OCR Interpretation


The independent. [volume] (Oskaloosa, Kan.) 1860-1874, August 29, 1860, Image 1

Image and text provided by Kansas State Historical Society; Topeka, KS

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85029094/1860-08-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

; J. f. ROBERTS, Eiitir.aii JWiHS"dV:i,,,,2-' -raigiAwR.t "a "W- W b;;,,,ii ".:.." '
Tiiir.-I
t$
t6
I
6
'iHn
i
B" t1' "iva
MTSDEPEOTEIE
.--
--
" . . ij.
1
mvpianMrf ,.
if l, ' r4Hvr
-fPtMH OF-WmUKtfTW!Bg
taaaaftaaMBBaaaaria MtanMtjiw Ta
1TS.00
r-"j-f ?T! -, rwrr1 t tt?w'
TeM'wpttJww?
Veer tteBeaUdre-i. W jVW.
Tareatr
.OO,1
'.l,.
wjuu.
ll3Wj.trtiS
-1 00
M JjJtJeaydifleaT " .
M
.d&mj&
Oaeqnkrleroraeoluma ffiretf-aonths 1U M
-a. Sntnlra-.
I 24.0
rK .MM
'CliifewHo'fintrterirl t.c ' ,'
-k)nthtfofconm uliMe' il .-loltO
S"-" .. ' - I jiti J4ifrj' r iK-
'CfcweaeTHiiii .rtsori St tt' i - ift;D0
ft Ji rtl.'x. wcri .- .. n - "4iu00
Chnsrble qurterly j'OR
iteam. 9ot akaamUngke vtmm of xaa4iUtes'
('foTeffiMVM iWUr at s UlfceK to be.- nmi
f2 j i . irj i j- i m i v u
IMMIBIMUO: UBMMaitWU ( .'r.
vbI ctuwcurtwUl be 'timgti tme iottin
tenf
. n i
II3U0S
5flmtt95
ACT
'.
r i' a-
t "jTB
- "
Will nraciiiEaElfctXaftlcaf-JfcfietsoB Countv:
ri e t39rPtrtienlr attention paid to the ravnient
"oTtiwiaJeBfrwnComtym - U"taf :
rh.
MfMeipm
;;ifL1JllHt CWS8EltMfc.Jkf: tJkWy
cefnee-Kortlnida fjfce riiblic'.sSiriv.
. Will attend to the paymeat of ava foroiP
resdeiMS aad.Lav aad irH Bral Baiaf ., r "
' CoUecttopa uwide aiwt prwBptiy-rcatitted- ,-tt) 1
iBdWj'Wi.
'aVPAL&ixdri
frw r Tf-r-
rrr 'cbftf1ty inw I
i - rr.r-rfmr?vj:--TTL -jr.'",y . a
iTTIRSIlIiSBCIlLiliHBa8,ATLiW,
"' W'M a f A m. '-
V e " " """ wjf" .-ff f. .y i ,
JEFFEBSOtf 4iNSXft
T
BBT Especial "attention given -w,conoet ion
nfacti
"fiaWMiSeEoIWies-. 3tf.
r-z " " r
" f ",fJ ,' ..
T Tfcmr.fw r" rr.r u -.w . w .
T.J Jaakaoo and AtcniaonTjodDtTek'nid in the
iSannao Coart of 4he,Temtorr.- . "''T
-'ii L'.t "v"t':?- hr fUinand, Xjij, Is it pbssible tlial you,
b AjTT T O aEtoIW,,br Sn 6'dadfeef 'jl.lly'ATi Aer!
i3i:ltMwutkttMiM. t-3 . fOW !hie i)and,wttinBff wi&rags,
2'-WiIrpracticeia:thevDirjctT'Courts his. , . ....
&ZySP&&&?&
iriTc laucs wcnmuHirne.)' -
Will attend promptly; ta.aUmainea'teairuttd
-"taaiarai; -e u
4-Sin
?
j-f
" r c.ot ftrr amuiv
K i -SftiHF
-:t6
-".u -Biiiuv,i.aau.i -..,
rti;CEafeiXrLAlrD:-tAaESTti- I
VaHlanw.Jdfcraaa 4kt4Xaimm.'v
ylTjXWtiMkmM
tayuwfcWiatVataae.- jni
..y'-ly'-c
J(Xi-..v.. , . .
WIS"
a ....-. - . .
L" Vifi-W.t1f ,aa; OialiL - retehW!iywlia.Btpwc.
"" 'f 1iipr ' sV-TCUciicnii"v ''" SBakisnodislinhoai,'nsi. tIjillj.
-siSrTflP? T".Ef' BrookeifiralycrYoiOdd nol5know,
S.tAMWSri'-Z i howlfoul a.d.ifisiUur..aiiepy;is:
w -tc Ii. 3 if ypa-W"3A; A A3 3 A3
.' e. a.
' e i5 ,o - jh i i.o ... e"
1
'i-.. Will araetWe EawlJaaTu'iiia mJI aimnlnji
C2S-V
&2J:!rI.fe.nfeM
JrT5SSELfS?!5 "
-eitlw
let taa ara Iwill ceeara tha aarrteea
itrfa iMfc-
..w..c B, Till
fOffin. mmm lfS .j n.t.. JTbT.
JbtooN; dirifj JtU&Eint
-1MW--Hfa atiCoaaacTlori t:Lw.'
A. jrSinSMMcnv,u.jkJtss!PL
to? B.-..tliw3BWkA nU
ocsajrriHt6rcrliSD. suitcEON,
' li.'?HA9 wmaWnil-LViaaal,ia!paluioaaa. .laai
.vw-.r. r . ":? - I - . .
V. . zicaaeisaa aaraees aa e fciUceaa and snr-
"firwuakag eoanu-y., ; flaring, aaieiperieTifce
- '"j-l'y Itiara araeimma tbaold-aad thi
,BuaSra"MSving entire atiafac.
liSrfi2E.TJJi7'i", SS
I'fci-ifatatMJ
i.r" g?r ccJi .-mft,T .Y?7'rt.-l-,
-s eS" . cij,., i. il l, -
--2( -A Tt9ir.s ' . .
BEiSA..KAMAk'!'
L ucs to isc au;
u
OSee NorlaiTii PL"-',
ws -.,.!.,.' man. r. ' -"-rr .-rt
T
&mtemm&
au:
-vfci.tvrckrk Vf0Uc :f,trlrt Curt far
-tWvi'.aw in raw '. gJ St9H iQ OJ ,Fn?aftJ
. Jf-i;i'-!.-'.rPiT,jA,ji-T r.- r IJ'"
REAL ESTATE. raSURANCE
MWWm, AGENT,,.
1 IUf a . Aat-aT mr '
. .vr rU !'" I-S52!,--H-. ,HO
!!1 "K'atfcai Viraiaaata liaft i aiiiiinn f Hfl
W
Ul.ta1 NL.CI . ... .w..w.
iH.i.wf. nwmTv iu (ww wi-y ... rs
uai 7WW
w. .'smayc fi :ii ,, v.fn.si ...
oliigfisl!?11 !! m vamm J
aaaaa.
- -- wr.a-prai rsa: jnu 'jwiunii-.
ISMIt,
Jt&:&m.m3m3mmx
xqMzm-h
l HU WfalU tka aublla aao'irall
aaaaaaaKa t . .. : 'j "-v
Il i.Haawaiiaual 1. l u.! ' :. 'VTiL'.' -ixij-.
-ls10 aaa3a272-,n CP .'Wh "-T'r-a aafneaiieriioons'.
am-'-aBawiH-toaavamkeaU''' '"' r'o'Jo;''"w'-Diiminm,imr9mj qmixiM;
? B-,T,,b2-Jm JOH.VVTHAf.f,. ting nbid; the tiny ajcerWVIifHr cut t;
iiaui 91-jv
K i,.fflf;i.f'jlai
M:
aa of J
ns oj
olnr ,3i:smr3 k
t"i;j ijovii
ib if
ii .. .
-.. Mi n
lid Ite- Knterf tefo too,1 rkMtf dfc un:rr
ejitWroeaVfao iaWloMlf fdpn?n
fUTfclt 111! d ami M .11 t.ll bU Lb ,
... . -3 r.ffjt.r mT,rr.rsi.(J
mn p?, ie an v jruauw ;
IMMleMpMUloiaraMkdMrd,
ntrl) un
11 4MK JMfd wfagt Ouf item kHi tj
Tha tpidAfrMehetfMaVrrrary aart-n .J -r w
And theaoleiaaowl wilk-Ma4oM tiaJuo."
8atraJa(ekl,t;l-.)l4wWB.,..-P I
'sT
-- . 'OtVI.
r t
l r",T"nlSW!!W."iJ 9f! .i3y , f
Or tte Inr , iie tie afea toWirf1 """ l J
fceemjrenU. watn are dea4 idkmi.;-n,l
UioU'W!BillllinrchJ. ' ,- fjK'
UketliearfBtiT-iriWkati4fnia, i) n .
Oh. manTVItSfwith I'emlai fc d ft I ..
'Aid raM('iriraliMri kiatMaM nai4c
rkaaetbevtorlfanHFild UtMief,affa-
ib ivpica jiijiwm o or 105 rocsiqa; wae.
And looked below lntliefrokntida. , "
nllwtreTyirrtS'(ltartfromthe'lD'MfiJ !
. 7. .- 1 - .
'a .vouuiio j.-. r ,4!CiO - i. -!&Tia
p- ' - - 9M- , I
rrriTT-i, -j--"--j rrrrrf?r r?r rNi'
MiHa.-wW.Ude,, ' ;-
4nciacc lami.aKe ure uaaaaet:xrown
wuuiiwiutiiicvHni!rv,''
AnuA adi But iMt avWMatAti
a & a am. a.-m.- v . t -a. . bj.i j j -- .j- ;ni
HareiawaafcartMat.MliaaaaaiiiiaaaBairiOityr
P,k-5l?SISff .$ J
ailpTeifw'kWr
'nun.. M.iT.i(. hi.. nr.iAU; i
'tj'e'f the maaide
of the elt eaaotiy
tf .7 irll Jftli
; .: .-,1
'" ii .' uii-iin .ii i m st j
!m!
ffcfalyfSniJt rSfe
c a
-
THE BBOJjar ZR0KI8E.
,w 'XbaVaW U.e 4uon al'all;My
belbrotbey Busbandi-rlhc man .who 1
,m ua ..uwhwb'u hii iin nanu, wnii
dM Wfttoffi-
op of wine-shall ever pass his lip.
'MrdarTinc JLillv. fbu doAjot dis-
isriminaaB. 4Tiire;ia;irid ifferebce,
bttwfewihiB twyf.gUwafjflliaiipafc.,1,
.vaipWMn sgnjvin mMv,aai j.
fax grasceraBdimore.ijfijiirioHSiatjmu-
flliaL ohrliiftB'nf 'rMhm.m'imo- mnd.ia mv
--- ..-wi.v ... w... .MjH.a.HWniHV ....
jeveSi oaa sflasa'U'aa oWaxionfeaa ten
ilAal'i9r1 .' . '
M.S&! Js.ea, i,;,W d o hia
j jotr 1st ir ' j
t-. -0:.TT-jT":J f-i.
SBaffBbSc-aalimnJiikWiKBBBtirideJ.
-- . .
rtta" aw-rfK
iaa aam :& -bwi, oeiiCTe.fme, ,tare ris w&
aaagMV ..-Do ybtt)giv6 aaa aocmlit for
atlloBtroi aad bo wdciaaeat lt-
e-wc?oelJlH)Bld';dBaj)iMayajlf be
.eztbiiaadinoft iaMjif' taBUrabl
ssaateaT; -didJ notianowLwlwaVto:to:
ycwe warn paaMgii AAUVjaisiBlV re-
2yir j.nT:! J. T. V ?
vwi" " -u -' rrmiinu pit! fa Btll
Kn.tYua-aliowJfmQ4vfnfidflric.TiB.the
moral strenirth of tudiri
feci him;
lui.iaiAlw.irnn fa turn itaahan.l mUI
c. j.au.,Ai,..uJ n Imov
V ,
um vwk'aai.ujniBii. Tend
u. .tl. ,.i .t..'mjiii,, ion
" i ... TrVci,;"-rt;.
H.!?!,5S
-.Twrr"-'7Y'
r?Ew?io,wwv?! r-.
M(Ati.flU.ntvvmtaa ana naaiBt I
-:"Tr-,'liT'f,'w''',' i..
iiilfWBIIi.UiaBrr iy.k'niahlm uulmir
........ . -. -.,wT-,Tr-i-f',"-b
iiaanUaaUioIite kwaolred
toieririiatrMljiMic-ajiaa, yftspjro-.
.yg!kkiw,r.arvoji!f4M.eil
irBaatr iVv ..M -t .. ... .- .
k'aaar XVv. ..n t .. ... .. ,
r- -.i, vax .9L n.TCT jti :xKnn .
tifOa your firimm word c lBnori?x,
lbclIOB'Ba'ftraAlitnaa..aad t kuanpi1
I V ... "TJ" -'-"i'. !. TT'fl.
ntny was ao-s
r ia -
radiant, her
btfpr'trifpfi'
-rfried! her
4il
shhi
4Kn5nlorvJitiJ-d,,Hflf;frKC
.li.'iftK;:,
'HlSsW'llWyi
i wmuuwa wMMMMr win:
lted airiis rtxatll Sdtichokta,-
'!. .tl'HI.tfl
Nn'".
w -- n ! -, .
" yiirni '..t - -. .rtr- - at
.iDusi-mve nqiiis soiemn wora 01 Jipnorr
tbaLfrpni tbis moment henceforth, not
a drop of wine-shall ever pass jus lips..
BHrmsHiRd
afwkfcni
-tfMfuw'iBMBrit
cVefclf 'nrho'aOMaa-fia) .illrl
am fclP SeaBiluKrrlllS 'tUitSrk
d5?fiiTcWIlaleeVIoBld
iny lover, nat n. waa.tlr BohlesLarttt irofrVBiyvwra'feeii!---M;eHAi-
-a .a .a . m.a aa i a t a-n lar ';' -t - i ana I'm .ttiT! raaaar -ar-T a a n-.i
SUCI RV - "l!!?aiUMiaUWKtBiKi.Mr same aer mar: uiai Jruvn a wwrniy pfn'P
.. . .. ri.'. t:'- j-a.. WT "" i-in'HC7Ai uiTeci-5 s t?pnriti ii. .. '.Tm
l lfiuV'04'"rUW?fl rhfw -m waHiiiBauiiitwiie.i--aii1niB-nr.raiii.?.
'A'irlassol wiaa.EsaiufkaBa'Bav br?' nruJcnce or il.'fnt:Tiort ''woaTrl1 hi
"iVnTTiaiir -JK-T ." r. -: r: . . --. . .. IQ Jl
dwTifH vMiHir-A4uiaB4iMt.asr.mntfliam. liUleaaiLr And. ao..!Miivourn it iras
llS Slr5Jichaa,-.kriJ
10 U) atml .) 1
L,.. .:. .! ---- in ,, .- . ..t- . .,, ,,,.,, ji : i - -i .arm -X7 - -
!iaa
Mw:J;xJl5.ttnse!:t-- - m
x;. t,AvtK. -i. "? . :
ww.iffe js ,, a yujiu jai y -wire;
lhat iihtocb:. never Rimfnto. drink d
i... r : IrJ -V "'iiTJuf:i;
-. V .Su ffrf GW.U!gcWP. JJJ
promise.
a'PiJ'rd. AUamoHttL-lnwUiB
V.,3 J!
mi yoket.fflClUynieD. sDita. -oTtfi.
4"fif ihaLcoreriitJ'-iVVhat AvKinU
ftqmenare!- , nJ Zj'.?'
th-yfi!i8l? W been arhitrarj' and
w-nra.'Tni"rt' naiian -J ,m.t ilo
iSfJFft11!.!!! emoB.ihendsoniest
fmwS.i tQranKer'a AMirw?lat
mirht were St., James t JEfifinoriiflm nml
T-:Tuon n. t'? "a' a-w rirj -i, .:
rW.?gglRce,iw,!Ca5t.on them
a,ibvbassdin.lhe.u:rQW(L . Tiovn.
atb..,wealta and. b&autr ererv tr-
'" " " u ' S T 'A' .'".. " "
w one iney were sianaingiogellier
in au.jucuYtJr.iiuiqi oiossominf myrtles
and., cream , roses.-, reDoslntr .from die
atpgat of a.:brilliaqt waltz, Dame'Gos-
aipiia.theJrefrjesba)ent saloons; was buayj
uyuk ucjuauB. j f
Y1Vb axe.ibadewled: couple, Ef
Sngham and Miss Brooke?'' inqufred
fi
Bell
who.
tense
'1'
lUaCEmnibam for KefWlf.
n'''??-'B,,t iwmewiiefe,';
repITedllrlATiabaount,' Who was 'fae'Ip-
- - i, ii.i:t w .Afnrii
c; rS,, "'r
uiai jwsy-t J. nusv, urn yuu .someiuioi;
- - - - - - -- a - r aada . u ; J i.-mr . ; ' -
mOTIOHSoOU(.OV. James. TVODIO TOU
'birieTO&trsMnaaiorataa, Ul A
" Kt.L '3.fiS;rZ. :le ..
n -Z?nr, ' Im&Z' ""- MKcr
: 4Tou.jdon't fell in'e s0l':,sid B(
Bell in I
-.l. --
oNrpnse
."T- . fr'fuJJt :,9i.to;
iiMV. "v. "r"u i ".vu- h
.-'.-- ..Y 1 . Tr i
- -3 '"t-A fRPl I' "J BelJ, curvingber'
Bunm in conumnmonsir. 'iiiirn
-" '.i -li -ir ,Ti f. . f il.i fi-.ii.
wiai rnnisfi, nim nraaaT nisproruisa
fore an hour has elapsed
VI'lUOVU.
ITaaola 1aAaa 1ik W-A? 9 "MkraU i1n.
mount, as Tflfnghara entered the room,
oh some mission rfrom J,illy. Bell's
large e.asierh'fes were bent fully on his
face, and lie, could not help pausin
exchange a gay 'word or two as he p
ed her.' SjieJinb'ntaTicouily aSsailed
hiniwilh reproaches for his neglect of
. . ..- ,T T . T- '
per during the wnoie evening,
-Pon,t,rJ6u'5fhrn'k I ought to, inflict
some
me sevcrerpenance,'apori yon" -
, a 11 wow vu nil, uui trc w itc
serere.
beatly- replie'd,-I arn,8cflsibW,ofy
TljehJshermBVmWedf'wihabrteneSd
lustre inli'er' sparkling ejeV-we'ill
seal your pardon "with a glass of chani?
nirnt - " ' ! 6M" 2 Ol 7.1
r ?awi.'rI..;nV3riJ:.. c.-..i.. n.-
!-?Ae"tf&yrr " "u uv -t
suunmereu. -. .
youVhlSoatrob.iafine.leoi
anonfmoui prdm'ise ' " - '-J
jfustonl Jglasa;'fplcaded fiB'I&Ye'iy
iamni .. i. iill lUtat1 n -
-r tYor.ar,aibslute,.1aavace, SK
J--1C8.- said AlttmonftV , refuse il
. ---. "--.
ar. a. a- -a ti
"Tfrrs :f ,; .h .Th
Tn
f"i.j"ff-, .-ja .-- amr;r.; -,
Uiaaiagle uam&U&mvtmvy SK
aswawaa os. ,? . iou . ..
'i-4.wviMr-nnjiru;w,..j. ,
; ' I, 1 B WJ il,B.nthainrLBB
1 w-" "- ""7 r: o r
g- .Uie.teble.bw atartfeil visloft
Bae.ttoRgrjeieireprDacbliiJ.glxe'oi
liiliaB BwlieTs.'csWeB.bUa yOSj:a She
... . . ---'-- a
BatdiicBtefMlA)aaoMafit.Eince.-;aBd now
IT ' - 1- -.i.
stuad lataia avierlilie ,sniardamn.ani-e Ii
R.l4,AJf,l..,Huvrar.Li.,,ar.VA
SS.-:SIIrSt3:
iZZA' "17 7" ...TT
,Srr3r:Li" : -i.kt. .
At.tT j ru.?.,r V.... . . ... r
(ill-AVU jSVIU BFa-BTUaCU UTCItll'PVa 4Uil
1H"Y, UWIW ?WOaT. bO erav :,'aarciv
, . . , .. . ..-; ,v ..f
'3 ft5." lft,Sn ,.."" iTsJr
from, him and
Jllfl 'H
m tire lie
iji . fTS'
r were ier
g
of .
in. .the .crate and
ifi ji j rr -t- - . a r- --
Bofia,arnjrteTpei
wrrum iwuncaj ou B.tiDKietPcriuini:
eabtaperUfc4Hmg4hregh!the transpa"-
. " ' ... a r
mrBBfiln-itirTjafir
tmi u..j: ...i..-i.S.. ir.ii
iiiuj i rusc-uuu taii.ee iaaui ware nw
a.iUMv.iarftaAi-M.,aiVl,ai.-ii-l
blossoms of how.t.MJdeaadrjreo
r." "" 4 J'W . i8K,fi .
antlgiliwi.lMs, which wajPrff,5l
.to ,rciHJfcUAIUmQUnt. Arching
oianiey,,B uasnuiB' younc coquette,.
, ruMorIfietenr1hd been ia-
Iv liisabDointed'at losinir tli hril.
- i ,fi
uousl v. ' Vmir bfefliro'thedShnolTrust
atten'o-bfnvW with.',; , 1 '.;
, SK ! Effjngfiftn? niade norefily, 'He
fcjt hifioself in ra'ther an etnbarmssinir
siiHuun anu lie iieariiiv exesraieu'uiai
nasiyT,Tproniise-JS-Deiierin tne. oreacii
xKrf USTiiTraiaarrafliK-'- - ' '
couiiLiuiiiiari .-.oau anu Dili
a "v"""! .wiiii.iiAi; ni lu. ii. ,
nous caamoertaiinome. xnored ciow
the clear , fire in. .the .grate and the
nn hai.aht- y l.ila sn.manv araifffd'
,c
-rff.
fojtWWjmnktlKmi
oilr.ahe IahLhi!a1aaiI.-uiil'huriaHl lbv?
J- .j ,;.vv;t;' ; ''"' j-- iJ J.- w .r-.iC?li
,alaAWHHlllWmioitV,,sa3kn?&tr,J
fist-again rtJlV , '
aakv tibUlnauud. loLaud lull aha
- eWirA8 - JrH8SlJ&y
. JJ?rW riariANHpmjri iraf. muh ttDCO
.f. L- ; ' r .il,' -i' J
TH vyrcwjj, ijyf.,)
WfJrryFj..ltf'.i
;a WI 'ixn. aa.lillV
feWrMit.9 UwWrHrf'AflBi6
nPi J'J -If5 V'W M'i
icii nun, aaiuuuiy -i wi
a f iU" a" ', "ij, tut
-WifflBBK
(vuuicu whu ii,
' i'i j t- ,rf,fciii .ito,,n,
naica uau.vegaa .tu iau irom uie bx
citement and.dtresf mtndj wasfi-,
aj(u1(hVe1iffl
scene cbnwqaent on removkl to another'
city. Gradually the dwp scars'oFJier
Bwiiar Il.IajI .... rw...!!.. , k ( W. Aii.
I, t:?ijji k0,T --! , i"Hu "...-i'rvi
urEim. nun ireiiiifa oniaan in 'ina
ibapWQccuraSons'oflaifefairdinotft
rjrot'lb eaflvXiHC deate tJFI ecirl"'
bood:"' " ;r?.re.n',,nw h""
". '""i,T' y"V'jrt'";.-.y-
Jleanwhne.Kmnzliam haQ'cwas'ted
H.lJ.Jli fl-l t fn fcUAillM1A
away JiwJflnV, fpriuneby a oi'ufse of
reckleMex't'ra'asahcoand dissipation.
BBliinliam
,ia eur
and.gradually sip.7n'froin Hit nosltion- 'ftdlame.'''' coolly" repneoT theslran
in sooiety.Md become a mere wreck of er, totally unmoved by IheTiSpcrity of
- i .rr.rf f-ir- -tw.t ,t-. -t r. -
his former aelf.. He, alsoMind left his
natire. c:iy, ttvL forj-teArs liis name, was
jisyer .mentioned among ,thos.Tfho had
iiyerijia.vBr.iut.-ai!
bcribecn once 1
cn once i.is friends and associates. s
Itwasraoitter rcDruury-n-iLMu, mi
Lillv Brooke, now Mrs, Woodham. weN
U ' . TTif.-T. . r. Ilp . . r . M
corned her husband to tits clieertn nre-
' '1' ? . ,;r f -.in . .1 .-.,,
siue, wiiose nome comiori- seemed 10
bsiye, .snmed jts brjyhtesl gnisieV' tXo
rrinrrol flihi T)'rJWirMjilliam rttri(nrpl
V i;IL . ni'"'r ) i .i--i.L.t 1.-"
i a, iceiing o jbiiul ana pieasurcns ne
1 thrtw off his.snonry Outer caYmeBts'aiiu
. .rfiu"H 1 w ,. 4 T ?- w- 1 ...tr
jooneu upon nis Denutuui ,wne anu ituie'
ones,','iipre"d around HTiS-'gT6win:
nearuisione. - ""'-' .&;
f.II r 3 -t tl. .au
11
arttn
JII J "iHIV.-.l ilPf'IBU . - , -.. .
summoned, to lua liospual tOiitend.a
'But why are, j oa so'lnte ?' imiuiramuafmftqaaaV
Lilly, vyou'stirely keep 'much" bellcr I the "Countesa. rushed " tdwarur"asrnall
EouJ4'M.Duinti:H 'e f4" "- -' spriiUkfa. tkVbi.W-"ai before ahe
, 'I know it, he'said, moving tho easy could feaclM, the stranger aeixed the;
-,-jli J Till"V.f i'inu -rt- ..v ... . - - . V
to
thehospAtal 1 weni(IigOnerl. I
Z" '" .T.- k' ' 1." ai I-i -JULiai.. i.-
.ti lhw,itle'r'weaWer was'tne more'inl;.
mediate cause. ac,tingu8ori,iB:'upder.,
mined cokAiturtWnT'It'wksdaerbf tha
saddesrexnTKpTeirof-iritemperaBca' -r
ever w-tkBHfortBnatofTBAi ravVtf
wihllraniliiiflMmr.icrMtrvjxat fniilaa
saddt"xirrSpTe8,"opintemperaBce; Jl
A -raam-ta vMV va .
Mage'hicli led ifte ttfaUip'eetHiHn Jo
aaa-y,.. .aw- -..-.. .. a . .t-'i
havep'ordinariiyraraBoxeiBaeom-
aH . aoaaa ,i a . aaaaaasaa h air i no i ara aw
rr:.ifis
delrriousiiintolhVvafviMOMent'O! his
,,"""":, r .. ,? Pr . T ti
at He muH bar , beer- MnIid,
... oB . w . -- .--j. ..
., i4 ----"-, - .
"T-Wtffoand 1 s battWOrl Wfair aaerflo-
- . . ., ... .... ....
rtndachiseaiiMiaew.ivhai
was"ii bowt otraBgo'tiranJanouui
forget.1 lof .l'Venftmbar Bttlie time being.
fmpre9ed'(wth hd'i!A''t k wair
. .',
Ira
.. I .J. ...; . ... .r.. . . ",f
ratlH-r au BiTHSURl'ndroms-Mic (Bame
oHThfivfiitianwi" It -was iSM a'arham
rCjaEBnm'Mun-T
-arff-rBm,hollhron,irLill
; -Xairi .oka5tha woii -
ara-aa-a w a-.- - . .-.- -r""' '
-aa:LiJj i-. ..-.t-aaT.:. fc, n.
uai -aa uv witunwg amMw w. ..."
deadluah mere'iyait'ibUtavtfmeVnory
ii1Ufii kaaattftll Kt.iniaC' ntliarnrlavs.
hn' in1 iiipihailvlMMin a 'tfornaetii the
fel!!fe;J:!Si
lurew nearer' iu Mier riai-aan. mwn;
ar- , ital I a. 1 B '--- "a..
hwrnia siieai'inaBnagiving'iwew, up
flv. .'l.' j. ...iLj '. l..,l..L, ,l,ii !
7 ; a . a. b a . 7 . !1:
- - -.- . .. .- inriia Binrrnv
a l .!. i M l. KTT
rSiSr
liriWlaaaTitWifetSAidiWOodlaun, 'I
: " i ---c-- ' -- - -. " ;isfli
aB.iai-jwd,wjpfoM
---TaB,ki av-'-r'B : -r- J - ri .17
BtWSlUiKaJ bnalMb -w.wT. .
wretch mst tiroufflil thither: " so', torobiect.1
wastnablo to be oranjuso 'to the poor
leuow-fliio Whs dying lwherrl'arKved'.,
V Wi was ilie mkiter'?-' ihaUifcdMrs!
pX.it'wasTCa'o 's? brdeliriu'tri
(remensbut TlhTnk'thatloni'exbosure'
I
irom ina uepiaaut' iici"vr m.
lUa'Ben biased'' With- hia: dca; IbVe
'aAl tH.lJrn-tht-liar;;liial had iiof
rtWaMlM MVH.WVf S?3;
. ?
-M-e wrroiH'u.. -"i .--
-aHV Jaall ildrflf ar)UlAk4kint'lv
rwfc-r-riAibr kaeoU. rtiorpf'
t- BieEfingBafrJaotterlirffof
Hrndas'tarinSaiperanij' &la AV7.
iJv mavxfsYwitrui-at ttaWiiyi'ttJ
'A-'flt
,. itr. ... . .-... . -. l . ..-..'j j - - "
-arfWiriioui WWanni., 7
, , ; "" f-
-vm
-wJ.JIJ iJJU
1 Wntaai aJ ! PntM
"V-"w' W""WHS92 '
' Tl i Pb T I ITTTlMnnml - I f il IT
a lie a. ana UMiEnnnucDb in nm m
TW wir
. . w4v .4tx'rf-i. M
yrieaas ob relaus in tollowinir:
irr
neat
i tuiiiuruasoi-xBrcmaig atuqntrj
T)otibWdrdv .c-La-atad
- '!ljwS rflftte'
I .---...... ... , r iiUi '2.""j
tuchrffunpataVss.rj!Uer
uvubiwiiuuui luxuicr cerawuuy.ua
.' Vf .iki . iiTtif.1. . n . I r . rr .. .i '
ralfcinthciVai
walked into the room, aad"presetfica
hhnselPbelbW the'-amteiralkokdy.
J ." ,a I TL. 47 i
who-wali grtaHr t atjaMefUatl sirntaled
. !
- k aiioaaaaious;a.prQpeuiaa'...a-; i.
. ."It is.,TerT..straaM, sir' said sue
kn'd rtnshesf yorf4hoiild,rV fof-iortet
the jomirloB taspaiaswaf sJaMMjcaafto
c . " !.... I im.II. n.w.
Hod taraasiaT) which to cuaracferixe'voar.
' ' '": 'WV' " if' l- -t";i
'-."nuaiicL iipvpriiAii. aa roa nave
the reAdieMmo. oTfWeklasr-T-.
!aWit'bea.'Jaitralltlio
- - " .
bearjiwbain:T9'avaitoceaaaaiiaicaie.
Explain the object of yaur. visit as brief
Iv aroossible.
atmuasw w
do we the Mvor.to.seid
the. Countess's
'yotf'Vf ilViSrat
thissecrnai froao'rtktiiro&m ;Ie1iarab-
aalutely uaccssary; tbst Iconvarse, wii
juu, iiiwic; " ' . -' V4' !
."! have everv confiuence in m'f 'do-
. t 1.P .-- " .. ... . . J
nieslic.r tHioinnd the ladv. wnoseanirer
.t f. . .,. j
comraeacea to give way cm iear -nu
yoaMB:pekrfreelyviaJiarIheariBg."i
AVitlmiit ronlvinir tn these obsertfa''
.'-"'-.i. r?."A'-ii -!f-K.lki"r. !
lona, ,1110, inrut-er opeucu me uwr
leatHntr into apassage wh'crtc"nier,Lnd
rr " .. --, r.,--. ' . j . ! t
entered, tooK-ine gtn oy tae araianu
thrastHiar oufaidej v ,Nowa,l!toroiigll
atarneji.Ma saiwnQuiiiiiii ,soma
1. "- - 1 - a
vou
pbi&t,
ifowmttn9V?kaihoi
Madame.
the"
r a7fi7i.i L.;iti
nann aiaa iiiaa raawii
"Tr?e s1knger"a'mUed(fi S'
rt "
,9aeN
::.-t r -"."-..-
ir). ii r n .. . m-r.,..- ;. i
vniila-aojou employr-'-r-'3 ' -C
'''i,ilrWhaLa'inse?ypurue8-
vWtwWmfi'Mha-
haveleaVn'ea wWfoVre.BiTdhai
a w . --- -a , - .
mayWouobfiB'iB(erroBgmiB.w
mayberjouobiriBiB(emBj-me.w
liiaVe'HotimVtb wasfe'iVlal-
tionanfbiell mlffhtfrrftlie0eefal,')f iar
iw?8iniflHia!y.,
w . aaa a. j : .:'n ii. rLBk Aiiuut
use w. i w?g-rw-:TWiy; ,,
naaiia r ai-ra aa ni - - a -awaawr-r a aai aa av
sc'iuSis
- T" i " afiti v u I r-.. i .
TaUUbave W?:
.--i-.-i-"-,1.-7-. K.r,v vii,. .-,? ..t
mea&cai.ihe'pwsentfirraWiMB
i
... ... i.t.t:
JJ$y'&"
auacnea 10 ra iron-, inwu-jj aau,-.iiw
ribsitv was iioiHTslBolivatbrtkn.aMr
S' ilSSSd
r , vv, ""r.
? a-T . TB B-. aaV KatU'.Mfl
-iLl-itllL ..-! ti-.'tVli-a.l-aA.aafaj; lltV
rKrrC
TaluaM
.. i at . a - a
J
a- .!
.have no occaswa to tear me. ar.
v -ni--'-rcf.; . v ? iMt)i,.
-oservewoiTO iwiwre-Tww., . t
de STresumed her seat. taftlBir tcZAjb wartjnaT
n .n,.M'i-r--.jai.'tii'trL- t.- ca..r.i .wi'ii-i
precauiron, nowe.r,-apia-,c uar .jiwia---.- ;,
WW Mf.?:-Jl .ya.art " '.-riJUi itKaVa aHV
iBMriraiianninrr rna wpniHi bbb waw w a-aawjVa.T
2,L.KL t.'VfctfVnrt'iraVa. tdstean.
WeXiH'jrncer J,l weaTher aa' shipwrB-.
SfTx!ii?rfa3 V awor:Bir,Be.i
hf.AaaAk ia rna awaruTiBr? ' naBBaasaaafiawaai aiiaw
ji
laa IMUUV, -a-a--'a-'-'F - ---
aeenA.tO firVHItf'lreiJphere; V
Bege4TaBVtkakVmajWlB
y."5 iH5!7,7 ;TW
'ifalP.fBmSaflMCdirit-
. j,y 'i2 :hi:rr.a-ur',s ssiiixi-.
,Ws5jgf"J .-.", "1 5ff-V !
TnfarvWiiifiona'oT'rnTMroinU. vou
AJW satid rWaTOCTance of
rbirtttfto
""aUarfger bw,p6riry.Ho'f!t
the stranger Doweu -1
(?4ugU,2.idleft,!,inakr
v- - t
.JuH?i.
Wr"fd-Bti hold"
-
o- - iif-b a '; 1o
. rt ,ri
yqrirVaJfdiiWtlyattliejrvamta'ttBe.
" To&lly WmoTe ty-l ifr-eat-dircct,
-;i
oaMMiJWMfcti'
hffaaa of M a'diiaa fl 1 1
7vm -j--- ' i .
. . h t-f-L i . iiimi '
cmmrmBwnaaaBaiii
Z.21.V.r ."TiV;,
mi uiipaaj iwisiwrMnuayae i
- JaUnMLtaka dlaitu.. una:
liflRHrf
. . . . -. r..-"""i
tl
?lWSWrW,.KHWTf
a - i ri ri----.-y ".i .iv v j -awLi n..
lFiV7'ai,IawVr.
00B-i TrSwiibiJ
"tiki -rM riMii'
.ww.- .j..T,
.
, . , . -i,
ii: 2 fflIViilmi:1 i3a.1.
"LUaalU.IllItAI. "I
inp frtS
J : inams-rc 1lt i..
rrifTITJT
F
'1-4I. itij sic
In, a.httle viUagaja ConaecTicatvsev-
rar-Viars'-.W. hWiVefcvB6 lMiil
on
e
ri.'arKmaf.ndtAkiar,
,2'Vf,'
aaM
y.fomiy
mb riAM tltm aWBfA
1 -JW WrihiS'.--E?3-
en uaaer
fK-1if
'rtcVbti
frr,9kk:1aiAw,1re
.: Th: ffirruatiBoYwitik
f writs: suoir .8saruiP 8mke.
i.?.t 2Jr2.i3&EJ.aaaaj4nni--r,.:t
WIIIVIJ VUV UIJ SMOTilTB Btvfc-f'XAIf
f.AM tt )aimiaI. araaajl tarafk1iBBafeam &AIaAtil
II1HU IkO UUUlHtllCI " "JNUUmMJBSAfta-pai
aki- wkafilaHiiitaevavr. tiH-finaT-
ii,.ihV;ipifa
where, foilowme the impulicOof natlre;
Barnes: ar i it.beiluT'tha ;liOBJ.when
. . .. ;'--' , . ...II -
!.; KiriAN mnot wrA fnlt lciipil Inrth" :
iwa.iA!;!::!;! j
with' murderous. intent and a stick; and
- j0-.--' ....' ... ...,, ,1:1
au I'avu .CM. 1 nww .mww ...v. w.
poor ocaa."ajiaa-aii-ai ' pj-eounj .
p04jabl;aaacTaaaliil Htaa.iBMHT,pyaa
ll.a .!rA. I. I o. . . 3'
imaiw-tj aMJj 0J yJW t a,
f W.ha recoyeKd.from-tlw. effect ot
es reyrencu n iu:
VJS:,
it ilie riuadbr kaaw.bowaaOB
""" i -a-"Ti- " aV U . r a.lJt . k.a.J IJUiai IB
itn: I7k
' Bo3rlri"11firVdo'fBj!5fi rats
;iy leibM.'asifwd. dj &8tiyjr
V,
iirisal -Bo
:ik7:"7"i
ilta11i.0Ycara.
riTIt.ti;-i.;:J
B'-TVa. I1I-.10 VVD.V aa aa, a-wvma - --- --JTr
' - VWBWlllBaUaaW-'tilB Bib an
.T aaa ,7. . .! ...- aJ . -
wbartoiEdW.-an.'life.w- a;BataBsori
ota'aiand k:wahfi4Vutia' aJonrr
.. . , j -r. l:. :.. T.
.: mrv&mtt&ri&t!'St
Mullen, aad he was dreaafu'eaa
WP& llW$VS 1,, U,SSVeir
'AnafteV h1eR(rere'a:aUJl Mo-
-"- . a
ier.wld tfcsJctaaUy Mymti a-atheB
- weraa'B rail the lotbf rs tpgetbr-
o)dcKe4 Bolles. f JXou. see, Jhey kf
ti&WSfa3!PPT. hnJiSKtbT-
umi n -a-rt aaia-aaifi i iiaatr - ear imi.
WMiSr.TL'M, :
uae .aaafaab v-ra-a-t. n a & a -. m -- -
i(iLkrbKa.i.NUG,
- - ,. t ,. ' ff'-iT1
ag6, &pi Jftftn" Eagk kaft aha'-AV
ton House." and 9'Mlkjbta;.W -'
1 1 in a-eaBa4wlUgvoJt-ltvftjaitern tarax
.tke iniHence of strong driuk. HS
from tiim resideJJ'old SfiVelTalsoiM
moui'in'all tsreMiotiiaoTsuaor
it (as Barnv'3 himself grHplircaltjTex pres
sed it') 'rMibdaMdiikraaJaMsU';.
' -, 1 r....t ; .it - j..t- Aa.!.,i ,1...
lhe.aaaiact..soiba.e2an w
: Vvyiir;Srjre;rifanhlBkiti'o'Rav-
sor-
ma Ktimnmrzimim
tAmCilfi!l
MfatednMSofaSliip"
had ' circumayj,!
laa,aad mW.f1 J&JSUW "
aaakraamtkari
fw..ceilini-Ja . ',s'
,Well, the captain anJLis famuy jpar-teaineVVeBri-JK&
dBclraBj;rAatfr
- ..bWialak'btaakaU aaaatir '.V?
A-bll1plt.n..
aaxcd ABuy. - .. t.A
..V tt ' .1 ..tJ- .-f .
Ws'frVnVngtlr yWl7:
11
away.7
J " 3v;i
t-6 :i
again asaati-jawaijri-"-
The! eaataaasljdaw-ig ,.? of his
tBe.w ri
JIalf;.rt7araaia;iljd -i ?
-aad aamiBaaatwua atmar aaoaai '.
several Uraes; Had not iorgoucn now
'to-splfttriftrraei't ia n
fihWMSaB :iollastaioipBafB.iaa
' 4uu a.a laaMate rannaii'it.. .
TiaaaTlaaaJaiaiajBrgia
ye aboard wJAjhWbr lrs.,
?a7t,a GBfc-.abaialairW .aaaAfrA
j7.v ,r t-:",t'',:t."
Oeir-WjriiBiBBByvBBBBit30 c
.1 l K- .. ia il.iftriil.v &r
siSB'SoVaSfiUMrHntvVn
We HmDarKnTifeWrlrMy
hTfliliihe'lltre MWJTniiaoeirf;
Kna ad? !.M',M'i ajj
bna , 'j
.K 1 '"" "" " -MKa-3ar a ""
Ta It. "Li! 'A. . " a
WBUM,,WoaBi oa-jo.epuni ocu- xiikrt.TAeaaTC.lM aau aaawa
"j'" iir1. .iiiiti .2"azi K...i"i - "er-ir!L',BS"a'.?Ba aaiLi
uwavur .auuiirrr?. i.uiitrii w .man t-a iy - y. nnce.anu lueu u-by naa-: cw aaamn
1 a.,,, 1 t. .. .....tr. . . - ij:. . . t
txi, I -IIP tn' tmtUrT 07 afl S 'Mnn
.V . 7m '-1 arat Bmilla l- - '-': .
MnaWMMataW 7fAiaaaafrHBMBBKiBMflVawW
.m . W Hat eRSHflDaHaT ' MMlatlattatLWalaV- A-a
BmaaaBaBaMVBjaaak "HFX waaHBBL ABrgBHpsafpva'4
ttfSllriraX; -CTrtpV-TIaVl. ..Willi pill-
jrgigia, yftmimgincfm mmMmpf
nhntiM& 'JdFmWki piUifcit,
aflMf. lrMlwHrvrawVVwVawVM
t4rf.'o sdt ijulj ,i mo a3D t
fiipiiWpHpPtwMnp
;
n
a 'S 9aV
oS.WtWi
-.-,--!.:-- ,r.ltaill irir a Ii
f iaatioa ia aAlT.iiwT'-iry8
Hetb t. ftsewd-! iil ufi j i rMi-
'i aMttLVTMtkavarlaMarHlMwlavwJaa-kJai
the
ci srtii
iKaVIe? rae.lt.
, . ,--.. . JT... . .--
"mmmm'mMmr
ia foaftl1arrft.JLr,.
W'V.smialllvffSm
me sugar Has oeen eoaYaneei so wtw-tj
matter. ... .noilaj
ff.'M.'Cii r:' ilijaiiaii. ak .
nar anemia db atu aiiiuw aami
.. -,' ro. . . . m . . a.
ZrZT
z .7 - 3hVL' kV ia"a-S f
!:;- .lKaa-SjTQ")ffli;:
. rjffS'S-ffiSt E7lJgV.XJZ?m
ii.f Cir'wlMltMiiM
?r sn;'
FWrt, 1aliVyB.Jf-aBJMa
t-1. .1. 1 . - -- 11
rSSrS&KSS
-., . 3 T- nV
-fl.?,?.
cr.
'i'i.titi-tt li i k-SiiVtZL.VCi
e' ff giysg
"L' " ??? y- V--!-.-'
ea wiuub-wbit
own1
"J6 "
. - , . A .t IlT I
!- aaMioy u rfaWrtJ.?-pF-11
SSSSSSSSt
:'?:?i'' rtiOScliuttJttawi
ur9 aau less jiairrtiTi-oaawci.
Tha trae aVi laWSaajtiiiM tja.,.
eaaBiits-.'ia ? csrftiagiht'ijiaaai jrtora the
w'''?-8-gA.-rj--afWirr--
MWl.
.--rri
into
z adr aa trt Ji.cN.i'p .. .t.,.
it UP to tMPbiat1 We UWlrV-aartWn
fg pat i'tUi4aarB aa i,ad
m!mmlT-m&$9Wr!otj sd
OttW !IVT C3aT anA. -tarilQ-rf tt-i
r.."?i
,.BrxPDio Peach Taxxs.- A corns.
pSn'drlit Ger'Jriattl:
5. Z.rtJll JKi.iL'i .AUxd t - ..-n j -.
uan jwv uraajar jai-iiBBaj
form BMif taackcafaaTBkMrilavHItbe
u
Tbich 'etmoVW Vhtfamaer
replies:--5- td bsihc -id 0: ?-
JTiwBaeavollQh(MWiiot c-
,7Tlie. txopeMimc for bddwg..iB ibis:
ricimtv is Aatrnat or Satf aaaa the
;fet'i' tltae' cribmeeBtlB'aBd
eBdia'ofahe!
'JefaBUBBflaMicb
im tlax.-WBBtlH;n-AijNwft.mtaBi
art wejljkvelppei, itmnrha KgmrdW
taa. a proper time to eommeac baaTdiag
mZkfi j-ui j' ut ;iiig t;oisyrg
7 VsVi-GmiFWt't-adR
in aaaaaajeBaraaaaaaai uiani aaat aa
cold, acting mbob tlmja-aagaa taajder
alia, of .the raneav which is, more ia
itangex from, its setbag'tip' taa'tae time
it UVVrge aaanlriaH pVarbW'u is
o. coierwiaui mavaws'n, anuaa-aa aajc
oaw 'k'saimprBaWBi iaa.f gia,(rat atr
ai this sBaaeai oitlha vaax to aarltr maneai
h F!4ifey felKiiSS i-1
poiarinr water apua, r ayaaapaaE law
fW;oc;a'nTm.BWepe
ae Mtaat teaeW ataaai mtyhmki
MWiU-yAaj ,okt Jaxmer
ooBUBBmaatga toaa exeaaage taa fol-
. .4. j 'i tjt' -ca-irVr -ajt . .
lowtnir method of mtaslnatBwf which
lo'syifioyiTM Tjrtfelica
uunrivattosf: arrma;-BBta MBaaBBBacaraa
hay BaBkfcs-a.deWMig, to, e5tjman the
tbe leaglhrbreidihaBfc-ir-rWeaVk
otKeBw ifha'1wy'ia-iaWawa.cl-
"!--- r.fyiiHKorMl
y.yHg.iffrifl!!,cGirJt s.-f &s .ah
"TaTT 1 '" nrw il th 1 "fi :-
affuhaiiai liiTa il
aa-aaWR-a M WBB aV BB VWTB "JI aWBaWSBBBBKl r BBJ-T a7
(ayajfsort'i
fftlKMa
wba
WJer1
fJr KS lie" iiFf&al
r aai laea
most
?;-t ;viLi-Jt r-anrir. Sf!aaaaa.ta.i
to rBa'tWaaiaiiB iiiifkBaia aeM.
bMfc tkmrBf amaajaWm
Prairie
J nr:T .-:-.. W. ..:.
tralBBllrBBB BmBVad a
anal hi v a,a - aa aaaaaa aa aaaaaaraai avv-aaa
.ihinnjij
altihaSa ami sdJ vasa AHT
r.": , . . . -
tinya Ja.-t wk)i ta-ija a !J
rt!,U laaaar -un S&aa aaraaara
i;.r, V;.F&fom.mA tUir
$( raVdTaaaaa-atkBaii,k wh
f i:Tort-' aBBaa iaaBl.itWaaa UMt
i(Hi3W- J-
a wrs
iraottr
V'.t.
anjaaajBa
jTaua:ia.
Aay. .
i.ST
Fauu,.Oeioretbey, ar cuavertea
sedand woodv fore: ana eTiB2
pttT.UO;.. JJflruaiau
diaAtatjrjaattjl aot.wbea
lie best lima to mta or ir rait. ana tmw;
. BUCKS ABOUT- MxfoaBT, --TKa
iV tfriK " wi-'Hiw-ni jj 9n
1TIK7RK i";t it;
t.'.-, -jff'v'n'i'i 4
.
- suaafaaJ 1
!2UbbbbBbl'E ''
r .-
5-

xml | txt