wh nwq
lot I
mq
lot !i nh
auq
ah acq
TOWN OF DIMMICK.
Township 34, Itanye. 1.
John Cutliliertsoii eh neq
Millie tllldq Wh lieq
Jainea Phillips nh nwq
.luhn Cullihertsgii tieq scq
D McLniiKhhn nwh awq
Jaeoh Wiiilrode eh nwq
Michael Lyons wh aeq
Patrick Miirplty nil nwq
mine nwq nwq
Tim Maheer ah nwq
.lohn Coleman h acq
Daniel Shea eh ueq
.(no .1 Coleiiian auq suq
Thoiuaa M Lyons wh neq
aanie eh nwq
Klijah Dlmiiilrk eh nwq
same acq
Thomas Warn. eh nwq
Klijah Dlininlck W'
G W Phillips nh nwq
Joaeph l'orter al.llia ncq
LHJah Dlininlck Ii auq
aaine acq
James lllordan hIi ncq
John Webber wh nwq
Tim Flaherty ....nh ueq
Jainea Riortiaii hIi neq
Mli.liii"! Mel. ruth rh nwq
Jno J Coleman nwq nwq
Mirluifl MrOritlh nwii liwq
Patrick Mica wh nwq
Jolin J Coleman h neq
aame wh neq
G Mmnlhan eh awq
i'atriek Sliea eh neq
Jainea Klley eh neij
Thomas Collin wh neq
Kdward MurlHiiaii acq
James Doriitaii 79.50a wh nwq
Dan It Werta ull neq
(ieorue l.atiiiliiK awii,
Thomas Ward neq
aaine nwq
Nancy Cruican eh awq
John Cuthbertaon aen
1 Wl - Hlfe.
l a i ; w
I 80 llnrm
I in iriw
i SO '.11 '.Id
II hi HI O.i
I 71 J i
r, m in if.
h 4ii nn
H Ml Ul.'il
8 40 IS 117
II hi) 111 01
mi mr
III Ml lull
10 HI P.I4I
III Ml 111 '.I
10 llKI Mill
11 80 HII
II Irtl nii'js
Yi 80 111 IX
13 l. MI'I
II K) 17 7
II UK) WH)
1:1 Ml ail 'If.
lft 82 .1:107
in 70 :
1 70 81 8li
10 75 Hi 77
III 10 14 4S
Id 4" 111 Mi
18 80 .'1414
17 Nl 22
17 80 f.l 22
17 80 211 22
17 80 IKI 21
IS hil .12 Hi
18 HO ,T2 10
111 160 04 28
20 7U.5U 111 II)
21 78 .'ill 02
22 1l 57 Mi
21 100 04 01
21 11 6101
V 80 .15 45
25 IliO 71 W
27 7.50 2 12
28 10 8 l)U
28 Oil. 09 7 It"
2D 50 211 115
82 811 :I 21I
1.3 80 2HHI
1CJ 40 14 H4
S3 7 60
Geo W Gretlieii....Bhhil5aa6(la wli neq
Thomas W Gutla...
.altla neq
name per
Timoihy f'rhti iuk"
Andrew Oiilitley
Kilward FnKarty
Owen Keef
Edward Kogarty
...Wi3 6Haeq
. . .. nSna acq
.......wh neq
ah nwq
awq awq
. wh nwq awq
TOWN OF TB0Y GE0VE.
Tvicmhip 35, Range 1.
Henry EiiKliaaeherken.
U L llam lmril
Catherine BUIIInii ton..
aaiue ,
M Khy
Jmiim Aiken
Ulcliiinl Muiouey
Pd'Connur ....
'Charlra lialer
Johu Cohh
Andrew MalhiiiH
Andrew Maler
Andrew Malhlaa
A Keudeaher
aaine
aainn ,
aaine
Catharine Muh.ney....
Henry llnwera
P O'Connor.
A Keuileaber
amr
I'alrlek Murnliy
Catliarine boiiwuera...
W Tweed ,
Hiehard Maloury
W M Tweed
Jaeoh Wliitriiiie
John Mi: Null)
neq acq
..lota 1 it 2 awq
eh aeq
,...25ae lit awq
lot 12 nwq
..nh lot 14 nwq
lot 15 nwq
.... ell lot il aeq .
lot 5 aeq '
nil Mwq
awq nwq
nwq awq
awq awq
aeq awq
nit aeq
rh leq
awq awq
aeii ncq
lot 11 neq
ell awq
awq nwq
ueq neq
all neq
ell aeq
neq
eh nwq
ah nwq
aeq awq
neq
4 411 12 57
7 184.81 57 81
12 Ml 28 4S
12 25 8 7
13 2 37
111 2.51 47
111 5 88
13 10 2 1 'J
13 It 85
15 80 25 (111
18 46.76 10 53
18 40 II 55
18 46.71 1104
18 40 7 511
18 80 20 211
111 80 21 04
20 40 12 0.1
21 40 101KI
24 1 .1)5 110
28-80 31 Id
2D 40 1 1 2M
11 ' 40 10 2H
111 80 21 51
31 80 24 54
33 156 57 2U
811 78 211 5H
81 80 26 17
114 40 13 24
JO IW 55 30
TOWN OF GB0VELAND.
Toirnship 2'J, limine 2.
Hubert liavla per...,
neq
nwq
awq
acq
lot J
e.'i.r.'J,. hit 2
awq awq
lieq
till awq
aeq
ueq neq
ah neq
eh awq
awq wq
awq
'Ii nei
aw cor awq nwq
an ncq
nh awq
......... eh aaij
neq
nwq
eh neq
w li awq
awq
5
5
5
5
6
7
8
0
9
St
111
10
10
10
16
16
la
20
22
24
28
28
110
8.1
35
181)
Hid
IMI
Hill
31
5.50
40
1D.I
Ml
Hal
411
80
HI
III
100
HII
5
hO
SU
80
Kill
IIXI
80
80
aauio
aaine
aaine
A Hedore
L W Ciatley
harnh U:inn
Dr Tlioinaa
Pal Lifluii
Dr 'I'lioiiia-s
O Winann
aame
aauie
aaine
Thiiiuita Maiouey...
O WltlUIIH
K Hart
Ann Malouey
Liu nia 1 1 unK'-r funl.
H Winaiia
liuhurt Dairia
I. Co IlurKadiiie
I'al Patti'ii
W himw...,
Hubert llavia
1U)
TOWN Or 0SAOE.
TtiiriiKht'ii ;(), llmtyc 2.
Jainea l alilll.
eli hit I neq
lieq aeij
aeq ae
Wll lot I nwq
Hil Iota 2 it 11 nwq
nil awi
aeq
... lot I lieq
I'll 2 ll'J'
37. SO
III
40
80.35
151.42
ao
lul
Mi
7J.su
78.80
so
a. inn;
John I.:irk:iii
jlalhew Junuelt
aiime
Tliuuiat. M Jenuett..
Win A Parker
1 li'iinaa IVuderKnat
Maine
name
lol .i lieii
...ii , .i . ' j 1 1 ix n.ir l I aiuul, h.l I liKq
Km Walter Cim an let 2 uwi
Johu Smith
Tliuiuiw I'eiiderpiat nh M.q
llllll .lenlietl rh lota t A. 3 lieq
Johu Hum i 4 ,,
l'hlllp ami laihvlia Mvera awq smi
Mary J M) .:rs A; liai 1 1 1 allajl. lot 1 neq
I'.!)
3 xi -a
t 7-J.27 -22 82
I 7 1 23 24 5x
4 H II) -.1.1
5 SI 22 Hi
5 811 2a -Jll
a 81.52 2, 115
5 HI 22 1 "5
5 4n 1231
5 40 11 Ml
6 "119 21 1 9
ti 5.1.10 1-51
I7x.5 4-S ,2
9 P.0
10 so aa 72
11 III 5.8 15
II lv) 1.1-0
II O 2'. I.
11 xi, j.,,
12 l 24 2.1
12 -o ai ao
12 4'l loan
11 l'J 111,1
13 i ay n
13 4o 1 1 1,1
! "I 2.111
I i M) ai i-
II fl 21 'il
II 40 1 1 iq
II 80 23 U
II 40 111'.!
14 II 24 cr,
14 10 12 I
14 81 lib!
It 80 2.1 1 1
it to a is.
14 40 ll,
I 40 1";
16 10 in 12
16 40 10 12
16 40 io 12
H 80 t,n;
19 1.3 li--,
19 14 M 16 -2
21 Ml lij
21 M) 22 73
21 1M, 47 .
22 IW) 45 42
aa loo 4: :o
2.1 no 4aiai
2.1 IMI 47 20
23 160 4a O,
211 lul 4a !
25 ) 0 45 65
2 Ml 2;h.
28 Ml 25:14
28 40 tl 77
28 44 17 69
31 1IW, .!
SI 1M fal t
a iui mi
w aui-r cowan.
nil Ueq
a. Hue
I'liilip and llnry J My.-ra.
Mine
I'hlllo Mycra
J A T l'lioiu'iua
I'll 3 Ueq
..Ull acq
acq acq
awq acq
lol 2 llWq
W53.10 j
uwq
neq
aaine ....
It Fowler ,
Mark Miner ...
A MeD.iujlil....
ltoln rt Davl, Kv
aaine
l.'ll acq
nc,
llWq
w h a w ii
eh awq
ch ueq
Ull awq
lieq acq
lieq neq
W It lieq
... i-4ia n
ch awq
.... W II acq
Ull lieq
.... awq Ueq
.. UWq awq
.... acq llWq
Cll awq
... llWq awq
.... awq awq
nil acq
awq acq
:::::r.sn
lot 5
lot 12
...ah 13 It
lot 8 e i.i u
-per.
Alien MfDollo.il
1) .McDuliaul
.Jutili Lirkiu
T F'lrrulinla
John Laraiu
J T M ihm
aame
an in c
Peter Lawll.'a ..."
aame
K htraiiwiniieA'k
Win II (iri-. ii
Win m li.-ilii,,, r
W in H lirwn
MUM (ireen '.
V III S' hefllHiWer
K'lwanl l.reen
Jacoii M'narer
')wril (.wn
Jaeoh hciierer
I Jeillietl
aanii.
P Jciifirtt
Mlltan llane
II irn. I Met jai,,all
H A M(S iwijumi,.. iul 4 nag ,q nwq
James U Worn..
lot 5 awq awq
Muion Mane
Jama B Wuri
aaine
W m A Parker
Jobu WehlKT
Denim hulliltu
Alleu Mi I)iii,1....
G Lctf-tiijer
Fatru k ouiLn
Thoa Fiaiiii4U
Fuiar) hualord....
11 W Cowan
aaiua
auie
Win E Buekli.ain
Lai IJ'iht liarv
aame
iih nwq
an nwq
awq
nr. i
' acq
neq
Dq
awq
aeq
bq
rhaaq
wn nwq
aeq iq
ag aeq
.. ....awq
neq
UWq
TOWN OF UCHLAND.
, Toutiishtp 31, IUnge 2.
P Wflrr a ,
TOWN OF VEKMIUION.
TtnfiuJtip 32, Hange 2.
Charlea Todd.
. In awn
14
47
ft)
A H s ml in
Wo Ureeu
. Mh-kjl 2eeq
.... miialut!
25
19
TvtenJiip 32, Hange 3.
Joha 6ti:iwell.
... h4 I all
....tl ora
.. lot 2 .eq
..tat; arsi
. lot 2 awq
0 80 Sl
HO ;
81 kl i 14
81 M 2() VI
B tl I 57
Lewia Woodward.
Aliuira Anrfell ....
Lewtt Woudward..
Aiiulra Atqfoll
Sheldon C'odwell..
Mark Kiiik
Jainea lieyuolda...
Iiiulil lilehey
Maria Tiu:-'iirt
aaine
M Klrkpatrlek....
Win dray
II K iieiiiiett
lion '.V Miinaon.,..
II K Kenuett
Plilllli MeOluher...
aame
Frederick Wchher
II K llellllltl
li W lliun-i'li
Krederlek Wehher.
W II W Cualanaii..
name
aiime
II V llenuett
Levldreen
Kayiiioinl....
V II W i uaiiiiiau..
aame
aame
aame
eh neq
ueq uwq
lie eor nwq
..til.1uu2.ia ueq neq
,(n rlv eh neq awq
uwq aiq
w7a neq aeq
euawq neq
eh nwq
ni;ia awq nuq
neq awq
Ii20a eli nwq
nwq nnq
lot (inh
wll awq
wSa all nh nuq aeq
.. lol 12 wli awq aeq
lot 1 awq
lot 2 awq
lot 1 awq
V. 21 'ii eli aeq
awq aeq
eh lieq
lot 1 wh neq
lot 2 wli ntq
lot 5 wh neq
lot 6 wli neq
ah uwq lieq
A 85.70 33 77
S 40 4 5
II 4S.52 4 28
8 13 6 ;i
8 80 10 31
8 07 7 41
8 7 2 18
10 ail 2 42
11 HI '.H4'l
11 13.50 31,
11 40 11 81
12 20 II 08
12 40 17 01
I I 25.44 6 20
II 80 8 15
II 5.25 on
14 2.28 33
15 8.81 1 III
15 8.118 1 III
15 4.25 61
15 20 I 87
15 40 3 85
22 HI 4I
22 10 111
24 4.70 5n
22 13 57 1 15
22 8.12 H8
ii 20 1 Hi
24 8H 8 8(1
25 11.81 131
Ukjii which
yew ru
ao r ai
thereon
Cyril I'oole
li i i mrK...
wn nwq
Jaeoh illlaiua, pi awq nwq pt wh neq
Totrimhip 33, limine
Ym W II 1. Walluee...
Wallare A t'uti.n
' iillaee A- Cllton
. river uwq
i ll awq
....awq awq
uh nwq
e'aia eli awq
19 40 II 63
111 7S.4R x 81
111 UK. 21 10 in
20 71.50 8 U2
20 22 853
20 40 1U 42
22 8 60 I'I
24 1ft) 2H8I
22 43.73 7"'
23 21 4 70
24 35.31 II Oil
21 4". 26 It 21
21 4H.2H 12 81)
21 47. 85 7 ".5
21 131.54 11UD2
27 10 5 51
25 12 3 21
25 8
25 211 2 14
2- III 4 62
25 10 1 21
25 40 3 i
25 12 1 1'J
25 10 82
25 80 18 5'l
25 20, 60 4 511
25 20 3 15
20 Si) 13 '.'I
20 40 3 12
20 40 11 62
IW 40 1152
20 40 U
28 40 KlxO
26 811 2 1 IK
211 20 3 21
27 2tl I x
27 Ul 16 M)
27 40 8 (fi
a; Mi 24 4)
27 811 22 31
27 80 27 37
2 7 811 20. 'hi
27 40 II 17
21 40 1128
28 81) 25 17
28 160 55 24
2'J HiO 37 HI
28 10 1 Oil
30 1M) 38 34
80 158.40 26 81
31) 50 7 28
31 40 4 US
31 76. 40 10 ;
31 Nl 1167
81 82.12 1180
32 I no 23 3i'
83 80 23 64
3J 40 II HO
34 80 28 Ml
34 80 27 37
31 80 28 x2
&5 81) 22 30
36 WJ 211 82
,15 80 21 61
115 80 22 116
36 74 24 1 1
.10 80 19 26
30 40 30 13
36 80 211 51
36 40 28 91
Mai Jimepli Iteynold.
1'reit l.eopuld
atone
W 411.1 acq
, aw cor ncq
awq
..lalaiid In III. river
II ft' aeq
ah lieq
all nwq
nil awq
ah awq
Km liorl'et
aaine
Fred l.eoppnlil....
Hector Atwooil....
John Dclhridtic...
aania
Ileira llavward
Jo in Helliriiiite.,.,
aame
....in icq
.lieq II' q
I 1 lull lu rn .
Hector Atwood U 12a ell nwq lieq
. l ia ilnirii era en nwq ncq
Harriet Dimmlck uh nwq neq
Flaliliurn awq neq
Snell a!0u HlHlll wll liwq
Hector Atwood ncq nwq
aaine wiaa nn acq nwq
aaine wq acq nwq
Kat .Michael OCouuur eh acq
, FiHlnirn 2'a nwq acq
Fat .Michael O'Connor ell nwq acq
8 W Calkin eh neq
Alice J Dlmnilek en wn uwq
: I' Uiiiiiniek wh wli nwq
Alice J Uiiiiiniek h wh awq
W A Seed
..wli wh awq
H W ( alkina
lieq acq
Wll Wll
,...h acq acq
. .Il2" Wll lieq
...aWa wn neq
acq ncq
eh nwq
....... eh awq
wli awq
eh aeq
nh wh aeq
aame
aame
John Mnianiiiiwy.
Jainea MiaiiKlineaaey
aaine
I'lnlip hliell
aaine
Kat Adam Ua k
utiH F lilminlck
hlKini2h!ieaM'V
Iiihauua S Miaiiifliuesney
..all wll acq
ah nwa;
awq
nwq
ki(i' l wia
Jainea C Keynolda
f.m .loaejui .N neynuiiia
anion
...nwq acq awq
Fat Martin Heyiioida .
liev C FoBter
neq
liwq
..ntOu acq
. . .acq ncq
..a fr nwq
...eli awq
..wli awq
wq
..eh nwq
.nuq nwq
...eli ncq
....eli acq
,...wh acq
...wll neq
..eli nwq
..wh nwq
...wh awq
, ...uh neq
...all mq
. ueq acq
...wli aeq
,..eq aeq
lt Martin lieyuolda .
Mohea M'WlB
I It Hltt
J mi if h C lieyuolda. ...
HIUIUl
aaine
aaine
aaiuu
Harriet llhnniii'k
Henry M Dlniiiili k....
K I' H' liiiilck
Knell
aaine
Harriet Dlnimlrk
C t adwcll
Jauica Follett
aaiuu
aauie
Fat Michael O'Connor.
aaiuu
Tuirnnhip 33, liamje 1.
Donlevy a-tta neq
24 47 19 26
24 30.65 7 51
24 80 19 III
21 45 16 5.1
21 165 39 83
25 80 39 83
29 20 9 96
2.1 20 96
25 40 l'J 91
25 40 19 91
36 40 9 96
O
4 20 8 50
5 40 16 9;
8 7 40 34
9 80 84 50
10 80 43 17
10 80 38 81
10 Ml 25 91
11 2.63 4 02
11 20 4 02
12 65 SU02
16 9.45 2 11
20 2 50 14 77
'22 50 27 21
22 8 50 4 13
24 77 37 ,1
B Morrla uwq
lloraeii White nh awq
llllnoiH Valley ( oal Co aeq awq
II 8 Morrla aeq
Oltleahy foal Co ah ncq
aaine a inuu u uwq ueq
Nor 111 Coal & Iron Co
nw ainu n nwq neq
III Valley Coal Co neq m q
MurrlB lieq liwq
lilllp lllukle ...neq acq
TOWN OF UTICA,
Tuicnthip 33, liamje 2.
alrli k Mauley
,...nh neq awq
uwq aeq
, .ae cor aeq neq
eh ncq
wh ncq
eh nwq
aaine
A Hcaa
ihoinaa Hiillet....
C DickciiHin
at I llinium HalleU...
C Dlckenaon..
wn acq
I Scary a road uh wh nwq
anue Il nwq awq
Thoiuaa llurford n road wh acq
II W lladley lol 6
M o Jiidaon nfr nwq
red l.lppulil w50aii III river
aame c8.ru, a n 111 river
John DclhrhlKc nir nwq
TOWN OF WALTHAM.
ToiriMtip 31, limnje 2.
Ryan (irllllllh...
..awq
. acq
.awq
lot!
1 160 57 47
1 160 47 42
8 100 SI .16
200 7.1 66
0 20 6 '26
6 21 6 '.
7 77 22 5S
7 69 21 40
8 104.10 211,1
9 80 29 81
9 73 29 81
12 80 28 73
111 Ml 28 33
14 160 48 81
15 80 25 98
16 156 51 18
16 156 51 18
17 8(1 30 85
17 80 26 86
10 80 28 0(1
20 811 29 53
21 80 25 92
24 40 13 58
21 1611 51 65
24 80 21 61
21 M) 24 23
25 80 211 38
26 80 25 52
20 8(1 25 52
2(1 1611 51 04
27 III 10 94
29 llKI 24 18i
29 lWI 58 OJ
HO 151 56 68
.t2 160 5; 67
32 Ml 47 21
31 80 23 10
31 llKI 48 III
3.1 80 ail 20
35 80 26 72
115 Ml 28 06
36 Hil 20 72
36 Ml 21 05
aame
Havld Audrraon.
nine lot 2
Kohl Wylle hit 3
Il D .lulinaon wli nwq
aame n69u awq
8 I) I, ray lot 3 nil
l.iiii'a hweetaer wli ncq
AIMu ( liaplu.., lot I nwq
J it Duan nh ueq
so r.'j
4s 111
52 7H
45 32
12 113
5 62
13 01
John Oraliaiii. . .
Alma Wiildron'
.wh acq
48 I
, aeq
wh acq
ueq
acq
ch acq
wh acq
wli awq
uh acq
I ll nuq
awq aeq
awq
eh aeq
eh nwq
wh acq
eh ncq
uh acq
nwq
ah all awq
awq
acq
awq
ueq
nwq
nil awq
.acq
ch uwq
w h nwq
w h aeq
ch ueq
23 111
hiune
Ttiouina Waldtoti
Mlclim l Morlarty
U in l.iluioiid
.Maurice l-U.nerald....
Mary Hurke
Mra llcnncit
John 1'iercy
Henry C Maraii
John Slai heck
Sluieou V'allcn
.lohn Miirheck
C I-' Dlier
liiiiolhy ( in lui
Iiilin Cioine
KHwurd Kel
Mra Owen Carllll
A Myers
John Wolf
ID I
II (.8
ID I.
Ill
IS 55
44 5.
ill so
HI 23
18 .4
21 112
21 7
48 60
48 1)0
111 N-,
'.'2 111
02
John Culhlicraoll
t harlca Witl'lroli
Alpheiiie Myera
8 .".I
7 X:,
111 111'
2xi 1:1
1:1 OH
22 II!
i ru-icr
Win II,, ule
C A tiolliiia
aauie
hn Ihlvin
f lii.rlca lilikerinan....
50 15
28 52
'20:2
21 III
'22 S2
'22 8;
F DIMcr
wh ncq
TOWN OF 0P1HB.
Toinwhip 35, Hmige
hi
M Cr.wf'ird
ncq
.....acq
UWq
nh acq
awq nwq .
lieq
ala aeq
neq:;
et
ah nwq
awq
aeq acq
ncq
Iiilil55.33lr.a acq
. . a.li.38Sta acq
eh ncq
eh ueq
acq
... .nh awq n q
neq neq
nwq
awq
wh acq
eli ncq
...uh ch nwq
w II uwq
lot 4 lieq
lot 13 neq
lot II ncq
wit awq
UWq lieq
uwq
cll awq
, Wh acq
w li awq
eh ncq
awn nwq
acq liwq
M-i wq
neq BWi
wh awq
awq
wh neq
nwq
awq
wh aeq
awq
wll Itt-q
u tl liwq
wh acq
....e ainc awq
ch nwq
...lot 2 1 h li, q
eh nwq
wh awq
159.28
1141
118.21
89
40
121.4
1
100
1611
80
16(1
40
lame- Mi-Muni
I. IIHIIiys
F'l 1""ii-v
ilm IV Hill..
a. tlue
aaine
BMlin'
-illllC
Will Allalill
smile
I.'iwr.-IM e Hll-'lic8
Jaiin-8 I imipie-il
J.iini-8 Murray
16(1
51 81V
-Hue
.tin,' Mi M-tnita
Inlip Mc.Mauus
anue
aui'-s Murr:
57.33'.
80
80
11
20
10
IMI
1141
M)
Ml
40
80
5
2.50
2110
80
40
1(4)
Ml
80
80
Ml
40
40
411
40
80
116
80
139 33
141.23
Ml
1
Ml
80
Ml
13.50
80
16
Ml
HI
-iWiellre Htitiea
I II F I "llM V
Hernard HraiU
.1. ones i rawhird
.1'i-i-l'h I'eiera
C M Toners
a.1111,'
.1 u-,,11 ('roii-tut
l lower
K-t 1. h'wreuce
II Tower
8 s,-r:iii'"ii
.lohn Mfi urthy
John Duller
a. lllle
lawrcnee H'n;hea
V lower
Vex (i!lff
K.iala'th rr
Kl,..it..-iii ivi,
K,iaiieTh Csrr
Vet WU,ir
FrcflTlfK urn
Mich I- itKeraid
Mil!!'
It il l tt f ie
'"Mi MiAalljr
R-ih,rr Wvii,,
Kt John Kiiifciiinb
Stephen K so ,
Pst John K.lifeoliib
Mr. K K
25
25
26
28
29
29
29
29
29
ao
31
.il
31
31
32
33
33
3.1
S3
11
30
86
36
Jolin 1'arki-r
It I: Irion.
Joha Hmier
Joa'-ph Muith
TOWN OF MEBIOEN.
Twrnthip 3fi, Hange 2.
J C BcoOeld ah Deq 21 18 16 ao
aame nwq 21 IMI 4S
Wiu Flake aeq 32 160 44 1
)ru Powera neq ueq 85 40 9 hs
Hut Thornton eh neq 14 80 19 81
Cjrua Powera nwq nwq .K 40 2n45
aaiue aeq nwq M 40 9 8k
26 43
TOWN OF EA0LE.
Tovnthip 'il, Hange 2.
SKI
81 (Hi
Anthony Dctrtch..
aame
Patrtrk Finn
Thoiuaa Finn
,...w nwq nwq
t9a naq
eh awq
......all aeq
aeq
, nwq acq
wh uwq
wb aaq
eh
neq
eh nwq
.wMa arq
11 20 tm
U at law
13 81) ll
i.i tti 24 aa
24 160 48 11
24 40 12 10
25 en 2ts!
25 HO 21 77
25 MJ 29 IX
HI 11 45 s
Mm 21 7
S4 40 1090
3.
4
34.K Ida
14 Mat
Patrick linn
aanie
T i cuffey
aame
John TConnera ...
John "utnn
aame ,
aame
R
8
M
8
8
J
15
17
IS
18
Is
IS
18
18
III
It
18
21
22
22
22
211
Jll
rnknowu.
eh eh eh wh aen
I'eler Vouel
Mary A I'lieliM
al5a w eh wh aeq
, eh anq
....nw Cor awq nuq
, j., ..wh nwq
ueq
eli uwq
awq nwq
eh awq
wli awq
2 IM .hieoh i.rulH r...
S'tlliaon..
J liiil'oway
I'aiih k Whalcn....
aame ,
0 It llclfi.nl
'I'ln jii iii Finn
I, l( llill'.ril
II A- M Hallhtan ....
.iamca Analiro
l I'endcrL'iiat
'1 hiiiuiia ltrkln
Annie liiehlaon
aame
I 'Mi, an i- W illi, una
Hci mau Hl iian
'tlnknowK
aaine
droriic. S I'arka....
I
ncq
llW'l
awq
eh ani
wli aer,
acq acq
neq acq
w of river wh awq
cja iiaauBwq
a 1 2 nh nh awq
nil ah nil awq
. ,c5il all ah nh awq
ae for wh awq awq
. . . c7.4iii in q lieq
. ...lot 2 e aide ncq
wallu cii ncq
t-ii w h eh ncq
win ch eh ncq
...In wli mq
lieq neq
nh ncq
all nwq
awq
ch awq
"AlcX .iclli raon
John Nratiiuim.
Henry llowcu...
26
28
IJ I, piiiiw
Ji'lli'ey Conncaa
J ti Nattiniicr
aame
Ih'liert Canncaa
John l.arkln
aame
Hart Mahcr
aaine
Jiiahua Woodniir
lluioihy I.arklns
M:it'L'aret Flanuia'an
2i
2S
2s
2'J
3d
32
35
8)
115
35
115
35
John I'ayne n pt eli eh eh aaq
laaue York li pt eh eh wh eh aeq
Willlum Kuril. .11 pt wh eli wh eli aeq
Ml
ll-l
all
Ii; 7s
I'd
20
I i.. Ml
111 50
as mi
awq
KUq
K KIllieA Sull, lot 2 eh acq ace HI A- awq
aame ..lot :i en acq acc. .u awq
Cr llliaacy lot 5 rh acq ace ill A: awq
.l"l, n luuwil. .lot 6 eli acq ace HI A- awi,
K I lyiiicr lot 2 eli nw q
Jaa ainphell lot Heli nwq
in
I
TOWN OF DAYTON.
A McLean
nh awq
ah awq
..u'in'a a acq
111 80 22 13
13 Ml 2.' I I
2.1 20. 117 i li
H 4.
3 8 .VI 55
3 .Ml 55
4 10 71
4 1 171
4 20 2 15
5 10.71 x'J
5 155 :M
9 5 Ml
1s ill 21 I'iin
IS 15i 67 9x
2'J 23.50 If MS
32 Ix x) I,' 77
32 .50 5 ol
:3.
is .40 8,1
20 6 25 4 20
20 7.8.1 I 13
20 8.28 2 12
20 I 2 x5
20 III 1311'J
25 80 Ii5s
25 20 I 36
29 ,10 i'l 11
hi 5 1 nr.
- 34 25 Cii 7x6
31 4. 90 125
.11 5 I ;'
85 4.79 1 II
35 7. HI '2 01
35 28. IS 6 21
35 2.10 19
35 2.10 4.'
35 2 Ml 57
85 11.94 0 511
38 4 96
85 7.C5 1 85
3li 119 17 llul
30 211. 85 s , .
36 159.79 48 00
F 1. 1 ourlcr
John MliiKl'fy....
Ttitrimliip 31, liitut'
I (1 Nullilii.'' T....
aame
,S!,j:l 11 pt ch nwq
. . .a. .Mill wh aw q
. . .Iiuq aW q liwq
11I11 ch awq
... ch uwq awq
alO.lla n I'.H. ncq
ex.'ia acq
, .aw cor u h ncq
aw q
aeq
B'2.l.50a aco
Die 'I horanii
O I.iaMi
I, v 1 oi
Oniric Morrill...
W1III11111 1,1-wia...
John Slnilt
John Orcciilcaf...
aame
Kl David lirccu..
ltii-11 t, recti.
s s in ue cur 11 fr ch
FatAinundd Howard, .51 'a nc eor 11 lr eli
TOWN OF EARL.
TinriiKiiji oli, limi'jt!
Jatiiea I.nnulcy
11 S mid
lot 5 nwq
Jamea W hue
II D Veaiter
aame
J 1' MoiicUurncr ...
8i-nniiiili Itotiac...
A II lioKcr
aame
Siiaalinuh Houae...
Will 1 Mel line
Caleb Wllliard
aame
aauie ........
Nela Hillvcraoll
N S I'leree
Sllaa liondcll
Auk Hernard
Henry Hernard
Ira Wenvcr
John FleuiiUK. M-r.
David Davia
lur ;i ncq
lot 14 neq
II cud 15 lieq
. .e end 15 ncq
lot 4 aeq
nhawq
wli awq awq
.elio lot i ncq
lot .1 am
lot 7 aeq
lot 10 acq
....lot II acq
...lot 13 liwq
...lot III uwq
lot 5 awq
lot 8 awq
....lot 9 awq
... lot II awq
... lot 1.1 awq
. . .lot 17 au q
...lot 18 awq
. .nil! ell awq
S Chriatoplieraon...
L ( viunaon..
aauie
Win Munaon.
alllc2ii.05a ch awq
.. .acq
TOWN 0FOTTEB CBfcEK-
Tutfiiitkip 31, lianije 4.
David DoiiKhui
nwq
acq aeq
wa neq
uwq
nh awq
nil acq
eh nwq
eh awq
wh acq
nh nuq
wh acq
acq
neq
eh i.wq
awq
acq
all awq
nwq
awq
lot 25
lot 87
w li acq
awq
eli acq
k w Ii neq
1
1
3
3
3
3
5
5
5
6
6
7
13
13
13
13
15
19
19
21
21
21
S3
23
21
24
24
21
25
25
26
27
27
27
2i
80
161.19
W
158' '"
80
Ml
82.37
Ml
81'
79.25
80
160
1 60
80
It'll
laiiica Spink
denote D Miller....
aame
aame
aauie
John Corner
aame
aauie
John Mader
John Corner
aauie
Kat Inivld Straw ii..
aame
aame
aaine
F Moore
mo
Ml
151.25
153 25
4.96
59. ID
79 49
Hi)
80
6)1
411
80.50
91
80
160
HI
80
Ml
40
40
1
80
160
80
411
81)
80
John H Smith
aai i iv
(He Johliaou
C Waitouer
aame
Kat J J MeKernun...
IiikIii luitlcaoii
Henry liiaa
aame
aauie
a:ime
Win Irlck. per
Kkllliiian oorhrea ,
hmle liiKleaon
Chrlalliin Funk
Jaa I. t8licrnian
inline
wn liwq
wll awq
wh acq
.... wh nwq
acq
wh neq
eh ncq
eh awq
nwq awq
awq awq
.la nw cor w nl,
nil awq
....acq
wh awq
acq ncq
wh nwq
ch ncq
eh cq
aame
Henry Perry
John luikcr
Kcwib (Iroener
aauie
HI
81
32
34
.15
36
36
Joseph Dixon
iii-mj mm
Henry Hantiltiiann
s K VoorhccB
80
TOWN OF SEfiENA.
Tmrnnfiip 35, Hange 4.
r. Ilronaon
N Johnson
Iwrencc Hoey...
Km had Browne..
Alva o Smith
s5a nwq aeq
.s5a wllia nwq ncq
H4.5I av nwlrq
awfi-q
e4ha n I8.3n:i ch awq
uh awq
Iil6a awq acq
wh liwq
neq
eh nwq
wli nuq
lot 8 eli ncq
liwq auq
lot 2 eh awq
lot Jeh awq
aeq
w58.ni eli neq
eli awq awq
lot 8 ueq
wi5aeh nwq
-20a wh nwq
wtxiu wh nwq
iiwfrq
acq awq
awq acq
b63.33h nh neq
lieq nwq
3 5 48
7 5 42
7 4.51 33
7 12 4 2(ii
8 40 4 63
8 80 13 (12
8 16 1 31
9 m 21 69
10 100 18 87
111 Ml 9 41
10 80 8 31
11 .32 1.1
11 40 8 92
18 32.76 SKI
13 4. 78 97
13 INI 52119
14 58.50 12 81
15 21 1 1 59
HI 10 1 18
17 15 4.10
17 30 6 98
17 60 18 78
18 13.00 2 94
20 4(1 9 44
20 40 In 50
22 IS. 33 15 31
22 4(1 4 86
23 80 20 77
23 46 21 41
2.1 40 11. '01
24 20.16 5 113
2s no r, a.,
ill no 1,01
31 a2.50 5 27
33 ft IS
.'111 5 47
33 11.45 1 14
same
X 8 Fierce
tieo Varle
Stephen Whitney.
aame
Ijiwrenee Hoey...
Iiohie
N'lek Slander .....
Joseph liiuia
aame
Alfred Hernard
lloudanville
.Seil wick Hupp
I. li in mens
Stephen Whitney. .
same
A O smith
(' 11 llrown
Thoiuaa Poole
aauie
Seilwlck Hupp
aauie
aaine
aame
nil liwq
..40a w State H wh neq
awq nwq
lot 5 liwq
same
Joseph Unas
Fill Itt.rccii
1. Hurlliurt
aaine
P II Hovey
.Linn. Metiraw
T II Hovey
...a3Hu wh nwq
w Mill acq
a'22. '.8a eM hi acq
. .. .till lot 2 ncq
lot 1 nwq
. .. lot 6 Wll aeq
50 31
Tuiruxhip 35, Hinge 5,
50 31
46 9.1
15 10
II Hi'ovell lot 1 nefrq
In aim Miller lot 3 n-l'rq
Joseph Haas loll n25ieli nwlrq
Alfred lleriuird U40u au fi q
7 12 l 13
7 5 47
is 5.01 51
18 40 8 06
1048
41 06
31
51 II)
40 36
17 9.1
TOWN OF MILLER
Toirnlup 31, Hange 5.
47 Hi
10 47
John tllll ncq 1 160.31 45 53
(lie Kniidtsn iot III 6 40 12 II
Audit w Johnson uh uwq 10 so 211)7
Fnh'-it Kilmer acq awq 20 4(1 1539
Mixhu Mauley acq 20 lilO 58 16
III W alea acq 21 1141 55 71
TOWN OF M1SSL0N.
Town hip 35, Hange 5.
II
24 21
34 2i
2o
12 Hi
55 IS
6 8i,
II 98
S3
46 12
II 10
18 65
HI 13
Samuel McMuth
lol 2
, ...ws 51a lol 12
ill. 2a lot A. lot l
lot II. lot I
eli ch awq
U II t Ii auq
wh swq
lXu ueq
awq
wh acq
,..ac cor u h seq
acq ac.j
1 22 .61 4 97
4 8.51 11 Ml
H 73.2 2111
9 18 6181
I.I 10 10 15
13 III 11 13
13 Ml 22 22
It 89 21 77
14 158 50 48(0
14 77 20 21 4.1
II 2 80 86
14 40 16 82
III 4.1 42 13 08
li 72. "3 25 38
20 2.16 l
21 21.73 8 71
21 17 2.12
21 5 17
2 2 232.42 tJtiHI
23 24 7o7
22 173 05 33 94
22 15 25 5 08
111 III 43 911
22 3.8 1 8s
24 80 23 96
21 80 27.42
25 160.62 51 21
21 Ml 28 19
2H Ml 2H .'!
28 20 10 0
29 7. 88 ftl
29 11 47 96
81 145 20 19 Vt
82 5 I n
82 '20 2 50
84 10 85 16
83 2.39 2 98
31 HI 2314
84 Ml 19 91
.14 411 98
85 HO 85 47
III 12 77
.' 198 67 Hi
: 127 4-' 111
b 80 80 46
V llearilal.-y
W II Miller
PC .Mittf vine
21
811
nhii yuaiii
aame
same
II Hitveuhlll
itJoluiBon
same
42
42
25 35
12 94
4.1 M
23:19
32 16
21 1 21 1
16 a;
1 6.1
10 65
III 65
10 65
21 31
.18 ((.
18 23
3sir2
48 IV,
10 43
15 61
1H 23
18 23
24 31
8 82
231-9
9 aa
17 29
28 85
lohn ijuani
aauie
Fraiitla IhtRwell
I. .I'M Miller
I Jftcohaoli
lot 3
lot 12
lot 1
.lot A, hit 1
lol 16
lot 1
Fst D.inlel Tyler
Oscar llrewtck
lllCOll Jftf iltiaoli. .
F-t Diinicl Th-r.
Oscar llrewtck lot 1 lot 1
f K Johnson lot I
Oscar lliewl, 8 sh lol 7
name- lot s
same lot u
D I. II .ll-rord rh i, cu
Thoiuaa Fouler wh acu
Michael (tltsjuiit . . r,.-.i
Peter I'm land nh eq
h M Howe till neq
aame c2n ch rr nwq
(He Oamiinilson.. .-lid i.s h I II awq
W M Krcad mid ll.CaSI Uawq
Antlr H Antlcraoii. . a- Ul.atia c riv neq
lohn lNle h wh wh awn neo
Ole O Ijiiant
aame
M h lllanehard.
ole o guaiK
aame ....
aauie ....
aaine ....
aauie .....
Rcu Kriekaou...
ah awq nwq
awq
. ah wfr aad hrq awq
eh ncq
ft wrq
uwq acq
ah nwq
nwq awq
. n f hli-ago riawl eh
i.
John Hill
. a i iiteaiio roati en
liunder Kriekaou
.eh awq
Tittrmhip 'M, Hange 5.
Joaepb .larkaon loll M M
Samuel Mi Malh lot 4 ar. '28 7
same lot in y, a) -t
aame lot II . tl 5
TOWN OF K0BTHTILLE.
Towraftip 3(5, Hange 5.
Samuel Lett.
8.19
7
8.113
10
15
0 50
l: 95
M)
1WI
Ml
80 33
80
li
irjl
180
ViO.SI
I Mi . 52
Ml
Ml
III
40
no
3 V)
12
2,1
1 .'0
7, HI
15
ao
an
l
hi
IO
X'l
J It Ivcen.in .
lianie
atnie
aame
...lol A
...lot II
...lot I
...hit 5
1 io!
86 j
170
I 83 1
1 !-.
3 116
1 51
25 15
57 IW
MS HI I
12 10
2S 111 :
2i; :a I
52 !.; i
f'J II '
28 16 3 20
2D M) 1:101
32 213.86 .'4) at)
33 10.50 38
.).
6 18.5 3 ll
6 15 86
6 8 1 (at
6 I 04
6 1(8
II 01
Toiehthip 3.i, limye ')
Aua'uxt (ierold
I Ii A- J I. .Mi Coruiiek.
aillic
Ailnm liohrliae);
(lei Kll
rukiiowi
lot 7
lot IS
lot III
lol 10
, lot 18
,. e'u lot is
TOWN OF BKOOKFIELD.
Totrunliip '.i'2, Jiiiifd .j.
51 I'
51 17
ao l:l
,, lin M.irmw.
. w li wh ncq neq
Ii'-q nw-'i
nil nwq nwq
nwq
lot 2 awq
lot 3 awq
lot 4 avvq
acq
w h awq
eh lieq
.UWq lieq
-h nwq
cii neq
acq
elOa awq
u h acq
acq
awq
Ull Htl acq
U II lieq
ell lieq
e7Xt IIUI)
eh acq
e'2ia u Ii -cq
neq
. .a-l.Ta ch ch liu q
. ii I5a wl2na i w 1 1
. aula w 12o.i uwq
ncq w Ii ncq
.... al'3a wh sw-q
wh ncq
wh ncq
li nu q
Uh auq
acq
eli ncq
ch scq
awq liwq
Iiuq liwq
awq
nwq
nuq
ch neq
nh ncq
ah ncq
nil acq
nuq
all auq
1 10 1 16
1 HI 9 x:i
3 20 2 61
3 115 95 1 1 18)
3 1 1 11 93
3 11 3 1'3
3 11 3 '.t:l
i no io36
I 80 IJ 2
5 73.51) 11911
5 III 5 7H
5 60 18 119
8 Ml '2.1 (H,
8 IMI 46 13
11 10 2 S
11 80 21 II
11 10 111 III
12 160 41 13
12 HI 10 111
13 Ml 2.161
13 Ml 20 121
13 78 23 21
13 Ml 23 21
13 27 S6
II 101 5127
14 33 9110
1 1 41 1 1 5 '
I I .111 10 111
III l'2'l lit 12
15 33 10 III
19 Ml 21 83
20 si 22 61
20 80 22 91
21 M) 23 12
21 1141 II (N
22 Ml 21 70
22 Ml 23 24
23 I'l 1161,
'23 40 12 83
21 !l 5127
26 I'O 50 17
28 ion 51 22
29 Ml 27 23
31 80 M 39
31 80 28 91
III 80 28 94
35 160 4 7 21
116 80 23 till
10 OH !
'il Hull
a-llnc
Illi
I I: W Waterman.
, '.,r 1 1- iniiicl rrutiaaco
i' ' ii
t-ainc
-nine
s I'r'.leiaco
W r lirillialll
.1 I'.lVlll
UoaWell 111. I'll.' J. ...
-Hllll'
W F i.rahuiii
sunn-
S.-iinu'-l (ioodrich....
aame
-illllC
Win i uiuahlin
a:illie
Jolin I iiMvaiif v
I I'll X Demaliey
M lln.ilrick, Jr
Jolin Morrow
.I:iuies t.rillln
V S Sliceily
W W Shccily
W W Shccily
II K Truinper
Oi
1 1 I.'
li. .,5
'..OJ
,r, i i
51 hi
:x
5.1 111
ml 5i
IS ,1
i. Ill
25 40
11 i.i
II IS
1
FiiiM hii Wiiliiuiti
( In i-l Met oruiick. ..
J'.liu Powers
'1 lioiinis oilehrtst
J.iioex t 'uriliiil
I' ll i irk Dunn
loin 1. nilin
Miles spauldlui;
sanic
.nine
Thiiiii.-is Durhy
Ann Flia'cruld
Mich Cio.a.idiiie
I-. I S:iekell ,
A II I.:lll8hllll
Jolin ( nrrev
Martin Dooicy
some
John Kennedy
John I; smith
Toirmthip 31!, Hange 5.
Webslcr I.alne
south of river lot 2
ah ah
19 IIS. 16 17 5H
21 53 15 51
22 2.82 2 5i
27 81 51 7 81
27 114 51 29 S3
27 1110 35 15
29 8(1 1 1 6.1
29 80 14 65
29 8'l 12 03
30 47.64 12 61
.10 III 2 08
30 20 5 88
30 117.20 17 59
.11 160 14 35
31 80 7 34
31 2(1 2 22
31 21. 01 2 36
31 21.04 2:46
31 36 3 70
31 160 14 65
32 Ml 9 3f
S3 81) 9 .(8
33 10 1 21
32 10 1 20
32 20 2 37
82 12 108
82 10 1 08
32 20 3 12
1U a'O 2 12
32 160 18 75
.13 20 2 .15
33 100 IB 75
.13 10 1 23
33 SO 9 39
311 Ml 9 89
.13 160 18 75
34 SO 12 49
84 8 1 26
.11 160 2196
34 5.33 111 08
34 5.33 10 07
31 5. 33 10 07
34 5.. 13 15 91
144 5.33 15 91
114 5.33 15 91
81 5.33 15 91
31 5.33 15 89
34 5.33 82
31 5.33 15 86
HI 5.33 9 51
34 5.33 83
81 40 7 81
.15 160 81 15
115 80 12 49
85 10 1 59
35 Ml 1165
36 20 3 14
C II (iolllit
,"D A f llalllliall...
M .1 IIoul'
J DeveliillX
A I'.criacltc
s fr auq
. . suq nefrq
nwq
SW q
Wll sctl
eh awq
u h su i
lot 3
lol 7
w2nnlot9
awq
neq
ch nwq
nh acq swq
.mid 2l.nl uh awq
H.'ji wh awq
neq awq
acq
eh r eq
Wll ncq
nil ah ncq nwq
ah h neq nwq
.... nh nwq nwq
.... ah ah nwq nwq
. ...uh nh swq nwq
John S' nil
Summ-I 11 Haiina...
John Stout
Wehslcr Laitu;
same
I'likuown
W II W f nsliinan...
John blout
aullie
Klln Kesslcr
Charles (iill. u...
Jus MeOliillle....
i-.uza ie-ier
John ,-u. 111
.hunt's Nelson
laincs Ijiurctice
II fovel
line
S Huron
It ( ovel
aiime
same
tin acq nuq
all acq nwq
auq
nltia eh aeq
neq
eli uh 11 wq uwq
eh swq
w h auq
scq
eh ncq
. ... lot 8 wh neq
uwq
lot 1 acq
lot 2 acq
, lot 3 scq
lot 4 scq
lot 5 aeq
lot ti aeq
lot 1(1 acq
lot It acq
lot 12 aeq
lot 13 acq
lot 11 aeq
lot 15 acq
neq acq
neq
eh awq
. ... neq neq aeq
wh acq
ah neq neq
Ili'ckcr A Jennings..,
.1 I! Law rence
M Ijiiic
I r Iracv
rnknowu
lohn Pierce
II Pierce
I111 I'leree
52 1 1
D U lllHIIII
1197
II Sin, 111
W II Palmer
23
5S 14
22 02
2Jir2
C it llullord
aame
same
II P Averill
f Btitrord
II 1" Averill
'D Watson
C A HiiHbrd
27 HI
42 98
21 66
'.'J 21
27 6i;
4019
lohn Snook
43 29
S ProhHseo ,
20 lit
4J 71:
40 71
25 5?
Ardcr ,V Wutsoti
J "h 11 Snook
I Lan.xlni;
D lleatou
53 59
41 30
1 (12
aame
Samuel (loodrhlpi....
loHII stout
21 8
Klleu Caahlne
27 12
4S 30
'2S 22
15 28
TOWN OF MENDOTA.
Township 36, Hange 1.
10 21
22 71
Joseph French nh awq 1 FO 23 48
Jolin (ire2K awq 4 160 46 19
AJPoriH'k awq 9 160 40 04
Peter Pitch aeq 9 161) 46 19
Johu Harris neq 10 160 43 1.1
Stephen Cipperly wli neq 13 73 28 60
aame nwq 13 1f4 50 55
Franklin Barber swq It 160 50 55
Jainea HaatiUKs ah nwq 15 80 25 18
aame awq 15 160 53 64
Michltirady nh neq 19 71.95 23 48
K A Preseott ah neq 19 72. 10 23 48
tieo W Khea eh nwq 2.1 8H 21 30
Fat Jainea Kilcy ah nwq 24 8U 25 VI
Thoiuaa and Maat nil a K It acq 28 9 8 08
UKDiina lot5eptaeq 32 1.25 27 11
24 62
32 91
45 8-2
22 63
2181
30 20
II 86
11 .15
2 51
21 Pi
4137
37 26
13 23
24 59
.12 56
27 68
TOWN OF WALLACE,
Township 34, Hunge 3.
Severt Janiliierson....
ah nwq
wli awq
neq
eh awq
eh wli awq
nwq acq
ah aeq
ueq
e9tia nwq
..ii HII. Ma nuq
awq
scq
w h neq
ncq nwq
. .elOa acq nwq
an aeq
nh nwq
nh ah nwq
....all ah nwq
, acq
neq
awq awq
eh acq
...eh uh aeq
wh uwq
sh awq
wh nwq
awq
nil seq
awq ueq
aeq seq
eh nwq
wh awq
acq
ncq
u h i wq
all ncq
uh awq
nwq
nwq
nwq nwq
awq nwq
..ns7 94n nwq
. ..h83.9Iii nwq
ch neq
wh nwq
wh awq
3 80 20 85
6 SO 25 39
4 167.26 48 81
5 80 25 40
5 40 11 61
4 40 11 64
5 Ml 2a 2
7 160 61 81
7 90 39 29
7 101. bl 32 47
7 188.8 57 ii
7 160 54 89
8 80 27 54
8 40 11 91
8 111 4 01
8 80 23 78
9 80 25 9.)
9 4(1 12 57
9 40 12 57
9 160 49 20
15 114) 44 DO
15 10 17 47
15 M) 31 55
15 40 13 12
16 80 24 in
16 911 2140
17 Ml 23 84
17 110 611 17
17 80 23 39
19 40 8 211
19 41) 10 58
20 Mi 29 34
211 80 30 5,"
20 INI 5188
22 160 56 18
22 MJ 2li 07
27 Ml 311 41
27 79 25 78
28 160 51 54
29 SO 2.1 96
29 40 12 61
29 40 12 76
HI 87.94 30 42
31 83.94 3 7 69
Hit 80 31 87
33 SO 26 4(1
113 80 32 01
Per 'Clio 1 1 i ne lllirke...
Severt Janiliierson....
Patrick .Marky
aauie
Patrick Conley
aauie
Per It J Ktillerton...
Per -I, Callahan
It II Moour
Ii J Fullertou
aauie
Schneider
aame
same
Deary Monroe
F Schneider
aaine
John Mahcr
Thomas Corcoran
Michael Mm hey
John Kustla
J 51 Nitselielaon
aame
V ill Kelly
same
Peter Carpenter
John Intel
Andrew o'Doiinell. .. .
F A Sherman
Timothy Curtln
K Uannel'y
Timothy t'uriln
John .Nirholaun
Allien While
John f.ustis
nomas Howard
Samuel llooy
t hiirles II Force
John Nicholson
Timothy I urtln
Jolin Nicholson
Felix ( npxel
S iis.il 1) Fuller
Hicham Council
Mlidiael Klllclea
aame
TOWN OF FBEEO0M.
Township 35, Hange 3.
K 11 Munaon
aame
Louis C Mlinsou
aame
Joseph Wuutz
N J lloslwl, k
Jonas Lawrence
K II Munaon
W M Muiisoll
K H Miinson
I C .MtlllBOU
William Munaon....
nh neq
acq lieq
awq neq
lot 1 nwq
lot 13 awq
, lot 16 awq
Io 17 awq
nh neq aeq
ah neq aeq
nwq aeq
awq aeq
Ill aeq aeq
....3a lot 14 neq
lot 16 neq
lot 211 neq
lot 9 acq
lot 15 neq
,..n65a lol 2 nwq
wh neq
lint t awq
wh aeq
lot 21 ncq
lot 25 tieq
lot 2 liwq
nwq uwq
neq neq
. ... 1168a wh neq
lol I nwq
e wh aeq
wV2a uh acq
a 12a wh neq
lot 2 uwq
lot S nwq
lot I awq
. el SHa ch nwq
2m Ii30a eh awq
ataa eh awq
.wll. vouch uwq
1 82.53 81 31
I 40 15 20
1 41.25 8 5.1
1 51.95 9 92
I 2 42
1 1.25 25
1 1.50 112
1 20 5t,
1 20 8 56
1 40 15 20
1 40 15 211
1 16 4 76
2 8 57
2 10 1 79
t 3 9
3 I 21
8 1 56
7 65 1 h
7 SO 25 (q
7 Ml 23 88
7 Ml 24 SI
12 5 Sh
13 8.94 26 22
12 5 91
16 441 13 78
17 4(1 lion
18 68 24 141
18 811 21 15
18 28 15 55
18 52 15 111
18 13 4 .17
19 80 21 58
19 50.29 12141
19 Ml 23 11
20 28 80 6 64
20 7.20 2 19
20 00 18 15
211 51.20 15111
20 13.80 8 95
21 80 22 37
21 40 1165
21 Ml 29 52
21 5 1 82
21 75 29 59
24 Ml 17 73
25 40 8K
2a 29.50 HI 51
80 Ml 80 Yi
Sit 10.20 4 64
S3 IMI 48 96
XI If) 55 17
83 35 48
.S3 25 15
SJ 40 9 8:
3S 8 1 97
83 16 4 III
88 8 1 97
S3 8 2 11
84 80 2) 88
8 let) 4
31 Ml 21 41
30 80 .13 15
30 40 11 4-
Hainan Thompson...
Dalilelaoll...
Nail, an lei pierce
I'likuown
Tlioiniia Davia....
Alice Sweeney....
J II Mn my
Thoiuaa l asaldy. ..
same
Il Hoyee
"Levi Tucker....
w II Carpenter...
Michael llrcnnan
aauie
Thoiuaa faasldy..
Catharine Caasidy
John 1 asaldy
Maritaret Caaaldy..
aaine
Kdward Madden..
aanie
Johu WinCim
John I aaaldy
aame
John Mahony
Kllna t aaaldy....
aaHie
Win llultera....
name
aame
aullie
M F Coiirtrlttlit.
Jaincw Hall
aauie
Mary Hyron ,
John McCarthy.,
h M Hinckley...
.1 A HtMwIck....
N J Hoal w Irk....
J A It'.stwlck....
Julia Willl.rd...
J A ll.twlck....
amue .....
.wl2.80a njna eh awq
eh awq
nwq awq
an aeq
w5a oh acq
eTSa nh aeq
ah aeq
neq neq
c29.5oa nwq uwq
lot 1 nwq
, lot 7 awq
Uwq
awq
aeq aeq
a25a neq aeq
awq aeq
naa uwq acq
J08H
15 81
4 a
20 4a
aame
.wlfta b.k nwq aeq
aame ...waa eiaa aa. awq pq
M scovell ea ao2a nwq aeq
C Olaon eb aeq
fhriaolaon -awq
anie - """t
lib-hard A ltoyee nh nwq
t A pelerawn h eh aeq
TOWN OF ABM BIDGE,
Tvvimhip 32, ai'j7 3,
Clarence K
Keed
Keed
II Hill
AlH'1 HwKahtailll
Bamc
Win II Hoekuood ...
J 11 I teed
John lliill
John Hunt
aiime
A s Ward
A WhiicIioio
Silas lialluji
K olc In ue
Jainea Smith
Andrew Waiichopo..
A J Iki'ilinaii
same
Win Mi-Laiitflillii
Sidney 1'iilailcr
Mrs .Nancy Foley
ch swq
w h ri q
ill auq
ah awq
nh nwq
wh ncq
pt nuq
awq awq
. S:i lu awq nuq
or nw lB.s7a nwq
an awq
ell uwq
ull auq
ch M'q
lieq awq
t Vcr river uwq
ch acq
6
0
10
12
14
15
17
19
23
21
21
al
20
27
27
f-0
1'3
31
40
80
IMI
TOWN OF FALL BIVEB.
Ti'trnntt) 33, Hange 1.
W' F Whliinore
lalaiid In slrq
7 111 w
8 2. Ml 3 6a
l'J 10 9,
16 7.1.7 II !'.
17 90 15 01
17 lis 25 21
17 IMI 119 10
17. 11,0 16 01
IS 811 16 11
19 120 31 39
19 III 101S
20 xn 23 82
20 160 12 06
20 lu) 35 3.1
21 10 89
23 5.99 2ti.l
23 14 71
2! 10 all
25 80 .1 US
2.1 20 I 59
25 2(1 I 59
'.'1 20 1 59
25 80 6 31
21 30 3 40
2.1 10 83
"2i 47.511 210
26 17.50 65
2i. 11 S3
ao 10 :.;
20 10 57
26 10 5i
26 30 9 16
29 Nl 21 HI
HII 52.40 17 49
14) 52.40 16 21
181 40 1177
81 111.11 27 51
32 KXI 65 17
33 Nl 21 a'l
33 III llli!
113 80 29 3?
HU 80 20 7,1
31 160 13 15
35 71.33 21 13
35 lit) 29 88
:,5 60 it) 61
3.1 1UI 49 41
35 80 191-2
36 20 1 00
Hti 20 1 141
3d 28) I Hi
36 5 27
36 80 13 111
J A A Clayliorn...
I'm rick Iliinnla-Hli...
Henry tlcaiireau
William c Moore...
aame
aume
same
K W Schrech
Thoiuaa Moore
Win c Moore
aaine
aaine
same
I'm rick llHiiik.Mii ...
James Wilkinson....
Nuns Sonic
John Hummer
Kst Uutli-nck ('lurk..
Joslniii 1'iisev
Fsi V II W Cuslimaii
S It Hiirlcv
Fst ll.'ilenrk I lark. .
Saiiiucl Haricy
aame
F-t W Hllssell
snq
....Ueq scq sefrq
wh BCM"I
air ncq
nwq
swq
acq
Wll lieq
niaou ncq
s-in.i ueq
ch ncq
liwq
acq
. . ah eh ncq ncq
lot 1 awij
.111 la w h acq swq
UWq scq acq
wit ncq
....nil nwq ttuq
sh awq uwq
ah awq nuq
I'll llW'l
. .Ii.sti nwq awq
...alll:t liwq BWq
. ..w(7K-a uh ncq
Tyle
lyler rorreai
. .ci t'-.a no 111-11
M irui Clrno cl.ln uSiM acq lieu
WillUin Dickcriiiau t'lna acq ncq
S li Hurley
lot 1 acq
let 7 acq
...8i)a acq scq
wh ncq
till suq
sli awq
nwq acq
.auq
Ill-q
cll scq
u li cll ncq
.. uh ncq
wli scq
swq
lot I ueq
eluOa nwq
ui'U.i nwq
auq
wli scq
ch ncq ncq
...wh nwq ncq
ch scq ncq
. .lot 6 Wll tiwq
eli scq
Isaac Forrest
T Forrest
Patrick Harrl)!un
A .1 H.irdweli
J It lrke
A J Hard well
Win Kelly
Louis Solllc
Caieti Campbell
Alexander liielianla..
aame
Mary Price
John Cleave
Joshua Puaey
Saiiiuel Haricy
same
II T oilhert
Joshua Pnsey
C P Hillyer
John Lihcy
M A Itice
Jaiiics Stephens
M A Kice
TOWN OF GRAND EAPIDS.
I Township 32, Hange 4.
Daniel Zeihe wli neq 5 81.50 30 49
Kst Andrew Vortaa eli nuq 5 82 .90 29 95
Hurt Hayes Ii awq 6 61.22 1229
Jos Woodward elOa w3oa wh lit q 7 10 1 60
II Wolenhimpt nwq 7 122 30 18
Ann F. Thompson nuq 11 loo 54 23
I hoiniia Cull scq 12 IMI 5123
James tirahain, Jr wlinwq 11 Ml 2298
M K Dickcriiiau wli swq 14 80 22H8
lohn Orahiim nwq 15 160 50 74
T C Porter swq 17 159 4." 12
Heirs M Heiinckrin nuiascq 24 61) 17 25
Thoiiuu. Scolt nwq '25 1(4) 45 46
Henry llaie wh uwq 2? SO 30 86
S Zimmerman eh swq 27 80 30 86
Henry Hiu-'le Kh ncq 28 Wl 30 85
Mary A Urundas'e nwq 28 40 15 45
John Misire wh seq 29 N) 25 31
Mil-Ill Ml Cull sw q 30 135 42 58
aiuiie uwq acq .111 40 9 91
Mielil McDerinott eeh 2aiieq 35 2 60
Win Klllater w6oascq 35 60 16 11
M McDeriuott clnOuseq 115 1(4) 26 81
TOWN OF ADAMS.
Township 30, Hange 4.
Win Ralton
acq swq
lot 2 nil
awq
n29u wh acq
lot 2
lot 5
...lot 6
lot 1 li 1 1 !
lot 2 nfrq
lot 4 nfrq
lot 5 nfrq
lot 6 nfrq
lot 4 at'rq
lot 2 MIDI
..lot 4
lot 13
lot 15
al2ianwq
n36a nwq
uwq tt ah lots wh
lot 4 wh
lot 4 wh
eh aeq
... .nl3. 33a wh seq
wh nwq
aeq n wq
lot i swq
lot 2 au q
nh neq acq
ah ueq acq
t aeq aeq
nwq swq
awq awq
eh neq
awq neq
uli uwq neq
wh nwq neq
elOa swq awij
lot 8wh
aeq aeq
eh nwq awq
ah ueq
lot 3 nh nwq
lot 6 nh nwq
lot 7 nh nwq
sh nwq
lot 3 nh
lot 4 nh
lot 5 swq
lot 8 alt
wh awq
eh neq
neq nwq
sh swq
ncq acq
wh acq
aeq acq
awfrq
whaeq
wli eh aeq
nh neq
nwq
lot!
lot 7
lot 1
lot 4
lot 7
lot 9
lot 1
lot 2
lot 3
lot 4
lot 6
lot 7
lol 8
lot 11
40
97.81
151
29
133.63
70
56
39.95
51.62
20.80
Jolin Snyder
K Kecnaii
same
Thomas Makiu
aame
K Keenan
Kat N ut ti S Pierce ..
aaine
Gunlick Johnaou ...
aame
aunie
siune
same
15
5.67
80
73.76
19.81
30.23
1
121
36
60
18.50
141.50
8C
13.33
80
40
60
100
20
20
40
40
40
80
40
20
20
10
60
40
20
80
10.7
10.7
10.7
80
40.12
40.12
20 14
35.9
80
80
40
80
40
80
40
6.79
811.2
40.15
80
1011
55.6
3
2o6.'25
112.52
5
141. Sti
2.77
97.23
20
79.35
S2.9U
lOl.tll
50.95
4
Thoa L Welsh
8
8
8
111
10
14
14
14
t 15
15
16
20
2(1
20
2X1
21)
20
21
21
22
22
22
23
22
25
25
2
27
2?
27
2?
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
81
.11
.11
32
3-2
34
34
35
115
185
35
lit)
,'iil
30
36
811
mi
:w
36
Fat Nath S pierce ..
Icna Nelaon
Mary A Walsh
K Keenau
Lara lilcholaoii
Halver M Iiraou....
aame
aame
Ijiis ItleliolsoH
I houiaa L Welsh....
John Johnson
aanie
Alex Hanson
Ira N Kriekaou ,
Joaeph Schweitzer..
aame
Nela Kriekaou
Ira N Krickson ,
Halver Larson
luwr Johnson
aame
Samuel Kleholaon...
Halver Lai'sou
Ahrnliiim Cotton....
Antony Faneu
Irn NT Kriekaou
John Moore
h Pierce
Klla Pearson
tibial Peuree
K Keenan
Henry Pcaraon
Abial Pearce
i Pearce. Jr
ttey Addies
N Pearce. Jr
os sc iwit.er
Alex Hanson
D Funis
D HickliUK
D r. vans
Icree. r
David Snellliii; jier.
aame ,
sanic.
Pierce, lr
D Fviuis
K NelllnnliHiil
K II IjtiiKlcy
W'ni C'otiow
J Kiilulit
K Ni'lliliirhaui
Win c'ottow
elaoli Hallou
Win C'otiow
Abraham C'ottow ....
aame
claim Hallou
Jeitka
Win follow ..
C Deiauiater
TOWN OF MANLIUS.
Township 33, Hange 5.
iiuea II Johnson mq neq
2 120 86 18
0 52.79 111 68
7 14.18 129
7 10 92
7 20 3 is
8 5 51
8 20 2 m l
8 6(1 9 II
8 80 14 95
8 811 20 91
9 40 Hi 1,8
9 40 13 5.1
9 40 13 75
9 20 2 15
9 20 2 15
11 161) 50 1(1
12 8(1 24 03
15 .10 5 35
16 1(1 1 09
16 211 2 15
16 20 3 0?
16 10 96
66 5 51
16 .1 51
16 5 51
16 5 51
16 5 51
17 5 5?
17 20 5 09
1? Ill I 141
1? 8 10 32
17 43.. HI 20 62
18 18.03 8 15
18 I 4 11
18 K7.77 09 02
19 29 27 2J01
18 31.62 60 66
18 . 50 6 8.1
13 .51 10 61
18 .75 18 '22
18 S 7 7
18 .30 1? 66
18 4 4 664
18 2.10 6 64
18 . 23 40 56
18 .91 11 (tt
18 .15 2x0
23 20 4 38
22 5 51
'22 10 4 90
22 29 1 76
22 111.18 5i I
22 68 18 74
23 1144 8? 96
24 9.50 5 91
24 25 19 61
24 17 7 I?
21 74.67 29 77
25 40 17 87
2.1 80 34 52
25 ? 30 23
26 80.45 46 8
26 5 1.69 13 64
36 102. SS 22 46
27 5.7 11 25
.Margaret llruuibeck lol 9 awq
rs ImIIIIcii lot 19
It Wilder lot 21
I'houiaa Kricaon lot 28
Alex llotiart eh nuq auq
Kudre Williamson lot 5 wii
M
irciia Aiidcrsou u h lot 9 u h
.Mntoii Hrunilain.'...
eb acq
harica Luce
. u li acq
Iluith Morelaail....
ueq ncq
eli wh ncq
acq neq
wh awq acq
ell acq acq
ueq
nh ncq
lot 3
lot 1 in lot 2
eh lot 2
ah lot 5
lot I lot 9
lot 7 lot II
eh lot I lot 12
wh lot I lot 12
eh loll lot 12
wh lot 4 lot 13
...all au q in q neq
eh nwq neq
uwq uwq ueq
lot s sh
lot 9 ah
lot 2 neq
lot 3 ueq
und k nu fru
uuilsj nwfrq
lot 1 Bwq
wh lot 2 swq
lot 4 auq
e?5a lot 5 awq
lot 6 au q
lot 7 au q
ah lot I a,8
lot 4 acq
I nomas tiiavin ....
Huirll Moreland...
I houiaa ttlavin....
Iliilth Moreiaiiil....
Fred SniMiker
Thomas Kioiaii
red Snooker
lluirh .Moreland. .
rry I oiiuara
rrv Coitard
Kal tieo Pote
Kst Lnrlnda Wood.
ncr Kneraon
m Freeland
ira Freeland
in rrceland
Ann Aluler-on
Mills Dunielaoif.....
W II Slates
Scott ti llarrlngtan
Allen (.linn
Thotiiua Darliey ....
T J Morle
1 cier II Katuea....
Helen M ortoii
Thoiuaa bcott
S liwery
C stout
P F scovllle
Pope Kst....
I W
Preston
K M Mukeev r
Kurcka Coal Co
t..Mary Scialer...
T 14 Northrup
Win Kichcy
. . iol 9 scq
. lot 12 ai u
lot 14 acq
a2oa eh i.eq
... wb wb eh nwq neq
eh wh nwq ueq
ah aaq ueq
Itlr seq
awfrq
aelrq
fr eh uwq
f r n taiiwl wh awq
s llallunl
Cbaa .MtMsly....
J"l II' Ol latin...,
S II Italian!
aame
aame
I) L'nilerhlll ...
C I MaasCV
Ileira .Mi l.onah.
Win Powera
Jt r.-mhth crotty
aame
atiue
aame ... .
Pat k elr
J W'vareaux. ...
aame
Ds l uderhlll...
lia wn wu acq awq
ell ut q
eb w h ueq
eh n q
n rah
tot 1 nh
iot 2 nh
nuy a ah
fr a canal ueq
TOWN OF ALLEN.
Totene'iip HI. Hange 5.
Patrick Herbert...
nt q
ah awq
nq
. 68a n9l aaq
wh neq
UWq
eh acq
"eq
h neq
ah neq
...W hctl uwq
ah Lq
awq
nen
al aaq
, kwq
....... h aaq
Bh nj
awq
I 161 85 88 39
8 69.21 16 19
S 15 42 43
5 6.8 ?4
6 Tt.TJ 14 9"
4 157 07 S5 ja
4 7 .4 I :
7 16)1 38 54
II 1.18 .V ;t
1.4 8 15 5.1
IJ HO 1 93
14 0 a 49
14 80 lt
23 119 42 04
25 10 50 44
25 23 l
24 80 2 l
25 80 22 M
38 II
8 140 4U43 '
-iKlll-a MctioWCL...
I P.-rirr
H M Pat melee
II w .rd Ne.eon . ..
aim-
II VI I'armeiee
J b Por er
Naibsn.e, smalley.
I ili.oiliy Hatty
patra k erbett
a S ta.il.f l
HUC
I a. CiansTlr
Jobu A I'osey
i ru tii i mm
80
80
159.50
115
Ml
Ml
79
.75
40
.50
r
a6
23 65 j
Jaa S Voorheea
aainn
aaine
It ( SilHpaoll
a. one
awq
acq
auq
liwq
.1,5 lay aw q
30
111
31
33
67 HI
87 (M
33 03
31 95
2.164
TOWN OF SOUTH OTTAWA.
Tmriixhit 33, Hange 3.
I 34 I
ID 55 I
3 72 I
7 40
27 33
2181
22 6.1
26 -6
0 till
1 1 26
31 81
K W Slue "li..
0 II For. e ...
anus
sunn
aullie
Kline
apt awq
I'-t 3 suhd ch
lot 3 siiltd eh
lot 5 BHhii eh
li-isiiiV lilsiital ch
lol 1 nwq
Jordan eh awq
K-t 1 liiii.i
J M Ciitrk
. uuii 1 in 11 tu swq awq
i .lomaa joniiiii sc cor awq
I o t.iiiiinii,'!ia'it..l-6th a ncq iwq neq
V M tooley., l.?3:l nc eor liwq swq neq
M P Miller .. n ne cor nwq awq ncq
U Dickcllaoll. .
Iiuq nwo awq neq
Julian l.iiltivi-. . . .
John CoilnH. ...
7(t santioriic
A W W llliiiril
Pnkiiown
Philip Phoenix..
Win Klatlcr
Jaeoh Ushhurn..
Jolin Delhridw..
Jaeoh Flshhurn..
101 1 swq ueq
'ot 2 awq lieq
lot 4 swq neq
2a liu cor swq
lr III river iiuq
lot II silt'd acq
acq
seq neq
a pt nuq A' a pt auq
selr auq
acq
eli Wll ncq
same .,
Thomas Fcnlou....
S'llllll
tiillicrt Plerev
John ll'H.Mho.'Wi...
Jamb Flaliliurn....
li A ( ah
Jaeoh Flaliliurn
a-uoe
K I Mulsoii
SIIIIIC
.lacoli lliillivr
Mary Paver
same
.1 M Clark
Thomas .lurduii....
.1 M Clark
Aiik'U't Pelroit. . .
llU'q
wll awq
.acq
lot I ncq
lot 2 ueq
lot 1 aeq
lot 2 acq
lot 1 acq
lot 5 aeq
ell nwq
acq
u h awq
...lilid 1 61I1 ch mq
neq liwq
.UBll 1 tllll Wll II Wq
auq seq
u li acq scq
al.l.SiH ch ncq
ch eh nuq
ueq awq
acq au q
acq
ItU'q Iiuq
u li auq uwq
nwq acq
. ... lot 1 swq acq
lot 2 ull liwq
el ill nh 111 q
same
Auitii.-l Moore
Annual Pclliitt
Harvey Siimik
William Copciiin.,
K Moore
1. O Uoekuood
W H Uiaikwiaid
V II Hook
William Kellv
John HoiC.-thooni
I'VI'lla pool
l.lihcrt Plcrcy
u 11 u 11 un nwq
eh nwq .
wii acq
. .. lot 2 wh neq
... lot 8 wh neq
..2a eh wh ncq
... .(-30.1 eli 11 wu
i.i' ii:iru suiitii
A llos'ahooiii
A Vtvaln
same
Fraiu-is lloataliooni...,
I honiiis lleiii'iii
r islihui 11.
. .n'25a wh nwq
I: Tlll'ini'V wljas.M.aua wh nuq
r raiicis iioimimioih seq
F-t Fduard Karnes eh neq
Kt Michael O'Connor auq awq
I. o Hoi kwood ah nh neq
aame ah ncq
(' II Force 3.34a lu acq
Mary D Hurdwell u!5a nh ncq
Joshua Cope laud u30a eh nwq
(' II Force awq
William Kelly uh seq
C II Force u.sj ah aeq
TOWN OF BBUCK.
Township 31, Hange 3.
Mich! Cornell...
S D Walker
Weiidle stautlu.
L llarnliarl
same
nwq
awq
aeq
Uwq awq
slitt iil9n wh Bwq awq
J Kiwta.
sia 111m n il awq awq
L llai'nhart.u atrip of land coutiiiuiiiKiiii
It Mai-ney h45ii u Ii aeq
H Mackey iidliaaeq acq
aame nla a2u acq aeq
II Hronshack ah uwq neq
W in Lvuilca uh iiwo ncn
.1 Uorhaiuea eb awq lieq
P C Addia eh acq
r.inoti Aiitila awq aeq
Kat of Oullowuy uwq Heq
Kst of W Halcot eb auq
Hen Butler wli awq
II Ac II Mackey lot 3 ch ncq
Hi-nJ Mackey lot 9 eh ueq
tieo (iiillouuy lol 11 eh neq
Chaa Carter lot 12 eh neq
John Vuciini lot I.S eli ueq
IlcnJ Mackey lot 15 eli neq
M lime ah aloa neq
Joe U Murray eh uwq
II Mm-key si5a wb awq
aame. ...ex lot7 w25.sna ni'Ja wh acq
John Pliillnloi c lot 4 wh aeq
12 3
21 II
65 Hi
7 51
49 13
29 92
'20 94
IS
20 57
6 20
5 is
1 75
I iiknowu Ill Id 3.80a Ii49a wh aeq
S 1) Wanchotie. .
.cilia nl'Ju wh acq
Morton Mackey...
J L llurrall
Joel T Buckley....
J McKcroan
li Wilkinson
Kst of W Klner.
J C Ornlffliii
('iiknowu
iSanih I.ukina... .
en aeq
lieq
ch awq neq
lot 3 wli awq
lot 4 wli swq
lot 5 w li awq
lot 8 wh awq
lol 9 wli awq
io. 11 wh auT
wh acq
.elOaeSOaeh nwq
33 01
25 81
111 IB
15
436
49 511
11 99
14.18
4 33
Joel T Buckler....
35 67
20 61
James Chuiscy
LC W rlialit wl0ae2Hae36ai.il nwn
2 20
S J Hayes w!6u e:u eh nuq
33 80
7x2
18 52
aame nn eiun, waou eh nwq
Bowen Hill uh wiOauaoaehuwq
L WrtKbt mnl F. Hudson
..Hll)w u-.i)ilih nuiii
25 87
5 38
5 38
.tallica Heed e24a W44a eb nwq
Kat W II W CtiahiiiaM uh awq ncq
A M Ilrewera nwq
II Drown wooaeVer river awq
Kaitle Coal Co....e?lla e Ver river au-o
13 98
12 90
10
21 47
John Smith ncq aen
968
r D DaiUiu. .8rodax20roda uh cur uwo
6 19
John Stuneham lot 4
8
Kst Haverdy lot 8
Kat D MuVcaii hit 32
1 90
12 2
Strealor Ml'K Co lot 33
li Unknown n end auq neq
11 78
3 57
1 .1 Pattrrson nhliwi: Ben
14 1?
187
Coil hull Coal Co ah nwq aeq
aame . ...n end lot 1 ah swq aeq
aullie a end hit 1 sh aw,, sen
I 8?
2 65
V U skinner acq awq net)
14 78
KKIX 13511 out of ii cor
10 05
tDumiway & Jameson ,..
101 I'i
5 01
8 33
19 10
15 92
8 49
14 05
lull iot 2 all awn aen
Anncline Ciminiinpi
li end iot 3 ah swq seq
Miner lloi;c s end lot 3 sh awn two
liohert I'liiibalrn c end lot 2 swo
lohn Onii'lliL.' e end lot 3 awo
John Pt:iiiiiuii..e end lota 5 and 6 awq
S Kverhard ah lot 9 ah
8 91
15 70
Chus Peterson nc cor
11 25
1 19
20 49
7 03
15 92
.10 10
12 97
57
35 46
10 38
2 16
37 95
84
21 28
6 70
16 74
8 36
33 Si
13 HI'
1211
TOWN OF PEBU.
Township 33, Hange 1.
TodJ & Co nen
Burtiii Avers uli acq
W F Brown aixiu wh n'i
smile wh auo
Werthfitu .V. Iluaue lot 1 ch wh nwq
T 11 Blai-kslone a tit eli u-h neo
P I'eii'li-i'K.isl, wh al ia s3Sa wii wli ncq
minify ty runups
cii allla sa.lii wh wii neo
Luke M lany nh wh lot 3 auq
11 Denny mid 10011 nil lot 4 awq
ii Ktdrcdate
cl3a a Briinncr at lot 7 sen
lohn Sj Miller w05a ch nun
I Knhitisiiu wh eh liwq
L lluse nh uh aco
Mrs A T Clii'lstmaii wh awq
i s i oimun..
.ah eh acq
same
same
aame
aame
...nlua ch ch ncq
...u22u wh eh neq
ell nwq
nh awq nuq
c,1 nwq nwq
..mid;, uwq nwq
eh awq
elich wli awq
wh aeq
Arvin Uuascit.
Ts Collniili....
same
a.-iuie
aanie
TOWN OF BCTLAND.
Township 33, Hange 4.
John O'NVU lot 5 5
Ji.iuea A lowiiscnd wh swq 8
11 J W .il.uli lot 7 awq 12
Township 34, Range 4.
44.48
51.39
33.33
V Christiunaun
aauie
Lars Larsou
Andrew Darlck....
A It Howe
John C llniner
Walker A- Hickiinz
Kst J lireen
....Island nwq
lot J
lot 13
s'25a lot 15
. .wiati.s lot 4
awq
lot 2 acq
fr wh neq
1 4.46 58
1 25.12 2 81
1 20 2 13
12 25 2 81
12 126.88 Sal 60
21 160 7763
29 1 49
32 65.65 13 36
TOWN OF OTTAWA.
Township 33, Range 3.
John Kiaenhuth. all e of Daytou road,
lot 1 ueq
Patrick Markcy lot 3 neq
Ceo s Cravei lot 12 neq
Mine lot 13 ueq
Barney Burns per aKlt ti u feeder.
lot 14 neq.
Brldtret Carroll, per, a feeder, lot 14 ueq
Jiaaeph Miller per W16ach nwq
same c4a w35aeh nwq
Dm id II Kevin c:4a eh i.wq
Kst A W cavarly. all e Dayton road,
ex la in ne cor heloiiKliiic to
f tiiithin and particularly de
scribed ex Cavarly a Addi
tion lot 5swq
William Condon, all of lot 5 awfrn e of
Dayton road and n of Kit..
A H Rowland all n Fox river aeq
aame all a Fox river ah aeq
M hi Whittlesey, all w of plunk road eh
neq net)
Kat A T Cameron per all n of plank
ruatl neq awq eh neq
B Murray, all n plauk road ncq awq tb
neq
aame uwq eh neq
1 2.97 1 91
1 10 6 84
1 10 1906
1 5 546
1 4.80 (19
1 3 7 33
1 16 1342
1 4 2 21
1 34 1904
I 4.50 1704
II 218
1 47 67 96
1 91 81 5ft
2 11 24 49
2 3 4067
2 S 330
2 20 10 DO
2 3 25 16 84
2 18 51 86
2 10 5708
S 12 1090
3 4 464
3 7.74 12 27
10 1 946
10 30 3b 3
10 10 1090
10 2 50 8 52
10 60 24 49
10 32 17 73
16 154 45
16 11 303
14 12 l.W
14 12 t SU
14 2(186 6 74
16 10 16 84
16 10 2 74
16 10 2 74
14 19 75 8 4
14 10 74
14 10 1 74
17 87 M 1411
17 72.78 21 7
18 21.89 1591
14 85.80 M 84
19 1.U 1 94
tl 2 426
John F Keed bal wh awq neq
tieo II KuiO!.... elsa lot 4 Aaa Div nwq
name per ettiaoi pi wn wn en
auq lying n Champlin'a Add..
15 L Thonipaoo al2a eh neq acq
Wni Oilman eh nsaeh neq aeq
P AnatbHka... all n Kit eh aeq eh arq
f'rnl Oennuitela u laae canal nwq neq
He ra A Wi8KjrulfeJ.aciial nwq neq
Fat J Ib'veraux ueq ueq nwq
Ileira C Irion, per. a3.5a a canal nh nwq
Lat John V A Hoc und wh awq
aoine mtiarn awq
Saran Baaneit. comuiencina nw Cor. a
34 rda, a 24 iMa, w 10 rua, ol
lot 83
ela In ne car bt 34
kt
lot 84
lot 37
tot 3
lot 39
Wt 53
tot 58
tot 54
tot
aame
aame
awiue
aauie
aame
aauie
aame
aauie
aanie
170.44
I DO
160
1611
u
4III
II
IW 56
11 1H
13 a
13 16 w 2
18 11.66 3 SH.
13 1 1 s:l 2 811
13 41.16 18 90
13 91.68 45 58
111 82 10 62 Nl.
IK 80 41 tV
11! 4. 13 3 47
I.I 3 I l:a
VI 1-6 9.V.
11 l..'J 10 ti,
1 1 V 19 lo
ll 1 2 51
I! .li 10 12.
11 1.42. 1211
II 1.61 42 7'..
113 2 111'
II .'I- 7tt
J 25.) 1111
15 140,81, fu.ni,
ii rt; 22 74
19 67 a a
19 78.78 lir.'S'-
19 I5'.i.5t UtC
20 41) 21 86
20 1 IS 78 91
20 HI H4.97.
20 )4S 77 43
21 18.74 4 09
21 I s . 28 23 61
21 40.011 12 21
21 3 61 54,
21 30 10 l lBi- .
21 l'.t.9ii !.':
22 an Slfl't
22 INI 14 81.
23 7B 19 91 i
23 9!C-.
21 40 221K.
24 1.1.31 6 74 1
a ot- isie:
VI '.('. 9 in
as ;so '.jas.
If" 'II' 1197.
lri IT "-I t o
Vf. 411 r I j
if. iu r m
26 40 7 01
26 20 Hill
211 40 7 HI
26 (4) 1 21
29 89.65 6 91
29 II ill'J'
'29 20' I'M
2't Ms ain't
29 80 Slfit.
31' 19,83 r 454?.
HO 21.62
30 2 ;
30 38 1145
30 25 4 .19
30 15 2 61
30 160 Saul 4
111 M) 41.34
31 v at cm,
31 41) if. 8
31 HI. . H4
35 2.31 1 IS-
36 15 24411
36 30 142:
36 154 B .
36 nO :-H 91
t 3ti.6f. 2 98
2 154.04 69 1U
2 114) 66 66
2 160 64 10
3 40 14 85
3 3 1 26
3 1 1 88
8 3 1 14
4 45 17 34
4 86 14 81
4 1 1 88
5 18.18 3 24
5 18.18 3 24
5 10 3 74
5 80 18 02
5 40 6 47
5 4U . 7 45
5 SO 13 17
5 48 6 61
8 9.30 2 50
8 3.95 77
8 3.95 12 88
8 9.95 1 18
8 5 1 01
8 2.28 40
8 5 101
8 81) 13 17
9 45 7 4
9 25.08 4 96
9 1.72 40
9 3.80 77
9 20 8 74
11 80 25 66
13 160 33 33
14 20 888
14 5.50 95
14 3.75 53
14 2.75 87 27
14 5.50 95
14 5.50 5
14 2.50 12 b
14 1-0 J4 ot! .
15 10 1 88
15 10 188
15 16 S 12
15 5 1 01
13 5 101
15 II) 1 88
15 21 6 69
23 10 2 37
an nw ao 42
23 60 12 8
23 10 17 57
24 40 18 75
25 101
26 9.85 572
26 4 n
26 1 92 11
26 1.50 10135
85 4 3811
35 20 1129
.15 20 14 2D
35 8 38 5J
35 4 346
35 288
35 it 3099
.15 7 8 60
35 4.50 4 31
35 10 12146
35 9.50 14 29
35 20 82 47
38 10 1145
36 6 2994
4 160 122 47
4 80 61 311
5 so re 2
5 80 43 3
9 10 7 67
16 13 16 32
16 6.50 8 0b.
16 6.50 2103
16 11 92
16 2 11 b'J
16 13 16 80
17 65 93 Oil
18 40 2086
18 -40 21 87
28 80 1747-
30 20 4 59
111 15 2 29
31 22 8 36
32 80 21 24
83 80 3 04
32 li.St 2 13
33 13.34 2 13
112 0 39 41
33 28 9 12
33 80 36 47
1977
28 37
4 46
lot II
1"! 2
lot I
a pi UA 10
hat 7t7
hi! I
lot 1
Mat
U I
....a I lot
111 14 5 02
15 Ml BO 32 7
18 15 854
14 a M 1 34
II 7 8 t
1 14.75 081
II 4 an
JO a.5.00 11 aa
21 24 4 -a
21 ) IJ
n itu 47 to
aame
aame
aauie
Win Powell
aame
aaiua
aaaia
aaiua
wb neq
wh nwq
.... e4uanhawq
3425a ua awq
arq
eli Brq
1 81 M 23 14
I 72.35 292
1 40 14 27
I .& Id if
$ In) 5 4
6 Ml 14
aw 4? in
tC S484
40 17 20
Clarrnc il
Wui C Moore WAY cmnal neq
aame eb nwq
EJ WeMki8ecbt....w2L20a4eaoalaeq
Heary Weta&ecbt. bfr asvfrq
T0WH OF JIXEB PARK.
Tvtthip 82, Hange 2.
II Hill
Towrafap 31, Jiang 3,
W H Rotuwiam
Ileira Uo Klau
A l'sbuotn
aefiie
t Jal Utapabaum
t II Pareea.
Li, How laud
weu Hnaii- .
............1 awq
kat awq
...wb neq
...eknwq
wq owq
aauie e, ua nn- neirq
Sara Baanrtt. fr 111 river nwq
frr W Branaoa.,
Wb Orajr...
, eh awq
.rhaaaj
1.1! ,
Ben Mackar
1 1 aionqronwrr..
M
Ulbao
15 W J Vuorbeea ..
awq
wq

xml | txt