OCR Interpretation


Columbia Democrat and Bloomsburg general advertiser. [volume] (Bloomsburg, Pa.) 1850-1866, July 08, 1865, Image 1

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85025181/1865-07-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

3EM0C
AND BLOOMSBURG GENERAL ADVERTISER.
LEVI L. TATE, EDITOR
"TO HOLD AND TKIM TUB TO 110 II OF TRUTH AND WAVE IT O'ER THE DARKENED EARTH."
TERMS: $2 50 IN ADVANCE.
VOL. 19.iT0. 19.
BLOOMSBURG, COLUMBIA COUNTY, PENN'A,, SATURDAY, JULY 8, 18G5.
VOL FME 29.
H ALTIMORE LOOK HOSPITAL
Ilaltimoro, Mtl.
ESTABLISHED as n REFUGE FROM
QUACKEltY.
'Ac Oi Vacc wAcic 'i Cc can be ob
ttii'ici. Or Johnson litis li covered ttio most
lit mill, Speedy, anil only HtfVrtual Ki'ineilv In tin
VYiiltl H r Wiiikncss of 1 1 1 a Hark or Minks, Birlctttres
AfTcrlion- of Hie Kldin . iiml madder. Inviiluiiluty
Pin lunge. Impnti'iicy , (3iMiir.il Debility, Nervous
W'", IU i-1" c-1 fin, I. in, poor, htm t-il rl t b, fntifuslnn nf
I irn h 1'iilpiliilloii nf llie Iknrt, Tinilillty, 'I rinnhllnir,
-tin tie -I Sight or Oiildlnrss. Disease of tlin llin.i
Ilirinil. Nine, ir inwils-tluf. Tcriihli! Disorder
il-liu limn Hollt.tr Habits of Youth-stch-l -ond
miliary ptnt.llcci n.oie fatal l. th Ir tell i n s limn ilia
uma nl' -J ri-iiB tn II" Matin, rs nf 01 . m, hlk'lttitis
tlii'lr most t.ri 1 1 tn fit hopes or anticipations, rendering
luiitll igc, &c, IihioimIjI'
YOUNG 31 EN
I .peilMly, who have In conm the virlltns nf Pniitaiy
Vice. tli.it lit' nufiil mid ilc-triiriivu li.il.it wlili li aniif.
i v fi i ps in nu in nun ly irnv c ilneHo'inils nf .vming
li. 'II nl till' lnii'l I All Him: talents mid lltllll.ltlt llil'clleit.
' lio wight ntherw M' lin v I'litranrcd li lining Sen
. , n w lli tin tliuiul, rs nf clrvpir-mu. nr wiii,-u lu ec
ttai Hi. imi-ii lyic. miiy t all w lih f'.ll cunfiili i.ci .
MARJIAIG :.
Vnrti. t! prthMiP, nr ymnz mm i-niilMpp1,itiii;i unr
t 1 C" liwlnc .mm. nf pit lml l ' iK'ii s, (.rfMl.ic
uy, ( T rtMlii-. -pM-ilily iur,i,
Mt- who tliu-i r hinmt'K'iiiiili'r ilm rnro nf Hr J. may
i iit'txurH h, hU Imnnr nu it frui.tlcimm. nntl
( -lift Icntly n l Dpi n Ins sUill n u ph) fit l ur
ixfWLl lj i irt-ti i ml fill vinir rusioroJ.
tiU i,i Iivi'iK atr tIimii - iin-Ii i-MiliTi Hi j rut 5
Miitliitul ht-irri iii'i (inp'ljtKil.li- I, ill p-ii'iliy pit
tini "1 i r 1 r Iih.iiIi nc- t Vniintr prr.
'u- aic tmt npi toiiiuiiitlL i'cikscs fio,n nut licliig
i. ur ff 'h ' i'r nl t'u I fniwi-i'i n licit hi'ty tMinii
S ', u'li'i ilt '.t mi. I rf'iriti the rilj rt ill ir li.net tn
t .m ih:.t lli j n' 1 1 uf (it ft ' i'1!' '1 if t i'"ii i by
iti(jfii tHt'i'i" hi i huj't-oii-r li'iliti ilmn by lb'.' ltu
i .'til ? 1 i .I-1 . t ii Htj; (H pt i lI i UiO pit aiii (J h ul
t tr i i itij. lit inut f riniu mid iletriu live j-j hip
It hi i f imili ti i.ly uii.l iniu'l ,n i ho Tin .fc'yti'):t be
TMim (.i-r.i.v 'I. lb r!.y-i''.il uml inrftt.il lu'irti'itm
i I'itKiii k! tn t r, IV'Tr. i.tivi! pm'.ir, Srt r.n Irii
t.i mmm l-i-iji.-f ii i I'tlpit'iti it; nf th llf.'trl. Inio.s
tf.i.i. ('ti irittutaii ..1 Hi Ittluy :t V.tUi M Ul i'raiut
. uii (n- 4 j tlnti. 1 ay nn I !) 1 1
HU. JOI!NTo,
Mi ti.in.r u th." P ynl t '!! ik (t; tinrpinK. U'linlon,
i;r; !u it'1 frin "ii f th tn.i-a u i u. n t iNilb'i in th i
I n t ton ft Multh' fiat, r p.iri nf w Iiojp Mff !mh
h ii pii1 ii h r.pi us nl IjtMl lu-l. I'.irU, I'litlr.
i' Ipln i. iiii'l ), h ri lian t if-ct 'il sn-'ie ul tljc mort
iiti'i hi.a i '.r. ill it "t'tv r knd.ui , nuiiy iri
f il ii i ni!u in tb-' b '-i I nitl t t Ui iii fi'ip.
(iM' it rv'tu-n-xj, h.'in? nl'ittn mI at ntlii'H i 'Un-ls
I Ji-.il'uitr Willi trc'i'i til l.Uj.inii, mLmiiIi il h'tiic-
tin N't- uitl d"r. it i; i n" lit of iniiij, were cure J imtiirui
Arcana Watch.
Ait hVcgtmt Xovetty in 11'ATCllEi).
rPIlE cttBi'i" ol this watoli aro nn entirely
.5 ni'iv Invciillnit cniiii'iftiof idiilliri'rcntmotaU
coinblni'il, lulled t'.ci llr r uml pl.ii.Ulii'd, irn.liicln( an
cxict linll.itinii If It! tnr.it (tiilil, ralliid Arcim.t, which
ill nlny keep Its rnlor. Tlioy nro nn bmiilifiil n
mill. I uolil, nnil il ru ii I r. r i ! t , I n iinneltlitli the enst, Tlio
c,'iu l ki'iiiillfiitly dc-ljii 'ilwllli 1'ani.l mid eliiold for
ii.hiic n Illi I'lilviit 1'iifli I'in nnd uuitr,iird In tin i .
lu t flyle (il-tlio tilclimtoil (!o. llniillni; l,vcr, nnd
lire n nllv limidiiuuii: mid iteslrnlde, nnd in) CLtrt an lin
lliltiiiiinf unld in tn di tyiictt'ftlnn. Tile innvt'lliR lit la
liiiiiiuliictiirrd liy the null known Kt: Jimcr Watch Coin
p.iny nf lliirnp.), tin il me mipoili linUlitil, I) ivIiik en
BrjNcd p'llkti, f.niry turvi'd Lrlilt'eii rn jiistlng recn
latur Willi iinlil li.i t ii 1 1 co nnd lliu i m riv ml Juwcllcd
in lion, with lini! ilinl nnd hkuktun lianda, and is war
ranted n pnnd tlimi keep, r
Ttiosn watrlii'i arc of tlirou dilk'reiil sizes, thu
Final left lii'ins fur I, ullei, unit lira ull iluntin (,'hscii.
A cam! of f ix will mo cut by .Hall ir Kiproa for
SIM. mi. A i-llifln iiiic pi'iit In n IiiiiiiIsoiiiii MiHurcn
U'iim fur JJj 'i i will rea Illy .ell fur three tlnien their
cunt. We me. mde niieiiti lor thin Hatch In the United
Muter, and nun i are genuine winch dn not bear our
Trade mark. Ai!dreM
(J1IIAKD W. DKVAUGI1 & Co.,
linpnricrs, 15 MaitU-u Lanu, N. V.
M iy lUVS -nm
Niiw Skirt for 1805.
TIIU OUBT ixvcno or tiii: ,GU
l.V llDOl SKIUT3.
.1 W. llr.i.'lnyV .Vuw I'aWnt Dipl. Ellipti: (or don
Mi, flprlnj Skirt.
tVwt.' Ilrallcy fury, (Into J I k J o. West,)
Side I'ropri' lorn n i in.iiiiil.iiinri rn, li, f li.uiilieii) and
711 nnd HI It '.a 'o Hueeti S, York
TliiH li'V'iiilliin clisl'K ot Diipiex (nr two) III Iptic
PIiilI Hprln.'ii. Ilci ni.i.ii-ly llraldi d Tightly and Firmly
toaether, cilee In I'dgo, in ikinc th.- limi'lie-UH'ml iNx.
ib:.- t:iati.' an I Unr .lit.' .-ji'lna e it uf si. I hey el
il : i lti.n I or ttr .ik Ilk t tic nijl- ,irini;D, and cna.
& .(iiiiiitty I're rve ill -ir prif..i t and luaitifal or, ipj
Iv. ire tw 1'iiit! miv oilur fkirt
I lie vvonlerliit fluiiiiity mill irrn.H cmnfnrt nnd
pie.iine 1 1 any la ly .v '.irnu lti. 1 ijil.'X 11. iptic ki .t
will he c x ;i i ii ined partlinlarly in all cinvviled
A rti- inlill '., dp ran. Cji il.iiii (, U.iilru it ' i r a . L'liunl,
I'.mvi. Vrm fli.tir. lor 1 ruiiu nu le and t'onei; liresa
113 llie Skill can tie lidded, wit.'ll in nu. to (KCUpy a
b in ii 1 1 plait? at c-'iiily an a bilk or imii'liii ilt"
A 1. 1 ly liiivliM eitj'ie.t Hie ph-aMire (ninfort, and
fr a e MHi'iueiiiv (f wearins llu "liiiilex I'.llintic
SH'il Spriiis! Snt" lur e ln?le day will never alXi I.
w nr l ( iHlnly dinii.e w uli thutr us". I'nr Children
Mikp. utid Votti i Ladi.-ii, tin y are iiiiperur tn all
nt'i r.
They are tli" liet lalily In evirv part, tin I imiueH.
tlonabi) th' l.i'.'hlest. iiiohl i i'iir.ilit.', i ii:ntort-ibk',(iitd
economical kirt ev .r made.
1 ul! SAM'. Ill nil llrnl Can !.tiir; in (till ( ity, and
Itini ii'lin.it the Initi'd fc't.it 'f, Inn. la.. Ilavatin U.i
I'lilia 'Mexico, tfi- nth Ann lica, an-t Ilia Wet.1 induv.
iNtu'iiti: id'! 'i in; iiuri.ux llliitii; sKiur.
Apm 1.". l-tCi
Cape May, New Jersey,
i.i ii
. i.vK.;r.v.Ti.-d. Mi wrier.. iThc CoSiitiibia isiousc
Hi J .Ti.'rene n all Hi u Im line nilirid th 'in.
iv i l.V i.opr-v t iii.l.;l::.'iM'e .tad p-'lit-cy li.iint.. i T
i. hi h nr. i i.ou li :y and : i-il ui.iiiinir: In in lor I
i mo r ti im ii'-?. (-lu-i . . g i i' ly or in.iin.u' ; I
I'he.j nr i.".ii "if til i-a.l .ml indiiM-hdy iH'-cli I t 7 111 v , Pnf,n.,, or tu, rccoiit'OU of
ir,. nn di lij inilj iii.i.luol jonth. ci'.' H..hni,Mil 1 '-ptii'-ii ior uu ri t pi.uu ui
1 1 Il ,. I. .111-1 l.riiln, i'miij in Hi.- Iliad, luniiii-ii ol i I I sne-i,-. .m
Hijiit, loi- of M'lculir 'inM-i. I'Mi'iMlioii of 'li'j Tlit;i(.-5I)AV, J UN' 15 'i l-U
li art I v.pi'i ti 1 N lr..iiiil,i ity, 1) ranaeiii i.t , , .,..,,, , . p ,lnr ,ir,i iho Coliim-
if hie Iti,'. -tin l iintiM.. l.'iial Duliilil. Jyinp. I ,,, ii.mh.' -lull miiy tul..in Hi" p put ir rciiuiatiini
t .. . t '-0:11 imptio'i, C.r ' w ii-li it liiiHl'oidv'uit'i rj'l 'hit h' re.pcc Hilly o-
.iitr...!.! 1 - - .ii,... .... ... ,.. ........ . 1 J .. 1 1 11, . mih ir all, etion l.ir til II. 1 siMmitl. nr-
Ii.. f. .irlnt ITimU nn ill" lulu 1 are 1111, ill
to t, i.r.'i. i. . i.ikf 1.1 ri 'ini rv. ( iii.i'i.ieii o Liens.
lJ.pnMiiit ..( i-.ti'ti. I'vil i'o'l o'lliut. Aver mil 10
foil iy H.'lf lii-uui-t, l.uv.' 01 1' 111 1 1", riniiiiny..'
1 ..till 1 1 Itie ev 1 , pro I'll "I.
'I li uni'ii of pi m.i. o' alt a.' 'i ran n-i'v jn li;e
li.it U llie i' ins. i.l iti. ir : i lini 1: 11 ..i'.'l i-.l.i li( ir
v 1 er. h 'i i .1 I'll.' vv e.i i. j.-,' ', 11' rvoii and mi ai liiL'il.
1 M'Ji.l
li-iv a unu'iilar ep,,e.irit..i (t'i.n:i tlio iji'f
6ji! ty .1 pin. .u ol i.-i lit niji'i in.
YUt N'J A. EN
ih Irn n-juri'i' lli- nifo hv a cfMim prflrtl" in
i iiini i 1 wlum .il'iii". ii h uiuVt' i i.'ttilv U'.irii'il irmii
ti u'it niij.iiis, ur at cun i', til t-H tu t .m. n .ir
1 ivhtl l II i-v '.1 w ti -ti iivl nail if 11 it I'uri' I r-'ii
li Tr m'Url.it'ti niip'i'ltilt ;tthl ituaUiii't boll) Hi I it I ii'itt
It . t li.ttiY. a, ply 1. m:h 'iJi.ttuly.
Ii.ii n ,itu (hut ii 7'iiin- i.i-i 1, . tin t:cpt nf b:ir co'in
tM 'lt pri it of lu ur "l t) il ' bii eii.acbulfio.il
.ill pn--pi'rt .mil fi.juytmi.u ni nit' uy in unco
r rr. . f (Icvi.tUii.' fru.'ii Mi p.ttll nl n:tturu mwi in-
lt- tli. jl) .' r lllllt fci ift 1 tliililt. Ucll p Jitl.lb lUUet,
t. f-T. 11 i..pl.i'.n
r'lr'-im it-' nn hi pr.i:r tur in itfr'Mii'it.iimiiDn tn
ait itru nnm'). r I'l.L'UJ-t. it'U u tin a -nr Uii
r iiIum J fueititj. -i will U- i-U" II nl f.ir all wlm -Wire.
In t.nt tiivnritp ici'iiuiiT rm rt.
lt 1 k f ' .-Il-Ik.iuhI Pini i i-ip'ii 1 llt.it Jiai bofii ("
niifi ii tin.1 si'iiM 11
r-T t'l.tnw, tc.appif t- J. m.
Select Ipociin.
A JUNE SONG.
DT il'Ul'HTA MOORr.
llcautiful, healthful Summer I
Uilornun, ciqultito Juno I
All the sweet flower, are In bloiiain,
All Hi 3 iwccl blr.li arc In tuno.
Dew on the mcadowa ut nightfall,
Ocin.on tlio mcudnWi at morn ;
Melody lni.nij the evening.
Melody greeting tho dawn,
All tlio green hill, of tlio foreat
Ringing nil J thrilling Willi tong J
.Viitlc, I'lichantlng as varied,
l'oilrod the green valleya along,
Itapturouj creatures of beauty,
Winging their way through the eky,
llu.ivchnard unr Mo llieir praiaca
MountuuR tlinukfglvings to high t '
I.o I xv luii 1 bird In delighted
lli. CCilacv lead, hint to soar ;
The greater and fuller his rapture.
His so igs of thanksgiving tho iniiro.
See where the winds from tho mountain.
Sweep over niendivvs so fair,
The gra keenn llu wave, of the ocoiu,
Ofcku.h flying b'.vifi through th: air,
l.nokl how-the shadows are chasing
The sunshiuc from woodland and vale,
A. white fleecy clouds gather slowly,
lilown up by 111 1 s'.vcct'&ccnled gale.
lltitfrcnps. white weed and clover,
Jloves, sweet-briar and fern,
.M'lil'i their breath 011 the liri'rujs
Who from siuh wuoing could turn I
Ilirdi, and the gale, :.nd the fl ivvcr.
fall me irnm study away,
Out in 111 2 luld. wheru the mowjrs
Snuii will be making llu hay.
ul to the heath nnd 111 ' mountain
Where, "mid the tern and tho brtkn,
Under the pine, of the forest,
l'raginnt llie couch I may mike.
r.av'iihlug voicis nf Nature.
Ye coquet ; bat never too soon.
I yield to tli y luscious embraces,
'I hdu odorous, rxiuialte June I
WiVcifoLr, Maine, June Is 05.
EAJMy. iiniqi.wyviii.noiaiuijwwigjiii.i.iiu.m Ml
The
sol wcro allowed every opportunity to pre
vent tlio ofFoihig of illegal tcotiinony. Af
ter tho indictment had been presented,
Chief Justice Marshall dcoidctl that Mr.
Burr must bo incarcerated, but every pos
sible, comfort and latitude were allowed
bim. Mr. Parton, in bii "Life of Hurr,"
thus dcticribo bis condition in jail .
"He bud n suit of looms in tbo third
otor) of the penitentiary, cxiouding one
from tho Danville Intelligencer,
West Hkmlock Twr.,")
June 14, 1805, J
Mil. Emrott :
The recent discoveries of
Petroleum or coal oil and coal in Colum
bia county, has caused considerable ex
citement among tho pcoplo in our neigh
borhood. 'I ho difference of opinion of
persons in regard to tho existence of oil in
hundred feet, whero bo was ollowed to tho?o rcgiotu induoed mo to visit what is
usually termed tbo "Oil Regions' of Col
umbia county," an account of which may
juiciest your readers, as no detailed ac
counts has jet been given in tbo local
journals of their neighborhood.
I ttartcd on the morning of the 12th
of Juno, nnd reached tho first oil spring,
which is located obotit ono mile uorthcat
ecu bis friends without ibu presence of a
witness. His room was so thronged with
visitors, at tiuies,aa to present the appear
anci: ot a leveo. Servants were continu
ally arriving with messages, notes and in
quiries, bringing oranges, lemons, pine
apples, raopuerrtes.apricol.Sjcroaui, butter,
too, iXc, presents trum the ladies ol tuu
city. In expectation ol his daughter's
arrival, Kime of his friends in the town
provided a house far bur i ccoinmodation, of Iola, iu Greenwood townnhip, Columbia
1 he j.tilor, too, was all ctvilitjt, Colonel j county, near a point known as "Shocma
Burr often laughed himself at the rccol- , kcr.a 8wilni. or tho farm of a Mr.
luntiuu ui ii uuiivuiauuuii Mini luutv place
between himself and the jailor on the
evening ol Ins arrival
rli .uf. II .1, I liil. i leiphi i ; o h
GEO J HO1.T0N,
e,iipri''tor.
1'ip ' 1-l.unl N. J.
.( ti in. I - .
iSky iight. Pioiuro Ihillciy.
't ' HE umltM'.-i.'tieil rcpcctftiMv informs
j III-i itiielis of Itlooiii-li'ira and 111" pulilir g( lie
r.illv lli il ht Irix siirceitleit Mr llilscll'iliirl. Ill tile I'lld-
li.'ji.ipti and O.u'iii rri'iin lnhiuess. at tti.i well kiiuwu
rfkvl.ulillnn . in tlio I. xi li.iui'.' Itl'iek overrUi'liuer'a
i Sunn, in w tin h Ii Hiai iii..vil a lull I .uii'Tu uml nn-
,. II,., thu. a sound mind and bn.lv llu ,.,.. n.-c'H I l"-y 'lVi!eri"' ""lrh '" I"""""-"1" ' k' !,n
ru'l r M.i.ril.Fli promute coltnubl.il Itapein In. 1 "l0 P-'"cv
.'.oil. v iilm t tins i! e .iirii 'V ihrotigli life li.'cnm. j LIFli-I.I KE P I' .'Ti' li V,
;. w,arv ,iljriuia;e i llie prorp cl tio.irly dnrK-ns t
la.- vie'n. iii-mini li.ioiii s stud. vid with diip.nr n-atJ or tta.uline. tli it have yd bc-n pro luced in
mi. I Oil. a w itn tltn iin iuiicliiilly r. tl ''tl-u tli.it til'ili i tins " ( turn of ( oun ry. ... , .
miii'H of an iihei li.i'.ii.ies blulu-'ii v fit our (ivvii. ! Thi H'lii; Hi' v eiat.iv!i.iienl ofiliiluiid in
' In,, on tnii".- nn I h.iv ins been lilted up at heavy i.x-
c ....t. I... I,. .'... cv...., I t. -me. ii iii.iv t e loiisiiicrcil a rir-til.i-s I.IKI.i."a
,,.,..,, .... ........ , , o '.I.HIK. (Ir.inii4 or
AIAHlUAtiE,
I
id
I. t:-!i.iuil fid.- fl in 'i".ii itiilliitMrn ktrect, af i doits.
I -"lu t!i..' coin. r. lull not to uUfirvn n.iitw .,ini nnm
o'r. . ...
.. - No Ieit-.,i rni'-JivM iiilc iotpil i ami cnii.
t.iliiiug a tamp to lie mud tin tl" njilj. I erioin
v. rill it j i-li ml I tat ' trju uml s miu purtiiiii nf udcrllHC-
IimiiI (l-'si i iliiiiji r.y.iii mm -
1'iie t'oi toV lliplo.no li- tig" in liis iiffico.
lii'doi Dcmenl-o the P'tt,.
'1 I'hi trrttiv llniisTid-- cured at Hilt oilahll'hin"iit ;
Wiliin the'l.t-t Uenly jeur , an-l tu.i mniieiuif mi' !
4 i iirinri fiirt'l"al op. r.itnnii. perforoi" I. by Dr. Johns
fr t wilui'bs.id by tin reporters of Tin Bun and many
filler ii'-i'. ii 'i i'os ol whnli ha ii appeal 1 again
l-.llt ilgUMl b tore til' llllllll', IlCflue Un lltliilioi: .la .1
r-iiti .ini'i of ilinriicl r and tcrpon.ibility. is a .utfi-
r 1 1 ut guaranty to tli" nttiicliM.
akin DUeius SKedlly ' vie I.
Aprn a ua.- ly
V UPDEGFLAFF'S
s:yk am s.Aij iM-niiiAity,
(I'n llie S'piare, Tlirif In or from Etcde's Hotel
WILKEBDARIiE, PA.
rrcatmcat of JelTcrson
Davis.
II the public reports of the treatment
of Jeff rinu Dtvis be correct, il is not at
all likel) thin ilioCourtu will ever be called
npoo to try I im fur any clitiro that may
be brought against Liiu. At lirst the mon
trolJ' itory of Lis bting btutilly thrown
down nntl liavil) it".vnetl was not balinved,
li was oven denied by eotuo of the Abo
lition pipers, and deiiount'i d as an at
icmpi ti g;l up a ".-vnpathy for an ari h
rebel," 15ul reeeui m-euts have cunGrmed
tho tliunivf 1 ttory, and the birbarous
treatment ui Mr. D.tvis will ever b; an iu
dellibiu ilif " r:iuo to the govcriiment.
Posieiit; never uprirovos any p'luishment
which npriugs from inalignant hdto or is
tho product of any unnecessary harsh
ness. From the rietiMt'Te nature of Mr.
Davis's phys'ict i anil rnonUl system, we
have no d.a'ut lit-- In .ttm-'!it ho has ro
ceivod will result in bii il.:aih. It can
scarcely be ulberwi-o. 'J'iie correspondent
of tho Philadelphia Inquirer gave the first
account of tho manacling of Mr. Dah,
Insurance Company, j alld .,CL'u,!;t0 bay tl.' bclt w" ot
! J ' ufetiinir lufonuation in regard to his cou-
WII.KIJH-ll.MUIi; IT.XA. , . ., r ii . ,
; tliiiun. Iho fiillowmg is Im last report :
tAl'I T.lli A.xjl M,ari,;!5, - - 'oiillf,
A ss i; t .
tstork not called in,
Hills receivable,
i;. 3 -'.'0 Hoii'Is,
''..iiioiita r b and call loans.
ml shires Wicmlng Hank Stock,
-nn; 1 pit tur " t ik -ti al nnv time
II' ... licit, in ' im i.; cobtoiu un.l truta hu will lu
mil-; to r 'id. r i;eii nil mti-f ot.on.
At.Ill'.MK AMI I'll'I'i Iii; l'llMi;ri. of al
1 in.U. co.itta itly (i.t 1. Hi J a'ld 'or -il i h -ap.
ri.UMUM' f.UAUII.MtT.
Ill lOtitntni'K, M.tn'ii A", I;tl3
'1 hone, sir,' said the ii'tlor, 'that il
would not bo disigreeablo lo you if 1 bh6'd
leek this dojr after d.nk V
'Uy no muati , repliud tho prissnnr
I should pie fur it lo keep out intruders.'
'It i.s our otiilom, ir, to extinguish all
lights al U o't'lock. I hope, rir, .you will
have no ohjociion to conform to that '
'That, ir, suid Uiirr, 'I am sorry to
say, is impncMbln, fur 1 never go to bed
uuiil twelve, aud always have two can
dles.' 'Very well, sir. inst as you please,' re
plied llie julor, 'I should have hcen glad
had it been otherwise; but, as you please,
sir.' "
Compare this with the fhamcful and
brutal manner in which Mr. Davis has
J been treated. Placed in solitary confiue
i moi.l, deuicd all communicution with any
j living persou except -Lia j ulors, denied
even book'), papists, writing uteitKiis, ovcry
thing tiiat rendtra life lo a person of bis.
habits and temporameul, endurable. Fed
on coarso toldicrs'ralions, and when he
complaiued of this barbarous treatment,
seized Wirso tli .1 n t lie lowest convicted
lalon aud fhiH'klui, ironed, nianicltd !
This black reo id is a blot ou ch ilization.
No matter who or what Jiffirsou Davis
is, there i-t no pos'ibln escuse fur ir; even
if he has ciuimittml ireasou, as the Abo
liiiou Tory papers, which believe in the
''divinity of gavsrnment,'' uwert, he is at
least entitled to a dicont ticatmunt and
a fair uial, and to be punuhed, if at all,
acooidinn; to law.' Hut it is evident thai
t is the inteiiiiou to punish hiin first uud
try h m afterwardi; that is, if there shall
be anything left of hitn which it will be
possible to try. It is not at all likely,
however, that there will bo. He is liter
ally dying bj luetics, aud il is no wonder
that he lagged the guard to tboot him
outright, to put an cud to his languishing
misery. A'. Y. Day iao.'c.
Shullz. Tbco springs were discovered
by a returned soldier, a son of Mr. Shultz,
who had previously visited the Wesiurn
oil regions. The springs aro situated at
tin? foot of a-high and steep hill or moun
tain, in what is considered the most bar.
reu section of land in that neighborhood.
They rise neatly perpendicularly out of
the ground. Tho oil floal3 on the water.
When the sun shiues upon il the oil is ofa
rainbow hue when it is sliadadfroni the
sun the color i b!u.
Icaving these springs I proceeded up
the creek towards Ilobrsburg, visitiog'sey-
ral spriugs, on the road similar to those
above de cribed. On my arrival at
llohrsburg, I was hhnwu a specimen of
coal which had lately been discovered on
Green Creek, two milts north of tho above
illogo, on tho farm of David Keller.
Hi is discovery, a wa3 natural, bad cro-
atod much excitement in the neighbor
hood. The coal has tho oppearauco of
the Bituuiiuous. Thcte aro several oil
springs a short distance fiom here, be-
jw.cna
"Mr. Davis a appetite has failed bim,
tired nature's sweet restore!' rcfusos to
tti.'iiiui bl"ss him, anil his days and nights pa-s
.'.i.lHKI I ..,l.,.ll,.t.c I 11 r,CA tvhn
t.Ull'J ; OU 111 .VICICI1CU 11 rtHoiuiiuaui .,
i. tan ' u,D, Kin, nn Mmdiir renort him sitlitlf' iu
5U hares 1'irM Natto ml IIuiik ,,l llilkt.-liarr.'. SdWO ,. , ,- i', -n..Vl1l l,U nlicnkn
otiiK at vv iiKes uarru ,,'m j uia emu, "ii" .....w-.v ,
in nii.-ites Heciinii National 1
(I iliares V Ilk. s-lla-re llmlge Stuck
Ueai IMile,
Jititirnietit,, - -
line Ir.nii Agents and others,
Cash 111 hand and in ll.inU.
r 5H iS INS rU'l'lON iMiow opetied and J.BflSSC 3 If Hl..
i r.iir.lsliud in llie lon.t t-inllv btyle lleceplioii, it , t),l,r,N'll t'K, I.. I). SIIUI.M MJER.
v 1
0... 1 ii.. ,..(. n - l'..,.nii. nn. laren. coiivcnii'iil mo ! i.m v in li:il.IM). II .M IIDVT.
VB i'-l! adapted. 'I'll'- rtirat.'.il i.p irtnniit contains the s vMt.'lll. W Mill A MS. O. M.IS'H,
A.' fie.t i-olleiiiiiii 11 iiisl.uiiirntmu tins country, and nilAKl.l.U Diiltlt Nt.i;, Wvt S UtiSs,
i 1 .111. tiis f'Hiilli 'e will enalili liiiuto me' t nny mid ull t I) l.vci)!', I II vlt I.l, J A MIM1R,
is- .tiergi'iHl-F in pratliie II" will nper iivup"" iv i i;y All I riiiiii-i., m iiin.ii.ii..
? xnrioiis forms of Hl.l S llM..-fi, I'niarai'l, Oc lunn of li. M ll()l.i.I',''iA''k. Vrttiint.
lin Pupil. I rofs i'.yes, f lo.ure of ill. Tear Uinta, in- ,. O filOl'.vi Alvlilt, Vies Vrtfl.
verslinof the ny li'ls, l'lergiiim, c. And will -, c. SMITH, Siotuiiav. .,'. .
treat ud forms (.1 Mirt-d, I'.yu (Jraiiuleii I, ids. (lpacetieb I I.IIOU.N, Agmt,
rf Itin fornea, mi l Hcrodiio is ill., iim-s 01 th; Cye to- I M.ikIi ij, IS " - intlnrg, IU.
Vi'Hier with ail llie Ui,i..i.,cb to w huh lltv L n sub- i --
'' PC M'M''.a -Will treat all tin; dl.ea.es common to f.( 1 LI A ( U -V J. .
tlm (iifim. Iii-iliarc s from llie t ar, .Noises in the l.ar Ai X.'AJ.IAA A J 1 V -
I'atairli, tlilliuilty ofheiiriiiL'.total lie fnets ev en where . rj,i; Proiiiu'tnrot'tliis well-know n and rentrally loco
the Drum is destroyed. Will insert an aitlficlal one ted huuso, tho Excii-vsni! Hutu., tituttto on Jl.tl,
iiiiswirlui; nearly all tha purposes ofiln natural. Hired, in niiioiii.tnirg. 1 iiiiin-.l i.m-ly 'peoFile the foluin
lllr.'Af-i;.S til' TUU 1 1 1 HO VI'.-Alt diseases com- b' ,..... f,mri llouse. respecllolly lufonns his friends
in in to Hi.; I'liroat and Xusc will " treated llm ,),,. public in C( neritl. thai Ins llnnsu is mnv ill or
iliou aii.ifiiit-riiiiiiui mh 01 iiavf, -i. "o.,
, t .. , . t ..i, im .ti i-i. .He. i uiitors. v unci I wiui' r ..i .i.e....... to t.ivor ,t w it i ineir eiisioiu. lie ins
Veil Tenuis, -c, 1'l.tsil: diei.itiom by lt-'?,lll.,,'e,wf si urct no exp -use in pr' p.uniif tliu Cxi iivmie, for IIih
riesh into ilrfciriut.l parts nnd (l-neiul Mirgory in f hi. guests, nelili r shull tin re be any;
lliinu w.inlHiJ ',on ins parij in iiii.in.itr io men
comfort. Ill" Imusu is sp.iciou. aud enjoys ail excellent
b'lsllle.stointloti.
O" Uuiiiibusen run at all time, between tho I.t iv
lintel and tin- vinous l-ul lload Depots, by which i s;
elers will bo pUasinU; conveyed tn nnd from the r
sp- ctivii Stiilirois iu dun lime to meet llie Oars.
MAY, l.'l'U
W.M.-U. KOONS.
'jj : sunken, liis eyes li.t!es, gazing on tho
. : bl.mk wall ol Im cell as il bo saw a great
i.oii ' horror beforo him and pallid terror behind
him. Ihs nrtves ure gone ; ho starts ai
the slightest uoiso like a fevered child ;
hit: nhxaica! orcaiii.-ui is prostrated almost
beyond recuperation. His physicians,
lifter ciiiisuUutioii, imposed absolute cuar
ncl boose quiet in his casemonts, and now
the guards of the prisoner pass his cell in
E3r"A small boy heard a par-on preach
a sermon from these wurds, "Ye mu;l be
born again," which, was frequently re
pi atcd during the discourse. The litllo
hearer paid sttiet utlention to all that wjs
said, and particularly to the text.
After he returned, he became niclanch
oily. His father observed it and inquired
tho cause. The boy told bim that the
preacher said ho musl be born agaiu.
"Well, my sou," replied the father
'why do jini cry about it !"
"Jh,"btiid the boy, "I'm bo frnid that
next time I'll bo a gal."
side a largo tulpbur spring. AH tlio
spt ings riso perpeudicular, tamo us the
one on Mr. Shultz s farm. 'Iho gentle
man who discovered the coal, who is from
0.1 City, is confideut of the existence of
large quantities ol oil in this territory,
Other men of experience in these matters
expressed the same onin:on. I then turned
noithward to Benton. No oil springs
have vet been discovered between where
tho coal was found aud Uunton. North of
lleuton ihc indications for oil arc the best.
One oil spring upon the mountains, out!
near West Crock, about four miles from
Denton, is said to bo the best yet found.
I'ho water of this i-pring comes through
the rock, with a thick greasy substance.
l'licre is another oil spring near tambra.
about four miles northeast ol Benton.
About twouty years ago n company com
menced bourmg tit this place for salt.
After reaching to the depth of near 400
feet, a dark greasy substance commedoed
Qowinc lrom tho well, which ran into the
creek below and could bo seen, for miles
down, on tho surlacc of the stream. Thin
cau3id tbo company to stop boaring. The
drills wcro left in tho ground and shortly
afterward wire brokeu off. The discove
ry of. oil led many to believe that thu
"nasty stuff ' they had found was Petro
leum, They accordingly wcut to work
and taised tho drills, and found them as
may surpiisc many to learn that; tho Rantz
barn, in which tbo "schemes woro couooct
cd to overthrow the Gavernmont" and
which struck mortal terror into tho souls
of tho Abolition editors, lawyers, proaoh
crs, &o., of Bloomsburgfis nothing but a
common framo building, in which hay aud
grain ore stored, situated nbojit ono mile
cast of Benton, Thuso terrible lortifica
tions which to alarmed the military urm
of tho Government, still romain intact.
They extend for miles, presenting a for
midable front. The only desperoto chargo
made upon these "stump fencos'" fortifi
cations have been by bulls, steers, cows
aud he'fers, when to crib a sly meal off of
forbidden pastures.
Iu conclusion I will state that the wheat
crop in tho section of country I passed
through presents afino appearance. The
farmers say no better prospect for a good
crop of wheat has been preBouted for sev
eral years past. Tho high prise at which
wheat was sold last scaon, induced many
persons to put in largo crops, anticipating
a continuance of the war and sti 1 higher
price for grain. The return of the sol
diers, many of thciu the sons of farmers,
will havo a good effuct to replenish the
country with labor, whioh has been a
drawback to tbo farming oomuiunity for
tho past three years. Tho corn and osts
aleo present a fine appearance.
Mote anon. Yours, &o. j
MARSHALL.
End of the Conspiracy Trial the
Alleged Complicity of Davis.
Now that the evidence is all in and the
arguments all submitted, the deliberations
and finding of the military commission will
ho screl Tho sentences it pronounces
must be fubmitted to tho President for his
approval. The evidenco taken during
tliefiiat three or four tlayy was sufficient to
juftify the conviction of all tho principal
pnrues on trial as accomplices in tbo mur
dur of Mr. Lincoln, Had tho same par
ties been indicted and arraigned beforo a
civil court, there can be no doubt that a
jury would have brought in a verdict of
guilty. ;o far ds regaads these particu
lar prisoners, the cuds of justice would be
just as Mirely attained by one mode of
i trial aj by tbo other: and if no other trial
i "
could ever take place under circumstances
of deep excitement, It would be a matter of
indifforeuce whether these conspirators aro
punished by military or by civil authority
With regard to tho guilt or iunooenoo
of these particular parties the question is,
therefore, of no itnpni tance ; and unless
some end was fought to bo attained apart
from their conviction, there was no nccos
sitv for a military couit. Tho military
commission must seek its justification in
some general principle, and not in the ex
igencies of this particular easa, where pre
ciscly the samo result would have been
reached by a civil trial'. The important
question iuvolvod in the choice of courts is
whether the precedent now set is likely lo
prove salutary ; which, again, resolves
itself iuto tho comparative eaiety of civil
and military trials. The question, thus
stated, should bo deemed lo answer itself.
All the reasons for the indrpentlenco of
judges arc equally reasons against trials
by o military commission, in which tho
judges are iho immediate dependents aud
bright iu appearance as the day the com- pppointees of tho prosecuting authority.
ocratic or Republican, that would not ap
plaud it as u conspicuous proof of tho
President's uprightness, independence, and
sacred ropect for the Constitution. It
would uudo, at a stroke, the jai iful ap
prehensions that havo grown up in so
many minds, that tiro war has perma
nently impaired tho respect of the govern
ment for constitution il restrainst.
Thequostion presented for decision in this
case entirely different from ono with which
it might bo couufoiunlcd' It is nut, as in
tho easo of tho rebel chief, whether tho
persons shall, or shall not, be puni-hed ;
for on that point, we take it, there is no
difference of opinion , but whether an not
shall be done which will prevent Iho dan
gerous praelioes which have pruvailcd dur
lug tho war from being drawn into prece
dents in time of peace. All fears on this
head can be removed by a few strokes of
President Johnson's pen, without at all
impairing tho certainty of Justice upon
these priionors. Tho evidence against
them is so conclusive that no jury to whom
it may bo submitted will fail to convict.
Iu the reward offer d for tho appre
sion of Davis, he was charged with oom
plicitj iu the assassination ; but the evi
dence produced in iho (rial wholly fails
to sustain the charge. In fact, there is
no proof of it whatever, although Judgo
Bingham, in his extravagant speech sum
ming up the evidence, said : "Whatever
may be the conviction of others, "my own
conviction is that Jkpferso.n Davis "is
as clearly proven guilty of this' conspiracy
"as is Joun Wilkes Booth, by whoso
hand Jefferson Davis inflicted the mor
tal wound "upon Aiiraiiam Lincoln."
There is a short and easy way of test
ing the sincerity of this couviction, if anj'
body iu authority should profess to share
If Davis is as olearly provon guilty
as Wilkes Booth ho can bo convicted of
this particular crime. If Booth bad not
been shot, there is no doubt that any
court would have, found him guilty of mur
der. Now, if tho proof against Davis is
equally couclu;ive,the government is whol
ly without excuse if it hcsitate3 for ona
moment in oidering his trial for tho samo
crime. It it certain that the government
will not do this, and that no judicious friend
of the go7ernm;ut would advise it. Every
man qualified to Judge of evidence knows
that an attempt to conviot Davis of this
murder would break down. The govern
ment is so convinced of this, that the at
tempt will never be mado, There is not
a scintilla of proof connecting Davis with
this conspiracy ; nothing to show that hu
over consulted with the conspirators, or
bad any knowledge of their project,
The strained and extravagant attempts
to brand Davis with that most atrocious
crime, prove that, in iho estimation of his
nan v had left off boarincr. Tho drills had
uot rusted in the least. This place I did
not visit, and only relate what was told to
mo by reliable persons.
After a visit of two days I became fully
l . .1 ,1.-1 n!l n.!-ln it nnt..mli!n n,IV..
SailsUCU IUUI Ull i;&13lO IU V'UIUIUVIU ,M
whether in quantities sufficient to pay
. (ii:i:it.l. t-Lltlil'.llY.-lle wi.l nperat.) upon Club ri.c,
1. Hair l.ip, I'I'li l.tl,ile,Tiituors, (onc, rs, Li lar- fi ,llF.1
....i .t. in ...ti . .,i...r.itiiiti4 hv licalilig new lwl
whatever cluuii'r it tn.iy pre ent ,.
IIUItMA (or Ut'I'Tfllli.V Ik will perform "Lali us
peratinn for.lln ri.dit.it (L'(.nipl't') cum if ucriii.i.
Mils is iiii'iui'sti'iiiiibty it perfect cure, and i n lie w
little or no p.illl. (Mil ofiii.inv hill dr d operated ttpoillll
tlnsiou i It s h i- been un tniiures.it having m1'1 eu
iirrf. 1 1 approbation nf all wholr.V'J mluiiiiti'd toll
AIITIl li'AI, i;Yi;3.-Vlllinert artillcl.il I,y "giv
ing them th'i motion mid oxprcniiou in in IllltUIUl
' I I..BI1.I. .1 1,1. till. I Oil it ,1.1, II .
IllitliilllUIOII).', (filei.)-Tliislroublesninf discaie j
. is ri'iiuny ci.reu. i noso Eiiinifiu inmi i
,ni)r"i'p linfii.itr visits Wilkcs-narrc with a view nf
(Hiding up .1 p.iiiiaueiit lntliulf for llie tn ntiiieiit l
theUji;, Uurmid lient'iul riurgeiy. The experience nl
' more than u nuarter ol a cciituty in lln.plliil and C"ll:r'
. al iiraclue, lie liopcs, will bin nitllnoiit guaronku t"
tlin.e w tin iiiav uj dipued to employ lilui.
May 11, JeVI.--tr.
"4'lTvAltEvViT)VE "sTio'p
'IMin iinderslsncil respectnilly informs his old friend
J and customers. Itiut lie lias purchased lil brothers
nteie.l in thu nliovo rslablklnneiit. unit Iho inn'ern wils
lieicaiter be conducted b) himself exclusively.
, lie has Just received and oilers for tale, the larg;
,W c.l nnd most extenrivo assortment of 1 AMI
JraS STi) V EB ever introduced into this market.
His slock coiulns nf n coiuplulu u.sortuient M
lie best f fioklmi and parlor stoves in the- flurrkct, tngctlt
er vvitli rJlove Fixtures: of every description, Oven and
Hoxriloves, llndiators, fylindar tStovei, t'uvt Iron Air,
Tight sloven, Cannon riloves, tic. itc, litovopipo una
Tinware conituntly on hand and manufactured to order.
All kinds of repairing done, as usual, on short notice.
The pjtronage of old fricndi and new customers' re
pcctfuUy lOlititsd A Fl I'F.R V
ffloorniburg Nors mbci 3d I'fO tf
C2T A tall kecn-cyud countryman stop
ped into llie court room at Detroit, tho
other day, during thi p-ogress of tho rail
i-imil i i-i fl t Stfiiniti" un to a sncctalor.
4tW;cyfl? th4 Unnor uji u b I
"J""'"-' ." Minted out to bim. Tho man accosted a profit over working expenses is yet to be
lalr.si LXiu'iii u utivi ii'tLiu'wu' vv-HijiisM.j ,4 i .
and this last be indulges in much more being something of a wag, pointed to tho tested. Tho "Green LreeK I etroicum
lrrquently lhau he did.'' j jury. The fellow soanned ihe twelve wiih I Company," is the only company yet or-
Tho moat monstrous feature .of this case L distrusting eye, aud when satisfied with I ganized, aro, I have been informed, to
, xi .. .t- iv .....:.,i.,,i .,( r,n ...imn i. .,:., i, ,ii i. i.ii infnpmnni nnA I nniniiionoo onnerntioti next WCCU" It IS
IS. l.l'.ir.Vlr. UdVIB ID CUUHI.ICU Ul iii.iiiii mu cuiunur, Hunt', .v. .. . . - -
TO SCHOOL D1P.E0TOUS.
rjPllE Shool liw requires that the An-
I niial report of Directors thall be tiled in ths of
n'e ol the Superintend- nl al ll.irnburg. beforo tbo
IStli of JULY nexi. or lliu Slam appitiirlaton shall
be (.melted , luiico it I' liec.sary lor Directors to
iiniku out the reports and forward tlinni liniupi'ltiK ly
to thi County rnipi riutuiideiit 'llie rilatlslic.il Itipnit
is to he igm il by lh- I'residenl nnd S-'Ctetary ol tho
old In'.iid. On tlii uppo-ito pigo, nndir "dr I lLl,lls
AM) .MliMlllIltS OF Till: iniAHII." the names and
nl'isct. ol tho new board aro lo be. w linen.
C. G. 15A.1UCLEY,
Co. Sup't.
J line 10, I (04
F. 0. HARRISON, M. D.
1 1 OUl.ll re. p till ,'IIJ IIHUIIil loniuti-r,,. v, w - .
VV burK.and vicinity, lliatlio , nntiiiuesthc practise of
p i.iiniiii-e ,i .., tirurafui-
i ,ur,ii.i,. uv..i...ii
I nA ntii.it. n .tiara of nubile nalronaae.
1 Orricn on Main Strett. fliu home tslow tlieCoutt
lloiisr. Bloomsburg
j i'ebnmy 3,.'l?44-t'
The charge of his knowledge of tho as-
sasiination has been thoroughly exploded
and ho Mauds before the country eim
nl v ttnnn nti ill diotment for treason. Tho
r-j i - . .
military authorities, havo no right to Ins
custody for a single ir.oui&n. Ho oau bo
committed to prisou legally only uy an
order of the Cour; in which he is indicted'
All this military baibarity is tbereforo
sheer malignant persecution, and what is
worse lhau all, an outrage upon tho forms
of iusliee. aud a libel aud a disgrace on
American institutions. Tho coutrast of
tho trcatmeut of Jefferson Davis with that
of Aaron Burr, whilo uuder a similar
ohargo, dnriog Mr. Jefferson'ti administra
tion, is striking. Mr. Burr was not even
incarcerated iu prison until afior ho was
duly indictrd, and was then committed by
tho Court. ' Thirty-three days woro spent
. , . ,t ri J T.. ...
in presenting eviuence io mo vnuuu vj
whifpercd : "Well, they aro a hard look
ing set ain't they I I know by their looks
they ought to go to tho Slates prisou.overy
one of them."
t&f "John," said a doting paroDt to her
rather insatiable boy, "oan't you cat that
pudding with impunity ?"
"I don't know, ma," replied the
young hopeful, "but I guess I can with a
spoou."
iair Jack did you carry that umbrella
homo that I borrowed ycslorday I
Jaok No, fathet, you often told rati to
lay up something lor n rainy day,nud as I
thought it would raiu before long, I have
laid it up.
EST "Mr, D-
probable the first well will be sunk ou
West Creek, north ol Benton
Most of ihe best oil territory is situated
in the ' Fishing Creek Confederacy.''
Dnrim? mv stav in that region I becamo
acquainted with seveial of tho gentlemen,
many of them venerable in years, who
wore to unjustly incarcerated in Fort Mit
flin. They epoko feelingly of tho ruffer
ings they endured in iho dungeons at tho
bauds of thoir persecutors, Many of these
guntlemcn, older than tho Constitution of
their country, aro completely brokeu down
in health through their incarceration in
tbo dark, damp and filthy cells of Fort
Mifflin, and for what off. no.i they romain
in ignoriinco. Thoy woro set freo by
I President Johnson, who has released all
, if you'll got my political prlsoucrs. Ono drafted man who
nants done bv Saturday, I shall be forov- refused to dou tho uniform to "set tlio
it indebted to you." "If that's your game I nigger froo," yet remains in Fort Mifflin.
I 111 III OSVJUHWfcS w 1 v. II - B . . j
during hich Urafl Mr. Burr and bis conn- they'll uot bo done, sure," said tho tailor. , H is expected eoou to be rloBRod. It
Ml the reasons for trial by a jury, whose
impartiality is secured by their selection
by lot, are equally reasons against trial by
a comiui.-sion whoso members aro scleoted
by choice,the prosecutor being tho chooser
The Constituiion guarantees a jury triil
in all criminal p'osecutions, except in ca
ses aribing iu tlio laud aud naval scrvico ;
the exception resting on the principle that
the dilatory forms of civil proceeduro aro
inconsistent with military discipline and
efficiency. It would bo tho height of ab
burdity to esy, that tho trial of thc.-e con
epirators by a civil court, would obstruct
discipline, in Iho army, or in any way im
part its ifficisnoy. So that there is no
reason founded on the necessities of this
particular caso, for departing from the
ordiuary mode of trial ; and there nro all
the reasons against such deparluro whioh
thore are for tbo indopendouoo of judges,
and trial by impartial juries. This mili
tary trial is all tbo nioro dangerous as a
prccedont from tho fact that, in this par
ticular easo, it works no spcoifio injuitice
to tho parties on trial.
We truU that when Prosidont Johuson
comes to review tho proceedings of this
commission, ho will let asido its sentence
on tho ground that it bad no jurisdiction
and order a trial of tbo samo persons by
a civil court. This is tbo most popular
act be oould tlo There is not an influen
tial newipaper in the United SutesDein
accusers, as well as of tho rest of tho
world, assassiuation is considered as afar
blacker crime than rebellion. If a man
were notoriously guilty of a rape, nobody
would attempt to blacken his character by
strenuous attempts to prove that bo bad
committed a laroenj'. If Judge Biugham,
and tho like of him, considered ireasou as
the most atrocious of all crimes, they
would not deem it so important to provo
Davis guilty of murder. There have beeu
numerous remonstrances, on both sides of
tho Atlantic, against iho execution of
Davis ; but not a voice; has been raised,
anywhere, to say that bo bhould not bo
bung if guilty ol complicity iu the assas
sination. Whioh is as convincing a proof
as could be given that the common ccn-o
and moral judgment of tho world regard
tho ordiuary crimes against soeb'ty as of
deepar turpitudo than rebellion against
a government. And this judgment is em
phatically (though uuwit'ir.glj) iudor-cd
by those who think lo blacken Davis's
charaotcr by atousiug him of murder.
iv. r. mill.
iGf A married mtn who was out at 3
whist party, when ho propo-cd going
home, wss urged to stay a little longer
"Well," ho replied, 'perhaps I may as
woll,ray wife, probably is already as mad
as sho can be "
BSf Tho best and most oonclusivo rea
son for an effect that we ever remember to
have heard, was given by a "ono Idea"
Dutohmaii in reply to a friend who re
marked
''Why, Hans, you have the most femi-
iiino casto of couutenince I evor raw."
' ' Ohaw," was tho reply, "I know the
reason for dat my mother was a wo
man," . . ..
CSV- "1 mourn Tor my bleeding coun
try," esid a certain army contractor to
General Sheridan. "So yeu ought, you
scoundrel," replied Sheridan' "for nobody
hai bled bar more than yon have "
!
1.0

xml | txt