OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, January 09, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-01-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

l .
j Jrs
Kt;' ,', f -.7-
JOHN II. OBEKiiY, KDITOK.
nUU CHURCHES.
iHlll.VIIA UlL'ltl.H- WKlitccnlli trtroct
l.otWL-911 WnslilDlon .t"d N ultnit.
MuutluK itery . fliU nt loj . l.. t ami
P. ill. '
)-Utnlny n.'liool at II p. m.
I'rnyiir mci'tlm; Wodue'day rvpnliiit.
I'ltKSlJYTKIllAN-Klghtu Street.
frertililng, .Slhlmth at 101 " nd"l p.m
i'tnycr ninetl l', Wednesday ntH p.
4hliml. School, il JMii. J. Alt I.um-cir, Su-
ptrlnundcnt. Hkv. II.Thaykh, l'actor
WKTUODLST. Cor. Klghlh nnil Walnut SU.
I'rtHchlnSuhbMhM 11 n.m., and7p.ru
I'raiur m:elini;, WcducftM)-, il p.m.
.HaWjaUi Hcliiioi, H. p.m. 1.. W. Mlllwell,
riupcrtntundtiDt. ItBV. J. li. Wam.i.ii,
I'tutor.
i UUKUi OK TIIK KKl)i;KMKIt-(Kpl)0.
I'll.)
1 In.. m.Vi tv. RfLtiL-it), Kit a. 111.
UuiiliM prnyerf, "ip.m.
sahhathbchool,'.) a.in.
llxv. K. COAX. lUfttor.
.- i . in fifcj mi mil mi 'in. i. a.
P.. ft ft. ft l...lfc. CT Vi.ftW.tVft. ..U... 7. MU
V lifUliirlon Avenue.
l'uhllo ixmJcu, fcalibtith 8:10 and ID) a.u.
. epr, 7 p.m.
futhliuth .School, 2 p.m.
Atnicu every day, b a.m.
ItKV. 1. J. OMlALLOKA.f, l'r1ot.
T. JOKKl'll'.i Ufl'llCH. (Oarinnn,, cor
hit ut Wulnut uinl Cinw trut.
.Main, evory balibalh at 10 u'eUiek i. in.
Yipi-r, '1 p. in.
Mn durluir wutk ilayn, 8 o'ctook a. in.
Itr.v. t;. Hotoiam, lrte-t.
iiKUMA LUTHIJUANCUUllCH Mill
.trvct littwtvn Wi.shlr.fflon Aveoui' and
Walnut utruct.
I'ruacliliift Hilnday tr.orumi; at 10 O'clmjk.
aihliatU Rctiuul at 'J o'clock p. m.
, ISkv. L. IJL'xusvitNcii. J'lWtor.
i ll.MI Ah a UlllliiTlAN Asaot 1A-
WON. Kfuular luvctlUk' fcond .Mnndty
cilIi uiimtli at Uiclr mora in it Rockwell
.V oii'h bookttcre. Cunuutrclal aveuun.
Weekly l'f ayer umtltii.', l'riaay, 71 p.m. at
be room. i
1j. V. 8tim.w i:ll, l'ioldent.
KCOM) MJSSIOIwMlV UAl'TIsT
OllUltCIl. ConicrSyeatnoto and Kortv-,
Brit streets, l'rcachlnjj Mtibatli 11 .
o'clock n. m. and 3 o'clock p. in.
Mimiay acuooi l o'ciouk p. m.
'J hj cliuroU U connected wttU the I'llnl' !
A-oclatlou, by the KImtMU.lon.iry Map- I
li.t Cburcli ol Cairo.
llBV. feOIJMON LCONAltll. I'i '.):.
AK1UCAN JIKTHODIST. KourteOLtli, bo
iwctii Walnut and Cedar.
Servlcod, habbath, 11 a.m.
SVibath Scliool, U P.m.
CUfM mcetA at U pju.
fKCONl) KKEK WILL, HAl'TlHT--v,,'ll-
tscutli Btxcct,, between Walnut and Cadar.
Senltei babbatb, H and 3 p. tu.
Kr.v. .V. UlCKrt, Va-Ut.
fUKV. WII.l. HAl'TJsT UOJU; MISSION
SAII11ATU SCHOOL.. Comer Walnut
and Cedar Street.
Sabballi School, 9 t.tn.
IfUWT KltKK WILL HAl'TIST CIlUltCH
('iirry'n Han-ack
scrTlccn.iiabbaUi 11 a.m., 3p.in. fc1it.a. .
ItKV. Wm, Kku.cv. l'ai.:ir. '
riliSV MISSIONARY H.Vl'TIST C1IUHC1I.
-'Vdar. between Ninth and 'IVntli bit.
l'rcacnliv: Sabbatb, 10j a.m. uud 7J p.m
I'rayer wcetiDe, fdnesday (ivenlnt;.
1'rcaculnir, r riday evening. .;
Sibbath M'liool, H p.m. Jolin Y.tnllaiter
aud Mary itcpbciu, Supcriuundentii.
ItKV. T. J. ftllOKCH, l'ator.
KC0N1) 1IA1TIST ClILTltCII-Kourteentli '
ijlrett. bqtwctn Cedar aud Walnut. The
IIUI ilIU9b VllUIUU lt'CUIllVU II J lllt'.t
nocUtion.
IJpv. Jacoii lSiuDLEV. LUler.
SEOUET OUUEHS.
TIIK MAbONH.
t'AlliO COMMANOKUY, No. 13.-8.Ated
' Aeicinbly at tho AnyiuiaMiioiile Hall, liii-t
and Uiird Monday In each month.
t aiiim rriI'N'c:IL. No. 1!4. ItCL-Ular Convo
cation tit Moronic Hall, the tt-cond Krjda)
in cifli tiinrifli.
(JAIKO CUAl'TKIt No. 71. Hcs'Ul&r Con- CUmo. . . . tx.U.'Joi
vacation at Maonlc Hall, on the tbird .
ja".X-ll.gu.:CAIHO (X AND J?ASKRT Co.
lar (3mraunIcatlonn at Masonic Usll, Uic
tccond and fourth Monday" of oach month. Dealer In
TIIK ODD-KKLI.OWo.
'I.r.XANUi:r. LODOK,W4-Mei.WinOdd- Mn ...
Kc-Uowe Hall, In Arter' hulldlnif. every LUiHiJi'iK OF ALU KLMIS
Thiir.nUy evenlns; at 8 o'ciouk.
STATE OFFICERS.
Uovi-mor John L. Uovcllilso.
Ucutenaiit-Oovonior
.'.ei-retary of State Oeorgo 11. ll.ii low.
Ainlitorof State C. K. IJpplncoll.
atatu Troasurer Cai-pcr Hutz.
Attorney Oeneral Jamen K. Kdsall.
Sunt, l'ubllo Ijwtructlcra-Nowton llttemtn
CONOUE3SMKN.
.Senator HIchaid J. Ogle-by and John A.
V1Ccontatlvfl Hshteenth DI,trlct-I.-wc ;
Sloineuii:.
MKMIlKItS OKNKltAii ASHL'.MIILY.
Hcpresi'iitallvc lu tho Mth illtrli-t.
.mm 11. Obirly, Win. A. I.euima and M.ith
,',L Iiikcore.
Kmator for the r.0th dli-trict. Joc are.
COUNTY OKK1CKUS.
CIHCUIT COU1IT.
Judge 1). J. Uakcr, of Alexander.
Strttu's Attorney 1'iitrlck 11. l'opu.
Clork It. a. Yocum.
ptiorltf A. II. Irvln.
Wra. Martin AK0S9or ond Treaiurcr.
surveyor .Inhn 1'. Hely.
county coint-r.
judxc- F. Uros.
' AnbocUtcs J. K. McCritB and rf. Jlarohl!-
10U.
Oloxl: Jacob 0. Lynch.
Coroner John U. Ook.tmau.
MUNIUU'AL OOVKliNMKNT.
11 yor John Wood.
Treasurer U. A. Cunningham.
(JjuipU-ollor K. 11. 1'allts.
ClorK .lluiiaoi uowiev.
Attorney II. Watson Webb.
1'ollru MuirfiitralOB K. llro-n aud .1. ..
HUM. . ,, ... , ., .
.Marshal anil Chlol of l'allco W m.Mclliilo. ,
.Street CommUiloner 1). .). (lulllsaii.
Mombori l'ollco Korce A. Cain sai-jjont,
IV. W. Wooicu, rnuiip iiouu.ijuas, aii iinci i
...,l lloiirv ". .M.lll 111. ,
IlOAltD QV AI.DKIIMKN.
rirst word -Hiram llixby and J. M.
I'l'lMp''. .. . , .
- riocond ward Herman Meyer and W ood
llttunliotibe.
Third ward J ihn MoLwun and K. Korj.
"hearth wavd-C. V. NellU nnd M. .1.
hVftli'wnVd .Ino. H. Itoblnson and Wm.
I. MorrU
WAOc.. MAN UFAOTOK V
Cor Sulo ut Wliolciitlo or RotuU
OOUKCH '.iSll'STHTSKT AND OHIO I.B K
r Oiiro, Illinois,
J, . OAVIiiI.k-.
0'S-'ICE,Vr,Xi3a,XXT IBTTTXilDXlTGr-, COE. 12TH 8TEBET WASHIWQTOIT AVEKTTE
CAIRO ILLINOIS. FttlDAY. JANUARY !), 1874.
T II JS HULL T I N: 1
.
.MiMti:i.i..v.iMitii.
0. WHEELER,
,
w O O U
Dealer In
COAl,
. OI'FIUi: J.ViJ VAIll)
.... '
'"'Hi Mrt, ludur-cn VnMif iiatan and
Coiiumi-mJiiI :iv-nutrc. (
j
: -in 1 11"10 .wlw,,y. of . and Ills 1
! ; "uvv I to nr.l.jr. Ortlom tor ccal or1
d Mmilld ho l.i't it tu,. nfaW ,m riuh
r'- 'lurnm, .li tin dfllvcrv. '
' - - . , . .
iimAn una
LtTtrpotl Won. Tor nh.J phlUlpb..
Sto.imahlp (Jompeny,
rifT.
KOU PASS.UjK TiJK KTJ
Om 'BitM. Bum.,
U'I'I.V TO JOH.V o. A,f
UHhi.i.i, urt.
It, II i il I ,
13. F. J'AUKJ.:i,
(Sfloepfwr to I'jrLiTA.IlUKc.)
I'Cll.KK IN
,, . ,
lJ A I .Vr PQ A T " HMO
J J LiQ
t'nriililKi, liraalirh,
WAI.Ii I'Al'Kll,
w T tt r o w T. A n f ,
WINDOW HUAKH,
tJ l(i afebrile) Hliiir.lK.tir
. AURORA OH..
k LUii.ui.v oop ilru .sr. oox
MCRcir n-
''
-" li.tinou
WAKI) & HUUKllTS,
iPAIlsTTBRS
OKAWMb tu Yl mthiW Haunt,
YAXT. I'Al'KK. l'UIlK VlIIT
i.kad, I.i.vskkji Oil
I LI.U.M INAT1MG OIL,
SviHtra Tuki'kktixi:, ULUif
.Shkllac, Alcohol, Etc., Etc.
120 Colillilurelnl Hitilii,
IIAItn AMI SOIT.
Keep cou-tantlv (inhaiui
Fi.uoiti.vo a:.'d HiuiMi, AI.HO Lath.
Hull-It Hnll-ltil.
Mil.!. ASH VAIII1 CUnNRU TIIIKTY-KOWKTH
CTI-.BKT ANII OHIO LKVKK.
V5AIISO.
ILLINOIS. 3d. 7
FINE MI LLINEK Y GOODS
I
I IU5HII I'AI.I, Ml VI, ICS.
M U S . M . J A C K S 0 .V ,
i
U'orntarly Mr. Swuinlsn,)
unnoiiiiccfi that ho has jut opened a Urge
j KsortuiBiit ol the
I
! NKWKS'P,
MOST FASHION All LK.I
AND HANDSOMEST
j .Millinery (ioodi tobu luiind in thcuuiket.
! she will keep on hand
HATS', lillNNKTH, Klowkks, lUlll!ON.-,
I Diiksh Tr.ntMiKo ov Ar.LKtKii,
I I.AIItKS KUIIMSIII.VII (jOOIi.m, NoTIONt),
C0LI.AH!, U.SDKKSt.KKVKS, ItUVKS,
. Anil nil itoikIh futmd In inilHnnrv i.1i-iiim nil
0I which vlll bo dlnpoed ol at tho lowo.t
i,rioe. Mrs. .tuckoii rc-tiertfullv
u-.kniiruntlnii!tlon of tho pataomu-o vvhli-Ii
ih lvln ki llln-ially bctiowed upon her by
Uio ladtiM ot Cairo :iud the vlclmtv.
LIVERY STAIJLE
tl..ii ?
TENTH !TKKET,
tU.TWXBN WAHII'M AYKNU1I ANII VTALMI1
Dr. II. r, I'lx'.Oii Iriloiiua I L . ii I. lid Cli-vt ti Iik
. V K li Y H T A i . K
dn lb unrthwivt nf Tntli timt t-
toi.
lit. fl'hl.lPii will bo filir.Utr.l with ituUn lint In
bust iFroiasras
AND GOOD VKlUOLKrf. "
aid thn publlolimy be nrroimnnd ilod al al
uumof tho day and nlfjlit with talo ti'anii
l on the lowctt tonus,
I Dr. KioIdH asks a t-huro of nubllo patronise
1 -uid will endeavor to merit It by fidr ilaallii!
Mill utilrt it tlonlliiiV In liu-liHi.M.
T. ;nt, Kl3TlM0irGl '
CAHPENTEtt & BUILDER
aoiiNrn ov
fiilli stiont unit WhsIiIiiIiui Avenue.
STSTAII klndjot Johbinj' work ihmR on
I ihoit notlco, and In 'ooilui" ' LfiVe t'
uil'ii ut tlm h in,
II. A. ll.oiiii j ), Tlioun
j THUMB A BROTHER,
SUfcr.ui to 11. M.IIulen.
COMMISSION MKKCHAN'ISi ltKOK KKS
, ANH DKttKIlH l
Ntr.ln nu t I'lincy 4Jroc.-rl.-M,
Korolgu and Donu itiu
ar.ixxrrn'X'a .a asms iKr-iru:.
! 134 (JiimiiierclalAvi'iniii.
OA 1 1 to. . U.UNOIN
. MU..LKR A l'ARKER,
"
1 om era j . comm is'ai f j
f
KOHWAKDINO MKlUMIAM'rt,
!
i iM-.rti.i-.ua in Vhoun, CO UN
: Oata, lay, etc.,
( AO KN'TS rem KA I HUAMK '.') tJOA I.Kr
'"'Lyft. CAiltO. ILLINOIS.
U. I). WILLIAMSON
WirOLKSALH UUOUGlt,
COMMISSION MERCHANT
And Dealer In
BOAT STORES,
Xo. Hi Oliio l.o.r, CA1K0, ILLS.
.r$T!l"',Kl.!l ,,t,c'11l,on Klen to con-lirn.
uiunti mid tilling order.. jj.-j t
W. Struttoii. -, T. uir.l
STJIATTOX .t 1JIUD,
WIIOLESATvE G1I0GERS
ANI
.0.MM 1SSI0.V JlKKfHA.VI S,
Agents American Powder. Company
Xo. 57 Ohio I.c'p,
CIFtO. : ILLINOIS.
7. J. 1UTIIUSK. ,,.
MATIII'SSA: VUU
0 o ,vr .m i . s i o . M r. u c n a a r s
ii:.i.Eits ix
PLOITE: GBAli::
HAY AND Vi'ESTKN IMJODUCE.
OHIO LKVKK.
JOHN IL I'HLLia & HON,
.Huci.i.rii tu Joho II. I'Mllii,)
UEN Kit A L COMM I SSI OX
l'OHWAltDINO MEltOHANTri
AH' j
DEALERS IN HAY, CORN, OATS,
Flour, Moal, 15ran, &c,
AGENTri KOK I.AKI.IN AND KAN I)
l'OWDKH 00. Mi A NY.
Con. Tkktii Stiiket ahii Oiiih Lkvkr
HAIHO.II.lt.
C. ULOSE,
OKNEHAL COMMISSION MKHCHANT
And dealer In
LlMK, OKMliXT, I'LABTKK, Haiu, Ktc.
No Ollto l.nri'.
KiTl will noil in car load lots at nianutt
tmer' inli'm. adding Ireliibt. 4-'i'tl
.. M. lJlilLLlly,
Forwarding and Com.nisnion
MERCHANT,
WHARF-110 AT 1'KOl'ltIKTOK.
piepared to forward all ktuiH of trolhU
to all polntn.
Ilurliic.'i iiltrmlcd to nmiiiitlv.
D. AVkllti.
K. ,1. AY Kit a
AY Kits .V CO.,
II?1 LOUR
AHfi
GENERAL COMMISSION MKRUIIANTS
Nil. 7fl liKVKK.OllIllOAIHII. It.l.M.
WOOD HITTKN1I0USI3 A 1JH0.
FLOUK
ax a
(Joiuiial CoiQDiieaion Morolmuf
IK1 (tl() l.KVKK
NOW IS THE TIME
TO GET
TTTft TTD
CJ . XJ -El
During the dull season, while Morclianls and others
mvo leisure t'imc to devote to such matters, wo suggest to
Jiem trie propriety ol procuring
Cards,
Bill Heads,
Bills of Lading,
-3L.rsTX-
E VIBY VARIETY
Which the Bulletin oftiee
Neatest and
THE LOWEST PRICES
I'he Bulletin onioo
JOB PRINTING MATERIAL
In tlio Southwest, and will fill orders tor such work at
as low prices as can bo obtained in St. Louis, Chicago, Louis
ville or Cincinnati.
STEAMBOAT
J. SPKOIAL.TY.
Our river friends will find at'this.otUco tho best papo
and the most tasty assortment of typos, tints and cuts to bo
found in any printing establishment in tho Southwost.
SSTETNT
YOUR
TTOTr lTTMr
X M I 1 111 I If
"tAtn JL JtH
their
Account of Sales,
'Dray Tickets,
Receipt Books,
JOB PRINTING
is prepared to do in tho
Best Order
lias the tlnosl stock of
PRINTING
OFFICIAL PAPER OF CITY AND COUNTY.
132
GOODS AT
Wholesale and Ro'tail Dealer in
Foreign and Domestic Dry Goods
LARGE STOCK OF
arpets, Mattings, Oil Cldtha
Upholstery Goorts, Window
I '"'"""""toliplnronne.UhothohasonhantUaockolL'ooataa e
loL, "T-iii " ''f f.1' "'al 10 U de,,crra"''1 1" m 'very article at prlccslo
...V"1;. CsU uuWuinnil KOo.lii and prices, llovv'lll Mtl.ly jou both
AUDUBON
i
m0 rytk
CAREFULLY AND PROPERLY PREPARED.
The Lcaltlifulncsa of thin article aj food for MOCKING BIRDS. ROBINS
BLACK BIRDS, TJIUUSITKS. and all otlior ooa bill birds, baa bcou de
monntratcd to satisfaction. Hirds not only relish it, but scout to improve in
health, in plumage and in pony. It has been the aim of tho manufacturers to
pproaeh as ncr.rly as possible the food upon which thc?c beautiful songster
vu in their wild htate.
.AIJIION An much ol thn Mnll'iioilKild over the ooiinlrr. In made with "an t-j
e.to the cheapness than tu tho quality of the iturrnllonM used, we .nlvlro anion lis
a singer they value, to purchase none but Audubon Mocking lllrd Kood.
more
lug
-I'reparcd and for Palo in bottles, and bulk, at retail aud whole
sale, by
BARCLAY BBOTHBRS,
.DHiTJG-GISTS.
74 OHIO LEVEE, - SIGN OF THE GOLDEN LION
CORNER WASHINGTON AVENUE AND EIGIITII STREET,
(SIOS OV TIIK rilVSTAI. MOHTTirt)
Cairo, Illinois.
MT'RPTT V fV 'PA I I , f 1 1 1 Ct
a i J - v w- &
II V
JACOU LEIIXIXG,
4ti. I it . t
t or, tin .i i
Ttielargtctllnu cl cloth nnd piece rooiIh
ortbotlnu-t utulltj. nml crcutPht variety
r4r bruiiylit to tbU mnrkot. TUeso Komi
Bggpawiiiljli NBNCAi WONDER
aUAUAHTEG GOOD FITS
nd cntlro atl.(sctlon in every respect.
Wo also keep h full and complete utock ol
II KN'TS KUItN-ISIIlNT, OOODS,
IlKADY MADr. UI.OTlll.NU.
UATS, OArS.llOOTa'.ailOK!!, e
in in
oau (j. lUriii ui. Clius. Thrupp
.JOHN 0. II ARM AN CO., 1
ttJDJLJL ESTATE ,
AMI-
KCOTTS33 3-3UTTTS
iJOl.I.KOTOUS
UOKVKYAiOKU.
NOTAHIIJM I'UJIL
And Land AcuUof thu l lluoln Cent
aud tlurlliigtn it uutl MlnwurlUallroud com
pmiloa.
Nitrtli Ut. I'lillli Ml. nul Wlil.i l,ir
(Ulim. li.i.TNniH
i.i).uur:u.
WHITE COLl;ARl'JiAKlNU MI LL
h WAI.'I'IIHM, l'roirlriir,
I
HARD and aOI'T LOM.liKI
AMI!
LATH, UniHGIiKt.', OMUAH 1'O.STc
U00R8, SAdil, BLINDS
OKDfiiia HOblOITKO.
Steamboat LujeuBU,
Kurnluhsd on iharleituotica,
8iDim,6rcll ftvanuo, botwoon Tenth and
Eleventh .itrvetJ
PAxMC PRICES.
132
Shinies, Damask, Cornishes
extenilve as
i lower than thn
to quality
mm w rem&dyi
Dlnrrhirn, lijttattTj, Cholrra Merboi. Sum
mrr -mnplnint, Flux, Children's Trrta
Infi and tt Great I'rcrruUre el
Ailntlc Cholera.
LrAGUIRE'S BEN1TB PLANT.
i TMi txtrtordlfurj mtllelnt, tti ftra f wbUtt li iprn 3
Hrvkni iL rot' bout tb cot.ati7t i OtUoulr4iT auiKr t
ut riuilT efcrotIr4 tn tL t ublU', rr tfc eoiaiUtuti tor
1 n.tl ?4urHy trOol. L t. Ut t'nlir Tir bWl
dko it ii miruiieji ill cir f6aticn iriuni
iiunuiii ivmuHMiy tit tail. ai uici f r lit
riltuetr Cartiu hi Gtn. tin lituty Wcrrtbt
u. lli4ftlon b1 tMtxra ft th truri at P. J.
r.nfiuKcr uurcBu t n voio(M'D i utn fill litarj ft rrtn
lUmcl. lhelbrei4 ln4lkti toUilatrji Alo(Lrrcr u
!)-, ufifDi, boiplul twrti. temmkbijfri f nttrtjr irj
I ttmer r'Jioitea ib MlstlMtrri bd irltmury rlrt, W
fro ralurjsl CbtUiim CjiUilUot, ry rbiputoi kui
itihtn loa buBwreta to Bifatlon. LlttwlM blibMt anJuBi
eftb t rtli. rraiilo j Iti riluihl meAle a! analTiUa 1b tho LUh.
, rta Noothtr uMiw-toi bsi ueb riommraUkUofii W
rMtiM ffr tbl Killmc. D. Urtt Brown. i Gwn.cr
of UUiatIifi4 If ca. Jufprb rrewD,il7crf tbocrtj t it,
' lul$, idJ niur ctfttr Put flir, tor wkbh htn la bj
1q tain JrfrttMiuitt. ust-UeXoi fc RoLkls,
JI',UebU3iViKrinp rma ppahhm
V.corwMY
Mo. I'ricy. 73 c?nUnr bottle.
KiTiTis
, x lsF.ai.iiiLK H?tcirin nr cut.M. .t o.. u..r.
Bld. Kllu.T. ml H.W.I.. .u-l .rr.l c.rr.,tlr. .1
iti Oriftom,nti. It rbUtii b. kkwiallo .fLU .bl I,
' "'oouitr. TKt.t..
N tJy Wlibot U bT it i til thuibe ttefct ralBi roi
rUt4 u4 ibi nr4 Dt, for iti ra ki nwjebwli, tiW
.1.. al h.ftltby pprmac t; tap mca.!ob.1 m bt
I bi. .Ml .fuclftll. a IL. b.ll, UiPTt kb1b.TI tlul .l.bittb
IT.milDC m li,hhx clrct.U.a ef ttm ikl tfft,u u.
rihdik,.. 1.1 (oluBuu. r.inrll..
Gl'IIIKS Cl'.VDl'lliNfJO L1VI.K AND LOUD BIVTLM
Vila dMbri
111
lai.rvm... .ud iiai un. tt..ui,(r.r u(l LB.jvwlore.btb
1 bl. I. . .rr erai'bfttb e irr.il4u. tat tb.i. U oi.r
f...v..l.o Jtt.llfr lft iitiHriitni. 'fbll MftdWU. It tbolr dn.
.j.rr.4 vr,Ub. s C.tom.1. It url ftll tit.
dl.-.i..Utult.t-ui7 a., b.r.torbr bMoiftlrct0bcib
ul .'Utrel. t.tri bCcUuuol U. Lh.t. Mdml., Bll.u4
llaw.l., 71.14 it oq. t lit lot.uli.l Ba.BM. DTtb.B.1..
V-o.tlffttlva. Aru Ofti. l.ftMUu4f, t .1st la tb. ImcX n.4
Cb..l, Uribl't uU.ft,., Urop.. n)r..loB. brt.r PttsIfrMlvb.
J.tiadh., DI.Ui... Knlftrtf.Bi.Rl bb4 laoftHttiBtlft) at ll
Uf.Mupftlr.J I'lreQl.Uan, U.ftrt Pl..fti, rl4Brl.j,t.r.4iii r
to fftrftlT.I.. I'll.., Cftrbus.1.1, B.UB- 0U HCM, bn a
l.il.rvd by It. B...
Soml tnr etrcuUr to . O. MAariKC, B. VV,
Mrser of Olive uj becpn4 itt.tti, Ltwilt. Mo.
BEMIS, URO., Jk CO.,
BAG ArANTTFACTUKERS
AnsNTM Home Cotton Mili.h
NO. Ml Ohio l.r.vse. (biro. Ill
.V.'lin
"IT. "a myth & goT
W1I0LKSAI.K
LIQUOR
DKAI.KILS,
3sro. go oi-a:i;o iiSiypEm
. UAiMii. nuuimutm, (
RETAIL GROO(ny
-AND-
lilllll
.!
t
R
I on
i-

xml | txt