OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, December 14, 1873, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1873-12-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

OT3TI03C, BTTX.I.ai'rXW BXTIX.I3I-C, OOR. lOTH aTK5B3ET jABgXSCCyroar A.J33a"g-3C
JOHN H. OBERLY, EDITOR.
CAIIf ILLINOIS. SUNDAY. DECEMBER U. 1873,
OFFICIAL PAPER OF CITY AND COUNTY.
- quk OHimouEa.
v'HkilSTtAN cllUKCli-KJjeateesUi tUee:
Utwttu WeaMnrtoa tad Wiaut.
MtttW eTery-Bunday t 10 e. ra., and 8
V ( i
iu&day iiiool at 3 p. ta.
I'rayer mtr On? YeUledAy vitiduf.
rMMlDM" n n-miu gum.
l'reaclUajf. Babbam at 1
bbUi at Ut .m. and 7 i J
r. Wadnaedar at 14 d. u
i-reytr neeiui
Sabbath School
Is p.m. J. M. La&edea, Hue
tirUUBUeal. KKV. M, TUAYBJI, rewor
Uwu U ru i w a la
U.T
llioJJIBT. Cor. UhU atul Walnut Bu,
frcachliir. Batbeta at u ia, ua ( p. ta
f rayer maetln, Wadreeday, 74 p.m. I c
t!MaUi Uzhovi, J. pan. L. W. HtUlweU,
utcrUita8den. Kav. J. L. Vaiailk,
1'MWr.
wUUHCU OF THE WU)ESaJ ctv
ilvnAxt ieytra. BabUU. loj a.to.
tvenlmr uraym. 71 Saa.
l'ATiUCK'S 0UUUCU-.NJU.Oi BU.d ;
lYublfiftoa Arc&ue. I
ru)U aanrica, tjaliUUt SUO atd k-i a.m. 1
va para, i pJn.
UaUatla Sctoel, I p.Uu
tianrlcc etery day, 6 a.m.
iisr. P. J. O'lLtiiOAA., rrki.
T JoSkll'Jl'B CUUKCU.-Otruiaa, ea
sier of Walnut aad Croee atreta.
)tti, every pabtiatn at W o'clock a. Ui.
V'esptra, V p. &. '
Ham iluilAX week 1T, 0 o'atocA a. ea.
1UT. 0. Horn ax, 1'iiMt.
tUHAH LirrilllUAMCULKCll Uth
tract bctwean Watolbxtou Avtnon and
i'raacUcjr Mundar, astuu at 10 o'tiaci.
StbUaU School at 1 o'clock p. ui.
iULO MiLN'3 CillUttTlAJi A3.1iA.lA
'1'IOK. ttaular uaatlu aatcna MuBdar
aacli uiantn at ttolr toom OTtr Kockwalj ,
Co'a book atota, CBunerclal avanac.
Waekljr l'tayar niaatii, 'riaay,? pJi.al .
iia rvota. i
L. W. 671U.WBU, IVatldaat. t
rKC4)KU MlhalUHAttT J4AJllaT i
1.UUUCU. Gorctr ay aaiaors au.i ottr
pxat atraeU. freaehlnK KaUaUt U 11
(dock a. m. ana a o'ricca p. u.
EsrSBTSSWAIMTO AN1 OILS
Sunday scboM i o-ciock p. u.
tut Church ol Cairo.
1UT. BOLOUUM tXOXaJO, 1. U tl.
IxrHlCAN kUCrUUDUT-rountiLtti, ba
tviecn wauiut acu mow. ,
tfertlcca, babbalh. 11 .rs
haMath MehooL 1) p.m.
uim nittu at a r-iu.
Kiire will BAiniri m-
t&cuth Stratt., batwiac Walnut and CVlar. I
Barrkaa safcbaui. itanu p. m.
kiv. N. Hicaa, 1'aator. '
UI WILL HA FT IB T UUJLK JtXISMJOn I
UAllBATU SCHOOL. Ccmr Walnut
aa4 Cadar Btra".
rfB3T rKEB WILL BACTLST CHC11CU , .
Kit. Wm. Kxuuir, Paator.
IlltfT JUS8105AB.Y MAniaT CUL'UCH.
Cdar, oatwean auxin aaa itum bu.
rt achlnc Sabbath. 104 an. and 74 pjn.
Krayar eiin. Wadnaaday tyttdo.
I Prtaclitur, rnday aranlng.
UabbatA School, 14 p.ta. John Va&Haxter
Hit Mary t)Utbcna, aupanniaoaeota.
Kxv. T. J. Hiiobm. I'aator.
ItC'O.NU BAITIST CUUBC11 VourUat.tli
Iritrtat. batweta caoar ana wainut. iu
vnlr Baptlat ahurch raeognlaad by tha
aoclatlon.
txrvlcai, fiabbath, II ua, S p.in. and 7 pjn.
8KUKET OHDK'nH.
-rnr MatiniK.
'.O COMMA5UEUY, No. Xtt huud
Aamlhr at the AayhunMaaoulc Hal!, fljut ,
Dd third Monaayi m aaca mvnui.
Latlon at Maaodc IlaS. the accond Tiday ,
In each month. .. ,
iivn nmiTK no. ti. Keruiar (.eo.
cauo& at Jlatonla uau, on ut uuxu
fuetday ot avery month.
LIKO LOUOK. S. 7 F. A A. K.-iiefu-
u- CommunleaUoni at Muomc uau, ui
cond and fourth Mondaya of ach luontli.
rue nmuv'tiXOWs.
LtXANUaUt LOUUK, 4 Mt It Odd.
cUwf uau, in Aruri muiuu. titij
hurtday arcnlnj at b o'clock.
STATE OFKICEBJ.
LoTtmar John L. Kcreri'l .
Ileuieaanl-Uofarnor
srrttary or State Otorce H. llar.
udltorof riuta C. K. Llpplneott.
ato Trearurer-Cajpar Hnu.
i;pt.rthUciMuWrJo-.s;wtnnBa
rONUKK83i!t.N. I
natora-lUchard J. Ojlvsy and John A.
in.
prtiacnUUts ElfhVaenth Diitrlet Nv-.i:
(Qlg, I
rvnni flKVKKAL AHSEMlil.Y.
nalor for the 60th dlrtrlrt. Je.M Wait.
COUMTi urxichdtf!.
ciccrr colht.
Ilea V. J. llaker. of AUsander.
,u'a Attorney-Putrid 11. fops..
fcrk-H. S. locum.
9 rln--A. it. irra.
ti. Mirtin Aaaeaaor and Trtajur.l.
Freyw John 1'. Holy.
COUNTY COUB'r.
hire- r. Brooe.
Pciatae . a. iwj a. bw.uu
r Jacob O. Lynch.
rotier Jonn u. uoaaman.
MUNICIPAL QUVKKinaKMT.
ror John Wood.
taurcr 11. A. Cunningham.
piroUar-K. U. Kallla.
rk-MlchMl liowuy.
brney II. Wateon Webb.
Ka lUfUtratae '. Broea aMl . J.
Lhaland Chief of rUca Wra. Mcllak.
Lt ComiBlwrfoner 1. J.'Oilllnan.
tuber A'ojice rorco a, .cam rarent,
1. nooten, roiinu uruu.Lu. huii
tary T.Martin.
nuans ur ni.inimaa,
ward -Hiram ' illxby and J. U.
I ward aarmao Meyera Kini wood
U0U. .f
I ward JhMh wen axt r. Kort
Ith ward-C NeUle and M. J.
Iley.
a Mr a..i . - a it
wirii J bo. u. Mouiokoa anu rvm.
a.
I.VMBEB.
"E COLLAR FLANINO MILL
rAIiTKMa). fHHUIW,
lAjroSOrr LUMBER
), BAHU, BLINIW
OBDIM 80U02T1JD. ""
lAMtOAT LDMIIK, ,
Iraraaikeit e feartaaiaaitaa.
Ilal ITHK, btwta Tsmlb uU
Blavenu tveati
THE BULLETIN!
amcuxjjiKocft.
Lit.ri,: ."v.luu aat rx:WtC,.
Steamship Company,
fn utiut ua ciiiwiiiiti .it
ua l(UU uuui
Ulaa A. Paiuufa. Vim. .1. riuoa
PHILLIPS &BRIGGS,
Fashionable Uilliaexy
Ail
QrtiimakinCv
OOXMKUCIAi. AVl'.ltft.. tUCXWKJKA
lt-ttf
B. F. PAKKEK,
ltu4ti;i to har iHJjt
I
WALL i'APElt,
WMl0Vr USADft;,
AUIWKA OIL.
JtU-i' k.UlLUlB J ilTStn
HB.n. . .
1 111) ku. I . r
PAINTEBS
Diaixm tViiitow HflAkaa,
Wau. Faraa, tujt Vr nir
Laui, Lixaaixi Oit
IIXtliSiriATlMOOIL.
HriMr TX-amnaiira, Ol;k'
11 Cfcmu.?i-lai avebM.'
Uilit-J,
iLUsrot
FINK MILLINERY GOODS
I'HKXU U MTV I AM.
J S . M . J A'C K S O N ,
(VirwMerty Hra. Bwadanj ' .
littUBc. thnt lit haa Juat opAA a Laj
sMortmrtt el th
NEWKST,
jtflttT I'AdHlOSAUM.
' AKD UAKPSOKKSt
I Jll1l!f..rr (ImiIi tuha lound in tK taarkat.
'korii on hand
Ha( jj0KrTSi ricyrw, Kios,
Tklliumoa o A Li KlKDa,
1-ukxuui.no Oooz, 3toTiPe,
And ill coo.lt fouad In inllHwrT twrce. al'.
lot which vslHUi dlipvied ot attha-towtit
1 cakh prk'. ilri. Jaekaon roapaeUUHy
' mLh rontlncatlori of the pataenage which
U urrn p. lm .11 imiiuwi Uffvn tJ .
tWkicrin
WOOB AND OOAL
i drt'icr. A.S'I TAIiD:
I'tU tftratt, brtwra WMUIuiftB ai.d
C'omtneiclal avuua.
A Urge upp)y of l'ltttburg wad Htg
Muddy coal cjattar.Uy iui hand, atovt
vood facd to itrder. Order fur cal or
vrnod jbntlld b) k't at the uBiCf on Tf alh
Urert. Tercui, ta-h on delivery.
Cairo Box ahd Basket Co.
LUMBER OF ALL KINDS
MAR AXb SOFT.
Kf p oo&ttantly on bana
FioRiho akii Sidi.no, auo Lath.
vratn lll.
WILL AMU YARD C0EW1M. TUIHTT-VOCHTH
TnakT AMD 0R10 LBTBK.
CAIRO,
ILLINOIS. 7-20 1
B. F. BLAKE,
(Kucceww- to It. T.lorould,)
STEAM AND JAS FITTING
And IHaiwin
UA6 AMD 8TKAM i'lFB FlTTIHO.
CIMHB AMm Aaouc Ai.ri
uuu pivk amu rtms
01IANPILIEB8,
TENDANIS, 4
BRACKETS,
.GLOBKS, BTC;
Jf Uihe "Ofliput down la any yart ol
tbo lty or aurroundln; Mpntrv,
MUKW SLOCK.
cmumu icaairt.
"WHOLESALE AND SITAli..
LAJ3UT TAUnr KIMK I 01 tV
aatal inaat
UUKO. IUUAH01&,
C. O. yA'flla
JfiC T K K 0 II U ti
. ... . I
FLOOtt MERCHANT
-aj . r
N. M UU UCVBft.
UOFFiiY, UAttKISON i CO., '
OUiiiAiAtrt t i. Had
JTCjaWA-KDIWO
Oomminsion Merchaota,
WLVtm MAia Aa HAT.
Mo tii Ohio LaTea, OAIfcO, ILLS.
WOOL E1TTENH0USE BRO.
FLOCK
8tuvtJ OMUbiMlott Itertkit.
M OHIO LBVBB
It. AIM, a. i, ATIM
AIKIiS A CO.,
FLOUR
Al"-
8tN IK AL COMMISSION MKltOHiNTS
5o- 76 Onto Lxtu, Uaws, Iua.
BALLIDAY BROTHERS
GENERAL AGKN'IIS
Ufc.ALIfi.KH IN riOUK;
ilthi l!l k.JlA.n.
3 -. iSi Ou'Ml i-JN-Xf 13tM.
7t Ohio Ltrvit
Uatko, lLUota.
X. B. ThlrtWwol. 1. J. l-akwwsd
THIfiTLEWOOD A CO.,
HUafttAI.
Co, Minn imp Mmbobavtb
1BALKW J
FLOUR, OORN, OATSi HAY, ETC
Ki. T fllllfl I.KVKK. I
(!a!0, iu.HI0.
11- If
(i. I. WILLIAMSON, '
WHOLESALE GROCER,
COMMISSION MERCHANT .
BOAT STORES,
Ho. 74 HtW Lovae, CAIRO, ILLH.
Crfptolal UlenUuu iv to caUm.
Kxbu and aUUng ordara . . . IMU
R. SMYTH A CO.,
WH0LB8ALX OROOAAS, j
Car. CoMMrcieJ At. and VUk tk.
Kilt, unnil,
Ao, kaav HMtaaWy a aaa4 a aaaa
' aielaetoah el
XtXQtroxia
MMP ABO WM WBttBIW
I
Fori, BtalatK, Starr 4 arOUSaWU
A. J. ROR, M. D.
Oflo pfcr Tboma Bro'a. (frocaryaOM,
No. IH C'CHuaaruial aYenua oonaar ClbUi
TO GET
JOB PRINTING
Duriug tlij dull te&son, while Merchants hnd oihei-s
have leisure time to devote to euch matter, we ugizeet to
them the propriety of procuring thdx
Cards,
Bill Head. ...
Bills of lading.
7 r .
EVERY VARIETY
Whlah the Bclle'Ism oOk
Neatest and
THE LOWEST PRICES
The tttiXKTi2K oCftee
JOB PRINTING MATERIAL
lu the Southwest, aad
as low prkei us cai b obtained in St. Louii, Chicago, Loui
villa or CiAciaQati.
STEAMBOAT
S1PMOT A T iTY
' Our river friends wUl And at;tlvi o4Hc th Inrt pa po
and tlw wrt Uaty afiortmRt of typo, tinta and mU to bj
fonad ia any printing wrUWWnnont in the 8outhwet
TIME
YOUR
.. . . 't;i
Account of Sales. '
at 1
Dray Tickets.
Receipt Books,
I0B PRINTING
it prepared to do in the
Best Order
has th lioeit tto' of
.will fill, order for ueh work at
PRINTING
132
GOODS AT PA.NIC PftlCt'S.
Wholesale and, Retail Dealer in .
Foreign and . Domestic Dry Goods
LARGE STOCK Of- -
Carpsta. Mattinga, Oil Clothe
Upholstery Goods, Window
wt . v. . , i .. , . 1 . . ; . . -. i , . ....
uny tit thi: southeiiit, and (bat he U Jttcnulucd tn stil every arttcts at prlcva lower than th
lowest. CaUucblra scd -XABiit.c frxl' t&d piiiei. Uc l.u mUilj )JU boh to ju-wi,
and coat.
AU DUBON
:
. CAREFULLY AND PROPERLY PREPARED.
Thu hfttlthfulnew of thn article food for NOCKING RIRD3, ROUINS
BLACK IURDS, THRUSHES, and all other soft bill linU, has bon Je-
mooKtratcd to (-atiKfactiou. Rirdi not
health, in plumof; und iu ong. It han
p proacu as nejirly as r-oMble t tie tood
11. IMbli I111U riMlV.
CAin iOS' A. mtii-.ti nt tli.. MtM fnoil
mom Ui the cheapness tban to thttutil
Lny a Slower the vlu-, to puriac uonc
UHrVrrnxTti 4ad for .ulu in
aale, ij
BARCLAY ."BROTSSRS,
r jr. xr o qi s rr s" .
14 OHIO LEVXE, - SIGN OF THE GOLDEN UOS
A5I
CtHKll KA.SHJ.VGTO.Y AVKSVK AND KIOHTH STREET,
(llOS or THE CKV3TAL MOftTrB,)
Cairo, Illinois.
BOOTS AND SHOE S
BOOTS AND SHOES
FOR THIRTY DAYS
AT TEN ER CENT .OFF
FOR CASH
a. - i 4kBwit aaW v V . . ,4
GALL and SI FOB WRILP
4,1 T Y SHOE STORE
Cr.8 th Street and. Commercial Ave
q. liar Win, Ca. Tbrilpp
JOHN HA KM AN A CO.,
BHAX EJST-A.TE3
ANr
IM5U,X0I0BH
OOWVIVAJIOaKri,
.SOTAKtKU YVUM
Aad I.aud AciUr tu I'ltno ti (Vnt
ort Murtlntii and MUnourUl ll road com
j.an.
132
Shades. Damask, Coriilsht
l.. i . 1 . n, .... ... b. . . . . .i. . .
only roliMi it, but Hfin to imnroro iu
b-.cn the aiat of the raanufacturcfi t
upon which tSoM bc.-.utuul gobRSteti
ol,l dtrr lU iwniniTi,. U niadH vrtlii Mi tt
vi the inrrdl nt uei(, vto dvUo avyon lia
but Audub"n.UncMo; lllril Kood.
bcttle!, aod bull, at retail mid whole-
ID
7 IT'fy, 5 KM if J' -EJ3NTTIRE
S T O O
OF
PLANTBfifS-.HOpE
Wtwan;rourtli bii Sixtiitrai.'
JOHNGOCKKC, I'aotyumoa.
TBU ti;jii.j hivln? reeentrr ndata
thonmjli replr.,r'ta.il!r-i3 r,f mora kaB
two:ity ;nr.u fir.au anu wva lurnmaQni
iiavinc Prn amutq o n. i nuw pri
t ktfmtiini'id.te riiaiTnrtablr at lat
li 'uilrvd xdc.U. l'b u)le ta always 'aaja.
piled avIl'j tbe )v tfta toarkat tfatw,
ri't tip In ttie avwt tfpraTed ttrw.
1 irmi ruHQumw,
HIMt, KMIOaVM 00

xml | txt