OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, November 30, 1873, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1873-11-30/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

n
rnw cAtno uah uuiiLwrtN, suxday, novem-iiEU so, i73.
f-i -
THE BULLETIN.
Meal rirl Ihrl'llr " Contilj.
J - -
bntB Of THE DAILY I'lTLLKTlN:
wetit, by earner $ 2'.
U?W (veiby oarrler, In advcuco. ...... 10,00
Jttt by tamtT U nol pun in
Eightr mtun
tetb, byaaail
1 uo
3.0U
6 Vf.
10 ou
TO &
I...,,,
. .TKHW.I Of WKEKLT arr.LKrf jr.
tOie-'Year. Ii ro
Bl Moulin , ?
Three Wontli, bo
-Invariably in advance.
, M ratling mallrr n frr) tngr.
, iliE m'ANci.Wi fciiUA-rloN.
l.KIIKl II.
To the Editor of l UK UUM.sti v.
Tli frie&di of innnodl.U reiumptton
Mt to Mtro Uit ihuVdumoof tho cur
ie, oy li not cxcui'lvo; mid cettainly tin
govornmml it under l leafl nil Itiiptiul
obllga'ion not nuleriilly to contract it
until til) publij expenditure to reduced
to, tbnlr norni.tl amount s Mint It to, iny,
It that j oint wlioru they are mill jien
e'iiiip'y tn iuiHirl lln govcrtiiniii I will,
dignity atid'icotiotny. Tlic Uin paid I
ill people of tho United Sulci In 18.0
f jr the iupporl of To leral, tlnto an J mui.
ctpalgovtrtimtiniagjrfgxl d tho em rnioui
um of vlghl faundrod mid flfty-ui o nil
Jion, Had weru cxihtlviiof tlio mpf o-t f
clurchei and privu.o cbariiin. V th io
trait h taxatijtt at lips drawn" At i uully
from the pocket of tlio people 'ivied
l abnormally liib rn!', mid wlon th
price prevailing approximated to wni
prl.'ci, ll would boat indufcntillj (li ,h"
part 'of the government malcrlal'y tu n
cranio thalr prei.uro liy n ccntrtdlun n'
the luttcticy, at It would Ic to irpidial"
th payment In coinuf ibu iutcuit upen
Abu public debt.
But the vol,umoff lb, currency it ex.
ceiaivo, that l,"would lK',fH In Hit
and buineti'of the Ccmniry wc'ru'Io tln.ii
natural lUt, and n'raJical nud exlcn.
Ira contraction it an iiiJi'pcnttbto pre
liuilnary to male and n-rmnont rctump
lb n Any pUn which doe nut cci.ttu,
plate CvftlrVmlOo to a point coniliWii'
at once wi'.b a norm it tlitiuf tlio puh.li.
tspendlturoi, acd n rjduallon cf . Ii lev
of price to tlio Kunerol uvtw;o. ot
jiTIom in othqrojmiirlat mo.mrul tuiu
ought itt to callej "a jilan to rctutm
wllboul reluming." ' "
,4'V'I'' "but noccitarr proporlinn
btlwVen cih and paper l, In n foumlrpi
rle pay ln(iy stem, tl i Itiipoitiblu to tint',
ll will he ailmtttoJ, howwrr, tli.tdullni
fur dollir it no m rt tlun ultciluli ly i. f ..
wblle in auniei'Xtrnurdinaryc'iiitingvi.clii
liiiigV. Iii Utt tlmn enftf. "Uut if it l'
cuncisluj that raiumptloli mny bo ritnb
1 tlird and nsli.Uinrd tiputi n fund oi
1m bjnJrvd and Hfiy million', it is lire
euiry to pructiro tliu coin; and it is i in
porlant to rotiiHtiibor ibit tliu lutn to U
provide I mu t li) iu addition to at.d u
c!uilTof tlio nock now i.o'd by lb nr.
tl m lit ran, try fir tin ptyiiionlof inter
cat oi the pubilo dubl.
Wborv nd bow It It to Vj procured ?
Too oxpirtof gold B'l I (ilror frotTi
1841 to' 18,7 J lnc!uiru in cxceit ( t fio liu
p.rU, worn aix hundred and lUlten mil
lioni .if ii.i!lry, an vrgo of nliont fl t;
ais'uiillioiH a year. Sinw 18 0, ihero Inn
bjo'n butatlnglu year, (1601) in whiclitbt
cipirti of coin Ihvo no', coiuidur.ib'y x
cielal thu imporU; and tbu lo'nl expord
Id fic'itcf tbu iiuporia tiuco 18 io to tli.
end i f the tl cil yutr 1ST.', uoroono lliuu
ittid and. .thirty millions. To put u l
to tbU atoady oulwnrd Oiw of tliu prcuioii
ino'.nti if It c.iulJ bo dono without n con
triutlon of th i curruney, vd.loh couk
not bo would bn ui'' calitliillkUl t thi
country mi n violent legalized contrauliuii.
Thu proor.liiit Iiuii Win panif Sop
tembjr had 0 ruducud tlio price of com
niolltiet In Am tici al to mnVqlbo expor
tavloo ofcoln from Europe praUublf, tin
oiporla'.io.n bewail, und it w n vitiinaicd
tht lhontti;rentitoUlu exporltd from l.n
giant in Uj'.objr wa contldtrnbly ovoi
t-n millions, Il.it with rovival of con-
filenceand Iradi', and an udvm cu In tin
prt rt t co:nm idi.l.n, an I utito nil i in
tliu nvrilLirlJ Viitf -f.'9-'M, llJ,J '1'V o
WrJ m.UJt ualyctimul, bit Inn iijjrtli
bueo'lurnud btclwird upon E.lrn,ii). 1,
U not lijtvly, tiitrif.rc,Ui'it i;ntd lul.'i tiet t
fur (durbl ri'i.itnptltin van bo proyidtd
by a ieveral of thu coin eio'iim in tin'
Ualurt) court a of our lurciyn trade.
It hat been prop.md to into Kurn
p'an Market', and Imtiw coin a u 111 : cim
t'l rasouvi. Tbu propiiaitioh It nut
to receive aorloui couiideratlon, fn ntul
fromjhe alrnoit iniurmojtilablu dilii ul)
of procuring to laro a mm by linns, i
tM. lime, In tho tnonoy. inarkett ul
Ktropo,'lU blulily luiprobihle Hut Vv
pipie will content to tax tbeinieivi i
twelve cr fiftt-on milliout a ycir in gold
fur tutti a purpoto
Thora iMini, thtn, but a tlnclo method
by wblc'i coin and pper cm lobrcugln
toaratl'anl permanent par, and tlut l
j a rigid and pililu a contraction of ib(
pap.-rclrfihltlon, until iho prvwurj upu,
pilcat reach it a pnint to ix'.rms at noi
only to atop llll outward (luw f caiti, ,tt
alto to uncl It hith'.r from forulK'i ccun.
Irlei, TLli a the tint Ir, ol.riuit'( nt-ct
'ry plan of rAiumpilonj and all other
miho, howijvet plautlble in theory will
iolallib'y falj in pracMi'u.
THE lHJUMO SCHOOLS."
WHO TK II IS Til K M A N I) HOW
Ti) KY;A UK T..V UO UT.
Mill Tbnmpton li ptlnclptl tof tlm
-jvunrotr ichoo!,and hit hcricliool room In
tbala rge th'rd ttory aparimtnt In llio Tl.ir
''BtktMreel ichqul bouie., JlliaThcmp.
en Ware coming to Caljo, taught in tlm
-jatibHc aebooli of llloomlngtor, and moro
TteuBtly im tboto of 8-catnrr.-, Ullnol.
Bba-ii ftnw Itt'ber aeccul year at Cairo,
film tat, nti an rorage, an atter.dancc f
III pupil, tiU -pul$li by Xlu Naonie
MclCco of till ci'y. M it Tliompwh'i
Kloi'lf inTnt'rd'rib) ve I diflpl'di
before l o KolC icIiLrgo of II, the rr-pu
of it, tho rcbu. 1
u'ood iirlmvitir;
i or on tlio, p'liy-1
,.t i In fact Mn j
tntlon of I'.a I'ljp.iii lor
ciiln r in tho (cbool room
uroum', wal not of the hi
Thomfifon rouarded ll a n mot uiicolitli
asil dixirVleily ichculj but fiut In tut
OOfdld 111 nint lug im cnllra luHf;o, f.l.d
tt th diirirn; tho whiKiWr."itTf hfi't'tcci-j't,
tbo coniliiLn of lr pnpl'fi' ruhl-,',tlll
,l ! fritMrfri3i l( pnm I of it. Ditflj.c
Ibf pit 'tir'mlr It limy br, lnCu hur njl
mlniitriitilihV' tlicro' Jen I I JJt- olu-
.OJil'Von-lhi'l'lirVt round awi'mii iTio ff
of tlio crntfitii ir (A'li'c)ul mtd ill wnliinth
'blu'iilj" Olp', in il tfliuVd wllfi'utlC tutk'tia
c intiq icncct. iMi,'ri(0,mpeoii ujsUua
p'ncllco Ronernjty of . . 1.eiiig ;Mi
tho jl yraiMl . iliirlng tlo
roccd'C, mid ti it tl 4 la-r . protcitiv,
wJi!o it dotu not. irfa.Tiri .l).u , lni) . jaiid
iils in tli''oii);ytnent of. tlieir.eamiV.)t
imlucoi i.umttt-i;i''iitJo milliner nf.pl-0 Itjp
iniljiri venAs-tlio ttio-t f rmili ' u"f!h piJi.
fino liiutiiiiign. In tbo K'hool roour' Mif
fhmputi l I'f'vi'ri1 Imld' und liloainnl
rn'miiiT, Hit it ili'C.i"lint rrqi'ilro' n'vri.x
cluJit observer to, iK it pl iity,iif ipiril
(id llfiiuii'it loneitli ji'r ..ll'iblliiy.
On 1'iiliiy moriilir wl were piitetil l
tk.o ricitallon of n vln't in grtiininar in
51 'it Tiioiiijiton'it tclioo!. Tlin lo.i'ii wnt
:i rovinw iii-ilio nrlt of rpcitli ntd tliv
olns wcro apt In ging tbu dilferi'M d 11
nill'Mi . i,n I .liun'o 1 very lolimblu ir
luMandir.i; of ilm t'uhuct tunHcr t the
lettoii. In tho nfiurnooii wo .wjri'prciont
luring a ' rouliri-; mat li,' m d wlnlrn in,,
f thu iiiiiilli rfiid In ii mlicr Ind.lf, uiit
ny, tovo'ul. nntKriu; wiioin wo iii mi n
ton .Ml-a Frit'ikio J J x To . 1 , .Mtt .darn
1'cUU i.n I .Mii Cort Siraitua, ruad; unu
i i illy o'..
In tho' tocittlion room, Miu McKcc
conduct) l tliu ex'f'rietij if nciuia in gioj;.
r.iphy. Tliu ij'jo'jt of tlio Icmoii i.a
A'tl.:-; '.iioclatsgui'othc boumhrios ct ,ol"
tlidiliffiirent dlv..ioiiJ,,n (to emiiit fncu ro,
nlilU t.i dlicjvurici in A fricii, Slhnli-r
tilled diccovt-ry -of I i vlniitton, niC, f!f .
Aflur tho lenon; Mii'C6ra ArJlVolr'rffmi
.i nljcly wilt'.i ti eltuuli, cimip'.lol ty J.tf.
ell, of tbo .liCo of .Multuiiiiiiod, wlifih,
coiiclud'.il tlio letson. ,
THK SbCuNfl'l'liniAtlT,. . ,
Of thu Bimo grn'o, no lo1iutr4 Mr.
l'n lur'a. m il v '1 hlri'.c.iili aired reboot
htiii Is liiuhtliy .Min Aubicy. MUr
VnLr y nt iduottcd in llio convent of
ilm flslcrs ol l.orrvi'o In ci'y, in
a lilt, h thi nut Ktiidmtid iln'i 'futiicd
her dliluini. ti ie Ii i j now Lon lu the
tilio.il i of Cuir.i en tiHr.. living i
ilioruiijlily . yli',11110 aac.ijr'' It jjive w
p'oadurj t Mat,) ill ,t M irt wlllm't
cliool it ono of tho .belt diicipli(nl,
md m it intcrcili i ih.'il uo lnivo ti-i r
in, In our vtilli to th reboot. Tli liver
igi numtor ot upl I i tllty, t.ot iimri
thin ono or tw i if wln.ni wi rhimk
lntj bo over t.inu or ton elir of ngi'.
l'by nro n briUt-f iced, iviJo iiimiI.o lei
f boy iiml u'rN.
Vo M'cut ill out two hour In Mil
Vuhrai' r.xtin, during which uo listened
t no uxnrjlrei of tiio rendlni; ilo'i'.
md nnninoril t;oPgrnpliy. Tho pupllf
ipr t, n mi of Ulum very wi'll, in
plitir.lii4 properly nn l prodoiir.elng lln
w.iidi dlitlnit'v. Tli -'
om w-r.) r pel ld with nluriily, b ih li
lliein mill be liu toiinil Jn
its oxoorcito i vi.ii tho tiunsfft piipl'tof
llio ih, went very protiuleul. tpellln::
w th enliro coirocsnei. by scund, dilllcult
wor I of thriM ij UmVjIp.
Thu piplU of llii elinK, In tnUIni! llielr
lira, ATeto r'nui'tled to movo fofpituiit
t'ni'lhi tickini; of ,MI Aubrj wnteb
mi ,li. bo bu.ird. 'I'lii', limy uiolo n stronc
tl" .-t to do, hinl in pilu of cretikii i; t out,
md alni' i1, eiiiiii! LB tii'nr it in ilicro wnt.
my ni'ci tii v for dulii.
In oral g'li'uriiphy. in' wliieh tho mrttc'
.ho.il look rt, ihn 'rjnuttionr wero an-
wercd ill f"t it they '.Vero n-Ued, ilionii ;.
liu llionni'i drfllno hjc)it!iu pupils biul
'ton nl.Ji'i.tnd. ,u
TilW LATKST.
I'imih l'oiijljli mi-jiU'. ' ' '" "
f-.i wu 1 1 . uu 'i.ri.'
I'oL'Qll.KIJul'-lK, Noi'mibi'i5 29. Xavl
a io'i i..nli ot Ktiiii.le'i''x U If t'tiinili
lo-eil and iillU'r lliilsiill lunt Imvc
;onu Into u filler q itrlrir.
Troui :ilt L.ilio,
linitf'.'AU MNKIhtMII WIFE.
S.iLT I.aki:, N vi-mqvr Ann Kl. ',
Itrih'tm Youut 10 li wit', lott e-li rl";
lor ilio l'i ', on bur Inl-m n Hii ni.tt I'u'v-
; :n'. .Shu w 11 cpo.tk in New Y.r,
Wu biuglnn mi I oilier ej'ii .
I'lii il tltnciiiiiuU.
hCMIIKIl of Hull'il.Al;UllTr.lltU.
CnclsMTi, November 20 Tliu num
ber ol l,iu iituhteruil in (Jiiiciniinti lor
iliu ptft wek worn ' I )0j wbnlj niimbil
iinei' jNovKtnlcr U0,ull, tLinu time l.nt
jiar, tUVioti.
l i uut Clileugn.
H.lKS It' 03. ,. , .
CiitRic , November i'J. fThftCominT-
III II.hIhUIi tllll i Vililllg puttlitliet the
Ultlli of thu lltlllll-er tit ii:;.p'tl.liJ ,l
" ftinelpiil p.iiuu In tlm Vuii to tf-iiiv
titilii ll.it ngirei.ii) ni'liiib' r tUijliliri il
ii Ulnc".i. Uifielnimtl, 'f-l. I.nuii. t, ni .',
Vi I J AlllttK.k.U ttl.lt I)tlllllltll Tin
.ilimli.-r to Ur iliU tti'jiiiii 'I UBU.lu
L'-ii"! "aH.M'.O t tint to'nv ItMii Kn I'n.i r
All placet iiii'l'i'OI.ul tlmv mi liiereaie'i
mill tho iX'':p'iii'i i ( M. I.ntii', l.niil .
1 1 I" mill I'-in in, Tie t'Otl i i.nler
I a Lid hem to dalo it IS-ViHi auimt
illfi'ii liolCHr.
. rnim Tl ii. III..
A $Jft,l)Oi)-l,B. .
TlTU'Vttl,', 1'.. N'nt'eiilT'cr'TO -A fi'
0.u rr-dnl l'nrkei' J.nliiileilmt nl.-l t
diitrivlriL' twi-lvo l iffMiimiTZToi -'5,-
wfj. tiuurmico t-V"'''.'
. . ........ t-JF-
tL'.ctni'.o,
J. . S!mpion. ii resident i r ft IV'cri-
burr, tli tliii itHto, loinmiiud micdo bv
bio'lni! blin-i-'f "I'll n revolver titi'i.
dty nfn rnonn, thn InOi riitorlnir ' vrr tl o
lipht eye. No rrnmn ati bo uitignid ti-
apt tituporaiy luiauity.
TikBOBAPHlS.
Reported txprcssly for the Bulletin.
r $
AAI WH Itfl'ftN UirUOBAIlU:.
! &-i..s. .' ;
Tft; frPAXIHI? JilVfewKaiKSST cox-
(n.liis i ? in maxim.
ail ft vi m:si v To'nS'iKi.i vnfir.u
.TU-lHW'ASll.Ult 'AS GUllTUXv
ii - iHivr. -v i
.Ul-SfUa lU,Jir; i lillii'iAlU. ,.r-r
rwcViv.H ' f.ni;'xsn'.. r.si:i--iv
. JUUIJK IIAYIS. i .
(pIlXCtilil.NVKSTKl.lJION, j
Nr.w Yi'i Kc Novi tnber '.". 't'nc"cr.o
r r ' iine'Uiicii.ni Itiio tho bxpliitbin of n
tiuiler url'oiirlli iivt'iiiie'n liurt llmo hiii.
lier. bv- tevnr.il iK-iaiiiia nrO I iIImI mil
r eiil i. it. I n numb, r ai r'ntih wo.ilnrlid,
wa c),i.i il lict nUht. Ti ii of llnlvj'iror.
Iinru'd Hie cnuiriictiir ntid i-nuluuiT wi h
I'llinli.nl li'i:li'i'l. wbl'u ihn rinii.lliiii
ti.ur timply dmrgi-il lln'iii Willi faiel at.
ot ntid. iii'K'i'i'l, '. bo etill i' Jury bow
over, ei-iiMired tltft tuillJtr iiii(i''iiwi,ur ol
ill.i .b 111 rdoMtol liu vlim bad It ti tled be
i'..r.i il w.m '.niil, mail n I in cVtiMired tin
llurb in rullron'l "rompiin v for Vnnt ol
Ort'o for tho lives' of llulr employes tlid
u.hiri.
sfii.vu iNrrtiKs r.vrniTiitNo.
Spit- i .'I dbp itidit froin'U'liiii;ton ro
cell I'd nla 1 ( -I'Oitr I tt ifiliiht rniit!"-
Im impnrluiit inforiii'itl.'ii, tli.nL.Sp-.lii.lri-o
nciit d nil our diiiimd htIiIiil' nut '
'tut c .-i z i " ot tho Virgti.iii', Thflti! d
iin'nl Hcri for tho li ocaiion of pat'i nc
on o'f tlm iri mi who urn ttill livlnl',
r.di"ioof tbu viiil, a.i'nt to tlm Anion
cm ll ievrii pr'iviti ms for tli'i f uniliui bf
thorrptivrt txeeutid Tli" tlino for
iltlior ttlio .Unit hat been fixed fur nex'
CI rlatntn. 'I'n prnvido for tho. conlin
C'rcy of Hr rttu not b"lrip. ablo t' enf.in
lli priittl'f.ili coneioalnn,. tlm nnviit roto
ilructloaJi not t li.lili rruptid. rprin
It H"nrtn, nilrriitfn e io iirmc; to IrlH '
i"d pfjahfitint Jho ..iIIIitra who caused
Iho thiutini; of ll i r.n'ptlvra.
, Sonie proiirtn(.iit i:npllliti. represent
thu ,wi:t.fii.iuti.rt , now in tiiif Viiy
.inv.l mi mi Hi niM , n,ii . trioii tiaoUlii.
lo.liidiiy for lho putpo." of oMainitii
mii iiiidrtninlliii!' ot iiniiniln'y' iill'i'irV ol
. (.lit o. hire, mill in il. iiirniirui whul c'Jurr.
li u d i"i n tiniJ In thu ruiuru liy w.m
mi ImiiUiiii" iii-tliiltoiip. . Tio-y r.onied i
.'iilivuifalioii Ii ld Willi it. ii p'eid-lil.ii''
t:cr. I'iry o tin" irenturi. ami otii' meio
i.-rp ot oinuri"', ilurlni; their vjtit ii
U'nlill.i!loli, troiii wi em'" 'hi-y, hitlM J'lt
f.tiiriii.'l, mid i xpret cd t';' f, imuylelloii.
Mi'ni in 'iOmewiy ,,r otl'r mu i.ubi.i!'
m.-nl of i'iirii.irvviltiiiiij wouldMi'uade
"tivjskiiN. cibNsKt. r.tN'rti.
loii;i) l) .vi "in. I ii lined .iMT, (r.i.
hi. in, I'nileroii mill ,U'. O IThmIcII, aenioi
iii..iiit-r4 ol' tho"'.'' ti'i.t.el I'.rTwi'e'l in in.
. t' trl it. iwerry-llv i d illirt ouch. nft
ii j M'lini! tin in to ii thirp lecluri' fr th
'i o .eh 'lit i!.nn mornl' In liHiidiiiL' h in
pip-r glvlm; ro ii'ii why ho tlioul.1 in.i
u.-Ii.tM ih" tril Tlio j'inlor uii nili.'r.
-f tlm coiinti l wi-to let If with n repri
mind.- .Tlm . court - rium .wa ilent'l.
pi'kidwi'h ilio mnt dii'lnLMildu-d Ih
ten m;i1 .ImW" I'tvl In lli eiHirr" of hi
remark wn I'm im tl y upplau.lid.
it i.o in nut..
1". S .lotioa w. tii-l.t lu fiVo U.oullll,
ltd nil. liii'l to-dity
r ' 1
i, ohiirco ot . in
f .rui d lli.ll'ilo una Now York inllron
U.OHI!..
Tho K'crmislM, Spnith
nr. oiitilirhi- u litter
orgiri
Iron,
II ivanu, dated llio Til insi .
,n which tt breathes forth yenm-nct
intl -liiuliler. It eityi Coin is perl'iolli
I fn I - Hurt-it I to whoilit r Ibu United tj itle,
tltuiiipts nil I tv ni ft o' 1 1 1 lil-ind ; If it'll'
ImI it l,C IlitlSl Ink" I 0 CUIIMIplCIICC. 'Ml
' loroiiitt'i al'ii puhll-i .! a long and ii)
ll -in .lory ariioli- ii'irmg ll.e ripnibli gov
itrnui''i I to intuit nn it ll 'll ut til il I" lo
iviinl ll.i- ciintry. Mini p thuw it 1 cnp'i
''" of g vitrnliii! Ctiln, for tlm editor al
-erl tinil the U nili'it SlntiH Willi otlu-l-
wi-it ii vol" t uti wiyioiit ilecl'irUg wh-f'
iiMlntt Vi 0'H nf'l on pretvnio of cslub
''ibhi'ic on thn It'iind- ll.- auhni,t'y o',
tlio ittiii'iihi, llvo tioinlt h oil the A iln'i i
.io u v.-riiiiji'iit -lint pr.ti'iittt loKfVn
ntl'l tt. hi iffn.vii itlriKily bl-i'tiii'puOlii'e'l '
-md ilenuii'iccd 8 buinilittling Vwd 'luiid-'
niliibli'' .. , ' '
: a mkitiso, rr. iitmicr.-
- TIiIj afcriinon u iiiucling of certain
l'rolu-litit Kpi opnl blilu-pi. of Ihie U,u
,:yi,i i'.i tin iiiiliiutliilu VH'll.tty, Wat lie lu
ni tliu vi-iry riKin ol U itcv ..cliurcb. In
litittjllltd Cons ili'littiotl llio limtli-r ot tk.
AiihJraWnl of Hi Imp Ciililllutin Iroill.U't
KpUcupiil fold 'J'lio b.liop piHicip-)V
I r ttuiit ruiumoti' d I'V let L'riuli im uii
t maig. iti-t wna il. t iiii-d ei-r'tt ti. Ti e di
I bjritiivti'i wero uunliMid m pri 1' .inn
airiVi I Mil il if.uiiduri'iord tluil lliti'iui'
Int. tu rn uiuio''ed : to (ho Ctinti ifiiici
iy lli.hrp Siiil.b, o( .Kouiuckjv Tlm r
iliig b l ops Wile; 1'oMur of Nut
York, l.i tlo J din .o,f -,I.oltg J-lmid.
() it litn-liin r of" Naiv Jiirtex,
Sti-v.-n, tf 1'. niilvuiil.M, and, otl.err
Tl.o iiniin ipiHtti. ti'io Im I' r .ii u li t up u'lo
iiihl of tin. t..rui.il liepirlliiiii ol Ul In
On iiiiii in wh", until mu Ii itetion ft tukiti
i. de. j nr.) il i itll It ttill, It Ml qiiiilltl-.t tu.
cinttcrtiic inner oiMiopi t m tini ir
ular'cnl qiirti.-a lliat llierii'i a f.eliiif
ii'ii'ini! ciulnlo l.i-h"it In favor of d pot.
iig l)r ('nn mini wiili.iit imiofdifg tin
ii it 1 1 i x niui th io'. I ' , wh.uh thu curio ii
requires.
, ' '1 a MM A NT. , 1
Tho conntel for Tmnmany . ball, who
W.irft" col If ell i tg ei'itltiien 'nf'llio Ir ud
pnicliced at'tlui latif tili-ctlop, llivo nib
miited pipr lo th" ilia' r let attorney rnv.
I'tii.g I x t y election dMrli'U, ntid in vol v
log oti.i Ir'uidrt'l und lilti p'.rimii.
At.t. n:n mti no wxti.
I.rittiiN'Vcniler V'. Tho Spalih
I'tliliinl lot rgrt.et) tl) ttt-ii vr In tlm Hnllil
Stitot cnvoriitiiciit tlio uteamthip Viruin.
il mid h'1 pormit romiiniiic; al to wbo.
vern enpturnd with her, mul to ba7 I be
i it mlt n Imthor th" elr. i'n of In. vi ?el
wHtieual, Iii ! -tettlt il I nre'iiftcr by n
initial iliihii.ml. '! ho q'.iiibtion wh"'li''r
iituiau''.11 lloill In pint" In' fmitiller
'or - -lolnjivr jif.i'iinn i- who were
ibi't it .L'tn In bi lll I in a timiltr. nilii
.nor Tli('l;'cJb ii wj jj.jjj urrjv. d tt li.v
tlm rc-i"vn rt l t Tf er til'' had ciu,Qlu'
ililly rnftnltnl with tho pnwt it 'l
K'lrnpn mid m-hi Infuriool ly mII ol liiii,
il nl lb' refiimiiin in i'iio lor li" cp
urn i f iho t"ti)Hr iid ltl exneiillnn" of
of lb" ciplivet Tlm. il'i'ltinn li alto In
iif..t hi t y wlili ti n opinion of Ir-tdlnif
Spn'ni?li n'ltftini'ii rf mII putl.-i to whom
I be q'ict'.loii waf i.ubmilli'd by the go vein.
iiictit' ,
?l IVahi Vnt.tlllrt. I'
.Front Nn-iiilHci
4ia
,i rurn ii..ir.i.r.
' n Janji i isovt.in'er 'J'.i IL' O'.ri
' Mol.-ver. n Inwi'pr of IHecrlv.CO'i'lnliled
Milrlden' lilt in i'lit' reddenro on Kpnirfl
J nrVel, Iv lio.iilni lilnw-'f llirl'ii.li tin
l beadkllUf'tr bim alim-tl Initant y No
renion it yet known for tbo act Uo wa.t a
J man of fatally, - .
THE M!.MA,V''i'INrO!f AS
, f
rH,iuVt?ft?nefa;Oi. .
i
J' r.in.,ii..;.ja-.it. it.
Prn xneiiLD'. 1. tirii.it. JJi.vrhibe'r JO!
tit-Abu Ollnmli, Olililuii'i;lld f?jiill'gBiJdH
riilru'iu MHrwttHiy fm..i I ,ttiiHcn
Vu;lf.'it. i,v JLiJi'j 1 1 ul, in . ufti! te all.
hcouu y, mi u niiuii pit.u io laiiuunu i
lli.t tiierhr-l 'tim-t'OtrtitV .tti-a iiiorniiiji,
but 'tliit. i-Hiu. r na nl J jued b'J.ni,
flr-.mi.-'of lio' Untied .tiet'i;uur't, and'
i lied iTf-f tmr-ror"T"irieiiiil. ,uli4e
i t.jllv! all !fcVi Olllvirt'wna oliluled ilili
no ttiinr in y n id Imi h i iir-Vi, tlitrtm
iii aii r wt4-frtiwin-irrs'iiiiu ipiy in i
t'lmr.tt-y ' tiWxti"'-wl,fii iho ''pt'oci'iding
ri'l bo.ttmt). I e'-ei JoiJd 1 ra lu llio
jiiutti-r I thu ii Junojliui. t j
Col. .l..ru't.bvuig fiibil to q'tlfy,
liu order iiaa bi!i nril ll d by Judi-l'l-ti'i
to a to link T ri. llltlckley, ol
'lio"lVdiifh..aiid.Cliliwco road "lo re
ceiver, .1 Kill -M. and .1 Ii i Mi tn I'almor,
Nltoriiet for ih ij.iiid hnldott, mm tint-
ieu', Oio N ItUek fur .l,o truticuinptny,
iinl O. .M .ihi-idierd. Him t.f thf nartiea in
baigi', Jnb half -of., iho bond'hi'ldei.
w,-;e I'llld Jo iipponrbeXnn 'Julgo Tip
liill'for ronleuipt, and thJ finunooii teji
li-reil li.ll' v lelrL'miih an.l it wal relu-l'll
Mibte'i'ii'iitiy, nfier lu-y lA'l leftor mid
ti'itd til" lit rHicht'd ll o iiiliii!toii,
-I ili'tiilcli Witf rl vived frntii
ludtfo I'lpton nil Imr'z ii tl.o. therill' to
lecept btll. TI.'iv' wil'roturn iu lb.1
iimroli'i!. Tlm i'lll''"tT milnliii! In ulmrc
f llio ronrrenlHtlV" i,f tl.o bond holdui,
ill ii no"ivcr alid hit aid h-ini; vlto In
itid ill-put other purtlnntof ih 1'iilldlnL.
but i Ho ing n i overt ro stmi a to thu iep
roam ta'ivii ot tho herd holder in the
liich ran of il).tir"duii ''l'i Miutrol'liw
In loel. Trflln hiii rut nlnic uti a'
I'hf. reellvir" nid Hr ta'd to b" attnle
of rivil llnot of the Oilman road ntid the
I liuol Cvnlrrti.
"W'.vsiiiNaro.v.
A'XU.V T It Kt'6 rt "or "or.y
siiti:
vSIAV.
't .s.
HE pjcoftwhs a ixcusas:
OF
' I
,i!:loln;.,o
TIIK sr.CUKTAKV
WAU
OK
inn cohi
Ol-' M'l.NTAlNIXn
At(.MV.'
11th
'WjitHl.voro.v. N. v.ijiiJx SO Interna
i-Vi-oo" r-i.Viii T r il.i iiuniili fti.JJiMj,
J.'vir.ffio tlacal yearatlia.-ly, - ..
(lin ifherioau in liH.jej.utllo yio, tec
relnf of 'wir 4jt l" Jlib' iiiimber jf en
luii-il men is -Wl-n than JIU.oU) limited
t Iim in hCT7Wriri;ttrii"n;8' "'fug iiumlier
iT'iiien iek i.'.d nn' liui-i'i-iiiry iliily i.b 'ui
ii. Hi will lully iipiitl lij per'cciil. ot ih
wl.o'i. iinin , mi lial . lln lu tiul ttrm-(;tl,
'or.iiii i.nri tufVi-.-u dot not vXeucd l'J,u'i.
men "Jn order ,lhnt ' Iho. tegil
Ur aimv ihn'ild lu ti 1 lit ardnm.
iiiliui ".oij-.-lh -froirtlir, a ult.i
f. r a iukIoI on' which I., rh ipo the volim
eer Hill) lllllltia ' f-iacM 'tiflhoUlitifd
-i nt , 1 e iii etl'v rt-i O'liliiHiot lliut Con
r .t lio h-keil to tlx tho limit of i ur 'ti-
a .-d fore,, tit audi n llguru at Will Kiva ut
t'VJi 0 lor reirim.tt ol '
r;iv,;iii ;llc;!, rr
viii'illiie; mitt to
ftrtn.",.t,tl,MiM
ii ii ii'-tm iltiiunia, .Ml'.-b in g iieer lialtal
t.,- tlm ordinance d 'partirun'.,
literi i ..nil nuuiciimei.i". rienti
b p utmciit, ordiumJTn and coin
o rary teryem.ia i i tbo in
ini.iinur at lint let n dun" for ho pita
lewtrt. Our tiiiillniy r t,ltti-ni a hw
in orunti 7. i ion ilitli.ie,.l. frt tu iho Infi
y, 'v. : lwelV""tialtrie ln.a, regimaui,
but tit' there only iitiu i tYpnppod ind
imnted u a b tilery of artillery, tho other
leven o-'inpiniet of vni-li reciment beinc
ii mt'tl Willi muskets nud instructed ur
lifmitiy
Iho -regimental t and ccmtnitttnr.ed
nfl!i'r f r 1 1 1 1 v or l'HliiiiLiri(r ii. ihw .fv-
iTitt' Ml'pnr rrionta Hnjdiv)ijin. ni'mt.er
in tlm i ncri nil" l o,i ! irefi'nt torilu'v
1,-H.TI ; hl"',ijt im,!. BVi.,.iutit dHiiehi.rl. Z'.j'C
"io liiieuiuni! il"i-a nv.t.lpoluile tti"-s
o-iiil In uti ti'rti'ia reei nilv' appi,inti'
r m civil lit" itililfwho aro" undir irJirt
t.j .jti ibclr r.-gini'iitii.
WHAT' IT C STS.
The nn nil ii I report of tho rrcrotnry of
A-ar al'mw Hint ito- eitimlttiw f..r miliinri
purp n r for h-t yi'.tr'i-ndi'ng Jimo30 lb"4
imu ij.)3 B.'Of.'i, and tliu uliiuitiu foi
ho rii,i piirpixo .for tti your nndliii.'
lime .1 , lFU'i i" S3I IIO.JJ.',, tho ex,.,
tver tho 'ctirrl'iit year (mini: S68.t:;4i,
TV appropriation fi'fr iiilll'tiry purptuit
fer' lh.'. jear-"laliltl! Jill'ui '2(1,' Ih'tl. went
a'tllH'li 1.1V ndJlUvh) UUlie HmhI .ll. '
'liMtm M'retiily madi', the fol-nwing umil'
Mijltedlilr tueli aclinn a jinurt t inn,
"l tt proper to' takvsi- If'i.r ami'lt,l fir
orta HI -ll'.i.A 0 Htii.l eiiiutti f,r eiiijlti
mg jitirposo'20,4 OStlti.
'liilSCkl.t.A.NK t'K.
""Uo recommend tint 'Utter fici'
lie li; obtain l.xml mueiciniir
ia air tdul by paiiign ot an act ail hurt
. i g onli'-i mi lit of b-fy utult r Vi ear ol
U 111 ,l,.l,tlt lit tl,.., ... .... . .
.li.- HI tWH.UH. w, ,HVI ftk'IL(l VI
-gtiatdtitti, "
Ci.S'T COMB' TO JTplJl.NOlOK.
Tlio iccriliiry. raj hit unit t uirtctlnp
fikulr, hCUVU ulld lulllld, 1,0111 Vleltlllc
Wn'rLlligtoli d'uiilig th" errtinli oj', uoii.
a -villi a viitw IO lull .cue.) lnili'lHtloli,
v 1 1 1 no Hrlct'y enli reed .iu. o Mrjat In
ha power, llj nl.n ;ii' turtliir leultln.
dull 'IM liecorirtry Ho' duttllBlhu tot pi oil
II1U ll,'l ISIl.ll ill II1U bUt I rUIKllll t
pay of i lllsi r,' o:i-."Kdiy railroad
which purciuis.d .piiiltrinl (roUi the di,.
pniiment i.t th) i Ii ro 'of tlio war tuiii
nmniint ot 7M100U0. Tnirlyir tl(m
p .ill in full, I nr. tlio ronniiiiiii! twnity
tllll nro itiilebtod about 4l Joo.oim,
roi'onimetidt llio pathgo ol u luw uln l,
will nmib'o tlm tl, p irltnunt loi'olln l troui
tho pott'. flit;ii lle'nrtmeiit fottnl carniugr
of Iho d"lllUtittil raflroiriff. lJn"alo n
coiiiiii'tnil apprnpriittii.ita'jto iiuitlnti" tl e
experiment i of tho artrjan V.oih at h'..ri
L) jV. itl 1), b'llevi'ga terii .if.tV w-
ilffc woll. tJfthirqi'iV -of lldfuadi".,
oiiilpg, Utkittn aliittAfi-tarlii l bit'ii'.,
i npeMiihcrt iln th ilennojiitiMil f tin V"
...ttintl iitinew. i Uu alto fir.cnnitni l.d
ll at all a'fl Im paned i utrmr'e'.l'g lb inuie
of tr.hscio at' ftrt of the raitoua tut vw.
littid men
the iiAttiinii nKFRrcra
in conrfo n( ci'tiitroo Ion an fnonmiinl.
cil ty.lio lorcod tn oomti'mlon.- Tlm for
iiry InvKea tli? i t'ontl'in o" coi,grc to
t o.t'ildcli'C of naviiiblo witturt of il p
U It d.Jilate, and tigil nich u'nera'
TulaTal'liili ti may be n'Cen arj for lite pro
torvatton of i li intif J vf o-uuir-e eo He-ii-o'inrtvinds
tho repealo trjaliw utl or
'fin? tli p.1 obstruct Ton' 'J.a.'tridgp.vro
!th'",Akiinii rlvW nt Tmiltiit,l', W th
reatoi llr.il tho brldL'iirnnairnd cc6rd
LlnB'tn in term wou'd tna(etaly, ohr-trjet
rjH,vlgattiin. I ff- rtjirinii ut't i tytierp or
brcieb-loadeti will. bo henceforth uicd for
MUlKtlB ANDC.M.IJIMIS '
Is tbo ar'niy anil n'a appropria'.io& tf Art
'1 ho ciTlesijn'tbWirta'coatt, it If ttabd, ate
in dt vcrv i (-Ismail it cotiuttion ana liot.
:ii.t- ' . ii. ... .1
a ciuitryrniip, me rarnet niiuiiiuiu ui
emuri'it to the tact, tuiiKeiiiiig inni a
mill nn iinrl n Ntlf'of doll.ir, tl e iHiiiinto
of itln rhlef OnrdlnatiC". bit appointed tu
VAX. thU"iln Aalato ol d fonte and arf'
Miiu irytf.upi wiu ,Jiiy. priiv'injjii'iwitfa
whlcli onefxtli bf a eoniplluiinl of unlit
lllho reniiiriidorrlitTerHrt fiir.tltlehffop.a
,'l liifancreiaryrfchnclirtra liy h't'orniri'tfi';
irtfr,..! giitjitj.'Jjin''ititiiii bit Tone'ii
clvlnir thn ai-rri'iarT.i.f vr ati'boriivto
arMrrt""..'!!! pirmti to Tar ran g e
n'l'prepri'- for ih'' pro'eotion of ofQclxl
',QOim,,fit In rwlatlon to the rebellion and
'. prtlon of war. during wr.
riTT8D.UAOwJLiIiJJlUJixJt9. Kiver fal'-
Ing rapidly wllb ti Ktl UJiicbo intbaii
net. . .. -
Nauivii lk. STovcmber 20 U'vr fill.
ing with 17 iMkin'itiiMl. Arch 1 Uiooii
tutted lor tlut . Unnor Cuuiboiland.
Wvatlier clear ulid coy I.
I i
I'KI'IVVITI M.lWBf.il ir.'lt 11 1 f?
feet' fj'fiicbe. and .taliiliHry. ArriV'il
l 'tllrvilli', Mi w Orli-mi. IJeparii'd llf t
1' anklln, .Memphti; Anna ud J M Ur
rtlt, New Urlfaiia
KvAM-'vlt.Lr. h'ovembfr CO, Clear and
old. lltv r rtet 1 ficl to L'f Iro. U
C. ul lliil K.iyntto, Idb'wll i ami Cbarmir
I) i n Mitrv Arneiit, Ualia, tlrey Ka;le
.Ino. U'eons and barge, KetiernliV with
i;ood ttipt,
Nitw Oklkavh, Novcint-er 20. Noar
riva't, 1) piried-Indlint, i inc utiatii
K.iu Rinui.y, fair; 11 U Yn'ir, M.
l.i.uit; fit iiuiiol'-, WhU" riytir; linllu i. x
Arkmittt rivir. WoalLtr cliar and
pluntatit.
Mr.Mrnn, Novrtnbor V'J Wcatbri
ctiiudy-and '! o'; a Very tuiyky dty on tie
itver. lliver ri'liiL' ftriiiiiiv iimitrtMi
City of Vt "ktburg, S'. 'L iuit; llmnicl.
Ottv, N hilo t'vor; Citv of Alton aid
ijl.i.rl.). It d.nanu, ii.w Orluaoi; Arliug
lull, UlliCICI utt.
St. Louta, Nov it) Arrived t Joht
ton, Iv.oluVj llabbnce Now Orleunr;
.Int. ph, Uenipbl. I) parted: ,Kx potter
)Iohawk am! Warnm, iijw Orlean
l'heterp Mcipgbit, Kinnty. V'ckbnri:t
r iiiniii 'Lewi. Iii'd rtvo't .Mi-'tenc"
IMlilnr RlvivrTalllnVtlftwly
i.n feet to Cairo,' Wctbercir and
told. ,
ijtturWfit LR.KVfrn!frit9:-'ltifr fit
in if ain.li didtunj ainidii- io taaal, 8 fe-l
iruibr lit- paaa dj,iwti. Id'an rhiim
SVei.tlief' clear' ami coolL Frank Hi'"1
lib pittlnn dltof, will opfratn to morrow
on ina.onrua i.ia i pi rniir-'B-i iron tuna
''e.W liuo.al tne fool f 'Fourth ttr. el
rh. Iron hi-lun c' to tbo K' t ibfthtown mii1
'iilueah rnl'road. Air'vrtla .
Sate. Cincinnati: Dove. Had' n; 'No
Vinir,k 'Kertruel v rlv.-r Mnrnlne Sttr
.ll-iierin. 1) ptflid-United Hm
.IJI;ir,;on l, v, ldinn: It im Vlni
Keriuicky .jjivit; Jdornlng Star, Ilindar
op. ' ',!
rl atrti,l.iriit''.1
, u - JNMAN LISK
t ;
,Ujpoo! ilew-Totk alid,rbtlalttbia
Steamship, Ckiiapany,
-neta noataact win ratttt. ttitt jab ttlti
V !
rut Carr;tB laa Mailt '
.'.VUUY'ASSAOE TIUKKTS
oa reataaa
VPl'LY TO JOHN O.
AO'
Iff ftr.ittty 'otit.f nrt. ut u.
at , tt n n t t , "
MliM A. I'llll.Llln. -Mhs. L. T. ItHlOOf,
rniLLir3'&BRiGGs;
Fashionable. Millinery
ASI)
Dressmaking,
COMMEItCIAl. AVENUE,, 11ETWKEN
1 JMNTI1.ANI) TESTII &T8.
. n.i.tr ...
GAllW) AND 1'ADUliAii
, , .atAlli'MUAT.
, r -.TWi oplturllil ttintl
' J-AS., F'l'SK.'
Diok Towtan, Captain
Ltavea Cairn llAILV, (Sunday exrepted) at
I p.rn 'ar freight or parrtpie apply.on boa
m to., i,, ,l Mal.MiKY. Aif'l
'NEW -hlVj3RV
STAliLl
to. TENTU BTKEKT,
u tTurias.VAaB'ii ativuii and waiwc-
'Ur. 11. r. riaNa iarorat la public that bt hi
otwaaa a
LIVER T'HfABLE
in thr northwttt aid of Taath ilratl at. cm
ifit.
dm M'tblet will ba fuiniibtd with ann Mil I
BEST HORSES
AND OOOD VKUIOLK9.
tnd the public may bo accommodated at ul
hour of tbo da and ntgbt with aafe team,
on ihe lo vert term. ,
Dr. Kteiilt u-tka a ahare of public palronnfi
and will endeavor to merit It by falrdosliiH
and trtet utenllon tnvhtiai
li. F. BLAKE,
fSuceataor to ll; Ti;0rould,)
STEAil AND GASJMIUNG
And Dealer la
Oia axd SjrKAH Pi re rimNs
ai.uitt:
AMD ANUI.r.,
t-r j t,
V 1I.TKM.
' 4 I.t" AO rU'E AND 1'UMPS
ciiANPiLir.ns,5-
t
1'EX1AN1S,
BUXCKKTS,
' "'globe?, ETC.
t3f"Brivr weTla put down In any part ol
ibu eliy octtirrJundlng countrv.
1 WllWtRl.lM K. ,.
' U2 C0MyEVlAlt AVENOB, '
VtU.i
STEAMBOAT-.sN BUTCI1E11
CtTT VATI0)iAL BAMS BUUDUtOV i
t2rrpelaj attention ijajd. o oraan tnd
UAWtMVa,iuiatur.dii.t. . -,
iy.uro t,ie house u Iho
......... ,
FORCED PANIC SALES.
(HMDS? : 'r: '
FLA-NXBLM. .
-;-fcittmKG3.
Itouht by Mr. filu rt iliirlnt."ilm'Ja.'. two wrcki nt fprced a ilray enabling us to atll at 23 lo
.10-pcrceiii. MiIiiiiMiiy.oHiHrliim oliiiboelty. -
If a 111.. ti I i.t rt ,?nrz. Il ..i:. a. ........ i . . ..... . . . . tr . . ....
.,,,iiX. , . . . " iii.'fiiy mat nave ami tnj nerve to pitch In,"
aiid Uk-.-aiiiiiit,ciru o n ilnin tr.tliz-.-tl d y iioodytniiltvn 'Vr'TSZrr"riL
9-i.MKAND.SF.K WHAT KUADi
,i NW g'linli coming in eva'ry Uky,
.
"
lt-M2t
AUDUBON
W
CAREFULLY AND PROPERLY PREPARED.
Tho ltcal t h fill -te? of ihN arliflo ni lood for M')CK IXG niRUS, ROBINS,
II LACK mil JS, 'l lIKUrJI K- und till otlufhoit bill tirda, liaa been de
mot H'ratcd tt HtirlUction. liirili not only rcliali it, but hcciu to improve iu
health, in pliiiinux' utnl in 'ohl'. It li.m been Iho niiu of tits tUdntiUctUrera to
a jiriiacli uu i.e,'rly;tiH fj0:',ililu tlicJ'oud
ino io uicir WHO. B1UIC. ,
CAUTION A miieb ril tboViIrd find
inure in nit i-iii.,Tiiiea 111:111 jo iui'inaii j m
ItigiJJIIigiT liK')' Will,, I pUiviiaat! II mu liitt
-'laSfl'icpnnd and for ralo in
suit-, by.
'.BARCLAY
EH-UGGISTS.
74 OHIO LEVEE, - SIGN OF THE GOXXEN LION
;?COht:hlTASniNr.TON AVKNUK AND KlfirtTIl 8TBKET.
(SION or THE
Cairo,
BOOTS AND SHOES I
mii:
WILL
E3 TNT T . I
E3
II
BOOTS AND SHOES
FOR THIRTY DAYS
AT TEN PER CENT. QFffl
FOR
m and M
AT
ilTY SHOE STORE
C r.8 th Street and CDmnieroial Ave!
Ullllli UI'lllNU.
1'ATItO.NlZK, . .
BULLETIN BINDERY,
rner Twelfth rtreul and WwblDKtODAH
J. C. II U ELS,
(Late of Bi. Lout,)
'j'rtO'rJtUBTOU ,
BOOK B(NDER AND BLANK BOOK
', ti XftUFACTUHKJt, n
IIIiANK UOOKB of every deadrlf tton don't
with' neatnea and dUpatob. -All. kjnda ot
.'ullniridone at tbort notice. Itlbloa, Jlualr.
Mttrailutaand I'ortodleala bound naataild
'tl Uielovfett iMkMttkde raida.
ounty work, auch a Kecorda, Docket
Pee Hooka, Hlaoka, etc, made a tptciallti
Sosta, l'otket Hooka, Knvelopea, etr
aialamotdof , U4
city Hint took adrautaf-e of the Ut
'
17 !
SHAWLS,
OJtOTItP;-v---:v r
BliA-NKRTP, -
was,
All)NKY..yiI, DU 1,0$ YOU
' - "
STUART 'It. "GHOL60N,
- - . KIO.I1TIIATUKKT
O MB
up.ou .which. tLesc bcautitul sootcrj
i 4i
otrt over the counlrv; l mule vtllb art fye
in - iiicrt'iiii'in tiii,-vr nnvite an) 0 at liiil
All InO ll JloiKUig Ilird t ootl (
bottle, nud bulk, at retail and whole-
BPOTHEPwS,
CflT STA I, JiO.TT.EH )
Illinois.
SELL MY
ST
O T3L
OF
CASH.
FOR YOURSSffi
'X'XXJil
BOAT MTaHEN.
BAM wiLauN, :
aitui i; . " '
- " 3
I boat aa'ojK.JUfjTj r-(
UlllOlglll
. I' H O V 1 H 1 O N 0 T O. ' I
lit , n i
t
i it i !,
fiian, lu
, f -, r
f. w. &Trau'iz,
. . AS alOJillfVtl.
BOOT ANDSHpfe?tSr1tKiirV
Oer. 8th 6U and CtotntneVclal Aye, "
OAIHO. XUIA,
poott and Bhoea road to ordr,i4 H
latett aod noet faabioBakae a7e , ,i
T1

xml | txt