OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, January 03, 1874, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-01-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

ILLINOIS CENTRAL R 111 CAIRO BULLETIN.
i
IM MO- (ft NHftrtMt Hunto
i
TO OHIOAGO
MaTfetT MIIm the Htiorlcat Montr
TO ST.XjOTTIS
NO OUANOK UP OAKS
FKOM OAirtU TO
ST. LOUIS OR CHICAGO. I
.oMliY ONK OliANOK OK OAKS
UM OA1HO '10
Claetaaall. l..tlanatall. TWrJo.
Lwlrolt, Ulstaland, MaKam Falls
DUBaiO, miauUfff. WaslilDftton,
iiaiiuuora, i-uiiMsir-ni. new votk.
notion aoa mi puiui i.
Mllwaual, Janwrills, Ma-lism,
i.Uros., HI. Paul and nil potul. ik iiV
Thu l al.a tliu olIj .1liMt riuiuiu
I'Malar, UlaomlDyl.ih, Hjimii-el'l,
I'fOri, yulno;, hvokuk,
HurliDj(tMB, Hock Island, I. Hlin.
Maadota, Dixoa, Fri-tpurt,
oaIoua, UuUuqno, iotu uitr,
OaUa and all potct imrthMArt.
Klearuii Drawing lloom tleipitir! 0
wi nil rtignt Trainr:
Vmilt Ohaakod ioll Important foists.
for tlokat and information, ai-jl lo I. 0, li.lt
........ . . i . . . ' 1 J. . .
"(" airo. uu iiusra inn irsu.lt rimmvr o
! Oslnmbu. toil Oslro, an.l t ln prlii'li-.
. wiwri iivK.i uwovb mrouii nuiu win w"uwi.
W. P. JOfIS.tON. Iln'l I'm. A n't. OhlOA.n.
A. MlrcaslL, (Jm'l. Hup'l. Iltito.io.
J. JOHNSON Ag't, Oalm.
CUANUK OK TlMi:.
l'atsonger trkln on tho Illinois Central
change tlmo to-day. Krom ami alter U:4T
li. m. 10-aay trains win nm ns Inllows :
AltlllVK,
Jcrnre, dally . . ,,2:40 a. m.
aau, excopiaunaey p. in.
DKrAMT.
r.inreiay .. ;i:(H) u. m.,
aiau, uaiiy except Sunday . . aisu . m.
CAIRO, ARKANSAS AND TEXAS,
AND 0A1RO AND FUL-
TON RAILROADS.
The shortest and only direct luuto lrom
Cairo to Jaoklonport, Little Itock, Hot
Spring Hilton, and all points In Arkaims
ndUj4 8outliweit.TWKL.Vi: HOURS IS
ADVANCE OK ANY OTUKU ItOUTK.
Through tickets, through W1U of lading.
ana inrormitton a to freight riito, rh
ngcr Uro, connection!, etc., can lu oli- J
Ulued at tli company'ii wUlco In Winter''
block, corner of Seventh struct and Com-
inerelal avenue
Uaski will call at private ".residence and
botelt for ptMeugcn, liun urdurnre lolt
in time.
uegani runman paiave tlecplni; oa on
all night txalnt.
Traintrun dally, (Sundays excepted) trom
me Cairo OQlce at follow :
AonunK Accommodation at 70 a.m.
Little Bock Toxan Kxprea.... 11:.'S0 u.m.
bventne Accommodation i:'J0 p.m.
1). Axtkll, Chief Knj;Ineer.
THE CAIRO AND VIN0KNNKS
RAILROAD.
HHUKTE3T KOUTE KKOM O'AIKO
TO
Indlanapolta,"
Cleveland,
IX.Ki.r..
Cincinnati,
Detroit,
UuBalo.
Toledo,
Nlaijra Kails,
Wa-tUlngum,
Mow York.
Ualtlmora,
. ..... , .
Philadelphia
Uo.tou and all.Hartern 1'olnt,
OUANOEOKTliU!
On and alter Tuesday, duly 1, 1R73, ttalnn
XXl-nKfK.
uoing norm loaves Cairo at 4:00 a. m .
uoinjcaouw arrive! ut Cairo at.... U:lo p.m.
UOUND CUT JCCOMMtl"ATIl)rf.
Oolnff Nortli.
Leave Cairo at 11:35 a.m. and ri:0d p.ia
Uolun South.
Arrive at Cairo at 2:00 p.m. and tf.OO p.m.
The cxproM train north nrrirn at Vin.
cennei at 12:20 p.c.,inakln!j direct connec
tion at 12:30 p.m., with tho Indianapolis and
Mucennc. railroad for Indianapolis tho
Kreat railroad centre, from which point
Uatna are dopartlm; at ull bour, lor all
wiinte in the United State, and Canad. At
U:bS p.m. with tho Kvansvllla uml (Yaw
t jixltvlUe railroad, for Terra llautu, India
napolu Chicago, Danvlllo nnd nil points
rbrth, via the Terra Ilaute, L'vansvlllo and
Chlcogo railroad, and oa.t vlu tho Vandalla
4 f?d InMwjapolU and St. 1iuU railroad.
A7,1:MJ,.tn,;'U1.ltll0Oul0 anu Mlnhl.i.ippl
railroad, for Cincinnati, Uulmlllu, and ill
point cut, via Cincinnati.
I'awengertL'oIns by thla route nro placed
Indlanapolft, Cincinnati, LouUilllo. Now
York, Boiton, l'hiladolphla, ILiltlmoru,
Washington, antl nil caHem point?, l elvo
uuuiiiuauiiiui;t ui any owicr route.
Exprcw train makea connection at Klrto
rado with St. LouU and Southoalfru rail
way, ior St. LouU, Mt. Vernon (Illinois,
do dSLiJoui;. "u,m" UUUVLC" tM0-
At Norrli c.ty maies clot-o connection
for oprinKfleld, Itock Idand, ami all polnti
onSprlnBdeld and lllluoi SouthoaUern rail,
way an t connection.
At Cnnl with St. Loul, Kvannvllle, Hen-
...vuuUu.,umuo railway nnu, lor Jit.
Vernon (ind ana), Kvainvillo, lifiidcri,oii
(KentuckybNa.h;llll (Tejinemfr), and all
r...vUDi,u,i.,lu,Ba.T, railway and
connection.
IJajrsage checked to all Important point,..
tarrorUckeUaudinlormatlon apply Ht
the ticket office, corner Seventh bti et t and
(oinmorclal avenuo, Cairo, lllbioii.
, L. XT. Palmkii, Gun'l tjup't.
K. 1'. "Wii.mn, Gon'l l'anencer, Act.
J. A. Jo.tes, Agont Cairol
l.W'Tr.llNi
SAMUEL I. WIIKKLKR,
ATTOHNEV & COUNSELOR AT LAW
OAItsO. ILLINOIS.
Office over Hrtt National bank. a-IKlra
WILLIAM .7. ALLKN,
ATTORNEY
AT LAW
OAIKO, ILLINOIS.
Office orer KlratNaUonalbank.
S-lC-3m
John 11. Mulkey.
MULKUY
WlllamC. Mulkoy
k SON.
ATTORNEYS AT LAW
CAIRO, ILUNOia.
-,S miVw?.1? treot' between Commer
ORKKN k GILBERT,
OOUM8KLOBH
AT (LAW,
WaViaaa B.'cHlbarS. t n.iun
wwiaai m. dreaa
"2ST"5if y" akd i ovn
So
W I'l-miml Niilisrrllifrx not t-rcfl
In their m)cr l-OKiimrii- li rMn
riiw f.ti-f lo tliiH otllrc. i llluT iirreim
illr ly 1'oxtnl Vnl.
.iMtr.utoii orac, iiiiil.'tiii Muiian.
YVoulilltutolt Aiftiim.
ItrmlniK iiltl-ro,i i rcrr ,itir.
r ." till T CONDI'IIT
POSTPOAIWH
JUl (i HAM) GllT C'o.VCKM'
Kor the hehclit of Iho
PUBLIC LIBRARY OF KY
OVER A MILLION IX HA NIC.
Success Assured !
A n I.I, Dli.UVINU f I'ltTAIN
ON TUESDAY,3lstof MARCH NEXT.
IN onler In meet llic eviivia wl.h mi. I
expectation of tuo ml,,' nnd lleKet hold.
rlM Idi' (lii Hill piivmciit of llii iimLtililrmt
i:ilt. ntllloUlieud l'ur tile I'mirlli Crnii.) lllft
(.'nnicrt of Hi o I'iiMIc. Library of Kctitueky.
IhA .(IH.im.n.nA... I...'.. .1 .
... .iiuii. iin-iii iiti.i i ii 1 1 i mi niM I in iioi
1ono the Concert nml Orawlinf until
TUESDAY, tho 31it nf Jlarch 1871.
They lmvo nlrraily reallcd
OVKHA MILLION DOLLARS
Aim lime ;i t-reat nianr atrotds Mt la hr-iir
iroin.
io doubt l cntertainiMl of tlm s.iio ol
overy ticket bcoro tlin ilruwliii;. but
tMieiucra i arc yn ii nr nut iim iir.-i ni w
"iMiiiciv nnu iiiipoiiivnrniiv ink'!, fiifu.n mi
tho tl.iy now llvi'd. nml II any remain tin-
fcnlil fli.tvulll ha I .iii..IJ.1 ..nil tli. tiyBb
ili i.:. ..r.i i i.. 7.:.. . .. " r
..... ikiihvii in iiuiiuriiuii lit llic lllliulil
llckel".
Only Cd.OOO tlfl.-clj. have bcenlMiod, :iud
12,000 cash oxirrvs.
$1,500,000
will bu
cri.
dUtrlbuted atuoug tin. tlcl.et bold-
Tho tickets :ire iirlntiil I tl ..niltniu ..I
tenth., and all lr:ictluiint inn. ulli l... r....r...
sented In thu druwliijf Ju.t hi whole tlcl.et.'
LI8T ( OIITii.
Oncdraud C.nth (lift fv'.'n) no
Onu (iralid C:ili I. lit m.t nun
(m (imnd C:ib (lift M irnt
Oim (iiand I'uli (ilft n,)o
One (iranJ Ca.li (Jilt 17 MM
IOCh-Ii (illli. fclO.((each Hi) t.X)
.u cam (iiiH n.ow cadi j.-ri huii
fi' oii ;nt
KO Ca-li (illH
100 Cuj.Il (JlflH
lWCacb OIIU
riocuh oiif,
:v:: cab fiin
1 000 each M 0(H)
."lOOuach IU ihhj
400 each 411 KK)
II 0 caul 45 IMO
UOl) MtiU .VI ttM I
100 t-ucli ,?J 7,00
11,000 CashtillL
0 eacl 5iU 000
Total, 12.0fi.O (iUta all C.i h, ninouut-
..." 1Ktu- v ' '''00 000
iuu cniiiifci- ior.1 nut are a onu to llc.
ruicr. or
TIUKKTfc.
Wliolo
tlukctn
v no oo
y oo
llahe
lenlli. orcnoli coiliiau
o IK)
r.oo o.'i
li lVliotu ticket for
iil Ticket-, lor .
1,000 IK)
fi.lKk 1)0
Il.'l ll'l.nl,. ...
127 H'holo lit kcti for
10,000 00
No dlsCMltit on lew4 lli'in ftrjm Lv....tl. ..,
- - " ...... VVV ...... U.
rkcla.
1 he rourth Gilt concert will bo conducli-il
in u l respects llko tho three tliul hao id-
rajij iicen wiven, and lull panlculiirs may
bo learned lrom elrculars wnleli.wlll be font
ce iiom una otilco lo nil who apply lor
IIICIII.
Orders for tlckoty and applloatlou lor
aa nclct will bo uttondctl to In tho order
they aro rocolwd, nnd It is hopod they will
lip rant ill pi-oiiiplly, llmt iLno ma lio no
ilisapolnlmcnt or delay In tilling nil Lib
onU terms art.- kIm-ii tothoso who buy to sell
UKJln. All imonts nro iircmptorlally re
quired o cttlo nji their ttocounlH and ie
1 in n all untold tlt-kn by ttio20lh tlav ol
.March TIlos. K. HltAMLinTl:.
At'ont IMblle Library. Ky.. and Manu?er ol
imliMlv!-. Il,"lic ba"""-''
it.vriKN
E?TTIiRPRt8R 3AVtfG3
... Mux li III. ir6b,
)Pirioie ir
UlTY NATIONAL ItANlf llAinn
a. it. SAKKOltD, I're.ldont:
ii btVMi mVUJ v'cn-ToJcat;
it. llHi.oi', Secmtary and Trhaurei
C. . . "ii.uk,
1. U. MTt.-lirLSTu,
tl. it. Ofm.vii,,,
1. I 111 1.1.1
1'nj.O.Bcnja,
ta. I', lUi.l.rpA)
M-sokcii. t.t lUjr Aluomu KnHlTillr,ii
KKlUr..ij
ash OHlLliRHu KAT
W Hit 1.0 DSC U1 Ci ni,( ..
. J".n ""-'7 I'Utlnn.. day oom w- m ,.. . ....
lrinurvti ui.w.. .
cmt rram A ta 1. n clock.
w HTHT.OI'. YiMW
rfIK(!ITY N A "TONAL
M W ft.
r3-n,
CAPITAL,
100,00U
VHHIIM
w, r. HALl.lHiT. PratWeei.
A.H.HAKKfirtO.Owhluri
M-AI.TEtt HWMV. Alm Oubt-
iuMri.i
k;TlAT4 TAtL.tr. w .. '..
Oao. I). WlttlAKK AX
A. H. H4I79UP.
HoutlK J.otitit int Hoi,t
FIRST
NATIONAI
' RANK
tiA m...
i 'm 1.M,'U . ITldunt.
7'., . u J?. L' "'8' Vlce.I'rcsltlom.
CIIAB.OUNMKOII4H, Cashier.
30LLEOT10NH KiUlMl'TLY .MA11K.
lilMrest AtJlwj nt, n,,,,, i,1,,u
A. J. ROE. il. I)
OlUicover Thorns A; liro's. i?ro
grocery store,
ami lAJuJEJUrclhl KV.tnir. li..i
tieit. Itetldeuce coruor tf..hi,..T.'"
nil ami Kniirlrnntb iiiesi '
1 tin
PRISE
Tho only rclmblo Gift Dintrlbtitlnti In tlm
wutilry.
$75,000
IN VALUABLE GIFTS!
To bo ilbttrlbntru In
L D, SINE'S
Ir.'iTII KXdUl.All MONTIII.V
am' IDNTESPJIISE.
Tojbe ilrawn Jlond iy, I'cbiuary "3d, ls71.
TWO (iKAND UAl'lTALS OK
S5000 BACH
IN (IRKENIUOKS,
Two I'rizea $1,000 racb In Clreonbaokfl I
Vivo l'rl.es f,00 oach In Ortunbackil
Ten i'rr.t 100 ouch in Oroonbuclu !
1 lliirinj and Itugiry, yllb. .Sllver-nioiinted
iiui uc!", Nvnrtli soM.
I lllic-tniii'il ltn)'Woril Piano, wortli S.VV)
lo Kiimlly Hewing .Machlni'f, wotlb 1ik)
ram i
Kivp (fold watches nnd i lialns woith $300
caell !
I mxiolil Ajiiicrlcanbuntion walilic, worlli
V 1 each.
'IV n i.ihIIc. r!nl,l limiii.i.. Qtnn .... ..I. ,
- .v. . ...... ......ii v.v.' . ... I. .
2000 Hold nml Sllu'rber limning wa'cho
(in iviiiiu iroin calm jiHHi cacli.
(old rli.il!i',5lher-u-itre. Jewelry, eto., ctl-.
UMlIln OK (llKTU 7,"H. TlCKKltl I.IM-
KTK I TO 7,1,000.
A0i:ST.S WANTK1) TO .SJ:i.I, TICKETS,
i, iiuiii iiuuiai jiix'uiiiiinM will i,u palu
.SlXlll.K TtCI.KTS 81! SIX TICKETS.'.!
i rtiii.vK 11CKKTM toio: WKM'V.I'IVi:
TICKKtrt lji0.
Clrcillar.4 contalnuiL' a full II. I uf nrle
n description ol Hip iiiniiiii'r of draw Ini'. hii
other Information in rofutionro to tho dl-
tritiutlon, will bo Kunt to any unc ord rhit
hem. All lettum mtint bi nddrrn-t'd lo
MAIN OCKtCK, 1., I). SIM;, l!ox
ioi w. ruth St. Cincinnati. O,
-, ,
I'4I3I3IINNMN .MliltCIIA.VlN.
"njTw wiuc'sToiTK,
WHOLESALE AND RETAIL.
Lur
VAlttltTV rrOOk IH TUK I1IT1
GOODS HOLU VKKY OLOWK.
Zorunrut ninetfnulli m trout null ti
toeruinl Avenue
OAI110, ILLINOIS.
C. (I. I'VI'IKi
I'M V K 11 0 U II is,
i:ioiiiiti'
FLOUR MERCHANT
AM
s. o ittno i,i:vi:k.
J-ai)il. OA I HO. ILLINOIS
UOFFEV, HARRISON "&CO.,-
(succcsrtto dt linrni son;y
Commiesioil IMevchants,
Vl.Ot'tt llt.t. AMI HAT.
No ():i Ohio Loveo, OA1110.ILL9.
WOOD R ITT EN 110 USE & URO.
PLOD ft
(iiiiioral (Juiuioihuioti .Mbrohan
ih i tliuo LBVitli
H ALL! DAY HHQTIIERS
GMN.MRA j AdmK
) . .
I'WUWAUUIN'll ANiMJthMMIfWION
And Ai pi of '
nilto tijyn Atffitj(iwiu
'(LOwiO liBVp.n,
(UtllO. If.LINOlH.
I). A VIIKH,
17. .1. AVKItS
A VERS ,V (JO.,
JP X," O TT -
AHlli
OKNKKAL COMMlRSlon MEROIIANTS
Nt. 7H l.Kva.0,linMK1 , T K
T. X. KIMBUOUGH,
CARPENTER & BUILDER
OOKNKK Of
IfiiHi'Stri-Bl Mlitl.Wiialilnlou Anu,
43T All' kind, of Jobbing work done on
ihort notice, and lu gooditytd Leave or
Ul tlm shop.
GIFT ENTER
tl K I. ! il TS,
- T
' ' " - I I; "i
wmim
" LOW RESERVOIR
k Suited lo all Climates,
AND FAMOUS FOK CtBll
BEST TO 'USB 1
CHSATE3T TO BUY I!
SASI2STT0SSLLIII
SiiUC''. l'ciutfurdoltgiauiiia
nA'-DCTTER GOOKlrQ,
$t-tCSttO Sown IT
ltIZ AMuusronoivi!o
-zSfMjfo- CatisfactlenlTerywlieM,
PAX'Sri axi Mixa
'ffltf Especially Adapted
TO TUB
vun or m
EXC-I
AIANUFAOTURING
CO.
OK ST. LOUIS.
ANl
O. W. II K N D M R S O N
Commercial Avenue,
CAIItU, H.IJt.
1- d.tw ly
I1U1CIIKHN
JA0OB WALTKR,
BUTOHHB
AND IlkALtll IN
' FUESHMKAT,
il6lITn STUXXT, IllTWKIH WAetllNUTO!
AMD COktMMBOf AL AVKNUkB,
Idjolnlnic att'.tvobouao uud llii,iyh
Kp thu tt or hunt. fork. Muti.... v.i
L.r.ilr, SkUMKe, ta t.tl aro urenaraJ to nnrtx
:-.iau .u ini. mi-nt criiiiiiii aiaanar.
PHIL. HOWARD,
STEAMBOAT BUTCHER
CITT NA110XAI. lJAfK I1UIK1MKO.
iiirapcciai atlcutlofl paid to ordeit from
riiiioioiL-,. infill, or uav.
JOHN SMITH,
(Silcccsor to James Kynaston,)
liUTOtlaH AND LlKALall W ALL KtMDS t)
rilKill 51 KITS.
COK.Nflt NtNKTU.NTH AM) 1'OH.AH STU.
CAIJIU. ILLINOIS.
iluya and Klalichtcra onlv iho Unit iiIa
lemacd for frtmh meats from ono pound to
't. ...... H ... . '
. ( ..... I.M.IV. ,-....11.1.
I1YLAND & SAUER,
BUTCHERS
A.Nl, DSALKlta I.N
CHOICE FRESH MEATS
OK KVKIlY.DKSCUIl'XION.
Corner 10th street and Commercial avenu
uoor xo mo uyiand saloon.
11-16 tf. OAIKO. ILLS.
JA51KS KYNASTON,
BTJTCHEE
AND XIKALKU IN
ALL KINDS OF FRESH MEATS.
sir ,or. TwriitlctU Nfrrt nnil l'o..
nerrlu! Avruur,
Hills and alallL'btnra nnl Iha h -.l,l.
(loirs and Slieeri. ami i ,.rn ir..l in tut nr
Icrafor Kresh MoatK frnni nn. n ln tli.n.
-.-in iiooiiiiH, 7.r2tl
MISSOURI STATE LOTTERY.
UBOALizxri mt Statu Adtuokitv isn
" i I UHL10 IM Ht. I.nni.
Urond Singlo Wuinber Sohouio."
50,000 NUMBiaa.
ULAita A, to iik Diuwn January 31. 1874
A. ULII l: A . .a . ' -
1 1 ftuSj mouniini; to 5.;ioo,oo0.
1 I'rl.suf,,
,.130,000
.. lil.'SO
.. 10.1XJU
.. T.M0
,. t.oW
.. i,tM
1,000
.. 600
.. 'iW
I'rlMaof.,
4 lco
. l,(o
. MS
. VAi
or.
a
of......
of..:...
ul
of
of.......
of.
of ,
of,,....,
of.
or
at
ol
or
of-..
of ,
a
at
3D
ltu
600
. ISO
. IU)
lu
iiKew. jioj Half TiokoU. $5: Quarter
AlUtOW, J 00.
..n.,.H,.nHwlllallwa aauiau, ana all ur a
mfs'l'nar uperlion of sworn com
official drawing ot
PUblUhrd in th
of drawing aant to
ui.f7af.vrs ma oopy
...r.oriluk.u.
III dr.w a.lmllar aohatnnta last dar'ot
month during tha yaar 1IS.
Uat our risk by poamfflce uwn.r ordar,
Adlf .
... 1 " w.firw... r-vna lor cir
MUHHAT. UlLlJClt A CO..
. bin 'Jtta.
Ht. Louis, Mo.
"OAT (STOUUM.
SAM WILSON,
o a a ia a i,
BOAT STOEES
OnOUXBIMB
H.KUVIHIONK It T O.
No. ini
Ohio I, WW
"iiwo, Itt.
O. WINSTON & CO.,
ADOTIONKKKS,
74 (SSOOHli LO0S) OHIO LHVHH,
OA1BO, ILLS,,
HnT and SiLr, Rial Estatji,
PAY TAXES,
WJUNIBll AJJ8THAOTH OV TlTl.K
j Li O 1 I J Ik. C'atbolioncld ttoallivelv
CONSUMPTION
AND ITS OUItH.
Victims of thU awful dlroano are found in
n eveiy mdl.borhood, lu almot triry
Lottie
;oii. by wlildi tl.u terrible malady U po-V .
ive hr innrollen, HhJ it.1 Well!,, & .
tieutly tHiliiMl to health, '
WI LX,aO0ST'3
CAIIHOLATKl) I'llll I II 1' li nil
la not a secret ol emi.lrl.M.I ,.,r..... i. i. -
happy conibluatlon of two reuicdlei known
to pbyMclani everywhere an tho bent mean
ol couibat ns oon,mmpt on. ThU cnmblna.
Hon it Mr. WIIHonN dicc-erv uiid I.
lounueu tipontlio following
SOUND REASON lNQ :
Conllinntloti Is decav. Snotliln,.
oratit rriuodlea aro only utelul m palliative,
""""U mo cailKC lUVy 111) 1101 JlOU
the ilec.'iv. Tonla nimllciiw..
Ill Moreen and prolong thu battle, lint the
dm-uy wen hteadl y on, and aoouer or later
tllO Victim tUUlt Vlnli . Cllm.tl..,.!. ...I
aonietlmea L'ood, but they ucldom wholly
vii.u. in Buori, mo urn itiin to budoiiu l
to utop iiik !kca V ; thuti apply tho reatora
t . yy, tonic and alrunb iflvitiK treatment
Think a moment. 'Iim inn,,. .TV,. .i......i.. .
I7.liU,.'ilr.c,c" ": ""on, uavltlcalaiid Ucpoi
alllallinil I'lirrllU I lit A s i ..... . -11 . r .
ttrtlnjf, Ion of npiitttltc. piifrvntloiK nlxht
. wi iviiiiiiu BVUlUIUlIIlt till,
It Is til ll most liowi-rlul null. .... il
known world. Kvcn dead bodlea atp tir
ferved by it. I.ntorlntf Into the circulation
It at onto grapple with corruption, and
decay ceases. It purifies tho oourccs ol ills
catu. a
a. Cod Liver Oil U nature's best assistant
n rcsUtlui; conmimptlon. It is at olico a
iood. h tonic, n purlller, a healer. It brace
up and fcUimllcs the ltal furci-H. fn.u n,.
wasted nysteiu, and enables nature to roiralii
her tootholtl. Kor thee purpoiet notblnir
can comparo with Cod Liver Oil. This the
theory ol
WILLSON'S
CAHUOLATEU COD LIVER OIL
Ah doacrlbod lully In the Inventor's circular,
Which W III bo Illalli-d. mioii i. t.r.l.r..., I. ... ,..
any address. '
We cannot atTord (iptce to toll the whole
Hory bore, or to ulve the numerous certlll
cites lrom eminent ndvi-li-lniw ,..i w..n.
known cltlzenstcatlr)-inr to the abi-oltitcly i
Wonderlul rusulU llowiiiL' lrom Ud. or..ui
dlnctmrv. SutlliX! it towy.lt Is itirlng thou-1
landi who supposed theinseUci to be at
death's door. I
ilson'it Carbolatod Oil U alontiii.H
prepared with the nuriist nurl.oiii- m-i.i .:.
combined as to bo entirely nannlcm. with 1
Sweet Nowvicoiak Cod Ltvxn On. '
Krom thu celel.r.'iteil tl.hr.rlu. ui a .1.. i
(Norway), pronouncod by physicians thu i
. ..vi.vaiv, VUlVICUl UU IIVCI
word.
It ia eattily taken. Lolcratoil I
stomachs, tllj,'ehts readily, never becomo
......1 '.ii .....7.. ' v-r "v
LIKIU. UUU IS UIIUOHL Olllir.lll (r-i.A Irn.n
' et-ajic cuaraciertstict or cod
liver oil.
Kor CVCrV llsnnf Mil llvr nil lr Will. ...,-
r . v... ... f. iHIUJI S
uir.;ucry ia oi me greatest value.
. i."10 "?,e ""ternal aduil'lstratlon of
cui ouiio ac u jir. w jiison'i) method of com
uiiiiiiK ii wiin coa liver oil It absolutely ncc
OARUOLATED COD LIVER OIL
Is a specific nnd radical cure for
oozLsrsTJvEarxoiLsr
AND SCROFULOUr DISEASE.
Kemeuibcr the uamo, ''WllbonV Carbo-
uuu uu i.irer un." ir enmeu in u,...
wedgeHiliapcil bottltis. bearing tho inven
tor's signature, and is sold by the best dniv
lt.
l'repared by J. II. wIIlon,&IJibnSt., N. Y
OUI.W 111 ALL UltUtitllHTl.
KICIlAiJDfO.V&Co.. St. Louil. 1 "Vhnli,nl
uuiiLiiuTiKrn.tALi.1CJilcKo. Agents.
n-i ti.vw ly
THEPARKERCUN
5b.
SCNI STAMP FOR CIRCULAR
PARKER BRffS ;
WEST MERIDEN.CT.
it is nsroa? true
DR. HULTZ
IS DKAD.
UK IN I.IVIMU AMI IN OAIItlt
His otilco and dispensary at
NO. 22 KIQUTJI STREET,
llct. Commercial and 'NVushlngton aveuuei
" iruu, mo uacior i oun ol tun oldest
jyMciana of the nlnee. ami lilu illnlniiin.
bat han-'s in his ill L-l. mIiiiw. tlinf Iia lis.
been 112 years lu tin! profcHloii. Ilo la doing
a larger olllce tirncticu thun linv niii.r oI.l-I
ticiau, treating all kinds of chronic diseases
oi ine nuinati Bystom, Mich ns oldxlceH, and
all diseases of the akin, humors and blood
poisons; also diseases of the throat: also
all diseases ol the eyos of year standing :
also artlticial uyca inserted; llNtula cured
Wlllmilt till. OU. It' It l...lln .
....v.., uw H.u V. M , ...UtiCin VII1UII
by the application nf meuiclnos; pimples oil
tho face removed; all urinary diseases
cured ; all forms of venereal ami nrivato
diseases cured lu tho shortest tlmo; scmla
weakness uud (Clf.abuio cured In n .Imr
IUUD.
It is fell-evident that u physlc-Vi treating
cases for tweutv-two vuars aeiiuiriia i.rn.i
Skill. ' " '
All consultations contldentlcal. in tiersriu
or by lottea.
Ail medicines furnished at office In all
rat-e. iu-iu.i im. iuvin 1IUI.TZ.
. B. F. BLAKE,
(Successor to ll, T. Ocrould.)
STEAM AND GAS FITTING
Ami Dealer In
Oak and Stkam 1'ii'b Kittino.
t.l.OIIE AMU A.-Vtii.t: vai,vi:.s,
LKA1) l'll'K AN;).l'UMl8
UIIANDILIERS,
PENDANTS,
RRA0KETS,
0 LORES, ETC.
KTTUrlvo wells nut down in uv ni
the city or nurrouudlug coiiutrr,
BHUNts BLOCK.
t or thorn and lor their rrlendj, wo bavo
Udliif.-s ol ijood cheer and hopeVlhu an.
lioilnccuiebl ol a moat Iuip6rtaut .H-eov cry.
Ilruilv bjKtid liniin iiiniii.ii .u ..j
f7nilA !,0M . Votlb wbl,u ,0 doctor iho jym
MatVaMvl tho decay. vh b U tin, fnn-n i- LJu"' ...
X3-VT tl'" "fo kprimfar v""ui UJ'
tl thu
m COMMKRUIAL A VEND K,
A
. ...r-. .'i;,.,?.uo"""''' ""nu Wmu.oAi ii "jo.
IK if tTlVKnaaii! n ii 1
nil.l II II Klklil'ilurr fan
Ull uvojjiia mjuijiud iiiiioix iiijjjiijo
3il jo ono!t in oiim uoifi oji( maisfs un il
I'C'JJva Imiu tin ilnp Xuejani nju .jiiiuij jo
......ii wwnqsju "nii'ii jim.cn.KKi iu tuoiuiill
S)I.R.wiif hiii.fim
ii i-mi vurs.t(i irjojti.y put! j3.in om ik.hcui
ii-imI .m iiciiikjSuo.i itii.iioj u 1B..HH tryia.uoU
..iu ji, m.tui uii uiv.i'-voti Jpio.L
i iu tMuuMjii.i aiiiu.1 ii aiu.tiir.
'I'iioih IMiviil.v A luriira oi h i jsi'MUl qjnh
iiii.i on o.itq W3IHU ufoiu 'joii.vi:i ptiu sfan
li 'J.M' 'ihioiii oui joi-.)cov(i njjt.y lUJinui
imiu lujiiiiiuii .iio), 'iiiu;, pint tu.iimr.
""Ill MI"I3 HIU AJUIIIUIIIU1UI .lo,
-jliillt!.i.ij.-(1
n j vianiaAruitiiti intt o.insncn tin lopp5i
i iu.iii Kuiini bnn.i, ojii mjii jo ujiii uui
'I'lnililmlllllll Jo IIMCi t-tll 10 'jBUIS JO UIJJCUl
' iU MIIIIWA U -.lUIUIIIOI,,, HIII4fc. Jll.f
in.iuiaujAIM Aitieuof u uuill
i til jo O.nurjvii.t jjimi u o.tojil him oiuui
n 'ii..lilsXi jo rsarjilf.jjii oii am 'suioitjaii's
..).-. jii. Hjiuui v iuu -Kiiut. uq, j uolJtil
ir.i 'sDuii'l oqi Jo ucilmiiiiiiciini inion oni
u iiiiiis, 'jiiv moimi Miuiorvailiuioiiii
II 'I'uuiuivf m ji, si0ftl.uiu:i JIIIIS 'kt.MUZ7!ll
l ul.) tint lo tnnmiiKii. ii.lnon VJititnntiu utit m
li:j 'oljpuojl kiuji;Mi ju V.iljitiX(i
Jll'il.14 JO JU0(l
JillMIOi.m inwuu hiu3jo i, .It nun .mum j.imn
1..JJU1U1 Ai lMlllJli-dl 1011 OJO 0nOI J3tl
luplAnJil'iiiiaunauoi uuuiOJ itiu Ml'PAIp ol J!cJ
SfECIAL PUVORHtGS,
VANILLA. LHMQK, ETO.,
for Flavorino Ice Cream, Cakes & Pastry.
With exeat care, by a new procc3, wc
Kiruci iroui tno true, ecicct prints nnd
Arouiatlcs, each cliaructcrlatlc-fla',or am
pioducc Flavorings of rare excellence.
Of great ttrength and perfect purity,
Av poitonout oil). JJccry jiator as jyj
reicntt.cl. No deceiteach bottle full
measure, holding one-half mora than
outers purporttny to tiold tame quantity,
Uir them once, .fill me 710 other, 7'At
vioti aciieate, iieuctousjlators ecermm'.e.
no su.)crior to tho cheap txtntcta. Ask
ior ur, i-ncc a tsiiccwi f iavoringa. Jl.in
uiacturra ouiy uy
CTEEr.n&i'Riorj.
Depots, CHICAGO and 8T. J.OL'IS
Manufacturertoj Dr.J'rice'i Cream
Jlaiiua J'o.eder.
iiijnnm
OLIVE STREET HOTEL
st-iusu ,u oLivn sTrtnr.r.,
ST. L00I3.
Aj KWI.Y KIlTKI AN!) UKKrUNiminil
luruuiviuui." litnri: icicfTnititi in it 1
uiii vutiujir iiciimi ni n irni uv dirt -tu
Iim all moUi'ru lm,iruimcnij. t'ondtiLUi on itie
uuvrican ami r.urojwftu pi in. riiruncui plan.
(m It tiy; meaU ro mdi. Aincrlc-u
iiiu HTiiay.
DOUIl.TllAKJIIKIl .,'!).. I'ropiblora
352 lYAnASIIATE.,
OftcdtUro:tG2ec,
CHICAGO.
The mat Senovntd SptelalUt of ttt Ant, In V
trtatment crniVATV, CM10SW and I'M.
.VARY DISEASES, BEXIXAT. WEAKXES3.
Tb rall ! rij ludlAcrctloas cr otfir oqki, prulitB
Mnvoi'sxr.Bs,rnirLE3 ox tuk iack, avfii'ioxto
SOCIITT, IMPAIRED eiQIIT, I.OS3 Or MC1I0RV aid
UAMIOOO rrr.JUNt.VTI.Y CUBED. Till CBtAM or
AlEDlCAL LlTERATCnC. IlloiU.ua lth cLut. CL(rloci
.I'UI&laf vlo m.f loiriT. by wlij. Th ludlnirDt.
tsaiAxrlAAY. TbU iiAturf. CAU9 a&a cur. rrt: Mecou.
&tlaaitAla.Mll cBT.loiM. Lidlei rfulrlDCi.rtlc.UIJ,
SiidUal stU.t.BC. cr alvlcs m, cillor s4Jrr,f IU. dnrtor.
la, slid, provld! with prlvit. atriiuau, Uirl, atliu4.
aiit,.. CorvaOusrulKd. ll.uf uooa ca b.iJ.
IHHUKAKCr.
0. N. H U G- H E S
U US UK Ah
INSU RANCE AGENT
OKKUlKi
Uhl's.
Ohio Lovee, over .Mutbu.s .t
t3rXie but
llept einiteJ.'XBa.
I'irst- Churn (.'timjxniie
INSUKAINCE)
SAFFOIID, MORRIS & OANDEE,
aimivi'iil
INSURANCE AGENTS
73 Olllo K.OVC11,
CITV MA1IONAI. HANK 11KILUISQ
CAIRO, ILLS.
l'he oldest established Agency In Hoilllieru
Illinois, reproseniuig nvt-r
$05,000,000 (IU !
Iy. iuu UC31
tlnltetl ,StatP
A, 1.A l....
Insurance Capital nt
tba
"Vulcan Iijon Work
COM M HKUl A L A YEN U E,
OITO.ItTR
niNTU rr.i7T.
JO IN T. RENNIE, P
FOUNDRY,
MACHINE S110J'
1'OWlErl AKI) l'll'K KtTTIKO,
HTKAM KXUINi:N,HII.l.,HTrAnilOAT
Miinulflclure d and repaired.
Sllljclal Btll-llMiili irlvnn I.. II.. I., n...l I ....
forjrlm?, home, bridge. rallioaU and Jail work
and ull woi k of a Minllar character.
A ,..ii 7 . 7 . ... wi.ovurs,
cii-nui nnu iri, uiiifi iu .in lid I I
;r. A r. "url"'eui oi .u orris, las
l'lillatlelpbla plpoand fitting. I
ker .V Cd's
ltriia ....ml
"d gas llxturca ulwajit on hand.
1'11'ING OK HOUSE FOH OAb
WADE A BftCIALTV.
Ai'cnt for Cameron' tnorlal steam on,..,.
and boiler lecilcr. Tho best mauulactiireil.
toll a patent aypbon ptimpii, and Judson's
pu.!'i'."t.k'?.ver!1"r Koernoralve.
I Un lollowlnc; cnglticti etc., for n&Ja
wo Menmboat engines, 1st inch bore o
ojllndcri live feat stroke, ami In good ordei
uiib siiaiiiooai man and crunk; wrnt Iron
nt Vovio" ror '"llrtlug freight: 7JXIU.
Ono IOA20 Saw mill clurllm. ivith .Imf, .....t
crank lor imilv or gang saw, sctiond hand.
uuu nun ciigiiic; my own inanufac
lure .
AlkO. U ICOnil.hninl .lam .i. nl.,,. ....
clilno antl Jointer, and warehouse holstlnt
Kiiglnts ami machinery
I machinery of all kinds bought
ami sold.
Huoica.
a
w
"A
O
IH
X
w
o
a
6
sJ
Ui
O
O
K
09
CJ
n
o
c
z 'I
? E
1 i
if
o
'A
u
'A
'fi
K
W
O
f-i
ti
O 5
Jl
1
55
The siionmr rolti: to roinr.u.
i? 100,000 lor only $f.r0.
TUB I At (IVST ItKTl.'HN Hlu
iuu n.MAI.LKST IN V iSTilEST.
WILL l.i: IIKLI) A
'.EAVENWORTh KA SAS,
Coooxiibor U1h1 ie7a.
KOlt i'llK;ilKNKKl'i .K A
Jl VENILE REFORM .CIIOOL.
40,000 Gists,
50,0 O O
IN vnyxs.
Princiiml lMze $100,000,
consUllug of thu siipcm palatini retiuenec
Sliniui Abcles, li..uniirp:iH il as a private
dwelling lu the United St.itcf, bting only a
fuw blocks iom tho Court IloUHi,suirt)iiiiil
ed by niKtilUccnt ground, oichards, gal
ilensand lneyiirtl. ThobtilMlmliM.i
iioly recgntly votuplrtcd ulth ull tho mod
ru iiuproNeuieiits.
PRIZE LIST.
1.1 Prizes, Real Estate, 81 l.'i.OOO
1 Caih Prize, - - ,11,000
510,000 r.Si .I.TOOU
I
1
'20
50
100
liOO
M)0
(JDS
1000
1158
0,0 iiti
10,000
2,f)00 "
1,000 "
noo
200
100
.r)0 "
20
- 10 "
.1 '
s.no
10,000
5!),000
20,100
20,00'
2.O0'O
OO'OO
o.OOO
.'J(j.-I50
01,121
10,000 l'rize.s
&l.r)0,000
Tho title to the uhoin v."il rititli. Is i-i. it--
nuteed perfect.
Tho Ilbenil ti'i iiw r,f ii.lj ...I n.iin hrlnir. 1 1
within tho reach of all the i.ioutcst nppor.
tlinitV ever ollerril l'ur I he tmoi- man In rise
to wcultb.
PRICE OF TICKETS
.'"K10 ,T'cltot". ?2-K0 ; Kluvcn Tickets
$2:1.00; Kifty-slx Tickets, $125,00, Ono
Hundred nnd Kil'toenLlckoU, SWO.tiO.
Thu druwiUL' will bo m.i.i,. n,ir ....
poriiitendenco of a commltteo appointed by
tho hlgbfibt ol i-daS In tho State, duly sworn
to the faithful no tmnn-i. nrn, .i..,i..u
signed them. ' " '
The 1 highest oilleia coin ol City, County
imd State have not rnlvtcudorscd Mr.
Abelcs.but also his scliomc'
1,"u,,'l?,".B"a )or tickot In tmparallolod,
and ul 1 n. r m, in ...... 1 ..1 i.'.. 1 '
i. . i'. Livii'.iw in iuu tiraw
ng should nt onco form tlic-Ir dubs andseud
lu their orders.
AdKN'l'S UMNTEII (11 ,,11 si...... x.i.i.
ami Towns in Urn United States and Canal
SffTruV '"i1"1"'0 by llogiiterctl
'.mV'A; ?.'l').or, 0l: ogress, with the lull
1
utld
....-., , ,.,u j.utuuuror mp mm writing.
Kvorv liaeknL'ii nf 11 tlnV..',. .-. . " ?.
Will Ono. WllllO nnn M,.nn m.i ....... . .
wln7worpK ta b"uua "
Kor further Inlnrmntinn n.i ,...i...i
ond lor circular to tba iiM'r ...,T
prleter, ami nddrca-i n " u
aiAiON AI1KLK0,
Leavenworth, Kan
0AIRO AND 1ADUCAH"
WAII, BIIAT.
Tho spleadld ataantor
Gil! HIT
Diou FowLxn, Uuptaiu
Leaves Cairo DAILY, (Sunday excoptod) at
t, p.m Kor freight or passage apply on bint
H to Ji. JlALLOliv, Ag't.
tl ft
J

xml | txt