OCR Interpretation


Dayton daily empire. [volume] (Dayton [Ohio]) 1850-1865, November 01, 1864, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026002/1864-11-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

PKII.IIMIRft a.anr rT.aAU-ia, I"
H n 13 u a n u' &l- f. R i' u
C.o.ilie Hull.lln-:- Mi in
. i n4tl.V k nriHic. ,
ft rk. (i.'V-'-'f i" rii....-w..-
Uj mil (XT annum, in a-tva-i.-.1.
a mi
WKKI1LI I.-.M I'lH K.
v .Til ll J? lUNTiNO.
,hl' mym. aim i........ .
;j
Professional Cards.
K.i.iuf. vnoiupwokr -
ATTORNEY - AT - LAW
' asi ,; . ' , -''; i
N O T A It Y 1'UHl.HJ..
Wlf.t'.'aUnn.t lo tn-.inrtn (nlriiirtxt tn Mm "'
,llllU'li.'.l. urolill.lll"-.-' ml'"..
u,aa'Hi.U.n Iwiili. of OJim Cliiirn '', t"
v i .Ilia m 1'icntY. ,
MYSitfAA AM) SlI.'.f.M.
P,l.l .. , L .'. it fr'iV
WYomku iirJti'oaVJi.i.'K, '..(
ATTOKNfiVAT-I, A W ,
' BAtrw.wmo.1 . '! 1 " :'"
OTflnK-No, M Sl.tu alrrmt, nnafly r.npo.ll lh
Oourl IVl,Tlir IIib Ur J.iM MUKii ,f .John S.
Rua-barry. . ..
'"VfOVM-tN tV.OAllll.1.,'
Attorneys & Counselors at Law
'. Uorutta'a uil.n(t, Third atraat,
' "tmmhJ.S.Niw. K. P, CiifH.,,,
a tt nnmivs ' t iw;
,. ... .DAVUSI. UIO. , .,. , ..
ljAMJ-W7i.'BAO(i-4YV '4 V
ATIOBUB'.-AT-L A. W,
l i.i.jlii Mil Mm MiuM, 0i.w.( lll- KmiRlill
AtUraey and Coiinsiilor at Law
HHI.I.SKONTMMB, III! !,. i -
l llritt. 4lt.u l i.ro.ttpll I all bmnWVii WtilV 111
V 'to liu yora. . . . rt?l,.".yj..
ATTOH1EIS T - I 4 W
ATTORNEY AT. i LAW
DAYTON OHIO,
Wlf.I. KijirrtinMttteniioo a nil l;'iiouiM en
KKillll IA I.U.'Ifii ' V A ' i r 1
A. O. SlfTilA VAN,
PA PE R H A N C'p R
Vir ,B,'. t-oeli, Hwuinh,4riii mi, will
3 n n-h.' t'ler' Mml-li
N. IH.
w.lu...m
Hardware.
BEST QOODS AT THE LOWEST PRICES.
. . l .,1. J.,Mt.t. M - I'll'" I
Tn in l'.T ii ( i.'-l r.i .Hily feWtci'K, 'fcar
HlMllW.1 M lit liWMMl ,'1 rAlKI. It ' , , ,
: i ... 1 1' V ' , I it lull
Mechanic's Tools, . . . . i,m
BaiMr' Hardwarw,
Oabinot Hardware,
' ir'armiag Tools,; ,"
TAHLE AM) I'ftlKKT (ICTLERl
Mill rit Clrrfiliir HitwH,
With nil othM nvl. in lh. H.r.l ir.. hnn.whih w
rn nr.,prn.lt,) unll a ! nny Inn. Kh1 . WMt
lUU aaJ tminn Ar finite li..f.re p.mi .-itiij
WrtMirl 1 ANDKRitON imMBINH."
iff if J tend I
ciNciNKiTt vENEdiiAt' ;jjosrtTAf,
r R.iMMihMiithVMrliA4l, .l
ffOB THK UUUK OF 1'KI VATtt 1 fHftKAtitfK,
And under th control of two of rh mfiHt Kumi'.tii
hfiiaok in in world. "
DB. B. UNAIAKTii from boodoa ad
Houiut, uit lor Hi leo yettru ol tin t;io
(uaiwii Vou.-rwii Houitl,iuid Or. It. a. kfvt NoU-s,
Uu Nw Tin i outr oHa m tli u
hr wmftutfluurf trfl Ljiihmim tu 4j
M.aindt tf ttbwui IU uh ( utHrt ury r i.'Uiiiitt .ui
Utt, UuurrliutM tnrmi iu ttto 4i fritur, 4Hsh1 uuii
IB L 10 MUiuUtrw uUi-tVU I. Ut a rtHJta; flow
WMkiiH tiurvJ in 9 tot t,kt; Kyjihi(fkii tt urnim-
Jf tgUFd dajri ii hirjr myuifm tu I
W I wfci Uktu 4MtiM our. I mluj j m-
loUMioy igiT rtiniorad in 1 lu 4 k A 1 1 iIomimmi
( prirkU utu trHiU wub uiifamll;lc 4uioiHt
MlftlM r f)UlAl, . j i , . , .
lr. HujrU'n gr(t worli onirtvata iiu'HK,th
irtvt tluidt lUIUt. i bwikMiif u (iin i
. (eiul.uld And ruuu, yhqtldrul thm LutoK. J I will
euligtitu tliuan wtw roo tu drititt. I'm-.v yl
uu, wntbr mml. '
Ut. Iuiartu Krannh ftitAnt MkIo ftafaf It Lj
prf4!lly itt,ftnf oTHr full ut Miiti(Miiioii . ' liul
th oulf Ma Miir piHVuntivo gntMi Iimau
rui ol tb Crouch I'alont MnIo UmTa, 1 ttia iugUt
, ft Ir I'' lin . 97 lu di-u, ii;u( Ijjr uiHii.. . ,
wVtJk lin KK'H Vu.iiil. Moulhlv i'nlfl tt a
alb and rJiwtU iuiJf ror(irtprtiii tmi 14.
hm1u1imm4 ' Lali tbbiiiit Utio tifcu 4lrtit
trtittuaJMy, m tUy (Jio iuc unt:mntt, 'nt
1 Jo lr box itrl1nii 9. -atuit tn hf ft'ltiresv by
wail. . , ... , ' . . 1 .,.
Lfra.B. R. ar thw mn (0 cumuli; litny ara mi
qnnabuMttbly vtkHuwIadfjHil U ! Wi m1muiiuum
Hiom f vural J , wid th Only l(Mtor wl.o
rttivaif iMoiitlily niforta Irum tlif oi l World ; -AUy.
M Immd auuuumid irom an wrly u t y-ditii 10
HibiAMftlia varivua dimta Wlimb ajltx l iiituiKin'l,
uJ to watali lUtt (trnurtwv llirunli Uiil; i-tu-iwr of
Erf-alonalBluily t in vry Mlmr of In. B-.-m ill
uiilUaabirdttuf kov-Ur U iu luauoioo fltia
Uty.MJul UaTlUK aMctarlitnv I Myoiil doll 14 th ul
ullariuK f t""'tiily,llltfy4Htriiiiiiadl aalfttt tM
KAraUv nyiwin Mulhuu Hrlular-iHiii,auiotlii..
rM tliair wiioltiattnnlloD to the alleviation of ide.lM.
ot UiuiiiMHtrt(UitriiiHt. M4uitfMW(lll
muwarad mulwn Uiay naniatit ivjiuUy wc a 'uiL.
I(auuint Oall or aIJrtMM,
i tra. Jtori 4 'A BTg 4 RK if If cii.'i n , ,
pa, ib syMiura airatti, bta ilta . taU4,aat
0W wiirfrin 1A.b,.lt I
riVKi:KNTliltKWAUU.
MILTOM letUJUkHf Iku4 WUhUia
aaraof tatwtway. Jnn Ui MudortKn
fcarUinu ii (t'ttu Wu 041 uiv ao vuut. .
...... .. ;.. ..
iVOi;;ii:;; r ;y; : ; DAV
a- :l. cl i 4ka ; .vfl: fete
....... flVl I.UI , , V"-, .... .r .
ro
x . im.
.7 f f It -7 T 1 V
: No.ois
Clothing.
1
WK.I.IA.-n WAI.KKK, j ,.
,.H(1,M 'J'lllBIl hTUKKT, I'AVTOW.OJHO,
t..rr nil..;!, ut MublU lliHii'rt w.itft h).imv..J
lh'- 1 a... t l) I" ihi'I i'"M ii..it.y. i iii.c wii' .ni
...riilM, pi.T.y, 'Vfll") liir.. tioviarf, haii.ik..n-hi6.,'
!IV til 111 II j'Hif. . . BU4
lisoiuUii?' ri'O rartiicrshlp.
n't ,i: :j '! . .
rtVIR pat iu rtM.iy h 'fi.m oAiHtin under th Hi in
Wti Irf liitfMl 'ixllflM lit nit th Jttih 4y tt
.4 llllL. IKlii. i, t ,.i.., . i ...
ih' Imp
turn.
4'
,, , , f- . ' ' ) i t
Wiahltir (' miniti tnv nntw, nrm-o inn rrtm ui my
KieM:lf Iroin 9 II hi 10 l" in
4'Mn yi'ft'.iiifiA tMrii from............ 0 f (rt 10 (
mrt fliiKT nntw,iint pnnt Ootnw 3 fit to 7 w
rufi (liH)iiinTi font, hum ,.... it 'A IW
ir,tiiH!iirttH.-t rrm ..... . 4 & tm i ua
Bt'"ihtH, of tfpTtor rin' wbttsii pitnuot j
aiirpif c-1 tn Uin Knslor W.it, A Ur.i Hlwlt of lios'
cue 'MWrfOMii whirtn t Hm oivniitf tTo'Miirtfiy irw.
( tiAitJ U'lUru ttli U lvt!U rk, WIHt ll .l Will Um ,
ri)tiu..r mI Willi !n4. lit itriiiij it M""iIm full
thlnVit.' ' ' ' W. Tl. MKNKNNy
BMit'-lJ No. fit M in wt.,npnHHA l)iuri ihniHA.
llotliitluii of ( o-piirtqerhhlp.'
rTVIK (r(pji-ri(liii ln-rettic.-;j(iauntf uu.it r Hi- turn
I ' of Kirnsoimo, M4i'sit rii , tn Sfi'ifttf Iiiriit
tiu.Uitl oiki Hi
111 iMK -.jit Kni. tint); I k-uim'W
MIL' k K-UIM'Wt f ilt.llliti il fo trt.)
Uiiii HKtlNirtkMi- nrni viJI pre f Mi itwiti lor iiiti-ai
1 ...... I v. I'm I ki will l.i l.iiin.l t til.. .Hi.
of IIRM'V VKIlNKIUMO ' HON, No. . K.-nlon
.rfwt.w4if.r liUni. ttmrti'niii will b m.tlU.1. .
II KNKV I' KKNK1.INI. , ,
1 , UK ilf.K MAUiK,
.!-" 'I ' AKtiUKW MUWf.' "
i;w. Flour, and Iced .Store.
rpn nndriRiH'd hair. thin day nUml into C
j l'iirxlip-tudHr the Hrn),iif Maij Jt U
lrltu: ii.ipiinool con-iHi-iing ft ' , (
Float and Feed Store.
A...! I... l...i..vl n r.nrt .if Litn No' Wiin.hnlli.. 'ru-
iuMy .n'U.I t.v M'homnw llrmn, Vym., en T'Wr.l
..u. 1t111111.ii11U.iy' Ifm iMIi tima, tihuruwill I'M
Kt nH.tiliM.il. IU "I'I'I'-r "' IH linm.lt, 1
Fu'.iilv )'V..-, SHintitf, ,s.'.r., .'.rfr.-flifiiy;, .wtir.ii'M.
.!(., .( All .ml..r itrtHiipOy mii .l, bo.I Kloiir ad
IT.....I .Ii livi r.'.l ir. i. I'. Kiiy i:n l ..r lh . 11 jr. i . ,
. ANLUKW MtliHI!,
I HKKMAN UkHUKM.-
Dtiytotl, AiluiKl 17, Jt4. ,, xlH Imi.I
. 1 .... t U - -
NEW MILLINO FIRM.
mil M on.lur.iLMiril h:LVt IhiH iItiV eillori' l into ( (.
1 IMf lit-1 mo 1111 u i inv ui in "i , 1 r... . tv -7
TUli II VDRAULKJ' . IILLS ''' ON
j ... . ,i ... ... , .., TH K .
UPFBR II YD R AULXG,
i6ruii'yui..itiH.l u''cii.l.-J l.y . .
'KlrtlRUlRHfiRH .V HKOTnBH, ,
Wli..r. Mt'-y ill t." i'l'.'l tn wHllthf.ivnll.i.lr.m.r,
ai I i.iniy 110 ori" '14 tnny l.-tv.tr iht.m w.th Ihi.rtr
.itniinii. "
Tlw hijli-l Mif'K.'l I'lVf trill! Ml timi',;t. JM
lr H7itiM.ii':f.i 11 in, .m.
, II K NIiV CKRNKDINft, '
I ' ' liVultllM MA.I.lH ' '
ru?lnli, AitiiiHt Xr.lW.I. int "1 lm,1
Clothing. Boots and Shoes.
liOOTS AND SllOiiS
,.:;; 1.;.' at ',. ..
Wholesale and Retail,
; " . ' , j . . . 1
V KKN K iHNd.'HlLii K P UT't 0 0 .,
.Ho! 4l, ' trBor "of Mitln ml M'toil
- ; strrft.'' ' '
WIHU tn Inform th- in.lie thit thT Mnn ninrp
10 .ir.i I , u J'll (I I'A.-1. llvr ljfi Ci lln., a
1.1 I I. I .......J. , 1 . I .1 i
.L.i ... ..... . 11 .1 . ; 1 .p ... t. t ..(....
uAST'xjn xr w o a
in thplr lino nf tu-itiru4. rh1 h lMf oflor for a( 00
urm lovni iin n im i in inn nny
Hoin rud urtc Alw.iy uu huu.i, viiiun iti i
ulit viilKT at A' )iitondJo ot htnll.
Fi:ttNEWN(i. ihm:F0RT & Co., .
No. -H'2l, corunr uf Muiit tuid 2d HlrttttU. '
UIV'fttjl.t ' '' . .. . . .
KOltaii: lUX'HNVAJr'H
lm AMI SHOE STORK
K0.8IK, Third iti KHiof Totml lotli,
IU4. UV.-l'UIC "U'lTI.B B.iV.",',
1'I'0I, UHlit.
'ItriV Hti.lt'e will plwu. tHkMnolioe thMt tbiiftuhwMihi.
A. iiJ.nnw on IjaDil litrx u.l oi.ni.11. m.-r ot
... BOOTH AN 11 Ml IO KM.
forth Vli n mtnt.it wMr of .It T.ry Iw qeaJita
HlliiriHillli Mil till. Ifill.l. Llitr.ll hniiU bu rtNfUir
ill bn auM '. 1 '
.VKltY LOW ,; KOK 'CAStt,' '
4urlnfrni War.
Kiymii lone oiiMirMnca in th lHiinMa, hw Work. f6
:r.f.
tylA and ilomtiility. can 110 1 1 ur in inct, mi ) lo
Ohrpt1HMB ho 'It'tt'-d roinpAiilion. , ' '" 1
1 AU kiudnof Itoia aiolMhot'N rnH.lo Id orilAt, ' .
' MkMOrt IKMIU wai.t; 1
PeopleVShofiHtorM, Nti.iTiitrdai,. thon,0;' '
ui-LU 1 M' i1"1'!
: V SAMUEL WICLL,'
Hoots and Shoos, Hats and Cans
. Hal IS Jrrr.n UytM. U . , .
M A K Kit tVI N at KK KU HIMITM M MM MlorW
tot. AIo. Iaim' 4 MibMi. M M.a'v
tkl h(iv.' work nf nil k.iul wi4n. AraWMirempv
ly i nU il work 'wrrMiloJ. Vry ttuu tittrf(ir
i 1 ... , ;
HATS AMI CAM' 0l?.,Tti tAlKoI ItTi'l.BAV
ttHHMM-tH..:. ..... M....H ' t . .......... I
.VIM KKmv.ll. 91 mrvm.CMr riMW tea
L ' y.m. Kiuiuir ! . (tKWOB.i- airt r at l
BOUUHBH, AgaavM - - i- '" -M.pt
i L HJ'.il ll I' tl
Skirts.
HOOr ; S Ivl ltT S!t!
tlWi H liniifirftiuitml )mui uMitaifd IUtui Sfcif'
I KwUiry ii) Nf. H? Kiiih -((. .', ninr tltn h .- In
Nill. Alt kiiniN V'nU iw.f lrM .Stvl hltut-.
r'inr.( m-itlv nw wtmnti-l tor his mintl i.
minhor iho iUoe No. tt.'li, Kiflh ntrit, inynm
iitiK' .tf ,, IIKUSI'KIN A l.KO.
Insurance.
The Best is the Cheapest.
.1 'WmfiiM w ft it t fc'"inA
JJT.A ISSIJ1UMK t'OMiMSV,
iTAirrr rvito, Oonn "
...I l. 1 -.11 ...) ... I I....
rmw mi. ini.anh N tvnifnuM t;pkh r.
iiH..l, now 1. li.rntolorolrtlli.'rf;.(..a,.iiJlilmrtl
oiMitimw. "" ' ' t. ' '
A IUIHIM(.S.) IMNi.lJtTlvltnUi CMMLUll tlHIlll
' i.n. I rt.T'iiruv '
X I.OSHKS AkW.AVS .MKT. Wit NIIUIM M.I
romil.lo jii4i 11..
MiT ASS k' I'M JAMMKY, Idl.t,
n.oon.mnfl "oo.
V 1IIK I'l.AN A Nil llK(MNI?,ArrilM of tti. .fclna,
aitor lorly ntt.yr. ...vara trial, jinn rfitlir.au. li.
.ri'tili..it iniiihi' h.I. Liiltitr.i an. I vuo.'i.h or tlirt v...
noil, nytii.tiit o. Kir. Ini'arano. in tlHi witnlry
ll i- now li. tiMr II1..11 cy.-t priinri'il for .liity
. Kl I'KKN 'I IIKI'HtNH I.. INS 1 I.AIMS iri.....n
Hll!o.l an.1 .:H.... tiX:i'KI'.li HII.LI'lhH .lh
I l.i.l.l.AHS.
i. TIIK t:llMI1VN I'l'MOCKKTV hV lllrlt
I 111 1I11. I -nu.-.l -ill.".',ovi..iL;..s ovprSIMi,..i.iit...l
I j y i.nn.vt v o'p. Ji'.('iii.(iin.roto,.f,i? '
7. AUK. Villi IN:. I'liKli... ,.ll.'i-.. ., it,..J ', I'lHtitaa
im tn ll.nir; It... .Inly K iii...i. '.. oil m-tv) .
your .h4hia Irom l inn .wlulo .lelnv a i.l ii.-nl.
nmy invmr. Aiinuit .akraptcT..iv.'tif m'.
,li-.-iiiii. .uiiii. iit
. rAKTlillll.AK A'I'l P.'NTION iliia Vrpnl HT.m
lo Hin.li n '1. 1 jo. u I'll n inn e iiii.-t. . AoliM 'tin
, , (v an. I niTittrliir i'omin.rt.tnl ii'ivnmaHi!i ftffoY.I.'.l.
I'oIIi'Ipn IsNHtot . lllienl larlny,
r.?..llr .KlUN It MT.trl'RT.MAM. A"n'.
Insurance. Shirts.
SHIRT MANUFACTORY
1 itALi'ii (.;it;,piUojN'.'i.
tKAI.KIt in tin-' i.iii-i", I'olii Ir.h un I Ooitnan.
X.J atnl .iiUeniM't. VumiHhinK inii.';' HltloiyAi
.ui kin.lM. , t .
, t I'm.. Iiiimn roaiia h oi.tpr, l.y' (nfru.itJariiViit ainl a
in . 11 iii . nil aiuoi'.i,
i I'riimr 1'aLU'riia. t-l.. H
,. i
111 ! ..t ti li
,1. I
ho.u vkst ruuitrii HTiiKKT, ni'roai'i
HTKKI'I.K W ITII .:'ir,Ii W.tWIi.
..iini
Transportation.
Sandusky and Buffalo.
Erie Railway Steamboat Co.
run rt 0ilnrly m ' fa
IIUVHlOin IrHlwOI-M-tl-jJ Jk"
iiW VI II I i . 111! .
1IKTMMIIJ .a.aaCafXaiii J, wrmw-V.,
OIIHHMAN.... t'HjiiftUi .1, M..J(ew.
doaDfM-Iid Ullh ih Krtt lXjiilnray at BulluJo tor all
OOilllfA III lllrt KilHl.
TtinntiMiiiiuutii iiip.fi?iiininid uith nurior
tftt' 1 1 it 11 h ull'-iil l.y t Im.h ini'. br irritftit or .hmhhi
I I J "nl"i (nuiai- jal-ctMi Hi WIIIMIU.
, I. W.OilhiiKN.Aufiitfil.Situitunkv. .
' '- J. M:tnH0ltN, "
all HiiM rwmht AL''t H. U. A O. K. U. imvloa.
Trunks, &c.
t . m---.t ,i --
liAUFUTOiLV.
(1. II. I.OWK, AKont.
HO. J7'S rillUli MTIU'.M, HA VI oh, OHIO, UKh
WT' wrtold iiIomI . -amioi Uully inlorin iho i iLi. n-
? T tuaytotiaoifuioifaiiUt in kmuoi 4ruU ;w
havti ooimu a Tniuk 10 nuitio'toiy, nhoto vo il
k(Mp 011 band all htn ti i Tninkk, VitiMHM,'(;arfi
uu iihiiiiiiik an w1'""" w iu hu 1 1 hi a tfOlf
tain ur n-lHll ih rhi-iin ft' ntiy hiR.!- In )t cir y.
I'articiilurHitoodoii ohi'I to r.titairinu ohi TriinkR
4 Hti-in 1
I ('"'HllrttCC H0K(0, WiVdltf
Upholstery.
i ' ' HAfil.KH ItAHt IIKK, '
(.LXtitAL triiUI.Sfl.UhU,
oil Iii HI.. riv.'t Hiit i xf aa.aii' (Mlt. tiiT'rKl.l.'B
oi.n siArtH) iiah him, wiiiu.
A I.l,' k'lhlMi.r fto)io1.t..nn,aii.,li Snf'ii..'f'hAirH
Stools, MklrnAMi.,Aal.U.iiaUtonr. .'armtoUt
mi'. 111 iru , iiiiiov. fin i.iin- 1111104 hu.i an kiii.ih 1,1 r, -iirnr'it.
.ioiH, 111 tiiohortr-t notin.nn.1 mo.i r.ii.ona
lilaliiat I 1 ti i. 0 l r tuo'l y.
iio.fc.j.TMyor f.iil.rttna ad waniay. I'aiaT A
Co
........ ............ -
Millinery.
18(54.
F ALL.
18GI.
11 iti'iii TO i J 1 o 1 ...
wHoLniJALi: du yens.
na . rtvln a I laaaai aamwtniMt
UIKUONH," BIINNKTM,' HATH, MH KKH
.1 ,.!NII Nil.kh, ' 1
IntVt vhivUihil itl'ttin Milling lina 'Wpill rHt.l
wuHwrntyiaii... pHlriiu a on. mtiuaa atfaarl Mia!
' t.r.l O.I
1 I ., ..I 1, ,., ;
ol -,.il L .f-i
a.. .;. -j
, '.ti. i? 1
-ill K. ,) ..s. .
' j. tl Jintf
l...1..-.l
'Oyt'OU at Yo.'j'
WiU HAialiXi:,,
i .! It.
..tl ..I . t
' t.. A. .."HI"
. lu i )ti,i J....UI -
'i'1
vi jJ.r-T'tr itrrTP-mr-nk l.i,...
la tJ.J1
in ii'-a in'io.il i.iltir.pk our now tvlt'- of Houki".
t.M.iirtirt mrf.ll Li fit-tind ih Ioo-. CirtiplAtA
Kt-HiiNrtll initial Mitlil.l. .ti titji.", ,( ut hi 1
1 'HUawIiH!-1'"
1.11
1
A luW lv.VoHnn.i (n all 'lp -frAt. ttntt.it '
1 .'.' w H.f.,,1 3,,iU W.rnij Uct.
5?K? 1 I . ' j f '.WllillaU, illou. ,
' "Two Nrttlon Udder. "
Antili (liioii tiY rv.-nr plan il.at owna a hou,fni
n.lf . TcVy'farttn.f? lh,orr awn s M-r off
a.iananai'tauaMi l..r iptavra4i..i ,ai'n at. hniimI
l"t(Olll tualUlkV Kit Ol VKluOllKtJtlf t,
tocmm uu Ih, tw.J fiutii liiniin.' by i-iihi a u-l
Mir
tailtm taraavti Ut ntvi. tttad nt Kv.JVi ptrat ab wat
h Cn.l MMl
BALaOUlfclf,
" l . . ... V
' (
jiJ9i j ff.tJ-a ji .1 1 '.'. : j j '
Groceries, &c.
M. It'Haiaa,'7
' KIIWAKII d'HRIKNAk RltttTIIK.K,
WHOLESALE ClJOCrifiS
- J I r ; , j ; ,ani imihirtrrk or i -
Hrnl7, H'liiva. twtiia, 4'lfrarMf ntl Irlah
' M.I Hi vlcti Whlitlty,
. . , , , . AND tiA-hfi l . t ,
(tic If Inv nucl laldiuorN
Al.ltl,
Aj for Half otVnrc Hourhoti WhlKky,
i j Mti. Jfll awid atr IjyIod,.OI.Io,
UK(J fiivv inoitt powpt.'lnlly to ai:-)urnnt lliftr ni-tomcT-'
ttntl tltrt ('ii.on)iiiiitv I'oih'inllw. thMt thev
Irnve itUTi-il inio parmoinlmi, uuilor thw imiof aud
atylo ot k; O'ltKTIIN A HKhiflKM. lor Ilic .iiio.4
iifi'iny"1? n tli wli"l-M4ln nrtMiary( linuor, riuar
mid (otm.'
I'llMllla. HU ,
imyinn, tfin
at tlit hue
Htan'i of K. Unen, No. 'Jux atti,.l attru,t
rhtviniiiniiltA no'iiii.t to I'liiililu u j t . (iiin lmsr pooils
lYni Unt boat tnu- t' iS.r Vork, Hofilnior aiul
rm in it lohiH, Aiol Iihvmilc I in-1 luiAK'ii yiiti. f xiNiii'ni'
in lUo It w hulit out Lliu Im( iitiluiwtoMiid to our
l.l ust iiniTH itiol oil oihoiAi who iiiKv la kin I OIIUIIUll
io ii mim it main u to -
M 0-itKih.y i.uo of tlie nnn of O'ltrK'n A Pon,
i tiiFiio',1 mi in, h il i iim oirt r.i tirno auiI bin ilium u
lloai.ti (hyuAiKlis ui.iv uiHJMt tu Miy nt ll rt wull-
ItHOlafll IT.t.no, Hint t.t IJC liCt-i, Will U-fHt II. l. I't.MI-
iniHlyu ffew,.! lHlll, th n cr tie lore. UoUi ol
u-4 dm V'i y irntolol lof pun I tuvor ainl enrniLly no
hiiitnaliaiHror yottrfMm1 putronaK nil't.liiw tn
v ri ,iu jt ,ollKK, df. CO.,
Httti -A Wholetfalft Joalr in
i.VOtf KUl-N AN U DOMRSTIO
GROCERIES & LIQUORS
NWS. 711 A Nil 7M HKKrhKHON H I lt K T, (ll'l'i Hi t
- ' IWHtk r IHMtMii. anl'iiliy
(inirery and frovisiou Slore.
ANTHONY WO I'll .
No. if. MAuiiKr m HtcKr,
! i
tl
AB i
gooj.iiijppl.y ot All KindN ui Hie Uont Kvunily
npH (tK'l Proai-Aiifn--, Mit l) n ftioir; out
fi,U foru innali iritMl inula, hHoixi ilnotl iooi; tinti
litinlm u i' i'ln ttn, Holi:niii lu-rriiiir; (i'm: oil (
uiari uHnt ; ! Taat toluuutu; unurl, Ap. AIko,
iii.Hiifwr.-i yll.'vwr-i willow tiadl.'tMl hud, Hi liwl,
fry Mrin'i'i o -ptifii oy 01111:11 n. AlllUiilill
JSTliiAV GKOCKHY
I AND
provision' store.
M0.17rFTIi''BTI!KT, litbKfcT'H HI.OOK.
ill'OOK ' N I'.W AND ''UKMlf.
tfiilMTUV piodiK'fi takn In .xpliana lorllrociri.a
in ..unit.
.S.llmiiwm ' 1 ' ' I'ltfW PIIKKI ..nt
Groceries, &c. Lost.
LOST All pornoni iirf hiTOliy chiiLhuihiI aymicl
llftuolirilini.' lor a iiolnnr n-t.v hip. ih.ltil I-Vi.rn.
ry 4, liitffr four himdrf.i nd iwt-oty-iwo dollar
Hai u 11 renin r.rji iui, rniny (Iivh.uioI pnyiU'li ui
rlrt IfculHlll: Hllk, i'M'llilUill, to lint finl'T of 1:.
W KoHllHOl. Hnnl Mule lets tared IohI, mx tll pcrsoOs
ntr i-aiiiioui'ii nor 10 pon iuit't' tir ri.'lvoiho aioi',
I t . . , JOUN A M1MOK,
Mr. JOHN A. MIMi'li: I'lmnowoalltidoiltoalaove
ne vi r rt-ai'li i h..-o ihhiI or odiorwiKo, itml in 11 r.
luitKer, v:iiottuL.nii.Mi. louoiiniyiiiouiit.
. W. ItoWMMi.
'irKinia(l, K'-nmrY in, inr.l fotMff
Hotels.
UNITED STATES HOTEL
jil'.AUii 1 Kl'.r. 1 1 Itun I ii.
(Diromy oKnnMhAHoHinfl anu tVor-oHlrk'ulrori.i
f I1H K nndrni('n., who linn horn vnnoitPd with (Im
I Aitlriiiii HotMO, in tbla ty,lr nvrr nine y-nra,
It&ai Itinftl itiiH mlldnoHo Hud uioJnr Hotel lorn
uirm of ypnr, anil plodn- htm ell to lu irinti atitl
ino ptiWtM' to its Imm iiLii.utt iioru to niiHiMiii ihi' r p
uiitliuli of 111, 1 I'MTI .II HTATKH IIM'I 1 I,, (Il -I
i'Laah Iii. un ) 'I lia piiMit- may rly Hnoi Ioi.Oiik. m
Ihii luaij-, ulj tltr itpj.liaui-i" iiiid i-oihl'sil nl h 111 i
i-Ihm holAl . . il- 1
I'm u, ua bn(t)(oro, Two lollnr- por da.
o.-lm KKANK o IMMTI'
Restaurants, &c.
I
11.
llrbrt; Itulitlt.g, 1 1 Jcnr.im at.
: 1
JOHN. i'iHMHK.
I I A VI Nil .nr h:iM l thtj tin.
uioiia- m
I 1 tonii nun iif"-t rturant Tt
I knot l y Kivd ltwnti..iianiwM.tiiillv m. k.
iinr wiiiMi jftJ'i ,
torm Iho piilJic thai Lio-y will ipMn no
paioixir xMtBH tao jriT" nnivor-ai aatn-iniiion loni i-umii-r".
TlH'V ar npplul wiih iho -hoi'irl
WINKH, iAiHUJUH. Al,, T AfiKit 11KKK AM'
.... ,.: VATAtalwICJi. .
, Tit. ir
TWO i:Y IULI UKI I AIM S
Kre prouoiin h,) No Vn l.y thoHo wlm know. Tlu-lr
luM(Huraoi will ta n piao ol rKirMaiirrtrni wImto alt
Bil 11 foioica- yi-if. itti:iii,HioJ tioi k , vpiot.ii, an.i
all k 10' la of irama and tth in lhn nt-NMii,-.-in oh
laiiipit oil niton nolii'O. 114 (oit.M H f U 4i till Mli
miiii tnc nui put or lliu amt luxury.
'IImj) U'itiioittliilldirilntdiar(i(4 ntibhelnvor.
June 11, lKi.4. JOHN KlMHKK.
AMERICAN SALOON.
CflKKKft Ol' THIHU AKD JEt-'fUHgoM flTitKKTB,
j n.- HKCONI) 1OOK KAST. '
fllUlH HiihwR ih one oflhn uio 1 t'oniplt lc ui all Ut.
7 iu iuoi ii;
tllTAILS.'
ill.'
Bvi. a WILD IWOCW,
VKNMON,
abd nil kmdaoff Kama ami ir,h llimr aano.
A-iaUttt rlatB ivtaurH(. it ta t'.n niiomiitn ol lh
oropro tor lo hiimih oo nU al all honrM.MBt, i .. i
lu loiv Uinr pttirouawhaiiiyor thay nmy utiro lorat.
(hill it il III O.tl IIIHI Lt't. 1 ll.tir htr H ill 1'Olopl tr.U III'
iioMiwai litfuiira iH t'Vt-rjr daniiton, an. I Uto aitfn
lion Llo-y uill pn l ii'tt iy ilt puriiiK 01 ol iioir t.iir.i
iw-h, will I Mwh a tolcatw no monitor tianti !.c-
tiajit. I oUw-ou Hud tiai'N ot Umbo! .r tul a. mm
vn finii.i.Kuu uykturs ry itio uan.auil null ( ait.
J'M Ui.- .a ;
Uooper House Saloon.
Afal- ic..ttApiM..ii th M.rk.t i.MhM
, J.y. NAlTIOU'ril. Prop,
ynitprpiriR :fiM)noi lho fiut-l In Ihpetly. Of HturM iml.
I'huteviH auiait4l wiMi thAHn4 innM Ahoip
loptora. 1 j- iri autj mi Llaii aii.t loiaaii-oa ai
wy on fi. - 1
t ij tiorr. by the c.ti nd hall ran. . , , alA.in
f , ,y01IH ACBhUNAUKL.
lr(ll'4l' (HM(i(fUiilly loloroi h uiiniroiirtieoili
mutt iiifMohiti - thai hehttt piirchAHriltlia
Eating Saloon and Restaurant
rormirlv ownfhy MV. V. fnn, ; mnthfAft roinur ct
rtiiiiao i.wAtir. w itr ii aiiM-oaMsat H titnaato
ilpply l tit 01 with l liw tti..t tha market ariord.
uiM rn.iutarvol imii tn bat manner, aa l on
uorvaouoa. , aula
H TJ I L D I N Ci.
iHK' un(-ai((M'ltta tp4 arnmnHir-nt to f-raci
ah'l i-oiui'lt! 1 Uood. Beat hOIOO'v t tai' oriuoa lhal
)uki warrant tliAM liavioK vwant tot iinintfroit.l
oivttHt, wt nt Mitai,(i i tia-iy iiicrwatinu mr iim'm.
Nets ptnn. wttb ol lt.tiltt n, fpiy llir imivli-
jyatiou.
yatiou. , afiiHH U. J U 1 ' M a a , Aietml,
lU'Uw bopnWyut.nnrbLttal('burcb.
t
Business Notices.
GRAND OPENING
' -A'j'' 1'Iik-
Bazaar of Fashion,
IIKIVHT Hl.litli:,
l"rorlelor,
No. 33)1 Thlril St.,
Umleritie iMillllpa llouaa.
HAH In.M N..o.it(hI, atal la aiiH ttoomviafr, Hiilan.
Uiil blntk 01
Gold and Silver . Watches,
Oflh Wry ia LMaiktia.
LADIES' O iJ WaViKV
'it All Kin ia, wliirh lor Qmli(y and Ht) lo cannot
j 1 txt t'Atti'lifU' any whoru. ( . I( ) ( (.
j norks of Kverf Klyie1 mid quMUy. 1
; A MpJctiil l giVoftion ol ihrmorH Moih.rn Slylob (
o( LIuL-tiitUi niiit Itiily I'fttiHhi-tl '
i nu uroatoii v nnoiy arid iw'ai Miyita ol
TEA AND rAlJt' tSI'OON,
And ail other articles fwrtaining to Eli-
1 .gtint Vomeuttc Jueonomy.
Tho I'mpriftor ha alio tin hiid a Atioiot dplroihin
OlliO iaLtt-1 HwlOllM)"! UllilOl.ut.lc NljJfH ol t ll, All)
tnr, tin. I oIImt 'riirkluu lonliM, Kinw, nii.t ihan
other r-MOryr Aitielt'H faio oHlin-toijit u in. l)imn,
'Mr. Klino litkfi ptiti:iii' in tn orion u, hii liii rul'f
inn uitv ir.-l piloiM', lliui, Moill lon' i .xi.J i. u.1 nr
ui-- iiininr uiki iioni n iTiln' pon l ft. l run -.r rl
i r has h, t ioojfii in hc t .ti prit im-.I lo infill
p4s.i uu hi fitihty in I lo Wi Mri n I-1 rid
ft.Hl tHll(,l'M lim Mltl. flO tllMhb-4 III hot tlllJI'lM ino
1 1 k' pin i ur I nt i i-ivorh, no win h.i.i n.nt il m ill t-v..i
! itiN nio aim in pit-am llituty wlu-.Ual With Iiiiq.
j , Ki- -pfol'-jllv,
JutiO J, Iril. , n, ,. . ., dtf
Dyeing House.
DYEING HOUSE.
! ' ' ' Onrtmi. Ohio. ' ' '
rpUK tindfrniKnfc.1 inloriii.i (ti put liu thul ha l a
JL pra'ticnl dyor, ami haa i-wTiUihIm-H ft dyo lioliw,. nl
iii' aUjfH plane, t.nd im now pr part ilio.-olor .ill km. U
ui nun?., nuiuin, ruiHKMiH, wnuii , hi,. Bolton t!ocJf
any coior ihhi tnuy iw iioorrii.
t'.roH'.o hu'1 HljtiB-' rciiiovt .t Iron. ,At ti r'n.1! . lY.IL.a.
H wm nuitK to lintvlt H uooda in n tintuunr lo , hi vf
..,r. v.-., ,lr,i,.K i,i, HMu-ica ntM-ritMHi y (o periiirnt
luh wo tit! U Ui tiHt0Hihli'Hlyp
iH'Miyip. j i
no
Notaries.
7 JoiTM jT. S'i'iTi'i.l.:"i7iviTtsi."
JUSTICE OFTIIE Ffe:ACE
HITAKV Pinii.it. ami t: a; iv Kit Al. u,
' ... ... LKtlTINU AllK.M',.
w
IH'J
ILL ,roniilly aUon.1 to Ml lnu.iluahrD(ili.la)J.
K1T1K..L,.UIU rArm.H. .-.1 ... i
.... i.iiii, ,1, .1. minion ii hi. . aii i
I " ' ' " ' nr '---r ;- ir- nr.- -.m
.MOStiS WOUAAlANf
' JUSTICr OF THEmfcE' 7 -
lor M.tillsoii : Tp'MontKO iaVi-jr fa.', 0.,
ll1"!!.!, ilruw r.i,'.,l. an.i M.o'l, u'.,l .....
j Hlllllllllllt. W WllllU, :.a,i llMKtlil , MlV I..
:lll Coil lion., mil
'I I .
lllll III. Iti.l.
I.
Sports of the Turf.
JOHN P . M UMMA,
TBAININQ , COUBSB,
j Tlirw MIU. Nnrllt tif Hay taw..
, riNK IVvt'ltHK for Ilia aprnntmnihilion el
I'Viaoim .11" ...'.ll.. 1.. IIAIII l)OI...
Jll" lit S.it
Heopeniu of the Old Stand!
WOULD roaptoinihyimnoii:ir4t io th pu i-,(hM
h- ha i.t priioi J a. Miii-mn ' i H I ht iliil,
W.4 Jfitfrmn t-troAt, hwnir H oiot, whcipha i
.r i.tn u iu u'i ,
SI'EAM AND OAS PlI'R I ITTIXO,
of all MrulA in work ni ml ika Itianm r, an. I al lh
.in h. ri.H.ai ii,.i. ruim. a almim ( to. iiut. iBitroi,.
a ia ni,io.'tnilty aoiii'tld. a...llw
mar'blv
NHWPIRM,
HAVE Una .lay iFm.'ialoii with nm lohn 11. W,n
kwutlia Uinuwuo, tl a.o of Martilo ia il
i.nr,ii.l.ri.i li, H. U u.
a ii.ton.1 lo ki..'icon'Unlly on Imn.l tl,. la-.l ailirlo
in onr Iiim., an.i nia. ii.w.lr .ii.u. -
am trili.ilii.i. o' Aliulao Uork al l.,r .........
MtattUtw.1 . I.a IhiA A WINMKlk.':
; HKNltV THOMAS,
PUMP MAKER,
Shop or M'tst Side of Wuynt Sht, ncu
J nUl p HuJU Uroitry, .
II rnr...l to n ifa Pumyriiof in teat inalltjr. K
IMiriiii .ton.. .,n al.ort i..,lu.p.
lir.l..r. u.ii a I..U..I tlrint... Harrry, on Yhw.l t.,
"'' " I J ..B. !. ,. .,
Jiuia fill, lia.l .,.
1ST. If A AH,
WIIIII.KSAI.K HB KKTtlli BKll.KB UMI
JOBRKIt IN -
MILLINERY ,G0ODS
, STRAW .GOODS, ...
KIBHONS (MIATES FLOWKRH,
Au l all Aan.'i... uaually r'.'.Hireil la tlx. WlLltaaat
Tama.
0. 41, Mnln Mrrct; '
M. H. AU ordi-ra from tit oountty promptly al
buidfdto.
a . yiHifm-r-it.4.lf,i-ai 4. ..1 I. ' n.. I
- : r ...w-un.W. tf i Hflf (O
lau.iiHrlu. to: Utunt jmixitng Jnwbw. I
aaPtiV.OAakli.i '
AUVr,RTT"tl It
IN HA I la V.
On nrtr,(K'Mi' d-, itfl't on inti'Un...
(HlA ftlMiaJt) tfi.is. ..-
una aniir( to'rlt
(Im aiiara. onA Itionih
1 V
1 B
Ml
7 l
1(1 Ml
ma uHnrA, tltr-A m'nihn,..H
uu 1 tare, n inonth ,
- - IN WKKK liV.
One Hlur,MtfllTi'.M,.,'' wek,...M ... ft n"
Cir '(iinrc, t-m h wt-in A-Mi'inn, ; '
per nfitarof on ar,... H . . 12 t'"
MrTi'rin h.f A-l v-i lo-'iounlH O'-i lipyniK n pr.aio
Ihm-a, or ho a hnurfr nriil than lKvf- -p. ili'.l, n-ail
kii'mn at Uip Ooimtini; Koi.m. All ftilvi'itiioct I
art- ftrifi"li )tl glio idvv ibwi iinlf mh n written troo
.flHH If niutfi- NnTI()llf m iDM'rvior. v ni; u P'i
vriiHi'itim.iH roiiHl !' tmol form ailvaiwn
vsy -
TRAVELER'S REGISTER.
rTrains arnaud Jparifrom th- Ctur.n Pf pit
lulluwt.
CfiaoiNNATi, Hamiltop akii Dai taw-.
Depart.
IjAiivilIt- mill Mt. Iouik Mail..
t .;tm rt
I'
I n j- in
t nicinuHti fici-oioiiiod-! on 7' a m
i'rtK'iiiiinu Mail fl ' p '
lUI'lllllHtl AocoiiiinoiJHtioii... II 4 p lo
PATTOD,. XKIA fct !u.(ltU.
K,RHUrn KxpreKH ..,..., ..11.1' a iu
4 40 n m
f.fln n io
Xpiiii Ai rtrmoA'iHlioit. ........... ( n p m
KHitoih KxpnnSi i K Ui
MANntiaKV, Uarfua and U i k inm ai i (
y:4r-
.sandiiHky . a. iu h i.i
liiintMVillo AiH'oiniii ilAtion. ,...:oo p rr.
Uatut4 awh Mu nioA.' '
7: l.'i
rhicaoo M:ot H .'. A 'in
Oil H 111
t:4' p io
:hi.'iti;taml ltLroti iv;prp... , oi -p m
I n niA m a t'lsNTn 4i. Ann PttToa $ WiirrM..
t t. I.i. mt uiiii CttlCtafo Mail... 4 4" - k ; n.
I O.lnHiiipolo Ai:t chioioiliitiou.. r..-H p in , ( in
'rtl. Loliin Kxpl'vH fl:t''p"m ' IV-'i:. tn
fAV10IT 1 1 Mo, i.'l
AeeoTnmOihiLiOU. "ll a Tt ' 0:..r. in
tpvoitu , & M p ; f-1" p u.
l.i'HTcs ilntly rjjfi'pi MiindnyjJilnfiN crii't St.no rn,
Kl h'lii'io nod Now I'ftiix,
I'li-M'ii.-.'tb t-'iiti r K""t ou tlo.-rni it to tr'iti
mti 'I 'piir- lm-i' IVhMt th'fevTf totorr :Mt y m. Too
1 1 1 1 lo n will ma Ui opi'ii 'or t j : r inuo.
AUGUTUS W. WINSOR, JR., Agent.
1
t'rwiiwNA 1 1
a to i ii tui'i Hail hoii. ,
uhivh ftoitrn ;
.1 .01. I;.- hii. . I io i . -
I- V1-- ; '" " ! 1
,COIl tu.. ' v c, - , t
Miill.lM:H. p m
i-! f ih .
Mini, 1 p ii
Airio -nl Kti'hiit'tt ii:-l'i p to
'O nii... . .. 7 i ut
MfflU tvxpit-f
Music.
, HTJ IIHJ O aStUHIO.
1AM FN.,rtl ti' amiMh tflrttif Muai for mr,
pt rlli n, Ac, At I ho htwr-t punHihU; I it I !.. II IO ill!'
i lit y oil hiMi Prop ! Hiri-hilil del i.i Hit' In t .- i.o on )
I -l I'liiilOif III thai I i.-iih r-;itiri'V lila nl'l 111H1 in
Cl I mu a ,im iult-l Jl III" ivaorotitr OluJ 1 ;i.ul, ui.-l
r-aii.ftirtiiiii Muy Airtvf ii pttf-rn 1oa"mi1ik u-ml ;
All IIHl-TH h it Will h:lll. ft I JII OI ui.l.l Ol III I I'l.ll.;
and Jrlhrnou Hl.-olH, omit-1 ttllwloo Hall, Wlii In
.promptly nilcndeU tu- ''('
IU-Ciio 1'AMIil. n.l'AKMi,
" I AlOklO STOl M.
iH K iillt'iilioli l IliUririiiM Hiid llll lov.ji?o! inU- K'
I it I'liih'.i io our Hpipfiiii Hti-OT intent 01 MiiMtil
ill-lllilll. Ml-ot Oil' liionl iijtpiov il IliiOillliat lliii rt.
- W.i hnvo ooii'Mnnny on liiiiwt a lint- moi k t V ioIium,
Kluti-i, 11 io I m; n, lkiniTliiioA, nod Ao onh oo ot t vi
.yitrit'l ol t)iiiilir and pro . t . )
hi-oi ui to I'Ci'iilw Joi' Kiio-r-t l.:ii h-'a r'oo hi ith !
I'Imiio hitli .'i, rt f mo fOti to hiroi -1 1 l lit- ill in' with
lllfaw llllf .11.-1 1 IIUI.-l'l attlH-ll II). IV !' lK I I It I ii I'olO-
piiil hith tin Ik-kI1 nm,- mnnoltii 1 1 I
till f . iJlllo:. ,11'v .f iifJi W t i- olilo li-i Lo lllllll-h Iho
hi..i , .1-. :l rt, It ill - .a- i' ,-1 . tl lilllMI' lllttl :-.lf 1- Ifl '
( mtMlt-ttl U.tt4 Itfli-, ai pit;t-.-uial .tl i u it i toat uiu
ntt i nl '.. iii..'. . til- v ii. put i h i-. .
i'H.0. .1A. HIMI Kit, 117 Mum drtt t.
i ''-'l i la. on 1 Ihi. I ;o.. I th.
Music. Linimentum.
Wlll'.Tia ni lilt. MKTKr.VII I r.Tl KV.
till. K. I IIK U'AV'H
I
.1. M" hi"M
ly Hit 1 HlltM'tll:.!
N 'tr -iii ii l' (ho
nnn-iliiini" loth init.hr
1 too-ill taa iit-cat nail iuia.t.rntitivti tovyn hhm .i
lal I ..V I 'J I Ml-I. I- IH III,... I.M.I..I 11.- o; o
io fViim oiAiorof portormiau oulotiiU ol tin or., ttii
l'ii'i,l li.,,l ill On .uii...r- i.i a I AH H
l,.Jtf,,,l,n it h-r no i' iii.-vI. "l no 'l.uiiin.'otoin '
Iivru Knott 11 lo I ii ll.
(it itny i .i ol Uo uih Umiii, i
it.-r of i,.. , i. ni
tatlHllll. WIlHtf Ollt 'lilSx'tl'll
whai- iar lnlr u Uiij
fd, nut, ui.lt' i. iu On
i i- ro'onoioulotr
ol tli) 'ilHi-;ini- ll I H Ol.
u voMJtsot uwiuiut;it pont mtin l-uik,
Ill, .'111
Otlfl .I'lilllll'l III 1 tl- H Oln-H'tl , Hplrllliw, rplH'tl UTtl'i
toiiioiil o,,km'H,'fcr-f.i-'MtrA. liurn, Aitu.in, fro a
IVI lout Ittl.l I. til I l,:u;lo-t IlL-HtO.!.-.)!'. A 1 , ll 1 . I
kt- nidi irm.
11m "fjiiiuit 'Uii.tn ia tin- n- ult oi iin.i y j
pAr-o'Vi'i-tn c xpt-nno iii, and i'iwii'iIum itriton )u rvr
aai:aJitMiriMLii'fia.'rui.onuiviriu- vi
AN hX,lUAtKUINAUV l'i... lUlUTU i
I'OWKll, Which no oMir l.ntiTnoht i.o-.i.,.t, 1 hi. ti ! dn.
AArtif tha ltiiptiiiltvlH f iIoi'mm k nvih h)i'(4 tti i
"lilllllllfMlllllil HI. (- VHI U-fl.
tht it onr.li, an'ii vat wfj.r, wr.vrn
t vWjiOMT i l .
It I put tip in '.'.i-i ot, .t foot, Hifl f 1 tmiih H, nitd
till ilirt.-inUY. for a, and Toaimrn, ti:ril oniy hv
; .Or. K-d'hWAk, i'r.p!oi.. .
. " " .i. .i.iit Tiurd ht., layi.iii to- o
F'T-Tiloiiy raorctiaatti and dntkjiwta ! avna.rit.
Drugs, Medicines, &c.
o ii xr a s. 7
11 WAI.TEUS A KF.I.SO.
Wholesale & Relall Drugj;!.s5.
h. -4 I' fair l trai, liou, .t
A
MM IIhik Mr-iii(t.tprtrafor - It. An aructt
Leather Store.
New letherstoreT
AliAHI UKI.auAKlNkU, I! i
' 'i. .. ..i I.T. Thir.l atra.4, -
Kws ounat.nUya.B haart all km.l. of .ii,r,
.oi bai .,., U..Mi k .,iali i.tiu.an.1 iii..t....o.
Ai.o. ham. -. ai..l l.n.l,. !,-a t,c r. -lo a .1-.1 t,u. .1 .
hiaiuiMK, . . , .
r'lV li.tfl aa' 10 io in t'h a for H.dn. .v..l
l.,,.il.ai tn In.. roH.rh ai, i.i.ti.
. .. i 1 1 ,
wm ( ( Pi !ila-r 111 hiotiUn
HATS AND CAPS,
Ltilieh' .Furs, Straw liootis,
J CLOVES, &C.. &C.,
rrHll.l.iiii (i.ii'sic, nu 1; 1. i,.). ,1( HiiiM-am
THK rttliSKK,
Oat Malta aaal Tl.lr.1 wta, M ... Nl.l.,
I l.tl'OT,1llll.
Jma'l.tlatl. i - , ()M
NUT 1 1 K -K L.'t.. (iva.it lhalonilir 7lhilay ,J
Anly. VII I.-.M, Maw, k.hw-waa aitwiit..! '
"' "o ot trir-iiwa- n. ni. r, .to a mi,. i
.mraairri oo.mtr, nl. o. .nil ha i.-a) ml a.
iI'Mllii; ! Uu. u..l ll...i ,1.. . .
I MIWNA I KI Kktt.
. ' Adn. uiri.irunH l-1110 tLaunar. alw'ik 1
ylos, Auaii. 1 lath 1mA. auHau-3aj
I

xml | txt