OCR Interpretation


Dayton daily empire. [volume] (Dayton [Ohio]) 1850-1865, February 14, 1863, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026002/1863-02-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

.n"f"lrMrfVarTOIi!lrr,
'Willi NUMBS OirOUilliei Ire. Of p.l.JM4-..?fjn'
,lim4 litu I i it Mil in imrmq 1t-ij aiioij'jaiiiiofl .olo
Ji iMHtt Hlyte, 1 fimil am
Special Notices.
s&M ba uo Wyir.tfHBf.gy jHfs,
"I'll'.,., nr.?
411 HTJUrl. ...ollol a. .dliun union JAMrtsi
oriiwva-'WWievm'aft
.!lftnTV.o&ttv4ii&i
....Atiuswlemiy,. iuiU.weu.WBnbwsitaW
'"IIM,
,aud, tedwisctiotrf, fc.uBVa'rB'ifldw ftiil itlfcL ti.
take into tooidecuimtrWui
barge
ckn-
(at
. .... I I.I It .l.l.l II Tjl
lw tjy.tti'iwuu .u...i
Set AdvcrtiwutuUA.4.I j til yd led
a., a, lie ...lilaJel Ja...5 J
.LiHOllUa MWittUiNkdMUItflMifrblHllt&l
i . ,. , , ,,P'e mU)V, .goul .war. ,Jhw g4ai ooi'Mptijl
- tiiikm ill ml lt,i'1
.j , i ......... ..i. i .nii.ui.it ; Mi ii Mu.ti.t.,
SALE Off JlCLOS
TEKoflUta OrfJT.KS'TfrAJJ COST.
.i...til irurncfiii,'"A'aares8i'" '', T
. I,... ,.4. . ii i ,. " tar"T,"T
i .i r l.ii.. ii V i.i . ..il-. I.irt nil .
t, ,,, at; .... Xock lioi C7..riiJ,!mco
t w ,J..um;.n.'mirTiiL jii' t(1-fitnmi.w I
. h lot df'pwneil'Vflf. flitd'SlW.WiittleiiiJ
i a i., irm n.iii ..'ht I
.ll.ix , i ii.li. ., u.Ui i l.. .-i ' K'l
Mflr. "ift1 IrtrWlTijB.-mit 'reaVortiTr'ny
by.Wfl.prM.iAlli.liMitwUklJiWWk
ar MBUKad.0i tiMiM iiuioi'xilniltr
llieamelves nq.ditawingiii Ileiiustreel'i luihn
ubw vM(ifMig K onijr restores' bwr to
uatural "6olpr br ,i'reaiT'rbceaa,'' 'lWA,iierei
ID.1 idil III
.itH3-fflllW.Ui-
All ViTiTIOIfirTliBB, K
a.l .1. .. i..l r..ixt. I i till.. 1 ... I. II .1 ill 1 '
I IPJV'Hm'W Ui BAkMONU (Kik.
1W HtMWIB)HWtltMai'MlMjH,.IKl KtflWUU J
..,iimiiipiii.ii.iI trtthAakittfiVAMMl lAiikl.
tuila W aououilnoditl ftll kioa. ir mtllailniiH X k
muukVIW
th be.t ii
I moHDiouil
I i
I.t mirii-i mum WtiOfWi"-;TVA..
I.. I..MIMI.W lf.i,t
OIL., hod aL-.DOwlcitifad to bfl by Jar
on, or i,i.iiaiAiMJ
HHAIlMtl.jlUlKyifnirfaHliAMPttOIMb.
MlRu.u an nma. naviiiij utkon ino mrnr
urotauad l,ti1iii(lie-i,u(, BliaoipooiLj
la.. IB aaiinll.rtfUt l-.uuol f.il T,jj Miv liMiav'tiiu.
J(lJXLlUANI.1UK4l)Ty.
eradicalesdaudruff. and jmuVU.healtl,iLl,Mtiw1l
. Jto.AiJi4o Loft.W llhaf
.imM ot 4imev tmnwthe-arlgrna) Uufr Ctililig,
md' ii (WftjitWttiy; cjttiBiMig Xn. XaKor..i,.Uied
k'-.,tjl'boih gaia'iuaw auU 14h -- lt- ia sola
all respectable deaiersL'0f ;ctHl.
' tlitm bt tne commercial aeitlr JJ.,i..iiuiufca
1 ItaJMNnm mi lorn, ip imn an
ana i
3
. naturegi;eatreitdrcK., AglM(W bearafee
uauuoaed o 4wr.it.
kom. roots aud. herbs.- It tairirtxatea The biii
'' "'withoat 'sUtouIaUug :..(tii iUcajuiiiU liUwirdye
ure ' lOrDypBiitoipation, Arkfa,
timf ueraplamti ana iNervuui tieauacneana
prB'81111 MlaMUlBtlLnTl'i'LijieTrcm cliauge
d-VBli-Af41Hf5 -Vf4.lflMies
lay by 6td or youug, audns pifuculurly tic
commended to tveaki aitdl iihute peraoaa
Sold by-a" Wucers. UrDgl;isU, Uotels,
Saloon. I. ii vi-. tiiUiSAkB CO
V
I Mlm1 ..fl
has hsi sd bloow it jaoasnlov auliaM
nl hiosona 1st
S Tv il aisdl ,jn ii
ii aas ol ni nli laanorf
!iIIl!clii'l; aft lo Mod
drSKlAUvd ol 4sIdjvsorfililow
vveve! . volvaT boa Woo? ,-:, .aihiod
4.
fine x'ibwtqa Mn
ni doi'vit Imiji lid m ,mMji tii.i'i f M
Vt i1' " ..,: w mU:
. till V. .i..:X3T?i. Cj.i3 VitiWI iitjf-t 3 .Jinnfc
noinU tdl lad) oi .noilDlilXno'J dlijid
luo e t 3 AviWHioi soj ewi siqooq
-H altr
dl Jarlt eldistoqml si ll
'nit bennai anola avail naq
-ana sis osvAVri-yrwAl arO Joena nao ausai
lif)lltd ssoril hna .bnbnin
-tlli I
(hyjfttwmjj.j.iMiTo moDtromio(iAT7.ian iBuj3 twiaU-jSi 1a :qi .31 5T taJ.Tfij,i ViawiTrio tonliaob ifi iriIwiioiJo(ni
n sla6ff 0 5T taJ.tEiiI ViaTi
VOL. XIV.
IB
1 .ill
Si iH it ;
Special Notices. City and Other Matters.
Special Notices. City and Other Matters. Traveler's Registers.
IMTTrftlat rnrB4 dprtf rom the Union
ClNOIIMfAVI, 4fIlTOM AMI DftTTOM.
Depart. Arrim,
urmiw.ra''0i, M'. w:
U:tM
8;OU
In;).
CiimiuiiU Mnil oM U.OU p m
tupnt MidtlWwtrtfttJ Uamilttiuonly.
DaTTOH, XlKlA A MB CoLVHIUI,
4;2A
0l
Eutni Kxpreu w,,10:16 m
(JolumUiit Au;oinuiotlj.uon 6:36 p m
balura ;AO p in
8:00
8ndukr Mall 9:4S m
HliUUTlllO AOOOOllUfrJaUoll S:1U p m
.fcraMWfVN" MickidiTaauK
nd
chic.BMiu.Y.'j WiMMMTHIiUI
1KB,
HI. Lori
Tatra HaWUk&tvtWiiMl.lioii
tiBBBHVILLI ABB MlAMl.
n.
AnpommodBlion mm......H..u:81 B m 19:M
Kiprona 4:1W p Hi 6.00
Special Notices. City and Other Matters. Traveler's Registers. SAM'L W. KING, Agent.
0'
na
to
a
Lfir
JtiiJ,,.
ittel
Im
lirt
I.
H'PP
Stationary .ix persons
i- a. . . aw ymm ViJkt.tk
,:iuniaiK ,arA-iti i
Turtle Bonp Lonch, aod Turtle Solu.
(the nicest lurtle ever dreased here!
t'WaniAiIle'aatkrhaCZiJ cauJLot VaiiP
Ludlow, to-morrow morning at 9 o'clock,
. i..ia art
o.ti.Vorta.
rr.
lUi'Mnnu, No.
Main atreet, Ima ariplendid stock of Ujilti
fliO,4(hlt'uUeHi.tTere!d,at'lold'' pnc" r'
and see them.
,.l4il ' mot rni to bhIHK
fleW.KWi4'ail4taIMrMns going
New York tu AiauaUiaiu.MMnaiMilian llol
It is a first class honae, and the fare is at
Awi Kin p6fnt
ty'ifiir hfti it 'lirgjrwi;t!tiier and we
a u a h u
S
arauce IU market.
a t rri . . rd
? 5?1icr;a.u.-,Trilslorrow
wmwrHiWwtafcrriObWw,
lion of the Sabbath School of the Main Sli
U4utllrVn:Cufcfcillkb eUdM.
will be delirered by Ker. Samuel Sprecl
Jr.. of Springfield. eivA.bi.UM,, Xhoniltf
ohibj,((!:fpftbia
be one rf.tba.iaosa 4aytHBliniMtarx.'ir,r4itj
it will be aeen how well the. d'uuIh. ul
le' young ladie
enacted, and everybody upon the alage see
4b kWwIlkoAW t male (tMe? 'charUtj
1l'ilCaJryJ ihaSaU
Ihe
by
kyi
iiu
nb18ir'JhriJWi.,'Si'Jlirl,,lVi?.er
o
of
BB.A I
'J.
school are trained by 1'roC
public are invited to be present.
Benefit to the Poor. We learn thai
Pgucart. wilLbe given at Huston Hull on m
Thursday evening, for the Benefit of
Firal Soldiers' Aid Society, bv the "Yo
Ameri14d'iU'iitole directioij
G. W;''iBartddit:lKr.l(W.'.lWl. be asai.i
by f rol.-t( on tbe nfie, And by
have no doubt that it will be a succesa-
cally and,tcBSiJ.K.lli.,i Uthi(inM
(Uli.l !!) HMi'-uilfcii tawl.iol.till-4
Beckel,Hmtrw. Scedici
ther. was a ja'BeSlft'.f'baJ
better, everybody went away pleased with
ters most
prominent. Mr. Weaver, iu
rfeqivaUoiofttftVll ilegf .WB,11
Inetarceot "Ktfttcbes id inUta conclu
the entertainment, and waa cpoeivfd w!
.9UU tostJAI
Scraggs, could not be beaten. Mrs. Burt,
lAi$vmum iAvis!Jriw..a M "og
aa I'oplm, waa in ber element, and plavH
ity Tur, was ludieioua in the extrr me and was
cause of a good many stitches in the side,
lo?n 117) lUl landa sSLdall
finished piece of acting, Aa he ia a
French acholarthe part went oft with
than the'tiaual eclat. Milton Dorringtc
onseie7ulo?
perfl
mance.
0n T",l,.dN!J!i6.,.lif Wf..M"l M
of "The Uhmnty Durner, which hut
fWft?1 M rthetsAlffrSdtb A JULdl
of which no expense baa been spared, will
performed. We need not tell any One to
ir dipoirjted ba pjfblirfs
i nave snowed to mem
on novelty ; and in a style that they never
forftwlAweeed-iU Mytbtf .'Wt WMfld not
at all surprised it the public should keep
her altogether. We hope they will sUy w
ua Ws do not see how w could possible
"im1. v'frwa'f 5a4 W tsed to
to the Theatre as to our meals. They are
institution oi out city.
aevta-al
.a.m.11 aMt eBtt ..
W!TTT?!f"?I'??!ST' ini IMM
' -LZfJf:!
' Tni'iiall v I, un ,v. T
lift vna bsi
Present-
I i.;rJ,n ka7
. IV..ynhl MAiar-i. Hrr.wn Mis... I, if.
loYUSrlllM.T-SflfttT? KmiWfW
njia ilanliiv .nointj adl jaiiol
asstbotlsOBtaBgol(iTvei
l4rjj
BntAHH.-TVlV
B'BiH.n
num. CuumiiUAii. BUliL JlUiUt to.
.I..... U. 1 I"..- o;.ln
approve.n(JiSMqB(lMsrtND y0 0(.ltf
iloma avail.
ad temporarily appufrjtiflpfiiimpjjell
(ill the placo ot JluCatbcart, resigned.
Mr, Cani-p '4l.of the Third
A-:. .a : ..I . I l A Inn
oiiiiuiiiLC i(iir)Riu.'i im. w. ji utyii f in a.1
l .mi. : iLLiio. Ainrv A...iiire!itiiffTi.iii iur m
jj i An dUi(&t- ,...L... .
W iV.1 OSS klhi'iiTe
u
- ...
.noirt'J hswims'
'MJJMWWW
lb Kb
n-j (. .HOMl'i s HHT'-ll as
isrdA'Witfi,wlIwaiM
WHiS1HlNrif ldH IWnirrwi't'w
lsBHHjtMsflyNR )a aollld
llrwnHpftneiV'ISWgf,, V)'
R'nrlVHtf'ltfiHif 'BflW'lDidAS'li rtiWfnT
fMH HMhV yaH rW. let'liVHbolMirin
1 'aVfkt Al St ' . '.
i j.
LtrtV
njujn'
I inMI tr'l'li"p,7.,,,'V,ot' t""ri'W "nl,VTV"
u7 jieaarn. ua.ti 'flfj".,flVrrW rTHVimW
Aflfea9iiiuBMijiauiaias
Aieiwi6t''aijrlMt1ai1r'(V.
nkhW'fir'tfee'taiiJaiifiiV'Ril
niiiviii.'i I., idiiii mn in mihr.w
rd it iLL. l T II.1L' .1 J.D.
"r"If '"
H s
iMHi'Vt
Inani
iUJitwaasrlAlNlalUin'puraBaueAl a 4rciAiBl
iM)iitaimn,tapid)ttriiitAnitiani
bn
.taj'ih-aiif')jjt)o
.tiruriru auau. . s
fr?mft fcn 16 vftu;1)', mm' tumi
'fjTMllfol'VVe'Mfctrf.l? tWMSdjX!'
?lW.KfewflBrA'rKlaw
'Jjli'i'rlifffi:"' I'un .Dilnrutl oa )uai
i
MWl.eL.. .sU6d"4JE iW.UIWki.f)Tiivia
"Hltd'rtWlii'.'irhna-ulltiiriiifdme-VTd
lwA'tfK'MrJyvTOol,mtI(Stl'rT, alt fMWauM
"' Oc'WHnit tfff W Tl ff'tutffrtTjW. JI lle l!"-
l. ArtKih.BnftetfnffcorflW nWiVafl
1 KlMnti and WreVile-."li "i anion .W
aiirrtlUtoWaJrttWaj' MH onnlls
n of ,os ou oJ Mm ai dw Jiiwrnitl vis
Li-
ibD
I-
4-
eotn
lis Ale, avrjS(Wt to h aUyvevt'
Wfttellarfl'Of siriAl) mtaTi cn1rfBtliili,t,t
iL iTijirSiiifiiiTi flii'riiwiriM ",rr 'r.jMTiiiiT
ii aiTTtHrfrtM,ii "'"BUs ,rr)iit Wi.i'li'ilrm
( name. too. is most aoDronriate. as thaiehit
I .l,im u,..lil....t .Hi!. .Jl ill ..ll..h
uilfllMI vA 1MTI H Iflllia 'W fl ff.n
'lllB id wl vmll r I i'iii I.. jli.dlilT I'l'lnwvSV
r.:i ' ... .b Li.i 1 a..r.L.i..Bjiaif
I., r ... . ... ii.. .j... j . .1,1...,
r" "fiT.7Tri ' . ? .""3 rr
WWaVifnlBlr W oiteh "proVCs 'lal'dl'Tn
c...t f ZTl. Qt,- ti.. at....
Ve ?J'r" :.:'"""f'T.' .r. r.:;
lmlr'Kv5'",
MiW'tM'SBittiLe ,(!0naidiril i by HHJloi,nsi
UiiiliwoflplyaltNIVtali theeaptli,l biMt
MUhttilW,W '" V" ' "
vl.lltlJir IIU ill II InlL .l" ! ,'Sll nt
jjjf uv,ia,uf.Mif orii,iainey nwnsliaivun
i LIMfSMMl fHiAl lky- to prnnMte'llia'Vilialilt
iniSMtb,'iH'lVUkMni :i ;
rlinY
P""rtB.il)i Ietfttrt'i.UiThe aeri'BrW.,
i-iijk-rf'iiw
I
ABi
veaHiig.ias'.anat -iscturo" bi
0BBltfkUlatllMIMMf'iU'aini' of
..
liliin 11 api I'l'i'U' "l . '"il" ,
urmi'hof,leylitM'ilsiaia
wk. ni,,,.,,!... ,.t f..,.r..k
i-AWiri;" mavr?p -m w-w
ab. ...LI ...ul v n n, U rnm ... nu
iii-Mi,wiWtti-mvv.v.rww,vtn
sltninFHmiW'I'l
.1 1.1 1.11.1 t;(intt.nitiiw. nfivi i. .iiiaiiiibiuHiit
xisbma. Lhe.iaUiulalion -Ot llieir. .. ti.wju
irmnw 7 - ' - - Vi.T. "...
imaf tmm oiox iCiiMramaMom
bbo inoin nnviirf more man ten cmioren
'' . M'l'l'I'M.r.'ITS'l '."- VJ. .""n.j 'V"''
Isdt
ifc wm,urvF,'iiwi.,wiu raaaetai
l(njibegih-nnistliB csvtrrfc.n
MfrtiMnlUL-"THt'Chrtb1iat. PrictiHnll.r
sau.aW..U!,Hi4l!K,k' -.km rr.l.il'U
was, preacn at uign Jtli, at tne bt, Jiiaeuli
ChallJi.iS(kt(ftgr BtASljl. uUnaBtal
a The public ia invalA'l
I '
j l ti-ai A... : u i. i ..1.
W niKliiaMi iBBTOBmiKaiaa.aBaB -l.cilim" (jl
(Ill
ifWf").
Ao.m. uI UUil.h
irr ",iit-,.- -.rr-"
lie lst DiarWHaelOTrnwr.was al'rmItto
au simrinmninsiainwiaoctures oi tne
.hU;Wi- AamlrBenrpopieJaB, aa. haMt
I .is sfl 'iiiU' 'i . "i
nWJ,,S..WHif7r.l
hearera. Us has atWlta4. issdih good
ttUa.hA nit onlv or.M4 an UU1J
terest in religious atfBira,'b'uU'a tsa manal"
J td jmonih the. a8iiii of Dannie. nrii
Hsi riflJiifl tfidivi in'iswons .itsvit
S'"" VrtrWJf iSTt m wvuie lo
' Wftl til1 f Wr)!IM4l,lh "
B I ..k:n. .f L'.l ti . i. iL-jkk.l
v i ,Ma .luw uscipsM wkii
lw.l-Jw.iJ.-kl.s-,a-..- ...Ho. A"
thy ii anM a sijuilil a 1tiiivti .JliiKt
lift stPdtV'
anVf ,Hn4MBai(Bwijipavh4,fanBxaiiBi
nkk,1tkkf-VltimAyw, tklk4 klin
S..HU IsniM aiMII lrt Iritalilwa i
iwtniv tvuvpnr.ri pa o. -- " " "
.llm ..i.'.nr "v -
- - - jiuuuu ,
1 - -
:.DeliLi:..M . l.jkl
.nnVJa.. LTrctl VI WO UBIlUiOM-tlO Til ltnrDIH
MM . ' 1 I i
n.ve goti we ike iu It will ugi'vbH'ur ih"
taw msA wi4t lu
'aill'il'I'iM lui'iMft ni fiqtiftifm fimwR nA V
i4(ftiMWMm!MMa;rnriittnsfTt'M
I .jsj il ruMnnoo rfrll I
to
I
my
ii
itch
llll
Mam MJt ! i. ajftd ... liiiij Ail I.' f . I
Ifr h-K l.tcmVSa -
) I Ul LIIH LHLI Li 1 Lit KT-W ii II IU 111 I IIP M.r III V I
I .r" i" . 1 v 'I . xl
lub-lhluu j jlluuu iiauikb iu ucum riuauvMi jrnm
,A lliUilnilhaiidclailBa iknAnlianAcnlf taanLIIil.
10
v hjcamtner is or watetif tb 4, and conttas
'
pi
(
-IO
di-ltnAtriiiHIbli.aeiM.brtP wMeh Wa1tvKt')
wax JL.viJBmM.ssJltlrtir..lOrtso4Hih.Biii
(ft L-fi .IS." I Ifii . i'f.iii J S'i"!" "lrlb
'f
i-i'".'
'.rluiui,.s!i4.iuirl Hua iiaiaaLjjJiilo .iiu n
'Cl U.I1.abA il. aJBi. UJH aaJ .U L-a:
in uiimi Kwiviwiimiisit uw Tmty wimv mt we
I wfnnvr-mrwipnffTO1irrTOim" -
IIJlfBI'ttl w ! .1IU JilVW ni III) 1 if. J I
Tn11tilwqrv,(ia,lKhaVafiUlUlUl4r6d, IU)IIW
Hifc)t''ff,iBn1
'diMtMAffsss(swealervteMtTissvtaT) Wrl
""idfttfl mn.erfilrBkWcH'sWWlT1 rWi
I luill l InnKin hina Ii iuI aiBrl II ittnl l..i!nnTa f
a v WT J L' 1 1 WW . li'iW . T XSH ! .'" J
Wr"
10 us in thaMaHl vitowjpisjtjh
l?;- ?LMH!Ptf "will. M
I IllilL-ul I aU ty. I.., I. J
wioinfin n
iknliuii'rtlrr
lloPesJrotimiMib'inniirtVl geli
(alii Uou lltw rJ.iiill TuAD lin i.ll.) l irlln:il
lltW liNJ.IIIil lilAO I 1PM lit
v m ontTiniw it a 1 11 ii...
u.ihw uitntt nmmm .nivTnTii ir
1 " 1 aiteniiou ot our read
IHWiinTTiarrr
I i ns'ainm'wwi n iinw iiiioi ini 111 uniii i-n
'?1rn- imrt rwlihi iiiiiiii) nil
Lhe I
Stqi.i-n
J oi'rwflMllW
Mwe'elf thfJUamtrilii
U
1 .mill Ii iMil1.
to?.lVnsfl,
I'Oti
aSB9irtSglUslfwhA4sbaaHBB4l KvaHgnfj
I
bid"
,.anitll unitliiil
leniirrv anreitr omunce. a cnuHiimmui
. 1 -. -. . . . 1 1 .11
'ae,rreH'JWWAVHSCTf,,uVUl!irfl,?',Ysi
11 vtl trfmm imvsR -lttrviiiHriifU fl'j'kl Mild
1WW8 sW5il.W,..'0ir,l. tSriiWii hotjw Mf
migilviMikBiagws .Dtnauno aKiUcaasi iii
Jivi')
nt ble is especially noted.
rfl H Ka.w.l.. .1.1 mmY Ait iH B
aadiarMl&,aittliiaisBo.i)d be
I K1
VP
... r . 1
IT. I"
Oil
yrf.
to.lorroJi
a sill I Imrvit" ul lislt)
bboaaioii
ftee"adyfl U-.
Ie
.ul
its to tlie ailycrluienU'Ut
fi.'MiMilM'HVn llVtum,.Mif
'Wbiri fcHoliHitileU 'MB
Kkwarix S
P,
fee
J : iween me juaini rn.e wuie.utuai, oJut
fou. or fiye we(.k linc. fu'f1','ii.'lu'iA' I A
. I .. ... . " P ' 7 " .
PFWeWf.lailglnvitO-
tiJ ui,u wMHtin ofuuuuiti wimoaini biaiii:
Tha r r a i . .. f 1
I lead to tb detectUaB-of the thief, will rec4f
foft,BjrteiIAlt1de Msli f la, the
are
1
J '4Uill0tl ' l",,1 boo a ifc.t'Vjh'i'i
- ' - " 1 . . --.IM . I
Ho.
llT0fl
m
I Mijia
1'nhii
Kill
New Advertisements.
1
1
W
" 1
. i
-tilt
ill till ouiliiiAlri limit .ioMiIk tdl I ml
sin slsimillta n iT lihinaHa na .1
rt I In II noinll tn1 timda rtlii v-iill .a
I ..Ha. irti tvad 1m firtT ti avail timiis'i
IP,lli ttrtt n -ia noitntiMitn't di to viii il
inn 1 woivtoi 01 lam swwi ri 11 inn
Vt.i... .Jl l.rt. .Limiu .ill iailt vbIiiiI Il44
lu,. n,innitn,i-t art an ad niinw vnion una
Thsobjtb'tlaaIJrvCl-ay''ts O'Wt'N'lRH
i i'.wil mnnsi ,imii noim 1 im hi r. "Miiii 1 1
. wi tdi i.n-n
,,.,,,. 0,wtiiBiHr Un- Utimi lans
mA tmii mnni ol n lift iUaon si ll vvawla
I ,liitiiii M nt ,ni.illd'.i suit dnirtw msnni
I . I ........ . .Ia . . ft..J..I- -.ll ..
1.10 oinnin .nj ni .iw-in ni .na-Hiiu. .11
lliQ ; ,vj ,1 j,-il..i j .Ji ' .
Mllii . ti iiibiis nl tn Innitiiw .ain't aim.
it-.l Ha .AvTluAMWTf ,VPVn1mt.l3i Tit
1 ,.:l.u. ni u,i kAi. 1 I
nm 11 a. n m I 1111 r. .niiini,i .
I D A r S7 r s. At m s- s- n
" - - - F TV
iJb,ofs"
reveriakB.vsi ,W.AMi. f ril aa, sJlavsQuiki
ba ,,.,1, to' TnMf.AisHval l.laMdoiuUJ
l-m Uialikbdaaa.ixU.'iiniTa,'"
iirsijtn' .r.S'J iwibi vnve
nl lf
hil
fti"r.!Sis-TiiBi ttvb lani i -Tf'.id'.aai.i..
i" 1 . Jia.r tavajiASl 1 4,1 A I 4LSt lat -n
pl4iiibf2m
heUil.. d n ltdAKSllr wH' avals aais 1
a ifliA to nt.lKf
WW voV amw i dwifJ Hal dno J
.V VlV'it T Wfl VT.?t T
iVnhi
unak-
evi
, ., n Im.
9vwii-rvWt . f1' : .. . aj.
.lli AliTTaiuMI 'llm t1Tv 'im imil -Ti
s
10
tajajNi-lsiBirsAuvsiisiua-M-si
ijK Jl.l Ul If1
i.i in'iini liiiiwi iimiij
mwnraiT'r""'"-''"""-
. i . ., . . . i.
T . .as
us
11
"
.d n bob rfmriiylr-'' adl f
- ,.. . T r r. i ui.,, i .
H itTKj'beirtii nw-HMMk'sTsWi V,
i)B)ihaiivdiila) pXbbIi idi'aanlollBia.
dktte.iWadVVsviailU
.. I - . - t- - -4-
IMlJ Mll'W liMilln
r. . a A i i A Jl A j
nj to lousTiminoA wi moj
Vrf Z5.
list-11 ran :wvuitin)ildwi e JUa awi
mm in 'ni Bj r lu.uin 1 1, 1
nohn 8nlim leWlrmk MiniJnab
ma nritt ,v9i3 yanpa-OTjsn ,nml
Hi )I .pd-mlrl f r ai. eeodl ot eoai
lAaACKa WJiilq,b hlrtf Ua.Imttii
ot tavr ds'iisflr'srlt sWnjs'i rtiini
litxi ssimmoo vnfT .tit'iVJ a'vUAd
il-iiilw tU tadi 1o neqaq silt moil
rltaM)'
Un-iloiv dtril m lint ittiid nl nt law
ill Ima ;is -uli ot mitisoiqn liult
ton sa won tmii olilanlav ia st-iait
iHiiUiTntBBiill().aiuin .t,i-J. oluui nvsdl
Bait m-TTK liMmiliiu nil.liiis at UffBI11
Kuiliolmn Isn't vWimwl'iaqViO noilibnoo
itfirilifHil) HVrtJ W eftslvittttl klA Hi i ll
hlf'.fMhrrt iflM sr HH .atnsmiail
etri T .ti asfiqqoa ol Iqmslla 10 .iael
tail-w otatiqimq loo llivr sinnoo isl
11H .gnilslqm-itno) moil ialuls Hi
1 sdl mobaiv) lo i'aq aril ad lliw
ijnsdo aono ta oi Hlaa lo indo
tailT .oiloq doilsilninimliA slodw
Vlm ,rf IfrirMMylTvHRdl'
.ntdt bsiBt- vial
iislmliitito'i Kitd iYV)Aci iaanlo'.)
I wjII
iijijiHiiijj lo tiisq nmas irit suihlnpql.
rv!K3.MVSrKilfi.)ti iJ .VJJrf
li mil n)qio nt 10 MV "It
f miiiii " iiffili vsnl il is a In doilnt
liwuiiin iri V wiuoiai,iH Jsiiimi .vt
n fun una ,nini jnau mil tvixinso-ni
It illri nn'ilnlni ti iiiitir ,toit li a
11 Ii-iiIIrI V'lill viori 'hh iitfl .niiniri-Mi
I'iwoii nvliniit a Htm tt la ti Sit
i lill.lilnv.lli.' jHi i'i- I 111.1 J,.. I :l ..Jim
naiiilr. nil liicuia vas 111 nan van ladl in
in "iiiilui'il moil J-iai ma 111II uW
KANCV SILKS. :,fHlAfH'IH ooi,i
WlllW iMisiaJliis;lfliiivh'nl
iNrt NlaNHfuod moil ,wnil livo lla
IHtHlrtlKi'ilHanals iln(aaloMk,akani
ioHJUmiiii ) ii si ..ixriki'iil Uis j-IhiHpiiH
)MrtKitfpi-W...'' t .KNVPfS "
'IMl V RviiNO rl i K'CH it A.,,t,,,"
I.AIHkS AMI MIKS!-i Mill inAjlvl. I
rtilifflrS t h,'iai l1l.-fl.11"l'Bt,'Ufi nTc.
Ima Kiill ui Miiiatt .ulW In vwlinurt
ml iMimi. Iinimia titlirish aniJal anatrt
11 'im In srnnii I til nnllsiiifoltis
I .jiiiilif'titliiHI''iianlirti.4-i vni .
luill l lilnniis 11 as si sid I jasn
lil.il till ni '.H I mia-iiniM (till I tiH 1
l.iliin 1 ill Ip-uiiIS lanl 141U' .ni,i H nl
tliiliio 1 ui Ipiis i.m is I m.ia aril ni
In. (l,linjr Wty s-tluW lo lisdij
l . inn T.iirnadrnoadTSintlii hn
1,,I ,ll .ll In Hiiouaoirttam Isnnlni .hi
.n) nsiI livilieVlri44s blunw li ml
,. i,n ni till ul snnh-ia inn lla M(iin ima
1 li mil nl Ihbh.ii0 ei miu,nn') li
si li ladl noiniqo tu n trmd
1 111 1 ,li iiiin i 11 lam noiniqo in ai thnd
AHpraihlwil,kaVavstKwaiiatiMib i bns
un 1H1 sT.B'l1li4fdwHISiiivHIIiniii
In llni .i'l si iaw HnT ri slnioi ui
tHtillnanni liinilii vlliinilin nn .nmiM)
.mte anaadvV -Tviwooj snisam iaa
1 sill iiikiii nlnnl .nlnnu on .nam nM
,ii3B.cibaitB)idnaciji'ii'i JMi,
latidVirmB. 1111111 a uiina ai anninii
.Ki-.i.V) liiinuiiBviiil uwnv mo l.msis
lilMoW
1 ml inltn mnil a)-isms mnt sis wH"
In .I,..) Idrtrvfl" nrs'nV'mnln. dlo
sbIdiK hshnH
A in nnin.4 In sinnn,, dl to aanM
do nn'.t tviiaiililsni nt biwi tev
. )M ixtni s lattiasial lmMal OS isw
Iitmii41 -tms.M a aniHaa aa sol
hna vllui nilbau4iawNIiaw lit) 1 li
ri.yrAwivyadk'M.nnniB..uia,iaw
ki-l r.-liniiK 1 1... U,. ir"1'lV,. liJ
IwsMi'iywi''''' winiiii -i vnMAiiiiirff ,
lif?.""i nan
. .r uim-. n. tltm uMUiu bo.iuAMlHUM Vim B
StV Wrl rtm' Vlldl -t'
Aid alld lii-w iuAU.lii.-i , j. lu-v-l.- .1.
I
'tflBi
.1
.1,1 r'.i,, r..r .,r,.ii.i:.
IS)il
"V V hull fid IWt
in W-iailriv
iin-WMtvlaanaBsiivaw-niHti
VtaiiltBax nMi.JX
lailiii ..-,T rr,:.-T,- , ZZI.ii
vnp.aiu am:i lo-j, -.i.m o....
M.4TFMmi-"'Vl.vn
b.VVMV! WWVW,MMe'A
mtrfi'Mt.nmytM'lt1MT.
,
"
i
!rav ww.r-Trj
m, , ..J.i,t.llWfcW
'HI " ' I
i)i:i'..if. "i". ;1'""- '- . '
. ,T. . .
- .... ...fcfc. -o . iB-iinal Trt '
i til llasil avfliiilli d. in Sli IB i
m . ,'"---'7-J-;-Tj:-
itiflT mnijmxnKitlai. fciPT.Juj-
AUVfe.ltl l.lftu JlAi.h. .
I lift
uue (Hiittfti
, 09 wli,...C3f .W... 1 1
iHMrr. thrt iri'mthH..,
tetaAajf 1 " ia at 1
-iv l"liinir. tm (III rllVIIH,.
'NilVllMriaUAa
. 1 u
,. Ill 11
I WLlTiiaj
Una miiiBN
tr ..iiiBre. ou. mr... H . b ,
aarierms lor A.iMBTaom.nu euouiiyinii s srvslr .
tn6
n
jart
tlill,
li'.tffiiWiimft.t.
1
ci
1.'.
Sill
ger
03,
1.1 MrteHiratoNiilf'
(;bAIM that lor All Ui purpoKt! ot a KM lAAkt'IM
J.KM, tl hAn .aoeual iti " Lmiu.cmmii Lt,-
boilgiia'vj fitMeJ'BMtA M'trtar -jawi.
I . 1.1. CuiMi.am !lu Mloiiii., hrH,rn.u:. nidual f . iim-
aiaiwrawyivwifimiwiavav.-TnjiBMin-lrio.i'i
1 . . . ....... ........n, ..mmai
I ! l u-lHl l" fcl'l Mll.l 111
m'HinsaWi Ml hmmii
hot
lo loo 03 1 e yAUiisrjtilsjB. ai ada ir'n
1
.u
ffti
ad ilaiis ooiilri oiirlit aliiVmeb ad
M'fii jsiImB-litf ' iios'oi.iwtintliiin'i .
toJ mtmoimt
bldo
on. m, tjom waj a '
HP I a vtiinil.na ni mm tiTI
LJ' rv. r 1 1 Fa. I
Mi 11 I 1 BV I
loaoia 1
I . 1 ins " Liiiiineiuiiui itt tliti reaiilt
,Xof.V",-vtilh,irii
t
ilfBlS i.i.
vail jmiTin.i aril bna,.HAnoiqi(AjjA7
id .xtraorprHari Ttiit Irallu' Tower,
A I.H-li ; iiU.i-r l.iuiiiii'iil ..n.-f,.-, iiotf almh i. II,.
n Yl' VlNrfMta(it' fev lanvjl urilo" ni-
1111 wliiifvi-r 11 ip ii.,ml.
.Vim'
iiil J.. llui, u a r .i'....T..,. ..
aa iTqaqsiviMsdi loipi;iaii(. iU, Im;,
Sh'W 'JU'TlnWtS- din'!'!"
ot qn baxa d lad lhadaili' Asia ai noinfJ
MiWSlWl
b IWMmWmft M miraA.i'.v ...
link .Jltt"aUqk ul 3aidlrlaW'jivt tta:, ...
Iiinitusui i l4i OTlT,PM, 1110
t4rTlHl1a4v1BMl J"a4,Swtr ssdOrn ,
ilff'tWl'liiTi iina.rlonoas inodd vnnnoi
1'ICAUl'UAL. UA'li.H A.Ml 11,1.11 h .MAkWl,
fuduavery m.5fW,W.i.WW. '
wDirw 3Lv4wwkwi1STt,iiiilrt8
welaviWllirbwi ,iinvNMi,i,,M,i. A?H ,,
HlLirOl'' PKlC'!?i.W"i
ii
i vi'
flS,1(APM.l'Bl0.
ti
-n
ni
vaiv
ilf.TVwdimnamw.-SBll sliikadtivaaiMvili ui u.
XV iilyil I'uvi.iu, 1.J1 lljr 4ili ul liAriul.r. Im.-j,
isial.sHi 11 nMwiialirabi liidl liAa.aiMW ui'i . .1
rfsaah,aalt,.iM) t-iiuf) ,
: llihl.tiM. un in ini-r..H..i.u 11.-
ata-'i.i.iHiiilai.smaiioiiusVa uMmtauumiiai,
iDHSHal, 'Mat ltd
1 1.1, aim iivui, iiinv iiihi.iiM.
U lllI'li-rnlMllt'il. Hill b.. i,,lt.r,..l .f.v il.M I.. Hi.
n.aiMMlHva-Us nlunl)F'Ma MtllM.AM.Ml,. ,
;.iii,r,ru "'.umu
.tw Khocts, iitf... ir n'f g '4,
'illi hIM-M tllS'li 'lltal Wl-l ...
I J ' - - 1 .. Ui..! .Tl A. IiAl '.VIM! 'tr. 1
I .miinit aiiJ. i uimii,
.I-K
llUtlHIi
iihoiw.i
A M sLIui
uutry turn? iu
ivni oi
N.tt. ilorvfthftrrH thrtMivlitiiit il.
rittni lo (! me in Mini subM-nla to (he ulaure
i'aLik". ii nJ lai'iftilW.iMI.M.Sl.t'rt'rlt""
r.m...n.u.--i,n. i ,-r-, , f n I I ) JIMIf t"OH . llf.?'I.Wll
ill vii sin i-a -ill up Isilt .il.Uifn i'l rTiidw
hi 11 1
own? isii ftm-wtytiati a ..11-10
rw (miliyjdjJjlUMjjynUlA
il i t rTrZkArM' tJa $
hi a inlmh'mvpifiy
! 1 lititirt stjarfaB)ksyAT
r 1. ... : 1 - SarL -.1. ll- I. . .. .
lull IsfltTanMWIrasnWtiBi
lH)ltU4lrlii)gjt'rn,B rW Brf.fi.
i in naaa nnr un ,nitxuautt inn.aa
SKTlll.l 'U I s T l-i IT 1 1 'I I 'V bii.I l.k'u .iiL' i. n...iL u
.t rmw ,ffit xjim tn writi'" 'flw iiftm.
y- "rMKiK-i KKTTnrt ami raNa..N.siin, 1
11 mililhwn-rn!- .mil aril ni
fcTV'ol,Ata' 1.tD nK'l!. r1!..
'lUsjsaiiaiiAiaa (falstlt"sB1l,4kft'Ti.
"""" "'"'".r, Uiimuji i. oliaf.Hjd.VMi nl
WosiBBfcu.iB...hooi. tnia 9fTi
il't nrn irJ). awfasai(WtiW7i)n awn
.A-i . j , ..
vi---Vr-r-7- jv.rr r 17 I TVK.
writ Uimlt jrtiliH.snald o r.roi'
a.jjm
Irr - T"Tl TT
rUsiiw ww'Aiii.sdii fiMwkiT.
" ' A A mv"
in un ai l -iatiMiiaH.iiii.iiS na
YZ . n. n:a.uil.ii,i.
III I aim IU.1 iuww1i.v.
.ii i i r-i, bt'hi .-vai,, wu t.
jiiirei r1tHMal,a
ti slat. d a... .,7.ArkrrlV,,.
' cuj uja ihiiiu um. iMai.uidua. acW

xml | txt