OCR Interpretation


Dayton daily empire. [volume] (Dayton [Ohio]) 1850-1865, October 31, 1864, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026002/1864-10-31/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Insurance.
Buckeye Mutual Insurance to.
"rw.K A-isr o mabinb.
A PI . A u A N I) A t K 1 8 t ,00U
NO S O K I V I V 1 U K N U H
rrontt DWldct In Cash Anton Stotk and
. I'ollrj Holder..
Tikfi Main hn.rdf All kmda Fir. rl.k.
bin ln;, Mi'niliAndi., r'nr-nitnr', Vaa'i.la I. Jorl,
Rd I ll,- utl-r ,-l.t.a of ri.lra Khraily.
Dtr.utnf i!
. nut,
U. I'illll,
Ani:iH. .-ii.it, Jr.,
I.. I. ll.'.lnon,
III t.rrilnr-i,
f. fiMiii-rlm
j. l.'AtUllPMjO. '
Wni. Wr ntlhouwa.
r. W. PHton,
A .1. lirfc.l.
OiV" 'viilf. Ki-rtftngi loot of MtiWrior atrrat,
rioT' t.Kl, I 'luo.
WILLI M HAH I , I'ro.iilrnt
I. I). Hitnnoi., fWretmy.
mir J II hTill'I'ELMA N, Aili-nlftl ll.ytnn.
.Etna Life Insurance toinpany
OH WAR I P(Hil,!(M!fKLTlCUT
yVKRY MA 81.011.0 INKIHIR 1118 MM.
rnilK inraiitintri Khr 1.1 rx, for a term
1 (' wiii-i, tiiwiiifiil n.tiiiif hdI childif Kn
il'.v idwmL. Alo, Isiui r-'oili-itiuir, 1'itlKu, mi which no
lt)iui nt m rt'inr'i niir Utn year.
t- iV.' tin ill Kttd I -Intl IT" 111
m i Hun Hie I ii I mi k m m I n
Aiiii'itir ittl Hie ntiitriviMU'o of nun to prntenl Hie
:,.mii . m ln t rt .in w.mi, none i-wii im tumid morn nimi
,.. hi lis ;hai f lT. iimM.- hi ii h-'Um', or i-r(Hiii in
H- r-in lh!n l.n ln-iirii' . II th? (imp which
tln d in; hW'i-n-l in
SUPPORT TFIK WIFB OK UI3 BOSOM
1 1 in tha nnixvn rmnd of tha providM! father, reaching
lorth from the urnvo, ni( -liil noun-dun hi nrNpritm,
nn.l k-MOfc; loi-th-r Hi HnnlY. Hy U, the imihriil
HOD
rnoTROTs ins aged parknth
Xvpn whfra h hwpr-N'tl' i U,em inlo stornity, Syi
th ioii'ft J-htnr s ili-t! iwh I'onn.lihKfrfiJmrt-. whtsn
tttt H-ffniMl IfMi-il pr".iiUH. In nntrnl nl nrllly
Hn-, it i n nrvt Winpcnhy whi li to rh litwth ol
hn Mtnm. .....
ftny hnxhAn-l. I"rtthr, mm, Mt Unnlr, "If I wan
to .lit t niK'". 1 WIM1
PR SAffll riHiM TllK PAh'fiH OF WANT T
u-.Mii.i itmH I'kildrM hvn n rmforUiA- feoniA, And
(ImuitwattUt 0uT WaOlJ Hint i b iii.l4pU'
.iwnt nt Lilt! uolU -liJiUlH ol Wul Ulf Wouiu lllltt
nuu.l iWtMt ii4ruut bu urnviilcil luif Would UIV
.ut pay my dt.i.ir.7 Woui.i lh.i.i ! BHoritw ul
iinmHrtt by lorMl aIoa ol Aa A-tinunirAtor to mrfct
tti(ioiiiHiia of oriliior-Alt)H iiiHle wlii'ii lh ninrhut
Umli iktwiiArJ, wnJ tktir prm. 'ntniut r rniiiT"
ti.i-f low uaii tiDHwiir ttu'-i 'lUtnitioQ in ll ir lllll,-
iiohI They inttr to AHk thtMti, muI uh'iih tl:t tlit
id tit they ivivi MinDk', . uu iiih. i nit m oia io
... . .u it i .
"J; H .:i j- I ii
That ho may urvph uriih it; ma wne mu, that h
nmy NUnly il.. uuiifn mi I p.l!nt.t iU ilirr4UtinuK. Tiim
ni.TiiilNol pMllincnu r"tU hitia, ul vny iwmWH ioaII
LI I KM ! K !
m
Yount mtn 'jud'-d irLina w Luohiokh, whoHe1nhiet
rapiUI ih ihi-u !ii"i', k mi 1 nU'riiy,Hiuiul.l insur thir
Iinm to th anioiiiit o h i in ir IiiIhIiIimm. ttiH-h an
iM-t of diMiiihtrnMl Ittiiiii wh.gi kiiwu to thprtrnd-
It'O'H, would (U-lly HKTf.txfc UtAir tHMiridMNHf 111 tllHIH.
II would Mho l hid I hey did iiol WiNh to lttv ttisir Uiwt
friiiil" wxpoHt-d In Huy HViid'ililA.ontlUKriu'y; and tha
ANNUAL P K K M I U M
mi, Million ::i
M'fhlfmrly b rui ll llw IrU.iiUi huii ut
riittit hul p.ru ftl Cli Hlinn. of U.li". '
,1 . JOHN U, HIWrKLUAH."
Wilt ' (cal tor I wjloa uj , wiil,
Dress and Cloak Making.
RNIUOSIBLK DUKhh I t'UK ftUMM.
HnW tfairwr, hiF ff inform her old ft. fo-mer
ind tiifrpnhV rnrtl 'ht h hi op.nA.I n tv p
ih" nfittnti itnlrtm, iul will tit mint) lrei in-l i-!mk
iniiimtni(i tf iiwtrl. niiir'n"
Wynkoop's Ireland IVctoral.
lhKMHof lh Ihrtifit, I'hfMtrtml iiotmonrv orrtn-
intbrti("i fr un.(i''ini' to lt"Ht curfi iinnw.1
iivitfomiiii;.', Iwi-fiuix 'he Hi Or ii- of I tut (limit, tinl
in I'tit l. ntf liiuv U ttif -iiiir(- ay -tw. No iliwt.vf-ry m
mtic ii wihiht pt' r rn-l'iii'l this r.i- ofili "rt o
ilk Mr. Wniuio('" I -'iui- JVtni l. It in n' -) ilh
ih iniHtnstniii)tih- r-H-li Imn nil 'M-h nf (T 'tifti't
nnii-Mijm, whiMitoiiiif ronifli, lii'f f -Mi or u:trul !-
itinml. Huliimn, orni,t, cou-'h", i-liVriirV"ii' n nt
l ii. lr J. .1. Poitrr iWift W-K ihM."l u r-l nr
my tuniily, for ter pulinuu'iry etnni'tHint s nnl
ri"immralul tt t in Any o'.hom itii. linv-wnfvn
cm ii (( liiAi." KeT.J.J. rcilici, Itrof-klyn N. V.
HiiB-jri-iU anil ttmiisH i U or irnportaiit tif tlmont-
and Hint it noTff fAil.
It in sjompOH'! of ptiri Ii-HrttiiJ Mo, nalm or nil
iftil, Pnivmn Hi-iIkmiii, Kiei'.Duinui', on.ftcy, Unr-liM-k,
nmi othr tiiVNiiiAhIf i-xiit''rnnl hh-i ttntU' Im
KroliMi(, It i hnjnitfH, prompt .-mil Ulnitf, ln-
Hinu Art-i unn-Tcrx ranuui fuiori io wirnN-t a irifti
K?r fnini v f houm tn it. It in rt-nvnkftiii'i lor
Croup. Kull ilpiM-ripiioii.it, rcoii;mt'D(lHtluii4 AD t ill
m LftvUDbir V. W.8tcrt Ami All prtnripal
l nfMr)a Dy lr. n U. WJfnKOVP, ADil HOIU I
Hafdam A ;o.,N York. itil1y
Plantation Bitters.
fVnnof H)JntAry hHhiUUonMf with w Akne-",
iAyitat, pAlpitMl-ifn of th heArt. ituik of AppHitti,
liMffHA Hr Atin((, ton1'1 COnHtipRtUTI, A .,
l'Hnr to Burtnr if lln jr will ni try iho ciltirHicd
PLANTATION BITTERS
Which ro n'W rui-ominon.U-'l )y the b in1 nvtn'Ai
HtittmritU'") aiiI Krnuiinl ui prlu-A am iitiiinhi'
Wm t il erTctt. 'I h-y rtr netiiiitijrrcAtil, p r
Itw lly pur. aiiJ inuil -4Up4nittt-H)I otLer tuni-tK wtif ir
a hfuhhy, icnitU atiiuiiitut in ri'miTt ii
They purify, ira nshen An! mvixomlo;
Thny eruwtr n nliny r.ppeliU-;
Tht-y Hr Ail ftiilhloi to fhftu of writ r Ami !it;
TliHy overfnnie (Tlectnuf ilMHipHtjoti aii! tile h-ur-i
Thny tinlhan lit Hyutf-m irn.l enhvfn th muni;
Thoy pretimt tiiiAMrnAtic Wid Intermittent (i'Vr;
Thty purify Iftft hrAUiAn.l sd-lity of Iho RtoMAfh;
Thoy cure ilyHjMptA Ami uouMtipAtio ;
Thy oure diArrhtva, holun And trhifrfi mr-. l'iis;
1'hRy uure Itror complaint and nrrvoim hfAilfwr.fi
Thny iiiaW U wt-ak ntnm, Uift liuitfuid hnlliAnl
nd Af thniiHtM tiftitirVA Rmit rfttnrr. Thy n
ointriflmt of Hi R(rhrAtM rnlinAyit hnrlr, vintif
KrtMtii. BAMflHfnwi, roots nnd hrha, nit promTir din pw
fotly pur Ht. Croix ntrfli' 1 J
" 1 hAVoiTno Ut riAOtntion IMKmh to huiwl-
rnds f our diRahlrd noldierw wifh the mowt Hxtonmh
; Opt. rV)ldiPfV llnmo, Cincinnati."
" ThnitUn Vitti-raliATAiTml qaooflivm
nm)Aiiilnl which I wamUi I up prostrntn, iui1 Im.l
to R'lAll'loU liiy hilMili'Mi.
If 1. KTNfJHT,RY,(:tr vcfti.,lihto,
T own tniirh to you, fhr f Tr1ly tMlii?f the
llABtAii&n UiMrt- hAvetiAvt'd ray hfi
Kov. W. It. WAt;iiNKtt,Mndiid, N- V
Thnn wilt -iid mo two hnllloa r.-.or ol th
t lanlRlthn PlttMA. My wifr- hnn hprn ftilly txnflt
ld hf tlinir use. Thy ini nd, , , 1 ' '
AHA ttUKKin, VlrliitdMphw, I'a.
- - i-r rvorn dynpt prtlA,
liter- liAe onr. mo. , , n
; J KV. J. H. UATWOUN, flm-liivr, N, V
Htnl in Iwpnty-IVur ilnftrn mm of youi
riantalir n fTittf tm, the popiihinly A hi h nrfi dHili
innr-A-in with tin ui t or our hiit.'
b if B. KH, Clt A DW tJK Jk CO.,
Propnctarp WiHardV ntrl, WMunnlou,L. a.'
HiH'liArw onvin thouwmdn ul ri I itw :) dnily rt1
Of-iv. Ttu jr arx imifH-imvly hfittfkiMitl U wc;il f r-
hoiih tud dhcAt I-"ur1uh.
, Jif emitii'iiKof r-'-OII-d hottlen, H- nur, vtiiuu
uu a r)n hImI phIi IiiImI, Thtiy urn noL Mold fe' the
itlloq. They uru only hold m our pfltfnt loir rrdr,
ooillen.hy riMprtatilo tlruKMtf, Krootti, hotoln, fA'
Iooiih, lUimUMH Ad rmtry HnnA. .r , .
1 ' ' ' 'I. II. hKAKKAMIO.,
u.lAw4m ' " MM ltriflwHy, N. V.
' S A I" O Jl I I" I I! It ,
CONCENTRATED LYE!
FAMILY HOAI MAKl'.U.
rT - i - -
W Sir mk, IiikH pi'fes; yn,(liilfli'r htt' to n.
lui'o lhm. . It nut en HA p for If'our eont pfiiiuj
liy ii.ilitf your fcivhn xrnuiii.
i trcaVTIONI An iiirmo Lj . r ntr.MJ
AliHi, bo - ui-uful HO-1 only oity llm PIMkl4 trlii'lt
iut up ill lnm eHOH,iilhuhlirili'iQ eanMl.rrclt.
I KHNHVLVi VU HAliTllANlllfAiT'Mi HI,
1'hlli.ilrlphla ln. I JT Wnlliii. llri.1.
rill.burc-PIU il. Ilaiiarm. Way
uoii'inw.in
.(if
t' IW! mJM . '!
AIKIIIII.
q ir
IKAKN KSTLT . nMiuin all yimnx m Hiiifc-finv
irmii Nffr.onlitfl.ilitv, Ai-:t .uint .'n.lHnfii-rtiiK
iir Dnnllli by I'.ilnniiain,; any ul Um mlveiliiii
liitu'kN Von i-.iu luilv ri-novf r l.y Hit iiii'Mio.Im iis,..I
liy ll' mthertmor, anil tey liunaroUi ul otlicrw. auil in
uo othAr w ly. liftil a li-lt-ir wlu.-li I uill Mfiil roil it
VII Will HOIllJ toy n IMIHL IIAiil Mllv.lni.n hnnrim. ,...
J.li.i. IlirvultO , ii'WAIill U. 1 MA V I'll.
4wliiiH Lik La v, Hocbih, Mava.
Plantation Bitters. Dentistry.
tf. K. OuKPTrtp. T. R. Wii,la
COMI'I'O A WltLARl),
D VI 1ST !,T,I R 'n t M
OVITItlK ''KKNKIt dp MAIN ANl) 8KOOND
mii.i-4i rc viii mii im iii.nuu
AfcL 0iitmtiona portAinin to panLiMlry carolull
and lliiirouhlyNt(nnilP io.
wo woiuii c;iu jt.i.JUU uikdUgB; nor RtTl nj in
aerlinij aadi-ul Umih with Cautliiuon UmiiIm aa
the phi" uln a ul mraOuwiit il druiin.ry. A Imi, u,
olir llituiMir of iu:.kuiu tho ViiU-auiA Ai.rlt. miIu..i. i.
Hoiiitt irn c bu. U kmpario. to ihti orinary hlik
Tnalh. " nXAiilinn apmiinuin aula
13 Tl, T. J. ADAMS
. OKKTIST. ,
Of&oe, li7 MninHrMat, iMytnn.ViTiio, Km former v
Ocfliipidti Ly th Muyor,
Wtl!fil) rflaprtHftitijr' inf inn ilm'nti.Miii at iliiw
liuiuity, tlitt ha U pr irtl Ui do
' 1 All Kinds or Work
in hia aroleiori. Taetb iuaaruttti oa Vuaaita an J
tiuW, im 1 wKUu'tQ I witlioiu p uu All war It wurraiii
d. Vflu-uUi jtiUniiou Hid u tilling tm! cUantunif
fea4h. Re, i itfufia, t. Wt, Coraur Kourt H aal Ooiia
wair miy
Clothing.
Clothing, Clothingl
THK LARGEST STOCK
Of Cloths
And Oossiiuores
IN THE CITV OF OAYTOS!
V I NK K & I.JIOLEIl, .
Vh-lling Hull. Xo. 307 Second Street,
JJiiiituti, Oiin, pret tuvm ftertuving a
Lnrgt Suiply of Spring und
Summer Ouoih,
rvtmpi"' mi ili Mir l..!. Wyli Hl k mrl f'ol
-ri. I'loth; .'r-iM-h, .naif. kihI I'inin Ua.MimrtrfM;
tlk. snlill. MnriMiini'., Alul olli.r .w Ktvlm ol
ViIipctp. ..r i ii-uiii Oi'Iwh. A ooini.c'i lini. ol
H'UM.IHl.NU (.O. '!. iwil Iho lrKCMt mkI IUkI
sun k r s
lUnilr-Mmlff il.hina
To lio ffmrH InnnT Hmt.Btti thi City. Klnlrn ft let
ter nn- Ai'iil" for
SINGKIUV. CO.'S STtWINO -MACHINES,
Thp Mrvhiiii fr nil prad'wnl piirpoms in Dip
fntnily. finPif HhpA,PT(y imrnt d and mirodnrfd In
tli ooniiiry Mont'y ntoh p nii tf ty oaMiiiir on
Ml IIP I, IK"1 Tf I I P A n It 1 1 KM I. W. I .
LTCWSNjflTl cfc into.
105 MAIN BTKr.KT,
OPPOSITE PHILLIPS HOUSE,
RKrntTH!LI.ViMlMlh lUlonLon ol th Trml
to iliir LHri;,- rUm k of
ISAKIST'S As BOYS'
C LOT H I XT G I
Which is Entirety New t Elegant!
t''V" iih ii i'II, nnd von will Und the tJoodn dnol
ahh , iind tin- Prices ml iitht.
LKSSNKU A ItKO.,
Iilup H, 1HM d.iiil Url Mhiii SlrTl.
(; ii( ). w.mai, am nu k
Attorney at Law,
I1AVT11. OHIO.
S-orril!K OnMirinKlrrrl, tionrly nnnoultr fit
l'r.in-1 Hoii.c j ini.p 7lli, I mi:. illl
. -I V 'i.v'o.l. -
.IOIINi 1JETTELON,
V lioli'Hnln Drnior In
Forriit & Domestic Liquors!
.No. 2S5 Third Hlrort,
DAYTON, OHIO:
I' KKIM'iN H A N II a l.ivrjfa iwwl Anrl.l IJn.nrUy
V ol
Bourbon, Rye, and
BRANDY, CI
Alyo,n lArtt,o ,Sff.i-lt of f iii-irnao
.limn II. Ulfi. . .. J ' ilwlf
JOS-l il.lblr.VSIII KKK,
r CLOTJITlR:
Third llnnr Kat iT the Central Bunk,
tlllltll M BliKT,
UAH ju it ri'i-iM .'I'll a l.ruo mul Well-Hlacloil
Jitocll ol , ,
Fall and Winter Goods.
('all it Hie ol-i auU wo Ai'tnliliBlicd llouiia. .
-SiaN OF- ,
Tli'.tlilnii,ii Molding Nlorf,
June 7ih, -.si-4. iltHtm. '
VA BUREN HOTEL.
ON THK LBDANON PIKR,
J iron ai,tiii:k, piioir.
ITIIIH IIohhi, ('iilimUt .tiiiilm houth of iMytou. on
(lie lrobmioa l'ik,) in prap.-iifii to atkiuuiuui
ditlei'U .Piiiu-rd in (I j uiumI rtalirin-liiy lununnr
Juuu 11, tu,i. i.tiu
Y heeler & Wilson
SBWXNa . MAOHINB.,
AUK A 1 1 k P . T?-fl rpA avunv, "
' "-.
Vrltr of Senilis for Frnlly , Wour,
I.IIIUM tlin Li-ililAst Miliin to (ha Hoftviost Olotli.
'I'lU'V work i"imlly wi'll nKiiHilk, Limm, Woolnu,
-in. 1 1:., mm il.iN, nt.wtnir, niiiiii-, Onilii-ritis;, Hrin
in i", I'olliiitf. llrudiQUuii.l Oir.liiiKtMirlortuiu fvury
.j.'(i- oi .M-Ainn -.-o-"il wirkii, KiiL-.it noli-,
Siil'-liilifi on lliiltona mill ILnliJie.
o ill i' a nit Kit rai I'hllllp'a liu!.
"JNO: C. ANKKNEV...
ina-ti-lir
- t& ,-$rn
l " . .w- ; ir-. i if '
I i i
Clothing. Coal and Wood.
New foal and Wood Yards,
s. a. oickey at co.
iM'HOLP.SALK'A Nil KKTAII. IIKAI.KIlHI IN ,
OO A.j A. INTO AV0033
rAKIM -Wnyna trrt, lhrno TMrd ifiid OnoaLajU
.Ooranrof firal and Uauid. .
WK ara now praparad Io (araliib tha pnMIn wl h
thfl Ttiry tMliiul Ui In oiilAin.'L Our Mnk i
Urffa, and iH'iUriHHa nvory vuriiily of tlta Uaat. aoil
m"Mt noDillaroiwIlliot of conl.
Tha ImH in-ility of MUllA K, U10KUKV Mad blhat
kind, of wood aiw&vM au Uaud.
Coal anil Wuu-l 'liiuvnrtid to any iari nf Idiaolty, at
the nriitaa far a an iilionariiaU. ml va tti a naH
a. waaredalariuiuad lo giva tint tie! powibla har
aia. r
orl(ri may haloft at Nffl, Rannaft (io a. Third at
and Jolm IT. dxar'a Unwary, Main atrnot. ''
uWm M. A. DllJKty 4 (K.
Insurance.
i
,
i
I
85th Semi - Annual Eiposc.!
januahy, leas.
iETNA INSURANCE CO.,
Ilnrti 1. . Jotinnnttnuf. .
JIMHK rH JANUARY, MM.
MarkatTalnn
o..h, Traaniirr Nol, and OaHinratfia,
...... i .L.mMiilMj am tmlt. Mud 111
Auu'hand,!... 41
pljtutt
Unitlul iSUalriH itKlHUlw Klocka, of K-ii
tuvky, Nhw York, Naw Jwrnny, Ohio.
Aht'hiKHU Mad ludiaiu...
OIL Couda ol haw York, Mrooklyn,
Jlaiiford, Koch eater, Janny, MHwan-
Kailtoa4lMtoiia t UarUord and M.w
ven, t;(jiiutH'iii!Ut Kivor. and Houtou
tu.d Wi.'iiwHtor -
Mortata Honda .. -
gwia ol UouritHJtMHtl, UiitMi!ii y Iimiu....
KhbI KHtAiHuniouiiutitK'rLl
507,4u6 00
11 fi tfi Oil
17U.liA on
lud,uoi ou
BT,tma la
.a,3,liu 6t
LKHH i-IAHJTlKS:
Loaatt, tuaadjiiatttd aud uot
Jannaiy iHVidond.Hid.,
... 150,000 0n-.fB9w,0Qu TT
H tJ.LOVU b-i
lulyHuaii U). Hartford, January 1, Itutt.
UwhufcTiiiiliv aoUoit, aud will utkv plaaaarf im a
idiaiiituv anur iuMuranita wacia.
T . . , JOHN il. MTOFPELMAN,
ftulw Axntat tsayton.
JVortU American Fire Ins. Co,
OK HaRTrOBO, OONNKOTIOUT.
JANUAHY H fl3.
- ,A8HC'M.'. , , , ,
(V.htrul Ciili IKmi.. ....... . t M,(MI M
Itfwi na fUm I aud llortKajfo, a od UtiMik
LollatMHlH IT,llt?
llnll.'itw4.', All.'hljaii,and Har ford Oily
- hoa.1. . 3,a
llariford, CSaar Vork and UoaU in Bank
8harM - KM ,844
narkard aaid Naw Han.n, and Mi Vork
Uanlral Ruilroail aliai-aa ......... H,17i
AofinifHl laAtaraal, Praminoia diia,. ajad alt
otlivr aKoparly of (ha compar y - S.MI4
1mi Warkuit Tala.,
aak,lli4
LIAMILIHItU.
VnaattM la.
..HMD
lalUV ... .n Jill''
urviua............. mm ui-mJM
folloiaa iaauad bf JOHN H. ITHFTKLMAM,
' tint Aaot at uaytakj
I
Tobacco.
a. a. atwaiL.
' . a. onwrawrtt.
CnciATI TOBACCO WORES,
Km. It tail lll;llnli.a llrot,
i
OlNl'INNATI, OHIO. ,
M. II N K W K I, li A ) O.
MAnnfHTliu-flra ol all kiola of
Unc-tul ChewliiK anil Nmoklng lncco
Kllllolciniolc nl 1'aper Oooda.
HI AnLinifKII IINbKUUITy (IKI'INANUK IN 18AI
WHKKIiMH
TOBACCO WAREHOUSE
l'HISTKB KOW, Proprietors
For tha lnaiHtctinn and Hal of
LEAF TOBACCO
No. 14 Weet rrrmt gtrwat, 1it. Mala mm 4
Wlutvaftr Htiamlioat a.4matlica
Oinolnnatt, Ohio.
Tobaodd aold at Aoefioa or PrtTaUly. m owmn
may deair. . . ,
rAmu u at a w wa nnnan ara mr wt mt n t
BATIIROATH. PBI TA TB SAl.BH EVSHT DAT.
8trK to Bblppfirt Three Month Free
Aitnntion siren in anllina Pork. I.artl. and Flour,
uonaiffninnnra Hoiidiion. nmuawam
Medical.
How to Keep in Hood Health
WOAT IS THE. CAUSK Ok? DIBBAHfi
m'lR primary caiira or eTary maAfiA thai tUali
.L hir to ia impiirlty of tha hloot. The Mood U-
t'onii impure frnm many c-auaKB. liuura air
rhnouo of weather, iwwhoUaoinr food and avuomir.i
ro HMKJiikt in irunwNii uhumji oi impunty 91 Hlat
wiiuu. intJBTiunuiMii ue Huiiuniiiii, ndHiiaiunai. oal
fuaid thought-., ttyrti dud wid huavv. druwkioaaa. to.
rli,iauoii wl the buw;l, latd taala iu Uia tnuuib, luul
tongua. liver unmplaiiittf, pmnn in tke iNack and laa.
omm ol AunetiUt, alHiiilMa niahta. cob. artiinn. huh
aud LitrhluPHft of iho uheat, liaartixtru, (out ami rhoiti
iimiiniii, r.MinniK nun iiiijf,uij, cilllll RUtl IBVUrA UKTB
or Ia-h iiceouiiunyinfi thwn, aud a long tram of troub
le toniH and dwnaroua allAutiuaa, ail of which may ba
prevented and uurl by ukiuu a few doHs ol It
Hl'HIOKLACSlVS VK(JKTABLl7l'(IBIFYlNl AUTU
til LioUH I'UAjS. Thny will purily (he hlood and put
lh atomauh, bowels aod lirar ia a buutky uoudtiioo.
Tttfy are particularly aui table furohronm und urvou
dmAoeii. Kvery amtly And every aotdieraiioiild
keep a aupplyot Uvew 1'illit, am many diaaaaa ara tt
Viated hv tneir ue. Th arr a mild iui matt, m...ii
cine, and ian ! taken at auy liino without danger of
Hold bv ail lriiBuiata.or aentto anv uart na p.Mii.t
of twenty tl v v.nl and AHtainpAd tmvwloue. udiliova-
Ilr.HTUllJKL4Nl. 6tiaal Vouith street, ftn.-mu.
U, Uhio. j n
C0UQ1I NO MORE.
TRY STRIOKLANH'H WKI.Llri.UOU8 COUUU
liALMAM.
Th.. I. Ih. k..l.n.l .k . . . I.. -
Cold., UoamaDflHa, Anthrna, Whooping Cough, awl
Con.iiiiiiioa. Kvarybody who haa triad toua .ual
int Haiwrn autliu.ia. He-ally rooiumod II. Mra.
MiU-.linll, Harr Mraet, Cincinnati, aaya aha haa nean a
leiinul Nutlnrer with oougn for tnany yaaaa, ao bad aa
not to Ui alila to w.lk up Mtaira. nha took una liottla
oi till. Kal.ain, and haa bo.i battar .var aiurai, and
advliaa all wlw Lava Onualui, UiWdn mid A.Mnna 10
try thin vAltiatila ('fulfil Uainain. fitly oaiiu pur bol-
tl. Hold hTall ilmuuiHt.. nu I miimiluiiLiiriul d M. .
aaat It'ourth alraat, tUucliuiali .
UU A N I) E ' 3 , TU88ILAOO
lagoodforruJbliopaiMt.naiidBuutare ' ,
TO CI.HAB TUB VOICI.
I . i'lLKti I i'JLiil
A RUHR ODP.l
HLKH I , TJLE8 I PILES I
A OKBTAIK KMBD
Tarylmdr ia boln. eur.d of tUi. dlitraaairur dla.
eaa by tli una of
DK. STRICKLAND'S PII.B, UKMBDTT
Hoail what a anllarar aayat Mr. J, P. Haaard, lot
bei'ond atraot, Ciot-innati, .ttya ha haa bttan a dreadrul
aulli-rat ith I'ilaMroralongtliiia. Ha had triad aaarly
avurytliuiK, anduouui otrtain ao rM. Ma uaad about
on-lourtli ot a liot of lit. Htrickiaud'a Plla LiuiumnA.
and it hiniIo anoiniilatHour., Ha adviaoa alt wkoar.
anit.riiig u try Ilia romady.
Hold l.y all .li.iKXi-11. VliTT (IMN'IH fKR fOT.
Mnnnlai-iiiii.l tX Nu. A V fourth atroat, L'lolnaati.
Ak for
STRICKLAND'S PILE RKMEDT. '
Bant to any part of lu pi .la. on raoalpt of IL
noisily
Livery Stable.
' J AM HI CATHCAHT't
LIVERY STABLE.
A Hrli'a Dilla'a ol litand J.fftrao. Iraat.lmraa-
J aaaW-ly r ptioMltfi tna arkff4t whara auay ba bad
al alt unina lb. bvat t bariMiaa boraaa, buajtiaa. oaav
yuufaa, A.
fi. I..IM oarl n kaap bona, ky Ibawaak
wwoubl. latrav ulMik
Printing.
i
oa
K M P I R E
mm mm nous '
W
art prapa4 Io axacuta all ordora rn
Book and Job Printing.
WUk dwialo arU
u Uia Mat .lyla ol tha art I'uu
ujar atlanlioa paia to
i . -(,') i ; .:
Dlfink and Kallroatl Printing t
ILL MKAUH, . KKU
I UCTTBB A01MUU, MMIIW.
OiBOULdtBH BBOUFTli,
' ' o.,' - Aa., Am.
tun
bowr Card utl BlUa la Dlt
1 - - '"i'1 1
kUUW IULLA, HAND BILLS, F0eltk MM.
" . .i . .. - . .1-1-. i
1 ;
BOOK IWORK
Of mrf daaonpUo
'I
,ii il
B.vkag aaa af Iba ml aoaaplata rrialtaf Boat ,
akaaMta I Obka, oarkaaitiaa M dalagal '
kiMb f Work, Mk, ruua, m ewaaa.aral, w t
alaaa. Wa baM mm al UM titi.l fxaiaa, aW War
ail mfm atjrta. typa. ttvl aaaaltr !,' I
Wahava Mm fava. ft.nn lniiHil Mk Mi '-"
jab D. parks aarU ara prapaatd U rasM
wika.aaltnaMtl tkapatafc. ,,; ;,,
UtrUiAaaarroaa tr4 n huh Mttp tm -h.i
m . ,.r,ti i M''''.'a
I t . , , j . . . , f I ,
; ......a a ...1. tia. .,
1 ,.' KIIIAKB A BK MltAa1 VSU. d
l.l'l
!. iii.1
i ;j
l rt I t
NIKiolv
; I-H...U
.i .ii I ia
. .Ii
tl
1 111)
'Oii't
I !.,
.' Jililil
r j.J
if I
,1

xml | txt