OCR Interpretation


Dayton daily empire. [volume] (Dayton [Ohio]) 1850-1865, March 23, 1864, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026002/1864-03-23/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Amusements.
. i v I
i"..rv I I J J
ii i. lit: ill I.
ti t: O It K I t-t
J-l ALL
IHKHBU M MMf. U.I"BB.lif.4
T.. Mt-li mV - 11. V ) ' ati,), Mtciittl)
'Hi lr I- t ii- 1 1.., I in . I. a. , ....
EXCURSION.
TO M KM (111 !
THROUGH IN TWO HOURSI
DULLARD'S
PANORAMA
or
NEW YORK CITY
TtKB Tllll HrH. tATOK
3Portyono Mllsa
TIITOl UH THB
Streets of Kow York City,
riimrctxr anowino tmi
BUSINESS, BUSTLE & CONFUSION
or
CITY LIFE.
700 H0R8E9 AND CARRIAGES,
axu t rw.iiH or
10,000 Or ITS l'KOPLK,
li Rile tf Sliipplug & Bteaiaers,
Jrotjuiom, JJlititnTj tomyjitut,
Bandt of lfuiio, Shipping, 8ttaWU, 4o.
At mIi Kahlblttoa an Kxplaa atorr lKtra UI
a 1m, flrlBg Btuaa valuabta hnawlrtg of
NEW YOKK AND IT PEOPt.r..
af Mt tportana to 4 itrurir, and f fWrl aa1
kMrw4I b.furmllo to hlV-HY DU1Y.
Tha tallowing building ha baan pla.ad th
Panorama tka latt yaar, at lUa aipau
i rS.vuv.
Th CrrtlBl rtlara M nr.
INmhH Mark It Palac.
TM ka-aaalllaa Batai,
Th. ilrkou loul,
t)iri aalaaa aat I In lainraailaaal Mi,
Tat lairrtor af Taj tori aalava.
Th ln PslBO) But at lalaMrf,
Bar-aa a Awerlma Maaraw.
ttoor opaa an hour bafora th Pauorama mora
Will II IIH1B1TC0 AT THIS TUCK,
v s
HUSTON MAT....
Kviirv thiii (till Hh h lit o'.'t'M-k, n.l Thur
Ur. Vn.iy . t h(iirlny tt-m ntt tt tln-as tV.'itfli
Ai(lfit(in rw4ifh; hi'"ou ttt if ttl. Imi'i
nJ dami ui itrt rrob f I.
H. It. DA WON, Attftt
tvi1fiuTii, M.n t "f. nn.tfi.lt
L"5 U 1. 1 L. !. ! I"
Special Notices.
q r i c h t: ui.
1 RARKR'tTLT .iit ll fmwm, tnn inVhii
1 tr. 4vvi- taJ tit, rt , 4Ai( n1iTKrihl
lTiir httl fer irto m mv ol ill t.dlliMli
ilM)alt Tu u ll If rn;..ir K ih ttthoW uj
f lh fin r, ci Itv tiuiftrttlit ui ihr, t
mm rthr wr. Hv ltir 'N I will nd ruif M
r1r. lirol ii
i w a i h . t ha r pi.
l.aV'tt 1. . 4
U lWMI
OH.
CONCENTRATED LYE!
FAMILY sAI' MAKKIt.
HVCir wftvr hvl tr -. Hi.ttif hl ' ,
4m (kw. H hiV l-rfr Konrcf.tU (hiiiihI
err ttwnt ir krch h nrftf.
AMT IAUTIikPJ I An Minvu l.y an itr
mi, l-rhtl ul Ahiv b'ty th Plat4 irtii'ii
put up i lr ntn.H Hir biti.) Mntrrl
f niisTitiMt hut mrru rxu ro
rklla4.lphla-5la. t M'alnaji airart.
Plttbarg-Plit at. a Daii H r.
I aalT.Lwiia
Wynkoop's Upland frctoral.
w TV! th lhrot, rthiw1 pulirrtnry ortna
mrm mwmr prvl"Qt. Inijiu kml tinrr-' Mi
rr tprtiM m t'ti i ittt, aiipv r i tiiritti
hMftniUiMi mini kKHorMt. nrianu1
tli V lArvlinf , IttrtMMHtii, ntitou tt lK Ihro- l. ltNl
hnpnitf in t th niir ttm. No tttatvMrv in
(Mic! tM(Mii (r iDiiii'roil 'hie sl ol tli
U Wvnk"M' Ulu i'O'i'iiRl. h ul with
t mM ' (Hh'n r"u Uin M -'a ot lirttrhii
tnltir4, htotit Hingn, .1itiiliri l or fill l rut nr
t iroAl. atbnit cfM. i'Hiht,iolJ, mm unit.
Witty. A.
ThK J J PottArcrrfitlA tTt hut utt
Wvnhh l"ttrnt lor "vrt yfrf, nint'U u I lit
mv lmtty. Unr vrt pialnm! y i-i.-mHuwi., nl
b rmxmilttt(Mi' iiti.nf . h- nr
) IK " i i Ivuw, Mr ..n- . V
Hunalrtlt tn f -i ! l itrtiMi'(iii ! -liitiOI-
ftn-t ttl il ntr iV(
ll lt ,nit1 ot !! I , Bl f Oil.
Mi rruti Vlfttt, ttfn- , wiitV. Hir-
4-aAlti ft4 '. t mtt'onhrfxlt r-arai I '' I
ftrtint. Ii i trnti- ir.rmrl mi. i( bv in
M Hrtrnr Cnt ! Hr.t 4- n j l If il
Mfrt fatt'tr KnuM h- tt. ll i rrmr4t mm
Ormift. rull itMor.piioni, rH'nitital(iu .( A
ffitM ft(WmriiT ti ho(il,
KwiUi ltji ty W W. Ktftwftrt n4 M fwr41
tip HfWt.
Ptiwt if N fk W)nVr.n4 Mktd h (v
Special Notices. Agency.
Jtati k-. tMiN At.iaiiw7
REAL ESTATE AGENT,
htk. t MAIN BT,, l.thbt 1. t. KlkiAR't a IIKB,
Desirable Residence Tor Sale.
TOrfrfU for mmtm ! i'tiw- II-. J ., mm
Jltra Hurt. ti.r Htit of tfit. TH
Itat is tXM ftuaitrtMl n4 AvrlVa 1 !-. (Vrift th
trmi- it tt ihir tu' trn k ttt)l'ni utt,
tiaaMiiiiit tAUrtrttMi rMtH. tin ajH-tU-.t p T tfu.
AIo. ft titktihl )trii htrtia. I'lnt ia ti.ift nt th' tti;l
lafMIAWal p 1 - rf rro.'OMy t J1wll, ftti lU m
mmim i(.it, if An mmrir RniiMwttn tnmi to
JAMK4 r. IH'N A IIWi 'N, Hat,) Kafttt Aa-kI,
mMIiii Na Tn Mii wiTtxal. iktv"w t t.u
A U M CLVMI,
tUtirVaU l.U .,"ATJJfC NXM'X'
l. a TUIwli Tlll'f a f .kl -II -"ra .atl.tg ,
M Ajv uy ii'K
I AV,.,,r.'rr,.n'. 1 p
mm nnaiat - init mmv i imi?. ai fn-
0tiftrtttM,it..iiitt ftt.iu I ui hui'.ir..i i. ten ih iw.t
V2u ' V r T
Alas aatail
Zr.r?. ( : . . ' . "
arna4 '
n.l.nin.iu..... nuwoti aa.
.r. t..aa la a la a.ml I, a.ljola iu: lkar.it aat ia
khacaaaty
la baa, will 4. a. II ta ..ill aa aaa. a. I .toil
aoonopt .ttoou... to .11 La.ia.a. .Milioa I. ,.,aj
rh...a.M,ataaau.rwk.th.,Mn..
taA.t ... - . a. ittvkVka.
tnaaa lianng pn.partt mr aata. aa in... WMtttai
(D mime .
City and Other Matters.
.-
,, .
-
ir I'u (ui.-rul hhia ni.il of ri....ra
aar I"" iui.rm (... aa.on 01 u.uf'a
v,.tih Ma r Ut'ra an I (.)Uiil Duncan
wlni'h In- aa.l a tia.l mn.. I,..., ia . i
mii. In.ia-. ia am
. . . , ,
blnia.ta at thn iff rr.
dad' 1 1 in Aiiuuaiiia H.Ouioa:, tbaiiman ot
Ilia ll. n-iwraiii' Natiunal Cnmiai't'a ia in lh
i ii and i a.l ha ar.n at Hullaril'a I'ahoraaia
hi. h rt(ihil. at lluaton Hall thia vaninK
anil Tl.ur., Kiirfar and Satantar at thrra
and i.'clwk. i
a -
Auction 81 I!. T. Ilulw.' 1 Hi.n will
fl.Ma nul lha nalanr .if lha lrMr coniijn-
mm nut araniaa, uraat barramt ar til
hn.l lh mini lw .1.1 (Ina iron af,
paiHi.i (. i.in.ar arala., qaariitwair. tohacao.
mia, r.i..af, 4i. A I..., t.nna muia iif Ibat
all w.kiI car.. i
- - . a .-
( 71 1.00 tigna aia upi'r.riiiail on Uull-
I'rti.i.raa.a. I ihihiia at llu.iua Hull ikil
a.n.in ai.. I hara.lar, Ftnlaj and Saturday
at kraa hli.l aihl uVnok
3ltUtii)u WaDtad.Vrt.taJ, a. aitaa
lion aa O-rb, LVKikHrrpar, or aalaatnan
I'ba a.plii.ant hat had aipananva ia all Wa
tf iiu i.hjil. Cnw r.l.iauca girrn. Ad
drna Ihia blUoa.
I ant Mxht tifth ktcrtoptiooa At
lb ia lha lat i,ik,i u iha 8taraoplit.ua, and
at il i i.i ha .Imu'kI racluti.alf to tba rh"
bilimi i.l Mntuaiir. wa ha.a no douhl, IWckri
Had, i l U lillrd lit ila utmoai caaai;j.
Tba pnv.xlt of lha rnlarlai.imaot, traandrr
land aia lo ha liaaJrd ortr lo lh Orryon
4o'ili.-ra Aid Sociaif.
lljuk Bindery la Ucbl a Kaildiaa, oar
ika t'lMi llitii a; a.arr datsriptia of B a.liaf
it aiarma.1 ia lh trr bat altla. and at
. brapa.t raiat, tack a Ulank ll.toka. Man.
Kma, 4 Halin d.ma lo ardrr. Uamrnkar
lha p'a-, K.hiib N. 91, lU. kal'a Roillinj.
in nuiir",(i i a.iiniitft,
" - ' Thmti... Kr,
.U. anil .SaianUr l llura ami aijht u clock
7
"
WntltedtO Rmit-at-ialiahlad-rllinn
... ., .. ... .
tilh rtlo m;lilM..,. Ik araatrr pan
of lha citr. tmrlh t.f Kaank Hl. nratarrad
c ' . - "
,',,M''L K; 5a"tkb--
tks-1" who dntir to ara t compan o(
old lU.ninli.marjr Snldiart, in full covum,
oan .1 1 an hr tiaitinf Hullard a Panorama of
Ntw Yoik Citjr (lovarnor al.land. Noakar't
aad I'o.l-worlh'a Handa tr rrpraariitrd i
l.allaid I'annrama, which exhibit at Huat.io
Hall ihia r.mi'ng tnd TktiraiUf, Knday and
Saturday at llltaa and ihl o'clixk
- a . . -Loit
On ! Monilar rrnin', naia .vf
IHOO, dai.d Match 16, patahl ih.rlt
lai after daia, iyd VV . ti I'halpa payahl
In S. IVwart or m.lar. Aay pcraon Hn.lmu
it will I.h auiuhly rawarded by laaring it at
Kalahmok A I'hrlp' ;iriHry, Sarond airaal.
a. -taaJTtl.ld
rVlloa w II b mlaraalwd la know
thai lb grral 0 K I'rtwraaioa at lha lim
ol lh dnliralinn if tbrir naw Kail in Nkw
Voik, which wa ihrr and a halt mile loop,
ia In ha arc ii on Dullard' I'auorama of N'rw
Vurk ti and tal.a your rotiaia, or oma-
Iwvly al couain, to aa il It rihibit at
lluaton Hall Ibi araaion, and, alirr lo-day
r.riy alirrai.n and rrnia lh.. waak at
tliraa and vi.lil o'clock
- - ... a
City Council.
[Reported for the Empire by A. Stephans, City Clerk.]
TUESDAY, March 22, 1864.
,
Prrarm Mraar. A llackar. llukrr. Id-
d i.ia, Itinitn, lt..aTra, Kirralrd, Oilliland, Mm
ick. I.rli.nan, Tbomaa, J. IWk.l and loa.
Milium ol iba laat naaiinn wart raad and
apiirovrtd
1 hr r..iKi"r praaanla.1 lb tatimat lor
irradind, iarrliii, vuroiaa and fullrinr, ,
can.or and Mania alrcri. wbick Wat l
can ad and ordrrrd on hi
ily Mr J. Lkackar A'r.iwJ, Tballh.C'iiy
Claik ia bt raliy duolrd to pay to lb i'acibo
Kir Com .. a. lh aaioalit d.ia aaid t'ompanr
on contract rndii.c March I, !'. Adopiad.
Hf Mr Mmiu It ,'f-rt'. 1 bat tb Ntp
llt'U Kir. l oin . ., had lh ilook tad ld- ,
dcr t'oiitpaui, mak t.ul Ikair aocouolt Bid 1
It 1 it irtrih in to Ctrunvi) ttr liu!tnitnl tat
ttni iniiiiff nf (tmntMl A.topu-a.
Mv Mr A. ,.k.r-W4 Ul xU)
I'iir Oitll t'nginr li and ka la hrraby di-1
' 1 ("' t oun. il at iit nail
uir. liig wiih piala and Mluuaiat of tot lor 1
aatiiug lha tuili tlon.a, grading and patnig j
lh gut. nr.. aat grading aad rrarrhn tka ,
kt 011 thaaiMiik t lot Kirat ttraat h.
twarn .M-lg a"d Ivcttwa. al rrai a. Ban, tor
.. , , .- . ' .
rirsl a rrrl Iroln Kaowco tlrort aat to th
Canal A.topl.'l
Ily Mr II llilaiid A'. W, Thai lha
, lar fi-arta ittrough Mrt Slaul, Mill Co t
1... .a a .no'l an;t. ,
laadk ta rat.rrad tn a tpaclal roamiltr ro-i-
. iBtiag ol Maaaia. ( Id aga, Urbwan tnd lick-
, ttfttmtf t Urn. Ukatftn tn4 litk
' . I aat ,a-l ik. a. a . !.,. I
111 JT atatp w v-u..fc
i.r Mr r.o- aw w. rut tmm o r.
inuiftft i rtHuriTa iu rff-nrt un m uajl
til 4ivt inrnt fttrftftl ftl nt wftftiiiia of
(V.,,.,,,, A.l.v..ll ... -
- . r -
' I h following l.iUt wal aUoWrd A I tan
,'dcr li.hhari, i:! ai, A S)jiniiv.U ti.
Schamn A Co. til it, Javb tlkbtt. T,
J D Muribf Bt l0
, J Id
CobiwiI djujad fc tf4yr., m
Tru.l"- nf lh. Kuurth Ward b and ar here-
l aul'ioi'4'.t 0 pill lh iui.romlil of M-
1 , " , ' 7 "
pi air-.i under f.m.ra.t in acctrdan with
Iht oid.nai.ti. on ib.tl aukjaci, and an aaliajatt
h. i.lacad t.n hi- in Ik. t.aSta ol tha t'ut
n pia.-.l on cio in ia tmia i.l ma v ily
I lark Adopl.d
Uf.Vr l..hntaa-r.4..rpcj Thai -a tub.
' .. . i ' . . "
TUESDAY, March 22, 1864. Monosyllabic Miscegenation.
i rp"-" " (" """r)
1 " " ahucaa.1 Mr. Mk
1 k . u t . . .
! ! Mr J..nra a.ll a a., ha .h.K.atl, w.
. 0 ll.a I,... J,,,,!,., hra ka .hall Ma.
a... ai.t " " " " i
lo rn ikal kia rail la Sw.lh aa n.H onla '
L....li. k... Li r....... i
tfflt rrttlf f
iktitPiMr m rl iwfArA
" ki b'-i-
! "8.ih."
til lad 10 hj callal ramafkaMa, ant '
! ' " Ha. a fi.iia i . a.
ci uaiii urB t.d ii n.rt hao l.w uia r.
i " ...
i m'" "' mvi'i, hi wnii.a inia mwnnii
; SJ, Sauith, "how ar. tvu, J..a'.
H1" ; . "
1'.. k,,.l J.m. a.it'r rai.l.a 'St.M '
u .t.. ..
wondarlolly atf;J0IC.
Th aatua Bumlr of lha Jmurnal, lufoiaja
'
il raadar that "aniaragvnaiina maaii lo Bit
. ,. , . .
Iblnf Acaoril.at In tni nannilion a "man-
.-.i.i,;, mV a..a.i.i;. .,f .1... ..II ki
ory"'.li rriy coo.i.Iid of tkrtt ayll.blaa,
may whb propriety ha aotd tadar tb had
of wHteaaanatton. for tk takt of a littl
tarirly, Bow, let a aiippoat that Jonat it
lira.) of tTin(( pnrMBBi!, (nw nonry) had
tuhaiilaiad, at na.HMlBi j , (mnny mani) by
way of illiiatraiitig lha r.il lima, what tort
of a "pun" would that ha.a hatn T ' amnn
tyllahie," ,h? and If to would it hat
'4nnrAl ' Mr. Smith? Tll ua Iru'y, w lot
plora. .. . - .. .
tU0,000 pvraoB. a. lu U taaa ua
Bullard'a t'anorama, aad lha pt.pl ar rp
rtnil at thir atrry day buainau. it
hi'.iit al ilualon Hall, tbia -in and Tbnrt
d it, Krllar and Salurday al thrwa aad wig-hl
o'clogb.
.......I w in , '.. n.H. wi'., u ... a.iu .
,
fl
i
,
l
I
I
'
.
,
j
I
I
'
Draft Tb Kirat Ward Fioaaca t'atnoiil.
Ir ar all urganlly rrtjaaatrd to ait to-i.it(kl
(Wrdnn.lat) at C. H. Wintar'a law alBc.
Thry will to-morrow lt tht tjunativn whaihar
th Old Kirat, lb firtt in art in andaaroriiiir
tn rrliar ilanlf tiom draft, tballanw abai.d.m
all kopa to tk fatra,' what hy a rat wtd, ta-
r;lio and unammoit rfl'.irt on lb rt ol
Ita rilirrna, nnd by lh aid of Ik Mount?
Bill, tha ataou of aacap i wiihia rcb.
But Iru or Iwalra man ar larkinir oa forinar
uotat prnliah'y ant mora thaa twanty will l
our nrw quota. Shall thia raoawnd ffort
fail ? Rrry eitiarn, with any ward prida ill
hi kttrt, will cartaiuly raapond lal nil of ua, j
without dittinclioo ot party b aalld upoa.
and wt will ail ti, lull ar mack, toward r
liatiiif not only our nighbor. bt.l altn ia up
holding lh lama of r'iav Waao. ,
a"IIoraira flrwtly it In Iowa aad It h
a at Hullard't Pannratna, wbiah bihiit
at Hoaioa Uall thi nrcainp;, and Thamdayi
f riday and Htlurday at thrwa) andih o'dusk
K 0 fiiita & Bro , soi ivj aia,!
anw ra.-ai.mg a nic lot of mavk!, harrin
and Hak of all kind. They bar on kand a
plandM alock t.f grtiat win, wkiaky,
braaHv, aad ntkrr liuiiora, which ih.r wilt
ell ai Ciucianall prieat.
Thrt rntlrman ara wrll kanwa In Ik
poblio paaclualily aad fair dealing It lhair
aiotto; hontt right and fair taraat will b
girtn to thoa who daal al Ihit wall kaowa
tlablihmBl. Thir boaa ia wall ttockul
wilb aniihing lb aootniunily waal, do not
forgat tha hnat of K. U Uaiaa A Han Tha
art good hllowt.
-
aat"Military man will bt plaaaad lu lara
that tk elbrard ladnpndnl CoDtpanitt,
tht City fluarda, and ConUontl Ouardt,
Hailar Blutt and Scotch Higklaadwa art
rprtnitdoa Btllard't Paaoraaia of. Ntw
York City, which ibibti at Huatoa Uall thia
a.aning and Tburaday, Friday aad Salarday
at turtx and aigkt o'clock.
Tht Vallundifhtim ruod-M.r 1
L Hark and 1. itautk, of Madiaoa Tawnakip
ollctdlrl 80 in Hohool IHttnwt No. ,
and prald ihttaatato Mr. Yallaadigkaai
on da laat wk.
Legal.
aa I aill olkw al na4 aal., tatr tka B.a I
h,J- ",h " " rr' 'a " .t a i
twytaa-ta aba aaartlt al aalart aat ataaa al
uioa.a. '
tATIitUAf. 4ai t,.n. laat,
"' tf w.iat kli.., Haonk.4 nt 4a
, Kla in. aaiait ar tnr.atar anl awt al
lk.J kooatat aat .Iaan.ka4 aa hiUa. knaal
a"--.i .o-c ol on,.. N. t, n... i,n-a ,
. B a . k-...a aa Ik. aaatk Ila. a. a.1 imh
A VAI.UABLK FARM AT FUBUC SAl.K
tuariHihaBt ) aaparlar Oaatt.
al'
ama
Jaank IV k.H.r M at. I Claa No. t
lacra af lh a
Oaurt T Mtottgamat. ooatt, Uhia, BMkta
puNl nak-rtl
rrl",;r.,Vi-
ttt ifta) lurfhMt hitUtw.tri ikatttMr
im thaoily mt 1 yKH. mt
thi ttuii y, tnutn.ii iMii rM.
i a . .tMiuw. Kb hkBtak
i'",M"
apnraiaad t tt.tat, ar 4t aa ara aaat aalt lar
" ";?Hi wi.i.ata. ... rs-.
t I aiaaia t Jataii, I. (mm) tal
"""kBia. a) aaaiiaaao
. i,ut vrvlTU 4 t. 111a" uTi'u iv u'u.T
KSTATK. '
. .
lar4 H Prugk. A ln.lal.lnuar af Bar tbaak.
j,aJ, a. Jaha lltara .aa Wan at al f rakal
.y.n .0 M..nigam.rf taonl. i.fct
fft.t. KWOlNtf vl AM H it Rill tHtTATat
.1 amiM. tk . ... a t. .
" ,", 'nararl . .r, lh ata
B polB I a ataaa aa lact.rt "a aaaw. ha
laoaaVw" l.l Ihaaaalk lial not aaa.
t,o., iim. a MS pia t taa atar ha
iita. TV mh
IttlaMtt, Mt lV tt aMIttM. 1 It I
AftfrJ,.At,tAw mt mm lavrft mi m
I
. I. ii 'a la a ail -
laaaal, Baaiat
T..f mim-i. m
ol aaot lo .. ,l an.r.a.,
k Mtw-ft--) mm MkA li-ift..nt
tgaa kkaptiaaii.t
I'ftf ID PMa I.
a.niaiawBr aw warwwr -Wat at . .
...,. a..
, , I
i AH8I0N KK 8 N0TICK. '
, A t raoaa kattaa atalaM agwaM lot laoil
A. ""' "' I ' 1
ftTwht hM ha tolpoialat . ,-. , av4
attat. jarat- au-UAjf kkotlta I
. .i-B.i'An.' .a aa aM. mt i. . . .a. ......... t
I
1
m
ryj
ta)
,
" easRirrs Ate.
t:Trvu
r..rnr. ih.- ....in J' ..! a ia a ror.ri
Ih.h .aorli. aa.l M'l -! ha a. In a .s.rnan
w h-aa a pola ,h..th ua.al
b .h.a ...i .i .'w... tJ. a-.l. i.
,. V,H ...u, ,ia.uu.a aallava..a.
I- .N. b a.,uikaai..far of lai
.1" V ."T-."" --i'''!r L"J
'n. i wM.n wta r..,.n ...rants; w.a.- nrn in-
VT TLTJIfl. BTAt. TT w
iaaaa J. ... ra. m' Rarnur.ai. la tf-
ai.a. ran A l"av a.i .ar
(Win,
1 rut-i In h rf on ty
M btimrv votjnty , Ohio, 1 will
hi erT a. p'imh. wm
na it.. ,.iuii..., n.11 Mf lft,-a, wa raa
m t...,'H.. a ai ai id d?, iaa r aan.l
h, ..k im1, ihtn.aai.Mam luM a I
" i-wmioa in'4 in ii.i.m a nu..i
..A.ioaa aari ! ioa al, Ma . rsaaat.
aan. ..., M,...... pauair, wnia;
IaH Na I "n.niaa at iba aouinwaat raraar nt
M .......; i..11,Mhl'nUM ! i i.
a ...ifnr la itta imi.1.11. al IB lT.on aua Mfi.a tufa
av
aii ill w iov,." a., at.. bju.i tetania to tna aor.i.
w..l .,.r . 1. Na Thaa.- aajih a,., I. )
l?"'" V h,"" "",mr"7L "u
lll'W wa.l Iw ,..aa to th ptara af bikjiahiat, can-
la. am .1 it .r..
Id n a -HM-aata. al lh aaulbaaal aaar al
ai.i wt: inaar. omii w .i paiaaw ika
aulhaaalo'aartl It Na t lhaa nartk ra T
p,, i.aaal la a, t; hnrar.ha-
ar a... 4c Hla. lo In aaat lia at aa. J aa.t.,a, lhaara
aik-l'aa TJ
laia aa la acran.
lrtl ko 4H.iBlBt at lh aaHhaaal eniaar at 1.
Nn ; Ihana ...Nik A r al u palaa lu v.iwri
Ihatva M..rtk t' aa.lfil Au-lta) (tolaa . Ika ini.I.II nl
th Ifcrnnn n. katou 1urttai Ikan.1 ttnrtk tA'
aaat 411 tm I o t.n ta Ika aaat liaa i f aain MM-kt 11;
lkaa.. atttll.t a.iai ...laa I Ik also al bag.aa.Bg,
uaaia mna 14 a. I. a..
I...I N. 1 ll.Hinniv h at lha nnrthaaat aaraM- ar I at
No 4; Ik.i.. ..ih 7i H 4t ti . pa . al..a lh
mt.t.ll til il.. I'.yttta a.t.1 kalnn luinpika ia acatnari
tna.. nar h v w.t 11 .mi.itai p.. a aim n".i
thai... n.rll. a: att o p..... I a iHtraart Ik, a.a
antlttl H ...I V tt.l aia. tn Ika plmtavf lH.tlBit.aa.
anatmtia a iw t
I..4 k...fc - ha.a'i. at lh. a ithw..t aora.r lol
No 4, !..- -..lit . vmM 44 M lot it'.t . t .a..,..ar
in II. n.a.ila , Uta I ajrtaa ana F.toa tami.tk
lha.' MMtlh ?'. l a ol. alunt al I arMh to
k cor -ar; Ih-n -annf 'h i ...I Ml, ii.1 patM lu acar
a. tita.-a c.rtk al IV a-t 4T 44 I u .a. I Ik
pi' i liMaaum. iHiul.ia.n; I loo ra.
I.. V 1 '.-am tna- ai th. at.outaa sni af I at
Bn la,.. iLvtoaaoj Kalaa liiri.NB: tl.raoa Mtuak
TA..t Tt B Miu.'olMa.oaa.a.atuti.pikataBcornar,
Ihanra Boltn v 4'.' ..! t. 14) 11 P"U to a ,iar:
Ikaa -a north at 3r aa.l T v. luv ila to lha notrt
aa.t tMirnar .0 lol No. a; ih.ac oalb t aal M 4a .v
a.l. k. Ika piaca "t toguimu), aobbkulnf fa vo IBS
apn,,.
Irfl Ko. I 'Hfaal. t al lha aortkat.1 araar 0 hit
Tin.l. Ihan. no.ili a.taj luttw aolaa ra owraar.
lhi. aonlh aak ! 04 St 10 poia 1 cortotr,
IhaiHw n..rikts wa.lA a lotipaintoorari tkanra
aouil. a- ar ... 4a 41-lau p..taa ka a "omari .,uc.
aou h 4 ' aat tu If Itw prnaa in aaotnati itiac aorth
a w aa.l ' Jt luo poja. la Ui. plana al Bag. a. a.
..ulaimit. tf H-lukat raa.
Lol No 'Baa.oai..t at th anrttaaat cora.rof lat
No a, 11. aa ouih4 atwi it a lu poia. to .
ao.w r; I anca oi.rh 4 aaal rt T. mu pal lo .N.r
aar, aoakh at ' aw T ft loo aalaa la a mrnart
ihnn.'. .ulh I a. 1 4 pui.t.orn.rt tkaa. B'.rtt.
" ar .... iuo , a. 10 a oorwa.i ttiMjaa aorta 9 '
.M 44 to! t'icaran Ihaattaortk 4 a.t t l.
1u pol .0 !.. (oao ol aat1ajala4t.aunta.aiBg 41 31 lo
aar...
Ixt h. lallgBa!n at Ilia aoutha.al aornar al
lat Ttit a, tnaaa .utn . ar atiaoioa at ar ta) la
p4. la Ik. ov '1 1 1 ol B iHtrtoa 4 Kaioa turaaik:
tk.a... atailh tt aaat lal a..al iia alvag aa.4
tuinp.k.ta arnraari Ikaaca aorta 1'vaat 44 la u
nm.i tr.aaaa tot.n art.i iw poia la IB
lc' liaainning, a..atiiag 4 at loo a.iaa.
t.ot No. II Hag.antaK l Ika aoritaa.i Mraar of 11
No. It, r.aa.t Mil k W .M 4 ptia la th Waal
Una at a4 ar4ion; lk.ua. aorth 4 aa.. 41 poia la a
ornri ltt.u.0. a..rth " JO" al y ta .u pot.
rotu.ri Ikaav a..utkB" at 11 pia 1 aha Biapa al
B.inning, ...ita.n.ag 14 lou a..raa.
14 Mo. IV ltN.na naltha anrtkaa'taamarol M
Na. II, tkaoaa aotitli a.' w waM 4 wi-lao polas a th
-lllnl ai.l aaabtHkl th.ao north 4" a. M al
p.tlaa 40 a an.va'f in o. aotth lat" w 1 4a.ia
hIm to a at.iaar, tlwatia aoutit 4 41 pa to lh
plac rt hnaioataa. Ntnlaining I IT Ilk) acta..
loi No 14 l,Ng.anl.t at lh amitbwa.t aoraar al
lot No. 11, th.. aotith 4 art l yo too poa a a
eoia-ia in 0 l.l.lla ar tn INt.ko aaa hat tun.
Mkt la . Batik Tat aaat at frl l.aaotaa alnaa aai
hMoi..ia omti tn.Hc aort. p' aal 44
not., (n a Aarta-ri H.k a aaath fUCI aakt a
41 4a la
la h plac H biartg, cuuuaiag 4 to l.o anraa
it Nit. I apanuaat ai $11 paracra.
a it
14 "
I
?
t
I
II
I
11
... Ik
I t
lot -
I "
in
IM a
It
A nlala Ik anaan aa ha at al tktk
Out.-
Tarm.af l.lhlrdaa.h; aaa.l( Ird iaoaatMnl
lh kal.na la twa taara nvm tit tat of aal; lha la
n.rrU (i.tlnMl. ia kaar 4 par aanl lulataM aat k a
actirai lr mafia In prani.aa.
Tka .Ik-., ara tiaaa aaatwl aall Br laaa Ihaa laa-
Ihii4a .1. aiH.ra.1 nala.
lirtiBOB W.M.I MAM. akanB BTaaaaa..
I, a.alaaoaakaatt. ii. Jacaa. .
Attnaa. BiaMWwtB
j ar aa om..
Music.
H'nUNGMUSic.
A ft ia f f mm Ml IUt tvJ
jm rri rtr mt pim mr itiivj hvM
AM !- UA wtlh Uferi Ttl-4.pfiw Tkr4
4.4 4rttrttj ibTMii, 4WA Kan, B
prvmtMiy Mtla t
twiw-'f'T. wa-fi-iwA m mmmmjn.
Medical.
lw. n.a.w t Wr.aa. Pttaai Hal a
aarf-. It Mia.aal laaaa ia.1 a a aaaaaaa . I...
1 -s tl,
a,,., .i th. ava r... au. aaai a.. TTala
aar kali .m ar aaa.b. .
arai.-Ki Ut'tiaa t Va-. W..4M. Vtii. at a
aaa. aat -.aiaranaot at. aat aat aH (a- 1
a. .aaaa t4iaa akaalt aa. aaa laant tanaa I
a-.a-.. aa aa.y . I -,---.. .
l B t ktt tM H-wtl a, n, Mint. M
. .,. a. . i
ClNCIHaliTl TKNKKKAL ROSPITAK
l-at-W ! Ia h T mm
im it.tr f-iTl Nr ( m mm Bmammm
rft'i. nl af th it mm fmmtrm mt imm
iaii-U. it.r- Uwiw-i,-r ? ll.lbtA.
Ua mt It mm) T .. TWi i iMf mmm t ir 4
aMwi arrUMIiNI ( rM Ihimmi m m
oha-MA- vt . tmm mmm mt rMar r Aamr mi
mim a"t-rtBB fr4i h)rt)u )-. wH mmgrnM
tt tt ; ftinnrw ftftrWtft 1 1 I wk,-
tnrl IkiiMiMi ( ! t fta tA?i mmial
M.1-1 rMi mm ftfiita t im,
ittrM ft7v i t Aftfft At- 4-v ywwta m
Wtaavfta, ftkfift tr44 v Uft ; tM-
pikMM-. -tfr rwua4 I 4 .-- 4tiaiM
r ft mm mim -fthi4 tyiK, ftitMtjaa4 mn,
ftlft.tr raJ.
IH aiapr' mjmmt wmmti mm ! 4lmmmmtm
ItiTftaft m-tf NmI.. m bmmmmmt m l, mm mt4
. M Mt f ftftftf ftliftftlt rA tv. ftottt ti mM
Miifki-ft mmm mmm m mmmmmmm.
ava a A a Boa B. aia
th Var a aa-
awaaaaaaai. aaha.
anaa aat
k.awa a a 1 1 i ai a a aw taa aal. Bo-a aba
rvaa.Bi. rawart fraaa k aid want, thaa
k.aa haaa aawt.taaaat rtaat aa ri aaa at raao.
vata at. SkaAraaA,
aa ta a Nat aa. a a. tm tkrangk a laag t.rt.r at
.iuh..ii.litar la awtrt apkara al lira ka tk
Baallaa akaaa al para., aa .ka aaaiaa t tk. Baa.
Ill Ml.
aotana .
lawtaa
fwm Uatrr
taalaa-aa
at aa kwa aa aa i a taak th nal
Atftnl ft,aMM..,mf tar-iA tft ft!, rmm
th-kTw j H -.tr tarWMWM , Utl a. A,
..- , ,. . .
-. ,,.,?
aa'ao o. av.; .. ... raattk.. n ata paat-
a4tM4. 1'kJ'BT-.
a L IW Tiw i. . fi ill. ' -
-na"Jl KST
tWaaawn .. p..
BTlltLr
r a vih,aat
Boots and Shoes.
Jij'M-f.
......po...,.a aka a.ada awtaaa aaaoair ka raa.'aa
i w.ll aa t4
VIC llf 1 nW FOR PASI1
i'UW UR ,'AfU1'
Danat ka War.
rr.m iaa aaaanaa.aaiaa aaaaaaa. aa.,ia
B.,.a Jr.i...... .aa. a. aarp, 4 l
una..... aa .aaaaa ...awa.
' " " n . ,
tinVM'laa4 aaaUaala aalara
nNaiuWw I w r l a ar waawav
(. fBal, laTarkkX a)UM-' aMP
aViaa. 1 '.(...(nftatl.
RUUT A.I!) Ml OK STOKS
S . til, third HI., JUtt or Ttw I'Utf k,
un or thn i,irri. aut."
UitTUI, .
rnm raaa anil rlMM Ma aaM that aaaMM
a)aa aaa .1 HM.I . la... laa mataiMa ww. w
atliBjaaaal Baata aarl afcoaa m.la ka BMa.
gatfl wa.m.ia lln HtllT,
P44'Bh.4 ttara. N. tlt.lkiro.t , lw-ma.il,
i
lap.rtant to fill Intrrfstcd.
J. r. LltTt BOB,
taaaMaaar I Lawla Vahd.)
1ItTIaatr.itd Watalka Imbt. atarkat, at
II .auk .a-cka.aa,alar...nraaai ana. !
...a, h.r., .aatha mi..", rnt chilaraa a Boot,
rahaaa,l Oailara, af in trat qu.lttjl ao lakaal alata,
...tinml .1 Km uI l . for la.r. a4 l..ja. til
hiMiaar a..rkraaa mti.lar.af Ihakaat aiinl Bed
.. rkn.au. hip. t III 11 aimakul.
ra.l. K vra.lKBI , roratnu, ltaralrpt
faa.f ai..th.a mat
oH ant aaantinakhair aiock -fkratirkalagt.
wh.r. J r. I.IN1I a BUM,
...14 -4 M.ln.k.....nH,IM ...It.rM
Insurance.
The FAniKRV A MkBt HANTS'
INBURANCE COMPANY
or
OAT TON. OHUV
Ot4-lta tt MAIN tTKIIT OPPOlT TIB
vauar auwaa .
OariTAk ITOCK..
...l,tt
riRH iisrr iw--.t.zisr23.
X Ctntky rffrt mwrwr li 'wtiMU t ftl,
bmmi itMirB(i ivprriy iwtr4 r u mm4 Mtrii
nit. mrm uk- mil tmmmrm mrmmm p pmm im
trOAfcU Or 11RHC1Mi
mfrH PnpAltHft. Ririui MkiMiaX immm H mui,
am ala.tM, sm oivbti. 9 D. Uiniim,
N I. Wwuv. N lr.. I r 0'fr4
U H Viiiiii (W'ftr- tm
Insurance. Hotels.
UNITED STATESHOTEL
aatua iTHhi. aotTtia.
(Uavt T ' -- aaa W mm
a. a t
TH aatarataaa wka ha I aa anaw a axlk aha
AaaarMBB aVoa.. ia lH.ao, ar u raar.
kaa ta4 l-a wall laval a. t p. attlr Mota, ra. a
karaa .rf raar. .! plalga. k.ta air k ka m. ad. ana
tk .Uhit. tta aaa k.a ku oat aflarta 40 aaalaia tha raa-
uiahna kh anil III tTAl k HolKI., tr.
.tra. Bua Tk paN.a wtay ralp ai.oj Baaing at
iht ItaaM. all ah -tr'T ant aaaafarM ttfctk
aiaaa hatal.
rrta. haaita, TV P. B-r. ar
a-t-ta
aaa
Shirts.
DKMOCHATIO
SHIRT IIANTJFACTORY
ItAf.VI I C. McCBACIP.N,
T B4I.BB ia Baa Ua. katk Irita aa O.-ataa.
1 1 aat .Ml. bm i garaitkiag Baa.. ,..) al
all k.la 4
ri L aa a at ka a- aaraaaBtj aat a
wi tl -aaraat kat.
rapar laaaarw aat
41 IHT tllRTN ITBBr, oPPtltlTa Ttt
BTBBPi.a WITH Ul.ll MANii. l.iattaa
Clothing.
BlIRCUAilT TAIL0HI1
M F.N H T Mil. I. Kit,
nuilin'L thtBaaagakar4aa tatt t
X tha Braaaf Millar 4 kr k, raapactrallr Bal-aiaa
a aiataaoaaa of tka aa4 aa la fc.iaai.at tka alt awn.
Mow. B.ultiag. aoraat Tt:r aa.l Jhro akraata.
aba. ha w.ll alaata ka kraat wok a rat aaa.rtn.Ml
al gaada la hia liaa. kal4w
Restaurants, &c.
I iWB. . lol1 tsa, 1 1 B. t.ttta aaa !) i
a4Tl.a. tOtBrtOIMa A OtlaN.
,u atrillllt -fatltl
aJ." I IK BLLB1T rSB wiai aB.
Ktairwtt.BWIrwtTikat
t . . , . tat T ia
1 1 '" " r
afnOTtAW TTftTltfl RtjlnnTI
vOOper X10US0 DUIOOU.
Bala a-k aau 4ka aarkal Naakk
a -n. uo a. a .a aaa,. a.a.i.B.
uoton Saloon"
aVMhaB tkllaataa, . t tt4Tar4a at.
llfO tftfr all 1.1. 1
ABU TA BLI .
raaJ. rar .
ataai. aat an al
W ka.t.aw
Uaa, aaatl. o task
aat ! .a
NABJP.R'l II. I'rwp.
rpaia
I wti.
iaklaa
aaataaanaikiaarkt iitwan aaal.
i aaa. raaaoa, aaa ait ataaa ar
Haaaaat all ha a.
ha Wat ta .J 4 wnh tka taaat aa t aaaa .ka.
Maont. Th. kaat hraata ol tf 4 aat aataiaaa al.
aar. aa hat
liaaaarakf ihaaaw aat half ata. taltwtai
tout uattttaak
VBTwwTW laanaWallt la -On at antaaraa. ataaat
Vf .at that ka. pa l.nl va
tuit S&loon andi Krttaorant
t'tr-J- tawtht tff r, tjr. laayttM, rn.mm.1m tmm
rt mmm m.'-w, wmrm 9m mnm mm mmm
mmm el atnq. m mm Makt
CWttai -- mm
I .JT-allNJt.'? V
25XV
1 .
a. t
1
aaaii aaat
Mtaal-
Railroads.
Railroads. Dayton & Western Railroad.
ON aal anar Itoaua. ut n ,rau a taa uj ,
taairal a. II .k. 1 M.a l..pvl,..ia ,
ai M a u aaa I n
I ktara.a4 a... a. ... i 1 1 M a a. a. m a at . t
I 1 h. a. a . u.n . r a, .apt... ufc. a a
' afca l.. i. a.l wu i. ia i.a w ... ...a a. .
anl - a r m a.l u ,k. akn.a. aka aa.na.ai ... a
h OrtNMa aaa n. ..nl,...i,
jkalt I iM.li n, aaaanaiaaiaaw
Railroads. Dayton & Western Railroad. Dayton and Michigan Railroad.
i yjs;,!;:: -
,.ii.,a t h. ,. , .
CkiaaavaitU ImmnT.i k..k. k . TlT
1 lV?filtV?",mt'
-JLt.i!i
Sandusky, Dayton and Cincinnati R. R.
I IkM fS Rl L!fli. . i. ... .
i ak . a a i a i a
Vtaok, arn.io. ia laina, a, l.'. ' u. a, '
B,-.aiio.au. -1 . J "".i aa . tJ
.. r. a. o.ui IV ' ..
bill ao n....Tor" ''-.'... ".
a ki aa 1 .M.t.,,,., , . r . j
, Boaa, ai..u-. a.ra-o. . .. auo u- .
am. fc,.rt ."rT7. " f"m.7?,? 1
. . , t,,? H "J '
1 a u.mi lot., a. a aitT " ''
! i2Z2LmjrMr -- '-tit;-;;
a a,, auo ana Au.ab.l
, a,, a. , , ... .
.aiiUft. .u. r..:.?r
00 i-r..,,., 1fcM)
tf:4U t,rlV'T.'r -a
1 11: ill rr: ""-i .. ..
av.V oraaoa, .l.Ol.lM.a, .
. al t.riaaa ... . . " . '"ka.aaa a. j. .
1 ra.a oh 1 iu.uo.m t. ' ".! a. I
kaat, amu ,a "ia.,.o. .a . " a, .
ano.an, atTlroa a.ta 1 il o7 " ,,a: t
K. h. (o.aa haa . ,an.iu. a t to.u.,.
I lzSvfJ.
J Mti aUkajt,,),.!,.,, " - at 111 u
a. .a uao . , .TT aa.
.aTVV
".?. 1- ,-,l
ii
Illinois Central Railroad.
tk44-J."r"
yj i ia. ,A.7i.':."'' !'-.
ktalMo.
IH.
: a a. aad 4 aiT "
lg ai.lt, au . . t m-
jum u, ;
4
inaaj .
Baltimore and Ohio Railroad.
. j. oogo .W, u " a at .air.
a aiaioiw, . JtT 1" " M ' t. . aa a. .-
laooua . Jl " ' B lo . a, ,,
- "
aao.a.,.T , Jaa o k-o.
Dayton, Xenia and Columbus Railroad.
.
t..uaa.ia.. ' aaaa a..(M !,
" ''"'""' V.-W..l4i7,
.sr
t atoo.u antu. aaa . b . .
aim., oa . w "" "r all ta.H. .
aif i4i 'ww li,
-
Dayton, Xenia and Columbus Railroad. Dayton and Union Railroad.
" I a) ai I
..'... a. J- a.
Notaries.
JUSTICE OFTHE PEACE
-ait.g iuA4a .r" VW4"
w'raKsr
law:"aJ ""Pad
Notaries. Drugs, Medicines, &c.
jd it u a b .
WAI.TIChN . KloLHO.
Jolesale 4 firtall Drosthtv
t .i..i.o;.,i
u
i
Coal and Wood.
,-'' Hi1" naa.
wj-aTTarI!; t tout 1 aha at.
zrJZZZTT'' par.a arkaW ,w. V
,aaa-c,taaraat ta, fiiaik-. ,
,o. t. , r ha.,
b7U" " " c, a
", J" r Uagar wra , T, '"a at ,
B A TiMa a .v.
"""
1 Hiatal
. . . , . - . , w a m b.a.....
ew ioii and tVootT TtrtU.
t A. oicxtr A CO..
an,. t.t.lt .;.,,.
I4II-V Waa, k- t,
Vara-, ar 4NTT
V kl(-Mu
kwa. .4 ... I .
aaaai., au
Dentistry.
A V "a----,. i V..;
uarrua ta wn t-taa.
r is is- t j r t 1
urrvatti tBaakMn coitg
Ata a,a4a parui.... ...
aaa thwt-ai.V.. aataai
1 aaaoHHo aaawa aa
wr ttka fc.
a.T.".' '""BtBM .....
a,. w ana.w aaana ... a
'-TTTT aaaa at aha llU ,rfc aaT- -

xml | txt