OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, January 13, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-01-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ilbc
1 If K r - -
OT-voMCJ Hi, iBXTXi'Eja.' rtT u 7x:ijDxtsra-, cjoie. iaTH a'xejiiica' a.:n:d -w.a 3.tT.xacjxo3r .A.v.nn.rcr:H.
JOHN II. OHKRLY, KlJiTOK;
OAIRO ILLINOIS. TUESDAY. JANUARY 13, 187L
OKKKJIAL I'APKK OK UITY AND COUNTY.
nun on minima.
i IIIM.VIIAN IMIUKOII-Ktlilteiilli trtst ,
Mi wtiiitf every Huml.iy at H, . in., and
r. HI.
r.uiiday kIiouI ut U p. hi.
I'lr.yerincelliiL' Wtidiiesday .svt-nliij;.
1'llt.flH YTK.llAK-Mft.fctU Stlee..
I'ttarlilntr, Hahbnth at 101 "' n'1 i'"'
I'luviiriiii-btlMf. WoiJncMlny stlj . ui.
.IhliliaUlfcllUOI.UlMU. J.M 1jiuihIbu,?u
l.vlllitIKiUt. l'.KV. II.TIUVBK, J'.l'Jl
i.lllOMUT Vur. Kllitli mkI Walnut am
Mi
I"i..-., l.llii'. ..MiUll !lt 11
,111.1 KIKI I ) I"
ftnyer wuutlli!,', WcilnMdy,7t p.m.
-.abbatli School, a. p.m. I W. J I I ,
tfuli.iiuU'ii.Uiit. Kkv. .1. L. Wil.l.fcH,
.llimOU TIIK KKI.ISKMKU (Kpl.. o- 1
Mm'l.llit' II BUM. HablMti 10. R.til. I
.w iiluf, pi tri, "ii p.ui.
-d.i,ali leiiuul,!! a.lll. I
Ukv. 12. Loan, Koi.tor.
l.fAlUKK'S PIIIJIlCll--Nli.il. Ml. .mil
U UIIIKM'H l. ,.. ...
PnUtc rtlvkf, fcnlit)tl 8:10 mil U l.
(A-wUliigUiu , ;
v. ni.fi, i p
in.
-1,1.1 til M til
01)1, i (I.IB.
r.rrvku every ilay.B a.m. i
Kkv. I. .1. O'll u.i.oi.a. 1'itmi. '
I .losKI'H'S .(.'ItlllK'll. ((itiiiiini,, i-r-uri,!
Walnut and On.-. lri)"lr!.
'ila", i'iry .Jabbith at lOuVlouk a. ill.
. flll-rn, - p. I". . .
y,u iliilliiicwi.fr iii,aimlutU a. lu.
Kkv. c. Huffman, I'rli ft.
.ruxiAH i.i. i iii:iLsoiiuitoii-i:itii
.u.ii n. lvvitn inluiiKtim Avkihio ami
Vuli.ulaUvt-t.
I'li-a. 'illll? Mlli.lay iui litWI at M o il'i.'l..
.sblath i:liU"l I o'clock p. lu.
ItKV. (,. IIIIKHif.'IINKI'.. l'lllt'lf
nil Mi jilt's UllllSTlAN Aha'oCI A
TIO.N. Kc-ifuUr lueetliu; aocond Moiiflaf
tuuiitlial their tooin over lUiukwt ll
X Co'a Imok .Uire, Commercial avi um;.
Weekly l'rayer msctUii,', l,'rlday,7i p.m.at ,
till tooui. . .
1.. W. StlLLWr.U.. l'rldelil.
,:C(IO.M) MlSJSIO.NAliy ItAKI'lST
i.HlJItOU. Corusrtjymiuuro uml hotty
zlrat Atrvvtii. 1'reachlUK Hablmtli ut II
o'clock a. ui. and 3 o'clock p. ru. ,
-tinday School I o'clock p.m. ,
i ho church I connected with the lillinU
AmocIUoii, hy the Klrtt Mli-loiury Hup- i
tin Church ot Cairo. .... I
Kkv. Souimon I.eonahii, rnt)r.
.KK1CAN MCTHOUIST. Kourtcetth, ho !
twetu Walnut and Cedar. j
Sorvlcct, Sabbath. 11 a.ra.
Ha'ihath School, U p.m.
Cla4 meeu at 1! p.m.
VVXOND VllEK WUJ- UAl-TIST.rKlt. ,
taenth Street., between Walnut and Cedar.
iicrvlcojhabbath.liand3p.nl.
11KV. N. KlCKH, l'atnr.
ntKK llAl'TIST 1IOMK MISSION
SAHIIATH SCHOOL. Corner Walnut
. and Cedur Street.
Sabbath School, 0 a.m.
FlltST FI1EB W1U. llAl'TIST CUL'UCU
-.urry'H Uorracka
Srvfc, SbbUi 11 a.m., 3 p.m. A p. in.
Kxv. "Wl. KkUJCY, 1'astor.
) lS7 MISSIONAHV llAl'TIST CHUIICH. I
Cedar, between Ninth and Tenth SU.
l're aching Habbath, 10i a,m. and 71 p.tn.
Prayer nicotine, N otlnoflay evenluif.
I'reaehlnj;, Friday vomii. I
Sibbath bchool, 1J p.m. John anIUxtcr ,
aud Mary Stctihcuii. Bupcrintundent.
Kkv. T. J. Hiiokkh, 1'a.tor.
KCOND llAl'TIST CUUKCII Fourteenth
Street, between Cdar and Walnut. The 1
only llaptl.t Lhurch recognized by the A- '
K.K-iatlou. . I
)n-lck, Sabbath, 11 a.m. 3 p.m. and 7 r.w- ;
KKV. .1 ACIJIl IJIlAliur. 1, r.iuvi. I
THE MASONS.
A1UO COS1MANDEKY, No. 12.-Sutod ;
Aaioinbly at the Aiylum Manoniu Hall, Urot
nil third Jlondaya In each month. i
.AIKO COUNCIL, No.W.-ltCKUlar Loujo.
ratlou at Maaonlc Hall, tho tecoinl Iriday
In nach month.
OAll'.O CHAl'TEK No. 71.-Hoguiar Cor.
wcaliun at Masonic Hall, on the third
Tuesday ol every month, !
J.VlllO I.OUGE,N'o.S37 K. fi A. M. H,n
lar Oommunlcotlonii at Moonlc Hull, tliu
mcoiid aud fourth Mondays of f ch tnoi.ti..
T11K OI)l).KEI.1.0WS.
M.EXANDKK LOIK1E, 1W1 Mectn in Odd
Fallow,.' Hall. In Alter'a bulldins;. oiry
TlinrMlay evenlnK at 8 o'clock. I
STATE OFFICIUld.
Governor Johu L. Heverldae. i
l.lcuteimnt-OoTcrnor I
.'eorolury of Statu Ucorge H. Harlow. ,
Auditor of Stato-C. E. l.lpptucott. 1
HUto Treasurer Capcr Ituu. ,
Attorney (lencral .lamca K. EiIhuII.
Supt. l'ubllc lurtructlon Norton Hatcm ui J
CONGRESSMEN.
Senatorif Kichard J. Oylenby and Johu A.
Vtivan.
Representative Eighteenth Uletrict Uacc
MEMHEl'.H UENEKAL ASSEMIIL. I
Keprci'iiUttiveu In tho MiU dlitrlil.- !
Julm II. Obi-rly, Win. A. I.cnmu and .Math- I
w.l. Iiiri-oro. .
(snator lor tliu witu uiini i. .le-'t u aif,
COUNTY OFKICKltS.
CIHCUIT COUKT.
Judjjo U. J. linker, of Alexander.
State'ii Attoiney 1'atrlck II. Pope.
. !lcrk K. 8. Yociiut.
-itioiltr A. II. In-ln.
Wtn. Martin AHHob.ior and Treasurer,
surveyor John I'. HHy.
COUNTY COUKT.
JiuUre- F. Urosi).
AxmiclHteB J. E. McCrlto and S.tarfhil
joii.
Clerk Jacob O. Lynch,
cormior tluhu II. Ootmuan.
MUNICll'AI.TlOVEUNMKNT.
Mayor .lohn Wood.
TniiKurer K. A. Cunningham.
Comptroller k. ii. raum.
I'lnrl. MiRhaol Howlov.
Attornoy H. wawou wciin.
I'ollco MairltrtttuH F. Urosi and J. J.
Illrd.
MriHlial and Chief of l'ellco Wm.Mclliilc.
v Stiiiot Commli'lonor 1). J. Oalllun.
Jlumborii Police Forco A. Cain Karu-ent,
A'. W. Wootim, Phillip Holm, ChM. Mi'hiiui
ml Uuiiry T, Muitln.
tOAUl) Of ALIIKIIMKI!.
Find wiird IIIi:im lllxby and J. M.
L'hilllpii.
Hucond ward ucriuan Meyers and Wood
llttcnhoiuc.
Third ward John McEwon aud F. Kors-
uoyer.
Fourth ward C. F. Nollls aud M. J.
McOauloy.
Fifth ward Jno. II. Hoblnsou and Win.
'I. MorrU
WAOi:.' MANUVAUTOHV
Ji'or Salo ut Wholesale- or llotoil
0ONU U'JlI-fiTHEET AHI) OHIO l.KVKI
(Jain), Illlnoiii.
4. I'. Id All III, H
T H 10 BU LLRTI N.
MIMIf.l.l.ANr.lltl.
('VC"viiilKiiTit,
til( rln
W OO'D A. :tfl X5 CV O .A. Xj
nrriCK A.'l YAM):
I'riilli airel, l.rUvKiii WaiMr.lon m.iI
i.'uuiiuricial it V i li Hi'-.
,.lt...r ,
Jlu.lily u.uitalitly in. I,,nd. Sto.S
uml MiVM'M In i.nlm, OliliTn till l fill in
, WKUll -lllllllil llC lull Ut till- Ullll'M llll Tr-llttl
t'fi'i I, I rlliM, i ii-Ii mi .lilhilj.
IN MAN LINK
I.UCtVnnl rtew Twtk nL. I'l.lU Ul.lii.
Hto.'nnahi) Coihjihiiv,
tNllfl iNiMTIlll't WITH lMlr.ll flf ftfclVI
iranpK.nit
Kur llfriln IN" MH
l'dll lASAOK TICKKTK
gh rnnTfinii ornttii.
MM'I.Y TO .IOUN O. A if
IA t!f(. lv N Tolk, l I.
II. II CI II l I ,
WAJM) ii JtOJIKHTS.
PAIITTERS
UBAI.KUS I! WlyiJOVi HlIAUBfi,
Wall 1'apkh, 1'ukb Wiijik
Lkaii, Li.veKKii Oil
IM.UMIXATIMO Oil.,
Sl'lKlTlt TUkl'ZN'TIKB, Vtl.Mk
:iiei.lac, AlcoiioI., Etc., Etc.
l'.'O Commercial avenue.
Oaikd. . Ir.t.iwoi
Caiho 3ox and Baskkt Co.
Dealtn In
LUMBER OF ALL KINDS.
JIAStll AMI fOIT
Ifocp cont.mtly onhanu
Kl.OOlUNU AMI Hi Ill.NO, ALSO I.ATII.
i Or.liTo Mnlirllral.
MILL AMI VAIIII COU.VCK TIUKTV-K.ltlHTH
MTItKKT AM) OHIO LXVKK.
UA1KO.
ILLINOIS. H0-7
J5. F. PARKER,
(Stii'rep-or to I'jtkorA lllhlf.)
MAI MIIIO A 1 ) (III U
1 A I J I O A l W ) I I 0
III lithium, 1'ini.l.ri
WALI I'AI'KK,
W 1 W TDO .Tl., r-i i-i
WI.MH'.'.V BUAtiti.
4til lbi culHt.riil.Mi iilnitiin(tr
AUKOJIA OIL.
lllWMli' I.Ull.lJlft'l OOP i 1 I'll ml. OOM
(illl HO ll I.IMH1V
t ni:sn r.vi.i. si yi.icn.
M i: S . M . J A 0 K SUN,
(l'oruu'il)' Mm, Swmiiliir,)
announcf h that tio M Jiirl opf ned a .irr'o
asportiueiit ot tin
NEWEST,
MOST FASHIONAHLE.i
AND HANDSOMEST
Mllllnury OooiN to be loillld III tho luai ket.
Shu will keep on hand
Hath, IIonnkts, Fi.owkiw, Kiiiiion,
Dkkhh Tkimminiis ok A 1.1. ICimih,
Laiiikh FuRNiniiiKa Goon, .Notion,
COI.LAHH, UNUKIlVI.KKVK.l, ItUr"K,
And all Kooili found In millinery aloren, all
ot which will bo dlspoicd ot at tliu lower!
cash prlcuH. -Mr, Juckxou rntpectfully
arkxa continuation of tho p:itaonui;o which
lias been to tlbfinljr bcatBowcil upon hov by
tho lnilic of Calm and tliu vli'liutv.
NEW LIVEHY STAliLE
TENTH HT31KKT,
llTW)CK WAHII'M AVKVUH Atfll 1VII.M)
Dr. H. K, I'lflilH lorutioB Int' puliliu tliM I hs
u i v n u r ,s v a t , ..
on Km norllmwt il l" of 'J. alt. .tri)"t k.i nan.
nlioib, ,
lll Hutiloa will tit, funiUliinI will) ubi.e tut in
AND GOOD VEHICLE;?.
aid tho pulillii may ho acconimodatud at nl
ourH of tho day and night with Mile teniiiH
on tho lowokt terimf.
Dr. Floldfi iiskh u r.lmrc ol pulillcp.ili ounce
and will eiideaiir to luctll It by Uir diMln.K
"ll ft I ll-t lltlilllllou til tlllhUlllsH.
'4tll hMIlN
II. A. Iliiiuij I., ). Tin, in-
TIIUMM x HltOTIJKK,
Sin (iifru tn II, M.ll'ilrii,
i:om m mm mkhcha n i .s. iikok kks
N. IiKtl.Xlld IN
I Ir mil I'mirjr 1. ri.ru l,
fi.ruhjli alul lulii..tiii
r. ki r r ,a :i.-i fey n tJri a
l-ll.l 'tilulliurclal Aveliilo,
I1AIIUI . . ILLINOIS
Jill. I. UK A I'AilKKK,
ClKNF.ItAl. COMMISSION
r H'.WAIIIMNO M KICOII A NTS.
DKAI.JiKH IN FI.DV1K. COKN
0l, Hfiy, I'tc..,
AUKNTU r.iu FA IKHAN K'S SOA l.Kn
ii'ii'. i-vm.,. iiaiiiu. 1 1 . i . i i i h .
ii. D. WILLIAMSON, '
WHOLKSAliE (liiO(;ER,
COMMISSION MERCHANT
Ami Dealer In
BOAT STORES,
.Vo. 7C Ohio I.i'vpp, (UlltO, ILLS.
t3TSpeclal uttcntiou given to conil).'n
'menu and tilling (inters. 11. 'i ti
W. Strattou. T. Illrd
STWATTON & 151 UI),
WHOLESALE GROCERS
AND
CO 31 MISSION MKIICII ANTS,
Asents American Powder .Company
No. 'i7 Ohio J.uvep,
CAIRO, ILLINOIS.
7. D . HATlIUSr.
I). C UIII.
MATH USS k I' III.
AND (JLNEItAL
(J O it JI I R S I O N M K It C II A N T S
nr.Ai.i:its i.v
HAY AND WESTHN l'KODUUE
OHIO I.KVKK.
.10 UN It. 1'ULLIS x .SON,
!-uiN:.ri. I.i .'..In. 11. I'l.Ill,.,)
UKNKRAIi COMMISSION
PO K W A It I ) l H O U Klltlll A N 'VP.
UK
DKALKKK IN HAY, (JOHN, OATH,
Flour, Jfoal, liran, &c,
AGENTS FOIt LA KLIN AND It A N l)
I'D WD Kit OO M PAN Y.
DilU. TkNTII SVHKICT A HI Ollli) I.KVEK
HAIHii. 11. tf.
(J. ULOSlll
OKNKItAI. COMMISSION MF.UOUANT
And dealer lu
I.IMK', 1,'IUKNT, I'LAMTCIi, llAlH, I'.'KI
Mi lllilu l.nvi'e.
K3TI will t-ull in oar lnnd loin at niniiula
turori.' prlneii, aildliu: Irelttlit. 4-'i-U
j. w. I'uiJiLii'a,
Forwarding and Coni'.niftiou
MUUUUANT,
W H AltF-llOAT I'HOI'UIKTOK.
prepared lo loi ward all kludi of fiflghta
to all poliilH.
1 tiir-l ni-rts Httoiidud to nroniptlv.
1). AYKltd. t K. J. AY1CKA
AYHUS & 0OM
FLO U" "JEZj
AND
UKNKKAL COMMISSION MKKUHANTS
Nil. 7I llHVHH.OltlllOAIHO, Il.l.H.
WOOD lUTTMNIIOIJKK & IJHO.
FLOUR
(Joneral 1'ominunioa Mnro1inn
m OHIO LKVBK
NOW IS THE TOI1S
TO GET
JOB PRINTING
Jluviiig llic dull season,
have leisure time to duvolu to such matters, wi; suggest to
lliem the propriety of procuring their
Cards,
"Bill Hcails,
Bills of Lading,
Account of Sales,
Dray Tickets,
Receipt Books,
EVERY VARIETY JOB PRINTING
Which the Bui.I.ktiw oflice is prepared to do in iho
Neatest and
THE LOWEST PRICES
The Rui.LF.TrN ofliee
JOB PRINTING MATERIAL
In the Southwest, and will till orders for audi work at
as low prices as can be obtained in St. Louis, Chicago, Louis
villo or Cincinnati.
STEAMBOAT
Ourrivor friends will tind attliis oflico tho best nape
and tho most tasty aRsortment. of typos, tints and cuts to bo
found in any printing establishment in tho Southwost.
SEND IN YOUR ORDERS
YOUR.
while Meroliniils and olhora
Best Order
has the finest stock of
PRINTING
132
GOODS AT PANIC PRICKS.
Wholosjilo and Retail Dnalor in
Foreign and Domestic Dry
LARGE STOCK OP
arpets, Mayings, Oil lothe
Uphols(ry (.oodsk Window SIiihIcs, Diiiuask, Cornislit's
Wltlii'i Ui'J publlr tn l,c inlurnii'il that hr Ii.ih mi liatnl a rtnekot oodi as extcnilvc t
any in tint SiHltlii'.ifit, and that lin I deti-tliiiiii'.l tn m-II cvi ry attlclt ut plli e" lower tban tliu
lowest, i'tll mi lilin mid nxaiiiiiu- i;ovi!ii mid plir.-i.. He Mill 'iili'ly jnllboth til qUlltV
ami r'i"i.
AUDUBON
iiiii hiViX
r
CAREFULLY AND PROPERLY PREPARED.
Tho hcalthrulnc or this article .n Iii2l for 31 01' KING HI 111)3, ItOBINS
ni.AOK lUltU.S, TJIKUSIUW, ami all other noil bill birds, has been de-
tnonstratcd to satisfaction. Birds not only relish it, but seem to improve in
health, in plutnagu and in conj;. It has boon tho aim of tho manufacturers to
pproach as nearly as possible tho food upon which thc.ic beautiful songstera
vo in their wild state.
CAUTION As tnuch ot tho bird fooiUold over tliu country, is mailo with an y
morn;to tin clicapiu'-i than to thn quality ol the tiiRrnillfiitH used, we advUe anyone hv
ing a Singer they value, to purchasu uiuio but Audiilioii.Miiol.in;' Illrd Kood.
.ayl'ropared and for salt) in bottles, and bulk, at retail and whole
pale, by
BARCLAY BROTHBBS,
DBTJO-G-IS.TS.
74 OHIO LEVEE, - SIGN OP THE GOLDEN LION
AND
COUNK.lt. WASHINGTON A VKNUK AND P.IQIITU STKKKT.
(M't.v or Tin: ruvsTAi. iinitTr.n)
Cairo, Illinois.
MISSOURI STATE LOTTERY.
i.toALirxp lir HTAir autiioiiitt awh
Dkawv vj 1'cni.ic in Sr. Lotn.-.
Ur&Utl IPJO rVUinnCr ftOnODlft.
00,000 MUMUzr.H
winj ti. ' j
6,EiO 1'riKDS, Amountint; to f:i(IO,IK)!J.
I'nm n( -iw.ooo
" Of 13. IK)
UA I'fUr. Of t I I'll
1 nf 1,'X.I
i.r. lo.o'n
of 1,M1
: "
Alb
" or. 3,'joo
" tj i.srti
i.ooo
' of .. frM
of ViO
to.) " of to
Ticket. 10; Half TickoU, J5: Quarliir
jfs.Tm mmm. wonder
lnis urn unacr inn pur.'rririon 01 nirci-n cum j
iMnlmorn.
The oflliiUI drrloK will n r.uM.rVJ in vt.
!. IkiuIi papers anil a copy of ilrawmjC nl to
Kiiilaflrt of tli'Srrti.
We will ilir aluil'ar nclidni Itir 1I W11 o
very inonlli diirlns the yaf H'3
lirinli at our rlk l,y jiOBtnaia launc; orJff.
irclnricl Ultur, iltarinr ortirr. l-n t or on-
Liihir. AiMreii.
JIUIUI I, n 1 1. ljf.il a ui,,.
I'. O. box U.
Si. I.o'.lln. Mo.
i.r.iti;i:i
V 11 ITK CO LIi Alt l'LAK ING M i 1.1
s M'M.Tr.H'l, I'riiirl'.r.
A1 ru a
UAIll amdSOKT HIM11K.H
AMU
i ATI., tiUlNllLUH, tlKDAIl I'lWi
hOOHH, HAHI1, lJhlNl
OKDKIW HOLHIITI'.I'
S T 15 A M H 0 A T L U M 11 U !'..
r"iiiuliili l on bort.K iintiiv.
.'iiiiiiiinirii.l uvoniu, botwi'on Tnnlb ."I
liloV until itruuti
r-. a r iv.o r r.r. i( o i h
.1 lili (. Ilniiusii. IMihs. Tlnupp
JOHN Q. HA KM AN & CO.,
x:ei.aXj 3ns,:r.A.TEi
niua.KrroH.s
cu n v K v A u h ut?,
NUTAHIL'S VUWh
Ami I.aiu! AfiitHof t li o VU(fU (Vtit
ami l!urlln;lo n ;tml Mlahtnu IUkIUmuiI ccui
pttiiic.
Oaiuo, Ili.inoih
132
Goods
MB 9
mm w vsmv.
!)l:irrlira. llTirnlrrr, Cliolfra Mcrkna. Saw.
i.irr Complalut. I'lul. Clitlilrf n't Terth
liifi, mill (lie (Irrnl I'rrrrullfa (
a.iuiic ctioirra.
I
rf AriTTTnrv.e! unvMt! w.im
VT, " . .
' UiVjent lLrautol lb euatrjt Ii bbdoub'cdl illor w
til.'h it ! loUoJHt. U btr lu ur'rvfial4.a UUn&Ui
Irirnuctj fvNntftrllr f r ( ul. Itnf.lili CkUf Tepof r0i,
it mi, ririuioxi kbi ntktri ot iu krtsfi I'UMr r. 4
It. Smrl. lhtolbr.iel Indun H.I..I0RK171 tl, bO.cn of u.
.vj. AurKanQ.. bv.lul .ir.i4.( cramiindrra f kMrlivrlf
.l.atucr lTlaon lh Mli.li.lpit kii.l tnvutftrj rlTtrt, V..I
rra M.alurr ftn-1 CbrUtl.a CouiaUilba. ubi ci.eU!i .nl
olh.ri UJ nubiroq. la luenllwo. LUiU blgtf.l aaMtnlirlu.
ti m rr... p.i'iu ii. . u.ui urllBlqtiuitlira u kla
' ciltrrrai. Nooth.r nrdL-ln I... aurk rMAnim.ftd.tiAk..
mini
"I z i "l' tfrr Uhla l.u.li.iKj. ll.Oiiu Ilre..l-Oor.rwl
1 ' uf JM. At Ul.aaBrl 1 ta4 Urn Jo.r b 1'ro n. Ittjottt tbt rtl of HI.
. of V-IO l-ula. anl maor elbrr Maw ei lata, ftr blcb Ur U a..
.. nf i.c rr In Ibla alrrrllrinrul. jt.tTa UlKaaioa at aabblbl.
i .f::::::::: wl&&t!jtenuu
.1. a- l .tiACHIIlU, lole 1'roDrlatort
ug. iSuViSimS! '"" " Lou,h
AN 1NTALLIRLR HI'KOIFIO fbr DtutMi f Ut tlfir.
v ititKNi, ktjofj u4 it., irtki crr4tiT ( m.i
ffmlu dartnvemfutf. It iwblaloi ua alcottoUa (Uil bl la
(b iritl.ij tiiiliut (or C4lotuU
iir.ooo wirrj tkll.
cUttil ai itko betj uol. fur b tan btt rviytbirki, briLi
rl an J & becUhr flirn( tj tb ocm1b1 ton r
UtfuLrt CuaJurtaco bmtri.lb frcttnt blood vrlBi,r itit
Ui kct irltvilr u Ihi bowrti. iirr. IMtiu iiilttiaKti,
1'ML.tottnjt faHbjr 1'ln'uUtiOD Of It Llooi tbil ItSlU tk
rcora w imuuoui ctneii h ntn at tort rui. ha
UUIUKM OUMU.'ItlM.ti I.lVkd AND liLUUU UlTTiKii
lulrTtn. tjil ttuioil 11(11 tbatuLttrtr wtoribJfttf44a
Ttili ti rf fiu(titiij cirrir) ' nwurHi la our
rottciiica juiurr io Fkrriion i . jwh.u." i wir nit
eotrrd rrcftAbl ubiiUutt h-r itltfucl. ll lorn mil
Uiteaifi mi
km J iniral.
dliai thn iltri:urr ban hirxtufuf Ink rmhi l t Kt HDmi
ltdaali. tialJ at ouo la Ila itatalial la.Huaaa. Dit
.vvrr twtium is ifr. bimuv at M
I'oaiatipatloB, Agu Cf, taitltad. I'll til to tbt fc kJ
I'baat, Hrljiit 1)1 , lTp-f, Uvi-rtMtoa, tUr PlMtpMlaa,
Jauulb!, Uiabotfi, aDUr(CDtBt ai lufltkianaUoal f tk
Mftriltur-Blrtil t'lrtitlloo, Ucrl PlaaaM, f UiHay( Twtitxy
la I'Mkljpili, PUci, CatliiUJll, Boil- OU aWfll. brt U
nUaifil brltiui.
untl for rlrcuUr to J. t C. MAttVIRK, B. V.
Mfhcr of OUvu and Betnd tts, .hC Looli. Ho
UHMIS, MIL A CO.,
DAG M AN 11 FACTU HE HS
A(UNV JIOMJC OOITON MM.n
R
SMYTH A
00.
YV1IOLKSALK
LIQUOR
DKALKItS,
nsro. eo oecxo leve th
I , i l. . M. li I a ii i i
K JOTAl L J K0C.KKY
-A.NO-
LM.MJOIt HTOKK,
il. l.'.illiliiffil AV.Jnnd llllli .11,

xml | txt