OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, January 11, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-01-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ft
lajTOi. d
OIj'ITXO.HI, -mTT.TPlPT.7Nr JBITIXiXJIXTO-, l-a-OKC STBBET A.XTH3 -WAaHIITQTOM- .A-Vj-STTriHl
. ' i i . ' ib- i . . ,
Vr'" 0A.RO ILLINOIS. SUNDAY. JANUARY 11, 1874.
JOHN H. OBEIii.Y, EDITOR.
OFFICIAL PAPER OF CITY AND COUNTY.
41
in boat
As't.
UlIR UMUIIUHKH.
l.ctwuou Washington aud Walnut.
Mt-ulluK ety hunday ut 101 "J,, and 3
v. 111.
butiday acliool at 3 p. in.
I'mytr uiuttlui; Wednerd&y evening. i
I'mmliVTElllAH-ElsMb Street.
I'CUc-lne:, Haiiuam ai ii a.m. ami it f""
1'raver meetUi!, Wedneaday at ,1 p. a
3abuatu (School, 3 p.m. J. M. anuten,
.,n.lnt.mli.nL UKV. 11. TlIAY-H. l'ai
I !' - I
3U I
Mtri llOlJlST.-Oor. Kljjhth and Walnut 3t.
rruaclilnu't Hauuaiu ai l a.m., i J"
l'rcrii.ftlnB, Vediieday,7tp.in.
!-.buatli School, a. p.m. I.. XV. bllllwell,
rJuiicilnieudeut. HV. .1. h. W ai.i.h,
1'attor.
illllltcll OK T1IK UKDKUMKK (Kpli-eo.
iul.)
Iuiitiit; (i-rttyuin. S1it3th 10j a.ui.
Helling pray cm, 'i p.ui.
sM,.tli Msliuol, 'J a.m.
Uisv. K. Coif, Hentor.
J .aVUUlC.CUUUCU--U.l.l.. Wid,
W ivIilnnUin Avenue, j
1'iiMIc Mjrvlce, rinutath 6ilU and 101 "&
V ixiicn, i p. in.
.aliliatti ctiol,
'ii, .
p.m.
uvurv il.v. H a. in.
KCVi 1 . .1. U IIAI'MIKA.I, llti.v.
I .lorfKl'U's CllCltCIL (Ucnuau,) lOt-l
hit of Walnut und Cio tr.t.
Mo.-., e,ery Mihiatii at 10 o'clock . lu. '
Vesper, a p. m. , ...
Ha. dm In week laj, 8 o'clock a. in.
1UV. O. llOKVMAN, FrleM. ;
IKUMAN UJflllilt.VNCUllllOU-iatU ,
itn.-ft lotwe Wanlilinjloit Avkuuu nnd '
v liluiit .trout.
I'u-itcMUp' suiiday luuruiru; at 10 o'ltuck.
vljl.alli Soli'ul al.u'clvuk p.m.
lt.V. C. DUKHMCU.NKH. l'aMir,
OUM Sir..V.- C1IK1STIAN ASSOUIA
1 IO.N. Ht-Biilar mantliu; i-ocond iloudav
eiti month at tliolr room ovor llwikw.ll
A Co' book .lore, Commercial aTnu.
Wet My 1'ra)
)er mcung, "ntiay, .) p.m.ai
Lu tuoux
1.. V. STI-LWKLL, l'rorldcnt. i
KC().N1 MISSIONAUY JLU'TldT
OHUllOU. Corner byeamore aud i-ortv- 1
drat alreeU. l'reacbiug riabbatli ut 11 !
o'clock n. m. and Si o'clock p. m. '
uuday Hcliool 1 o'clock p. m.
.r t. I. I ...III. Illlnr.l. 1
Aclatiou, by te Kirn Mllonary 15.- j
fiiurcU oi Cairo.
ItKV. houjMu.s Lkonahd, 1'ittJr. '
A KltlCAN ilKI HOUIriT. KourteeLtb, b
ihocii wainui anu ictiar.
Sunlcuc, sabbath. 11 a.m. .
S.Miath Hcbool. li p.u. ,
Clai mccU at 3 p.m. I
tKCOND KHKK WILL UAI' TLST KU-,
UcuUi riuet., between Walnut aud Cedar, j
Molt, babbath. li and B p. m. i
Uev. N. l:icKH,THtor.
rUKK WILL UAi'TIST HOME MIS-ION
hAHISATU SCHOOL. Corner WInut '
.lid Cedar Streetn.
riabbaUi Scbool, V a.m.
HIIST KllKE WILL HAI'TlbT CHUltCH '
i 'itrr--'. Htirrai'.k. '
Cum sUarracKi1
ftt:Tlce, Sabbath 11 a.m., a p.m. .V . J p. w. I
HKV. Wm. Kxllkv, l'antor. ,
J1HSV MISSIONAUY HAITIST CUU11CU. !
(.'d.r. between Ninth and Tenth SU.
rrcacLlnK Sabbatli, 10 a,m. and 7i p.m.
I'ray.r meetlw?, edue.day c.eulng.
ir..i liliiv. k'nil-v evening.
Sabbath b'ohool, li p.m. dohn Vanllaxtcr '
8uJM"rSXvr?rh-.rIlW.
KCOND UAI'TISTOIIUHCH Fourteenth '
ntreet, between ceuar ami wainiu. me i
only lltptWt church reconlipd by tho Ai- ,
nicutlou.
Service, Habbath, 11 a.m. 3 p,m. aud p.m. 1
Hrv. Jacoh HiuiiLxv, Kldnr.
SKUKKT OHDK1LS.
TIU! MASONS.
:;AUIO COMMANDEKY, NO. 13. Slated
AaieinVilr at the AnylumMaaonJu Hall, liirt
-nd third JInnaays in eacu mon;n.
CAIUO COUNCIL, No.il. Hcgular Couvo- ,
cation at Maonlc Hall, tho second Friday
iu each mouth.
CAll'.O OUAl'TEH No. 7L-Ke)(Ular Con- .
vacation at Moaoula Hall, on the third
Tuesday ot every month,
JAIHO LOO OK, No. 'IT, F. &. A. M.UeU- .
lar Communications at Maaunlc Hall, the
econd and fourth Mondavt or each moutu.
THE ODD-FEIXOWS.
.'.LKXANDEU LODGE, 221 Meet In Odd
KeUoWi Hall, in Arter's bulldlii, every
't'buriday evening at S o'clock.
STATE OFFICEHS.
Oouruor John L. HcNuridgc.
Llcuttuaub.Oovrnor
becrutory of Bute Oeoruo H. Harlow.
Auditor of State C. E. Llpplncott.
Slate TruaHurer Caiper ltuu.
AltorneV Oeneral Jaracn K. Elall. I
Supt. l'libllc Imtructlon-Nowton Uatetuan
CONQHESSMEN.
Senator Hlchard J. O.leiiby aud John A.
preicuUUTe Eighteenth Di.trlet Iacc
ClamcnU.
MEMI1EUS QENEKAL ASSKMULY. I
Komraentatlveii In the Wlh dMrirt.--
Jjhn H. Oberlr. Win. A. Lemma and Math
w ,1. Iiincore.
uator for the With dMrlct. Jue S arf,
COUNTY OKHCEHS.
cntcuiT couiit.
.Itldgo D. J. linker, or Aluxander.
ntttlo'n Attorney 1'utricl: 11. 1'ope.
Civil; It. S. Yoenuu.
SlierilT A. H. Irvln.
Win. Martin Aoeir and Treanuror.
Stir.eyor .loUn I'. Ilely.
COWtf CoUKT.
Judge- V. llroM.
AD0Ciate ,1. K. McCrito and S. M archil
aou.
Clerk Jacob O. Lynch.
Coroner. John U. Ooatouau.
municd'alTToveunment.
M iyor .lohn Wood.
Truaiiurer It. A. Cunningham.
Ojinptrollur- E. 11. Kallln.
lllurk Mlch..vl llowley.
AttorutiT
II. watsnu webb,
l'lillce Mnbtralei
-K, llrun. aud .1. .1,
Him.
Mirluland Chleroi' 1'allco Wm.Mtillale.
Street Comini.'.loner 1). J. Oulllt;un.
Minnbur I'ollco Fnret A. CmIu aarL'ont,
iV. W. WooMii, l'hlllip Ucim,Clitt. Melinel
ml Humy T Martin.
EO-HU Or AUlKKMKN.
Flrot wntd-Llliaui Uixliy aud .1. M.
l'ulllipn.
Sueond ward Herman Meyer, and Wood
ilttonhuUre.
Tlilrd ward JjIiu McEwon and K. Ivor..
uuyer. .
Fourth ward O. F. NcllL aud M. J.
c(lauluy.
Kltth ward Juo. II. Hobluuon and Win,
1, Murrin
WAOC' MANUFAOTOHV
For Sulc at Wholosalo or llotail
0OUNIR :I2U'STUKKT AND OHIO LkVll
0irn, Illinois.
i. V. UAMH1.K,
1 P H E B U L LET I N.'!
MIMVCM.4NBtN.
'. W." WHKK I.KK,' "
Dealer In
"W O O D
Ann o o .a. Xi i
ornrr. ,i.n vaud: ''
Tenth Mrr.t, 'liettvt-eri WMilhtoii and
i 'ufiiji.i rcl.l at kuiii-p.
I .Minldy foal o)iilunily mi hand, ,toe
' .vtiod K3WKI (.i order. Onli.r4 fnr rr nt
wood tluiiild bo If !t at tin- olllt.i on 'i'erttti i
I Urcet. 'IVnii., in-li on di ll very.
I inman" link I
l.ntlH-ul r, ni.J hlilL.taln...
iiteamahip ConipHiiy,
uai... ro.ri.ioi ifii inir.b .tit.. ..i. .in.k
Kgr CfrTlo. iLr Mu
KOK I'AtfSAUK Tt('K
11'1'I.V TO JOHN U. A 1 1
lAlirb.lw.) Sav.Turi, or u
H. H unit I,
WAJtl) Ji UOUKUT.S.
P J J JT rJJ"W T?i S
, ,TTT
Dkalkks in Wi.siiow ua:iki,
Wai.i. I'ai-kh, 1'uKk Whit
LXAU, l.l.Sc-Kli On.
ILLU.MINATI.M OIL,
1-iHiTa Tuei kn-iinu, lli.na
SiiKi.r.AC, Alcohol, Ere, Kiv.
1'2'J Cniinuct.:UI avumie.
' ' ' Il.MMOl
Caiuo TJox and Basket Co.
Dealer. In
LU3IBER OF ALL KINDS
IIAHII AMI NO IT.
Keep eoiirtantly on halm
ri.OOUINO AND SllllNO, ALsO I.AT1I.
Orilorn Holli-llnt.
MILL A n ti yaku cuu.ska tiiihty-kouxtu
STI'.tKT AND OHIO LKVKK.
UAIKO. . ILLINOIS. :'.I.7
li. F. T'AKKEK,
OUc es.or to I'arler.V.HIakc.)
inul.r.K in
PAINTS AND OILS
Viirnltlii-"., Krmtl.tH,
WALL I'APEH,
w i: do v A l-l -i.
W1NKOW HUAUIU, '.
Ayl ILe tnlrbr.le.l lIlllUllu.I'D
AIHOHA OIL.
.,
a"' uuiluimi uo :itu ut.4 nnM
M01l V
t-'Aino ll.MNiilli
FINE l ILL I NEK Y GOODS
I'UKNII I'AI.I. h'l'VI.KN.
M S . M . J A U K () N ,
(Furua-ily Mi.. Swandein,)
.liuouurfl. that i-lio li.o juit npfciinl a Nr.e
aiiurlmeut ol tin'
NEWEST,
MOST FA.HIMONAHLK.
AND HANDSOMEST
Millinery Clouds to be louud in I lie umikot.
Shu will keep on baud
Hat.-, Uonnkth, Fi.owbkj, Hiiuions,
DiiK.ia Tium minus ok Ai.i. Kinuh,
Laiuk.3 FifiiNiBitiNO (looi!i, Notions,
Coi.la.jih, Unukkhlxkvkm, Kuvfh,
And nil uomU tound in millinery htoien, all
ol whii'h will bo (llsj)Mhu'il of at tlie IohkfI
eash prlcuj. .Mra. ilucknon lenpt'cllully
aikti coutimiatlou or the lutuuiiugu willed
iinn been bo llheiully lifHtHowed lipou her by
the ladies of Cairo aud the vlcliiitv,
NEW LIVERY STABLE
TENTn STKKKT,
IIKYWKJIJ. WACU AVUJIUIt AN!) WAUI 1
lJr. II. ff IMi'Uld lBtunu. tu. pulillu tlmt li' I."
bii.noJ .
L 1 V H U Y H T .1 a ii u
d Uio nortliwwut ante of Tvutli trl u.
atov..
UU 0Lbl will b fuiul.tiuJ with ubu tint In
BEST 33-0SE3S
I
AND UOOD VEUIOLKa.
aid the publlumay bo accommodated at ! I
ouraot tho day and tilxht with .Alii Uaian '
ou the lowoBt teriuu.
.Hr' mwlt,,l 11 """f orpitbllij patrout'
and yljl tudeaor to merit It hy lair ili allux
and rtrlnt atfautioi, to l.iiHlne...
CUMKI MM ON
li. A. 'riiouik l. I), Timing
TUOilH i, li HUTU EH,
SUccooir to II. U.lltllpti,
COMMISSION MEK-HAN1S, KKOK KK.S
' AND DBlLBIta tH
M(nlri nml t'nucjr liriicvrln;
Koroln and Duuic.tlc
i:;i Ooumurclal ATfUim,
OAjlt(). . thMMOlfi.
MlliLKU A FAHK15K,
G KM Mm; CO jff j IS3I ON
KOHWAHDINO MKKOUANTh,
DKAI.KHa IN fLOUK, CO UN
O&ta, Hay, etc.,
AOKNTrt rou KAIltHAN ICS HOA K
uliUl--o. CAIIiO. M.I.INOIH.
!. I. WlIiLlAMirON,
WHOLiiSALi: UKOUKIt,
COMMISSION MERCHANT
And Dealer Id
BOAT STORES,
i
j .No. TC Ohio I.i wc (.'AlltO, ILLS.
K3T.Spprl.4l atlontiuii given to comliru.
WMiU' and tillini; orduri.. 11-2 1 1
XV. Strjtton.
T. Iflrd
STKATTOX .V HUM),
WHOLESALE GROGEHS
ANI
C03I.M ISSIOX 31 F.IU.'II A.N'I S,
Aeents American Powder Company
Xo. .; Ohio l-ewe,
CAIRO,
ILLINOIS.
. u. iiATiiViio. ji. v mi,
3IATIIHSS HI1L
3T O H VA.R,X) 1 .T C3-
. "AXIf'fJL'XEltAL
Commissi o n M i: u r h a n t s
i:ai.khs in
HAY AND WESTRN I'HODrOK.
OHIO l:vkk.
JOUN B. PHLLiS A aUN,
iSuiitMMin o JoLd H, fhilli.,)
GEN ERAL COMM I SSI ON
mil
KOKWAUD1NO MEHCUANTd
DKALKHH IN HAYiJOHN, OATH,
Flour, Moal, Bxan, &c,
L t
AO EN Til FOR LA KLIN AND RANI)
1'OWDKR COM FAN Y.'
Ooa. TkS'Tii SrKKr.r and Ohio L-VKr
OAlUil, illh.
C. CLOSE,
(1KNKKAL COMMISSION MKHCHANT
And dealer In
Liuie, Oeuknt, 1'i.abtku, Haik, Etc.
Nit ottio l.Hvre,
13TI will doll in car load lou at tuauuta
turr' prl0H. addlnn Ireinht. 4-H-tf
J. M. I'ltlLLU'fil,
Forwarding and Coiumiufiion
MKH0UANT,
WHARF.HOAT PROPRIETOR.
preiar-d to fortvtrd all kiudu ol l'rellit
to all points.
Itiinlncoa uitiMiiled to nroniptlv.
D, AYKlia,
K. J. AYttlin
AYEJW & CO.,
FLO U' LR,
AND
QENKUAL COMMISSION MEHOHANTS
Nil. 7H liMVKK.OUIIldAlMrt, I I.Li.
WOOD HITTE.N'HOUSi: A 11 HO.
FLOUR
tan
(iunera! UomtuinsioD Merthani'
vt IUIIII ""w
TOW IS THE TIME
TO GET
JOB PBINTING
During tile dull season, .while Murelianl- mul othor
have leisure time to devote to such matters, .Ve ttige.t to
them the propriety of procuring their '
Cards,
Bill Heads,
Bills of Lading-,
Account of Sales,
'.' ' ; ; ' Dray Tickets,
'" ' . . Receipt Books, '
X-9
EVERY VARIETY
Which the Bulletin ofliee is prepared to do in the
Neatest and
-j:l
THE LOWEST PRICES
' The Bulletin" wftlre
JOB PRINTING MATERIAL
In the Southwest, ami
a.s low priced as can be obtained
II I o or Cincinnati.
STEAMBOAT
.
Our rivor frionds will find atthis ollico tho best papo
and tho most tasty assortment of typos, tints and cuts to bo
found in any printing oatablishmont in tho Southwest.
C! MT
YOUR
V
-It
JOB PRINTING
Best Order
!-
. lt'4 .,.
, ii .
has the tineit stok of
will fill orders for such work at
in St. Louia, Chicago, Louis
PRINTING
132
GOODS AT PANTO TRICES.
WMesalo and
Foreign and Domestic Dry Goods
LARGE STOCK OF
arpets. Mattings, Oil loths
Upltolsery Goods, Window Shades, Damnsk, Cornishes
Wiithci Uio public to be Informed that
any In the Southeast, and that he u determined to coll every article at prices lower thau thu
ifitTuit. lynu un uiin nun rjjiaiiiiiiu ouin auu
I
and roNt.
AUDUBON
JkT
CAREFULLY AND PROPERLY PREPARED.
Tins liealthfulucss of this article ai foerf for MOCKING IHIIDS, ROBINS
BLACK Bill US, TIilUISlIK3,and all other soa bill, lirild, Las been de
monstrated to satisfaction, liirds not only relish it, but bcoui to improve in
health, in plumage aud in aon. It has been tho aim of tho manufacturers to
pproaclt n nearly as possible tho food upon which these beautiful aonttar.i
vo' in their wild state.
CAUTION A much of the bird rood sold over the country, Is made with an tj
moreen the cheapnt'-t than to tin quality ol the ingredient used", we advise aujona hat
Iny a fclnt'er they value, to purebnee none but Audubon Mocking Ulrd Food.
Icerl'repared nnd for alo in bottles, and bulk, at retail and whole
sale, by
BARCLAY BROTHEBS,
DUTIGGISTS,
74 OHIO LEVEE, - SIGN" OF THE GOLDEN LION
AND
COttNin. WASHINGTON AVENUK AND KIGlTTiI STKKKT.
(fjlON of TUB CIIYHTAL JIOHTER.)
Cair o, Illinois.
MISSOURI STATE LOTTERY.
LXOALIZ-D II T Statx Atjtuobity AMD I
drawn in rniiLic in dt. 0T7ie.
Grand Singlo Muuibor Sohetno.
50,000 NCMBXB8
Olabs A, to iik Ouawn .January 31, 1871
6,880 I'rizos, Atnountliu; to JfJOO.OOO.
I Prlieof fAO.OOO tvi Prl.vii or. I 100
I " of. IS..W ' of........ I.iW
I of lo.ww n or mo
I of T.eoo o of. seo
" r.... s.ti'i'; of... ...... ibo
t " ol il,600 3o " of 2110
l of. 1,000 33 of ISO
HO " of 600 ISO " of KO
40 of 2W MO " Of 10
Ticket. $10: Half TickoU, J5: Quarter I
uur lutLxir. rv uu.rawrBit uj lurt emit., sr.
ulnaj. dr.rrn nt the Urn. named, ind .11 draw.
liiKt ar uoaor id. aup.r'Mion oi .worn com
miiloner..
Hieefflolal drawln trill a. Duhltrh.it In the
M. I .utila paper, anil a oopy of iImwiu. .out to
lip-iier. oi iii'ioii,
Wc III dr.w . (iDitl.r sotifine tba latt il.y ot
every month during Iho U7J,
Iteinlt at our llr-k by poatntllce moa.y ord.r, .
icelticrul l.titr, iluit or rinre... BfnJ.iroir-
il.tr ..I,irSf, 1UIHHAI, 01ILI.K11 - uu
I'. U. I,ax lit. til. I.vul.. Mo.
l.UXIIF.K.
W 1 1 ITK COLLAR V LANING M ILL
H WAI.TKUH, ITiiJillrHv.
..4I..UI.
HAKDawd SOFT LUMHI21.
Ann
LATII, UllINOLKri, OKDAIl J'OHIV
DOOH8, SASU, HLINU8
OUDKKa BOLIOITKO
S T K A Mil 0 A T L V M 11 U,
Kuinlihti.l oa Urt"t notiu.
Jiiiiiiuuri'inl avouue, butwufiu Tenth nml
Kluviiiiih ttreeta
O A TROi TT.T.. fWOTfl.
Ji Un Q, Hannan. Chai. Thrttpp
JOUS Q. HAUMAN A CO.,
4
EE3.A.I ESTATE
ANIH-
HOXJ-S33 A0-33JrTS
OOLLKOTdTta V
OONVKYAIldtsfttiV''' " ,
WOTAKIJC3 I'UMt
And Land Aireutanf Din llltnnt. IVnt
auu uuriiud'ui u anu jimtourn
132
Retail Dealer in
ho haa on hand a ttocl; of goods aa extensive at
y arucje ai prices lower tiiau liiu
ill iftlisiy you both to tiuallly
pneca. aic ivjj
rllST? W REMEDY!
IMarrliirn, Drmlcrr, Ch.Irra Marba.. Suni
mrr Complalnl, Flux, fhlldrm'. Trttb
Inj, mail the (Snat rrcrruU'e e(
Atlatle Chalenu
r a nmw to wr!ti n mr at
i Mauw. tt -)j-iiAti jrnv
TMi .ilra.rdlotrr B.dlcln., Ik. r.n. f fcU la rt
bro.j.ii Uirauf bout lb. rou.iry. ti titiiliibif.l fprlr u
taf rtuMf .Ttr.tTerM M tb. tublt, for U. oaa.Ulitla fur
TlbWb U Iff lbtDdJ. V. b.T. U .Ur MlffMffluB imUiiI.
Tolum.rilr br Col. U., lata CbUf Tsfoi ti al. Ji
l!ojl..r Bar... u l'ubl..va.l O... flu Saarr Varna.
O.n. rlaaaantoB aaj otkrra el th. .rart FaiAar r. J.
D.Hrn.t. IbaMlatraul Inalaa nUalunarri aa .BMra af lb.
aarr. auraaooa, boaflul atffwar.i, cents. ad. r. .r.tarlr artrr
alMiaar plllxas Iba UII..IITI ..4 mb.lanrit.rh W.ai.
rru aaalury and CbrliUa. t'-urmlaalt.a. waaj abaylaiaa ia
oibara to. fiunarotta la nantla. LUawll. htahaal aftMulutaa
eflb. .raaa, ralit.( lit laluabla KllalqulUla.U lb. blab,
ailtertui. Nootbcr na4Ula. taa auch rtcoaa.l.aaka. w.
ca.ala. .far to bit Kbe.llf.aj, n. Or.it araw., ti-OuTtriiw
of tlUaa.rl I ... Hon. Ji.,k Brawn. Matar t lb. .H. emu
.aula, ana mil eibtr ntat. .meltlt, far tUb Urr. It j
ptaa la ibli aarartlaaBcat. A.tTa--eIaat Kabila.,
.a. l ajl I lto. al Ntar y,l. t. arUMUla ui
uadloal iltalara avar.wb.r... .
h. w-f ""..ronv. ana. cm,at.?,P8tf'0rii.
! THE MEDICAL WONDER
7j,ridi .rS
am
0S5j
A INrAlMBLi: rlKCtriO for Ctwtitl af Ut Urtr.
l loo-l. Kw;t auJ Ut.tla, aut crt.t ramtu.. .1 . I
rrraala Oft.ojfm.oli. Ii eooLloi u aioutiaUt ailill ..1 la
Ibl (UVUi aalllUUU r ca tual,
lltiOOD WILL TKLti.
Ka La4r U labaa ta b.ra It aaU tbal aba kwl. ..J. .Ml aaaa
rlatad aui ab. brad for aba can baa roaabaata, brlll
fftaa .u4 . baaltbr aafaara.o. vr (A. aMl ... .t
a(utr. a t'unjuraaca blilara.tba rraataal blol Bwriflaraitaai.
alau aaia tpeUllr to. u. bawala, lltar, tldB... .! ..,
rr.o.ilot . baallb; cllclaUo. at ibt tlooj .Ml tltala Iba
raataiaUo. of tular .Bd .ttara.g. I. ft ftalurat .vlibot
r.0flar.a t. pot.oDaua c.rtU.., Wba. .nctora fail, bl a
OlIUKS Ot'SBUBAMno I. IV a. II AJ.0 ULOOU ilTTlKH
lalaiTruta, anl tlnio.l una lb. auilcrtr al af iba Jatt af diaib
Ibll It tteir aupballa airraailo., but aaaxraaa e.tat.lB a ir
ri.t,laoJualir Ibt nitnlju. Tbla Vl.dkU. la Ibae.f. J
trad la.aubl. aabitlluu for Calomtl. II turaa all Iba
dliaa.ti tb.t Uare.rr bat htreiofor. Ut. tuploitd I. acl uiw.
and omirol. Krarr aa.aloaol lb. Uaar. Klda.a, aiMd aad
Howal., jl.14 al .Bra Milt raKolltl laliia.ct. trttpabala.
l ounlj.alloa, Att Cala, Laaalluda. ralsa 1b lb. tack aad
I beat, Brlfhl'a IilHata, Prouaj, Drrraiiloa, .liar Dlitlc.ilvu,
Jaaalloa, Ulabatca, l:.r(aiaBt a.d I.aa.llB af IL.
Mrar.Imcalrad Clrculallua, U.arl Dlaaata, Maarlir.T.aJ.tor
gl'"f1".' --ublct, BtUa- OU tVM.a. ut all
rallatad brlu u.. '
tfml for circular to J. C. MAUCIMR, 8. W.
rraer of Oil re nd 8;nJ it.t ,(, Last., Mo.
BEilJS, JJRO., .t CO.,
HAG MANIIFACTUREHS
AnctvTs Homk Cotton Mim.m
NO. fO'Okln Levin. Ciro. lilt
w.'lm
R.
SMYTH A
CO.,
WilOLlWALrr
LIQUOR
H ."" DL'ALEIIS, (, J
TO. GO OHIO1 LUVE HJ
vaiko, ,( ,
kktail"g:booerv
III till
i mmm.

xml | txt