OCR Interpretation


The Columbia Democrat. [volume] (Bloomsburg, Pa.) 1837-1850, September 01, 1849, Image 1

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85025180/1849-09-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ATT 11 f T AT TTK "TT A ri
JEMOCRAl
V' 'is
1'
"That Government is (he best which j,ror-rn least'
limfThT TATE. 5
f-ws-f . as'
-(.a
I- r'i.'.l
at ii Ulii.iii
FACT OHY
Viv.
' :; ;.;..t.:r(.;.
T.S";.Val -'
)iuii Hl.uk, fin uina It i ?t l, II i u 41) i), N. S.
PURIFY! PURIFY!
Life and Jlcalih are h llio Wood.
Cleanse, Purify, and IicjoUte the Circulation, and
llio whole, body will have, ueullh. Tiiu moot
srvorideifiil of all remedies tu product) such
ttiiUtl it i
BRAUB'S I II a 2 ATI
PURIFYING EXTRACT.
Yitt, lh Jtirci rcut und -ftica- y w ill Im produced by
thf U-e or tmalicr quantity ol l iiu I'l'i! IMKll, tlifiii can
to i t! .1. I hv tiit unu ut I ke quantity " Miy utUr t unti
dy in tlift world. (Hi- our I'tnnpkletv li-r jjruut',)
Tii it 1'UiMl' II'' It i tehil.j pjvj'.-.jvii iVom I'wttalln. und
urr Out rrtl. irttfrt itjfijtf, nnd lony-ttandinif iIiwum-s
tlit Lluud, without yuko. purginy, i--kenviit, vr dslili
tiif. it aVunjwr. $tttaiU ii. itrioratt, miiki: now,
Aui:y tVtW, ujiiI yiVi j jute ntr nbj -c tu Ujc itijjlu
'UUANT3 rurunnt is roni timks ciJCirsn
tbau tiny ottuir funi 'iy ;u tliu world, but it u so
ONE DOLLAR'S WORTH
of it vill ffl t't h p-fftt r hinnuitt of cnr tlittii four dolUrt
uorih iif taMdjdr,llu, ut iihy ottu.r ivm ily, no mutt r how
inrgi iticir bottl- K irmy be. 'Ihu important queatiott fur L'oti
lumi'N t" i' t'-rmlno it. haw vmrh nort curative effect will a
dollar' $ tcoith uf tht 'ur far yrud-xi, than a dvUttr'n v-trih
4t' ihnt ihirMnitrilU or thsr We luiUt lifru nny,
tlinl iSrarit't Mid tun, u i'un-J, rt.tlji'i the iHbt yeur,
100.000 lVrsons of Impure Blood Diseases,
and '25,000 t'aics considered Incurable!
ti nrt other jttt-!jt-mi'tliciiH' lat n ri in Ui licl)it uf sny.
in. Il wo (iiiilil n.y .o, wlm would belidvu nt Tina,
hi'Wuv.:r, Jo ii.y, nn.i stand ru-uly ti. pruve, by rujfwiaiiti
mitum, Uit lti..r 'a MtsuiciNK lw
I'mrd more Inipuic 11 loo i! Dlicnici,
In living liuiiin lir-hcu. tlin mt ycir, timii bry otbr
tnuifuy in t:Xiiti:Ut:o did (iuruiL' ma muni; tinio.
llw iMiirli will n l)tiiiiir' WuriU C'uref
Tin (4 Ibo itm..jrtw.t qu.ti-jo tu ducide. HEAD THE
fKOCiF.
TMi Urgi. di-fi) Vlerrt wum cw by uaioj ctii'i
Ifc-are bottica (it lldttt'S l'urji.r.
THIS WONDERFUL AND ASTONISHING CURE
-M prrfcetrd un Mr. J. B IIahkim, of Roiar, Oncidi Co.,
i V , uid it K unit ol tiiu nitmt niTdCuiuif ci.rri Ihnt u
r.r tfli'tid us liuinun Utinjj; uud it wua ilicvttd by
Ull f iQiltU) ill
Hit AM 'M l.MI. nun
?i(1 Ht k iV4t.i.Ra roar, tlwin uch a rviro wits eiT before
or in nnid", by iHHAFAHiLtA or any otiirk kuicimX,
.nee ttit :ri:Ht!t)ii (it tim wot !d. '1 his cure ot' a
MOST HORRID CASE OF SCROFULA,
d'M not it.ind n'oni;, h n nirgk itionumtit of th gnat tffir
4ni"y, h Pvrtjirr, of Hiant'i Indian Medicines; fur we
ecu. J g.ve itiimiat (inlim ti'd cvidL-itci: ut utitur Hetunibbini
c 'ri- of S.tjfitla und Minifuh'in tjf:tiotil. 'lhii euro it
ftt to by Mi. Ua&kimi, una 1 etnijicd tu by ,
I'ourlrrn Iti.rtnlilr Wiiucmirai
Py Hurt Tituxti WaMAMi. one of tlie most nuKclMa
H'iini ol lioino; by Mci.ra. Hrism.l. 6c Lko.naud,
wiioliil nd rrtml HnikV-i-n ; by lr. G. R. Hhown. pro
pru tor n I iki-ucx ut tlm Wet Kuiub llutcl; und by tltven
nktr ttUHtsm.
Drain's Jitbinu purifier
tatf all Iniuurr dmM of tbe bluivl, viz : ScaldHeai,
Sail ltkrm, Bktunaiitm, Umpuont, Vimplrs on Hit Fuel,
J'Uu, HiUt, UUtrt. Caaatntn. Mercurial Viieaus, Liver
Cimptaini. 'him in o'u back, Stdr, and Limit, Riuh of Lloud
U IA4 llr4, -tC, f'tc.
I! KANT'S I a 1)1 A IV
PULMONARY BALSAM
It tht mntt wund. rful uicdicin tu evrne Cotifhs, CMt,
ad cvntnaed fuimAtr Covsu.vrTioN, tunt bat ever
ton Uid mid proved, to at to h', ty tlie many, coneidcred
an undu6ui evi It contnint, and it almost at Aroni;ly
iiock.d oi. CLtAN.iMJ. Al.rATivr, and rrxirriNn
Virla't, at tlm preparation wniidi we. mil Brand I'unfyinf
Xrtrart. It alio piKtt.aiii-j frvtral otii' r iiiiiilit-Krions, partv..
lrlf and yicitliartf aiapt'd to tooth', a'.b.vmb, reliitVA
pain, tod I'Xpicturatxili, and Cure Cojif'ita'id Omsumptiont.
It Kal and currt IJU'rt in tit Ij'ihup, mid tltrtthere, l.v.
TCaNALl.Y. at frr'il'.iy ani riid'i'i m tuu i'LTfjiuf Li
trail lieala and cure a'li h eittrnall.
1 IiiiiiiuuiIi nf t'uuauiHptlre oliljlit,
nlcj4it of tb.( Witt i("r'w v-;.,v... C'j'.fmytinni, fnl'y
tiove it alinoit m rarii',uii IT'.- y iU i.U ut;uajtof tiie
t.SUJ, 1 IHIUAT, and HttliA.-T.
A DV1. 1V0.T3A. NAVKI5!
CONSUMPTION CURED !
In cur"r'.
nf tna vuri "t a
p r ni-'ilira lied i-.-i !-fi'!i-t?4
. f'ri'n -; f'o-i. wl,l h it a
piou (ir.F'ut to P'rri''..- -'I-' !' i
pKiwinu pro' c ii"'' ! Kv ''" '
to r in ti" i)' "l ''''-'' ' ' '
tJfrt 4.'a.fs : -t
tne viit "i t'"' ' :' ' '''
fa'atn-i Co . N V H. '
l.,irA,.:Mt"'1 " r" " 1 '
Cv..yt,. Mr l'S..-. '
an.i fun r Out W :it "t 1 ' :
B.,;:t- n .-r ' ' v
oaitu.d it t- la" ' "'
WO li-v .-.''" I "i '" 1 1 -'
xM Mr-'.,Mt.i' y-l d
.. . hi. ... 1- . ,14 .Hi 1.' ."' ' ''-
- li Vi ti (vi.i n thfl
'.(I,.'.', utid u'h'irf,
' li. - .) i.i-ii lUanl $
? : ;n i ilr !'iui:ii'!- !
i 'll 1, I I I. -lull
.. ,'nl -II l.'-crj. by
.'. V. it t ,i' I'u ',' Hi.ll'U
; ; ! .u,ij.
i .'ir. Ji o v '. Air, lit
t ,i i: w-i- t:,'To
, - Oi -.!- Put
' '1 ' I ,f t 1.311
1 ill 'ic ii r ci rr?i.
J 11- I , K 11 - I'.al-
on li' ni.'. v 'til " '"
.. WOll'HIl i p 'H""1 "' 1
titmu rt Wo'-' ol
I . O'.t I-''"1 1
;r, ruM-i' nivl.i o
tlii- r roil 1. vi; tiiu ily-
II., '..ii. ; :l I, V' 1 i.' r K.-l
i iiK' Kanu liKa iii-.ALriti
til to tl"
on ti o ?:it'.i
i Ap: ii. ic
,r Yuc.vo
y . urt. I"'""
:.,' m '
. . J id ''"-
., 'III'. Ill
tli..t I." I' '
V.. i o. I.
J ,.h
lo
."'r. li !i nn.n
.. ol tli.',r ;..3H
no lit it
W.nr. fit- o.' i
' -,t..i.l wi.ofM
Hi.i'.
,.V-t Ml V . t'.'i.i til- Imta, IO.J 10
mrx ' t.v ,i f n-.i ut limit's
.r'.-.ty "-t".'-ii , . .
-t III W'.inll '1
ill- liu. la, lil-d lu
UK- Ll "
tviit-ri'
BRAN J ' 1 r-'1:' . , V.7 .,.. ir.Mnr at I
irvi i'J t''' 11-'"'.
I ,m:
. . . ..,1 fa-vrit-.Alsint.
i ' .' 1 ? . f AMlt Oil iN
I nn !'.'"'" I !""
iecoi.ini-iol"iaraiit't Mud..
rr. N. HI'HI Hl -i""-'"'d
J v ' "'
id "yL.'-iJiH Lave hijh.y
nca :
i ' ii 'i.
J f
.', 0,'yr,. N Y.
.. i .')-:,: ' .
. T 'I 'I' , ' '
,,l,,,i;i,i: ill".
(,,,,.:.,,' H' ; ..'
4 V ! I I '"i. '
ii ...i.t rii-
O ril'll' !. f ' !" '
PKiN'V 1 "' ' n"'
. ii ... AS .oini-i.4 '
V.. . L'.'
,-vn r,i,n
! Y
N Y
. S Y.
. .o ' V'l
; li. H
Her-vi'-' ;
:c En'
, r i:,:
M r.
, J -r:"v
1'ir':
.Hn-
-,t J' n r - ,
. ri.in.'
I.i-'i:
1 in
' '..
I :
t '-'I',
A,. V. ' -tihst'i' '
V 1 Tp'o.,
BLOOMSBURG, COLUMBIA CO., SATURDAY,
Itook and Job lkriiitiu;
XEliP it atvroRi tiis r tori.t.lliat
. ii ...,i i.:n- i'i,....L- r .i.Ij
m- ILill'l i'liint utMnn! nn, i.ui,b,l
I' mis I n kft.l ir 'UlJta. a"" .'' I V lie-" ri tioti ui
.lull AN U 1' AM. Y l.K) I I 11 ria.l'M'KI.NTIMi
HI 41 I "b l'l4 l, ''M CUlllI ill III ulliCt! Ill llllf
l,hin, ii (Hliiniiii'i'im) Ihsuocrut, in ikm!
,ii )i I ci Joi , ainl mo !i rule li-tuus. Also; 'l ln-vp.
i v i..-i aitu lc of DKia-S, HLNKa, STATIOaV.
l.UY, .M'-.,'.u-;il Coii'.lJiit!)' I'ur a.ilo.
O.ir l'i ii'n.N atuinwti il tu cull and caatui dc
or II' l. i ( Ivca.
lJOCl'OIi ALONZO h. CKKt-LKK,
1)l'.v!ri'L'Tt'L'LLY cflur lii Proftaswnal
Sri vn-ti tu lite cilizin ul Eii'Jiua anil
us vifiuity.
ItOi for Crcsltr, rn I"' ronsultfU at llic
n ttiluticei I Juiin KKt.LKtt.ill i:tii)tuv.-,fcJlCfl;l
A licit i'l'.lcju'm.iiH ..I'S.'i.t.
.!,.!. nvn, Mny 13. l- !,J.-0mi
UCMOVAl,.
Clot king Empo ium.
rillCLS lv'i:DUCr.l).
TMM fiiii3cii').T rw:'ccaull iut'unt. 1U I'rimds
Cheap CloUun A'i;.;(".'ii to t.U uiw blanJ,
oil Main Slicct, uU.iVe Un' AmuuCAN HyU.i:,
wliere I.e on beat both Jew and Gt ntile ut n I
ling cluMj tiuoda. Clothing, ic. 'lake iu lul
Ioa ins' s.intjlc ol liis j-riLi-s:
1'ine HiL-bHiir Kfix-k !'o:iU from 5fJ to S1'-
Siileu-IH lilUB lUacU Irr Co.,!s
Cjhliiiierott, Alpaca ami nuunntr t,
Lintii.n ('onis (; all kiniU,
lili k C'imerc Pants,
Sileinl:.nl Lainartine l'aii'.
Collonailc ami huttiinvr Cuwitiicre,
Plain S itin Vcit-s
Ki'ii i-J Satin VfcsM,
M.irs.-iU-s und ('iluniTO ve.-t,
Hoy's i'autt ami VeMs,
Mm.' ( ' j-iuor I'an'ii.
Hi lli
, a 0
1 o
3 0
4 0
1 -1
2 3
2 3
I -i
1 Ii
1:3 C'ju
SUMMER CLOT til V,
of uv.'iv (it-script ion, Dry, Fancy, ami Staple
tOOIJS.'ari.l a (.'i-Miti'al a.oitiiU'iit el Sliiit.-, Uo
jjius, t:l!.tM, Ulovus, Su.-ipcmU ts, Slucks, I lai.J
lid'cliii IV, i.e., i.c.
Hat mails ihaiietn vrilcr on ihort milh-c.
f:."j- P. i -oiis- ri;iiiiti(.' mit of town will find it to
their advaiitaKi' lo purclia-f clolliiim of l.itn as lie
id ili.k niiiiuillo put priccbdiuvii mluvv n to make
an (il'jecttu lli"- wliu con c In tn a dii-taiicc
;.-n!li'mcn 'Im.'t forgot tu 'iip.ire for Kjtliims's
Clieap t'lolhiii! Store, on Main Street, one door
abovo Mr. Dutbler'n Auieiicait Monte, liloottii
burtr, SIMON N TIIAN, i. Co.
n'oorrub'irg, Mitch 21, li-13.
s u'mh krTrkan ci Tom Fxfi
riiilndulpliiii and Heading Uail-road,
from l'hiludelplin to I'ottsvillc.
Chingo of Inttirs, and two
Iruins itaily cauli way
except Sundays.
ON AND AFTER MONDAY, April ad, 1S40
twotrains will run f-acb way, daily .belwcen
I'biiadt'lphia and Pottavillve.
Mokning Line Accummopatiov.
Laavcs Philadelphia alii A. M-, daily, ex
cept S.itnlaVd.
Passes IteadinRat 10. 45 A- M
Leave.' PotUvtlla at Jj A. M. Daily except
Snnlas.
Passes Koadins; at 0 10 A. M.
Tiie abov e line slops at all way stations on the
road a.s fuiiiitrly.
AtTKRNooM Link Fast Train.
Up Train Down Train.
Leave Philadelphia nt
V P. M., daily ex
Leaves Poltsvile at 2 J
P. M. Daily, except
cept MimlaJS.
Sundays,
Leaves. I'liienixvilleS,-!.') LeavesSch.lI.iven2.m
" Pottftmva 4,13
" Reading -'),UJ
' Port Clinton 5..),')
" Sell. Haven 0,1U
Pint Clinton 3.UU
Readint; 3-.yj
Piillsiown -1,-PJ
" Phtcnixvillo 5,U0
Arrive.-atr.ilt-.villiii,'JU
Arrives al Stale lid 0,'.'i)
'l'ili Al'ternonn Train will aloi) only at the h
bove ii;ined Slatiun. Passenger l" . i other points
miut ihuir fiire t .!;: Ilie M nninn Line.
DKI'll l' in IteadinK, cot ner of Chei-tnnt and
S ;.':!iil ii sticels. Passen'i-is cantiot enter the
C in n iii'ci piiivi'b'il with Tickets.
!5-.'onCE. FiltV ponml u( W.i'W'Q will be
all.'-.vc.'. to each pa.-ongcr in th"jo liiie; aod
p.i -.iMiu''T are exptexsly p'rol i'iili 'l from taking
anv thii'ir as baeaace but tbc-ir we.ninu: apoarii I,
which will he at the iis; t,l its uvvntr. N'j freight
w 'iic taken bv tin1-'? liln-4.
i y order !' t'le liu
M.iv 7, ISI.i.
r.l of MatfT.
S. CH.VLiI'Oi;;), S m-'iv.
O Jli-c. of the " Catawissa, If-'illiamsport
(ltd Erie I.'ull Hou l fJmnpani." A'o. 43
Hiuth fourth Strut, I'liiluddphia,
J. me Uh, ltiia.
)Y an net of tho L--tfnllnr et tbe Uomrrrn
' wealth of I e'lti'-yivania, -approveil the 'J jth
!,,y (,f March, II was (ifi-i.in.i in.u mi
.itt'.e ..hulktll and SiiK.'piel.a'n,i K .iiio-4 C-m-
,,.,1.!, Ih.'te if'er, tie Ifli-rt :i bv 'ii'' n T ( "f
,. 'i -.,t .w :-'..i, Willi iii.K'i''' itt..l r.r: K.ntt
,..f,;..ty. .-.I..I the PliM-ie. t ar.-l Man.T" 1 of
i ij .ii. -jt.y : Li J day t..je-.: i'-..l"ikw injj leso-
,' o't-f.l, That the Secret irv linlm-h A t'O
of the ciianue in the r.a.'.e ef the said ";n
i , ,.nl l i n- p:e- tbe Siocklichkis '!"'"-"
,-n-.r 'r. ti.i- ol ! ci rtiti 'alu rf ..'.r'., an i
. .nit i eiv niM-4 innfifi'rt"i!y i the char ge Hi
of the t.'.itnpauv ; it.'i tr.:.t lis a!f five
r to .ii.-b ol'lhe e.tf!,hr.l.Vrs ' f 1 1 . ' 't Lit-
.... . . . i.. .i . .i ........
ie
t-ill -ir, it Ml-t-'le alii 1 liaiiioao i. ia- ,
. . - 'ft
-t
( !S I.JI'leil lol ' l'-r If'-I-I' ii ''Ol I
1 1. (.re. ,n, that I he fAlnsri' f sai-i n.'K
hall !
b t no rt ;nt to ci.f"1 i. ale ti! p.r.'rr etit
r-'n,Ti'l t ike si', ir. j at !.- p:-.r va.ne in
na'ic 'h'T
h (' ,!a M
., V. iihaV:. ;"" ' n ' I .' " v ''
i th- :,t:ii.:i'if lh.-- aci'i il p vce.i! t
3-1 !' nV:l.ik, ; r-'Viib"!, th? o'.-l
'rt r-'IT'-'dere I 'i. i ei ie'" diV
,,i of t ' p'l'.liea'i'.'i !' i"Kh n to
. . i
r.l'l",
t!
li
;..i':' r i r.-i:i'r:'i in the ri'c r I t Hi! "O l
i '".tn ihercuiitvof roP-irr.hK; sr-1
f'
.'of,. i t
eon ill
f tlie
.'I I" ,
s iri-en-'T of SU'O eof-iaivo a-'ic (
th'
s aid sr.areA nn,l a I r r' 1 "
; V .1 (""i ' 4
;'f"l
business Directory
riTHOMAS WlLLn'S.i"(i(fT,eatablibliliietilon l
I iain -ft reel, north aide, one dour below the
CoUlt ll'Ml.ll'.
1')I;.NSYLV.N1A HUTI.L, by Wt.-LiY
Siiaanon, south Maltittt eet, opposite liar-
ton's mine.
1.1 AKMS'I li.UiC,,AjuiLli -iiiuiiiJi-cliirtrAc
. establiMhii.tlil on siain alne, opj osiie
t I.e Ame t ic an.
TOll.N KlIAN, U iot and Mioeinaher, btore on
M.iin sltei.l, i.itt side, fnat door below mar
ket "treet
ITVjKKS lltJ'J'LL, by &amui:l Ulue, roads on
f.,1 knot' the lierwick and Oian'evillt iu
.North Hl'ioni-bori:.
Ill
the At
AYIIL'KST i- 1) ALDY, Urrc'i'i'ii.noith"
(it corner el Main and bail slreetu.aljov e,
; t; lli'all lll'tt I.
rU.MUN NATHAN, I'heap anu Faabiunau.e
Cl-thii-r, -Sioie on Main attut, two uocra .
above the AnuTiruii ll"l' l.
IXCHANiJK HOTEL, by Hum net W. Hi uUy
li
on m tin strci.t, dirntly oppoaiU Hid Hew
Colli t lloilae.
Mi:i;lCA.N HOL'sE A cotyniodiour ami
. well hfj.i ti-L. JLJy Cuas.1I. Domtift
tooth bid u ol si ut ii street
JOHN II. UAIt'lON JS4 CO., M K H C H A NTH,
Store on Main sired, oppoaiic the Penusylva
ma Hotel, south ulooti',.hur.;.
i;
EVI L. TATE, piu.vi-LR.otl.o; in the iincli
liui!din;j, south end ot"P.iipert'tUow, on
Main xtret I .
Ty I'll It AIM P. I.U'I'Z.aVui.Mou ooMain
2j street, below Market, east side, siU oi'the
Ijouteu Muil.ir
MAUITN ii A. M. RLT'EUT, Tinwait und
S.'tftlirvn M.iiittl'actuieis, siiop ou waiD
.belii.v lb.- PoMi-nl'tire.
SLWAN MENUEXHALL,vUc'-eioir,waip
street, alxive Maiket and one door btlow the
L.C
.i.nce.
ENJ: H A(";ENl:U('ll,7iia ma!,ir !, Pain.
Ut, Noi lb side of Main stieel , a lew doore
Ot low mai Li t sheet .
J 1.1. McKKLVY A CO., Merchants, North
West cottier of Main and r.iarlicl
sire. 'Is
(1 H 1 LI., Surgeon and Pnysician , lnca ioi:
Jf . ot M.ir!:et t., south side, above mail.
i cot , ltnntii!o rir.
T"NOKR Si 11AM LIN, Blaclt-mnitlia, shop on
IV
Main si teet, tiiaHloiy,iniiuedialelyuiidet
this office.
r EON
J J in "
.Market.
A U I J U. UUPEIIT, JlrrrAn,,fiitdot.r
Kupci t's Row," on Main street below
rillLADELI'HIA I Vi'i: l'OUiMJKY,
Ao. 8. Pear St., X 'car the Exchange,
rlllLADlLI'lII A.
rpilE subicriber havu g made Rreat improve
J inents iu his method ol casting type and mix
ing of metals ami had a thorough revision uf hit
matrices, the laces of which ure iml excelled, in
beauty and regularity of cut, by any in the coun
try ; Hitters Inn. sell that by a strict personal at
tention to bUMiiesss and employing none but the
inobt skilful workmen, he is enabled to ofltr
A uim:iuob article,
A I greatly reduced prices.
He is continually adding to his dock all that is
new lioin the best w oi I. n t n of this and other
countries, and bav inii lalely procured lioin Eu
rope, a variety of New laces and Ornaments soli
cits the attention ol Printers there lo.
Spcciineus w ill be sent to those wishing to or
der. Presses, Ch-ises.Cnes, Ink, Stands, Galley ,
P.rass Rule, andevery other article needed lofut
nisi) a complete l'rititiiis office, supplied at the
shortest notice, (lertnati bunk and j"b Type, d
t he newest 1 v I o and i f nil sizes cai e l ull y put up
in founts of correct proportion.
ALEXANDER LOPC.
Au;nM in, 1-lvlv-(irHi.)
EVAN? A'aiso.n.No ,-;, voi.t ii 'i' d st Kel
(1 pyic 1,'ic J'tiiluJij !ii,i Esr.haut ,)
"A 8 aii'ii.n ton: and hup pT',r,''..
ci.'ii lanllv eti hand, a fo$)W'ly.: "'
laij..- o ill ir . t t ol tbe above t- (. ',-f. .' '
.iiiicliM, to'ii' I in i v iib tin ir r.i r;"" - f
Patent Improved .il..u. .. toil r j! J ji 1;i.'i ?'
l''l,.; i'l'i.i.l Sail r., whiih ' M jrt "
so construeti it lo si t .tl lt-f ;
ii it ai i in inin r i i (.nul l at : -to
tin it i. Mi'.- .uittiy i.i' ! tu i- ai " 11 '' ';. vwl
resist II i 1 lit.- i I ai'j buii ii c. 'Me' M. i; e ci
m.j '.! It,i se :'.:- ale in i i , 1 l ,:.i I H ' n. !' e in-
I'; 'i.i'i .li t.r', ,'i d '. i t a 1 1 n I i 1
I' i ,i e
.i.;d iiiti r r.,.,1- is a 1 i' i i I - e tl I ' e I - l-i 3
t ' n !;, "i.-l i til I ( ii in with im'.i -ip ' ii' ie ii. a'' - ,
rial, to o I: .d.o it an n.' " !' " I
ol the en !'.,!-it-rii!, i I H, I-, t'.ht I. '' ' ' ':' "" t
ot.uie h.i ,ii... i. i .. an i n i .. 1 1 : i'loi ' ii
I .' 1 1
i ti.:,.- the otld to l'i,,,!'
ol b'.i k ,u t li...' w:
v ,,rliile m i '. s'.'
'..,.,... I .'. i
'. hold on i -a l i i . a. v J i.l 1 n... s !' hav i I '
,,l no.
i .ut .y ti -i.
I 1
to it. uno; ! i.i , a 1 ,r,: :!..! :
o,n l'i'i n.i.iir, Air-ti: Ml,..
i ' n.(.
s ' I '.'.
t , I
1 tnete .lie o-er " i . in '
I nt ii. i e i i.i v ii u ' ,:'-, . ', ,
pinch i.i .'-" 'I I ,, b 'Ai '
, v I
.i- i ;
. :.i. '.
11 I el' I '
', . PI "
''':; '
c.it.i;
a l ' .V ' .- i.--.'..;i W J,.. I t
li .iifj.
)r,, i'oil-ii.lr; Mr V.'il . :
O, V f. T.ivb r, !. j. i. i
! V N.-,- i-:-,v
I, .-t. w h 1
I'to'l ' f I' I'I
..i.h :.! . :.
. Ihi-l! '( I
:M st. M,,:!h.
.il l n..t.c
i . ' i . .. i
r (
, ve a 'o'er, i
M. 1 ord, :.'i r.
'id st. Juit.es !
Ja.'iif , 's.'ti'h
H. .1. ard w ,
t-t'. 'f it ;v"r.' ;
t I
A '!
te'ito'M of ' t''"'"l
a -nil ot File 1 (. -'
f- re r"Hch'i .it." '
t'-.e-Ti hat they
rr- tit .!ir str.t e h s
the e i i v
V.'.i i'l.-l Y. ll.lf'4
; ' 4 ! '
-.: any
irr. (
. t
; ;r
J' .1
',t v. rv ir-
1
I
Salt llixcv rccin.
fjg The follow iii g bt iuliful slar.zas, were writ
ten by CoI.Sam'l. D. I'AiiKiiso.y, ona i f the
Editoisof the Noriistown Regisler.and also of the
Petinsylvanian. They philosophically and very
apprepiialtly chronicle the recent glorious lii
uiiij'hs of the "progressive democracy. " Ve ask
our whig friends, everywheie, tojjie ihtmacan
did andinijiaitial pelltVl.
rjoiiituard Scund !
1 S.SLT IlirEIl LTItlC.
SY SANU1L I). FAITt-llSOM.
To the Salt rivei's head, where our good baili lies
moored :
In a quiet, siiut,' brrih, by her anchors secured,
At d her fljg floating aily and free in the breeze,
With her uitiio di-pUjed, and her crew at their
ct.se ;
A summons is borne cn the wings ol the air,
As it comes in the spoitolits revelry there,
Which ipeakbto the heart, uud awakens a glow,
That repays, with its tapture, au exile of wo.
IlomiuiuidUund! is tho word and the boat-
sv.airis' pipe shrill
Calls Ci.ch ok epci to join with a voice and a will,
In the wide-iintit-gihoiuiof glotitiUj huzzas,
Which bnrsU fitui our lips ou this proudest of
days.
Oar qu.iiiei , comoiodious, oi freely resigned,
Asour sails are ull spread to the favoring wind,
For v.ekuow ir',yaie ci;u.ing, .whose rights tu
this spot
Are sicurvd by ptoscription and ours are not.
Again oVr the w'4ter our trim vcsiel speeds,
Uul.aru.cd by pitt confl.tUi, ptcpaled for ctw
deedi
Of valor and fame in the cause of lh right,
Whether conquering for ttuth, or o'eipowertd by
might ;
Her flag higl) aloft, as the gale bears her on,
Shakes ibi gallaut lolds loose in tbo lays of the
sun ;
And that Lar.nrr the ensign of glory, will ne'er
lie sullied by faschood.or Luc red by fear.
Our transit is rapid. Twas well that we sped
Willi so little delay ftorn the Salt ritari's head;
Who aie bound tu that region, the place of tbeir
heme;
But a brief time has passed, since, with music
and glee,
They sailed, full of joy, on a smooth glassy sea,
To the haven of promise tu find their hopes
vain,
And btraighlway embark (or Salt river again.
l i e fir-t w ho approach us seem gloomy and sad
Can it be that such stricken ones ever were glad ?
And a sulphurousodor is borne on the breeze
As thty near us, so strong that it tempts us to
sneeze.
Whence comes it ? 'Tis caused by the "blue
light)' they bear,
And to which, like their "bluelaun" they strictly
adhero
An odd-fangled whim, but queer notions belong
To the President's "Hay Slate," so famous in
song,
Slowly and moodily upward they gn,
Willi Truman Smith looking the image of wo,
As his thought wandtr back to the time when
his Mull
Ceuld trick Old Conne' tieut quite to his will.
His power h.n vanii-hcd, fcr One mtn are there,
I Iticennnus and honest and strangers to fear,
j Who thwart all his schemes, from hi acts turn
away,
Ncr value his "f:ai.k" at tt.ht duttart a day.
And 1 rre fn in the IIoo.Mtr Z'.Je ccrr.e up a
tin. 'fi.'.
The ?alt tiver forests to wander arnons;
A i il a let ii n i f co"i, j, i f all si7.es and sorts, '
Arc In i lI I in II eir i r ni n to cnliwn their sport?.
il.j ll.e vrj j lice for thtm for coons of u!l
('la b s
!"(r yiits bU made f.,rr.cuj tho Salt riier g'.adcs,
U'.til h?t vm.bcr we pnt them lo flight ;
1 i.!i a ii gj.d Indiana' nil If'-JiAt
Ti o ;.c i.i.il i fa iT.e fives ncle to tie tar
1 i.i tic' naiif Kotitncky are now dr a-. ing near.
Tl.- L-v.'l thcii bold Clay, and, through evil and
Cm;.'
up i'
t-'c il i
trerr.rk" where tKir r.:at leader
1 ft I,
a'. , r
wr , . . ,
i. -. i .
I 7
ti, or
City
, f u'-1' i" the il l.ei r. w fn
it ca'chfH 'he Usf criithirg blow,
. h'j b Id hubtPis" at length seethe
a
Mi'sh :i is vacquisht d &s will as their
Ti e '-r f.-rel arrl fair Tenrxstce,
' ?:.h the j-.l'.ar.t and fr. r,
A ! .
! r '
f A .
,. ...! i tier snore,
r.itive i3.ne,t;ii,a no
!.-i I.' r 1 J wcr.iliouslv
tl-. r
; I r " r
- s'iir: -,
a r.i. r '
,.i t --r
,'.
n n rew,
i-von'v rrr,
Ti fi ood prffe
SEPT. 1, 1819.
The land of t .ut.d h4ita :iJ ttiong l.4iid; Tel..
lu-stee :
ri"tn thee came JACU'SON, whi , p4i,,t
Each wish and each want ol I .i couuliy cou.J
1,-A-l.
U'h...eeyenerlutr,Url when Joiner Wj.
w
And who.e courage ne'er Lltered in dutv's r .f.....
He lived fur thu n.'lion and chenshid wilibe
Hm g eun ry and l4Uie, v bile ttut nat.on is lieu.
And I'OLK, l:i, wa-t thine, whose bi.'ght deeds
have a plj. e
On history's page that time ne'ir can eirare ;
Who luted us in idii:t,nnd ended the imiiio
Of our country belotej with the halo olTamu ;
Who guarded our rights with a vigilant C4ie,
fly slander unmoved, ami unshaken by fear.
His deeds his betl nuiiuuiui.t puvu snJ they
live
Coshtined iu a lustre no n.arbld can give.
'Tw as meet that a State v hich such sons had be
towed 0.1 the nation, to serve and tu govern for good
Should sj'Utn the strung cords the dcijning would
bind
In veuemuus fil ls, to cnktier thcniitid;
And nobly stand foitliin defence of the cause
Ul j'Jjlicu and tiulh.equal righ's, equal Lvvs
And teach theu that faUchooJ and Laud cannot
be
Tho passports lotrut, with thepuro and the fiee
And others are with thee. The wot J has guno
foith,
In the East and tbe West and the South and the
North,
And proudly our banner is streaming on high,
EmtilLZoncd in glory and light I rum tl e ky.
It waves o'ei bold heads, ail risolved lor the right,
It waves o'er strong hands, all ptcpaicd I'.r the
fight,
And the spirit of justice will bear it sublime
'I hro' the crushingof worlds and ihe niins of limr.
A Gentle word.
A gentle word ! what has it not wrought? It
has rai.,ed from datkness to light from despair to
hops fiom poverty to wealth-from death to life.
Thousand have been reclaimed by kindliest, who
now would have been lost to viti ue and happi
ness. Since li e i fleets of kind and gentle words
are so glorious, who but a brulo will he unkind
and revengeful
A harsh word for a gonile one
Ob, this will never turn
From his career, proud Folly's sun,
That he the tiulb discern.
If ho would win to Viitue's track
One who has strangely erred,
And bring him from his wandeiings back,
Speak not a bitter word.
Teats gushing from a pruti fni heatt,
Mow freely do they fluff,
When we our friendly aid in, part,
To diaw Irorn vice to wo.
They err, who read not Nature's law,
Or reading, aro mi.led
And spurn the hords of love to draw,
And use reproach instead.
Sore Tiihoat. We have known several in
stances iu which Ibis distressing complaint, even
in its worst stages', his been immediately allevi
sled, and speedily cured by the following remedy.
Mix a pennyworth of powdered camphor with a
w ineghiss full of brandy ; pour a small quantity
on a lump ol sugar, and allow it to dissolve in the
month every hour. The thitd or foruth lime gen
erally enables the patient to swallow with caie.
Exchange paper.
fj'J- Jlthi ttisoitttits. The following advertise
ments occur among a nulange of odd ronceiti),
in the "Knickerbocker," purporting tn be quo
ted from the'Ilunhum Flag Siaff and Indipeu
dent Echo.'
My Wife, Sai.i.v Ann, has left m bed and
board without any provocation whatever. Kho
has been ugly ever since I took her, some fifteen
years ago ; scratches when she's inad and gels the
histei i' ks 'at a moments warning. She's a dan
teiotis woman, I being taken in by hi r beauty,
which Served tl.e light. I never was so sick ol
anv job. I hope nobody will catrh hir and bring
her back. No debt paid i.l hi r contractu g.
llU.Tr.BkRBV S.NCEtjnASS.
5 Tom Dibiien, the author and celebrated
I uiisk r, had a licrsc hich he called "Craphy ,"
and gave his reason for chiislenin him, as Jul
lows: " Will I made up my mind lo buy a horse,
I said I'll by a gru.i.y ; when I mounted him I
was top o grophsj ; wheal wanted him to can
trr, I said ge a flru'i : when I wish lum Ic
shiiid sli'.l and ha won't I sayou to graphy ; and,
thetef. ro I think "Craphy" ij a very proper
name."
A Qard L'i.'. Thi odoie Parknr nays Mr
Leaning -hnlh-wavs is a piiuh:r politician in
Atcriea, j'i.-t pnw, aittrrig en the frnre liclween
I'kiirt'V utid risltenryty, and like the hi:' i. h'.if
hciween the Old and New Ttslamrnf, Leli n;'it g
lo pt ither dippcrisaiion.
; V.'l-yifl a ncviof aprr like a teothrni'di
A-r,rixt-r. Lrraire ci'frjbcdv r-h-Dhl h pro.
-'-d w it'n ce tf his owr, aaj not borrow his
1 e ;ijl b.ars
oi.n si:ttu:s f ol tw
Oliyo iicavi
mo.M Tut ui.-io.v n.ivK'i. :
liArrt..MAL. A poor wot:.
! !'Uils "'" '"l "' tu"ied her .
- l-h...L , l . .
' '' ouj iiat,,. i;en,.' a-lu'd j,
1 1... k, , . .
" npiieii, i.uil y, thir
said be. "Ltuhv, ibir," said .he.
I.ucilu.that Wv-n'i J-i," b-y he L.iaf. ;
cd the child (Jeorge Washington. '
mother, confounded, could ut ,pe.,k .
he ehuichdoor, whim she lold the p..
inlaiit wat a gitl !
OuiruAitr. Lied, at hi, l..-c re.iJci., ;
Hiil, John Smith, ut the ripe rfcj tf..:
never tt.n.ll,.,) ter, miles Iroir, hi domi,
htslile.and-j!;,;, liviu.f,,,,., s,.illXt.
and his death from VM-t, thl.tu ytll . ,;
'gteatlyie-iefedbynlargi.. ciiiioei;'.,
"An honest mail isihe nh'.cst wr.'. . ! .
iJt
C-"Now tell me Ceasar An.;n.... ,,
bilvwre to ham his lad cut ot!, u I., i j .
get aniicider?'
" I gibidat up."
"Veil, in course he wculig-'j v. iior.-1
am re-tuiled.
"Jcs so nircr, nu-v I ejh nhy d.- J
t'j stay around dis cily .'
OM'be f. 1 OA i tl ' t I t(i a f .,; T I, , !- .
I tnaiiL. no on i, i ,.r ti. iii..
-i ' . i . j. l ... in ,
When TJ l 1 i , '. s sick ' , to : a, pi ,
I lihysii.s, bn sv.. ,. 'r
II Eltci tlul l.j ( l.n,,. '
N'hat'j Hut t.i i;,t ! I. LuU.III.
C Il yunr End appears wrrn out i
wijiUed, you t;,) bj,..jiu u.i JliVl.- .un..
feelit g to lii.J. h.
1" 1,1 1 the i.i rt i'
them out ol your p i:
H ja p. I i:- C
'; out of your If
S.-.tJ voji- da .
fashionable boan.'ing rih.il.
5J- I.', qode loo had f.r you On':",!;.
i,ur wile's Aoi-e t!i4ti l.,e veiy d-v ;J.
"An" kase y i, r uur. lue, I can ;i
lioin Sciip'uie I .'ln'i j..i,r inu,i,,..: ,
day, in your t.-iiiioii leii u, ihut u r i
deVll he lleel f.viii Us ! Now 11 I rriit II ',
ahe tl.i s at me.
To 'spite" a feller that's going lo v ; lit .,; .
gitl, just hide his hat, uiidrr ti,.' stove, In
stance. Luli'liciknius and bud. Let i ,'.
but it's Capital.
Ill) who has a high li.ieiie.i,l, will ':,. v
uudei it, i,d will live all the days ol hi, !,.
He who has a lung i,.je w.ll have an e .- , .
to pull.
He that is bald, will h:.vu nohalr-b . ,
hippens to haw any, it wi l have re . a r ,
he happens to l.au any, it will i,..t I,,..
boiVl place.
V.'omrn il o have curious nK I r- ws i"
likelihood have eye la-hi i uiidi r tl el',,
be beloved il 4 ,y one laU s e..!,cu-..t 1.,.,
them,
BMraMtuncm
The "i'ivc JjitsJs.'
'J'hc five poinl? in Nniv-Von; ij !.; -every
wliere ns one t,f t!ie tn-.'s; p, :
spots in tlie Union ; an.l ki:': ns it iL
in the hear: oftliegiv.it ciiv ,,f .i w Y,
the- wonder lias lmi been tii.it ii -Sv.nw
jierinitlrd locxi.i!. l-'.-r a niimLvr i;'
elforts liavc bun rtiaih,' (.) iei;!'e it, .
out t fleet, for the ic;!?on t!i ,t i'u ,,.
of properly there li:t.l i: iiiui',- p.-,;!',. ;
iiiiiintain il as il i-, ili.ui it c(,;. ; ,. i,v , ;
citaiige tliey coniil in . U t - ' j-,.-
rivcJ frum thiee dun nf mi i c o.c .s; ; ;
Ijo cttorino'j i ; and, as n!iii, st i itrv i,
dflit lias to p.;y a mii,,',I sum, t.'i,' ti
may be judged of by t!;i f.i!,' .Mr r
mcr.t, v.l.ioli we lii.d in ti.e c'm.'i'. ,
Efrjiiiicr :
"In a fciti-jlc I.uiiJiii,, r,i';. ..1 f:;;) ;),
Sivfcj-fra' II i'l, in i!,e rca,- i l 7 .;;,'
Water street, there areCOtl e.'Iuii.! . ,,.
On one of the co.'i'.er.s of l'i if,. ; .
J'.retts, there are K. lolmt J .i..,.l wj,
prostilnli s in a li;tr ci. ! ;:t u .
iitg-. At a pl t,:e Lniiwn r.s j';, ;' .
arc 80 fcni-ilt s of ll.e .vaihc , J5j i,J
color'. At ,Nu5. I'l ;,;,. I-' ', 1 ,.,, .
mere are atniiii sitii :-r-ois li.i, :
lots. No-'. 1 Id, 111, r.1,,1 J-,
houses of iil-faiiii', an ! i-nr.':i:ii 1.,
j' I -oil .1 1 li ' Ci '
'11' ;.
persons em-!:. At
are 5'2 111.de inin f.
i-h
t r ; j s ' 1' i ' 1 I 1!., 1
T.' li :ti iii . n., j ;, t
n 1 1 1 1 i-e 11 1 11
tlren in all '.v.' hiimn, I,, i.-,-K , ,
tile house. "l'lns- I'.cn firni-l, a j!Ui ..
of llie general rlt.iraclrr of tl.,; , .
These prop c, thus cri'M d. ! 1, -, r . . ,
without e.vrp linn tin- 1 i':';,., ,.r:. (, ,,
CUV. tl" ViTV lellie.'' ( f 1'. I';.!, . .., . .
Mot of them hate j,".n tl.iih, . ,
rcfpeelal !e p.-fitiii i,f :.,- , vy v )l( ( , ,
have In ciu.ie 1 j i!,..:rn!' ,,, , , ,.,i
Iti.sllie nui'in ut sink f..r y i-., 1
p( ti!en:ial eaicaf e.t t'-.t l.ar.- I.r,vu;i. 0
offensive to he tolerated in apv cihr
v;m. r t.t"-,v t: . r
li uli hcr.rt t the-
tcr
r- "
v -: " ; J
J . .. I F It
t l i'.ton,
i ,'. ' lrs ri
tJ..
IS'"'.
1 I ....
, I ifr-
1
4

xml | txt