OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, January 23, 1874, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-01-23/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

Mvincennkr
lOAI),
CHANOV. OCTIMK
UBtbj.iur Tn...u. .!.,!.. v it in
traiiu win run lollo :
,...r7., " 1
I.OIMl .NOIMIt
Lre L'airo...
Mound City... .
Harrltbur-,
Kdorado
' KoifWOU).!. , .,
" IMM.fl-'s.V.
LravafrtfMMil.j f Rf. .
' Mount Carmel ...
Carml
A'orrtj City ,
" Kldorado,
" Harriabiirj. . ,
11 Mound City . .
l:m ..(.
, v.
..4;i; "
. M "
,..7:tri "
,v :.' "
..iiii-t, "
tfl'iitVit'.M.
tstV.&t.
Mr! "
'. lO.w '
Il):tT "
. 1 1:'.' J
.IlilS "
:00
aMPKg ftTT AUCOMVOfiTtON
jlfcfVOWl. Mil:.) .(Lm. io'UAix) p.m
I 4Te Motiiul City H2: a.m. ni.il i:Y.p in.
t'OKKKCTIONf.
AtNorild t'itv with f-n-lnullelil am! III!.
on Bouuieasern rauirar mr
d ihawaeetowfr.
"..nnstieM
'(tlf.tinri.
At Ylactnnef, lndlanapollnnd Vliicennce
,
. V' "'"""I'"'" iuaiitiDi.iumi,
kaKind Weit, with MauM'tUti and Craw-
rw m t-i forTe"""t,.KvnnMll c.
. 1 1'iMiiij erin. j.asi
m! m'rat'.iwlih ll.li . nn.i in 1....1 ..11
L. V. Talvikk. fS.m'l Sim't
. V. Wilson, (ien'l Taiiniiurer. Aid.
V , .
-
. - n .
.CAritO, AUK ANSAS AXI) T KX AS,
ANTl ft t 1IMI (Vlll.MTI
. . -;r. . V-V " 1 U,i'
,
' Tt1lOli..t and onh- .llr.-. t n,..i.. i,m
,0lr lo Jmliouport, I.lttle Itnvk, Hot
prtigi; Kmkon, and nil polniK in ArkMinr.
M4 (k fWoUiTvcat, TWKUVK 1I0UUS l.N
jUVaj!c: ok any otufji nou vk.
Ik?yhtlckft''' lhrouK'' m ol lading,
if(r itfi, cpnnei-tlorji, etc.. cau he oh
UlBMatUia ifonuianv'n oillc.- In IVInii-r.
i . ' . .
ww-i wtHwi. wi cicaciiui siiri't nun oin
IfMretal areniie. "
4Hiki wIUgaII at lirhittu ruMdvlicCK mid
kfUUtvt rtti,gtn, wIkiii ontcmuro leu
itltn
.JT?.V .
.jClcgtat rullman pal.i.e ulcciduj car on
ns Mgni nini.
TralMrua dally, (Sunday.. cxc i.tfld)from
Ol Oalru Office aa loUnws :
Morning Accommodation at 7:C0 am.
liliU.Roek Texa lixiirm... ... lt-JW u.uj.
Jtteolng Aotfimmodatlon Ji'.'ij ji.ui.
' . I. AXTKLI., CIiIpC Knglnrcr.
. I). MATUUNi. i c irnt,
MAT11USS it 'UHL
AMD UKSUtXL
0 O .M M I U ri I O S M K It r H A N T S
1 DEALKHS IS
a.vawd WKSTKN
OHIO I.KVKK.
PKODUOK.
J. St. PUlLLill'i),
Forwarding and Commission
.' MKRrOHANT.
:; WMAUr-BUAT rKoyuitT.iH.
ftrd k lorwanl atl.kladr l lruli;hl
t i : to aJI point.
DuaiuctK attrndad to nnnni.tlv
FiroW ' MERCHAN'l
t-.
OAIHO. TliljlNOIr1
5. H. Ttittrtlfwoid. r. ,, 't'tustewood
TOISTI.KWOOI) k CO.,
Co MM 111 101 MKHCHANT8
FLOUR, CORN, OATS HAY, ETC
Xo.TSOHIO 1.KVKK,
t'AIBO,
ii-a u
Illinois.
HALLIDAY BKOTHER8
v
t
GENERAL AGENTS
HOKWAliblNU amuOOMMIBSION
DEALERS LN FI-ODU;
tad liroif of
5k
v v5IO'WTll AHIi KAIftWUA
Oil), lU.IB,
w .. fll-lfl-flj.,., J.l. 1.11 ...-l.uviJil-11 IIBI u lit llllllt'll 10 llllt.
way frt. Loul. UuUvilte,ciniiiin.itl mid I'oup tliu a-m crl add Draft Inc until
Dr Mrentn Ptrrrt mid Comiuric :i iiPlitir. 0l-!U Mir I inv 11111 1 tin?
Urrtfttctt.
'"NSf-
x -
OA 11(0 BULLETIN.
sfr r-rs -
W t rruim.t S.il.-crll.r. nut nri-l
!?" ''"Jr. '.,,,.,;,"..rr",,!r''- ' ,-im
n iw iiii iiium rimer i.rtnn
I'liiitiii.ttiiMi tuntv, Muiuiiti iiuiidiue
wnnnniifiiiii Atftnc
HrHil'titf m-lrrnn i'Vppv impr.
itrr MCVrutT
P08T Ii()EMEN'T !
4th GitA.vt) (Firr C'onci:i:t
KOI lilt' belll'lil of Ihr
PUBLIC LIBRARY OF KY.
OVKlt A .MILLION IN ll..H,
'Success Assured !
Fll.l. IIIIAU'IM. ffllTAIV
0N TUESDAY.3lstof MARCH NEXT.
I IV nrili.r tu tnir I .I. .. I l.l i
I . .. . ' hii'.mi lii'ti nut
expectation tn iuc puiiiif mi l llukt I liolil.
cr for tlirt lull uviiient of (he tii.iyiilllrt nt
c'ilt., aiinouii.yil for tlic Fourth (.rnnd (ilft
i v "inn mi me rutin.? i.mr.il or Kcli lli'Uv.
I 11,,, -..' .
Ami Haw .1 riit many ainl ji t 10 duar
Iroin. '
No donU l mU'italiiiMl of thi! le ol
Hill? IIUKL'L Ill'Ilim llll 1 1 lf. 11 If I If litll
lii;tlii'f nil me or not I In. dr.iwlii,' will
tiultlvplv unit niii.iiiiliii ..In i..i .,i
. 'ty'lTu, "i""1' ""!, ", '"" ,ramin
... . ""' '"' calJC-t Hual mid tl u lirlcx
M 11 ,,n roli'trd f" iro;.ortlon to iliy tm-oM
''!) 00.llpkcl4 Imii- lirrn.ip.l..ni.l
J "i-"- -L V "J7fc3
$1,500,000
will lie di.lribliUd anioiij: tlx n.-kcl liol-l-
. ' '.'c "l'hl V. .firp tirI",ri' In roti'mtn i
. V. "". '"cnoiiai ihii wm i,v retm.
,;"t,;l ",J Mii' Jt'-t m wiiolc tlfkil.
i air,
r.t-T or oinc.
One Uruml l,ali Cllt .
HJ''
One (ir:ind t:ili (lilt . ..
O"0 Orand Cj!i (.III
Onu Uiand Liu-h ifltt .
. ?-.V) 1)1.
. Ill rvmj
fill Vh)
. i: mm
. ll II inj
. ISO M)
. so oao
40 KM
. 40 (AJ
. !." .KH)
. U) m
. ;vi loo
. ." iU ooo
KfCa.li tsUl ilOJU) rarli
!I0 Cash (lll'a ri.iwo o.it li. .
rJCa-li tilth luMcaeli.,
NM'r.-li (illt riiKJcatli . ,
H") CukIi (illU 4H0 vai-li . ,
l.V) CaIi (illts ;: (I cucli . ,
iV) CVll (illtH SHHwh .
82.'i On b (illlK lm) uacli .
11, WH) i;?li(illli. ffUeacli. ,
Total, 12.(Xnj (iin-all C ll, unioiiiil
llitf to Al .'jift r.n.i
Tlic cli.nncf lura (iilt are at on? to lle.
fllltt: OK TICKJUf.
Wlio'.e tlikcti
lliher,
Tenth, or f.iuh c(iiiiii
1 Wliolo tic ket lor
U, 00
-' w
: oj
tOO O.'i
l,J 00
r,tw oo
Tioketf for
11.1 Wlinlo tli kr li for
111 Wliolo tivktt' for
So diiC'lltlt nil li'K flt.il, fVtft u.-..ifl. n'l
10,1111 o.
tlckctK.
The rourtliOHicoii. i'rtwllt.icoiidticlcl
In all rcFierl, like the three that li.ivu til
leady been i-lvrn. and lull particular raav
he learned Iroin elrciilait) wnleli will be can't
free lioin thU ollicc to all who npply lor
OrderK for tlckctti an! ntinll,itlni, fnr
i'ncie will bo ullcnilr.l i., It.ii.f. ,.r.r.r
)U!'y "T, r---'l','. "ml it i liopetl lin y will
.; , ' i 'u"i'"f nun nine may no no
dijapointiuent or delay In Mlliw ul'l Ub.
era trm uie u.lven tothoMi Un buy to ell
UtTlfn. All liitontn in,, fir.. i.,rl..ll.. ....
)iilretl o feltlc up their account, and ie
turn nil uu.-old tlckpt by theirtih day ol
arc'.1 ,,. ..''"os.-:. iiKA.Mi,i:nh,
Ajicnt l'ubllu l.lbtary. Ky.. ami .Mutmsi-r ol
Ollt Conceit, Tubllo i.lbmry biiiliin.ij,
Uiulivlllc, Ky
UKAIf EUTATr AdERt'l .
(J. WINSTON A CO.,
Rb AL E3TATP AGEN'lo
AttJTlONKKKS,
74 (hmiiond rroou) onto tuvBit,
ha I HO. ua
llov ANU Sxli. lit At. Ktftwr,
l'AY TAXK8,
rilHMlHU AllSTUAtJTS UK TITljh
I1,,..,,!,,...,,!..,
'. l VI us.
WILLIAM J. ALLEN,
ATTORNEY AT LAW
OAIKO, n,laINOI8.
Offlfcovnr Klrtt Natlorml bank. M-KWin
SAMUBL 1'. WMKKLKK,
ATTORNEY fc COUNSELOR AT
UAIl'.O, 1XLINOIS.
Olltee over Klint National luuU.
3-I.VIC
John H. Muikcy. Wlllam C. .Mtikc
MULKKV SON,
ATT0HM3YS AT LAW
OAIHO, IliMNUlH.
OuSco: CiKhtb atrcet, beUten Commci
!Ial and ,nihiniton locnuex.
Wltf.
UKKKN it (Jli.lllflKTT
ATTOUNKYf
UUUM3EL01! A1 LAW,
A'dltau il, (.roflu, i
Mlloif Y. OllSort, J ,
"THptViial atltstino Kloo In A.tinl..ltt tn.i
tutrctaiM buntnf kft.
rin
-0)110 LXVtfn,li(lOMH 7 Atll i)V
"1TV (-lr,m 1 , w
fc. MAXWF.I.L & CO.,
M.inur.f tiirrr and I)i.j.. in
MA Oil INK & RrRiVIO OILS
niiii
AXLE GREASE.
Alio Agiut Jor the
UJiL,iiKATED GLOHK
AM)
LUBRICATING OILS.
Noi 711. North Adainj hireet,
M .. , -"l- i-"li, ill.
II1MIS
' Mi l I. ), . . ,
nprtrp (if
OITY .NATUUNA1. HANK. A I li-
orwiiKHr :
A. II. 5.VH0UD. I'loMdiH,
H. U3I.UI'( tonrclsiiy stid ll,,.ur
HIKKMill I
P.M. bASMJl. tH,A,. U,L....
K. II. CONHIIIMMo, ,, mi.
Icin)!i ni nt A)m.,,m j.r, ..,,
I:l.,'HK;Ir p,r' 00 '"Celt' "tt Miul ,n
t'Of 11. laUtlAt nr.l ..III.. If. 1. . . r .
it....- "..... ..in u if i.bai j .1 ij.f
U Maly to tr firtfiffiMi of ihi-JopofMi t
Slfir.i; tlictn Kt-mtyOULj lri!nnl
u AnHZIir) WOMEK AND '.'UII IiSf if a
SIOSIT MOStitr
Oi-n murj tunlaf... Jsr rrcM if .r. t.i t ,. ..
J HttGMfT fl-.m- In. NlViVi. . iff.... ...
'J tKAt r.o iit ii.i mr i . A ,t
tuut'
Ori'Y NAM"lu.NAJ
. .
- . HI
' f.
t MI f I.
:
.Iff ani
A. . Hl.;.ifir.1....t.i"1
iiaivur is. if.t.i.tiHr. v-.-i.
1. V.HLt roiji,
TtMitt. fltrtldP. ...,V
li.4T l Atl.il. Kllllllt ti. Cf.t 1ln..
HATiT I.. .Iltttf .1 U r TI..... ..
Oro. Ii wittm.4o?t, firar.t Rui
V. II. turrfun
Vai liffftur, C'i!r, i;i,ct lOttit
Itorda lkiu-ht
t)H-OWITn r c.te-i, 11.1i . tnr' I nai.
FIRST NATIONAL 13A??F
y iMifii,
It. V. .Mu.i.eK, I'lcslrtcnt.
J. 51. I'm Ljfs, Vlco-l're-lilrM
Ciiah. CcjfNiHKHAJ!, Cacbler.
jyM.BtrniiNs riiuvi'pi, M .;,k
T?tXC;aAN,ilK, ,,fi:,. tn 6vi ,i ,a ,.
J nmiro r.K, ,-i'n I OUnl mil .olf'.
fti'TrxcKStn
IAUOE WALTKJl,
13 XJ 'P O 551 S JrC
AKU Dt'Al.EK IM
ij'P ESH M KA'I,
Sionrii Htvibki-, Ueth:(x fVirUii.cn
AJIIJ f'OMUKHCtAL AvsaMl,
idjolulr.ri tiftt'iitiuiiNO noil !:ittj
Ktp tti tact cr !l.-l. l'n,U, Mutton V. :
t.Mi, &sui4f, ic, ua trcpfirod to etiT
Mlm.n. In the niot .:o..t,: ir.Ktinet .
I'JIM,. HOWAlTj)."
STEA MJJOAT UTril
CITl NATION' A I. IIA.NK IIUlK.IltKO.
Kl"bp"cll.l itttOtitloif p.lilt til l..li, Iryl.l
Ij iinlifilt'. nlirht or ilp.y
JOHN BWITJI. j
(Succccijr to JamtB Ifynciton,)
I
UtritUKH astd Dkalrr i.f alz. Kiwrm
y.lMn JllJATh. j
ConNxit Ndo!tkntii and I'm ua 5 ra l
UAIHO. ILL,1H(1G. I
d-jys nn-1 MMigntcrc only the i-ect .ntile i
lojrs and hi.p, Mid It. prj Kred to rJII un
Icroncd for irmh ruette Irom ntie pound t.. I
'en thoutand pound.
IJ Y LAM) &7iA THilT,
A!1) IiKALKKIj IN
CHOICE FRESH MEATS j
OK KVKl'.V I)CI!!n jON.
Coruor loth (.trsct and Ooianieroial av. r.u '
next door to tho Hylitod aloin.
jMSt OAIHO, ILI.a.
JA.MKS KVNAHTON, '
BTTTCHS -J ,
i
IMIi UKAt.KIt IN
I
MA, KIND.-, OFKHIWIl AlKATH1.
fnr r..r. I y cnilflli Stmt Hint K..,i
iiierctn,' Avcimr,
lluyi. and tUughtcra only tho ben Cattle,
.loj;c and bheep. and in prepared to till n.
Icrsfur riceh iloaf, trom nnft to ton thou,
ml tioiiiuta. 7-Viil
I-'. M. h'TOCKKJiIITH,
lliljnii t.ir,
ilectlllrr end Wlmlecihi In.nln In
roMiuo.v jiM rio.iit.h in
LIQUORS AND WINJiS
NO. OV! OHIO I.KVV.K.
31K). 1 1.1,1 NO
tfn.i
iiv Tite
CAIRO CITY CAS CO.
ilfOO hUclit U of
Uf.lltend in niiy part uf thu ntv
IwuntyHtii buiuida lorTWO 1)01.1, Alt'!.
IU l-U-IIM 11, T, (.KROt'Ui, cjupt,
IIIK UAIKOJMJbY mtLM'JTlfl, FHIJJAY, JA Nl'AKY mil.
A' if Hi!
awn i ii M1 mi i i.Lk:,.ui!uj-UL',an
Sewhig'MacMii
tWf
50 Dollars
FARMERS,
MERCHANTS,
MECHANICS,
AND
EVERYBODY
Buy the World-Renowned
to
THEBESTIftTHEWORLO
The Highest Premium
vas avarded to it at
V T R N N A
Ohio State Fair ;
Northern Ohio Fair;
Amer. Institute, N.Y.;
Cincinnati Exposition ;
Indiananolis Exnositinn r
4. L (
St. Louis Fair '
Louisiana State Fair;
Mississippi State Fair ;
ANII
Georgia State Fair ;
The Best Sewing Machines
. . ... i
ana aoing tlic larcrest
, . .
ana oesc range 01 voriz.
All other Machines in the
Market were in direct
COMPEmiOET.
IW For Hemming, Fell
ing, . Stitching, Cording,
Binding, Braiding, Embroid
ering, Quilting, & Stitching
fine or Iwauy Goods, it is
unsurpassed.
Where we have no Agents,
we will deliver a Machine for
the price named above, at the
nearest Rail Road Station of
Purchasers.
Needles for all Sewing
Machines for Sale.
Old Machines taken in Exchange.
Send for Circulars, Price
List, &c, and Copy of the
Wilson Reflector, one of the
best Periodicals of the day,
devoted to Sewing Machines,
Fashions, General News and
Miscellany.
Agents "Wanted.
Address,
Wtai Mil! Macliiuc Co.;
CLEVELAND, OHIO.
IT 1 5. 1 01.
Ml! IIIMII.l!
t'ATjioiusii;
BULLETIN BINDER V,
-omer TvTillth nr.. .it :md WanhiriKton
J. 0. IJ II 13 LS .
(Lite of Kt. I.ouls,)
l'HOl'KIRTOK
ROOK H1NDKII AND HUNK I.UOK
MAKUI'AOTUltKl..
1II:0C JOOKHofcveri'tlosertiillonilDno
tvith neatntm nnd ilivpiitcb. All Muds of
rulini; donent hlinrt imtlca. .ltlbloc, Mucin,
HiearineHiintl IVriodlonU bound neat ami
tt tho lowoat iiotlblo ruttis.
County v.-nrli. nieh at-lireordc, HoeVnt
1-ro lloid:, llhinliv, etc.. mudon Mieeiully.
to order.
i.v.nk, WV 4.lMl.P,.l, VllllTi IHt ., IlllUie
1 1 -J I .
BKillS, IJRO., h CO.,
HAG MA NUFACTU I.l E S
AflEMTH UojtZ (Jont'.N fll'.lih
MO K) OMii l.rvac, fslrti, li
V'Imi
Sliiillle u6?ii Macliiifi
OONSUMPIMON
and rr.s cum:
mt in. . Hi i awlul divine .n,. Muiui ,
, y 'lKlilMllllOI.il, llll.lll..l. CI V I,.,.,..
for tham mid r..r Uiiir filflti.U. w.. l,-...'
i.iiin s ol k-oni! , he r mi.) lienc lb.
muni. . i. ,i ,.( io.j,,,,!.,,,! , ), ., , M
uu.iH l,.i.. i upon coiiiiiiiiii xrn',. "aniln'i.
-on l,y wlib.;! lurlbie nula-ty li p,,.,.
'Ul'l-, c iitioili-d, and If- Mli;iRi!.ii.i
UfiKl. re toied In lienltb.
, lAKiiOLvm, m livku on.
Ir not a Mcrvt ill umiiiiiiuii I trait t rutrt 1 1 iu -
Jimipy couiblnatl'ui l two mmedU i Uinv
to iihrlctan efmvliir'nii u... i.,
ol eombattiJif wu?iiniton, 'J'liii uimMn
."t'.-lr- V'""' dlcf cry an.;
fi'inur-i iiiin innowinif
SO I TNl i Iti-:.s:ONlNfJ :
..'ortMimptlnn l decav. Hik.im.,..
n nt rwineillac hi a only it-clul i.c palliaiivo..,
J hey .luii'it r-aehtlip . an- -tboy dourttoi
II i torvo and prolonar lliu battle, hut tfe
soiilellmeH iooit. t.ilt. tliny M.,lotii wnmi
lire. In t-l..tt, tlif liict Hilt,, u bo iloio l
the, tonic and -rei.. II. eum trr.tinnnt.
Uiii.k .. inuijent. U, lu.u-. m-c ,kcylnrf
-.lulier.nti, t.lci r.it'l.i.., ,..,,!!.. , .,vf
illation arrltK UtU pi.unmlnvriii. IimIV.
'tit. low ot jpjH-iiie. onervatlim, ittal
MWiiit-, and all the lerrlb ... miiii.IoIii. an.
wr j L lnvorthwhll-todooiirtb,, nym
Uililt, which nro mrD.ly Illy wctlU". wlaliu
0, . , ey uM.'iH, tl,t cnu-,.. ...tinlsTi"
the ll(f j.prlnifi 1
'J lii wux, tiiltK- arovll knuVn by the
1. Oiibolvarld rmnuivwiy nntp rtntir.
Jti the iiin-t iioweriul aHUeelic in tl'
hnoe.n ..or. T.rn d.'ad bodie arc me
"err 1 by it. Knlprliiif turn . ,r !
I it nt once (.rappln witb eorruplioii, ...,
I df. a ri is. u iHth' tn konr. p o .
j nam,
. t.od 1.1, tr Oil If nature' l., .! .. ...i
in reid-duii ..ii-ilruiitton. It l rt nnr. a
lon.i. a toni.., a jmrirW, n hfnUr. It bntcf '
V.V '"M'He tbo Mtal frea, f,.cj, iu
t SI".' U V,,i'a,f an'1 niablea nature loj.Kaia
!iei- Vjothold. ior tlie-o imrpoaf- tSifi.
van comptuc with Cod L!or Oil. Thij UiJ
WlI,I,S:iNH
- AIM!'i,TKn ni;j LiVKR OIL
A. ii r iifd lutly In the !fifjtitnr'i olmnar,
ii illbr iailad,upuu lpliciiU..:., Ij
.i.r 'T'''" 1!'lTccto tell the n-!u.!e
-tory h.. or to give the numeroun eetiiii-enu-
Imm eminent phynleisiiH and will.
kiiovneiiisi)aii;ctirviii io tho htohiUly
'ii- ory. Suffi, o It tocay.it U curing ti.uu
. -ai.i.j who cuntirivi-il i;in-...i,-,.. i i . ..
'l7,,;uln1.001r- ,
I lUon a ur!.outtd O.I U ha onlifl.-jUi
rici'nrcd witlithr) purct farboile. ncl.!,
.lhiiiiih u ns m e ntiroiy imrmie.. vrlth
.Swf.t Koi:wks:ak Cul) l.trra Oil
, norm ho cfi'ebratc.l lllrlc at Aileund
'..oiw i.ionouncod bv r.Ly-lclana tbe
I mod d. u. ate, eff, lent coJ liver oil m tlic
I world.
ill ( ' aMly taken, tolsmled by tbo weakn.t
Voiua. h, , .i -e-ti rj.lllyv ul ver becomrc
rftiicld, b j I., aij.cct entirely lris rn.ni the
UHiial illfapuaajlo .ihtraot.inaU.'S of cod
i-r:i.
ri r i( t
u-ie ol eodtlv!r on M.-.WTlonV
I Of tl.fl r.iat. vlita
'"y." r or ti,0)roat. value
1'or the aala iuL..moJ nl,, it .., tnn . t
ctrbolip aeid ilr. Wiircon'. wc'.'ifid of cow
bin hvr It with cod llveroll l rw.iiitoly ti.'tv
j UAML'OLATKL) fOf) LIVKJ? OIL
l a cpuuinc and rdlcil euro lor
1 ooisrsTj-vEnparnoisr
j AMI) H:i.'0FUL0 JJLSKASS'!.
ItMiieinher tho name, "WllUon'a Oarbo.
ted O..I J.litr (ill.-' ri .-am In tjtv.
w-;'-"-" i".i botu.M, bearing the inveVj
"?f l''nmr... and No;1 bv ) ijntdru.
Vifpai- "I l-y .i. ll. wnbon.K.'Jahn f't , v
M'.ll ll tiV At I. IfHUOfllST'.
1! vki.i.l i i'v 1. i ,C;,ir.
a.... i
THE PARKER CUM;
'END stamp ron cmcutAit
PARKER BROS .
VEST ME RIDE Nad.
if'
LTil ... ij..
IlTElTlgPlSE
'llm orly ril.n .10 (1ft Ili.trvoulion in tbo
f...ntri-. i
IX YALUAULE GIFJ'S!
To bo (iiitributiJ in
L D, SINE'S -
Ifloiii iirutri.vit jtojiTin.T
GJM Hirl.,IiS.r.iiJBI3.
To bo drawn ilondjy, rebnmry 2Jd, 1S74,
TWO GUAM) CAPITA I.S OF
S5000 333.0SI
IN (!RKI:N!A0K,S.
'Two J'riies f 1,000 onch In Uraaiilmeki I
nvo rrwes iioo ftioh in (Irrtdibnokel
Ten l'ri.;ef 100 onch in (.nmnbuota I
I llorno ami llujy. Mih Mhcivinuntiteil
hiiruess, in ortli Jfno.
1 tlne-toiit'tl KoMiwocd I'latin, tvorlli JftSVl
1U riimily Kewiim liieblii', worth ftlui
oai b :
Kin (loltl ualelics and ell.tln', wmth J.ltiJ
each!
Fhe (iold Aiimncan l untion u-att.ltcc.oith
?IS."ieiteh. '
Ten Ladles llol I IIuiiIIdk V0llh ?10O nmtli !
J000 Oold and SIIerLcvijr(lunlim;yi.'ehes
(lu nil.) woiili irom ?.Mto $300 earii.
(old i luliiH.HIIver.wnre, Jewolry, ute., ete,
.NlJJtnuit tiy Ult'irt 7,fi00. Tiokkjs i.ijj.
KTKIi To T.'i.OOO.
AOllKTS WANTED TO SKI. I, TtCKUTH
whom liboriil jiiumluuH will j,o iui,
Slt.'iiI.K TtCI.Iitfl Oil tlx TlcKKTS W
I wi:r.VK I iriti'.T.i 4 10 Twrnty-i ivi"
Tifitr.rH fJO.
cirtinarH vontninni'; n ni'i I'ttot pMx,-s
11 deioriptiou ol the iimuucroi tlrawiti' , u id
other Inliirwatlnii in itiVircin. to the dp,. 1
trlbutlon, will be sont to any one orilrrlnu
tlieui. All Icttera mil t bo aditrced lii 1
Mmw! Fifths. ,",S,.m
! lESflniss?'!
'
.
'
n '
i. I
if
I
.'cr Flavoring Ito Cream, Ca!t23 ft Patlry.
v-f.
"W prr.it ran, by r ntvr proroca, wr;
rstrwrt irwn tlie (me, select Vuir and
AioumtScn, each cliaracUriatis lla-ir am'
prtKlute FlacQri-t'ja of rare cfcoilai-e
Of grtat utrenyth and ptrfi't pvri't
A 0ijjo!ii oil. l-Ucry jiacor atrip
rt "Hd. K daeileae'h L utile fuh
u.fntrt, Jot'U- g csr-i..if mora thar,
m'..r purporting to hold tauie quantify
lf tftm owe, tttil i,o ethtr. 'J'h
mol (ii Utii'.tylUH lou Jl,uors erermatU.
ho Riipcnur to tho clipnp cxtmrts. A6
tor Dr. I'rico'n Sftocinll'lavorlnis). il.m
iifjictuietlor.ly by
BTEELB4?BKn.
''i 'ii.i'irftji.i
a ii-n J'.i-t'lrr
W A. s ,s rI1i il . t o J!5.
OLIVE STOEET HOTEL
M.f'oi") tM) fuivr: "STitrnT.,
s..i,;u2ii.
Tfcv.'J. Ji.ii.u w.:-: :::.D
i thr-n1 )i.iu, til ri It 1. Uii- v
lix.t witinncillirtjiiiin uruiii cil nnnliKlf.
lv nil m'-l' m lnj;i ' on r t - I ..-,il.t. '. .1 . n Y'
j ,.if..Ti'iin unit rtinw-ftf jin l!n ijmm.i plan,
r.iiw t ier .t. in u: ..u An. r.'4i.
....ii $- Vi p" d iv.
I JUIi. Ill li II -.it i.i,.. i'.n,.u.ii.r
iir
1 ' i ; tr.t 'wtlf-t .... f
' tervr.ir Vt i ciir.oxw a-1 mi-
i:iv iiti. i rr. rvr.'.At, ji.' '.k.xkjhj.
Tle t-. "t c f r r. luUM..t'ir.i irMi.1." ... 1" i-iiK.ua
M . i 1 1'iiin.i j '' 1 r; I i , a .-m.i.ian to
co"7tv. jKpAtnrn fi .rr. toH ur .vottv -
I :ahiooo i:u!cvi.'.r iim.o. t;ik rtu or
Jil'nir:.!. mi: l'..n r" ii 'himmi iici.i.t. nriiif,
ii.lufl( vtnn.y Birr., ifby n't, ulif. TU. 1wi,l.mititi
I WltMriU(r. ?I.Mr Mlur. i.iv. .ndturt. I'rk. b-i tutu.
M.I1H ll J .W.l fli.W( l.W.t' ,ruiriB4,urfKi.ii,
HMtfittl attrtifrA tr MflM In t.lltr i.Iivm ibj ilaou...
Irtritldi i-miWl with pilvkte trttBictit, Xaud. kUvbt
.raw,', cim tiUAiiuttjei. J!i.l.Uii; . wji ti l.irl.
jr;.st)i:.v.:
c. .jst, .:n,u ( n e s ,
GKNJilUL
INSUKANOEAGJSiST
OI-TIUK; Ohio l.ovet), ovt r il,itbia .Is
Jbi'c.
DufA'vM Out First-(Juts ('umpmuis
litprttenM'Vi'S
"in siTb awci js i "
UAKiroiuj. Monnis a'uandkk,
INS U HAN 01'! A Q IiKTS
' 7.1 OHIO I.cver,
crrv r.A'iioNAi, jiank iivh.iu.vii
OAIKO, IM,t'.
l'ho oldest eitnbllshed Agency in .'oiilhern
Illlnom, rcproaentln -x
05,000.000 On
,?.? ' 'Wi n ,.,
I nlla.1 Htatu".
f7 ''v-ssca
(SSiwiWi 'ufe'ivri .'.1 m
tfnii s a g a s fit ; ; r
. b. r'Naralrt otive JrrrrT.,1?rV '
r'TCjfftAi t-i:i,5P!!e? " 8 2 2 a 5 5 a e t!." I r
'-C-a
2S555"cJ2 iVAB.vsnAVi:.,
VSl&3&li!d CilJC.lUO.
rULCAN Jliox W()
(,'OM 31 IJKCI A , A V KN U H, !(
yrrosiiu
MM II Hl'HMir,
JOHN T. JtENNIE, P
iOIJNDEY- "
M-ACIi J NE S.IJ 0
r-uinis- M. I'm. . 1. , .
i i:a .m i:.v,ji a us. kim,, h, i:asi im
.M imiliicitiretl and repiilretl. .
.'ncelKlfittentionviteiitnil l,i, , Jf,,
lorsrliiL'. bonce, biI.IM rullroa I nr. I " '.
and u!T woi k or a Mmibr elmratt. r." is
i J",;m lilting In nil !tc brnml
Piu'"iur? r.t,l,,.nl 01 Morrl' ' nl' r V t if
I'hlladellibiii li iinunil titlin.-u. it... itt
r. nnd (c liviurex alia,i on h.iii.i 3
I'll'INO OF I10P.HK FOK 0A 11
MAM5 A flTCIAITY IT
Loll patent cijihon puiiip, and .ludji Til
l.atut (ftivernor ami (loierntr wive. UM"
i no loiirtwinv njriiien, tte.. for . e
"u rii-ninooai enL'llli lf-4 ih l)un. V
c udf ii nt,, feet ctrokt.mitilnpip.inr, k VA
One cteamboat cliult and er..MM; .r,t tr, '1
One fiiilu.i iuc i.i.n., i..i..
One llt.WrawinlM .7h ,V'?J
crank lor it. nit i.r . ,t . .. . . i . l
Onenuw 7.'l2 rnifiilt" mt , .m tt.,.,...
ture. '
AIM. t wrind.li in. I .i... in..
. i.... . . . ..ii'in: i
and Sold. ' ' " '
lii)itfi.
LOW ESSERVOIR
Afn Soiled to all Climate',
AMI FA'' 1013 r .". UEL'.'O
ZZZV 10 US3!
CUSAIrSST 5:0 BUT 1 1
2A0I3STT0 SSLLIII
SsSoAK--n ETT C R G 0 0 K I N Q,
V'?lY-s" l,,,lr rndCIicnpcr
1" -n .f.7 Ctn.ottt.cMl,
1 Av.i.i."; 1 on t.ivi.vo
EicJat'.Ica Evcryr rtra,
avtj jitixn
pv--' Especially Adapted
ri TUB
ras c? ray wmu
EaC E L S I 0 R
MANUPACTUltlXa CO.
or ST. LOULS.
AND
W. II E N I) K 11 S 0 N
(J
Connneielal Avenue.
IMIltl), ll.t.S.
1. tl.Vw ly
it xs ustot teub
1 HAT
D R. H U L T Z
19 UK AD.
llll IH ni ll.I, I.IVI.tfl AMI Iff C'AIIKl
I lie ollicc antl tllcpeuiary,.ui
NO. 22 KIGVITU STIUSET,
Uct. CoHimercltu and tVaciungton uvcnuec
It H truu, the doctor b una of tho oldect
piiyclc.lans of tho place, and bin diploma,
that liutih'S ill lib otllce, chows that do line
been Hi yenrH lu tho profehclon, lie Is tlolni;
1 lurccrolllee praollee than any other pliv.
slcian, t re 11 til i); ail klndn ol chronic dlKcanea
ot tliu humun cycteui, cucli ua old ulceru, uud
all dicencc.it of tho nl;ln, hutuora .rtud blood
poisons; also tltkcacec of tho Uiroat; abo
all tliiteases ot tlio uyoa of ynars standing ;
iilco nrtillelal eyea incertctii tldtula cured
without tho iisn ol a kuIIo; cauccrH cured
by tho appllenllon uf medicines j pimples 011
tho face removed ; all urinary duensaa
ciitcd j nil forma of venereal and prirntu
Jlt-can. cured in tlio cliortcut tlnio ; ncmli
wuiLtiecM ami cell-abucu cured In a chnr
time.
It io tDll-cvlilcnt tluit a phytleiau trcatluL
canes for twenty-two yoars Rcfiutros grcul
All cnmultfttlonti coiiflilcntlcol, in perron
or by Irlten.
iiiedli'iuits fnrnlcliod at orllt'ti in all
ID-Wtf.l nuili4vinHtir.Tr,
t nine an. jointer, and . , I ,1
inaKhlne, in Kood onier. " ll
Lilflllcfi itml nuahlBi re r,. nt. I .. 'I
5 si :
5
o o
S I - li s ;
t O . .
l k f .5
f: 5 ,t
C OT s ? S s S
i o 3 5
c g r. S
t 5" , B
: ' w 5 g
.'
. '-. to
5 r c-
yj T. a
(immm

xml | txt