OCR Interpretation


Dayton daily empire. [volume] (Dayton [Ohio]) 1850-1865, August 01, 1859, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026002/1859-08-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

RAD
HEMM3IR WHT YCJ TXAD,
i.t ;r stock?
' nnou wcmKin
No. HI'i, Main Mrcct.
IT. w. WIIQO11
'I'M A
I h.
ha ..
Mian. I.
Su niincrnoolsanil Shoes!
'(UMtl II. f-r I'm lib'
.(Mftip M4 A hla, M14 At.
ft w.t ' f 'll IU fti
A) ' lrrtt tal
ha tta a4 tiUt
r m
tin
i..rnr k,.,i it,. k.n ( ,,), I tat
Aiai 'hat I rang t up in
HMr ntriNu am hkt mam:
w'i an4 tna in In rtt.n4 t will Intra ant
tttltttrll'.h hal"a.r
4 r Ultra ui Tr'al ' j I
M W ttlCnOOJ,
lit tin atlrrl. t !., ntk al MM trkl.
WWW llM haapta turartut artlalaaf PUI M
Kill ICIVJ
Bveiy Diad
Man and Woman
UK A D Tl I 10
FOLLOW IN (j.!
1 !! ' iM lii Tm
I'll, 1 i " ,m iH.itl.i
V(t I I' t.t iWatai, (tf h4f tt
h Hi '' l. nl Mftln trtmll atltHo-
itrm, i i u dim ri'i tmii ntiuiwi
II -in-it ft t ) . ti ih" rh if t f
tJrhrt kX ft ft' llfl t lit
h h rtl ric Mh ft r M -
iti i.r t..t i am Mr lr
Inn of r "II i n .iMt (tnHI In
ritt. h )iit iif b ff ! u itiif
prr '1 " f . ll I H It t9-4 1M
hi if h f l t . li ha Wi irtt Inf
fMN rmt iitM, ), lf a(4 (iiM
t.il it ( in Ma h rttr t l
fOtihf ! ttl .it' . i ii al hM4 In b III
til It, nr-ii.- t'-ilri' if 't a-faf-l (ha
ra fn' fitr n tiirt,ii n-ftl' ffan'i
tt-'.fl."Mu r.,r. it r M M-r.ll ' Nr-! I f Himii.
(hii i trtlifna n tila.1 it fii, ifilnta.
ti' tv lift an 1 1 '!! ! lha
ln.l foil.l l'..rl!. iT lli(iil
t' tit t ( .k 1. t mil tliMrkll)
! f a a imi i-i lut rta, l-nili in r
! an I htt"t i.i-a, wth If iffrrt
r.l ' 1. i p. .M'!.' ( (!.. 11, t tttif
w i'i (! ! i!il t hla la all a
(fu4 a'" ' i 'V Ittw if-ttwtir
ta -Mf'4t 4 'i H filtiilltti th t-iM
h mt a 1 1. t-!n i 1 f i bat a l a ai
It lf''l t h trt --i4t-t 4 ffl'l in
r , tta atal tin.fi iaij arn Ihfaa that
fiat K-li n- iiimI (.Mt.rii ' ii-ttlt-an ihft ntl.
Hul, I't ft" mii'I if inml m Iraj
Mifii-t, til i t t'i 1 1 itti'i Iflalutai ft
JaUrtir fn t ((. t ( ...) 1,11 trHiikaK
fltr ttara ttf t t'Hi I, f i h h ii a ( lit4tf
ui ) hi' at ii. n: ri it,M .t ia-tt; a nM
I - It Mt !) l Till"! i 'imitiininfi
1 ( mtffftit I
ft If
ntia ft-ttartttr lit''!), f I It j 1 1 i'fTli
If atf t.tf ln)t t i a.-M-f I .fir 1 1 I ) t.tu tl I fri
n itifn r" mi - t,i lit .1 iH. titl i'i I i Ida l"'rtr .
hiah t inl t a .tuc tl tir 1 1 at lr (mi
tt.-a 'Ji li tii In a tiMt . walar. a at ' t
lm l l'it l-lt !( , t tl t I half 1 all-
, Ht 'MlHtlf'tl II I f ,itHttM Irttgi h
fH 1 1 '. Iltf l 'I I ha tiff I I'll ! Ifi-I
la 1'iiiiti fM.U,.t if m , ..lea n fHilnlM ft
it n it a
t I linf'lti ha atan lha aff"t nf U-M lfa
(Hani fix ita, )! ihn iatt ttaa annual 1 1 miitff
lt'tti"tta iof , tntifi
Kit iMh lh..ii it aamtiii t
luti i )H.ptml fn.Mit it4Mil umlrtataMtW
Ifif Ma H via tiitiiit tt ; hit ifn Mttif ad'tM.
lhif m'liHi" 1U th ! I a lMtittl tatMiii
IMrH,il'.irMlnlli I i 1 1 1 lillia.-l
h'l Hit rilHr, U i- lii. h f Mi ni .lUt-Uf, ta
k Mta taiaaMp. , t In .) u .titta l itlaa . .
ft lf-it'-l -.i.it1, la it ( aa. ala hl ltxttl
lfH-i't pi ) In li- ikk tl .itita atl nflh
.nif t Ma I- ih h..t't h-t-li let it aal ami la
irmiil a i it! a I ) i r a A 1 la w. a ml iii.Ij t.i n
i Mtf'lital hi, aift all 't'lirta r mii'I Ida iV ha)
liav tHtt natftirti it Mm Mi tit la hmmI t ay.
I. It i ng if H . intit li h ff tica wm a , trt.
(ntt , fatal it t t .1. mi I.t a - I.t tha tatiit that will
I t iiaaHf at lnttt 4 rait an wit
wam-lt tlnl attr I. li iii at lu. mt 4 .
Iiflli t, St SMI I In Ml atil
M in i .a t-ft allar4
!tt nt n.niMiOlni, r alitHtf Mia IwU4a
aara It, hftHh ai., tliaaa ( a" a fttl' anaU
Mr h a lfttti taut tltamtatt tt tha 'ratttp
I rftfUitt It.l I hp rut Ml lta
..m.. it ii
ii j !.,, i. .iii.i. .ml. ihr h.i
-hiKftliiti.tii.llievrltiinr
.ui ..i im i, .....in. .. .
l m..-rt '
I.,,.,.. H,.l,rli,lh.1
.1.M1 ..I I.W.I...
I ... I"l.t Itta '
tna.ilaia .U.i.rall.. al hl .
i.rail..
r.mnr
Hot Woathor.
I lltkOI I.t 'll I llllil HIIUIII
A 1 1 II I. I III
DIMS AltTTIO
at w. i.t. a i i
Ui miOERATOBSI
'
.' . , . r I i i r.' r..i r li.
I'l.AIS WA I II! ( i M M.I liS,
B.Hh flaraaJ f...'.... lit, an wllhnut rillrnj.
At A. W' nil a 1 .1 J. M.iit.ir al.lla
Maai t'lva Miom Ciaam rtoai,
t a nut i i ii a, HiiaM.a nail.liu.
I'lttnar IlittH t wtia,
lllt Htlal i. Illll Tttlta.
AI A li IUMI i. '. ll'i.l"" n .ll.tlnl
Tullal a1!!, t'lal.t an l alt'T.
AH i ka L i ii a, ii. a.ilittnl
1u.ll..a'a hril aralm' I'mia and Jar
na,llllMl, a.,i.ta l.. .iwrn( ll.a
rll riil... n.t.i !.'.' h.mmIii1
Ir' II, I (a IM I
At A Mi t A I n ', ll.it..n Hull.tlna
til li ImMlMtiS I in I i r. IMHH,
AI A
A yrhr'AI aa
, . v.
W l.lla n.ui
f.,ti.. 01 nit., a.
rri. .i !... ii
a v
atova nuil
1.1.11,1 ,.i i
AI
.i.it
-I
1
INI.
at.. I ill
. at tl tl .
a.. I t tat - f t i
a t in tK ii
it r I at h,i
Mil kilt
A
..in.iii.
i. I ana, a I a-i.ar
1 1 . huasTKUI.
Mi i i mi -, Huii.a ix.ii.tiat
ti..w..u...iitaur.jUy
l li. II I' nl
-! ".raia
l... ,r.. ...1..l "I all
t l t.,pi lli.r .-.aaa
:ui i.f ii 'in aa.iaai.4in
ai..kai au. .I.a.ai w.iik.1
it a .
.1..11 a 11
k.i I I I 11 . l.t.alt.M w.ill.lina
.),., an. ritual.. . .iih ki.tilir,
mii ibM. laa liurla.a, J.ial !
I " ai
lui a a rn -a, tli.ai.. kuiM.ng
Itm.an I tit u.abiiig Uouda,
lu , .rial.
A w. ;it r x ( H .
i.,it..n ..iuii
rruit, riuit, riuiti
O ttlrl. I t.rwt Vfattif Jt !-,
tiptt.lUltrapnl, -J
I t n i tit U at ,
tiB lf 4 til Kt ll f
m .1 tMi an
Alii
i tilth ! tit Mit tnt tt tr ll
I mil wt
iUt i IUa ttrat vn fm
ii HI
I a, I ,
.xh itrwT
11 r t
rttaii 1
bat vi' ' "
Mult,
ftvl .i kit I.
a Itiai-
m it mii a tit kII
. jtt,itit ( V A.
1 XUiVM
HI I in Mittitjt Wlt.
t tt.r
ttd IhilM 1iat
I 14 A ti I AURK,
tW. I .11 Aaratt. l M
rAIM
TWO IUMimiUK ami hhU Imf
1 l.iai lii. r ii'M.I 1 wiim w.t.1. al lt fll,
UUH4 1 111 11. . 1. nil mil la takna
r;:.,":;.";r.. V".'.,. .. u ..-
,,,!. .l, a...i it... 1 1.. ..I a ...la Ita.
...-,. . iir i".'- ...J a 111 fcr rata !
... . . .. ...
. 1... tt.
. am. ,.mt nra.li
a I ii.
ua .t. k.i 1 h a
n.iu.i"ii a v... ...an.
.,. la. .' l... lai
anal, fHia, ta
1
4 .tra ia ...vr ...
la.,1, a n Ua.a. !'
anaa, t.aian. .m I m a I'
... I llmnrti
i. It. ma
. r-
'
. .. ..t .1. k.,t I.t I.. . 1. l...taJ a.
, ., , ,11- !... nh a la.. i.r,l ,U
Mri"'f""" -' 7- ,.
dtaak, 1 ,t,lt
tUo i.iii,wi
IM....i.,.,f It.ri .S..HK1,u.Bmri''
v' v at ,. t
Jh it MintitUt'l
1 ,l I la tn wi l ..i'K ! aaal,
.1 rrlrtna'aA ( hraa. . .
li.i i.. a. i a 1 i.nar. laM.a -'
1..:.:'
rt Ia1.1i f t a t 11 It anl aa k nalaaa. fc
1 k. (.rail ...
I -
dividend l.ouca.
T
, It h,. .,(,., a.. a In tti (vlnan4 W
rf i..ri ia
tHirt a. a. 1
tw..f. .
Il.r tl a a. aJ a wll
Bar t
a
11,a U 1a nl lai. . Or, lataal
...iiatliiliir nii.it ll
..I.,. A...1. a .-.. a.
Bat 4, , Mt. no, aa las-a.na v.
4, a .at at
VOUX. P
NO
DAYTON OHIO, MONDAY, AUG. !.
M7r
THE DAILY EMPIRE
THE DAILY EMPIRE OFFICE OF PUBLICATION
Empire Building, Third st., South side bet., Main & Jefferson
Empire Building, Third st., South side bet., Main & Jefferson TEAMS
fir nt r'...
U '. MM.
Cincinnati Agency.
mt 4hI? iar4 ! la axil itM
4 Wlp( l" lIMIIWIU MhllHlalit,
r , U KI llf
Tn t1i im tl T tflrJili mi
rl fn(.U l Ini, ! f fffr4
in 4a ntk ( l "ifilii1 I Ik
ifilin. 0ll In 4litiliit
m ff .
irTu TT1M A4fllMt t
HtHtrnf til f.t f Man W hii4 into
the IT.f t'M l 4j tkf r 4
lr4M K nhllliMt l W it
Cincinnati Agency. LOCAL AND OTHER ITEMS.
READING MATTER ON EVERY PAGE.
Weekly Advertisements.
ThaM ttk 4Mlr 4rtlmiii
lHrt4 III ! '' V fpi 4 4
lim I hf K.Kt4. at.Hnikf, kl Ik lil
aOar 4ftlln Mtrik lll htfl(r
lliii, hi nut krrnmnt nf Mutiny ittr,
tllr k4rflmkt will h klj Hnr k
rr ItnporMnl nulinf lolh,
Weekly Advertisements. See 4th page for Telegraph Reports.
jrTli .i(kl.H. of - titi' otiM
"l ( tkh4 by Tf rlntf lMlr. tl
will ap)if to'mnrmw,
tm I'h 1 klif ( Kt JiMwph'f
Ckurrh ill kikK k kkl .le.
k, lllik Tk (ilfer mImI I R4r
Unil fll ll U IiIhM Ii wiii ik mr
l t ; (iImuiI no,
lrAIIti4 ik kl kl fyfklluf of Mr
Solinll, o Sil t , tl Mat tt Ik MiiborfUl
rhufth In nm murli
l'lltr t r(il lo Ima (hat Hi all
nl Unrtiir 'Imi I. Rinik, Kq , ulllot
of Ik l. lf fll kniUfil, ra lljl U
ij.n, nn Mttitd Hiiunlm I Ml. kll kut.
, . . . . . . .
il";"1 '. '7 iklkkltn MM,
runnlua; k kixl kpliii.g tk itlir,
Krll will l n I7 rUrno In U.t
ilKk.b f uluni Uikl Mr. Uui.l,nk !.
...k IB rfM to hli l)lti(t nan.li.Ui
fur f.ni.mlnli"B lu lli l'rliln., ati.l
1111 i.k wilt n n, niir any rirrutaaiano.
i ... , , . ,. u ,,,.,, , 1. .,:.f.,..r. ... .11
j ..... ...w. v.y.vv- ' -
ltlik
tip. at M.iataia flawaWa nr l4l'ld la
Mi I! , 11. Kllna. ali rr.tl 1 uia4 flaw U
Kar.aat..IJ Miart, (in h a I) lf t "iff ul
..t atlilltk "H.rkjr Maahiaia Mawt.'
ll la iuliliahail la hall ar w kl hat, al a
tltcwwalkiira anlf . Tk nliailan kaful I t
kall al.! lata, t.Jfl aklck Mr. K. Infalmt
la Ll lai Ik ni ul.aal4. Ill tana kl
t Ik .fka, "li-l iiar ta46anla
I k n-iH.aa tjvata (. raat ika laaa nnaa4
Blount. W klwiHil Ivtirvt la tll thai l
tm" la ullik4 at C"kii crwk "d
all alaa that." ll Mllaa raw j4frllaa
m.ata, whlrk f.ank Ik tdtklaa at lava
Ik Katiaaa, Nbrkkl, and tlakf lb rival
wkirk ar kat.galil Uwat.lt "I k Crvrk
It ditutl 4 oiktr WakUar i daratad U Ih
tilttat ifrnd at tk wlflulkg lownt atat
auli..kl, Ikd lo felllr.f proapaft in tht
l'hur 0ak rla. Tk Utlat lh ''
a;, ' kl hilktalk(. Hut kiln nAVtikg all
tk Ikdurataratk In lit iwr, It Uoa lb
naanU ! tk Vtataa to rvwtla kl kewt ttu;!!
oral l..li.gl A iukalnf ll mluuiaa aalia-
fir n that Ik lawnl In lb lalat bad tatkrr
I. a aa fl mi. Ika nlai all.iarl hi I I
Mr. fllna aaja k would tatkar aar aaibla
t'.ut thr Kanaat anld balnai h foal aara
thai k caaa.it 4a Ik (kln JnUrt It IDint
b..rt, ibal Ik htyk anouull. Iru.lla wktch
a Irortr kt a fala ibf Wall la
Thr whi.i iking la ariaatlfl 7lnt ol nil
r. .traiiiatia ad intilany fiom anad of
rnuia tu ih aikrr. II aauadad tjr dantb,
nd aralr.1 ral bight, and I "al4 aa lb
whl ibliig " Itariny lavo llirt. k wa
tha auan ta rrtuta If tki wa aar latluaal
. . ... ....i, :
anr lr prorMriag gaio, pmrai nf inpra
I i. All lb wko raluro cvlnrl.1 witk
Mr, flln Ibal tk Kaaaaa (laid minaa Alirg
1 d til will kut ay, 4 that lb fwfl
i ko caa aiak lltlng bar had brtirt mnain
j wkrt tbrf ata, lb tvotaa t t lont of Inlarral
rd n,. Ibrll Irglua "I ai tu lhr,.
klalikaiai.illi.f, W tan lallm aurk
i nir aaklr fl'an aad aur rradrit ar Iaita4
Ixgit hla aUIonltmir.
,
'la Ai .'' -To-dajr la Ik
nirrtaaijr t'f lb tnaai'iiUiia of lli la
i in halt iHimlngn tVlrlimllw i hold
ii"rrnt Jvilnit In Uiit Htal, and tliruuglioul
tha V K lulw a largo nwwbif of Ih
urad ikiiI tlar tad Ir.int till oil lkt
ning rl th H 11. A V. Kaiad lor l'ul-lo
mUftf ,j. wl Ufl a gu.u tint
aar lk.r war II oar la lb train
, ..r I .l. .......
a.rii.nn, www iw. v. I'.'n I"'" "
la .nj yy, nut tula lb drtuillad
brr., , ifc, lf rd iiulati n auw In lb all
ipfl a lfwrt iroa to iy in ma
lug
ti1 )
I r AA laaia Itam a a.aawr ok raw
ll.rritr.a ika l A kl train ibto nmraii.g.
m baaay ram In lb ttrlr.Ui
laat, ! Ti'tra, Mda arrolkg. Tk giuund
irf
'
:
wa a4fcJ villi vatat, IU Uata4 Otal
ai at iMi-t. i jMtinv mk ! T7
1 r TWa Ual M yaii-iat u
r,.aj nia.4. Tk tn Ulfrai a-w
a '
I a hat WHk lb arawd, baataalag bain
!- -f ih.,uat, Tbi a,
.all. ,lt.arg Ibnat Wb rlk4 b
haf aklp. A luMxkt asaattkg In th tlrlalif
.if ha aat, ln.tit.W, null lb taot plar fwt
II, Ml
ar- , .
B. A grnllrmaa who ha trld
aurlf ll.rm.gh lb woatara rl of MuBlguaV
'" an aad th otra Part ul I'rotla
lufuraa a tkal lb oora gnrallf luok
A all
.laal.a. r., (aj (J,! tb potatOO Will t k g.nj
. ... 11. t ,A li.d. Man
U uthr yr,
..4roum. I kl (rain ftx
;w.rAn.ll.utoll..r
- ... .-
I atTA k Widtanad wall(
bad
I ... .j .t.i.
aaa in aalIM aBoa ao wo Booma, a a aai
a.4 ,
1 y,, a, bin I1UI Boarlf Vhat at B 41
. ' ba pa4 fr a "rogular btuoA." II
1 aaodad ta altiaatlng tart ganafal atualiaa
..... 1
I.VA board ttitroaaark tb ink
"tba ok aot anaa wa aul a (,k4 aa
; hot tall4 to gat Inta tb waarb hnuao.
thai
ttl. I-
lit
tataaiim u.puaad Bt , luf tkl tjrj eathg
Mn..M. lujarad II I 1 ha Ji4)t kt Mi BtaTt M
kbi NasMf wa la ivUkr atuwatl I
I'V'MtrafM .UiM nf U
....j.t.l. .i V M
. . ' ll klma.
i.r m thl Mile It lwmWk4 In tht f
f..rt f ntran4l la tkla innrnlkf
JaWftikl, i Hat In4nlln Ik t.iik loilk
10 (fnak.l tVinnaatMnat In ill Ik Maa
(r(.h lr whloh ihra4 id Mial VIIr,
k Iim lk rlt ' nl Mharlanf U tM
lin( p nwf(.f thkk4r I
"ll wont ia o rat uhMt ' narpf
()lAi T . m4a win lifMI,
liat vary aJo tatthlnl III rlr "
, TM It utk.ttli, H. I kanr Mtln
(Mmj than ha.'lilf.t, ihnogk ff Iroa) nlaar
1bu "i(hr ltul' kar (l.iubilaaa (iro.
4.iakiil, n4 tk Bvonma 4firia
Wliktaa hit iuli ,
"II ll ilnnl fain mn, wkMi w think ll
will, w kll (O li lor k J"B "XnllMlitn'
Hknwt na kaautian Wkat aav axir n
UlaKif fl I '
A cttt nf "our niiir..rttitM w rail
"whlli w think ll will '
I
Ur tiJ vktinrU.n ahr. m l
II. II Wiijww, '(-Thl tiillllatl nj
analat d.lla. tn4 urllif Daaiutirtt.nnw
nn k vtall front Mi.iirl wt hit nttlra Hut,
haa annt4 lo raln kt durlnc lb
n4ln( annv, ni ik n ti rt la
11 W fmttiUr him In l.4, wwaa k
did tatllknl H ftlr f..r ll.t rail In Ohio
and wa ar frM.f4 kt laar tknl kt will
nolo al.l n with hi 4i Mr, W l
w
lh
hi. to haar hlia Id lb la Valla during
oipVh II tl iraanl liln( with
hla frl.tidt In HHn(fl.lJ.
I'ltoin a Kttitie 0mat Ia..nh thl
nwanlhg rarlr4 laatritlana fnon It, tl Man
Aald, I 'H Rial I'nnnilaalanar fa aiatiatlrt ta
Ikaiffrrt itiat la ..Hf.,ia.lijl to Ilia tal nf A,. ill
l"V, tk tl.ifunar Win.l.l ha mjlml la rlaaalfr
tha auirwlr rnn.aiii.rd In tki tuiialjr f. an
tar nnjulf Hi, ry yaar thaiaflrt
gl i ha nml i.f rlralk, nd ral oikvr Inirl
ailh (.aHlruUr uf ak . .l ltaaan.it
lb aam lo Ik Vttin.lHli.nrr Mr N , ktrlng
hl an af inai trrnuhl of thro dr. alia ain
kit trim ..iti.rd, will m ahlr4 lo flf
ih IX, ii i trd inf.nmation It an,
I TTh r,r,.lial.iliir I that la a rjr aha rt
lima T.'U.l.i Will la lu dirrrt r.i..BirUoa
vnh iavia, .) thn waa't w hat an rarmi
kiaa I Th Txlr.la BI.lraoal)i ataxil .l
a wiii of Iron ai to bv nut da, la aidrr to
n. krrl tlirm 'wllk ih aihrr nd i" m. ih
walk I ..i' nn wiih an r wl.irb laMir
n alljr .aaag ihroagh, lb Patbitt A
Miihifa R.iad will a. I an nf Ihtbaat
Hallo Inaiilutiona In lb waat. IIW
HI la hallad t. allallh tnihutlaam .liat Vr
than Mr J..I. Niarkaw, wham w mw
ll.iard bal( baan faiall; li jiirad b; attm.l
Hif taainn t ranawaf ki o Frldar laat.dird
HalMida at lb rldara of V, Wlalaia, Kaaj
H aa, w laata, nnroaatluwa from lb II'
af tk tidutiU tk Una of fciadraik la
da4. II It bllrd that ka aufh-rad Hill tftat
lb rnaoall. Ill fuaaral look lco on Jaairr
daj tftMnoaa. II bad bran la lb Mtlr of
Mr. Wlalar about II jraar.
Ram Taaaataaiaua Tiaiarilaj foranaoa w
kad a nrlakt of tola, aad wr 14 in b
llr, froaa Ik appaaraar taf U. tluud aad
b fiat.uA af ika aum, thai wa w hal ta
bar lb raallaaUua nf laag tbarlth) biaa
but Ik rata wmat4 la a paaalag dtl1
ad alikattgh lb aa ar ladlrallaaa of
damp aprll" by drpiaaaing bar bar, aad Ik
krat laaaaaao a darldad'f damp ai, w
! wlikaat tk baow aa rallt aar Mad.
Mi.Kini Tk f..ll..wlag llrkat will la
u,.find I7 ika "lirrar Boaal
tUaaint tra. tan. K.rkna.ad.
tt.raaatailv.am t It ad.
1 h.a R Uillla,
Traaaurar Jnalab U.a.ll,
rmarruiliig tu...ii.-Ja CriMatibar.
l aaaiaiaaiiMwi-. naaaa vim
t)uai ..Ain.ai Maaj, WilJ
kut
tn
In
aula
t'
a...
laat
.il
fmhl
AA
la
af
ITTh iirrw aiudaa.f nf Mr 4aan Ina
durad him to plar hi aam at ik boiin
tha ttrkat r.anl.l l. wrak Ilia Mda In
Hat that II wt ta hrd lb (if hat, knd kl a
ran I ka It laal bar wlitaln4 lo rw(ng lb
llrkM pulillab4i tbtpublit will plaaa aaa
darataad tb l Mr, Hloaa w III ha auptnutrd hf
tb "lBilrprndrla" fwt aVoktur laatrad uf U-
raalut uf li himatf , and that tb mill Utkal
tf4.
lWt
I r Anourding to oar gtlroliurl . kangat'
tk pranrnl anaaib I g.Nid iat I n.ak kw
lad of librrl. Tba gru.ind tbuuld b
tlrb, ftnlf polaariard, and tb plant at
balm or (flat abuw, am la tb ran lag, if
that raaa oaiatod. R.. four fart ptt and
aaa f.nrt la th low, wbaro a culUaaiul ran
uard anoal f lb an" la thrir raltura. Bail
f ar Ibrj will ptu4ur fair trap,
I "Thar at manf m intra af taotorlag
ft a. lira, but nan ksor lasil ar,4 C.a
than tk Minwing I Tab a taartipNI of
avorad at Ik, and a l tjuaolltf of artapad
kataarad.ak. Ia4 Ua ngta4irot aiaad frvoi
itatwt4 bt. thra o.a Ik aaifar,
tab tk paitt Jaa:ra4 Iwo or ibrao Unaaa
3rTkllluJa aiwBlf X-.trl itr.:t fk
araaut.1 af a argta bof la Ibal rrgtuo,
I aata old, who bra hutna 11 a hit baad Ilk
a ug drril. Tb butaa at arid la la
larbaa lung , ha priart ftawj tb band ba?
rat, d la la.r.l.t unidthlf wlib wor
lag bat. Tkaf ra i iff tad katd, but
flintf , at kta ihr hutna mt )ua4iuMHla,
.
Ik
...
War.
of
tb
Tb Uaaalia aawplaiaa uf artul la
data of thl a tuning W kad tk aata raua
l. rowpUial 00 faiaidari Irnl aa w krra
tudad nat lo nrrtaaalf pi .a laat
king la th alnaaaa a( ra.a, w will
lag la.tt It. rraa ptiaiara lail ta
taa I
titan.
HiallrV
I rat
at
a
p.
ar
f
4
waa
TA daadbuiaa Waa lu iharaaal faataidtf.
aar thalih at htldg. Wa.ltdnut laata tb
afibartiltrr W ao to dod dug
I tk gallant tl.lt mntalng 1 b matlalilf
imrwg aklmala la oa Iba la. raaa
I T A gloat pallKoal laalll aa taring futigkt
h,olurkf tu.dap. Ik larmarrarf r ld
bar lb daf t thrir aw ktnd " It moaiaa
I ta ata hatha Ibrf will bald ll.
I r taaiavad Ibal lb Haa. Jab LaArbar
tonda io wntupf a Buolral gruuad la rafWaf
to Ibt tatMu I'raai Aaoilal aapiiaat it
fur tba pautU Tkl tlmrt It batud
pfittta laa tat Iroat tbat grathraaa rri4
.1 Waahin, 'JiilfflV,
baarairp f lyd. kariag ratal aad ka
ll at tb Warm Vrtagi rNa that bt tt
amhtitoMf ajuarlamd al ih Bnallng dp.
! th Mat turialtf .
.1
bad I iriUiaV U-7iaaUtutiuM rmtatdar.
thai fall f pnarrt. but rurMaabilf ba aaa
I labored "1 aptak ot."
For the Empire
BUTLER TP., July 25 1859.
1 Tk waaikar baring "aoalad
If," klt.ro f laat, ta4 raadarwl iklaklng mo.
tibia, allcW I roaaaa, lad (I I faw
am .la k,a tk brldg an.)al, If M kt
rlgkl tn4 firopar that Miami To. thaold
ralrt IIIJXHi kitdg Nad al lb la Uma.tbaa lb
Pl' of Daatow farlkf tf tta a work
abaald raaair 1U,IKI. At Ik I m Mab Tfx
Waolit la aotltlad 1 ahaol taortoa tioaro a
mark aa ika ff Into tk Trary, a)HN
oral an r.ialli tk htl.tplt Waol4 fctrw
to b loarraard ta IkaA rata, to a not lb 4
aa4 af aaw bariga aaajaota
I bnld kowarar, ikat lb low 4aa a4 alia
Ikfldlont auopattana la tkla Nad, a far aa
lb uwrahl,a ar anrtaa4, hot eaalaoifilaiat
ikla Na4 I "Oanilt Nkd," and Ik aantral
ml lb aWarat af Oaanoiiialaaira, aobjaH to b
labaraad I.f tbaa) tkraogbaut lb Haall nf Ik
nuaif, at aork walnut, wkar la ihotr wtaataot
It ttaf 4a tha gn.au.at gaa4 th orattrat
kowba. I bara fot la laar wkf a ao4
hi Id la aatwaaar la Miaantaborg la nrdat to
anaoitiliab Ik bvtjt, a (ar aa tk aoa
l la aaaoacaad, ar wbf m4or pirtiiritlg
iKMI wa a4. It Waold bo Wall to aanttaat
that a haa aar aaf af tboat Mrootaraa naw ao
boi4, oaa4 ranolrt.a to bo ra-buitl, that tha
tnoaif kariag aa aaVftlad Ikam, aaaat naaaa
II tpan4llar lb rafir, lkl Ia4irl4l aabi
arlptia will bo owl ol tha tjoaatlna tbataafiar
fntlbat ina,a4 that altbuugb tba aoamikt
colilhuu4 hf tb aooat aalgbt aaarn await la
hwlld tbra Ik tat lima, ft, blllauial to
oiamtala lk-, will bo haa4 M ba kar-lra
aooa aaoogk, aaarlall ikaoa thai War not
ran aara ih Aral ainaa.
Th Kdllur of lb ln..pr.4rM artltM Ooat
ailaalnaat Rhul't far Ik Ida, that wkrrr
tw Iklrd I raiad ka anf laral aalgkbiitknad
fi a brl Iga, that tbaa lb aoal ataada r4f
tagltb boilaaoo, and aoj that Ih!, ka
ih K4.) uea4rl bo tb Uu nallrf ol lb
uuklf, A.
Hulking K.uU b aorr najuat, ika fur tk
aanif to adt a brldg aalttf Ilk thl. T
pvalak Mn..la M kkting boagkl rral rata I
Ik lghlHiibMd of a brldg alio, I.f laipoatag
an Ibaaa aaorajao rnt brldg tal baai.lrt
hair trgular aounltr brldg tal, okan tk
h'trfgaa tr ann lo thva kut.llr, and raadf to b
u4 hjr all al.ba, withoot kwtf aad ollba.il
ptira, I fmlkf ot aaiplatad hf law.
nrllbrr la it prila4 to aaf nnl lo Ohlu,
hul abnuid ba fraWBMi tibnn hf af aairarl
thinking itirr, knd najiatkharad at tba I. 1 14
but. If tirunartr kt load aiur liial.
kruugk tk kgaarf of brldga, tbaa It fulloa
tkal Mid nr.iMirif . au4 lata ka A taraa
tarf rot.nra, nad a Unarg af Duaiaai
aia ar to mjuli a lawtlaUoa af two Iklrd
(ul a ow btldgo Whor kiraaur. would la
ptaroof 4hrllorll ptoa4tag blgblf ratarah
did, not aoniamptakBd by law, or atlan4
hf a high nana af honor.
I am aar thai It Ualaiaaad. tkal thl ba
ba 4ua la ll.ta Do, Umaif , 4a ikla aaak
it rigkl I I ata alao lnaara4 Ikal tba Uua
wlaaiunatt kati rIM out tk brldg Nad
lo aark Tp. tprtlf and lb at tb T, r I
rar.lr no aat not af tba Tiaaaarj tk tbrf
PV la. Ifikt ll Ua, bow 4na It hapna
lb at Miami aa Aran flt.UtWItt twofr.t wkr
kar pr..puliloo la kk ibinaaatb of tboul
VVn lanatllf I yorf , dura k Itw aalaur
plau a dirialna of brldg Nkd ba tba Tpt T
What lb ladapand! T
NORTH END.
NORTH END. For the Empire
Smut in Wheat.
nf
k)
Ka. Konat n Caaaldrtatda aaua plain t la now
bring braid tmong tattaar aad aiillar la aari
tola tjuattata raaportlng iklall, and ihtttiat
aaad.ng But bring far aff. I Would hag th
iarat4 la t'f lb raotadjr p'Karil an Bag
I l, I) . fatanl OMc Rrpurt fur ltl I w
plan Wall lltA4, tkat ahauld lb rranxly
haa4 wbatar toiul akaa IU ppara
ikla il Wuuld ho uakaard uf, ad tb pavral
ataut tvarklna wlib wklck our anillar tr ho
ng unt Inuallf ho tad wltk, ho at Tt hrarj
.1 larai' ht.
biaault IU Ha hluaaloa I ltd I I gal
h.a nf kut Waiar, Wt tkl al, Ikaa prad
buh. of wkt ail irh4rp a a Naur, end
ptlnkl witk tkla pli kta a to wrt Ik wkaal
II oar, tura Ika wkratarar rapaaiadlf llk
atiurrl ta ta kali II wll and aturt It
through, It a ba anw la Ikia kaur lkrf,
t, Ibuugk It Martin ta bar ll load a daf
tw hrtuitkaud, Wkat tnpra4 la Ikla
fill 4 lo harp for Mod fur ttal frtt.
la
la
ar
a4.Tbt AA'aalilngtoa aoraaartoadtnt
tit Aw Yntk Tiatot taf It ht aul trut Uial
(lnrtl ( wt dnlr tb rooaptltw of th
ottMroalioa aoBlud4 tf Mr. MsUaa with
rrotldaal Jua Tb onljr pulBl of dll-
frB0 at ao lim balaaaw tita (Via avt
trammu wa a ta iha caatlua of larrlturr
Mr. Iloehanan (rot lnltid npua kkting
ltwar I'altfumi, bat that dtmand wa abaat
diuird wliB Ih graal oppnailiua la Mrlloo
to an oaatl.m vl larrlUirt bam apparanl.
aarllaTttto wanu to fullnw null la Uliaat
Katlruad ntrpi ia t to rta
CvuKlu'l J.iU cjuallft Ihat tligbtlf I
ght
tbiaa
b
01
It
aj.hkulU bat Jut r.aitd a lot uf
thing, tjnuag ibat a tu.lp of oboli bun.
oa
(. Kiauu RwMNt.A Fktaaaaug Th
dtaib uf ikl maoarrh rmniad a ikat
King waa t tatp warm drrula af lurmatnatf
ad fur maup paart faat Utaad I'altro of
otdar In hi atl dominion. Tk athathi
b frit fw tb Inalltutl.a mar ha la mm
aallmatad tip tb fart Ibal b wa 4ta4
it.M baaoratf mtwtar nf tk grand
af nVutltad.
tf
autka
4tf
fal
ia
la
la.
uaoo
ana
Bow
tag.
IT lt VaUalia MuU aad Jaka W.
tit, dlailagutakad pkflla af Nw
kaa wrIUa a tmuwaif kritat la tk Cautiar,
aa tb t.,rt of jrrllow !, la wkltk
tk tk gtouad that paltaw rrrar kt a
uklraldt dlaaaa" or "a aavtklng diaatoa,"
t r ll I tiBIrd tht Mr, Uaatga Una at,
H. . wall kuawalnlb aegiooailng aad
aal.gr waild, baa draaalrAd that lb
pvittat af wator raa bo rttand bp hhMlaa,
ruattao, or akaral.g, U lb antaal balling
Kit 4iraat rbraabalt. Uaw waald ft
taut bat tap rtmaoll t arr.ara that orm Vaal
it Wboattotafal tut Ibtbof tku.mag
irTkalioa. D. t. kWkla ba rvalnd
Matfil't bouao at Waabtaarhaa, ta a
aptraooa tltotUoa Ihat tha aam ka ooruphad
laat
oka
WB
irrtaacaa I oaa Maioo Wlkia
aai4 la bo ibo two baaltbatatag. bat a
lalliarM wrttar aar that luag aalkaabaaU
aul ta taka haaar tarnaklaat, aa bp aaoVaa
a anattl kangar at rraa I ad. ao4 tb
r 4 to oa. r aai an4 Injar b lam it. avt
I aama. Mil twaoklaaa, Ba4 B tmnaltil af
bnlnta aaamaaatat.ua tb buatnoa of that
Will tnvra blablp banrA.ua bt kit Who
i taatnad at atiar) Mroa.
For the Empire
rMa. tntri d ant ihlt.k Ih Ihlmaal a'
it Brranarrm and hak.iiif.tl iif nf It. ink.
Ill Va tof maiarlall Inlnrad, In a ri.tnmnrrlal
fatal af aaw, hf lallng a law pxnrlphn bf
kirk aura af bar naatnaa anaa than 14 ra gn .
raaa
la all aantnaaarlal tlrrlto, lhara I and ahauld
, a anlrlt nf aoanlailnn kad titalr. wbirk,
In tap apiklna, I nrf ii.uaiotrkdal.lr. A man
ant I aaaaln tknaa laallnga IB bnalnaaa, ta nnA
wotlkf ika naaaa af ao onaatprialng Mrrrhaat
anal it a wall tnnwa fkaa that thnaa Indirid
aata wha aat ik mla, faring kaihlag kluaat
tba aaoato prngtaaa af than alhla.ta. aatt
ataklag aarg .ri tnrMn'la olik ihrw.lir I.k
otaoaa, aa4 4ia g'tapf... Inl4, tllarnalratad -
If fnoag and lMr nmlaMtlaa rl aa t aald
kuatin annaditlaa, and to 4a. If aratt
aa4 4talna4 kf man wkaaa wallbial4 h-
alralatau in naar ibrm no iriuaitlintl 1
a4 ll tk f aang trarallar aaald nal Im.h Inr
war OK a riagnaaaf p. Hta la Iha gaf wkra
OaftaaaaalO rait la akraaak Ihawml.l, all
lh aama fvilltp. Ih r hma erftiRlf.
Wal4 ho af .rt 4a laailng at a a ha.it,
WllB tb bw.llfa anaa 4aa ih tar that anrtai
4 pararTaranc Bkltk l.in Irod kim aa
a rail I tg praanarltf , tint Inl4 IndirTari
aaa t kMawn latamat will kar inaalrata
hla trn4mf ro karp klm lo lh ark tao4
taring ia aaora nf kl Birl III.
Una. or, rv!ta, and bntraai. ar Ibar
ono'tllag rbaraarairataaa Whlrk huld tulata
than aagagaaj la antra.. . la purtnii A a
kaoarabi ma fahahrn a nan With a mtirh
pri4bf kUMIuW laWara, and lb 'Onrnuallf
gaaarallr.a Ih gllii.tli g atar I ilia ln,.
naaaat of Mara. bf tba aa-at rVIt,lg Aatrul
im aihaaaat man, nn y raaitarr, la
4 If k p inning all ih aluilniii ,4
ihiara foulad laaajMm nf Initp Hf , okma
nla t.la I ia Onluoa kl r.rilto, aaul ka kaa
ai a.ialr wliki kt mrrtltaa arn. n4 oar
lhara. Ilka Hall, ibar It no rad.otptra I
ra.aa.tr, tn immi ant ika ntraatf ma
tartala wktrk aawprtaa baar lai a ma anaa.
iklitara4 k rannai Nil luelaiai. n4 luailt
a Ika I'.twar But k" an a nartuw hra.ta.1.
a4 Oiaalmalaling araaiara claim af nl. .. .
Mp aa rk Jm Ua.waf rkararlat, ntta aha
ormrali klataalf, ka4 (kaaaaa lb t.u.ti.ra
wbitb ba laiuta to ha lagiilmaialf ri4 aa,
ialaaannaf IWr taakHan, ! n.ln h.a.a.11
oa tual t4lapraga tba o.w4 nf hi na.aM
tanra to ttaOa, aa4 diat'tmo tutbamaaaral a.lt.
gm In ot4ar to a..a..p..l a tha lrrlif twill
aara auaa a ika auikarlif uf a munltr Mar
rbanl, who tm la n.f uh ta purrhaav .!,
mil no or too prinaipol la aaraiaaalra ll..u-r
ua, (I Will B"t Btaullitn lb alfaal.) nnrra.rn
to oirauaoa klmlnma nof lug (rum at, I.f aaii.g
th MluWtng tanaaaga.
flaw ruu o to Mr O. ! hi bill of miiuvbi
plaro IhaaoMiuat nptmali ab llam n4 wbra
f no gat Ibraugk mm hark, a4 I will not r.
atr arttlaa kail rani la war ikaa Mr II."
Plua) tha raat.anr la Wklrb auataaiat rala
todlbalniorrollng, tralf arail. labia, aad bual
naaal.tr pn.nnaltana nl Iba Ut,nalll.in ntrrab
ant, 1 m la ika aaaalaaluti, (and aa did mr
VnUktlf Itlrn4., Ihat ika "law, taaaH Anal
lautar, Hla atr af Ika aottohla aagarat, Waa
if aitrarilro, aa mark ... thai mp Ottunttp
It laa n ! un lia kalf Inrllnr4 UtauLmi.
to kit Whining wiiraaiiaal Iks ruau.rw-r to
Una tad, kawatar, ikat ka (taught lliaratta pra
viao aciraalao, a4 la oaa bl aa laaguaa,
k Wa "aur h rat " Tk tnaJrn of Ikt aim I
will plaHo pardaa Baa fur lulrudurlao Wo
ma wot brio) I mar I gi4 aa la aid la
ptaao what traa uaipiiua oaa la mad at
uriata titnaa (tut to rarart to th ptuinaitink
"U..a bock aul I Will aai I fuu anf n.rl
ball a ooat luwar thaoOl" H..w. tin
waa ta mati af mp tomoamiit t Tba raa4
at will plaaa puaa ana nftrrt If h an
prtMMkad mf uiumr and aald " la tl ,
pit hi goaoai taw bark, tola mr auod.
and thro f uoaan furoj aa ulna whwh uf ua wilt
atl iha raaa pat 1" but no, laa antra,, b4 U la
ilatnl, 4 lb prlro farafullf poiiarular
iaa4. What atuura tbaa rsuld hbar ta la tana
tomplailoB. put thai af gattmg th aaah, aad
ailing ur taan I, troa 11 mf graaairra wra
4ian,aa4 ) l l parraat luorr tkaa roMl I
am aot murk auipruaad at Ik aaianalva trad
klrh t (aiiunl ua la aanala luaalluaa. if aim.
liar maaauro ara 0a4. k I boa which bar
u4, la arrlaf to taka awag w aua
Murk oo4ut I Boot! ka 4aa Ik
muwmarrUI ktaudtagi of aaf ailf aa lkoati
naui, ntl I aar )uu 11 a a nat latatao in
all la Ik epikau l tbat on gualootar i
I hara aadaatnnad oWrlno mt btura la
hf laa, to oultlraa dwanm ftavagip Inrllng
wtia all ibar waa aroaagagna la a ma u.ia
to mlna, a4 wbao arar mf r, na.ua waa aka4
mailt a ta tba aaat bona whio wl rmliai
wiib tba gliuaring ppaatanra uf ikat aam I,
luaulout nirrrkaut, I Intarlthlf aa.4 It waa
ulaiantl!, I da nat wiak tuaarupf tnamurk
uf pour vaiuabl Jautaal l.f alailng oibri laria,
inal otnar man, but II I at taiai4 with In
luior bf nf wkarrtipuluua an uf itdaamao,
Will k rip.ait.uu wf all ibrf hataaaid
aa4 lai tar au it will aot ud ibar.
1 hrt i naoiiuatrf ua rank bnttar ralrulalid
to afl..t4 til 4 u laa-lt)l lulnu lb uul
g..nuu aad Hrutaa hi. at Aatattra. Utw
thao ba huavlabta, aaalai aacb uthtt, and bf
4un.g a ptuniiif, waalih, an4 tunhvaimaai
will trooa our ifnu will, Avrraa.
E. O'BRIEN.
For the Empire.
Information.
BRANT, JULY 26th, 1859.
af
nloo
lb
,
tb
Bait
Ml Ketrt.B Hon. two wka almt
poor papar I axitlrad nn adrtiamtnt
a gntlma IViiai Ubartv. ll wa baadvd
"Mtna Adtrtitmrnl ' Sow, fur hit, ami
fur tba barBi ul all wb map ba la want
lb !na uf katiaaia namd In hi "drrilaa.
makt,'' I nd p.aj ibla at' rap ol lnluru.all.4i
I ant araitarad tu atal thai mp amiwint
ub It a rant r aaa ba btunl la ilranl, and
II pua war to pa through lb riling
th lolil.alb likp, pou Wuuld to thaw) aland'
In on tba aurnar ol th lrat al all buur
of tb dap, aad gulng la aad out of iht dug.
garta , and wbaa atrtto ti a.aathv.J
p nu wuuhl aa thm aomlttg la lit a drutr
ul braaaa bonl4 knlmaja. and brfura aar
tin alia gulng aot la tha torn ataoaar
tbaa fow would oaa two of tbrao d.aaa
lutp aad bot nut tiulu ao big, aundtug
ahang Mi Baal (.arming a gaanlial Ibntogb
wblrb tb India muat pat ; a narrow path
aa wot to partott two to walk U bp aioa
A IVrr lb India bar all auooaaad tiiruugb,
th "aaimaU ' will all follow '- tbam,
bin.i.ing and palling Ilk a gang ol ladiona
until lhp aa lar aa Iba aurnoi af
troata, aad tha (bar will all i"P at
d.agario aad lak their grug, whaa
will atari aul uf twa, palltug, oaatng,
iaaiag tbalr buwkguaM) t.u.ga
T kaf all ii rauOHHloa. nj ran
MONGREL.
lbf
f.
atl
Ull.in.at ta llrataat la Mtn.a
(Vuatlmiknual tlurr.a.ant af Ma.ra boa.
anaa-lai darra. banarrd lb nit mntp 4 la"
aiaad tba trrral arkra af lla'aa laab.i4i.
thraugk kat trarala aad aladlaa ikanna, lf
latlaa klm " haa anw tta ' uf tha rapaMl,
tatmag, aa a. a.aal af tb oaiaaaal Itaaautp,
B l.la.aog a.atu 4 Ika aaraanra trarrir
eaUtralMt Tbaatataa lata boaf Italia
aadnlaaaA, with auliat.lr Inannpilana,
tb mining aul lag uf tba dp uf Mnio.
arm
para
paint
.
I r A womaa bat boa anoatad la Ittltimart
(at a korrtU HU la kuaut baoo, ubttlaid
fraot grara-parda, a4 atfarad fur ! at
rWwp la old Tawa.
FOURS!
U.
b-
la
Vao wtU aaaat al raor Kta llaaaalhl
Antaal Ul. at u ttaak. Bar . aaat
t ia aalr aria tar tb traatartma mt kaataao.
batag aa a4jtuta.t aaaat tag
Brarp aaa aval run mil a Magwtaatal,1' I
part ta ta praa.pl if aa kaa.
Ik a. tHiri. rra
hot aaataa,Bta,p.
walkm
W
4af
tntanaaowtTa Anaart-a Ta will I
atar tta iba ! t H a'alork aad a
alar aatoliaf tiamadlaktlp afm.
mt tba fraaiaaal.
W. H. ROULER, Sec'y.
DIED.
lit. aara.
' -.,. r, ogaA
lataal an. nl H I'tnar n4 4I .
Iat h4 4 aanlk.
Paaaral tanarraur taatata. ! la..lruh Plar
M katlal ttoatlaaA tawlr, lanrtnr it Bar.
V Ik an.
NEW ADVERTISEMENTS.
ofc .' oOaava -t. , -t, y y,. g,
Opactal Maating.
I OIKI nf I' V. Al..,.na
WA!'
1,1 aa .l
fcaA ht at.
will
hall tawaujkt at tha wt.ial Irmr
a.
trlrt al Ih VV. tr, !
Lain. . na, In
a tiii hi.
Ir.MllSH l.oiaa lr.tl.ih
i ..lua a Mat, JHal rnratraA
OJI U A r.
Ja?5 ClOMThS
Until Fuither Wotico!
lUAiLii'iyun
IH (III anf-ttrfftti U anaktnv flA CtCAT TIC
I t I'Nt.a 1ti f iaiiir-a ara imm aa
t aai lata hfitift a 4 triva. a a
ttwaa ftihlta ht Itaah t luiair tttttta tH'Haat -m
at ait illt , (aii m ha fat "iImiA f..i na il
wa a ha4 at ) itt ltf am ata. ta t aa Iha
Halt AlHil tlfta In tf' liiwtli, attal fttb m t
it 1 p. 1 (, itta atl fatal ttliMat -m t
ika a.iMMi that I a (aaaa Ufir in u , tiMii.
ttilpa- aailaaai ui fttiiah ia f-tttho mt aM
hattt-a ( taa 4ajr, ttmm I A M uattt a ! M.
H-jw.wi mi 34 m, n..fih nlc, 1 1 ti,Hii
aaat i M a l it
laAttat, ((til uniN aual-tr
Fniul xxx Auction.
I iMMHVh bAl.K lK M'ttMICNK
a afMtttlHfi nl Motgaabai.t m4 HiUbta run Mata,
AT ACC110N,
At W i.Vl.iM ft, A M ,
At iha iBt.Httta w-a at.i.i. Thti4 aitaaatt an.
trM ta Maaaaaa. "I htmiaa)M' a it 4 I.!
Jaotaif at ttt r a
a n.t4taa a4 iV44l4, tMHplt rna MlK
Stat Itwati l .!, tat a a a i-taaitrit I sl.i. Atatataal in.
hi, iMtilt.aj Mvmhh atttl Ntfaat 1 al ! V att-. t at h
Mitata H at, KMlVaaa ! imki, ) , a a waalu
nltmli, I lHi.a at Mat ft at i a, h-ti a qu,..
Ill t4 I'h al ) mt) VtMittiMa( I llllaj ttaf
At4 attioal hi Mala, ) am a W ai.i H t ! i(.t ht.
ai4 Mtt-ttatiai taaa tttif ait, it htl I ii.t,
WMrtiti i. itak, mi i ithi iiaitttt iii aavat
tftta anwliMj, at laoiittHa ttiHtaiua
UtHMaaka nrt at taa.
j, tt, o.HiMonifcH
C. ft Ml'Mo-H,
AUttlRaoa-a
Klaialt fvi, tt I
Jl"
Oholca Orocaiiea.
K II II IK Cl.i.lr.. V, O Hur.r.
'I narrrla lvrtliui I mal.r4 ana I.anu'atr4
aat ar,
I ha. !. Bin r..ltna,
thattala laal tl ll Mi.laaara.aa4
u 4ta nt.akrt Ptttua., tnaa.i an.1 nr aalr I.f
rllAUl ft.a rial,
Jul) t aal rx.n4 tl , I A.M.la lt...n Mam,
I
ml'AnKHIIhki C.t.atat,
I I aar lll.li. I lai. I,
I ual a
Jta
I auuo rttnu ll.ulalrh,
I .1 An.h.it,
hhlt BraLirki Bnurhnk tthlthp,
t Ul Nt tt hlthr,
Iar4. II k M rMlll b.
10,000
IMlHtUTKIinwaia,
,aia ItttBttaaatlf tAt
ia tin oaa AnHti ai-a Tattt'iVfi
p tta MiMttiaiB a a rraattta attt
t do JatbH I Mlalth 1 I M t lltW TllltAMNL
Attn r aitaty m oaaA.iiajia i wi
fiiM tvmi A tpoi , . 4 r, 9, aill'1.1..
nini
IV (tan
Taaohaa.
ttll'K AM M'WCIOI H. 1111 KII
a Ih. ll.rkara, la Watrra mualp, rtrta
tail, la ant uuaHtiit.
mtiralal larta Ik '., la ta-.ua f.rt alr,
kalaa' trlnll, la ftnt uuaatilr, ! tl. Aai
ollutal WMhUr, a td llaat, raat at Iha r.t
til 0. b. WtMIUItl 1.1.
Orapa Vinaa.
TUK Hal.anrlliar ha B hand, an.t In III
I tiralnaauliltiMi. tt mat alaala taa I Inr Html,
TW f a. wi, a..at ar w ... a... ... w iri . .a.
AIJUr-iaa,oa an., wkluk ka alii ail rut at pat
rt lottat bull aara It ta4 ulhat lu an hit
rail r at hi 1 1 a
t.r ta uaaii aaiiunt, ao ina a
liaa otaii
,..tl.a Bnall
Wanted t
IN th fl.nirlalilng tlllapa nf M.imira. tiltial
a ailla rrt 4 lunhaa, iu ik It, w n n
imI l k.r luahrt, Mtaaa nUaat, t laurt, alvua.
atatr. laliiu- aau rniat.iaa,
fimj l..,.,atl. aaa la lakiMhl aa rM.hal.lt !
aa4 laalart I tut In l.!4lt, aa4 I u. r.un..
Ua a tt.-a atiru.i..ial tri..a. A,.i. in r nanvr
ta, ka.pii i.t
Jl-
ut i. Mltirt, awaut.
laat tun.
In
id
ol
ul
Fraah Moat Evory Day.
lil.OII 4.1 I'Ul.kt'ttPf.
Dally Moat ami l'rovblni
ftf $trtt 1 aW'f tlf flf itrw ttfif
D4TTON, O,
Kl'A'VH ttonalatttlv on liahtl Ctaah Via Uul
ttiaib4. Miiiivf, Itaaa, aa4 VrtHt'ira,
atoadHNl Vttalair 9 mii iUrll'tliia wtiiaaW t
ia ha. al hia tt
I a-Aha4i4ohwta BMlhj4, thva tttl4l4a
ranitiHitwHi4Ni Ir t aiaaiatnfaiaA.it-)'
tlktgl I ft WtM ,Vtira tat-lt - W1 t t
t4a aiitii tjitit-nliajl lht a tt-ti aw aiatt It
rt4 tlttt.taa th ua alhi 1kt- ttlllj u
hapMtt laa ! Ih fHlotal
lhahbitii i -t ,t Mkf4l, aaatttttHta a -m-
at HtttMl VaA)1t(bHtn(tAf 11 4a-aWtt l
Aa aaa ai laat till al4tt aM lltMH feVwaa aliaa-t
V ... ... ..
t.a
;
big
tb
I'
lbf
aoJ
tt
Tbr
bp
4a.
d
a a
mar
la
FALL & W1NTKK CAMTA10N!
Saddlery.llariiibTrunk
MANUFACTOKYl
onnw & wahpord,
UKCtiRL'H NKW Hl'llalUNU.
Bltpol .gblw 4Ha4at1Tb
ftlitil r TII K tlC44tlLI 9
DAVTON. OHIO,
AltK NOW UK IT Kit nUI'AiaiillUK
tk avar thi aa4aiajaitita tathtf as
4i4JU, llafuoaa, TfMtt-, Vtsliaa. aui t af-
IVag lain.
It. ala taa tttAraa aitlrVM, j Ia Vattat tg.aiKi
art ftaaa-a tMa4 m f aM ta kaao4, avoatJ
aai hi Iha latht fh iUa
HaMtaa a.h. wttftw-a, htoa
aTrtttahtha. Aa . a tn$ ai
If-llatiivAf aArM-Hi-4 la a.MMIa im ttt4
a t aaa hnt, Iha t i .- ut ittvtl ) alia
aa (at hai-F vfttaallatai IM tit aMt. h4
twttri, ha ak4a) lit tAia-aaiiAaf) atl tha ' .
Ihft I lit aaAtatUataa hat 4it Ih i
boo
taaUaf.
laaa.
ma
rail," that
nth la ai tat aim lar aianarai. aanl aMUat
Bath .! tartar, rara la Ihr twa.nra
nt ann-tnu nl laa.a. art h. 11, ll.r In I
. Ihr laal ai.na a.. U haa. Ikr IW't "-n.-III
tua, an. U..H. aua.pa.aauaal tank.
HkrAiuiriutir Ai.taKiyi1".
thaaa I tk brat taaaaar, aa4 t aaa laarl lair
laat ...ll. Iha paa4 bum ! a4 """
git lataal trail. ra.M
Plumbar and Otaam Fittar,
No. l JtBn..a tkar. ab-.ki Tnitu,
DATT O
ruiiipt, llaUirt, Water CIocU
' tit 1. Ui .... L
tt tiiKnuuu',
At an A tara
tAaU aaat iraarra
naatilr at tin aa tarra
r uaiiant aa. tarii.ii,ala
Bk-, , aa a nLWau. laa.
a.
augt
katd
rag.
p.
haaarartalaiai. laaaaiha a ink all kkaaa
pitiMK n aa. aata.
Ail tuMtt at Baiht m4 aad tapkaatl .
agr('ah 4 k.r l4 aad r
)iQ-'a
JLaOHT,
ON partard.p, a .a m4n bp U It
par.l.U a mf OfUia atalp Bap,
.A,
t
N.P.DOlGLAStS&Cus
. IU far. Mttltt ttatt Hf air It a.' u,
Summer Dress GjodsII
iikii lo rn.
tillKiMAttiM 4
tAVIIHIC,
nd liHtlAMiV MIVl.tNI
Varp l ina
I" HI XT KII H W Inn) MVhUN'ri.
I MM A .t lui l,Al.l r-II.KK,
NW fifing
TIIAV M.I Ml 1)11 Ki-H Until M.'
f II hi Kl.ll A Mt ill A I M l.l',4 it KM.
MM N II AM.KKIK HIKI M,
Jill, I All 1 i U ' ll l.'llll.rni'lt lit.r).
.
u
" two a pt
nl a k..
II Ilia altr t a 1 a
ltur, aaH aug allhrut
ki r i nn i t,rn
natit lar,,
ill
a.M I' lH lll.A.UI A lit.
t
. g. I ..in-i r4 Mil ant Vail, I tialN
ha 1 taa, unin
num. itmm
luilvrl I'tlmn Kranrk I
"r i m.a a .. auu.
1ar.kr ai.k a auppit n tin I a.utla, l l.nr,
Aula, tr., jat laar.,, a. 4 aa.nHhi.u h.at tlr.
Hit AMI ' I ('!.(, A I'll ,
3-"'lw4 n. oajihii.i trrl,
ftwil.a ) lli Maw Muilatat.
vK.AI.Kit i-ri.nat. trn n I b mr(.ra. l ll.a'
nJ tiOIrr al Ih A.. IH..I al tlnnlair. ainatr.in,
in ... ,n, ui.lll al..a.la h. rail, u.i .4 A;...l A.
I1 , 1 aaa, I. a lh t. l. at tWrW Mark ..r.tr4
"(I'tar, lailh Un i.mii l.muania nu ,, al.,,,
plr.,1 ..aaillia.l.r mt.t,am t'aikaMrk t III.
I'l... aaia aim. i. n,.na tau la ma t th hk,.,
t.i.,m. , ah.l.il. I. r nt aai i.t Au-.... ....i
B ar.llul Ihr iiaiatr l ....in.lt.i.uiria
, llAMht II fMU l N,
Jitt.iiawtt .M-.iir-
tttllrf lit AirrrbtotiMara.
Urric
t nt-inr fttvrn t aiim. n n i ,
ll.t l. a, Jul Hills tH. I
la l.atrl.y hi. il.nl. iha Alt-
Mr.ll. iu Ik r.Mi4ihtM, al Ihta I nln.
aa) . 1.t tl.a ali.l..t. .l l.l.a.i.ni arl lt.n.ar.l..n
I i. .n.r ..i.au.aaa, nl I t.a hrl.l al It.a aril a
.innir III ltalaN,i Vritfci, Ihraiat Ua,
i.,.i aaa., in, a . .a . haul t.l I ai.tl a
Nonet,
k.ial Mr.
r t
J, ;t .1. il
lit.
am.. t
.u II. j
i. nl I
....lah, 1
. r. iHii.t.h.iT, .
I V M..I '
Mat t.. t., Jul t, laaa, i
prrlal tl.Art, I 1hlUllnr4rlri.M la l.aH. Ira
n.. ... l i -.-r a (..!.. I ii.i i. .lam,
ritatnrjT , TtitM It'ttajlr, hn-.w! It' Mm II v.
IKIi.l In a.aal al 1lt.l Atn.nin ..a ha.itr.
nay, ll.. ttl t,l A...lat, Ih. , atut than at.U tan tw pt.M
rv.ii .'-.' I . . n.n, ..U. a itai k.r...rHn. , .....
-,...it I ln.l. haul, ,.ir Al.l ll ill m. N.t.t. au.l n.r
fntlrn li.i a-14 utnpaa,Va III lalr lauaa.l I.t
I... all. ...a
k aaiaan4 0l Bllg,Wo, 0 I.. Valtia HAH.
II. A Hatha".
.t.4 - kr. ta . a,.,
aaaiotfRa nortOM.
V A II. Al l M 'II A KI CK M h 1, ni j
I t In ma t lh.it nrinattt anittaantaltulnrlaa.
. nl than rtrllnt IV I a.n.a La. I.. t IU t alhal
Ihna. at a.ttlllaAli iaraal thai la, l,r uiulrtalaarA
t"W4a1Jk pttlirn. nilhln Iht. . ..th lloat till
4..
J"lf I
1 HIM. MIIAt rr-tB. A.uia
, ' aw
Sttay Mara.
CI It A V i:H lium Iha K.il.a,.r,l.rr ,.a H.lur-
I W I I.I. .rli.r th
1 pail at Ihr .i, at
i
ail
Wt
i .
'ta
IaaI
(Mia,
tHat
ha
htta
In
aat
U, lull lath, aiiMnKi , m an a, raiiaat inma
Ail'ti, NilaatJ artth tahlta kalit, ail l la ( whlia iitt
Ih Mt I jtilMl! atU lttt t lit tiAtiai. 4
i ahMoMftwalltar4t HUi4 hUtttVfWawa.aaBUAdt
II hia fM
A lihfai ivt4 IM tvitatif.t aavHisifhallia
tf) at h ttir jttjii t-n s I hfi
jiiiii i tip",
4At da lmfcatait M; (.ki-. t Llrih,
Oambrldgo Ooal.
ni. a aml io any
11 1-2 Cta. Par Daahrl.
qiialllr utrklr4 ual.4 lu a Hha Coal la
ll.l n.ala.l
mUrra Irll I I. A. Mlnlrkajtr, lraaranaa.4 ta.
h I a a , .it at tat) nlr lluaaa.niil a..i u ih ,.t, atpt
tlr.ll.u.. P, H ll B, Al l,
Jr.'....
Waldcn & Marshall
HA I Nt. ftirmt il a h (arinfltlp fur lt-a
liaftaactltia ttl m ff'tl H4)f atitii.
hat t'ttiaahaatml i !t tat taaU hia atttlt ta b t
It ai .ia av , ami ata Matt i..taTl ti alt uraa
t.ttll ltttaa a laat lt At hi If at IM tla4 ttaUU, Nu.
A litavtai tata ta twAapa-tatlHlly ajHf-tfrt
trVAI-l k MAtlt A I laa
Vant.
avtilit mil ami Uaitltrrfl lit Wnl Uti
MaraiaaMi i ! it ( at M lata tuitata
l'ttifa I ua till vaaitrat tu ittiii thMaa a)
ua itia-iwiia attti tit i-iittitt iat ttiaif a ( a t tafcaa'
a tta iwi.it.ui,i
tts, VA alitta
i-ltta,
a
I II AVI-
I t Marat
tana
-ma
ami
. Imu!t ia.iuaa r.Hl a. ..,-,.
alaiahall aa un.il- u tl.r tiat in ail
li mini iiiMt,
Notlop.
'I'ltK I'ul lln ara uiiil..nrd agalnri tir.-lia.
I tla I tt la lalat rl ha. k ta.a.1. k k.k
k B a, at latafa aai aai. laaila la a nhlala.4
kt a tulallr vn I pari 4 lama aa la Lil ian
. I J a rra li.llkh to lM.
tllw. I'. TMIII:b;h.
ATTOHNMY AT lAY
DAYTOM. OUI0
Orricn in CLBOO'tt uun-Dir-a,
In M iata .mf rrj VaJtatritiaai
A Wf Math-.B
Maftha lrnu.fi WivcirVka. t will atta4 -a pa
It t-a i tattatr ata atMl4AaWol h t
iaa.tait m 1.1. IMBkA t
DR. rVLLEH,
lurios, OHIO
fit a4uaf mt Iha t h-4t m " p wMitoW aW
aAiaaki a, Aavjahtali aaataahtia.
mtt-Adar m4 Mamf- atll ftr ll tpttpottaa 1 Ia
tl ta Ahl tllbPIt mlpHi la.aa ll
at ttf aBfoa-Mat-rrm., -t,-. r awiaAiv,,
, jtaat hoattr lMt4 l
aiiapi Matt' a-- aa-; o-. mair-t owijiatv 99 iaOgttA4t
I Mt Put tMtr M'ti) -....
lltl't h
ORB AT
IN ATIONAL
Panata
rt.
1110
a
"tJ
Khaf
pr ai
DAYTON, )..
TtUAJay, WtHluenJo)', Tliury
nd I-Viilay
aaiUotJr $, 1, 9 a at) .
AT a Bkaotlng af a aumlap of Cliltra
ml Haptaak. l tb fbaOart rtOaat. to Iha h
lar riktla, wa raita taattoaar,
A.JSHIIIHaa.
raf ttrkaaa, Vka Piaalnul, mt tk BaU-a B nam
nana kartiina. A baaai LtatatWaa h.a-
1 laa la aaataa.M.
I mii tun tuna
aa, UX'U 7gh, I 'Matrt-
aa.laa," l h aaa. p

xml | txt