OCR Interpretation


American Lancaster gazette. (Lancaster, Ohio) 1855-1860, September 06, 1855, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026105/1855-09-06/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

---' 4 .. 4 . ; , ' S tW
1: a -v '!li"iitfl n
.,''ntterl
' ' trnfejo
v CITY .te -LA CAS T
VJ'--a.-
dt.v
-. -.
Hir& Strt-f ' "
-w j.-t
. 'ff . -m- W)ja; arCttIJmiili3V -tUUB4r r oUu;rtiirill.-ttwr, M'iimiflru4 ninj of kMur uA tare t-t.Hl
wufi t
dariflg.tto- fcwt two Jny$ Tle iri,
bowerr,- lostJ teil,v, fidf lh WbSsiJi
notllon: . YMti OrUn.7J, UnlnmffiJI
Tb" SJs for the WcH
iuclud'uis 24.00U tiales
$be nfioclt rot AftMri
AAA ' -. . '
r4,ag mil hur lor oxriui iw finui
hu declined 6d." Wlint u TtrilT kVr.
ancI'Com is nominal at n dei'liiii of l'6 I,
( FnoyisioNs--Th9' market ; J stvaiJ.t
8i-.iWo 4Slj)tJy'rfi;Wul:it'.ii44t?s KUmr'
iilt, -t r 3fc'iw f 6 i per bt.!" TV"
lOUtKmi) rv e.Waii.T tif:- d-MOoi
quo
Ohjo, -1.41;-nff. Pin) 1 VMh V-U 4-
Vtir 4'Wt.4i.iw. P" pfii'j4o.'W4ii
tlii Iwia tiO'jtiit il; r7Ms0ti'''' At V1
rice' . hiarkuif u4wtnt njJmii!ii.l
fvtoeSj The m n WyfN t) ''''t,ti udx
Advice frotn Jlit'ili'li 1 or:' 1n0i ?
London. A OL'Uat 1 7. 3 ; Miif-'
01119 ftt 19,1194. for iiwuf V
eantian a5r
' Aiiliffhi infiivm? h4i inki'u nW'
,'botliftrj m the B t'nk.'o( "'Eii2Tln4w"iV''.t
aft' Railway Suri'le we 'dull, 'Imr-k.'i
tioas bi'in ontf red. fV'
LiTorjil Collon Mu. -
"OottoH for (be wijok .tiwUtriW 4.';t 1 i'. -.
tQ 0eilt"ftt?.' AUaI 4,i,)0'i;f7 Jf't
--TMi'cliwtojf itKiUtitJiis-Wi-re . lvf-uit
tTRfrr 0 7' 16, Wr 0;;jtfo'VM.'.!'&'-
, lMPgttIf- NW TB0 TH CttWA:
t..WV.V.llU -Bllllli IHMTHIUIIUW v.
tombit.rJmsr( ,-pf Sweborj,.(H)miiiMous1y
Irora tiia to the I lib. - "r
Svreaborg it tepoi'ted l Vhve bocb cic'
trpynd by the Alliad flotU, VHb njflin
Josi to Allitrs, but nri(immenM(lVrae-.
tiijn of proptirty to th RumUiji.v
After tli booibiirdojent. Ihir flco.li re
turned, on the inlj to Mirgc f -i
v. A' Sweabwa nh .Iminansft: i!oi)fl.2f"1i
destroyed lb iUr-lioua, rongaiiue,nd
the- Areneel. . v it-A )-si "7,2
Tbe j Jer romMlmis rid torcs oprp
tiSciHrfS wefi ifitoWovru 'upVi.-r.--'-, .
" The eiwrniefloM ienorwofi; TlTer
nothing stltl in.eithr the E:jftlKr
French AdaiiMl, disr3i!che8,.bi)ttCha
BMuiian't hipi at Swoabor-g., Thv; Allic
Tot no !ivo. Two otllueii an I tbirlf awt
M the Englieh wero wounded: '- .w,
T'ie Riusiatf neat l oweubor2 not
to-acted.: f,".-.ri...--:.'. i: M
' Eiirly on tl6 njornrnaf f the t ft th,-; the
nuHMinn emir, unuui- vton. liipritnui. uhu
"ited the line of r lie 'iVherimyii. . , f 4
1 ". 'TM b:itU(i Uited thrws twiint l .wheri tfi
la)iiiinn wort ropplod br he Froiioh end
Btrji'iimn; with reported lo of 6,000
od 400 friiionere.-' Y ' ' ..,t"',
, 'The' Ittteel from 'the Crimei- U a.hiIIh
petcb, from OenerHl 6irapin, who Cole
grapne thai the- bombardment would re-
wpen oth977tI-;;:f:V-rt'-.-rv.
" Xinar-Prtulia had. reoei veil orders tote
turn to th OrirnV,'ihatortd of AhU", 1
A d(ptr,h from Sw I'etiirburpr aay,
CfjiWoIiHliofFlHU oriTori'to'ink the Ruwian
fieeiif 8ve:'gpa fujli. i f H '?!.
The London Morning Tost, a miniituii-
al pnpbrarir, U baa reason t xpiut tur
rinsr add fiittioftuiie4pm!ied newafrorri
the Orirat.: ?It U'lupposetJj.'J'o .riifergi
ome acoret expedition ;tf"' -
.The laleot aouuii'it trora"Aia. M'no
etatua ttiat Kur is tomploiflv investtd.i-
The first puiHlluI has ben opuiiml, iihiI all
comniunicMiioi) with Eozorourv. tiu liccn
ilonpod. ..: . , t , 'i:i ,';ts.. V V
- . Turkey aundio2 re'iufuiverantOo
Kara..- Oen. EiptiVU- kcs-fominartd of
JQert..jCariibtiru divUtu'a.. ' .,i jt
Odn. Zamoiki it about to org'tnisff a reg-.imen't-of
deaerierf aiid Pofe. 'A niiitlfU
jtM Helewajj: threaiaiiuj i CoiisiAiiliu-
i)Ut.' Tlia revolted Uodouins In TriboH are
. e)tiationt are atill going tWxlxiwcii
Londoiij 1'Hria and Vjentni re"pr?ftiilfj Au'nf
'Irirt' eoQltntiQil butiupation f the: IVinci-
Jalitie.-;Tfi;.LoftdoBrCW
3l'i6ria bitva arrivu nt. a point Ari
-Uiplr-treaty', binding Fr.ano Ej(liuiUttJ
Austri not to conclude iij'arangiiont
aepitra j With liubm. v4...
Of s.a. ancortea ny if aliip-bf-War,
crowd 1 lie Vlmnuel lo BouWu- -o .tlx
J. Jamea WHlker fc Co.,mantfcttira,y
pe.u. have.u-a, , r --.t - j j
There is notlnnv new iront frn.
Wudueaday .'beinff the fift of Ni poWon,
Waa w holl Jay at the Boarton It wm - !-
hrated at the theater; ' and throughont
Paria, by tpeetaolea and Illumination, and
the Oommauioatlon of avntunue. of 4. 000
'prtaonera.'.; : .'','. va)V
;.Prepara'tibria 'were being made for 'th
reception of Qunea - Victoria. 1 Napoleon
wm mae( her on Thursday,' at PouWnge
i tmprasa win not b preant. . .r .
V Ex-Pi-wiidi-nt Fillmore had beeflt preaeri
ted td tlie Emperor by MK Maionr jhe A;
anerioaa .Utciiateiy -1 V. ' v '
There 1r ootid n jf of ;tha tii aatf jm portnnce
from 8pin. ; ' ( ; :-'
or4-thing U iald of Congmii of sUiea
men at Vienna to gettlo the alfair of Jtly,
but it i not likely to be with any effeut ai
The s'uterherit rotative to a ctfhaordato
between Fronce and the Holy See la contradicted.-;
';' ';-
VThe Roman Uovernmeni 'interposta
, " ty vhstatlo to recruitiug (ox tbe '5riti!
' Italian h'iori.r- ''' ' i'V'. --v
' ;:: :.f;:.:T)ENMATiit:,'v',;.;-;''
. It 1a'f'4p;ft(iJ that the::panUfii&drmlTal
'; ourler, haj goD PftiU ta. isi-aayice
ofvrrafiCe. ocMbgtlif lWARE AT GREAT: BAflQAlNSKl
npfffdi5cuJiH with America wntreratrtj the
MU V 'Sound iuties. -DnamarV fear Ikat W U-
StAieBwtl cobuiibwJ'-hwIiJU'c Ly
possession o 45i DaoiiU Vit: Xni
I f
i-Oan a .'
- 1 4 .. - . - - .' 4 p.......
foauy
.,-Iiiiv..teportl tlutUhar ommiMMrtM f 1 th
ftrVIM.i.liWNft - Hr - 4htM WW the ftliliaafor 4irrika4iic njnd n(i'M j
kur
s.-lW A 4WWM4J.U (r444. iLMtVhutf
: - i'.. . t-t ....... . . : ..i,
w. Votliivasi tWrwu' jVirtit rt& rni-k'at
lit '.t!.. . h . .t'" 't ' .
.f.vTrrllatvwllWIfa.
0AMjBj-tnrrsfU;i4ii D4Srr?i'tr( Fri'iicli
V il.i 1. ft Y il l, i, . U )ctu. . W W tM-BK
'HtZMwt. iwnhin4it7
UHMtt8Ml.i-tM it Minln.KrKif' D'4Hni'reT
PwNoartt-, t iWeiftf I. J tHfld- M rff BirtfiJ
AiCrlS-CsTtret jwyJiitw'Uiii&Bil
....1 .irr 1 1 ' ('in fi
W - ' ai 'f . ' Fi i h . "fir TJi jhiiT." T:i h II r
m liiwy,, iUmi wrtmi-lh t 'J.li
- I l4t iwH'li-nl HMeurrr'il wliil. ih trmn
wae fkTnnrnft rJfiitrr'TJ? iff ittrW.ty' J..r
tlievy)JLiitt,ftntKcW'Yorb.'wl44i'hHa
hrhi'li'W,k C'W JKweari'tffo rtiat tmir).
t,'-UiMg'jtiivii'Oil iKofraakt hi ' in-
1 1 "yji , w i. i i-h a 1 fcm p.; lid.'. ' j.t: r'usVi lie', 'fiW
'5li wa w riMltt, t1rt(ttlW inm"!yc;
tsa'prJ 41'tiitti-.i,, Ui(.irnr wtrro-coio
-.: ai atT ra -llit-aa - r ., . n m ' 'r
iartlMt'V4' diuri 1T"'W h i airid lrt ; B XX'
Wrj.
fflwV
wtt iiitrruuw biio js writing a noon em-
bo(tytnar''her" 'ob('rvrtr joiia and axpartouce'
io ti Uniio.1 Si VVitcthtir a la- 't'roh
rone.dr.ilot,- ca ii n ot "MrX i ;T '
- A j Jievjr.'rol,btry was reported -at the
I'ytiue offloe tbii mufomirT' A Mr." Blew.-
art bprlggs, nqent for 11 hie m-'iriulaciory in
8hefn'lr,' Enzla'nd ,' wliihrnit hi' Wny triim
ill ,i llidtriiMlloiiar lintel ?ili..iIiiiiilia'A.l 1
Wall stm't,' had 4t,-6JO ahstraotpd from
hle eoat pocket. ' Jont ai W ri'h' lu-d'the
nau ot vyiii.i treei ins pat jui.i!ii, fliiau
flftrcmovil,-.Vl!Ji;iiii 4u -rvphu;0 it- the
paetfiijje wfia; pvirhii.uijd..,.;'' .
n-'Tlie poiaio -rtt ii-ri'portnir
In- bo' iloiit1'
rjtiti'h ;i'rriiiigi( aIjeti(iltDd'.vf. tony
and. but Mit.cufitor wkrtir".jvfif J,r
Tnistt til orucrto iaij tr u . :.,n 4i.nikt
WM- . . 4-a4irtf
TliU Miyof (aa' immh-! nnrexltma' tra
lendinif the time iT qnitfaritiild' of Vessels
My B.ltOhihracTnn!.iV lliat
bolli the secrecy "nrfcT rejijL'iMia lest'of . thif
pn'rtjr ought li W abolinliad end, the Natu
ralication lae totally I'ftieufcili'i.'f . , '
The object Vaja nu-reiy lo aaernln thaJ
sense of the Oouhott olheiaiHtvaiid it
' ' l'". r...iv j I...I 1- . .1 .- m t...
wh., uiiunirDouiv' ueciueu in- niv huh ma
th'
Zaea'tHtta wotH' praiiUunce' oh fhef 1 Olh
Saw Louia Potosi (liad pronounced, mmi
1500 men were V tltrrtr. w ay. totvijaurri,
whoy'wroo march ob laUinioiaf pi,lb
JOthL. Vea.JWoll anil commands nt Mat
amorae.t ?: j, II-; '.'," )' k , jfi y J
0"4 X-' . .44. 4f.H .-.l,.f, h.ll
.-. Pmiii Ntttr Orlnaua. h.j t
h-,.i ... ' i i . .. --w w.r
Jjic San AntrJuFa Sentirvel '.of lV'i8iJi
nnmiina the arrival f Col: Riddle', (rofii
the head mi irterf-khe,RvaluthWUvn
kiortir ifx.iiri tiq ?hvb lunk ijyuu 1 1 j j
.. . ., .'.." .i.. '4. i. r..t,
willing to ntfi ver iiioiftjwnrraMiii ui7i
tiwo lav'a iliat' iiaVB escffpulT Info, JlttxietH
(J i
TUr-Knu.tik t.KntsllktUtw.-ij-t
:s H CII0AOo.agHf'0''',
hViBjvUira tf lrit:ny'ij,,fJ4innriV6s
? Kami l
VA blt"K?Ti'l rerri'oiiilt)lTic4)r
Ity'.iUw igwlamrhji pirrwed,;'aitd
for he noxV
J3tT aix J years, barlec ted hf thr-
present L
-Ayr : M.r.if. ..ul .n.aai, .aa a ,jf-9-
"" v '".Popu'lttlna ofChlonite.
. CutOAOo, August 2!).".
Thtreen'suTvf ihe !thJtlivfajon"of Wit.
ca.i is vompleivt! . The pyipulation ef that
diyiiu i ihirly' vhousafid rjftyvair..
SThe popuiuiiii if. the sanw division in
JiSnrjfl64.-win S4?; , tCluna I860,
i' V r4nt nr4u,.w ,
Boston, Xn?wl tdThe o(Tle.rad
whrHrti'ii at 'the Yrd hav given a
day's pay fot Xh't relief of the aufferuta Ai
Nttrfolk aa.l rrtumouth.:fl
-1 i' rr n f-i -4 ir ft n "nr '. 'V-A- r
' itarA Writer on awnrinr aya that an
oath (rom a, woman's lip la unnatural and
i aervdihlwrand thnt he would aa soon ex-
. i...n. r 1... 1
irMfuWrtMii
thpurrh their customers rarely do.v...'..n ... .
;:-t3f Money. i wall spent in purctiaaing
trrtpquility of mind., I,' r'.Jx
', liTThree pyotors, weighing eacti over
one hundred and thirty pniinds, Were ..te
cpntly bronsrbtto; Cinciatiftti-r-( James
Oyster aad hit wVat, ) 4ttV.v-'ii.$.
ni 'iM lluiM it ("iiUi nl.cr ll,e ur c:ir 'left
,''-rrm- Wihiiigtii. i
In the VTrfVii? krfo w NrilUngSirtte'Coun.
ril, iiiae?i(in at Uu:ihiiiri(l, tjn.AIomlav.flfi
rnriirrnalVoholntiriA'1 wa 'oflbrWd" by "olid
. 1 , nv-M .
NewiQi'lennaj p.tpart C.MouiJay' have
teen received liwrer'- ;
A lettlrlHtotr drownsville .atutca l)ml
aiiu is anxious to mnrnj troaiy inm eij
fect.- tyfit I :.-."."-.," iVi-.Vvfci',i
The. tilths fi)m yelloxt',jft'i5,1rr:iith
llitshUar, riia onfy Itiiirteeni'dailri'-r
- ..... . ' ' ' k .
Oi: 4 . -
ine twu liOUaua Vfre hi joihi scsaitMi, umitv
ing nnt4.be ec?Jol '5..
Tiff .bill provide that kxinl tfleera74N'
tilHdln'c teff:'pbl!bJir', ibtbfcf.9
CheJtyeXJH&si fcetoro- Of fewer I
O il -ETf t N G E fir
sigh
Ii aim ware, biuiue.", aud in addition loibl a
lars-a tuck, ia-no daily rei'i.iir, direct Uui
I
Jn.fMnm . town jtu r-r J .ad
CuiDfill- iiHbl f. tbj.caiwliliiiirown4n j1Uilih.p t Wrtln ml piifl'njr whM lh Ink In m-
ual tK.v wil I h artHI Itfi BllU Wilt
att bufora i)Uitrj( atutioal Bj.W?l ntt(ritlo i
n4oniBluiortiriiiiniie gvH,l.op, )
mud Moi-han'.tl4eui;tj-.
i "ft .'W ,lj
AjnU Us4.
t . ?t. T'rrj'. -t."tt:i. ... -4.-...
TOHS Kl'?lSOStf wonlil inTtleUif ttoii4i
SMie-V Id' M Urtr took oT
H11UH HaiUlNlIT IHMnnatt, imvj will or
a bawUlba tiort Jlal Sail, 8jlfci and Bra.j-
-Trrti limy (ikrod Uoor bucks D,t Lstcbuiit .
w innow uiu ami ohiii :vi . v
r.u.ll Wnod'a Pure Wuita Lcn l ao "IU '
t' ttxiVaa-l Bln4 ; U. f Ul HiKeJa. UoH . '
h... .ImuI rutfldtn- 111 .-rtilll tfill .OUlf?
April to. loo.. . . (
r-4 tTlTKntn all knituimit nrui MHt unnnAad iniKt
OBut.fc'fBtStul, pmr imi4 Suckot'sOimget,
tk 11'iWierJ. l)HlHoud HtneU Elita boa. .-M'l'ri
nltia.Tiol 'nwirmnT.PIniM)ii -..t
soii4 ir't-lf "f. J
Cunnnr'4 lrwt kahr, Car "H f4t
Aiwuk MM. -Jv' KPr-lSGER.
jjr.J-.-'-'V -T-;""-' '"Uli... i
pw 1? 4 a v u IT I ' I- V W 43 ... i"
V 1 V jiEp.CHAKT 'TitLOK. . . ..... t
nAP)Mp3Mi a larjre aed hoaiiilftil aort.
mojit -nf KKAKV MADB tM.OTHlKS, vr
SiborwilleMuoie aetoctlon of OItk Qai
urn am( Vtitit. All of which lm4b.4eo eolocW
I
wltk rrt eiii and -III srwrtcl- refjrtne to the
wan4.iad.Mkif tbiarnmmiHrlty. I. --,
' lll.lmiir enr4liro hi llln bmnrll OthmlnOM, . U
Waaa4aavliatklektra OJiibmrrea tb jboicoat and
lwl nrloiy, aud Uli nim hoav baabiu ini wpoh iipl
rri that bo finwll (Utlio LOWVSt PO.iSIBlB PHI
Tbo imblic r ropdfiilly iwiioilod'to tntl and
ooin bit awoftaien.
tie Uaaotl'iBnaB- general
artuioMtaf
inyaait.,wtAa
'And 1. n4 all llni'a'nrnnarud to acffOranioflute hit Ol'l
friend n tllkc? Ubauerollaiil artlflo of rtnadymnde
Clntbinr.orto M ANltVACTlJHlS TO OKPEH, out n(
Hie bost innlorl,,) and hr tnott afmmnll ih'id -nrkinerl',
aiiytylonrafinHil'OR JIEM XD BOYP,. lb ;tlie
lio.tlatirt Bio.itfnMnMinWa ntnnncr. i inconfldeia, In
thlt imped, Ibntn fim 'w( etnumlaalltracllniw '. '
' fHla nortioinl iiihriioata ponnml vnrlety.or :
' Llirtii fonte, 'Vllni?.4,' ' " ampeDdflfa,
Unit do 'Mitntotvl r -Jlonlery- , -.isfcy
. park , jda :,t Owvuia, Lademiilrta,; .
Ciirtift-liat-iii -foirollin' with n ithnrartlcltl njittlly
kpt In a Onnllomnn'a Cuniinliliiir f"uri),aiid tnanulkat
litrirk, im. ma mtiai mwnoiiaoMi fioa,: . . :
ti hai been mirvkdwd of ell- ilAbllIiad boaacr la
iko lvistnticfiloionnir'H(--firr,vd, la bi !utt,(o ol
it,6 aijiiftriai nnu iua .luiaiiie innnncr. -
lie rcalieeiiuuy llivitoa Ul oio fuawiporaanu o.ner.
Ui call a( bl ww Astablialiiimnt', whnru or will .atl all
tlmoa hi ruady to nil apou tlum with anae dnnnrf t
TnB l.fttvrrr aTta. l leetoie irromiaoe. -ana mm
exnintiiMlonnl btnatock lo Hade and timtivleanrf nuiU.
Itw oflitamaniilhrlum . - r..- - If. TOSff.
t JUnorutkor, May. 1M. t'.-tf ,( . ? . , 1
Dry C o o d g , f t r p ? ' g & 11 'V r"'
WILLI AM LEE" CO. ''''
Jfo. It MJft JTourllj i .Stiei-Ciufinuali.
Oinra at utiial, to their cil'mjrt tnd alhan,
VERY EXTENSIVE ANO ATTRACTIVE STOCK IN
Ul'.lrUL STY Lilt 'OK .'OOOt, f tali
tadles' Ori'M ;OooU; nf nil lllndt oT Pabrli-a, flmwl
and MuiIUIiik; ttitiOfoniarioa uml icet M,iKf
ll.i,.ry.d(p.t LIhiim. Martina. nnd ull kind if .
t'.. S . 1 avArlfly'Alt'Y- ' " .
noaiM foii thkV aifn liots we au
'vf p. in ;ivi'"i'-"l""r-v,"
nu!!ir.4 eimilu.tcu fh ilieonf price prljjn'jilp.
1 Pal morbid nt vatot at furorablt(niirt'ber iu
can be altordml by any bonne DugugijU. i a riUnr
kunliiett. . ' . ' -
t'ernntvttittnCiiiclnnll kri MnettrnllT'turhorl
la caii aud awiinlua auailnuid (rku.. , jlpni a-dd,;
n rfv ;s t a iiiii s ii A ti m.tv
XCUO.IdWiV'JlETAtJiDIt.EK.W
UKNl'ECTFUI.(,Viall,lulb alloMlmrof all alio
. nrnr waiit Orneeiatto bit new nnrllnree ick
ou luiRdrOiubraoinff in purt.tbe followlnic artivlkti. v
1 '- jv '-a..4iD mo corrr.ri ,
Vmmg Hytoiiilinu. Blnck and 'ftuu'iinw'.iWI'RAR;
!ew OrlcJin.
uricjiiit.cj
iuih.vL l.uMf un.l-i.nl varta.l Snirnrt
Oil.lcn and flgitnr tloinii Syriti,. N. O. 4lnrj
Kim. Oranatti Umom, Vln, Ualdiik: lliborla
and AliunniUk , .f, (. : . .( ; t
. nUKi" ur.i uahhi; iiriuil.ueoi, iioiaugu. suuiafii,
ClMMMane ttpbtaat ..r. -.'... ft- - . i.nvk
. "P4, ue MHUt, uiuuiaa, i uot sua oucauu)
t.Wnrthbiuirda. UriMiinA. oie, atrvv ii ... . . i .. -
no lat orO.iiKliiK Ti.lmM'rv, Suuiklur do
. ,1 yralRit and Mnaiuw LlqaiiM, ?lotioiia..air. .., . ,
4 If'iul anuH-d thai nil whouutv InviHrjiie wllh n foll
will uiitiu&tfiv dieaatlMrtoil.wlib.Miv jiricui.4uiaM.li
Ibey thi.iilil not bo Indiifud U. buy. ,t .,..:
,4n afaernnt i iriii nirve uim Plan at an aiuir.
N. H. IIOU'N'I'KV l'llOUWUaikeliixlmiiHfuv
G eerla, -, '. i , Jj.iitoiier.Juui) 44, 1854 dif
ATTENTION! W WOlttO;
. ,svJLIJVnIiBlt:i'i,3
CARRIAGE dtBUGQY MANUFACTUREFt
Tt-Wi'tVacem St"SAlHJ
C-TTfJH" H0W "Iterlnnitho nal.lla C'Snt.
WXi I ttyU.anU varluiy ordiirrfnitonW.i
itrli alii.ijw liKaiininned fi baniltyi' dufuWhiy ana
'hnpiH'ii hy any ihlnt of the khul over offro,! in Ihia
taclbiriaf Ohln, Having inraradiattH-rvrroi of Iho
raoet ceonpllhv4 o'kmen, hd li-abla tiieampata
will, any-klmllaf aatabllehment Watmf lha inomi'
lain.. M'4waterial tlalt amt qnalNyian 4 all worl)
wnrranlrd for on year. "Panma datlroHt of pne.
cbatliti wUhputaaafkllaad awntiitiMiistatutkborc.ra
uurcliiiliiaTeltohri... .....
""T'llo laalto nri'i)rfil1o o far 1i ff Tviia hnvVrrh-k
-Mranrrw tali 4on4itatthl rVaHwWaTalo aa any llrm
in the tti . ..' li .. t'Wnijii ivi
'tiwwaiv,aprllCo, iftOkaa i- a' ntnwi.( i
lAAiritKO '-IrteVr.tfSH. e i" -4 to.
4rroaasaibiMieBari'aW,wVAv
; (if.raAwr.ai ttl,fc.4aK.,,-.W(.
WWrH.l.avedltVlHbiato'tba.paMiiiiiiip:aBdi?illlri
W-lof Maul Ktlatn. alee. t Uia-rteurbnei art 4 ti
alananad Mllt4v tamdMu ... wi;
oOfMCKtNtba BrteB tiioohv' .Brty aptiaallt -M
Hotihl Valley ilal l tfa; Ur a 4
B -r.r. a i'.Jiftt V 01'iriS.'')i; a ,'.;.
VWttV tCUntiaMa.ilocifiiltv tiiAirm bi frtaadt tlid
XfaJUeiURiKvfali.tlK'1 batmucU c,nliru ki
41 to' tile vartoty..'Ho lo")iittrtftno.t hiidl
wfJi ''!." t. Mnckercl ofilid e
ClviiA5AIn, boat Plekllliir Vim
tint Toil M
ci qnnllty'.
Mccar.and
ttraall Stock ot Ury 4uodt In utt cuAtainer
all .(-which wUlbe aoltl low (nreaek oraimiKwad tour
try prwltie at bit uiq aiann, eornor r rtroaa 111
Wlndliia Stroctt, and ujarlj oimotlte tho l.ro.il"
Hotel, ; i . : V ' I ! V . , i ; U CIltTKfTlle.
il. It. nnilwr, naeow, i,ani anq vtira piuiii uptout,
1 . ....... e..,k.,h..Bt ,ax no v-.v.. - - v 1 j 1
. , ,r ,I.OS4It- ttLASSKS, ( S f
J'A'M tV 11 iimee'iiropitrtd to fnruliu XflOltrNC
GLAHKEa la Mahoirany, 'Walnut OT Botowoo
ramat.Lonkln 0144 Plat, Prctarot Pramtt, t
Alio. Will rruoiir uiauat or an attaa ana ttyiwa,
Portrait Pramoei 4ietBr Preinea, a nd . a learrftl at-
tortmunlof Plcmrorand Oil Painting', nt whnlraale
td (all , at lo eipne, n . j i u. u n iv
!l. t woal ptintUknkeik.lliomaii1unia.
Martb t, 184 44 .-sA
K,njs Awui5ft.ui;.gTvrE8& w mi
ri 1H E tabierlhar bat removed Mt rtliibllbmrut Into
JL kle w Kiein4rr:iwA7ii4aai.er ..
In, andjia' aiked thtia up la I myl nnirpaaa4
In the Wo.l. He honea thai the uablla lllariinicinta
MinffiirU topleaae and extend lo htui a liberal petioa-
BDV. UVQ.VIU I QQIUV. I UUU, UISV..UK VBUUIIY,.
nmroucccaln every deparlruenl of the art, ami hit
piniirracannot uetnrpaitoa. . v. ji. u ninn ui.ii.
n. H. Partone wlshlnr to loani the art will ht re (prof
(BrllltlaefordolBBM her.. . - - ' - --."
Honrt from t o'clock A.M. unlllSo'alockP. M., ,
: Laneatttr, Noreruber 10. IColta.- v, - -, ak
r NEW cntN A MSTOItE. ' w i
TVBT bpenvd an Main Btrtei.ftenj 6
al pnitio Ruber, Huu 0 to't Dry Pood
More, contWilii; of v
QUEENSWARE, ,GUA6$WAPS
. ..' . JLSO t1-.,'.' '.4
WlWBOWQIiASS.'
nil ofwbicb-wlllbe told to- atwholeaaia
and retail. Merclianta and the putiilc are
reipcctfully eoltcUed to onll and fxamluf
v, . nir H b,h iiiuiisnn roteiaiu, ,; ,
I Wlndojf GUn aiiuoMaHlfnfroro T lo Sttp-lrFSI
kVtu.. . - - ; VI11UJM StlWlltT.
le 4Jiaait:4 Pekp4 0trM, Bl.f;r4kWn4 Bl.,v t ,). trf;1
1,J-M BMtll ".'jTfc,!, '' ' WrUrrul.Ur.iiw.tOii, , , J 'v
r- ,iauH. iorMhlMH Sl'1'..i."J,?i n . In mldilim to bnVO we km Miry tnr .tortt of
v.
r
i
THEQSEAT HARP WARE STORE..,; '
.'So. 60 1 naiat trct . f
jot ias bad iacs XJ AW.
, VVI1ITK WTXA.,
I Uiii p.w.
I ...... ...,l cml.l ambr..-..' tk '6lIWUril Hi 4f W
tuniiiik ih-.trth:u.kBMihetroid fr.oiiut iui-i. th-.- puV.'.lf
w.tul.I moit wjporrfnllr -M.'.b.-itu a ni:miiip ol
iiis li Prcb Hr.lwf of any 4KrtI-4iit
iMngef i(atkird,n4 arsti.iOi!fur rcreirhia iir
ibroueU Ihlr iii (Iiw will MUirfy n
UiJ wu t"1 tl' ;r1co.. Tio'.rtf k i i11cib '
j m "
ip'
rWi iri(MiaS6VrV 4ia1iil.)ii(.w1it( n ll'Trtt
sold rtiuaper tUi.n utot. . TO'B 4. fcAtTJ ,)
JlHr.UlMP W.taifl do Hwmnoi.il triihf fi-
IjIKi pouiuiaCaM f l,-l. ' MJinch xmnro, "
lr .".: 4-i, fimrlti nihwrfla!.!!!, f.vi.
tTirnfl.,; &ft XHrni y'rk iiVt
Una -jlif aprini; , dn. r
f'i,""') ''rn"-t iJ l K
PUJtJ lroui.hli1ji aud Oo'itw. Beamb- flamx
4tmiidliiiraii4 (ind.Miituli liltd Table. l.il.-holaiid
HsnH Axet, rtrflml & ( bouf.,Aivf lraMlte Uulvee.
ef all Klnih, FkJi'ttnd Irn Souarre. r.'iwv. and Try:
RjnrenH isor rmrov)4 VonarurMiiclNXV H4,'
Tamiel;Twtiiint' RipiiMr. Wok and CompMt fa,
Croat Cut hihI Uill Saea. furaaU hr i
.Aj.ru nf.-iri. njii g. of t,n i i a
? tri i.,tw"-nr.tGO a,iu skci h.
Va1i J IMFlWWlllWWaafciVtiwH
ij .In
,Ue.
4 i
A do Piiuare nnd fionDil Clntbt Baskets. a -'
r do Murkel Daakott, ojon and covM ."'
Willow Cradlea, die i , f ... , v,Tf '
Kr.cklnnorntnnd Whiol Orrnwi.1
fat ClotbiFina Olid . Mnlta, hi , . ,
Aurlla,Vi(iaund tllackxmiilitaHellowa
OA AriTtli.-BlghiBcfrf'eHOeiftSSlSjMlFandaoock t,.t
U IS Solid Btuod Viciin, ,
:t ,ia pir uuekMimra ;iiawif i.uin jr...
i,Ariltl,Jli.
WrTITB &.1.ATTAT 1
xH.J-.'rikritilnj uilt(ninta.
. "it' f. Po. Caat Stoujrrt'd IIwm .
iU 40 do ,3npd 4 Tint 8tli VmU
50 do CramnridnnilnM-Yllin.
r, ,.. d..Vonoril'tOmQt)idtia,!.( j"
h - "an do ifyanabaa, -t ... . . ..
i i '. SO.rto Ilavaiid CrainKaVwi.-" 5.t
AVrtJSff.lfVM, '' yiTttt t A. '
, FrV;t.o'j-;fi',tMK;.s AJfT,i,;B-,,r
"WiiTTKh'aff' now on hand, nnd wbii-b h our arraiiffii'
J w monls wilh lbs mniilifefitr.:w."iitf uair ofTer ai
VenTiii of pnra.Mhjniiilva4a4h ?u. i
----uactebiatairiVollwwa." .' ' . ' .
- rv. - HI',,, II .', III,,.,,. .
UK) - ' - 4j. Rrrt IMiLk . ''::t4 rti.
TtnPlMin, .P''..iWlrr icq. i-K)
UUiwi ! iu' r';,J ,l
,Jj ;t ..Tlir'.lUdiiper :: -J't k :. i Sf-1 t.if-nt
PlieotuBd liarKini'.. ,v., jv. .-v.,fcf ...la
.iT
enpn inn 'mil v. rr,T, ,
w Cpppaend rop,HtvibV.br f M tCH 1 Vs4
.'' ' t-raj:n nnd tyyB;y. UtaKera j-,' j
tjPRIKGSiAiM.tMls.ttmMiiiid Kiivsr.riai.rtir, k'lainj '
Joinla iiud Tup lmp(f;imiii,i Prilti,ivk mid Min
vain. Kiiunil'd nun PiiU-ut lvdiillxiiVH 1I411 rlpllopa tload
Mnltij;., Mam nml M:d nlit.f rron, ele. A irnH.i v,iri,'l) '
i,f iillwrctui, Is Iu 11,01 liiKJ.t'J baliu'l i h"pal lb- ttmi ,
t tiuir.ilut. Airtl 59; 1iw'J 1 V " . - " .
.' ' f -- 'rr.rr v-tv--'- -y-v'' .'',! U.'ft. f.t
,.,... v f. -.-', r-OUI 'Vrfi
, ,i ,;.Ti itoxatt. irio",iiijiii.:iikijr iaiH vt t.u
., 4iitr5rt,artoiwf . .
't 'illlV , ..I......-.. I Il:.' .1. ........It.... ...1.,. n-
.m W.l.. .,... , II, ,1171 it.lt-.l'll'P ,,J H9
t (itlMnrt mil; omnilry- fiu'ivhiiilir friiorlilly. ',
fiicliirKoiil atui'kof (ioiiiio'.'lit nnd f li5i!Hroii;mp
f:itlrea ..viirbrollvrht 11, Ibi niiirt. nt. 1U. inl:M xrbdr
iialtia lo k 'Mf i eaikant h 1 nwH.a.rtl .u taw,t , ari,.. v
t-vnr. thing 1I1.1! fnn pomU'Iv bi vuiii.ii bit liim.mid
nntterentuitwr! niui in.in me long ii.iporitiiiceinuio
- Tin ti'uii Nh(ff.rro H r.iips, v ' u
trin4lMaMaiaBiriiaH.r
lav or lilin willi lh.."wirUj Itwlmra prifiiiiiill kn"wt
r,i'jfoflhu liilillni, I1I.1 V't r(t1,iiit ura Huido rllb
tltw rudafukillly.atyioiiMdi'liKinii W, ,-. '4., .'
I. . '-:.iMrtitlfiitttri (I tea Ordrn'.-ti h';'ji
" nnnl k ,( iii flit tmplot t'.nvo of lh b't irrk'
diau ibnt ronli kiwiirOo. ni,d nl u ai't h.iriVic nn hailil!
thv vnr bdt in,itiKtal t.v,on;itti. Uh rrr.iniifiiijpirir v.
nrd'-ir tiulliMi;and uvcry. tlrn 4 j.virtibrb in hit lino,.
In aa rood iljlu aal oh nj fair t .-rmi n ten 11 ait)irli,ni
bti hml. - r
Alt U'nili. of Sl.M'r, Ai.i(
Naver in Hut tiitVrv rriir:i4r wii'i lhii, an nrtali-'
) Unhipinittlia kd aubaivl it 'i;-vwjiI jrloroionipleta
afirtm6i:t nf iUov..a'.f all klii.lt'bHd vaili. il,v,, ll.i 4
aln prnparo,! with it liiiyr namiMr 1,1 F,r ffTafV,UH j
rAtriiioui'Voninia.iiiMiMta.i' HMniun-Miiufii.KyviM.iMi huti.i;
il turn;
AlltttTlIlV .
1 J..,r n.ic
ii.intifi-.Liui
Iv -Il it vt la-wttti tPl.-l.'a.oi,v :
In Hun. nuy nnd .v.'!i! llilny iia,tjd In Meltni'tUH lit''
kerfrd by trivliiplttin r! fall., S i:t J.rhVS .Tt.rtn.mi
atln In ran U"utmn4 til i.i(utuur;4'tubllliiiiaril In
tli Mule loivuiuih. as bw iT"lt'l:l vlotk.. it ffreally
iipr1oi-tnhliV,f4.ioHn 'jiimWy,. li'inllty, vnn,.K ami
tbffl.nM4,dta. fel4f4iiM.iiil tbal muite: KiA kia lilin
ran mil go away u.jrut ini-i!W.i.!iriwi gUslle,i
Alk )if, Hjintli. llo naio K,J.,lrwiinntlf ftnTlnlin'
" n3- 'j'.vfrriifiiiiiiiuauar'irvrcviii.
. IWf, - it? I. , ftalUar,fw.tHf tS. t-ir.-v-l at
..tf.vt i .'Z-j?t-ti,rt' tiV"t Jt.:--4. mi
'CfTYGrAOCERYfOREl
0t ttor f-.eil f tStllp'kior fnllem Him):, iSuill Ii
w ' 1 jBia tiTriw, uj. - -.; -
KRl,ECTr,Hl,I.V.IlrU.heulleiilloBarirlfrlAti.-
and CHRtonters. and nil that mnv anitt urneoriaa
ami it
who will heto kind IPl tn giro hlin n cull, b,rfh from
Iht' rily iintWauiitre) liitiyauiwrluraiitl v,aiplt,lrm,n V ;
I I yi.lllS, J.I., ItMIO ' tU, VlllUI.IVI.la IU IUU 1'JI
ttialna article
trvrr,-- 'i
? nia.!kn44tnprlt ''KAi .low tirteaneeirWrar.
y.rM l'i'f, CrrtIO''l lmd 1'iilJdrlMilj KU, GnldWi;
rlo.,irniiie,l,tnioim, Unlilana
Kccone. i'ilb rl,i 'ijco naitniHl pivxil fitiln.nrltjd n,u.,
llrifd Toiisuok aiia('liivliMiii Gnrcd Haink,- Jfriffllaiv
Hairy ( Ihu.vi and, W. k. (Xsatu jl"..l bpU)rt;iiiiiuiifHl,
Ckivta, Ktrtmi'i-s, Maeii, AltpUti, Pttpjior anil- t!luc t,v
Sal b'otla; Cr. Tarlni, alratx,bliir. liullktery '14itt.
tnxwond, Jnili
l, IIMtlKO.fniUUIlOr, AltllB. L'IC.,gif. ,
Caiullev, )',bt, BuckoljrBroBina, Wa(i Thlrtl.,
Diiilvoi,ri!.,etr. . i y J 1
Ki.nn '....,... 'I'm... Hi..
A Sua lot 01 ( 'hr bit Tl,i.ci , nUnXumV 11c (V well
t'litaea: IVlriMmt4 V atliarM'rltirtoii PaW Alo. t tf.pT-
al ibatk orNollouh7oya,4ndaUl!U iT atbereirtloltl.'
,M 1. iw.; ' 7 A..Guniiv.iaiS,i.
a.. A-aiutr t4siir1& r. -r: -!-4-; f
NEW STORt'NliW GOOD ,
s.r Vvti. .if--' 4..i4;.nr5 4
.V tfl I ,UrV..lMv5;V.wrWfirti- -
t; I AS Jnl rtt-nivcdnii4 'it now nhviiitiLf a jr.uicral
I' aaartiltuiitof llilf CXfOftS i, CTftr varlt-lv
vunelly .fuubtl in Dry. Oooda ja-a.h-vKitl4tyiic;i part
Cn I Ions Prints, I,nwnrv)(i4ti!bflawiBe.
D row and nicocbctl Marline; S,t laqnarRbootiiira
Oleck and "nncy lwa Sllkt: Uvlaav! tntwdrtj- '.
Aipaccat. ptatn ami airanir 'r- -
1.1 11011 a 11 tl bilk Handkerchlol'iinnd rmrntt: 1
BoinM.Uo.ld B,iuntRlhbnri Olotht avid 5iix
lerfS
8atlpstaananaMoli;Clickal'lickIkt. eiitt ,i VV
. ,,Muii atummer kare. a( l ktiitl",,!
tnjfthor with ft varlely of other Ritotlefur iuilloAtnd
GotttlcmtJa. ' All fwhlrh have been pur, kas,-d at
vary low prrcva, A will b anld cutinlty to ftrJJIVi7
rfor.vrap PRODvccvlr. . .v . .
T Hit atoretwlll be fottad o door Westnf ibfPnlr
Acltl County evlair..Jalilal4aad oppoe'ie bhwffoT'k
Holer, l.antMtt-r, (Jhlo. ,' Way il. Ic5-t
-r. lit k 1 !t. i .i M 1 .j 4 f i'v-l U1
JEWCLOTHINQ ESTABLISSMENa:
Vl f'.'kjKA '''' 1 r V' t-"j.' nt JA'k.l
tt . to a -ai .
IrTAS Jnil received and l opening for atlo in Ibe
I S till' fcnneaatrr,ii Ataia atroelat the -at ell
known aland In Dr. Bhaw kH lowr.oppoi Otorg
EauauiBH'i Prugaiore, alargn.aow ai,d iriileadld
ortrsant of lite matt fathloiiuhlt) v) , ' - '
READY MADE CLOTNlNt3l,;t
whieh will k told at great bargaloB.'kk I tin detormkr
eil 10 tell tt Ilia Iuwoki. flKiiru for caeh. Ue most rw
tp'ortfuliytollcltta re&tonnbl thar of hublle patron
ag, atlaapecltoconllnaa tn Ihlt place (or yeait. la
euppiyiiecltltene In the rlchett clothing. All who
with trfpurchititoclnihlrig t am antliflod will do wall to
gtvo him t call, aa I eliall k enabled ttk the Block of
Goodton kind 10 gratify th taste of the moth fattld
ioaadandy and macbaula down to tha hoaaat farm
er. I thai) heaiiabied to conduct the butluett In Ike
German, French and Kniillah lnufuag,. , , ... sj .
Laacaitor, Junt 81,18ii- 3tu7 .. ; .1 w.
.V V-. . . ' . 4. .,) .-A .. - ' 1, .
' . ' a a ant,, wt-, wwt a a watt. Ur.
ttort oorjairu.uk, Av Lv,i )rtTi;a. 'Oijio
II, I. prnctlc In lit Caortt of Falrteld aa a
toliitnit coitnuiw.
le mni be iound duMBateMMtbrbr at 4h
' 1 . . . "ni V .Mlilwliia III Dk llUMU niuu.
rif n.ntlniler,a.4e ' ate? I, 195 .
M : S'i.V a :. c' -i .i r!
L-r.-r"
iff Vl
3 I' A A -
tf.iirui.Mdp.rfliiKai.k
Ih eompar-t M tbt oT war Amarrt. Ktot-J I
" . TTJ " I Ta nMt oo-erfiU Ring o tot io 01 ," raul-4l i
StoTBur ABCTlcan Kiogoi lorta witk ( wlilius-. 1 il fc Oi cb t .nuirUt.rtw.. .Auotluw. k
uluu'to th IwJIJ mitunon and himibl. cailo, radr alU ; jj, we can wei(rH)our entire luad atiiud draaaltl rnid
to klurtnUW fliw mi t can haHk. u4 hkMifia-w, ', Btii4 witwnMtUn t'tUMOtuwy oilMW lvk0iboa3olii
Xo V lofijr and towly, tli fa ana tM poor. ,
T)K.,' JOHN IBUtX'S
I'TTJTPI V VV
if
mum ii
e. .m.. mn Wettniar nr ttt4V'oui, and the irreabnt
bleeaiiic eraf onerenwanHciea ntnnaun " ''
auiUloat. 4U4 uocuw can wj, n?.... wv....
Vo kate anlye ata Uiie uagical rauwdf JAI1 Uioae
who ttik nOet, and will not awept the. orolfefed ba,
wroot tb pityof their famldet. " "
. . i ll. -wf,.i uaiiua. duiiav tha brief watlod alaea
tu Initodocuoa, lias cartwd bappiiMna le tlie beartaof
thoaaaiidt.aiiaaiaaeiueaenorni w many towiwm ;
leaarded U only at a paiaiui anu ajwwraw. m," .
Sn Ua indt with all LiatueBU. Kmbrocatioiit, Pais
JUHere,.a4 faio. Satiaeton, and let. wdlHena of alaeV
tonirael proclaim the nrwriia of tb great AaMTksaay
at.i ifdn.H.a araaaratiea ceaaneird aelelf of emla :
Met a4 toeta (rodifiad bl.Aierita'a, -! aada H
WUBWnU WV44m . , . , " , .
WewouM ata; tna aaaraa, "rw si. ,".t. ewtpmn.
iudM ' bat It and what la sol avalaable family latdhi
cirje, te do na apneiai ruror ay gitiog ine n.raz oi i am
a, truck) trial, est M aalUfacairjr. awrt tbotr kJlow
la Ut behalf. recoioaxDa u, apeax wen ana oimb ei
BdaM4ba4 ilM'albJ' tbi,b-atnjtd enubbore.' toe'
Radial art ala'oliarliaoie,aajawna laey mauoa w..
wuttdg frteadt to ate hia teally valuable ajadloiBa,-
hey will ba doing aa act oi Dtaavoawea toat toey .
ereii be proua oa ;tiuo mm puww.M. w v -.
teaudr tor all external dtseaiea, eetee, twtlunga, karat,
.. - .. ... In.rtiAl mtHuioi.Hiiaoertato oure.-
vet lt at Pfrfeotly hnrmlwt, and incapable of pndaolng
iCl Li .a,.u..Uui a.llaua cuu or'
atwetkttt aaatlillka. ' . ;.,.' vl ' .-..t.-S4.
It ii entirely ueeleet follow the ol4 wnf wam oiit
aritaia of pablialnug ta tba Mblta tlwutanda af eertraw .
att of wondtrt performed y tbia tneaiclua, It ooeea .
but wtaty-aee aeott to try.it i aad On Butt ttakta bit ' t
wallwoed repaUuoao tliaekiio41rae:4aUaii .
ajore thanheclaimtforit.. ' ', ; ,
, W, vould ata, bate wem-tbe Itbouaiauira OVOoat J
tbeae are not pleannt.cnnipaidoot, and we kae that
oo waul lik to drive tbcm away at toou at pOMlbie.-;
t ,'
vum,l.a o,inu VI ria.f!.,j t
IV ou i 1 ynu rje rurpa a.inos imtneuiuw.r, v i"n
Couplaiat, fjtatnktry, guauaee Oemplatnl, Chobwa klor!
hua.CraaiD Coltc, Ui4 Aobe, Tooth, ar toy otbet aoba
or side, the remedy It tlmpla tad tbe cure eettaU.
VJS tUK OuEAl1 KlAfl 0 Atrr,rt "t i
,wil vo 4i.a teur Snree. BwetllnMI Cult! Barna?
- SealOt, liruiaaf, ot aur ollieij woumtt aoaJad, wf roaeat, ;
it. the. ' ' ' ..'.. . ! . 1
VMAOtfUtKINtfOr PAIN. J,
1 ' Weald yon ba eared of Seald Uead, Brtft Joiott' (ova .
Throat, Neuralgia, Sore Bienas, Lumbago, let tar or Ming . ;
. Vm Sale Kheuni, Bltet of PUloooal loaectt, Chapped ' ;
ww t .i aiImm. Aarmm. jiithur dm A. xua.BioK..a m '
it exam aau axni wu r lu.,n
....J Jr. ;. v.. t'.- 1 . -'"' vl il- !- .
. ; V. , ) tu "t ,.., r ,!:-
'W:Voa1rl yoa tw cured of King') (Evil, Canter, ntnora,
itruptisoa, et any dbnaae of the 8kla eaBMd by latofrav
kinnd. ,h.n hi. Dr. Joha Rull't' Banaaarllla lolemally.i
an the King of Palu axternally, nothing tea ba roora
erula thaa a tpeedapdeffaetualaiua. u,
SARSAPARILLAK
lift!.
ThU medicine, when ami aceordlng (a dlrectlesi, wtH.
B, without fail: ' - . ',
. ,', er Klog't 15 II, , ; . ,
'.. ik' e-'a Caact,Woat ?
: . . I , j of tbe Skin, Kryalpelat, , wj
'Taraort, Chronle Sore Kyea, J
'.. ! RhigaemiaTTetlri,aaldHead,
Ira
U t
... BUeumallsm, ramt 10 iu ooneaar vfiji-yi
' Jolnta. Old norea an,l uioera, aweuina er
ibeaiaadx,8yphllki,PyiptBtla,aaUBheuai, .'.iW
iHaraeeiof the Kidoeyt, DiaeasM arif log from tht . Itl.
t.'
.'wteoiMerctrry, inaoTippoOT, ..mi.
Shouldara, G.nwpal W-Wllt j, lwtbaan, Caaaha, tMila,
bromr. Janudlce.CojtlTencia, llrunchTtla.Weakneetorthw '
, ;Vueer,oora inrw, . .unuBn,. m,v.uw
, iiktawaea tendlna to nroduee OooaumntioB.Urer Cora.
r j v f luinte.iVeaiale Irregularltiea aad Oomplauitf,!,-;
Blek and Nerrout lleaaaeha. Nlhk r-,ii J
weau., Bxposuret, or ImprudeBOa In Ufa, .
Vbronle vaniMUUte ai viHaaea, aoo aa a. v '
' lprhieMid4uraiuer Drlak,attAOnrA
. ,a,fe for Uie Syateai, aad a gentl
' . , and pleasant punjatire, It a) .. --
, ,- tuparlor .to - Blue Uek j--.!'
aud Cengrne Water,' , , '
St i: (M.l$"m tit; "''
4. It It S Vamarkabr fket, thaA among tin huulredt -mt 1
eniiotiit puyiieiant w" eaannoea sue recipe. oyv
which Bull't garwtparlUa at prepared, bo on bat aon
deraned it, but all approved It, and cam mend It ie tha
klt-heat termi. Many pbynlciana expreaa theuttahre
atroagly In the belkif that it I decidedly lb beet pre pa.'
ritlou of SuraapariUa that hat ever been pkued before thai
publlot Altlimigw wiere rw wauy piiyarcwus 110 mel
tilactanot t hlng thlr nanea appeotlad toltie roo.
' Biendatiaa . of any particular reaiedy, notwithstandlnc
... . 1 ,. 4444 Wl.k . ,,
ooa.
ding.
'f
taney may appve , " ..v. wn.
ih.n. who fraaklr yield their Minport In Be t
- leBwIy which they know at capable of dobig aa atucu.
nnd i 44 .mktedooiitluonitr. AtBBviUaBea.adtbw
"'71 r
fcltowliig front old aud respectable ahyaleiant, of High
wUaoing la UiewoatiBOoily In which Uity lire I 1
vy r it's r m o fi
reacimniiy nae i. iuhuwhi. lenuura aiiperBiiout, y
alleommenUontheencaeyeMulllaaiMpitrilui.' Vrma J
. li. I. 1 Ynndall. Proh-uaoiof Uheaiittrv la lb tanks viliat
aieaiCMI t;oune : i in... ,uu v m ,uv iu, , iiiiruwinvj '
laeuipoelng Joha Bull'4:nipoan Sutactof aartaparilla,1 '.!
anil naTe no mvuaiioa i.. mim uey atna a aaia
eomnouna. and oae that aioaiiaet H In chronle dtaeatea.
h.t which it it applhwble. - v v ,'i V P, VAKDjjLb, lf..-
,,i l)uuriiie,uue o, . . r
: i What Dr. Prlaa. Bhytkiiaii by kpnolntmeul to tint Lou'
Jtv'llt Alariu Uikal, taye of UaUaWaaaaribt
: , . ' .Iaouviu., March DO, ISHS.
( -'-1 bavwxarnIetIthe'prcription far the preparation of
t Juba ilull'a oanupttrina, tad t muieve tha eoubinaUoa tj
be aa exeellenl one. and well calculated to produce acr
k aiieiaUT itapraailoei ea lata ayatata. ; 1 have ueed W both.
la pubilo ana privai pntoun, antt auius u. ana oeei.
artielf'8arai.varllhawinMer '""' ' ' .
ti BI....U.. Til..lll. il. ..11 iLl
"V. '.. . -.kj:i:i :' n- . : . '
Kttler TestUttOBT tnsn was ner uuersa iv itwar si .
... . .. .f My BBdjeine,1 .'
jiTi w ; gehoa, Ref. E, WwMoriV' , -
i-it ia v J -''i rooamiu, MayMth, tsr'i'7
. - Wa bavwttted John Boll't aanuparilla, and bar know,
kia k ,tii. wlta eullra aatliriMtlion : and we have na
' aaeltatlon- lo -ttaUog aur -belief, that U It a tafu tod
yaiuavui oieaioa. sbmubuwhu, bbb nmHwa ty. b.iw
lauch aood and relieve muck auBeriuff ; and tbeiuli.rt
V would Dheertullyaod ataat Barnaul ateoiauwnd It to tin
aiaKwa. 1 t , ,1 r j 1 at. rMwiii .,.
-4- (aigotdr a, atavAiNso. w
, "til t-'-V at f 'rl?-rJfa"S ft a 'Tl
: Wt earnestly larite all perseni ne ar aaSeriog with;
any af " the ill that rleea it heir 40," to call on Dr. John
.ttill't agknt,u4 get a: eopy of Hull's 1amllyt Jourual'
aaaTia ; and for the take of humanity, wt bote that a
lual'ladma4WWUiAOB.BMfotmaBssratiiijui nist, a
Baraaparilla a iHUk, alter reading, and neulleetiug. at th
aeaue rime, that It it iiupoaaibit for the Doctor to puhlbta
itbataatk pari of the number of carttnmta of MtvuaiUog
curea aeforuied by bit Saraaparilla. Xlui aniouak uf
TtMtimaBy eel natality tunwradoa 111. Bulla Sarsaparllbe,
fioo well kaowu and duitinguUked ludlvldualt, Both in
i wabUe aad prlvata Ufa, hat been aerfeetly.Dverwhelailng.'
. 1- Da 4011M BOLL'S Principal Orkce, weal tide ill'.
Oil fel, ftratdour bttaw Aaaiak tateiaTtu kXf ' '44 . .
' tatnt'aaltir.Jaly '.Ml.TPjl. K. l..-Kl.t)(. tiM ek CO,
' M BDJCME. A7tU V.Rty:.i()RK ,.
F1H it nnrkrHli. I r..speAriiliy ilver(lii r tiiu .iiib;
I. Urthatartiaanu hnii4nrwll'4iFfatiilbt(, terml
(:irvnj4t,ir.Mi,(.i, a.orUiwiitt o v..- ,s j,
,. FrtlVBnt M elt Sfrlftcted Afctlicinoi, ,
i,... k.v. .... ' .". .-'.'.'..'..:.'....'....
,M.ipri'ii,ff etert rrma an trwrmtrmi, ocrivi-o iront ine
rfri, AJurMraaa jtmmal Klnplfirii valid ttaod In
.jti4lA.r, ;p,c. .e(rr,fM4(.e practice.
1'h'. a4iortiniitriiibraiM,'.all thrtjf;kaeWa.acMaiBI:
ateetUaaewrajKMrerena;t..4r'4 t -
ita sv'i y..-wiirKirui lueiruuiajiBi ,141 tuv puasquuuii.
V . A 'f sail stock of Fmilr Groerrtew,
frrrlfll ami Aiiierlcan perrnmairji a irrrat.lrnri.'tr.
Hatana ihmI feodiKion Seirnra, Cbwlii nnd Btnvtikittt
Vahocei, tibial iiHtliiy nf Y iiita, IlrUB.ltet, eVv,, uatita
lien i.tiiHtrieu. ivritiiitiicililll nan; .irontf 1 mer viitcnr,
Wlmlorf tllweMtnxt Glwra Ware; tne.siliei.ii uh nil the)
pnuuinrpntt'tti niudlctiret, nnd an . lleea rnrlovy wj
1, .till ni, liUkn,..,..,!,,..! .nil tt.AI ' ' S."
-jPhjilolain pBnutlptianepiit hp with ajTyileara
cviiiyte.iiii.i,, ct'erirut-ett .ll9pueoc .
,jVai Ion a ui.H wi lli He r Vt 7
E would parllctilarlj invite rk altentlo of fni
Lady lORdra, who Intrind vl.tltlng t-'lni'luiiftll
.prinr-oriBuminor, 10 U:e oxtenaiva .rocK-or 01 rv
4,..iMtxWji, intn , , . -s.jt . u.ii-.v
4lf'1a , lit a n . niviti ,-..;
fi.1 J. na .,i; ., leoMlallna' of ..- ,-. .'-I
iBannrla. Itlkhona. Flowert and
TriluuiitiK of tha lateil PeritoV Now Yorkatylra.
Her Block 1 bv fn tho LA RGKbT In lha city, and It
kept conttantly full by DAILY ARRIVALS from. tha.
Eatt.oflha A'tirftt faffeva ea, JEx(i srrako
Mt; 7Wcen, and Sarin MrmUt. Bltmd Bad Lmr
rrr, together with tha mint choice Bomkbt, Car and
Tainniaa RihaoNt.and Far.arn Arrirmau Flowm,
Imported; all of which the will tell 4 per cent, lawer
than any othereMitbltshmcttt In Cincinnati, lierttarai
. no. iru nrm MHr.m, uuiweau nun ot num
. Cincinnati, March 39, )ei5l)-4l.t,. V-vs; . ,
i) -NICHOLAS FOX '.-.u-si
aSXklTSAlS&a"'-
'i Malt atfawt.tbrt door f.aA WflJ'A Borali -e-K;
Laaceticr. May s. U"t -so
JEFFRIES,' WOOD, &. CO J
-cr " t-W CASTER, 0MlO.nl
I,,;.. ... - ' . iv. og.
r'TA irrortu amt6 '
tin or prpri IB andk 0(iad rt dowrip-
V 4.l be lowtt XMibhi riUM.iid wilb 4b
6lmul deuarvb.-lmvrft fiords trct JrJfrttM. fVmvdf
lil Koofve iirojrtr'i ailinti.n. dt if far-ir.oi?hiin(
MsllHiL biuI. , ily irnvt. attoutiu 4 buaitwa I
norii V rrcHwilunri4KHtiiinniae irrth4nhlle.l'
utBtcdiutely, Mi.OttO buaH, Cora;
, '. tOkOWjafceet,
j!taltaWAr.tfJa w.
l.fcnc-nnlor. Aa aur ila Honim-I acw. lo all e in.
vHein.irettiirMioii. r.lbHKKl, JVUOH Wi'
' ki.mSnnbrn.i- mjk mi r'M1,v'fuiia ia-tip.
a'lHlS faeHorybaivb'!? jivopojttrir drtt)-li tail
:13 runn. hill fill Iht lHt ITrfW T.t.ar. Ihi'lA .llee,
Aioa'liM UovnrWon paattrflUrty'ta teWiinflrovciwenl
oi the t jot Mrrii-tsourii now- a i amount oi-jiru.
alti l)iptowtt.A(. rarvbwtliewaTbutwe-rtry more aa
Iho ronont wf birntura frota uinrrout purl, or in
enuatry, wbtiwllioy hnro bee a la roarputllluB" Kb
other fiopnlar Kiowa, tlian odoon their heiitaidgr
aHr tight iMTli ttijlit Wl a M,' S t
A Ijrsto asiHirtrocrtt of 0c ilillW irt tltut raualaiulf
Vfnbanor wldck can b arwn atour wrliiwavrby eiv
aairy avonr .coov ntotva.) Main et.wniHCe Bli(a,
K.rr-o-oW bj'-utUwim-niitnd., "
ft t4TiH;W(vttsT-w,VtOi"Js'!
HAVING ertiihlfiliod hliru 'lf In the. marmfactnrln
t fll.HMPEn)iiB-fiHKri'J,-rHO.V WARB to
itAM'4tfml4inf ,99 Qoor tf'tut aftht UtteKin!j( ftUlpf
(. Is-prtiioreilio firrnt'1, thy t.jopla of tll county
1th even- thing t)i.tt may 1m ueudc In hi 41nij. He
keewflo h.in (verT Tiiriuttflf'COOKlMJ anil HEAT.
.iStt eT0Vt;g (ot VJormuudeoAjA eojaiatctif it yen
,M IH, MI'H All 4. Iglll, UVJIH HIK ,' .
i i onmioi . BHiv, tTa.mcvjtx aa,it r itrroreirrr aa vi wi
and nUik Dlamaiui fur ( ol Also' Plmtgrhi. l'lonirh
au.-it tj rac lynfiuit ac naiowwarinr nrr.a truiuoovt
arllolos win bo altl aa low- iw fan bo bouirht olrteailiero,
blIo luotalUat gi;ariiM('Wi.rnllaocl. wynjiirtim b
slock. ' JAM1SS MrMASAMV,
3, Hoi30-spoiltliipftjnlbiiif Onuo upon rharV a
kir. tHi lpptr. Hinas, i',wiyr nnu iron tuKun If. ox.
baiiiiihrmif.ttiaalrt.ve4Mctli'toi 1 !' "-t. Mrii
, . .... .. 4.4 . . .
LtlVLIlMI I I t lllkl Hl flKUl
I! I'WlfJEBti'aiWi'l!' irf. YmMlorT'irhd Mlthorit -W
i. til a UnkVoMil' of Ki 1! ,M K II II' I Hi K HI..P.inn,lnt
rviiiiaioflirp.' HTneitja m-Miicr.imp 1
Of Pfltttiylvni'ih,
A pril ,,a..r'i, wltiiaariluil f t UW ""in !, lh
'piirpfwiil arre'itlhis; thi- avllk bffmrBlot'JT
1.1.1
riik!.n,ntso wr iippiiiiiTJ,nomrp,iiiii; -wiiij vi'va-
irti r,iwuv wcTvur a tomiiciini tiuyAii iaii rnnnm
nt txM nat be amulnaqit, kjito ipiiri'haseirilrant ttv'.
JOHT Iti mnrAXIrl hf evlMiritt;-.l lloivund's
A'uhIo Milkillri.. knuffttimr larrlT-Vi.re'ri
inv oiii-i, .ttrn aii'i i'ii-i cure ir- r c. . ciy u.11. -.iu . r,
,tn..i,'d bn lD.vUruml.lii- ruiaudv ri ttoVt'KLt COH
PMM. ittiwaNd'a rotnn.inii.1 Hyrnp nf niack berry
Ho1lclt WSWy inrrtv.l.ait ipiilillneIle,
Mavthor with tit..1 Unierll)' ilvmtly for roiuplalabi
Lo tb uih Thv Ala-Iyer ih flamart forDfupep,,
a or ludlKaitiim, Tli l'iilveilyHoiiind fur i',n-
tiva Bonti.l.LAlaHitha VbkVdrlr,a Aliiiiiitiii'niajr bp
hud at kbit RtMn.-h l)l-p'nury, ot Hinri) of; s ,. ......;
b ,v'-'i,' ffi'.r:K.r(V.' Brnineii-. Pulrfield CrtUrilJ'.fl.':
,, ll. .;0.fXK.b. City rboUS.,rj.laacMofs ;.
tMa? Jt, J8Mi-riihS pi. fei'K ttkUIBtiy- ' j '
af-tll.YAroHlillaiit'for Plc(ir' f r.imoi. for aaV) al tb
.X-i4lJ'."'fe' W. L'-" " !"-'-;
AprlUMiM. . D. OOSSKUj-Ajjiiut. .
rfCHll W TVHKliv 1,. H. lio'Hil, A. KonJnRiiHaad
1 o,.P. Smith. lorulirnltKftcllj1i. Mom
pril 'Jt,lr4. . f). CO.N.ijKLI.,
AirenU '
jfll.Ah'R'H Ciitntuuiiiitrt on the Old and .oir ymlu'
lament, fhreala at tlia-vivt baiW ttwfw, ; -t! ' ;(
rlnrll St, H- CO-SKKU.. itjont. I
(- -rt'.to.fci
't w-S. t'lirtiiijri'.n'ii'ariicl liner irf fmi,-for : aula'
tTi.ll vity hoiik-ebufti. . ttf. a1 1
April l!l, 14,
.'.O.XXKl.ttKiuit,,
TIIK OlnMlrii-ery an See Mhuloii tfunw, ftir jtat
ai Mlo vltflmnk tloro. J ' v ''v ''
r,l It, let. .... v. Jl
fc-.-.t.fc.ly- - V f- -4t4-
fltHK Ionia Uirtitof.f'ir tuto-ut Hu-wryr bank alore;
JLian4UM-lOr.-w B-m!.-EJfcr Aeriit. i
TaAtt.MErmmnt 8iol(wialHikf;f4'alHir'th
' rlty b"ik atnro. ' V . . , . t, .
April 8), INI. B. L'05XKI.t4.S"ift:'y i
r i rtn-ttwi t tV K tin rft Vrh'rirfcr'WlVlrt'lrrrlt!.;
- . . . V T . '..SI.
I ' bonk -t.r.1
i,iir. 1
(,t j..7t. jmt.vjir MUiictj 4 r . . -..
iTa WWaRS TW BKHTr.0Wl4lintcrf
i.T I inmeil l(4.!piigtcnaiid lllha (ial-
i,v lfk,riTi 1,111,11s for tliOru.. linn tilt Ilia
PI A Ml kJkVV. im.lil'iTAttVal thoir. mHilenem o4
0r4t4ttUrti4 .r.,lafe(!..frii alwIfcarMJr-.-If
vcHfird tiJuht W. tr.rv. und bopit Uwlr,lpa t
b'tielaliett'lfi t-.'Ht'hliiir nitiHit'.Hpil thtt''tinr,M.i'illlntr uiuu
- 1 Una pabl a Iku linpanraiam oflleoir fuirH willltuHirt
: Sponhin'of utibllc pnlr.tii,S". . . ''
k,w,Sfi !-tvnvjHiirrriiok'rjritiWew'ri.ww
tm'rriiirf -ttiin i him nsit w irra,- - - (
...Jktl.Sjt Jt.pi.,ll-.HKrW'taI.',-b orBi'n',-
i ..jicUaVth 1
i"?. - ,?
mrntltry rclitHil hi thtl Uiri'.tiiLHl.r-tr tit lite I'.ptnctv
rt:a tv-l.-lf 4 . IHtf J ,'IW-.. "
!iu AVtiHa tDnVrft AiitTfc Vli.tnf A'
P,.UL$ sTHiA TAft E'Pi L1.S!l
if . i ti u favf - iik-m t)b.ww
j1n.iat'bat:ll. atiya
a thai Ibtte' ara
WM;w,rtaitj li)i4V"'Hiltt'il
,t itr ill u tn,..t alto frL-rttlv Ihnl
itlrni;t;yelriio4- i4t -i-.
l.niiiu,l 011a w. i inni .iunv r
.piBiirfC.utrt,ifJfatM-hr,tK; ;
suv
W. f'.' Pllltvkefti lll.;GBJBi'lf--.
atiof of il.iiti.atliuatu.. . . , 'r
i H4 V4 K vo rBtlv H it-afiH1 J of H tale VftMl Scafutot V S.
rtnbiirl O, WMiiUirnp, Ev-HiicHk.tirlltief.j jiti.u,.a
lobtirt
tblmiv
Law r act:
if. Mintin.'
l.ir-PI(?r.l.tr.t,rt:ft arlllab,
a.Li..u UK..M...atiUta;i miWaT.
r : . . . . ,,. V 1 .,,11.-.. m,.-.
fM bailiff inUI 0 lOHr PWilim H, Ain;tTutM0i'rri,, )UVt,
hbUnnctUni M ik.tttiwtiK hU ivrtrft HrtMiiif tlitn:trtni,
t?Mi ilUj.T" vr.ileU riuiii.Tk- ir ovuenam iwia.4-iiiv
ibb Wlt would not bo ai',puo4 llwjk conlrfruwb.
'asiivit
..P -itilicM, Partial niiuilttcM, A.enralijCiu nn,l burruu.
IrrllAhility. Iernii!mut4f n fci.tfj"' ri "kitlpeyt.
4. . 1 1 . j . . t
Goul m.tlolh 'rktiHlrtMl vunipliiints 4riUK tnnum I
ibiilyrorljtt:tiorui of H.f uucliejnt of it I
They tire the hunt PtirsailV Atotjirlno over1!
.and'ytni will i.titikedi '. tbumbtil nie 1
A 1 au . ba n t r wtl .
to know If. Proiwred by Dr. J. V, A VKa,Low,.ll1Muj. J
mjd solo) oy- r. rirain.'irfriiJiiH'
.i m s k -.1.1 . Innaal.e H. P. Hamlin. Oakland!
ll.iaibnallvIM,alla4y' tllll panluft in Atoeierlnci
utlir, wlieto. . m K-TV4
RaIuTBOAD ;clAR,Su lAREtn
B.i,Siuitrt.colvedttiM'KISi nn.1 ftMMKR-
plv ,,f II ATM k CAPS khloI4 Wnet, eyI.iniiVV
aiaVf (.jr,Ao. Sleeit. .aanawttr, 0t' HI
j. - .(HOIMl.lUia.lsaBtvtfn.roeen'-wiii. rnrr rh, wn.u.nw
K ery viiriety of ta At nps frrt-ta.
.Jlnrltldlna: WlttW r-aw; MoUkln, No. l 1 ...J
tS H.l o l'L,lntMt Podnl Strn mill fanrhnrtt
llatii Men, rtovt awl Child rona Pulrii In-itf.froni 19T lo
JTIj AlanMmioad B,i 'a I'nr and Wo..i;Kouth Hnta,
litya tutritiintiuip riwiMy.eitit w--n:iii i-f -.,,.,
lie Invent price.. LuithurB Kuti. washed and hluach
I lh ahttrloM itajl4iM J,l)W(orireVlli plBt-ta..
May J, lMt.. "".M. pXJALLhY.
4,.," ..tt.' jAs.a4 ..w;1i ;. i4444.i-
SPORTSMEN FA HMKK.l, 1,1 VERY AND
" -.it.. -a -.." ,l'a i. '-.-. "il ltafa.ala.in
alRgPJUCV nau art m uq ! huwb uviav
'" 4." T Klr?S t fA RRKTT.lw4jnrtaillrlrluoSi
I jou lb-.l koilt Mill hammering Away it
Y,5tf S?a4i5rriffai C,Vy'f;affer?wlH.r he
Vsr I. .Iw.nau band to trunt relnolod huraoa.'-:.' .
AdaxperloiHte of uearly 4 yen re. and alniiy yoor wf J
.1... ii.... .......tttnlnPMIln., n,M, ..nklnMnl 47.4n4nal
rrSifrireon.eiMibhiiihlin lo ei.iil.li'nllv iiiidvitakatbe
ariiut dlfau)t.aef tn tiHUP.l.NG. hobolrU htmlclf
second lo none. , i ',' i ' v i-'.- i-
i-uie riintittfnhlviu1w a krlt knftwn that bof.
V u.irf . el In hlwlo lmahod from- uioat f lb'
l "a neighboring cllloailli,wna. Jfln i shoeing Shop
wT r acenmmmtatrnnioroao nntpie inat-nn nnontioa
Or dolay wHl ecuroueniv - BKNNKT'C GKVJiTV..r-
DLANKT HOOK MANUFACTORY AND
nook Bindery. Lancaster. Ohio,
- ', ' - ' '1I.ANKBOOkRfortonnty
I OlHccs. Justlcei" iBlanka,
Docketa,. Double and single
K ii try Ledgera, Joe male. Day
Rooka, die., eke. Alto, Book
Bln.Unn of trary detcriptloa
dooa In a most talhjfactory
aiyta
All ordera.by tatter or other
vlaa. tlromntlvaltended to.'
Order for Binding can be left at ihe'Gaiette Olflen,
err at tha Bindery, on Main Rtreet.ln the rouia former
ly occupied by Col. P. Van Trump, at a Law Ofllce,
jsnd aaarlv onnaalte Dr. Kjreidar.a roaldenca. '' ' i.
Paeember 14, lJ4r M . ,5,1. JtUSSKLt. r I
. -. . Estate of Susanoak NefT. i-,. rv
TnT0TI01tl bevebj glvan that the aubsertber ha.
Jj bae'n appointed and quail lied aa Administrator on
lit KsUteof Sustnneh Ncff, deeeaeed, lat of Fair,
Beldntinly, Ohloi V AOSAHIAH 4tisaLhRrAdau '
1 Augwet W, w& -
'SvtT iHKlitf'SfoV TUB "l
fetif
TVaraute.it iriLHll r'ciirjcts runnl nnd in
I. an ,4it-1. a If iirlkni n vaa
c
TJtlllll Ckj p tr.jiairit,K wntap.niB b,nii", .'j w,wB.n..a-cii9
-A s'-.i'-aww-ar oraa Af AltK lvif!4tft ' "' ' 'iHo lam
fVWdlwMttil4 wnW'fft? 'HkTtait'ri-il Xit
1 .. ...!... '...It. .nB., nillmtB l',i...
it'. r imiii ? " w ns, .... 7 -... v.. r -- m
ViiwrrtbaM. Hj.tat- W
'ix -Gifts -rou hie: mm'
' - CAPJTCI, CITT ABT-tKlOS. .' " -.
'" COLUMBUS'.OHIO.-
TrarssBt.L t'0'. "!'cc,!rr,G'T;..T cfTr
JJ TKlBkTlOft. 1 eti'prrnMi lane jrea. j.l.aa
uiu la aunouueu e to the nuirntat iht 1'i.n'n, ilmt i .
coiueouonoe of Ibo great aatjafuclloii D'Hiiilcntcd tf
tbd twket folders oflUuIr arai treat tlritiuticB, an4
ill winf Uiouaand aolivltutiuiia froui til rta of tLd
oouiilry, in relauou to uuiuer tbey iittfitd felili -
apkoain.r uuinuution oi oiutior the rieoi.ie, iiit.y
have, nfler an luunonaa outlay, beoo ennlilid lo vBtt
tnthwlf tbouaauda of 'patron the fuliovtn valua.
bio. RiflirmUceiit,. and Moprocedented BKILl.lADiT
tCHiiMii, to be dlaiiibuleJ- u eoon aa tbe JcO,ll
Uautifiil Kiigrvhign of lb CiriTot of Ohio, are die
trlbuled awons tbeir Palroua. .TbDrlc of Ibe kiik
lKralriia. One Dollar, gud aaa padlir Ouoimi )k
CJ.HUU4 OO.aucpaMOU.. lf . - ' ' - ' " h J
Kod ntU'Blivoly 4lia rolluwlrif lut or beantiruion
eorkly hill a. KliUli HI ba aatlafotorily dialrlbuU'.l bf
ac4Mnmltuf tvu.auUivied one frnin earb biato u be.r
Iko-larpii nmbrof ebrrHire ere ubialNodi .
. I da ,Ji M10..f vu,;-. e,IJi;
.n-.'-u -- e,ui
ir- i "or-stry Df Iok D-lliiifrbd Lol,lnCoj- . ,
V.i- tulMnrOhio..v,-5... ,. .1 ,v 8,4ee
i. t Beautiful raaideucc In the tob of lcurit - a
t Twoiory BrU-lt fluUillMt In thlllreoHi ,9t If
v 1 Brtvk CvMewe and i-uj ii dolu n.bua . 8 .u
J .,-Xls wv. d xs ;; g-tff
. irwmA .ini . : ao ,-. o- .v ..Kjavit
.;;- .llaadapma t auntry tauuti;ta In Bego,,. .
.-rorTycoiiinj', nr.ia, v.. r.-. .jiv
BcnHld builillue Wlx In Columbds. at
:V e , .-. -. wo . -' . do SICB 15,KB
do . Cleveland . 6,0tO
vw- Grand Aotioa ftano ff biikerina'tl l.ii(a'
h . Gold IVatcb.ael witb lrtaoibhda --'i t.l:tO
S'i14- Watrbea.at aSC emh - . -f V 4.510
.-4 je oaowood I'lanot. at $31, ;.: ;. X ,v- v e,((n
, - w do-N do at a . . ' . i" 4.ll0 '
fta- i ; do - da. , -3fJ "i-i
.mi strGotil tatthc, el aisn w. -
. ij ot, ai lit " - . Ili.ct a
M'.:-i rlo ... at . IS- r .Ai;4wi.!SJ(4-
U ice. -.- - ; t 'j.--.e .- .. y ; . .- . 4,i:e ""
it. Mmi Biwet 444 .a v ai , w J e.tK'ir
-H-i - d(t-' at . IS ''"J-i- -7,SWr
JHWO-Mdica'Gold Brrtat rira.kl f 4,-0
-. 9t alo .'Umrha Sbb, tl S5 - " " S,ce -
soa.. do Kllk lrePatlcrw, at'.-, ' ln.lKlB
!0 trtiW Pt-aclla, at S -. , ?";-l5,
H.0 Gold Pen, with milvar tuusal 3 IW.CiiB .
Hfleco Gojd Rine,atej.50eah . . r: j.v.'30.(M.t)'
IDflr fc'4llo. i. at- l,004.ht. ' la.tM
.vry pilri-lnucpr of Hie ,loHiIM Inrfo LIlbnirrftliM. -tnurin-li,?,
will rect'ivo a Cortiacnto of Me-mber.hlp 1
enlHHBthi, to a rbanct in the above list of velua- .
MeanUcoijltv 8Wt for the J'uaplo The Eivpravtrta,
can br-K-ni fay mail (wilhoul belnjy damaged,). o siiv
partrrftbe voBntryi -r ? ; .
iLr a trtj V"ne ,r"t CIT'!t-WCir
Porsnna ishlrnr tooet Aionts fhr wfll'ifln.. '
aenrlaTmamnimi.lulina aieheri bv the Peaima.irr -
aomeothorHiBiiootlol and velUtuewn jteraoa'ln lh
u To tboto irtrtontwbo htVo bornholinrn itiiiiftn-
'ax tn our fwnwr DlslribiHIoii, thla la not required.
mi oruertwiin nia-nioney ffnt'iOBOti.rrea 91 poataco
HI moat wilb nromm atU'.illnn... j r 'a 4- . , .
II r im writer it trrvtm lmitr, tgrntt nil Mtrrt
IrtmlmHtiUf wHinrmtil.tWrU fltntt hav it traltt in
Htpreitnefif (Ac : rt ft mmj I tr, a4 (Ar ataa. ratrr4-
til ca lit ttitt till. '
.,TWi-i prepay III our Icllarki trcnUnt; oit:V to aur :
agents miu , 9rrcspoa,icoliT una ejvj.ect lliem lo da the
9umwllli 11. 1 -. - . '
j Tr"s;i.'il waiilud tfi every lown. whom , wllj -riirttiai,
alth noatirr4.i"irviiliw.arheduletL iiukrrMiJnna.
j AV... oa apdiei.(t.ih at onf ofilco,- or bir umil B,M.t aid. ..
tar, riirUipwlpttlttr ee doaerlptlvo' bllla, At.or .
e-noitim i omen, o. 'j. v aiotni't rtio.-a, 1 ea-n bt-n.'eiV
Coltiuibiia, 01i,..-w BHNr!ll,oi:0,', PrnprU4ra '
.. . JIOHK -H. JlFrBRjAgaitt fortriialawi,
MAUAZf.V TMAJVCAIS ;
'' w?r$ .cric'', H.u,''tyB ac.,a
I.iJ'.lLX fx, .2.1i.,r..,..:rttiS-hlM,enm prorifiotor,
' nt nunbiiiM'. af Iho Grnror. Ktora nf 11 u .11
kjojjlo wbrrh lio haajuat added largo and turforllna
. ' 7 ..,ri.,wrf uriTiiip ann 10 arrivv
rrora t-imliumti, mul ,nhor marU. IninHkina hit pnN
rnaaonoiitwHTiu in vtow lite oconj.injmlutlnn of hi
Mfadaand d.4rrlmMln(r public, .fur., all teaiont.c Ba
MaiiMoiith la thbiwillonlf"M,am,)iijt other articles, at
n... .. vhii.'i, ,i,I.K(,QWII,innimi.','Y' ; q' ,
JOIiKKt'rHjSAKtliS of all kluda.ro. faralltee' and '
uartlea.. f , ..-... .. .. v,. A.4,.A -. - ,v -.v.Jiv.
, Canrf.ft, Tatrtirmila Arnt011nt.Kngllsh WaTn.it and
rasiUbf ffarajfclira aitd. daiwH .; v Vtr'
'.' JtllituitA Goialilioftir Jtlllhni. PftiinA.. Are. us
L.-Vf r-'amlla C rrarloe ho trill only inontion Hbft.' p4r
lufeaiiPM rxniit!d kuga It, flow Orleans do., TEAjil,
lt)nibdjta tJOPFliKj-Snlcon, AIolnieii Gold'na Kit. ..
ui. Prrm k ;boc,li,te, Mtii.hrii Walanlv Tuhnilo
tiutrtlp.eaptvn'Hitlotof J-:gtit (ary (Ikuie, and
oiltvr uriicb'alnuniornnalo put tlo a here.. t
., Sol tof,iHtot.iilii, Uqtiort,l)raii'tlyfnt lh tick mi"
ro4tralcareiil,i-iranS jeara nbl. tinnitkinvaiid rlurwiag '
IPBAICO; Powtk-rand ahal fortbo Sforlentan.' -tin
wilt kiM.'b on lnd a yarleir of a
-aarf .nnaa of bltlowu inniitifartiirc ftirtlwlntde. " '
A4 lnaal.ll lura,' and full aasnrtineiik of eaieapa'.
'A'arM At ware , trr-reh ttart aad EttgUt Glatvmri, at. .
jjJ!i"..'l',"'' ,v't , jfav I, 'w, V--
?"-llllohiaIdrJHntoftarhalrafhepubBi' (rrYr
m lilt aoti-.na.iortiiiiiirr, and look foMho, tpprobnlion: .
ami pntnmiiF kf lib. frlunds. Unviiig hpon ctiinpplind
troliiirthiUliViif.n'luir biialiiettaalnjirrlabato, lienlfb, '
hw . , imHiB 11 mir tnm ni mis, WHO II Will UOl frilllt.
btaiwinw(M wollotkithftollh. . If th axporunenl, (t
whlib haVlll riomtrbik uiulirlrld alleininnjiloo not
tiietatrtkhw will liable ho lrutlt,to aorvulho puWIc la,
snino trthtir iitaruK'apacltT; . . . . :
day i f EUX Q'BARBgacBO
l!VAS'rJta ;IlIACIII tOI6r;Dn v
"t HHVOI,lnTmmidl,in,rlh.llklHil.nrvrVAXr
Ijr, KAGlSKS-iipotieliori nolle and at Cii.tlnnall
antl I'lHbufg IM-Ico;..' -t-'i-l- r' t i ,. '
am?", all kiutia or llll Gourlnir. lUilillft Fr.priw.4j
Hoata1iiir; ?cra, Jark ktrewr) J?Hltp riUrewa miel
.VWIHSlilatllcaoifvaidfronorwfouglrl. t.. fi.
. Bitltiaaiid iltlvern, Ac, Ac. , , . ..
:.. .HI alee tHrnlMi lh. PA SttEK WjlKKf W ;iilt; -
ai,j ariru ni l.H,i,r,aiio-v:iiii either irntto wood lin.
1 B.nur,T rinne ... lip einvve. IBB
natonl.au the Parker Wkuul h atnlmd aaif rna.u.
tett"iitlvlliay uii bo kad nint-h thnnper. f - 1 -'
' Ittl ItlM, ntlilillluia to iiinkn 111 Vlll " TI1S KtllWO
iUAHHI.Vl-.N, aii.l-kcii a lol cuiiatautly uu bund: war.
muled Ilia beat iu uhlu. . . ,.. ,. ,.;,. '
Alilkc above arlicloc will 1W Inhrff! ft lib euia.li, cura "
jliiil bj Hwha.t warkmelufllid will Imi wdrranied.
All kladtef rX'"lr1iie Coin tijinn thtf Rhorti'al notice.
rJaalaokatimt-conatiinllvon. -haniti" ALL klNUa nv
rAKTlNGb, Htuully kept In a ratiu.lry. He bat rnin.
illJU'd ltiffAtalHii,ao (hut (hsta who call eai-exavrt-Ine
bit rk. . . j. , n
v tn nn quairiy nrtbeworit donat. tlilt eatnb
H.bmcnl t',,r uinny y.wrrna.t.i, lb btt enttrrunlct that
ka latii ro.lou ul,-ribcr 111 labor- to tloelre the p4-
nntit:enr the public, he inTlteaa.amluntlon.. . ,.i
Jiwtrtntator, May 1U.-IKS4. ii '.' ' . '-.-. UKVOI.?'
v JESTISTUy'
TGJtUBBbaThip, returned to Ijincnstornnd liilcnd
orctaiUn turntnntiutly In Ihiacily.and having rtf
.cvivml ihtt rtiMinHa from nif-experienced Duntlst jfrwva
Hh,l'.il nr t4444 V., Mi,ri .....l..AJ - l.H.M.i.. . .. T
Haiueat,now rexpecimiiy lenucrt nitprnleaslooalte.
cmaana 01 i,iiitcunier ana uto public generally, -'upsrvd
to iMirftunt- all ADoratlaite-. ni,u tkn
tack aallractliig, Pinging, Filling, rvgulatlnf
-th,trcutJlirpitngy ar deevaud Gunit, tlalrwy.
tie Serva, romoniiR Turlar, olf.. 4..-. . s.
.' A rliflelnt Tnnll. lH.nH.it A. 1..IA. Plu. r.n. 414,44 I44
hill tut: al'O ArtlllcUil Ciownt tut on hualllry root '
w,,.ii)HBpnii. sees at ensww euLtoe.parpoaci 01 Mtur-
Kverynnentllon tn DcntUtrr eiitll to nm.r.n
nni uoaatiiy ino 1 1,1,111, aim givo inem a 'acaltlry ae
lion juiil iinnrova tha breatli. Tutcllb siTailc.Derforma.1
rn moderate lonnt, Ladieain tha rlty or fiiunly,'-ll
harb'A prrnt their mapoctlve plaeoa of roaidsnrB, If
It be rcrfuoatod. . Ko cliargot made or! axaminailnn Ur .
antttulintionathlaorTlca. -;- -j- , - -, ,.' v
OPP1CK On tha Korthonat corner of th. Pubna
airnniK.bne door from Jlnln ttraet. . ; -A"n4 v -, . v.
Miicnslr,Noploml)j;St,lF54-.21 c... w;,.
MfcRC HA iHT-vTAI LO R S
at I I a ' E rcmoTcu ineir l loining eitabitabnieal
1.1 I tp lha TallmUgt Blwtl.finU, y...t ,f
iii t j.aUu.. Hurtwan Sr.re, n-bora they are opon
a larirtf and extensive aaaoilnientof Kl'HIKG AtiD
HMtll GU01I8, and am now maiiafaclurin arerr .
rnrloty at Sprit f mi atair Wtmr, blob they wil l
ten aa low uatiie tamt quality ot good i una word ran
be parrhaaed ai any other Cstahllthinent In Ibe city.
Thulreiolliiiif le maniifaclnred inidor their ow n suiier
vlalon, nnd la conaeqtionUy tttinarlor to-that wkfck H
bioughl from olbor placet, , They have-aleo on band, n
Iwurtifui mmrietypj ClothtCmmwimtre,. Veiling .tft.
whicji Iheyitru prttptred to mabnfactue to arder. They
have In tUolrempU.y the beat of workmen and am at
aH tlat propaTad to mnke the best Atl In tb laleat
tlyluA. All lAeirt ill if wmrrmntei., ,. . v
The public ro aetpBelfully anllcltcd to tall tnd'ex-
p,,,, n, ,nu nun, ti.nnp.u. .r Btier-nuersi
palionage tHoVliava enjoyed .they aesure tboir old caan
lomora and all other that they will labdr lo "tve pen.
oral kathifaetlnn bulb In tha qnallty and price of Ihnl
foo.laand wnrk. : . .. . SPKliiGpU dtTROVTv.'
.,-fcolierttiit .April', WU S . . t. . i- i .
FURNITURE WARE ROOMS.
't-A tV. V--t's '' '- tt ' r " ''
HA VINO returned to tho filtyand erected l larg
bnlldlng In tha roar of tbo brick koM, on' th
ppcaarer Brmmd aad CAaaaat traf.a aeaart SeulA
9f f Ar jitarktt aaae. Intend! manufacturing, upon ft
C of Cabinot Pltrnlture, Bedataadcf"
frViid Chutra; Which he will kcepi S'
1 'alwavaon hand, together wilb iHj'"" "-mif
Tunre antortmenl Of Cincinnati bianulacture,- Hit lone
exnerlenc In tb trnatuese will oaaaie mm- to navn
raanufaotured al home aad Imported from abroad Iht'
. .. . n . a.A.1, ,ul .. h. 1 ii 1 1. n H . in. 41 m In v .....
but the moat aktllful work moo and use tha beat mate
rials, ka Saturn hlnraelf that he will give general en
Uaftollon lo all Wh may favor Mm with their emlom. ;
The public are invited to call and enmlne the aa1
aortment. The enlrauc t tbe rooms in npnn'Broad
Streak. v - -,, .. .. D. K. F1SHKL.
3 N. B. Repairing done on tb ahortoet notice, and In .
the aeateat and, matt workmanlike manner; Ckargt
J......1.1. " . - ' latUBltl,,. llfs 90. r
'. . . .rpwie, .. m, r.n ,11.1.
,' - . . iaj naataat JH ,' ," -' ''-"
STArtE tk FANCY HY GOODS."
' Grocertes, QneeasWare. lints, C pa.'-
1: . ....
IWlllin, saeiBieaun. wsbb r.risnv pukp.k.cp-.
MAIIt BTREKT. LANftASTRR. OHIO." ' '
uuiiU reapeoiiuiiy iDTlie mo a.ton.it'u . wr.
,W V body to ibmr largtand well auortea etoci 0 -
iSPRINCr ANI SUMMER. tSOODS, '
wblehbs bn ealeeted with tare, and. win .'!-"
, th lowett caak pucea. - Ma

xml | txt