OCR Interpretation


The Norfolk Virginian. (Norfolk, Va.) 186?-189?, August 02, 1895, Image 6

Image and text provided by Library of Virginia; Richmond, VA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85025715/1895-08-02/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

TIKI.I k<| l' l > 1 TAX 1,1? r
t Bin mts,
On let: J. I>. II.>i in iMiii. I
Lvti: Cl i % ColMa i'r.
No.'.' BjinS SrKKi t, August l?t. ISM. J
In accordance win lie citv or.Hnvnc?. I "11!
Bin on the ?ter? oi tue c t> iiaii.on skitkmukk
SUKIS+, IS95.HI I.'. Mik ui ttie fjllowlllS
City, Bramblcton and Atlantic Cit
Property Delinquent for City
Taxes fjr Year 1893.
To all propMty tier*In ailrcribeJ will in- added
the usual
5 per cent. Penalty and 6 per cent.
Interest, with Acci.tionnl 10 per
Centum and a per cent, for
Cost of Advertising.
J D IIOFHEIIIER,
1 tie City ?'..I!?mi.i
CITY.
An lei son Heieklsb, 6" WHIouehby street 5 b
At cto Ethan, e-t, it lYruiiii'a itrtet 61
Allen 1. h ??. est.82 l ennuda stieet 0
Aw*. Mai?* K; 22 Newton slreel . a
ArjaiiWst-'Wiii, .4'.. IMIsskt street.
Atkins Theo, est, 493 Church 11 reel.
Asbu y .1 l* and otters, trii?tecs,2li4 mid ioo
Vinecn street .... ?
Bauou W T, i-S I 1 eemstoti il"r
Bra.)fold 11 >'. S2 H euer sin e .
Uriidtonl 11 r. Tubb - Colin . 4
Ba eiul-Ser E E, I JO Hank - rci t .e
Barry Jitnes E. Jr,2 n 1 111 Vligiata it
ntry .lautes E, .ir, 1? -?. Hull *i <???:. Its
Barrv Julius K, .it. 12 and l ? Mariner it !'??.
BarrV Jana?. K. Jr. ttetlly s-r el
Barrr .Inn o I . ??. ? I r 1
mylar H B and otheei 1 " ' .im et'iitnl si
?11u rear. 88
BiUcr Mm .1 .1. Hall Street . S
i-ull It k. 13; Char ' 1 s'.ioet . 10"
Bau KB,2ICaud2l.s Cumberland s r,ei 21
I all It K.,68 I ? no nrrli *: !. It
Patcbelder SnviUs, trtiste , l--' Hank ? >e 1 4:
Batcliel er Saralis, trustee, . to 31 Musr.y
,lret-i. . II It
Benstein k M,7l HIrIi ?Ir et . 11?
Bin un, I' i- t. '.0 11 uoti sire t. 0 ?"
leuMiii F -\, Wand i Hull street. ii
1 ell H K, in lllfll M.t . I - 02
Bell Ida W. :.T High Mr. 11 . V 1
Ke'htiuy Mar.on gu <ti 11, .V> I oiiilh st
Bet:a Marlon - Ian 41 Kent ?Irret.... II U
iM'itainy Eli 11i" la M > b irlot e sir el. M to
Beltsiuy E?.alut'i .M.Vuu.i il Mliih ativet
llel sniy Elba 11i1 M, BSS I o nth stiel. 7 < 5
Bilg- Annie >. 10 I a kl.imi ?licet. TO 00
B: in ? Ki t Wlllotiirhly ?treei . it ?t)
hiliuinerJo. il A, .*r, TO ii'end S'.ieel.
BuSdi'? licliriv a S. 152 I tu ina on Mr.et I 2 .
Bnwdcn licit UaS. IQOScoii>n .1 - 0
Bowdefi 1:v.1, un KOnl street. M
i oki an U U J, 22s Church itr 01 . .".i n
|ti??li: Iii?. 11, ii i" ? l Ni wi 11 -;r. .. . M Ml
Krown ?'. nth .?I, 18? Cumber and street . 1" UO
Brown W H. S1 ? tu, 1 . 20 :
ltrouil W II. ION ?Mi.ol. IT mi
Uiuwu Jas N. i-t, ii Rolsoat's hue. S 60
Brawn Er Ivn. $2QueenHfcel. IS 70
j.iom Wi'.ir.l K,A North slrejl. I"
liHiitn 1i1 ?, .11.. l!i Kings lane. 1", W
Fr w 1 A '. r. II wli -ti,.t . n :,ii
I r.i. n l-'anu ??, 2 v\ i.ii- ^ reel. 17 00
Eli? >,et>: ta f'oasli street.. lotl "?'
Bosiinaa Ii I, SSi od 27?<nith?ll laue 13 20
Boutaiiti .'? - .1. 1, iai. 2 sail 1 Culvert itreel 7 III
) ri heis W> ml E l .aai.il tl K6urthil... in 00
Bo's a fite E. '?" tVooditreet.2 >'.i
. Ob.? Ann . II. It it ? Mr.it. |? :w
I oimu .. s T, ? Buke stuel ?:: 9)
Bieoghtsii .lull 1 M. .0 Clay ^tr el
J iD. n Kleba J, ' . Int. 112 Molt street 1 1.
Bioalts 7J?s 11.3s l otlitnord siriart . 10 SO
I'olton JObb T,' t'' 12 Vu h r t. 4; (HI
Boltna John T, Ii to j.. Nadonal :tre t .... 21
Bett.hnry,c*i.1 Kourth i-ircit
B?lk J J.*', lal. Nlbr.Mll t i l . 1
Burgfjis Mrs I) E, 14 Brewer street . :;
Burgigi Mrs B K, ? Bn w 1
Bnrv-. Mi' 1> I . 12 Ht< wei ?Hccl.
B irge-.?. Mrs o 1-, 'js Pant: Klnrl . i!
Burtoto, Levin ?H and 62 Ji'tl.1. kt t i t I
BiirfiHi ,Rllbn, S3 .Neat 11 street . i
ItnU.OrltBb \V ISIaud ir, l alklaii.l Mrecl . A
llull.tlrltliii W. lSaud 17 K 111 slreel. 1
t'aurc d,W It .11,il vrifc, ?7 Halt Mr.11. :.l 00 I
CaAp,<.'atetli.e .1,62 I'ulkl.inilsirott. 2
Camp, Aniiie, 72 l.i**r v stiei 1.
Cn'rtp, Annie, 71 IJUerly strtt 1. la . . I
Oim|j, Mr' 1' !? ami ehlidreu, 2J Noe's Court 1(4 1;
Chbo, It K, 87 Queen sir.el.. . .- ..
Chtnc, H K.-q111 e 1 ?triel. 11 \
Cassiuy, Catbtrluc H2 Hawk street. .... ... r, m
Carter, trnran E 1 7 IVulsli ?lre*t, . f< ?,,
? alter, B l?m E, If.l Hon Ii fli. it.. sy 1 -,
Carter, At'.-Newton street.?? ?
1 ablir, C T,40 Bank ktiect... 17a pi
Cabtcr CT.- A I int 1 MrcH. ?1 :,
Citizen's Bank, bat >ViUeu ave. ia; ??
Cooke, J W,? itutv ,_. 10 2'i
Conk, K cst,07 I auk slreel. 4'.i :io
Cook,'K, est, 90 Bank street . pj ?.,
1 00k, K, 1M, Hit Iii Oku reit. j<i u,
Covert. Henry,- I iflh street . 4 >.
Crofi, Ji% N.r.-i.i w ..,.,1 Ml,el.... B, ,.;
Croft ,la- N, 111,'.211.. Charlotte slreel TO r,0
< emiek, A W,-W.ilke -1 ri e. 0 52
Ccleuiau, Einnin .1 2ii! Knik ?110 1 ......... : 2 lij
Crosby. Mary t. 11 Moselrst.e 1. ' 1" cu
Ossapere,U tv. 1 1 ??!, mhhi jireet. ? ?>,
Compere. U.M 9 Marin r.nci. ;$'\\
Carey, WtirlIm . l 10 Iii Kim; ? lane. 1.", :,<
Corey, MaiCn C, ii anil 17 King's lane. 22
Crewson Isaac, 11? Barriis sttt-el. II :?
Curry. 1 il^..: 1.1.. 11 ewer mum. ; 11
Catdts,.!,t, II tiraee street ., jo pi
('unnlonhani, M.-.ry 1. MarintT street K9 fn
Barls, r.leiuota,SO lllghxiruei. pi 21
Barb, A nie. 279 mal 2?.; 1 iiuiiicrlaud *i.'.'?.'. ?I 10
J aris, Annie,? Meiialnun ttreel. I ik
Ba?l 1.. a; a, ? it nuoi >i ,? 1 4l,
Ba 11 .lanie-. 1 a.lawiistieet . 7 00
Ll.nl- .ana;- T, 17 I l-li i r, el pi sij
Bawl--. I, n > i;7UCbun h slreel.. . 1; ft|
Baw..v ii?r,?, 11 Newton Mr ? : 1 ?-,
BaweiMary ,\ . ! 1 Bah ?troel 46 nil
Baiifhtny .1 i MS Mus. a ? -1,.,! \" n .",)
l?*u .y Virginiu . I Oil James street . ? 1
I'^env Man . i I I'.-oliJ - 1 a .ri . it, ",i
HigJCI Maul, '. ic Hawk - r, .a ., ";,
Blgas Humphrey, e.t, In, 112 scoit si " i 12
BoyieChsa H.As Ji me, t ?
Boyle Chas 11,(4 uiul .....rn,. streei r ? m
Boyle t l a- II. fill ,t? 111 - j,.,; ?
Boxle Mi e , - Nit.1 rtrevt i ."is
Burmington l-einy, VS S1u.11 -tie. i pi ?
Edward 1 J.eies K. l?s ijneen stteel
East Ma y 1.. 7 I 11 ? itree ... "' y '? .
Ethe li :e 1- & > ... i ? ? ? . ( ,.,?, , . 1t Ja
E herulKO tltnol . l!Mu2;;.Firtl M |7 ?1
fc e.'idve Harnsnn, 2, i i II. Mreel ' . ?,
hlherideHait 0?. 2 anil ;M Charles st is su
r.l lull Mi an 2.13 .neeiirtreel .
l-ace 1.1 / .li-ili. ia. 1:.. Uurlslrflet.*? ;,
Ii IV, lla Ititetoiirt - . 1 ,.?
I aee Ann n 1. inK-ii street .
I ace \V lei. 1 i Nleliohon Miet "nie
Fneiuan Samuel. 12 Newctia le .treet 17 10
rreeiaan Samuel "> ami lo Neweasile strteV
Feuton Aaran'xetil r n, 1 _? ? 1 Sailtbst" ?".
i-entoa An:..11 s .Iniir.-u. 1 I'oilaid s Court B Dl
J ienc 1 "II, nil
i'.nuiey Jne K,!>aud 11 Marfdi n ? ia'ii'e" " 18 70
loiio e/ j110 H. C an.I 1: Msrsilen'S lane ta 40
F is'*- B. ? .\ci ti. : . ? ...
F n re s Edward,Su ?. 1. un avenue.'..'.'."!!! .' ? '.?
Flin k Mts C A. i0 1 -nee 1 Mr. et t- 3a
F.n k VV IliKhslhe . T7 10
Kiaek W U -l i i h .ire I
1 link W M.26 II g 1 .-trao.".'".'.'
Flack IV. Hi 2H me 1 street
Fin. k tV II. .??. .lame -11 ,1 "
Hinket ll,>7Jamei street
i iU'.k iv II, r> Liberty street 4'??'
? itclutt Pan-. .'..i .Minth leu |5-?
FTM-d'in Annie .1. Hl W, ...I -ir. etj: v\
Foitir Tnoaia-, eit.'lii M.ij;az ne laoe ..'.' " i! m
l-o.-tei Ai.nlcll.X91 a d.:.:CI.?r.i, si._ ?l .. .
lo.ter jini le II. 10 Boiliuiore st .. . : ?,
J nil 1 I :.i , IfiUSuKh street. .. < J,
l ul . 1 Jam. - K, 1 e. anil I m', i..?eV,i st.'.'".'.'.. ?0
Fuller at net I Soul hull bod
Fuif. ri J 1: ci u miida street "" A is
Fuq_a 1.1:.. ij?npei ?irwt ; ;rj
oarlm-r 1 t, no Kiower -t. s ?(!
tilrdaer Jerry 72 ?n I 74 i n as.i si io n
Oaoei I uu.el IV, 7 .. ? u I -tr " i
Oann Helen, 14 Srields streel
<;rsy Jus ma, eil, '.';i Magatinohiiie.'"!!" ., .,
tjebhy V Mnia iV,2(3t1bapel street. to 01
Si K'r-Ti hn w< ??' ' 'Sh street. u, -1
Uhu-on Fannie, 21 II A site.-l.
J'h'sil ...... 0 ?sreet .
Obeeor, Ciia, tnis, It, ftwiiih --n t. S9
r-i * '.M" ? ? ? 5 ; Turoer'i alley 7
'.n.-^i". *m v: m 81 ''--anoke ate 78
,*0,,?1' ? 1,1 K" t' reei. 1,1 20
lilbUj-ohn L,alla*kstrd t a ko
8 ? j" K.?Chureh ,.?;[IZZ 7? 0?
Ulli llelaaW.WChurch strm.Z.ZZ- 66
DJU.INQI'tSNT TAX kill,
(inner Calnetlnt I! S ? ' -? llono | l.uv. IIS 00
liioaet \ 0, 7S I'bnriultc tireet. ?'? ? ??
liodiicv \v iv.nriay ?tief. llu t'
tlordoii II? n t- raoti, 34 Fourth ?Irrel. ' i'
Dorthin II. i .Kr-on. vii.j Hiiwk .-ire.-. 0 Ml
i. .ni ii All if vHSiuuh suetl. Ii 78
i;ou .1 i ? . I - hi Hi -tree! . !? 80
tiuttnau Henrietta, '.'iiouiiii ?trael . I ? -'"
? luv ? <ii v, . i. t;ueen ?tt4>1. '-'? S*
? inV- II !. e.t,2l? Chanel tlieet . I"
(iu> ? .-. .y..- i l - cii.ii.il atreol.,. ? it
Hui lien I j i-i, i av air ti . ?'? "
liny Mi' V, ill < ha..- I Mr. ft . 18
t.ny WriQV In Clay ?Ir.el. IS
IIaril- Maij A. II? SlohoMill ?treel
Murrt? Kllzul ? lianil Ito-aKtelliie, 2S Lodge
sreM_. .. ?'? 10 I
Harri* Mose*, htl, 160 and 162 <|uecu,?lieol 22 15
Harr - .l0 in I". 4 ? Keut ?Ireel . '- "
Mauna I i ??,? eih, S \ I ginls mreel . II j 1
11 I Satii y ; ? Janet -t to I . :: ?'
Ha.I \ \. a.i ?iii- 01 Queen struM .'. 08 oo
Mali A v. tin I ? ic, Maca-lni' l. in- . i ?
? ?all \i II a id i I ??. IUI < im?.ie i ??' '"
11 i i M II a il wu'c, ill and MNowoi aliee il'J>
IIa I i J im--.?- IOJ ? Iii lotte alrrol. 2s Ml
Itall Mat us; -.f" Cnntlierlaud stnel si 2d
Hall.n I ? i ????? ?Irret . 1?
Hall John l\ i L'ulsi i airecl . 15 ?"
M il Nun r. Willi unton'* lane. it 08
llatMcail Francis, 11W Ituiik ?Ittel . . !I3 40
llass.iacoli I 1'cnelinrcli ?u?M . iM 84
lUOewliii kel l iIwhiiI, Kiii -t nt . ?'? li
ii. ? i - William, ?? N. wti.ii -in. i . ?'. Bo
ilewin Will am, l'i Sc? ton ? reel . li 20
Id wi t U lit a i, 77 i Inn. Ii ? In-. I . SIS M I
iley Km I? est, 2-18 Main - met lie Ml
i e* KvaU ei . I cr inula ?ttaci . 25 ">t
n.-r i.'.i ?', ?? t. r i ir.eiu.-tuit. 5ioo
Met i ha- II, Wood atrial . :?? I" I
11-rlt.rt Karsli Anue, 12- at lb ?Ireel . 10 20
Hill l> tt . .1' Nulib ilr. el . Hi 20
Hi ia .a .iatiita,- lliinpowder street. SI
Ilm* W A.,171 hatlotl Mti-i . 47 00
Hodgson .-ril-'ia'.i ?'. 2 i iraca Hn ? I. So 2?
liurin nu r \! sunder,28 Nleholtoii -nor... '> 1?
ll. /l t >ar? S, l"5 II.h ilrcel. . 10 sn
ll'ukart An.mm?. 12 lo 111 Fourth atrccl .... 13 :;i?
llnknit August a rear 2* llnwui d il reel .. 125
lloggaid H ?'.'-'' l'blirth alreel . 10 20
tl in;, i I. A li. 19! I'anl. MreM. ;is 55
Hunter ? trxic \. It, 25 and "0 Hell ilr?el20 lo
Hunti'i I'h/aiieih. 21 anil Uli Huh itreel . 10 ISO
l!iiiimhr*t? Snnmel It, 4? *???< I? Mrrel. S ?.
Utiiiiiilir'-ri 'aiiiiiel II, i? 1'iilti-kl nlieel . 6 SO
lliightiMa v Mt 10 t'liiiibeiland -licet. is m i
lam--a IV A,IIS I aiili tlrwl . 15 01
anil > \? \. :i?: ami ft'H Itul i -neat . ill .'l
k neu Resells 85 Sew im ?Irrel. i"
j tinea Hi mi, 110 i l in ii -.trie! . :n
kinei H'tirv, ? Kiflh tlri-?t .
Jnmea.lnliu A, IK lln-alt direct. In
iai.il.? Kll/a, 22 I alk a i l 'treel . 1:1
Jenkiii* Amelia <>l a klatid alrcei.iij. :M
iiii^iii- i. I.,,a I'ank altcet. 7^
in.kin- ?? I .-I. l28Wrahlii8 oil atiee.l. -'7
,h>t klnt K L, e.l. 21 in:: i liureli >t'?ct->..
bukina K l,,eat, lOl'io 105 rr,iieiail Anile
avenue . V
ll-?uiti Mar/ I.. "? is Itute Mieil. 18
l| limn;-Mrs J I'.. II'- ' mill 11 ami alreel !W
.lonnlnga Mi - I I'-. ;i Ik rnui la ,trnt. 2."
.lenninga Mr- .1 II, 100 W.t-trn-t. 2.1
.li.rjan inn-, it Hi wer sire t .15
Jenlan Hnrrh-H A 107 l-'enclnirth ?I t-.-i n
l. r 'an Ian > H. I -' VVotsl alreel . 12
.lohriMiii Kllrn loin il lOJt Kencbitrcli ii. i
.1 .Im- hi l li/a. Illi i hureli -tu-.- . Iii
iiilui-iuii l.iii.i-a C, 220 Main ? reel. I?
liihntuii Jaine' II. " i 'I." alreel. Ii
lnlin*un ?litte? H. 11 ???'.''e u itrcel. It
lohnion H J,t" Ke.it ?Ireel .
Juhniiui Janie?, 1.1 Soiilqslt'i lane. -'
!i'uii-i>n .1 .1.1 i t Queen .ireel. ;i
luhunou Va-lha, .'? Fifth utreel.
'..im-i.il MarlliM. 2S I i'ili Mreel . :
lohO'Oll ? a :1 a I Hull ?Irrel. 10 20 |
Jn let, W It,c?l, 70 llank ?Irrel . 210 2!
|.ii -, W It, e?l, 72 and 51 Haut; ?treet. 102 i"
.leu, a, W It. < at Brewer alisei . -
I u -. w it. eai. l a! 11 i Ha ; an sue i
JviVm. William,-I Hlghatreul . i
.onif. Ml; I C, 120 Holl i reel . 4
ou.-.Cartllne,t si 52 lla*k tlrie .
.1 , -. M m ar I and Silann W, I. . IkIi ?I.. .. I
une?, iieoryl ? 70 Mariner at c t . :i
lon.-t, .Mart A 15 to -III llowaid itr>et. ID 72
.1 iu a. i I ii in i'C- Mariner ?lieel . I
lohn , An'.elia 12. rta ? i o or lane . 10 40]
.ludk li iVpnr , 8sfcoll trcei. 0 80
K>0llng,C ia I-. I? Cla} - reel . 17 00 ?
Kellam. I? 1-, anil Marv I. Hopcr .'l lo 2d
Sco i?:r ei. :
;,?. llu r, Call e no, 2 i Mag i>tn ? Ian ?.
k.i ing, ?' ?'? H Mi W '? ' ? ;'' ' -' 1'
M Ore's i>liin. ?
lelliiK, Mottle, Jeiretaoii and SejH tin t
K lit, tUni'l, 28 rroutliill't lane
Knight, Win und a fe, 4721'nilrell tit et
Kli isht, W in mill >. i'.-. I*ii i nr. Ii Mie t ...
i . lit WiU, ..ml vll-', - Hi. I .!?,- I
I Kill),"!. w in an I Mil.-, ? Hull st ret I .
ins Ai'ii ny AjtS-MiOteaair el.
Inp. \\ ? . Miu tin's Cm rt .
anglej . -u ; n l".i a k I ti.-i- .
ann-iii--. I>a\i I T.MMjl, tlr t .
Strie in-- et '. i ? W I ?? ? ih? etrctt.
ntiller. I> I; Ni lud mi -lie-1
t,--:t r. l> K,le ^ . u und lal? r > .
lAngball . I m ?i s'.ll?C iial*rl,hilM.
i.ulhrnii, Sarah .1,01 II u - r el. I
j/.e, Mri. I.ela -t i oiiilirlaud tlreol
ja?, -ti- hi I., l.l i.m i u sir el .
i ee ?n-aii I., \ i-ri. mi- i.
I Mar un-l \V,2liU tv n.l or.- Ciuri
I.-.vii l| r, I ir ii|.el Ireel .
rniuri I i i : a M. 10 - i "ii :i.i- i land ?Ireel.,
retail, i n du M. .:? > lo Itl2 W uter tirccl.
i m ii ?;. i. m .' i Mute -u.i ?
Mailer) Mary 1 eil 204 Msllll Mr.vt
MtigeS Han if,'.? ami Walke street .
M?*SchVcrs Moaea, I'M Hawk ?tr.o .
rah Mare Kitl 111,1 Malii alr.e. UHi 2.1
tali .M.iiV I. ,-.. i-1 i..i ha;, 1 Mri ? . S| Ml
:-li Mil'- I. CM, 71 lind 7? I liil|i?l sir i-i 02 '<B
rah Mary la-i 01 .mil ?2 < lui|a'l slreol : ; In
? -Ii Varv lit I. 70*hd 12 (?liiijh-1 (.(reel . i0 63
M.ir-i. Mar) I! eijl, 9l0,l.'l A'ljn'a t'omi. i.m
"ar'ah Miry K fi , l.\and 17 Allrh's.Uolirl l ;'."
iirtUMfr Kf'.i \ in. - i ..'.ii i a to
a-..ii Andrew, 50 I'lilO 11 alreel . 10 20
last ii. M W.5I Vi r'.i ?Irrel . I.:', ia;
?yo II, 74 l'riiicii>s A ii lie avenue. I? 5n
a)o il and \\ II Snilih, 70 anil 58 I'riucst
Anne avenue,. ... 21 OS
MSpi> 11 \ Ii i-. JiT ni.I OOQurtl Ireel, II : i
Mu|>|i It a In us. Jn.'. IJmi o -tr.' i : l in.
Mntonie Tenlj le, I leeuui-oii street, . 551 4M
M. rton l li/a J,.' M i nun., i;a.. i sit. e . .. i:i oi
M , kli * M I?,'.' Ilurrnaa alreel.... 12 5.1
M. t, all F.Uira, 18 to 22 S'lell?la?n tlr.-et_ : 9
Meiiall l l'lra. 27 Ki-nl .treel. II ini
Mill, r i a.li r. in an I I.' V. illt.niitOii'a In I , :Ml
Mlicht-ll l.ama A, 29? Hille t eel. 25 Co
M Ichell i..- ? ll<? . liW .'a ii iair e-. Ill fill
Mui.r.i.iaii.or 11,117 Howard ?treet . 0 ?il
Mco.etlnhli W, 244 lltnk ?Irrel . Ill ?1
Moure linliiiiiiii,IWI'.jf-'eOtl -:r.et . . .. - SO
Moore Mary. 154 Smltn ttreet... .". ii
Montague Katie -. 178 Hani, street. 06 irj
Mr-aaelaii.a V.SI Falkland Uriel. 20 2.1
Morun SI-, ? Water ?licet. 12 in
lie Ktuuiti, i> ? ?1.1. ii ?ireet. n.
r- at-ti e, 2hl < iiureb -lire'..
Mi t tan '? in r ? a A, Inj! Wa?hinslvn alreel 20 ?i
McLean Thi r ?a S, II.urn s.ieel. ?.?.< 5*
M.-la-.in TI i ra-.i a. UK C air. h si net. 2(1
M. l.eaii Thereta a. 15010 151 ? hureli sireet 5'.
Mellon, Arclilt-ald, 01 limli? High Mreel. . le s
Moi e.in A II. o?l,-i h?|iei atie I.
McUonalu, t'laiid tV.Oii lliite.alrt t . mo
m. ? i.t. .l'.i.lal . 2- Foilltll slr.i t . C SO
Nasti,Coluniblu M, 120 brewei street. 11 if
N ImiU. i has ami A K,-i '? a|iel mi et., ?.
Neuga .?in..I A. Baad 8 Shields duel. :t7;i
Nt.-li.ii-. >1 II.-1 Newton tl reel. .. l . .;.
N rfdli t-eirnle Colleg?,-liinnl.i a rnet-042 i'iO
Koi fblk eo ai.d Ciiyof I'orttnioiiili, wharf
mill Water kirerl. _ .|
Nnrrla, llu... in iu v; Hiiak alreel . 41 -.h
Norrli, l hot, 12 i?. 16 Norn- < ouri. 42 -'? i
Norti?, Kill. OS Fourth s|rrei. y |.?
?Nsiri?. I .Ha, M Haak ?:ieei.
N'oulitili. I'iiirlck. 16 Star it reel. o j;i
lliiir. Quimon mi Henry it reel. . >. ?u
'??..., T A 1162 i linn h Hrc' i. . 4 i,
itr'eiit, hmili A.nHI Qtiecit street. 20 5.1
iwi ii?, -a all A, 25 Inlverli r.rl. 1:1 a
il.t-s.ii, I.in y Ii 225 Main -i a I . 81 0J
I'agi, Utonora, t? in 2? virtoll. ?irret. so 0
? a e It H l..2j(lov?laiid s Ire.I. . 10 a
l,e|titl,.lobii, Itoatiok? lane . so ot
I'eliltl, Kl ralxili, 119 Chii|iel alreel .
Hi' ii. Andrew, ? Roil hi t street. 2 "
I'end/Old, J F,-Htnr.v tln.el . 2 21
I'ollard, ,laa (i,eti, .lainet alrest. -
I'owtll, 1 im, agatiue lat.o . 4 ??;
I'onllney, 1: Oand \ K, i-.l i ha|iel, ? altert,
Ii. nrv and lindlllgtlretilt . 65 01
I'aroell, l*nu . Jr,: high ? rtn . it ?0
Quai kenbuih.C) nthla II, 265 and it?'., Main
, Mri<t . . 207 61
Quaeketibokli Cynthia II. and 268 Mam
?tree?. , j^-i
Qulllrd Ii8,? Nitholion sti.ei.. ii
tie d S i h 14; ijiir. 11 - it- 1 ,vt
il. id .i.iiiif.. i-t. 41 .11. I ; Woolaiile-? Ian* .. .. .
Its o Janiea,eat,-? ICIIuti.etli street . si en
I Held Ida ?. - Itouth - re. t stt
I Rhe? .in e T, ? 1 air. rt'j lane ' 3 40
Itbca K i/a A,?.; M?r.11. 1 street. ns v.',
Uli a Bhsi'A, SOChureh 1 treet. 41 so
I: es w 11.4- Drewer ?treei. :,t in
llhea W 11. - i ,,,,,,, ?r rt. ;.' 'Ut\ .!
lltiea O o i\, at I/y4i|, |nn?.. 47
Itl ea 1..0 IV, 4. .,|j. ::,?,. " ..t .,.
Kbt-a Gea Vi, 12? Wat-r tt.eet.\ UJ "
IpKI.INUUKNT l*\ I.IST.
Ith? i ?;.??? w, 130 W ri i s reel. ' U :??
i:. .? Win. est, ".-li ? ity ? rcoi . W -"
KlUillcfc Jaeoh.cst -'? I I erf ?Heil. 8
Itlddil k A W. - M. a '? -licet . 4 - '
KiddlcS S rah K, Hawk reft. II W
Iti i.i ek ?? ?h K.- II? i ? .' .
Hiddink Sarah K. 90 Snwt i slreel . 13 BO
lliddh k u II. 122 Smith -ir- i II 00
Itlctinrdsoii It a, ? ? ? ova street. ?i n
ltd ? Frank, - -hi. Ida ?tr.e:. 8 I?
Itnliluson II a. I it ? Walke fir. .
Kowlanil Mary W, lllo 24 Ci apel lane . 4; m
Huberts l a, in.la. Iltl nno n snee 60 la
I'.r Koh ii Briwlng < 'oiupaoy, i a el 45
Ian all's lane. ." . 40 *?
R..I ?i Isaac i . in Smith site't. . ' n
Uotx Ms Iraai r. :i7 IIa!) s reel. 10 ?I
Itnl.eris Ismo r. neu Ni hotsou etrctt . 13 ?4
linier .Man M,3? k-m sire t. Ii M
Hoi or Mai v At, M Kcnl -l .it. 14 SI
Itniuiiil Mm* 1. 10 and i i lay Mm t .. 4? DO
Kill) i.io W."c?i, 14 NI liol-on ?Ireot ? 8 '
il ?Hin ivier. ?00 1 u -? sir ei. 31 aw
Rv, ii I) J, n Kent slr? i. 1 10
Itjrau Win.? Ki ni sire.-l. ?"? M?
Itnl'l- Man I., 12 -ia i stiel . II ?."
s in s ill Joietlhan,2l Mnga'.lu? lane. 5 47
?aiitoi ICII a it, 170 Kien . a en slieel . Mil *?
Satelnll Ii I) ?} Vir.-iu a - . . "0
Sheppcrd .loan, ft i har.ui csite-i. m "o
Shepitctd Joh", "i har.iit ?? -no t . 30 ?0
sh. |> ier.1 s.iM.|i M, v. k -f el 8 60
Shephe rd .In i pli in?. A 1. 1.111,11. ? r, and <
Sin |i eid, Hawk ? re a .
-ti |i . 11 I, ,,r,:. A. , Not Iii s reel .
S u?e>ti.? .1 1.11 W , i' 111. a
Stevens Jol 11 W. Chain I si.e l .. I? 15
Stevens Vt.ttte t N Ims,? Piilsski ?I. I i1
shell .,< s.. ,t i*. at r. s tune avenue 1* ?B
Si o 1 Wie M U, 7- N ?? lot oil trie: .1 "Hl I
soil i<i- I-1 ?in i . 1 1, in ? -in 1 .
Sjullh'lho ii? II. 111 Wood -t eel.
sin it h .la.,., si. -1. lial island 3 i II mk t
smith .V a y . ii-:ii ? n 1 I e 1.
Sn,iil, la.i.ly. ; : I nt vir et
Knill II Ann , i". iil ? il . ? 1 .1 land ?'
emith A1 nie I", 82 Wo.a s ie.-l
Smiiii ?? Hi? 1 mi'.-- A1 1 a? line
- miih W II, I" lli-jnby -Hoc ....
.nni 1 '1/ ilieili, 17 I'm ii 1I1 street.
Slmhiotii IVHIis 134 Hawk street. I? 40 |
Shlpp snintiol I.. 7." Neu 1? 1 -I
Shitip sa inn i K.WI hapal sir
Shlpji ? irnnel i , 117 Sei a t ? 1
Mi Ii Krauels, 1*3 Uiici n sire
8 t Ki urn ?.'.:??" Ihn? si.1
S'iooe K Illy, (I I Wtll.uthl.v street . II W? |
Scolt Joh*'., 98 NleholsVili slreel. Il
seliiuns I. it. W.i slreel. 4
?ykcs Kmata.l. h?l.2IH? horchst reel. 24 il
I aylol 1. W A 1 ... 1 :l - Hall avenue.
ftiylnr I. A, 22 Magitzli e lanu.
THivtnr s.l, s; Ito.llv st,,e: .
'I'ii'i I ir s .1. un Mar a. r sue 1. .
lav ?>r W T. ??'? Mariner slreel. IB it
Tayt.ir W I ? *tt-.r aer Uriel.
iti/cMell s 1 iie '. nuhy street loeaual.,
Ibnyir.ltuun tV,n.lames -tuet. ::iihi|
I'hayi 1 J nines W, ?1 huilntte sinct. 12 7?
i'eami r < has, 120 SimiiIi -u. ei. I" 1
iVatuei I'hOs, 108 Qiiren slreel . i "
The t'hiireh Home, sa Brewer slreel . .a-.
IV.I 1-I! It. I in 1 I a-" l stiert. J2 la
l ine Mi- M i., iiai Main dree' . 12 iil
lilies, 1'iiiinlieii's oil. I a',l'S Smith street ... 2 sj
I ill v I: M. 1 he 1 illll 1., ? i 2i
Tleriiey ?'is e'lii M, 10 and 12 I'mlir'a Court.. 2.' 1'
I'le lie'v I .e.- ia M. H l'roliy's l allt. 2t 31
Ihrow'coiHl Itanl K, .M Kent -Heat. II ill
I'll,inn.-an W K, - llliih sirii.i . :i 41
I I.?i, Peter, 11.1 Xk'holii.n streei . - :
Hi. 11 a . letty. i". smiilistveel . in ??
'I'liwiiseud A .lire - Smith slreci 10 -
The tJnilrd Wi'r<|nu Me 1 - Itiiil.tint) <
l/.aii As"0 'et.'?!!, MMSilillh Slreel. 0 !??
i iu-iei- SI. l ikVs Hall, MatUr aud Wll
I'oMKhhs si ? is.
t in ni-V 1 In i Hall,'iatc'i-ttieel. 2.1 tu |
TrnsteisMsto.il Temple,Unecii sti.-. i 72 Us |
I'rastees I'reshviei an Mission - Ii 10I, Prin?
cess Ann. eteiuie. . I? "1
iVusto - Pre.' rto Ian Mission si ho l.l'.lu
I jeess Anne uvi nni;. 27
Tru-tie'I tl'l , Nu HI.2>t Built streei .
Tr is'ees I ii O K; N ? 13, 2il- J Koi l ine. 7
Tut.I. AMi:?h ireh 32.VI.7 Bi la street.. :;l
T une*. A-thtir 22 Bank -i .? i . v.'
1'iirner, II I., I'h |'.e mid t'al.erl sticoM.
Turner. II I., t'liiii'il and C?l' r! it Ccts. 29
Turoor.S B, Ol' B e irsirnl . 37
Turn r Mm* m iere, niie-ttiird interest 4X1
und IAI bunh s reel. 17
Turner X mule M. anil Win II. 113 i . :u
Walke fnt . S3
Tinner, V niils Mursl all. <vK Jan.;.. 21
ranter. Sannlc Maishall. I * James ?t;iet 14 i:
Tiirnei n l. an t (ieorgi W .ndi sioti,?
t l a nl sire i. . 10 71
taller, !l I. ?ud UlOrg? W JolliiltOD
I l.a .ls l.et. .
Inner II I. slid lieorge W .In n-.lon ?
I It Ij et It It ..
inni-i. ii i. ihd i e rge w Jtitinstoa?
i-ha el sine .
I?u til er, 11 I. and >??. t.o H JOhnstOil
Chtinel .im i.
niriei It t- ami lieorge W Jul n ton, ?
i, ..i ' hajn'l si reel .
lu air II I. and tieo'lp! w JohustOII, I ilit
i- s- Aniiii av. tnie. 1! ,v,
I'dr i r II I. ?ii I i icyrgo W .loliustt h, I'rlo
,e s Ann ? ilvellilC . 2 Sil
I .1 lerllt.andl ?? rgeW.Inht.ttoii ? Wido
s. IN I. ',
Tat in r II l.uuil lieorgt) \\ ,'olat'jn, fal?
ten -Una. 2 01
rurnei n i. an t <K g ? \\ .lohnstoa, ? (.'?I
verl it ?ei .lo 2a
I'm ia r II I. ei.I i io rg ? VI .loonsloh, ? I at
IT -
ruriier il U'audtieor ?"? lohiistnn, ? Cnl?
vet! street . 22 01
I in in r II i. nnd lieorge It ? an-i in, ?- t al
v.r. stree . it I.'
rniiiet Ii I. Mid lienrgo tt Juhnstoh, Cab
err -tie. t. . 41 31
Turner It Baud ? eurgeW .tohnsto ,1'aliett,
i hailcs . ii i u i i, streets. . . C9 n.
Tinner II Ii.im) lo.ergoU lolinsi u.t'alve.rl.
i li.ul- .eel ?III streets . 19 f I
Tin aer II I. ait liejrgo W .lohiision, 1)4 to
i.e. loiirth siie'et.. 34 OS
tinner II I. an.I lieorge W JohO'tOll,
Hawk st tot. 5li
Turner II ). an.) Heoigi w .lehn luii
Hawk -tie t. S 10
I'uinei H I. ami lierurge W Joliiittou, ?
II. ??? s sire.-t. .... ||'i|
Tilt 1101 Ii I. alal I eOtgJ t\ JollDllull,
II. nry siieet. 13 77
Turnei II I. itiid ?.erg.- W JolnHtnr,
i.. ti I a^ street. 23 4fl
lam,i II i ..til lieorge \\ Johnson, ?
rhu,.es si I let. s in
Tune II I. au.I lieorge W Johnston, ?
I lull lei stre 1. 33 4;i
rurnei Ii I. end IK-oV? W Johnston,?
llowi r I -triet . t 3 40
Turner H I. ami (.ieo W JolluMon, ? t Mi?
lennial laue. tu 2u
ruin" II I. and i W JotlllStOII, Nil
iialial stree. . 4 23
I nr nrll I. mill tu rgC W JallUSton, ? t'.ir
pre s 's lane. 12 7'
Turnei l.lrjtlo I', CO'.'anil Ml Chu-eh street..* 3? i'j
turner Idrxte 0, ; t tin eh slit-:. It Is
turner l.twlet', l-i i hu re * street. 20 OS
Turm r I.T./.V C; I'rin eis Anne avenue .. 31 hi
I in i,er l.ir.zle i., Print e-- A tine atenuo_. 16
Turner t.lx/le C, IItl'U 123 Wide slreel. 24 10
Turn a- la/. ie ? , 22 tu 2S W| l.. street... '.ii rsi
turner l.i./ie I . llwiry slid) . 17 in
Turner l.i/zio i.'. 90 Cslveri streei. 10 2.1
I'lic': i. I. "th, - Niehalsun su et .? I"
I n kor l.lkzsteth. 22 K"iit stielt. H ,'iJ
Tiiiraey IVIer, liJ Malik si rei. 107 98
Vnughah A M . -i. 7.' an.I :i JcHerson street 18 io
Vaiighali A M esl.Sallei .i".l Jell .sm sts . 2
S'aughnii A M ist, Sallei und Jeller=ou sts .. I 42 |
Vaiiahaii A M est,39 Salle ilricl . 3 4e
Voigltl i. '? . linnh sie:. . ill 00
Washington Ami esl, 73 and 77 Hawk stieel 241 ;?
Walke Mat I*.2i<2 Main sunt . 7i .-i
Walke May T. Mi ?ml HM iimlu'rlainlsiieel .. 27 .'?.
Walke May T, 23 mitt 23 Isnyle streei. 20 to
Wait-Jam * W, i"' lle.lt? street
Waits Janles W, i t Iteihy strict . . 22 10 I
Wii.t- rs Wni I., i4t t liapcl and Cairo ttls..: i
Walters Uicy K, Iti Nesreaslte iireel. il
V? ullers Mrs \| I,. 1'.. \( , ? .Ire, t . J"4
Walters airs M B.46 .\ nrinti sire.t . CO 13 |
Walla, e Mut tan J, n: Su.'ili itie-l . ? |t|
Waltos Addle H, :!u l.o It* street . .. s I
Wayne (ieorglanii, 12 in nl Most lei st sei . 42 IB
w itk n- r A. H'gh sit eel. i 7a
w. 1.1. i 'rurlliis, 42 HOi ar.l street .. .. s
We t IV A, S?rth -un -. . i
Wesi .in . and wife and K l/? WHsou, 104
Suillh strut. .... s vi
WelaterW W,2i min i levelartd slreel. 4a s.i
Wehslei Kaaaie A, ' ImroH sir.e: . 17 00
W , I. 'er 1 niillia \, is i h r. h silt et. 17 ??
WetiSler Kahnie A, lOt'luiin sine: . 17 isi
i Wet sler Kannte A, 312 Churc'.i ? reer. 17 ? ?? s
Weliltcr Kannlo A, ' I CUureli ?? r.e:. i. ...
I We -ter Kauole A .'. i Church street . II 1)0
Weintet Kahnie A?, I.W James itreet...... to
Weimer Kaonle A, IBO Janei street. 2a to
Wet.stei annte A. li72Jan<s street. 20 irt
Wel.stti F mi .\, im Jnmes urecl. 20 i)
W illiams Knory, Kuller's t'ouil. .- se
Wllllaiiis jo inn. in; Hawk ?l0,.|. s ,,
Will aim Purvis .1, I.' I u'ss-.i > reel. I? 4?
Willlauis M K, i Pollaid Can. ? vi
Willi? ? BO, tru tee;291 Knte-tieet. 49 17
Wiiiii.ms Ko*a I., 123 Brewer street. it 11
Williamson H J, 37 Wood itreet. 4u s-j
im i.i >?ii; i:vr 1*1 um.
ii'llia ??? u M ll.ii?' t?y ntreat .
Wlllluuitoi Ma ? I . ? '??; Wood ttrcW ...
wii Um-.? Mary ? . m Butt- nr-oi .
tv I 111ii. Mary K - Ihn? * reel.
W. I. N. 1- .1 It- i ?>i -treet .
Wilson la.ui- N,a.l Howard sticei.
u ii :iit Ali tt l , 00 V ii ihurch -laut.
IVtlghl l?nkey,820 Buiottr c.
Win.- Mary K, 12 James ?trvoi.
VI i ea I Iura..'.-, SM Iii -lic'l.
Wlilii' Aleiawler,.V.i Salin -iro't.
Wll I? .las W. 1)1 -mil Ii -Irei I .
While Kluah? ii 103 Waahlngtoii street
Wlilln Elizabeth anil 1 A ' . 20 Hull ?Ire
?Whit ? In ni .liio II and Suaaii A 'liirnor,
s: :w
..! II)
27 M
IK Tn
17 - '.
at ??! i
II
Ik- -ii
Whilebcail Jim It ami euaa
II.maul alreel. .
Whlloi ?? i<l In? ti ami
Ni In.i- a a n-i'i ...
Wnilelien i Jim II ami
Niel.ii ?triet. .
W i ll. I.i .1
Mel.?n -I'eet.
WhlltobUlkl M ? ? - W .
Wlliieh .1-1 I.i a W, II
Wbiuh Hal i% I.. - i hi
hal,
A 'turner,
itsati a 'I'uriter,
'n-aii A Inn.ii,
?I.j........
rt ami -' -an A Tuiner,
12 Marmot >i
i ii -iriet.
i Driuceai Anne
Vomit Cyans, 11,1 Unten tircci .
Young I i ank, 170 ami 172 IJitcen ?11 reel
HliAMlH.I. Ihn Willi?.
Aliraml i Riiiina K, W Itiicr.voir avenue
A nil ?ou .1 I A J llak.i ami oiketc,
U liiil hi- ai mi -.
Ash a-1 n.i ii e, W ltea?rvulr nvnnue.
Ami r- n I..11,02 Mull by n venue.
Ami imi I.IIa. i.l Mnliby live nn'...i....
.x-.li-i<t w -. hum, I'j k avenue.
22 01
8 '."J
.'I ?3
4 o'j
24 W
ill IK
-.'ii Hl
-.1 00
13 IM
.1 li
N II
A-li
I'll'.IO.
tine. i>
nine . I I 80 |
iuie..>. 12
ll.li. iv i I
. 72 lllghlatl
H.'iM.' M I..S Hi. ? i
I avii i M I. S Mb III i
Bust.-, M i , .11 Wiml -
Baxtot *i l ,i- ?> ii
Hail ii M I..2I I'liiR air. li -.
Ha nit It I', IIM luv avenue.
HI mil I! li CM I . ?v I:. a. ime.
Barn - ,?ait ? M, tool Highland avehue...
nu . lav K It 86 Midlby as ?< ue.
liar, i j i t', it ? Hluiiiiiud avenue.
Itar.'luy K It ulul J K. hVi ulbbi avenue...
Ilalinr II II anu i .i(.u lio.d, l? Ind-or a
Hand II i:. i. S i U.rm nnnu-.
Itlid ii i :|iurlotte,2it Sheldon ai uue.
lire.I- Ii It . Highland ii vi line.
I r i-il,' i Laura \ , 12 Si. Kl.ili a.euuc.
I Mb vi V, N i r iwne avetilie.
H.iil.- M V.22II I a li nvi line.
Heule y i. ji- l .? 1 ueeiiiie.
I'.-.ile Mli- Ii. n III- ?II .II'.
Heat.-1 li. i: i.ii li.lllo an nilu.
lit ei den W II. . ? Shi IdOn avenue.
? itil-a I <J A I. < .it nvennn.
Boriiiii J i A. Mali by iiiw.
jlotiiuiore Titos, ualiby avenue..?
Brown Ha'.i- n OS Iii li a-d livellUi .. ?
Itiovvti i" I'. Im ? lllKhliuid hiehlie.
moan .In- A, ill I'harlii avciiuu.
Brown l.uei *, n Brown asoail;.
Brown I inlnhi. 1.14:1'ooko uvt>i UQ ? ...
i r.ntii Wil r-rJ 11, 157 brnmldelnii uvb lue
Hi.. If M iry A. E Ke'frvo r avenue.
Hull In' Ii V, T2 ii? ?e a vi line. .
? a-iiin I lios w. S Brown uveiiue.
laiiiey W H, T W ni- r Rvi-iliie......
I'arnev' ii II, iv Wtiidsm avenue.
. ai.m'u Jiibii n. l>' I: - rvolr avivnuv...
I urn 1.1.' W. - W .11 ilijdib; aviiiue.
I'aili|il.e I 1' W, Ha-t.-i uveiiue....
CLirK mi?in, ?I 11 -? i v.,.r avenue.
i It-ntl II a .l id M ''. ? - i Ull I..Ii Bvoaue.
? !?? ; .1 v. i.'i i M nit lies Bveiiuii.
i re'Wa J W..S I."..It an ante.
i lidliii I: w. ?2 ? ait j Bvebuc.
i 1.1 s.iiiii Hid on uud Ii I., i: 6, ii and
ii... I.ldi ail, ; n I Ii I.. '.'.' iiinl
! i i a .?. I B I
'.?ti
I .'I
i r.V?), Mary, 111 Brauii la < u av?. i-.
?.' e. Bo i r ii i. n Jain - n avcniio.
?.?tisiu-. a M in- rvolr avenue.'.
i'nt. v. W l... 11 .n nvcuue.;...
iVl.lU ,W II. Il'i^ln-av-ii'ie .................
till. W ii. I.' errmr ttv n le.
(Iii in- i\ II . Sli.liliin nviini, .
ulk? M T. Il'idglni a d Builie, B wat-?r
avenun . ..v..
in k ..it I. Ilnilgttlii ami -in ili.W Water
tiiuke, M T iludgins and i:niliii, I. It.ise
uyemiv..... .
i ii -1 ?, 11 I. uud inn.' i- l:ov tt. Ilanllln live
1'iHike, '?! I. alid .Vary Wal ra,-\V Itlvea
o~.'. Mil'? K, i'.i li ml-oiavin
.i I? o-i. i aura A. X < I.i i oi lie
...ili i. .linn ? K. Itiiiiil avci He
t'o e. I. M. W K"-v tiVClllll'
iVirulrk. I W; I7S llWIilutid a
I'.miii, J II. 11 lllgllland men- e
LTuOo, .1 ii,-l II ......a .d av'i u le
? ?, iii,.I II, .- Ilialiland a ... .
i , oil,.I 11. 70 Hluhl stall a en ie
i ?.in, .1 II. ? ? a .-i -I i- ighhtiid a
i,? u, J M. 82 an -1 Hi inland ..'
i riu-'e , ' M. Illvthl md ..v n ..
Ihivlti Aletina: II ? n - avoiiua
luv Ja ii. - i, 201 I nek a eniie
Da*.1 II lb i ?! ?-. W t'liij ..
ll.li Tbaildi is. Ml 1 i .v anu Iii
li.i,n I.iura v. s l...mh ai .up
Maun I aura v,:- I. nil: men ??
Dal v Hi.'a W. llu Mflllhj a i IK
Dali.'. II I.. Mall .y me ... .
er Ann..- V and I M Aye
I : on
HI nu
HI ini
Ml .
ml n Ma v I. - Might
idoi i - in? I., n High
. iid n Mary I , Tiln'stall
I'ark atiOnii
...I:. I . I
ih-lall !
. r I 1. i\ Miir-h .11 .
aoiiti A n in Biimitdelo i
riee ii K, '.7. Ilighiati i uv.
llihi-r due I?. 2uJ i .a. avenue,
fen,.-, i.|M 1?. 2 ?'. ' lay a-. - I,ii -.
1.. 11 rid ?' ."- 1 lay nveil ie
Klln-rl lit'J D. I 1 lav . r 'i ..
Kli . id?e I?. t'l.iiliiirii ? aiei
Kil.eiidgi J il. li Mat
K herld e I II : ? MU| 1 ? i i?u
I. i v \ ii. :? ami "' . ; ivlai u
1.1. v A M, 17? llighluml lieu
HI ', A M. I lUj I.i li- ?
1.1. i \ il. n .1 |? ?? Hl- . t ?:.
hli / A m, el d 104 ' II I ? an u
I... v A M, lira nlilclOa a - mi
I.i y v m ?; Kelly . v pit ? ..
I. I. u.l
rile} A M, K Keller uv.: ue ..
Ule'y A m. n M:?lil u i nveiuie
I. eV A m. S lllgliliihd at eniie .
I.e. A m. K Ki ?Ii ?retliie ...
Iii 'v A m K Hi." 1 !? I n. i i..
Blei A m. n Mign . ii I ?
I.l y A it, lOllieli and as...
I.l.V A >l 20lligll ai l ?M-iine
Ivlej A M,2I liigli and livinue.
i I y A M...' Mightnuil nven ie
i. ej i -? Hi. ni Hid a venue
Kley A Mi .'?? id .' i uid a e iiiu.
i ley A m..i ? Mighla il .?. nu*
I.l. v a m. r
.-.I, hi
.il.i.
.'li i
i: ey a m. im l?bi i
I. i-y I M. I ?nrjfirew :r .-ti
I I . a M.2 i .?i|?l iv av ,.
i: ey A M, : i oriue.u
i:.mi- .i n. n? Brim11
I Bid.J .-.-i Mielilii .1
I I.hi.i ( ii .1 I , <? a: i
I in ikl ri I hin Ii. I- llu ;li
|-'ni .'.-.HI H)ghl.iiid|:
. >. I I Hun an l
i nue.
. line...
Im
? lie
'1 a
I.i n on KIDaheth
li.it ? Mrs .1, IV Hugh - i,
Kenlreti r ii. s Brown nvini.
1 ni ,-- i' IV. ? Brow . ue u
I .mil l Jftllll II, I"" : II) I, ?i,
i ml oj Johii Ii, II? - ID. hi
K?ster ti ? !e/;4 - I i mi' I, i
Krimi Mail- I-:, '.'i Hugh - ..
I: iberl I . :. t, Will . I,y gteoue .
V 11111 .
? av.-one.
:-! arennc,
iienue'.i ?
iu
i
in
tlrjy l llen.i w illonghli
i Iruy I i S ?? W illmiglihy . .. . .,
lira] Samuel I III U'itlniightiv , i nuo
liray.M A. V. liranvllle nrrmie . in in
li.lVl.h i IV A. - IV i . - || ;,. .
atllng Man li I' Dai. aven ? .
Hulling Mary W, KMa-thall uwiuio. .
? isllln Mary W, l. A a -ha ; avenue.
llr c >rf l.si'm t V.Vi.lsnil' n.nie.
Hill? rl .1 I., mi.' Ilighlaud avenii?.
Ii'lggl Ami a .1 Mary, : \\ .. ,,. avenue
i.l I- A M r.| \llml-..r
Hriilin Mi?. < \, M I'unalall ateniia.
no doli il iv..: Jamison iiteuue
ii ni. n II I. il llnghet av- n . . ..
.-ii i a n i.- t . - Highland tvaaue.
llroiler \ I?, ',..>....', in BiambletOO nve...
i ironer \ l>,0 lo HIS Itrniuhleioa avenue.
? I roller V I ?. W alt r ntenui .
liny 11 I. A t'o, 183 (iihln u'i'.iiis.
HaiBlHirger ft, N Hi iwn avrnu? .
Ha Mead Ii T, N Braiiibk on tivtnna.
llaUlead II T, F.I bat lea at. nun .
Hiti-t. n I Ii T, IV Chat let am.
Ijainhnry W It, 2 She don avenue.
Ilaindury W It, :i Shrldon avenue.
Mickey Penult, w lloortolr arcniis,.? .. lo isi
U Ii .lautet II, 33 Itetti >oir arenue. ?
itki.MQUKM'r i ?x ? is i.
i M knrau ?v I. IKS W ln<l< r avenue. !? ?'<?
Hin - II It, 17 I ?rk avenue. . IT 82
Holder* Love?, Juniisro avenue. 80
1ni I... ob, Ili^lil i-.-i ?veuue. 2 40
Hopkins K I', trustee, wi Hratublelou ave.. G 00
llopkli a r I', ? I 1 ni iletou ?veniie. a no
11..m.i .1.1 T, Cay a ?..Iii. 20 ?I
II.... '.Im. 1 . ItllU ItriltnblelOtl a euuc a l'i
Ii .II..11.1 I IIa I?, J.- Higliluml avenue. 11 un
ll.iia al .M.ii in. Hi Mutbi uveuue. a 60
HaPowctl v It. N lllgliuinii avenue. 7 00
llallowi'li A I? .:? High . id avenue. a WO
Hodg<? Cnluti, 4)4 Itr.11 nun avenue. ?60
HuiiRini sabel a Itutiit utctiue. w o>
lludgiii? l.i.i-.i v. N laivlti avenue. On 00
lluil, in I o;ii,? V, Brown aveapc. !l 00
Itudgins W .l,2n I Highland aviaue. T ?I
Hudaj n? i> laela I., Itallroad nvtnaa . 2 ?"?'>
Hinieli.-, It W. 1::. 1 nofe ?v line. - *?>
II. d .in I. K.'ilaraltn a einte. 6 20
Hunt 1 J I. It ?er? I. at one. 11 70
ll. l.l.M ,1 T, W Manilla I a lll'll'. I ?0
? >-l?i>i' I.. H l/.v it avenue. 2a iW
kilriHi Hlehard, I rainhlcioti avei.uc. 2 m
la-wi- I.I 1 I.. 171 iiighnud avenue. - ??>
l.c A. >-. 11 roi s nl< ??e.aiie. a <">'
1 re ? F 2i ?i Io igh y r ?? me. 18 UU
l.ivermati 11 11. ? ram ? t n avenue. 1
l.ic'thart Fall I4 " Mur ha ?venue. 12 it)
Mui lu.Hephcii. N ? a borue avenue. ?00
Mall and l-iami-, 1 ? lltatubteten avenue... 1: Do
Marshall.I in 1 II?) Hi mi bio i avenue? l:t 00
Malthy, V> ? A. ill IVI b.u.nby aveaue. d -1"
Hupp Jl v, t. It ter ?'r avenue. 18 00
Mir haata a d Mtidiitilca Savings ItauL,
bill 'llgliluiidavt uu . 6 on
Mirth m.<' .ad Mejhauk?' Savings llauk,
0 ighla d a uluie. 0 00
M.r .liili w II, 'ink avenue. 33 on
Mcic.tllll W 11, 0 < ran Uli? atl'lilie. 1 ""
v. i.eri'V.W Water ave 111.. 7 00
Mns.ni W a w It and .-i vi. dub, w Heser
Ti.ir UVlllilO . 2 V)
ilii.ii vv i Caul S Me, a Mil, W Itr? r
M.i- ill W
W It and H M.-r .tilth, W Keser
M r .iiili I K'Si'i
..l.ili. I Ibis, i
Mlt u i W .1. W U and
v. Ir itveniii'.
Manul IV .1. W It and .- M
v. .ir avenue. .
Mi ni M .1, w It and - Mrrediih, K brser
vi, r a e me..
Mason w .i. w Manil a Meredith, K Itcser
volt avenue......
M i. W .1, W Hand s M. r.dith; K ltt*er
vo r nveuii".
Meson W .1, W H and H Meredith, W Mar?
shall avenue .
Musoll W .1, W" It aud S Mend III, W Mar?
shall avenue. . .
Ma. W.t.W Ii and SMire-sith, W Mar?
shall ni*. ii c .
Mas ai W.I, M H und > Meredith, W M.u
shatl avenue. >,i/'.
M., u .i, \v Is and d Meredith, VV Mar?
shall avenue .
Mh?. n w i w it a. l S Meredith, W Mar?
th ill avenue.
Ma nn w .1 W I: uud 6 Mereoilh, W Mar
2 '.u
2 M
2 ?O
2 no
shu
Mu'.lll W J W II and
shall av, : u .
Menei il. .1 ? Hi a nt.I.
Ml
.dl Ii, W Mar
2 B0
2 M)
2 .*>u
IS 20
T .*.s
11 ISI
12 04
aveaue.
Mercer C C, till Fiug?nu avenue.
Meteair, KlviVai .in j'uusinll avenue.;.
Moore .In; K, f lira i Melon avenu e.,.
" ?? jit Mark B'venOJ.
lira nt. e oil an I l'aik ?vcniie?.
Moore .In? I i 11 bar..-, avenue.-.
Monre Mai v. II ClnllHinie avenue.
M ud- in l' M. ii 11'" laud av. line..
Mart's .I.,:..,. . l.'I'i Htumbl'-ton uvetiue.
Muses .Inii'iilnne, E Windsor aveuue.
Mi.icl.it d. .Inn? - I". 182 lilbbs ?VIOne.
Milse, W ... W Items aveuue.
M I arhind, ' IV, e t. 001 Highland avenue .
M l>- ii Od, Wm. ? Pollard me.
Nelson, I., anil t barb - i.:-. Hramblelou ave.
Mnsrslead, Man K Mi Malt by avenue.
Nie. sT. * Wlltoughb} ai'iiiic.
i Hli'ii imi, I". H. Clay avenue.
Oliver, Annie ll.80 Par1 avenue.
olncr, I. .1, 01 Muisliall avt utie.
Otivt.-, V II. M irstittll uvei.
? 1 iv. r,1 II. w indoor venu.'.
Hutten, K A, and I P Hell;H."> and30Ulieldon
P11.lb w ni, Mail by avenue.
PAuulll, Win, Hi'lil.iudavenu".
l ate. II In Its) lliBlilaiidavi'unti. :t ist
I C?v I) I-. 101 Hi bland:.?, uue. ii <"i
Pa e 11 I. i"- illahland avi-niie. 8 00
I ..... II I.. |0! IIi)|lilandavenue.
l'i ?? . 11 1., 101 lllchlaiid mouiie.
Pane, il I. ii'i iilciilniid avenue.
Page, H I., it! IHahltiudaveiiue.
Pagi' II I-, 11 ** I Hit bland nveuiie.
I .. .II'I. Iii? Higtilund avenue.
I jig ?, II 11, HHI a;.!e me lie.
I i..., II t.. lOi Mil I ? livei.iie.
Piige. II I., i.s M inleai tiiit'.
Piiiier, A .I, W Pisyl r and others, Wind
s ,v menu".
P( 1 n , .1"?. W Mit sbtill a venue.
Pld 1-, May, Mi Tun dull avenue.
PHte Molly I.. II . Mra-i Itletmi aveuue.
INiliaid, lieo.M I! ? el. ..ir av nut..
Panic Win II. Marsh 1! avenue.
1 I, In I M, Iteiorvoir ?veniic.
llnuiM'y vieiorla I . I" Clalhtrne avenue....
I , 1 11*11 \ 1 , 11 Mfi Oiy aie.ie....
1 , u IV w . t-t, v. R?'c avenue.
1: . ? samii.i '.ni w ii'n ighhj ave.
I..,. . s'tiatiii, 2.1 lltgbtnud uveutle.
Itlddkk Mi- .1 O.TuusUll aieiiue. :i im
I', hit .?- n Iii 11; i: Mmrarl -lie 1.
itoliiiiMin l'.ibn, W lit - - iivunie. 11 .TO
i'a--11! Kiiima,.' Highland av.'iu;o...
Still In. \\ in. I-' Kelijr av. uue.
Siiiinti t) I er .1,1247 llramhtcliia ave.
! uuii.'e.I >. N Itiambletnn ave.
- in ? :,i 1 tili/ betli,l72 il BhhuMlave. l?'oi
-|..lid in. I: -.? ' ?iMl ave. 22 tsi
-a t o. Virginia I',770 ItraiaUl lou ave.
. I.*i Oil
!? till
I I Hi
II 2i
In on
iii I
U i 1
- aViu Lena V. I.'..' In.in.Met.hi ave.. .
-a lala W, 12 U ilbonu avenue.1..
savage A. Ilig land avenue.
fliva re A. In - ail neun...
-in nigh um 11 Ihoivn avenue
.-ten ii- .1 W . Mailt.v an line.
sh. Ii rd w .1 1:1 iii.a, an I avenue...
S ni|.'(i:i 0 11, 8 if 11 .1. an 1 aniline. ..
Sllili iiili Alllilo ? . I'M v\ r dsur avenue. 7
s ,ii! -..a ii M. I" Ml llhl u.cniie. t>
Sbl|i|i Saiiiu-I K, Mau! y avenue. ::
-.?hi mil Henry, IAS ? > ubs an line.
Smith Jlury I . lit Ma I y liven 1?. 4
s . nil M ry K. V. Malm? avenue. .">
S.tilib w Ii, . .. I: nervoli avenue. 7
SnilI 1 Ann... Highland avenue . 2
SiiiibSgrub i'ergusin aveiiue. ?.?
Bin.ad liters 11 W, ai p?rk avenue. 22
s ..n Mnrgurete. it M illby Uvcnue. T
Suit hall WLI>, N 1' a.n 1 ae sic me. 12
Miulhall 'A i'. an.1 Uber?, 1 lail orue
> 1 ? 1 ?
ill i ii'.i i>. Highland avenue.
sj - > r I'. I'.. 1: - ivuir utenue.
Snyd 1 T I', Highlau 1 n?ei ue.
I'aieni W A. Ii,- rv, ir .nenne.
Tischler l.htzle'* lilistte, 1.1, 10, IT Railrbaei
Hi.1 loii.Vui i . .ii iiili . uvcnVe. !!!!'.!.'.".'.!.'
ToatisO 1.1 .v il. i n- ?. 1 H lilbbs avenue.
l in1 11 I. ai.'! <? o W .in), 11- .11. s Charte]
avenue.
Turn t II I,, aiid iieo W lohn. KCharles
avenue.
rnriicr Na inlc M, l'i Ite-crvolr avenue_
I'll r net )'? .1 hl Tu list 11 I ai .?uue.
riie l il'ed lilftll 1 a., i and ltll|. CO, 2 i or
1 uu ?
Die I a'edaii an I,mil and llilp Co, 3 Cor
|irc? n enne.
I'be Ca eil.in nil land and Imp Co, I Cor
piew ave mo.
I'lie 1 alo I iiiiaii lainiland Imp Co, 5 < or
ll'.. ? a 1 i .111.111 1.111 lull.I Imp ?'?., ii i'ivi
Tl.eCul 1 mi .1. I.ami liud imp Co," 7 irtVV
.?nno.
I 11 lull I and and Imp 1 ,,, s> 1)1 rl
l i>, < a e 1. in in nil imi imp Co,' i 1'' i.ai'i
roiid avenue.
Hie < a Conlun l,aiid and Imp Co, pj Rails
told nrt'iiae.
I I. ' .1 1 Ii 1.11, 1 an 1 au I imp 1 Oi 1 ? Hail4
mad rtiO 10.
ill I.Uul ai, 1 Imp 1 ... II 1 all.
ai.-a
I... . a
si.in
I i.'. a
n a 1 use
I he Cal-t . ni in land und Imp in. 16 H?lt
riii'i'iil-ilnuian l.andln l ImpCo, in Itad
Waltoii In I: P ...t -'1 I i;l. in ? av. uu. !".
u .ill .11 in It P, e?l,S ( |>i . rue ai enue....
iVii'"? Oe? K>flS lit.?"ir avenue... ....
W.1l> 11 '. P., Mar-h., I ai. 11 le..
Wayainn Me .i 1. w. s. 1: ,. mir aveaue..
Whnrinii Ina s llrunib:.avrnue.
w a p er 1 II, :S Tun lall ne me.
tte.vei M I , mi 1 'a. av*nu .
W. i.ei M Fi SCU h"i e iiieaue.
Wc.n. r M I. N Mraiiibleton ateiiue.
W e .? ii ? - W and s C Hctlllinl, I ccrvoir
i venue.?.
Williamson W H, 11 Tunsiallavenue.
W'tlllarti'oii w II, 12 Tunstall avenue.
Willlninioii W II. T 11 null a cm .
Williamson Ahe 11), RS M.1I1 by uveiini.
w liiam.Mine 1;. 12 w iliuugli y avenue.?
Will .ini-iii. Hellte v. 11 stbeldon aveuue_
WillislOtOD WIIIUUI, 12 lu IO J unn-iau ave. ..
2 j>t
2 .'.0
ki un
In ;r|
diu mii'i mt tax i.ist'
Whltehurst lim W. I Hinntblc'on avenue 5 5)
iVhitl huial Market Be, -s l.allra :d avcuue. .1 Hl
Whitchursl W Te?t,792 Hium i ton aveuue IM Ml
Whin-hurst ?? H, Marth ill an tun-. ?? ?'?0
Wbltphtnal <> i . I- Kelly avenue. II o"
Win ehiiisl .1 IC, 88 and lu JUiulaon aveuue... 2 50
Wicker John S. IT Windsor avenue. :i CD
WIbiOli .la- v, I? S WHIOUghy rtvenln. M 00
Wilson Agnes M, X Highland nventie. 0 To
Wils..ii W .1 Hill Wal.- Wui'I.F Marshall ave 4 ?'??
will im- 1.1'. 19Wljidaoravenue... s '.5
William- -allie V. I? Mars..all avenue... II 8
W ii a ii- - .tili, v, :? i i arlet avenue. 4 50
Will an- II I' Tu nsl a I avenue. 9 u?
Will a ? s Edwin S, i , s?rs-oir avenue. 2 00
Will am-. Win 11.20 Um? ii avenue. 8 8)
vYrlutil Annlo M,93 tirauville avenue. < oo
Will.in i a i ?? 2? Kell) avetlll?. 8 nu
Wilbur, A Klltuore,22 Kelly nvenn*. 0 ?'?<?
Will.in . A Filttmie, I" Tuns all a e.n a. 13 00
Wilktua, John F. m Ferguson avenue. Hl 40
Wi l.ln-. Jnhll i . W Ferguson an-uue. in '?>
Wltklns. K A. 14 Ferjuas.ii aveiiaa. 7 40
Wiikins, l A, w i ciguson aveuue. o ou
Wilklns, M .". Maple avenue. 12 '>n
tVlittehcad, II i . 14:1 i ooke avenue. 2 '?0
W.Isiard, M I', Ii?rv.iii avenuo. 6 no
IVoOdh use, W I', Mratubll>ioU avenue. 8 00
W.I. Ann'e F. Hl liili'i-.nvpnue. 2 DO
w.I. Mrii.li im K, N i larboine avenue. 18 o?i
Woo I, Kirnh K, S < lalburn? aveuut. 82 00
Wood, "?iah K, N ' laibo lie avenue. 15 00
W.I. >aiah I . N i lalbornc ave. 12 uo
ATLANTIC CITY.
A iirn-i. J diu, 291 llivt" avenue. 1 05
Haid win, IC l , 19 Life H N I. I Co. M
Baker, ? e rge.1, l9aveimoll. 7 7u
n..bu?, v I.. i amp avenue. 21 84
Hai I ni. II Kf - ?uili avenue A. :l '?i
Ha len, ii - III Li ii N Franklin s rc*l. -' 1 0
I llo-lev, II, lOaud II Mfiure I., N I, I Co. ins
n-iie,' Annie \\ s ave.A. :t Ol
H im*. K 1. ill l> k I, N I. i C. ?4
Biiuga, It E 2-1 ldk XX l.ln.. I ?W
? o--o-da A II II, !"? Feiilnke a eine- l 2 I
B own I nral W. I and 8 ldk .. X I" Co.... 2 10
ia,...I ni l. -. 100 II i im vir.Ol. 7 00
law noy II I and W M, IWi I alerprtt? Land
Sl
Brill e Mi- . A, Arenne A.
Blutbrd A i ?, -' - l'nol ? avenue.
Ii nns* and Mars,07 lot* Eutermlti land
? i ou t\ .1 2 Inis I. ?? 1 ii plan. I I 8
Ceti ick W ILM .Wune. 6 3a
.II i Ii...- M. 12-1 I b.k L, N L (Co. IiS
Carti r 1 .- .". In - I ort sti-.-ct. lo ?o
i ar er I -, im Surini! alreel. '-' 10
i .im . k Va H. K Ann ii" C . I 01
|| rdeli l ?hnle II. ?: i-.i a r ?> Ma lory irait 1.1 tl
Ii Im N.ihani I iTltnl ||2 Ward 841 eat 10 60
ll.ilaill Uo I W, 22 l.e.it; Ivo ptai. 81
|i nil hi I ?? rv w. I2-I3 N'.Tt tt. 2 Iii
|ibwulu{sarnli It, 9 ii k a. Nlio. 5 in
Inn.uv Iii 11 It, Fl'olle* avenue. 6 09
Ehtirprite anl<o,9lott \ B Una . 7-V.
I en I:, llu ami I 0 Fin. r r ? ? I and Co... I ? S
I u i(iihai im I1 11.69 S I raiikr? s reel_ 91
leal res? a w. im Mettnau -ir.ei. 6 3D
Fi-iitr,-* a w. 11: rprlng avenue, ?. a 50
Foul re-.- lone 1,,'JimS,211. an I .'12 llauill
n.ii alri-el . 2 7.1
Fci.n. M, 20-10 block, I NT Co. 10".
I I nun- .'aiuo II. "I lien, a i tircel. 2 52
KiggaM .1 II ll;H Ut? U'weilfii |?lan - 0 72
I in t Henry C, N avenue It . i 61
Hall Mis* M i, 26 Hol. ? , N l. I Colii|iany Sl
llaru.rF.oi n .e, I Haue? 10 tola We, Fand
Company. 6 12
Cr lory .1 W. ? l..i- A I.' o - plat. 4 84
i i -l.am l'aiutla F.!': and tu I ranklin .'.'.'?*>
(.Illgr.eli W II. S Avenue ? . 1 T'i
illttcoti Saitinel avoiuic B. :t 18
i.i,.r Kaiberiiie II. 17,1.*, lif and 20avt II ll 90
i.i ute. l n;i i . in- B, i lola w Kiverriew
sinn. Sl 2tl
(ironer Kalberlne II. E Colley avenue. 51) in
iroiicr Kaiherioo l't 129 S|iiing site I. i 7".
Hall |ihiiitiii 'i a re Mal .uv ira i. 0
i uriiis Alexaiitlcr, ij nere Aial'ory tract... i tu
Harrison J L S Aieoue A. ... 4
Hat grovel! r. I lai A it toad . 70
Hei i.ind A lt.?.?'?ten r laveiiuo. ?-' 10
Miiy i i,t i.r> loH I n.ereii-c I ami Company 12 6U
III chines llattic V, 13 ?nd 14 Iront street. II 55
Itudgiiia i l i -i. ami eh I in n, N a aniiu H 2 w
||o|iii .-va S. W Cbllfc/nveoee . 7 11
lliigbes A mit) W| tu i ? l'egriin tract ... 2 80
II. gii ? it M, ithale.*, 12 lotitiquar? F, NT
i ouipinv . . 12 O
Hughes It'M,trustee,8 Iota. Square Ii, N r
i . mpauy . 3 4y
llligli s l: M, trustee, 21 lolaSqOaie H, N T
II, g i 'i It M. Unstet-. 2? lott s.,uarj .1, S T
i um|i inv. . 18 01
liu.it UM triiitee, 14 Iota K.|uaN J, N I
i ohi'iany. 25 2n
Hunlev Annie F, s Avenue Ii. 2 83
, hihi.htev-.Iaa.es,:MH)< ros? tlreel . i 4?
Hi Ii n ireva Mrs I .1, Nirj i rota -tie t ntnl
Avt'Oiio'C. I Ifcl
.ltiuie* Madeline .1, im and HlAviaueB .... ?? -?"
J:inies Jetleraoil and W 1.4: and II lliter
.I.iIi -i-ii .lames II, 7 I ts I-n;ct|itl?u Fand
t o ninny. . 5 ss
?ot.n on I v ni .. J.il I ort -treet. 2 4".
Kcl I i ..in 1- T, Avenue II. 4 55
Kelly II, II Block K, N I 'dmnjMiy . 1
KeBaiu llaiid wife, t hcreS nib k'euiio.... 5 60
Klug l'ntrlck .t, I niul 2 i-wellyu avenua .. i r-s
Kiiinford 11 I'. ? il it A. s I ? nm|Bny.. . 6 23 ,
l.tiiiirord rannte, ? bl <k ?, S I inmpany l 03
Mallory J I?, ?'-j actei Amtory lloatl. 15 "
Matlory T I>, ll 1-5 a e?, Mullu y read. 1.1
Matil.e?- .la lira, a if. Ma lory mal_ I
v in- all Maiy I. S i aiiip avenue. u
Martin \; a i Hi 12 block l>. N TC. I
Martin A S und others, 14 i,,t. i,k F, X
I. I CO. 11
Martin A A, i nor?. X Avenue r. 5
Ma iti \ S, S Hamilton a tu e. ?
Martin a , 213 i a it'ltoli avenue.
I'm .lev vta i J, No,ih avo.iue. 2
Muaon. F. I a re. N A II load. 7
Mallei I It W, 0 lota block K Nl?o. 6
vial'.-: i: w , i i-- k 12. Colonial a etina. I
Marl Mary .1, -? Ms A It niad .
Ma'.onn AT, I lo - Idoi k K. N l<;Co. 4
Merrill Wrockliij l"o,,Wn er Froot siie;i .. 211
Mei?liibSt> Ml, 41.42. block J, N T Co_ 1
li lei i ader, 26,27 and 28 I orl tireci. it ."5
Miller i a In. i tdofk A, X I Co. ?? 48
Sloore.lobn A. 2 Id.-. Krohl aud Second
i i,,? -ire i. 4 90
Motte Eli/abelh. V Avenue H.. :: .V)
slorti Killn' fill, ii-?, To au i t2 \llyn street.., 2'62
Morse KlixatH-ih, it. 19aud ".t Whlloatiiel.. 2 ?.'
Morail lieb i ra. l? blol k A, x T i o. 8 4U
McKa) lliiell A.2 loll \ i it>. l v.
Mi Fi an I A Blld .1 It, I ltd Morati street. -jl
Me otiald V C, V. Culiev avenue. 15 40
Mel dloocli E C, 4 loia S.| M, N T Co. 4 20
Si -h I d a.. I". -.| II, X I.M. SI
Na h Ldgnr. I- -q I. N I. I fr. ?|
Nelson lilt" .1, I- bliick II, X I. I Ci. ?i
Sliuioo Ani.ltf V.ajsJ a rei Mallnry Itoad...... n 7H
v i uin.i Annie V. I a" ni N Knogl*)' Una.I ... 7 7o
Xurlolli l.iinl and ltii|irovrni?nl Co,48lola
X 1.1 Co p'tu. :i7 ss
Sort.ilk Laad and Improvement Co, 7S,
a re- K. ttelitn plat. ii ;.|
I) ii n- ne > W,C I ia N T Co. 6 i'l
l'liUlllll!? W,'24 OlocW K, X Kiln. -I
Perl a John A, 2.8) and 301 l.oka . 4 2i
F ue und I .1. I'.' I Oltrtil sl cet. 7 Oil
. o liiril I'atloil. 14 bio k N, X llo . I 1)5
F..II irtl.ir1' M,lot- block X X J' Co. 8 40
I'ott.i Km v X. ( i.lie.. R venue. Inns
i owell Ii J, in Hum an avenue,. lo 08
I'u ret 11 Martha. 12 l t- Foil ilrei-i . a i :A
llankin kli/.a .1,26 b'ock H. N I, I Co. m
Itcinold' Blanch S 1,2,8 Eon I In alreel. 2 61
l:li,i. i ? htira, l.'iVjutret, W 1. land to Hki 20
line lieuiia- M, I oi Franklin sir.el. ui
l: bin ou Elleh; 2 i"t- w r; I ami Co . i . '?
nu Hi u Kliklan i. 20 lilo k 11, X Klin. P4
.- ley land i o, 7 acrea I'd Taranta and
Sharps. 4)9 oil
Slavrn II (!,> avenue ('. I 61
Sem I! i Sarah, 6 at-r jo A II Ito.d. . 4186
n.t- -Id oy I . i lot Ijingley slnet. 2 -u
S uitli Lydia, "'? ("amp u en e. 2 52
Smith "amS E, l'ani|i nienut. Hl I I
Sntiib John 1. it X Cell ral avenue. 2 52
-.: it i lo in K. X I'tutral attune. 5'J
?-niltli I lauk, iv, 20 - atei ne It. 6 ;i
.-iti.till I r mi., "ii S an nne ll. lit
Smitli tlrac ? A. -'T i ennal -treot. 7 81
Still h Mri A ?*. II K l*o lo Mie l. 7 ot.
-n.ill. Mis v I' l ?iOsll? i. I 71
?Inips .ii Kc' t- en.I, IT N Kurl l'ietl. 2 :,t
ShllldtW I, I o White ll.'.l. 2 52
Slli Ids MnfV.I) L 71 I ? w I \ u t i n. 4 41
shle dt I. 11,75 to SI Allyn Mreel. 4 20
-li cl a I. II. nt to 71 All. n itie. t. 4 20
Su beilind Hantel, 23 ami 24 hlo k A, X I
? o-npany ,, . . 2 in
S>a li ileu I Hanoi, lo, ll and 12Clark t-n t a i .
the I anil l It - I'ollll I ?eVelopllleul Co. , sl?
im- a ii ? I. I' load. Ill Su
in ?-. w II II,:: 1.1 ri k it. X TCo. 70
l'liouia?, .la ie, tj acre Mallori nait. l to
I'wOhy. .1.1,ti. V 1 in KainlHn'- I'olhl. u 48
In.Id. Johli H, arei.ii ' H ami kvenuc A. I 78
It ie I'a. id A, #at, 115 and 116 Human sl.. 6 25
Vanghan, Kllntbeth A. X i amp street. A 65
Vu igban, Elizabeth A, W Itlver alreel. 2 in
Vamleibarry, A villa, at llranger alreel. 2 mi
Warren, Edaard, 2 an. near Ta tanl'a_ II 90
W? 1. ('"ti V. Motan ?venue. st
Ward, a ( . 135 Foiie avenue. 2 10
WumI Julia R, 36 North aume. 9 in
WatklntJa1., 195-North tire I .. a i"
Wmls J It, 1 lot bloek 4, Wdliauiitou . 7
nKi.iNQUitn-r tax t.tnr, _
Wal'eia r a. i Terr S A I? Ituad. 5 04
w.nt i 'aiu-j, jii i: >|mih< street.? 3 so
Waltet V.i ps i Wnin-a < re-rent . i W
Waller K ?'. i Wnrrcn Crescent . m ?I
Wailer W C. i let hl ? k K N i'<.pane. m
Wiudil.Im,'210 end 211 A i iiv . 3 .'si
W r im Mai a V. l. and 3 Mary's Place. ? OH
Whit huisl t) K. 3 Iota L'oik K, N TCvtt
|iany. S !|
w lu-ox r K and II W" Mullen. 2 ints, W K
i.h ii i'. 2 id
Wilson \! nni". i l v, .- Franklin slreel. Ol
W loni ?ieor.eW, X A v. uue i!. j 21
W l-.m tie-irge W. W Fori street. s ii?
W .i. eirguW, W i ..ii streei. 2 10)
WlKinton W I. 1..: and 171 Ward street. 1 7-1
' " gg n~ .1 0, S 1 Its, Si ?Orth sirei I . 10 IO)
gglli .1 S has. N ? c it al street. 3 04
Wyun .1 s. 4 l is, Enterprise 1 ami i'o. il .IS
KUM.TIHII HtiSOII-rSi
'?THE EDGEMERe!" "
t'nliouinled auec s-.d the n?w und habloBab ?
sali Hit i.!ort 0|M'lied Ihl season at Kdgeiuere. L?
I., Itetsr en ai .1- ni- ami Wuvo Op sr. sixi eii miles
from . i"v Y'r': I'a roul.cd by i he best pe tale,
ti nest s ebarniid ? Hi it- leHnel ami uh indunt
hoipltullly. surf anil still hiinlng in |icrlectl?u|
Uriy private hath-. Iltafiig, D'hla*?everything
I bat uiukes seaside life delig ,t nil, Social!, anl
o ber*l ??. Open till Oelo c. Far circular ad.
.ti ? A. I HICK. Klgeuiere, Long Island, X. Y.
jy2l-su,sre,*r,3??
OCEAN SHORE PARK HOTEL
ON THE ATLANTIC OCEAN.
18 miles from norfolk
Tilts elightful ii. can r son will be open.'il
lor the reception of guoais . u .uily i-t, IS0&.
1 Ins place o.n rs especial attraoli..Ui foe
Untiling i uatiii^- nntl fishing Large an4
pleusHiil t o ii in u.
The run-in.'au I eervioe excellent.
LV I. rtns inodorate.
For rules h..I Iiosk
OHAS, H. Johnston. Manager,
jaW-H Virginia Heacb.
"mn SULPHUR SPRINGS HOTEL.""
Warn] Springs, Until Co., Yu.
NOW OPF.N. j.70H reel olevattou. Fits*
Swimming Poola. Delightfully . ool. Pop?
' olur I ii os. Orchestral Musi.".
I oi ter.i 8 ad no
Fit Iii > Si l ItltV, Manager, or
E. . COM STOCK,
ju?f'-lm tteeidcut Manager.
STOCKTON H?TEL.JAPE Ml I I
I Tue Stock toil Hotel ie unsurpassed on tlis*
i At antic Const. I ho sanitary arrangements
ate perfect lino billartl rooms and bowliuje,
alley Sitcroil concert* suudars. I'oaro.
American ahd Europe n plm Special ar?
rangements with parties uctiriug to remain
, any length of t nie. A.ilross
HORACE M OAKE, Manager.
j WARREN WHITE SULPHUH SPRINGS"
0. W. t.?l LEN a SON. Owners nn 1 Pron/ev*.
Cullon I osloOico, v..
I The oldest Hummer Uoaort in the I'uiajdl
Btat.-s. Co .1 Kishillg, Uniting au 1 IbttiiUin
[ Fight tlitlcreul water- White, lied knot
I'.lti Sulphur, Alum Iron Arsenic. Cjbnly?
1. e.ilo ami l.iihia. On top o( the "1'hree
Top llauge,1 2,103 tcet iib..vo the sea. Dis?
tance froth It A l> It It Waterltok one mile,
distance rrom N A- W H It . Itnertou tinea
nl !?-;'li-tiiiio.' rrom 11A U (Mi tdleton ton*
Iii lies Write lor roes. ju.Uiui
Variely Springs, Va.,
FBItROI. P, O., va.
Immediately on Chesapeake au 1 "bio Railway.
Open A Jn,,. 1*1. IM?."?.
Newly furnished. Klegaat fare. Moderate tinae.
.UlJrej
CUAWFORD A EICHELBEROER,
my I l-tu.tb.ea Propnetoss.
ALIMITED NUMBER OF SUMMEIt
boarders can be iicooiiinioilatod at
BYLAND INSTITUTS
hy applying to the prim ipal at onoe. Throat
minutos'ride to Norfolk, foity-flvo to Olds
l'oiut at Virginia Beach, twenty to ocean*
Viow, Berkloy, Va. je'J-w,sa-tf
Old Point Comfort, Va.
HYCEIA HOTEL.
Umivallel ni a health au 1 pleasure re
sort. Invigoratiug ocean breezes full of
lifo-uiiing ozone. Now plntnbing. perfeot
draiuagc and all couilurw of tuo mod on*
home.
s en i for tliseriptlTe pamphlet.
I ]02-su,w,f-3m v. N. PIKE, Manager.
Alleghany Springs, Va
The greatest dyspepsia water known, en?
dorsed by iho Stute Medieal sooiety. anJ
awarded gold mn.lal and diplomn at Wor i'e
inn. Uhioago Muet popular ?Ummer ra
?ort in the mouutaiiia of Virginia. Kleva
in.ii 1.700 feet. Hoantilul lowri <>P
lorti neu-: Hue walks and drives g.'.iJt
livnry ni il bau i ol music. Terms modi rate
I Writu for circular or pamphlet containing:
testimonials hum promlueiitpliyeieiana ani<
oilier purtios i f eminence C, A. nil.HOHN.
1 t primor. I: T. s I VLls, M l>.. Ph. Q.,
llCBideiit Phyaioian. mj 2'.'-2iii
THE li.WISl Itl'.-nir.T IN THE MOUNT?
AINS, TAI'ACITV 1.000, OPENS JUNKS L.
Rales Reduced One Hall.
CousuioriiiK qualit) ol Iti patrons, ejiuvicter
of accommouai ous.
CHEAPEST RESORT IN HMERICR t
Waters recommended by leading pbv..
liciniis. ir a sufferer from consumption,
indigestion, scrofula, catarrh, linrrh ?
ieui.il? troubles, eto.. nr need gaiety, snr
roiindeii with n suporb class of peonle.
write for paiiiphlel in I I o convinced Ibis m
a panacea fui ?"in- ir? >ti!>lo^.
Dr. I>AI \II WHITK. ol KiChmond, MeJ|.
cal Dirootor. .IAS. A. FHA7.IKit, Managing)
Keceiver. myl2-eod,l0iv
I'aiitiuicr White Sulphur Sprin^?.
FAUOUIKll COUNTS. VA,
Hotel Opens June 15th.
Wallis and Drives, Splendid l.ivorv, Tna
ni- i ourts. Fishmg. buiphnr Baths, Hrioh
Hotel. All modern conveniences l'oi'cifs.
cular it tit I inlurinntioti nddress
.IM). K BAKER, Manager.
Faqttier White Sulphur ?princs, V?
?yl? tu,ti*

xml | txt