OCR Interpretation


Dayton daily empire. [volume] (Dayton [Ohio]) 1850-1865, January 11, 1864, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026002/1864-01-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

-r , rtkMauaw kVaav trtikMom, M
HITBWAKL IIHOTHEK,;
U 4 ' "Einpire 'Randlug. "' ''.
DAILY KMPIRK.
Par wapk, (payaUa l Krrlri).
by lAitl par Buaimi, tn advaoe......
.....
WKKKI.Y KMPIHIC
OOBCOpy prBUUIlUl, a.
....'J HO
Wm 111 lt,BFIBa lfVUIl.ll wi yvwmi -"I
gotaary uotiolj. Pavuiaulin advauuaiu aUraa.."
01 vary daeotipuon, itoutod on Strain PraaaaB,!,
li ba.l aiyla, aud at rr-iuiinaWa pnc..
j
I
: Slllil ijiii
1 ' '
VOL. 1.
DAYTON, OHIO: MONDAY, JANUARY 11, 18G4.
NO. 125.
AUVk.H'1 KIAU HAIL.
IN DAitT.
Ow4ajir, (Uly wordi, aobd) ofiinHirtvB.. I t
On ai)!)!, thrt dwva,,HMM.n I -
On AXioar. w'al M .... I li
On atiArat oo Nionth I "
On aiwr, Utraa ntoktha , T CO
Ou tipiM,t aia montha ... n IV vo
IN wTKhLT.
Onak BBaiiaiBaa akiarhla, tu,nla a.iiaa atulf fl O
JFirBa,Ua,fii!h WfiP-ll to tduition, H k
Far oiinara, on vnr
nii (or Advrtiaai,inla rHUipyirj( a wraat
!, or fur a lunK'T period than apctrlaJ, ui
known at D.a Cooiiltnu Hfoin, MAll adrertiaftuai l
ri charged atthalofA ralen, unla written at
mnnl ia liiad priona in tnnartlon. Atur All oaul d
T"nnwnimitn niimi if-1 vt rr tn 'iTanra.
Professional Cards.
raua.lj. H.rlaiT. K. I. Cl'ert.
SMITH aV CI PPV,
A T T O K N U Y 8 - AT- LAW,
l. ,. I . DATTtlN, Hl.
UFKIUR Olaag'a Hull ding, Third t. JatdawHm
JAM K !"T1 iT HAOUOTT, .
(Lata I'r.iBala Judge.)
' ATTORNEY-AT-LAW,
vrri(;P,-.'uiii atory Phillip' rliiiUllui, eornaf
l bar-ond ud Mam alr.t, oppukll llVrankliu
' Hull, LiayUyu, oluo. Jaldalilni
JAMM atattlNAN,
Attorney and Counselor at Law
BKM.KPllNTAINK, OHIO,
W
ILL atlisuj proaiplly lo Bit bualueaa iilruled
10 ni eara,
BO. W. BOOB. JOB A. '.
(.).''..' uovn. . n.n Anon,, .
ATTOKNEY8-AT - LAW
OKriUK NO,OT,TtillDHVKKIT, DAYTON,
' floora horololora oooupiaU hy J. A. MuBlahua, drat
door aaat ol tha m. K.uuuruu oar Maiuai. auiruij
'a'HOMAB U. LOW,,
ATTORNEY AT LAW
dayton; uhio,
WILL gtv prompt attauUon to all buatncaa an
iruiund to ht oar.
' ufflo m MmtJ.ng, Third atrwwt. auIWj
DR. CUiRLKI K.H.IIOBDUH,
OttuFKHHO. of AnciDt) anJ Modern LanfrijaK.
17 rli: Latiu, orek, FiauoU, tipauiah, Uerinan, ttuti
Ct.ftiilitouaUQu laac-hing ladiea aud ftuilmen i
th rai denn of hi raapacttv actiol, And at hm
ooofnew, "eMriBUHdit.jf. Nu.jtt, auiutium
PAPER HANGER
ROOM IN rtMTOKriOK HUII.tllNQ, ho. IH.SKC).
ONU KLOUB. auHMm
VBOHAt r. VBBBBMBe NATBAB B. JUBUAN.
NEW Li A.AV .ITI11M .
THKKSHEU4 JOltUAN, ,
ATTORNEYS AX
i iAinro,,oiiio. 1 ' '
F?H)H Br tha romtr f 'fbuil and Maiuatrrato
BTaf lha laylp Bank. aula'lawll
Professional Cards. Leather Store.
NEW LEATHER STORE.
iuah WKinuAwrivaiM. Lr
3; Third UM,
KIf4 ioDt mtf i n hand ftlt tmd of l,Mtiir
f ; XV uti,.l; Ui)"n Uip;cJI rin,iviJ aiurw. o
aImi, haniMl ud brijl Im l.r; uliu kit biux. aliuv
llndiiiuM, i', ., ,- i
v m.Tli hiIiflut triia iu cmIi nUi tor llida und
LtaitLltAr in lliti rotih. hiiIIMJui
Medical.
DK. STRICKLAND'S
ANTIBILIOUS FILLS,
' Propafed wlihool as, afarourlai InandiaDl '
Tha araaA add Inni aailnn danauHi fcr lhaea Hllla
baa luduoad Uia pruphalor Iu gira tliain graatar
publlolty. Thajr Bra a Havb amd af ii. Mbdioub,
aud nan b takfla bf ao liar iu, al anr ajt or
eadl!l), aithoul dwigar o fakiiig Oold. Tby da
but oauaa auy griping paiua, or kaaa on ffoiu
lhair uaual uunupaiiuu. ThuT ai au RsuBAjjy,
IFajui.1 Maiauua, and ara Uia tat tt4 oau La)
. ' - FOK THB CURB OIT I
Jnuoiia anb
lira eoaruMiB,
(WHTivaama, ,
' i.iwaiuTioH.
Diamnu,
IK INDOOLRj, :
BDW!fiaWtHR :
MUITH.
MwnmnruiNT,
BBIlMlTINa).
Ml a) IEBIOIb
RIAUUBK,
rota ITObUCR,
utngim ot rat ,
,'- uwo,
rm tt aci.
Ami all afacttoM of U atomic, Hd, Uvaj, A oWata,
CKNTA MIL BOX. .
i. o Par BjkJ all Drtiff.4a, ami naniiftMnrad adl 7 by
... 1 PB, TB.I0JCLAHD,UtD0UinU,O.
' amz too VRaetnr torn
r. i .m V
Linimentum.
" woHini of the imtiMrn cwtcei.
J '' ' " ou coawAT'a .
. XiHSTIMENTTJOVl
apaadr Bad aHaaaaal aora of
. J63 a XT A. T I S "Ki.
iM pr.Mr.Her Ik ''LlmiivmaU'Bi" 10 aha puMkma
ooauf lha baal ai.d niuat ouiaOra niauu iiwa v
a day, I doom villi la l undrtul aa Haiuiin.
(i for 11 lua Mror pan.n-inloa uuliaatj l mrtn,
, MN'MICIH, 11 Uaauu auat. .'laa "Uimuauiiim"
JTarar beta Kaana to , Fall!
' laaayouaor XhaumaMaia, b maHar f hoa loua
aiauding. whara l.a duruaua arara earanill, (ullo.
II la rat'Ouiuiaadatl, ,
tnoaaaaufiiauralglB. palna Inlhahank, Ja, and
anaal,urauipa la Uia aUimaU, apraiaa, aplBalmiia.
aua aud ttaAkiiffai. vliramoauraa. buuia, aimlda lr,a.
ad faal Bad liauda, ioailiarjin, liaUaalia, Au,,ilj.
Ilka aehariB. ' . -
'i ka "Uaiiamlam m Hi raautl of aianr ymn
IaaraararlMg aaparliuaoi, BdiuntaDaaaiao.aMa lara
io.aiouii. A.aiiiouiiiiia.o( . ' ; -
AN EXTUAUHl'lN A HY I'KNKTHATIVI
t . I'OWlill, . , . .,
Wblnk eo athar Uaiinanl poaaaaaaa, and wlnrh la Ilia
j aaorai f Ika uuparallalad auauaaa liua aiaau in.
'Uuluiauuiiu" .UaiarorlllauaaO. . .7, .
.,TK IT OkoB,' AN vou wil.L BKVHB ha
WITHOUT IT. .
!''. oaal, ao.l II U.lllaa, ik
lull akallaur Uaa, Bud mauufk.iuiiad unit b
- No aavThiidai.ii,,, 01, . :
' lStJU?num W'"la
Linimentum. NEWS OF THE DAY.
Gol.l mtrkat closoJ to-iUv at $1 i'J,
-4.
Wood retttilg in (!oinirton, Kr., t
10 per conl. ,
A gtmluian in InJiknapoliH, Unt wuk,
wliilo UaiiiActing buiinena iu Lank, Uiil
hii porkot-book contining thn humlraeil
Jullari on tha counter. It w atolus, and
ttit thief made good hi ai'aia.
It ia laid that Bob Lincoln ion of
huntit Abraham a lad of twauty imnmeri,
baa uiatla Irnlf a million of ilnllara bv
Government cuutnictK.
Arienta continue to bo made every ilny
for thiering in thu Treaanry Departuienl,
and the word in that more are to lieriiade.
Thua we go.
There ia now talk of raining the price
of exemption to 9rUU.
W. II. Van Wagner, the well-knowu
ieuipninre iwiurer, uieii a low uaya ago
at Poughkeepsin, N. Y.
Longatii'ut hua beeu diiving our forcea
back, with (.'onBidcrable Iohh, from Mean
Statiou. There ia appiuhaimiun that hu
haa been reinforced by Kwull, and that hi
may take Kuoiville.
There ia a rumor th-tMuade haa reaign
ed, aud will he auccredad br fioiieral
Ilitcheock.
It ia now beliered that tjie late atain
pede of horaee iu theKederal camp at
Uieaeboro waa the work of parliua heivto
fore implioitly truateil. 'Corruption Imila
and bnbblea and o'aimtia the atcw" in
Tery department.
' Tlia robtfla are prcpai ing to attempt the
recovery of loKt ground in Texan.
The thrnatrtiiad raid of ien. Karly, in
tlw KrtHt, turna out tn be a failure.
The lMiuicratic ami (Jiinnurvativn mem-
bara of (!ongi(Ns iniiiat, that, an Foreign
uiiniotai a. Coiiaul, itc, are paid iu gold or
ita equivalent, our aoldicra uliouM ba paid
iu tha anuie manner. "Tlio friend of our
brava buy." will defeat the proposition.
Maik tha prediction. Tho Hcpubliciinx
alway go aguiuat the aoldier.
It ia aaid that Miaan ia reaolvej Uot to
iaaue Buy tnor Ifgal tender, in any emur-geuay.
Music.
I N G M USIC.
fAM iri'pi f" Urn i-l 1 HiiiuK Muwiu lr IphiIbj,
l rtifi in',, nl Hih li'Wi-f'l h-mI)1 iHltiBi. flMvmtf
rtn mi Willi f itiii-liild dnui'X ln ouotiuui,
I'Oiirid' iit tlutl I 1 nit MMliyly wll lntt old t'Ualmi
n. I m ii'iiti)-r ol Um JtfimfuUI lUud, nd
'lt furnmti uv onintM-r )f j-h-i m lot ul ring liNiid.
All rdtrt Irli u h I ih,I m '1 tit olul,t ornvr Third
tit Jdft.-j-nyti attipfin, i.UijVl iliirioil iialll, Alll b
mmp'tv tttnidrd lo'
lM'a'.iXi I AMKI. HAliKll.
Boots and Shoes.
. A. H. JOHUlt.N & 'JO.,
kllitllirU 'tUl'tTN Hlld WllOlttatlH lf.ilr IU
BOOT&AND SHOES
, I' K A III, '!'.. HJI'IWKkN WAL.NUT A NO VINB
d.l JJni ( IliiKiniiiil t.
Notices.
rtKTHKH MOTH K TO TAI-TAVtUS.
ANXKJlIB to gaMhrTixna) tu willioid tai lhei 'oii
to tin tt-payri, tli llui wtli lm iliidtd until
Moiidfth' Utti iuUiil Tlio thai iwv u tn IW.-tM
thltt lifU, imu mbvi- titrltitr I'omU MU'i lid llv lliai
muouuIn iriil U l(it coJIi-iir, Willi lit jr mini
& lui !). (Joiim nil ttnd nnvc i)Aiittv.
Ja.4U.wiI JON A UtiNNKYi '1'it.u. M : , 0.
PORK PACK I N G
HXKPUKNti & TUHNKK,
O.BNKK 0' MAIH AM. HKUKN FTtt., liAVlOM.
rilUR hi(l pn r Mill (Mild it itmtuUi.hmi.t
L tor Mbi-a :
H-BH riU. l4)udr IUHlIti, IHAf'K tapft.al
, tlWHVw UU
dvKdt!
Notices. Holiday Gifts.
.'
Ho! for the Holidays!
rAfHK4 AND fiNTLKMEN lio dr.lra to aiaka
i a guild aulaolMiB ol
CHRISTMAS PRESENTS
ViK'h u Knrv (Jftodn nd Tovt of aUl dtwrlDtiaati. to
.trttit-r WHO CftnitKM, IIiaiiikui, UiltMia.r.atkub friaBaM,
Cut THiita, ti .( w ..uld do wl) to scii lit my tt4M lt .
Mjr vaiiHrlrniut id auw cuuifjluii you vma nik A
biu.r mIwouum now ilias U you wailuuiil tlt timw u
nmkm yout pi nult hu t'oiuh J ItaT Uia lAUtfti ?av
Toys, Candles & Fancy Articles
At whulvaile or muul. aiiilalila lur praaaula, lliat liaa
avar taaa vflaradlo Uia iwtvu public, aud Bl hmar
pra'aa.
W A aualAlilp of efcotuo Vidar, for ulaa , alo.
, .. P. J. WBl.tr,
uoiMdew Coraac faurlta and Mai a ilia.la.
j .
City and Other Matters.
Traveler's Register.
Tralna arrnaaad daparirroai tha Cam liapm
totlowN):
OlBt'lKMAT!
H AMI kTUM ABB IlAIruN.
lUl'tirt, Arrivt.
Iiillarllla and HI. I.uilia Mall.. 4 Jo a m Mia m
Cincinnati Anoomniodal on BOA am 5-ini p in
OiurioiiMil Mall :i:0 p tn 7; ar. pm
Cini'ilinatl ArrutumiMlaliiMi tt 40 p m l:Vratll
artlupaal Mlddlatowuaud llanillliili only.
PlTTOB, XIA AMD Col.lIBll'i.
Kaalvrn Kipiaaa U:lfl a in llttm
tiliinilma Aiwuniinoilation IWtli p m :siBiii
Xnia Ai'Ouiiiinoilaliuli a.lupt,,
Knnlnrn Kxprii Ivan ni 4.41 p ni
riial:tiAa in train luaraa ,lailv hikmi M,t.i..
Paianira au llilalraia inual puroW lliairlii'kala
uuiiire o:.,u p III.
f AMDitaav, DArrna a an Oinuirmati.
Hnnilnakr Mail nil I ni T .'lOam
Miiiuariii Ain'iitnuiiMiation.....a:lo p ni
:4U ). m
llATTOM AND MlliHIOAM.
iinniBKO mall a ni .f,r, k m
uiucaauanu natron nApreH..a.uii p in 0:3u p ni
Ibuiaba CaaTBAt aap IfAirrua A Wbbtbbb.
Nl. I.i.ula anil Chirauu Mail N.r.ft h in 1 1:10 a In
ludianapolla Arronilnoilaliun...4:Ail p m ih , ,H
HAirroa a vain.
Apoominodauon T:Uim air. am
SAMUEL W. RING, Agent.
I
Wk.If llie cold weather Inula much longer,
it uilxlit ba wall to call a public meetiup; and
appoint a moderator,
Sacred Concert. Preparation are being
inadn by the Choir of Trinity Church (ogive
a Sacred Concert ou Kantur Monday night.
Further notice will be given in due time.
lauSr'J'he tact I lint Kmancipation leada to a
coraniiuglinp, of race ami a mixture of blood,
ia no objection to it among Repuhlirana
icro blood "any way you cuu mix it."
A Eeusible Gal The McGregor Timet
aaya that a youug lady of that town, who late
ly fall ou one of their alippery aide walka, pan
aionutely exclaimed r "Before Ihia winter ii
over, I'll have a max to liana; on lo, ue if I
don't.
AWTuroe Jtalba have ovcunad from the
recent accident on tha llaytnu, Hamilton A
('Ineinnati Uuilroail, to wil : Mr. Davia, Im-
Rnfi uimter, Mr. C'lippiuger, of I.iiuu, Ohio,
and Mr. Mitchell, of Hamilton, Ohio. It ia
thought that the rent of the injured will re
cover. ' Poor Old Horae, lot him Dio." A
pair of hornet inn away the nllier nifht with
a aligning piirlv, on the Miatiiiidiurg pik,
and were brtmglit lo a "dead bull," hy the
dashing out ol the brain of one of them by
a collision with a tree. No hlnme ia attached
to ill, tree, a, it wa iinpiMailde for it lo (jet
out of the way. Thia ahould upetale aa warn-
in(( to wilil hoiaen, aud cauae them to bei r.
ful how lhy rtiu away after nielli.
To Firemen :lhtyton, Htrrmbrr 28.
Whereat, the flood lining hut inkeu away
from uia my brother, and you one of your
worthy metiihera, Sergeant Joliu il. Tuptr,
ol tbn Nineteenth Iteulara, who Waa wound
en ni ma naitio oi uu-aiiihiiu, and anico
died ut Chulluuooiia. Ilia reniulna will be
brought bare in about twelve or fifteen day
I do arnetly reqtieat you lo turn out aa i
body and attend hia funeral. In one of my
hrolher'l luil letter, be aaid if he full uu thu
field, b would lov lo ba buried with the lion
ora of tlililin uieii 1 would be pla i to Lave
all other ronipuuiea attend, flue notice of
the funeral will be K vuu.
H. J. TOPEY.
Froieutation Thanka. Nothing it
more plaaaant in lile, thku a reconitina that
our aerviee and labora, however humble, b'e
appreciuted. That thia uppraciatiou i ahuwu
in a auhtaiitial aianner, rendera the pleaau
rl)l ainotioui of the racipient of the teati
nioulal none ibe len delightful. Such, at
leaat, waa our axperiuuee, on receiving, thro'
lha hauda of hia Honor, Mayor Uilletple, on
behalf of a nuiuher ol our linixruilc trienda
of the city, a hnndaomo prenent. And we a
dopt thia niadiuu of reluming- to each aud
every one concerned, our waruioat, hoarlfelt
thaaka, and aaaure thaw wa fully appreciate,
and ahall aver reuiewbar tbeliiud feeling to
ward aa which prompted the teatimonial.
W. T. LOGAN.
Dialogue. Cull. "Well, Hamba, don
you git lie Journal'.'"
Snnibo. "Ob roaae I gil, da Journal.
What oh dal Cuff f
Cuff. D'ye aee da good newt? Kbery nig
gah'a family ia to gel two mill. Oueaa we'll
have plenty Houab.deu won't wa?"
Sambo. "Why, Cuff, you hain't got uo
acute., Da tort of null, wa'a tfwine to git,
aiu't yriut millr, it'a dam kind what It take,
ten of 'eta to make a cent,"
Cuff. "Oh, dal' a it, ia it? Wall, Sambo
I'll tell you that my aeuliiuauta ia of dam aort
of mill day aia'l worl a daiu. Dul'e ao.
ltut I don't b'luve Maaaah l.iukuui It gwiue lo
take dat aort of a diaadvaularfe of da oulledi
aiatyil ain't like hiiu, Sambo, it ain't like
bim. If bu'tgwine to give ut any mill, at
all, ba'll give ua whicbeveb 1 kind what wa
want ; you cau bet co dat, Sambo, JUoart
ii man."
A Failure. Tha meeting in the fifth
Ward, for the purpoa of raiaing; volunteert,
waa a perfect failure. Not a man wa, en lin
ed. When the draft la lo cotne, haa not defi
nitely transpired, but it looka now, aa if il
would find our city badly iu arrear. The
fitilure to eftect the repeal of the $:'.()() clause
will cause Humbert of influential mau in ev
ery quarter of the country to relax their ex
urliom in procuring recruita, at I hey will now
nee their way clear to exemption.
MARRIED.
MV'KllHTON-M.OAIN-oil tlia 1011, In.lanl. I,y
Rev. T. H. burlier, Mr. Jama. l.ivuiuHinn, uf Mont
Ki.lnery i-uuaiy, to Mm Rliralielll Mi'Caili, 01 Una
.iiy.
MARRIED. Legal.
! UKNJAM1N M. AYRKS K8TATK.
NOTICB Uliarrhy Kivn Dial Din iind-Tt-igtil tmn
thin dy Imh'ii duiy nufinmifd and Ukhl,rd Iiy
tli Prdhaln (Tot in of MontkjnninrT t nly, Ohio. Ad
miHiiirumr ol th ttn ol BiniHinln M. Ayrpn, tula
or -Hit I A'ouiii v, diM'.Kiined.
.UuiiHry U, iNtil w.i UEURUE r. IIOVKH.
PHOI1ATK COURT,
NOTUm In hnrwhy (rlvn tm AHniinl-lntforai. F.t
Htiutom and (iieudiAUia who am in tlfiauli It.i IiIhik
itivi'nlorii'n aiitl hv hiHti, or lor attnlfincMl with Ih
ourt, to t'onn forward lli)riiidialMljr and jmrfoi m aaid
diilicM, and fail ni k no to do, tho proper prix'duigl
Will lw) iliHliliitod lo rotmitl Ihrs mhui.
HA Mil KL HOl.TIN, Prountn J,KhM.C.O.
Dayton, ihi, Jmiunry V, IHM-I Id hah'J
SUEHIFKa "SA"LK"
or
M I'API.K AND FANCY UROL'KRiiiH, Ail.
I WILL Hfll nt im Mir anclion on
"KIUAY, JANUARY tfc, lHtX,
At thw ilyr room formriy cxn-iipird hy M. V. H.
Hh4jnna, No. l!'-4 Kiflh airtxit, l)ayiu( Ohio, thu lot
Iowhiuk"0'1" Htl(l AtHolii, io-wi(: Th uliro atoi'ti of
MHajHri ootiNialiiiK ol Ntijar. rolVfi, ta, lotavvu,
inoUfitaM, Nyiop, lloiir.raiuird lrui(, vorn niail,bNDa,
i rot'kvi'iy, I'ainJioa (tud lot ol YtuikriH iiulhMii hIho,
on hand can; n ctittrti atot'k ot aiaplt. And fa my
MioottrifiM, An, Alao, I pailorooal atotn and imm, I
ffiiUT uhle, I kIuhiiii aoHt ulAairn, I louugc. 1 uoitoii
ri.-riuiKhuir,
'IVktu on oxtH'iitlnn at tho rojMiiy of Martin V. H.
HhMid, l tho null ol KtifiHlr t Mrlniin-. Turin-,
frtali. brilti tn itonitnouru ut ton u'ldoa-k At ui, mid oii-tiuut-
itniil all id xuld.
I.KnR,K WOUAHAN, Bhr-rllt.
Juiia Htabb, AttotiiMyH. lai'dt
SUKUIKK8 SAli;.
I WILL olHrat puMifl aalit on TIJRHIU Y. .1KSV
AHt lvth, lMiwtu Hi hour . Iu and II a
in id aaiddwyiU 11 J. Blak'a ut mtn, m Mmmialiur,
(ihio, oiiaoiuidiorHit wagoti.
i'Hkati od ttxfiHin nu Uia properly of D.N.Ttioinatt
ftltho Mill rt I KtljaiMiwlltlaihaA1l
Itto luwlii UtvtlKUK WOUA M AN, Hhtrifl.
Stolen.
ON Dm mxhl ol Ihn 7th uialiukt, from tho Mili-riirii-Dirfo
imiIkh km i Hi n( 1 my tou, on l lit ,hriuoii
like, a hICIt HOAM M A K K. Utwn aud lii hau.U
IiiAh' round and wall InmIU with biak nmnw and iml.
uiy mow hi whu will i flu ni tin' Miirf, or kivo mio hi
foinmlion mm thiil ttii ran U- rfM'onrnt, hIikII U Mima
My rnwanlfd lor Dim tronhlta.
Ji'i:awl ' HKNItY UlNU.
Dissolution.
: WSSoUJTiON OF HAUTNf'.RrtUn.
fllllK )aarhiritup linrftiH.iro ridding iMt'wvi'ii lit
J tltldwiHiytiild, Uldl Dm Uaiiin ol Julm T. Wnlf
and FiHiik K. Hf iklur, hi dinaoUfd Ut'tulr 2u,
liiiTI. JOHN T WOI.K,
tithlwi.wi HUNK H. HKCKI.Kk,
filSSOLUTION. "
rpHS haitiivrilitfi I frutolnr iiptniM Lotwaen lh
I lifufciaiigiii-,1, in til ii'nr-' of till' law, tmdar lha
n i in nly l ol Thittpihnr A Jordan, ia dunolntd by mu-
tltHl t.'OIIMI'lH.
Mr. Jordan may ha found In thu rotn foi nicrly im
eopiod by him, ?r th Uayiou Uautt, tionhaiaal
coituT of 'I'liiid aud Mam KtCKau,
Ml. 'J hioalmr Wdl ot-i'lipy tlttt t-ant room of thtt latft
Drill. ttiitrmiK'tt by Moiy'a it atoit on Third irt.ei.
THOtf. K THKMHKK.
lar(oii, Utt U iltwi.wl N ti. IdXIiAN
Skirts.
IOoVouVIOR THE OIANT SKELETON.
Th unlriKiid hiw uld.Nhd a
HOOP SKIRT FACTORY
AT 3.7,HKt-OM HT..BET. MAIN ANl LUlUW
We iiav tmrlii'Ular AMeation to th mi.litv r.n
malfrml and ime only Ihe Iwat Kngliah Steal,
" m rapaur aii um aairi wuiun W a I, without extra
liar.
aa tlur rtil deiaartnieiit Ik In idiaivn of (nmiAtrtt
adu-a. CoiaeU and HntrAl buatlea eonalNntl .n
Bold wiioleatkl and rtil At No. 3.'7 Hcoiid NtreM.
)aion. jAdly
" llPl
""'" ill Bi i.-im. aa, bi - --aaaw
Commercial College.
Da) Ion Commercial College
NO.ele AND lit THIIlD hTBKKT, lAriO, OHIO.
l.mPHATICALI.r TUB I.AMIIRMT, UOkT HI, All
lj I 1I.AI.AN0 THliaollliH coaul tmiAl, KXIL
LEUB U C'aulial Ohio; oivupviua Ika two a r4r ai
Itaa uf HrowQ-a talllding. '
A New Wrlllns; 1 partuiiit
And Kimiraa, eapal. or a.'nnimdantig ONa HON
I'Kkll I'lll'll.willksaildadlollwUallaM ub ll.a
arat of Jauiiaiy, Ual.
PBOP. B, MUS8EB,
Who la AV'knAtw1dad hv V. II Huahv-bip 4.i,(h.ii .
ta HliHT Will 1 kit and TLiAt'M KK of lit cHdhnited
h(Mrwriam yajta-tn f I'anuianatup in tin mala, baying
I idly eaitiai to 1. f, Itiuwu or John I. William. Mr.
Maiaaer baa had lavu year Aurino. mad great
iidiMpa a a taaa-her; aaaiatd Ly ouiiipetayul um'a
aUM l will eoaduol 111 l'uuuanBhip l'erltiieut.
rwipnnur iulu-iuaila at now tyW. to UA I lia
aud gwidUuiau, Jthgf itt th WlitiUgj or Uok ktaiHitM
deixH talkUi4.
JToc pauujitlr oall or tddr
al.WltUK,WA4t
Or aapply to
da7 W. U WOMljJtL'tr, Vki.ua. Aal,
Commercial College. Agency.
A. kl. MrCLi'RU,
IEVXi EWTATEAGUNT
NO. THIKK HTHI KT. AT JtHN H. H fOPPKJ -M
AN'H ' -I'KM'K.
rllAVR larti ninount id urofrly for aala, itH'h
aft hotiM0ai mid im h, in all imrtu of tht i-lly, nt fart
oua pnera, rmtAiiiiK iriMii four iiuulrd lo tn Dioiuand
dollar, mi rioi! m iimoiIn, and wl Nitnatud; and
buy tuianuiy of vatwut lot lor Malt. AIho, inral
farma ior nuIa, ratimiiAt from on hundred ami amy
aorvM down to A two wrr. 1 d, Akdjoining tha oily tvid in
thf i'Oiinly,
ThoNi hafiof pro party for And ttmaa wantinn
(o hoy, will do wl tn call on mil, ma I ahall gla
i'iui)Ji aiiiaaiuiuu ui au oui(ieyitn vuu u(fo Ui my nr,
1 liny nad i'oupdrahif oHpaarianv inthf hniupa.
jAvmilm A. K. McCld'KK.
Wants.
117ANTICIA tiartiiHUi'iil aitiiation aa ln.ok
V kwpmr; idrrki a-Aleanmn, lravfiitf( aaiil. man
tittA(liirrr ol tol-an-mi. The Hilvortiner oiImb l(m tn
dni'etiietitnf nrqimltitaiir with Di Kreiu'h, iernin
ami nnj(iiiri lanunaKCH. inquire At No. 170 Main al
oppoaitr thf jaiT
-h'Wtllm HAI.VAT'lH fliMf.KKMH
Clothes=horse.
HOMKTIII.KW WORTH HAvlm
IT la a Wflt niade, thra.-lold Clol,in-horM,with an
f Adiualahl piu tmr lor hnnjfiiiM Jinan on. It ia
yi-ry couvaiuo-nt, anil tha snly CU'lliua hnraii that haa
tfi-od placo for dif n-ra, batiaitlMn al. th apw Ihid
other hor-i.-i, have. Tli.y tauulA'turd aud fold
flo.i nri airiit't.
ld::w J. H. HAIt,KV.
For Sale.
A Country Ucsidcnci' for Sale.
I'K.HUUHI,R couutiy n.aidpii., with HlUei
HiTea ol KotnJ Jaiid. Iviuu una mil nurlh nf lav
ton, ou tho i Iu Tiny road, ia oneied at pnral aal.
TIotu ia Mini iff and coiiilorlahlM nam hoiiHa .rl
ouihuildiiiK", on th Ihad, an oiohard ol hue
M i n f. i nppie, pear atxl pimi'h trewn; a lata aiatit
mntof Hiinwhorry vhikh, of Did WiUon, NfW Albany
and I'rotrhY VMiietiHii; alxu, atutil liiidfacreH ol yotinjf
riirmiiliuahHrt, for who pui pmeM. Any uotfaoua di
NirtiiK to pun ham. are n 'uiietfed local) and laiiiitie
1 1 if pionar i r tliclitifi vea, aa Hi proprwtor la cou-tldi-tit
that it will lKar iiiMiifH'lion.
AUo.lfn antlahaK -rtu m limbered laud, four
iiuiiii oi t'Hyiuu,DBr lliaoiil liny road.
llO.!4diwU JAMHH KNOOl'
WOOD KOU NALK
WK have a lot of Kood aaamined wood lor aal t
I'i per oord, delivered. Oidera iveivaxj at 7fl
auu in JeiiHraon alieet, ami at U. Keilmaiar'a irrocery
,l"'"''.fw ' .1 n Oil PKHT A
Legal.
NOTICK.
flVIK n deraiuued haa heen dnlv aouointe.l titv-n
tor iaf th taut will aud limUuianL ol John Hnoi lt,
IkIh u Wurieii fouiilv. aud atal 01 tilnu. .! m.i
All peranum ludnl'lawd to th eptUBle ara reiiieitd to
lUNkw iiiiiiieiliNia paviiietit, and Dioaci having rltuiiia
luimai inn nail,), will piliattUI IM III lOflle UlKlel lgll
ud lor alluWNUi'K. JilHN HI. CldJNfi,
jaww J Ktwi-ulor of ei(t of John huortl, da 'il.
Tl'K.N'HIKK NOTICK.
fpllK hto.khuliera of lo Miamiaharg aud Cciitar-
ville l iuupik (louipiiuy will mwt at th Hi-t
of rViliam Ooudy, iu MlHinialmig, on th a mid
Mondavot Jauiiaiy ill). H)U4. al n o'i-Um W , tui the
uurpoawuf le4tiut eV.H 'dir'loia for the uniling
j m 1 va . n unova., taaiai-ut.
NoTU'K S i'AKTITlON.
HlipKHIOK fUll'HT K MUNTUOMKKV t'OUN'J Y,
nil IU.
W.lltam O. Fik )
v r ( No. MM.
l.raHttf Fick M al. 1
IAKAVK.TTK FlhK.ol Oltoara, Putuaui oouuty.U.,
J Jnph 11, iik and Hnud T liPk, ot 'io1d",
Marietu VaiitfliMti and li.nry Jenun V(jHiiau, ot
I'ullon, comity, 111., Fraulihu A. l-iak, l.auia ti Flk,
mary . nan, a una h.. riik ana Juliu A. V imK, o
()rtilrVllle, Ohio, hvlla ni law, and Mat aiet K. 1-ia.L.
wulow of at haii F hiak, iltH-aed, will talta uoln
mat on i eiiiiMr , tha unlrijf tieo lllt-d hi
Clitiuu iu the .lupiKr t out l of Atuntuninvry uounkv,
hio, whern th num. in unw pfiiduiK, deiiiaiiduin
partition f ihw lullowiux pieimaca, aituate iu aid
fouiity Hfuimiiuw at the ti w ooriivr uaai iho whoni
home; ruuiHUg u :' a iu puloa aud U huks u a i ne
rontur; thrm e a !l pulea In a aliue l oftier; thajlxii a
AM1-, ' w X'l fidea and liuka to a toii o ruwr iu ! a
trauil iuai ut-ur a apriiiK lnaiii'hi thaiiii- o alonK ihr
aid rud iAi pida to Hi ptiw nl laaifiuniUK, uouUhi
liikf ifii an-l uhf Imli acrih, ini'lmpntf w liunl hua
and lot, will li Haul a-i lt.ol holi-uii lut wraio-p-d
and not iiii'tude-d in the ittuvryaui'v lo hiu I'mk,
banig ou hu at r of lauu tu Uia norlliwaat t-oiui r
of Hainl II aW'l.
Maid lfwrihd land 'eiiiif a part or th of
(ion i Inwu i, rante 0, ul Uuda bHlwu Hut Miajiu
HiVfri, and Ivititf and neititf u th vilhg of Cauiei
fdlc, iu WadmiAi'ou towitalup, ui aaidi'uuiity.
um uHUPtMKiiiau.timutJi mat pnrtifiuu may be
load ( aaid premlsea, IFml vne undi vided lutli part
be a I oft U luiu aud to wh nl aa.d uir. and aaid
widow dower iu tht' wholti, oi d Hot U'ptiMaj ul dl
voiion, that Da earn may b auld and th proi'd
diTtdud.
Appli.-alitoi Mr au or. law in ti.al Hhc will b mad
at lh uail tfiui ol aatd Woufi
WILLIAM V. VlfU.
i aanaaka A J awa, AUorney.
KXKCUTKKS LSA1.K UF ItKAL iifAlK
A VkkAT OPPORTUNITY FaU aFB INVKVI-
ON Haturday, January t. laid, ou lh piiin two
OMlwaauulliMwat ot fiiiainialuiit, thiu, aill b aold
at pulilH aal ltut o I aui'i Biatliei LataUi, who U haa
Immmi divided tulu flva li.4 to auu turvhitaora, a lul
low, to wit:
144 Nu. ituutAWua. VI It lull AW-rea
Lot No. U cuuiaiua my au rna
Lot No. iintain m ''
1ot No. iHjuhuua ua a- r
Lot No. luoutaiua tj IH-liMI ai
No. 1,4 end &ar nailr all tnmavreii, and No t tm
AtlmMl inn AV'tea oi tnnlMti and ilia tMluf -e at lha lot
Under a lliw aiat of rultivatliMi, Kh ataout amy yontia-
Ituit trw. No. -U. HoMkai fcAuhaa t-.m aj
atraof iimlaiir and fliiy a i uudai ru iivauuu, haa
uu It two hoUaaa, a liuai tmjth Imiii, twi walla aod on
nevr fail ma; apruiK, alauiil flfl y not Ireea, ymiug aud
thnlly. Th oreuoaea will ba orterad tu pan eia and
aleo aa a wind law tt , lao hundrel a rra iu all.
'1 earmaof aeliwuu-tliird twik on lt Itiat day ot
A ptil. lttH, and th roa-uue ut two aijual ai nual pay -u
i ente inraltari d-latn-d paymeuu u ! atxMirvd hy
uiortag On tha preiiiia a aud to beu ait p,i imiui
uiimi iVoia April 1, lft4. tialw lo oaiiinnno at It
oVkank ou Aveid day. I'll I LI P HI k I I Lf.k,
kxah utruf Uauil UUIJC, dei'eaawl.
A HAN t'Ltf, Aitoiut-y. UJ.n,wia
PETITION KOIC mVOUCK.
Aim illider va. Wendell Holder. lrninou Plat
tMirt ui Muutgviirery cuoiy, otiio. t;ae .So.
Ihyorre
WkM'KIJ SNII'KK will Ukauotiraihaivn tin.
vvrnkwr il. iai'1 Auu Hm..ir ttid hvr i.a.i.i.An
awamat Itiui iu th a oiirfc ot l oiuiunu Plea of Muui
gum-ry . ounly, for a divou . ilote-ini,lti .ru-
liy auu ifroaa in-le'l of -luiy. aN BMI'K
uuin, aiM,nfa. daA
l'KTITION KOR DIVOUCa
Mar. Johnaua va. Kdward B Jahnaon Onminoa
fia tAiurl uf Muntauiuary Uouulv. Uaa kiv
liivtm-a.
IMiWAUO U. JOHNHON will uk none. U,.l n,
J Nuvruilir. a, aaid Htn Johuia fl,J l,.r
u,.u Inr a livorr aaioal bin iu lliol uurluf Muni,,
Plaaa ol Muolauuiaiy taiuulv. auaa ,uium u..
MX . . MAUI JOUMmiN.
I Haaaaaa a Jioa, Alloruay . laauw
NOTICK.
IM.t.KM l,AtKWaiadharillUoa Iu th Uuurl o.
Cuuinino l-laaa iu and lur Ilia oouulv u aiu..
tiiitrr, in II, acaUf of oluu. wa Um al. , iu
uamliar, 14, aaaiualJutiB L.daw, uraitba Iw a di.
fun. a Air lb vauaaa ol gioae Baalaai of duly aud
a'iuaiy . kLLAM lAl tv,
uiAa Lovau., Atluracy. laawa
ai
th
I
A
City Notices.
NUT UK TO ALL WHOM IT yiuir?ICKK9l
Ntl KlK la hrehy (rlren that threarwnnw pending
lavlore the l ily Louu il of th city of Wytou, lha
itdiowiitkf ordinani' ", lo-wit:
T frde. ara ! rtirli And ((Utter Magnolia treat
from Warren eHrit tolnaemt line id out lot No. it.
Iu purmianc-a. to lh law aad Oroinanrea wiatwv
read, laid on lha Utile, and thet'laikiualruvted toaif
four WAM'ka' wo (ire of the pendancy ol the tama.
1 he law requirea all i.'Ihiiiin for damage ti.at may
Airtie fiom eai. miprovemento to be tiled in wrtting
with e fily fieri', artdUM I'-nh th ainoiiiit ih uam
auea claimed, within twn wifka alter lit vtpiratiun
ol the lint r 'iitri d tor the publn atlnn of am U noiia.
whan lh aama will lie taken up lor Dual action.
diV.UM ANTHONY Blkl'HKNrl, City Uiark
MOTICK TO A L L 11 0 M TF iaUT'lC K K !f
XT MTIUK ia herwhy iiiyenthai theraruow pvu in
Xl If Into the Uity l uiiitoil of lha city ul Layiwu.lb
ItilloWlllH Ordinitlire, in Wit:
To luipiov Mapl atiem from ( liartar atrt lo tha
Went. on Lfvee,
In piimunm-t lo Dm Inw aanl i rdiuaiiiea were iwu
rsad, laid ou the table, nnd ln Cleik i atrucled to git
four weeka' nolne o the ptnlani y of the Mine,
Th law rei ii-a all i UntiN tor tlamatrea Dial ma
cttriielrum aaid iinpruvementa lo bellied In wrung
with the Coy l I rk, etiiin forth ih amount of datn
ai;ea rlanned, within two wrwlt altrDiapirallon of
Die 1 1 in reifti lt d for the publication of aiiufi i:otloa,
when Die am will ! titki n uptor lh al ai Uon.
uo;iu.Uw ANTHONY HThl'li KNH, City Clark.
Special Notices.
( li A i h i; u l .
IEAKNk'HTLY cautfr-ti alt young man aufferlnit
irom Narvnua heblhtv, Ac, aimm-H eiidai'HHriug
their In Mb t,y pnlroioiMii any id ih auvwrliaing
ipiacka. Vuu can tu'ly ret-nver by tha mthnda uarj
by lha adrnnr( and by hundrtda ol olbara, and iti
tin otlior way. Haul letter whtuh I w 111 aend vou if
yll will acud tuaa poal pnld euvuiupt lfHnnK your
addreaa Mrectto K.-WAKD U. T h A V bit,
diaWJawoin Look hoi, Boaion, IWaaa.
H A V U IK r 1 F. H ,
CONCENTRATED LYE!
I'AMII.Y SOAP MAKKH.
War
makaa Inah pri'eai HaHiuillur lialliaio r-
dui-a tliain. 11 makaa Moap lor Four cent a pound
Iiy uama: Jur kenhau gi-aaaa.
art AI TIU9II Aa apurlona Ljea ara ofllial
alio, l,a rari-fiil aud only ouy Ilia Pamilcil arlli-l.
put iipinlroia ina, allot h.ra Inilti rau.rffalla
PENMtVbVAM A HALT UAH lit T'AU t
Phllaa.lyhla-Na. IKT Walnut alraal.
Pill. Iurs "It al. aad UaiiaiiBiWir.
uot7daviiii
Wynkoop's Iceland Pectoral,
Ii4N'a ol th (hi out, cheat and pulmonary vrgatia
ar ever pitiVHlcni, iiioidiuua and daiiAforuu. 1 h
propeiliea o' a uiH.liciue in alleviate, i ura and UpriKit
theixcotnplHinla, tmiat tie i pta.toraiit, anudynaatid
inviKutatiux. loouii)K the iiiiiuua ot th ihmal, aud
impatliiiK iohh lo Dm enliria y.u in. NoUiacuriTy iu
OiKiiica) Miiiaui' o-r ma. nr tt I tbia olaaa uf Jiaeita
hi It. Wyultnop'a L'cIhii.1 loial Ulauavd Willi
the moataitonikiliiii r aiiit-jiu all i-aac of bronchit a,
iiiHiiouna, whooptUM couath, diplht-na or putrid eor
throat, aathiua, croup, cottyiha, colda, uanou irnla
biluy.Ac TheKet J J. FoDr i-erttt.-.a that. "I has uad lr
WyukoniN IVi-IoihI lurni'vi'iul jcur, in at-If aud ta
my family, tor a-vcre pulm..ni.ry cwmptHinta. and
have rei'uiumeiiiled il to mitnv nlbHta ami have liekr
aeeu Ha e.(uai " Itev.J.J. I'oltcr, llnmklyo N. V.
tJuudrdn and lhi)UaiHiiiiN n impoitaiu titimouL
ci 'itd Ih iiiottiicfd. ahoAvniu il muiBi kaiiU ........
and Dial it to-i r laila
It I- rompoaifd of uiil Ireland Mima. Bahn f.l.
ad, P lUtiatl Ita, .etui, klrwainpai u, I uiuliuy, ttu
d(k, and other invaiUNblw etu-4-i.iitt ami ti l ic iu
0)MciUn It it haimlena, pcuipl mid latiiii(. la-fatul-i
aud aullcieia aiuiot afford to Uc(Ui l a trial
Kvery family aboiiul Iinvk II. It ia i. inaitkk.iJM i.J
roup. -ull i.ecnpto.na, i'oniinauualioiia and di
ir. i.i.ii H'('uii,f.Hiit ewn lvtlle.
Hold in ('avion bv W U' M(a at atrl ..! .11 ai. Bir utai
dllKKlat-a r
lr..,.r..d by lr. H H W ynkoop, aud aold bf ? .
Harnaa A I u.,Mim -tk. ..olt.
Hardware.
jAinica uiiAi iki.iiu, " "
iialm in
Coopers' Tools, IIardv,re, JLe.
No aio I bird alroai.
BKINO a piAv-ual niAArhain.', I know what htn 1 of
1u ll IllM Iiatlili'a iiea.1 kh l .a.k..i.1 . , .
uit th'Mi anoia all attd me ai.i ..tn
II X HI) WAliE .
IEST GOODS AT THE LOWEST PRICES.
ahaaod al in. lowaal i a.li raw., ru
Mechanic's Tools,
Builder's Hardware,
Cabinet Hardware,
rariuing Tools,
TABLE AMI WICKET CITLEB.,
Mill A. aa cm Circular kawi,
With .11 i.l hr UiMa m nla H.r,lra lina.wkiel, m
.i.,r..d iu Mil a. low aa an, hu.a lad or W.ai
i mu .i.Fiiiui inn alm-a U,.ia pumkruua
wh.ri..
a-id.wly
ANIikllrtoN A IHIIttHNH.
For Rent.
llOTKel, i'OH HKNT,
Til R laige and oommudioua hotel m ar the railroad,
on lh coinrr of Main ami Mith tre4, knoaa aa
I'hii'ego Uoiim, t lor in, ny caJled th Auibwur
Uoua,t ia otiai-d lor rent, u a icuod tawaak 'I ba
liutt ia a lajarel ni k, aittiatcd u ar th Nadroad !
Ht. AUid tauiii aud uaed ej ptuaiy or a hoUl. lruui
wiahtutr intormetiou in r-i(Hril lo lb bouac ar re
4utd tu oall at N. lv Fifth atrei, Itkf
ftlO-k. deUdlltl J. lilltkKL, A gr U l
(Dinctaojai Rnt mrer upy.
AiblOllY
(in tiik PHHTorricx m iluihu
rilllM uiaguiVeat aMMI Lb 1mo Ihorungbly raw a
ail and ia nnw iu ooiuplet unUr. It will b lur
" mittHitiiukr lor MaUia, rairv.Au. Apply tw
- - ar.. . I . aa w I ,- nidi lan.t,aa!B Hal
l.iWI WILl lAMM.i,!!
Trunks, &c.
o. ii. l wi;t
HO. V7S Till HI rriiKKT. PAYTtiN. nilin amir
pihH HKal OaV l.AUOW a MAhbLK YAkL.
WK would utoat reapawfutly miortn tha oiUa
Of lha luii aad tha paUio m genaiai thai w I
bfaovvUd a Tiuuk uaiiu'a:Ury, ara wux
kavp vu baud all k'loia f Tinnka, Vahaaa, i'arpI
anJ TravaHtuM Itaaa, ail vf which w a.U aHaawttta
at ur retail a i brap aa any bi-ue ia the any 1
rruoiiai auawiiou paid to sAuriag m4 tmaka. f
abar f pauu:;a;-a zrlujtri.
M H W a)AHi bat iwu aura ol good laadia Hiaaat V
Oily wLiaa aid aail otiajap. awadiA!

xml | txt